Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna"

Átírás

1 1 Tisztelt Olvasónk! Az igazi tudás nemcsak az ember értelmétõl függ, hanem akaratától, érzésétõl és lelki erõitõl is. A tökéletes tudás: tökéletes szeretet. / Merezskovszkij/ Ismét eltelt egy év! Egy aktív, munkával teli, pályázatokban és eredményekben gazdag év! Év elején megterveztük, hogy mit szeretnénk, aztán kidolgoztuk lépésrõl-lépésre, hogy miként fogjuk valóra váltani elképzeléseinket. Volt ezek között hagyományos pedagógiai munka, de újabb kihívásoknak is eleget tettünk. Kerestük a módokat, melyekkel azt kívántuk elérni, hogy az iskola ne felerõsítse, hanem tompítsa a meglévõ társadalmi különbségeket, ezáltal is csökkentve az esélybeli különbségeket. Nemcsak oktattunk, hanem igyekeztünk, hogy a humánus értékekre fogékony, lélekben és testben erõs, minden jóra érzékeny gyerekeket neveljünk. Ezt csak a szülõkkel együtt érhetjük el, hiszen fontos, hogy a gyermek életében jelen legyen a hosszantartó, pozitív szülõi példa, melyet utánozhat. A gyermekek gondozása, nevelése ugyan viszonylag rövid ideig a család kizárólagos feladata, de a család szerepe változatlanul döntõ lesz akkor is, ha a különbözõ gyermekintézmények már közremûködnek a gyermek nevelésében. A fiatal személyiség formálódásában a családi és az iskolai nevelés csak kiegészíti, nem helyettesíti egymást. Az iskola otthonosságát az iskolai élet vidámságával, változatosságával, színességével szolgálja. A színvonalas iskolai rendezvények megtartásával, a tantermek, folyosók csinosságával, a kedvezõ felszereltség biztosításával igyekeztünk a gyerekeknek gazdag, élménydús, kellemes tanévet szerezni. Emellett olyan tudás és gyakorlat átadása volt a célunk, mely az osztálytermeken kívül, a mindennapi életben is használható. Odafigyeltünk arra, hogy mindenki felfedezze magában azt a belsõ értéket, amely megkülönbözteti õt a többi embertõl, és amely lehetõvé teszi, hogy örömet szerzõ, értelmes munkára legyen képes. De szem elõtt kell, hogy tartsák: Kitûnõvé egy szerencsés perc által is válhatunk, hasznos emberré a fáradságos évek tesznek. / Kemény Zsigmond/ Görög Imréné, igazgató

2 2 Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin október 13-án született Szécsényben. Itt végezte az általános és a középiskolát is. Szülei mindenre nyitott, érdeklõdõ emberek voltak. A nõvérével együtt Kati jutott el a tágabb családban az érettségiig, majd a diplomáig. Ez azóta szinte már kötelezõ a családban, ahol a családtagok leginkább a pedagógusi hivatást választották; van történelem, biológia, kémia, rajz, testnevelés, földrajz, matematika, angol szakos is a családban, de van zenetanár, újságíró és programozó is. Ez utóbbi három Kati három gyermeke. Nehéz volt eldöntenie, hogy milyen irányba menjen a gimnázium után. Leginkább az irodalom és a történelem érdekelte. Rengeteget olvasott, írogatott néha maga is (a fiókjának), önképzõkörbe járt, meg író-olvasó találkozókra, s a szabadideje nagy részét a könyvtárban töltötte. Mindenbe belekóstolt, amire lehetõsége nyílt: sakkversenyek, rejtvényfejtõ versenyek, polgárvédelmi vetélkedõk, lövészet (utóbbiból megyei szinten elsõ lett). Szinte az utolsó pillanatban döntött a földrajz-testnevelés szak mellett. A pedagógus pályát Ludányhalásziban kezdte 1974-ben. Itt született Noémi (1976) és Richárd (1977) tavaszán költöztek Balassagyarmatra. Fõleg az vezérelte, hogy a gyerekei itt sokkal több mindennel ismerkedhetnek meg (pl. a zenetanulás), ami az õ életébõl sajnos kimaradt. A két lánya viszont hatféle hangszeren is tanult. A nagyobbik lánya például zenetanár lett. Balassagyarmaton, az akkori Bajcsy úti Általános Iskolában folytatta nevelõi tevékenységét, s nálunk is maradt pályája végéig. Elõször osztályfõnök lett, de osztályfõnökségének harmadik gyermeke, Daniella születése véget vetett (1983). Napközizni akkor kezdett, amikor 1985-ben visszatért a GYES-rõl. Néhány évig még tanított földrajzot is, testnevelést is 1-2 osztálynak, de a fõ irány a napközi lett. Elmondása szerint meg is szerette. Itt újra lehetõsége, kötelessége lett foglalkozni a többi tantárggyal is, nem mindig csak a földrajzzal. A fénykorszakban rajzversenyeket, Ki mit tud?-okat, sportversenyeket rendezett a csoportjának, rejtvényt fejtettek, zenét hallgattak, táncoltak, sakkoztak, tollasoztak, pingpongoztak, fociztak (õ is). Sose volt jó matekos, de sok gyerek, szülõ azt hihette, hogy matekszakos, mert a matematika házi feladatot megpróbálta úgy elmagyarázni, hogy értsék is. Szerette, amikor verset kellett tanulniuk, s kikérdezés közben ellenõrizhettet, emlékszik-e még a versekre. Pótmamának érezte magát délutánonként. Órák után jöttek haza (a napközibe) a gyerekek, s mindegyik elmesélte, hogy mi volt délelõtt, felelt-e, hogy sikerült a dolgozat, kivel és miért veszett össze, békült ki Szinte mindegyik elmondta a gondját, baját, örömét, néhányukról többet tudott talán, mint a szülõk. Ha kellett, négyszemközt beszéltek, ha igényelték, beállt focizni, tollaslabdázni, sakkozni. Néha ötféle osztályból is voltak a felsõs napközijében, de talán még így is sikerült egy kis közösséget, egy délutáni kis családot összekovácsolnia. Volt osztály, amelyikkel 4. osztálytól kezdve volt együtt, s még 8.-ban is bõven 10 fölött volt a napközis a csoportjában. Elõfordult az is, hogy nem volt egy gyerek napközis hivatalosan, mégis heti 1-2 délutánt vele töltött, mert jól érezte magát.

3 3 Körülbelül 10 évig kísért tanulókat Salgótarjánba szombatonként úszásoktatásra. Rövid ideig napközis munkaközösségi vezetõ is volt. Kielemezték, átgondolták, átdolgozták az Otthonrend szabályait. Megvitatták, pontokba szedték a gyerekek (korcsoportonkénti) optimális délutáni terhelhetõségét. Kati több mint 10 évig szervezte az iskola mozilátogatási programjait. Igyekezett mindenbõl kivenni a részét. Például minden diákdélutánon ott volt a legvégéig, sokszor helyettesítette az osztályfõnököket. Továbbképzések: as tanévben TF tanfolyam, ben Tartás- és mozgatórendszer gyógytestnevelése, ben Erõszakmentes konfliktuskezelés az iskolában.úgy alakult az élete, hogy 1987-tõl egyedül nevelte három gyermekét, s mivel a rokonság sem itt él, csak magára számíthatott. Ez két szülõnek is nagy kihívás, de neki három gyerekkel, gyerektartás nélkül, egyedül kellett mindezt megoldania. Ezt a szinte emberfeletti feladatot úgy látta el, hogy közben a munkáját is maradéktalanul elvégezte. Mindenki csodálta Katit, hogy ebben a nehéz helyzetben is mindig megõrizte optimizmusát, humorát.reméljük, hogy egyre növekvõ számú unokáiban megtalálja az örömét, egyelõre két szép unokája van. Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna 1951.november 5-én született Balassagyarmaton parasztcsaládban. Gyermekkorát Csesztvén töltötte szüleivel és testvéreivel. Õ volt a testvérek között a legidõsebb. Általános iskoláit Csesztvén és Szügyben végezte február 6-án kezdett dolgozni a Kõbányai Porcelángyár Balassagyarmati Telepén. Elõször kondenzátor-szerelõként tevékenykedett, majd késõbb csoportvezetõi feladatot kapott. Közben 1970-ben férjhez ment, és Ipolyszögre költözött. Két gyermeke született. A szülési szabadságok letelte után továbbra is a porcelángyárban dolgozott. Sajnos a gyár 1990 júniusában megszûnt, így munkanélküli lett július 12-tõl szeptember 2-ig. Ezután két hétig az Ipoly Cipõgyárban kapott munkát szeptember 17-én került iskolánkba, s azóta is itt dolgozik takarítónõként. Elmondása szerint a gyári évek után szokatlan volt az új munkaterület, de sikeresen beilleszkedett közénk, feladatait lelkiismeretesen ellátta. Az iskola úgynevezett Kisépületét takarította, ahová a legkisebbek, az 1-2.osztályosok járnak. A kis nebulókkal nagy empátiával foglalkozott /tisztaság, kézmosás, folyosó rendje/ Segítette a tanító nénik munkáját, hiszen volt olyan alkalom, amikor a szülõk annyira korán hozták a gyerekeiket, hogy amíg a nevelõk megérkeztek az iskolába, addig Magdika figyelt rájuk. Takarítónõi munkáját mindig példamutatóan végezte. Az idõ gyorsan szaladt, közben négy fiúunokája született, akikben már az iskolában is gyönyörködhetett, hiszen gyermekei után unokái szintén ebbe az iskolába jártak és járnak. Nyugdíjas éveihez sok erõt, egészséget kívánunk, s még sokáig örülhessen az unokáknak.

4 4 Elismerésben részesültek A Városházán megrendezett pedagógusnapi köszöntésen, kiemelkedõ munkájuk elismeréseként - a tantesület és a vezetõség véleménye alapján - Horváthné Szochor Judit és Korózsné Aradi Eleonóra vett részt. Kiemelkedõ tehetséggondozó munkájukért, a dobogós megyei tanulmányi eredményekért Gálné Deme Hajnalka, Lelkó Ildikó, Péterné Muzsik Edit és Ujhelyiné Sztremi Györgyi a Pedagógiai Intézet elismerõ oklevelében részesült. Kalcsó Istvánné - tanítványai sikeres felkészítéséért a Zrínyi Ilona/Gordius matematikaversenyre - elismerõ oklevelet kapott. Az olvasóvá nevelés terén végzett kiemelkedõ tehetséggondozó munkáját a Jonatán Országos Könyvmolyképzõ oklevéllel ismerte el a következõ pedagógusoknak: Lelkó Ildikó, Trollné Tóth Hajnalka és Ujhelyiné Sztremi Györgyi. Tibay András nyugalmazott igazgató, Apáczai Csere János-díj és Pro-Urbe-díj kitüntetettje. Pedagógiai hitvallása nemcsak a tananyag átadására szorítkozott, hanem a rábízott diákok személyiségének fejleszlését, a közösségtudat kialakítását, a mûvészeti érzékenység fejlesztését is fontosnak tartotta. Elõadómûvészi képességeit nevelõi munkája során is gyakran kamatoztatta, generációk számára vált alapélménnyé az általa tartott rajzórák hangulata, ahol nemcsak a rajzstúdium, hanem a munkavégzés közben felolvasott ifjúsági regények is szolgálták a mûvészet teljes át- és megélését. Ennek köszönhetõ, hogy munkája során sosem voltak fegyelmezési gondjai tól az intézmény igazgató helyettese, majd 1995-tõl az iskola igazgatója. Vezetõként mindig igyekezett a körülötte lévõ diákok, tanárok és alkalmazottak szemléletét is formálni, hogy legyenek fogékonyak a város eseményei és története iránt, hogy tartsák fontosnak a hazán túl a szûkebb pátria szolgálatát is. Megbízatása alatt azon fáradozott, hogy az intézmény jó híre tovább erõsödjön, s megvalósuljon a tantestület. a diákok és a szülõk együttmûködésével ben pedagógiai munkáját. Az év pedagógusa díjjal ismerte el a fenntartó Önkormányzat. Diák kora óta aktív résztvevõje a város közéletének. Elõadómûvészként és kiállító mûvésztanárként része Balassagyarmat kortárs kultúrájának. Mindezért 2004-ben Nógrád Megye Közgyûlése Madách-díjjal tüntette ki ben váratlan betegség kényszerítette nyugállományba, ám amennyire teheti, a mai napig aktív résztvevõje a város kulturális és az iskola mindennapi életének. Tibay András nemcsak lelkiismeretes munkavégzésével, kiegyensúlyozott vezetõi munkájával, hanem példamutató mûvészeti tevékenységével is kiérdemelte az Apáczai Csere János díjat és Balassagyarmat Pro Urbe-díját.

5 5 In memoriam Hemerka Gyuláné Ebben az évben is végsõ búcsút vettünk egy régi kollégánktól, aki nyugállományba vonulásáig meghatározó egyénisége volt iskolánknak. Nemcsak a Kiss Árpád Általános Iskola, hanem jogelõdjei: a Polgári Leányiskola és a Bajcsy-Zsilinszky úti Általános Iskola nevében is búcsúzunk tõle, hiszen Hemerka Gyulánénak, Marika néninek mindhárom intézményhez volt köze. Hemerka Gyuláné, Laczkó Mária június 12-én Balassagyarmaton született. Az elemi iskola elvégzése után a gyarmati polgári iskolában folytatta tanulmányait. Édesapját 1942-ben a Délvidékre, Zentára helyezték, ennek következtében a tanítóképzõ elsõ két évfolyamát Szabadkán végezte. A front közeledtével a család 1944 októberében visszatért Balassagyarmatra, majd az út Körmöcbányára, a rokonsághoz vezetett. A család sorsa 1945-tõl újra Balassagyarmathoz kötõdött. A szülõknek elölrõl kellett kezdeni mindent, hiszen minden ingóságuk Zentán maradt. Marika néni a tanítóképzõ további évfolyamait a budapesti Salvator Intézetben folytatta, majd itt is fejezte be 1948-ban. A képesítés megszerzése után Szentére nevezik ki. Nagyon sok társadalmi munkát vállalt, melyet szervezete nehezen visel el, fél évet pihennie kell ben került vissza Balassagyarmatra, ugyanabba az iskolába, ahol kislányként tanult, s amelyet ekkor már Bajcsy-Zs. úti Általános Iskolának hívtak. Munkáját magas szinten, lelkiismeretesen végezte, dicséretek, kitüntetések jelzik, hogy felettesei elismerték értékes munkáját ben élete fontos állomáshoz érkezett: férjhez ment Hemerka Gyula népmûvelõhöz, aki ekkor Jászberényben volt egy kultúrház vezetõje. Marika nénit is idehelyezték, de mivel lakást nem kaptak, újra Balassagyarmat jelentette a menedéket szeptember 1-jétõl újra a Bajcsy iskola nevelõje lett. Az alsó tagozatos tanulókat nevelteoktatta szigorú következetességgel, pontossággal. Nagy gondot fordított a tanulók kulturális nevelésére. Az apróságoknak színdarabokat tanított be. Azt vallotta, hogy az irodalomnak már kisgyermekkorban közösségalakító, emberformáló szerepe van. A 60-as években több tanfolyam elvégzése mellett tanári diplomát szerzett gyakorlati foglalkozásból. Ezután a felsõ tagozatos lányoknak oktatta a háztartás-vezetést. Az iskolában ekkoriban rendezett kiállításokon mindig gazdag anyaggal szerepelt az órákon készített tárgyakkal. A tantestületben a fiatalabb kollégákat mindig elbûvölte kedvességével, segítõkészségével. Amikor 1983-ban nyugdíjba vonult, sem fordított hátat az iskolának: osztálytalálkozókon, nyugdíjas találkozókon ha az egészségi állapota megengedte mindig részt vett, kollégái, tanítványai megõrzik, amit tanultak, kaptak tõle.

6 6 1. A tanév jeles napjai I. A 2008/2009-es iskolai év története augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. Elsõ tanítási nap október 1. Zenei világnap október 6. Az aradi vértanúk napja október 23. Nemzeti ünnep november 12. Apáczais nap december 5. Mikulás ünnepély december 17. Karácsonyi koncert január 29. Civitas Fortissima február 13. Farsangi karnevál március 15. Nemzeti ünnep április Kiss Árpád Napok május 15. Tavaszi gála június 20. Ballagás, tanévzáró ünnepély 2. Kirándulások, táborok, túrák, nyári programok Ebben az évben is minden osztály volt kirándulni. Helyszínek: 1.ab Kétbodony; 2.a Visegrád; 2.b Szentendre, 3.a Nógrád, Leányfalu; 3.b Királyrét; 4.ab Budapest; 5.a Ipolytarnóc; 5.b Telkibánya; 6.o Gyöngyös; 7.a Répáshuta; 7.b Telkibánya; 8.ab Párkány. Idén is lesznek nyári táborok. Az alsósok Kispál Jánosné vezetésével ismét a Balatont célozták meg, pontosabban Káptalanfüredet, ahol júliusban táboroznak. A felsõsök Demeter Gábor vezetésével a Bükk hegység szívében Répáshután és környékén túráznak június a között június között kerül megrendezésre iskolánkban a XI. Kézmûves- és Játékhét. Programvezetõk: Korózsné Aradi Eleonóra és Ladosné Aradi Zsuzsanna. 3. Komjáthy Jenõ Diákszervezet (KDSZ) Iskolánkban ebben az évben újjáalakult a diákönkormányzat. Felvettük iskolánk volt tanárának, Komjáthy Jenõnek a nevét. Megváltoztattuk szervezeti felépítésünket is. Legfõbb döntéshozó testületünk a nagytanács. Két gyûlése között az ügyvivõ tanács foglalkozik a diákélettel. Ide minden osztály egy osztálytitkárt delegál. Az osztályokban

7 7 sejtek alakultak amelyeknek szintén van vezetõjük. Az elsõ félév a szervezeti élet gyakorlásával, kipróbálásával telt. Szervezõdtek a sejtprogramok, készültek a dokumentációk. Az ügyvivõ tanács minden héten ülésezett és ontotta a programokat. Igazi pergõ diákélet kezdett kialakulni, egyelõre még markáns felnõtt segítséggel. Szeptemberben megtartottuk a KÁÕSZ akadályversenyt, ahol most fõleg az ügyességi számok domináltak, benne nagy hangsúllyal az íjászat. Az akadályverseny végeztével meglátogattuk az épülõ, szépülõ nyírjesi füvészkertet is. Októberben 7 tonna papírt gyûjtöttünk, így megalapoztuk anyagi hátterünket is. Nagyon jól sikerült a szüreti bál, ahol sok osztály is felvonult. A jókedv és vidámság a diszkóban csúcsosodott ki Novemberben az ügyvivõ tanács tagjai egy egy szál gyertyát gyújtottak iskolánk volt tanárainak a sírjánál. Márton nap alkalmából Lúdas bált rendeztünk, ahol az osztályok Fazekas Mihály örökérvényû mûvébõl adtake elõ részleteket. Nagyon ötletes és újszerû alkotásokat láttunk. Ezt a napot is diszkóval zártuk. A KDSZ Mikulás minden osztályt meglátogatott, és ellátta a gyerekeket tanácsokkal az iskolai élet terén, meg némi szaloncukorral. Agysejt néven tanulmányi versenyt szerveztünk tanulóink részére, ahol a legjobb tanulmányi eredmény, vagy a legtöbbet javító sejt nyerhet. Januárban megkezdtük a KDSZ-Polgárõr Kispályás Focibajnokságot. Hó végén egy

8 8 igen jól sikerült teadélutánt tartottunk, ahol a sejtek szintén vetélkedhettek, a zsûri a tanulói közösség volt. Februárban a farsang foglalta el rendezvényeink vezetõ helyét. Nagyon sok jelmez készült, így az eddigi díjakon fölül sejteket és mûsoros felvonulást is jutalmaztuk. Márciusban újabb papírgyûjtést rendeztünk, hasonló eredménnyel az elõzõekhez. Elindítottuk a nagypályás osztályonkénti focibajnokságot. Április elsején fordított napot tartottunk iskolánkban, utána pedig játékos vetélkedõ zajlott az osztályok között. Ebben volt kötélhúzás, tanárok etetése habos süteménnyel, ivóverseny, seprûs tánc, stb. Mindenki meglepetésére a bolond napon az utolsó (legkevesebb pontot gyûjtõ) osztály nyert, és ette meg a tortát. Május elején kisállat-bemutatót szerveztünk, ahová mindenki elhozta kis kedvencét. Láttunk kutyákat, lovakat, leguánt, gekkót, madárpókot is. Az év vége az értékelés ideje. A legjobb diákönkormányzati munkát végzõk a strandon ünnepelhettek. Az utolsó tanítási napon gyermeknapot rendeztünk, ahol sok játékos feladat és bemutató szórakoztatta a gyerekeket. Kiosztottuk az Agysejt és a Vándorsejt díjat, illetve az osztályonkénti focibajnokság kupáját is. Új programok kidolgozásával, a régi jól beváltak megtartásával készülünk az új tanévre. Demeter Gábor, a Diákönkormányzatot segítõ pedagógus

9 9 4. Kiss polgárõrök Az Egy iskola egy polgárõr akció keretében kapcsolódtunk a polgárõrség munkájához. A tavalyi év a tapogatózás, puhatolózás éve volt, és a lehetõségeket látva, a közös munka lehetõségét felfedve idén már sok eredményes programot szerveztünk közösen. Legfontosabb, hogy megalakult egy ifjú polgárõr sejt az iskolában, akik rendszeresen vesznek részt pályázatokon, akciókban, segítenek a felnõtt polgárõröknek. A BV intézet ligetszépítõ pályázatában õk vállalták a járõrözést a Palóc liget területén, hogy jelentésükbõl minden változás nyomon követhetõ legyen a liget életében. A Szügy felé vezetõ úton szintén ez a sejt végzett takarítást tavasszal, így a Delphi végéig tiszta lett az útpadka és az árok. A zsákokat és a felügyeletet a polgárõrség biztosította. A sport fejlesztésére iskolánk diákszervezete és a polgárõrség közös kispályás labdarúgó kupát írt ki Polgárõr - KDSZ Kupa néven. Értékes ajándékokat kaptunk a polgárõröktõl. A legfontosabb az iskola életében talán az, hogy a diákügyeleti rendszer is a polgárõrség segítségével épült ki. Ügyeleteseink polgárõr láthatósági mellényt hordanak, és szigorú szabályok szerint dolgoznak. Rajtuk kívül minden elsõ osztályos tanuló is kapott láthatósági mellényt Vigyázz rám! felirattal, hogy az iskolába jövet-menet kevesebb baleset történjen. Szintén a közlekedés biztonságát segíti elõ a polgárõr mobil KRESZ-park telepítése

10 10 és használata is. A kicsik akkumulátoros motorral, a nagyok kerékpárokkal teljesíthetik a szabályossági pályát. Iskolai rendezvényeink is polgárõr biztosítással zajlanak, eddig minden probléma nélkül. Az év végén a gyermeknapon szintén találkozhatnak a tanulók polgárõrökkel és jármûveikkel. A jövõben szeretnénk polgárõr tábort szervezni a gyerekeknek, illetve több ifjú polgárõr sejtet létrehozni a diákszervezeten belül. Demeter Gábor 5. Eseményeinkbõl, sikereinkbõl Októberben került megrendezésre a Madách Imre Városi Könyvtár által szervezett Viselkedjünk kamaszul elnevezésû vetélkedõ, ahol az 5. osztályosok csapata az elsõ helyen végzett. Csapattagok: Csábi Máté, Holics Máté, Teknõs Tamás, Holecz Márk, Kiss Márton, Tóth Máté, Hrubecs Sándor. A Közlekedik a család címû városi vetélkedõn 3. helyet szerzett Kovács Eszter (2.b) és Kovács László (4.a), 5. helyet Wiczián Soma (2.b) és családja. November 6-án a Szent Imre Kersztény Általános Iskola és Gimnázium által meghirdetett német nyelvi fordítási pályázaton Troll Tamás (8.a) 2. helyet, angol nyelvi fordítási pályázaton Fábián Orsolya (7.b) 1. helyet, a Szent Imre szavalóversenyen Tóth Laura (2.b) 2. helyet szerzett.

11 11 Palócország Fõvárosáért 99 Közalapítvány által meghirdetett Készíts kollázst az újrahasznosítható hulladék anyagokból címû rajzversenyen iskolánkból a következõ tanulók kerültek díjazásra: Jakab Flamina (2.a)1. hely, Papp Anna (2.a), Szatmári Zsombor (2.a), Csordás Péter (2.a), Balázs Adrián (4.b) 2. hely, Izsók Dóra (2.a), Cserháti Lili (4.b), Opitz Virág (4.b) 3. hely, Istvanovszki Diána (2.a), Izsók Dóra (2.a), Tóth Imola (2.a), Borenszki Andrea (2.a), Csernyik Eliza (4.b), Komjáti Petra (4.b) 4. hely. Novemberben került megrendezésre a Madách Imre Városi Könyvtár által szervezett Mesék címû rajzpályázat: 1. helyen végzett: Gazda Gergõ (1.b), Tóth Imola (2.a), Jusztin Fanni (2.a), Fábián Donát (3.a), Fehér Zsófia (4.b), Opitz Virág (4.b); 2. helyen végzett: Jacsjánszki Klára (1.a), Nemes Réka (2.a), Papp Anna (2.a), Vasas Vivien (3.a), Horváth Dorottya (3.a), Bánfi Roberta (4.a), Frecska Viktória (4.a); 3. helyen végzett: Rácz Virág (1.b), Molnár Zsófia (2.b), Radványi Bíborka (3.b), Rácz Gergõ (3.b), Csernyik Eliza (4.b). December elsején a Dózsa György Tagiskola által szervezett környezetismereti versenyen a 4.a csapata az 1. helyen (Kovács László, Frecska Viktória, Tóth Ádám, Hornok Roland), míg a 4.b csapata (Asztalos András, Bódis Dániel, Dovicsin Péter, Takács Kolos) az 5. helyen végzett. December 10-én, a városi könyvtár álta szervezett olvasónapló pályázaton könyvjutalomban részesültek: Leszenyiczki Máté (7.a), Troll Tamás (8.a), Kis Balázs (6.o), Kiss Márton Péter (5.a), Fábián Orsolya (7.b), István Andrea (5.b), László Luca Kinga (4.b), Molnár Lilla (8.a), Hegedûs Emese (8.a), Dudás Renáta (7.b), Kmetti Dominika (8.a). Januárban, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója tiszteletére Diósjenõn megrendezett Tövisek és virágok címû versenyen 1. helyen végzett a 8.a csapata (Jeney Krisztina, Hegedûs Emese, Molnár Anikó, Troll Tamás), 3. helyen pedig a 8.a másik csapata (Hegedûs Krisztina, Chikán Boglárka, Kmeti Dominika, Sipos Réka) A salgótarjáni SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola fennállásának 50. évfordulójára meghirdetett A muzsika színei - a színek muzsikája címû rajzpályázaton elsõ helyezést értek el: Molnár Lõrinc (1.a), Vidomusz Timea (1.a), Ledeczki Anna (4.b), Nyéki Helga (4.b), Horváth Lilla (4.b) és Ábel Boglárka (4.b). Februárban a megyei közlekedési versenyen: 6. Jeney Krisztina (8.a). Március 21-én a Palóc mesemondó versenyen 1. Tóth Laura (2.b), 2. Simon Eszter Kincsõ (2.b), 3. Deme Roland (2.b). A dejtári általános iskola által szervezett prózamondó versenyen Rácz Sára (6.o) az 5. helyen végzett.

12 12 Márciusban az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi tanulmányi verseny megyei fordulójában 4. helyen végzett a 8.a csapata: Troll Tamás, Komoróczy Alíz, Bozány Edina, Hegedûs Emese. A városi könyvtár által meghirdetett Ezt már olvastam valahol címû területi vetélkedõn a 4.b csapata (László Luca, Krizsanyik Petra, Cserháti Lili, Ábel Boglárka) 27 csapat közül a 6. helyen végzett. Ugyanitt az 5.a csapata (Járja Adrienn, Teknõs Tamás, Borda Bianka, Valah Dorina) a 9. helyet szerezte meg. A Szabó Lõrinc Tagiskola március végén rendezte meg a már szokásos Hagyományõrzõ Napokat. Itt a rajzpályázaton: Magyar Valentin (2.a) 1.hely, Pénzes Boglárka (1.a), Nemes Réka (2.a), Alexovics Orsolya (5.a) 2. hely, Szabó Gréta (4.a) 3. hely. Áprilisban került megrendezésre a házi vers- és prózamondó verseny: A 1-2. osztályosok között a humoros versek kategóriájában 1. Horváth Márk (2.a), 2. Kovács Eszter (2.b) és Szemesi Dávid (2.a), 3. Molnár Lõrinc (1.a). Természeti versek kategóriában 1. Simon Eszter Kincsõ (2.b), 2. Tóth Laura (2.b) és Izsók Dóra (2.a), 3. Gál Botond (1.b). A 3-4. osztályosok között a humoros versek kategóriájában 1. Teknõs Krisztián (3.b), 2. Takács Kolos (4.b), 3. Bódis Dániel (4.b) és Bulejsza Márk (3.b). Természeti versek kategóriában 1. Radványi Bíborka (3.b), 2. László Luca (4.b), Cserháti Lili (4.b). A házi vers- és prózamondó versenyen felsõsök között a humoros versek kategóriájában 1. Tóth Richárd (8.b), 2. Fábián Orsolya (7.b), 3. Kovács Andrea (8.b). A természetrõl szóló versek kategóriájában 1. helyezett Balázs Anna (6.o), Komoróczy Alíz (8.a); 2.helyezett Kis Márton Péter (5.a), Hegedûs Krisztna (8.a); 3. helyezett Bógár Viktória (5.a), Chikán Boglárka (8.a). A rendõrség által meghirdetett közlekedésbizonsági gyermekrajzpályázaton díjazottak voltak: Bertók Viktória (7.a), Fábri Bálint (7.b). Az Apáczai Kiadó bázisiskolájaként április 20-án tartottuk bemutatónapunkat. A bemutató órákat Kispál Jánosné (magyar 3.a), Trollné Tóth Hajnalka (angol 4.b) és Benkóné Huszárik Katalin (földrajz 7.b) tartották. Vendégeink voltak Csikósné Marton Lívia az angolkönyv és Faragó Attilláné a magyarkönyv szerzõje. A cserhátsurányi Tessedik-napok szavalóversenyén: 2. Deme Roland (2.b), 2. Bulejsza Márk (3.b), 3. Balázs Anna (6.o). A mûveltségi vetélkedõn 1. helyet ért el iskolánk csapata: Molnár Lõrinc (1.a), Rácz Dorka (2.b), Gáspár Bálint (3.a), Cserháti Lili (4.b). Méhész rajzpályázat nyertesei: Horváth Lilla (4.b) és Ábel Boglárka (4.b).

13 13 A Madách Imre Városi Könyvtár Ne habozz, lapozz és rajzolj! rajzpályázatának eredményei: 2. helyezett: Balla Panna (1.a). Különdíjban részesültek: Fábián Donát (3.a), Blaskó Dániel (1.b), Petrovszki Blanka (1.b), Ujcsek Viktor (1.b), Fényes Jázmin (1.a), Sári Dóra (2.b), Jakab Flamina (2.a) A Teleki Pál földrajz-földtan verseny megyei döntõjében a 8. osztályosok között Troll Tamás (8.a) a 7. helyen végzett. Szárnya-ló területi nyelvtanversenyen: 4. Deme Roland (2.b), 5. Tóth Laura (2.b) Móra Ferenc megyei irodalomversenyen: 2. Cserháti Lili, 5. Krizsanyik Petra, 8. László Luca (mind 4.b) Móra Ferenc megyei nyelvtanversenyen: 2. Krizsanyik Petra, 6. Cserháti Lili ( 4.b) A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási verseny megyei fordulójában István Andrea (5.a) és Papp Gréta (7.a) a 3. helyen, Troll Tamás (8.a) a 12., míg Szabó Zsófia (5.a) a 18. helyen végzett. A Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny megyei fordulójában: 3. évfolyam: 7. Radványi Bíborka (3.b), 19. Gáspár Bálint (3.a), 27. Kiss B. Sándor (3.b), 32. Fábián Donát (3.a), 112. Hegedûs Marcell (3.b) 4. évfolyam: 4. Kovács László (4.a), 8. Asztalos András (4.b), 70. Takács Lilla (4.a), 71. Horváth Lilla (4.a), 88. Frecska Viktória (4.a), 99. Ludvig Gergely (4.) 5. évfolyam: 65. Balla Dániel (5.b) 7. évfolyam: 45. Déska Diána (7.a), 93. Leszenyiczki Máté (7.a) 8. évfolyam: 19. Komoróczi Alíz (8.a), 23. Bozány Edina (8.b), 40. Troll Tamás (8.a), 43. Sipos Réka (8.a), 64. Lombos Richárd (8.b), 85. Molnár Anikó (8.a), 88. Istók Barbara (8.b) A Kalmár László Országos Matematikaverseny megyei forduljában: 3. évfolyam: 16. Krizsanyik Anna (4.b), 4. évfolyam: 2. Asztalos András (4.b) országos döntõs, 5. Kovács László (4.a), 5. évfolyam: 30. Kiss Márton Péter (5.a), 34.Pálinkás Richárd (5.b), 6. évfolyam: 30. Balogh Fanny, 37. Kis Balázs, 7. évfolyam: Déska Diána (7.a), Papp Gréta (7.a), 8. évfolyam: Istók Barbara (8.b), Komoróczy Aliz (8.a) Matematika Olimpia területi matematikaverseny 4. évfolyam: 4. Kovács László (4.a), 8. Takács Kolos (4.b) 5. évfolyam: 5. Jancsó Gergõ (5.b), 9. Kiss Péter Márton (5.a) 6. évfolyam: 4. Balogh Fanny, 10. Kis Balázs

14 14 ALMA-MATER országos levelezõverseny - matematikából: 14. Rácz Sára (6.o), 18. Szlobodnyik Laura (6.o) Megyei informatikaverseny megyei fordulójában: 16. Troll Tamás (8.a) A Herman Ottó Országos biológia verseny megyei döntõjében: 11. Fábián Orsolya (7.b), 14. Ivády Eszter (7.b) "Kisiskolások" országos közlekedési versenye, valamint "Serdülõkorúak" országos közlekedésre nevelési versenye megyei forduló: Déska Diána (7.a) Jonatán elsõ országos könyvmolyképzõ levelezõ versenyen eredményesen szerepeltek a következõ tanulók: Izsók Dóra (2.a), Jakab Kinga Flamina (2.a), Jusztin Fanni (2.a), Kiss Viktor (2.a), Tóth Imola (2.a), Kiss Benedek Sándor (3.b), Borda Bianka (5.a), Bógár Viktória (5.a), Járja Adrienn (5.a), Kovács László (5.a), Balla Dániel (5.b), Dudás Enikõ (5.b), István Andrea (5.b), Szukán Bianka (5.b), Balogh Fanny (6.o), Borda Diana (6.o), Kis Balázs (6.o), Kosik Vivien (6.o), Molcsán Áron (6.o), Molnár Péter (6.o), Troll Anna (6.o), Vadas Inez (6.o), Zólyomi Zsófia (6.o), Kereszti Gabriella (7.a), Leszenyiczki Máté (7.a), Tácsik Jenifer (7.a), Fábián Orsolya (7.b), Ivády Eszter (7.b), Kertész Adrienn (7.b), Kucsa Violetta (7.b), Pócsik Fanni (7.b), Tóth Bence (7.b), Hegedûs Emese (8.a), Jeney Krisztina (8.a), Landesz Csaba (8.a), Troll Tamás (8.a), Bacsa Dorina (8.b), Bozány Edina (8.b). Mozaik- országos internetes kémiaverseny: 53. Troll Tamás (8.a) A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia által meghirdetett levelezõ versenyre az idén is sok gyerek nevezett be iskolánkból. Az egész évben szorgalmasan dolgozó diákok a tanév végén jutalmat kapnak kitartó munkájukért. Az eredmények lapzártáig még sajnos nem érkeztek meg. Ebben az évben elõször hirdettek meg országos döntõt, amit Nógrád megyében a mi iskolánkban rendeztek meg áprilisban. Iskolánkból hét tanuló vett részt ezen a megmérettetésen: Hajósi Ferenc, Csordás Péter, Istvanovszki Diána, Jusztin Fanni (2.a, anyanyelv, 31.), Kovács Eszter (2.b matematika), Krajcsi Márton (2.b, természetismeret, 14.) Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány újság álta meghirdetett országos tanulmányi versenyen emléklapot kaptak : Matematika: Ádám Bence 1.b, Ádám Orsolya 1.b, Józsa Eszter 1.b, Petrovszki Blanka 1.b, Gáspár Bálint 3.a, Fábián Donát 3.b, Jakab Kinga Flamina 2.a, Istvanovszki Diána 2.a, Vidomusz Ákos 2.a Kis nyelvész: Petrovszki Blanka 1.b, Józsa Eszter 1.b, Ádám Orsolya 1.b, Ádám Bence 1.b, Vidomusz Ákos 2.a, Jakab Kinga Flamina 2.a, Istvanovszki Diána 2.a, Pintér Blanka 3. a, Gáspár Bálint 3.a, Fábián Donát Tamás 3.a

15 15 Természetismeret: Petrovszki Blanka 1.b, Józsa Eszter 1.b, Ádám Orsolya 1.b, Ádám Bence 1.b, Vidomusz Ákos 2.a, Jakab Kinga Flamina 2.a, Istvanovszki Diána 2.a, Fábián Donát Tamás 3.a, Gáspár Bálint 3.a. Közülük országos helyezést értek el: Kis nyelvész versenyen: 53. Petrovszki Blanka (1.b), matematika versenyen: 18. Petrovszki Blanka (1.b), környezetismereti versenyen: Ádám Orsolya (1.b). 6. Sporteredményeinkbõl Mezei futás - megyei elõdöntõ március 1.kcs. leány: Kiss Á. VDSE. 1. hely, csapattagok: Simon Eszter (egyéniben 3.), Hornok Zsanett (4.), Tóth Imola (6.), Kucsa Alexandra (7.),Hovanecz Hanna (12.) 1.kcs. fiú: Kiss Á. VDSE. 2. hely, csapattagok: Papp Dávid (5.), Szemesi Dávid (8.), Megyeri Máté (9.), Lõrinc Márton (10.), Hajósi Ferenc (16.) 3.kcs. leány: Kiss Á. VDSE. 2. hely, csapattagok: Bíró Zsanett (1.), Ivanics Anikó (8.), Dudás Enikõ (9.), Lakatos Enikõ (12.), Vadas Inez (15.) 4.kcs. leány: Kiss Á. VDSE. 1. hely, csapattagok: Golyán Barbara (2.), Bacsa Dorina (3.),Vettró Nikolett (10.), Pócsik Fanni (13.), Komoróczy Alíz (20.). Mezei futás - megyei döntõ március 1.kcs. leány: Kiss Á. VDSE. 3. hely, csapattagok: Simon Eszter (egyéni 6.), Hornok Zsanett (12.), Magyar Anna (16.), Hovanecz Hanna (18.), Kucsa Alexandra (20.), 1.kcs. fiú: Kiss Á. VDSE. 3. hely, csapattagok :Lõrincz Márton (3.), Hajósi Ferenc (13.), Papp Dávid (14.), Megyeri Máté (17.), Szemesi Dávid (20.) 3.kcs. leány: A csapat 2. hely: Bíró Zsanett (3.), Balázs Anna (18.). 4.kcs. leány: Kiss Á. VDSE 1. hely: Golyán Barbara (5.), Bacsa Dorina (9.) A III. kcs. leány és a IV. kcs. leánycsapat országos döntõbe jutott! Atlétika megyei elõdöntõ I. kcs. leánycsapat: 1. hely, csapattagok: Nemesvári Netti (egyéniben 1.), Oláh Dzsenifer, Kucsa Alexandra, Magyar Anna, Molnár Zsófia, Hornok Zsanett I. kcs. fiúcsapat: 3. hely, csapattagok: Teknõs Krisztián, Megyeri Máté, Farkas Bálint, Együd Egon, Lõrincz Márton, Hodászi Márk II. kcs. leánycsapat: 1. hely, csapattagok: Rigó Rebeka (1.), Koczúr Tekla (2.), Szabó Gréta (3.), Fehér Zsófia, Szuchánszki Eszter, Jamrik Panna III. kcs. leány A csapat: 1. hely, csapattagok: Balázs Anna (1.), Lucska Alexandra

16 16 (2.), Ivanics Anikó, Bíró Zsanett, Dudás Enikõ III. kcs. leány B csapat: 3. hely, csapattagok: Zólyomi Zsófia, Reznicsek Rebeka, Vadas Inez, Szukán Bianka IV. kcs. leánycsapat: 3. hely, csapattagok: Hegedûs Krisztina (3.), Sipos Réka, Bacsa Dorina, Istók Barbara, Jónás Edina, Oláh Vivien IV. kcs. fiúcsapat: 3. hely, csapattagok: Jónás Dávid (1.), Petõi Bálint (2.), Tóth Richárd, Hekli Márk, Maglódi Attila, Landesz Csaba. Atlétika megyei döntõ I. kcs. leánycsapat: 3. hely, csapattagok: Nemesvári Netti (egyéniben 4.), Simon Eszter, Tóth Imola, Hornok Zsanett, Papp Anna, Papp Judit II. korcsoporttól közös csapat a 3 iskolából! II. kcs. leánycsapat: 2. hely, csapattagok iskolánkól: Koczúr Tekla (2.), Rigó Rebeka, Szabó Gréta III. kcs. leánycsapat: 1. hely (országos döntõn vesznek részt Zalaegerszegen), csapattagok iskolánkól: Balázs Anna (1.), Lucska Alexandra (3.) IV. kcs. leánycsapat: 3. hely, csapattag iskolánkól: Hegedûs Krisztina IV. kcs. fiúcsapat:1. hely (országos döntõn vesznek részt Budapesten), csapattagok iskolánkból: Jónás Dávid (1.), Petõi Bálint (4.) 100 m futás: 1. hely Jónás Dávid (országos döntõ Budapest) Magasugrás: 1. hely Bacsa Dorina (országos döntõ Budapest), 2. Maglódi Attila, 3. Tóth Richárd Súlylökés: 2. hely Petõi Bálint (országos döntõ Budapest) Távolugrás: 2. hely Jónás Dávid 300 m futás: 3. hely Tóth Richárd Kislabdahajítás: 5. hely Petõi Bálint 1500 m futás: 4. Bacsa Dorina, 6. Cselényi Zsolt, 7. Hekli Márk 4x100 m futás, leánycsapat: 2. hely, csapattag iskolánkból: Bacsa Dorina 4x100 m futás, fiúcsapat: 1. hely (országos döntõ Budapest), csapattagok iskolánkból: Jónás Dávid, Petõi Bálint 4x600 m futás, leánycsapat: 1. hely (országos döntõ Budapest), csapattag iskolánkból: Bacsa Dorina 4x1000 m futás, fiúcsapat: 2. hely, csapattag iskolánkból: Cselényi Zsolt

17 17. Megyei atlétika bajnokság - Ügyességi csapatverseny - Salgótarján.... Távolugrás: leányok: 2. Golyán Barbara, Komoróczy Alíz fiúk: 1. Jónás Dávid, Maglódi Attila Magasugrás: leányok: 1. Bacsa Dorina, fiúk: 2. Maglódi Attila Kislabdahajítás: leányok: 2. Golyán Barbara, Súlylökés: leányok: 3. Nagy Diána, Golyán Barbara fiúk: 3. Lombos Richárd, Jónás Dávid fiúk: 1. Jónás Dávid 10x200 m váltófutás: 2. hely, csapattagok: Golyán Barbara, Jónás Dávid, Maglódi Attila Az elsõ helyezett csapatokat a Magyar Diáksport Szövetség meghívta az Országos Diákolimpia döntõjébe! Fedettpályás atlétika - megyei döntõ február 60 m futás: 1. hely: Magyar Anna (I.kcs.), Takács Kolos (II.kcs.), Balázs Anna (III.kcs.), Golyán Barbara (IV.kcs.); 2. hely: Magyar Valentin (I.kcs.), Rigó Rebeka (II.kcs.), Lucska Alexandra (III.kcs.), Jónás Dávid (IV.kcs.); 3. hely: Koczúr Tekla (II.kcs.), Farkas Dániel (III.kcs.), Hegedûs Krisztina (IV.kcs.) Távolugrás: 1. hely: Szemesi Dávid (I.kcs.), Koczúr Tekla (II.kcs.), Balázs Anna (III.kcs.), Golyán Barbara (IV.kcs.), Jónás Dávid (IV.kcs.); 2. hely: Szabó Gréta (II.kcs.), Lucska Alexandra (III.kcs.), Hegedûs Krisztina (IV.kcs.) Kézilabda diákolimpia megyei döntõ március III. kcs. leánycsapat: 1. hely, csapattagok: Balázs Anna, Lucska Alexandra, Golyán Barbara, Vadas Inez, Balogh Fanni, Szukán Bianka, Reznicsek Rebeka, Dudás Enikõ, Ivanics Anikó A csapat - balassagyarmati iskolák közül elõször - bejutott az országos elõdöntõbe! Kézilabda diákolimpia országos elõdöntõ III. kcs. leány csapat: 1. hely (országos döntõ Debrecenben), csapattagok: Balázs Anna, Lucska Alexandra, Golyán Barbara, Vadas Inez, Balogh Fanni, Szukán Bianka, Reznicsek Rebeka, Dudás Enikõ, Ivanics Anikó, Rigó Rebeka Kézilabda Adidas Kupa országos elõdöntõ január 1994-es fiúk: 5. hely, csapattagok: Landesz Csaba, Tóth Richárd, Horváth Dávid 1993-as lányok: 3. hely, csapattagok: Jeney Krisztina, Hegedûs Krisztina, Hegedûs

18 18. Emese, Sipos Réka, Golyán Barbara, Pócsik Fanni, Lucska Alexandra, Balázs Anna, Vadas Inez, Balogh Fanny 1996-os lányok: 6. hely, csapattagok: Lucska Alexandra, Balázs Anna, Vadas Inez, Balogh Fanni, Szukán Bianka, Reznicsek Rebeka. Sakk - megyei elõdöntõ. Felsõs fiúk: 6. hely, csapattagok: Dudás Márton, Pálinkás Richárd, Bartha Özséb, Cservenák Dániel, Kovács Benedek Felsõs lányok: 3. hely, csapattagok: Kovács Andrea, Dudás Enikõ, Zólyomi Zsófia Alsós fiúk: 1. hely, csapattagok: Bódis Dániel, Takács Kolos. Sakk - diákolimpia megyei döntõ. I-II. kcs csapatverseny: 3. hely, csapattagok: Bódis Dániel (egyéniben 2.), Fényes Adorján, Teknõs tamás Tessedik Kupa - Cserhátsurány. Tollaslabda: egyéni 1. hely: Dudás Enikõ (II.kcs.), Ivanics Anikó (II.kcs.), Vadas Inez (III.kcs.); 2. hely: Tóth Máté (II.kcs.), Golyán Barbara (IV.kcs.), Jónás Dávid (IV.kcs.); 3. hely: Lucska Alexandra (III.kcs.), Pócsik Fanni (IV.kcs.) Csapatban: 1. hely Kiss Árpád VDSE. Gyaloglás: 1. hely: Dudás Enikõ (II.kcs.), Cselényi Zsolt (IV.kcs.); 2. hely: Fényes Adorján (II.kcs.), Maglódi Kristóf (III.kcs.); 3. hely: Nemes Mátyás (II.kcs.), Vadas Inez (III.kcs.) Csapatban: 3. hely Kiss Árpád VDSE. Labdarúgás: leány csapat 1. hely, II. kcs. fiúk 1. hely, III. kcs. fiúk 2. hely, IV. kcs. fiúk 3. hely, csapatban: 1. hely Kiss Árpád VDSE. Összetettben: 3. hely Kiss Árpád VDSE. Kiss Árpád Kupa - Balassagyarmat április 22. Sakk: csapatban 4. hely, csapattagok: Bódis Dániel, Dudás Enikõ, Pálinkás Richárd, Zólyomi Zsófia, Kovács Andrea Asztalitenisz: csapatban 1. hely, csapattagok: Dudás Márton, Vankó Máté (egyéni 1.) Mezei futás: csapatban 3. hely, csapattagok: Koczur Tekla, Brezniczki Bálint, Bíró Zsanett, Kovács László, Bacsa Dorina, Cselényi Zsolt Kézilabda: 1. hely, csapattagok Balázs Anna, Lucska Alexandra, Golyán Barbara,

19 19. Vadas Inez, Balogh Fanni, Szukán Bianka, Reznicsek Rebeka, Dudás Enikõ, Ivanics Anikó, Pócsik Fanni, Hegedûs Emese. Legjobb kapus: Balogh Fanni, legobb játékos: Balázs Anna, gólkirálynõ: Lucska Alexandra. Összetettben 10 iskola csapatai között ismét a Kiss Árpád VDSE nyerte el a Kiss Árpád Kupát. Labdarúgás - megyei döntõ. Leány labdarúgás megyei döntõ: Kiss Árpád VDSE. 1. hely - országos döntõ Szombathely Fiú labdarúgás megyei döntõ: Kiss Árpád VDSE. 1. hely, csapattagok iskolánkból: Jónás Dávid, Dudás Márton, Mészáros János Fekvenyomás - megyei és országos döntõ. 1. hely: Lombos Richárd - országos döntõbe jutott, ahol szintén 1. helyen végzett! Kalapácsvetés - területi döntõ. III. korcsoportban: 2. hely Kiss Balázs Ijászverseny - Ipolytarnóc Tradícionális kategória: 1. hely Veres Zsófia (6.o), 2. hely Bánfi Roberta (4.a) Vadászreflex kategória: 1. hely Varga Bence (5.b) Vadászíjász versenye - Õrhalom Vadászreflex gyermek kategóriában: 1. hely Varga Bence (5.b) Cserháti csillagok duatlon és futóverseny - Cserhátsurány Duatlonban: 2. hely Simon Eszter (1.kcs) Utcai futásban: 1. hely Simon Eszter (1.kcs) Utcai kerékpárverseny - Gyönyörû Balassagyarmatért Alapítvány 1. hely: Kovács Eszter Tájfutás - Megyei Diákolimpia: 1. hely Kovács László Tájfutás - Országos Diákolimpia rövid táv F2 kat 7. hely Kovács László normál táv F2 kat. 9. hely Kovács László Tájfutás - Nógrád Nagydíj: 3. hely Kovács László, 2. hely Kovács Eszter

20 20 7. Úszásoktatás Iskolánkban már hagyományai vannak az úszásoktatásnak. Régebben Kovácsné Koi Julianna, az utóbbi 3 évben Szalai Tamás oktatta az ifjú úszópalántákat. Az idén 45 diák vett részt a foglalkozásokon. Közülük osztályos, osztályos, 5 pedig felsõs tanuló volt tanuló elsajátította a gyorsúszás alapjait, a többiek is nagymértékû vízbiztonságot szereztek. A tanulók fele az egyórás oktatások alkalmával 300 és 700 méter közötti távokat úszott le egyéni képzettségüktõl függõen. Az oktatás a szlovákiai Nagykürtösön zajlott. A következõ tanévben szeptemberoktóber környékén iskolánktól kb. 300 méterre tanuszoda nyílik, így még több lehetõség lesz az úszás megszerettetésére. Jövõre is várjuk a jelentkezéseket a kezdõ és a haladó csoportokba is. Szalai Tamás, testnevelõ 8. Az 1-2. osztályos munkaközösség munkája Az iskola arra való,hogy az ember megtanuljon tanulni,hogy felébredjen tudás-vágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni azt amit csinál, és megtanulja azt a munkát, amelyet szeretni fog. /Szent-Györgyi Albert/ I. A munkaközösség tagjai Farkasné Kiss Krisztina, Gálné Percze Katalin, Hlavayné Gortva Éva, Horváthné Szochor Judit, Kóhn Józsefné, Lászlóné Bratyinka Katalin, Oláhné Kiss Márta, Polgárné Balla Ildikó, Tóthné Kecskeméthy Lilla II. Tanévet indító fontos feladataink Az alapkészségek fejlesztése, beszédfejlesztés, partnerkapcsolatok erõsítése, erkölcsi nevelés, környezeti, nevelés, népszokások, hagyományok ápolása,a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozás, színházlátogatások, kirándulások szervezése, viselkedési szabályok tanítása és gyakoroltatása, egészséges életmódra nevelés, a minõségbiztosítási munka segítése, felmérések megbeszélése az azonos évfolyamon tanítók között. III. Munkatervünk Munkaközösségünk tagjainak éves tennivalóit a tanév teendõihez igazítva munkatervben rögzítettük. Kulturális tevékenységeink: A tanévnyitó megszervezésével kezdõdött a tanév, melyen az óvodások egy csoportja kis mûsorral tette színessé az ünnepélyt.

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 2011 Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Kiadja: Felelős kiadó: Szerkesztő: Számítógépes szerkesztő: Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szilágyi István

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve

FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1. A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 1 A Felsõvárosi Általános Iskola 25. éves jubileumi évkönyve FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 2 FAI_2009_6.qxd 2009.03.15. 18:44 Page 3 Gyöngyös 2009 FAI_2009_6.qxd

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

A Szent István Általános Iskola Évkönyve

A Szent István Általános Iskola Évkönyve A Szent István Általános Iskola Évkönyve Készült az iskola 135. tanévében 2005 / 2006. A kiadásért felel: Molloné Balog Éva igazgató A szerkesztõ bizottság tagjai: Urbanics Sándorné igazgatóhelyettes Deák

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS

KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS KRÓNIKA 2013-2014. TANÉV VÉGI KIADÁS Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! A 2013-2014. tanév soha nem látott méretű változásokat hozott az iskolák életében. Nevelőtestületünk és az iskola vezetősége arra

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Június 28.-án csütörtökön reggel 6,30 órakor indultunk autóbusszal a testvértelepülésre,

Június 28.-án csütörtökön reggel 6,30 órakor indultunk autóbusszal a testvértelepülésre, Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXII. évfolyam 7. szám Izsáki Vágta 2012. 2012. július 18. Ára: 110 Ft Strullendorfi utazás 2012. Országszerte

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 2011/2012-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXIII. ÉVE CEGLÉD, 2013 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák Egyesülete Ceglédi Gyógyfürdő

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben