Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna"

Átírás

1 1 Tisztelt Olvasónk! Az igazi tudás nemcsak az ember értelmétõl függ, hanem akaratától, érzésétõl és lelki erõitõl is. A tökéletes tudás: tökéletes szeretet. / Merezskovszkij/ Ismét eltelt egy év! Egy aktív, munkával teli, pályázatokban és eredményekben gazdag év! Év elején megterveztük, hogy mit szeretnénk, aztán kidolgoztuk lépésrõl-lépésre, hogy miként fogjuk valóra váltani elképzeléseinket. Volt ezek között hagyományos pedagógiai munka, de újabb kihívásoknak is eleget tettünk. Kerestük a módokat, melyekkel azt kívántuk elérni, hogy az iskola ne felerõsítse, hanem tompítsa a meglévõ társadalmi különbségeket, ezáltal is csökkentve az esélybeli különbségeket. Nemcsak oktattunk, hanem igyekeztünk, hogy a humánus értékekre fogékony, lélekben és testben erõs, minden jóra érzékeny gyerekeket neveljünk. Ezt csak a szülõkkel együtt érhetjük el, hiszen fontos, hogy a gyermek életében jelen legyen a hosszantartó, pozitív szülõi példa, melyet utánozhat. A gyermekek gondozása, nevelése ugyan viszonylag rövid ideig a család kizárólagos feladata, de a család szerepe változatlanul döntõ lesz akkor is, ha a különbözõ gyermekintézmények már közremûködnek a gyermek nevelésében. A fiatal személyiség formálódásában a családi és az iskolai nevelés csak kiegészíti, nem helyettesíti egymást. Az iskola otthonosságát az iskolai élet vidámságával, változatosságával, színességével szolgálja. A színvonalas iskolai rendezvények megtartásával, a tantermek, folyosók csinosságával, a kedvezõ felszereltség biztosításával igyekeztünk a gyerekeknek gazdag, élménydús, kellemes tanévet szerezni. Emellett olyan tudás és gyakorlat átadása volt a célunk, mely az osztálytermeken kívül, a mindennapi életben is használható. Odafigyeltünk arra, hogy mindenki felfedezze magában azt a belsõ értéket, amely megkülönbözteti õt a többi embertõl, és amely lehetõvé teszi, hogy örömet szerzõ, értelmes munkára legyen képes. De szem elõtt kell, hogy tartsák: Kitûnõvé egy szerencsés perc által is válhatunk, hasznos emberré a fáradságos évek tesznek. / Kemény Zsigmond/ Görög Imréné, igazgató

2 2 Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin október 13-án született Szécsényben. Itt végezte az általános és a középiskolát is. Szülei mindenre nyitott, érdeklõdõ emberek voltak. A nõvérével együtt Kati jutott el a tágabb családban az érettségiig, majd a diplomáig. Ez azóta szinte már kötelezõ a családban, ahol a családtagok leginkább a pedagógusi hivatást választották; van történelem, biológia, kémia, rajz, testnevelés, földrajz, matematika, angol szakos is a családban, de van zenetanár, újságíró és programozó is. Ez utóbbi három Kati három gyermeke. Nehéz volt eldöntenie, hogy milyen irányba menjen a gimnázium után. Leginkább az irodalom és a történelem érdekelte. Rengeteget olvasott, írogatott néha maga is (a fiókjának), önképzõkörbe járt, meg író-olvasó találkozókra, s a szabadideje nagy részét a könyvtárban töltötte. Mindenbe belekóstolt, amire lehetõsége nyílt: sakkversenyek, rejtvényfejtõ versenyek, polgárvédelmi vetélkedõk, lövészet (utóbbiból megyei szinten elsõ lett). Szinte az utolsó pillanatban döntött a földrajz-testnevelés szak mellett. A pedagógus pályát Ludányhalásziban kezdte 1974-ben. Itt született Noémi (1976) és Richárd (1977) tavaszán költöztek Balassagyarmatra. Fõleg az vezérelte, hogy a gyerekei itt sokkal több mindennel ismerkedhetnek meg (pl. a zenetanulás), ami az õ életébõl sajnos kimaradt. A két lánya viszont hatféle hangszeren is tanult. A nagyobbik lánya például zenetanár lett. Balassagyarmaton, az akkori Bajcsy úti Általános Iskolában folytatta nevelõi tevékenységét, s nálunk is maradt pályája végéig. Elõször osztályfõnök lett, de osztályfõnökségének harmadik gyermeke, Daniella születése véget vetett (1983). Napközizni akkor kezdett, amikor 1985-ben visszatért a GYES-rõl. Néhány évig még tanított földrajzot is, testnevelést is 1-2 osztálynak, de a fõ irány a napközi lett. Elmondása szerint meg is szerette. Itt újra lehetõsége, kötelessége lett foglalkozni a többi tantárggyal is, nem mindig csak a földrajzzal. A fénykorszakban rajzversenyeket, Ki mit tud?-okat, sportversenyeket rendezett a csoportjának, rejtvényt fejtettek, zenét hallgattak, táncoltak, sakkoztak, tollasoztak, pingpongoztak, fociztak (õ is). Sose volt jó matekos, de sok gyerek, szülõ azt hihette, hogy matekszakos, mert a matematika házi feladatot megpróbálta úgy elmagyarázni, hogy értsék is. Szerette, amikor verset kellett tanulniuk, s kikérdezés közben ellenõrizhettet, emlékszik-e még a versekre. Pótmamának érezte magát délutánonként. Órák után jöttek haza (a napközibe) a gyerekek, s mindegyik elmesélte, hogy mi volt délelõtt, felelt-e, hogy sikerült a dolgozat, kivel és miért veszett össze, békült ki Szinte mindegyik elmondta a gondját, baját, örömét, néhányukról többet tudott talán, mint a szülõk. Ha kellett, négyszemközt beszéltek, ha igényelték, beállt focizni, tollaslabdázni, sakkozni. Néha ötféle osztályból is voltak a felsõs napközijében, de talán még így is sikerült egy kis közösséget, egy délutáni kis családot összekovácsolnia. Volt osztály, amelyikkel 4. osztálytól kezdve volt együtt, s még 8.-ban is bõven 10 fölött volt a napközis a csoportjában. Elõfordult az is, hogy nem volt egy gyerek napközis hivatalosan, mégis heti 1-2 délutánt vele töltött, mert jól érezte magát.

3 3 Körülbelül 10 évig kísért tanulókat Salgótarjánba szombatonként úszásoktatásra. Rövid ideig napközis munkaközösségi vezetõ is volt. Kielemezték, átgondolták, átdolgozták az Otthonrend szabályait. Megvitatták, pontokba szedték a gyerekek (korcsoportonkénti) optimális délutáni terhelhetõségét. Kati több mint 10 évig szervezte az iskola mozilátogatási programjait. Igyekezett mindenbõl kivenni a részét. Például minden diákdélutánon ott volt a legvégéig, sokszor helyettesítette az osztályfõnököket. Továbbképzések: as tanévben TF tanfolyam, ben Tartás- és mozgatórendszer gyógytestnevelése, ben Erõszakmentes konfliktuskezelés az iskolában.úgy alakult az élete, hogy 1987-tõl egyedül nevelte három gyermekét, s mivel a rokonság sem itt él, csak magára számíthatott. Ez két szülõnek is nagy kihívás, de neki három gyerekkel, gyerektartás nélkül, egyedül kellett mindezt megoldania. Ezt a szinte emberfeletti feladatot úgy látta el, hogy közben a munkáját is maradéktalanul elvégezte. Mindenki csodálta Katit, hogy ebben a nehéz helyzetben is mindig megõrizte optimizmusát, humorát.reméljük, hogy egyre növekvõ számú unokáiban megtalálja az örömét, egyelõre két szép unokája van. Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna 1951.november 5-én született Balassagyarmaton parasztcsaládban. Gyermekkorát Csesztvén töltötte szüleivel és testvéreivel. Õ volt a testvérek között a legidõsebb. Általános iskoláit Csesztvén és Szügyben végezte február 6-án kezdett dolgozni a Kõbányai Porcelángyár Balassagyarmati Telepén. Elõször kondenzátor-szerelõként tevékenykedett, majd késõbb csoportvezetõi feladatot kapott. Közben 1970-ben férjhez ment, és Ipolyszögre költözött. Két gyermeke született. A szülési szabadságok letelte után továbbra is a porcelángyárban dolgozott. Sajnos a gyár 1990 júniusában megszûnt, így munkanélküli lett július 12-tõl szeptember 2-ig. Ezután két hétig az Ipoly Cipõgyárban kapott munkát szeptember 17-én került iskolánkba, s azóta is itt dolgozik takarítónõként. Elmondása szerint a gyári évek után szokatlan volt az új munkaterület, de sikeresen beilleszkedett közénk, feladatait lelkiismeretesen ellátta. Az iskola úgynevezett Kisépületét takarította, ahová a legkisebbek, az 1-2.osztályosok járnak. A kis nebulókkal nagy empátiával foglalkozott /tisztaság, kézmosás, folyosó rendje/ Segítette a tanító nénik munkáját, hiszen volt olyan alkalom, amikor a szülõk annyira korán hozták a gyerekeiket, hogy amíg a nevelõk megérkeztek az iskolába, addig Magdika figyelt rájuk. Takarítónõi munkáját mindig példamutatóan végezte. Az idõ gyorsan szaladt, közben négy fiúunokája született, akikben már az iskolában is gyönyörködhetett, hiszen gyermekei után unokái szintén ebbe az iskolába jártak és járnak. Nyugdíjas éveihez sok erõt, egészséget kívánunk, s még sokáig örülhessen az unokáknak.

4 4 Elismerésben részesültek A Városházán megrendezett pedagógusnapi köszöntésen, kiemelkedõ munkájuk elismeréseként - a tantesület és a vezetõség véleménye alapján - Horváthné Szochor Judit és Korózsné Aradi Eleonóra vett részt. Kiemelkedõ tehetséggondozó munkájukért, a dobogós megyei tanulmányi eredményekért Gálné Deme Hajnalka, Lelkó Ildikó, Péterné Muzsik Edit és Ujhelyiné Sztremi Györgyi a Pedagógiai Intézet elismerõ oklevelében részesült. Kalcsó Istvánné - tanítványai sikeres felkészítéséért a Zrínyi Ilona/Gordius matematikaversenyre - elismerõ oklevelet kapott. Az olvasóvá nevelés terén végzett kiemelkedõ tehetséggondozó munkáját a Jonatán Országos Könyvmolyképzõ oklevéllel ismerte el a következõ pedagógusoknak: Lelkó Ildikó, Trollné Tóth Hajnalka és Ujhelyiné Sztremi Györgyi. Tibay András nyugalmazott igazgató, Apáczai Csere János-díj és Pro-Urbe-díj kitüntetettje. Pedagógiai hitvallása nemcsak a tananyag átadására szorítkozott, hanem a rábízott diákok személyiségének fejleszlését, a közösségtudat kialakítását, a mûvészeti érzékenység fejlesztését is fontosnak tartotta. Elõadómûvészi képességeit nevelõi munkája során is gyakran kamatoztatta, generációk számára vált alapélménnyé az általa tartott rajzórák hangulata, ahol nemcsak a rajzstúdium, hanem a munkavégzés közben felolvasott ifjúsági regények is szolgálták a mûvészet teljes át- és megélését. Ennek köszönhetõ, hogy munkája során sosem voltak fegyelmezési gondjai tól az intézmény igazgató helyettese, majd 1995-tõl az iskola igazgatója. Vezetõként mindig igyekezett a körülötte lévõ diákok, tanárok és alkalmazottak szemléletét is formálni, hogy legyenek fogékonyak a város eseményei és története iránt, hogy tartsák fontosnak a hazán túl a szûkebb pátria szolgálatát is. Megbízatása alatt azon fáradozott, hogy az intézmény jó híre tovább erõsödjön, s megvalósuljon a tantestület. a diákok és a szülõk együttmûködésével ben pedagógiai munkáját. Az év pedagógusa díjjal ismerte el a fenntartó Önkormányzat. Diák kora óta aktív résztvevõje a város közéletének. Elõadómûvészként és kiállító mûvésztanárként része Balassagyarmat kortárs kultúrájának. Mindezért 2004-ben Nógrád Megye Közgyûlése Madách-díjjal tüntette ki ben váratlan betegség kényszerítette nyugállományba, ám amennyire teheti, a mai napig aktív résztvevõje a város kulturális és az iskola mindennapi életének. Tibay András nemcsak lelkiismeretes munkavégzésével, kiegyensúlyozott vezetõi munkájával, hanem példamutató mûvészeti tevékenységével is kiérdemelte az Apáczai Csere János díjat és Balassagyarmat Pro Urbe-díját.

5 5 In memoriam Hemerka Gyuláné Ebben az évben is végsõ búcsút vettünk egy régi kollégánktól, aki nyugállományba vonulásáig meghatározó egyénisége volt iskolánknak. Nemcsak a Kiss Árpád Általános Iskola, hanem jogelõdjei: a Polgári Leányiskola és a Bajcsy-Zsilinszky úti Általános Iskola nevében is búcsúzunk tõle, hiszen Hemerka Gyulánénak, Marika néninek mindhárom intézményhez volt köze. Hemerka Gyuláné, Laczkó Mária június 12-én Balassagyarmaton született. Az elemi iskola elvégzése után a gyarmati polgári iskolában folytatta tanulmányait. Édesapját 1942-ben a Délvidékre, Zentára helyezték, ennek következtében a tanítóképzõ elsõ két évfolyamát Szabadkán végezte. A front közeledtével a család 1944 októberében visszatért Balassagyarmatra, majd az út Körmöcbányára, a rokonsághoz vezetett. A család sorsa 1945-tõl újra Balassagyarmathoz kötõdött. A szülõknek elölrõl kellett kezdeni mindent, hiszen minden ingóságuk Zentán maradt. Marika néni a tanítóképzõ további évfolyamait a budapesti Salvator Intézetben folytatta, majd itt is fejezte be 1948-ban. A képesítés megszerzése után Szentére nevezik ki. Nagyon sok társadalmi munkát vállalt, melyet szervezete nehezen visel el, fél évet pihennie kell ben került vissza Balassagyarmatra, ugyanabba az iskolába, ahol kislányként tanult, s amelyet ekkor már Bajcsy-Zs. úti Általános Iskolának hívtak. Munkáját magas szinten, lelkiismeretesen végezte, dicséretek, kitüntetések jelzik, hogy felettesei elismerték értékes munkáját ben élete fontos állomáshoz érkezett: férjhez ment Hemerka Gyula népmûvelõhöz, aki ekkor Jászberényben volt egy kultúrház vezetõje. Marika nénit is idehelyezték, de mivel lakást nem kaptak, újra Balassagyarmat jelentette a menedéket szeptember 1-jétõl újra a Bajcsy iskola nevelõje lett. Az alsó tagozatos tanulókat nevelteoktatta szigorú következetességgel, pontossággal. Nagy gondot fordított a tanulók kulturális nevelésére. Az apróságoknak színdarabokat tanított be. Azt vallotta, hogy az irodalomnak már kisgyermekkorban közösségalakító, emberformáló szerepe van. A 60-as években több tanfolyam elvégzése mellett tanári diplomát szerzett gyakorlati foglalkozásból. Ezután a felsõ tagozatos lányoknak oktatta a háztartás-vezetést. Az iskolában ekkoriban rendezett kiállításokon mindig gazdag anyaggal szerepelt az órákon készített tárgyakkal. A tantestületben a fiatalabb kollégákat mindig elbûvölte kedvességével, segítõkészségével. Amikor 1983-ban nyugdíjba vonult, sem fordított hátat az iskolának: osztálytalálkozókon, nyugdíjas találkozókon ha az egészségi állapota megengedte mindig részt vett, kollégái, tanítványai megõrzik, amit tanultak, kaptak tõle.

6 6 1. A tanév jeles napjai I. A 2008/2009-es iskolai év története augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. Elsõ tanítási nap október 1. Zenei világnap október 6. Az aradi vértanúk napja október 23. Nemzeti ünnep november 12. Apáczais nap december 5. Mikulás ünnepély december 17. Karácsonyi koncert január 29. Civitas Fortissima február 13. Farsangi karnevál március 15. Nemzeti ünnep április Kiss Árpád Napok május 15. Tavaszi gála június 20. Ballagás, tanévzáró ünnepély 2. Kirándulások, táborok, túrák, nyári programok Ebben az évben is minden osztály volt kirándulni. Helyszínek: 1.ab Kétbodony; 2.a Visegrád; 2.b Szentendre, 3.a Nógrád, Leányfalu; 3.b Királyrét; 4.ab Budapest; 5.a Ipolytarnóc; 5.b Telkibánya; 6.o Gyöngyös; 7.a Répáshuta; 7.b Telkibánya; 8.ab Párkány. Idén is lesznek nyári táborok. Az alsósok Kispál Jánosné vezetésével ismét a Balatont célozták meg, pontosabban Káptalanfüredet, ahol júliusban táboroznak. A felsõsök Demeter Gábor vezetésével a Bükk hegység szívében Répáshután és környékén túráznak június a között június között kerül megrendezésre iskolánkban a XI. Kézmûves- és Játékhét. Programvezetõk: Korózsné Aradi Eleonóra és Ladosné Aradi Zsuzsanna. 3. Komjáthy Jenõ Diákszervezet (KDSZ) Iskolánkban ebben az évben újjáalakult a diákönkormányzat. Felvettük iskolánk volt tanárának, Komjáthy Jenõnek a nevét. Megváltoztattuk szervezeti felépítésünket is. Legfõbb döntéshozó testületünk a nagytanács. Két gyûlése között az ügyvivõ tanács foglalkozik a diákélettel. Ide minden osztály egy osztálytitkárt delegál. Az osztályokban

7 7 sejtek alakultak amelyeknek szintén van vezetõjük. Az elsõ félév a szervezeti élet gyakorlásával, kipróbálásával telt. Szervezõdtek a sejtprogramok, készültek a dokumentációk. Az ügyvivõ tanács minden héten ülésezett és ontotta a programokat. Igazi pergõ diákélet kezdett kialakulni, egyelõre még markáns felnõtt segítséggel. Szeptemberben megtartottuk a KÁÕSZ akadályversenyt, ahol most fõleg az ügyességi számok domináltak, benne nagy hangsúllyal az íjászat. Az akadályverseny végeztével meglátogattuk az épülõ, szépülõ nyírjesi füvészkertet is. Októberben 7 tonna papírt gyûjtöttünk, így megalapoztuk anyagi hátterünket is. Nagyon jól sikerült a szüreti bál, ahol sok osztály is felvonult. A jókedv és vidámság a diszkóban csúcsosodott ki Novemberben az ügyvivõ tanács tagjai egy egy szál gyertyát gyújtottak iskolánk volt tanárainak a sírjánál. Márton nap alkalmából Lúdas bált rendeztünk, ahol az osztályok Fazekas Mihály örökérvényû mûvébõl adtake elõ részleteket. Nagyon ötletes és újszerû alkotásokat láttunk. Ezt a napot is diszkóval zártuk. A KDSZ Mikulás minden osztályt meglátogatott, és ellátta a gyerekeket tanácsokkal az iskolai élet terén, meg némi szaloncukorral. Agysejt néven tanulmányi versenyt szerveztünk tanulóink részére, ahol a legjobb tanulmányi eredmény, vagy a legtöbbet javító sejt nyerhet. Januárban megkezdtük a KDSZ-Polgárõr Kispályás Focibajnokságot. Hó végén egy

8 8 igen jól sikerült teadélutánt tartottunk, ahol a sejtek szintén vetélkedhettek, a zsûri a tanulói közösség volt. Februárban a farsang foglalta el rendezvényeink vezetõ helyét. Nagyon sok jelmez készült, így az eddigi díjakon fölül sejteket és mûsoros felvonulást is jutalmaztuk. Márciusban újabb papírgyûjtést rendeztünk, hasonló eredménnyel az elõzõekhez. Elindítottuk a nagypályás osztályonkénti focibajnokságot. Április elsején fordított napot tartottunk iskolánkban, utána pedig játékos vetélkedõ zajlott az osztályok között. Ebben volt kötélhúzás, tanárok etetése habos süteménnyel, ivóverseny, seprûs tánc, stb. Mindenki meglepetésére a bolond napon az utolsó (legkevesebb pontot gyûjtõ) osztály nyert, és ette meg a tortát. Május elején kisállat-bemutatót szerveztünk, ahová mindenki elhozta kis kedvencét. Láttunk kutyákat, lovakat, leguánt, gekkót, madárpókot is. Az év vége az értékelés ideje. A legjobb diákönkormányzati munkát végzõk a strandon ünnepelhettek. Az utolsó tanítási napon gyermeknapot rendeztünk, ahol sok játékos feladat és bemutató szórakoztatta a gyerekeket. Kiosztottuk az Agysejt és a Vándorsejt díjat, illetve az osztályonkénti focibajnokság kupáját is. Új programok kidolgozásával, a régi jól beváltak megtartásával készülünk az új tanévre. Demeter Gábor, a Diákönkormányzatot segítõ pedagógus

9 9 4. Kiss polgárõrök Az Egy iskola egy polgárõr akció keretében kapcsolódtunk a polgárõrség munkájához. A tavalyi év a tapogatózás, puhatolózás éve volt, és a lehetõségeket látva, a közös munka lehetõségét felfedve idén már sok eredményes programot szerveztünk közösen. Legfontosabb, hogy megalakult egy ifjú polgárõr sejt az iskolában, akik rendszeresen vesznek részt pályázatokon, akciókban, segítenek a felnõtt polgárõröknek. A BV intézet ligetszépítõ pályázatában õk vállalták a járõrözést a Palóc liget területén, hogy jelentésükbõl minden változás nyomon követhetõ legyen a liget életében. A Szügy felé vezetõ úton szintén ez a sejt végzett takarítást tavasszal, így a Delphi végéig tiszta lett az útpadka és az árok. A zsákokat és a felügyeletet a polgárõrség biztosította. A sport fejlesztésére iskolánk diákszervezete és a polgárõrség közös kispályás labdarúgó kupát írt ki Polgárõr - KDSZ Kupa néven. Értékes ajándékokat kaptunk a polgárõröktõl. A legfontosabb az iskola életében talán az, hogy a diákügyeleti rendszer is a polgárõrség segítségével épült ki. Ügyeleteseink polgárõr láthatósági mellényt hordanak, és szigorú szabályok szerint dolgoznak. Rajtuk kívül minden elsõ osztályos tanuló is kapott láthatósági mellényt Vigyázz rám! felirattal, hogy az iskolába jövet-menet kevesebb baleset történjen. Szintén a közlekedés biztonságát segíti elõ a polgárõr mobil KRESZ-park telepítése

10 10 és használata is. A kicsik akkumulátoros motorral, a nagyok kerékpárokkal teljesíthetik a szabályossági pályát. Iskolai rendezvényeink is polgárõr biztosítással zajlanak, eddig minden probléma nélkül. Az év végén a gyermeknapon szintén találkozhatnak a tanulók polgárõrökkel és jármûveikkel. A jövõben szeretnénk polgárõr tábort szervezni a gyerekeknek, illetve több ifjú polgárõr sejtet létrehozni a diákszervezeten belül. Demeter Gábor 5. Eseményeinkbõl, sikereinkbõl Októberben került megrendezésre a Madách Imre Városi Könyvtár által szervezett Viselkedjünk kamaszul elnevezésû vetélkedõ, ahol az 5. osztályosok csapata az elsõ helyen végzett. Csapattagok: Csábi Máté, Holics Máté, Teknõs Tamás, Holecz Márk, Kiss Márton, Tóth Máté, Hrubecs Sándor. A Közlekedik a család címû városi vetélkedõn 3. helyet szerzett Kovács Eszter (2.b) és Kovács László (4.a), 5. helyet Wiczián Soma (2.b) és családja. November 6-án a Szent Imre Kersztény Általános Iskola és Gimnázium által meghirdetett német nyelvi fordítási pályázaton Troll Tamás (8.a) 2. helyet, angol nyelvi fordítási pályázaton Fábián Orsolya (7.b) 1. helyet, a Szent Imre szavalóversenyen Tóth Laura (2.b) 2. helyet szerzett.

11 11 Palócország Fõvárosáért 99 Közalapítvány által meghirdetett Készíts kollázst az újrahasznosítható hulladék anyagokból címû rajzversenyen iskolánkból a következõ tanulók kerültek díjazásra: Jakab Flamina (2.a)1. hely, Papp Anna (2.a), Szatmári Zsombor (2.a), Csordás Péter (2.a), Balázs Adrián (4.b) 2. hely, Izsók Dóra (2.a), Cserháti Lili (4.b), Opitz Virág (4.b) 3. hely, Istvanovszki Diána (2.a), Izsók Dóra (2.a), Tóth Imola (2.a), Borenszki Andrea (2.a), Csernyik Eliza (4.b), Komjáti Petra (4.b) 4. hely. Novemberben került megrendezésre a Madách Imre Városi Könyvtár által szervezett Mesék címû rajzpályázat: 1. helyen végzett: Gazda Gergõ (1.b), Tóth Imola (2.a), Jusztin Fanni (2.a), Fábián Donát (3.a), Fehér Zsófia (4.b), Opitz Virág (4.b); 2. helyen végzett: Jacsjánszki Klára (1.a), Nemes Réka (2.a), Papp Anna (2.a), Vasas Vivien (3.a), Horváth Dorottya (3.a), Bánfi Roberta (4.a), Frecska Viktória (4.a); 3. helyen végzett: Rácz Virág (1.b), Molnár Zsófia (2.b), Radványi Bíborka (3.b), Rácz Gergõ (3.b), Csernyik Eliza (4.b). December elsején a Dózsa György Tagiskola által szervezett környezetismereti versenyen a 4.a csapata az 1. helyen (Kovács László, Frecska Viktória, Tóth Ádám, Hornok Roland), míg a 4.b csapata (Asztalos András, Bódis Dániel, Dovicsin Péter, Takács Kolos) az 5. helyen végzett. December 10-én, a városi könyvtár álta szervezett olvasónapló pályázaton könyvjutalomban részesültek: Leszenyiczki Máté (7.a), Troll Tamás (8.a), Kis Balázs (6.o), Kiss Márton Péter (5.a), Fábián Orsolya (7.b), István Andrea (5.b), László Luca Kinga (4.b), Molnár Lilla (8.a), Hegedûs Emese (8.a), Dudás Renáta (7.b), Kmetti Dominika (8.a). Januárban, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére Diósjenõn megrendezett Tövisek és virágok címû versenyen 1. helyen végzett a 8.a csapata (Jeney Krisztina, Hegedûs Emese, Molnár Anikó, Troll Tamás), 3. helyen pedig a 8.a másik csapata (Hegedûs Krisztina, Chikán Boglárka, Kmeti Dominika, Sipos Réka) A salgótarjáni SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola fennállásának 50. évfordulójára meghirdetett A muzsika színei - a színek muzsikája címû rajzpályázaton elsõ helyezést értek el: Molnár Lõrinc (1.a), Vidomusz Timea (1.a), Ledeczki Anna (4.b), Nyéki Helga (4.b), Horváth Lilla (4.b) és Ábel Boglárka (4.b). Februárban a megyei közlekedési versenyen: 6. Jeney Krisztina (8.a). Március 21-én a Palóc mesemondó versenyen 1. Tóth Laura (2.b), 2. Simon Eszter Kincsõ (2.b), 3. Deme Roland (2.b). A dejtári általános iskola által szervezett prózamondó versenyen Rácz Sára (6.o) az 5. helyen végzett.

12 12 Márciusban az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi tanulmányi verseny megyei fordulójában 4. helyen végzett a 8.a csapata: Troll Tamás, Komoróczy Alíz, Bozány Edina, Hegedûs Emese. A városi könyvtár által meghirdetett Ezt már olvastam valahol címû területi vetélkedõn a 4.b csapata (László Luca, Krizsanyik Petra, Cserháti Lili, Ábel Boglárka) 27 csapat közül a 6. helyen végzett. Ugyanitt az 5.a csapata (Járja Adrienn, Teknõs Tamás, Borda Bianka, Valah Dorina) a 9. helyet szerezte meg. A Szabó Lõrinc Tagiskola március végén rendezte meg a már szokásos Hagyományõrzõ Napokat. Itt a rajzpályázaton: Magyar Valentin (2.a) 1.hely, Pénzes Boglárka (1.a), Nemes Réka (2.a), Alexovics Orsolya (5.a) 2. hely, Szabó Gréta (4.a) 3. hely. Áprilisban került megrendezésre a házi vers- és prózamondó verseny: A 1-2. osztályosok között a humoros versek kategóriájában 1. Horváth Márk (2.a), 2. Kovács Eszter (2.b) és Szemesi Dávid (2.a), 3. Molnár Lõrinc (1.a). Természeti versek kategóriában 1. Simon Eszter Kincsõ (2.b), 2. Tóth Laura (2.b) és Izsók Dóra (2.a), 3. Gál Botond (1.b). A 3-4. osztályosok között a humoros versek kategóriájában 1. Teknõs Krisztián (3.b), 2. Takács Kolos (4.b), 3. Bódis Dániel (4.b) és Bulejsza Márk (3.b). Természeti versek kategóriában 1. Radványi Bíborka (3.b), 2. László Luca (4.b), Cserháti Lili (4.b). A házi vers- és prózamondó versenyen felsõsök között a humoros versek kategóriájában 1. Tóth Richárd (8.b), 2. Fábián Orsolya (7.b), 3. Kovács Andrea (8.b). A természetrõl szóló versek kategóriájában 1. helyezett Balázs Anna (6.o), Komoróczy Alíz (8.a); 2.helyezett Kis Márton Péter (5.a), Hegedûs Krisztna (8.a); 3. helyezett Bógár Viktória (5.a), Chikán Boglárka (8.a). A rendõrség által meghirdetett közlekedésbizonsági gyermekrajzpályázaton díjazottak voltak: Bertók Viktória (7.a), Fábri Bálint (7.b). Az Apáczai Kiadó bázisiskolájaként április 20-án tartottuk bemutatónapunkat. A bemutató órákat Kispál Jánosné (magyar 3.a), Trollné Tóth Hajnalka (angol 4.b) és Benkóné Huszárik Katalin (földrajz 7.b) tartották. Vendégeink voltak Csikósné Marton Lívia az angolkönyv és Faragó Attilláné a magyarkönyv szerzõje. A cserhátsurányi Tessedik-napok szavalóversenyén: 2. Deme Roland (2.b), 2. Bulejsza Márk (3.b), 3. Balázs Anna (6.o). A mûveltségi vetélkedõn 1. helyet ért el iskolánk csapata: Molnár Lõrinc (1.a), Rácz Dorka (2.b), Gáspár Bálint (3.a), Cserháti Lili (4.b). Méhész rajzpályázat nyertesei: Horváth Lilla (4.b) és Ábel Boglárka (4.b).

13 13 A Madách Imre Városi Könyvtár Ne habozz, lapozz és rajzolj! rajzpályázatának eredményei: 2. helyezett: Balla Panna (1.a). Különdíjban részesültek: Fábián Donát (3.a), Blaskó Dániel (1.b), Petrovszki Blanka (1.b), Ujcsek Viktor (1.b), Fényes Jázmin (1.a), Sári Dóra (2.b), Jakab Flamina (2.a) A Teleki Pál földrajz-földtan verseny megyei döntõjében a 8. osztályosok között Troll Tamás (8.a) a 7. helyen végzett. Szárnya-ló területi nyelvtanversenyen: 4. Deme Roland (2.b), 5. Tóth Laura (2.b) Móra Ferenc megyei irodalomversenyen: 2. Cserháti Lili, 5. Krizsanyik Petra, 8. László Luca (mind 4.b) Móra Ferenc megyei nyelvtanversenyen: 2. Krizsanyik Petra, 6. Cserháti Lili ( 4.b) A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási verseny megyei fordulójában István Andrea (5.a) és Papp Gréta (7.a) a 3. helyen, Troll Tamás (8.a) a 12., míg Szabó Zsófia (5.a) a 18. helyen végzett. A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny megyei fordulójában: 3. évfolyam: 7. Radványi Bíborka (3.b), 19. Gáspár Bálint (3.a), 27. Kiss B. Sándor (3.b), 32. Fábián Donát (3.a), 112. Hegedûs Marcell (3.b) 4. évfolyam: 4. Kovács László (4.a), 8. Asztalos András (4.b), 70. Takács Lilla (4.a), 71. Horváth Lilla (4.a), 88. Frecska Viktória (4.a), 99. Ludvig Gergely (4.) 5. évfolyam: 65. Balla Dániel (5.b) 7. évfolyam: 45. Déska Diána (7.a), 93. Leszenyiczki Máté (7.a) 8. évfolyam: 19. Komoróczi Alíz (8.a), 23. Bozány Edina (8.b), 40. Troll Tamás (8.a), 43. Sipos Réka (8.a), 64. Lombos Richárd (8.b), 85. Molnár Anikó (8.a), 88. Istók Barbara (8.b) A Kalmár László Országos Matematikaverseny megyei forduljában: 3. évfolyam: 16. Krizsanyik Anna (4.b), 4. évfolyam: 2. Asztalos András (4.b) országos döntõs, 5. Kovács László (4.a), 5. évfolyam: 30. Kiss Márton Péter (5.a), 34.Pálinkás Richárd (5.b), 6. évfolyam: 30. Balogh Fanny, 37. Kis Balázs, 7. évfolyam: Déska Diána (7.a), Papp Gréta (7.a), 8. évfolyam: Istók Barbara (8.b), Komoróczy Aliz (8.a) Matematika Olimpia területi matematikaverseny 4. évfolyam: 4. Kovács László (4.a), 8. Takács Kolos (4.b) 5. évfolyam: 5. Jancsó Gergõ (5.b), 9. Kiss Péter Márton (5.a) 6. évfolyam: 4. Balogh Fanny, 10. Kis Balázs

14 14 ALMA-MATER országos levelezõverseny - matematikából: 14. Rácz Sára (6.o), 18. Szlobodnyik Laura (6.o) Megyei informatikaverseny megyei fordulójában: 16. Troll Tamás (8.a) A Herman Ottó Országos biológia verseny megyei döntõjében: 11. Fábián Orsolya (7.b), 14. Ivády Eszter (7.b) "Kisiskolások" országos közlekedési versenye, valamint "Serdülõkorúak" országos közlekedésre nevelési versenye megyei forduló: Déska Diána (7.a) Jonatán elsõ országos könyvmolyképzõ levelezõ versenyen eredményesen szerepeltek a következõ tanulók: Izsók Dóra (2.a), Jakab Kinga Flamina (2.a), Jusztin Fanni (2.a), Kiss Viktor (2.a), Tóth Imola (2.a), Kiss Benedek Sándor (3.b), Borda Bianka (5.a), Bógár Viktória (5.a), Járja Adrienn (5.a), Kovács László (5.a), Balla Dániel (5.b), Dudás Enikõ (5.b), István Andrea (5.b), Szukán Bianka (5.b), Balogh Fanny (6.o), Borda Diana (6.o), Kis Balázs (6.o), Kosik Vivien (6.o), Molcsán Áron (6.o), Molnár Péter (6.o), Troll Anna (6.o), Vadas Inez (6.o), Zólyomi Zsófia (6.o), Kereszti Gabriella (7.a), Leszenyiczki Máté (7.a), Tácsik Jenifer (7.a), Fábián Orsolya (7.b), Ivády Eszter (7.b), Kertész Adrienn (7.b), Kucsa Violetta (7.b), Pócsik Fanni (7.b), Tóth Bence (7.b), Hegedûs Emese (8.a), Jeney Krisztina (8.a), Landesz Csaba (8.a), Troll Tamás (8.a), Bacsa Dorina (8.b), Bozány Edina (8.b). Mozaik- országos internetes kémiaverseny: 53. Troll Tamás (8.a) A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia által meghirdetett levelezõ versenyre az idén is sok gyerek nevezett be iskolánkból. Az egész évben szorgalmasan dolgozó diákok a tanév végén jutalmat kapnak kitartó munkájukért. Az eredmények lapzártáig még sajnos nem érkeztek meg. Ebben az évben elõször hirdettek meg országos döntõt, amit Nógrád megyében a mi iskolánkban rendeztek meg áprilisban. Iskolánkból hét tanuló vett részt ezen a megmérettetésen: Hajósi Ferenc, Csordás Péter, Istvanovszki Diána, Jusztin Fanni (2.a, anyanyelv, 31.), Kovács Eszter (2.b matematika), Krajcsi Márton (2.b, természetismeret, 14.) Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány újság álta meghirdetett országos tanulmányi versenyen emléklapot kaptak : Matematika: Ádám Bence 1.b, Ádám Orsolya 1.b, Józsa Eszter 1.b, Petrovszki Blanka 1.b, Gáspár Bálint 3.a, Fábián Donát 3.b, Jakab Kinga Flamina 2.a, Istvanovszki Diána 2.a, Vidomusz Ákos 2.a Kis nyelvész: Petrovszki Blanka 1.b, Józsa Eszter 1.b, Ádám Orsolya 1.b, Ádám Bence 1.b, Vidomusz Ákos 2.a, Jakab Kinga Flamina 2.a, Istvanovszki Diána 2.a, Pintér Blanka 3. a, Gáspár Bálint 3.a, Fábián Donát Tamás 3.a

15 15 Természetismeret: Petrovszki Blanka 1.b, Józsa Eszter 1.b, Ádám Orsolya 1.b, Ádám Bence 1.b, Vidomusz Ákos 2.a, Jakab Kinga Flamina 2.a, Istvanovszki Diána 2.a, Fábián Donát Tamás 3.a, Gáspár Bálint 3.a. Közülük országos helyezést értek el: Kis nyelvész versenyen: 53. Petrovszki Blanka (1.b), matematika versenyen: 18. Petrovszki Blanka (1.b), környezetismereti versenyen: Ádám Orsolya (1.b). 6. Sporteredményeinkbõl Mezei futás - megyei elõdöntõ március 1.kcs. leány: Kiss Á. VDSE. 1. hely, csapattagok: Simon Eszter (egyéniben 3.), Hornok Zsanett (4.), Tóth Imola (6.), Kucsa Alexandra (7.),Hovanecz Hanna (12.) 1.kcs. fiú: Kiss Á. VDSE. 2. hely, csapattagok: Papp Dávid (5.), Szemesi Dávid (8.), Megyeri Máté (9.), Lõrinc Márton (10.), Hajósi Ferenc (16.) 3.kcs. leány: Kiss Á. VDSE. 2. hely, csapattagok: Bíró Zsanett (1.), Ivanics Anikó (8.), Dudás Enikõ (9.), Lakatos Enikõ (12.), Vadas Inez (15.) 4.kcs. leány: Kiss Á. VDSE. 1. hely, csapattagok: Golyán Barbara (2.), Bacsa Dorina (3.),Vettró Nikolett (10.), Pócsik Fanni (13.), Komoróczy Alíz (20.). Mezei futás - megyei döntõ március 1.kcs. leány: Kiss Á. VDSE. 3. hely, csapattagok: Simon Eszter (egyéni 6.), Hornok Zsanett (12.), Magyar Anna (16.), Hovanecz Hanna (18.), Kucsa Alexandra (20.), 1.kcs. fiú: Kiss Á. VDSE. 3. hely, csapattagok :Lõrincz Márton (3.), Hajósi Ferenc (13.), Papp Dávid (14.), Megyeri Máté (17.), Szemesi Dávid (20.) 3.kcs. leány: A csapat 2. hely: Bíró Zsanett (3.), Balázs Anna (18.). 4.kcs. leány: Kiss Á. VDSE 1. hely: Golyán Barbara (5.), Bacsa Dorina (9.) A III. kcs. leány és a IV. kcs. leánycsapat országos döntõbe jutott! Atlétika megyei elõdöntõ I. kcs. leánycsapat: 1. hely, csapattagok: Nemesvári Netti (egyéniben 1.), Oláh Dzsenifer, Kucsa Alexandra, Magyar Anna, Molnár Zsófia, Hornok Zsanett I. kcs. fiúcsapat: 3. hely, csapattagok: Teknõs Krisztián, Megyeri Máté, Farkas Bálint, Együd Egon, Lõrincz Márton, Hodászi Márk II. kcs. leánycsapat: 1. hely, csapattagok: Rigó Rebeka (1.), Koczúr Tekla (2.), Szabó Gréta (3.), Fehér Zsófia, Szuchánszki Eszter, Jamrik Panna III. kcs. leány A csapat: 1. hely, csapattagok: Balázs Anna (1.), Lucska Alexandra

16 16 (2.), Ivanics Anikó, Bíró Zsanett, Dudás Enikõ III. kcs. leány B csapat: 3. hely, csapattagok: Zólyomi Zsófia, Reznicsek Rebeka, Vadas Inez, Szukán Bianka IV. kcs. leánycsapat: 3. hely, csapattagok: Hegedûs Krisztina (3.), Sipos Réka, Bacsa Dorina, Istók Barbara, Jónás Edina, Oláh Vivien IV. kcs. fiúcsapat: 3. hely, csapattagok: Jónás Dávid (1.), Petõi Bálint (2.), Tóth Richárd, Hekli Márk, Maglódi Attila, Landesz Csaba. Atlétika megyei döntõ I. kcs. leánycsapat: 3. hely, csapattagok: Nemesvári Netti (egyéniben 4.), Simon Eszter, Tóth Imola, Hornok Zsanett, Papp Anna, Papp Judit II. korcsoporttól közös csapat a 3 iskolából! II. kcs. leánycsapat: 2. hely, csapattagok iskolánkól: Koczúr Tekla (2.), Rigó Rebeka, Szabó Gréta III. kcs. leánycsapat: 1. hely (országos döntõn vesznek részt Zalaegerszegen), csapattagok iskolánkól: Balázs Anna (1.), Lucska Alexandra (3.) IV. kcs. leánycsapat: 3. hely, csapattag iskolánkól: Hegedûs Krisztina IV. kcs. fiúcsapat:1. hely (országos döntõn vesznek részt Budapesten), csapattagok iskolánkból: Jónás Dávid (1.), Petõi Bálint (4.) 100 m futás: 1. hely Jónás Dávid (országos döntõ Budapest) Magasugrás: 1. hely Bacsa Dorina (országos döntõ Budapest), 2. Maglódi Attila, 3. Tóth Richárd Súlylökés: 2. hely Petõi Bálint (országos döntõ Budapest) Távolugrás: 2. hely Jónás Dávid 300 m futás: 3. hely Tóth Richárd Kislabdahajítás: 5. hely Petõi Bálint 1500 m futás: 4. Bacsa Dorina, 6. Cselényi Zsolt, 7. Hekli Márk 4x100 m futás, leánycsapat: 2. hely, csapattag iskolánkból: Bacsa Dorina 4x100 m futás, fiúcsapat: 1. hely (országos döntõ Budapest), csapattagok iskolánkból: Jónás Dávid, Petõi Bálint 4x600 m futás, leánycsapat: 1. hely (országos döntõ Budapest), csapattag iskolánkból: Bacsa Dorina 4x1000 m futás, fiúcsapat: 2. hely, csapattag iskolánkból: Cselényi Zsolt

17 17. Megyei atlétika bajnokság - Ügyességi csapatverseny - Salgótarján.... Távolugrás: leányok: 2. Golyán Barbara, Komoróczy Alíz fiúk: 1. Jónás Dávid, Maglódi Attila Magasugrás: leányok: 1. Bacsa Dorina, fiúk: 2. Maglódi Attila Kislabdahajítás: leányok: 2. Golyán Barbara, Súlylökés: leányok: 3. Nagy Diána, Golyán Barbara fiúk: 3. Lombos Richárd, Jónás Dávid fiúk: 1. Jónás Dávid 10x200 m váltófutás: 2. hely, csapattagok: Golyán Barbara, Jónás Dávid, Maglódi Attila Az elsõ helyezett csapatokat a Magyar Diáksport Szövetség meghívta az Országos Diákolimpia döntõjébe! Fedettpályás atlétika - megyei döntõ február 60 m futás: 1. hely: Magyar Anna (I.kcs.), Takács Kolos (II.kcs.), Balázs Anna (III.kcs.), Golyán Barbara (IV.kcs.); 2. hely: Magyar Valentin (I.kcs.), Rigó Rebeka (II.kcs.), Lucska Alexandra (III.kcs.), Jónás Dávid (IV.kcs.); 3. hely: Koczúr Tekla (II.kcs.), Farkas Dániel (III.kcs.), Hegedûs Krisztina (IV.kcs.) Távolugrás: 1. hely: Szemesi Dávid (I.kcs.), Koczúr Tekla (II.kcs.), Balázs Anna (III.kcs.), Golyán Barbara (IV.kcs.), Jónás Dávid (IV.kcs.); 2. hely: Szabó Gréta (II.kcs.), Lucska Alexandra (III.kcs.), Hegedûs Krisztina (IV.kcs.) Kézilabda diákolimpia megyei döntõ március III. kcs. leánycsapat: 1. hely, csapattagok: Balázs Anna, Lucska Alexandra, Golyán Barbara, Vadas Inez, Balogh Fanni, Szukán Bianka, Reznicsek Rebeka, Dudás Enikõ, Ivanics Anikó A csapat - balassagyarmati iskolák közül elõször - bejutott az országos elõdöntõbe! Kézilabda diákolimpia országos elõdöntõ III. kcs. leány csapat: 1. hely (országos döntõ Debrecenben), csapattagok: Balázs Anna, Lucska Alexandra, Golyán Barbara, Vadas Inez, Balogh Fanni, Szukán Bianka, Reznicsek Rebeka, Dudás Enikõ, Ivanics Anikó, Rigó Rebeka Kézilabda Adidas Kupa országos elõdöntõ január 1994-es fiúk: 5. hely, csapattagok: Landesz Csaba, Tóth Richárd, Horváth Dávid 1993-as lányok: 3. hely, csapattagok: Jeney Krisztina, Hegedûs Krisztina, Hegedûs

18 18. Emese, Sipos Réka, Golyán Barbara, Pócsik Fanni, Lucska Alexandra, Balázs Anna, Vadas Inez, Balogh Fanny 1996-os lányok: 6. hely, csapattagok: Lucska Alexandra, Balázs Anna, Vadas Inez, Balogh Fanni, Szukán Bianka, Reznicsek Rebeka. Sakk - megyei elõdöntõ. Felsõs fiúk: 6. hely, csapattagok: Dudás Márton, Pálinkás Richárd, Bartha Özséb, Cservenák Dániel, Kovács Benedek Felsõs lányok: 3. hely, csapattagok: Kovács Andrea, Dudás Enikõ, Zólyomi Zsófia Alsós fiúk: 1. hely, csapattagok: Bódis Dániel, Takács Kolos. Sakk - diákolimpia megyei döntõ. I-II. kcs csapatverseny: 3. hely, csapattagok: Bódis Dániel (egyéniben 2.), Fényes Adorján, Teknõs tamás Tessedik Kupa - Cserhátsurány. Tollaslabda: egyéni 1. hely: Dudás Enikõ (II.kcs.), Ivanics Anikó (II.kcs.), Vadas Inez (III.kcs.); 2. hely: Tóth Máté (II.kcs.), Golyán Barbara (IV.kcs.), Jónás Dávid (IV.kcs.); 3. hely: Lucska Alexandra (III.kcs.), Pócsik Fanni (IV.kcs.) Csapatban: 1. hely Kiss Árpád VDSE. Gyaloglás: 1. hely: Dudás Enikõ (II.kcs.), Cselényi Zsolt (IV.kcs.); 2. hely: Fényes Adorján (II.kcs.), Maglódi Kristóf (III.kcs.); 3. hely: Nemes Mátyás (II.kcs.), Vadas Inez (III.kcs.) Csapatban: 3. hely Kiss Árpád VDSE. Labdarúgás: leány csapat 1. hely, II. kcs. fiúk 1. hely, III. kcs. fiúk 2. hely, IV. kcs. fiúk 3. hely, csapatban: 1. hely Kiss Árpád VDSE. Összetettben: 3. hely Kiss Árpád VDSE. Kiss Árpád Kupa - Balassagyarmat április 22. Sakk: csapatban 4. hely, csapattagok: Bódis Dániel, Dudás Enikõ, Pálinkás Richárd, Zólyomi Zsófia, Kovács Andrea Asztalitenisz: csapatban 1. hely, csapattagok: Dudás Márton, Vankó Máté (egyéni 1.) Mezei futás: csapatban 3. hely, csapattagok: Koczur Tekla, Brezniczki Bálint, Bíró Zsanett, Kovács László, Bacsa Dorina, Cselényi Zsolt Kézilabda: 1. hely, csapattagok Balázs Anna, Lucska Alexandra, Golyán Barbara,

19 19. Vadas Inez, Balogh Fanni, Szukán Bianka, Reznicsek Rebeka, Dudás Enikõ, Ivanics Anikó, Pócsik Fanni, Hegedûs Emese. Legjobb kapus: Balogh Fanni, legobb játékos: Balázs Anna, gólkirálynõ: Lucska Alexandra. Összetettben 10 iskola csapatai között ismét a Kiss Árpád VDSE nyerte el a Kiss Árpád Kupát. Labdarúgás - megyei döntõ. Leány labdarúgás megyei döntõ: Kiss Árpád VDSE. 1. hely - országos döntõ Szombathely Fiú labdarúgás megyei döntõ: Kiss Árpád VDSE. 1. hely, csapattagok iskolánkból: Jónás Dávid, Dudás Márton, Mészáros János Fekvenyomás - megyei és országos döntõ. 1. hely: Lombos Richárd - országos döntõbe jutott, ahol szintén 1. helyen végzett! Kalapácsvetés - területi döntõ. III. korcsoportban: 2. hely Kiss Balázs Ijászverseny - Ipolytarnóc Tradícionális kategória: 1. hely Veres Zsófia (6.o), 2. hely Bánfi Roberta (4.a) Vadászreflex kategória: 1. hely Varga Bence (5.b) Vadászíjász versenye - Õrhalom Vadászreflex gyermek kategóriában: 1. hely Varga Bence (5.b) Cserháti csillagok duatlon és futóverseny - Cserhátsurány Duatlonban: 2. hely Simon Eszter (1.kcs) Utcai futásban: 1. hely Simon Eszter (1.kcs) Utcai kerékpárverseny - Gyönyörû Balassagyarmatért Alapítvány 1. hely: Kovács Eszter Tájfutás - Megyei Diákolimpia: 1. hely Kovács László Tájfutás - Országos Diákolimpia rövid táv F2 kat 7. hely Kovács László normál táv F2 kat. 9. hely Kovács László Tájfutás - Nógrád Nagydíj: 3. hely Kovács László, 2. hely Kovács Eszter

20 20 7. Úszásoktatás Iskolánkban már hagyományai vannak az úszásoktatásnak. Régebben Kovácsné Koi Julianna, az utóbbi 3 évben Szalai Tamás oktatta az ifjú úszópalántákat. Az idén 45 diák vett részt a foglalkozásokon. Közülük osztályos, osztályos, 5 pedig felsõs tanuló volt tanuló elsajátította a gyorsúszás alapjait, a többiek is nagymértékû vízbiztonságot szereztek. A tanulók fele az egyórás oktatások alkalmával 300 és 700 méter közötti távokat úszott le egyéni képzettségüktõl függõen. Az oktatás a szlovákiai Nagykürtösön zajlott. A következõ tanévben szeptemberoktóber környékén iskolánktól kb. 300 méterre tanuszoda nyílik, így még több lehetõség lesz az úszás megszerettetésére. Jövõre is várjuk a jelentkezéseket a kezdõ és a haladó csoportokba is. Szalai Tamás, testnevelõ 8. Az 1-2. osztályos munkaközösség munkája Az iskola arra való,hogy az ember megtanuljon tanulni,hogy felébredjen tudás-vágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni azt amit csinál, és megtanulja azt a munkát, amelyet szeretni fog. /Szent-Györgyi Albert/ I. A munkaközösség tagjai Farkasné Kiss Krisztina, Gálné Percze Katalin, Hlavayné Gortva Éva, Horváthné Szochor Judit, Kóhn Józsefné, Lászlóné Bratyinka Katalin, Oláhné Kiss Márta, Polgárné Balla Ildikó, Tóthné Kecskeméthy Lilla II. Tanévet indító fontos feladataink Az alapkészségek fejlesztése, beszédfejlesztés, partnerkapcsolatok erõsítése, erkölcsi nevelés, környezeti, nevelés, népszokások, hagyományok ápolása,a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozás, színházlátogatások, kirándulások szervezése, viselkedési szabályok tanítása és gyakoroltatása, egészséges életmódra nevelés, a minõségbiztosítási munka segítése, felmérések megbeszélése az azonos évfolyamon tanítók között. III. Munkatervünk Munkaközösségünk tagjainak éves tennivalóit a tanév teendõihez igazítva munkatervben rögzítettük. Kulturális tevékenységeink: A tanévnyitó megszervezésével kezdõdött a tanév, melyen az óvodások egy csoportja kis mûsorral tette színessé az ünnepélyt.

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.) versenyeredményei a 2012/2013-as tanévben

Móricz Zsigmond Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.) versenyeredményei a 2012/2013-as tanévben versenyeredményei a 2012/2013as tanévben Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza, 4400, Virág u. 65.) versenyeredményei a 2012/2013as tanévben verseny megnevezése rangja helyezés tanuló neve MATEMATIKA

Részletesebben

EREDMÉNYEINK 2013 2014

EREDMÉNYEINK 2013 2014 EREDMÉNYEINK 2013 2014 MEGYEI DUATLON VERSENY Sütő Endre, 1. hely Lovas Lőrinc 2. hely Frey József 3. hely Lovas Bálint 4. hely Demkó Petra 4. hely Bencze Vivien 4. hely Ábel Zsóka 5. hely Kovács Fanni

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2015/2016 Készítette: Kulcsárné Balázsi Erika Munkaközösség vezető Apagy, 2015.08.31. 1 A gondolkodás teszi az ember nagyságát. (...) Az ember minden méltósága a gondolkodásban

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013. tanév verseny eredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET

A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/2013. tanév verseny eredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET A Gönczy Pál Általános Iskola 2012/201 tanév verseny eredményei LOGIKAI MATEMATIKAI TEHETSÉGTERÜLET ORSZÁGOS VERSENYEK Helyezés Résztvevő tanuló Felkészítő tanár Görömbey László b Suli-Hód Levelezős b

Részletesebben

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei

SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanév országos és megyei tanulmányi eredményei Név Eredmény Felkészítő tanár 3.b Csizmadia Renáta SIOK Mesefelolvasó Arany minősítés Szeles Györgyné 3.b Tóth Lilla Zrínyi Ilona megyei matematika VI Laczkóné Nagy Henriett 2.a Tóth Ábel Nyelvész megyei

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Versenyeredmények. Matematika

Versenyeredmények. Matematika Versenyeredmények Felső tagozat 2012/2013 tanév Matematika Bolyai Matematika Csapatverseny Kalmár László matematikaverseny Zrínyi Ilona matematikaverseny 3. 4. 5. 19. 23. 26. 38. Horváth Dávid Mózer Bence

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája Verseny szintje (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS MEGYEI REGIONÁLIS VÁROSI-

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN. 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A SIMON ISTVÁN UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK EREDMÉNYEI ISKOLAI, VÁROSI, MEGYEI, ORSZÁGOS VERSENYEKEN 2004/2005. tanév MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az iskolai vers- és mesemondó verseny eredményei 1. -

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont (év,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ OM AZONOSÍTÓ 031530 VERSENYEREDMÉNYEK 2009/2010-ES TANÉV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM GÁRDONYI GÉZA MEGYEI VERS-, PRÓZA-, MESEMONDÓ

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Iskolagyűlés 2015.10.20.

Iskolagyűlés 2015.10.20. Iskolagyűlés 2015.10.20. Nagyon mozgalmas 2 hónap áll már mögöttünk, rengeteg csodaszép eredménnyel. És hol van még a tanév vége?! 2015.09.19-én, szombaton reggel a szokásokkal ellentétben tárva-nyitva

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben