Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár évi tevékenységéről Csorvás, június 17. 1

2 A könyvtár évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát el: egyrészt iskolai, másrészt városi könyvtárként működik. Feladatait az évi CXL. törvény 54. határozza meg. A könyvtár fő feladata, hogy biztosítsa a lehetőséget az önművelődésre, a tartalmas szórakozásra, kikapcsolódásra és az információs igények kielégítésre. Erre alkalmas a könyvtár saját állománya, más nyilvános könyvtárak állománya, különféle adatbázisok és az internet használata. Egyik népszerű szolgáltatásunk az internet használat, főként az iskolások (általános- közép- és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói) és a fiatal felnőttek körében. Mivel könyvtárunk a város egyetlen könyvtára, fő feladatunk a lakosság minél szélesebbkörű kiszolgálása, lehetőség megteremtése a művelődésre, a tájékozódásra, az információhoz jutásra. Könyvtárunk tehát egyfajta információs központ szerepét tölti be a településen a felnőtt lakosság körében. Iskolai könyvtárként fontos és sajátos feladatunk az iskolában folyó oktató-nevelő munka elősegítése, az ehhez szükséges könyvek, folyóiratok, szakirodalom beszerzése és eljuttatása a pedagógusokhoz, használatuk elősegítése. Kiemelt feladat a tanulók felkészítése az önálló könyvtárhasználatra. A tantestület részére pedagógiai kézikönyvtári gyűjtemény áll rendelkezésre a kölcsönözhető állományban. Azzal, hogy ez a gyűjtemény a földszintre került, és elérhetőbb közelségbe tettük a kollégák számára, az volt a célunk, hogy minél többen hasznosítsák ezeket a dokumentumokat. A gyakorló pedagógusok és a felsőoktatásban tanuló olvasóink egyaránt. A tanév során az alsó és felső tagozatos osztályok rendszeresen látogatják a könyvtárat iskolai tanóra keretében (könyvtárhasználati óra, egyéb tanóra, videofilm megtekintése) illetve szabadidős tevékenység (számítógépes játékok, internethasználat, vetélkedők, könyv-és folyóirat kölcsönzés, felkészülés másnapra, gyűjtőmunka, stb.). A tavalyi tanév során az új iskola épületébe kerültek a 3. osztályok, így közvetlenebb munkakapcsolatba kerültek a könyvtárral, azóta sűrűbben van lehetősége ennek az évfolyamnak is tanítási időben és szabadidőben is a könyvtár adta lehetőségek kihasználására. Körükben nagyon népszerű a tanórán kívüli könyvtári tevékenység, szívesen készítik el nálunk a házi feladatot, amiben segítséget nyújtunk. A könyvtár munkatársai felügyeletet és szakszerű segítséget nyújtanak a tanulóknak egész tanévben. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a korosztályuk számára kiírt 2

3 országos és megyei pályázatokat, és ezekről tájékoztatjuk a tanulókat. Részt veszünk az iskolán kívüli kulturális programok, tevékenységek szervezésében, lebonyolításában (Mindenki karácsonya, Gyermeknap, vetélkedők, kiállítás megnyitók stb.) Együttműködünk a Természetjáró szakkör munkájával, és jeles napok alkalmával pályázati füzeteket készítünk a gyerekeknek (Víz Világnapja, Föld Napja), amelyek megoldásához könyvtári kutatómunkára van szükség. /A 2010/2011-es tanév feladatainak számbavétele: 1. Tervszerű állományalakítás, gondozás A súlyosbodó nehézségek, a szűkös anyagi lehetőségek egyre inkább korlátozzák számunkra az állománygyarapítást. Ennek megfelelően, a vásárolt dokumentumok száma igen csekély, hála azonban a bőkezű támogatóknak, sok ajándékkönyvvel gyarapodott állományunk. A szeptember 1-től december 31-ig leltárba vett könyvek száma: 15 db vásárolt (Könyvellátó Kft.), ennek értéke: ,- Ft, valamint 19 db ajándékkönyv, melynek értéke: ,- Ft. Az állománygyarapítás során figyelembe vesszük az olvasói igényeket (dezideráta) illetve az iskolai igényeket. Adatok a év forgalmáról: Nyitvatartási adatok: Heti nyitvatartási napok száma: 5 Heti nyitvatartási órák száma: 40 Nyitva tartási napok összesített száma tárgyévben: 237 Statisztikai adatok a könyvtár évi forgalmáról és állományáról: évi bevételeink: Beiratkozás: Ft, Fénymásolás, egyéb: ,- Ft Érdekeltségnövelő támogatás összege: ,- Ft Tárgyévben leltárba vett könyvek száma: 3

4 Vásárolt könyvek száma: 110 db Értéke: ,- Ft Ajándékkönyvek száma: 71 db Értéke: ,- Ft Folyóiratokra fordított összeg: ,- Ft Nyomtatványra és rendezvényekre fordított összeg: ,- Ft Tárgyévben leltárba vett dokumentumok száma összesen: 181 db Tárgyévben leltárba vett dokumentumok értéke: ,- Ft A könyvtár állománya december 31-én: db könyv A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány: kötet Kurrens folyóiratok száma összesen: 78 db Ebből NKA ajándék folyóirat: 59 db Vásárolt folyóirat: 19 db Regisztrált használó: 763 fő - 14 éven aluliak: 415 fő - 14 és 65 év közötti: 310 fő - 65 év feletti: 38 fő Ebből újonnan regisztrált: 39 fő Személyes használat összesen: Ebből internethasználat: Távhasználat, telefon, fax, Távhasználat, OPAC, honlap: Kölcsönzött könyvtári egység: db Helyben használt dokumentum: db Könyvtárközi kölcsönzés: - adott dokumentum: 7 db - kapott dokumentum: 52 db - egyéb rendezvények száma: 54 (2166 fő résztvevővel) - referensz kérdések száma: 21 4

5 Rendezvények: Kiállítások száma: 13 (445 fő látogatóval) Összes rendezvények száma: 54 Résztvevők száma összesen: 2166 fő Pályázati támogatás: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt, Tudásdepó - Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című: TÁMOP / azonosítószámú pályázat keretében könyvtárunk ,- Ft támogatást nyert. A pályázatot konzorciumban készítettük. Konzorciumvezető könyvtárként ,- Ft támogatás a csorvási könyvtáré, konzorciumi tagkönyvtárként ,- Ft a mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ könyvtáráé. A projekt címe: Csorvás-Mezőhegyes konzorciuma: a könyvtári tevékenység hatékonyabbá tétele, tanulást segítő szolgáltatásainak és adatbázisainak, dokumentum- és információszolgáltatási rendszerének, és a két könyvtár humánerőforrásának fejlesztésével A projekt megvalósítási ideje: január 1-től december 31. A pályázat keretében szakmai továbbképzésre, interaktív könyvtári honlap készítésére, integrált könyvtári rendszer fenntartására (7 éven át) valamint olvasásnépszerűsítő rendezvények, programok megrendezésére pályázunk. Kiemelt célcsoportjaink a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a leszakadó térség felnőtt lakossága. A megvalósítási időből eltelt 5 és fél hónap alatt az óvodás és általános iskolás korosztály számára olyan délutáni- szabadidős programokat szerveztünk, amelyek részben az oktatásukat segítik, részben tartalmas szórakozást nyújtanak és segítik olvasóvá válásukat. Ilyenek a meseklub, a könyvbarát klub, az Ügyes Kezek Délutánja, a rejtvényfejtő klub. 5

6 Az együttműködés érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk az általános iskolával, az óvodával és a művelődési házzal, és természetesen együttműködünk az Alapfokú Művészeti Iskolával is (pl. Szent Iván-éj a könyvtárban ) Ezen kívül ingyenes rendezvényekkel igyekszünk esélyegyenlőséget teremteni a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez. Ezt a célt szolgálja az interaktív könyvtári honlap gyermekportálja. Ilyen rendezvények voltak a Feltámadott a tenger című március 15-i ünnepi műsor iskolai megemlékezésként történő megtekintése, melyet a Theatrum Hungaricum színtársulata előadásában szerveztünk. A Csongor és Tünde színpadi változata szintén az imént említett társulat előadásában, mely kötelező olvasmányként az iskolai tananyag része. Május 27-én Kaláka együttes koncertjét tettük minden gyermek és szülő számára elérhetővé, ily módon méltóképpen megünnepelve a Gyermeknapot. Az év további részében folytatódnak a célcsoport számára tervezett programok. (Lásd. Műsorterv 2011/2012- évre) Másik kiemelt célcsoportunk a leszakadó térség felnőtt lakossága. Az ő számukra szintén igyekeztünk lehetővé tenni az esélyegyenlőséget. Így pályázati támogatással valósultak meg a pódiumestek, koncertek, tanfolyamok. Ilyenek voltak: Koncz Gábor és Pécsi Ildikó színművészek pódiumestjei, a Kaláka együttes koncertje, Homonnay Zsolt és Polyák Lilla színészházaspár koncertje, a 30 órás számítógép-használói tanfolyam nyugdíjasok számára, a megújult interaktív könyvtári honlap, melynek segítéségével az olvasók nyomon követhetik a könyvtárban zajló eseményeket, és tájékozódhatnak a közérdekű információkról. A támogatás lehetővé teszi a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer használatát és folyamatos frissítéseit 7 éven keresztül. Ez alapvetően a könyvtári szolgáltatás minőségét javítja, és gyorsabbá teszi azt. 6

7 2. A számítógépes feltárás folytatása A feltárás a gyors és pontos tájékozódás feltétele. A SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer segítségével a nálunk dolgozó pályakezdő munkanélküli fiatalok építették a gépi katalógust, aminek eredményeképpen a teljes szépirodalom 100%-os feldolgozottságú, a teljes állomány kb. 90%-a feldolgozásra került, és az interneten hozzáférhető. A teljes kölcsönözhető állomány feldolgozásra került, az olvasótermi és a raktári állomány egy kis része van még hátra. Az állomány teljes feltárása ebben az évben befejeződik. Ez nagyban megkönnyíti számunkra a visszakeresést. A gépi katalógus nem csak számunkra elérhető, hanem a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszerben kereső összes könyvtár számára, illetve a mi olvasóink is használhatják könyvkeresésre. Segítségével akár már otthon, előzetesen tájékozódhatnak a könyvtárunkban fellelhető szépirodalmi- és szakirodalmi állomány felől, és konkrét kéréssel fordulhatnak hozzánk. Olvasóink közül egyre többen élnek a tájékozódásnak ezzel a módjával. Ez mindenképpen nagy előrelépést jelent a hagyományos könyvtárhasználattal szemben. 3. Olvasószolgálat 3.1. Beiratkozás A beiratkozott olvasók száma évről-évre megközelítőleg ugyanannyi. Célunk az olvasólétszám folyamatos növelése. Olvasóink egy része az internet-használati lehetőség miatt iratkozik be a könyvtárba, hiszen érvényes tagsággal lényegesen kedvezőbb feltételekkel veheti igénybe ezt a szolgáltatást. Ugyanakkor kedvező tendenciát mutat a kölcsönzések, és egyéb könyvtári szolgáltatásokat igénybevevők száma. Ebben az évben különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a két kiemelt célcsoport a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a leszakadó térség felnőtt lakossága minél nagyobb számban regisztrálja magát olvasóként könyvtárunkban, illetve, hogy számukra elérhetővé tegyük szolgáltatásainkat AV gyűjtemény kölcsönzése Szolgáltatásaink köre néhány évvel ezelőtt kibővült az audiovizuális gyűjtemény kialakításával és kölcsönözhetővé tételével. A pályázati pénzből (2009. NKA) szerzeményezett CD-k, DVD-k, CD-ROM-OK és hangoskönyvek a leltárba vételt követően egy elkülönített részen, egy vitrines, zárható szekrényben kaptak helyet, ahol az állomány 7

8 védelme is megoldott. Olvasóink dolgát egy betűrendes lista könnyíti meg, melyből viszonylag egyszerűen válogathatnak. A kölcsönzési idő 3 nap. A rendelkezésünkre álló AV állomány nem csak a lakossági igényeket hivatott kielégíteni, hanem az iskolai és zeneiskolai tanításban is jelentős segítséget nyújt a kollégáknak. 3.3 Kölcsönzés, olvasóterem A könyvkölcsönzés, beiratkozás a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer a kölcsönző moduljának használatával valósul meg, ami komoly előrelépést jelent a korábbi kölcsönző programmal szemben, hiszen a könyvtáros számára így láthatóvá válik a kölcsönzött és a visszahozott könyvek szerzője, címe is a leltárszámon kívül. Ezen kívül, előjegyzést is tudunk felvenni a kölcsönözhető könyvekre, valamint felszólítások készítése is lehetővé válik ezáltal, ami leegyszerűsíti és meggyorsítja a munkánkat. A kölcsönző térben található dokumentumok kölcsönzési ideje 1 hónap, ami 2-szer meghosszabbítható, az olvasótermieké (egyéni elbírálás alapján adható) esti kölcsönzés, ill. hétvégi. A késedelmesen visszahozott könyvekért késedelmi díjat nem számolunk fel. Az olvasótermi könyvek rövid időre történő kölcsönzését és a folyóirat-kölcsönzést viszont technikai feltételek híján egyelőre füzetben, manuálisan regisztráljuk Informatikai feladatok, másolatkészítés A könyvtár informatikai feladatai közül az internethasználat áll a vezető helyen, de gyakori a diákok körében (közép- és főiskolás olvasónk) a szövegszerkesztő használata. Megnövekedett a kereslet az ajánlott és kötelező irodalom, valamint a középiskolai tananyaghoz kapcsolódó egyéb szakirodalom iránt az esti gimnázium miatt. Ugyancsak megnövekedett ennek köszönhetően a fénymásolás, nyomtatás és az anyaggyűjtéssel járó feladatunk. Anyagi nehézségek miatt néhány hónapig szünetelt ez a szolgáltatás, de május óta ismét a lakosság rendelkezésére állunk ezekkel az irodai szolgáltatásokkal is. Iskolai könyvtárként feladatunk az általános iskola tanulóinak és az ott tanító és tanár kollégáknak a segítése fénymásolatok készítésével, nyomtatható pedagógiai szakirodalom biztosításával, a tanítási órák kiegészítő anyagainak biztosításával. Ez a szolgáltatásunk kiegészült 2008 januárjától a színes fénymásolás és nyomtatás lehetőségével a multifunkciós fénymásoló berendezés használatával. 8

9 3.5 Iskolakönyvtári feladatok A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szerint A 16/1998. (IV. 8.) MKM, a 8/2000. (V. 24.) OM rendelettel kibővítve 6/C. (1) Az iskolai, kollégiumi könyvtár az iskola, kollégium pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő és oktató munkájához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát, a könyv és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység. Alapvető rendeltetése az iskolai könyvtárnak a pedagógiai tevékenység segítése, a diákok tanulását, a pedagógus oktató munkáját szolgáló dokumentumok gondozása. Az iskolai könyvtár működésének célja: segítse elő az oktató-nevelő munkát a rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével biztosítsa a szaktárgyi órák megtartását Iskolai könyvtári feladat a könyvtárismereti órák, és könyvtárhasználati vetélkedők megtartása. E feladat játékosabbá tételére feladatlapot készítünk, és szóban is ajánljuk az életkoruknak, érdeklődésüknek leginkább megfelelő olvasmányokat. Az általános iskolai tanulók és az óvodások számára rendszeresített programjaink: vetélkedők jeles napok alkalmából (farsangi, húsvéti, karácsonyi), számítógépes játékok, internethasználat, pályázati lehetőségek (meseíró, rajz, stb.) rendhagyó ének és irodalom órák, mesedélutánok, filmvetítések, zenehallgatás, kiállítások, (Bartók Béla emlékkiállítás, a Magyar Dráma Napja a Magyar Kultúra Napja alkalmából stb.) író-olvasótalálkozók (pl. Varró Dániel, Nógrádi Gábor) ünnepi megemlékezések (Március 15-i ünnepi műsor a Theatrum Hungaricum társulatának előadásában). A Nemzeti Kulturális Alap által 2009-ben kiírt könyvtári bútorvásárlási pályázaton nyert támogatásból külön gyermekrészleget rendeztünk be, aminek nagy előnye, hogy a teljes ifjúsági állomány ide került, valamint, hogy a gyermekhez méretezett könyvtári bútorokkal kényelmesebbé vált számukra a könyvtárhasználat. A felújítás óta a mesesarok és a 9

10 tinisarok rendkívül népszerű gyermekolvasóink körében. Itt zajlanak le a klubfoglalkozások is. Feladataink közt szerepel az együttműködés a szaktanárokkal, a munkaközösség vezetőivel, az alsós pedagógusokkal és a szülőkkel, valamint a pályázatfigyelés, pályázatkészítés. A könyvtár munkatársai felügyeletet és szakszerű segítséget nyújtanak a tanulóknak egész tanévben. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a korosztályuk számára kiírt országos és megyei pályázatokat, és ezekről tájékoztatjuk a tanulókat. Segítjük a tanulókat a másnapi felkészülésben, a gyűjtőmunkában, a szaktárgyi versenyekre való felkészülésben. Biztosítjuk számukra az ajánlott és kötelező irodalmat. Könyv- és folyóirat ajánlással segítjük a diákokat, hogy életkoruknak és érdeklődésüknek megfelelő olvasmányt válasszanak. Az informatika korában oly fontos internet-használati lehetőséget is biztosítjuk 4 db, 14 éven aluliak számára fenntartott számítógép segítségével a tanuláshoz és a szórakozáshoz, ismerkedéshez. Részt veszünk az iskolán kívüli kulturális programok, tevékenységek szervezésében, lebonyolításában (Mindenki karácsonya, Gyermeknap, vetélkedők, kiállítás megnyitó stb.) Könyvtárközi kölcsönzés Könyvtárunkban jól működő, egyre népszerűbb szolgáltatásként él a könyvtárközi kölcsönzés. Elsősorban a Békés Megyei Tudásházzal ápoljuk a könyvtárközi kapcsolatot, de a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtárral, az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárral, a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtárral, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárával (TIK) és az ország más könyvtáraival is folytatunk kölcsönzést. ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer), szolgáltató könyvtár vagyunk, mely útján szintén bonyolíthatunk könyvtárközi kölcsönzést, adó és kapó könyvtárként is. Erre a szolgáltatási formára egyre inkább szükség van a megnövekedett közép- és főiskolás olvasói létszám miatt december 31-ig 52 db könyvtárközi kölcsönzést bonyolítottunk eredetiben, valamint 7 db dokumentumot másolatban bocsátottunk az olvasó rendelkezésére. Ez a kapott dokumentumok száma, az adottaké 7 db. Az év vége óta eltelt 5 és fél hónapban is egyre több könyvtárközi kérést teljesítünk. Ez jó alkalmat teremt a vidéki kollégákkal történő szoros együttműködésre, személyes kapcsolatra. A kérések nagy része eredeti dokumentumra irányul, és csak elenyésző része másolatra. 10

11 4. Könyvtári tájékoztatás, információszolgáltatás Folyamatosan végzett tevékenység, évente ismétlődő feladatok: Olvasói igényeket figyelembe vevő állománygyarapítás, olvasóink és a lakosság tájékoztatása az új beszerzésekről Az olvasók tájékoztatása helyben Ennek módja részben a helyben történő ajánlás elsősorban szóban, másrészt honlapunkon a könyvajánló link alatt található ajánlás, harmadrészt a helyi médiában (Csorvási Híradó) jelentetünk meg ajánlást, amennyiben kapunk erre lehetőséget. A könyvtári eszközbeszerzésre kiírt pályázaton (2009. NKA) nyert támogatásból vásárolt új folyóiratpolc használatával elegendő helyünk lett arra, hogy itt helyezzük el az újonnan vásárolt könyveket, ezzel is segítve olvasóinkat a válogatásban. A tájékoztatásban egyre több könyvtári opac-ot használunk, amelynek segítségével szélesebb körű tájékoztatásra nyílik lehetőségünk. Egyre több olvasónk használja már önállóan is ezeket a keresőfelületeket, így meggyorsítva a keresést. Egyre nagyobb igény mutatkozik az olvasók részéről az online szolgáltatások (mérőóra állás beküldése, nyomtatványok letöltése, befizetési csekkek másolatának szkennelése, elküldése repülőjegy kinyomtatása stb.) igénybevételére. Ezekhez a legtöbb könyvtárhasználónak segítségre van szüksége. 5. Könyvtárút: 2010 őszén, október 4-én a Békés megyei Tudásház és Könyvtár kezdeményezésére elindult az I. Könyvtárút. Az országos Könyvtári Hét- tel egyszerre időzített zarándokút résztvevői Békéscsabáról Pécsig vitték a gyönyörű, erre az alkalomra tervezett és készített bőrkötéses könyvet, amelybe minden érintett állomáson írtak a könyvtáros kollégák valami útravalót. A csorvási könyvtár volt az első állomás, ahol a gyalogszerrel érkező zarándokok megpihentek, és tovább adták a staféta könyvet. Innen a mi 20 diákból és 5 felnőtt pedagógusból álló csapatunk vitte kerékpárral tovább az orosházi Justh Zsigmond Könyvtárba, és október 10-re Pécsre ért a zarándokcsapat. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az olvasás fontosságára, és a könyvtári tevékenységre fordítsa a közvélemény figyelmét. Ezt a célt el is érte a sok lelkes könyvtáros kitartásának köszönhetően, és jövőre indul a II. Könyvtárút. 11

12 6. Pályázati lehetőségek: Nyertes pályázataink: december 17-én támogató döntés született a TÁMOP-3.2.4/09/1 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében- Tudásdepó - Expressz című pályázatunkat illetően. (bővebben az 5. oldalon) 7. Szakköri tevékenység: A 2010/2011-es tanévben sajnos nem tudta tovább folytatni tevékenységét a tavaly októberben indult szlovák nyelvi szakkör felnőttek részére. A tagság visszajelzése alapján igény merült fel arra, hogy az új tanévben ismét induljon a szakkör munkája, erre sajnos a pályázati teendők, időhiány miatt nem volt idén lehetőség könyvtári rendezvényei: Február 1.: Könyvtárhasználati verseny az általános iskola osztályai számára (pályázati támogatással) Február 11. Koncz Gábor színművész pódiumestje Schultz Endre festőművész kiállításával (pályázati támogatással) 12

13 Február 14.: - Összeállítás szerelmes versekből, Valentin-nap alkalmából Február 25. : Könyvbarát klub indítása az általános iskolások számára (pályázati támogatással) Március 3.: Rejtvényfejtő klub gyerekeknek indítása (pályázati támogatással) Március 10. Föltámadott a tenger Ünnepi műsor a Theatrum Hungaricum társulatának előadásában (pályázati támogatással) Március 13.: - Kiállítás a Sajtó Napja alkalmából, sajtótörténeti könyvekből Március 13.: - Kiállítás az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról szóló könyvekből, kiadványokból 13

14 Március 17.: Nagyi-net 30 órában (pályázati támogatással) Március 18.: Projektnyitó rendezvény (TÁMOP /1) (pályázati támogatással) Március 22.: - Kvíz kérdések a Víz Világnapja alkalmából az iskolások számára összeállítva 14

15 Március 25.: - Kiállítás a Bartók relikviákból névadónk születésének 128. évfordulója tiszteletére Március 27.: - Ünnepi ének-zene órák 7. osztályosok számára Bartók Béla névadónk születésének 128. évfordulója tiszteletére Április 4.: Rajzpályázat a Föld Napja alkalmából hulladék anyagok felhasználásával készített játékok készítésére Április 5. : Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály művének mese átdolgozása a Theatrum Hungaricum társulatának előadásában (pályázati támogatással) 15

16 Április 7. : Ügyes Kezek Délutánja a II. sz. óvodában (pályázati támogatással) Április 11.: A Költészet Napja tiszteletére Pécsi Ildikó színművész pódiumestje (pályázati támogatással) Április 27.: Eredményhirdetés - Föld Napja pályázat Április 23.: - Könyvtörténeti kiállítás a Könyv Napja tiszteletére 16

17 Május 3.: - Megemlékezés folyóirat kiállítással a Sajtószabadság Napjáról Május 27.: Kaláka koncert a Gyermeknap alkalmából (pályázati támogatással) Június 6-június 10-ig: Kedvezményes könyvvásár az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Tóth Könyvkereskedés közreműködésével a könyvtár előtti téren 17

18 Június 7.: Író-olvasótalálkozó Závada Pál Kossuth-díjas íróval az Ünnepi Könyvhét alkalmából, a Hajdúvölgy Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület támogatásával június 15. után tervezett rendezvények: Június 21: - Szent Iván-éj a könyvtárban Az immár hagyománnyá vált rendezvényt 4. alkalommal tervezzük. Az est folyamán toronyzene, versek, dalok, hangszeres muzsika, hastánc, kézműves foglalkozások, boszorkánykonyha, arcfestés, a Power Beat dob zenekar fellépése, felolvasó színház lelkes amatőrök közreműködésével Szerelmes duettek címmel Homonnay Zsolt és Polyák Lilla koncertje a rendezvény keretében (pályázati támogatással) Augusztus 20.: Szent István napi ünnepi koncert Az Európa Daltól a Honfoglalásig címmel - részletek a legszebb magyar musicalekből és rock operákból (pályázati támogatással) 18

19 Szeptember 21. : - Megemlékezés a Magyar Dráma Napjáról Szeptember 25. : - Rendhagyó énekóra Bartók Béla halálának 65. évfordulójáról Szeptember 30. : - Mátyás király juhásza című mesejáték a Magyar Népmese Napja alkalmából a Theatrum Hungaricum társulatának előadásában (pályázati támogatással) - Rajzpályázat óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak Legkedvesebb mesém címmel Október 5. : - Pályázat az Állatok Világnapja alkalmából gyerekek számára Október 3-7-ig: Könyvtári Napok a hagyomány szerint - selejtezett könyvek vására - ingyenes beiratkozás - a legifjabb és legidősebb olvasó köszöntése - előadások, író-olvasótalálkozó felnőtteknek és gyerekeknek Október 30. : - Vetélkedő a Takarékossági Világnap jegyében az ált. iskolásoknak November: János vitéz című színielőadás a Theatrum Hungaricum társulatának előadásában (pályázati támogatással) December 2. : - Mikulásvárás mesével, zenével az óvodásoknak December 5-9 ig: A Gyermekkönyvhét megünneplése könyvajánlással December 15.: Berecz András mesemondó előadása gyerekeknek és felnőtteknek Baginé Szincsok Ilona könyvtárvezető Csorvás, június

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009.

Szatymaz Község Önkormányzata központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásai 2008-2009. 6. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól.../2009. (...) KT. rendelethez Szatymaz

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi szakmai tevékenységéről, az intézmény 2013. évi munkaterve Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Főváros Szabó Ervin 2012. évi beszámolójáról és 2013. évi munkatervéről szóló tájékoztatóról

Részletesebben

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja

A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja A Városi Könyvtár Esélyegyenlőségi Programja 2014 2018. Készítette: Sárköziné Sárovits Hajnalka igazgató és Soponyai Ilona esélyegyenlőségi felelős 2014. 1 Előzmények Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés BESZÁMOLÓ 2014 Áttekintés 1. Igazgatási feladatok 1.1 Minőségirányítás 1.2 Gazdálkodás, üzemeltetés 1.3 Humán erőforrás gazdálkodás 1.4 Partnerkapcsolatok 1.5 Önkéntesség, közösségi szolgálat 2. Könyvtárhasználat,

Részletesebben

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16.

Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár Túrkeve, Táncsics Mihály u. 16. Tájékoztató a 2013. évi tevékenységéről Bevezetés A Túrkevei Városi nak az önkormányzati feladatellátás szempontjából két fő alaptevékenysége van: közművelődési és könyvtári tevékenység. Ezekekhez járul

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület

Budapest Főváros X. kerület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolójának, és 20 ll. évi munkatervének tudomásul vételéről A Fővárosi

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

A VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ BESZÁMOLÓJA 2007-2008.

A VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ BESZÁMOLÓJA 2007-2008. A VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ BESZÁMOLÓJA 2007-2008. A világon olyan kevés hely van, ahol az emberek igazán jól érzik magukat. A könyvtár legyen ilyen hely! Juhász Gyula az Országos Széchenyi Könyvtár

Részletesebben

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ a 2013-ban végzett könyvtári tevékenységünkről

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ a 2013-ban végzett könyvtári tevékenységünkről RÉSZLETES BESZÁMOLÓ a 2013-ban végzett könyvtári tevékenységünkről Budai László 1 Tartalom Bevezetés... 3 Főbb adataink (2013. december 31.)... 3 Gazdálkodás... 3 Gyűjteményszervezés... 3 Helyismereti

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ

ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ ZALAI KÖNYVTÁRI LEVELEZŐ 2004/2 2004. szeptember 27-én közel száz könyvtáros vett részt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezetének szlovéniai kirándulásán. Képünk a muraszombati Szapáry-kastély

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben