A ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2007. ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA"

Átírás

1

2 A ÉVBEN DÍSZOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT KOHÓMÉRNÖKÖK RÖVID SZAKMAI ÉLETRAJZA Miskolc szeptember 1.

3 Előszó ELŐSZÓ A jogelődje a Berg-Schola 1735-ben jött létre Selmecbányán, amit Mária Terézia október 22-én Akadémia Montanistica néven felsőfokú tanintézetté emelt. A Műszaki Anyagtudományi Kar története egészen a selmecbányai akadémián oktatott kohászképzésig vezethető vissza. Az I. világháború után, 1918 őszén az iskola elköltözött Sopronba, ahol 1919 tavaszán megkezdődött az oktatás ben vált véglegessé, hogy az Akadémia Sopronban marad. Az első teljes tanév őszén kezdődött. A két világháború között, majd utána nehéz időszak következett. Az iskola neve többször megváltozott, 1934-től a budapesti Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez karaként működött ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen létesült önálló bányász és kohász kar, a bánya- és a kohómérnökképzés négy esztendő alatt települt át Sopronból Miskolcra ben az első évfolyam már Miskolcon kezdett. A kifutó évfolyamokkal párhuzamosan a bányász és a kohász tanszékek fokozatosan települtek át az új székhelyre. A miskolci egyetemvárost Janáky István neves építészmérnök tervezte. A Nehézipari Műszaki Egyetem első rektora a soproni bánya- kohó és erdőmérnöki kar addigi dékánja Dr. Szádeczky-Kardoss Elemér tanszékvezető egyetemi tanár lett. Az 1960-as évek elejétől tartalmában megújult az oktatás. Az 1963-as reformtanterv kidolgozása után a metallurgus szak kétfelé vált: vas- és fémkohász és öntő ágazatra től a Kar a következő szakosodás szerint képezte a kohómérnököket, és adta ki az okleveleket: metallurgus szakon vas- és fémkohász, valamint öntő ágazat; fémalakító szakon alakítástechnológiai és fémtani ágazat. Ekkor alakult át a posztgraduális képzés, s ennek eredményeként a Kar a hetvenes évek végén már adott ki Környezetvédelmi Szakmérnöki Oklevelet is. Ez a képzési forma kisebb módosításokkal 1987-ig működött, amikor megszűntek az ágazatok, maradt a két szak: metallurgus és fémalakító. Ezen belül szélesebb körben lehetett ágazódni, a kor igényeinek megfelelően nőtt a gazdasági és jogi ismeretanyag. A mérnökökkel szemben támasztott új követelmények, a kohászat átalakulása nyomán ez a tanterv azonban csak öt évig élt folyamatos változtatások mellett ben elindult az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös mérnökfizikus képzés. A hallgatók az I. és IV. évet az ELTE-n, a II. és III. évet a Miskolci egyetemen és az V. évet a diplomamunka választás alapján a két egyetem bármelyikén végezhették. Az 1992-ben létrejött tanterv bevezette a szakirányokat, melyek megnevezése az oklevélben is szerepelt, a hagyományos képzések mellett ekkor jelentek meg az új végzettséget biztosító képzések: az automatizálás, az energiagazdálkodás, a minőségbiztosítás és a környezetvédelem. Egy másik irányba történő elmozdulást jelentett az 1993-ban elindult anyagmérnöki képzés ban a kar bevezette a kredit-rendszerű képzést, majd a legújabb jogszabályok alapján a 2005/2006-os tanévben elindult a BSc anyagmérnök képzés, amely ma már egyedüli alapképzési formaként választható a Műszaki Anyagtudományi Karon. A BSc képzés célja olyan mérnökök képzése, akik alapozó 2

4 Előszó 3 természettudományos, anyag szerkezettani, anyagismereti, anyagvizsgálati, anyagtechnológiai és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag előállítási technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint az előállított anyagok minőségének biztosítására, tehát az anyagfelhasználók igényeinek kielégítésére. A BSc képzés eredményes elvégzésével a hallgatók egy BSc (Bachelor of Science) diplomához juthatnak, amellyel el lehet helyezkedni, vagy további egyetemi tanulmányokat lehet kezdeni: MSc (Master of Science) szinten. Az MSc fokozat szükséges egy esetleges további PhD cím megszerzéséhez. Ez a többlépcsős felsőfokú oktatási rendszer a világon általánossá vált, ezért a megszerzett fokozatok nemzetközi elismerése és a rendszer átjárhatósága biztosított. Karunkon a Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola működik, amely a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges hátteret biztosítja. A kar keretein belül környezetvédelmi szakmérnöki képzés is folyik, illetve a felsőfokú szakképzés is hamarosan beindul. A 2007/08-as tanév kezdetén Nyilvános Ünnepi Szenátusülés keretében, szeptember 1.-én kerül majd sor a 65 és 50 éve végzett, jubiláló mérnök kollégáink köszöntésére és a díszoklevelek átadására. A József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki Karán Sopronban, 1942-ben kohómérnöki oklevelet szerzett négy kolléga részére vasoklevelet, a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán 1957-ben oklevelet szerzett 43 kohómérnök számára aranyoklevelet adományozott a Kari Tanács javaslatára a Szenátusa. Az 1957-ben végzett, s ebben az évben díszoklevelet átvevő egykori diákjaink részesei voltak a folyamatos változás és a bizonytalanság időszakának. Sajnos olyanok is voltak, akik 1957-ben nem szerezhették meg diplomájukat, sőt az országot is el kellett hagyniuk. Örülünk neki, hogy 2007-ben Őket is köszönthetjük és szakmai, emberi helytállásukat a Kari Tanács által alapított emléklappal ismerhetjük el. Büszkék vagyunk az Alma Mater egykori diákjaira. Sok évtizedes szakmai munkájuk, és tevékeny életútjuk példaként szolgál a mai és jövőbeni hallgatóiknak egyaránt. Jubiláló diákjaink munkásságát nagyra becsüljük és tiszteljük. Az ünnepi szenátusüléssel maradandó emléket kívánunk állítani egykori diákjainknak, akik egy életen keresztül hűek maradtak a tanultakhoz, alkotó tevékenységükkel becsületet és hírnevet szereztek az Alma Maternek. Reméljük, hogy az elmúlt évtizedek felidézésével, sikerült örömet szerezni mindazoknak, akik tudásuk legjavát adták, erőt és fáradságot nem kímélve dolgoztak. Sőt dolgoznak és szakmailag aktívak még ma is. Hiszen többen közülük irattári kutatást és műszaki szakirodalmi tevékenységet végeznek (Kapu című folyóirat gazdasági rovata), ápolják a hagyományokat, keresik és gondozzák a régi tárgyi emlékeket. Sokan aktív tagjai az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a különböző szakosztályokban, a nívódíj bizottságban, vagy éppen a történeti munkabizottságban munkálkodnak. Olyan jubiláló mérnökkollégánkat is köszönthettünk, aki jelenleg is teljesen aktívan dolgozik ipari szakértőként, vagy

5 Előszó 4 éppen mérnökirodában a minőségirányítási rendszer alkalmazását és működtetését irányítja. Nélkülük az elmúlt évtizedek jelentősebb kohászati, ipari üzemei nem működtek volna, hiszen Ők irányították a szakmai munkát, felügyelték a technológiát többek között a Dunai Vasműben, a Kohászati Gyárépítő Vállalatnál, a Beremendi Cementgyárban, az Erőmű Karbantartó és Javító Vállalatnál, a Rába Motorgyárban, a Csepel Művek Fémművében, a Tatabányai Alumíniumkohóban, a LÁNG Gépgyár és Vasöntödében, a Kőbányai Könnyűfémműben, a Csepeli Szerszámgépgyárban, az Orosházi Síküveggyárban, Diósgyőrben, a hengermű gyáregységben, a Metallográfiai Laboratóriumban, a Diósgyőri Gépgyárban, a Csepel Művek Acélművében, az Ózdi Kohászati Üzemekben. Az adott társadalmi, gazdasági körülmények között nélkülözhetetlen volt munkájuk. A Fémipari és Vasipari Kutató Intézet (mennyire hiányoznak manapság e nagy múltú intézmények), vagy a Magyar Szabványügyi Hivatal se lehetett volna meg tevékenységük nélkül. Fontos volt, hogy bekapcsolódtak az oktató munkába, tanítottak a en, a Dunaújvárosi Főiskolán, megírtak számos tankönyvet, egyetemi jegyzetet, részt vettek az Interneten hozzáférhető, többnyelvű, kohászati értelmező szakszótár elkészítésében. Azok a kollégák, akik 1957 után szerezték meg oklevelüket, változatos életpályát futottak be, volt aki külföldön diplomázott, volt aki Magyarországon maradt és oklevelét a kohómérnöki karon szerezte meg. Dolgoztak Svédországban a Jernkontronet Tűzálló Anyagok Laboratóriumában, a stockholmi AGA nagyvállalatnál, Gelsenkirchenben a Rajnai Acélművek Öntödéjében, Torontóban a Falconbrigge Ltd. és az AMAX Laboratóriumában, a Magyar Szabványügyi Hivatalban, a en, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülésben. Sajnos olyan is van, aki nem folytathatta felsőfokú tanulmányait. Számos maradandó szakmai eredmény fűződik nevükhöz: jelentős mai is használatos szakmai könyvek, a Bányászati és Kohászati Lapokba írt számtalan cikk, nagyszámú, ma is alkalmazott a kutatási eredmény. Sok területen továbbfejlesztve ma is működik az a gyártást technológia, amit bevezettek. Társszerzői számtalan hazai és több külföldi szabadalomnak, továbbá újítások és sikeres pályázatok, díjak fém jelzik szakmai munkájukat. Tevékenységük elválaszthatatlan részévé vált a mérnökgenerációk egymásra épülő és folyton gyarapodó, megújuló tudásának. Ma Európában járva, a nemzetközi tudományos konferenciákon, tanulmányutakon és üzemlátogatásokon megjelenve, mindnyájan azt tapasztaljuk, hogy az anyagtudomány, a környezetbarát és energiatakarékos anyagtechnológia, mindenütt támogatott és dinamikusan fejlődő szakterület. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az emberiség nagy technikai, gazdasági kihívásai, dilemmái az anyag, az energia és a környezet háromszögében csoportosulnak. A megoldások keresésében, és a helyes válaszok megtalálásában, mi is részt kívánunk venni. Ma már a Műszaki Anyagtudományi Karán a vas- és acélipar, az öntőipar, a hő- és felületkezelés mellett a szilikátipar, az üvegipar, és a műanyag ipar anyagtudományi és anyagtechnológiai problémáival is foglalkozunk. A végzett anyagmérnökök és fizikus-mérnökök felvértezve a kor színvonalának megfelelő informatikai, környezeti, energiagazdálkodási ismeretekkel ma már különféle szakterületeken helyezkednek el.

6 Előszó Véleményem szerint a Műszaki Anyagtudományi Kar fejlődésének kulcskérdése, hogy kellő létszámú, megfelelő felkészültségű fiatal válassza továbbtanulása színteréül karunkat. Az is elengedhetetlen, hogy a végzett mérnökök, akik alapszakon, vagy mesterszakon diplomát szereztek, vagy éppen doktori fokozatot értek el, sikeres és megbecsült tagjai legyenek az iparnak, a gazdaságnak. Ugyancsak indokolt a jelentősebb iparvállalatokkal, a szakmai szervezetekkel és szövetségekkel olyan együttműködés kialakítása, melynek célja a Műszaki Anyagtudományi Kar képzési programjának bemutatása, ezzel egyidejűleg a vállalatok szakemberutánpótlásának segítése. Meggyőződésünk, hogy mérnöki fakultás tanszék, szakirány ipari háttér nélkül hosszútávon nem létezhet. Hiszen az ipar a kutatási témákkal, fejlesztési elképzelésekkel megtermékenyíti, s a végzett hallgatóink befogadásával pedig hitelesíti szakmai munkánkat. Az ipari üzemekben a hallgatóink üzemi gyakorlati lehetőséget, tudományos diákköri témát, diplomamunkát, a végzés után pedig munkahelyet kapnak. A középiskolás diákok között pozitív tendencia kezd kibontakozni, ami reményeink szerint egyre erősebb lesz: növekszik a műszaki pálya vonzereje, egyre többen látják, hogy végzett mérnökeinkre számtalan állásajánlat vár, a mérnökökből hiány van, a színvonalas műszaki szaktudással rendelkezőket keresik. Meggyőződésem, hogy mindnyájunk számára, mindegyik kar, mindegyik tudományterület számára egyaránt fontos, hogy milyen az Alma Mater, a Miskolci Egyetem arculata, milyen az egyetem hírneve. Elmondhatjuk, hogy színvonalas, a kor kihívásaira válaszoló, és nem utolsó sorban piacképes szaktudást kínáló oktató munka folyik, s az Alma Mater megbecsüli diákjait, büszke rájuk. A jubiláló mérnököknek a tanulmányaik alatt és szakmájuk gyakorlásának évtizedeiben számtalan nehézséggel kellett szembenézniük. A szorongató történelmi körülmények között, a súlyos gazdasági helyzetben, gyakran változó és bizonytalan, sőt kiszámíthatatlan feltételek között kellett helyt állniuk. Büszkék vagyunk az eredményeikre, örülünk szakmai sikereiknek, és a megérdemelt elismeréseknek. Gratulálunk a díszoklevelet kapott mérnök kollégáknak, és ezzel a kiadvánnyal is tisztelgünk helytállásuk előtt. Nyugodt, derűs éveket. Nagyon jó egészséget kívánunk mindnyájuknak. Jó Szerencsét! Miskolc Egyetemváros, szeptember 1. Dr. Gácsi Zoltán Dékán 5

7

8 Előszó VASOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLTEK Sopronban 1942-ben szereztek diplomát 1. Altnéder János 2. Mándoki Andor 3. Örkényi Kálmán 4. Talabér József 8

9 Vasoklevélben részesültek Altnéder János gyémántdiplomás kohómérnök 18/1942. Születtem án Nagybányán. Édesapám fémkohómérnökként a Selmecbányai Akadémiát végezte, anyai nagyapám Adriányi Antal erdőmérnökként végzett a Selmeci Akadémián, anyai dédapám Adriányi János erdő és bányamérnök volt és a Selmeci Akadémia professzora volt, aki az évi szabadságharc alatt a magyarok oldalára állt, amiért az osztrákok nyomására az akadémiáról elbocsátották ben Sopronban kohómérnökként szereztem diplomámat és 1954 között az Ózdi Kohászati Üzemben dolgoztam az acélműben, majd 1954-ig a gázgenerátor üzem vezetője voltam től 1974-ig a Dunai Vasműben dogoztam főenergetikusként és tüzeléstechnikai osztályvezetőként és 1980 között a Kohászati Gyárépítő Vállalat tervezési főmérnökségén tüzeléstechnikai szakértőként dolgoztam nyugdíjba vonulásomig tól 1996-ig az Energiagazdálkodási Intézetben dolgoztam, mint szakértő. Szakértői munkám során mindenütt az volt a feladatom, hogy a kemencék és a tüzelőberendezések energiafogyasztását csökkentsem. Munkám során többször kitüntettek, mint kiváló dolgozót és újítót. Munkám mellett Ózdon és Dunaújvárosban a technikumokban és a Miskolci Egyetem esti tagozatain Tüzeléstechnikát, Kemenceépítést és Energiagazdálkodást tanítottam megbízott előadóként. 8

10 Vasoklevélben részesültek Mándoki Andor gyémántokleveles kohómérnök 34/ án született Salgótarjánban. Felsőfokú tanulmányait a Soproni Bánya - Kohó- és Erdőmérnöki Karon végezte el. Az Egyetemről 1942-ben meghívással a Rimamurányi Vasmű RT salgótarjáni gyárába kerül, ahol hideghengerlési és kovácsolási szakismereteket szerez. Országos üzemszervezési pályázaton korszerű gyártástervezési témában I. díjat nyer el 1949-ben. Kinevezik vezérigazgató helyettesnek ban a Munkás Tanács meghívja vezérigazgatónak. Ezt követően a Salgótarjáni Acélárugyár távlati tervezését irányítja és a Hideghengermű rekonstrukciójának tervezését, beruházását vezeti. Majd fejlesztési és termelési főosztályvezető. A Kohó és Gépipari Minisztérium Vaskohászati Igazgatóságára helyezik ben. Fejlesztési osztály, majd főosztályvezető ben a Magyar Vas és Acélipari Egyesülés műszaki igazgatójaként megy nyugdíjba. A vaskohászati szerkezetváltás, másod és harmad-termékek gyártásának és a korszerű technológiák és berendezések szorgalmazója. A 70-es években egyik találmánya piacra vitelével, megszakításokkal több, mint egy évet tölt el Svédországban, ahol piacgazdasági ismereteket sajátít el ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen külkereskedelmi közgazdász-mérnöki diplomát szerez után a Vasipari Kutató Intézet és a Licencia Külkereskedelmi Vállalt megbízásából külkereskedelmi irodát szervez találmányok értékesítésére után makrogazdasági elemzéseket publikál az új gazdasági rend eredményeiről. Szakértői tevékenységet folytat. A Kapu c. folyóirat gazdasági rovatát vezeti. 9

11 Vasoklevélben részesültek Örkényi Kálmán gyémántokleveles kohómérnök 35/ július 21-én születtem Ózdon ban kitüntetéssel érettségiztem Miskolcon, a Kir. Kath. Fráter György Gimnáziumban október 2-án Sopronban kohómérnöki oklevelet szereztem jeles minősítéssel októberétől pedig a Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű Rt. Ózdi Acélművében kezdtem el üzemi munkámat, ahol a kényesebb minőségű acélok gyártásával foglalkoztam és számos munkát könnyítő és költségcsökkentő újítást is bevezettem ben a Kohóipari Központ a Diósgyőri Kohászati Üzemekhez helyezett át, ahol 1950-ben a gyártásellenőrzési osztály vezetésével bíztak meg ben minisztériumi elismerésben is részesültem ben a Központi Műszaki Ellenőrzés vezetését bízták rám tól a vállalati nagyobb beruházások pénzügyi és gazdasági tervezését és ellenőrzését láttam el hat évig ben az újonnan szervezett Műszaki Gazdasági Iroda vezetésére kaptam megbízást. Kutatások szervezésével és a fejlesztések műszaki-gazdasági számításaival foglalkoztam június 15-én kohóipari-gazdasági-mémöki oklevelet szereztem kitűnő minősítéssel a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem levelező tagozatán ben új nyereségelemző műszaki-gazdasági számítási módszert dolgoztam ki és vezettem be ban kidolgoztam a fejlesztések fedezeti forrást biztosító tervezési módszerét. Háromszor kaptam kiváló dolgozó kitüntetést. Gyári munkám mellett a vállalati műszaki oktatásban is részt vettem ban a Kohóipari Technikum részére két tankönyvet írtam. (Általános Kohászat I, Kohóipari Anyag és Gyártásismeret) között a Nehézipari Műszaki Egyetem esti tagozatán különböző tárgyakat adtam elő (vasanyagok ismerete, gyártásellenőrzés, stb) július 21-én nyugdíjba mentem ben aranyoklevelet, 2002-ben gyémántoklevelet kaptam. Az OMBKE-nek 1943 óta tagja vagyok. 10

12 Vasoklevélben részesültek Dr. Talabér József gyémántokleveles kohómérnök 41/ október 6-án született Keresztényben. Kohómérnöki oklevelét 1942-ben kapta meg a Soproni Bánya- Kohó- és Erdőmérnöki Kartól. Betöltött munkakörök: Munkaadó Hely Beosztás Ideje Magyar Ált. Kőszénbánya Tatabánya Mérnök M.Á.K Ipari Üzemek Tatabánya Főmérnök Építőanyagipari Budapest Osztályvezető Minisztérium Építésügyi Minisztérium Budapest Iparági főmérnök Dunai Cement és Mészmű Vác (beruházás) Igazgató,főmérnök Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet Budapest Igazgató től 2000-ig egyetemi tanár a Veszprémi Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen és irányítója a(z) Beremendi Cementgyár beruházási munkáinak. Hejőcsabai Cementgyár beruházási munkáinak. Bélapátfalvai Cementgyár generáltervező munkáinak. Haldenslebeni Porcelángyár beruházási munkáinak. Hódmezővásárhelyi Porcelángyár beruházási munkáinak. Orosházi Síküveggyár beruházási munkáinak. 11

13 ARANYOKLEVÉLBEN RÉSZESÜLTEK a Miskolcon 1957-ben szereztek diplomát 1. Baráz András 2. Boros Mária (Szűcsné) 3. Buczkó János 4. Czakó Lajos 5. Dr. Endrődi Mária (Laárné) 6. Enyingi Kálmán 7. Farkas László 8. Ferencz József 9. Ferencz István 10. Fodor László 11. Füle Ferenc 12. Gáspár Jenő 13. Hajnovics Lajos 14. Haller János 15. Havas Tamás 16. Dr. Herendi Rezső 17. Honti (Popovics) József 18. Hornyák Mária (Dr. Sassné) 19. Horváth Csaba 20. Hunyadi Éva (Szabóné) 21. Kaptai György 22. Karancz Ernő 23. Kondás Miklós 24. Kováts Jenő 25. Dr. Kúti István 26. Lukucza Pál 27. Dr. Mezei József 28. Dr. Mészáros István 29. Najsli József 30. Narancsik Pál 31. Péczi József 32. Persik Lajos 33. Pogány Gyula 34. Pogány Irén (Horváthné) 35. Rózsa Jenő 36. Szabó Miklós 37. Szegfű Irén (Dr. Szarka Zoltánné) 38. Szermek Ottó 39. Szikszai Márta (Dr. Tranta Ferencné) 40. Tarsoly Sándor 41. Tóth Aurél 42. Turcsán József 43. Urbán László 44. Vécsey Béla 45. Dr. Voith Márton

14 Baráz András okleveles kohómérnök 2/ december 15-én egy borsodi kis faluban, Borsodnádasdon született. Innen került kacskaringós utakon az ózdi József Attila gimnáziumba, ahol 1951-ben érettségizett. Mi lehetett egy kohász falu szülöttének életútja, ha nem a kohászat? 1957-ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen kohómérnöki oklevelet szerez. Fiatal kezdő mérnökként Csepelre kerül, a Vas- és Acélöntödébe üzemmérnöknek. Ott éli le élete nagy részét, az öntöde különböző területein, beosztottként és vezetőként tól a Csepel Művek vezérigazgatóságán műszaki és gazdasági szaktanácsadó, majd a Cs. M. Műszaki Fejlesztési Igazgatóságán fejlesztési főmérnök ban, amikor a Csepel Műveket a nagy átalakulások kezdik megrengetni, megszűnik a Műszaki Fejlesztési Igazgatóság, visszamegy első munkahelyére, a Vas- és Acélöntödébe ben, közel a nyugdíjas évek kezdetéhez, még telik erejéből egy váltásra, a Mineralimpexnél főmunkatársként hasznosítja közgazdasági és német nyelvtudását, amelyet 1963-ban az Idegennyelvek Főiskoláján szerzett. A Csepeli Vas- és Acélöntöde fejlesztési tevékenysége során, a járműprogram kapcsán, alkalma volt felsőfokú német nyelvvizsgájához sokoldalú gyakorlatot szereznie, nyelvtudását tökéletesítenie, amelyet munkája során jól és szívesen hasznosított ben kohóipari gazdasági mérnöki diplomát szerzett a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. A hosszú évtizedek alatt mindig tanult, szerette a nyelveket, az új szakmai ismereteket. Munkájáért számos vállalati és állami kitüntetésben részesült. Aktívan részt vett az egyesület munkájában, amelynek nyugdíjasként ma is tagja ben ment nyugdíjba, azóta aktív pihenéssel tölti idejét. Amire munkás évei alatt kevesebb ideje volt, most a sakkversenyek állandó résztvevője. Nagyot változott a világ a magyar kohászatban, sok régi munkatársával tartja a kapcsolatot, de már csak a kohászat múltjáról beszélgetnek. 13

15 Boros Mária, Szűcs Gerzsonné okleveles kohómérnök 6/ augusztus 5-én helyezkedett el a Csepeli Hengerműben mérnökgyakornokként. Két hét múlva a Vegyipari gép- és Radiátorgyár Technológiai osztályán gyártástervező, később az öntöttvas kazánok és radiátorok programozója lett. Rossz lakáskörülményei miatt, 1960 nyarán áthelyezéssel az Ózdi Kohászati Üzemek Műszaki Fejlesztési Főosztályára került, ahol 3 évig dolgozott, mint a műszinterv és téli felkészülési terv műszaki ügyintézője őszéig a Technológiai és Kutatási Főosztály Metallográfiai osztályán, mint anyagvizsgáló mérnök tevékenykedett. Feladatai közé tartozott többek között ig: az ózdi acélok reklamációs vizsgálata, a martinkemencék és hengerművek berendezéseinél előforduló meghibásodások vizsgálata, a kísérletileg gyártott alacsony ötvözésű időjárásnak ellenálló un. Corten acélok vizsgálata, az acélon korróziós vizsgálatokat végezett kitéti próbatesteken több közegben (savas, bányában, Ózdon két helyen, egri és debreceni levegőn) őszétől a Jászberényi Aprítógépgyár mechanikai laboratóriumában dolgozott anyagvizsgáló mérnökként. Később a Kémiai Laboratórium vezetője lett. Megteremtette a műszaki feltételeit az új acélöntödében gyártott öntvények összetételének meghatározásához, az elemzéshez szükséges vegyszerek, eszközök és bútorok beszerzését és nem utolsó sorban az elemző laboránsok betanítását biztosította. Ezen felül a vállalati méregfelelős teendőit is ellátta. Családi körülmények miatt, 1979 nyarán az Erőmű Karbantartó és Javító Vállalathoz (ERŐKAR) került, a Mechanikai Laboratóriumba, ahol, mint anyagvizsgáló mérnök dolgozott. Munkájához tartozott az erőművekben előforduló meghibásodások mechanikai és technológiai vizsgálata. Feladata volt még az erőműi gőzvezetékek hosszúidejű élettartam vizsgálata is, melyet a nyugdíj után még tíz évig részmunkaidőben tovább végzett. 14

16 Buczkó János okleveles kohómérnök 7/ augusztus 28-án született Jászberényben. Itt érettségizett a Lehel Vezér Gimnáziumban ben szerzett kohómérnöki diplomát a Miskolci Egyetemen. A diploma megszerzése után szinte napokon belül a Csepel Művekbe került. Ott több mint 20 éven keresztül a Kovácsológyár különböző területén vezetőként dolgozott, majd az utolsó néhány évben a gyáregység vezetője volt. A két évtized alatt jelentős fejlődésen ment át a szabad kézi kovácsolás, a süllyesztékes kovácsolás, a sajtolt acélpalackgyártás és a hőkezelés. Európa nagy autógyárai (VW, BMW, Peugeot, Volvo stb.) vásárolták a süllyesztékes kovácsdarabokat és a Távolkelet országaiba (Törökország, India, Indonézia, Kína stb.) szállították az oxigénpalackokat. Egy közbeeső időben megbízták a csepeli acélgyártás további fenntartása miatt szükségessé vált szintentartó beruházás irányításával. Ennek a beruházásnak eredményeként az elektroacélgyártás szinte teljesen megújult, és az acélmű kiszolgáló berendezéseinek korszerűsítése, megerősítése biztonságosabbá tette a további üzemeltetést. A beruházás megfelelő ütemben, a tervezett költségkereten belül valósult meg. A csepeli acélgyártás és a melegalakító területek összevonása után a technológiát, kísérletkutatást, gyártmányfejlesztést és az általános műszaki feladatokat ellátó osztályokat is magába foglaló intézetet vezette. Az intézet kiváló szakembereket alkalmazott, melynek eredményeként a kollektív munka kiemelkedő fejlesztési eredményeket hozott. Néhány év után az intézetet átszervezték. Ezt követően a varratnélküli csőgyártás területén dolgozott, majd pár év múlva nyugdíjba ment. Azóta is dolgozik, egy hulladékhasznosító cég üzletkötője. Pályafutása nagy sikere, hogy a sajtolt acélpalackgyártás melegalakítási technológiájának kiváló voltát Indiától az Egyesült Államokig elismertette, majd több nagy acélpalackgyártó cég megvásárolta annak know-how-ját. 15

17 Czakó Lajos okleveles kohómérnök 11/ április 9-én született Ózdon. Miskolcon, a Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett ben beiratkozott a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karára december 1-vel, mivel az egyetemi oktatás szünetelt, munkát vállalt és a Lenin Kohászati Művek Acélműi MEO fizikai állományú dolgozója lett. Munkába járás mellett 1957-ben szerzett vas és fémkohómérnöki diplomát a en szeptemberében a Képzőművészeti Alap Kivitelező és Iparvállat megkeresésére a vállalat budapesti szoboröntödéjében helyezkedett el üzemvezetőhelyettesként. Feladata a szoboröntés és cizellálás technológiai leírása és annak szakmai nómenklatúrában való elismertetése volt. Számos köztéri szobor posztamensre helyezésében és átadásában részt vett ban áthelyezéssel az LKM Elektroacélművébe lépett át acélgyártói munkakörbe ben megpályázta a vállalat Metallográfi Osztályán megüresedő állást és a Mechanikai laboratórium és Próbamegmunkáló üzem vezetője lett ben hőkezelő szakmérnöki oklevelet szerezett az ME-n. Ezen ismereteit jól hasznosította laboratóriumi és oktatói tevékenysége során. A Gépészmérnöki Kar Mechanikai - Technológiai Tanszékén 10 évig, a Kohómérnöki Kar kihelyezett Minőségbiztosítási Tanszékén több alkalommal gyakorlatvezetőként működött. Hazai szaklapokban több publikációja jelent meg. Anyagvizsgálóként a rutinfeladatokon túl sok kísérleti és kutatási feladat megoldásában vett részt között az LKM kísérlet-kutatási osztályán dolgozott főelőadóként. A gyári átszervezések után ismét a Metalcontrol Kft. Mechanikai laboratóriumának vezetője lett ben saját kérésére korkedvezményes nyugdíjba vonult, de 2004-ig részmunkaidőben műszaki tanácsadóként tovább dolgozott. Pályája során több kitüntetésben és miniszteri elismerésben részesült. A bórral mikroötvözött ZF-acélok laboratóriumi vizsgálatainak honosításáért vállalati alkotói és nívó-díjakkal jutalmazták. Nős, két lánya és öt fiúunokája van. Hobbija a kerti munka. Szervezi az évfolyam találkozóit és szerkeszti az 1957-ben végzett öregkohászok honlapját óta OMBKE tag. 40 éves tagságáért Soltz Vilmos emlékérmet kapott. 16

18 Dr. Endrődi Mária, Dr. Laár Tiborné okleveles kohómérnök 12/ június 27-én született Budapesten. Gyermekkorát borsod megyei bányatelepeken töltötte, itt járt elemi iskolába. Később Miskolcra költöztek ben beíratták a miskolci leánygimnáziumba, ahol 1952-ben érettségizett humán tagozaton. Ősszel az egyetemen elkezdte a kohómémöki tanulmányokat. A pályaválasztásban döntő szerepe volt a Miskolcon maradásnak. Az egyetem elvégzése humán érdeklődése miatt kezdetben sok gondot okozott, de a felsőbb évesek, majd tanulóköri társai segítségével ezeken túljutott. Harmadévtől kezdve ilyen gondjai nem voltak és sikeresen teljesítette minden vizsgáját májusában megkapta a diplomát augusztus l-tő december 31-ig Budapesten a Fémipari Kutató Intézetben (későbbi neve Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet) dolgozott. Egyetemi professzorai ajánlására vették fel ide és nyugdíjazásáig itt is maradt. Végigjárta a kutatóintézeti fokozatokat, a gyakornoktól a műszaki tanácsosig novemberében elnyerte a Műszaki Egyetemi Doktor - i címet. Munkahelye ipari kutatóintézet volt, így tevékenységének jelentős része gyártástechnológiák kidolgozásához és fejlesztéséhez kapcsolódott. Alakítható alumínium ötvözetek öntési problémáival foglalkozott, ezt egyrészt laboratóriumban, másrészt üzemi öntödékben végezte: Inotán, Ajkán, Tatabányán és a Székesfehérvári Köfémben. A jelentősebb témakörök az alábbiak voltak: tuskóöntés (kristályosodás, technológia, minőség) hagyományos, elektromágneses és melegfejes eljárás olvadéktisztítás Só- és gázkezelés, szűrés, folyamatos tisztítás szemcsefinomítás (a bórtartalom problémái) öntvehengerlés (kristályosodás, technológia, hibaokok) folyamatos huzal-és szalaggyártás Több évtizedig referált német folyóiratokat és a szakirodalmat gond nélkül olvasta oroszul és angolul is. Minden nehézség ellenére szívesen gondol vissza az egyetemi évekre, professzoraira és jó szellemű baráti köröket alkotó évfolyamtársaira. 17

19 Enyingi Kálmán okleveles kohómérnök 13/ szeptember 7-én született egy Balaton melletti kis faluban, Lesencetomajon. Az elemi iskolát szülőfalujában végezte. Utána beiratkozott a Keszthelyi Premontrei Gimnáziumba, oda 1948-ig, az iskolák államosításáig járt. Ekkor átiratkozott a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnáziumba, ott érettségizett 1952-ben. Utána a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Kohómérnöki Karán folytatta a tanulmányait technológus szakon és ott kapott diplomát május 31-én. Az üzemi munkát június 4-én a Győri Rába Magyar Vagon és Gépgyárban kezdete el a hőkezelő üzemben művezetőként áprilisában átkerült a Motor Gyárba anyagtechnológus beosztásba. Feladata, az akkor gyártott Jendrassik motorokhoz importból behozott alkatrészek (dugattyú, szelep, stb.) hazai gyártásának a megoldása volt decemberében kinevezték a gyár újonnan épülő hőkezelő üzemébe üzemvezetőnek, ahol 1965 januárig dolgozott. Aztán fejlesztőmérnöki beosztást kapott az induló Rába-Man Motorgyár Licencátvételi Főosztályán, ahol feladata a motorgyártáshoz szükséges kohászati alapanyagok és féltermékek biztosítása volt. Itt volt 1969 júniusáig, akkor átment a Győri Mezőgépgyárba, ahol az általa tervezett anyagvizsgáló laboratórium vezetője lett ban a en kohóipari gazdasági mérnök diplomát szerezett októberétől a vállalatnál Szervezési és Ellenőrzési főosztályvezetőnek nevezték ki. Utána 1976 augusztusában megpályázta a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Anyagismeret és Technológia Tanszékén egy adjunktusi állást, amit elnyert. Ott, hőkezelés és fémes szerkezeti anyagok tantárgyakból előadásokat tartott 1992 januárig, amikor korkedvezményes nyugdíjazását kérte; ezt megkapta és azóta, 14 éve éli a nyugdíjasok nem gazdag, de nyugodt éveit től Győrben, az X-Meditor Lapkiadó Kft. kiadásában megjelentett Autótechnika című szakmai folyóiratba anyagtechnológiai tárgyú tanulmányokat készít. A 2004-ig megjelent cikkeit kiadták egy CD-n. Nagy volt az érdeklődés az anyag iránt és ezzel jelentős szakmai sikert ért el. 18

20 Farkas László okleveles kohómérnök 14/1957. Rakamazon születtem, 1932-ben. Az általános iskolát Rakamazon végeztem el ben Budapestre költöztem, ahol tanulmányaimat tovább folytattam és acélöntő munkásként dolgoztam ben jeles eredménnyel érettségiztem től 1957-ig Miskolcon voltam, a Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatója, a vas- és fémkohász szakon ben az Állami Vizsgáztató Bizottság okleveles vas-és fémkohász szakos kohómérnöknek nyilvánított től 1992-ig (nyugdíjkorhatárig) a következő vállalatoknál dolgoztam: Munkahely Beosztás LÁNG Gépgyár, Vasöntöde Mérnök Kőbányai Vas-és acélöntöde Mérnök Qualital Könnyűfémöntöde Osztályvezető Csepel Művek Tervező és Kutató Intézet (AGMI) Osztályvezető Munkám során a következő szakdolgozataim jelentek meg: Bányászati és Kohászati Lapokban, július hó: Tapasztalatok az ÖAlCu 4MgTi nagy szilárdságú alumíniumötvözet és az ebből készült öntvények gyártásával kapcsolatban. MM, Minőség és Megbízhatóság, 1982/3 Komplex minőségbiztosító rendszerek kidolgozása és alkalmazása a Csepel Művekben. MM, Minőség és Megbízhatóság 1983/3 Az egyesített minőségi mutatók alkalmazásának lehetőségei és korlátai től és ma is nős vagyok, egy gyermekem és két unokám van. Nyugdíjas életemet kertészkedéssel és olyan kutatással színesítem, amelynek alapján szeretném megérteni saját létünk okát. 19

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Jelentősebb ipari ipari ka k pcsola pcsola o t k Győr Kazincbarcika Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Ózd Hódmezővásárhely Sátoraljaújhely

Jelentősebb ipari ipari ka k pcsola pcsola o t k Győr Kazincbarcika Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Ózd Hódmezővásárhely Sátoraljaújhely Műszaki Anyagtudományi Kar képzések ése 2009 februárjában ME Műszaki Anyagtudományi Kar 1 Jelentősebb ipari kapcsolatok Audi Hungária Motor Kft., Győr AES Borsodi Energetika Kft., Kazincbarcika Alcoa Köfém

Részletesebben

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában)

Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Oktatási, kutatás-fejlesztési és vállalkozások közötti együttműködés (a Miskolci Egyetem, a BorsodChem és Kazincbarcika vonatkozásában) Dr. Erdélyi János adjunktus Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

EGYESÜLETI HÍRMONDÓ. erõt merítõ munkája határozza meg. Ezt a mondatot az a tény mondatja ki velem, hogy a kényszerû búcsútól eltekintve a

EGYESÜLETI HÍRMONDÓ. erõt merítõ munkája határozza meg. Ezt a mondatot az a tény mondatja ki velem, hogy a kényszerû búcsútól eltekintve a EGYESÜLETI HÍRMONDÓ ROVATVEZETÕ: dr. Fauszt Anna Harminc év a BKL Kohászat szolgálatában Egy szakmai lap felelõs szerkesztõje ritkán fordul személyes hangvételû írással olvasóihoz, akiknek döntõ része

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium működési rendje, igénybevételi szabályzata

Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium működési rendje, igénybevételi szabályzata Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium működési rendje, igénybevételi szabályzata 1) Működési terület és a Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok Az Öntészeti Oktató és Kutató Laboratórium alkalmas az

Részletesebben

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Lévai András. életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei. Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Lévai András életútja, munkássága, az energetikai oktatás kezdetei Dr. ny. egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 1/16 Életútja Született: 1908. december 22. Oravicán (Erdély) Középiskola:

Részletesebben

Az 1950-es évektől 2005-ig

Az 1950-es évektől 2005-ig Dr. Bihari Péter Az 1950-es évektől 2005-ig Gépészmérnök képzés keretein belül Gépgyártástechnológia szak (nincs ágazat) Mezőgazdasági gépész szak (nincs ágazat) Vegyipari gépész szak (2 ágazat) Textiltechnológia

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

Személyi-foglalkozási adatlap

Személyi-foglalkozási adatlap Központi Statisztikai Hivatal Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer I/a. minta Az adatszolgáltatás nem kötelező! Terület: Számlálókörzet száma: A lakás sorszáma: Személy sorszáma a lakásban: Folyamatos

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története

Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története Érsek Dénes: Az Elektrotechnikai Tanszék története Az önálló elektrotechnikai oktatás az egyetemünk ősének tekinthető Bányászati és Erdészeti Akadémián 1904. szeptember 1-én indult meg Selmecbányán a Fizikai-Elektrotechnikai

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

17/2008. SZ.IG.HATÁROZAT: Az Igazgatóság a Közgyűlésnek megválasztásra egyhangúan javasolja:

17/2008. SZ.IG.HATÁROZAT: Az Igazgatóság a Közgyűlésnek megválasztásra egyhangúan javasolja: 8.sz. melléklet 17/2008. SZ.IG.HATÁROZAT: Az Igazgatóság a Közgyűlésnek megválasztásra egyhangúan javasolja: 1. Dr. Simák Pál (független) 2. Fehérdi Csaba (független) 3. Dr. Molnár István (független) 4.

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.) IGAZGATÓSÁGÁNAK rendkívüli tájékoztatója

Részletesebben

A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső. 2010. március 11.

A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső. 2010. március 11. A számítástechnika oktatásának kezdete az Óbudai Egyetem előd-intézményében a KKVMF-en II. (1976-) Sima Dezső ITF 2010. március 11. Tagolás 1. A status quo (1976. júl. 15.) 2. Tánc a kés élén (1. felvonás)

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

ÜSTMETALLURGIA. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

ÜSTMETALLURGIA. Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI INTÉZET ÜSTMETALLURGIA Nappali tagozat FÉMELŐÁLLÍTÁSI ÉS ÖNTÉSZETI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolc, 2014 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Eddigi eredményei További feladatok

Eddigi eredményei További feladatok KÖRNYEZETVÉDELMI FÓRUM Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága és a Refmon Rt között 2002.03.22-én kötött Ú J, K O P Á S Á L L Ó T E R M É K C S AL Á D G Y Á R T Á S Á N AK K I F E J L E S Z T

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Dr. Zupkó István. **A társszerzőségi arányok a szerzők között egyenlők.

Dr. Zupkó István. **A társszerzőségi arányok a szerzők között egyenlők. Dr. Zupkó István Született: 1947. július 19-én, Szikszón (szülei: Tóth Julianna és Zupkó Ferenc) Iskolái: Móricz Zsigmond Állami Általános Iskola Szikszó (1953-1961), Gábor Áron Kohó- és Öntőipari Technikum

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. www.uni-pen.hu Pannon Egyetem 5 Kar: Gazdaságtudományi, Georgikon, MFTK, Mérnöki, Műszaki Informatikai Közel 100 szak Kiemelkedő eredmények,

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. 2007. március 23. 1 TARTALOM 1. A menedzsment munkájának értékelése és javadalmazása 2. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

Villamosmérnök alapszak (BSc)

Villamosmérnök alapszak (BSc) Villamosmérnök alapszak (BSc) Jó állást, versenyképes jövedelmet szeretnél? A villamosmérnök képesítés lehetőséget ad olyan területeken dolgozni, ahol elektromos,- számítógépes vagy kommunikációs hálózat,

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II.

ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II. MAKMÖT269BL ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK II. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR METALLURGIAI és ÖNTÉSZETI

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG

A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve. Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG A Dr. Szalai György Kerekasztal beszélgetés 30 éve Telkes Róbert igazgató ADUVIZIG Az MHT BKKM-i. területi szervezete, Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Szakosztálya és az ADUVIZIG által rendszeresen megszervezett,

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Interaktív gyöngyszemek a multimédia oktatás eredményei

Interaktív gyöngyszemek a multimédia oktatás eredményei Interaktív gyöngyszemek a multimédia oktatás eredményei 1 Berke József - 2 Berkéné Várbíró Beáta 2 Góbor László - 3 Hegedűs Károly 4 Környei István 5 Őri Csaba 6 Persovits Csaba 1 Szolcsányi Éva - 1 Várbíró

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái

A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái A pedagóguspálya választásának motivációi és dilemmái Kertész Kata egyetemi hallgató ELTE BTK és PPK Bemutatkozás Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről ped.műsz. igazgató helyettes ped. tagintézmény vezető helyettes intézményvezető, informatika szakos, könyvtáros villamos üzemmérnök, Szaküzemmérnök, Villamosipari

Részletesebben