HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának"

Átírás

1 2009. május május XI.. évfolyam 5.. szám Ülésezett a VEB tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának csökkentése várható. A PVDSz is kifejtette, hogy a vasutasokat idegesítik ezek a híresztelések, mert munkahelyeiket érzik veszélyeztetve és ebben a helyzetben a hiteles tájékoztatás elengedhetetlen a bizonytalanság fenntartása pedig, egyenesen káros. Az államtitkár cáfolta, hogy a kormányzat vasutat érintõ megszorításokra készülne. Elmondta, hogy a hivatalba lépõ új miniszter nem lát lehetõséget a vasút idei támogatásának csökkentésé- Tisztelt Miniszterelnök Úr! Annak ellenére, hogy a kormányzás ismét egy hónapon keresztül szünetelt, a Vasúti Egyeztetõ Bizottság (VEB) ülései egyre gyakoribbá váltak. Az ülések témái a már korábban ismertetett miniszteri rendeletek (képzés, egészségügyi alkalmasság, menetkedvezmény) voltak. A helyzet tisztázását az általános megszorító intézkedésekrõl szóló különféle találgatások miatt különösen a vasúti menetkedvezmény (arcképes) megújításáról szóló ellentmondásos hírek indokolták. Az ülésen a minisztérium képviseletében megjelent Csepi Lajos szakállamtitkár kijelentette, hogy a már kész és letárgyalt jogszabály tervezetet kívánják kiadni, vagyis azt, hogy mindenki továbbra is megkapja a kedvezményt, akinek jelenleg is van. Egyelõre a közigazgatási egyeztetés eljárásrendje szerint a rendelet tervezetet a kormány társadalompolitikai kabinetjének is meg kell vitatnia, ezért nem tudják garantálni a kiadás idõpontját. Az új miniszteri rendelet megjelenéséig - ha kell több ütemben - meghosszabbítják a jelenlegi igazolványok érvényességét. Ezzel kapcsolatos a START azon intézkedése, hogy a 2007-es arcképes igazolvány szelvények érvényességét május 31.-ig meghosszabbították. Az ülésen a Pénzügyminisztérium jelenlévõ képviselõje arról biztosította a megjelenteket, hogy az utazási kedvezmény adómentessége továbbra is fennmarad. Az ülésen a szakszervezetek intenzíven érdeklõdtek a - válság kapcsán - napvilágot látott különféle sajre, és a minisztériumban nem folyik erre elõkészület. Ugyanakkor elvárná, hogy a jelenlegi támogatásért, a vasút jobb szolgáltatást nyújtson. Ígéretet tett arra, hogy bármilyen változás esetén - az intézkedések meghozatala elõtt - a Vasúti Egyeztetõ Bizottság keretében a szakszervezetekkel egyeztetni kívánnak. A szakszervezetek az államtitkár által elmondottakat tudomásul vették, de a kedélyek megnyugtatása érdekében mégis szükségesnek tartották, hogy közvetlenül a miniszterelnökhöz forduljanak: A KHEM-ben április 16-án tartott Vasúti Egyeztetõ Bizottság ülésén kérdésre válaszolva Csepi Lajos szakállamtitkár úr az új miniszter szavait tolmácsolva kijelentette, hogy a minisztérium pillanatnyilag nem dolgozik a vasutat érintõ költségvetési forráselvonási terveken, és 2009-ben nem is lát érdemi lehetõséget a vasúti közlekedésbõl történõ forráskivonásra. Ugyanakkor Önnek tulajdonított elképzelésekbõl, sajtótalálgatásokból és reformszövetségi dolgozatokból az körvonalazódik, hogy a válságkezelõ kormányprogram egyik tervezett eleme a közösségi közlekedési szolgáltatások ezen belül MÁV-Csoport finanszírozására szánt összegek drasztikus csökkentése. Amennyiben ezek a tervek valósak, az súlyosan és közvetlenül fenyegeti a vasutas munkavállalók munkahelyét és megélhetését. Kérjük miniszterelnök úrtól, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a kormány vasutat és a vasutasokat érintõ szándékairól, és a vasútra vonatkozó döntések meghozatala elõtt tegye lehetõvé a vasutas szakszervezetekkel történõ egyeztetést. Budapest, Mozdonyvezetõk Szakszervezete Vasutasok Szakszervezete Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Vasutasok Független Szakszervezeti Szövetsége

2 május A közösségi közlekedés hatékonyságának javítása A különféle napvilágot látott híresztelésekkel szemben a kormány hivatalos dokumentumaiban a vasutat közvetlenül érintõ megszorító intézkedések nem szerepelnek. Az alábbiakban szó szerint idézzük a kormány egyéves cselekvési tervének idevonatkozó fejezetét: Regionális alapon mûködõ integrált közlekedési rendszer koncepciójának kialakítása, elektronikus jegyrendszer bevezetésének elõkészítésével párhuzamosan. A közszolgáltatások jelenlegi szervezése és színvonala, kiváltképp a vasúti és a közúti közösségi közlekedés összhangja nem megfelelõ, ezért a jövõben a helyi igényekhez jobban illeszkedõ, az eddiginél magasabb színvonalú ellátást biztosító szolgáltatást kívánunk elérni. Az elektronizált jegykezelés révén az VÉT HÍREK utazók valós igényeit az eddiginél hatékonyabban lehet kiszolgálni, miközben az állami támogatások felhasználása is átláthatóbbá válik. A MÁV-csoport mûködésének hatékonyabbá tétele a feladatkörök racionalizálásán és a fõtevékenységhez nem kapcsolódó feladatok leválasztásán keresztül. A következõ idõszakban elõkészítjük a MÁV csoportszintû szervezeti átalakítását, megkezdjük a vasúttársaság ingatlanvagyonával kapcsolatos tulajdonviszonyok tisztázását, illetve meghatározzuk a jövõbeni hasznosítás kereteit. A több év alatt bevezetésre kerülõ intézkedések alapelve, hogy minél jobban közelítsen a csoport mûködése a piaci szolgáltató modellhez, ezáltal jelentõs hatékonyságjavulást elérve. erobi A bankvilág idegenvezetõje A Benks 10 éves banki tapasztalattal rendelkezõ szakemberei segítenek Önnek eligazodni a bankvilág útvesztõiben! lakáshitelek szabadfelhasználású jelzálog hitelek személyi hitelek hitelkiváltás hitelkártyák vállalati hitelek Benks garanciák Minden szolgáltatás díjmentes Kiválasztják az Ön személyes pénzügyi igényeinek legmegfelelõbb ajánlatot Pénzt és idõt takarítanak meg Önnek Tanácsadók 24 órán belül kapcsolatba lépnek Önnel Bõvebb információ Széplaki Sándortól a 06-20/ telefonszámon. A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) a MÁV Zrt. számviteli szervezetének átalakítására vonatkozó terveket tárgyalta. Az elõterjesztõk szerint a szervezet jelenlegi mûködésének számos hátránya van: a számviteli szervezet túlzottan széttagolt, nem hatékony, az egyes szervezeti egységek felelõssége nem egyértelmûen meghatározott, a feladatok és a kompetencia szintek nincsenek egymáshoz rendelve, a változatlan formában mûködõ irányítási szervezeteknél összpontosuló beszámoló készítés és adózási feladatok miatt egyre jobban keverednek az irányítási és szolgáltatási feladatok, a fõkönyvelõségeknél a különbözõ vállalati igények miatt a számviteli munkafolyamatok egyre jobban eltérnek egymástól, ami egyre nehezebbé teszi azok szervezését, informatikai támogatását, valamint a konszolidált éves beszámoló összeállítását. ez a szervezeti felépítés akadályozza, illetve jelentõsen megnehezíti új cégek bevonását a számviteli szolgáltatás körébe. A tervezett átalakítás során az alábbi elveknek kellene érvényesülni: centralizáció: a tranzakciók cégenként elkülönült feldolgozása helyett a szolgáltatás mind területi, mind funkcionális elven történõ központosítása, üzemi mûködés: a folyamatok standardizálása, üzemszerû mûködés kialakítása, a nagy tömegû tranzakciófeldolgozás mérhetõségének megteremtése, skálázhatóság: az új szervezet felkészült lesz arra, hogy további azonos informatikai rendszerben mûködõ MÁV csoporton belüli cégeket is bevonjon a szolgáltatás alá, költséghatékonyság: a fentiek alapján jelentõs mértékû hatékonyság javulás, létszámleépítés és költségcsökkentés érhetõ el. A szakszervezeteknek éppen ez utóbbival van problémája. A munkáltatói elképzelések szerint egy év alatt hozzávetõlegesen 70 fõvel csökkenne a számviteli munkatársak létszáma. A PVDSz felhívta a munkáltató figyelmét, hogy bármiféle, a munkaviszonyokat érintõ akció során be kell tartani az érvényes foglalkoztatás-politikai megállapodásokat. Enzsöl Róbert érdekvédelmi társelnök Pénzügyi szolgáltatás Hívd Sziklási Vincét a 06-30/ as telefonszámon. Webcím: FELHÍVÁS! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében a már mûködõ mobiltelefonos sms szolgáltatás kiegészítéseként -es hírlevél formájában is tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk akár a honlapunkon feliratkozással, vagy a , a , illetve a telefonszámokon jelezzék ez irányú igényüket (mobil telefonszám, vagy cím). szemisa

3 2009. május 3 Tiltakozások, tüntetések, sztrájkok Egyelõre eldõlt, nem lesznek új választások. Bajnai Gordon vezetésével új kormány alakult és bejelentette tervezett intézkedéseit. A terveket ma még bizonytalanság övezi, de az ellenérzés nyilvánvaló. A szakszervezeti konföderációk április 18-án (a Liga május 1-én) a Kossuth téren demonstráltak a megszorító intézkedések ellen. A Liga sztrájkokat tart és továbbiakat kezdeményez. Az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban és a parlamentben tárgyalások folynak az alábbi tervekrõl: Közszférát érintõ tervek: 1. Vezetõ állami tisztségviselõk alacsonyabb javadalmazása. A miniszterek, valamint a köztulajdonban lévõ társaságok vezetõi esetében a korábbinál alacsonyabb béreket, illetve mértéktartóbb egyéb juttatásokat vezetünk be. Az intézkedések részletes bemutatása a program késõbbi szakaszában található. 2. Nominális bruttó kifizetések 2 évre történõ rögzítése. A közszféra béreire fordítható költségvetési elõirányzat a következõ két évben nem növekedhet. Ez nem azonos a bér befagyasztással, mert helyben képzõdõ forrásokból, belsõ átcsoportosításokkal lehetséges a keresetek növelése második félévi keresetkiegészítés felülvizsgálata a szakszervezetekkel létrehozott egyezségnek a gazdasági helyzet romlása miatt történõ újratárgyalásával. Az államháztartás helyzetének függvényében felül kell vizsgálni a közszféra második félévi kereset-kiegészítését. 4. A 13. havi juttatás megszüntetése, helyette a GDP elvárt növekedéséhez kötött kiegészítõ juttatás bevezetése. A közszférában alkalmazottak 13. havi illetményét egy olyan, feltételes juttatás váltja fel, amelynek kifizetése függ a GDP-növekedés ütemétõl. 5. Önkormányzati támogatások csökkentése a hatékonyság növelésével párhuzamosan. Az önkormányzatok ez évi mintegy Mrd Ft-ot kitevõ kiadásaiból Mrd Ft a központi költségvetésbõl származó forrásokból valósul meg. A széttagoltan mûködõ, nem hatékony gazdálkodás racionalizálása érdekében, az integrációra ösztönzõ támogatási rendszert kívánunk kialakítani. 6. Az elkülönített állami pénzalapok kiadásainak csökkentése. Az állami pénzalapok forrásfelhasználása terén számos megtakarítási lehetõség kínálkozik, melyek a nem hatékony mûködésbõl, illetve az alapvetõ célkitûzésekhez nem kapcsolódó tevékenységek megszüntetésébõl adódnak. A nyugdíjrendszert érintõ tervek: éves nyugdíjkorhatár bevezetésének felgyorsítása. A nyugdíjrendszer hosszabb távú fenntarthatósága szempontjából elkerülhetetlen, hogy a várható élettartam emelkedésével párhuzamosan, a nyugdíjkorhatár is emelkedjen. Az öregségi nyugdíjkorhatár 65 évre emelése (fokozatosan, 2012-tõl kezdõdõen, évente fél évvel, a nõk és férfiak esetében eltérõ korcsoportokkal indítva, eltolva) a nyugdíjrendszer hosszú távú finanszírozhatóságának javítása mellett a foglalkoztatási szint növeléséhez is hozzájárulhat. 2. A évi nyugdíjkorrekció átütemezése január 1-re. A 2009-re tervezett nyugdíjkorrekció határideje szeptember 1-jérõl január 1-jére tolódik. A nyugdíjkorrekció a korábbi években, elõnytelenebb szabályok szerint megállapított nyugdíjakat hivatott korrigálni a hátrányosan érintett korosztály számára, csökkentve ezzel a nyugdíjrendszer örökölt igazságtalanságait. 3. A évi csökkentett nyugdíjkorrekció elhagyása. A nyugdíjkorrekció következõ, 2010-re tervezett ütemét az államháztartás helyzetére tekintettel hosszú távra el kell halasztani. 4. A évi 13. havi nyugdíj második részének elvonása a vártnál rosszabb gazdasági folyamatok miatt. Az államháztartási kiadások elkerülhetetlen mérséklése érdekében vissza kell vonni a 13. havi nyugdíjak második, novemberben esedékes részének kifizetését tõl a 13. havi nyugdíj megszüntetése, helyette a GDP elvárt növekedéséhez kötött nyugdíjprémium bevezetése. Hasonlóan a közszférában alkalmazottak 13. havi illetményéhez, a 13. havi nyugdíjat is egy olyan, feltételes nyugdíjpremizálási rendszer váltaná fel, amelynek kifizetése függ a GDP-növekedés ütemétõl, ezáltal biztosítva. 6. Az elõrehozott nyugdíjazáshoz kötõdõ ún. malus szabályozás szigorításának gyorsított bevezetése és érvényesítése a nyugdíjkorhatár fokozatos emelésével párhuzamosan. Az eddig tervezettnél (2013) korábban kezdõdik az elõrehozott öregségi nyugdíjazáshoz kötõdõ szigorúbb nyugdíjcsökkentés, az ún. malus rendszer alkalmazása. Ennek keretében a fokozatosan emelkedõ öregségi korhatár elérését megelõzõen legfeljebb 2 évvel lehet elõrehozott nyugdíjba vonulni. A megállapított nyugdíj összege az elsõ hiányzó évben havi 0,3%-kal, a második évben pedig havi 0,4%-kal csökken. 7. Nyugdíjindexálás a nyugdíjak vásárlóértékének megõrzése mellett. A nyugdíjak vásárlóértékének megõrzését szem elõtt tartva, áttekintjük a nyugdíjindexálás szabályait. Szociális rendszert érintõ tervek: 1. A családi pótlék összegének rögzítése 2 évre, a középfokú oktatási intézményben tanulók esetében a jogosultsági korhatár csökkentése. A családi pótlék összege sem idén, sem 2010-ben nem emelkedik. Az általános jogosultsági korhatár továbbra is a tankötelezettséggel azonosan 18 év, ugyanakkor megvizsgálják a középfokú oktatási intézményben tanulók esetében az Európai Unió tagállamainak többségében érvényben lévõ 18 éves felsõ korhatárhoz igazodva a jelenlegi felsõ korhatár csökkentését. (folytatás a 4. oldalon...)

4 május (folytatás a 3. oldalról...) 2. Gyermekgondozási segélyek folyósításának idõtartamát 2 évben maximáljuk. Az intézkedés a hatályba lépését követõ 300 nap múlva született gyermekeket és szüleiket érinti elõször július 1-tõl az újonnan igényelhetõ lakástámogatások felfüggesztése. A válságra való tekintettel a lakásépítési kedvezményt ( szocpolt ) és az állami kamattámogatásos lakáshiteleket a továbbiakban nem lehet igénybe venni. 4. Gáz- és távhõár-kompenzáció fokozatos megszüntetése. 5. A táppénz általános mértékének csökkentése. A táppénz általános mértéke 2 évnél hosszabb biztosítási jogviszony esetében 70%-ról 60%-ra, rövidebb idõszak esetén 60%-ról 50%-ra csökken. Egyéb tervek: 1. Az utazási kedvezmények rászorultság-alapúvá tétele. A lakosság különbözõ csoportjai által igénybevett utazási kedvezmények biztosítása miatt a közlekedési szolgáltatóknál jelentkezõ bevételkieséseket az állam részben a fogyasztói árkiegészítés rendszerén keresztül ellentételezi (106 milliárd forint). A jelenlegi kedvezményrendszer közel 6-7 millió fõs, az érintettek szociális helyzetétõl teljesen független. A kormány kezdeményezni fogja a kedvezményrendszer olyan, rászorultság-alapú átalakítását, amely a jelenlegi költségvetési terhek érdemi mérséklése mellett csak azon lakossági csoportok kedvezményeit tartja fenn, akik valóban rászorultak az utazási támogatásra. 2. A közmédia támogatásának csökkentése. 3. Az uniós agrártámogatásokat kiegészítõ hazai társtámogatások (ún. top-up) csökkentése. Adózást és járulékfizetést érintõ tervek: Munkáltatók: 1. az adóalap-kedvezmények megszûnésével, a társasági adókulcs 19 százalékra emelkedik. 2. A munkakereslet növelése, vagy legalábbis rövid távon szinten tartása érdekében 5 százalékpontos járulékcsökkentés, július 1-tõl a minimálbér kétszereséig, 2010-tõl minden jövedelemre. 3. A tételes eho megszüntetése 2010-tõl. 4. A megváltozott munkaképességûek integrált foglalkoztatásának ösztönzése érdekében a rehabilitációs hozzájárulás háromszorosára emelkedik. Magánszemélyek (szja): 1. Az adótáblában a sávhatár 2009-ben 1,9 millió forintra emelkedik, az adókulcsok és az adójóváírás a jelenleg hatályoshoz képest nem változnak. 2. Az aktivitást növelõ és a jövedelmek fehérítését elõsegítõ intézkedések részeként 2010-tõl az adóterhelés egyenletesebbé tétele érdekében a személyi jövedelemadó alapja megváltozik. A transzparens összbruttósítás módszeréhez közelítve az adó alapja a bruttó bérnek az új járulékmértekkel növelt összege lesz. Elõzetes számítások szerint az alsó adókulcs %-ra, a felsõ kulcs 33-35%-ra csökken. Az alsó sávhatár 4-5 millió forintra emelkedik. 3. A szolidaritási elv érvényesítése megköveteli a magánszemélyek különadójának az adóegyszerûsítés szempontjait is figyelembe vevõ a válság idejére történõ megtartását tõl az szja-kedvezmények a családi kedvezmény és a hosszú távú megtakarításokhoz (önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári és nyugdíj-elõtakarékossági befizetések) kapcsolódó adókiutalás kivételével megszûnnek. 5. Az adóbázis szélesítése érdekében vizsgálják egyes adómentes természetbeni és pénzbeli juttatások adó alá vonásának lehetõségeit, melyek egyszersmind a foglalkoztatás adóterhelésének csökkentésére fordítható források fedezetéül is szolgálhatnak. Áfa, jövedéki és vagyon adó: július 1-jétõl áfa növelése 25%-ra, 18%-os kedvezményes kulcs bevezetése kizárólag tej, tejtermékek, kenyér, pékáru, távhõ esetében július 1-jétõl jövedéki adó emelése átlagosan 5-6 százalékponttal (ezt követõen 2010-ben jogharmonizációs emelés) január 1-jétõl általános értékalapú ingatlanadó bevezetése, a méltányosság elveinek figyelembevételével olyan módon, hogy az alacsonyabb értékû ingatlanok adóterhelése arányaiban a jelenleg kiszabható szinten marad, magasabb értékû ingatlanok esetében pedig egy magasabb adókulcs szerint adózik. Adókikerülés elleni tervek: 1. Adóparadicsomba (off shore) menekített jövedelem és a vagyon adóalapba vonása 2. Forrásadóztatás 3. Járulékalapnak a tevékenység valós értékéhez való igazítása. 4. A hatékonyabb, és méltányos, általánosan érvényesíthetõ illetékbeszedés érdekében az ingatlanügyletekre fizetendõ illetékek rendszerének átalakítása. Enzsöl Róbert SEGÉLY HELYETT, ESÉLY!

5 2009. május 5 hu.morzsák Tanulj meg csendben maradni! A lehetõség néha igen halkan kopogtat. Ha csak a szemedre támaszkodsz, elgyengül a többi érzéked. Ne annyit markolj, amennyit szeretnél, hanem amennyit a kezedben bírsz tartani. Ha tudsz, légy bölcsebb, mint a többi ember, de ne hozd a tudtukra. A gondolat, akár kimondják, akár nem, valóságos dolog, és ereje van. A hó-nap kérdése Hogy lehet a kákán csomót keresni???? Meg kell venni olcsón, és el kell adni drágán. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2000-ben azzal a céllal alapította meg az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésû alapítványt, hogy a nehéz élethelyzetbe került vasutas munkavállalókat segíteni tudja. Az ország, a vállalat gazdasági és szociális helyzetébõl fakadóan azonban egyre több munkavállaló kerül egyre nehezebb élethelyzetbe, ezáltal az alapítványhoz is egyre több kérelem érkezik. Fontos kiemelni, hogy az alapítványnak egyetlen bevételi forrása van, mely csupán a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásaiból adódik össze, tehát minden vasutas munkavállalónak oda kéne figyelni az adóbevallás elkészítésekor, hogy mirõl is nyilatkozik! Éves szinten egy korlátozott összeg áll a Kuratórium rendelkezésére, hogy azt szétossza a rászorulók körében. Volna Az alapítvánnyal szemben viszont a PÖKKÖP egy szolidaritás elvén mûködõ vagyonközösség. A nehéz és váratlan élethelyzetekben akkor is segítséget nyújt, ha folyamatos tagdíjfizetés mellett, a tagnak a segély folyósításához nincs fedezet az egyéni számlája egyéni részén. És ez fontos! Ezt csak az tudja, aki bajba került. A PÖKKÖP tagságon kívül az öngondoskodás további lehetõsége, a PVDSz által a tagjai számára kínált baleset és életbiztosítás is! (Bõvebben lapunk utolsó oldalán) Az Alapítvány Kuratóriumához érkezett kérelmek között rengeteg olyan nehéz élethelyzetbe került munkavállaló van, aki ha a PÖKKÖP-nek, vagy éppen a biztosításnak is tagja lett volna (!) az alapítvány szerény anyagi segítségén kívül akkor ennyi, vagy annyi pénzt kaphatott volna (!): Íme néhány példa: 1. Sajnos a 15 év alatt nem született közös gyermekünk. Több sikertelen lombikbébi program után a feleségemet meg is mûtötték. Közben beadtuk a kérelmünket örökbefogadásra. hónapban váratlanul ért bennünket a hír, hogy örökbe fogadhatunk egy kisbabát. A kislány azóta velünk lakik, és a születési anyakönyvi kivonat alapján is mi vagyunk már a szülei. PÖKKÖP: Szülési, örökbefogadási segély: Ft 2. PÖKKÖP: -án súlyos autó balesetet szenvedtem vétlen utasként. Több mûtéten estem keresztül. Sajnos a lábamat újra meg kell mûteni. A hó-nap esete Száguldozik egy motoros az országúton, amikor nekicsapódik a bukósisakjának egy veréb. A veréb elájul, a motoros megsajnálja és hazaviszi. Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy kis kenyeret, vizet, és elmegy munkába. Kis idõ múltán a veréb magához tér és körbepillant: Atya ég! Rács, kenyér, víz... Csak nem halt meg a motoros? Betegségi segély: Kórházi, szanatóriumi segély: Gyógyszer segély: Összesen: Ft Ft Ft Ft BIZTOSÍTÁS: A csomag B csomag Baleseti mûtéti Ft Ft (esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a) Baleseti kórházi napi térítés Ft/nap Ft/nap (legalább 5 nap elérése után az 1-50 nap között naponta) Baleseti múlékony sérülés Ft/nap Ft/nap (28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén) A fenti példák egyértelmûen bizonyítják, hogy az alapítvány szerény összegû esetleges segélyezése helyett, a PÖKKÖP segélyrendszere és a PVDSz biztosítása mennyivel magasabb összeget nyújtott volna. Fõleg akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá! PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: 06-37/ (fax/üz.rögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üz.rögzítõ)

6 május KIZÁRÓLAG PVDSZ TAGOKNAK! Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni? Vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen - és még nem vagy tagunk - akkor lépj be a PVDSz-be és mindez teljesül! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete ( PVDSz ) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésrõl és vásárlásról kötött szerzõdést. A havidíjas elõfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hûségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db elõfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi elõfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze Ft (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhetõ. Ez a lebeszélhetõség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok elõfizetõi felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. A PVDSz hívócsoport egy olyan Hívásirányok egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történõ kapcsolattartás keretén belül. A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezõen 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az elõfizetéssel együtt rendelhetõ meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport -nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehetõ igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó árak): Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 12,00 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 22,00 Ft 35,00 Ft munkanapokon 12,00 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Aki sok SMS-t szokott írni havonta, az mindössze 200 Ft-ért kaphat még plusz 50 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Elõfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az elõfizetések ( SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bõvebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon. Illetve a címre üzenetet, megrendelést lehet küldeni. szemisa A hó-nap vicce Ül egy fickó a vonaton, az egyik kezében egy szeg, a másikban egy darab kõ. Ember! Miért tartja a kezében azt a követ, meg azt a szeget? Hogy el ne felejtsem, hogy Kõszegre utazom! Aztán mit csinál majd, ha Szarvasra kell utaznia? A hó-nap bölcsessége Ne mondd mindig, hogy mit tudsz, de mindig tudd, hogy mit mondasz. Személyre szólóan! A gyorsabb kommunikáció érdekében lehetõség van közvetlenül, tisztségviselõink részére névre szólóan is t küldeni. A konkrét címek megtalálhatóak a hív6sz! címû cikkünkben, lapunk 9. oldalán. A hatékonyabb ügyintézés érdekében további üzenet küldése lehetséges az alábbi szolgáltatásaink körében: Telefon: Biztosítás: Alapítvány: Jogsegély: Arra kérünk minden tagtársunkat, partnerünket, hogy éljen ezzel az új lehetõséggel. - a szerk -

7 2009. május Május havi számunk témáját eddigi rendhagyó gyakorlatunktól eltérõen a következõ hónapban esedékes Európai Parlamenti választás témakörét érintõen nem tévesztve szem elõl annak jogi szempontú megközelítését választottuk ki, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy szakszervezetünk tagjai, lapunk olvasói, akik egyben belépésünk május 01. óta az unió polgárai is, tájékozódását a szavazáson való részvétel jelentõségét illetõen, mi is elõsegíthessük. Meghatározó jelentõséggel bír az a körülmény, hogy ez esetben az uniós polgárság jogából eredõ egyik, ám igen jelentõs jogosítvány gyakorlásáról van szó a következõk szerint: Az Európai Közösségek Alapító Szerzõdése 1 Második Rész ( EKSz ) cikkei alatt találhatóak mindazon jogosultságok, melyet összefoglaló megnevezéssel uniós állampolgárság megjelöléssel illetünk. EKSz 17. cikk (1) Egy uniós állampolgárság kerül kialakításra. Az Unió állampolgára minden olyan személy, aki a tagállam állampolgára. Az uniós állampolgárság kiegészíti a tagállami állampolgárságot, és nem helyettesíti azt. (2) Az Unió állampolgárait a jelen Szerzõdés által meghatározott jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik. Az uniós polgárság intézményeinek kiépítése vitathatatlan következménye annak, hogy az uniós törekvések, melynek célja az európai integráció kiterjesztése a tagállamok puszta gazdasági együttmûködésén túlmutató társadalmi és általános politikai együttmûködésére. 2 Az uniós polgár jogai a szabad mozgás és szabad tartózkodás joga (EKSz 18. cikk), az eredetileg csak a személyek szabad mozgásának gazdasági alapszabadságai körében (munkavállalás, letelepedés, szolgáltatások szabadsága) megfogalmazott szabad mozgás és tartózkodás jogát, az alapító szerzõdés 18. cikkbe foglalása az ún. elsõdleges közösségi jog alapjára helyezte, s ezzel az a szerzõdésben garantált politikai alapszabadsággá vált. Ezen túlmenõen az ún. másodlagos közösségi jogban további irányelvek is születtek pl.: a diákok tartózkodási jogáról stb. önkormányzati választásokon való részvétel joga (EKSz 19. cikk (1) bek.) e szerint minden olyan uniós polgárnak, akinek lakóhelye olyan tagállamban van, amelynek nem állampolgára, a lakóhelye szerinti tagállamban az adott tagállam állampolgáraival azonos feltételek mellett aktív és passzív választójoga van a tagállam az általános, közvetlen helyhatósági választásain. Azaz uniós polgár, választó és választható is egyben. Ugyanakkor az önkormányzatok tisztségviselõinek megválasztása, különösen ha, felségjogot is gyakorló pozícióról van szó (pl.: önkormányzat vezetõje, vagy egyes tagállamokban parlamenti választási bizottságok tagjai) a tagállami jogrendszer saját állampolgárok részére tarthatja fenn. az Európai Parlamenthez kapcsolódó választójog (EKSz 19. cikk (2) bek.) minden uniós polgár állampolgárságától függetlenül a lakóhelye szerinti tagállamban az európai parlamenti választásokon választójoggal rendelkezik. Ebben a körben is van lehetõség eltérés megállapítására, ha azt valamely tagállam sajátos problémái indokolják pl.: a helybéli lakosságon belüli magas külföldi arányszám Luxemburg esetében. diplomáciai és konzuli védelemhez való jog (EKSz 20. cikk) az EKSz 20. cikke szerint a tagállamok harmadik ország területén azokat az uniós állampolgárokat is diplomáciai és konzuli védelemben kötelesek részesíteni, akik másik tagállam állampolgárai. Ez egy kiegészítõ jellegû kötelezettség, mivel csak abban az esetben vehetõ igénybe a harmadik ország területén, ha ott az állampolgárság szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel. petíciós jog ( EKSz 21. cikk; 194. cikk) ez a jogosultság közvetlen jogi kapcsolatot létesít a polgárok és az Európai Parlament között. Arra biztosít lehetõséget, hogy a Közösség tevékenységi köréhez kapcsolódó ügyekben az unió polgárai írásban panasszal élhessenek. az európai ombudsmanhoz való fordulás joga (EKSz 21. cikk; 195. cikk) alapján az unió polgára által írásban benyújtható panasz tárgya a közösségi intézmények vagy szervek tevékenysége során felmerült hivatali visszaélés lehet, azaz minden jogellenes cselekmény, ideértve a rendeltetésszerû mûködtetés elveinek sérelmével járó magatartásokat is. E jog gyakorlása ugyanakkor az európai ombudsmannak arra is lehetõséget teremt, hogy ezen közösségi intézmények és szervek kontrollját is széles körben láthassa el. Amennyiben a tisztelt olvasó bõvebben, avagy speciálisan testre szabottan kíván tájékozódni cikkünk témáját illetõen erre is módja van az ún. Állampolgárok Tanácsadó Szolgálatánál, 3 amely ingyenes, személyre szabott tanácsadást biztosít az érdeklõdõk számára. Továbbá ha ennél is többre vagy kíváncsi az Európai Unióról, az EURÓPA portál oldalain tájékozódhatsz. 4 Ezt követõen fontos, hogy most se menjük el Európa jelképei mellett, melyek létrehozásának szándéka és célja, az hogy azok az unió polgárai egységét a jogi lehetõségek biztosításán túlmenõen is kifejezzék, reprezentálják az alábbiak szerint: Egység a sokféleségben : ez az Európai Unió jelmondata. A jelmondat arra utal, hogy az Unió egyesíti az európaiakat, hogy annak keretein belül együtt fáradozzanak a közös célért: a békéért és a jólétért, illetve, hogy az Európában honos különféle kultúrák, hagyományok és nyelvek sokféleségükkel gazdagabbá teszik a kontinenst. Az európai zászló, amely nem csupán az Európai Unió jelképe, hanem Európa népeinek szélesebb értelemben vett egységét és identitását is szimbolizálja. Az aranysárga csillagok által alkotott kör az európai népek közötti szolidaritást és a harmóniát jelképezi. A csillagok száma és a tagállamok száma között nincs összefüggés. Azért szerepel 12 csillag a zászlón, mert a 12-es szám õsidõk óta a tökéletesség, a teljesség és az egység jelképe. Éppen ezért az Unió bõvítéseitõl függetlenül a zászló nem változik. Az európai himnusz : ez a himnusz nem csupán az Európai Unió, hanem a tágabb értelemben vett Európa himnusza is. A dallam Ludwig van Beethoven 1823-ban komponált IX. szimfóniájából származik. A szimfónia utolsó tételében Friedrich von Schiller 1785-ös versét, az Örömódát zenésítette meg Beethoven. A vers Schiller idealista látomását fejezi ki az emberek között kialakuló testvériségrõl - s e látomást Beethoven is osztotta. Az Európa Nap : Május 9. mára európai szimbólummá vált május 9-én Robert Schuman elõterjesztette Európa újjászervezésére vonatkozó javaslatát, mely elengedhetetlen feltétele volt a békés kapcsolatok fenntartásának. Ezt a Schuman-nyilatkozat néven ismert javaslatot tekintjük a mai Európai Unió megszületéséhez vezetõ elsõ lépésnek. Immár 5 éve tagjai vagyunk az Európai Uniónak. A mindennapokban záporoznak reánk pártállásunktól függõen annak elõnyeirõl és hátrányairól szóló beszámolók. Nekünk azonban tudnunk kell, hogy mi magunk, de még inkább gyermekeink ebben a közegben élünk és fogunk élni a jövõben is, amiért mi nem engedhetjük meg magunknak az euró-szkepticizmus luxusát, ezért tehát: Dr. Jog Ász 06-30/ KJK-KERSZÖV Az Európai Integráció Alapszerzõdései 2. Budapest oldal 2 Szalayné Sándor Erzsébet Az Európai Unió közjogi alapjai I. kötet Dialógus Campus Kiadó Pécs oldal 3 front_end/index_hu.htm 4 7 Mottó: Jog-seg-élj-vele!

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért XII. évfolyam 7. szám Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért A PVDSz Elnöksége tájékoztatja a tagjait, hogy központi költségvetéséből az árvíz-károsultak megsegítésére átutalást teljesített az

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

Újesztendő küszöbére

Újesztendő küszöbére Újesztendő küszöbére Az ó esztendő utolsó napján, az új esztendő küszöbén köszöntőt írni meglehetősen nehéz feladat, mivel biztosan csak arra emlékezünk és hagyatkozunk, ami megtörtént és csak remélni

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 5. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Pénzügyi szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Írta: dr. Vasas Éva Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő:

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK

PEDAGÓGUSOK LAPJA AZ OKTATÁS CSAPDÁI A TARTALOMBÓL: SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI NEHÉZKES KERESET- KORREKCIÓ LEVÉL A KANCELLÁRIA- MINISZTERNEK PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 4. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. ÁPRILIS 9. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN AZ OKTATÁS CSAPDÁI Az iskola célja mindig az kell legyen,

Részletesebben

Száz lépés az igazságosabb országért

Száz lépés az igazságosabb országért TÖBB FIGYELEM AZ IDÔSEKNEK Ötéves program indul a nyugdíjak differenciált, az éves emelésen felüli növeléséért. 1 oldal CSALÁDI PÓTLÉKBA OLVADNAK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSOK Kétszeresére nô a családi pótlék.

Részletesebben

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210.

A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210. NOE Levelek A CSALÁD MINDEN TAGJA SZÁMÁRA 209 210. 2009. július Megenyhült a nap hôsége, A lég könnyû, lágy-meleg: Hull a harmat, illat árad, Virágbimbók feslenek. Mint a csendes éji szellô A virágos bokrokat,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2009. MÁJUS 8. ALAPÍTVA: 1945-BEN ÁLLAM AZ ÁLOMBAN A köz-sajtóban és a szakmai lapokban egyaránt tovább zajlik az iskolák

Részletesebben

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások

Új attraktív termékek és innovatív szolgáltatások 2004. augusztus Új attraktív termékek és innovatív ok Devizaalapú lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel 55% Az OTP Bankcsoport piaci részesedése a háztartások lakáscélú hiteleiből Az OTP Bank tovább

Részletesebben

Tartalom. 2012. január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége

Tartalom. 2012. január 31-én 11 órára hívta össze az IPOSZ XXV. Közgyûlését. Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége Tartalom Az országos elnökség felhívása az ipartestületekhez 2. oldal Vélemények a kormány munkájáról 3. oldal Adó- és járulékváltozások 4-11. oldal Nyugdíj-ügyek 13. oldal Sikertörténet 16. oldal Egészségmegõrzés

Részletesebben