Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola Győr Kálvária utca 20. Készítette:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette:"

Átírás

1 Munkaterv 2014/2015. tanév Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Szöllősi Zoltánné iv. Pap Adrienn ivh. Reider Szilvia ivh. Bognár Edit mv. Janekné Marton Szilvia mv. Scharek Zsuzsanna mv. Szilágyiné Láng Beáta mv. Panácz Attila gyvf. Smuk Erzsébet vn. Hatályos szeptember 1-jétől augusztus 31-ig

2 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. -a alapján készített munkaterv határozza meg a tanév helyi rendjét. A dokumentum a fenntartó, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének kikérésével, a nevelőtestület segítségével, a nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat jóváhagyásával készült. Kötelezően tartalmazza - az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, - a szünetek időtartamát, - a megemlékezések, nemzeti ünnepek és iskolai ünnepek időpontját, - az előre tervezhető értekezletek (nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák) időpontját, - a nyíltnap időpontját, - a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját. Továbbá tartalmazza a nevelőtestület által az adott tanévre fontosnak tartott információkat: - a tárgyi és a személyi feltételeket, - a tanulói csoportokat, - a tanév kiemelt feladatait, - a tanév részletes eseménytervét, - a versenyeket, - a tanórán kívüli tevékenységeket, - a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos információkat, - az egészségügyi munkatervet. Kelt: Győr, szeptember 1. Szöllősi Zoltánné intézményvezető 2

3 A Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola küldetése A nemzeti köznevelés jogszabályokban meghatározott feladatait, működését tisztelve és betartva, az intézményünk hagyományait továbbörökítve, a környezetünk által kínált lehetőségekkel élve, annak elvárásait is szolgálva a magas színvonalú nevelő és oktató munka elkötelezettjei vagyunk. A korszerűség és a hagyománytisztelet, a szaktudás és az empátia, a szabálykövetés és az alkalmazkodóképesség, az egyéni és a közösségi érdekek egyensúlyának megtartásával arra törekszünk, hogy az intézményünk nevelő-oktató munkájában részt vevők kiszámítható, fejlődésre törekvő, rövid és hosszú távú céljait elérő, együttműködő feladatvégzés, folyamat szereplői legyenek. Ennek a legfőbb eszközei: a felkészültség, a felelősségvállalás, a következetesség, a hitelesség és a szorgalom. Így és erre tanítjuk a tanulóinkat! 3

4 Tartalom 1. Tárgyi feltételek biztosítása 1.1. Felújítási és karbantartási munkák 1.2. Oktatási helyiségek 2. Személyi feltételek biztosítása 2.1. Személyi változások 2.2. Nevelőtestület szervezeti felépítése 2.3. Pedagógiai munkát segítők és egyéb feladatokat ellátók 2.4. Pedagógus-továbbképzés 2.5. Pedagógusok tanított tantárgyai a 2014/2015. tanévben 3. Tanulókkal kapcsolatos adatok 3.1. Tanulócsoportok 3.2. Napközis csoportok Tanulószoba Könyvtári óra és szilencium 3.4. Magántanulók fejlesztőórái 4. Az iskola feladatrendszere 4.1. Kiemelt feladatok a 2014/2015. tanévben 4.2. A tanév helyi rendje 4.3. Eseményterv 5. Kapcsolattartás a szülőkkel 5.1. A kapcsolattartás módja, célja 5.2. Szülői értekezletek 5.3. Fogadóórák 5.4. Pedagógusok egyéni fogadóórái 6. Tanulmányi versenyek a 2014/2015. tanévben 7. Tanórán kívüli tevékenységek 8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos intézkedések, segítő tevékenységek (különös tekintettel a HH-s és a HHH-s tanulókra) 9. Egészségügyi munkaterv Melléklet: Jóváhagyások Nevelőtestület Szülői szervezet Diákönkormányzat 4

5 1.1. Felújítási és karbantartási munkák 1. Tárgyi feltételek biztosítása Ebédlő felújítása Teljesen megújult az ebédlő: tágasabb, modernebb lett, új burkolatot kapott. A melegítőkonyha és az étkező rész igazodik a tanulók létszámához. Az új helyiség környezete is megszépült, bővült Tanári szoba felújítása Mindkét tanári szobában a műpadló cseréje megtörtént. A kisebb helyiséget ki is festették Irodák festése A titkársági és a gondnoki iroda azonos helyre került ezt is és az intézményvezető-helyettesi irodát is kifestették A folyosók, tantermek frissítése A folyosókon frissítő festést végeztek a falburkolat környékén, ugyanígy felfrissítették a tantermeket is, az elsős (11., 12., 15.) termeket pedig kifestették. A folyosói vitrineket tároló-szekrényekké alakítottuk Oktatási helyiségek Földszint: 1., 2., 3. (könyvtár), 4., 5. (hangversenyterem) I. emelet 11., 12., 13/A, 13., 14., 15., 16., 17., 17/A II. emelet: 21/A, 21., 21/B, 22., 23., 24., 25., 26., 26/A, 27., 28., 29/A, 29. Hátul: 30. (táncterem), 30/A (kiskonyha), 31., (lánytechnika), 32. (fiútechnika) Osztálytermek, szaktantermek: 24 Kisterem: 7 Tornaterem: 1 Tornacsarnok: 1 5

6 2.1. Személyi változások 2. Személyi feltételek biztosítása Távoztak: Horváth Nóra a határozott idejű szerződése lejártával másik iskolába távozott. Hadobásné Horváth Teodóra a tavalyi tanévben megkezdett külföldi munkája mellett döntött. Zsegora Csaba és Perger Ildikó nyugdíjas éveit tölti Érkeztek: Baksa Cecília, magyar-könyvtár szakos pedagógus magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítására. Mártonné Jákli Zsanett, angol- történelem szakos pedagógus angol nyelv tantárgy tanítására Nevelőtestület szervezeti felépítése Az intézmény szeptember 1-jétől - a szerkezeti átalakulásnak köszönhetően - a következő szervezeti formában működik: Intézményvezető Szöllősi Zoltánné Intézményvezető-helyettes Pap Adrienn Intézményvezető-helyettes Reider Szilvia Munkaközösség-vezető (felsős osztályfőnöki, reál) Janekné Marton Szilvia Munkaközösség-vezető (felső tagozat, humán) Bognár Edit Munkaközösség-vezető (napközi) Scharek Zsuzsanna Munkaközösség-vezető (alsós osztályfőnöki és szakmai) Szilágyiné Láng Beáta Diákönkormányzatot segítő pedagógus Nagy Anikó Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok Panácz Attila Tűz- és munkavédelmi felelős Szabó-Kovács Kornélia Közalkalmazotti Tanács tagja Fekecsné Czidor Melinda 2.3. Pedagógiai munkát segítők és egyéb feladatokat ellátók Fejlesztő gyógypedagógus Gyógypedagógus Rendszergazda Iskolatitkár Scharek Zsuzsanna Iván Orsolya Jónás Kitti Kocsis József Farkasné Halmai Anita Iskolaorvos Védőnő dr. Szilágyi Ildikó Smuk Erzsébet 6

7 2.4. Pedagógus-továbbképzés Pedagógus szak képzési szint intézmény Várható befejezés Fekecsné közoktatási vezető és pedagógus MA BME, Győr Czidor Melinda szakvizsga Ludván Balázs vizuális- és környezetkultúra MA NyME SEK, tanár Szombathely gyakorlatvezető mentortanár BA Nagyné Farkas angol-pedagógia szak MA Pannon Egyetem, Nikolett Veszprém Pap Adrienn mentorpedagógus és pedagógus MA NyME SEK, szakvizsga Szombathely Szabó-Kovács közoktatási vezető és pedagógus BA BME, Győr Kornélia szakvizsga kémia MA PTE, Pécs Szombathelyiné magyar nyelv és irodalom MA NyME SEK, Takács Márta Szombathely 2.5. Pedagógusok tanított tantárgyai a 2014/2015. tanévben Iskolánk nevelő-oktató munkájában a szakos ellátottság megfelel a jogszabályi előírásoknak. Név tanított tantárgyak évfolyam Baksa Cecília magyar nyelv és irodalom 5., 6., 7. Balogh Mártonné Barabás Renáta Bárkányiné Hornig Olívia magyar, matematika, környezet, rajz, ének 2. technika 4., 5., 6., 7., 8. hon- és népismeret 5. magyar, matematika, környezet 1. angol nyelv 3., 5. Boda István Sebestyén testnevelés 1., 2., 3., 4. Bognár Edit történelem 5., 6., 7. Bohunka Zsuzsanna technika 2., 4. német 3., 4., 5. dr. Dézsiné Máté Ildikó testnevelés, technika 2. Fekecsné Czidor Melinda ének-zene 8. emelt szintű ének-zene 1., 2., 3., 4., 5. matematika 8. 7

8 Gálosné Farkas Andrea Gregorits Viktória Gyökér Krisztina Halász Eszter testnevelés 5., 7. biológia 7. természetismeret 5. magyar nyelv és irodalom 5., 6., 8. történelem 8. emelt szintű ének-zene 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. rajz 1., 4. környezetismeret 4. erkölcstan 1., 2. Iván Orsolya fejlesztés 1-7. évfolyam Janekné Marton Szilvia matematika 5., 6., 7., 8. Jónás Kitti fejlesztés 3-8. évfolyam Keszeiné Csonka Ildikó dr. Kovácsné Juhász Márta Kovacsics Berta Lakics Hilda Ludván Balázs magyar, matematika, környezet, rajz 1. testnevelés 1., 3., 4., 6. természetismeret 5., 6. matematika 6., 7. fizika 7., 8. magyar, matematika, környezet, rajz 2. magyar, matematika, környezet, rajz 3. Mártonné Jákli Zsanett angol nyelv 3., 4., 5., 6., 7., 8. Nagy Anikó Nagyné Farkas Nikolett informatika 4., 5., 6., 7., 8. történelem 7., 8. angol 4., 6., 7., 8. gyógytestnevelés 1-8. Németh Mária magyar, matematika, rajz 4. Panácz Attila testnevelés 6., 7., 8. természetismeret 6. biológia 7. Pap Adrienn magyar nyelv és irodalom 6. Pappné Pór Mária emelt szintű ének-zene 1., 2., 3., 4., 6., 7. Pártosné Szűcs Andrea Pertl Anna magyar, matematika, környezet, rajz 3. magyar, matematika, környezet 4. német 4., 6. 8

9 Reider Szilvia magyar nyelv és irodalom 7. dr. Révai Radicsné Kővári Márta magyar, matematika, környezet, rajz 3. Scharek Zsuzsanna fejlesztés 4. évfolyam Szabó Erika Szabó- Kovács Kornélia Szabó Tímea német 3., 4., 5., 6., 7., 8. történelem 5. matematika 5., 6. kémia 7., 8. erkölcstan 1., 2., 5., 6. magyar, matematika, környezet, technika 4. Szij Réka testnevelés 2., 3., 4., 5. Szilágyiné Láng Beáta magyar, matematika, környezet, rajz 1. ének-zene 4., 5. Szombathelyiné Takács Márta rajz 5., 6., 7., 8. Szöllősi Zoltánné erkölcstan 5., 6. Tóth Márta technika 1., 2., 3., 4. Vargáné Simonits Emőke Vrábel-Vehrer Krisztina Walczerné Sebestyén Rita magyar, matematika, környezet, rajz 2. néptánc 1., 2., 3., 4. ének-zene 3., 4., 6., 7., 8. földrajz 7., 8. természetismeret 5., 6. biológia 8. Kocsis József főiskola mérnök-informatikus Farkasné Halmai Anita szakközépiskola, gép- és készülékszerkesztő technikus, OKJ-s képzés pedagógiai asszisztens 9

10 3.1. Tanulócsoportok 3. Tanulókkal kapcsolatos adatok terem osztály Osztályfőnök létszám magánt a Szilágyiné Láng Beáta b Keszeiné Csonka Ildikó c Bárkányiné Hornig Olívia a Balogh Mártonné b Vargáné Simonits Emőke c Lakics Hilda a Ludván Balázs b Pártosné Szűcs Andrea 30-3.(kö) 3.c dr. Révai Radicsné Kővári Márta a Pertl Anna b Németh Mária c Szabó Tímea a Szabó Erika b Janekné Marton Szilvia c Gyökér Krisztina a Kovacsics Berta 28 - tt. 6.b dr. Kovácsné Juhász Márta 27 - Lt. 6.c Nagyné Farkas Nikoletta 28 - hvt. 7.a Gálosné Farkas Andrea 26 - Ft. 7.b Bognár Edit c Nagy Anikó a Gregorits Viktória b Fekecsné Czidor Melinda Napközis csoportok terem Csoport Napközis nevelő (óraszám) Létszám a Scharek Zsuzsanna (12), Szilágyiné Láng Beáta (3) b Szombathelyiné Takács Márta (10), Keszeiné Csonka Ildikó (4) c Halász Eszter (15) a Tóth Márta (16) b dr. Dézsiné Máté Ildikó (15) c Bohunka Zsuzsanna(15) a Ludván Balázs (8), Balogh Mártonné (5), Jónás Kitti (2), dr. 28 Dézsiné Máté Ildikó (1) b Pártosné Szűcs Andrea (8), Vargáné Simonits Emőke (7), dr. 28 Dézsiné Máté Ildikó (1) 3. 3.c dr. Révai Radicsné Kővári Márta (8), Vráber-Vehrer Krisztina 26 (3), Boda István (4), dr. Dézsiné Máté Ildikó (1) a Pertl Anna (5), Keszeiné Csonka Ildikó (3), Bárkányiné Hornig 26 10

11 Olívia (4), Lakics Hilda (2) b Németh Mária(4), Walzerné Sebestyén Rita(9), Iván Orsolya (2) c Szabó Tímea (9), Mártonné Jákli Zsanett (6) Tanulószoba 5. évfolyam terem Csoport Tanulószobás nevelő (óraszám) Létszám évf. Nagy Anikó (2), Gálosné Farkas Andrea (2), 32 Szombathelyiné Takács Márta (2), Iván Orsolya (2), Jónás Kitti (2) Könyvtári óra, szilencium terem Csoport Tanulószobás nevelő (óraszám) Létszám 3. könyvtár 6-8. évf. Lakics Hilda, Németh Mária, Nagyné Farkas Nikolett, Szabó Erika, Gálosné Farkas Andrea, Bognár Edit, Kovacsics Berta Magántanulók fejlesztőórái Tanuló Pedagógus Óraszám 1 fő 7.c osztályos Jónás Kitti 10 1 fő 4.a osztályos Scharek Zsuzsanna 10 11

12 4. Az iskola feladatrendszere 4.1. Kiemelt feladatok a 2014/2015. tanévben A 2014/15. tanév fő nevelési célja: a környezet, elsősorban az iskola eszközeinek, értékeinek megóvása. A nevelőtestületben a fő cél: az együttműködés - egymás megbecsülése, támogatása, segítése, elismerése. A további, minden évben kitűzött céljaink: 1. A nyelvtanulás megújítása: a használható nyelvtudás biztosítása, a nyelvvizsgák számának a növelése. 2. A különleges bánásmódot igénylő tanulók felzárkóztatása, integrálása. 3. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok. 4. A digitális tananyagok nyújtotta lehetőségek szélesebb körű alkalmazása. 5. Közösségfejlesztés, csapatépítés, arculattervezés kulturális, sport- és szabadidős programok. 6. Pályázatok készítése, tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása A tanév helyi rendje A legfontosabb dátumok ESEMÉNY DÁTUM Tanévnyitó ünnepség augusztus 31. (vasárnap), 18:00 Első tanítási nap szeptember 1. (hétfő) Szülői értekezlet (elsős) szeptember 4., 16:30 Szülői értekezlet (alsós) szeptember 9., 16:30 Szülői értekezlet (felsős) szeptember 10., 16:30 Első évfolyamos diákok felmérése október 10-ig Extra munkanap (október 24. helyett) október 18. (szombat): rövidített órák, pénteki órarend Az őszi szünet október 27-től október 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 22. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő) Fogadóórák (alsós) november :30 Fogadóórák (felsős) november :30 Szülői értekezlet (nyolcadik évfolyam) november :30 Nyíltnap alsó tagozat december 9. Nyíltnap felső tagozat december 10. Extra munkanap (december 24. helyett) december 13. (szombat) nevelési értekezlet A téli szünet december 22-től január 2-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (csütörtök) A szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő) 12

13 Fizikai állapot felmérése január 5. és május 27. között I. félév vége január 16. (péntek) Az értesítők kiadása a tanulmányi eredményről január 23. A pedagógiai munka félév-értékelő értekezlete január 29. Szülői értekezlet (alsós) január :30 Szülői értekezlet (felsős) január :30 A tavaszi szünet április 1-jétől április 7-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. (kedd) nevelési értekezlet A szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). Fogadóórák (alsós) április :30 Fogadóórák (felsős) április :30 Kompetenciamérés (6. és 8. évfolyamon) május 27. (szerda) Írásbeli idegen nyelvi angol/német - mérés június 11. (csütörtök) (6. és 8. évfolyamon) Utolsó tanítási nap június 15. (hétfő) II. félév vége június 15. (hétfő) Ballagás június 15. (hétfő), 11:00 Osztályozó értekezlet június 16. (kedd), 8:00 Tanévzáró ünnepség, a bizonyítványok kiadása június 19. (péntek), 17:30 A pedagógiai munka tanévzáró értekezlete június 26. A diákközgyűlés összehívásának rendje: minden hónap második csütörtökén Pedagógiai célra felhasznált 5 tanítás nélküli munkanap: december 13. nevelőtestületi értekezlet (I. félév) dec. 19. péntek (családi nap helyett) március 31. nevelőtestületi értekezlet (II. félév) április 1. szerda (ádventi vásár helyett) június 4.: DÖK-nap Kulturális és sportrendezvények - Sítábor: január Ifjúsági színház (Kamaraterem): 3 alkalom - Ifjúsági hangverseny (Richter-terem): 4 alkalom - Színházi előadások: Vaskakas Bábszínház 4 alkalom BBMMK Gyermekszínház 4 alkalom Zöld Manó 4 alkalom - Karácsonyi koncert: december 17. -Ünnepélyek, megemlékezések: október 1. zenei világnap Fekecsné Czidor Melinda október 6. aradi vértanúk napja 5.a Szabó Erika, 13

14 5.c Gyökér Krisztina október os forradalom és szabadságharc 7. évfolyam Baksa Cecília december 18. iskolai karácsony 4. évfolyam január 22. a magyar kultúra napja Gregorits Viktória, Baksa Cecília február 25. diktatúrák áldozatai 8. évfolyam, DÖK Bognár Edit március az 1848-as forradalom és szabadságharc 3. évfolyam április költészet napja Gregorits Viktória április 16. holokauszt áldozatai Reider Szilvia június 4. Nemzeti Összetartozás Napja 7. évfolyam, Bognár Edit 4.3. Eseményterv DÁTUM ESEMÉNY ÉRINTETT FELELŐS AUGUSZTUS augusztus 21. alakuló és tanévnyitó értekezlet nevelőtestület Szöllősi Zoltánné augusztus 29. értekezlet a munkaterv elfogadásáról nevelőtestület Szöllősi Zoltánné augusztus 31. (vasárnap), 18:00 Tanévnyitó ünnepség nevelőtestület, tanulók, szülők iskolavezetőség, osztályfőnökök SZEPTEMBER szeptember 1. (hétfő) Első tanítási nap nevelőtestület, tanulók iskolavezetőség, nevelőtestület szeptember 4., Szülői értekezlet (elsős) 1. évfolyam osztályfőnökök 16:30 szeptember 9., 16:30 Szülői értekezlet (alsós) 2-4. évfolyam alsós osztályfőnökök szeptember 10., 16:30 Szülői értekezlet (felsős) 5-8. évfolyam felsős osztályfőnökök szeptember 20. Családi nap nevelőtestület, tanulók, iskolavezetés, szülők Scharek Zsu- zsanna, osztályfőnökök szeptember A Napóra Egyesület őszi nevelőtestület, tanulók, Reider Szilvia 20. programsorozatának megnyitója szülők szeptember 20 A Napóra Egyesület őszi nevelőtestület, tanulók, Pap Adrienn december programsorozata szülők szeptember :00 Anya, én jó gyerek vagyok? Antal Judit előadássorozatának első előadása szülők Szöllősi Zoltánné 14

15 2014. szeptember 22. rendhagyó színjátszószakköri óra a Napóra Egyesülettel rendhagyó irodalomóra a Napóra Egyesülettel nyugdíjas búcsúztató NÉZD szakkör, Arany Piroska Baksa Cecília szeptember a osztály, Arany Piroska Pap Adrienn szeptember Zsegora Csaba, Perger Balogh Márton- 25. Ildikó né, Gregorits nevelőtestület Viktória szeptember 26. Európai nyelvek napja kiállítás az aulában Szabó Erika OKTÓBER október 1. zenei világnap 1-8. évfolyam Fekecsné Czidor Melinda október 1. városi zenei világnap 5. évfolyam énektanárok október 6. aradi vértanúk napja 5. évfolyam 5.a Szabó Erika, 5.c Gyökér Krisztina október 10-ig Első évfolyamos diákok felmérése október 16. Jól csinálom? előadássorozat 17:00 2. rész október rendhagyó iskolatörténeti szakkör október rendhagyó lokálpatrióta szakkör október 18., (szombat) október október 27-től október 31-ig november : november Rendhagyó kézművesfoglalkozás a Napóra Egyesülettel 1. évfolyam osztályfőnökök szülők iskolatörténeti szakkör, Napóra Egyesület lokálpatrióta szakkör, Napóra Egyesület Szöllősi Zoltánné Bognár Edit Bognár Edit Extra munkanap (október 24. helyett) nevelőtestület, tanulók, szülők (rövidített órák, pénteki órarend) 56-os forradalom és szabadságharc 7. évfolyam Baksa Cecília tanulók osztályfőnökök Az őszi szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap okt. 22. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).) NOVEMBER Ki itt a főnök? előadássorozat szülők Szöllősi Zoltán- 3. rész né F. Csapó Irén Szombathelyiné Takács Márta november :00 Fogadóórák (alsós) 1-4. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok november :00 Fogadóórák (felsős) 5-8. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok november 20. Szülői értekezlet (nyolcadik 8. évfolyam Osztályfőnökök, 16:30 évfolyam) Bognár Edit, vezetőség november 7. Bolyai anyanyelvi verseny 3-8. évfolyam Bognár Edit 14: november 29. Fújdogál a szél nevelőtestület, tanu- Fekecsné Czidor 15

16 lók, szülők november 29. adventi vásár nevelőtestület, tanulók, szülők DECEMBER december 9. Nyíltnap (alsós) nevelőtestület, tanulók, szülők december 10. Nyíltnap (felsős) nevelőtestület, tanulók, szülők december 13. Extra munkanap (december (szombat) 24. helyett): nevelőtestületi Melinda Janekné Marton Szilvia vezetőség vezetőség nevelőtestület tanítás nélküli munkanap értekezlet december 17. karácsonyi koncert nevelőtestület, tanulók, szülők december 18. iskolai karácsony december 22- től január 2-ig tart Gyökér Krisztina A téli szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap január 5. (hétfő).) JANUÁR január 5. és Fizikai állapot felmérése 1-8. évfolyam testnevelők május 27. között január 16. I. félév vége (péntek) január 22. A magyar kultúra napja 1-8. évfolyam Baksa Cecília, Gregorits Viktória január 23. Az értesítők kiadása a tanulmányi eredményről nevelőtestület, tanulók, szülők január 29. A pedagógiai munka félévértékelő nevelőtestület értekezlete január 27., Szülői értekezlet (alsós) szülők, 1-4. évfolyam 16: január 28., Szülői értekezlet (felsős) szülők, 5-8. évfolyam 16: január sítábor nevelőtestület, tanulók, szülők FEBRUÁR február 13. farsang nevelőtestület, tanulók osztályfőnökök vezetőség osztályfőnökök osztályfőnökök Panácz Attila DÖK február 25. diktatúrák áldozatai 8. évfolyam, DÖK 8. évfolyam, nevelőtestület, tanulók DÖK, Bognár Edit MÁRCIUS március 10. Szépen szóló alsó tagozat Pártosné Szűcs Andrea március 13. az 1848-as forradalom és nevelőtestület, tanulók 3. évfolyam szabadságharc március 30. Vidámnap nevelőtestület, tanulók, DÖK március 31. nevelőtestületi értekezlet nevelőtestület 16

17 2015. április 1-jétől április 7-ig tanítás nélküli munkanap ÁPRILIS A tavaszi szünet (A szünet előtti utolsó tanítási nap tanítás nélküli munkanap: március 31. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda).) április 10. költészet napja tanulók, nevelőtestület Gregorits Viktória április 16. holokauszt áldozatai tanulók, nevelőtestület Reider Szilvia április :00 Fogadóórák (alsós) 1-4. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok április :00 Fogadóórák (felsős) 5-8. évfolyam osztályfőnökök, szaktanárok MÁJUS május Határtalanul pályázat tanulók, nevelőtestület május 27. (szerda) Kompetenciamérés (6. és 8. évfolyamon) vezetőség 6. és 8. évfolyam vezetőség, osztályfőnökök, szaktanárok május 29. Tátika tehetségkutató bemutató; kisállatkiállítás 1-8. évfolyam, nevelőtestület JÚNIUS június 4. Nemzeti Összetartozás Napja június 4. Streetball tanulók, nevelőtestület június 4. DÖK-nap tanulók, nevelőtestület június 11. Írásbeli idegen nyelvi (csütörtök) angol/német - mérés (6. és Zsu- Scharek zsanna Panácz Attila DÖK 6. és 8. évfolyam vezetőség, osztályfőnökök, 8. évfolyamon) szaktanárok június 8-9. osztálykirándulás 1-7. évfolyam osztályfőnökök június 15. Utolsó tanítási nap nevelőtestület, tanulók, szülők (hétfő) június 15. II. félév vége (hétfő) június 15. (hétfő), 11:00 Ballagás tanulók, nevelőtestület, szülők, 7-8. évfolyam június 16. (kedd), 8: június 19. Tanévzáró ünnepség, a bizonyítványok (péntek), 17:30 kiadása június 30-ig A pedagógiai munka tanévzáró értekezlete; tantárgyfelosztás 2015/ és 8. évf.-os osztályfőnökök Osztályozó értekezlet nevelőtestület vezetőség nevelőtestület, tanulók, szülők nevelőtestület vezetőség vezetőség 17

18 5. Kapcsolattartás a szülőkkel 5.1. A kapcsolattartás módja, célja A szülői kapcsolattartás, tájékoztatás, információcsere rendszeres és hagyományos módja, fórumai: - szülői értekezlet, - fogadóóra, - egyéni fogadóóra, - nyíltnapok, - közös rendezvények szervezése, - értesítő (ellenőrző), - üzenő füzet. A pedagógus kötelessége, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson az érdeklődő szülőknek gyermekükről vagy az osztályközösség munkájáról, tevékenységéről. A szakmai-pedagógiai szempontokon kívül az információ nem térhet ki az intézmény belső munkájára, egyetlen személy jogait sem sértheti. Az oktatási és adatvédelmi törvény előírásait szigorúan figyelembe kell venni a szülői tájékoztatáskor. Az iskola életében a szülői részvétel a törvényben, jogszabályban, illetve az intézményi dokumentumok által rögzített módon történik. Ezzel együtt tiszteletben tartjuk, sőt ha szükséges, kikérjük a szülők véleményét, törekszünk az együttműködésre. Ennek érdekében közös a szülőket bevonó programokat (családi nap, sítábor, nyíltnap) is szervezünk Szülői értekezletek Szeptember Szülői értekezlet (elsős) szeptember 4., 16:30 Szülői értekezlet (alsós) szeptember 9., 16:30 Szülői értekezlet (felsős) szeptember 10., 16:30 November Szülői értekezlet (nyolcadik évfolyam) november 20., 16:30 Január Szülői értekezlet (alsós) január 27., 16:30 Szülői értekezlet (felsős) január 28., 16: Fogadóórák November Fogadóórák (alsós) november 18., 16:30 Fogadóórák (felsős) november 19., 16:30 18

19 Április Fogadóórák (alsós) április 21., 16:30 Fogadóórák (felsős) április 22., 16: Tanári fogadóórák pedagógus nap tanítási óra 1. Baksa Cecília péntek Balogh Mártonné hétfő Barabás Renáta kedd Bárkányiné Hornig Olívia hétfő Boda István Sebestyén kedd Bognár Edit hétfő Bohunka Zsuzsanna kedd dr. Dézsiné Máté Ildikó hétfő 9. után (16:00) 9. Fekecsné Czidor Melinda kedd Gálosné Farkas Andrea szerda Gregorits Viktória kedd Gyökér Krisztina szerda Halász Eszter hétfő Iván Orsolya csütörtök Janekné Marton Szilvia hétfő Jónás Kitti kedd Keszeiné Csonka Ildikó szerda Kovacsics Berta Szidónia szerda dr. Kovácsné Juhász Márta szerda Lakics Hilda péntek Ludván Balázs szerda Mártonné Jákli Zsanett hétfő Nagy Anikó kedd Nagyné Farkas Nikolett hétfő Németh Mária hétfő Panácz Attila kedd Pap Adrienn szerda 14:00-15: Pappné Pór Mária szerda Pártosné Szűcs Andrea hétfő Pertl Anna szerda Reider Szilvia hétfő 10:55-11: dr. Révai Radicsné Kővári Márta csütörtök Scharek Zsuzsanna hétfő Szabó Erika péntek Szabó- Kovács Kornélia hétfő Szabó Tímea péntek Szij Réka kedd 2. 19

20 38. Szilágyiné Láng Beáta hétfő Szombathelyiné Takács Márta csütörtök Szöllősi Zoltánné hétfő 14:00-15:00, csütörtök 7:30-8: Tóth Márta kedd Vargáné Simonits Emőke hétfő Vrábel-Vehrer Krisztina csütörtök Walczerné Sebestyén Rita hétfő 1. 20

21 6. Tanulmányi versenyek a 2014/2015. tanévben I. Az intézmény pedagógiai programjában elfogadott saját szervezésű, tanulmányi, egyéb versenyek: Verseny megnevezése Célcsoportja Szépen szóló szépkiejtési verseny, városi 3-4. évfolyam Fújdogál a szél népdaléneklési verseny, regionális, nemzetközi 1-8. évfolyam Szépírás, olvasás, iskolai 1-2. évf. Versmondó, iskolai 1-8. évf. Mikulás torna, iskolai 1-8. évf. Labdás ügyességi verseny, iskolai 1-2. évf. Streetball, városi 1-8. évf. Rajzverseny 1-8. évf. Kötélugró Megyei Diákolimpia 1-8. évf. II. Azon versenyek, melyekre fel kívánja készíteni intézményünk a tanulóit: Verseny megnevezése Marót Rezső megyei matematika verseny az 5. és 6. évfolyamos tanulók számára Simonyi Károly megyei fizikaverseny a 7. évfolyamos tanulók számára Cziráki Lajos megyei komplex képzőművészeti verseny az évfolyamos tanulók számára Barsi Ernő megyei népdaléneklési minősítő verseny az 1-4., 5-6. és évfolyamos tanulók számára Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny az 5., 6., 7. és 8. évfolyamos tanulók számára Országos angol nyelvi verseny a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára Országos német nyelvi verseny a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny a 7. és 8. évfolyamos tanulók számára Országos történelem tanulmányi verseny a 7-8. évfolyamos tanulók számára Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny a 8. évfolyamos tanulók számára Tiszán innen - Dunán túl országos népdaléneklési minősítő verseny a 7-8., és évfolyamos tanulók számára Közlekedési ismeretek versenye, városi IV. Országos SNI szépíró verseny Kormos István Szavalóverseny, országos Radnóti Diákírók verseny Móricz Zsigmond prózamondó Fekete István szépkiejtési Célcsoportja 5-6. o. 7. évf évf 1-6. évf 5-8. évf. 7-8.évf évf évf. 8. évf évf évf évf évf évf évf évf. 21

22 Öveges József fizika Varga Tamás matematika Zrínyi Ilona matematika Alapműveleti Rejtvényfejtő, Kunsziget Bolyai anyanyelvi csapatverseny Oxford angol, német Éneklő Ifjúság Kosárlabda diákolimpia, négy szint, fiú és lány csapat Német Szépkiejtési Verseny (Tulipános) Váczi informatikai verseny Bercsényi Miklós Informatikai v. Szombathely Bolyai Matematika Csapatverseny Furulyafesztivál Heuréka rejtvényfejtő Kötélugró Bajnokság, Szombathely-- egyéni Köélugró Csapatbajnokság, Tata Kötélugró Összetett Bajnokság, Szentes Kötélugró Országos Diákolimpia, Szolnok 7-8. évf évf évf évf évf évf évf évf évf évf évf. 7. évf. 2-8.évf. 3-4.évf évf. 1-8.évf. 1-8.évf. 1-8.évf évf. 22

23 7.1. Szakkörök kórus 7. Tanórán kívüli tevékenységek évfolyam nap óra pedagógus terem 1. Cantilena kórus 5-8. hétfő 7. Gyökér Krisztina 26. szerda Rubato kórus 5-8. szerda 7. Fekecsné Czidor 25. Melinda 3. Kisrigó kórus 3-4. hétfő 6. Pappné Pór Mária Szt.C.templom 4. Kiscinke kórus 3-4. hétfő 6. Pártosné Szűcs hangversenyterem Andrea 5. Picinke kórus 1-2. csütörtök 6. Fekecsné Czidor Szt. C. templom Melinda szakkör évfolyam nap óra pedagógus terem 1. NÉZD színjátszó 5-8. hétfő 7-8. Baksa Cecília iskolatörténeti 7. szerda 2., Bognár Edit /A 3. lokálpatrióta 5. csütörtök 2. Bognár Edit 26. Győr titkai (városnézés) havonta 1 alk. Győr 4. nyelv- és beszédművelés 5-8. hétfő 5. Gregorits Viktória kézműves 3-4. szerda 8-9. Barabás Renáta kedd 8-9. Barabás Renáta rajz 5-8. hétfő 5. Szombathelyiné 12. Takács Márta 8. Cimborák citera 5-8. péntek 7. Fekecsné Czidor 23. Melinda 9. Picitera (utánpótlás) 3. péntek 6. Fekecsné Czidor 31/A Melinda 10. klasszikus tánc 4-8. hétfő 6. Scharek Zsuzsanna informatika 7-8. kedd 7. Nagy Anikó matematika 7. péntek 7. Kovacsics Berta Ft. 13. természettudományos 7. kedd 8. Szabó-Kovács csütörtök 7. és. Kornélia Messzelátó földrajz 7. péntek 1. Walczerné Sebestyén Lt. 8. csütörtök 1. Rita KRESZ 5-6. kedd 7. Szabó-Kovács Kornélia

Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. Munkaterv

Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. Munkaterv Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola Munkaterv 2015/2016. tanév Készítette: Szöllősi Zoltánné intézményvezető Pap Adrienn intézményvezető-helyettes Reider Szilvia intézményvezető-helyettes Bognár

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc

Iskolai dolgozók beosztása, végzettsége. Palenik József táncpedagógus néptánc Balogh Tímea táncpedagógus néptánc i dolgozók beosztása, végzettsége pedagógus beosztás szakképzettség, műveltségterület tanított tárgy Gálos Jánosné intézményvezető közoktatás-vezető, testnevelés testnevelés, etika Bérciné Iváncsics Etelka

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A.

Különös közzétételi lista. Szomódi Íriszkert Általános Iskola 2016/2017. tanév. Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. Különös közzétételi lista Szomódi Íriszkert Általános 2016/2017. tanév Feladat ellátási hely: 2896 Szomód, Temető utca 16/A. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája SZEPTEMBER ÉVNYITÓ 8 ÓRA (1.2.3. óra osztályf.) Szülői értekezletek (09.01-05.) 1. hétfő DÖK-alakulása ÖKO tanács

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE 1. SZORGALMI IDŐSZAK Első tanítási nap 2016. szeptember 1. Utolsó tanítási nap 2017. június 15. Első félév vége 2017. január 20. A 12. osztályosok utolsó tanítási napja 2017.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

SZEPTEMBER

SZEPTEMBER AUGUSZTUS 1. hétfő 2. kedd 3. szerda 4. csütörtök 5. péntek 6. szombat 7. vasárnap 8. hétfő 9. kedd 10. szerda 11. csütörtök 12. péntek 13. szombat 14. vasárnap 15. hétfő 16. kedd 17. szerda 18. csütörtök

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján. Végzettség Szakok Munkaköre Tanított tantárgyak. EKF: magyar, igazgató, tanár Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE VÁSÁROSNAMÉNYI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben