XVI. évfolyam. 3. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVI. évfolyam. 3. szám"

Átírás

1 XVI. évfolyam 3. szám M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden kedves olvasónak KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánok magam és Ruzsa Község Képviselő testülete nevében. Sánta Gizella - polgármester Ruzsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete január 31-én tartotta munkaterv szerinti első ülését. Az első fő napirend keretében a képviselők megvitatták a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet. Az új Szervezeti és Működési Szabályzatban módosul az előterjesztések kiadásának rendje, figyelemmel az adatközlés lehetőségének megváltozására, az elektronikus adattovábbítás feltételeinek megteremtésére. Januártól kezdődően a képviselők az eddigi papír alapú testületi anyagok helyett elektronikus úton kapják meg a képviselő-testület üléseire készített előterjesztéseket. Szerepel a Szervezeti és Működési Szabályzatban a közérdekű adatokhoz való hozzáférés lehetőségének szabályozása. Ennek megfelelően az írásos dokumentumokon kívül az önkormányzat honlapján nem csak a rendeletekhez és a jegyzőkönyvekhez, hanem az előterjesztésekhez is hozzá lehet férni. A bizottságokra vonatkozó fejezet átdolgozásra került, rögzítve a legfontosabb bizottsági feladatokat is a szervezet és a fontosabb működési szabályok mellett. Ezen kívül a függelékben szerepel a bizottságok ügyrendje, amelyet a bizottságok a saját működésükre vonatkozóan maguk alkottak meg. Módosult az átruházott hatáskörök esetében a Pénzügyi Bizottság és a polgármester vagyonnal való rendelkezési joga az értékhatárok tekintetében figyelemmel arra, hogy az eddig hatályos rendelkezések nem biztosítottak érdemi döntési jogosultságot az alacsony értékhatárok miatt. Ezen kívül a polgármester esetében egy keret biztosítására is sor került, melynek értelmében a kistérségi társulás ülésein 200 eft felső határig kötelezettséget vállalhat. A szociális hatáskörök tekintetében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásának hatáskörét a polgármesterre átruházta a képviselő-testület. A következő fő napirend keretében a képviselők megvitatták a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat munkájáról szóló tájékoztatót. Kádár Mihály, a társulat igazgatója az írásos anyag kiegészítéseként elmondta, hogy a feladatok költségeinek biztosítására egy fő bevételi forrása van a társulatnak, az érdekeltségi hozzájárulások beszedése. Az érdekeltségi hozzájárulást annak kell fizetni, aki földterület tulajdonosa, illetve használója. Az egy hektárra eső összeget minden évben a küldött értekezleten határozzák meg. Aranykorona értékben történt a meghatározás, tehát a termőképesség szempontjából leggyengébb területeken, a homokhátsági részeken a legalacsonyabb ez az összeg. Átlagosan 600 Ft/hektár a hozzájárulás összege. Kitért a község területén végzett munkákra, amit jelentéktelennek minősített. Legutóbb a Honvéderdei csatornán végeztek munkálatokat, előtte pedig a Domaszéki-főcsatorna kotrását végezték el 2003-ban. Problémaként említette a Honvéderdei-csatorna esetében azokat a helyeket, ahol átjárókat alakítottak ki, ezáltal a víz lefolyása jelen pillanatban nem biztosított. A kérdések és hozzászólások részletei megtekinthetők az ülésről készült jegyzőkönyvben. A napirend végén a képviselők és az igazgató úr megegyeztek abban, hogy a küldött gyűlésre szóló meghívó a Polgármesteri Hivatal hirdetőjén kifüggesztésre kerül. Az egyéb előterjesztések keretében először a képviselő-testület pályázati önrészt biztosított a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz, melynek eredményeként a Mindenki Ebédel programra kiírt pályázaton vesz részt az önkormányzat.

2 Ruzsai Hírek 2. oldal március Ez lehetőséget fog arra biztosítani, hogy 20 gyermek az év valamennyi hétvégéjére és a szünidőre napi élelmezésben részesülne. Az önrész gyermekenként 7.500,-Ft-ot jelent, tehát összesen 150 eft-ot biztosított a költségvetésben önrészként a pályázathoz a képviselő-testület. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület megvitatta a Vízmű-Üzemeltetési Intézmény elmúlt félévi munkájáról szóló tájékoztatót. Az intézmény működése stabil, a szennyvízcsatorna-hálózatra a rákötések aránya meghaladja a 90%-ot. A vízkitermelés- és felhasználás az elmúlt három évben csökkent, ami a fogyasztók takarékoskodásának tudható be. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, hogy nem kíván Öttömös községgel körjegyzőséget alakítani. A következő előterjesztés keretében a Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság évi támogatásával történő elszámolás, illetve a évi támogatási keret szerepelt a képviselők előtt. A képviselő-testület az önkéntes tűzoltóság támogatására évre eft-os összeget határozott meg. Ezen kívül fejlesztési célú hozzájárulásként a lakosságszámra figyelemmel 100 Ft/fő, összesen 271 eft keretet határozott meg. A következő előterjesztés keretében a Pénzügyi Bizottság előterjesztéseként a képviselők megvitatták a helyi önszerveződő közösségek évi támogatásáról szóló elszámolást, valamint a évi pénzügyi támogatást. A testületi döntés alapján a következő támogatások folyósítására kerül sor évben: - Ruzsai Községi Sportegyesület eft - Polgárőr Egyesület eft - Önkéntes Tűzoltó Egyesület eft - Egyházközség eft - Körzeti Szabadidő Sport Egyesület (Lövész, Rádiós Klub, Honvéd Tartalékosok Klubja) eft - Intelligens Faluért Egyesület (Teleház működtetése) eft - Intelligens Faluért Egyesület (Ruzsai Hírek kiadása) eft - Ruzsai Baráti Kör Egyesület eft - Napsugár Horgász Egyesület eft - Ruzsai Nagycsaládosok Egyesülete eft Ezt követően a képviselő-testület jogszabályváltozásra figyelemmel módosította az önkormányzati intézmények alapító okiratait, majd döntött az iskolai játszótér eszközeinek leselejtezéséről. A következő előterjesztés keretében a évi költségvetés koncepcióját módosították a képviselők a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Vízmű-Üzemeltetési Intézmény tekintetében pályázati önerő, rendezvények finanszírozása, illetve a vízműhöz számlázóprogram beszerzése tekintetében. Ezt követően a képviselők a Pénzügyi Bizottság előterjesztésére a köztisztviselői illetményalap ,-Ft-ról ,-Ft-ra történt módosulása miatt módosították a polgármester illetményét és költségtérítését. A nyilvános ülés után zárt ülésen a képviselők átruházott hatáskörben, szociális ügyekben hozott polgármesteri döntésekről szóló beszámolót vitatták meg, majd felmentették közös megegyezéssel saját kérésére Fodor Gábor Vízmű- Üzemeltetési Intézmény igazgatóját és helyére kinevezték Bata Ferencet az intézmény igazgatójává. A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv a zárt ülésről készített jegyzőkönyv kivételével megtekinthető a jegyzői irodában, a községi könyvtárban, valamint az önkormányzat honlapján. A Képviselő-testület február 14-én ismét rendes ülést tartott, melynek első napirendje keretében tájékoztatót hallgatott meg a település határrendészeti helyzetéről, az ezzel kapcsolatos feladatokról. A napirend előadója Dr. Révész Szabolcs rendőrszázados szóbeli tájékoztatójában először a határőrség átszervezéséről, a schengeni csatlakozáshoz való felkészülésről tartott előadást, majd tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Határrendészeti Kirendeltség átkerült a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitánysághoz. A kirendeltség illetékességi területén összesen 10 település található, köztük Ruzsa is. Ruzsával kapcsolatban elmondta, hogy az államhatárhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények szempontjából a község nem az első vonalban van földrajzi elhelyezkedése miatt. A terület fő problémáját jelenleg a szervezett embercsempészet jelenti, melyet egyre nehezebb nyomon követni és egyre komolyabb technológiát igényel ennek a megakadályozása. Előadása végén diagramokon, ábrákon keresztül mutatta be a határrendészeti kirendeltség tevékenységét. A következő fő napirend keretében a képviselők megalkották az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletet. Ennek értelmében a költségvetés kiadási főösszegét eft-ban, bevételi főösszegét ugyancsak eft-ban állapította meg. A bevételi főösszegen belül eft működési forráshiány hitel igénybevételeként szerepelt. A képviselő-testület a működési bevételi főösszeget eft forráshiánnyal, eft-ban, a működési kiadási főösszeget eft-ban állapította meg. A képviselő-testület a felhalmozási kiadások és bevételek főösszegét eft-ban határozta meg. A évi fejlesztésekről a pályázati kiírások megjelenését követően egyedi döntés keretében hoz határozatot a képviselő-testület. Jelentősebb változások az előző évhez képest: Az óvodánál és az iskolánál a közoktatási feladatokat szeptember 1-től társulás keretében látja el az önkormányzat. A társulási formában történő feladatellátás miatt 8,7 millió forint többletnormatívát vehet igénybe az önkormányzat. A saját bevételek között szereplő szakorvosi ellátás finanszírozásánál 20%-os növekedés tapasztalható, mely elsősorban az új nőgyógyász munkába állásával magyarázható. A kommunális adóból származó bevételt az önkormányzat fejlesztési céltartalékként kezeli. Az önkormányzat működési kiadásainak 15%-át társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra (segélyezés, szociális ellátás) fordítja, közel 100 millió forint összegben. A helyi civil szervezetek támogatása az előző évhez viszonyítva 566 eft-tal magasabb. A képviselő-testület a költségvetési rendeletben kifizetési korlátot határozott meg, melynek mértéke 80%. Ez azt jelenti, hogy a civil szervezeteknek megítélt támogatás 80%-a utalható ki abban az esetben, ha az ÖNHIKI-s igénybejelentésből a forráshiány 50%-a nem térül meg. A költségvetést a könyvvizsgáló is véleményezte, mely szerint az előterjesztés a vonatkozó jogszabályokban foglalt tartalommal és formában, a szükséges egyeztetési eljárásokat követően került a képviselő-testület elé előterjesztésre.

3 Ruzsai Hírek 3. oldal március Az egyéb előterjesztések keretében a képviselők meghatalmazták a polgármestert arra vonakozóan, hogy a Dél- Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyertesként kihirdetett és megbízott Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. által vezetett tervezői konzorcium részére megbízást adjon és a Meghatalmazás és Megbízólevél című dokumentumot aláírja. Ezt követően a képviselő-testület a 2006-ban négy évre megválasztott szavazatszámláló bizottságok összetételét vizsgálta felül tekintettel arra, hogy az elmúlt két évben egyes bizottsági helyek megüresedtek, másrészt az első szavazókörben az eddigi 5 helyett 7 tagú bizottságot kell működtetni. A bizottságok összetételét a delegált tagokkal kiegészített formában a helyi újságban teszem közzé. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület határozott a Ruzsa, Rózsa utca 1/A. szám alatti lakás bérletére vonatkozóan, mely szerint február 16-tól Ferenczi István részére bérbeadta figyelemmel arra, hogy körzeti megbízotti megbízást kapott. A következő előterjesztés keretében a képviselő-testület 4 millió forint saját erős keretet biztosított kistérségi szintű közlekedésfejlesztési pályázat benyújtásához. A képviselő-testület a Körzeti és Szabadidő Sportegyesület beadványát megvitatta és ezt követően úgy döntött, hogy a korábban megítélt támogatási összeget nem módosítja. A képviselők döntöttek arra vonatkozóan, hogy a Baráti Kör, a Nagycsaládosok Egyesülete és a Gazdakör kérésére a régi tűzoltó szertárat a három civil szervezet rendelkezésére bocsátják szerződésben rögzítendő feltételek szerint. Ezt követően zárt ülésen a polgármester által átruházott hatáskörben hozott szociális döntésekről szóló beszámolót vitatták meg a képviselők. A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve a zárt ülésen készült kivételével megtekinthető a jegyzői irodában, a községi könyvtárban, valamint az önkormányzat honlapján. A képviselő-testület március 26-án 13 óra 30 perckor rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (Ruzsa, Alkotmány tér 2. ) apirend: 1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2.) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3.) Beszámoló az Egészségügyi és Családgondozó Központ munkájáról Előadó: Makra Ágnes intézményvezető 4.) A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása Előadó: Sánta Gizella polgármester 5.) Egyéb előterjesztések A Képviselő-testület ülése nyilvános. TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Lábecz László - címzetes főjegyző A március 9-i ügydöntő országos népszavazásról az Országos Választási Iroda közszolgálati tájékoztatóján keresztül értesülhetett. A helyi újságon keresztül felhívom szíves figyelmét a legfontosabb dolgokra, egyúttal a helyi választási szervek összetételét is közzé teszem. A népszavazás az Alkotmány 2. (2) bekezdésében nevesített egyik közvetlen hatalomgyakorlási eszköz március 9-én ügydöntő országos népszavazáson a következő kérdéseket találja a szavazólapokon: Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? - Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1- jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni? - Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? Ön február 22-ig értesítőt kapott a névjegyzékbe vételről. Az értesítőben tájékoztatást kapott annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát. Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen, vagy meghatalmazottja útján március 7-ig kérhet a Helyi Választási Iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem legkésőbb március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodába. A nyomtatvány mintáját az internetről is (www.valasztas.hu) letöltheti. Az igazolás birtokában a tartózkodási helye szerinti HVI vezetőjétől, vagy a szavazás napján az erre kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételt. Ruzsán az 1. számú szavazókörben lesz lehetőség az igazolással való szavazásra. Az 1. számú szavazókör címe: Általános Iskola Ruzsa, Üllési út 2. Amennyiben Ön igazolást kért és kapott, de úgy dönt, hogy mégsem utazik el tartózkodási helyére, akkor március 6-ig van lehetősége arra, hogy az igazolást visszaadja és kérje a névjegyzékbe való visszavételét. Ha ennek nem tesz eleget az említett határidőig, nincs lehetősége arra, hogy a határidő után, vagy a szavazás napján visszakerüljön a névjegyzékbe és szavazzon. Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel. Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. A mozgóurna csak írásban kérhető. A mozgóurnára vonatkozó kérelmet a mozgásában gátolt választópolgárnak alá kell írnia, de azt természetesen nem kell személyesen eljuttatni a Helyi Választási Irodához, vagy a szavazatszámláló bizottsághoz, ezt megteheti postán, vagy megbízottja által. A mozgóurnát a szavazás napja előtt a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni. Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több mint egynegyede azonos választ ad. A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára három évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga visszaszáll az Országgyűlésre. Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Ön számára kézbesített értesítő hátoldalán részletes tájékoztatást talál arra vonatkozóan, hogy milyen érvényes igazolvány bemutatásával szavazhat. Ha a népszavazással kapcsolatban bármilyen kérdésben felvilágosítást szeretne kérni, kérem forduljon a Helyi Választási Irodához (Ruzsa, Alkotmány tér 2. Telefon: ). Lábecz László - Helyi Választási Iroda vezetője

4 Ruzsai Hírek 4. oldal március A helyi választási szervek összetétele és elérhetősége Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat arról, hogy a március 9-i országos népszavazáson a következő választási szervek működnek községünkben: 1. szavazókör: Általános Iskola Ruzsa, Üllési út 2. Képviselő-testület által választott tagok: Varga Imréné Ruzsa, Tanya 841. Konkoly Józsefné Ruzsa, Pusztamérgesi út 39. Póttagok: Ördögh Klára Ruzsa, Paprika u. 7. Király Katalin Ruzsa, Paprika u. 6/1. Börcsök Miklósné Ruzsa, Pusztamérgesi út 26. Vetró Mihályné Ruzsa, Rózsa u. 29. Ördög Anikó Ruzsa, Öttömösi út február 20-ig pártok által delegált tagok: Bánfi Katalin Ruzsa, Fő u. 2. (FIDESZ-MPSZ) Farkas András Ruzsa, József Attila u. 1. (MSZP) 2. szavazókör: Művelődési Ház Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tagok: Makra Ágnes Ruzsa, Öttömösi út 10. Kormos Nikolett Ruzsa, Tavasz u. 6. Bata Péter Ruzsa, József Attila u. 24. Póttagok: Böröcz Józsefné Ruzsa, Kodály u. 3. Tandari Gizella Ruzsa, Tavasz u. 8. Pártok által delegált tagok: Nagy István Ruzsa, Tanya 765. (FIDESZ-MPSZ) Székesi Istvánné Ruzsa, Kossuth u. 12. (MSZP) 3. szavazókör: Teleház Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tagok: Dóczi Tiborné Ruzsa, Paprika u. 5/2. Kiri Antalné Ruzsa, Szivárvány u. 15. Vetró Klára Ruzsa, Rózsa u. 29. Póttagok: Jáger Róbertné Ruzsa, Szegedi út 54. Bodó Ferencné Ruzsa, Kossuth u. 17. Pártok által delegált tagok Weinketz Rozália Ruzsa, Tanya 991. (FIDESZ-MPSZ) Móráné Király Julianna Ruzsa, Kodály u. 43.( MSZP) Helyi Választási Iroda tagjai: Budai Anna, Tóth Sándorné, Fődi Anita, Szekeres Istvánné Vezető: Lábecz László Elérhetőség: Ruzsa, Alkotmány tér 2., Jegyzői Iroda. Telefon: Lábecz László HVI vezető Kedves Választópolgárok! Szegeden születtem, a homokhátságon nőttem fel. A sorsom úgy alakult, hogy az e tájékon élő tisztességes embereket képviselhetem a Magyar Országgyűlésben. Teszem ezt hitem és meggyőződésem szerint. Teszem a dolgom Szegedért és a Homokhátságért, a Családomért. S most aggódom. Aggódom, mert nem tudom, hogy mi lesz idősödő szüleimmel, s velük együtt a sok ezer munkában megfáradt nyugdíjassal, akiknek, ha már nem lesz erejük dolgozni nekünk kell megteremteni és szavatolni a biztonságot: a gyógyuláshoz, az egészséges élethez. A családok életében fontos szerepet töltenek be a gyermekek is. Ők a jövő reménységei és garanciái a gondtalanabb életnek, az ország felemelkedésének. Így fontos, hogy megfelelő útmutatást, képzést kaphassanak. Míg eddig természetes volt, hogy a tudásra szomjas fiatalok tanulhattak, most vajon meg tudjuk-e fizetni iskoláztatásukat, ha látjuk szemükben a tudásvágyat? Ha nem lesz elég anyagi forrása a családnak dönteni kell. Dönteni az édesanyának és az édesapának, hogy melyik gyermekének adja meg a szebb és jobb élet lehetőségét és melyiktől vegye el azt. Nehéz, lélekmarcangoló döntés lesz. Az én csemetéim most indulnak iskolába. Remélem, hogy nem kell majd választanom. Nem kell választanom sem nekem, sem az Ön családjának, hiszen minden gyermeknek nőjön az fel munkás vagy értelmiségi családban - lehetősége lesz a kor kihívásainak megfelelő ismeretanyag megszerzésére. Aggódom, s aggodalmamban Önökhöz fordulok. Látszik, hogy a parlamenti demokrácia eszközei nem elegendőek ahhoz, hogy megállítsuk azt a politikát, amely a polgárok többségének életét és jövőjét veszélyezteti. A népnek kell most összefognia. Az összefogás eredményeként megálljt parancsolni a jelenlegi kormányzati politikának. Találkozzunk március 9-én a szavazókörökben. Ne feledjék: A jövő igennel kezdődik. ógrádi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő KEDVES RUZSAI LAKOSOK! FŐZZÜ K MI IS A DELIKÁT 8-cal JÁTSZÓTERET! 2007-ben már 8 játszótérrel gazdagodott az ország ban a DELIKÁT 8 csapata ismét kisorsol 8 játszóteret azon települések között, amelyek az összegyűjtött vonalkódokkal pályáznak. Fogjunk össze és gyűjtsünk minél több DELIKÁT8-as vonalkódot, hiszen a 8. játszóteret automatikusan az a település (lakóközösség) nyeri, amely a lakosság létszámához viszonyítottan a legtöbb vonalkódot küldi be. PÁLYÁZZU K MI IS, EGY JÓL FELSZERELT, MODER KÖZSÉGI JÁTSZÓTÉRRE! Kérjük Önöket, hogy figyeljék a falu több pontján megjelenő további információkat és a kijelölt helyeken dobják be a DELIKÁT8-as ételízesítő vonalkódjait. Szervezők

5 Ruzsai Hírek 5. oldal március A RUZSAI IFJÚSÁGI Ö KORMÁ YZAT HÍREI Időközi Ifjúsági Polgármester Választ lasztás február 2, szombaton és óra között került sor az időközi ifjúsági polgármester választásra. Az választást előre meghirdettük. Minden 14 és 30 év közötti ruzsai lakos személyre szóló levelet kapott, melyben megtalálható volt a jelölő cédula is. Jelölhető volt minden 14 és 30 év közötti ruzsai lakos. A jelölés január 25-én zárult le. Eddig az időpontig egy jelölt adta le a cédulákat, így február 2-án csak rá lehetett szavazni. A szavazás érvényes volt, így az új ifjúsági polgármester Ördög Anikó lett. Az ifjúsági önkormányzat rögtön megtartotta alakuló ülését, ahol megalkotta a évi munkatervét, amelyet lent, és a honlapunkon: is olvashattok. Várunk minden érdeklődőt programjainkra, rendezvényeikre. Természetesen várjuk a javaslatokat, tanácsokat, ötleteket, melyeket igyekszünk beépíteni a munkatervbe és lehetőségeinket figyelembe véve megvalósítani. A Ruzsai Ifjúsági Önkorm nkormányzat nyzat Munkaterve a évre MÁRCIUS 15., szombat Megemlékezés koszorúzás Húsvéti kézműves ház Művelődési Házban - Kézműves foglalkozás, tojásfújás, tojásfestés, só-gyurmázás ÁPRILIS 11. péntek Bolondos nap party a Műv.házban MÁJUS 1., csütörtök 2. Ifjúsági nap Meghívjuk a környező ifjúsági szervezeteket és a helyi fiatalokat. Lesz: foci, főzés, zene, beszélgetés, tábortűz JÚ IUS 7. szombat Paint-ball - Előzetes jelentkezés alapján 28. szombat A 8. osztályosok köszöntése Sütögetés, vetélkedők JÚLIUS 19. szombat VII. Ifjúsági Amatőr Focibajnokság Nevezni lehet férfi és női kategóriában. A mérkőzések három pályán zajlanak. Nevezni lehet július 15-e szerda óráig. Rajzverseny: a verseny témája később kerül kihirdetésre. AUGUSZTUS Kiskunmajsa fürdőlátogatás - Előzetes jelentkezés alapján. A végső időpont később kerül kitűzésre. 9. szombat Horgászverseny 20. szombat Megemlékezés koszorúzás SZEPTEMBER 5. szombat yárbúcsúztató party a Művelődési házban 27. szombat Látogatás a szegedi vadasparkba Előzetes jelentkezés alapján. OKTÓBER 23. kedd emzeti ünnep és koszorúzás Aktív délután a Művelődési Házban Lesz: rejtvényfejtő verseny, ping-pong verseny, activity, csocsozás, sakk stb. OVEMBER 1. csütörtök Mindenszentek - Részvétel a Halottak napi megemlékezésen 7. péntek Sulibörze a Művelődési Házban Továbbtanulási tanácsadás a 7. és 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek. DECEMBER 5. péntek Mikulás-party Jótékonysági este Legszebb Mikulás-lány választás 14. péntek Évzáró testületi ülés Ajándékosztás a rászorultaknak a Mikulás-party bevételéből Ismét Húsvéti kézműves ház lesz a Művelődési Házban Az idén nagyon hamar beköszönt a Húsvét. Már márciusban várjuk a locsolkodókat. Most is szeretnénk segíteni egy kis meglepetés elkészítéséhez. Várunk minden érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt március 15-én délután 14 órától a Művelődési Házba! Hoznod semmit nem kell magaddal, de ha van olyan dolog amit szívesen hozol el megmutatni, vagy azt szeretnéd felhasználni azt megköszönjük! Várjuk ötleteidet is, amit szívesen megmutatsz barátaidnak, vagy azoknak akik még nem voltak velünk a kézműves házban. Lehetőség lesz tojásfújási technikák elsajátítására, tojásfestésre és díszítésre, só-gyurma formák elkészítésére, amit utána otthon ki tudsz sütni. Várunk sok szeretettel!

6 Ruzsai Hírek 6. oldal március A falugazdász hírei A területalapú támogatást igénylő termelők levelet kaptak, melyben tájékoztatás van a évi igénylés lehetőségeiről. Az MVH, az MgSZH és az Agrárkamara együttműködésének eredményeként a levél ajánlást tartalmaz a termelők részére, hogy igénylési szándékukkal mely falugazdászt vagy kamarai tanácsadót célszerű felkeresniük. A támogatások igénylésében így kapnak segítséget az elektronikus úton való benyújtáshoz. A már ismert térképes módszer helyett egy korszerűbb, várhatóan kevesebb hibát tartalmazó elektronikus eljárást fogunk alkalmazni. A levél kézhezvételét követően haladéktalanul keressenek fel bennünket, hogy időpontot egyeztessünk a kérelem összeállítására, benyújtására. Várhatóan naponta személyt tudok majd fogadni az egyeztetés szerinti időben. Tehát az ügyintézés nem érkezési sorrendben történik majd. Feltétlenül hozzák magukkal az MVH levelében lévő kódszámot is, mely nélkülözhetetlen lesz az előző évi kérelem megjelenítéséhez! A területalapú támogatások igénylésének időszakában március 17-től május 15-ig várhatóan semmilyen más ügyintézésre nem lesz lehetőség! Ezt is vegyék figyelembe azok, akik őstermelői igazolványukat a március 20.-i határidőig érvényesíttetni szándékozzák! Kérem, hogy a fentiekben vázolt nagy jelentőségű munka mindannyiunk számára új módszerrel való sikeres elvégzéséhez, az ütemezés szerinti időpontban, felkészülten jöjjenek ügyintézésre! További információkat az ügyfélfogadásokon adok személyesen, vagy telefonon. Fődi Imre - falugazdász Mezőgazdasági termelők figyelem! 2008 első negyedévében kiírásra kerülnek a kertészet korszerűsítéséhez és a kertészeti gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások, amelyekre érdemes már előre fölkészülni. A Teleházban hétfőtől csütörtökig informálódhatnak az aktuális pályázati lehetőségekről az agrárkamarai tanácsadóktól. FELHÍVÁS díszpolgári cím jelölésére Mint az Önök számára ismeretes Ruzsa községi díszpolgári cím adományozására minden évben a falunap alkalmával kerülhet sor. Idén május 17-én rendezzük meg a 10. falunapot, amikor ismét szeretnénk ezzel a lehetőséggel élni, és ehhez kérjük az Önök segítségét. A képviselőtestület rendelete értelmében: Díszpolgári cím annak a magyar állampolgárnak adományozható, aki Ruzsa község és lakossága számára, a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Ezek figyelembe vételével bárki írásban tehet javaslatot, amelyet legalább 3 megválasztott Képviselő-testületi tagnak alá kell írnia. Az ajánláshoz mellékelni kell írásos /minimum egy oldalas/ indokolást. E két dokumentumot március 20-ig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba a polgármester részére, aki a képviselő-testület elé terjeszti a javaslatot, majd zárt ülés keretében születik döntés a cím esetleges adományozásáról. Ruzsa község Képviselő-testülete Fásítási akció! Rendezett, virágos utcáinkat még néhol beteg, kiszáradó félben lévő gyümölcsfák csúfítják. Képviselő-testületi törekvés, hogy a közterületek gondozottak, kulturáltak legyenek, ezért azoknak a lakosoknak, akik az ingatlanuk előtt kivágják a gyümölcsfákat, az önkormányzat díjmentesen biztosít díszfákat /vörösszil, svéd berkenye /. Az igényeket március 12-ig jelezzék a Polgármesteri Hivatalban Majoros Imre ügyintézőnél. Tisztelt Olvasók! december 8-án óvodánk és a Szülői Szervezet jótékonysági Mikulás Bált szervezett Öttömösön a Művelődési Házban. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Sánta Gizellának, Ruzsa Község polgármesterének, aki segítségével hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához. Kisguczi Anikó és Veres Jánosné

7 Ruzsai Hírek 7. oldal március Farsangi mulatság A ruzsai Polgárőr Közhasznú Szervezete január hónapjában ismételten megrendezte a Polgárőrség bálját. A bálon nagyon jó hangulatot teremtett Szűcs Béla és zenekara. A hangulat fényét emelte a feltálalt finom sült, melynek elkészítésében az óvodások szakácsnői kiválóan jeleskedtek. Nem kevesebb érdeme volt azonban Deák Dezső polgárőr társunknak a finom pörkölt elkészítésében. A báli előkészületet nagyon sok munka előzte meg, a terítésben részt vett polgárőröknek is köszönetet mondunk, valamint minden segítőnek. Külön szeretnénk megköszönni Maróti Sándor polgárőr társunknak a felajánlott déligyümölcsöt, amelyet nagyon jóízűen fogyasztottunk el. Támogatóink névsora: A bál jó hangulatát növelte a jóízű vacsora elfogyasztása után sorra kerülő tombolasorsolás, melyet minden felajánlónak megköszönünk. Köszönjük a Molnár Büfé dolgozóinak, Anikónak és Iminek a nagyszerű felszolgálást a rendezvényünk folyamán. Ezen a bálon részt vettek a domaszéki, sándorfalfi, öttömösi, pusztamérgesi valamint a mórahalmi kedves vendégek is. Elmondásuk alapján nagyon ízlett a finom vacsora, és a kitűnő zene kellemesen szórakoztatta őket. A polgárőrség köszönetét fejezi ki Magyari Bélának a Megyei Szövetség elnökének a szervezésben végzett tevékenységét. Még egyszer köszönjük a sok szép tombola felajánlásukat. Talán még annyit, találkozunk: évben, hogy még gazdagabbak legyünk, együtt töltött csodálatos élménnyel. Polgárőrség vezetősége 100 Ft-os bolt Ábrahám F.- István és családja Ábrahám F. Zoltán Ábrahám Istvánné Bodó Ferencné és családja Bózsó Söröző Bózsó Szilveszter és családja Börcsök Hajnalka kozmetikus Börcsök Tiborné női fodrász Buzdorján László Császár János és családja Deák Dezső Dicső György és családja Dobos Vas Dr. Szanka János Farkas Bolt Farkas László és családja Florint Mór Fődi Imre és családja Gora Mónika Gregus Ferenc és családja Gyóni Károly Gyuris Szilveszter és családja Hárs Gyógyszertár Húsbolt Ruzsa Jáger Róbert és családja Kádár Német István Kazi István és családja Kiri Antal és Varga Rozália Kolonics István és családja Kolonics István és családja Kun Szabó Béla és családja Lasancz István Lasancz János Lila Diszkont Rúzsa Magyari Béla és családja Maróti Sándor és családja Míg Zoltán és családja Molnár András és családja Molnár Büfé Mór Marianna Nagy Béla Santung Bt. Nagy István és családja Papp Ilona vállalkozó Papp Istvánné és családja Papp János és családja Papp József Piazza Műszaki ABC Renáta Butik Ruházati Bolt Ruzsa Községért Alapítvány Ruzsa Presszó Sádt Ede és családja Sánta Gizella és családja Sánta László és családja Sarki Presszó Sárközi Ferenc és családja Sárközi Sándor és családja Üllés Savanya István és családja Sólya Zoltán és családja Szabó Tamás Szegediné Seffer Orsolya női fodrász Székesi Piroska néni Szél János és családja Tóth Bernadett női fodrász Varga Károly és családja Veres Csaba és családja Visnyei István és családja Vitai Attila és családja Zsolnainé Seffer Mónika női fodrász Kirándul ndulás az erdei iskolába Osztályfőnökünk tanév elején pályázaton vett részt. A pályázatot sikeresen megnyerte, és ezért 5 napos erdei iskolában vettünk részt. Az erdei iskola Klastrompusztán volt. Már hetekkel a kirándulást megelőzően izgatottan vártuk az indulást. Sokat beszélgettünk róla, tervezgettük, hogy milyen lesz. Január 14-én hajnalban indultunk Ruzsáról Szegedre a pusztamérgesi ötödikesekkel, Szabóné Birinyi Márta tanár nénivel, és Ollmann-né Lovászi Ágnes igazgatónővel. Onnan Pestre, Pestről vonattal Esztergomba, onnan vittek busszal minket a szálláshelyünkre. A szállásunk egy fogadóban volt. A szobák 5-6 ágyasak voltak, mindenkinek nagyon tetszett. Másnap találkoztunk az ideiglenes tanárunkkal is. Sok érdekes dolgot mutatott, majd elindultunk a Kéménysziklára. Mikor felértünk csoportokban néztük meg a tájat. Szerdán Esztergomba mentünk, ott először a Bazilikát látogattuk meg, ami nagyon szép volt. Majd a vármúzeumba mentünk, ott is sok érdekes dolgot láthattunk, utána a Mária Valéria hídon átmentünk Szlovákiába egy pillanatra. Csütörtökön a napot a Leánylegény barlangnál kezdtük, a barlangról sokat megtudtunk, délután pedig társasjátékoztunk. Pénteken indultunk vissza, az út ugyanúgy ment, mint a jövetel, csak visszafele. Sajnos gyorsan eltelt ez az 5 nap, jól éreztük magunkat és reméljük máskor is nyerni fog tanár nekünk ilyen pályázatot. Börcsök Barbara 5. osztály

8 Ruzsai Hírek 8. oldal március KÖZPO TI ORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁS RUZSA Központi Ügyelet 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám 104 Ügyelet: hétköznap:17h-tól másnap reggel 07h-ig. hétvégén: pénteken 17htól hétfő reggel 07h-ig március ap Ügyeletes orvos neve ap Ügyeletes orvos neve 1. Szombat Dr. Hézsai Klára, 17. Hétfő Dr. Vereczkei Csaba Dr.Vereczkei Csaba 2. Vasárnap Dr. Hézsai Klára, 18. Kedd Dr. Csonka Erika Dr. Vereczkei Csaba 3. Hétfő Dr. Hegedűs Zoltán 19. Szerda Dr. Bakos János 4. Kedd Dr. Bánfi Tamás 20. Csütörtök Dr. Hegedűs Zoltán 5. Szerda Dr. Joó András 21. Péntek Dr. Bánfi Tamás 6. Csütörtök Dr. Hézsai Klára 22. Szombat Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 7. Péntek Dr. Vereczkei Csaba 23. Vasárnap Dr. Joó András, Dr. Hézsai Klára 8. Szombat Dr. Csonka Erika, Dr. Bakos János 24. Hétfő Dr. Bakos János, Dr. Csonka Erika 9. Vasárnap Dr.Csonka Erika, 25. Kedd Dr. Hegedűs Zoltán Dr. Bakos János 10. Hétfő Dr. Joó András 26. Szerda Dr. Bánfi Tamás 11. Kedd Dr. Hézsai Klára 27. Csütörtök Dr. Joó András 12. Szerda Dr. Vereczkei Csaba 28. Péntek Dr. Hézsai Klára 13. Csütörtök Dr. Csonka Erika 29. Szombat Dr. Vereczkei Csaba, Dr. Csonka Erika 14. Péntek Dr. Bakos János 30. Vasárnap Dr. Vereczkei Csaba, Dr. Csonka Erika 15. Szombat Dr. Hegedűs Zoltán, 31. Hétfő Dr. Bánfi Tamás Dr. Bánfi Tamás 16. Vasárnap Dr. Hegedűs Zoltán, Dr. Bánfi Tamás TÁJÉKOZTATÓ Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Ruzsa Község Önkormányzata által fenntartott labor vérvételi és eredménykiadási rendje február 01-től az alábbiak szerint változik: A ruzsai labor beutalt betegeket csak telefonon történő időpont egyeztetéssel tud fogadni. A betegek az alábbi napokon kérhetnek időpontot vérvételre: Kedd és Csütörtök: 10,00-12,00 óráig. Péntek: 8,00-10,00 óráig. Telefon: 62/ Ádelhárdtné Marika- labor asszisztens Egészségház- Labor Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. Vérvétel időpontja: Kedd: 7,30-9,00 óráig. Csütörtök: 6,30-9,00 óráig. Vérvételi eredmények kiadása február 01-től: Keddi vérvétel eredményének kiadása: péntek 8,00-10,00 óráig. Csütörtöki vérvétel eredményének kiadása: kedd 10,00-12,00 óráig. Eredmény kiadásának helye: Egészségház- Labor Ruzsa, Tömörkény tér 8-9. Megértésüket köszönjük! Márton Eszternek és Kügler Franknak Születés Linda Halálozás Gyuris Mihályné szül.: Bálint Mária Szabó István Lasancz Jánosné szül.: Király Rozália Lasancz János nevű gyermeke született. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! Őszinte részvétünk a családoknak!

9 Ruzsai Hírek 9. oldal március Lakossági apróhirdetések Angol és német nyelvből korrepetálást és kezdőknek nyelvoktatást vállalok! Érd.: 30/ Felhívom kedves vendégeim figyelmét, hogy fodrászüzletem új helyre költözött, a Ruzsa, Öttömösi úton lévő tápbolttal szembe. Az új helyen is szeretettel várom régi és új vendégeimet. Szegediné Seffer Orsolya Tel.: 06-30/ TA YASI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS A februári lapszámban sajnos tévesen jelent meg a szemétszállítások időpontja. Mindenkitől elnézést kérünk! Tanyasi szemétszállítási időpontok: március 14., március 28. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Ruzsai gáz központi fűtéses, összkomfortos, kertes magánház, beköltözhető, jó állapotban, kedvezményes áron, sürgősen eladó. Ruzsa, Dózsa Gy. u. 11. Érdeklődni: Eladó Ruzsán egy 1.680m 2 -es zárt kert a Szegedi út mellett, rendkívül kedvező helyen. Ár: Ft Bérbe is kiadó. Érdeklődni: Ruzsán a Dózsa Gy. u. 11 szám alatt, kertes magánház, bútorozva albérletbe kiadó. Érdeklődni: Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné Ruzsa, Öttömösi út 38. Tel.: , 30/ hónapos vemhes üsző Ruzsán eladó. Érd.: 30/ Eladó egy három kerekű, kézzel hajtós tolókocsis bicikli valamint 2 db járókeret. Érd.: 70/ Zákányszék Ruzsa között mezőgazdasági segédmunkára férfi és női munkavállalókat keresünk. Ugyanitt traktorost részmunkaidőre alkalmaznánk. AM kiskönyv szükséges! Tel.: 30/ TELJES KÖRŰ PÉ ZÜGYI TA ÁCSADÁS, ÜGYI TÉZÉS Hitelek: jelzálogalapú szabad felhasználású gépkocsi hitelek használt lakásvásárlásra építési hitelek szoc.pollal Biztosítások: életbiztosítások gyerekeknek életkezdésre megtakarítás Befektetések: magas hozammal (a banki kamatnál magasabb) Magánnyugdíjpénztár: Európa díjas pénztára Önkéntes magánnyugdíjpénztár: Egészségpénztár már 16 éves kortól 1500 Ft-tal el lehet kezdeni I GYE TA ÁCSADÁS, ÜGYI TÉZÉS! Földeák László (Föci) 30/ )

10 Ruzsai Hírek 10. oldal március bank és biztosítás Krisztin Gábor helyi képviselő Rúzsa, Paprika u. 4/3. Tel.: Mezőgazdasági-, mikro vállalkozások figyelem! - Bizonyára tudják a FVM irányítása alá tartozik és a MVH ( Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ) vesz részt a pályázatok kiírásában és elbírálásában. - A pályázat benyújtásakor,hogy Ön igénybe tudja venni a támogatást, a megvásárolt vagy a jövőben megvásárolandó traktor, permetező, egyéb mezőgazdasági eszközök beszerzéséhez szüksége lehet egy teljes fedezetet nyújtó biztosításra. -A lakásbiztosítás megkötésekor nem kell a díjat azonnal kifizetni, hanem 2-3 hét múlva amikor a csekket kiküldik. A kockázat viselés másnap 0 órától kezdődik. - Lakásbiztosítást hitel mellé is köthet társaságunknál. - Ön egy 100 m2-es falusi téglaház állandó lakója, 100 m2-es melléképülettel, akkor a biztosítás éves díja egyösszegű befizetés esetén,15358 Ft/év. - Egy 100m2-es lakás és egy 100m2-es melléképület, amely vályogból van egyszeri befizetés esetén az éves díja Ft/év. - Hitelek, életbiztosítások, gépjármű biztosítások, vagyonbiztosítások, egyénre szabottan, személyes beszélgetést követően. TAVASZI LOMTALA ÍTÁS április 5-én LOMTALA ÍTÁS lesz a község belterületén. Az elszállításra szánt lomot, az adott napon legkésőbb reggel 6 óráig ki kell helyezni az ingatlanok elé úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza. A lomtalanítás több autóval történik, és nem az eddigi járatterv szerint. Egy területen csak egyszer mennek végig a nap folyamán. A lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl. nagyobb mérető berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy, edény, eszköz, ablaküveg,stb.) Nem szállítják el a későn kihelyezett hulladékot, valamint az építési törmeléket, komposztálható hulladékot, állati trágyát, veszélyesnek minősülő hulladékot (pl. akkumulátorok, vegyszerek). További információ: 62/ Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. Televízió javítás helyszínen, garanciával minden szerdán és pénteken. HIBABEJELE TÉS: a PIAZZA Műszaki ABC-ben Tel.: 62/ Használt színes TV-k 1 évgaranciával ELADÓK. Komlós László Tel.: Komlós Zsolt Tel.: Cím: 6412 Balotaszállás, Ady u. 7. ESEMÉ Y APTÁR Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Tel.: 62/ , 62/ március 07 péntek Nőnapi megemlékezés 08. szombat őnapi Retro Disco 10. hétfő Vegyesáru vásár 10. hétfő Versmondó verseny 18. kedd Bálaruha vásár Próbák, tanfolyamok: Minden hétfőn Jóga Minden hétfőn: Kungfu nagycsoport Minden kedden Énekkar Minden kedden: Női torna Minden kedden Néptánccsoport próba Minden kedden Citeraegyüttes próba Minden szerdán : Mazsorett próba Minden szerdán Felnőtt tánc Minden csütörtök Női torna Minden csütörtök: Német nyelvtanfolyam Minden pénteken: Kungfu kis-, és nagycsoport minden délután Pingpongozási,csocsózási lehetőség RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár Ágota YOMDAI MU KÁLATOK: Juhász Nyomda Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve Testületi ülés Január 31. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

XVII.. évfolyam. 1. szám 2009 J A N U Á R MINDEN KEDVES OLVASÓNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! XVII.. évfolyam 1. szám 2009. J A N U Á R Adjék Isten minden jót, öt-hat tyúkot, jó tojót! Hízott disznót, sok hurkát, tele pincét, kamarát, sonkát, kolbászt, szalonnát, gond ne bántsa a gazdát! Adjék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 28-án (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 1/2014. (I.29.)

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Országgyűlési Választás 2014

Országgyűlési Választás 2014 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. (56) 551 900, (56) 350-971 E-mail: jegyzo@mezotur.hu Országgyűlési Választás 2014 TISZTELT MEZŐTÚRI VÁLASZTÓPOLGÁROK! A köztársasági elnök 16/2014.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 22.-i nyílt üléséről 1. 79/ (X. 22.) Kt. határozat Magyarlak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülésterve. Általános rendelkezések Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve I. Általános rendelkezések A képviselő-testületi ülések általában a Községháza épületében kerülnek megtartásra. Más helyszín esetén

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én tartott nyílt üléséről 170/3/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 17-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 24/2014 (II.17.)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2014. szeptember 15.-én Segesd községben, az általános iskola éttermében megtartott, munkaterv szerinti együttes üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben