HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának"

Átírás

1 2009. május május XI.. évfolyam 5.. szám Ülésezett a VEB tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának csökkentése várható. A PVDSz is kifejtette, hogy a vasutasokat idegesítik ezek a híresztelések, mert munkahelyeiket érzik veszélyeztetve és ebben a helyzetben a hiteles tájékoztatás elengedhetetlen a bizonytalanság fenntartása pedig, egyenesen káros. Az államtitkár cáfolta, hogy a kormányzat vasutat érintõ megszorításokra készülne. Elmondta, hogy a hivatalba lépõ új miniszter nem lát lehetõséget a vasút idei támogatásának csökkentésé- Tisztelt Miniszterelnök Úr! Annak ellenére, hogy a kormányzás ismét egy hónapon keresztül szünetelt, a Vasúti Egyeztetõ Bizottság (VEB) ülései egyre gyakoribbá váltak. Az ülések témái a már korábban ismertetett miniszteri rendeletek (képzés, egészségügyi alkalmasság, menetkedvezmény) voltak. A helyzet tisztázását az általános megszorító intézkedésekrõl szóló különféle találgatások miatt különösen a vasúti menetkedvezmény (arcképes) megújításáról szóló ellentmondásos hírek indokolták. Az ülésen a minisztérium képviseletében megjelent Csepi Lajos szakállamtitkár kijelentette, hogy a már kész és letárgyalt jogszabály tervezetet kívánják kiadni, vagyis azt, hogy mindenki továbbra is megkapja a kedvezményt, akinek jelenleg is van. Egyelõre a közigazgatási egyeztetés eljárásrendje szerint a rendelet tervezetet a kormány társadalompolitikai kabinetjének is meg kell vitatnia, ezért nem tudják garantálni a kiadás idõpontját. Az új miniszteri rendelet megjelenéséig - ha kell több ütemben - meghosszabbítják a jelenlegi igazolványok érvényességét. Ezzel kapcsolatos a START azon intézkedése, hogy a 2007-es arcképes igazolvány szelvények érvényességét május 31.-ig meghosszabbították. Az ülésen a Pénzügyminisztérium jelenlévõ képviselõje arról biztosította a megjelenteket, hogy az utazási kedvezmény adómentessége továbbra is fennmarad. Az ülésen a szakszervezetek intenzíven érdeklõdtek a - válság kapcsán - napvilágot látott különféle sajre, és a minisztériumban nem folyik erre elõkészület. Ugyanakkor elvárná, hogy a jelenlegi támogatásért, a vasút jobb szolgáltatást nyújtson. Ígéretet tett arra, hogy bármilyen változás esetén - az intézkedések meghozatala elõtt - a Vasúti Egyeztetõ Bizottság keretében a szakszervezetekkel egyeztetni kívánnak. A szakszervezetek az államtitkár által elmondottakat tudomásul vették, de a kedélyek megnyugtatása érdekében mégis szükségesnek tartották, hogy közvetlenül a miniszterelnökhöz forduljanak: A KHEM-ben április 16-án tartott Vasúti Egyeztetõ Bizottság ülésén kérdésre válaszolva Csepi Lajos szakállamtitkár úr az új miniszter szavait tolmácsolva kijelentette, hogy a minisztérium pillanatnyilag nem dolgozik a vasutat érintõ költségvetési forráselvonási terveken, és 2009-ben nem is lát érdemi lehetõséget a vasúti közlekedésbõl történõ forráskivonásra. Ugyanakkor Önnek tulajdonított elképzelésekbõl, sajtótalálgatásokból és reformszövetségi dolgozatokból az körvonalazódik, hogy a válságkezelõ kormányprogram egyik tervezett eleme a közösségi közlekedési szolgáltatások ezen belül MÁV-Csoport finanszírozására szánt összegek drasztikus csökkentése. Amennyiben ezek a tervek valósak, az súlyosan és közvetlenül fenyegeti a vasutas munkavállalók munkahelyét és megélhetését. Kérjük miniszterelnök úrtól, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a kormány vasutat és a vasutasokat érintõ szándékairól, és a vasútra vonatkozó döntések meghozatala elõtt tegye lehetõvé a vasutas szakszervezetekkel történõ egyeztetést. Budapest, Mozdonyvezetõk Szakszervezete Vasutasok Szakszervezete Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége

2 május A közösségi közlekedés hatékonyságának javítása A különféle napvilágot látott híresztelésekkel szemben a kormány hivatalos dokumentumaiban a vasutat közvetlenül érintõ megszorító intézkedések nem szerepelnek. Az alábbiakban szó szerint idézzük a kormány egyéves cselekvési tervének idevonatkozó fejezetét: Regionális alapon mûködõ integrált közlekedési rendszer koncepciójának kialakítása, elektronikus jegyrendszer bevezetésének elõkészítésével párhuzamosan. A közszolgáltatások jelenlegi szervezése és színvonala, kiváltképp a vasúti és a közúti közösségi közlekedés összhangja nem megfelelõ, ezért a jövõben a helyi igényekhez jobban illeszkedõ, az eddiginél magasabb színvonalú ellátást biztosító szolgáltatást kívánunk elérni. Az elektronizált jegykezelés révén az VÉT HÍREK utazók valós igényeit az eddiginél hatékonyabban lehet kiszolgálni, miközben az állami támogatások felhasználása is átláthatóbbá válik. A MÁV-csoport mûködésének hatékonyabbá tétele a feladatkörök racionalizálásán és a fõtevékenységhez nem kapcsolódó feladatok leválasztásán keresztül. A következõ idõszakban elõkészítjük a MÁV csoportszintû szervezeti átalakítását, megkezdjük a vasúttársaság ingatlanvagyonával kapcsolatos tulajdonviszonyok tisztázását, illetve meghatározzuk a jövõbeni hasznosítás kereteit. A több év alatt bevezetésre kerülõ intézkedések alapelve, hogy minél jobban közelítsen a csoport mûködése a piaci szolgáltató modellhez, ezáltal jelentõs hatékonyságjavulást elérve. erobi A bankvilág idegenvezetõje A Benks 10 éves banki tapasztalattal rendelkezõ szakemberei segítenek Önnek eligazodni a bankvilág útvesztõiben! lakáshitelek szabadfelhasználású jelzálog hitelek személyi hitelek hitelkiváltás hitelkártyák vállalati hitelek Benks garanciák Minden szolgáltatás díjmentes Kiválasztják az Ön személyes pénzügyi igényeinek legmegfelelõbb ajánlatot Pénzt és idõt takarítanak meg Önnek Tanácsadók 24 órán belül kapcsolatba lépnek Önnel Bõvebb információ Széplaki Sándortól a 06-20/ telefonszámon. A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) a MÁV Zrt. számviteli szervezetének átalakítására vonatkozó terveket tárgyalta. Az elõterjesztõk szerint a szervezet jelenlegi mûködésének számos hátránya van: a számviteli szervezet túlzottan széttagolt, nem hatékony, az egyes szervezeti egységek felelõssége nem egyértelmûen meghatározott, a feladatok és a kompetencia szintek nincsenek egymáshoz rendelve, a változatlan formában mûködõ irányítási szervezeteknél összpontosuló beszámoló készítés és adózási feladatok miatt egyre jobban keverednek az irányítási és szolgáltatási feladatok, a fõkönyvelõségeknél a különbözõ vállalati igények miatt a számviteli munkafolyamatok egyre jobban eltérnek egymástól, ami egyre nehezebbé teszi azok szervezését, informatikai támogatását, valamint a konszolidált éves beszámoló összeállítását. ez a szervezeti felépítés akadályozza, illetve jelentõsen megnehezíti új cégek bevonását a számviteli szolgáltatás körébe. A tervezett átalakítás során az alábbi elveknek kellene érvényesülni: centralizáció: a tranzakciók cégenként elkülönült feldolgozása helyett a szolgáltatás mind területi, mind funkcionális elven történõ központosítása, üzemi mûködés: a folyamatok standardizálása, üzemszerû mûködés kialakítása, a nagy tömegû tranzakciófeldolgozás mérhetõségének megteremtése, skálázhatóság: az új szervezet felkészült lesz arra, hogy további azonos informatikai rendszerben mûködõ MÁV csoporton belüli cégeket is bevonjon a szolgáltatás alá, költséghatékonyság: a fentiek alapján jelentõs mértékû hatékonyság javulás, létszámleépítés és költségcsökkentés érhetõ el. A szakszervezeteknek éppen ez utóbbival van problémája. A munkáltatói elképzelések szerint egy év alatt hozzávetõlegesen 70 fõvel csökkenne a számviteli munkatársak létszáma. A PVDSz felhívta a munkáltató figyelmét, hogy bármiféle, a munkaviszonyokat érintõ akció során be kell tartani az érvényes foglalkoztatás-politikai megállapodásokat. Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Pénzügyi szolgáltatás Hívd Sziklási Vincét a 06-30/ as telefonszámon. Webcím: FELHÍVÁS! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében a már mûködõ mobiltelefonos sms szolgáltatás kiegészítéseként -es hírlevél formájában is tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk akár a honlapunkon feliratkozással, vagy a , a , illetve a telefonszámokon jelezzék ez irányú igényüket (mobil telefonszám, vagy cím). szemisa

3 2009. május 3 Tiltakozások, tüntetések, sztrájkok Egyelõre eldõlt, nem lesznek új választások. Bajnai Gordon vezetésével új kormány alakult és bejelentette tervezett intézkedéseit. A terveket ma még bizonytalanság övezi, de az ellenérzés nyilvánvaló. A szakszervezeti konföderációk április 18-án (a Liga május 1-én) a Kossuth téren demonstráltak a megszorító intézkedések ellen. A Liga sztrájkokat tart és továbbiakat kezdeményez. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban és a parlamentben tárgyalások folynak az alábbi tervekrõl: Közszférát érintõ tervek: 1. Vezetõ állami tisztségviselõk alacsonyabb javadalmazása. A miniszterek, valamint a köztulajdonban lévõ társaságok vezetõi esetében a korábbinál alacsonyabb béreket, illetve mértéktartóbb egyéb juttatásokat vezetünk be. Az intézkedések részletes bemutatása a program késõbbi szakaszában található. 2. Nominális bruttó kifizetések 2 évre történõ rögzítése. A közszféra béreire fordítható költségvetési elõirányzat a következõ két évben nem növekedhet. Ez nem azonos a bér befagyasztással, mert helyben képzõdõ forrásokból, belsõ átcsoportosításokkal lehetséges a keresetek növelése második félévi keresetkiegészítés felülvizsgálata a szakszervezetekkel létrehozott egyezségnek a gazdasági helyzet romlása miatt történõ újratárgyalásával. Az államháztartás helyzetének függvényében felül kell vizsgálni a közszféra második félévi kereset-kiegészítését. 4. A 13. havi juttatás megszüntetése, helyette a GDP elvárt növekedéséhez kötött kiegészítõ juttatás bevezetése. A közszférában alkalmazottak 13. havi illetményét egy olyan, feltételes juttatás váltja fel, amelynek kifizetése függ a GDP-növekedés ütemétõl. 5. Önkormányzati támogatások csökkentése a hatékonyság növelésével párhuzamosan. Az önkormányzatok ez évi mintegy Mrd Ft-ot kitevõ kiadásaiból Mrd Ft a központi költségvetésbõl származó forrásokból valósul meg. A széttagoltan mûködõ, nem hatékony gazdálkodás racionalizálása érdekében, az integrációra ösztönzõ támogatási rendszert kívánunk kialakítani. 6. Az elkülönített állami pénzalapok kiadásainak csökkentése. Az állami pénzalapok forrásfelhasználása terén számos megtakarítási lehetõség kínálkozik, melyek a nem hatékony mûködésbõl, illetve az alapvetõ célkitûzésekhez nem kapcsolódó tevékenységek megszüntetésébõl adódnak. A nyugdíjrendszert érintõ tervek: éves nyugdíjkorhatár bevezetésének felgyorsítása. A nyugdíjrendszer hosszabb távú fenntarthatósága szempontjából elkerülhetetlen, hogy a várható élettartam emelkedésével párhuzamosan, a nyugdíjkorhatár is emelkedjen. Az öregségi nyugdíjkorhatár 65 évre emelése (fokozatosan, 2012-tõl kezdõdõen, évente fél évvel, a nõk és férfiak esetében eltérõ korcsoportokkal indítva, eltolva) a nyugdíjrendszer hosszú távú finanszírozhatóságának javítása mellett a foglalkoztatási szint növeléséhez is hozzájárulhat. 2. A évi nyugdíjkorrekció átütemezése január 1-re. A 2009-re tervezett nyugdíjkorrekció határideje szeptember 1-jérõl január 1-jére tolódik. A nyugdíjkorrekció a korábbi években, elõnytelenebb szabályok szerint megállapított nyugdíjakat hivatott korrigálni a hátrányosan érintett korosztály számára, csökkentve ezzel a nyugdíjrendszer örökölt igazságtalanságait. 3. A évi csökkentett nyugdíjkorrekció elhagyása. A nyugdíjkorrekció következõ, 2010-re tervezett ütemét az államháztartás helyzetére tekintettel hosszú távra el kell halasztani. 4. A évi 13. havi nyugdíj második részének elvonása a vártnál rosszabb gazdasági folyamatok miatt. Az államháztartási kiadások elkerülhetetlen mérséklése érdekében vissza kell vonni a 13. havi nyugdíjak második, novemberben esedékes részének kifizetését tõl a 13. havi nyugdíj megszüntetése, helyette a GDP elvárt növekedéséhez kötött nyugdíjprémium bevezetése. Hasonlóan a közszférában alkalmazottak 13. havi illetményéhez, a 13. havi nyugdíjat is egy olyan, feltételes nyugdíjpremizálási rendszer váltaná fel, amelynek kifizetése függ a GDP-növekedés ütemétõl, ezáltal biztosítva. 6. Az elõrehozott nyugdíjazáshoz kötõdõ ún. malus szabályozás szigorításának gyorsított bevezetése és érvényesítése a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésével párhuzamosan. Az eddig tervezettnél (2013) korábban kezdõdik az elõrehozott öregségi nyugdíjazáshoz kötõdõ szigorúbb nyugdíjcsökkentés, az ún. malus rendszer alkalmazása. Ennek keretében a fokozatosan emelkedõ öregségi korhatár elérését megelõzõen legfeljebb 2 évvel lehet elõrehozott nyugdíjba vonulni. A megállapított nyugdíj összege az elsõ hiányzó évben havi 0,3%-kal, a második évben pedig havi 0,4%-kal csökken. 7. Nyugdíjindexálás a nyugdíjak vásárlóértékének megõrzése mellett. A nyugdíjak vásárlóértékének megõrzését szem elõtt tartva, áttekintjük a nyugdíjindexálás szabályait. Szociális rendszert érintõ tervek: 1. A családi pótlék összegének rögzítése 2 évre, a középfokú oktatási intézményben tanulók esetében a jogosultsági korhatár csökkentése. A családi pótlék összege sem idén, sem 2010-ben nem emelkedik. Az általános jogosultsági korhatár továbbra is a tankötelezettséggel azonosan 18 év, ugyanakkor megvizsgálják a középfokú oktatási intézményben tanulók esetében az Európai Unió tagállamainak többségében érvényben lévõ 18 éves felsõ korhatárhoz igazodva a jelenlegi felsõ korhatár csökkentését. (folytatás a 4. oldalon...)

4 május (folytatás a 3. oldalról...) 2. Gyermekgondozási segélyek folyósításának idõtartamát 2 évben maximáljuk. Az intézkedés a hatályba lépését követõ 300 nap múlva született gyermekeket és szüleiket érinti elõször július 1-tõl az újonnan igényelhetõ lakástámogatások felfüggesztése. A válságra való tekintettel a lakásépítési kedvezményt ( szocpolt ) és az állami kamattámogatásos lakáshiteleket a továbbiakban nem lehet igénybe venni. 4. Gáz- és távhõár-kompenzáció fokozatos megszüntetése. 5. A táppénz általános mértékének csökkentése. A táppénz általános mértéke 2 évnél hosszabb biztosítási jogviszony esetében 70%-ról 60%-ra, rövidebb idõszak esetén 60%-ról 50%-ra csökken. Egyéb tervek: 1. Az utazási kedvezmények rászorultság-alapúvá tétele. A lakosság különbözõ csoportjai által igénybevett utazási kedvezmények biztosítása miatt a közlekedési szolgáltatóknál jelentkezõ bevételkieséseket az állam részben a fogyasztói árkiegészítés rendszerén keresztül ellentételezi (106 milliárd forint). A jelenlegi kedvezményrendszer közel 6-7 millió fõs, az érintettek szociális helyzetétõl teljesen független. A kormány kezdeményezni fogja a kedvezményrendszer olyan, rászorultság-alapú átalakítását, amely a jelenlegi költségvetési terhek érdemi mérséklése mellett csak azon lakossági csoportok kedvezményeit tartja fenn, akik valóban rászorultak az utazási támogatásra. 2. A közmédia támogatásának csökkentése. 3. Az uniós agrártámogatásokat kiegészítõ hazai társtámogatások (ún. top-up) csökkentése. Adózást és járulékfizetést érintõ tervek: Munkáltatók: 1. az adóalap-kedvezmények megszûnésével, a társasági adókulcs 19 százalékra emelkedik. 2. A munkakereslet növelése, vagy legalábbis rövid távon szinten tartása érdekében 5 százalékpontos járulékcsökkentés, július 1-tõl a minimálbér kétszereséig, 2010-tõl minden jövedelemre. 3. A tételes eho megszüntetése 2010-tõl. 4. A megváltozott munkaképességûek integrált foglalkoztatásának ösztönzése érdekében a rehabilitációs hozzájárulás háromszorosára emelkedik. Magánszemélyek (szja): 1. Az adótáblában a sávhatár 2009-ben 1,9 millió forintra emelkedik, az adókulcsok és az adójóváírás a jelenleg hatályoshoz képest nem változnak. 2. Az aktivitást növelõ és a jövedelmek fehérítését elõsegítõ intézkedések részeként 2010-tõl az adóterhelés egyenletesebbé tétele érdekében a személyi jövedelemadó alapja megváltozik. A transzparens összbruttósítás módszeréhez közelítve az adó alapja a bruttó bérnek az új járulékmértekkel növelt összege lesz. Elõzetes számítások szerint az alsó adókulcs %-ra, a felsõ kulcs 33-35%-ra csökken. Az alsó sávhatár 4-5 millió forintra emelkedik. 3. A szolidaritási elv érvényesítése megköveteli a magánszemélyek különadójának az adóegyszerûsítés szempontjait is figyelembe vevõ a válság idejére történõ megtartását tõl az szja-kedvezmények a családi kedvezmény és a hosszú távú megtakarításokhoz (önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári és nyugdíj-elõtakarékossági befizetések) kapcsolódó adókiutalás kivételével megszûnnek. 5. Az adóbázis szélesítése érdekében vizsgálják egyes adómentes természetbeni és pénzbeli juttatások adó alá vonásának lehetõségeit, melyek egyszersmind a foglalkoztatás adóterhelésének csökkentésére fordítható források fedezetéül is szolgálhatnak. Áfa, jövedéki és vagyon adó: július 1-jétõl áfa növelése 25%-ra, 18%-os kedvezményes kulcs bevezetése kizárólag tej, tejtermékek, kenyér, pékáru, távhõ esetében július 1-jétõl jövedéki adó emelése átlagosan 5-6 százalékponttal (ezt követõen 2010-ben jogharmonizációs emelés) január 1-jétõl általános értékalapú ingatlanadó bevezetése, a méltányosság elveinek figyelembevételével olyan módon, hogy az alacsonyabb értékû ingatlanok adóterhelése arányaiban a jelenleg kiszabható szinten marad, magasabb értékû ingatlanok esetében pedig egy magasabb adókulcs szerint adózik. Adókikerülés elleni tervek: 1. Adóparadicsomba (off shore) menekített jövedelem és a vagyon adóalapba vonása 2. Forrásadóztatás 3. Járulékalapnak a tevékenység valós értékéhez való igazítása. 4. A hatékonyabb, és méltányos, általánosan érvényesíthetõ illetékbeszedés érdekében az ingatlanügyletekre fizetendõ illetékek rendszerének átalakítása. Enzsöl Róbert SEGÉLY HELYETT, ESÉLY!

5 2009. május 5 hu.morzsák Tanulj meg csendben maradni! A lehetõség néha igen halkan kopogtat. Ha csak a szemedre támaszkodsz, elgyengül a többi érzéked. Ne annyit markolj, amennyit szeretnél, hanem amennyit a kezedben bírsz tartani. Ha tudsz, légy bölcsebb, mint a többi ember, de ne hozd a tudtukra. A gondolat, akár kimondják, akár nem, valóságos dolog, és ereje van. A hó-nap kérdése Hogy lehet a kákán csomót keresni???? Meg kell venni olcsón, és el kell adni drágán. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2000-ben azzal a céllal alapította meg az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítványt, hogy a nehéz élethelyzetbe került vasutas munkavállalókat segíteni tudja. Az ország, a vállalat gazdasági és szociális helyzetébõl fakadóan azonban egyre több munkavállaló kerül egyre nehezebb élethelyzetbe, ezáltal az alapítványhoz is egyre több kérelem érkezik. Fontos kiemelni, hogy az alapítványnak egyetlen bevételi forrása van, mely csupán a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, tehát minden vasutas munkavállalónak oda kéne figyelni az adóbevallás elkészítésekor, hogy mirõl is nyilatkozik! Éves szinten egy korlátozott összeg áll a Kuratórium rendelkezésére, hogy azt szétossza a rászorulók körében. Volna Az alapítvánnyal szemben viszont a PÖKKÖP egy szolidaritás elvén mûködõ vagyonközösség. A nehéz és váratlan élethelyzetekben akkor is segítséget nyújt, ha folyamatos tagdíjfizetés mellett, a tagnak a segély folyósításához nincs fedezet az egyéni számlája egyéni részén. És ez fontos! Ezt csak az tudja, aki bajba került. A PÖKKÖP tagságon kívül az öngondoskodás további lehetõsége, a PVDSz által a tagjai számára kínált baleset és életbiztosítás is! (Bõvebben lapunk utolsó oldalán) Az Alapítvány Kuratóriumához érkezett kérelmek között rengeteg olyan nehéz élethelyzetbe került munkavállaló van, aki ha a PÖKKÖP-nek, vagy éppen a biztosításnak is tagja lett volna (!) az alapítvány szerény anyagi segítségén kívül akkor ennyi, vagy annyi pénzt kaphatott volna (!): Íme néhány példa: 1. Sajnos a 15 év alatt nem született közös gyermekünk. Több sikertelen lombikbébi program után a feleségemet meg is mûtötték. Közben beadtuk a kérelmünket örökbefogadásra. hónapban váratlanul ért bennünket a hír, hogy örökbe fogadhatunk egy kisbabát. A kislány azóta velünk lakik, és a születési anyakönyvi kivonat alapján is mi vagyunk már a szülei. PÖKKÖP: Szülési, örökbefogadási segély: Ft 2. PÖKKÖP: -án súlyos autó balesetet szenvedtem vétlen utasként. Több mûtéten estem keresztül. Sajnos a lábamat újra meg kell mûteni. A hó-nap esete Száguldozik egy motoros az országúton, amikor nekicsapódik a bukósisakjának egy veréb. A veréb elájul, a motoros megsajnálja és hazaviszi. Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy kis kenyeret, vizet, és elmegy munkába. Kis idõ múltán a veréb magához tér és körbepillant: Atya ég! Rács, kenyér, víz... Csak nem halt meg a motoros? Betegségi segély: Kórházi, szanatóriumi segély: Gyógyszer segély: Összesen: Ft Ft Ft Ft BIZTOSÍTÁS: A csomag B csomag Baleseti mûtéti Ft Ft (esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a) Baleseti kórházi napi térítés Ft/nap Ft/nap (legalább 5 nap elérése után az 1-50 nap között naponta) Baleseti múlékony sérülés Ft/nap Ft/nap (28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén) A fenti példák egyértelmûen bizonyítják, hogy az alapítvány szerény összegû esetleges segélyezése helyett, a PÖKKÖP segélyrendszere és a PVDSz biztosítása mennyivel magasabb összeget nyújtott volna. Fõleg akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá! PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: 06-37/ (fax/üz.rögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üz.rögzítõ)

6 május KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOKNAK! Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni? Vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen - és még nem vagy tagunk - akkor lépj be a PVDSz-be és mindez teljesül! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete ( PVDSz ) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésrõl és vásárlásról kötött szerzõdést. A havidíjas elõfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db elõfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi elõfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze Ft (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhetõ. Ez a lebeszélhetõség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok elõfizetõi felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. A PVDSz hívócsoport egy olyan Hívásirányok egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történõ kapcsolattartás keretén belül. A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezõen 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az elõfizetéssel együtt rendelhetõ meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport -nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehetõ igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó árak): Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 22,00 Ft 35,00 Ft munkanapokon 12,00 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Aki sok SMS-t szokott írni havonta, az mindössze 200 Ft-ért kaphat még plusz 50 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Elõfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az elõfizetések ( SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bõvebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon. Illetve a címre üzenetet, megrendelést lehet küldeni. szemisa A hó-nap vicce Ül egy fickó a vonaton, az egyik kezében egy szeg, a másikban egy darab kõ. Ember! Miért tartja a kezében azt a követ, meg azt a szeget? Hogy el ne felejtsem, hogy Kõszegre utazom! Aztán mit csinál majd, ha Szarvasra kell utaznia? A hó-nap bölcsessége Ne mondd mindig, hogy mit tudsz, de mindig tudd, hogy mit mondasz. Személyre szólóan! A gyorsabb kommunikáció érdekében lehetõség van közvetlenül, tisztségviselõink részére névre szólóan is t küldeni. A konkrét címek megtalálhatóak a hív6sz! címû cikkünkben, lapunk 9. oldalán. A hatékonyabb ügyintézés érdekében további üzenet küldése lehetséges az alábbi szolgáltatásaink körében: Telefon: Biztosítás: Alapítvány: Jogsegély: Arra kérünk minden tagtársunkat, partnerünket, hogy éljen ezzel az új lehetõséggel. - a szerk -

7 2009. május Május havi számunk témáját eddigi rendhagyó gyakorlatunktól eltérõen a következõ hónapban esedékes Európai Parlamenti választás témakörét érintõen nem tévesztve szem elõl annak jogi szempontú megközelítését választottuk ki, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy szakszervezetünk tagjai, lapunk olvasói, akik egyben belépésünk május 01. óta az unió polgárai is, tájékozódását a szavazáson való részvétel jelentõségét illetõen, mi is elõsegíthessük. Meghatározó jelentõséggel bír az a körülmény, hogy ez esetben az uniós polgárság jogából eredõ egyik, ám igen jelentõs jogosítvány gyakorlásáról van szó a következõk szerint: Az Európai Közösségek Alapító Szerzõdése 1 Második Rész ( EKSz ) cikkei alatt találhatóak mindazon jogosultságok, melyet összefoglaló megnevezéssel uniós állampolgárság megjelöléssel illetünk. EKSz 17. cikk (1) Egy uniós állampolgárság kerül kialakításra. Az Unió állampolgára minden olyan személy, aki a tagállam állampolgára. Az uniós állampolgárság kiegészíti a tagállami állampolgárságot, és nem helyettesíti azt. (2) Az Unió állampolgárait a jelen Szerzõdés által meghatározott jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik. Az uniós polgárság intézményeinek kiépítése vitathatatlan következménye annak, hogy az uniós törekvések, melynek célja az európai integráció kiterjesztése a tagállamok puszta gazdasági együttmûködésén túlmutató társadalmi és általános politikai együttmûködésére. 2 Az uniós polgár jogai a szabad mozgás és szabad tartózkodás joga (EKSz 18. cikk), az eredetileg csak a személyek szabad mozgásának gazdasági alapszabadságai körében (munkavállalás, letelepedés, szolgáltatások szabadsága) megfogalmazott szabad mozgás és tartózkodás jogát, az alapító szerzõdés 18. cikkbe foglalása az ún. elsõdleges közösségi jog alapjára helyezte, s ezzel az a szerzõdésben garantált politikai alapszabadsággá vált. Ezen túlmenõen az ún. másodlagos közösségi jogban további irányelvek is születtek pl.: a diákok tartózkodási jogáról stb. önkormányzati választásokon való részvétel joga (EKSz 19. cikk (1) bek.) e szerint minden olyan uniós polgárnak, akinek lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem állampolgára, a lakóhelye szerinti tagállamban az adott tagállam állampolgáraival azonos feltételek mellett aktív és passzív választójoga van a tagállam az általános, közvetlen helyhatósági választásain. Azaz uniós polgár, választó és választható is egyben. Ugyanakkor az önkormányzatok tisztségviselõinek megválasztása, különösen ha, felségjogot is gyakorló pozícióról van szó (pl.: önkormányzat vezetõje, vagy egyes tagállamokban parlamenti választási bizottságok tagjai) a tagállami jogrendszer saját állampolgárok részére tarthatja fenn. az Európai Parlamenthez kapcsolódó választójog (EKSz 19. cikk (2) bek.) minden uniós polgár állampolgárságától függetlenül a lakóhelye szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon választójoggal rendelkezik. Ebben a körben is van lehetõség eltérés megállapítására, ha azt valamely tagállam sajátos problémái indokolják pl.: a helybéli lakosságon belüli magas külföldi arányszám Luxemburg esetében. diplomáciai és konzuli védelemhez való jog (EKSz 20. cikk) az EKSz 20. cikke szerint a tagállamok harmadik ország területén azokat az uniós állampolgárokat is diplomáciai és konzuli védelemben kötelesek részesíteni, akik másik tagállam állampolgárai. Ez egy kiegészítõ jellegû kötelezettség, mivel csak abban az esetben vehetõ igénybe a harmadik ország területén, ha ott az állampolgárság szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel. petíciós jog ( EKSz 21. cikk; 194. cikk) ez a jogosultság közvetlen jogi kapcsolatot létesít a polgárok és az Európai Parlament között. Arra biztosít lehetõséget, hogy a Közösség tevékenységi köréhez kapcsolódó ügyekben az unió polgárai írásban panasszal élhessenek. az európai ombudsmanhoz való fordulás joga (EKSz 21. cikk; 195. cikk) alapján az unió polgára által írásban benyújtható panasz tárgya a közösségi intézmények vagy szervek tevékenysége során felmerült hivatali visszaélés lehet, azaz minden jogellenes cselekmény, ideértve a rendeltetésszerû mûködtetés elveinek sérelmével járó magatartásokat is. E jog gyakorlása ugyanakkor az európai ombudsmannak arra is lehetõséget teremt, hogy ezen közösségi intézmények és szervek kontrollját is széles körben láthassa el. Amennyiben a tisztelt olvasó bõvebben, avagy speciálisan testre szabottan kíván tájékozódni cikkünk témáját illetõen erre is módja van az ún. Állampolgárok Tanácsadó Szolgálatánál, 3 amely ingyenes, személyre szabott tanácsadást biztosít az érdeklõdõk számára. Továbbá ha ennél is többre vagy kíváncsi az Európai Unióról, az EURÓPA portál oldalain tájékozódhatsz. 4 Ezt követõen fontos, hogy most se menjük el Európa jelképei mellett, melyek létrehozásának szándéka és célja, az hogy azok az unió polgárai egységét a jogi lehetõségek biztosításán túlmenõen is kifejezzék, reprezentálják az alábbiak szerint: Egység a sokféleségben : ez az Európai Unió jelmondata. A jelmondat arra utal, hogy az Unió egyesíti az európaiakat, hogy annak keretein belül együtt fáradozzanak a közös célért: a békéért és a jólétért, illetve, hogy az Európában honos különféle kultúrák, hagyományok és nyelvek sokféleségükkel gazdagabbá teszik a kontinenst. Az európai zászló, amely nem csupán az Európai Unió jelképe, hanem Európa népeinek szélesebb értelemben vett egységét és identitását is szimbolizálja. Az aranysárga csillagok által alkotott kör az európai népek közötti szolidaritást és a harmóniát jelképezi. A csillagok száma és a tagállamok száma között nincs összefüggés. Azért szerepel 12 csillag a zászlón, mert a 12-es szám õsidõk óta a tökéletesség, a teljesség és az egység jelképe. Éppen ezért az Unió bõvítéseitõl függetlenül a zászló nem változik. Az európai himnusz : ez a himnusz nem csupán az Európai Unió, hanem a tágabb értelemben vett Európa himnusza is. A dallam Ludwig van Beethoven 1823-ban komponált IX. szimfóniájából származik. A szimfónia utolsó tételében Friedrich von Schiller 1785-ös versét, az Örömódát zenésítette meg Beethoven. A vers Schiller idealista látomását fejezi ki az emberek között kialakuló testvériségrõl - s e látomást Beethoven is osztotta. Az Európa Nap : Május 9. mára európai szimbólummá vált május 9-én Robert Schuman elõterjesztette Európa újjászervezésére vonatkozó javaslatát, mely elengedhetetlen feltétele volt a békés kapcsolatok fenntartásának. Ezt a Schuman-nyilatkozat néven ismert javaslatot tekintjük a mai Európai Unió megszületéséhez vezetõ elsõ lépésnek. Immár 5 éve tagjai vagyunk az Európai Uniónak. A mindennapokban záporoznak reánk pártállásunktól függõen annak elõnyeirõl és hátrányairól szóló beszámolók. Nekünk azonban tudnunk kell, hogy mi magunk, de még inkább gyermekeink ebben a közegben élünk és fogunk élni a jövõben is, amiért mi nem engedhetjük meg magunknak az euró-szkepticizmus luxusát, ezért tehát: Dr. Jog Ász 06-30/ KJK-KERSZÖV Az Európai Integráció Alapszerzõdései 2. Budapest oldal 2 Szalayné Sándor Erzsébet Az Európai Unió közjogi alapjai I. kötet Dialógus Campus Kiadó Pécs oldal 3 front_end/index_hu.htm 4 7 Mottó: Jog-seg-élj-vele!

8 május Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Épül, szépül a Kelenföldi pályaudvar A MÁV Zrt. folyamatosan fejleszti a Kelenföldi pályaudvart, a 4-es metróállomás építése kapcsán, emellett fejleszteni kívánják a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalat. A Kelenföldi pályaudvar vágányainak és peronjainak átépítési munkái a 4-es metróállomás építése kapcsán történik. Korszerû csatlakozó csomópontot alakítanak ki, ahol mozgólépcsõkkel, liftekkel és hagyományos feljárókkal közvetlen átjárási lehetõséget teremtenek a metrószint és a vasúti peronok között. Ennek költsége 6 milliárd forint. A beruházás részeként az elõvárosi forgalom fejlesztésére két új peront is kiépítenek egy 2,6 milliárd forintos beruházás révén. A Kelenföldi pályaudvar fejlesztéséhez kapcsolódik a Budapest-Székesfehérvár vasútvonal EU forrástámogatással megvalósuló rekonstrukciója 119 milliárd forint beruházással. A projekt célja a Budapest Kelenföld- Székesfehérvár vasútvonal komplex átépítése 63 kilométeren. Tárnok állomástól kezdõdõen a rekonstrukció végeztével 160 kilométer/órás lesz a vasúti pálya, kivéve - környezetvédelmi okból - a Velence tavi szakaszt. A fejlesztés kapcsán megépítik a Kelenföld-Tárnok közötti második vágányt 19 kilométeren keresztül. Kialakítják az esélyegyenlõségi törvényeknek is megfelelõ utas-peronokat, korszerûsítik a térvilágítást, továbbá megújulnak a kapcsolódó vasúti infrastruktúrák. A projekt tartalmazza továbbá két meglévõ közúti aluljáró felújítását, P+R parkolók, buszmegállók felújítását, új közúti aluljáró építését Kápolnásnyék és Velence állomásnál, valamint új megállóhely létesítését Dinnyésen. Konténervonatok Kínából Szolnokra Megkezdõdött a Kína és Magyarország közötti áruforgalmat vasúton bonyolító rendszeres konténervonatok közlekedése. A szállítmányok magyarországi fuvarozásában a MÁV Cargo Zrt. vállal aktív szerepet, a fogadó terminál mûködtetõje a MÁV Cargo csoport tagja, a MÁV Kombiterminál Kft. Heti rendszerességgel eddig három, a kínai határon összerendezett úgynevezett blokkvonat érkezett a csoport szolnoki konténertermináljára. Egy-egy vonat összesen tonna árut szállít a tengeri szállításhoz képest összehasonlíthatatlanul gyorsabban és lényegesen gazdaságosabban. Az elsõsorban elektronikai berendezésekkel és gépipari alkatrészekkel megrakott konténereket szállító szerelvények a több mint 7000 kilométeres távolságot alig két hét alatt teszik meg, míg ugyanez a tengeren két hónapot vesz igénybe. A vonatok a Szolnoki Ipari Parkba érkeznek, ahol 12 ezer négyzetméternyi raktárterület alakítható ki a Kínából érkezõ termékek számára. A projektben több vállalat is részt vesz. Ha az együttmûködés sikeres lesz, a jövõben a vonatok továbbra is heti rendszerességgel érkezhetnek hazánkba. A projektet életre hívó vállalat, a Far East Land Bridge Ltd. távolabbi tervei között szerepel, hogy Kínába exportáljon elsõsorban hungarikumokat, Szolnokról indulva, vasúton. Az Európa és a Távol-Kelet közötti áruforgalom hagyományosan kombinált fuvarozással, vagyis tengeri és szárazföldi úton bonyolódik. Ez azonban nem elég gyors, ugyanakkor kockázatos. A kikötõk túlterheltsége, az óceánjáró hajók menetrendje ugyanis elõre nem látható késéseket okozhat, valamint a rakományok megosztásából fakadó további költségnövekedéshez vezethet. A sikerrel debütált vasúti konténerszállítás ezeket a kockázatokat szünteti meg. Átadták a Stadler szolnoki gyárát Elkészült a MÁV Flirt motorvonatait szállító Stadler szolnoki jármûgyártó üzeme. A beruházás ötmilliárdba került, év végéig azonban további ötmilliárd forintot költ a vállalat a gyárra. A kétszáz embert foglalkoztató üzemben évente kétszáz kocsiszekrény készülhet. Felavatták a Stadler Rail Group szolnoki vasúti jármûgyártó üzemét. Peter Spuhler, a Stadler elnök-vezérigazgatója elmondta: a remek magyar megrendelések után határoztak arról, hogy Szolnokon felépítik alumínium kocsiszekrény-hegesztõ és festõ üzemüket. Még egy éve sem telt el, hogy lerakták a létesítmény alapkövét, és a hatóságok valamint a többi közremûködõ fél kitûnõ munkájának köszönhetõen már márciusban megindulhatott a termelés. A beruházás elsõ, immár befejezett fázisának értéke mintegy 5 milliárd forint, amely kétszáz új munkahely létrehozását és teljes kapacitás esetén kétszáz Flirt kocsiszekrény gyártását jelenti. Az üzem az év végéig további 5 milliárd forint értékû fejlesztés révén egy CNC hegesztõ csarnokkal egészül ki. Az elképzelések szerint az üzem tevékenységi köre a jövõben akár végösszeszereléssel is bõvülhet. Iváncsik Imre, a város szocialista országgyûlési képviselõje és Szalay Ferenc Fideszes polgármester egyaránt kiemelte, hogy minden érintett politikamentesen tevékenykedett a Stadler-beruházás Szolnokra kerüléséért. A városvezetõ külön köszönetet mondott a szolnoki MÁV Jármûjavító szakembereinek ezért a sikerért, hiszen a Stadler sokáig Székesfehérvárban gondolkodott leendõ telephelyeként. A szolnoki önkormányzat ipari parkjában egy 8 hektárnyi területet adott 15 évre használatba 1 euró+áfa évi földhasználati díj ellenében az üzem építéséhez. A zöldmezõs beruházás állami támogatást is kapott, amelynek összegét nem hozták nyilvánosságra. City-szerda A 2009-es év minden hónap elsõ szerdáján kedvezményesen vehetõk igénybe a minõségi távolsági járatok.

9 2009. május 9 Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Érvényes menetjeggyel, valamint 0 forintos pót- és/vagy helyjeggyel lehet utazni belföldön, bármely InterCity, InterPici, EuroCity, EuroNight és railjet vonaton. Ezekre a járatokra a 0 forintos pót- és/vagy helyjegy megváltása kötelezõ, melynek hiánya esetén a jegyvizsgáló munkatársak pótdíjat számolnak fel. A City-szerda kedvezmény elsõsorban az egyéni utazásokhoz vehetõ igénybe, a nagyobb létszámú csoportok utazását csak korlátozott számban, a rendelkezésre álló ülõhelyek függvényében tudják biztosítani. Amennyiben nagyobb létszámú, szociálpolitikai kedvezményre jogosultakból álló csoportot óvodásokat, iskolásokat utaztatnak belföldön, úgy kedvezõ konstrukciójú DiákCharter vonatakat is választhatják. További információval kapcsolatban a szolgáltatás-értékesítõk minden intézménynek és utazásszervezõnek készséggel állnak a rendelkezésére. A kedvezményes ajánlatokról a MÁV-START Zrt. honlapján, a lehet tájékozódni. 250 ezer vonatjegyet vettünk eddig interneten tavaly óta Több mint 250 ezer vasúti menetjegyet értékesítettek az interneten a rendszer június 16-i indulása óta - közölte a MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. adatai szerint az idén csak az április i húsvéti hétvégi utazásra több mint en vásároltak menetjegyet az interneten. Az e-ticket rendszer ik vásárlójának, Timár Lászlónak a MÁV- START Zrt. kettõ személyre szóló nemzetközi vonatjegyet ajándékozott. A szerencsés utas Frankfurtba utazhat, ahová több éves szünet után december közepétõl újra közvetlen vonatjárattal lehet eljutni Budapestrõl. Cafeteria: meghátrál a kormány? Az Étkezési Utalvány Forgalmazók Egyesülése (EUFE) örömmel fogadta a hírt a pénzügyminiszter kijelentését követõen, miszerint megvizsgálják a természetbeni juttatások kedvezményrendszerét, az Országos Érdekegyeztetõ Tanács április 24-ei ülésén a kormány olyan módosító indítványokat terjesztett elõ, amelyekkel visszavonja a Parlament által tárgyalt adótörvény csomagból a természetbeni juttatásokra, köztük az étkezési utalványok megadóztatására vonatkozó paragrafusokat. Az étkezési és üdülési utalványok hív6sz! jelentõs szerepet játszanak az emberek mindennapjaiban és meghatározóak nemcsak a vendéglátói szektor, hanem az egész gazdaság fejlõdésében. Az EUFE álláspontja szerint az utalványok meggondolatlan adóztatása nemcsak nem váltaná be a hozzá fûzött költségvetési bevételi reményeket, hanem kifejezetten negatív hatást gyakorolna a vendéglátóiparra, közel 20 ezer munkahely kerülne veszélybe, a változtatás legnagyobb vesztesei pedig egyértelmûen a munkavállalók lennének. A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Nagy Miklós szervezeti és gazdálkodási társelnök Járási Kinga gazdasági alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Káré István TEB referens Tislér Gábor forgalmi alelnök Kanzler Ferenc szervezési referens Dr. Laboda József jogtanácsos Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) Matáv automata fax városi fax/üzenetrögzítõ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Boros Sándor /fax/üz.rögz: Vas István /fax/üz.rögz: Debrecen: Papp Zoltán /fax/üz.rögz: Horváth Imre /fax/üz.rögz: Miskolc Osztermann József /fax/üz.rögz: Kolozsvári Sándor /fax/üz.rögz: Pécs Walter János /fax/üz.rögz: Puszpán János /fax: Tislér Gábor /fax/üz.rögz: Szeged Dani Erika /fax: Dobák Zoltán /fax: Szombathely Hanzmann Károly /fax/üz.rögz: Budai Zoltán fax/üz.rögz Záhony Lippai Tibor /fax: cím: vagy

10 május Egycsapásra 16 ezret spórolhatsz? Bizony a jelenlegi szûkös idõkben a spórolás szó majdnem minden családban új értelmet nyert: sokan már nem csak a szórakozásra fordított összegekbõl igyekeznek lefaragni, de a mindennapi fogyasztási cikkek közül is az olcsóbbakat teszik a kosárba. De ha már a tejbõl is az olcsóbbikat választjuk, mért ne tennénk ezt a folyószámlacsomagok esetén is, fõleg ha ezzel akár évi 16 ezer forintot is megtakaríthatunk! Szokásos banki számlakörképünk mostani állomásakor is a hazai pénzpiacon tevékenykedõ kereskedelmi bankoktól kértünk ajánlatot két, általunk felvázolt ügyfél számára, akik átlagos fizetéssel rendelkeznek és teljesen hétköznapi tranzakciókat hajtanak végre. A következõkben a kapott ajánlatokat vetjük össze, melyeket 12 bank, április között szolgáltatott. A cikkünk elkészítésekor a diákoknak, valamint nyugdíjasoknak szóló számlacsomagokat nem vettük figyelembe, hiszen az átlagos, fizetésbõl élõ ügyfelek esetére voltunk kíváncsiak. Az általunk felvázolt A-ügyfél havi forint jövedelemmel rendelkezik, melyet minden hónapban az adott kereskedelmi banknál nyitott számlájára utaltat. A postára járás elkerülése érdekében beszedési megbízást ad a banknak, hogy ezúton egyenlítse ki három közüzemi szolgáltatóval szemben fennálló havi számláit, ezenkívül bankon belül (15 ezer forint) és bankon kívül (20 ezer forintot) is utal át pénzt, mindezt otthonról az Interneten keresztül. Készpénzt háromszor vesz fel egy hónapban, kétszer saját ATM-bõl (20, illetve 10 ezer forintot) és egyszer idegen ATM-bõl 5 ezer forintot. A-ügyfél számára továbbra is az Allianz Bank nyújtja a legkedvezõbb ajánlatot, amely mindössze havi 195 forintba kerül, vagyis elõzõ körképünk óta mit sem változott. A legkedvezõtlenebb konstrukció esetében, amit az OTP ajánl, ennek több mint hétszeresét kellene fizetni ugyanazokért a tranzakciókért, aki tehát utóbbiról Allianzra vált, havi 1239 forintot spórolhat, ami éves szinten közel 15 ezer forintot jelent. Az MKB Bank Karrier számlacsomagja csekély havi 155 forinttal kerül többe, az egyéb ajánlatok azonban már több száz forinttal drágábbak. Mit, hol és mennyiért? A következõ két táblázatban az A- ügyfél által kezdeményezett tranzakciók díjait foglaltuk össze bankonkénti bontásban. Ha a hitelintézetek által ajánlott számlacsomagok számlavezetési díjain végignézünk, rögtön kiderül, hogy miért a fent említett bankok tudják a legjobb ajánlatot nyújtani. Korábban egyedül a Budapest Bank ajánlott ingyenes számlavezetést az A-ügyfél esetében, most azonban az Allianz is versenybe szállt. Az OTP Bank bár csökkentette számlavezetési díját, még mindig az egyik legdrágábbnak számít, az Erste és az UniCredit mellett. A Raiffeisen bár emelt ezen a díjtételen, de még így is a középmezõnybe tartozik.

11 2009. május 11 A közüzemi beszedésre adott ajánlatok elég nagy szórást mutatnak, azonban egyre több bank kínálja ezeket díjmentesen, többek között a K&H által ajánlott csomagban is ingyenes már ez a tranzakció. Az átutalásokra vonatkozó ajánlatok esetében szintén vegyes a kép, fele-fele arányban találunk ingyenes belsõ átutalást, és tranzakciós díjat felszámító konstrukciókat, egyedül a Raiffeisen bünteti ügyfelét viszonylag magasabb díjjal, ha bankon kívülre utaltat interneten keresztül. KDB Bank pedig olcsóbbá tette a bankon belüli átutalást. Sokak számára talán az egyik legfontosabb díjtételnek a készpénzfelvétel számít, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mennyiért jutunk forintunkhoz a bankok saját, vagy idegen ATM-jeinél. Míg a hitelintézetek szinte mindegyike a havi elsõ egy-három felvétel díját elengedi, a feltételek általában csak abban térnek el, hogy ez a kedvezmény idegen automatára is vonatkozik-e vagy csak saját ATMre. Egyes bankok ugyanis súlyos terheket rónak a bankkártyájukat hûtlenül használókra. A legmagasabb díjat az OTP számítja fel idegen automatánál, ahol 800 forintra emelték a díjtételt. Ehelyütt azonban meg kell említeni, hogy az OTP a legnagyobb és országosan a legteljesebb lefedettséget biztosító ATM-hálózattal rendelkezik (2008 decemberében ATM-et mûködtetett a bank az országban található berendezésbõl), vagyis aki OTP bankkártyával rendelkezik, annak elvileg nem nehéz saját ATM-et találnia. Elõfordulhat mégis olyan eset, hogy nem találunk a környéken saját automatát, ilyenkor azonban érdemes meggondolni, hogy felveszünk-e egy ezrest, vagy sem. Meglepõ módon a Raiffeisen banknál a saját ATM használat díja nõtt meg a korábbi 220 forintról 250 forintra 10 ezer forint felvétele esetén. Leggyakrabban az elsõ évben ingyenes bankkártyájukat ajánlották a hitelintézetek, így azt sajnos nem tudjuk bemutatni, hogy milyen a versenyhelyzet az egy év letelte után. A kártya költsége azonban elég szerény tétel, egy hónapra vetítve. (Forrás: penzcentrum online) Pénzét másra költse, mint az utca fûtésére! Tudta, hogy háza ajtóinak, ablakainak réseit összeadva egy focilabda méretû lyukat is kiadhatnak? Svéd bemarásos ablakszigeteléssel: 15-20% -kal kisebb lesz fûtésszámlálja Télen melegebb (2-5 C), nyáron hûvösebb lesz a háza Jóval csendesebb lesz otthona, mivel az ablakszigetelés kiváló hangszigetelõ Emellett nem engedi be házába többé a port, homokot így kevesebbet kell takarítania Nem lesz többé huzatos a lakás Egy átlagos ház szigetelése ft A jelenlegi gázárak mellettez kevesebb,mint 1 év alatt megtérül A beépített anyagra 7 év garanciát vállalunk Festéskor kiszedhetõ Évtizedek óta alkalmazott svéd szilikon technológia NE AZ UTCÁT FÛTSE, HÁZÁT SZIGETELJE! Egyeztessen idõpontot, MOST! Érd.: 06-70/

12 május Lassan itt a NYÁR és minden ami vele jár... ÍZELÍTÕ KÍNÁLATUNKBÓL: Gyógy- és élményfürdõnk, motelünk, kempingünk egész évben üzemel. A nálunk lakó vendégeknek kedvezményes fürdõbelépõt biztosítunk. A fürdõbelépõjegy tartalmazza minden mûködõ medence- és csúszdaszolgáltatás, a finn szauna, a sókamra valamint a jakuzzi használatát. Gyógyfürdõnkben beutalóval, és térítés ellenében gyógyfürdõkezelések vehetõk igénybe. ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK : infraszauna, Chi gép, jadeköves masszázságy, bioptron lámpa, lábmasszázs gép ben élményfürdõvel, 2004-ben gyermek- és csúszdamedencé-vel (4 óriáscsúszdával), 2005-ben pedig egy hullámmedencével gyarapodtunk. Jelenleg tíz medencével rendelkezünk. Az élménymedence több mint 10 élményelemet tartalmaz, így például pezsgõfürdõt, nyakzuhanyokat, vizesbarlangot, gejzírt, buzgárt, sodrófolyosót, csúszdát. A csúszdamedencében, csakúgy, mint a gyermekmedencében szintén találhatók élményelemek. A 11. medencénk egy mesterséges tó, ami strandként üzemel, fövenyes parttal és a felületén többféle úszó aquaparki elemmel, azok részére, akik a természetes vizeket kedvelik. Fürdõnk területén számos sportolási lehetõség kínálkozik: futball, lábtenisz, kosárlabda, strandröplabda, minigolf, stb. A fürdõhöz kapcsolódik egy horgásztó, ahol különleges melegvízi halat, afrikai harcsát telepítünk rendszeresen. A fürdõ területén több játszótér is található, amelyeket nyári idõszakban ingyenesen Van egy hely a Nap alatt Kiskunmajsán, ahol jó ár-érték aránnyal kínálunk üdülési lehetõséget kedves vendégeinknek mûködõ játszóházzal egészítjük ki, ahol a gyermekeket kézügyességet fejlesztõ játékokkal várjuk ben az új gyermekmedence mellett EU-konform játszóteret is építettünk. A fürdõ közelében lovaglásra és kocsizásra is lehetõség nyílik. Vendégeinknek több környékbeli látnivalót kínálunk, és igény szerint megszervezzük azok látogatását is (Feszty-körkép Ópusztaszeren, bugaci lovas program, halasi Csipkeház, Keceli Haditechnikai Kiállítás, Petõfi szülõháza Kiskõrösön, stb). Motelünk szobái kétágyasak és pótágyazhatóak, mindegyikhez fürdõszoba is csatlakozik zuhanyzóval és toalettel. A szobák felszereléséhez hûtõszekrény, televízió és mikrohullámú sütõ is tartozik. Szálláshelyünk további 13 db kétszobás (4 ágyas) összkomfortos (lakóelõtér, fõzési lehetõséggel) faházzal és 9 db kétszemélyes komfort nélküli faházzal rendelkezik. Kempingünk kiszolgáló épületében kulturált körülmények között fõzésre is van lehetõség szeptemberétõl 120 fõs látványos konferenciateremmel is várjuk vendégeinket magán és céges rendezvényekre. A fürdõ és a motel területén, valamint ezek közvetlen szomszédságában több étterem és büfé üzemel, a kempingben nyáron heti rendszerességgel zenélõ udvart szervezünk vendégeinknek. Az étkeztetést igény szerint és külön megállapodás alapján tudjuk biztosítani. (Panziós jegyekkel!) Idén nyáron XIII. alkalommal rendezzük meg a Sör-Fürdõ Fesztivált július 31.-augusztus 2. között. Kiskunmajsa jól megközelíthetõ közúton Budapestrõl többek között az M5- ös autópályán, amelynek kiskunfélegyházi kijárójától (Kiskunhalas irányában) 18 kmre, a kisteleki kijárójától 16 kmre található gyógyfürdõnk, valamint vasúton. Kempingünk és motelünk területén védett parkolásra van lehetõség. A vendégek részére szabad hozzáférésû internet kapcsolat áll rendelkezésre. A Jonathermál ZRT. üdülési csekk elfogadóhely és számos egészségpénztár partnere. Internetes oldalunk: Az Explorer Vasutas Világjáró Klub 2009 évi programterve Erdély: (5.200 Ft tól ) Olasz tengerpart (Adria - Lignano): (9.000 Ft +70 -tól) Szicíliai Nyaralás + *ETNA- Tivoli Vatikán: ( Ft tól) Bolgár Tengerpart: ( Ft + 85) Horvát Tengerpart (Brac) ( Ft +70 -tól) Velence + *Róma: (5.500 Ft-tól) Prága + *Krakkó Wieliczka vagy Auschwitz: (5.500 Ft-tól) Erdély nyáron, üdülés: (7.200 Ft tól) Salzburg + *Svájc: (5.500 Ft-tól) Salzburg - Hamburg - Koppenhága Helsingor Köln: ( Ft-tól) Horvát Tengerpart (Trogir): ( Ft + 75 ) További részletek: honlapunkon a es vasúti telefonon, kedden 9-14 h-ig a / es vezetékes számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 20/ , valamint a 06 30/ os mobil számokon, napközben Hirdetéseinket a PVDSz támogatta.

13 2009. május 13 Montenegrói nyaralás A montenegrói vendégház az idén is várja a nyaralókat a tavalyi árakon. Vendégszobák és apartmanok kiadók Montenegróban Petrováctól 3 km-re a tengerparttól 800 m-re Magyar családnál. Árak: Vendégszobák (2db): elõszezon: 5 euro/fõ/éj fõszezon: 6 euro/fõ/éj Apartmanok (5 db 4 ágyas): elõszezon: 24 euro/apartman/éj fõszezon: 29 euro/apartman/éj A szálláshely vonattal is jól megközelíthetõ. (Sutomore vasútállomás 6 km) Érdeklõdni: Kádár Antal Tel: 20/ MÁV tel: cím: A Magyar Közlekedési Közmûvelõdésért Alapítvány kezdeményezésére 1995-tõl rendezik meg a Kisvasutak napjai programsorozatot. A rendezvények célja e páratlan közlekedéstörténeti emlékeink megmentése, bemutatás és népszerûsítése. Bárki megismerheti az egyes kisvasutakat, térségük szokásait Kirándulj nosztalgiavonaton! A MÁV Nosztalgia vonatokkal nem csak csodaszép hazai tájakon barangolhatsz, de Európa számos gyönyörû helyére eljuthatsz. Az immáron hagyományosnak számító, gõzmozdonyos dunakanyari kirándulással elindult a MÁV Nosztalgia Kft es szezonja, amelyben a pár órás, Magyarország számos varázslatos tájára ellátogató kirándulásoktól a közkedvelt Gyertyafény Expressz útjain keresztül, a Brassóba, Isztambulba, és más európai nagyvárosokba indított luxusutak egyaránt megtalálhatóak. Barangolás hazai tájakon Az év során a különbözõ tematikájú utakkal a MÁV Nosztalgia szerelvényei bebarangolják az ország legszebb tájait. Az egynapos utak sorát a májusi fotósvonat nyitja, amellyel Jászberénybe látogathatnak el az érdeklõdök, majd a nyár során gõzmozdonyos kirándulás indul a Balaton északi partjára és a Dunakanyarba, illetve nosztalgiautazások Sárospatakra, Balatonfüredre, de még a Visegrádi Palotajátékokra is. Öt éves a Gyertyafény Expressz A MÁV Nosztalgia egyik közkedvelt programja a háromórányi gasztronómiai kalandot kínáló Gyertyafény Expressz idén ünnepli 5. születésnapját. A kerek évforduló megünneplésére számos tematikus útra kerül sor és a már eddig is közkedvelt Valentin napi út mellett indul Márton napi és Új Bor, de Tavaszköszöntõ Gyertyafény Expressz is. A Danube Expressz Az év nagy újdonsága a Danube Expressz, amelynek minden igényt kielégítõ luxuskocsijai Pünkösdkor, május 29. és Kisvasutak napjai 2009-ben FELHÍVÁS! június 1. között Erdélybe látogatnak el, ahol érintik Dél-Erdély legszebb városait, sõt az utazás keretében lehetõség nyílik a csíksomlyói zarándoklaton való részvételre is. A Danube Expressz kocsijai az év során Európa számos csodálatos táját járják be, miközben meglátogatják a kontinens néhány gyöngyszemét, köztük Krakkót, Prágát, Berlint, Gdanszkot és Isztambult. Ezen vonatok lelke a MÁV Nosztalgia által üzemeltetett, európai szinten is egyedülálló, közel 500 millió forintos összköltséggel létrehozott négy De Lux hálókocsi, amelyek standard kocsikkal, valamint étkezõ és bárkocsival kiegészítve alkotják a Danube Expressz vonatokat. Két utazás között, természetesen, a nagyközönség is megtekintheti õket a Vasúttörténeti Parkban. A MÁV Nosztalgia Kft. A MÁV Nosztalgia Kft. tavaly ünnepelte 15-ik születésnapját; fõ tevékenysége a vasúti nosztalgiautazások szervezése korabeli, felújított vonatokkal, melyek a XIX-XX. század fordulójának hangulatát idézik. Az európai hírû és muzeális értékû nosztalgia jármûvek úti céljai a kedvelt vidéki turista központok, valamint a kontinens számos csodálatos városa és vidéke, többek között, Krakkó, Isztambul és Erdély. Mindemellett a MÁV Nosztalgia rendszeresen indítja a Gyertyafény Expressz vacsoravonatot, valamint egy és többnapos luxusutazásokat szervez a Royal Hungarian Expresszel. További információ: és hagyományait, és felejthetetlen utazást tehet az ez alkalomból közlekedõ különvonattal. A szervezõk szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt kisvasúti napjukon! Idõpont: Helyszín: Elérhetõség: Május 16. Kaszói ÁEV Somogy megye 06-82/ Május 23. É-magyarorsz.-i kisvasutak Lillafüred Borsod-Abaúj-Zemplém megye 06-46/ Június 13. Hortobágyi Öreg-tavi kisvasút Hajdú-Bihar megye 06-52/ Június 27. Csömödéri ÁEV Zala megye 06-92/ Július 11. Debreceni Vidámpark Kisvasút Debrecen 06-52/ Július 25. Kemencei Erdei Múzeumvasút Pest megye 06-20/ Augusztus 1. Kovászna-Kommandói Erdei Vasút Erdély (Románia) +40/ Augusztus 2. Beregszászi kisvasút Kárpátalja (Ukrajna) - Augusztus 8. Kecskeméti kisvasút Bács-Kiskun megye 06-76/ Augusztus 20. Mecseki kisvasút-pécs Baranya megye 06-20/ Augusztus 20. Tiszakécskei kisvasút Bács-Kiskun megye 06-76/ Augusztus 29. Börzsöny Kisvasút-Szob Pest megye 06-20/ Szeptember 5. Balatonfenyvesi GV Somogy megye 06-85/ Szeptember 12. Nyírvidéki kisvasút Szabolcs-Sz.-B. megye 06-42/ Szeptember 19. Gemenci ÁEV Tolna megye 06-74/ Szeptember 19. Széchenyi Múzeumvasút-Nagycenk Gyõr-Moson-Sopron megye 06-99/ Október 3. Nagybörzsönyi Erdei Vasút Pest megye 06-27/ Október 10. Mátravasút Heves megye 06-37/

14 május Alapítvány a Pályavasutasokért Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft Baleseti halál esetén plusz! Ft Ft Baleseti rokkantság már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft Baleseti csonttörés csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft Baleseti égés legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft Baleseti múlékony sérülés 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft Baleseti kórházi napi térítés legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft Betegségi kórházi ápolás legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft Baleseti mûtét esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Betegségi mûtéti térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft Kritikus betegségek bekövetkezése esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Zrt. Kollektív Szerzõdésének 68. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó és fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2016. november 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől

MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA. Érvényes: 2014. január 1-jétől MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYAZATA Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet tartalmazza. A rendelet

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására. 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről

T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről T Á J É K O Z T A T Ó a diákigazolványhoz, az Ellátottak utazási utalványa -hoz kapcsolódó utazási kedvezmények igénybevételének feltételeiről I. Diákigazolvány Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy 2012. január

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

6. Utazási kedvezmény*

6. Utazási kedvezmény* 51 6. Utazási * Tartalomjegyzék 85/2007 (IV. 25.) Kormány Rendelet 51 Hol, mely területen vehető igénybe a? 51 Milyen személyszállításban vehető igénybe a? 51 Ki jogosult a re? 51 A kiadvány az 2015. 07.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes.

Adott naptári hónap 20. napjáig tett nyilatkozat a következő naptári hónaptól érvényes. Tájékoztató a havi 2 díjmentes készpénzfelvételről, a nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról, valamint a bankkártya napi készpénzfelvételi limitének alapbeállításáról Érvényes: 2015. január 9-től A pénzforgalmi

Részletesebben

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek!

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! Valami plusz csak Önnek Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! munkavállalói számára A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a munkáltatótól jövedelem érkezzen a munkáltatói

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán

A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán A bankszféra lehetőségei a reformok és fejlesztések kapcsán Kisbenedek Péter Elnök-vezérigazgató Erste Bank Hungary Nyrt. GKI Konferencia 26. november 14. > Az Erste csoport a régióban 92 millió fős piac

Részletesebben

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására

KÉRELEM. települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására KÉRELEM települési gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás megállapítására A támogatást kérő személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó,

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény a alapján mellékelten az alábbi

Az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény a alapján mellékelten az alábbi Országgyűlési képviselő Képviselői önálló indítvány Országgyűlési határozati javaslat kezdeményezése Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlésről szóló

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (X.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Mobiltelefon számla. Csincsik Annamária. Budapest Erzsébet utca , Salgótarján Homok utca 1 1 2

Mobiltelefon számla. Csincsik Annamária. Budapest Erzsébet utca , Salgótarján Homok utca 1 1 2 Mobiltelefon számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig

Vonali menetrend. Wien Budapest Debrecen/Beograd. Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Vonali menetrend Wien Budapest Debrecen/Beograd Érvényes: 2014. december 14-től 2015. december 12-ig Válasszon Ön is START Klub kártyát! Akár féláron vagy díjmentesen is utazhat vonatainkon a START Klub

Részletesebben

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van?

Bankválasztó. Válasszon testreszabottan! Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Válasszon testreszabottan! Bankválasztó Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, amire igazán szüksége van? Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki bankját, bankszámláját tudatosan! ERRE

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról

T/10746. számú törvényjavaslat. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10746. számú törvényjavaslat a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

102 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft Budapest Bank készpénzfelvétel saját ATM-ből VISA Electron 102 Ft 102 Ft 102 Ft

102 Ft + 0,3% max. 6.000 Ft Budapest Bank készpénzfelvétel saját ATM-ből VISA Electron 102 Ft 102 Ft 102 Ft A pénzügyi tranzakciós illeték bevezetésének hatásai a nagyobb bankok népszerűbb számlacsomagjai és általánosabb bankkártyái esetében Készítette: Záhonyi István, Bankkártya.hu portál Az adatok zárásának

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. július 01-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató

Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató Kiránduljunk vonattal! Csoportos utazási tájékoztató MÁV-START / ÉKSZ - 07/015/2015 Kirándul az egész iskola! Charter vonatainkat nagy létszámú, több száz f s csoportok részére ajánljuk. A vonatok menetrendjét

Részletesebben

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla

Megnevezés Erste Kolléga Forint Bankszámla Erste Kolléga Extra Forint Bankszámla ERSTE MUNKAVÁLLALÓI BANKSZÁMLÁK DÍJAI ÉS JUTALÉKAI Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1-től A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. tv.-ben előírt tájékoztatási

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015.

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Viszont a legalacsonyabb Norvégiában (2,21) és Svédországban (2,33) volt. Az OECD átlag 3,12-rõl 3,39-re nõtt 2005-re.

HÉZAG NÉLKÜL. Viszont a legalacsonyabb Norvégiában (2,21) és Svédországban (2,33) volt. Az OECD átlag 3,12-rõl 3,39-re nõtt 2005-re. 2008. április 200 008. április X. évfolyam 4. szám Európai bérekért! Európai bérekért! A bérek és a fizetések tekintetében Magyarország az utolsó helyre szorult, a jövedelmekre kivetett adók tekintetében

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) I. Hirdetmény ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2015.11.10-től 2016.07.18-ig UniCredit Ügyfelet

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben