FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS. Községi megemlékezés. Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon"

Átírás

1 2015. március XXI. évfolyam 3. szám Községi megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából Törtel lakossága március 13-án, pénteken délután órai kezdéssel vett részt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának emlékmûsorán, Törtel Község Önkormányzatának szervezésében. Az ünnepség a Szent István Király Általános Iskola falán elhelyezett emléktábla koszorúzásával kezdõdött. Az emléktáblánál koszorút helyezett el: Törtel Község Önkormányzata részérõl Godó Tibor polgármester, Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony és Búcsús Tamás jegyzõ. Ezután a parkban a év emlékszalagját kötötték fel arra az emlékfára, amelyet az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére ültettek községünk és az általános iskola hajdani vezetõi. Törtel intézményei, pártjai és civil szervezetei is elhelyezték koszorúikat az emléktáblánál: Törtel Roma Nemzetiségi Önkormányzata, FIDESZ Törteli Csoportja, JOBBIK Helyi Szervezete, Szent István Király Általános Iskola, Törteli Tulipán Óvoda, Törteli Ipartestület, Törteli Községi Sportkör, Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület, Törtelért Polgárõr Egyesület, Törteli Faluvédõ Egyesület, Rákóczi Ferenc Vadásztársaság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetõr Szövetség, Héry Tibor Magyar Nemzetõrség. Folytatása a 2. oldalon. FELHÍVÁS Kedves Törteli Emberek! Nagy örömmel nevezett be Törtel Község Önkormányzata A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei országos programba. Tudjuk, hogy Törtelen sok kertbarát ember él, ezért szeretnénk elismertetni az Önök munkáját. Nevezni Törtelen az összes meghirdetett kategóriában lehet, amit a felhívásban olvashatunk. Semmi nem kell több a nevezéshez, mint amit eddig is tettek, csak a szépen megmûvelt kert. A magunk által termesztett zöldségféle és gyümölcs a legjobb minõségû. A kertmûvelés híd a generációk között és az idõsebb embereket is fizikai és lelki kondícióban tartja. Jó lenne visszahozni a vidék, a falu régi arculatát, hogy ne csak fû és virág legyen a kertekben. A program a szemléletváltást is szolgálja. A helyi zsûri, május végén és augusztus közepén szemléli meg a benevezett kerteket. Nem baj, ha már a bab helye üres és a szára kupacban van, így is szép a kert. A nyerés szempontjából jó, ha van a veteményeskertben gyógynövény is. A madarak becsalogatása is fontos, madáretetõ, itató, esetleg odu készítésével, hiszen sok kártevõt megesznek. A szeptemberben megrendezésre kerülõ I. Juhász Fesztiválon kerülnek kihirdetésre a gyõztesek. De minden nevezõt díjazunk és jutalmazunk. A legszebb kert tulajdonosát pedig jelöljük az országos versenyre. A jelentkezési határidõ: április 30. Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet a program koordinátoránál: 06-70/ Jelentkezési laphoz 2 féle módon lehet jutni: 1. A Törtel Híradó 4. oldalán megjelent jelentkezési lapot fénymásolás után el kell juttatni az önkormányzat igazgatási csoportja irodájába, Virágné Szabó Marikához. 2. Személyesen a Polgármesteri Hivatalban kérni jelentkezési lapot. A részletes felhívást kérjük, hogy figyelmesen olvassák el! Czeróczki Ferencné alpolgármester Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások Bõvebben az 5. oldalon

2 2. oldal TÖRTELI KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉS... Folytatás az 1. oldalról. A koszorúzást követõen Tóth Melinda és Sinka Antónia gyönyörû magyaros ruhában lóháton vezette a fáklyás felvonulást, a palotásruhába öltözött iskolások kíséretével a mûvelõdési központ nagytermébe. A terembe belépve ünnepi ruhába öltözött lányok emlékkártyákat adtak az ünneplésre érkezõknek. Az emlékmûsort a Himnusz után Minárovics Réka szavalata nyitotta meg, majd a Szent István Király Általános Iskola tanulói palotást táncoltak. A táncot betanította Surinné Kovács Julianna. Godó Tibor polgármester ünnepi beszéde a következõ mondatokkal kezdõdött: Egy nemzeti ünnep olyan, mint egy családi ünnep. Az, hogy méltó módon tudunk-e részt venni rajta, nemcsak attól függ, ki milyen kapcsolatban áll egymással, hanem, hogy viszonyra, véleményre tekintet nélkül körül tudjuk-e ülni a családi asztalt? Emlékeztetett a forradalom eseményeire, például állítva a fiataloknak Petõfi Sándort és társait, a 12 pontot és a Nemzeti dal dicsõségét. Majd beszédét a következõ sorokkal zárta: A márciusi ifjak legfõbb erénye az volt, hogy képesek voltak az összefogásra. Összefogtak és egységes nemzetté kovácsolták a magyarságot. Legyünk hûek mi is az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hõseihez és üzenetéhez! Kívánom, hogy tudjunk tenni másokért és önmagunkért, Törtel közösségéért és a hazánkért. Az ünnepi beszéd után a Törteli Tulipán Óvoda Pitypang csoportjának Ez itt az én hazám címû ünnepi mûsora következett, amely egy gyönyörû színfoltja volt az ünnepélynek. A piros, fehér, zöld palástba öltözött apróságok szép versekkel és tánccal emelték a rendezvény színvonalát. A mûsort a gyerekeknek betanította Kissné Kecskés Katalin, Szláviné Hamar Judit óvó nénik és Baranyainé Virág Hajnalka dajka néni. A Törteli Szent István Király Általános Iskola irodalmi színpadának emlékmûsora következett. A mûsort betanította Bakos Lászlóné és Sebõk Jánosné tanárnõk. A mûsorszámok között a Tetz Mûvészeti Iskola zenetagozatos növendékei: Kocsis Szabolcs, Kocsis Zalán és Bekõ Dávid katonadalokat játszottak zongorán. A zenedarabokat betanította Tóth László zenepedagógus. Törtel Község Önkormányzata a Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtárral közösen kokárdakészítõ versenyt hirdetett. Czeróczki Ferencné alpolgármester asszony az eredményhirdetés elõtt elmondta, hogy az elkészült alkotások sikerét abban látja, hogy több korosztály is nagyon kreatív, szép munkával képviseltette magát a versenyben. A magyar kokárda elterjedése az 1848-as forradalom és szabadságharc kezdetéhez köthetõ, annak a legjellegzetesebb jelképe. A hagyomány szerint ugyanis a márciusi ifjak vezérei, Petõfi Sándor és Jókai Mór, kedveseiktõl, Szendrey Júliától és Laborfalvi Rózától nemzeti színû szalagból hajtott kokárdát kaptak március 15-én, amit a kabátjuk hajtókájára, a mellrész szív felõli oldalára tûzve hordtak. Ezután az alpolgármester asszony kihirdette az eredményt, Godó Tibor polgármester úr pedig átadta a nyerteseknek az ezért járó jutalmakat.a zsûri 3 kategóriában díjazta a pályamûveket. Összesen 32 különleges kokárda érkezett be, melyet kiállítás formájában láthatunk a mûvelõdési házban. Figyelemmel volt a zsûri a készítõk életkorára és az elvégzett munka nehézségi fokára, munkaigényére. Az értékelési szempontok között szerepeltek még az újszerû megoldások, a különleges technikák elismerése. A zsûri tagjai voltak: Botlik Mária népi iparmûvész, Perlakiné Somodi Gabriella tanító, Antalné Tóth Szilvia óvodavezetõ, képviselõ, valamint Antalné Petrovics Erika képviselõ. Óvodás kategóriában Különdíjban részesült a Nefelejcs csoport közös alkotása. 1. Somodi Boglárka, 2. Mihály Réka, 3. Kovács Ramóna. Iskolások: 1. Nagy Ramóna 2.a, 2. Burai Szilveszter 5.a, 3. Tóth Vivien 6.b. Felnõttek: 1. Demeter Györgyné, 2. Perlaki Katalin és Antalné Hartyáni Erika, 3. Sáfrán Hilda. Az eredményhirdetés után a mûsorvezetõ közös éneklésre invitálta a résztvevõket és együtt énekelte mindenki a Most szép lenni katonának címû népdalt Koncz Margit képviselõ asszony vezetésével, befejezésül pedig a Szózatot. Az ünnepély levezetõje mindkét helyszínen Õrsy Anett pedagógus volt. A mûsor után a huszár hagyományokra emlékezve az udvaron a bátrabbak lóra pattanva huszárcsákóval a fejükön, karddal és 1848-as zászlóval a kezükben fényképezkedhettek, ami nagy élmény volt a gyerekek számára. Köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt emlékeztek az március 15-i forradalom napjáról. KM

3 HÍRADÓ 3. oldal Törtel Község Önkormányzata csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz meghirdeti a helyi A legszebb konyhakertek címû programot/versenyt. A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. A programban történõ részvétel feltételei: az illetõ a programhoz önként kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt. Nevezési kategóriák: Balkon: Erkélyen kialakított Mini: m 2 Normál: 50 m 2 felett Zártkert 1.: Zöldség Zártkert 2.: Gyümölcsös Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs) Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek Jelentkezési határidõ: április 30. Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhetõ és leadható: Törtel Község Önkormányzatának Igazgatás Irodájában. Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megmûvelõje. Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz! Elvárások és egyben a bírálat szempontjai: 1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen. 2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen. 3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes, és egyben hasznos. 4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. 5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen. 6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló. 7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz használata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató, és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minõsíteni de nem kötelezõ a oldalon található útmutatás alapján.) 8. Külön elõnyt élvez, ha a kertben minél több féle fûszer- és gyógynövény található. Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó Magyarország legszebb konyhakertje díjra történõ jelölésre, minden kategória elsõ helyezettje lesz jogosult a helyi zsûri által tett külön ajánlás alapján. Országos díj: Bronz kisplasztika Györffy Sándor szobrászmûvész (Karcag), Munkácsy- és Magyar Örökség-díjas, érdemes mûvész alkotása, Oklevél Miniszteri aláírással, melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával. A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 augusztus 15-ig) történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés: szeptember 05-én a törteli I. Juhász Fesztiválon. Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ kertmûvelõ jelentkezését! Törtel, Godó Tibor polgármester Czeróczki Ferencné alpolgármester

4 4. oldal TÖRTELI

5 HÍRADÓ 5. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások A járási hivatal nyújt segítséget a jövõben A szociális biztonságot erõsíti, hogy márciustól járási szintre kerül az idõskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása hangsúlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja kiemelte, a jövõben országosan, egységes elvek alapján állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok. Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek mondta Tarnai Richárd. Pest megye kormánymegbízottja kiemelte, a változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az õket megilletõ támogatási formákhoz. Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási hivatalokhoz az önkormányzatoktól, de márciusban a pénzüket az állampolgárok még az önkormányzattól kapják meg, abban a formában, ahogyan korábban. A járási hivatal jogosult március 1-jétõl kezdõdõen az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézésére hívta fel a figyelmet a változásra Pest megye kormánymegbízottja. A kérelmeket be lehet nyújtani: a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, járási hivataloknál ügyfélfogadási idõben, a kormányablakokban, a járási hivatalok kirendeltségein, a járási hivatalok települési ügysegédeinél. A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a központi költségvetésbõl finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. A március hónapra járó április 5-ig esedékes támogatási összegek utalásáról már a kormányhivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek postai úton vagy az általuk megadott bankszámlára kaphatják meg a támogatásokat. Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetõk tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése fûzte hozzá a kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól kérhetõ kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen települési támogatásra változik. Ennek keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartásivagy más címen kifizetett segélyek.) Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól kérhetõ továbbra is az idõskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás, és március 1-jétõl az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítõ támogatás FHT, és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT). A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggésben nincs teendõjük, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzõk február hónap végéig hivatalból vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat a jegyzõk legkésõbb március 6-ig adják át az illetékes járási hivatal számára. Az átvételt követõen a járási hivataloktól az ügyfelek értesítést kapnak. Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továbbiakban nem a jegyzõ, hanem a járási hivatal állapítja meg az aktív korúak ellátását, oda is kell a kérelmeket leadni, valamint a folyósított összegeket postai úton vagy bankszámlára utalja az állam (kormányhivatal) foglalta össze a lényegesebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja. HIVATALI TELEFONKÖNYV Törtel Község Polgármesteri Hivatala 2747 Törtel, Szent István tér 1. központi tel.: 06-53/ Polgármester Godó Tibor tel.: 06-53/ Jegyzõ Búcsús Tamás tel.: 06-53/ Gazdasági csoport Vörös Andrea tel.: 06-53/

6 6. oldal TÖRTELI BELTERÜLETEN: Belterületi ingatlanok használata során és a lábon álló növényzet, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Jogszabálynak számít az önkormányzati rendelet is, ennek értelmében: Amennyiben, valamelyik településen konkrét idõpont meg van határozva az égetésre, akkor abban az idõpontban, azokkal a feltételekkel az égetés engedélyezett (önkormányzatok égetésre vonatkozó hatályos rendeletei az önkormányzatok honlapján fellelhetõen); Amennyiben, a településen nincs égetésre vonatkozó szabályozás, úgy az égetés tilos. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZABADTÉRI TÛZGYÚJTÁS ÉS TÛZMEGELÕZÉS március 5-tõl hatályos szabályozás a felsorolt területeken található tûzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstõl eltérõ fogálomba sorolja KÜLTERÜLETEN: Legfeljebb 10 ha egybefüggõ területen irányított égetés végezhetõ, a hatóság ENGEDÉLYÉVEL. (Tûzvédelrni hatóság Nagykáta, Cegléd, Nagykõrös Járás illetékességi területén: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2700 Cegléd, Széchenyi út ) Feltételei: Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 forint összegû eljárási illetékkel (illetékbélyeg), az égetés tervezett idõpontját megelõzõen legalább 10 nappal korábban kell benyújtani írásban (postán, en, faxon, személyesen) Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a kérelmezõ nevét és címét, b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idõpontját (év, hónap, nap, óra, perc), d) az irányított égetés indokát. e) az égetéssel érintett terület nagyságát, f) az égetés folyamatának pontos leírását, g) az égetést végzõ személyek nevét, címét, h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát, i) a tûz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és j) a helyszínen biztosított, a tûz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását. A kérelem beérkezése után, a hatóság 5 munkanapon belül dönt, HATÁROZATOT hoz, és csak az engedélyezõ határozat kézhezvétele után szabad az égetést, az abban meghatározott feltételek betartásával elkezdeni. A kérelmet a tartalma alapján kell elbírálni, nincs konkrét mintához kötve, amennyiben a fentiekben foglaltak mind benne vannak, azt a hatóság elfogadja. Tûzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdõterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévõ külterületi ingatlanokon. Ide értendõk mint például az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény 65. és az erdõk tûz elleni védelmérõl szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet 9. (alkalomszerû tûzveszélyestevékenység, ellenõrzött tûz) és az égetésre specialis feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni. A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban természet védelmérõl szóló évi LIII. törvény 21. elõírt hatósági engedélyt nem pótol. Vonatkozó jogszabálvok: 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról , önkormányzatok rendeletei (melyek az adott önkormányzat honlapján fellelhetõek). 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról 111. A szabadtéri tûzgyújtás és tûzmegelõzés szabályai 225. (l) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. (2) Mentesül az égetési, tûzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tûz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghetõ hul- Folytatása a 7. oldalon.

7 HÍRADÓ 7. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 6. oldalról. ladéktól és további hasznosításra nem kerülõ száraz növényzettõl mentesen tartani. (4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedõ létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetõje által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történõ észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tûzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggõ területen irányított égetést végezhet. (2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza a) a kérelmezõ nevét és címét, b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének idõpontját (év, hónap, nap, óra, perc), d) az irányított égetés indokát, e) az égetéssel érintett terület nagyságát, f) az égetés folyamatának pontos leírását, g) az égetést végzõ személyek nevét, címét, h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát, i) a tûz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéséket és j) a helyszínen biztosított, a tûz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását. (3) A kérelmet legkésõbb az égetés tervezett idõpontját megelõzõ 10. napig be kell nyújtani az engedélyezõ tûzvédelmi hatósághoz. (4) A tûzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétõl számított 5 munkanapon belül bírálja el. (5) Az irányított égetés során a tûz nem hagyható õrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. (6) Az irányított égetés csak úgy végezhetõ, hogy az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. (7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhetõ: a) a tarlónak minden oldalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése elõtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztast kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de legalább 6 méteres védõsávot kell szántással biztosítani, c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhetõ, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, d) a tarlóégetés során tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. (2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni (l) A szabadtéren keletkezõ tüzek megelõzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelõje köteles a szélsõ vasúti vágánytengelytõl mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétõl mérve legalább 3 méter széles védõsávot kialakítani. (2) A védõsávot éghetõ aljnövényzettõl, gallytól tisztán kell tartani. (3) A folyamatos tisztántartásról, éghetõ anyagtól rnentes állapotban tartásról a védõsávval érintett terület tulajdonosa, kezelõje, haszonbérlõje köteles gondoskodni. HELYTÖRTÉNETI REJTVÉNY! Kedves Olvasó! Ismét kedvezünk a rejtvényfejtõk szenvedélyének. A Törteli Híradó helytörténeti kérdéseire helyesen válaszolók között év végén értékes jutalmakat sorsolunk ki, amit a karácsonyi rendezvényünkön adunk át a szerencsés nyerteseknek. A megfejtést elektronikus úton a címre, postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 2747 Törtel, Szent I. tér 1. címre lehet eljuttatni. Ebben a hónapban községünk oktatási intézményeinek történelmébe áshatják bele magukat az érdeklõdõ rejtvényfejtõk. Kérdéseink: 1. Melyik évben épített a Római Katolikus Egyházközösség Luzsányi Pál jómódú gazda alapítványából tantermet községünkben? 2. A Református Egyházközösség mely évben alapított és épített iskolát egy tanteremmel a megnövekedett számú református tankötelesek számára? 3. Mikor alakult meg az állandó óvoda, kezdetben egyetlen csoporttal? Urna kegyoszlop liget A Római Katolikus Egyházközség hozzájárulásával mûvészi urna kegyoszlop ligetet hozunk létre a temetõ délnyugati sarkában. Az igény szerint:1; 2; 3; 4. Érdeklõdni a +36/ telefonszámon. Az egyházközségnek befizetett sírhely: Ft/25 év. Megtekinthetõ! Körülkeríthetõ sövénnyel, így egy egyes sírhely területét képezi.

8 8. oldal TÖRTELI Tisztelt Ügyfelünk! Törtel településen továbbra is az ÖKOVÍZ Nonprofit Kft. végzi a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtést. Célunk, a szelektív hulladékgyûjtés eddigi sikerességének megõrzése. Együttmõködõ munkájukat ezúton is köszönjük és kérjük, hogy tartsanak velünk és gyûjtsünk együtt szelektíven! HÁZHOZ MENÕ SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS Újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyûjtése: A szelektíven gyûjtött újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (pl. papír, mûanyag, fém, italos karton), az eddig alkalmazott térítésmentes zsákjuttatási rendszer szerint a rendelkezésre bocsátott sárga színû mûanyag zsákban keverten gyûjtheti és az alábbi hulladékgyûjtési napokon helyezheti ki az ingatlana elé. A gyûjtési útmutató a zsákokon megtalálható (kedd), (kedd), (kedd) Gyûjtési idõszak: az Ön gyûjtési körzetében havonta egy alkalommal a fent megadott napokon. FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! Zsákok gyûjtésének módja: A sárga zsákokat a gyûjtési napokon reggel 7.00 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlana elé, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg, vagy nem megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladékokat bármilyen más áttetszõ, mûanyag zsákban is kihelyezheti az ingatlana elé! GYÛJTÕSZIGETEK RENDELTETÉSSZERÛ HASZNÁLATA A szelektív hulladékgyûjtési rendszer egyik kiemelt területe 10 éve mentik a békákat Farmoson, a 311-es út mentén a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai és a hozzájuk csatlakozó civil természetvédelmi szervezetek a közúti gázolástól. A természetvédelmi akcióhoz való csatlakozásra több lehetõség adódik: Elsõként az ideiglenes terelõ rendszer kiépítéséhez keresünk vállalkozó SZELEKTÍV HÍRLEVÉL II. negyedév a gyûjtõszigetes hulladékgyûjtés. A gyûjtõszigetek konténerein található matricák kellõ segítséget nyújtanak azok helyes használatához, melyek a következõk: A gyûjtõszigetek a papír, mûanyag, üveg, fémdoboz, valamint italos karton csomagolási hulladékok elkülönített gyûjtésére szolgálnak. Rendkívül fontos, hogy a gyûjtõszigeteken csak az elõbbiekben felsorolt hasznosítható hulladékok gyûjthetõek! A gyûjtõszigeteken egyéb, más típusú hulladék elhelyezése szigorúan tilos! A sárga színû matricával ellátott konténerbe a lakosoknak lehetõsége van a laposra taposott: PET-palackokat és kupakjait, fém italos dobozokat, konzervdobozokat, tejes és üdítõs dobozokat, fóliákat, reklámszatyrokat, tejtermékek kiöblített poharait, tisztítószeres flakonokat elhelyezni. A papír hulladék gyûjtésére kizárólag a kék színû matricával rendelkezõ konténer alkalmas a speciálisan kialakított bedobó nyílása miatt. A konténerben elhelyezhetõek az újságpapírok, szórólapok, illetve a lapra hajtogatott kartondobozok. A zöld színû matricával ellátott konténer az üveg csomagolási hulladék gyûjtésére szolgál, mely alatt a különbözõ öblös üvegek, befõttesüvegek értendõek. Kiemelten fontos, hogy az üveggyûjtõ konténerben nem helyezhetõ el egyéb üveg, például: síküveg, drótos üveg, autó szélvédõ. A gyûjtõszigetek konténereiben elhelyezett hasznosítható hulladékok gyûjtése az üveg csomagolási hulladék kivételével keverten, egy ütemben, hagyományos hulladékgyûjtõ jármûvel történik. A gyûjtõszigetek ellenõrzését Társaságunk folyamatosan, az illetékes hatóságok bevonásával végzi! Elérhetõségeink: Ügyfélszolgálati irodánk címe: 2700 Cegléd, Szolnoki út 6. Nyitvatartási idõ: Hétfõ ig; Kedd-Csütörtök ig; Péntek nincs ügyfélszolgálat. Postacímünk: 2700 Cegléd, Pesti út 65. Tel.: 06-53/ ; 06-53/ Fax: 06-53/ hu. Honlap: Békamentés Farmoson várják a jelentkezõket önkénteseket. Ehhez az eseményhez február 28-án lehetett csatlakozni a helyszínen. Ezen múlik az egész akció sikere. A részletekrõl az alábbi oldalon tájékozódhatnak: https://www.facebook.com/ events/ / Természetesen az akció örömeiben, a tényleges békamentésben való részvétel lehetõségét is biztosítjuk az érdeklõdõ magánszemélyeknek, oktatási intézményeknek és egyéb csoportoknak (3-tól 103 éves korig). Március elsejétõl a vonulási szezon végéig (április elejeközepe) minden nap reggelén szervezett formában történik a vödörcsapdákba esett kétéltûek átszállítása a közeli mocsárhoz. A bejelentkezés menetérõl, és a részvétel alapvetõ kérdéseirõl itt található információ: blog.hu/ 2013/03/17/bejelentkezes_menete Az idei évben elsõként kerül megrendezésre március 28-án, a békamentéshez köthetõ Békamentõ-Gólyaváró Családi Nap, ahol nem csak a szokásos 2-3 órás békamentõs programmal, hanem egész napos rendezvénnyel várjuk az érdeklõdõket: https://www.facebook.com/events / / Békabaráti üdvözlettel: Németh András természetvédelmi õrkerület-vezetõ

9 HÍRADÓ 9. oldal Munka- és Katasztrófavédelem TUDNUNK KELL TENNI! Néhány hete még a fagyok, a korai sötétedés, a reggeli késõi világosodás, a jeges utak, stb. okozta baleseti kockázatokról beszéltünk, de a rövid téli nappalok után végre itt a tavasz, a kedvünket derítõ, kertekbe csalogató napsütéssel. A természet újraéledésével megszaporodnak a szabadban töltött óráink, újabb és újabb munkákat kell elvégezni, amelyek során más-más baleseti kockázatoknak vagyunk kitéve. Fontos, hogy a kerti munkák során védjük magunkat a meghûléstõl, mert a ragyogó napsugárzás látványa nem mindig párosul megfelelõ léghõmérséklettel. Munkavégzés közben melegünk lesz, lekívánkoznak rólunk ruhadarabjaink, megállunk pihenni, stb. Öltözködjünk rétegesen, hiszen így biztosítható az emelkedõ vagy csökkenõ léghõmérséklethez való alkalmazkodás. Balesetek megelõzésében is jelentõs szerepe van öltözetünknek, hiszen a védõruházatunk, egyéni védõeszközeink testünk védelmét szolgálják. Használjunk csuklónál és bokánál záródó ruházatot. Veszélynek kitett területeken végzett munka során viseljünk láthatósági mellényt, permetezéshez pedig a teljes testfelületünket fedõ védõruhát (SMMS polipropilén anyagból). Védjük a kezünket hosszú szárú mechanikai védõkesztyûvel. A kezünket megvághatják, megszúrhatják tüskék, törött üvegdarabok, eldobott lemezdarabok, faágak, rendezkedés közben szilárd tárgyak (pl. tégla, beton) meghorzsolhatják és a szerszámok óvatlan használata is kézsérüléshez szokott vezetni. Kezünket kell védeni akkor is, ha vegyi anyagokat (növényvédõ szereket, mûtrágyákat, rovar- és rágcsálóirtó szereket, stb.) készítünk elõ, illetve használunk. Ilyenkor ajánlott a hosszú szárú, egyszer használatos gumi vagy mûanyag kesztyû. Figyeljünk arra is, hogy a vegyi anyaggal szennyezett kesztyû, vagy egyéb ruházat ne érjen bõrünkhöz. Védjük a szemünket is, hiszen kerti munkák során szemünk is sérülhet. Leggyakrabban fák, bokrok ágai, növények kemény szárai, fûnyírás közben üvegdarabok, kõdarabok és egyéb tárgyak csapódhatnak bele. Szerszámélezés, vágás, faragás, fûrészelés során idegentest, üveg-, fa-, fémszilánk, fûrészpor juthat a szembe. Használjunk olyan védõszemüveget, amelyiknek az oldala zárt és nyújtson védelmet min. 45 m/sec sebességgel csapódó részecske ellen ( A ; B vagy F jelölésû). Fûnyíráshoz, gallyazáshoz használjunk arcvédõt polikarbonát látómezõvel A vagy B jelöléssel. (Arcvédõ rostély folyadék ellen nem véd!) Permetezéskor, permetezõ szerek hígításakor is használjunk zárt védõszemüveget és vegyi anyagokkal szemben is védelmet nyújtó légzésvédõ maszkot (ne porszûrõt). Lábunk védelmére csúszásmentes talpú zárt cipõt, bakancsot, vagy vastag talpú gumicsizmát viseljünk. Fontos, hogy lábbelink a kényelmes viselet mellett álljon ellen mechanikai hatásoknak, legyen vízlepergetõ, talpa ne szúródjon át, orra legyen kellõen merev, hogy az esetlegesen ráesõ tárgyak ütõhatásait felfogja, ill. csökkentse. Vizenyõs területen és permetezéskor használjunk gumicsizmát. Fejünket védjük a mechanikai hatásoktól (letört száraz gallyak, stb. esése, fej beütõdése) fejvédõ sisak viselésével (Figyelem: a hõre lágyuló mûanyag sisakok védelmi képessége a gyártástól számított 3 évig szavatolt). A napsütés, szél ellen célszerû sildes baseball sapka viselete. Permetezéskor fontos a permetezõkalap viselése is. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szerszámokat megfelelõen elõ kell készíteni a tavaszi munkákhoz (nyelek pontos illeszkedése, hibátlan rögzítése, szálkamentessége, élek csorbulás és szilánkmentessége, korróziómentessége, stb.), tisztán és rendezetten, éleivel, hegyeivel lefelé, eldõlés ellen rögzítve kell tárolni! Szúró, vágó szerszámaink szállításánál is lefelé legyenek a hegyeik, ill. éleik, legyenek élvédõvel, hegyvédõvel ellátva. Kisebb szúró, vágó tárgyakat ne tegyünk a zsebünkbe, ne tûzzük az övünkbe és becsomagolás nélkül ne tegyük a táskába, szatyorba. Fontos, hogy a szerszámokat csak arra a munkára szabad használni, amire valók, amire gyártva lettek. Csak hibátlan elektromos kisgépet (fûnyíró, sövényvágó, stb.) használjunk, szabályos hosszabbítóval. A kábelt közúton ne vezessük át, csak felfüggesztve úgy, hogy semmi ne akadhasson bele, a talajon fektetett kábeleket víztõl és mechanikai hatásoktól védeni kell. Kábeleket szigetelõ szalaggal tilos javítani, csak szabályos vízmentes dugaszolókat használjunk. A használaton kívüli, illetve meghibásodott kisgépet el kell zárni, a hibás gépet ne szereljük, ne javítsuk, bízzuk a javítást szakemberre. Vegyszereket csak a csomagoláson elõírtaknak (ha van Biztonsági Adatlap, akkor az abban írtak szerint) megfelelõen szabad használni! Használat elõtt tanulmányozni kell és meg kell érteni a csomagoláson, ill. az adatlapon írt utasításokat. Vegyszereket illetéktelenek, gyermekek elõl elzárva kell tárolni, eredeti csomagolásokban és jól olvasható feliratokkal. Vegyszerek használatakor az elõzõekben már leírt védõeszközöket viselni kell. Vegyszerrel történõ munkavégzéskor evés, dohányzás elõtt alaposan mossunk kezet. Munkánk során talált ismeretlen eredetû vegyianyag maradványokat tartalmazó palackok gázait-, gõzeit ne lélegezzük be, a palackot ne feszítgessük, ne bontsuk fel, tûzbe ne dobjuk. Bakos Dénes ny. tanár, munkabizt. szakértõ

10 10. oldal TÖRTELI MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK A rákbetegségrõl a háziorvos szemszögébõl Elöljáróban megköszönöm a szerkesztõbizottság megtisztelõ felkérését a Törteli Híradóban az egészségügyi felvilágosítás tárgykörben indított sorozathoz történõ csatlakozásra. Azért választottam ezt a témát, mert a rák korunk pusztító népbetegsége. A halálozási statisztikákban a legtöbb országban vezetõ helyen áll, országunkban is a második leggyakoribb halálok a szív-keringésszervi betegségek mögött. Az Egyesült Államokban, Angliában a rák a leggyakoribb halálok igaz ott azért, mert az addig legtöbb áldozatot szedõ szív-érrendszeri betegségek gyógyításában komoly eredmények születtek, ezért ez a betegségcsoport náluk már a második helyen szerepel. Ugyanakkor Európában, a lélekszám arányában Magyarországon a legmagasabb a rákhalálozás. Csaknem valamennyi rákfajta vonatkozásában a legrosszabb helyen állunk, rosszabbul, mint Oroszország vagy Ukrajna. Magyarországon évente ezer ember hal meg rákban. Sajnos, az adatok településünkön is hasonlóak. Hovatovább szerencsésnek mondhatja magát az, akinek családjában nem fordult elõ rákos betegség. A rák a halálos betegség szinonímájaként él a köztudatban. A progresszív és áttételes rosszindulatú betegség komoly hatással van a páciens életminõségére, egyes kezelések súlyos mellékhatással járnak (pl. a kemoterápia). A rák elõrehaladott állapotában a betegnek igen sok gondoskodásra van szüksége, ez a család tagjait és a barátokat is érintheti. A rák kialakulása Egy egészséges sejt csak szükség esetén osztódik, és miután a szükséges sejtek létrejötte megtörtént, az osztódás megáll. Ilyen a növekedés, vagy pl. egy sérülést követõen a bõrt felépítõ sejtek folyamatosan addig osztódnak, amíg a seb begyógyul. A sejtosztódás élettani folyamat, amely szinte minden szövetben számos körülmény hatására beindulhat. Normális esetben a sejtosztódás a sejtek pótlása és a sejtek elhalása egyensúlyban van. A rák kialakulása (karcinogenezis) olyan folyamat, ahol felborul a sejtosztódás normális szabályozása. Általában komoly mutációk sorozata vezet a rák kialakulásához. Ha a sejt genetikai állománya a tulajdonságokat hordozó és örökítõ DNS láncot felépítõ gének közül egy vagy több megváltozik ezt a változást mutációnak nevezzük, az immár megváltozott DNS-t hordozó sejtek osztódnak majd. A mutáció önmagában nem negatív változás, hiszen evolúciós tényezõ. A rák esetében rossz irányban módosult, torzult géneket, illetve sejteket értünk ezalatt, melyek az ún. rákkeltõ cancerogén anyagok hatására jönnek létre. A változást okozhatja biológiai (pl. vírus) vagy valamilyen fizikai vagy kémiai hatás. Ezt a szervezet immunrendszere egy ideig kezelni tudja, javítja a hibákat, s elpusztítja a rossz irányban módosult sejteket. Ha a szervezetben túl sok olyan torzult sejt gyûlik össze, amely képes a továbbszaporodásra, az ellenõrzõ funkciók, a kóros sejteket elpusztító mechanizmusok egyre kevésbé tudnak érvényesülni, és a tumoros sejtek kontrollálatlan szaporodásnak indulnak, burjánzásba kezdenek. A daganatok kialakulását ma többlépcsõs folyamatnak tartják. Az elsõ lépcsõ, amikor a rákkeltõ ágens kontaktusba kerül a DNS molekulával, és létrejön az elsõ mutáció. Örökletes daganatok esetén az egyén már hordozza ezt az elsõ mutációt. A második szakasz hosszú folyamat, amelynek során a szervezet javító mechanizmusai igyekeznek kiküszöbölni a hibás genetikai kóddal rendelkezõ sejteket. A harmadik szakaszban nyílik lehetõség a daganat klinikai felismerésére, amikor a daganat már kimutatható és esetleg a mérete vagy agresszivitása miatt tüneteket okoz, és a beteg orvoshoz fordul. Ebben a szakaszban már áttétek jelenhetnek meg azáltal, hogy a rosszindulatúvá vált, túlszaporodó sejtek egy idõ elteltével átterjedhetnek más, környezõ szervekre is, bejuthatnak a nyirokrendszerbe vagy a véráramba, amelyen keresztül szétszóródhatnak a szervezet különbözõ részeiben. A rák több mint kétszázféle, következményeiben és gyógyíthatóságában egymástól eltérõ daganatos betegség közös neve. A rosszindulatú tumorok amellett, hogy gátolják a megtámadott szervek megfelelõ mûködését, szaporodásukhoz, önellátásuk fenntartásához rengeteg energiát emésztenek fel, vonnak el, amely ugyancsak a szervezet normális mûködése és a védekezõképesség további romlása irányába hat. Amint azt látjuk, a rák bár régóta ismert igazából a legutóbbi idõszak betegsége, a fejlett országokban vezetõ halálok. Rákkutatók ezrei dolgoznak a hatalmas egyéni és társadalmi jelentõségû betegség okainak feltárásán, gyógyításának lehetõségein. Napról-napra egyre több rákkeltõ tényezõt ismerünk meg, ezek kiiktatásával a megelõzés lehetõségei is kirajzolódnak. A megelõzés szemlélet- és életmód-változtatást igényel. A szemléletváltozás azt jelenti, hogy a rák megelõzése nemcsak orvosi egészségügyi feladat, hanem az egyén felelõssége is, abban cselekvõen részt kell vennie mindenkinek. A megelõzés sikere az egyénen, a családon, a munkahelyeken, a társadalmi közösségeken múlik. Megelõzés A megelõzés alapfeltétele, hogy megismerjük a kiváltó okokat. Ma már bizonyos, hogy a rákot nem egy meghatározott ok idézi elõ, sok anyagról, tényezõrõl tudjuk, hogy rákkeltõ hatású, de azt is tudjuk, hogy sok anyag, tényezõ hiánya is hozzájárulhat a daganatos betegség kialakulásához. (Már-már unalmas, lerágott csont a dohányzás és a rák közötti összefüggés ismétlése. Ha tudjuk, hogy a dohányzók között sokszorosa a szájüregi-, gége-, hörgõ-, tüdõ- és egyéb rák elõfordulása, mint a nemdohányzók között, miután a dohányfüst több ezer kémiai köztük rákkeltõ anyagot tartalmaz a dohányos nagy kockázatot vállal.) A táplálkozás szerepét igazolják azok a tények, hogy különbözõ országokban különbözõ ráktípusok fordulnak elõ. (Pl. Japánban gyakoribb a gyomorrák, Kínában a májrák, míg a vastagbélrák az USA-ban áll elõkelõ helyen.) Elõfordulása nálunk is hatalmas mértékben növekedett. A sejtek roncsolásában olyan rákkeltõ anyagok játszanak szerepet, mint a légszennyezettség, az ionizáló sugárzás, a nap káros UV-sugarai, Folytatása a 11. oldalon.

11 HÍRADÓ 11. oldal MINDENNAPI EGÉSZSÉGÜNK Folytatás a 10. oldalról. de ide sorolhatók az egészségtelen étrend a sütött, égetett, füstölt élelmiszerek is tartalmaznak rákkeltõ anyagokat, az elhízás, a mozgásszegény életmód, az alkoholizmus is. A rák több formája tehát környezeti tényezõkkel van összefüggésben. A mozgás szerepét tudományos megfigyelések igazolták, hogy akik naponta legalább harminc percig végeztek valamilyen testmozgást, azoknál a felhasznált oxigénnek köszönhetõen a felére csökkent a rák kialakulásának kockázata, leginkább a tüdõ-, a gyomor,- és a bélráké, még akkor is, ha más tényezõk kor, alkoholfogyasztás, dohányzás, testsúly is közrejátszottak. A rákkeltõ vírusok ellen ajánlott védõoltásokat fogadjuk el. Korai felismerés A rák nem egyik napról a másikra alakul ki. Kb. 4-5 évnek, akár többnek kell eltelnie addig, amíg a rákos sejtszaporulat olyan nagyságot ér el, hogy láthatóvá, tapinthatóvá válik, vagy kimutatható lesz a jelenlegi képalkotó diagnosztikai módszerekkel röntgen, ultrahang, CT, MR, PET, stb. Abban is rejlik a rák alattomos volta, hogy addig esetleg panaszt sem okoz, vagy pl. az elsõdleges daganatot már eltávolították, amikor az áttét felismerhetõvé válik. Ebbõl adódik, hogy jelenleg is vannak köztünk olyan daganatos betegek, akik errõl még mit sem tudnak, akiknél lehet hogy holnap, vagy akár csak évek múlva derül ki betegségük. Ezért rendkívül fontos a szûrõvizsgálatokon történõ rendszeres megjelenés. A szûrés nem elõz meg semmit, de lehetõséget ad arra, hogy korai, még jó eséllyel kezelhetõ stádiumban derüljön fény a rosszindulatú daganatra. Sajnos, nálunk a szûréseken történõ megjelenési hajlandóság nem áll a szükséges szinten, ezáltal sok esetben nem lehet korai kezelést elkezdeni. Nem igaz, hogy a daganatok egy egyszerû vérvételbõl kimutathatók! Egészségmegõrzési tevékenységünk nem merülhet ki abban, hogy évente meglátogatjuk a labort. Bármilyen rendellenesség esetén forduljon orvoshoz. A korai felismerés és kezelés nem pótolható semmiféle csodaszerrel, immunerõsítõ cseppel, melyek arra jók, hogy olykor jóvátehetetlen késedelmet okozzanak a szakszerû kezelés elkezdésében. Lehet, hogy itt lelhetõ fel a lemaradás oka a tájékozottabb országok mögött? A rák kezelése A rák kezelhetõ sebészi úton, kemoterápiával, sugárterápiával, immunterápiával és egyéb módon is. A kezelés meghatározása a tumor elhelyezkedésétõl és elõrehaladottságától, szövettani tulajdonságaitól, valamint a beteg általános állapotától is függ. Több kísérleti módszer áll kifejlesztés alatt. A kezelés célja a rák teljes eltávolítása a szervezetbõl a test többi részének károsítása nélkül. Sebészeti beavatkozással ez néha elérhetõ, de a rákok képessége, hogy a szomszédos szöveteket is megtámadják, és a test távoli részeibe is áttevõdjenek, korlátozza ennek a kezelésnek a sikerét. A kemoterápia eredményességét befolyásolja mérgezõ hatása a többi szövetre. A sugárzás is károsíthatja az egészséges szöveteket. Nem igaz, hogy semmit sem tehetünk a rák ellen! Nem igaz, hogy nincsenek olyan életmódbeli szempontok, amelyeket figyelembe véve jelentõsen csökkenthetjük a rák kialakulásának esélyét. Ez szeretne lenni ennek a cikknek az üzenete. Utoljára még egyszer a kulcskérdések: megelõzés, korai felismerés. Köszönöm, hogy meghallgattak, és jó lenne, ha hozzászólásukkal, észrevételeikkel segítenék a fentiekkel kapcsolatos ismereteink bõvítését. Dr. Gorszky Tivadar CSIBE VÁSÁR! Ha egészséges, szépen fejlõdõ csibét szeretne, idén is válassza a mi naposcsibéinket és takarmányunkat! Minden elõjegyzõnek egy 10%-os kupont adunk, amit az elsõ UNI csirketáp vásárlásakor beválthat! Részletekrõl érdeklõdjön a KASZAP KFT. Purina takarmány üzleteiben! Elérhetõség: 2747 Törtel, Ceglédi u. 20. Telefon: 06-30/

12 12. oldal TÖRTELI KERÓ SHOP Kerékpár javítás alkatrész ellátással Elektromos és hagyományos kerékpár javítása és felújítása. Elektromos kerékpárok (a forgalmazó által elõírt) kötelezõ átvizsgálása, illetve egyéb teljes körû javítások elvégzése (akkumulátor csere, elektromos és mechanikus meghibásodások javítása, stb.). Elektromos és hagyományos kerékpár alkatrészek, kerékpár gumik és kiegészítõk kaphatók (gyerekülés, villogók, lámpák, kosarak, prizmák, km-órák, stb.). Gyorsabb javítás érdekében kérem, hogy idõpontot egyeztessünk! Áprilisi nyitvatartási napok: hétfõ 6. zárva 13. zárva 20. nyitva 27. nyitva kedd 7. zárva 14. nyitva 21. nyitva 28. zárva szerda 1. zárva 8. nyitva 15. nyitva 22. zárva 29. nyitva csütörtök 2. nyitva 9. nyitva 16. zárva 23. nyitva 30. nyitva péntek 3. nyitva 10. zárva 17. nyitva 24. nyitva szombat 4. zárva 11. nyitva 18. nyitva 25. zárva vasárnap 5. zárva 12. zárva 19. zárva 26. zárva Májusi nyitvatartási napok: hétfõ 4. zárva 11. nyitva 18. nyitva 25. zárva kedd 5. nyitva 12. nyitva 19. zárva 26. nyitva szerda 6. nyitva 13. zárva 20. nyitva 27. nyitva csütörtök 7. zárva 14. nyitva 21. nyitva 28. zárva péntek 1. zárva 8. nyitva 15. nyitva 22. zárva 29. nyitva szombat 2. nyitva 9. nyitva 16. zárva 23. nyitva 30. nyitva vasárnap 3. zárva 10. zárva 17. zárva 24. zárva 31. zárva CÍM: Fehér Mihály, Törtel, Ceglédi út 68./b TELEFON: 06-30/ NYITVA TARTÁS: hétfõtõl péntekig 8-tól 16-ig szombaton 8-tól 12-ig; vasárnap és ünnepnap zárva. Az elkövetkezõ idõkben kéthavonta jelenik meg a nyitvatartási idõ!

13 HÍRADÓ 13. oldal ÉVA SZALON Áprilisi akció a kozmetikában! Minden gyantázásra (hónalj, kar, intim, láb) egész hónapban 15% kedvezmény! ÚJ GENERÁCIÓS FLABéLOS ALAKFORMÁLÓ, MOZGÁSTERÁPIÁS, ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ Fogyni vágyó hölgyeknek, irodai ülõmunkát végzõknek, idõsebb korosztálynak, fizikai munkát végzõknek, sportolóknak, stresszel és idõhiánnyal küzdõknek. 10 perc FLABéLOS = 50 perc edzés OTO Chili KOCKAHAS GÉP Az OTO Bodycare legújabb fejlesztése, az OTO Chili egy igazi áttörés a fitneszkészülékek piacán! Szinte az összes fõbb izomcsoportot egyetlen mozdulattal dolgoztatja meg, de leginkább a hasra koncentrál, az eredményre pedig nem kell sokáig várni! OTO e-shape A STÍLUSOS ÉS KOMPAKT ALAKFORMÁLÓ MASSZÁZSKÉSZÜLÉK, AMELY A MÉLYEBB SZÖVETEKRE IS HAT. Áraink március 1-tõl: FLABéLOS: 1 alkalom (10 perc): 300 Ft; (20 perc): 500 Ft Bérletek: 15x10 perc: 3000 Ft (200 Ft/10 perc) 30x10 perc: 5400 Ft (180 Ft/10 perc) 45x10 perc: 7200 Ft (160 Ft/10 perc) OTO Chili: 30x5 perc: 2000 Ft (napi 5 perc ajánlott) Minden FLABéLOS bérlet mellé: 1000 Ft OTO e-shape: 30x10 perc: 2000 Ft Nyitva tartás: hétfõ: 13-19, kedd: 07-19, szerda: 13-19, csütörtök: 13-19, péntek: 07-19, szombat: Törtel, Temetõ u. 9. Telefon: 06-53/ Gál Edina kozmetikus tel.: 06-30/ Ságiné Hartyáni Éva fodrász

14 14. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Hasított akác Ft/q Vastag akác Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán gurigás Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán félig hasított Ft/q Tölgy-bükk-gyertyán készre hasított.2800 Ft/q Fabrikett (15 kg, kemény fából, sajtolással). 920 Ft/cs. PB gázpalack Ft AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók DRÓTFONATOK 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. VADHÁLÓ (1,5x50 fm): Ft KEMÉNYFA DESZKÁK BETONOSZLOPOK 2,4 m-es (háromszög alakú) 1650 Ft/db 2,8 m-es ( -alakú, erõsített) 2600 Ft/db AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 3 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

15 HÍRADÓ 15. oldal Tanyasi terméket egyetek, hogy ne nyikorogjon ogjon a beletek! Különleges, kézmûves, biogazdaságból származó, tehéntejbõl készült sajtok, többféle ízesítésben rendelhetõk! Igény szerint házhoz szállítással (csak Törtelre)! Rendelhetõ legkisebb mennyiség 1/4 sajt (kb. 30 dkg) Fokhagymás, lilahagymás, köményes, csípõs, édes paprikás, kapros, magyaros, kakukkfüves ízekben 2000 Ft/kg, füstölt 2500 Ft/kg Telefon: 06-53/ napközben 9-12 óra között

16 16. oldal TÖRTELI

17 HÍRADÓ 17. oldal Szeretettel üdvözöljük az idei évben is kedves horgászni és pihenni vágyó vendégeinket. A horgásztó és az azt körülvevõ gyönyörû környezet kiválóan alkalmas elsõsorban horgászatra, pihenésre, rendezvények lebonyolítására. - Családi rendezvények - Cégeknek csapatépítõ tréningek - Horgászversenyek - Családi napok - Osztálykirándulások - Osztálytalálkozók - Termékbemutatók szervezését és lebonyolítását is vállaljuk. 6 fõs apartmanok bérelhetõk: 9000 forint/éj Várható nyitás: március 14. V. Kákási Bográcskirály Hagyományõrzõ Fõzõverseny június 6. (szombat) Az ifjúsági táborok szervezését megkezdtük, bõvebb információt honlapunkon, a Hírek rovatban olvashat. Napijegy áraink az idén sem változtak. halas napijegy: 2700 forint sport jegy: 1500 forint éves jegy: forint Napijegyeinkkel 2 bottal, botonként 2-2 horoggal horgászhat. Várjuk szeretettel! Kákástó KAPÁSBÓL A LEGJOBB! Információ, helyfoglalás: 06-70/

18 18. oldal TÖRTELI Egy 2 3 méteres szõnyegbõl akár 6 kilónyi port, homokot, szöszt, hajszálat, állatszõrt is eltávolítanak a professzionális tisztítógépek vallja a Nagykõrösön szõnyegtisztító üzemet üzemeltetõ Pallagi Róbert. Cége a Pallagi Team 18 éve foglalkozik szõnyegtisztítással, 2000 óta jelenlegi 160 négyzetméteres üzemében. A szõnyegtisztítás fortélyairól a tulajdonost kérdeztük. Milyen idõszakonként érdemes szõnyeget tisztíttatni? Tejesen egyéni, hogy kinél mikor válik szükségessé. Egy panellakásban élõ, a tisztaságra különös gonddal vigyázó idõs pár esetén 2-3 évente, de egy kisgyerekes családnál sokkal több szennyezõdéssel kell számolni. Ott akár félévente évente is szükség lehet az alapos tisztításra. Külön kategóriát képviselnek a háziállatot tartók szõnyegei, õk akár havonta kéthavonta is elvégeztetik a szõnyegtisztítást. Mesélne arról, hogy milyen technológiával dolgoznak? A szõnyeg is egy textil, amit hatékonyan mosással lehet tisztítani. Egy 4,5 méter széles ipari szõnyegporoló géppel kezdõdik a Szõnyegtisztítás felsõfokon! tisztítás. A különbözõ vastagságú, anyagú szõnyegekhez beállíthatók a porolófejek, így lehetõvé válik a hatékony, de mégis kíméletes porolás. A homok, por eltávolítása után a mosótérbe kerülnek a szõnyegek, ahol kefélõ gépekkel samponos vízzel habosra keféljük, ezzel feloldódnak még a masszív szennyezõdések is. Az öblítés magas nyomású vízsugárral történik, a szõnyeg minkét oldalán, amely a feloldott szennyezõdést a vízsugár erejével eltávolítja. A kimosott szõnyeg a centrifugába kerül, menynek használata jelentõsen lerövidíti a száradási idõt, így az ügyfeleknek rövidebb ideig kell nélkülözniük azokat. A rongyszõnyegek külön kategóriát képviselnek, ezek tisztítását egy 22 kg-os mosó és szárítógéppel végezzük. A szárítás felpuhítja, újjá varázsolja a rongyszõnyegeket. És mi a helyzet a padlózatra leragasztott szõnyegekkel? Ezeket a helyszínen tisztítjuk a fentiekkel hasonló mosási eljárással, ehhez kifejlesztett ipari gépekkel. Kinek ajánlja még a szõnyegek mosásos tisztítását? A lakossági szõnyegek mellett, az irodák, óvodák szõnyegeire is ráférne a rendszeres, alapos tisztítás, mivel ezeken a helyeken a szõnyegeken nagy a gyalogos forgalom, és a koszolódás. Tudnak e segíteni a nagyobb, nehezebb szõnyegek szállításában? Igen, háztól-házig szállítjuk a szõnyegeket, ha kérik, de sokan személyesen hozzák el az üzemünkbe, így láthatják a szõnyegtisztítás folyamatát. Felújítás, festés idejére tudják e tárolni a szõnyegeket? A tisztított szõnyegek raktárunk polcain várják, hogy a felújítást követõen a már tiszta lakásba kerüljenek vissza. Látogasson el honlapunkra és kövessen minket facebookon, ahol további képeket talál.

19 HÍRADÓ 19. oldal ÚJ NYITVA TARTÁS! Értesítünk minden kedves vásárlót, hogy március 16-tól nyitva tartásunk a következõk szerint módosul: Hétfõtõl-szombatig: 6-21 óráig Vasárnap: zárva Szeretettel várunk minden meglévõ és leendõ vásárlónkat! CBA Luri Törtel, Ceglédi út 59. Kenyérbolt Törtel, Kossuth Lajos út 10. szám alatt lévõ üzleteinkben.

20 20. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Mentovics Éva: Tavasztündér Varázspálcám suhogása felkelti a vidéket. A tél végi utazásra barátaim kísérnek. Varázsigém hatalmával elaltatom a telet. Faágakra rásuhintva ébresztem a rügyeket. Virág nyílik, ahol járok, ágak végén tipegek. Tündérszárnyam nyomában már ott virít a kikelet. Az óvoda apraja-nagyja lelkesen készülõdött a Farsangi mulatságunkra. Minden csoport farsangi projekt témája e köré szervezõdött. A nagycsoportosok a Hogyan készül a farsangi jelmezünk? címû projekt keretében ismerkedtek a varrás technikájával, a varrónõk munkájával, az anyagok sokféleségével. Szeretnénk köszönetet mondani az Ezüstkéz Kft. vezetõjének és dolgozóinak, valamint Szûcs Lászlóné Julikának, akik segítséget nyújtottak óvodásainknak ebben a témában. Szülõk, nagyszülõk, óvó nénik, nagy szeretettel készítették a szebbnél szebb, ötletesebb jelmezeket. A gyermekek pedig a jelmezekhez összeállított kis mûsort gyakorolták nagy lelkesedéssel. A farsang jellegzetes étele a fánk. Ennek a készítése sem maradt el, minden csoport nagy örömmel sütötte a finomabbnál finomabb édességet. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a projektek megvalósítását a csoportokban. A farsangi mulatságon vidám hangulat, jókedv kísérte a csoportok bemutatkozását. A csoportok jelmezbemutatója és kis mûsora után, a Sodrás együttes táncházába kapcsolódhattak be a gyermekek, szülõk és a vendégek. Örömmel tapasztaltuk, hogy évrõl-évre egyre többen vesznek részt a farsangi táncmulatságban. A nagyszerû hangulatot Kõhalmi Ferenc bûvész elõadása követte, amely elvarázsolt kicsit, nagyot egyaránt. Ezután az óvó nénik arcfestéssel, mozgásos játékokkal kedveskedtek a kicsiknek. Köszönjük minden kedves résztvevõnek, aki megtisztelte rendezvényünket, hogy eljött és részvételével támogatta óvodánkat. Szeretnénk kifejezni hálánkat mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult ahhoz, hogy ez a délután ilyen kellemesen, jó hangulatban telhetett el: Orosz Katalinnak, hogy a büféhez biztosította a termékeket. Fajka Jánosnak, a finom kiflit a Hot-doghoz. Antal Zsoltnak a hangosítást, a karbantartók és Makai Roland segítségét, valamint Major Mónikának, és Molnárné Godó Mercédesznek a büfében végzett munkáját. Február 26-án iskolába készülõ nagycsoportosaink részt vettek a Suli csalogatón, amely nagy élményt jelentett számukra. A tavaszi Ovi-galéria kiállításán Urbánné Fajka Ibolya óvó nénink festményeiben és a ceglédi Õze Mária képeiben gyönyörködhettek a résztvevõk. A galéria megnyitó elõtti kézmûves foglalkozás során nemzeti színû virágokat készíthettek a gyermekek. Március elsõ hetében lehetõségük volt a szülõknek bepillantást nyerni az óvoda mindennapi életébe. Nyílt hetet szerveztünk, melyre minden érdeklõdõ szülõt nagy szeretettel fogadtunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy sokan éltek ezzel a lehetõséggel. A gyermekek számára is nagy élményt jelentett mindez, büszkén, bátran mutatták meg az elsajátított tudásukat, ismereteiket. Köszönjük mindazoknak, akik ellátogattak óvodánkba, és ismerkedtek az óvodai élettel. Gyermekek, felnõttek egyaránt nagyon várjuk a tavasz érkezését. Sétáink során örömmel figyelgetjük, hogyan éled, újul a természet. Az óvoda minden csoportja közösen búcsúztatta el a telet. A Nefelejcs csoportosok által elkészített kiszebábot, ami a telet, böjtöt, hideget, fagyot, betegséget személyesítette meg énekszó, télbúcsúztató mondókák és különbözõ hangszerekkel keltett zajok kíséretében égettük el az óvoda udvarán. Március 15-re készülõdve a nagycsoportosok ellátogattak a Ceglédi Kossuth Múzeumba, ahol a gyermekek megtudhatták, hogy Kossuth Lajos a Szabadságharc idején, Cegléden személyesen toborzott katonákat. Láthatták a múzeumban megõrzött személyes tárgyait, eszközeit, fényképeket róla és családjáról, és megnézték a Szabadság téren álló Kossuth-szobrot is, ahol zászlókat helyeztek el. Az óvoda minden csoportja ellátogatott a Törteli Szabadságharc emlékét õrzõ táblához és emlékfához is, ahová zászlót tûztünk, megemlékezve ezzel a Szabadságharcban elhunyt hõsökrõl. Óvodánkat a községi ünnepélyen a Pitypang csoport képviselte. Felkészítõ pedagógusok: Kissné Kecskés Katalin és Szláviné Hamar Judit. A gyermekek nagy örömmel vettek részt a mûsorban, köszönet nekik a szép mûsorért. Külön köszönet a kedves szülõknek, nagyszülõknek, hogy elhozták a gyermekeket a fellépésre. Szeretettel várjuk a kedves szülõket az óvodai beíratásra, mely április 20. május 20-ig tart. Az óvoda dolgozói nevében: Lakiné Godó Ildikó és Godó Jánosné óvodapedagógusok

TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén)

TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén) TÁJÉKOZTATÓ AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SZABÁLYAIRÓL (kérelem nyomtatvány megtalálható a tájékoztató végén) 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM

Részletesebben

Bata Ádám tű. örgy. Rónai Róbert tű. örgy. Tel.:

Bata Ádám tű. örgy. Rónai Róbert tű. örgy. Tel.: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-3300 Eger, Vincellériskola u. 5. Tel: (36) 510-620 Fax: (36) 510-624 e-mail: eger.kvk@katved.gov.hu Ügyiratszám: 36010/348-18/2015 ált. Tárgy: Tájékoztató Üi.: Polgármester

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Változott a szabályozás! Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), hatályát vesztette 2015. március

Részletesebben

TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ!

TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ! TISZTELT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ! Az Önkormányzati Tűzoltóság Létavértes elsődleges műveleti körzetébe tartozó települések : Álmosd, Bagamér,Esztár,Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Létavértes, Monostorpályi,

Részletesebben

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai. (A tűzvédelmi szabályozás, közte a használati szabályok gyökeresen átalakításra kerültek.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai. (A tűzvédelmi szabályozás, közte a használati szabályok gyökeresen átalakításra kerültek. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Változott a szabályozás! Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), hatályát vesztette 2015. március

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján.

Ii I, Sorszám: Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző (Sürgősségi indítvány az SZMSZ l5. (2)-(7) bekezdése alapján. Sorszám: Ii I, Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Tervezett döntés: Döntés: Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása (első fordulós tárgyalás) Siklósi István polgármester Gulyásné

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei

A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei Kovács Szilvia - ötletgazda Újfajta nézetek okok Manapság szinte csak a nagyszülők foglalkoznak zöldséges kerttel! Az öregektől megkapunk mindent!

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Szám: Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Készült a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása

Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása Értesítjük a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a korábban kiadott tűzgyújtásra vonatkozó közleményt megváltoztatta,

Részletesebben

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK A LEGSZEBB KONYHAKERTEK Mi, mint Városszépítők fontosnak tartjuk, hogy ne csak a közterületek szépüljenek, épüljenek és legyenek értékesen és hasznosan kihasználva a fóti lakosok által, hanem mindenkinek

Részletesebben

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről

Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete. a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a növényi hulladék nyílttéri égetéséről Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Szám: 14-6/253-2/2014/M-ÁLT Tárgy: Tájékoztató szabadterületi tűzesetek megelőzésével kapcsolatban. T Á J É K O Z T A T Ó

Szám: 14-6/253-2/2014/M-ÁLT Tárgy: Tájékoztató szabadterületi tűzesetek megelőzésével kapcsolatban. T Á J É K O Z T A T Ó Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség vezető H-8701 Marcali, Templom u. 2. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik.

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik. Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról Csataszög Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása

Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása Szabadtéri tűzgyújtás szabályainak változása Értesítjük a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a korábban kiadott tűzgyújtásra vonatkozó közleményt megváltoztatta,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

I.A szabadtéri tüzelések fajtái tűzvédelmi szempontból:

I.A szabadtéri tüzelések fajtái tűzvédelmi szempontból: AZ ERDŐ-, A SZÁRAZ FŰ- ÉS AVARTÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Kirendeltségének felhívása Az erdő és a szabadtéri tüzek szempontjából

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 27-én tartandó ülésére Tárgy: A szabadtéri égestés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. Tisztelt

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot

Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Egységes szerk. 2016. febr.29-i állapot Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(I.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Tisztelt Asszonyom! Néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk felhívni a figyelmet: A hulladékgyűjtő házhoz jön!

Tisztelt Asszonyom! Néhány gyakorlati kérdésre szeretnénk felhívni a figyelmet: A hulladékgyűjtő házhoz jön! Először nem értettük, hogy kertült a postaládánkba a két akkurátusan összegöngyölt szemetes zsák, de a mellette talált tájékoztató eligazított. Vagyis azt hittük eligazít, és az összes családtag gond nélkül

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I.

Z S U R K K Ö Z S É G. Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete. A helyi tűzgyújtási szabályokról. I. Z S U R K K Ö Z S É G Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015.(IV. 07.) Önkormányzati rendelete A helyi tűzgyújtási szabályokról Zsurk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről és a közterületek használatáról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Megalakult a Települési Értéktárunk

Megalakult a Települési Értéktárunk Márkói Tükör Márkó Község Lapja Márkóért együtt! Megjelenik: havonta XXII. évfolyam 3. szám 2015. március Megalakult a Települési Értéktárunk számára történő megőrzése, bemutatása, és ezen keresztül az

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

2015. évben is folytatódik a szolnoki családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

2015. évben is folytatódik a szolnoki családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. 2015. évben is folytatódik a szolnoki családi házas övezetekben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A rendelet hatálya. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Újudvar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újudvar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6728 Szeged, Napos út 4. Tel: +36-62/553-040, Fax: +36-62/553-041, E-mail: szeged.kk@katved.gov.hu Tájékoztatom,

Részletesebben

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér

Felhívás. I. Böszörményi Ízek Fesztiválja. 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Felhívás I. Böszörményi Ízek Fesztiválja 2010. május 15. Hajdúböszörmény Bocskai tér Hajdúböszörményben megrendezésre kerül az I. Böszörményi Ízek Fesztiválja, a Hajdú 400 Hagyományőrző, Kertészeti és

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZŐI ÉRTEKEZLET A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Molnár Erik tűzoltó ezredes 2012. október 18. Jogszabályok A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VI.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. Képviselő-testülete Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 37/2009. (X. 20.) Kt. rendelete az avar és kerti hulladék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.13.) ÖK számú rendelete a helyi környezet védelméről Balatonhenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyszám: 11601/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

CEGLÉD VÁROS 2014. ÉVI

CEGLÉD VÁROS 2014. ÉVI CEGLÉD VÁROS 2014. ÉVI KÖRNYEZETSZÉPÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Zelk Zoltán: A kis kertész Kora reggel talpon vagyok, kis kertembe kiszaladok, várnak énrám a virágok, rózsák, szegfűk, tulipánok.

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-10-15-2015-12-31 Bóly Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.3.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FELHÍVÁS A SZABADTÉRI TÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN A téli időjárás után, a jó idő beköszöntével megnő a szabadtéren, az újra éledő természeti környezetben keletkező

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/273-2/2016 Sürgős minősítésű indítvány E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1

TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e l e t e 1 Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII.23.) számú rendeletével módosítva TUZSÉR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. ( XII. 19. ) ÖKT. számú r e n d e

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE

ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE ORCI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007.(X.11.) SZ. RENDELETE a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Orci község képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Lócs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Lócs Község

Részletesebben

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása

Előterjesztés. Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása Előterjesztés A 3. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Előzmények: Avar és kerti hulladék égetésének szabályozása a polgármester 54/2014.(XII.5.) BM rendelet Rendelet és határozat - tervezet: az

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T É N E K./2014(...) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Pereszteg Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok:

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált

Részletesebben