Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola Győr Kálvária utca 20. Készítette:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette:"

Átírás

1 Munkaterv 2014/2015. tanév Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Szöllősi Zoltánné iv. Pap Adrienn ivh. Reider Szilvia ivh. Bognár Edit mv. Janekné Marton Szilvia mv. Scharek Zsuzsanna mv. Szilágyiné Láng Beáta mv. Panácz Attila gyvf. Smuk Erzsébet vn. Hatályos szeptember 1-jétől augusztus 31-ig

2 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. -a alapján készített munkaterv határozza meg a tanév helyi rendjét. A dokumentum a fenntartó, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének kikérésével, a nevelőtestület segítségével, a nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat jóváhagyásával készült. Kötelezően tartalmazza - az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, - a szünetek időtartamát, - a megemlékezések, nemzeti ünnepek és iskolai ünnepek időpontját, - az előre tervezhető értekezletek (nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák) időpontját, - a nyíltnap időpontját, - a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját. Továbbá tartalmazza a nevelőtestület által az adott tanévre fontosnak tartott információkat: - a tárgyi és a személyi feltételeket, - a tanulói csoportokat, - a tanév kiemelt feladatait, - a tanév részletes eseménytervét, - a versenyeket, - a tanórán kívüli tevékenységeket, - a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos információkat, - az egészségügyi munkatervet. Kelt: Győr, szeptember 1. Szöllősi Zoltánné intézményvezető 2

3 A Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola küldetése A nemzeti köznevelés jogszabályokban meghatározott feladatait, működését tisztelve és betartva, az intézményünk hagyományait továbbörökítve, a környezetünk által kínált lehetőségekkel élve, annak elvárásait is szolgálva a magas színvonalú nevelő és oktató munka elkötelezettjei vagyunk. A korszerűség és a hagyománytisztelet, a szaktudás és az empátia, a szabálykövetés és az alkalmazkodóképesség, az egyéni és a közösségi érdekek egyensúlyának megtartásával arra törekszünk, hogy az intézményünk nevelő-oktató munkájában részt vevők kiszámítható, fejlődésre törekvő, rövid és hosszú távú céljait elérő, együttműködő feladatvégzés, folyamat szereplői legyenek. Ennek a legfőbb eszközei: a felkészültség, a felelősségvállalás, a következetesség, a hitelesség és a szorgalom. Így és erre tanítjuk a tanulóinkat! 3

4 Tartalom 1. Tárgyi feltételek biztosítása 1.1. Felújítási és karbantartási munkák 1.2. Oktatási helyiségek 2. Személyi feltételek biztosítása 2.1. Személyi változások 2.2. Nevelőtestület szervezeti felépítése 2.3. Pedagógiai munkát segítők és egyéb feladatokat ellátók 2.4. Pedagógus-továbbképzés 2.5. Pedagógusok tanított tantárgyai a 2014/2015. tanévben 3. Tanulókkal kapcsolatos adatok 3.1. Tanulócsoportok 3.2. Napközis csoportok Tanulószoba Könyvtári óra és szilencium 3.4. Magántanulók fejlesztőórái 4. Az iskola feladatrendszere 4.1. Kiemelt feladatok a 2014/2015. tanévben 4.2. A tanév helyi rendje 4.3. Eseményterv 5. Kapcsolattartás a szülőkkel 5.1. A kapcsolattartás módja, célja 5.2. Szülői értekezletek 5.3. Fogadóórák 5.4. Pedagógusok egyéni fogadóórái 6. Tanulmányi versenyek a 2014/2015. tanévben 7. Tanórán kívüli tevékenységek 8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos intézkedések, segítő tevékenységek (különös tekintettel a HH-s és a HHH-s tanulókra) 9. Egészségügyi munkaterv Melléklet: Jóváhagyások Nevelőtestület Szülői szervezet Diákönkormányzat 4

5 1.1. Felújítási és karbantartási munkák 1. Tárgyi feltételek biztosítása Ebédlő felújítása Teljesen megújult az ebédlő: tágasabb, modernebb lett, új burkolatot kapott. A melegítőkonyha és az étkező rész igazodik a tanulók létszámához. Az új helyiség környezete is megszépült, bővült Tanári szoba felújítása Mindkét tanári szobában a műpadló cseréje megtörtént. A kisebb helyiséget ki is festették Irodák festése A titkársági és a gondnoki iroda azonos helyre került ezt is és az intézményvezető-helyettesi irodát is kifestették A folyosók, tantermek frissítése A folyosókon frissítő festést végeztek a falburkolat környékén, ugyanígy felfrissítették a tantermeket is, az elsős (11., 12., 15.) termeket pedig kifestették. A folyosói vitrineket tároló-szekrényekké alakítottuk Oktatási helyiségek Földszint: 1., 2., 3. (könyvtár), 4., 5. (hangversenyterem) I. emelet 11., 12., 13/A, 13., 14., 15., 16., 17., 17/A II. emelet: 21/A, 21., 21/B, 22., 23., 24., 25., 26., 26/A, 27., 28., 29/A, 29. Hátul: 30. (táncterem), 30/A (kiskonyha), 31., (lánytechnika), 32. (fiútechnika) Osztálytermek, szaktantermek: 24 Kisterem: 7 Tornaterem: 1 Tornacsarnok: 1 5

6 2.1. Személyi változások 2. Személyi feltételek biztosítása Távoztak: Horváth Nóra a határozott idejű szerződése lejártával másik iskolába távozott. Hadobásné Horváth Teodóra a tavalyi tanévben megkezdett külföldi munkája mellett döntött. Zsegora Csaba és Perger Ildikó nyugdíjas éveit tölti Érkeztek: Baksa Cecília, magyar-könyvtár szakos pedagógus magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására. Mártonné Jákli Zsanett, angol- történelem szakos pedagógus angol nyelv tantárgy tanítására Nevelőtestület szervezeti felépítése Az intézmény szeptember 1-jétől - a szerkezeti átalakulásnak köszönhetően - a következő szervezeti formában működik: Intézményvezető Szöllősi Zoltánné Intézményvezető-helyettes Pap Adrienn Intézményvezető-helyettes Reider Szilvia Munkaközösség-vezető (felsős osztályfőnöki, reál) Janekné Marton Szilvia Munkaközösség-vezető (felső tagozat, humán) Bognár Edit Munkaközösség-vezető (napközi) Scharek Zsuzsanna Munkaközösség-vezető (alsós osztályfőnöki és szakmai) Szilágyiné Láng Beáta Diákönkormányzatot segítő pedagógus Nagy Anikó Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok Panácz Attila Tűz- és munkavédelmi felelős Szabó-Kovács Kornélia Közalkalmazotti Tanács tagja Fekecsné Czidor Melinda 2.3. Pedagógiai munkát segítők és egyéb feladatokat ellátók Fejlesztő gyógypedagógus Gyógypedagógus Rendszergazda Iskolatitkár Scharek Zsuzsanna Iván Orsolya Jónás Kitti Kocsis József Farkasné Halmai Anita Iskolaorvos Védőnő dr. Szilágyi Ildikó Smuk Erzsébet 6

7 2.4. Pedagógus-továbbképzés Pedagógus szak képzési szint intézmény Várható befejezés Fekecsné közoktatási vezető és pedagógus MA BME, Győr Czidor Melinda szakvizsga Ludván Balázs vizuális- és környezetkultúra MA NyME SEK, tanár Szombathely gyakorlatvezető mentortanár BA Nagyné Farkas angol-pedagógia szak MA Pannon Egyetem, Nikolett Veszprém Pap Adrienn mentorpedagógus és pedagógus MA NyME SEK, szakvizsga Szombathely Szabó-Kovács közoktatási vezető és pedagógus BA BME, Győr Kornélia szakvizsga kémia MA PTE, Pécs Szombathelyiné magyar nyelv és irodalom MA NyME SEK, Takács Márta Szombathely 2.5. Pedagógusok tanított tantárgyai a 2014/2015. tanévben Iskolánk nevelő-oktató munkájában a szakos ellátottság megfelel a jogszabályi előírásoknak. Név tanított tantárgyak évfolyam Baksa Cecília magyar nyelv és irodalom 5., 6., 7. Balogh Mártonné Barabás Renáta Bárkányiné Hornig Olívia magyar, matematika, környezet, rajz, ének 2. technika 4., 5., 6., 7., 8. hon- és népismeret 5. magyar, matematika, környezet 1. angol nyelv 3., 5. Boda István Sebestyén testnevelés 1., 2., 3., 4. Bognár Edit történelem 5., 6., 7. Bohunka Zsuzsanna technika 2., 4. német 3., 4., 5. dr. Dézsiné Máté Ildikó testnevelés, technika 2. Fekecsné Czidor Melinda ének-zene 8. emelt szintű ének-zene 1., 2., 3., 4., 5. matematika 8. 7

8 Gálosné Farkas Andrea Gregorits Viktória Gyökér Krisztina Halász Eszter testnevelés 5., 7. biológia 7. természetismeret 5. magyar nyelv és irodalom 5., 6., 8. történelem 8. emelt szintű ének-zene 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. rajz 1., 4. környezetismeret 4. erkölcstan 1., 2. Iván Orsolya fejlesztés 1-7. évfolyam Janekné Marton Szilvia matematika 5., 6., 7., 8. Jónás Kitti fejlesztés 3-8. évfolyam Keszeiné Csonka Ildikó dr. Kovácsné Juhász Márta Kovacsics Berta Lakics Hilda Ludván Balázs magyar, matematika, környezet, rajz 1. testnevelés 1., 3., 4., 6. természetismeret 5., 6. matematika 6., 7. fizika 7., 8. magyar, matematika, környezet, rajz 2. magyar, matematika, környezet, rajz 3. Mártonné Jákli Zsanett angol nyelv 3., 4., 5., 6., 7., 8. Nagy Anikó Nagyné Farkas Nikolett informatika 4., 5., 6., 7., 8. történelem 7., 8. angol 4., 6., 7., 8. gyógytestnevelés 1-8. Németh Mária magyar, matematika, rajz 4. Panácz Attila testnevelés 6., 7., 8. természetismeret 6. biológia 7. Pap Adrienn magyar nyelv és irodalom 6. Pappné Pór Mária emelt szintű ének-zene 1., 2., 3., 4., 6., 7. Pártosné Szűcs Andrea Pertl Anna magyar, matematika, környezet, rajz 3. magyar, matematika, környezet 4. német 4., 6. 8

9 Reider Szilvia magyar nyelv és irodalom 7. dr. Révai Radicsné Kővári Márta magyar, matematika, környezet, rajz 3. Scharek Zsuzsanna fejlesztés 4. évfolyam Szabó Erika Szabó- Kovács Kornélia Szabó Tímea német 3., 4., 5., 6., 7., 8. történelem 5. matematika 5., 6. kémia 7., 8. erkölcstan 1., 2., 5., 6. magyar, matematika, környezet, technika 4. Szij Réka testnevelés 2., 3., 4., 5. Szilágyiné Láng Beáta magyar, matematika, környezet, rajz 1. ének-zene 4., 5. Szombathelyiné Takács Márta rajz 5., 6., 7., 8. Szöllősi Zoltánné erkölcstan 5., 6. Tóth Márta technika 1., 2., 3., 4. Vargáné Simonits Emőke Vrábel-Vehrer Krisztina Walczerné Sebestyén Rita magyar, matematika, környezet, rajz 2. néptánc 1., 2., 3., 4. ének-zene 3., 4., 6., 7., 8. földrajz 7., 8. természetismeret 5., 6. biológia 8. Kocsis József főiskola mérnök-informatikus Farkasné Halmai Anita szakközépiskola, gép- és készülékszerkesztő technikus, OKJ-s képzés pedagógiai asszisztens 9

10 3.1. Tanulócsoportok 3. Tanulókkal kapcsolatos adatok terem osztály Osztályfőnök létszám magánt a Szilágyiné Láng Beáta b Keszeiné Csonka Ildikó c Bárkányiné Hornig Olívia a Balogh Mártonné b Vargáné Simonits Emőke c Lakics Hilda a Ludván Balázs b Pártosné Szűcs Andrea 30-3.(kö) 3.c dr. Révai Radicsné Kővári Márta a Pertl Anna b Németh Mária c Szabó Tímea a Szabó Erika b Janekné Marton Szilvia c Gyökér Krisztina a Kovacsics Berta 28 - tt. 6.b dr. Kovácsné Juhász Márta 27 - Lt. 6.c Nagyné Farkas Nikoletta 28 - hvt. 7.a Gálosné Farkas Andrea 26 - Ft. 7.b Bognár Edit c Nagy Anikó a Gregorits Viktória b Fekecsné Czidor Melinda Napközis csoportok terem Csoport Napközis nevelő (óraszám) Létszám a Scharek Zsuzsanna (12), Szilágyiné Láng Beáta (3) b Szombathelyiné Takács Márta (10), Keszeiné Csonka Ildikó (4) c Halász Eszter (15) a Tóth Márta (16) b dr. Dézsiné Máté Ildikó (15) c Bohunka Zsuzsanna(15) a Ludván Balázs (8), Balogh Mártonné (5), Jónás Kitti (2), dr. 28 Dézsiné Máté Ildikó (1) b Pártosné Szűcs Andrea (8), Vargáné Simonits Emőke (7), dr. 28 Dézsiné Máté Ildikó (1) 3. 3.c dr. Révai Radicsné Kővári Márta (8), Vráber-Vehrer Krisztina 26 (3), Boda István (4), dr. Dézsiné Máté Ildikó (1) a Pertl Anna (5), Keszeiné Csonka Ildikó (3), Bárkányiné Hornig 26 10

11 Olívia (4), Lakics Hilda (2) b Németh Mária(4), Walzerné Sebestyén Rita(9), Iván Orsolya (2) c Szabó Tímea (9), Mártonné Jákli Zsanett (6) Tanulószoba 5. évfolyam terem Csoport Tanulószobás nevelő (óraszám) Létszám évf. Nagy Anikó (2), Gálosné Farkas Andrea (2), 32 Szombathelyiné Takács Márta (2), Iván Orsolya (2), Jónás Kitti (2) Könyvtári óra, szilencium terem Csoport Tanulószobás nevelő (óraszám) Létszám 3. könyvtár 6-8. évf. Lakics Hilda, Németh Mária, Nagyné Farkas Nikolett, Szabó Erika, Gálosné Farkas Andrea, Bognár Edit, Kovacsics Berta Magántanulók fejlesztőórái Tanuló Pedagógus Óraszám 1 fő 7.c osztályos Jónás Kitti 10 1 fő 4.a osztályos Scharek Zsuzsanna 10 11

12 4. Az iskola feladatrendszere 4.1. Kiemelt feladatok a 2014/2015. tanévben A 2014/15. tanév fő nevelési célja: a környezet, elsősorban az iskola eszközeinek, értékeinek megóvása. A nevelőtestületben a fő cél: az együttműködés - egymás megbecsülése, támogatása, segítése, elismerése. A további, minden évben kitűzött céljaink: 1. A nyelvtanulás megújítása: a használható nyelvtudás biztosítása, a nyelvvizsgák számának a növelése. 2. A különleges bánásmódot igénylő tanulók felzárkóztatása, integrálása. 3. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok. 4. A digitális tananyagok nyújtotta lehetőségek szélesebb körű alkalmazása. 5. Közösségfejlesztés, csapatépítés, arculattervezés kulturális, sport- és szabadidős programok. 6. Pályázatok készítése, tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása A tanév helyi rendje A legfontosabb dátumok ESEMÉNY DÁTUM Tanévnyitó ünnepség augusztus 31. (vasárnap), 18:00 Első tanítási nap szeptember 1. (hétfő) Szülői értekezlet (elsős) szeptember 4., 16:30 Szülői értekezlet (alsós) szeptember 9., 16:30 Szülői értekezlet (felsős) szeptember 10., 16:30 Első évfolyamos diákok felmérése október 10-ig Extra munkanap (október 24. helyett) október 18. (szombat): rövidített órák, pénteki órarend Az őszi szünet október 27-től október 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 22. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő) Fogadóórák (alsós) november :30 Fogadóórák (felsős) november :30 Szülői értekezlet (nyolcadik évfolyam) november :30 Nyíltnap alsó tagozat december 9. Nyíltnap felső tagozat december 10. Extra munkanap (december 24. helyett) december 13. (szombat) nevelési értekezlet A téli szünet december 22-től január 2-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (csütörtök) A szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő) 12

13 Fizikai állapot felmérése január 5. és május 27. között I. félév vége január 16. (péntek) Az értesítők kiadása a tanulmányi eredményről január 23. A pedagógiai munka félév-értékelő értekezlete január 29. Szülői értekezlet (alsós) január :30 Szülői értekezlet (felsős) január :30 A tavaszi szünet április 1-jétől április 7-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. (kedd) nevelési értekezlet A szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Fogadóórák (alsós) április :30 Fogadóórák (felsős) április :30 Kompetenciamérés (6. és 8. évfolyamon) május 27. (szerda) Írásbeli idegen nyelvi angol/német - mérés június 11. (csütörtök) (6. és 8. évfolyamon) Utolsó tanítási nap június 15. (hétfő) II. félév vége június 15. (hétfő) Ballagás június 15. (hétfő), 11:00 Osztályozó értekezlet június 16. (kedd), 8:00 Tanévzáró ünnepség, a bizonyítványok kiadása június 19. (péntek), 17:30 A pedagógiai munka tanévzáró értekezlete június 26. A diákközgyűlés összehívásának rendje: minden hónap második csütörtökén Pedagógiai célra felhasznált 5 tanítás nélküli munkanap: december 13. nevelőtestületi értekezlet (I. félév) dec. 19. péntek (családi nap helyett) március 31. nevelőtestületi értekezlet (II. félév) április 1. szerda (ádventi vásár helyett) június 4.: DÖK-nap Kulturális és sportrendezvények - Sítábor: január Ifjúsági színház (Kamaraterem): 3 alkalom - Ifjúsági hangverseny (Richter-terem): 4 alkalom - Színházi előadások: Vaskakas Bábszínház 4 alkalom BBMMK Gyermekszínház 4 alkalom Zöld Manó 4 alkalom - Karácsonyi koncert: december 17. -Ünnepélyek, megemlékezések: október 1. zenei világnap Fekecsné Czidor Melinda október 6. aradi vértanúk napja 5.a Szabó Erika, 13

14 5.c Gyökér Krisztina október os forradalom és szabadságharc 7. évfolyam Baksa Cecília december 18. iskolai karácsony 4. évfolyam január 22. a magyar kultúra napja Gregorits Viktória, Baksa Cecília február 25. diktatúrák áldozatai 8. évfolyam, DÖK Bognár Edit március az 1848-as forradalom és szabadságharc 3. évfolyam április költészet napja Gregorits Viktória április 16. holokauszt áldozatai Reider Szilvia június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 7. évfolyam, Bognár Edit 4.3. Eseményterv DÁTUM ESEMÉNY ÉRINTETT FELELŐS AUGUSZTUS augusztus 21. alakuló és tanévnyitó értekezlet nevelőtestület Szöllősi Zoltánné augusztus 29. értekezlet a munkaterv elfogadásáról nevelőtestület Szöllősi Zoltánné augusztus 31. (vasárnap), 18:00 Tanévnyitó ünnepség nevelőtestület, tanulók, szülők iskolavezetőség, osztályfőnökök SZEPTEMBER szeptember 1. (hétfő) Első tanítási nap nevelőtestület, tanulók iskolavezetőség, nevelőtestület szeptember 4., Szülői értekezlet (elsős) 1. évfolyam osztályfőnökök 16:30 szeptember 9., 16:30 Szülői értekezlet (alsós) 2-4. évfolyam alsós osztályfőnökök szeptember 10., 16:30 Szülői értekezlet (felsős) 5-8. évfolyam felsős osztályfőnökök szeptember 20. Családi nap nevelőtestület, tanulók, iskolavezetés, szülők Scharek Zsu- zsanna, osztályfőnökök szeptember A Napóra Egyesület őszi nevelőtestület, tanulók, Reider Szilvia 20. programsorozatának megnyitója szülők szeptember 20 A Napóra Egyesület őszi nevelőtestület, tanulók, Pap Adrienn december programsorozata szülők szeptember :00 Anya, én jó gyerek vagyok? Antal Judit előadássorozatának első előadása szülők Szöllősi Zoltánné 14

15 2014. szeptember 22. rendhagyó színjátszószakköri óra a Napóra Egyesülettel rendhagyó irodalomóra a Napóra Egyesülettel nyugdíjas búcsúztató NÉZD szakkör, Arany Piroska Baksa Cecília szeptember a osztály, Arany Piroska Pap Adrienn szeptember Zsegora Csaba, Perger Balogh Márton- 25. Ildikó né, Gregorits nevelőtestület Viktória szeptember 26. Európai nyelvek napja kiállítás az aulában Szabó Erika OKTÓBER október 1. zenei világnap 1-8. évfolyam Fekecsné Czidor Melinda október 1. városi zenei világnap 5. évfolyam énektanárok október 6. aradi vértanúk napja 5. évfolyam 5.a Szabó Erika, 5.c Gyökér Krisztina október 10-ig Első évfolyamos diákok felmérése október 16. Jól csinálom? előadássorozat 17:00 2. rész október rendhagyó iskolatörténeti szakkör október rendhagyó lokálpatrióta szakkör október 18., (szombat) október október 27-től október 31-ig november : november Rendhagyó kézművesfoglalkozás a Napóra Egyesülettel 1. évfolyam osztályfőnökök szülők iskolatörténeti szakkör, Napóra Egyesület lokálpatrióta szakkör, Napóra Egyesület Szöllősi Zoltánné Bognár Edit Bognár Edit Extra munkanap (október 24. helyett) nevelőtestület, tanulók, szülők (rövidített órák, pénteki órarend) 56-os forradalom és szabadságharc 7. évfolyam Baksa Cecília tanulók osztályfőnökök Az őszi szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).) NOVEMBER Ki itt a főnök? előadássorozat szülők Szöllősi Zoltán- 3. rész né F. Csapó Irén Szombathelyiné Takács Márta november :00 Fogadóórák (alsós) 1-4. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok november :00 Fogadóórák (felsős) 5-8. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok november 20. Szülői értekezlet (nyolcadik 8. évfolyam Osztályfőnökök, 16:30 évfolyam) Bognár Edit, vezetőség november 7. Bolyai anyanyelvi verseny 3-8. évfolyam Bognár Edit 14: november 29. Fújdogál a szél nevelőtestület, tanu- Fekecsné Czidor 15

16 lók, szülők november 29. adventi vásár nevelőtestület, tanulók, szülők DECEMBER december 9. Nyíltnap (alsós) nevelőtestület, tanulók, szülők december 10. Nyíltnap (felsős) nevelőtestület, tanulók, szülők december 13. Extra munkanap (december (szombat) 24. helyett): nevelőtestületi Melinda Janekné Marton Szilvia vezetőség vezetőség nevelőtestület tanítás nélküli munkanap értekezlet december 17. karácsonyi koncert nevelőtestület, tanulók, szülők december 18. iskolai karácsony december 22- től január 2-ig tart Gyökér Krisztina A téli szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő).) JANUÁR január 5. és Fizikai állapot felmérése 1-8. évfolyam testnevelők május 27. között január 16. I. félév vége (péntek) január 22. A magyar kultúra napja 1-8. évfolyam Baksa Cecília, Gregorits Viktória január 23. Az értesítők kiadása a tanulmányi eredményről nevelőtestület, tanulók, szülők január 29. A pedagógiai munka félévértékelő nevelőtestület értekezlete január 27., Szülői értekezlet (alsós) szülők, 1-4. évfolyam 16: január 28., Szülői értekezlet (felsős) szülők, 5-8. évfolyam 16: január sítábor nevelőtestület, tanulók, szülők FEBRUÁR február 13. farsang nevelőtestület, tanulók osztályfőnökök vezetőség osztályfőnökök osztályfőnökök Panácz Attila DÖK február 25. diktatúrák áldozatai 8. évfolyam, DÖK 8. évfolyam, nevelőtestület, tanulók DÖK, Bognár Edit MÁRCIUS március 10. Szépen szóló alsó tagozat Pártosné Szűcs Andrea március 13. az 1848-as forradalom és nevelőtestület, tanulók 3. évfolyam szabadságharc március 30. Vidámnap nevelőtestület, tanulók, DÖK március 31. nevelőtestületi értekezlet nevelőtestület 16

17 2015. április 1-jétől április 7-ig tanítás nélküli munkanap ÁPRILIS A tavaszi szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap tanítás nélküli munkanap: március 31. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda).) április 10. költészet napja tanulók, nevelőtestület Gregorits Viktória április 16. holokauszt áldozatai tanulók, nevelőtestület Reider Szilvia április :00 Fogadóórák (alsós) 1-4. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok április :00 Fogadóórák (felsős) 5-8. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok MÁJUS május Határtalanul pályázat tanulók, nevelőtestület május 27. (szerda) Kompetenciamérés (6. és 8. évfolyamon) vezetőség 6. és 8. évfolyam vezetőség, osztályfőnökök, szaktanárok május 29. Tátika tehetségkutató bemutató; kisállatkiállítás 1-8. évfolyam, nevelőtestület JÚNIUS június 4. Nemzeti Összetartozás Napja június 4. Streetball tanulók, nevelőtestület június 4. DÖK-nap tanulók, nevelőtestület június 11. Írásbeli idegen nyelvi (csütörtök) angol/német - mérés (6. és Zsu- Scharek zsanna Panácz Attila DÖK 6. és 8. évfolyam vezetőség, osztályfőnökök, 8. évfolyamon) szaktanárok június 8-9. osztálykirándulás 1-7. évfolyam osztályfőnökök június 15. Utolsó tanítási nap nevelőtestület, tanulók, szülők (hétfő) június 15. II. félév vége (hétfő) június 15. (hétfő), 11:00 Ballagás tanulók, nevelőtestület, szülők, 7-8. évfolyam június 16. (kedd), 8: június 19. Tanévzáró ünnepség, a bizonyítványok (péntek), 17:30 kiadása június 30-ig A pedagógiai munka tanévzáró értekezlete; tantárgyfelosztás 2015/ és 8. évf.-os osztályfőnökök Osztályozó értekezlet nevelőtestület vezetőség nevelőtestület, tanulók, szülők nevelőtestület vezetőség vezetőség 17

18 5. Kapcsolattartás a szülőkkel 5.1. A kapcsolattartás módja, célja A szülői kapcsolattartás, tájékoztatás, információcsere rendszeres és hagyományos módja, fórumai: - szülői értekezlet, - fogadóóra, - egyéni fogadóóra, - nyíltnapok, - közös rendezvények szervezése, - értesítő (ellenőrző), - üzenő füzet. A pedagógus kötelessége, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson az érdeklődő szülőknek gyermekükről vagy az osztályközösség munkájáról, tevékenységéről. A szakmai-pedagógiai szempontokon kívül az információ nem térhet ki az intézmény belső munkájára, egyetlen személy jogait sem sértheti. Az oktatási és adatvédelmi törvény előírásait szigorúan figyelembe kell venni a szülői tájékoztatáskor. Az iskola életében a szülői részvétel a törvényben, jogszabályban, illetve az intézményi dokumentumok által rögzített módon történik. Ezzel együtt tiszteletben tartjuk, sőt ha szükséges, kikérjük a szülők véleményét, törekszünk az együttműködésre. Ennek érdekében közös a szülőket bevonó programokat (családi nap, sítábor, nyíltnap) is szervezünk Szülői értekezletek Szeptember Szülői értekezlet (elsős) szeptember 4., 16:30 Szülői értekezlet (alsós) szeptember 9., 16:30 Szülői értekezlet (felsős) szeptember 10., 16:30 November Szülői értekezlet (nyolcadik évfolyam) november 20., 16:30 Január Szülői értekezlet (alsós) január 27., 16:30 Szülői értekezlet (felsős) január 28., 16: Fogadóórák November Fogadóórák (alsós) november 18., 16:30 Fogadóórák (felsős) november 19., 16:30 18

19 Április Fogadóórák (alsós) április 21., 16:30 Fogadóórák (felsős) április 22., 16: Tanári fogadóórák pedagógus nap tanítási óra 1. Baksa Cecília péntek Balogh Mártonné hétfő Barabás Renáta kedd Bárkányiné Hornig Olívia hétfő Boda István Sebestyén kedd Bognár Edit hétfő Bohunka Zsuzsanna kedd dr. Dézsiné Máté Ildikó hétfő 9. után (16:00) 9. Fekecsné Czidor Melinda kedd Gálosné Farkas Andrea szerda Gregorits Viktória kedd Gyökér Krisztina szerda Halász Eszter hétfő Iván Orsolya csütörtök Janekné Marton Szilvia hétfő Jónás Kitti kedd Keszeiné Csonka Ildikó szerda Kovacsics Berta Szidónia szerda dr. Kovácsné Juhász Márta szerda Lakics Hilda péntek Ludván Balázs szerda Mártonné Jákli Zsanett hétfő Nagy Anikó kedd Nagyné Farkas Nikolett hétfő Németh Mária hétfő Panácz Attila kedd Pap Adrienn szerda 14:00-15: Pappné Pór Mária szerda Pártosné Szűcs Andrea hétfő Pertl Anna szerda Reider Szilvia hétfő 10:55-11: dr. Révai Radicsné Kővári Márta csütörtök Scharek Zsuzsanna hétfő Szabó Erika péntek Szabó- Kovács Kornélia hétfő Szabó Tímea péntek Szij Réka kedd 2. 19

20 38. Szilágyiné Láng Beáta hétfő Szombathelyiné Takács Márta csütörtök Szöllősi Zoltánné hétfő 14:00-15:00, csütörtök 7:30-8: Tóth Márta kedd Vargáné Simonits Emőke hétfő Vrábel-Vehrer Krisztina csütörtök Walczerné Sebestyén Rita hétfő 1. 20

21 6. Tanulmányi versenyek a 2014/2015. tanévben I. Az intézmény pedagógiai programjában elfogadott saját szervezésű, tanulmányi, egyéb versenyek: Verseny megnevezése Célcsoportja Szépen szóló szépkiejtési verseny, városi 3-4. évfolyam Fújdogál a szél népdaléneklési verseny, regionális, nemzetközi 1-8. évfolyam Szépírás, olvasás, iskolai 1-2. évf. Versmondó, iskolai 1-8. évf. Mikulás torna, iskolai 1-8. évf. Labdás ügyességi verseny, iskolai 1-2. évf. Streetball, városi 1-8. évf. Rajzverseny 1-8. évf. Kötélugró Megyei Diákolimpia 1-8. évf. II. Azon versenyek, melyekre fel kívánja készíteni intézményünk a tanulóit: Verseny megnevezése Marót Rezső megyei matematika verseny az 5. és 6. évfolyamos tanulók számára Simonyi Károly megyei fizikaverseny a 7. évfolyamos tanulók számára Cziráki Lajos megyei komplex képzőművészeti verseny az évfolyamos tanulók számára Barsi Ernő megyei népdaléneklési minősítő verseny az 1-4., 5-6. és évfolyamos tanulók számára Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók számára Országos angol nyelvi verseny a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára Országos német nyelvi verseny a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny a 7. és 8. évfolyamos tanulók számára Országos történelem tanulmányi verseny a 7-8. évfolyamos tanulók számára Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny a 8. évfolyamos tanulók számára Tiszán innen - Dunán túl országos népdaléneklési minősítő verseny a 7-8., és évfolyamos tanulók számára Közlekedési ismeretek versenye, városi IV. Országos SNI szépíró verseny Kormos István Szavalóverseny, országos Radnóti Diákírók verseny Móricz Zsigmond prózamondó Fekete István szépkiejtési Célcsoportja 5-6. o. 7. évf évf 1-6. évf 5-8. évf. 7-8.évf évf évf. 8. évf évf évf évf évf évf évf évf. 21

22 Öveges József fizika Varga Tamás matematika Zrínyi Ilona matematika Alapműveleti Rejtvényfejtő, Kunsziget Bolyai anyanyelvi csapatverseny Oxford angol, német Éneklő Ifjúság Kosárlabda diákolimpia, négy szint, fiú és lány csapat Német Szépkiejtési Verseny (Tulipános) Váczi informatikai verseny Bercsényi Miklós Informatikai v. Szombathely Bolyai Matematika Csapatverseny Furulyafesztivál Heuréka rejtvényfejtő Kötélugró Bajnokság, Szombathely-- egyéni Köélugró Csapatbajnokság, Tata Kötélugró Összetett Bajnokság, Szentes Kötélugró Országos Diákolimpia, Szolnok 7-8. évf évf évf évf évf évf évf évf évf évf évf. 7. évf. 2-8.évf. 3-4.évf évf. 1-8.évf. 1-8.évf. 1-8.évf évf. 22

23 7.1. Szakkörök kórus 7. Tanórán kívüli tevékenységek évfolyam nap óra pedagógus terem 1. Cantilena kórus 5-8. hétfő 7. Gyökér Krisztina 26. szerda Rubato kórus 5-8. szerda 7. Fekecsné Czidor 25. Melinda 3. Kisrigó kórus 3-4. hétfő 6. Pappné Pór Mária Szt.C.templom 4. Kiscinke kórus 3-4. hétfő 6. Pártosné Szűcs hangversenyterem Andrea 5. Picinke kórus 1-2. csütörtök 6. Fekecsné Czidor Szt. C. templom Melinda szakkör évfolyam nap óra pedagógus terem 1. NÉZD színjátszó 5-8. hétfő 7-8. Baksa Cecília iskolatörténeti 7. szerda 2., Bognár Edit /A 3. lokálpatrióta 5. csütörtök 2. Bognár Edit 26. Győr titkai (városnézés) havonta 1 alk. Győr 4. nyelv- és beszédművelés 5-8. hétfő 5. Gregorits Viktória kézműves 3-4. szerda 8-9. Barabás Renáta kedd 8-9. Barabás Renáta rajz 5-8. hétfő 5. Szombathelyiné 12. Takács Márta 8. Cimborák citera 5-8. péntek 7. Fekecsné Czidor 23. Melinda 9. Picitera (utánpótlás) 3. péntek 6. Fekecsné Czidor 31/A Melinda 10. klasszikus tánc 4-8. hétfő 6. Scharek Zsuzsanna informatika 7-8. kedd 7. Nagy Anikó matematika 7. péntek 7. Kovacsics Berta Ft. 13. természettudományos 7. kedd 8. Szabó-Kovács csütörtök 7. és. Kornélia Messzelátó földrajz 7. péntek 1. Walczerné Sebestyén Lt. 8. csütörtök 1. Rita KRESZ 5-6. kedd 7. Szabó-Kovács Kornélia

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben