vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12."

Átírás

1 vám o SGYÖ KK XX. évfolyam, 1. szám Vámosgyörk település időszaki kiadványa március 2-6. OLDAL Hivatali hírek 7. OLDAL Vámos-hírek 8-9. OLDAL Oviban, suliban 10. OLDAL A polgárőrség hírei 11. OLDAL Kultúra, szabadidő 12. OLDAL Egyházi hírek 13. OLDAL Szépkorúak oldala OLDAL Sport TARTALOM

2 2. oldal március HIVATALI HíREK Polgármesteri tájékoztató a képviselő-testület kájáról A decemberi szám óta a képviselő-testület a következő munkát végezte. Munkaterv szerinti ülést december 15-én tartottunk. Első napirendként a évi munkatervet fogadta el a testület. A rnunkatervet úgy áliítottuk össze, hogy a kötelezően előírt feladatokat tartalmazza. Mivel a képviselő-testület lemondott a tisztcletdíjáról, nem várjuk el a testülettől, hogy minden hónapban ülésezzen. A második napirendi pontban az indítványok lettek tárgyalva. Tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi bizottság a évi pénzügyi emeléseket tárgyalta. Továbbá tájékoztattam a testületet, hogy a Heves Megyei Vízmú Zrt évre megadta az árajánlatát az önkormányzatnak. Két árkategóriát adott meg. Ennek az az oka, hogy ben regionális lesz a vízmú is, és az Európai Uniós árakat akarják bevezetni. Iavasoltam - mivel már a környékbeli önkormányzatok is ezt fogadták el-, hogy az alacsonyabb emelést fogadjuk el, ne növeljük a lakosság így is magas terheit. A javaslat szerint így a kisebb mértékű emcléssel a vízdíj 277,- Ft+ÁFA, a csatornadíj 202, - Ft+ ÁFA lenne évben az étkeztetést vállalkozó útján láttuk el. Egy évre kötöttünk szerzódést a jászárokszállási Búzavirág étteremmel re ezt a feladatot szintén vállalkozó útján kívánjuk ellátni. Ennek érdekében három kőrnyékbeli étteremtói kértünk árajánlatot. Ebből az Arany Sas étterem nem válaszolt, az Aranypince étterem olyan magas árajánlatot tett, amit nem tudtunk elfogadni. A Búzavirág étterem árajánlata volt most is az elfogadható. A képviselő-testület ezt a vállalkozót bízta meg 2009-re száljítónak. Árajánlata: Vállalkow étkezési térítési díjak (rnely az Áfát is tartalmazza) Nyersanyagnorma: Térítésidijak: a./ Tulipán óvodában tízórai 10 1,- F 'fő nap ebéd 254,- Fr, főinap uzsonna 104,- F fö.nap 50%-os kedvezményezett F fő'nap b./ Általános iskola napközi tízórai 115,- F fő.nap ebéd 276,- Ft/fónap uzsonna 115,- Ft fó/nap menzás 276,- Ft/fó/nap 50%-os kedvezményezett 253,- Fr,fó/nap menzás kedvezmén '=138,- Ft'fó/nap c/ Felnőtt érkezők óvoda, általános iskola napközi, önkormányzati dolgozók 495,- F fő/nap idősek 450,- Ft/fó/nap vendégebéd 495,- Ft/fó/nap Ételhulladék 1.025,- Ft+ÁFA=1.230,- Ft/hó Tájékoztattam a képviseló-testűletet, hogy a kommunális szemétszáljítási szerződésünk az AVE MiskolccaI decemberben lejár. A szemét lerakása 10 évre Hejópapua történik, így olyan vállalkozót kerestünk. aki ide tudja a kommunális hulladékot szallitani Vámosgyörkról. Több vállalkozót is rnegkerestünk, de volt, aki megkeresesünkre nem reagált, és volt ~Iyan, aki kapacitáshiany miart nem vállalta. Igy maradnunk kell az AVE-nél. Ajánlata a évi szállítási díj 10%-os emelése. Úgy gondolom, ez elfogadható mérték. 120 literes: 273, - Ft+ ÁFA/ürítés, 60 literes: 186,- Ft+ÁFAjürítés, gyűjtőzsák: 217,- Ft. Annyit még el tudtunk érni, hogy évi két lomtalanítást végez a tavalyi egy helyett. Tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy évre nem javasolom a bérlcmények díjának emelését. Az önkormányzati haszonbérleti díjat és a temetési segélv összegét csak a kerekítéssei emelnénk, Így a' haszonbérleti díj ,- Ftjha/év+ÁFA, a temetési segély Nettó Rezsi ÁFA Bruttó nyersanyag 50% 20% ár norma növelt nettó Óvodai tízórai Óvodai uzsonna Óvodai ebéd Iskolai tízórai Iskolai uzsonna Iskolai ebéd Idősek ebéd Dolgozói ebéd ,- Ft/temettető lenne. A fénymásolási díj Aj4-es méretben 20,- Ft/lap+ÁFA, Aj3-as méretben 30,- Ft/lap + ÁFA. A terembérleti díjak a Közösségi Házban és a tornateremben a évi mértéken maradnának, egyedül a kondicionáló gépek bérleti díját ernelnénk 1.000,- Fr/hónapra. A fogászati rendelő és az orvosi rendelő eszközhasználati díja is évi szinten marad. A fogorvos olyan mértékben felújította az eszközeit, hogy a környékbój is sokan járnak Vámosgyörkre. A háziorvos jövőre nyugdíjasként látja el a háziorvosi teendőit. A swlgálati lakások bérleti díját sem emeltem. A körzeti megbíwtt fiatal, egyedül lakik a lakásban, egyedül fizeti a közműköltségét, így javasoltam a tavalyi szinten, 6.820,- Ftjhó+ÁFA rnértékben hagyni a bérleti díját. Székhelyi Sándor szerződése december 31-én lejár. Amennyiben kéri a bérlet meghosszabbítását, akkor részére ,- Ft/hó+ÁFA mértékben állapította meg a bérleti díját a testület. A posta bérleti díja ,- Ft/hó+ ÁFA mértékre került emelésre. Az iparűzési adó 2%-os mértéke, és a gépkocsi súlyadó mértéke nem változott 2009-re. Továbbá tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy 2008-ban a kommunális adó mértékét drasztikusan csökkentettük, a szemétszállítási díj bevezetése miatt. A lakosság terheit ezzel is mérsékelve. Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való rekintettel, ez a mérték 2009-ben 4.000,- Fr/évre került emelésre ben a következő szervezési feladatokat kell megoldani: - házi segítségnyújtás bekerül a kistérséghez; - fogorvos, védőnő, tornaterem takarításár 6 órás dolgozőval kell megoldani; - óvodában a mosatási díj megszúnik; - amennyiben az Arany János és Wesselényi utak, valamint a buszmegálló pályázata nyertes, az önerőt tervezni kell; - úgyszintén a játszótér és a liget pályázat önerejét be kell tervezni; - pályázatot kell beadni a Bajcsy és Béke utakra, mely őnerót feltételez; - a leromlott útjaink kátyúzással törtértő javítását saját erőből kell megoldani; - a Rendezési Terv módosításával kapcsolatos költséget át kell vinni 2009-re; - a Vámos Települések Ill. Országos találkozójára Vámospércsre tervezni a létszámot ésaz anyagiakat; - külföldi testvér kapcsolatunk Zetelaka. oda szintén tervezni kell az utat az

3 2009. március Mi újság? 3. oldal HIVATALI HíREK. együttműködési megállapodás megkötésére; - létszámleépítés után Hám Lászlónéra visszaigényelni a leépítési pénzt; - egész évben két fő közhasznú munkás alkalmazása; - a Közösségi Háznál az integrált közösségi tér második fordulója a kivitelezésről dönt, rnelyhez szintén szükséges önerő; - a védőnő 2009-ben visszajön, tervezésnél figyelni, hogy mikortól; - minden szerződést felül kell vizsgá1ni, és amire nincs szükség, azt rnegszüntemi; - a 3203-as út felújítása indul 2009-ben, két buszmegállót az István király úton megvalósítani; - a szemértelep rekultiváció második fordulójára a tényleges munka elvégzésére önerőt tervezni; - pályázatfigyelés: faluház megvétele; a faluközpont felújítása; a Kossuth út 49. sz. értékesítése; Létszámleépítést nem tervezünk, a évi szinten tartást kell megvalósítani; - a társadalmi szervezetek támogatását anyagi lehetőségekhez képest meg kell oldani. Következő ülésünket január 12-én tarrotruk, ami rendkívüli ülés volt, melynek témája a Közösségi Ház vezetői álláspályázat elbírálása volt. Tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a Közösségi Ház vezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat benyújtási határideje december 16-án lejárt. Eddig a határidőig egy pályázati kiírásnak megfelelő pályázat érkezett, Bódi Zsolt eddigi Közösségi Ház vezetőtől. A beadott pályázat minden feltételnek megfelelt. A vezetői programot minden képviselő megkapta. Endrész György véleménye: Már évek óta mcgkérdőjelezzük, hogy szükség van-c a Közösségi Házra? A képviselő-testület úgy döntött, hogy szükség van, márpedig ha szükség van rá, akkor annak vezetőjének is kell lennie. Több éve vagyok képviselő, ez idő alatt két Közösségi Ház vezetőt ismertem meg. Úgy gondolom, az elmúlt 5 év alatt Bódi Zsolt bebizonyította, hogy lehet egy személyben is ren ezvényt szervezni, nem kell hangosításra, színpadfelállításra és egyéb feladatokra külön embert szerezni aki ezt elvégzi, mert ezt Zsolt már rutinosan csinálja. Nincs kevesebb rendezvény, mint 8 évvel ezelőtt. Szükség van a Közösségi Házra, fenn kell tartani. Javasoltam Bódi Zsolt kinevezését. Gyöngyösön is van újság, amiben a programokról rájékozódhatnak, Sajnos, ott is hetente ugyanazokat a programokat szervezik. Lakosságarányát tekintve semmiben nem maradunk el Gyöngyöstől. Ott sincs kihasználva a művelődési ház. A mai fiataloknak nincs igénye. Nem tudnak olvasni, írni, maguk sem tudják, hogy mit akarnak. Pénz nélkül nem lehet mit szervezni. A vámosgyörki emberek furcsa emberek. A Vámos Települések Országos Találkozóját hoznám fel példának. Minden lehetséges propagandája megvolt. mégis csak csekély számban vett rajta részt vámosgyörki lakos. Kritizálni egyszerű, de konkrét ötletek nincsenek. Nekünk is feladatunk lenne a fiatalokat szórakoztatni. A pedagógusok most már jelen vannak minden települési rendezvényen, ezzel is elősegítve a programok nagyobb létszámú látogatottságát. A Közösségi Ház nem kiváltója az iskolának. A termeket használják. Programokra áldozni kell, a Közösségi Házra áldozni kell, nincs rá pénz. A körűlmények jók, a prograrnok jók, az emberek akkor sem mennek. A nyugdíjas klub rendszeresen használja a Kőzösségi Ház adta lehetőségeket, és ott tartják az összejöveteleiket. Előbb-utóbb ez lesz a funkciója a háznak. Teret biztosítani az ilyen rendezvények megrartásához. Tóth Zoltánné véleménye: Mint tanítónő, én is úgy tapasztaltam az évek során, hogy a Közösségi Ház vezetőjével szoros rnunkakapcselara alakult ki úgy az iskolának, mint az óvodának is. Minden kérést próbál megolda-. ni, bármilyen problémával is fordulunk hozzá. Személy szerint elégedett vagyok a munkájával, javasolom a megválasztását. Húsz éve foglalkozorn gyerekekkel. A mostani gyerekeknek nincs igénye arra, hogy az iskolán kívül bármilyen közös szórakozási lehetőséget keressenek. Nem szeremek olvasni, de még otthonról kimozdulni sem, amióta van majdnem mindenhol otthoni számítógép és internet. A Közősségi Házban nem kapnak alkoholt, és emiatt inkább a kocsmákban töltik el a szabadidejüket. Nagy Gábor véleménye: Mielőtt bárki is azt hinné, hogy rnilyen jó a Közösségi Házban folyó rnunka, azért jó lenne, ha részletesen is megnéznénk, milyen hiányosságok vannak. Véleményem az, hogy évi 7,5 millió forintos költséggel üzemeltetett Ház nem nyújtja azt, Március 15. amit elvárnánk. Ez pazarlás. Szerintern a Közösségi Háznak nem az a feladata, hogy teret adjon bármilyen rendezvénynek. mint például a nyugdíjas klub összejöveteleinek. vagy az iskolai, óvodai rendezvényeknek. Saját programként éves szinten csak a Vámosgyörki Vigasságokat szervezi. Ez kevés. Mindenkinek meg kell a mai világban becsülni a munkahelyét. Sokszor tapasztaltam. hogy a takarítónő zár be a rendezvények után. Elhanyagolt a Ház. A szülők viszik be a rendezvényeken a tisztítőszert. a WC papírt, vagy a kéztörlőt. Ez tűrhetetlen. Ezért a fizetésért szerintem sokkal többet kellene nyújtani. A Közösségi Ház vezetőjének az a feladata, hogy fclmérie az igényeket és ennek megfelelően rendezvényeket szervezzen, mint pl.: szakkörök. Ezt a most folyó munkát szerintem 4 órában el lehetne látni. Galó János véleménye: Vámosgyörkön szórakozni csak a kocsmába járnak a gyerekek. Az én két fiam sem talál olyan programot a faluban, amire el tudnának menni. Ezért az iskolába járáson és a sportolásori kívül nem járnak társaságba. Egyetértek azzal, hogy a Közösségi Ház ebben a formában való üzemeltetése pazarlás, de a megoldást egyedül a ház vezetője nem tudja megralálni. T01naIstván polgármester véleménye: inkább termet béreltek a helyi kocsrnában, hogy számítógépezés közben alkoholt tudjanak fogyasztani ig én voltam a kultúrház vezetője. Szerveztem olyan programokat, amit még a városiak is megirigyeltek. Kovács Katit is sikerült V ámosgyörkre fellépésre meghívni. 170 fős teremben 70 ember lézengert. A vámosgyörki ember, kritizáláson kívül, nem csinál mást. Második napirendként tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a KASIB mérnöki iroda elkészítette a helyi építési szabályzat módosítását. A Helyi Építési Szabályzat módosításával egyidejűleg határozatot kell hozni a Telepűlésszerkezeti terv módosításáról is.

4 4. oldal Mi újság? március HIVATALI HíREK Továbbiakban tájékoztattam a képviselőtestületet, hogy a plébános jótékonysági keresztény bált rendez az orgona felújítására. A rendezvény technikai okok miatt Atkáron kerül megrendezésre. Kértem a képviselőket a megjelenésre. A munkaterv szerint a következő ülés január 26-án volt. Első napirendként a község évi költségvetési rendeletének I. fordulóját tárgyaltuk. Jelenleg csak az intézmények és a Polgármcsren Hivatal költségvetésévei foglalkoztunk. Tájékoztattam a képviselő-testületet a Pénzügyi Minisztérium által kiadott V ámosgyörk településre vonatkozó adatsorokról. Az abban található adatok nem tekinthetők véglegesnek, núg az ÖNHIKI esetében valószínűleg nem számíthat a település támogatás ra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az intézmények költségvetés-tervezetét, és néhány kiegészítéssel javasolta azoknak a februári testületi ülésen való elfogadását. A tavalyi 63,7 millióval szemben a Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásaira összesen eft lett betervezve. A fejlesztési kiadások külön lettek véve, rnelyekcr tételesen felsoroltam. A január 26-i közlönyben került közzétételre a vonatkozó kormányzati döntés, amely szerint minden köztisztviselőnek jár havi kereset-kiegészítés, ami azonban nem lehet több, mint 15 ezer forint/hó. Ez az összeg már be van tervezve a Polgármesteri Hivatal költségvetés-tervezetébe. A Tulipán Napköziotthonos Óvoda költségvetés-tervezete megfelelt az elvárásnak, így kisebb vita után javaslat született a II. fordulóban történő elfogadására. A Közösségi Ház költségvetés-tervezete több helyen javítva lett, ez inkább bérjellegű dolog volt, de a javításokkal a II. fordulóban történő elfogadás javaslat született. A tavalyi évben tévesen lett igényelve a pedagógiai szakszolgálatra 129 millió Ft, amiből már 8,5 milliót átutaltak. Így ezt az összeget vissza kell fizetnünk. Ebben a dologban azonban nem csak az iskola hibázott, hanem mi is, mivel nem ellenőriztük le a számok helyességét ill. az igénylés jogszerűségét. El kell azonban mondanom, hogy számomra megdöbbentő az a tény, hogy az iskolával viszonylag rövid idő alatt sikerült megegyeznünk a költségvetés sarokszámaiban, majd az ezt követő napon kaptam egy levelet az intézménytől. A levélben az intézmény dolgozói azt kérték, hogy a pedagógusok kapják meg a Ft/ fő/év ruhapénzt, továbbá alkalmazzuk tovább a jelenlegi rendszergazdát, mivel azzal ők nagyon meg vannak elégedve. Felháborítónak tartom mindezt, különösen annak fényében, hogy ezt a levelet két itt jelenlévő képviselő, Nagy Gábor és Tóth Zoltánné is aláírta. Véleményem szerint ebben a nehéz helyzetben rnindenkinek, különösen egy önkormányzati képviselőnek tisztában kellene lenni azzal, hogy milyen leheróségei vannak egy önkormányzatnak. Kavdcs Lajos intézményvezető elmondása szerint igen rövid idő alatt meg beszéltük a költségvetés-tervezetet és egyetértettünk. Miután visszament az intézménybe, akkorra fogalmazódott meg a nevelőtestület és iskolaszék kérése, hogy a már előbbiekben emiített dolgok bekerüljenek a tervezetbe. Nem tudja, hogy a köztiszrviselőknek jár-e munkaruha? Elmondtam, hogy ez a köztiszrviselőknek a törvény erejénél fogva jár. Továbbá véleményem szerint a túlóra nem sok. Megkértem Kovács Lajos intézményvezetőt, hogy rnutassa meg Nagy Gábor képviselőnek a tantárgyfelosztást. Elmondtam, hogy minimális helyettesítési pénzt be kell tervezni, mert előfordul, hogy másképp nem lehet megoldani. Második napirendként a Közösségi Ház évi munkájáról és a évi munkatervről tárgyaltunk. Hám LáSZM alpolgármester elmondta, hogy ő már a tavalyi évben is számos kifogást adott elő a beszámolóval és a munkatervvel kapcsolatban, és ez a véleménye most sem változott. Véleménye szerint a beszámoló és a munkaterv véletlenszerű felsorolásokat tartalmaz. A 328 programot túlzónak és valótlannak találja. Javasolta, hogy sokkal több színházi előadást tartsanak, hiszen ezeknek mindig nagy sikere volt. Hiányolja továbbá a működő csoportok meglétét, és sajnálatosnak tartja, hogy az emberek nem szívesen járnak össze a településen. A szomszéd településen, Adácson már óvodáskortól tudatosan szervezik a közösségi programokat. Véleménye szerint az iskola bevonásával jelentős eredményeket lehetne elérni ezen a területen. Különösen fontosnak tartja a tánckultúra elterjesztését. Nagy Gábor javasolta, hogy a nyitva tartás déltől kezdódjön a helyi igényeknek megfelelóen, illetve kérre, hogy a munkaterv órára is legyen lebontva. Elmondta, hogy az augusztusi hónapban sokkal több programra lenne szükség, elsősorban a gyerekek miatt. Fontosnak tartja, hogy az intézményvezető vegye komolyan a rnunkaidejét, és ne a takarítónőnek kelljen nyitnia illetve zárnia a Közösségi Házat. A tapasztalat azt mutatja, hogy ha nagy nehezen létre is jön egy csoport, akkor 1-2 év után megszúnik. Megjegyeztem, hogy Adácson a néptáncnak hagyománya van, 30 éve működik. Véleményem szerint klasszikus tánciskolát kellene indítani. A munkatervvel kapcsolatosan lehetne új dolgokat kitalálni. A negaúv véleményeket figyelembe véve javasoltam, hogy a szeptemberi képviselő-testületi ülés elé a Közösségi Ház féléves beszámolóját pótlólag vegyük fel, és akkor meglátjuk, hogy milyen fejlődésen ment keresztül addig. A Közösségi Ház megszüntetését nem javasoltam. Az indítványok, bejelentések, javaslatok napirendnél indítványoztam az 1088/5 hrsz. ingatlan értékesítését. Továbbá tájékoztattam a képviselőket, hogy Mozrár Sándor Béke u. 6. szám alatti lakos az önkormányzattói megvásárait 1088/4 hrsz. alatti ingatlanon az adásvételi szerződésben szereplő beépítési kötelezettségének nem tett eleget, ezért indítványozta a fent említett ingatlan visszavásárlását. A MÁv pályázatot hirdetett a saját ingatlanainak eladására. Vámosgyörkön az úgynevezett MÁv laktanya kerül értékesítésre. A pályázatban eft értékáron lett meghirdetve és kizárólag önkormányzat veheti meg törvényi rendelkezés szerint az előbb emiített összeg 10 %-áért. Ez azt jelenti, hogy önkormányzatunk egy komoly ingatlanhoz juthat ,- Ft + ÁFA értékben. Ez az épület felújított állapotban van, de az oldalfalán van egy nagy repedés, amely azért keletkezett, mert a gázbevezeréskor hosszú ideig szabadon volt a gázgödör, ami csapadékkal megrelt. Ez okozta a kárt. Az ingatlan meg nem vétele bún lenne az önkormányzat részéről, rnert ha nem használjuk semmire sem, rövid időn belül a sokszorosáért értékesíthető.

5 2009. március Miúj'~ HIVATALI HíREK várható költsége kb. 5 millió Ft. Ehhez az egyház nem tud hozzájárulni, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület tagjai járuljanak hozzá azzal, hogy tiszteletdíjukat felajánlják az orgona megépítéséhez. Felhívtam a figyelmet, hogy a képviselő-testület tagjai riszteletdíjukról a ciklus idejére mondottak le, s arra, hogy ilyen jellegű felajánlás esetén- mivel nem marad a költségvetésben - további 3,5 rnillióval nő a költségvetés hiánya. Ezután a jegyző előterjesztésében az SZMSZ módosítására kerül sor. Dr. Dobos Róbert jegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztésben foglaltak valamennyi szükséges információt tartalmazzák, ezért ahhoz nem kívánt egyebet hozzáfűzni. Elmondta, hogy a rendeletmódosítást az ügyrendi bizottság előzetesen részletesen áttárgyalta, ezért megkérte Gréczi Ldszlá urat, az ügyrendi bizottság elnökét, hogy tolmácsólja a bizottság álláspontját. Gréczi Lászlo, a bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság valóban részletesen áttárgyalta a szóban forgó előterjesztést. Az előterjesztés értelmében a Polgármesteri Hivatal átszervezésére kerül sor, ami az igazgatási előadók számának egy fővel való csökkentését, míg a pénzügyi munkatársak egy fővel való növelését jelentené. Ez gyakorlatilag jelenleg még nem jelent tényleges létszámcsökkenrésr, azonban egy fő felmentésére és egy fő felvételére kell, hogy sor kerüljön. Erre azért van szükség, mert sajnos nincs a hivatal jelenlegi állományában olyan személy, aki be tudná tölteni az új pénzügyes álláshelyet. Mindez azért vált szükségessé, mert a pénzügyi terület anynyira túlterhelt, hogy a jelenlegi felállásban már-már szinre nem múködtcthető. Az elkövetkezendő időszak újabb és újabb feladatai pedig egyértelrnűen tovább súlyosbítják a helyzetet. Mindezek alapján a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztésben foglaltakat. Dr. Dobos Robert jegyző elmondta, hogy itt nem a felelősség tologatásáról van szó, hanem az SZMSZ mint helyi rendelet módosításáról. Az átszervezés alapvető fontossággal bír, mivel a pénzügyi terület jelenleg tarthatatlan formában rnúködik, Bármelyik környező önkormányzatot, hasonló települést megvizsgálva, mindenhol többen végzik ezt a feladatot. Nyilván nem akarunk a meglévő létszámon felül egy újabb embert felvenni, mivel ez hosszú távon megterhelné a költségvetést. Ez az átszervezés pedig, a fenti probléma kiküszöbölésén túl, lehetőséget nyújtana egy esetleges későbbi létszámcsökkentésre is, ha a 20lO-ben nyugdíjba vonuló munkatárs helyébe nem vennénk fel senkit. Ezt azonban ezzel az állománnyal képtelenség végrehajtani. Meglehet, hogy ez az átszervezés a már elmondott többletkiadásokkal jár, azonban meggyőződése, hogy hosszabb távon akár milliókat is tud "spórolni" az önkormányzat, mivel Így helyreállítja a pénzügyi terület szakmai színvonalát. Ezen előterjesztés kapcsán fontosnak tartottam. hogy a képviselő-testület fogadjon el egy határozatot is, amiben konkrétan megfogalmazásra kerül a már említett munkakör mcgszüntetése, illetve az új pénzügyi és igazgatási munkakör létrehozása. Dr. Dobos Róbert jegyző elmondta, hogy a község talajterhelési díjról szóló 16/2006. (XII. 18. ) számú rendeletének meliékletei a gyakorlatban nem váltak be, ezért szükséges annak leegyszerűsítése. Mindez az eredeti két rnclléklet helyett egy leegyszerűsített, rnindenki számára közérthető rnelléklet beépítésér jelenti. Ezt a rendelettervezetet előzetesen az ügyrendi bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag jóváhagyta. A 11/2007. (X.30.) számú rendelet tervezett módosítása kapcsán korábban írásos előterjesztést kűldtek ki, amelyhez nem kívám semmit hozzáfűzni. továbbá az ügyrendi bizottság szintén megtárgyalta ezt a kérdést, és egyhangúlag támogatta. Hám László alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt év sikereinek fényében igényként mutatkozik, hogy a templomban hangversenyeket tartsanak. Ennek elengedhetetlen kritériuma az orgona, amely jelenleg nem mú.ködik. Kezdeményezés indult egy új orgona megépítésére, melynek A következő testületi ülésre február Ll-éri került sor. Témája a község évi költségverésének elfogadása volt. A költségvetési rendelet megalkotásánál figyelembe vettük a 2008-ban megalkotott koncepciót és az önkormányzat szigorító intézkedéseirc tett ja: vaslatokar. Az intézményvezetőknek kiküldtük az irányelveket, és egyeztető tárgyalásokat folytattunk, melyek eredményeként összeállt a évi költségvetés. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta előzetesen, valamint a képviselő-testület 1. fordulóban a költségvetést, és javításokkal javasolta a képviselő-testületnek elfogadásra. A keresetkiegészítés a 13. havi bér pótlására szolgál, melyet havi lebontásban juttat el dolgozókhoz. A közszférában dolgozók részére béremelésre nem kerül sor. A bértábla befagyasztásra került, valamint a köztisztviselők illetményalapja is maradt a , - Ft. AIlami hozzájárulásból és támogatásból az önkormányzat a évhez képest 5-6 %-kal kevesebb támogatást kap. A évi kőltségvetés nem ír elő kötelező tartalékképzést. ezért önkormányzatunk nem is tervez tartalékot évben előtérbe kerülnek az EU támogatások és a Nemzeti Fejlesztési Terv által nyújtott támogatások pályázat útján. A szociális ellátások nem emelkednek, mert a nyugdíj minimum nem változik. A rninirnálbér évben ,- Ft lett. A többi témában a szintentartás lehet a cél. Az ÖNHIKI támogatás rendszere megmaradt, és igénybe vesszük 2009-es évben. Beadások határideje: előlegkérés , igénylése ig, lemondási lehetőség az előlegról A fejlesztési típusú támogatások sokrétűbbek lettek, míg a mú.ködési források a tavalyi év szintjén mowgnak. A Dél-Matra Leader programra több pályázatat adtunk be, rnelynek pontozása és előzsűrizése megtörtént. A településről beadott minden pályázat továbbment a bíráló bizottság elé. Nagyon szerteágazó, sokrétű a lehetőség a pályázati rendszerben. Ha saját erőt tudunk tervezni, akkor az észak-magyarországi regionális programokra olyan témákban tudunk pályázni, mint belterületi út, az ún. vasúttér átalakítása. Sajnos belterületi útjaink nagyon elromlottak, ezért az alapvető beavatkozásokat kátyúzás formájában meg kell oldanunk. A Magyar Közúttól ígéretet kaptunk, hogy a kezelésükben lévő 3203-as út, rnely az István király utat érinti, 2009-ben Gyöngyöstől amegyehatárig

6 6. oldal Mi újság? március HIVATALI HíREK V ámosgyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének évi költségvetési MÉRLEGE Bevétel évi eléirányzat (eft) Mutatóhozkötöttnorm. hozzájár Swciális célú normatív hozzájárulás Köwktatás Pedagógiaiszakswlgálat Intézményi működési bevétlek Helyi adók Átengedett központi adók Pótlékok, bírságok bevétele 160 Központi támogatás Átvettpénzeszközök Telekértékesítés Előző évi eredmény Felhalmozási hitel Működési likvid hitel felvétel Bevételekösszesen elkészül. A es út, a sorompótói az állomás ig bevezeté utunk is megújul. Az SZJA támogatás megoszlása ugyanolyan lesz, mint 2008-ban. Az iparúzési adó bevételnél= mint a legnagyobb bevételi forrásunknál - nem várható változás. A kommunális adót 4000, - Ft-ra emeltük, mert ez a forrás teljes mértékben az önkormányzatnál marad. Új adónemet nem vezettünk be. A pedagógusok továbbra is heti 22 órában tanítanak. A túlórakeretet nem emeltük, 15 óra maradt. A közoktatási normatíva nem került emelésre. A rninöségi támogatásnál ügyelnünk kell a törvényszabta osztálylétszámokra, hogy megtarthassuk önálló általános iskolánkat. Az igazi megoldás mégis az lenne, ha valamelyik kistérséghez tartozó településsel iskolafenntartó társulás ba lépnénk szepremberről. Az így kapott finanszírozás jobb, illetve a létszámot is tudnánk produkálni hosszú évekre. Szeptemberig meg kell oldani a kérdést. Az illetménypótlék Ft maradt. A szociális ellátások területén is történtek változások, bevezetésre került "Az út a munkához" támogatási fonna, az önkonnányzat erre Ft-ot különített el saját erőként, az ún. rendelkezésre állási támogatás formájában. A saját szociális rendeletünket ennek megfelelően egységes szerkezetben meg kell alkotni. Az öregségi nyugdíj minirnurn nem változott, A szociális támogatás ra év közben belépőkre pótigényt nyújthat be az önkormányzat. A közrnűvelődési feladatok ellátásánál továbbra is működtetjük a mozgókönyvtárat, melyet kistérségen belül oldunk meg. Szakképzett könyvtárossal látjuk el a feladatot a mozg6könyvtámál, az olvasók létszáma növekedést mutat. Továbbá azért is várjuk ezt, mert a választék bővül, hangos könyv és hangzók kerülnek kölcsönzésre. A kultúra finanszírozása kb. 5 millió forintba kerül az önkormányzatnak, és még így is a legminimálisabb kőltségvetést tudtuk a Közösségi Házra tervezni. Az előző évekhez hasonlóan tovább erő- Kiadás évi előirányzat (eft) Működési kiadások Társadalmi szervek támogatása Pénzellátás Átadott pénzeszközök Fejlesztési kiadások Visszafizetési kötelezettség Kiadások összesen södött a kistérségek szerepe, normatív támogatása. Önkonnányzatunk több közös feladatellátást old meg a Gyöngyös Körzete Többcélú Kistérségi Társulásban. Ilyen a hétvégi ügyelet, és a készenlét, a belső ellenőrzés. a 10- gopédia, a gyermekjóléti swlgálat, a családsegítés, a beilleszkedést segítő program, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás től a házi segítségnyújtás intézményét is bevittük a kistérségi társulásba, ettől reméljük a feladat jobb ellátását végén létrejött a hulladéklerakók felszámolására II település belépésével a társulás. Pályázati úton az 1. fordulóban 75 millió forintot nyertünk, rnelyből a lerakók vizsgálata történik meg, és reméljük, a II. fordulóban a rekultivációra szánt összeget is megnyerjük. Az átvett pénzeszközöknél az OEP Heves Megyei Igazgatóságától a védőnői. a gyermek- és anyavédelrni támogatás ra kapunk támogatást, mely nem oldja meg teljes mértékben a swlgálat működését től egy 6 órás takarítót kell alkalmazni. A gépjármúadó évben nem változik. Ezen adóforma továbbra is 100%-ban az önkormányzatnál marad, de ennek rnértékét befolyásolni nem tudjuk. Telekértékesítés: 2009-ben a 4 éves beépítési kötelezettség lejárta miatt előreláthatólag vissza kell vásárolnunk és újraértékesíteni. Rendezési Tervünk módosításával új lehetőség nyílik, de ezen terület közmúvesítését 2009-ben nem tudjuk elvégezni. A szennyvízhálózat múkődretését a RÖKI végzi továbbra is. Feladata a számlázás, könyvelés és behajtás a működtetésen kívül. A szakmai részt továbbra is a Heves Megyei Vízmú Zrt. látja el alvállalkozásban. Nagyon sok a kintlévőség, ezért annak realizálását behajtó céggel kívánjuk megvalósítani. Még mindig nincs a szennyvíztelepnek vízügyi rnúködtetési engedélye a MÁv -nál történő "ügyintézés" miatt. Megtörtént az 1 éves garanciális bejárás lezárása évben néhány fejlesztést nem tudtunk mcgvalósítani. Elsősorban ÉMOP támogatásokat nem bírálták el, így nem tudjuk, mi a sorsa az Arany és Wesselényi utca felújításának, valamint a Kossuth úti buszmegálló megépítésének. A Martinovics utca egy szakaszán a csapadékvíz-elvezetési rendszert kiépítettük, valamint a Sport térnél a közlekedés megkönnyítésére szélesítertük a bejárati hidat. Az iskolában és az óvodában pályázat útján gyarapítottuk eszközeinket. Önkonnányzati intézményeinknél a nyári karbantartást elvégeztük. A belső ellenőrzési rendszer keretében a Polgármesteri Hivatal került átvilágításra. Ebben az évben ismét a Közösségi Ház kerül ellenőrzésre. A társadalmi szervezeteket 2008-ban is támogattuk. Van néhány szervezetünk a településen, amelyek a környezetü.nkhöz képest is kiváló munkát végeznek. Ilyen a tűzoltóság, a Vöröskereszt, a nyugdíjasklub ben is tervezzük a társadalmi szervezetek támogatását. Serkenteni kell a civil szervezeteket a pá- Társadalmi szervek támogatása évi előirányzat(eft) Sportegyesület 1800 Diákönkormányzat 50 Vöröskereszt helyi szervezete 50 Polgárőrség helyi szervczete 100 Nyugdíjas klub 100 Helyi önkéntes tűzoltó egyesület 50 Összesen 2150 lyázati lehetőségek kihasználására, mert igen nagy a választék, illetve a Leader programban való részvétel, mely áprilistói újra kiírásra kerül. A terembérleti díjakat a tornateremnél és a Közösségi Háznál nem emeltiik, várva a látogatottság emelkedését. Az óvoda, a napközi és a felnőtt étkeztetést vállalkozás fonnájában látjuk el. További célunk, hogy a nyugdíjba rnenó óvodai dolgozó pótlását megoldjuk, és a védő, a fogorvosi helyiség takarítását, valamint a tornaterem nyitva tartását 6 órás munkaerővel oldjuk meg. Bevételeink korlátowttak, de ha lehetőség van a településen üresen álló volt üzemek továbbmúkődtetésére, vagy befektetók keresésére, az legyen a képviselő-testület feladata. Kiadási oldalon a tavalyi hiányt lecsökkentettük és 2008-ban piusszal zártuk az évet, A évi hiányt folyószámlahitellel kívánjuk megoldani. Igénybe kell vennünk az ÖNHIKI intézményét, a pályázatot el kell készíteni, és határidőre beadni. Fejlesztési területen - a belterületi utak kátyúzásán kívül- pályázati úton kell elérni eredményeket ról áthúzódó, illetve 2009-et érintő kiad ásunk az Arany János és Wesselényi utak javítására EFt önerő tervezése. A szeméttelep rekultiváció pályázati önrésze 500 EFt, a két

7 2009. március Mi újság? 7. oldal VÁMOS-HíREK. Működési kiadások évi előirányzat (eft) Fejlesztési kiadások évi előirányzat (eft) Megnevezés Személyijuttatás Járulélwk Dologi Összesen Kiadások ~olgármesteri hivatal Altalános iskola Óvoda Közösségi ház Tálaló konyha Védőnői szolgálat Rök intézmény Közcélú foglalkoztatás Út - híd üzemeltetés Községgazdálkozási szolgáltatás Összesen buszmegállópár kiépítésének önrésze EFt. Önkormányzati tulajdonú belterületi útjaink további javítása érdekében a Bajcsy-Zs. és Béke utak pályázati önrésze EFt. Rendezési Tervünk módosítása EFt, mely január hónapban kifizetésre került: Az önkormányzat évi költségvetési rendelete mint működési, rnint fejlesztési szempontból forráshiányos. Ezen feladat megoldása az apparátus és az önkormányzat vezetése szempontjából már nem új feladat, tudjuk kezelni! Ezután kitűztük a közmeghallgatás időpontját március 6-án 17 órára a Közösségi Házba. Továbbra is bízom együttműködésükbcn, várom véleményüket, javaslatukat. 'Ibma Istvdn Arany, Wesselényi út felújítás (öneró) Bajcsy, Béke út felújítás (önerő) Játszótér, liget felújítás (áfa rész) Helyi utak kátyúzása saját erőból Főtér felújítás Rendezési terv módosítása Szernérrelep rekultiváció (önrész) Épületvásárlás (Bajcsyu.1O.) Telek visszavásárlás Összesen Létszámkeret évi előirányzat (fo) Polgármesteri hivatal Általános iskola Általános iskola napközi Óvoda Közösségi ház Tálaló konyha Védőnői szolgálat Rök intézmény Közcélú foglalkoztatás Összesen A Vámos Települések Szövetségének elmúlt 2 éve A 2007 júniusában megtartott első országos találkozón, amelyet Vámosgyörkön rendeztünk, 10 magyarországi, 4 romániai és 5 szlovákiai település küldöttsége vett rész. A magyar települések - szám szerint tízen - szereplőket, fellépőket, versenyzőket hoztak, mig a határon túli települések csupán polgárrnesrereikkel, megfigyelőként képviseltették magukat. Így a találkozó hivatalos létszáma 475 fő volt. A nagysikeru találkozó arra sarkallta a magyar településeket. hogy szövctséggé álljanak össze. Az évjúlius 27 -én ez meg is történt. A cégbíróság bejegyezre szövetségünker, Az alapító tíz magyar település: Várnosatya. Várnosoroszi, Vámospércs, Vámosújfalu, Sajóvámos, Vámosgyörk, Nemesvámos, Somogyvámos, Vámoscsalád, Vámosszabadi. Szövetségünk központjául Vámosgyörköt fogadta el a közgyűlés. A vám- és pénzügyőrség kezdettől fogva nagy segítséget nyújt munkánkhoz. Célul tűztük ki, hogy a vámos nevú településeken élő emberek megismerjék egymást, rőrténelmükct, életkörülményeiket, kultúrájukat, sportjukat, és tegyenek azért, hogy jobb, harmonikusabb legyen kapcsolatuk. Ennek jegyében évente 3 nagy rendezvényt tartunk: 1. Május hónapban a "Ki tud többet a vám-os településekről?" c. vetélkedőt az általános iskolák felsős tanulói számára, amely 4 fős csapatok versenye. Ebben az évben Budapesten tartjuk a V ám-osok iskolájában május 23-án. 2. Az évenkénti országos találkozókat, melynek időpontját a rendezó település határozza meg. Eben az évben Várnospércs, július Településcink énekkarai számára néhai Virág János vámosgyörki zenepedagógusról elnevezett énekkari találkozót és versenyt. Ebben az évben október 9-1 O-én lesz Vámosgyörkön. Minden rendezvényen jelen vannak a vám- és pénzügyőrség képviselői, és különféle módokon támogatják összejöveteleinket. Így pl. zenekarukkal, kommandósaik bemutatóival. kiállításokkal, rnelyck a vámos tevékenységet mutatják be. Dr. Nagy János altábornagy; szövetségünk tiszteletbeli rárselnökc, évente több alkalommal hívja meg resrvértelepüléseink vezetőit rnunkaebédre, eszmecserére olyan környezetbe, amelyet egyik tagrelepülésünk sem képes biztosítani. Ilyen volt a december i budapesti találkozónk is, amelyik a vámos múzeurnban volt, és amelyet összekötöttiik szövetségünk nemzetközivé válásával: Romániából3, Szlovákiából 5 település csatlakozott teljes jogúan szövetségünkhöz. Így 18 tagtelepülés alkotja már ezt a szövetséget. A február án Hévízen a vámosok gyógyházában tartott közgyűlésen már ők is jelen voltak, és döntöttünk újabb magyarországi ragfelvételról. Így, 2009 március l-jétől Vámosmikola is teljes jogú tagunk. Tegnap kaptam az értesítést, hogy Szlovákiábóll, Romániából pedig két új jelentkező település van. Szövetségünk és a vám- és pénzügyőrség szorosabb kapcsolatát jelenti, hogy ebben az évben minden régióparancsnokság együttműködési megáuapodást készít elő a területén lévő vámos településsel. A VPOP segítségével feltérképczrük, hogy a környező országokban a már ismerteken kívül hány vámos névelemet viselő település található. Ukrajnában 5, Szerbiában 2, Ausztriában 1. A szlovákok már jelezték. hogy ismernek Csehországban is ilyen falut. Ha minden jól megy, akkor még az idén 20-tói több tagtelepülés lesz tagja szövetségünknek. Számunkra, a vámosgyörkiek számára ez igen nagy megtiszrelterés, hiszen egy működő EU -S szöverség központja telcpülésünk. Hamarosan gondoskodnunk kell székházról és múködtető apparátusról. Gondoskodnunk kell az októberben megrendezendő" Virág János" énekkari találkozó és verseny pénzügyi hátteréről. A település jelenlegi pénzügyi viszonyai nem teszik leheróvé, hogy saját erőból hozzákezdjen egy ilyen jelentős beruházáshoz. Ehhez a szövetség és a falu is pályázni szereme. Az elsővámos-találkozó Vámosgyörkön HámLászló VTSZ elnol:

8 8. oldal március OVIBAN, SULlBAN Iskolai krónika - avagy mi történt nálunk ebben az évben JANUÁR 9. A Vámos Települések Szövetsége ebben a tanévben helyesírási vetélkedőt szervezett a felső tagozatos diákok számára. A Lotz János helyesírási versenyen természetesen a mi iskolánk is részt vesz. Legjobb helyesíróinkat válogatta ki Kovácsné Medve Mária magyartanárnő. A 10 gyerek a házi forduló keretében mérte össze tudását, s a legjobbak jutottak be a középdöntőbe. 16. Az 1. félévvége. 23. Rádiós műsor keretében emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról. A műsort a 8. osztály készítette Kovácsné Medve Mária vezetésével. 23. Az első félévi bizonyítványok kicszeisa. 24. Az Atkáron megrendezett Egyházi jótékonysági bálon a 8. osztályosok is felléptek nyitótáncukkal, illetve bécsi keringőjükkel. Felkészítő tanáruk osztályfőnökük, Kovácsné Medve Mária volt. 31. A második iskolai kirándulás alkalmával az érdeklődő tanulók, szűlők és nevelők Budapestre látogattak. A Budavári Labirintus megtekintése után a Planetáriwnban nézték meg a Földönkívüliek címú előadást. Mindannyian jól szórakoztak, és sok új ismerettel tértek haza a Tóth Zoltánné által szervezett programról 31. Egerben, az "Ötágú síp üzenete" versmondó versenyen Csikós Roxána és Erdélyi András 8. osztályos tanulóink képviselték iskolánkat. Felkészítőjük és kísérőjük Kovácsné Medve Mária volt. A sziilói értekezietek ideje január vége és február eleje volt. FEBRUÁR 5. A 8. osztályosok előadták nyitótáncukat az Időskorúak Otthonában. 6. A vámos-települések Lotz János helyesírási versenyének megyei fordulójára ekkor került sor. Ebbe a fordulóba Horváth Kitti, Tasi Márta, Nagy Tímea és Farkas Orsolya 7. osztályos tanulók jutottak be a házi forduló után. Felkészítőjük ésa verseny szervezője Kovácsné Medve Mária volt. Izgalommal várjuk az eredményeket, hogy sikerült-e valamelyiküknek bekerülni az országos döntőbe Ekkor tartottuk az alsó tagozat, majd másnap a felső tagozat farsangi bálját. Most is nagyon sok ötletes egyéni és csoportos jelmezzei, műsorszámmal készültek a gyerekek és osztályfőnökeik. A bált mindkét alkalommal a 8. osztályosok nyitótánca indította, amelynek felkészítő tanára Kovácsné Medve Mária volt. A jelmezesek felvonulása, illetve műsorszámai után tombolahúzás, az SZMK általlétrehozott büfé finomságai, a szülők ajándékai az osztályoknak, és természetesen, a tánc tették ismét felejthetetlen élménnyé ezt a két bált a gyerekeknek, sziilőknek, és résztvevő vendégeknek egyaránt. A program szervezője Tóth Zoltánné volt. Ezúttal is szeretnénk megköszönni a szülők odaadó munkáját, illetve minden támogatónknak a farsangi bállétrejöttéhez nyújtott segítségét. Ók voltak az SZMK -S szülők Nagy Gábor vezetésével, Szedmák Zoltánné Éva és családja, Gedei Zoltán és családja, Nagy Iózsefné és családja, Tóth Zsolt éscsaládja, Manhattan Burger Gyöngyös, Bári Ágnes és családja, Edit Dekor Gyöngyöstarján, Tóth Erzsébet, Habókné Pacsai Mariann. Gurbai Gábor és családja, Bódi Zsolt, Ácsné Pesti Orsolya és családja, Gyógyszertár Vámosgyörk, Lukácsi AttiJáné, Vöröskereszt Vámosgyörk, Tóth Zoltán, Tóth Dániel, Szedmák Szilvia és családja, Bányiczki Dóra éscsaládja, Bíró dr. Kft Jászárokszállás, Agóra Patika Jászárokszállás, Jászkenyér Jászárokszállás, Horváth Kitti és családja, Hexoher Papírbolt Jászárokszállás, Endrész György és családja, Tasi Róbertés családja, Ónodi Iózsefné, Stass József. 10. Gyöngyösön, az Egressy Béni Általános Iskolában került megrendezésre a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulóia. A helyi fordulóból továbbjutott négy diákunk vehetett ezen részt. Ok Buborék Levente 6.0., Gyarmati Eszter 6.0., Fodor Ada Luca 8.0. és Varga Dudás Zsanett 7.osztályos tanulóink voltak. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáruknak, Kovácsné Medve Máriának. 18. A 2. osztály Gyöngyösre utazott a Bambi círnú mesemusicait megrekinteni. Nagyon jól szórakoztak a gyerekek, a kísérő szülők és Nagyné Tóth Szilvia osztályfőnök. 20. Megtörtént a 8. osztályos tanulóink továbbtanulási lapjainak elküldése. 20. Az óvoda értesítése a leendő 1. osztályosok beiratkozásáról. Az elsős tanító néni szeretettel várta március között akisgyerekeket és szüleiket a beiratkozás ra. 20. A Bendegúz nyelvész versenyre 18 tanuló nevezett be. Az iskolai fordulóból továbbjutó diákok az egri megyei versenyen vehetnek majd részt. Izgalommal várjuk az eredményeket. A verseny szervezóje Sivák Józsefné volt. 20. A Zrínyi Dona matematika verseny területi fordulójára 10 diákunk jutott tovább. Közülük Ács Eszter 4. osztályos tanuló nagyon szépen szerepelr, a megyei szintű fordulóban 5. helyezett lett, így március elején részt vehetett a gyöngyösi ünnepélyes eredményhirdetésen, és könyvjutalomban részesült. Gratulálunk neki, és felkészítő tanárának, Gréczi Lászlónénak Az iskola nyílt napjai osztályonként kerültek megrendezésre, amikor is szeretettel fogadtuk a tanórákon a szülőket, nagyszülőket. 27. Tóth Zoltánné, a diákönkormányzat vezetője, színházlátogatást szervezett Budapestre. Iskolánk nevelői, illetve a község intézményeinek érdeklődői a János vitéz címú színdarabot nézték meg a Nemzeti Színházban. A Magyar Vöröskereszt Gyöngyös Területi Szervezete ezúttal is megszervezi elsősegélynyújtó versenyét. Iskolánk 5 érdeklődő tanulóját Kovács Miklósné Lujza, volt vöröskeresztes területi vezető készíti fel, akinek ezúton is köszönjük munkáját. Buborék Levente a 6. osztályból, illetve Tasi Márta, Nagy Beata, Szécsi Barbara és Horváth Kitti 7. osztályos tanulók nagy odaadással készülnek. 28. Iskolánkat Nagy Tímea 7. osztályos és Ács Eszter 4. osztályos tanulók képviselték a Langwesr német nyelvi tesztverseny egri fordulóján, ahonnét reméljük, továbbjutnak a miskolci szóbeli fordulóra. Felkészítő tanáruk Kovács Lajos volt. Szedmák Istvánné éskovács Lajos munkája nyomán megtörtént az iskola honlapjának frissítése, aki teheti, látogasson el oda az Interneten. Honlapunkcíme: /www.agria.hu/heves/vamosgyorkjiskola./ AV ámosgyörki Általános Iskolaért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond a támogatóinak. akik a évi adójuk 1%-át az alapítvány részére felajánjották. Ezzel az igen jelentős, összesen Fttal gyarapodott Alapírványunk vagyona. Az elmúlt évben befolyt, 1%-ból felajánlott Ft összeget Alapítványunk múködési céljának megfelelőcn, tanulmányi versenyek nevezési díjának csökkentésére, a művészeti tevékenységek anyagszükségleteinek bővítésére, illetve a Szántódon tartott 1 hetes erdei iskola támogatására használtuk fel. Segítségüket ezúton is nagyon szépen köszönjük. Nagyné Tóth Szilvia

9 2009. március Mi újság? 9. oldal OVIBAN, SULlBAN ÓVODÁBA HÍVOGAíÓ Kedves lee7ldó ovisok! A vámosgyörki Tulipán Óvoda nagy szeretettel vár benneteket (akik június 1 és május 31 között töltik be 3. életévüket) ésszüleiteket beiratkozásra. A beszélgetéssel, játékkal egybekötött ismerkedés időpont ja : április óra. A beiratkozáshoz szükséges iratok:. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, - oltási lapja, - a bcírató szülő szernélyi igazolványa. (A fent említett időpontban született gyermekeknek személyre szóló meghívót küldünk!) Ferenczné Lasha Erika ÓVodavezetó Tisztelt vámosgyörki adófizető lakosok! A Vámosgyörki Óvodások A1apítvány örömmel tudatja, hogy 2007 ben az adó 1%- ából befolyt bevételünk Ft volt, rnelyet a kötelező eszközjegyzékben szereplő, eddig be nem szerzett tételek pótlására fordítottunk. Nevezetesen: 50 db lepedő és 50 db ágyhuzat, 21 törölköző lett vásárolva a gyermekek részére. Aki továbbra is szívügyének érzi óvodánk jövőjét, és egyetért az alapítvány fő célkitűzéseivel (a vámosgyörki Tulipán Óvodába járó gyerekek sokoldalú, harmonikus és egészséges neveléséhez, személyiségük fejleszréséhez szükséges legkorszerűbb tárgyi pedagógiai eszközök megrerernrése, a gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. A szakmai tartalmi munka fejlesztése, a kulrurális sport és a szabadidős tevékenység színvonalának emelése. ), kérjük, gondoljon ránk évi adó 1%-ának utalás ával! AV ÁMOSGYÖRKI ÓVODÁSOK.ÉRT ALAPÍTV ÁNY Adószáma: A kuratórium elnöke Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, támogató együttműködését, akik aktívan részt vettek február 14-én megrendezett Farsangi bálunk létrejöttében. A bál bevétele az SZMK vagyont képezi. Pillanatképek az óvoda életéből A tavaszi ünnepkör hátra lévő programjai Március Iö-ról március 27-ig Süni csoportos gyermekek vízhez szoktatása a gyöngyösi uszodában; Március 19-én Bartha Tóni Bábszínházának e!őadásában Rózsa Sándor a betyárok Jancsija c. vásári játék megtekintése; Április 2. - mesemondó óvodai verseny (zsűritagok: Heraszu Mónika, Bódi Zsolt és egy pártatlan szüloj; Április 7. - óvó nénik húsvéti bábelőadása; Április húsvéti vásár az óvoda folyosóján az SZMK szervezésében; Április 8. - húsvéti családi délután (Kölyökidő A1apítvány közreműködésével); Április 14-én locsolónap - a kisfiúk kőlnit, kislányok tojást hoznak otthonról; Április a Föld napja alkalmából Egy gyerek egy virág program, az óvodaudvar és az ablakpárkány szépítése; Április a Föld napja alkalmából kirándulás autóbusszal a Mátrába; Április Hagyományőrző Óvodapedagógusok Szakmai Találkozója Cigándon (óvodapedagógusok részvétele); Április Katica csoport Anyák napi köszöntője az Idősek Otthonában; Április délelőtt majális az óvoda udvarán; Április délután az édesanyák köszőntése az óvodában; Május 6. - szülői értekezlet. Leendő tanító néni meghívása, beiskolázási tájékoztatójának meghallgatása a Sünik részére. Kb % 7-től HOBLA KFT üzletköréje tart játékbemutatót a közelgő Gyermeknap alkalmából; Május gyenneknappal egybekötött Családi nap az óvoda udvarán; Május 21. évzáró - Katica csoport; Május 22. évzáró - Süru csoport; Május Idősek Otthona családi napja a Süni csoport részvételével; Május pünkösdölés a Katicákkal; Május Vámosgyörki Vigasságokon a Süni csoport szereplése. NY ÁRJ ÜNNEPKÖR PROGRAMJAI Június 5. - Természetvédelmi világnap alkalmából kirándulás Vámosgyörkön óvodai szinten. NY ÁRJ TAKARÍT ÁSI SZÜNET IDÓPONTJA: július 27-től augusztus 19-ig. Nyitás: (hétfő) Az első nappal kapcsolatos étkezési igényeket az iskolai konyhán kell intézni! Ferenczné Lasha Erika Idén a gyermekek is készültek számukra meglepetésmtísorral, Ujra versenybe szállunk a játszótérért! A tavalyi évhez hasonlóan, idén is lehet játszóteret nyerni a DeIikát8 ételízesítő csomagolásaival. Kérünk tehát rnindenkit, aki eddig támogana terveinket, értékelte lelkesedésünket s egyetértett közös célunkkal. hogy a községünk elnyerje egy szép, új, minden szabványnak megfelelő játszótér leherőségér, segítsen bennünket továbbra is! Kérünk rnindenkit, akik esetleg nem hallottak az akciónkról, gyűjtsék továbbra is a Delikát 8 zacskóit, s juttassák el az óvodába, hogy versenybe szállhassunk a településen élő gyermekek érdekében! Nagy Gdhorni Dóri óvó néni

10 10. oldal Mi újság? március A POLGÁRŐRSÉG HíREI A Vámosgyörki Polgárőrség 200B-ban végzett munkája és a évi tervei Tisztelt Vámosgyörki Lakosok! Reményeink szerint értesültek róla, hogy községünk polgárőrsége 2008 november 28-án újjáalakult Nyilas Sándor vezetésével májusa és decembere között kevesebb bűncselekmény történt a faluban, mint ez év márciusáig. A statisztika nagymértékú romlást mutat, Jelenleg egyesületünk taglétszáma 19 fő, ebből sikeres polgárőr ismereti vizsgát tett 10 fó, sajnos szolgálatba MINDÖSSZE 6 FÓ (!) jár ki rendszeresen. A bűnügyi statisztika romlása aggasztó községünkre nézve, létszámunk és anyagi forrásaink hiánya rniatt április hónaptól szolgálatot teljesíteni nem tudunk! Minél több olyan emberre lenne szükségünk, aki falunk, anyagi javaink biztonságát, gyermekeink védelrnét szívügyének érzi, tenni akar érte. Ahhoz, hogy községünkben a polgárőrség fennrnaradhasson, szernélyi, tárgyi és anyagi segítségükre van szükségünk, A polgárőr autó élerveszélyes, és rengeteget fogyaszt. szükségünk lenne egy jól rnűködő kisebb fogyasztású auróra, néhány jól felszereit kerékpárra, és rengeteg új tagra. Tagjaink a falu védelmét önkéntesen, szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül végzik. A 2008-as év eseménydúsan telt számunkra. Rengeteg programot szerveztünk és bonyolítottunk le a falun belül és kívül, és sok programon vettünk részt országszerte. A faluban zajló több rendezvényre biztosítottunk tornbola-, illerve nyereménytárgyakat a gyerekek részére. Áprilisban a gyerekeknek szerveztünk programokat az óvodában és az iskolában a Stabilo és a Mogyi jóvoltából. Stabilo jóvoltából a Balkezesek Országos Egyesülete meglátogatta óvodánkat, amiről tévés közvetítés is történt. A közel foriritos Mini- Police rendezvényt a polgárőrségnek sikerült a vámosgyörki és környékbeli gyerekeknek megszervezni teljesen ingyen. A rendezvény lebonyolításában a BRFK és a gyöngyösi rendőrkapitányság munkatársai segédkeztek. Májusban szemétszedést szerveztünk, amin összesen nyolcan (!) vettek részt, ebből négy polgárérségi tag. A Várnosgyörki Vigasságokra is több programot szervezrünk. Rajzverseny, aszfaltrajzverseny, nizoltó-, rendőrségi-, mentóbemutatók, KRESZ vetélkedő, drogprevenciós stand, gyermek és felnőtt tombolasorsolás színcsítctték a Vigasságokat a polgárőrség szervezésében. A nyár elején több környező település fózőversenyén is részt vettünk, a jászárokszáljásin csapatunk a harmadik helyen végzett. Az országos polgárőr napon is képviseltük falunkat. Auguszrusban a megyei közlekedés biztonsági versenyen csapat első helyezést ért el Szilágyi Erika és Nyilas Sándor, valamint Nyilas Sándor egyéni második helyezett lett. A Markazon megrartott megyei polgárőrnapot is több rendezvénnyel színesítettűk. Szeptemberben az országos közlekedésbiztonsági versenyen a heves megyei csapat a 8. helyezést érte el. A csapat egyik tagja Nyilas Sándor, a helyi polgárőrség elnöke. 0- vemberben EU Élelmiszersegély program keretében biztosított élelmiszerek a Baptista Szeretetszolgálat és az MVH közrernúködésével kerültek kiesztás ra. Az önkormányzat keretein belül a polgárőrség szcrvczésével, illetve közrernűködésével valósulhatott meg. Az éldrniszer szállításában Révai Attila, a rakodás ban Mozsár Sándor és Gábor segédkezett. És kiilön kőszőnet illeti Rám Lászlót a szervezésben nyújtott segítségéért. A Vöröskereszt helyi szervezetével közös pályázaton nyertünk forintot, illetve forintot ajánlott fel még Rám László és kedves felesége Rám Eszter. Decemberben ebből az összegből 20 család részesülhetert karácsonyi csomagban, amely az élelmiszereken kívül játékokat és könyveket is tartalmazott. Az átadás december 24-én történt meg évi terveink között szerepel: - SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) kialakítása a faluban, - tagtoborzás. - anyagi támogatásokhoz illetve felszerelésekhez való jutás, - gyermekeknek KRESZ, illerve biciklis felkészülési, illerve környezervédelmi vetélkedő rendezése, - szóróanyagok terjesztése (búnmegelőzési, közlekedési és drogmegelőzési anyagok), - nyáron vetélkedők a gyerekek részére, - élelmiszer segély ismételt megszervezése illetve lebonyolítása. Főbb támogatóink voltak a 2008-as évben: AGRIAPAPÍR; Pedál kerékpár Gyöngyös; Európa Könyvkiadó Kft; Bozsik Bringa Bolt Gyöngyös; Rám László és felesége, Rám Eszter; Gedei Zoltán. Mindenkinek, aki a munkánkat segítette, köszönetünket fejezzükki! Polgárőrségünknek éjjel-nappal hívható telefonvonala működik, arnin az esetleges észrevételeket. illetve bűncselekményeket be tudják jelenteni: 06/ (csak indokolt esetben hívják). Köszönjük, hogy híreink elolvasásával megtisztelt bennünket! Szildgyi Erika titkár

11 2009. március Mi újs~? ll. oldal KULTÚRA, SZABADIDŐ A KJjzösségiHáz hírei Egészségünkért A legutóbbi Vámosgyörki Vigasságokon a Vöröskereszt helyi szervezetének segítségével vémyomás- és vércukorszint-rnérést is beiktattunk a programba. A nem várt nagyszámú látogató arra inspirált minket, hogy az érdeklődésre való tekintettel önálló programként is szervezzünk hasonl6t. Éppen ezért egy egészségnapot rendeztünk a Közösségi Házban. A szervezésben Tóth Mária kozmetikus is segíten, aki a különféle alternatív egészség-megőrzési lehetőségekről szervezett előadókat, illetve svéd- és gy6gymasszázs szolgáltatását is ki lehetett próbálni. Volt még sok egyéb mellett testtömegzsír-, vércukorszint-, vérnyomásmérés, valamint előadást hallhattunk a BACH virágrerápiár61 is. A nagy sikerre való tekintettel hiszen sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre az idei Vigasságokon szintén lesz hasonló alkalom. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a szervezést segitőknek és a közreműködőknek egyaránt. Meghívó könyvbernutatóra Tiszteletrel meghívom Önt és kedves családját a Szerelem blues című új regényem könyvbemutatójára, amely a vámosgyörki Közösségi Házban április 4-étt (szombaton) 17 órakor kezdődik. A bemutató házigazdája: B. Pintér Mária. Közreműködnek: Tóth Eszter, Tóth Éva és Bódi Zsolt, valamint Nagy Gábor zongorán. A bemutatót dedikálás és kötetlen beszélgetés zárja. Szeretettel várom Önöket! Szabó István Fényképekkel a világ körül A Vildgjárók Klubja pár hónap alatt a Közösségi Ház egyik leglátogatottabb rendezvényévé nőtte ki magát. Igen örvendetes, hogy most már akadnak az itt lakók közt is, akik külföldi úti élményeiket,, Ujra Maj~lis Vámosgyörkön! Szerétettel várjuk a falu minden lakosát a május 1-én újfent megrendezésre kerülő egész napos programra. Ízeütő a,,kínálatunkból" : - kispályás labdarúgás (férfi, női) - gyermek, családi programok, vetélkedők - főzóverseny, búcsúi mutatványosok - élőkoneert. étd-italfogyasztás -Ieherőség, és még sok meglepetés. Szervezo71 Alakformáló női torna a Közösségi Házban Szerdánként szakmai felügyelet és irányítás mellett várunk minden kedves érdeklődór kortól és nemról függetlenül! Nem kell más, csak egy polifoam, és kényelmes ruha! kalandjaikat megosztják az érdeklódőkkel. Így volt ez a legutóbbi két alkalommal is. Gedei Zoltán, aki mint képviselő, és mint magánember is sokat tesz a relepülésért, Thaiföldön készített képeit és átélt élményeit hozta el közénk. A kissé már sárgult fotók ellenére igazi forró trópusi nyár jött el a hideg télbe, mikor a kivetítőn a távol-keleti ország sokszínűségét figyeltük. Másik alkalommal KovácsMiklós svédországi utazásait és vadászkalandjait nézhettü.k, hallgathattuk meg. Az ember azt hinné, hogy eme északi ország nem más, mint a hó és jég hazája, de kiderült, hogy bizony színes, roppant érdekes és látványban igen gazdag vidék az, ahol az emberek a természetet csak használják, de igyekeznek nem kihasználni. Mindkét előadást tombolahúzás is színesítette, Az elóbbiri a thai kézművesség, az utóbbin a svéd üveggyártás remekeinek egy-egy példányát vihette haza a szerenesés nyertes. Lapzárta után került sor ifj. Endrész Gyürgy évadzár6 vetítésére amelyik ezen a télen az 5. volt a sorban, s amelyen Kubában tettünk villámlátogatást. Világkörüli kirándulásainkra ősztől újra szeretetrel várunk mindenkit. Rejtvényfejtők, figyelem! A Közösségi Ház ezúton is meghirdeti az első helyi keresztrejtvényfejtá bajnokságot. Az ötfordulós versenyre nevezni ifjúsági és felnőtt (+ 14 év) kategóriákban Bódi Zsolt intézményvezetőnél lehet április lo-ig. Figyelem, ifiklub indul! Ijjúsági klubot szervezünk a Közösségi Házban, ahol szándékaink szerint alkalmanként más-más társasjátékkal. mókával ésszórakozással ütjük el az időt. Bátran lehet csatlakozni az érintetteknek! BódiZsolt a Közösségi Ház vezetője

12 1.2. oldal Mi újs~~ 2009, március AZ EGYHÁZKÖZSÉG HíREI ' Egyházközségünk -hírei MÁRCIUS: 20, péntek este 6 óra 21, swmbateste6óra Mindkét nap % ö-töl Nagyböjti lelkigyakorlat első napja. Nagyböjti lelkigyakorlat második napja, a betegek kenetének kiszolgáltatása. Gyóntatás, a szentmise alatt is. ÁPRILIS: 9. Nagycsütörtök - 19 óra Utolsó vacsora emlékezete. 10. Nagypéntek - 19 óra Tézus kereszthalálának emlékezete. ll. N ~Z<?mbat - ~9.30 Húsvéti vigilia szertartása. 12. HUSVETVASARNAP - Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. 13. Húsvéthétfő -10 óra Ünnepi szentmise. 18. szombat - 15 óra Vizsga és szülői értekezlet az elsőáldozásra 26. II óra és bérmálkozásra készülő gyermekek és szüleik számára. Búzaszentelés. MÁJUS: szembar- 15 óra ld. vasárnap - ld óra 16.swmbat-9óra 17. vasárnap - II óra 31. vasárnap - II óra Anyák Napja Elsőáldozók és szüleik gyóntatása. Bérmálás szentségének kiszolgáltatása. Elsőáldozásra készülők gyónratása. ELSŐÁLDOZÁS PÜNKÖSD JÚNIUS: 7. vasárnap - II óra 14. vasárnap - II óra 21. vasárnap - II óra Tanévzáró szentmise. Úrnapja, Úrnapi körmenet. Ezüst és aranylakodalmasok ünnepi szentmiséje. **. Felhfvjuk azoknak a házaspdroknak aftgyelmét, akik 1959-ben, illetve 1984-ben bárhol egyházi házasságot kötöttek, s esküjüket szeretnék ünnepélyesen megújítani, erre lehetóségük leszjúnius 21-én, szentmise keretében. Akik Vámosgyiirkönkötöttek szentségi házasságot, azok hamarosan meghívót isfognak kapni....jelentkezni lehet:nagy GábornéIVgy. Arany]. u 32. Tel.: / Szeretnénk, ha minél többen elfogadnák meghívásunkat, s együtt adnánk hátát az együtt töltött évekért, s Izéménlz továbbra is a Jóisten áldását. *.. Ezúton szereménk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik bármilyen módon hozzájárultak a januári keresztény bál eredményességéhez. A bál teljes bevételét, ,- Ft-ot a vámosgyörki orgona felújítására fordítjuk. Nagy Gábomé hiroktató Összefogásra és segítségre van szükség! Telepűlésiink egyetlen komoly értéket képviselő épülete, a római katolikus Mindenszentek templom segítségért kiált. A templomi szertartások szerves részét képező orgona elhasználódott, elromlott. Aki ott volt a szentestei éjféli rnisén, az átélhette azt, amikor az orgona "F"-je "beadja a kulcsot". Az átmenetileg összeeszkábált fa tolórudak bármelyike így járhat. Nem csoda, hiszen több mint 100 éve swlgálnak, és a használat során rnegkoptak. Új készítése olyan nagy összegeket igényelne, hogy azt jelenleg nem tudnánk megvalósítani. Sajnos, a mi orgonánk több sebből is vérzik. A fújtató, a légkamra, a billentyűzet és a lábpedál mind-mind felújításra szorulna. Jelenleg működik még, de nem lehet tudni, hogy mikor melyik része mondja fel a szolgálatot. Templom orgona nélkül pedig nem teljes. Az orgona hangja, a belőle kiáramló hangharmónia szükséges ahhoz a felemelő érzéshez, mely a szennnisében megvalósul. Vámosgyörkön döntő többségben római katolikus vallású emberek élnek. Vannak, akik rendszeresen járnak a templomba, vannak, akik csak a nagy ünnepekkor, és vannak, akik nem, de mégis katolikusnak érzik magukat. Így hát a templom problémája az a vámosgyörkiek problémája. Elindult egy olyan kezdeményezés, amelylyel megoldható lenne hosszú távra ez a probléma. Március 5-én este a plébánián 18 olyan ember jött össze, aki már tett a faluért, és tenni akar. Telen volt a polgármesterrel az élen a település önkonnányzatának legtöbb képviselő- A segítségre várú orgona (Fotó: Nagy Gábor) je, az egyházközség képviselő-testületének tagjai, és még rajtuk kívül olyan lakosok és magánszemélyek, akik szeremének a megoldásban részt venni. A jelenlévők mindegyike úgy gondolta, hogy a jelenlegi orgona helyett a templom számára egy új orgonát építtessünk. Az orgona értéke 5,5 millió Ft. A megvalósítás érdekében minden lehetőséget meg kívánunk ragadni. Közzétesszük a Mi újság?- ban a hírt, és mellékelünk egy befizetési csekket, melyen a befizetés az orgona javára történne. A gyűjtési akciókat áprilistói tervezzük elkezdeni, hogy a templom búcsújára, Mindenszentek napjára megszentelhető legyen a templom új orgonája. Bízunk. abban, hogya megoldásban nagyon sok helybéli lakos fog részt venni, és pénzt felajánlani. Kohajda Zoltán esperesplébános TornaIstván polgármester Horváth Imre, egyháztanács elnöke Hám LászúJ alpolgármester Egészségnap volt Vámosgyörkön! Első alkalommal nyílt lehetőség ilyen rendezvényen való részvételre településünkön. Szerettünk volna segítségükre lenni, hogyan lehet megőrizni egészségünket, s ha már megbetegedtünk, mivel segfthessük elő gyógyulásunkat különféle más módszerekkel. Mivel a megelőzésre még nagyobb odafigyelést kellene fektetnünk, e tekintetben is kedvünkre válogathattunk a különféle lehetőségek közül. Úgy gondolom, a meghívott előadók, orvosok, természetgyógyáswk, kineziológusok, a Vöröskereszt vámosgyörki kis csapata, ésaz ellátogató, meglepően sok érdeklődő is hasznosnak tartotta ezt a délelőttöt, Ezúton köszönöm mindenki munkáját és a vendégek részvételét. Remélem a következő egészségnapon még többen szánnak időt egészségükre, és látogamak el a rendezvényre. Sok szeretettel várunk előre is mindenkit. Tóth Mária fotó: Nagy Gábor

13 Mi újság? 13. oldal SZÉPKORÚAK OLDALA,, a aszvaro Hallgasd csak: tavasz! Lágyan muzsikál a szó, s ha becsukod a szemed egy pillanatra, lehet bármilyen sötét és zord a tél, lelked azonnal átlényegill. Nagyon örültünk, mikor megláttuk az első hóvirágot, és elkezdtünk bizakodni, talán nem sokára jön a jó idő. A bizalmunk hamar elszállt, mert újra és újra esett a hó, hosszú volt a tél. Most már itt van március, reményeink szerint itt a tavasz. A 2009-es év első lépéseit a farsangi előkészületekkel kezdtük. Az általános iskolai egyeztetés után az időpont február 5. lett. A farsang előtt megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról verset mondott Kozma J ózsefné és Orsós Aranka. Ezt kővette a naptárban a farsang, amely a bál, az önfeledt mulatozás ideje. Amikor meghalljuk a farsang szót, akkor a legtöbb ember eszében a rnóka, kacagás, evés, ivás, a maszkabálok és táncos mulatságok elevenednek meg. Az emberek a telet szerették volna űzni, a tavaszt elócsalogatni, minél hamarább. A napot lázas készülődés előzte meg. A lakókkal közösen terveztük a jelmezeket. a különböző koreográfiákat. Úgy gondoljuk, mint minden évben, most is nagyon jól sikerült a maszkabál és az azt követő mulatság. Hiszen, utána késő estig szólt a zene, mindenki megelégedésére elfogyaszthattuk az ilyenkor elmaradhatatlan farsangi fánkot, s ezt köverte az egyenként kihúzott tombola. A farsangi zenét a Holdudvar Alapítvány finanszírozta, Köszönjük a 8. osztályos tanulóknak, Kovácsné Medve Mária tanárnőnek a felkészítést, szüleiknek a támogatást. Az osztálya keringő bemutatásával színesítetre maszkabálunkat. Immár beköszöntött a tavasz, és Így, mint ahogy eddig minden évben, a férfiak az idén is köszöntötték a hölgyeket a Nemzetközi Nőnap alkalmából egy szál virággal. Még a farsangi időszak szinte el sem múlik, már megkezdődik a készülődés a nemzeti ünnepre, melyre lakóink músorral készülnek a méltó megemlékezés hez. További programjaink: o fordított nap; o Hozzátartozók Támogató Közössége, amely első alkalommal kerül megszervezésre. Szeretnénk, ha a hozzátartozók betekintést nyernének az intézmény mindennapjaiba, valamint megismernék a éves terveinket, programjainkat. o húsvéti előkészületek óvodásokkal; o református istentisztelet; o lakóink részére Kohajda Zoltán atya húsvéti szenttnisét tart; o Hagyományainkhoz híven május 23-án Családi délelőttöt tervezűnk, amelyre a támogató jegyek árusítását elkezdtük. Felnőttek és gyermekek számára színes programo kkal készülünk. Mentálhigiénés csoport TT Az Oszirózsák Nyugdíjas Klub hírei Így, március táján, a tavaszt várva mindig örülünk, hogy vége a komor téli időszaknak, és egyre több ajándékot adhatunk. egymásnak: az időnket. Jobban odafigyelünk egymásra: kérdezlek, megköszönök neked valamit, és nem bántalak, ha másként élsz vagy gondolkozol, mint én. Egyébként is ilyen szellemben dolgozunk együtt kis közösségünkben, de ilyenkor mégis több a feladat, így tehát felkészülten várjuk a "több időt". Pár mondat essen még az elmúlt évről! A 2008-as esztendőt is szokásunkhoz híven búcsúztattuk, dallal, zenével, s a soros névnapok megünneplésével. Vendégeink voltak: Sánta Gyula, az Életet az éveknek klubszövetség Heves megyei elnöke, Kalmárné Erika, a hatvani aplemente Klub helyettes vezetője, Haraszti Mónika, a helyi Idősek Otthona igazgatónője, és persze Torna István polgármester úro Természetesen a karácsonyt is ekkor ünnepelrük. Mi, "nagy gyerekek" is kaptunk. Mikulás-csomagot, amit a polgármester úr személyesen osztott szét közöttünk. Visszatekintettünk az előző év elvégzett feladataira, felelevenítet - tünk egypár jól sikerült músort. A 2009-es évet is együtt köszöntöttük. Mozsárné Marika ötletes "jövőt látó" játékos jósiást hozott rendezvényünkre. Na~on jó hangulatban telt az első klubnap. Uj klubszövetségbe is beléptünk: immár az Életet az éveknek szövetség tagjai vagyunk. Februárban elkezdtük a kórus próbákat, a tánctanulást, készülünk az idei rendezvényeken való fellépéseinkre. Egyik összejövetelünkön egy diétás-nővér előadását hallgattuk meg, sok érdekes dolgot tanultunk. tőle az étkezéssel kapcsolatban. Hatvanban részt vettünk egy ulti-, römi- és sakkversenyen. Kiss Barna képviseli klubunkat az országos versenyen, örülünk neki! Ismét voltunk. színházban is. A Klubvezetői Fórumon Egerben árvettem az idei munkaprogramot, megbeszéltük a megyei rendezvények időpontjait. majd a Választási Egyesület tanácskozó gyúlésén vettem részt: feladatul kaptarn az alelnöki poszttal járó elvárásokat. Vasutas szövetségünk Civil Farsangi Bált rendezett Budapesten, ahol igen jól éreztük magunkat! Fájdalom, de ismét, már az év elején búcsút kellett vennünk egy klubtagunk.tól: Vasborosiné Ilonka elment közülünk a minden élőknek útján. Igaz, ritkán vett részt összejöveteleinken - betegsége megakadályozta őt ebben -, de személye hiányzott és mindig is hiányozni fog körünkból. Családjának őszinte részvétünket fejezzük ki azzal a gondolattal, hogy szerintünk nem a halál a legfájdalmasabb módja egy drága személy elvesztésének; gondoljanak csak azokra a gyógyíthatatlan betegekre, akiknek hosszú éveken át ágyban kell szenvedniük, kiszolgáltatottan... Ilonka emlékét megőrizzük. Ebben az évben is minden hónap első szerdai napján tartjuk klubnapjainkat a Közösségi Házban 17 órától. Mindenkit szerétettel várunk! Iúsmé Hajni klubvezetó

14 14. oldal Mi újság? március Gratulálunk! V ámosgyörk újra gazdagabb lett egy címmel, egy elismeréssel! Természetesen a "Heves megye labdarúgásáért" kitüntetést egy személy kapta, de úgy gondolom, hogy a kitűntetett sporttárs megbocsát azoknak a sportszerető, valódi közösségi embereknek, akik büszkék az Ó sikerére. No, persze erre az egész köz- L-_-""'.... ""-'---'""'--"-''---'' ségnek büszkének kell lenni! Ifjú titánként 1963-ban lett igazolt futballista, s 13 évig nagypályán, majd 13 évig kispályán szórakoztatta a,,nagyérdemút". Amit eddig felvállalt a labdarúgáson kívül, az bizony megér "egy misét" tőI74-ig Vámosgyörkön szakosztályvezető, 1974-től a megyei 1. osztályú Adács kulcsembere a pályán, között GYAK Szabadidő Sportbizottságának a vezetője, ban a Megyei Vasas Szakszervezet Sportbizottságának a vezetője. Aztán jöttek a "könnyebb" vállalások től napjainkig a VSE elnöke, 1999-től a HELASZ elnökségi tagja, 2004-től pedig az alelnöke. Úgy gondolom, hogy ez az elismerés megyénkben méltóbb helyre nem keriilhetett volna. Elnök úr, történelmet írtál a vámosgyörki csapattal a megye 1. osztályában való szerepléssei, amit a sport, illetve a labdarúgást szerető emberek frenetikus élményként éltek meg. Minden sportbarát nevében kívánok jó egészséget, s azt, hogy még sok évrizeder töltsél el Vámosgyörk sportvezetésében. Azzal fejezem be, amivel elkezdtem: GramlálW1kTOMA ISTVÁN! Változások a csapat házatáján A téli időszakban nagyon megváltozott a játékos keret mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapamál. A felnőtteknél László Tamás, Lobada Péter, Czikó László távozott. Sajnos, munkahelyi elfoglaltság miatt többen kihagyják a tavaszt: Sánta János, Csomor Péter, Varga Norbert, Torna Krisztián. Az igazolás jól sikerűlt, példa erre az első rnérkőzésünk. Érkeztek: Kiss Norbert, Komjáti Péter, Czímer Szabolcs, Csiba József, Marsi Gábor, ők kimondottan felnőtt játékosok. Viszont '88-as szülerésű fiatalokat igazoltunk, akik akár a felnőtt, akár az ifi csapatban is játszhatnak: Farkas Attila, Nyilas Tamás, Kasza Zoltán, Ambrus Dávid, Sinka József. Az ifjúsági csapathoz is érkeztek szép számmal: Bagi Krisztián, Kalcsó Péter, Vasadi István, Ondrésik Lászlo, Varga Gábor, Rafael István, Kovács Gábor. Úgy gondolom, a labdarugás szeretete, a játszani akarás vezérelte őket Vámosgyörkre. Rernélern, az őszi eredményt tudjuk hozni tavasszal felnóttszinten, ifjúsági szinten pedig elindulunk a tabellán felfelé. Ma Is Tisztelt Sportbarát! A Vámosgyörki Sportegyesület Elnöksége nevében tisztelettel megköszönöm a Sportegyesület eddigi támogatását. Bízom abban, hogy évben, a szernélyi jövedelemadójuk 1%-át a Vámosgyörki Sportegyesület szakosztályainak rnűködésére ajánlják fel. A felajánlással segítik a gyerekek egészségének megőrzését, a rendszeres sportolás lehetőségének megtererntését, mert akik ezt rnúvelik, sajátszabadidejük feláldozásával okoznak örömet a szurkolóknak. Adószámunk: Kérem, támogassák V ámosgyörk sportját! kf. TEKE Őszi első a Vámosgyörk! 9. forduló eredménye: Vámosgyörk - Mátra SE 5: 1 Egyéni eredmények: Szegedi János SzabóTamás Lukács Attila Tímár József 2008/2009. évi Városi Teke Csapatbajnokság állása az őszi forduló után 1221: fa 309 fa 305 fa 261 fa M Gy D V P 1. Vámosgrörk : Koháry Etterem : H. Zalka SE I : Mátra SE : Vamav : H. Zalka SE II : Atkár SE : Muskotályos : Mátra SE II :37 O 10. forduló eredménye: Vámosgyörk - H. Zalka SE I. 6:0 Lukács Attila Szegedi János Szabó Tamás Tímár József IL forduió eredménye: 4 Muskotályos - Vámosgyörk 2:4 Lukács Attila SzabóTamás Szegedi János Tímár József 12. forduló eredménye: Atkár - Vámosgyörk 5: 1 Lukács Attila Szabó Tamás Szegedi János Tímár József 13. forduló eredménye: Vámosgyörk - Vamav 2:4 Lukács Attila Szabó Tamás Szegedi János Tímár József A évi városi teke csapatbajnokság tavaszi további fordulók 14. forduló 15. forduló 16. forduió 17. forduló 18. forduló 1156: fa 291 fa 286 fa 280 fa 1104: fa 297 fa 281 fa 242 fa 1131: fa 271 fa 266 fa 257 fa 1124: fa 303 fa 290 fa 218 fa szabadnapos: Vámosgyörk március 20-án óra Mátra SE II. Vámosgyörk március 24-én óra Vámosgyörk - Mátra SE 1. április 7-én óra Vámosgyörk H. Zalka SE 1. április 17-én óra V ámosgyörk - Koháry Szabó 1J:mui,;

15 2009. március Mi újság? 15. oldal SPORT egyei II. osztály Nyugat felnőtt, ifjúsági a arúgó bajnokság tavaszi sorsolása _008/2009. Előkészületi mérkőzések Atkár - Vámosgyörk Gól: Nagy R., Tóvízi, Fodor I. 3:3 (1:2) 19. forduló: 20. forduló: 21. forduló: 22. forduló: 23. forduló: 24. forduló: 25. forduló: 26. forduló: 27. forduló: 28. forduló: 29. forduló: 30. forduló: 31. forduló: 32. fordulo: 33. forduló: 34. forduló: március 07. (szombat) óra V ámosgyörk - Bodog előtte: ifjúsági óra március 14. (szombat) óra Indulás:ll.30 óra Hatvani Lokomotív - Vámosgyörk előtte: ifjúsági óra március 21. (szornbat) óra V ámosgyörk - Ecséd előtte: ifjúsági óra március 29. (vasárnap) óra Indulás: óra Karácsond - Vámosgyörk előtte: ifjúsági óra április 04. (szornbat) óra V ámosgyörk - Gyöngyöspata előtte: ifjúsági óra április ll. (szornbat) óra Indulás: óra Zagyvaszántó - V ámosgyörk előtte: ifjúsági óra április 18. (szornbat) óra V ámosgyörk - Heréd április 25. (szombat) óra V ámosgyörk - Szücsi május 03. (vasárnap) óra Indulás: óra Vámosgyörk - Csány május 09. (szombat) óra Vámosgyörk - Energia május 18. (vasárnap) óra Indulás: óra Hort - V ámosgyörk május 23. (swmbat) óra V ámosgyörk - Abasár május 27. (szerda) óra Indulás: óra Gyöngyöstarján - Vámosgyörk május 30. (szombat) óra V ámosgyörk - Apc június 06. (swmbat) óra Indulás: óra Petófibánya - V ámosgyörk június 13. (swmbat) óra V ámosgyörk - Gyöngyössolymos június 21. (vasárnap) óra Indulás: óra Rózsaszentmárton - Vámosgyörk A pártoló tagok a jegyár feletti összeget felajánlhatják a csapat segítésére, hazai mérkőzéseken jegyszedéskor. Energia Gyöngyös - V ámosgyörk 4:0 (0:0) Energia Gyöngyös - V ámosgyörk Gól: Incze, Ambrus 2:2 (2:0) MEGYEI FÉRFI ASZTALITENISZ C SA PAT BAJ NOKSÁG 2008/2009 'DlT'llSZ 1.forduló: fobruár 08. vasárnap lo óra V ámosgyörk Vámosgyörk - Felsőtárkány 5/13 Győz: Iózsa 2, Varga 1, Pacsai 1, és Varga - Gyóni pár 2.forduló:fobruár 21. szombat 10 óra V ámosgyörk - Hatvan II. Győz: Pacsai 2,Varga 2, Iózsa 1, Vámosgyörk 5/13 3.fordu/ó: fobruár 26. csütifrtök 17 óra Vámosgyörk Vámosgyörk-MátraS.E. 9/9 Győz: Iózsa 3, Pacsai 2,Varga 2, és Iózsa Pacsai pár 4.fordttló: márcitts 19. csütörtök Szabadnapos: Vámosgyörk 5.forduló:április 02. csütifrtök Vécs - V ámosgyörk 17óra 6.forduló:április 19. vasárnap 10 óra DomoszIó II - Vámosgyörk 7.fordu/ó:tnájus 10. vasárnap Vámosgyörk - Recsk loóra Vécs Domoszió Vámosgyörk Mi újság? Vámosgyörlci Polgármesteri Hivatal időszaki kiadványa Szerkeszci a szerkeszrőbizotrság Fószerkesarő: Szabó István Kiadó: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete Felelős: Thma István polgármester Tördelés, nyomdai előkészítés: Pctrikné Tóth Judit, Atkár Gyóni György

16 Mi újság? március Pillanatképek községünkből (fotó Nagy Gábor)

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 12/ 2010. (VI. 10.) rendelete Abádszalók Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (IV.15.) rendeletével módosított 1/2010. (II.11.) rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 3/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23- án 17.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület!

Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában. Tisztelt Képviselő-testület! Győrszemere Község Polgármesterének előterjesztése a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület az általa elvégzendő munkájának tervszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető

1./ Beszámoló a Hegyaljai Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Gánóczi Istvánné mb.intézményvezető Jegyzőkönyv Készült: 2009.május 26-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Csatlós Csaba képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének június 20-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-6/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. június 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-én 17.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-én 17.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-én 17.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Drabos Imréné

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS január 25-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 25-i ülésére Tárgy: József Attila ÁMK Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában való működésének vizsgálata

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben