The Leader for Exceptional Client Service. Inkubátor jelentés 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "The Leader for Exceptional Client Service. Inkubátor jelentés 2014"

Átírás

1 The Leader for Exceptional Client Service Inkubátor jelentés 2014

2 1. Miért van szükség inkubátor felmérésre? Hazánk épülő és egyre hangosabb, pezsgőbb startup világában gomba módra szaporodnak az inkubátorok, akcelerátorok, valamint az ezekkel közeli rokonságot mutató, tanácsadó és szolgáltató cégek. társaságok alapítási hullámának egyik ösztönzője maga az állam, pontosabban az állami támogatású pályázati kiírások megjelenése 1. Az első akkreditációs kör 2013 októberében lezárult 2, a Nemzeti Innovációs Hivatal kiválasztotta az első négy, akkreditált technológiai inkubátort. A sok induló (20 benyújtott és 18 érvényes pályázat) közül néhányan a pályázat sikerességétől függetlenül megnyitották kapuikat. A hazánkból induló startup sikerek híre nagy lendületet adott a vállalkozó szellemű üzletembereknek, szakembereknek és diákoknak. Gyarapodnak a közösségek, rendezvények, versenyek és a médiában is rendszeresen téma a startup-jelenség. Dacára a média reflektorfényének, amely az elmúlt időszakban elsősorban az inkubátorokra irányult, a startupok nem ismerhették meg őket egyenként annyira, hogy könnyedén eldönthessék, melyiküket érdemes választaniuk, mint ahogyan az is nagy kérdés: kik vannak egyáltalán a piacon? Bár a startup ökoszisztéma egyre gazdagabb, a startupok tömegesen jelentkeznek inkubációra, akcelerációra, az inkubációval foglalkozó szervezetek napjainkban alakítják ki működési mechanizmusukat, építik fel önmagukat és arculatukat, miközben természetesen van néhány, jól ismert, évek óta működő, startup közösségeket is építő szereplő, akik még a nagy boom előtt érkeztek. Mivel az inkubátor a startupokért van, ezért az inkubációval, akcelerációval és a hazai lehetőségeikkel kapcsolatos információra elsősorban a startupoknak van szükségük, így ez a jelentés elsősorban nekik az ötletgazdáknak és a startuppereknek szól. Célunk, hogy egy olyan térképet rajzoljunk, amely azonosítja a szereplőket, megmutatva egyúttal jellegzetességeiket, filozófiájukat. Ugyanakkor határozottan nem célunk a szereplők minősítése azt az olvasóra bízzuk. Fontos kiemelni, hogy kutatásunkban igyekeztünk minden, piaci alapon működő inkubátort megjeleníteni, de mivel a piac nagy mozgásban van 3, felmérésünk közben újabbak is alakulhattak. Mivel a startupok újszerű üzletfilozófiájának köszönhetően gyors és nagy növekedésre képes vállalkozások jönnek létre, ezért a köréjük épülő ökoszisztéma alakulását és fejlődését érdemes követni, megismerni, az elért eredményeket pedig értékelni. Jelentésünket jó szívvel ajánljuk minden, a startup világ iránt érdeklődő olvasónak is. 1 A Nemzeti Innovációs Hivatal, mint akkreditációs szervezet, az Akkreditált Technológiai Inkubátor (ATI) cím elnyerésére vonatkozó pályázata (kódszám: ATI-2013) Felmérésünk során interjút készítettünk Karády Gyurival, aki az ACME Labs képviselőjeként válaszolt kérdéseinkre. Mivel ő időközben, alapító társával együtt kilépett az inkubátorból, ezért a vele készített interjú eredményeit jelentésünkben nem közöljük. Az ACME Labs-re vonatkozó, részletes adatok honlapjukon érhetőek el:

3 2. Inkubátor és/vagy akcelerátor avagy hazai definíciós sajátosságok A Nemzeti Innovációs Hivatal Akkreditált Technológiai Inkubátor 2013-as pályázati kiírásban az alábbiak szerint definiálja az inkubációs tevékenységet: A technológiai inkubáció egy, a technológiai innovációs ötletekre alapuló, induló vállalkozások számára átmeneti jelleggel biztosított, komplex szolgáltatási rendszert jelent egy speciálisan kialakított környezetben. Célja, hogy olyan erőforrásokkal és szolgáltatásokkal (mentorálás, tanácsadás, oktatás, tréning, üzleti menedzsment, magvető és kapcsolati tőke stb.) lássa el az induló vállalkozásokat, amelyek javítják túlélési esélyeit életpályájuk kezdeti szakaszában, és egyúttal alapot teremtenek a további (kockázati) tőkebevonáshoz, ezzel az intenzív növekedéshez és a későbbi, nemzetközi piacra lépéshez. Az inkubáció célja a nemzetközi piacra lépéshez szükséges tudást, startup kapcsolati hálót, üzleti előrehaladást és már rövid távon kockázati tőke bevonást elősegítő céges struktúra és menedzsment kialakítása. A jelen pályázat célja a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar vagy akár a környező országokban elért K+F eredményekre alapuló startup vállalkozások felépítését, az azokban végzett K+F projektek sikeres befejezését segítő, és tőkebefektetést is vállaló technológiai inkubátorok kiválasztása, akkreditálása. Az akkreditált technológiai inkubátorok (ACME Labs Zrt., Aquincum Technológiai Inkubátor Zrt., Digital Factory Zrt., icatapult Technológiai és Üzletfejlesztési Zrt.) számára előírt feltételek között a teljesség igénye nélkül szerepelt ingatlan biztosítása, nemzetközi tapasztalattal bíró menedzsment felállítása és önrész biztosítása a startupok számára igényelhető állami pályázati források mellé. Az akkreditált technológiai inkubátorok támogató levelével pályázható állami forrásokkal támogatott startupok pedig 2 évig élvezhetik az inkubációt, amelyek a befogadás, jóváhagyás pillanatában befektetésben is részesülnek. Míg az idézett definíció többnyire egybevág a nemzetközi startup források inkubáció fogalmával 4, a pályázati feltételek által előírt működési környezet és szolgáltatás portfólió egy meglehetősen vegyes modell képét mutatja, ami inkább hasonlít az akcelerációra, mintsem a klasszikus értelemben vett inkubációra ami időben jellemzően nem korlátozott és elsősorban kompetenciafejlesztésre fókuszáló szolgáltatásokat, továbbá irodai férőhelyet biztosít. Nem véletlen, hogy ezek többnyire az egyetemekhez, non-profit vállalkozásfejlesztési központokhoz kötődően alakultak ki. Ezen típusú inkubátorok olyan ötleteket és csapatokat karolnak fel, amelyekben látnak fantáziát, hasznosnak gondolják létezésüket és bár nem követelmény, vállalkozás is épülhet belőlük, mindenféle növekedési kényszer nélkül. A befektetés gyakran nem is része az inkubációnak, hiszen az inkubáltak fő célja a tanulás és a projektjük érlelése. Az akceleráció ezzel szemben egy időben és költségvetésben jól körülhatárolt, rövid távú, intenzív program, amelynek célja a piacképesnek tűnő startup ötletek minél gyorsabb validálása, piacra juttatása, és növekedési pályára állítása. Ennek biztosítása az inkubációhoz hasonló közegben (co-working place, mentorok, szakmai tanácsadók) zajlik, ám néhány fontos különbséggel: az ötlet validálásának kezdeti fázisában az eredménycentrikus, dinamikus környezetben megvalósuló akcelerációt nemzetközi hálózat biztosítja, a befektetés pedig esetleges az akcelerátorok részéről. A klasszikus akcelerátor programok végén, tipikusan az úgynevezett demo day-en (prezentáció alapján) találhat a projekt befektetőre. 5 Mivel a globális startup ökoszisztémában ezek kombinációi ugyanúgy fellelhetőek, mint nálunk, Magyarországon, ezért felmérésünk fókuszterületét is bizonyos keretek közé szorítottuk: azon, hazánkban üzletszerűen, piaci alapon működő (bárki számára nyitott) inkubátorokat vettük górcső alá, amelyek irodai férőhelyet, komplex szolgáltatásportfóliót és befektetést is nyújtanak, továbbá folyamatosan fogadják a startupokat, projektötleteket, hogy inkubálják vagy akcelerálják azokat. Ennek megfelelően, jelen felmérésünkbe nem vettük bele az egyetemi inkubátorokat, a non-profit vállalkozásfejlesztési szervezeteket és az ingatlanhasznosítási fókusszal működő inkubátorházakat. Ezek bemutatása egy külön felmérést érdemel, hiszen a startup ökoszisztéma az előbbiekben említett kezdeményezésekben és programokban is rendkívül gazdag

4 3. Hol az üzlet az inkubációban /akcelerációban? Fontos tisztáznunk, hogy a vizsgált inkubátorok is vállalkozások, tehát érdemes ebből a szemszögből rájuk tekinteni. Van üzleti modelljük, stratégiájuk és vannak megkülönböztető kompetenciáik. A felmérés során, a hazai ökoszisztémában három fő stratégiai iránnyal találkoztunk, amelyből kettő megfeleltethető a nemzetközi trendeknek, a harmadik pedig egy helyzetfelismerésen alapuló üzleti modell. Nézzük őket sorjában! A kategóriába tartozó inkubátor képzeletbeli felhívása így szólhatna: Keressük azt a néhány kiválót, aki megváltja a világot és közben bankot robbant, mert hihetetlenül meggazdagodik belőle! Kissé elitista szemléletűnek is bélyegezhető ez a modell, de miért ne lenne sikeres egy efféle, Y-Combinator-hoz hasonló filozófia, amit Black Swan 6 modellnek is hívnak? Ennek következménye, hogy viszonylag formalizált, sok szűrős kiválasztási folyamattal dolgoznak és a kész -re építenek, profikkal, profikat keresnek, magasra lőnek. A második csoportba sorolható inkubátor képzeletbeli hívószavai a következők lehetnének: Várjuk a nagy növekedési potenciállal rendelkező, ígéretes ötleteket és csapatokat, akik képesek gyorsan fejlődni, motiváltak, globálisan gondolkodnak, nem baj, ha még nincsenek készen. Általában kiegészítik a szükséges kompetenciákkal a csapatot és felvértezik a még hiányzó tudással a jó alapanyagot, erre építik az ígéretes üzleteket (hasonló, mint a 500 Startups modell 7 ). Az ilyen modellben általában a széles spektrumú (tanácsadói, mentori) tudáshalmaz és a kapcsolatrendszer dominál. A helyzetfelismerésre építők története hozzávetőlegesen így hangzik: Rátaláltunk egy jó projektre és befogadtuk, mert láttunk fantáziát benne. Nem kerestük, ugyanakkor üzleti működésünk során valamilyen kapcsolatban álltunk az alapítókkal. Ha már egyébként is komplex tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk és van hely az irodánkban, érdemesnek találtuk szorosabbra fűzni a kapcsolatot és együtt építeni a projektet, akár kisebbségi tulajdonosként is. Rájöttünk, hogy ebből a tevékenységből érdemes önálló üzletágat fejlesztenünk, hiszen a kapcsolatrendszerünk, a kompetenciáink és az infrastruktúránk adott, mostantól inkubálunk. Itt többnyire egy menedzsment döntés és személyes kapcsolatok jelentik a belépőt, kevésbé formalizált működési modell a jellemző. Nincs időprés, az együttműködés alapja sokkal inkább a bizalom, mint a milestone-ok. professionality possibility professionality possibility professionality possibility A jelentésünkben bemutatott inkubátorok közül egyeseket könnyű a fenti kategóriákhoz társítani, másokat nem lehet egyértelműen megfeleltetni ezen típusoknak. A fenti tipizálás célja a strukturálás, ugyanis az inkubátorokat nem elegendő pusztán alapvető tevékenységi körük, profiljuk, hálózatuk, esetleg arculatuk alapján megismerni, érdemes a működési filozófiájukat is feltárni. A három típus bármelyike lehet sikeres. A kérdés az, hogy kinek, mire van szüksége A jelentés piaci szempontból egyfajta beszerzésként tekint az inkubátorok kiválasztási folyamatára, a startupper szemszögéből. Ha pedig beszerzésről beszélünk, érdemes mérlegelnünk a kínálatot!

5 4. Kutatási módszertan Felmérésünk szekunder és primer kutatásokra épült. Elsőként az internetes forrásokat dolgoztuk fel, majd mindegyik inkubátort személyesen is felkerestük, ahol egy strukturált interjúra került sor, továbbá egy on-line kérdőív kitöltését is kértük tőlük. Szekunder kutatás A szekunder kutatás során feltérképeztük, hogy milyen inkubátorok vannak jelen a magyar piacon. Ehhez az online médiában és a nyomtatott sajtóban fellelhető forrásokat vizsgáltuk át, majd véleményvezérekkel, startup közösségek képviselőivel beszélgettünk. A megkereséseket megelőzően tájékozódtunk az adott inkubátor nyilvános cégadatairól, és áttekintettük a róluk szóló, hozzáférhető információkat. Ezután alakult ki a felmérés fókusza. Primer kutatás Kiemelt célunk volt az inkubátorok egyenrangú és független, szakmai alapon nyugvó bemutatása és strukturálása, ezért először egy on-line kérdőív kitöltését kértük mindegyiküktől. Ezen túlmenően interjút készítettünk az inkubátorok képviselőivel, vezetőivel. Az interjú kérdései az on-line kérdőívben adott válaszok értelmezésére, pontosabb megértésére irányultak, valamint azon információkra, amelyek támogathatják a startupokat annak eldöntésében, hogy érettségük, filozófiájuk, céljaik és lehetőségeik alapján melyik inkubátor a számukra megfelelő. A beszélgetések során olyan partnerekre találtunk, akik szívesen osztották meg gondolataikat az inkubációval, annak trendjeivel kapcsolatosan, továbbá néhány jó tanáccsal is ellátták a startupokat. Ezúton is köszönjük együttműködésüket! A BDO Inkubátor felmérésének kérdőíve Kedves Kitöltő! Az alábbi online kérdőív kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe. A kérdések mellett magyarázatok is találhatók. A válaszokat szeretnénk összehasonlító elemzésünkben a tárgyilagosság céljából, szó szerinti idézet formájában is felhasználni. Köszönjük a ránk áldozott idődet, és hogy megismerhetjük az inkubátorodat! od neve: Mi kell a check-in -hez? Sorold fel, mivel kell rendelkeznie az ötletgazdának ahhoz, hogy kiadjátok a beszállókártyát számára, tehát, hogy felszállhasson az inkubátor fedélzetére! Pl. csapat, one-pager, pitch, üzleti modell, üzleti terv stb. Az inkubáció hozzávetőleges időtartama (hónapok száma, tól-ig) Mit kap az inkubátorodtól? Sorold fel mindazt, amit adtok a projekthez! Definiáld, mit vársz az inkubált projektgazdá(k)tól! od 3 szóban: od : Köszönjük válaszaidat! -felmérés támogatója a BDO Magyarország.

6 5. Miért jelentkezzek inkubációra? Mit kaphatok? A jelentésünkben szereplő inkubátorok alapvetően három dolgot kínálnak egyszerre: A felmérésünkben szereplő inkubátorok alapvetően három dolgot kínálnak egyszerre: 1. Helyet, ahol dolgozhattok. 2. Tudást, amivel építhetitek a céget. 3. Pénzt, amit elégethettek a növekedés érdekében. Tudást, amivel építhetitek a céget. Helyet, ahol dolgozhattok. Pénzt, amit elégethettek a növekedés érdekében. A tudástranszfer kivétel nélkül, mindegyik inkubátornál fontos szerepet kap, itt érhetők tetten a tanácsadói gyökerekkel rendelkező inkubátorok, akik széles portfóliót vonultatnak fel egyes szakterületekhez kapcsolódóan. ok közül ugyanakkor például a Digital Factory fókuszáltan a verifikált product/market fit -re, az icatapult a megvalósítási képességre és a business developmentre koncentrál. A tudástranszfert a MyCo Incubation az EIT Climate-KIC, 5 társországgal létrehozott, európai módszertan szerint valósítja meg. A tudáshoz szorosan kötődik a kapcsolatrendszer, a nemzetközi hálózat, amelynek segítségével a világpiacra léphet a startup. A jelentésünkben részt vevő inkubátorokkal az alábbi piacokat érheted el, illetve innen kaphatsz feedbacket a termékedről. Az irodai légkör, a mentorok, coachok és a többi startupper közelsége minden kétséget kizáróan már önmagában is inspiráló. Sokkal jobban lehet haladni, mintha egyedül, otthonról vagy egy kávéházakból dolgozna a csapat. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az iroda használatáért néhány inkubátornál fizetni kell. ok leggyakrabban tőkebefektetés formájában adnak forrást. A tőkebefektetés mértéke változó. ok közül többkörös befektetés lehetőségéről az AVEC Inkubátor és a Traction Tribe tett említést. Rajtuk kívül az Aquincum Inkubátor hangsúlyozta, hogy a körülötte található angyalbefektetői körnek köszönhetően addicionális tőkebefektetés lehetősége is adott. Az icatapult maximum 200 ezer eurót fektet be, üzletfejlesztési céllal. A Kitchen Budapest 6 millió forintot ad 6 hónapra. Grant (támogatás) jellegű forrást biztosít a MyCo EIT Climate-KIC-EU programja ezer euró/start-up értékben, az inkubáció második és harmadik fázisában (stage 2-3), amelyet egy meghatározott munkatervhez kapcsolódóan lehet elkölteni. Az akkreditált technológiai inkubátorok (ACME Labs Zrt., Aquincum Technológiai Inkubátor Zrt., Digital Factory Zrt., icatapult Technológiai és Üzletfejlesztési Zrt.) a startup pályázatokhoz kötődően állami forrásokat is tudnak az általuk támogatott projektekhez rendelni. Természetesen a jelentésünkben bemutatott inkubátorok mindegyike rendelkezik befektetői háttérrel, így egy ígéretesnek minősített projekthez forrást is tudnak biztosítani. Földrajzi fókusszal rendelkező inkubátorok térképe ACME Labs: nemzetközi Aquincum: Bulgária, Románia, Németország, Japán, Anglia, USA AVEC Inkubátor: San Francisco, New York, Tokió, London, Izrael DBH SeedStar: Közép-Európa, Hollandia, Azerbajdzsán Digital Factory: N/A Kitchen Budapest: USA, Nyugat-Európa icatapult: USA keleti part, nyugati part Incubo: nemzetközi InQbator: USA keleti part, EU, Ázsia MyCo: Európa Traction Tribe: USA Iparági fókusszal rendelkező inkubátorok térképe ACME Labs: digital, finance, greentech, life sciences Aquincum: ICT, biotech, med-tech AVEC Inkubátor: ICT, biotech, med-tech, design DBH SeedStar: lifetech, greentech Digital Factory: ICT Kitchen Budapest: nincs specializáció icatapult: ICT Incubo: ICT, média InQbator: ICT mellett nem csak startup MyCo: greentech, cleantech Traction Tribe: ICT, med-tech Mekkora az inkubátorok kapacitása? ACME Labs: N/A Aquincum: 10 projekt/év AVEC Inkubátor: 10 projekt/év DBH SeedStar: N/A Digital Factory: maximum 21 projekt/év Kitchen Budapest: 4-6 projekt/év icatapult: egyidejűleg max. 7 projekt/ 6 hónap Incubo: 4-5 projekt/év InQbator: párhuzamosan 6-7 projekt MyCo: 40 startup projekt/év Traction Tribe: 50 projekt/2 év

7 6. Mit jelent készen állni az inkubációra? A startupokat minden bizonnyal leginkább az érdekli, hogy mi a belépő egy-egy inkubátorhoz. Legtöbb megkeresett szereplő honlapján világos, egyértelmű képet kaphatunk ennek folyamatáról, amiből viszont a teljesítendő kritériumok mögötti okok és mérlegelési elvek ritkán derülnek ki így interjúkérdéseink többnyire ezekre irányultak. A kulcsszavak: csapat és angol A csapat azért kell, mert az inkubátorok nem akarják senki helyett megvalósítani a projektet, ez a startup dolga és ez egyedül néhány kivételtől eltekintve nem megy. Továbbá, egy ütőképes csapat megkönnyíti a döntést, különösen, ha néhány próbatételt átvészeltek már együtt. Szinte mindenki megemlítette, hogy aki nemzetközi piacra készül, ott a tárgyalóképes angoltudás legalább egyvalakitől elvárt a csapatban, de jó, ha kommunikálni tudnak a többiek is. Hi! A tudatosság alapvető A projektgazdának tisztában kell lennie ötlete minél több paraméterével. Tudnia kell, hogy milyen problémára ad megoldást, kik a vevői, mekkora a piaca, mennyit hajlandóak fizetni a vevői, hogyan fogja elérni őket, honnan és hogyan jön be a pénz, kik a versenytársak, miben jobb az adott megoldás vagy koncepció a versenytársakénál és hogy mi kell a megvalósításhoz. Az pedig, hogy tudásra, network-re vagy inkább pénzre van-e leginkább szüksége, az inkubáció/akceleráció szükségességét és módját is kijelöli. Tudatosságra ezen túlmenően a finanszírozás terén mutatkozik még nagy szükség. Mi az, ami megy saját erőből és mire költsük a pénzt, amit kapunk? Sok inkubátor az ezen kérdésre adott válasszal méri a startup komolyságát és felkészültségét. A sikeres tárgyalásokat követően, a term sheetek vagy egyéb megállapodások aláírásával megkezdődik a torta szeletelése (kinek mekkora részesedés járjon), valamint a konkrét mérföldkövek lefektetése. Ezek meghatározása szintén megfontoltságot igényel. nagyon sokat tud adni és a projekten lendíteni, de alapvetően a projektgazdának kell tudnia, mit szeretne elérni: itt sem várható el, hogy más (netán épp az inkubátor) képviselje a csapat érdekeit. A tudatos jelentkezés mindenkinek sokkal jobb. gyorsan tud dönteni és hamar kiderül, hogy találkoznak-e az elképzelések. Ezen túlmenően pedig az objektív helyzetértékelés minden projekt javára válik. Egy új tényre kezd rájönni a világ: a vállalkozás szakma és ennek megfelelően tanulható és tanítható Hild Imre (személyes interjú) Az ötlet minősítése Az ötlet értékelésével kapcsolatban nagyon eltérő megközelítési módokat tapasztaltunk. Van, aki azt helyezi a fókuszba, hogy az ötlet globális piacra irányuljon és globális mércével mérve időszerű, fantáziadús legyen, mások azt hangsúlyozzák, hogy nem annyira lényeges az ötlet, ha elég nagy a felvevőpiaca. Többen megfogalmazták, hogy disruptive, kiváló vagy világmegváltó legyen az elgondolás, valamint a skálázhatóság is az alapvető elvárások között szerepelt legtöbb inkubátornál. Az ötlet önmagában történő minősítésére ugyanakkor nem sokan vállalkoznak, hiszen ezt a felhasználók teszik meg azáltal, hogy veszik, vagy nem veszik a terméket. Abban mindenki egyetértett, hogy a csapatnak a saját ötletével kapcsolatban kellő objektivitással kell rendelkeznie. Mit jelent ez? Fontos hinni az ötletben, de nem szabad odáig eljutni, hogy az ötletnek van egy csapata, nem pedig a csapatnak van egy ötlete. A csapat súlya A csapat összetétele és felkészültsége legtöbb inkubátor esetén nagyobb súllyal esik latba, mint az ötlet/termék vagy a piacképesség. A jó csapat többnyire egymást kiegészítő kompetenciájú, elkötelezett, nagy teherbírású emberekből áll, és heterogén összetételű. A csapatok közül az egymást jól ismerők és néhány küzdelmet vagy konfliktust túlélők könnyebben elnyerik a döntéshozók bizalmát. A motiváció szerepe ok elsősorban rendkívül motivált csapatokat várnak, hiszen egy startup sikerre viteléhez sziklaszilárd motivációra van szükség a csapattagok részéről. Éppen ezért legtöbbjük alapvető elvárása, hogy a lehető legtöbb időt tolja bele a csapat a projektbe. Nagy hiba másodállásként tekinteni a projektre, ha a startup inkubációra készül. A validáció szintje Jelentésünkben az inkubátorokat egymástól leginkább megkülönböztető tényezőnek az elvárt validációs szint bizonyult. A validáció, a projektötlet/termék minimális szintű tesztelése mindenhol elvárt, hiszen valamivel szükséges bizonyítani, hogy piacképes a termék. Ha mégis sorrendbe akarnánk állítani az inkubátorokat, akkor a sor elején, minimális validációs szinttel a Kitchen Budapest és a MyCo Incubation állna, a végén pedig a sziklaszilárd validációt elváró Traction Tribe. A skála két végén lévő inkubátor között helyet foglaló inkubátorok vállalt feladatai közé tartozik, hogy a befogadott projektötletet a csapattal együtt validálja. A tudatosság szerepénél említett, elvégzendő teendők közül kiemelten szükséges foglalkozni az ötlet validálásával, ugyanakkor az inkubátorok professzionális módszerei és nemzetközi hálózatuk nyilvánvalóan olyan hozzáadott értéket képviselnek, amelyek a validációban egy komolyabb minőségi szintlépést fognak eredményezni. A MyCo Incubation modellje például 3 szinten kategorizálja az inkubációba belépő startup-okat: Stage 1 ötlet szint, Stage 2 prototípus szint, Stage 3 piacképes szint. Ez alapvető elvárás az európai hálózatú inkubációs programban. Amennyiben a csapat inkubációban/akcelerációban vesz részt, látható, hogy a tőle elvárt feladatok között sok helyen szerepel a piac tesztelése, megismerése, tehát a validáció tulajdonképpen folyamatos, így megéri már a projekt kezdeti fázisában elsajátítani néhány validációs módszertant. Növekedés A gyors növekedés a startupok esszenciája. Ehhez minimum kreatív growth hacking, önkritikus alapítók és egy hatalmas nagy piac szükségeltetik. 11 A startupok gyakran sok egyéb célt helyeznek a növekedés elé, amelyet sem az inkubátorok, sem a befektetők nem néznek jó szemmel. Ha például elhangzik egy befektetői kérdés, hogy mit kérne az alapító startupja számára, a kívánatos válasz nem a pénz, hanem a minél több ügyfél/vevő/user, tehát a növekedés bizonyossága. Célszerű tehát a csapat célhierarchia rendszerében ezt a fő prioritások közé (lehetőleg első helyre) tenni. 11 Kádas Péter (személyes interjú) Hol van a gap a készenlét és a befogadás között? Míg a kockázati tőke társaságok döntési és működési mechanizmusai egy, már-már növekedésnek induló, professzionális vagy kész csapatot és terméket kívánnának, az inkubátorok megelégednek a növekedési potenciállal is, valamint vállalják, hogy ami még nem tökéletes, azon segítenek, majd gyorsító pályára állítják a projekteket. A növekedési potenciál megítélésében ugyanakkor nagy különbségek mutatkoznak, amiből adódik, hogy az inkubátorok elvárásai nagyon különbözőek. A startupok ezen elvárásokat akkor tudják teljesíteni, ha felkészültek, a felkészültségben pedig nagy szerepe van a startup közösségeknek, workshopoknak, a startup kultúrára jellemző tudásmegosztásnak. Szerencsére számos lehetőség nyílik a startupok számára a tanulásra, fejlődésre, mégis sok tényező esetlegesen van jelen egy projektötlet építésekor. A csapatok ritkán állnak össze tudatosan, közülük kevesen tudnak kezdetben one-pagert írni és még kevesebben ötletet vagy terméket validálni. Úgy látjuk, hogy az inkubátorok elvárásai és a projektgazdák felkészültsége között még igen nagy szakadék tátong, amely a startupok oldaláról tudatos munkával és szorgalommal, az inkubátorok oldaláról pedig még több tudásmegosztással hidalható át.

8 7. A kiválasztási folyamat és a bejárandó út Az alábbiakban az egyes inkubátorok kiválasztási folyamatát és a velük bejárandó utat mutatjuk be. Aquincum Inkubátor 12 : Az adatlap benyújtását követően belső szavazást tartanak a projektről. Ha továbbmegy, értékelési szakaszba kerül, ahol megtörténik a szakmai validáció, továbbá egy potenciális vevő előtti validáció és esetleg a termék/prototípus további validációja. Az értékelés egy előterjesztés formájában újra a döntéshozók elé kerül, majd, ha zöld jelzést kapott, elindul az egyeztetés, a mérföldkövek, a motivációs rendszer, az opciós jogok lefektetése. A megállapodás dokumentumai: szindikátusi szerződés, term sheet. A kiválasztás kb. 2 hónapot vesz igénybe, az inkubáció legfeljebb 24 hónap. AVEC Inkubátor 13 : A kapcsolatfelvételtől számítva kb. 6-8 hét alatt juthat el a megállapodásig a startup. Az ismerkedési fázis többkörös egyeztetésből, beszélgetésekből áll (one-pager, prezentáció alapján). DBH SeedStar 14 : A látókörükbe került projekt átvizsgálása során a one-pagerben összefoglalt projekt-ötlet és a megvalósításban részt vevő csapatról alkotott benyomások játsszák a legfontosabb szerepet. A befogadásról szóló döntést a SeedStar vezető testülete hozza meg. icatapult 15 : A one-pager benyújtása után skype interjú, majd személyes találkozó. Ha ezek sikeresek, elkezdődik a nagyjából 6 hetes megismerési fázis (pre-approval), amelynek folyamán, munka közben is felmérik a csapat életképességét. Az icatapult alap elvárása hogy a startup csapat a lean startup fejlesztési módszertant kövesse. Az akcelerációs program folytatódása esetén a következő lépés a cégalapítás vagy a tőkeemelés. A megállapodás részleteit a term sheetben rögzítik. Incubo 16 : Üzleti modell, one-pager, pitch többkörös interjú mentén történik a kiválasztás. Valid üzleti modell megléte a minimális elvárás, a többi területen tudnak segíteni. InQbator 17 : Mivel az InQbatornál formalizált jelentkezési rendszer nincs, ezért a kiválasztásnál a személyes szimpátia és a felek képessége a hosszú távú együttműködésre kiemelkedő szerepet játszanak. Az első találkozót követően a döntést 2-3 hónap alatt hozzák meg. Ennek során a projekt üzleti stratégiáját, üzleti tervét hosszú távú finanszírozhatóságát és a várható exit értéket elemzik. Megállapodás esetén mindig kisebbségi részesedést kérnek, hónapra terveznek és a csapattól kizárólagosságot várnak el. A sikerhez üzleti és menedzsment tudást, nemzetközi hálózatot (USA, Ázsia, EU), befektetést és infrastruktúrát és back-office szolgáltatásokat adnak. Kitchen Budapest 18 : Az online adatlap kitöltését kiválasztás esetén egy találkozó követi, majd elindul egy előzetes közös munka. Ezután kötnek egy szerződést a startuppal, amely a csapatot a sikeres inkubáció utáni cégalapításra kötelezi és ebben üzletrészre vonatkozó opciót biztosít a Kitchen Budapest számára. Az inkubáció 6 hónapig tart. MyCo Incubation 19 : Az online jelentkezési lap kitöltését követően videóinterjút készítenek, végül a multinacionális cégek képviselőit és európai mentorokat tartalmazó zsűri meghozza a döntést (kb. 2 hét alatt). A programra csapattal vagy egyénileg is lehet jelentkezni. A pozitív elbírálást követően indul el az inkubáció 1. Fázisa (Stage 1), aminek időtartama 10 hét. A megállapodás formája: támogatási szerződés; támogatást a 2-3. fázisban adnak (Stage 2-3. szinteken) Traction Tribe 20 : A jelentkezés (one-pager, prezentáció) elbírálása után pozitív forgatókönyv esetén term sheet aláírása, due diligence, majd szerződéskötés következik, mindez összességében 30 napnál kevesebbet vesz igénybe. 12 Szandrocha Kamilla (személyes interjú) 13 Málnay Barnabás (személyes interjú) 14 Molnár István András (személyes interjú) 15 Hild Imre (személyes interjú) 16 Szekeres Zsolt (személyes interjú) 17 Kassai Ákos (személyes interjú) 18 Bogár Bence (személyes interjú) 19 Miskolczy Csaba (személyes interjú) 20 Kádas Péter (személyes interjú)

9 8. Mi az, ami megkülönbözteti a többiektől? Mindegyik inkubátort megkértük, hogy mondja el magáról, miben egyedi, mi az, ami megkülönbözteti őt a piac többi szereplőjétől. Aquincum Inkubátor: Az alapítók és az irányítók olyan üzletemberek, akik már részesei voltak nagy sikerű cégek felépítésének. angyal befektetők és intézményi projektbefektetők találkozási helye, akik szakmai támogatást is tudnak nyújtani. Portfóliójukban a med-tech és az ICT mellett a biotech iparág is szerepel. Az inkubáció során a projektet egy strukturált és formalizált eljárásrendet követő folyamaton vezetik végig. A Graphisoft Park, ahol az inkubátor férőhelyet biztosít, igen exkluzív környezetet jelent. Rendkívül széles spektrumban áll rendelkezésre tanácsadói kapacitás, igény szerint (jelentkezéskor meg kell jelölni). AVEC Inkubátor: mögött 3 alapkezelő (Bonitás, Day One, Portfolion) által menedzselt 5 kockázati tőkealap áll, amelyek akár többkörös befektetést is képesek biztosítani. A design is szerepel portfóliójukban a med-tech, biotech és az ICT mellett, de alapvetően nyitottak bármilyen jó ötletre. Szoros kapcsolatban állnak a Mobilitás és Multimédia Klaszterrel. Belső képzési rendszerük van (AVEC Academy) és közvetve vagy közvetlenül az alapok kb. 25 fős belső stábja is az inkubáltak rendelkezésére áll, akik számos területen tudnak szakmai támogatást nyújtani. A kockázati tőkés háttér miatt inkább az érettebb fázisban lévő ötleteket keresik. Inkább kevesebb, de kiváló és ígéretesnek tűnő céggel dolgoznak együtt, ahol a befogadáshoz fontos, hogy az egyik alap érdeklődjön a projekt iránt. DBH SeedStar: A holland-magyar DBH csoport 20 éves múlttal rendelkezik, az inkubáció, mint új profil organikusan alakult ki. Kockázati tőkealapjuk (JEREMIE1) fókusza, és meglévő kapcsolatrendszerük miatt elsősorban élettudományi, klímatechnológiai projekteket, valamint azok informatikai megvalósításával foglalkozó ötleteket keresnek. Fontos számukra a regionalitás: Hollandiában és Romániában saját irodával, Lengyelországban és több, közép-európai országban és Azerbajdzsánban pedig üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Nyitottak az egyetemi együttműködésekre; több vidéki magyar egyetemi kutatóműhellyel is jó kapcsolataik vannak. Több éve foglalkoznak tehetséges fiatal cégek inkubálásával és nemzetközi piacra juttatásával. A hozzájuk beköltöző startupok csaknem minden üzleti szolgáltatást házon belül vehetnek igénybe, a DBH portfóliójában található cégek közelsége és szakembereik mentori tudása pedig további előnyt jelenthet számukra. icatapult: Egyértelműen a business development van a fókuszban és a tanulás, amely felkészít a globális szabályoknak történő megfelelésre, valamint kulturális, nyelvi hátteret nyújt a sikeres nemzetközi sales-hez. Kizárólag ICT projektekkel foglalkozik. Regionális fókusszal bír (Csehország, Bulgária, Lengyelország), jelentkezők ezen országokból is érkeznek hozzájuk. Jellemző rájuk a nemzetközi nyitottság, valamint jó kapcsolatot ápolnak az európai akcelerátorokkal. A tanuláshoz belső képzéseket is biztosítanak (pl. lean módszertan), az inkubáltak az inkubációs csomag beépített részeként félévente 6 hetet töltenek az USA-ban ötletük validálásával és sales tevékenységgel. Incubo: Széles nemzetközi hálózattal és tanácsadói háttérrel rendelkezik. Az inkubált projektek esetén a befektetés mellett a ktív munkatársak az üzletfejlesztésben is. Az együttműködés időtávja akár több év is lehet. A tulajdonosi háttér környezetében üzleti angyalok, sikeres üzletemberek dolgoznak. A projektek közül az érettebb, már validált üzleti modelleket részesítik előnyben. Eljárásrendjük nem formalizált, hanem projektfüggő. InQbator: A jó személyes kapcsolatok kialakítására és a hosszú távú együttműködésre építenek, amihez üzleti tapasztalatot és szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszert adnak. Partnereikkel fókuszált szemléletmódra és strukturált működésre törekszenek. A kiszámíthatóbb iparágakat és a tapasztaltabb csapatokat preferálják. Inkább legyen a múltban valakinek üzleti kudarca, mint kevés tapasztalata. A velük szerződő vállalkozások operatív vezetésében is részt vesznek. Működésükben komoly mérföldkőnek számít, hogy egyik befektetésük, az Arenim Technologies nyerte a 2014-es Startup of the Year Award -ot. Kitchen Budapest (KIBU): A KIBU hazánk egyik legrégebb óta működő inkubátora, ahová az ötlet kezdeti fázisában is lehet jelentkezni. Expertek (szakértők) segítik a csapatok működését, lean módszertannal, üzlet, design és technológia területeken. A KIBU a szakmai tudáson túl, média és befektetői kapcsolatokat, továbbá fejlesztői környezetet is biztosít a projektek számára. Hangsúlyozzák, hogy nem ítélnek meg ötletet, csupán arról döntenek, hogy tudják-e segíteni a projektet a fejlődésben. No excuse, vallják, vagyis fontos a megoldás- és nem a kifogás orientáltság. Számukra az elsődleges cél a valódi értékteremtés, az ehhez vezető út pedig a projektfejlesztés, a piacra lépés és a növekedés, valamint a következő körös tőkebevonás. Az emberi tényező és a csapat kiemelt szerepet kap a mérlegeléskor. MyCo Incubation: Az EIT Climate-KIC EU inkubációs és regionális szerződött partnere. Az inkubáció 2013-ban indult, akkor 14 db s tart-up végezte el, amelyből 3 start-up sikerrel vont be tőkét től az inkubált start-up szám évi 40 db-ra emelkedik. A MyCo Incubation programja főként a fenntartható fejlődéssel és a CO2 kibocsátás csökkentésével kapcsolatos projekteket támogatja, de ebbe a kapcsolódó témák is szerepelnek, például: smart city, eletromos autók, alternatív energiaforrások és az ezeket támogató informatikai, online eszközök. Az inkubáció heti rendszerességgel tartott workshop-ok, és egyedi konzultációk formájában zajlik. A projektek lehetnek non-profit jellegűek is, ha piacképes konstrukcióban tudnak működni. A Climate-KIC hálózat az európai társzervezeteknél tartott masterclass-okon történő részvételi lehetőséget biztosít több európai városban (pl. London, Amsterdam, Berlin stb.). Cél, hogy a projekt európai piacra tudjon lépni és professzionális vállalkozókat neveljen. Az inkubációs program európai üzletfejlesztési módszertannal és az IBM, valamint az Ernst & Young stratégiai partnerek mentoraival dolgozik Miskolczy Csaba, inkubációs vezető szakmai irányításával. Traction Tribe: Félúton az akcelerátor és a seed-vc között helyezkedik el, nagy létszámú, nemzetközi mentorcsapattal és üzleti a ngyalokkal közösen fektetnek be csak a legígéretesebb vállalkozók által képviselt startupokba. Felvállaltan, már az elérhetőségük vonatkozásában vizsgáztatják a pályázókat, akiknek egy titkos címet vagy más, kreatív utat kell a bemutatkozáshoz megtalálniuk. Ezen túlmenően a startupnak jelentős sweat capital -t kell tudnia felmutatni, legfőképpen a validáció és a piacismeret területén. Az üzleti vonalat képviselő csapattaggal szemben a professzionális, a többi csapattaggal szemben a kommunikációs szintű angol nyelvtudás az elvárás. Az inkubáció ideje alatt a fókuszban a növekedés áll, a cél számukra definiáltan a startupok amerikai piacra juttatása. Aquincum Incubator Sikeres technológiai vállalkozók Kitchen Budapest logo responsability 6-18 hónap - honlapon letölthető adatlap kitöltése, mely 2-3 oldalban felméri a projekt státuszát, projektgazdák hátterét, a projektet, üzleti modellt és eddigi eredményeket hasznosítás és finanszírozás tekintetében, tőkeigényt, és az inkubációs igényt. - cégépítési és pénzügyi tanácsadás - tudományos és szakmai átvilágítás - szakmai partnerektől vélemény, együttműködések feltérképezése - nemzetközi üzletfejlesztés - cégjogi és szabadalmi tanácsadás itthon é s US-ban (Boston / Foley & Lardner top tier ügyvédi iroda) - induló finanszírozás (Start-up program+angel finanszírozás) - pályázat tanácsadás és pályázat menedzsment - felkészítés következő körös tőkebevonásra, tőkeközvetítés nemzetközi szinten - iroda bérlési lehetőség a Graphisoft parkban Teljes üzleti terv első körben nem feltétlen szükséges, de jelentősen felgyorsítja a folyamatot, ha már rendelkezésre áll, különösen, ha jól alá van támasztva pénzügyi tervvel. - jellemzően fulltime elköteleződés a projekt iránt - közösen meghatározott mérföldkövek teljesítése - szenvedély és lelkesedés - akadályok során kreatív problémamegoldás és out-of-the box gondolkodás hátterében sikeres technológiai vállalkozók és angyal befektetők állnak, akik nemcsak megértik és azonosulnak a start-up világgal, hanem gyakorlati tapasztalatokkal és hatékony menedzsment megoldásokkal járulnak hozzá, hogy az induló vállalkozásból dinamikusan növekvő sikertörténet legyen. AVEC Akcelerátor Program Tűz, jöjj velem! 3-6 hónap (ideális esetben bővíthető) A későbbi körös befektetőkhöz hasonlóan azt keressük, ami leginkább valószínűsíti a későbbi piaci sikert, illetve a későbbi sikeres tőkebevonást. Ez főként három dolog: - a termék magával ragadósága (az alapötlet izgalmassága, a design ereje, a termékjellemzők és egyéb részletek tervezett kivitelezése, másolhatóság elleni védelem stb.) - a megvalósító csapat rátermettsége és ambíciói - a megcélzott piac mérete, milyensége, dinamikája. Minél korábbi stádiumban találkozik az ember egy projekttel, annál kevésbé várható el, hogy e három dimenzió mentén minden stimmeljen. Számunkra azok a projektek az ideális partnerek, akik mindhárom dimenzióban í géretesek, globális piaci igények kielégítésében gondolkodnak, ám még nem tartanak ott, hogy komolyabb tőkebefektetést fogadjanak, mert pl. még nincs teljesen definiálva a termék, hiányos a csapat, átgondolatlan/validálatlan az üzleti modell, nincs még céges működés stb. Fontos ugyanakkor, hogy az ígéretességen túl legyen már némi bizonyíték, piaci visszajelzés arról, hogy a termék valódi értéket teremt a felhasználói számára. Vagyis az ötlet, illetve az elméleti koncepcionálás fázisban járó projekteket még nem tudjuk meghívni a fedélzetre. Az első kérdésre adott válaszból következően azt igyekszünk megadni az akcelerált projekteknek, ami az ő esetükben éppen hiányzik ahhoz, hogy maximalizálják a piaci siker, illetve a későbbi sikeres tőkebevonás esélyét. Az alap inkubációs szolgáltatásokon (irodai infrastruktúra, jogi, könyvelési és adótanácsadás stb.) túl segítünk kialakítani a menedzsmentet és a későbbi felfutást lehetővé tevő céges folyamatokat, segítünk élesíteni és validálni az üzleti modellt, segítünk üzleti tervet írni, ami elengedhetetlen legalább is Magyarországon a befektető kereséshez, igyekszünk saját globális networkünkön keresztül hasznos kapcsolatokkal ellátni a projektgazdákat és ezáltal támogatást adni az üzletfejlesztési dilemmáik és feladataik megoldásában, és segítünk a csapatnak felkészülni a magvető vagy első körös befektetésre, ami az esetek többségében a gyors növekedés és a piaccal való lépéstartás záloga. Ez utóbbiban nagyban tudunk támaszkodni az AVEC Akcelerátort létrehozó három kockázati tőkealap- kezelőre, akik természetszerűleg úgy kísérik figyelemmel az akcelerált cégeket a nálunk töltött időszakban, mint potenciális befektetési célpontokat, akiket az akcelerációs periódus végére már jóval közelebbről ismernek és értenek, mint azokat, akik beesnek hozzájuk az utcáról. Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy semmilyen módon nem kívánjuk magunkhoz láncolni az akcelerált projekteket és megnehezíteni, hogy az akcelerációs periódus lejárta után más kockázati tőketársaságoknál keressenek befektetést. Mint mindenben, itt is hiszünk a versenyben és a szabad piacban. Amit elvárunk, az elsősorban a teljes elkötelezettség, fókusz és szenvedély az akcelerált projekt iránt, vagyis az akcelerációs időszak maximális kihasználása a projekt átgondolt, ugyanakkor villámgyors fejlődése érdekében. Emellett elvárjuk a tanulni akarást, a nyitottságot felénk, mint partnerek felé, a többi portfóliócégünk felé, és általában a piac és a világ felé valamint a professzionalizmust, a rendíthetetlen eltökéltséget és a csorbítatlan tisztességet. Az AVEC Startup Akcelerátor Program a Bonitas, a DayOne Capital és a PortfoLion kockázati tőkealapkezelők, valamint a Mobilitás és Multimédia Klaszter közös kezdeményezése, amely kimagaslóan ígéretes startup vállalkozások fejlődését támogatja röppályájuk kezdeti szakaszához kapcsolódó szakmai, üzleti, cégépítési és tőke igényeik kielégítése által. DBH Seedstar Élettudományok, Hollandia, Kísérő szolgáltatások 6-18 hónap 1. One-pager 2. Csapat Üzleti terv Működőképes béta-verzió Csapat Ötlet Kitartás Tolerancia Együtt felépítjük a te vállalkozásodat is! Digital Factory 3-12 hónap 1. Csapat, lehetőleg kiváló csapat 2. Lehetőleg kivaló ötlet, esetleg jó területen közepes ötlet Verifikált product/market fit-et, vagy stop jelzést. Ezen túl minden más csak sallang. N/A N/A Ha sikerült a PMF-hez eljutni, akkor még továbbá: tőkebevonási lehetőséget és felkészültséget, tréningeket, icatapult Global Business Development 3-24 hónap Prototípus fázis, ahol a startup már tesztelte a Megvalósítási képességet, annak a józan kezdeti piaci fogadtatást (validációt). Heterogén felmérési képességét hogy mi meddig tart és csapat, prototípus, kezdeti üzleti modell. mennyibe kerül, mennyire más mondani, mint csinálni, vagyis jó business development gondolkodást. Nyitottságot és tanulni vágyást. Nem mi fogjuk a projektgazdákat tanítani - nekik a piactól, a konkurenciától iparági szakértőktől és nem utolsó sorban saját ügyfélkörüktől kell tudni tanulniuk. Aki nem tud tanulni, annak senki sem segíthet. Aki elkötelezett a folyamatos tanulás mellett, azt senki sem állíthatja meg. Globális technológiával rendelkező, angolul működő, nyitott, heterogén összetételű közép-kelet-európai ICT technológia startupokat viszünk a világpiacra. InCubo Hungary Projekt típusától függ. Néhány hónaptól, a több éves stratégiai együttműködésig terjed a skála. Üzleti modell, one-pager, pitch - többkörös interjú mentén történik a kiválasztás. Valid üzleti modell megléte a minimális elvárás, a többi területen tudunk segíteni. Az egyes projektek esetében megkülönböztetünk tanácsadási ügyleteket és befektetési ügyleteket. A tanácsadási ügyletek esetében jogi, menedzsment, és pályázati szolgáltatásokat nyújtunk díjazás, illetve üzletrész átengedés fejében. Befektetői ügylet esetében saját tőkebefektetéssel, illetve további forrásszerzéssel is kiegészül a tevékenység, melynek során a fentiek mellett aktívan részt veszünk a hazai és nemzetközi üzletfejlesztésben is. A projekt indítás során egyeztetett üzleti terv ráeső részeinek operatív végrehajtása. Motiváltság, proaktivitás, kitartás. Jelentős tapasztalattal és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező támogató csapat, aki megtalálja és sikerre viszi a nagy gazdasági és társadalmi potenciállal bíró projekteket. InQBator (IQB) Finanszírozás, nemzetközi növekedés hónap 1. Jó ötlet 2. Az adott iparágban szakmai tapasztalat 3. Vezetői tapasztalat 4. Piackutatás 5. Ha technológiai projekt: a technológia megléte vagy a fejlesztés végső fázisának elérése 6. Nemzetközi piacra lépési potenciál 7. Együttműködési szándék és képesség 1. Üzleti modell áttekintése 2. Üzleti stratégia kialakítása 3. Üzleti terv 4. Finanszírozás szervezése 5. Finanszírozás megléte után a vállalatüzemeltetési és pénzügyi funkciók ellátása 6. Vezetői coaching 7. Nemzetközi kapcsolatrendszer Piac ismerete Technológia ismerete Napi operatív management Sales és business development Tapasztalt vezetőknek, profi partner a nemzetközi sikerhez. Kitchen Budapest Change the world. 6 hónap - Online jelentkezés: hu/#/startup-apply - fókuszban az ötlet megismerése. - Személyes találkozás, fókuszban a csapat megismerése. - Közös munka, fókuszban a megvalósító képesség megismerése. - Termékfejlesztési mentor tudást üzlet, design és technológiai területeken. - Piacra lépési és növekedési, illetve tőkebevonási tapasztalatot. - Hazai és nemzetközi média és befektetői kapcsolatokat. - Hat millió forintot, fejlesztői teret és eszközöket. - Kíváncsiság az új ötletekre, tudásra és a mögöttük álló emberekre. - Fókusz az akciótervre, a mérföldkövekre és a vízióra. - Kitartás a csapat és a startup mellett akkor is, ha ki kell lépni a komfort zónából. Startup programunk célja tehetséges csapatok és nagyszerű ötletek támogatása tudással, kapcsolatokkal és pénztőkével, ezzel segítve a termékfejlesztést, a piacra lépést és növekedést, illetve a következő körös tőkebevonást. MyCo Incubation (EIT Climate-KIC EU) Barátságos, inspiratív és EU-közösségi. 10 hét x 3 stage Jelentkezési lap, amely az EU-standard szerint készült és 11 kérdésből áll. Ezt követi egy online videóinterjú 4 alapvető kérdésből: csapat, motiváció, fenntarthatóság és ki vagy? Mindezt angol nyelven kell megválaszolni. Tömören és hatásosan. (1) Európai kapcsolatrendszer, 5 országgal dolgozunk együtt: NL, GB, DE, ESP, PL. (2) Egyedi termék- és piacvalidálási módszertan, amelyet az EU-módszertanra építettünk, (3) prototipizáláshoz és üzlet beindításhoz ezer euro/start-up támogatás, (4) nemzetközi szakmai utak (Szilícium-völgy, Izrael, masterclass-ok Hollandiában, Berlinben és Londonban). Tavaly 14 db-ot inkubáltunk, idén 40 db start-up-pal szeretnénk együttdolgozni. Eredeti ötlet, amely a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban van. Témák lehetnek pl.: smart cities, alternatív energiák (nap, szél), egyedi anyagtechnológiák, és minden, ami emerging vagy cleantech start-up. Ebbe az IT-témák is beleférnek. Global impact - olyan start-up-oknak, akik hatása generációkra előre mutat Traction Tribe Startup Traction Composer 8-12 hónap 1. Meg kell találnia a titkos címet, amit nem közlünk sehol. Aki ennyit nem tud megoldani, azzal jobbnak látjuk nem együtt dolgozni. 2. Kell egy profi angol nyelvű one-pager. 3. Egy prezentáció 20 percben, angolul +20 perc kérdezz-felelek. 4. Csak sziklaszilárdan validált ötleteket várunk. 5. Egy fős csapatok kizárva. USD k preseed investment + < USD 1 G R O W T H!!!!!!!!!!!!!!! M follow-on. Nemzetközi mentor team, 2-3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! advisor, betekintés a Lean, a Venture Capital, a grwoth hacking rejtelmeibe és persze tonnányi amerikai kapcsolat. Ezen felül hozzáférés a Traction hazai co-working irodájához és soft landing az amerikai bázison. Amerikai és magyar ügyvédek, piacismeret, némi Hollywood-i kapcsolatrendszer, ha szükséges (mondjuk B2Cknek). Felmérésünk során interjút készítettünk Karády Gyurival, aki az ACME Labs képviselőjeként válaszolt kérdéseinkre. Mivel ő időközben, alapító társával együtt kilépett az inkubátorból, ezért a vele készített interjú eredményeit jelentésünkben nem közöljük. Az ACME Labs-re vonatkozó, részletes adatok honlapjukon érhetőek el: Traction Tribe is a seed stage startup traction composer company, halfway between an accelerator and a seedvc.

10 9. A szerzők bemutatkozása Kristófné Gungl Rita stratégiai elemző, üzletfejlesztési tanácsadó Kisvállalkozások üzleti terveinek kidolgozásában és azok implementálásában szerzett tapasztalatokat, valamint üzleti modellek elemzéséhez kapcsolódóan végzett gazdasági szakértői munkát. Jelenleg az innovatív vállalkozások üzletfejlesztési folyamatainak támogatása és a startupok ötlet fázisból termék fázisba juttatása állnak tevékenysége fókuszában, amely mellett a startupok közösséggé szervezését is hivatásszerűen gyakorolja. A Pannon Entrepreneur Meetup társalapítója. Kristóf Péter üzletfejlesztési szakértő Több éves hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik nagy volumenű informatikai projektek létrehozásában és vezetésében. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának doktorjelöltje, kutatási területe az informatika controlling, az enterprise architecture és az innováció menedzsment. Jelenleg független tanácsadóként és szakértőként dolgozik. A startup kultúra elterjesztésének elkötelezett híve, a Pannon Entrepreneur Meetup társalapítója. A szerzők az üzletfejlesztési tanácsadást nyújtó alapítói.

11 The Leader for Exceptional Client Service Összeállításunk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni. Tanácsadási szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül irodánkat. A BDO Magyarország kizárja a felelősséget olyan lépésekért, melyeket bárki a jelen publikációban foglalt információk alapján tett, vagy nem tett meg, vagy bármely, kizárólag a publikációban foglaltak alapján hozott döntésért. Konkrét kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül tanácsadóinkat. A BDO Magyarország cégcsoport tagjai magyar korlátolt felelősségű társaságok, az egyesült királyságbeli BDO International Limited garancia alapú korlátolt felelősségű társaság tagjai. A BDO a BDO hálózat és minden BDO tagvállalat márkaneve. BDO Magyarország IT Megoldások Kft. Laurus Irodaházak C épület Telefon: Fax:

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

HAZAI DESIGNIPAR ÜZLETI SZEMMEL

HAZAI DESIGNIPAR ÜZLETI SZEMMEL Batta Barnabás Szandrocha Kamilla HAZAI DESIGNIPAR ÜZLETI SZEMMEL HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS SIKERES MODELLEK Lektorálta: Oszkó Péter Batta Barnabás Szandrocha Kamilla HAZAI DESIGNIPAR ÜZLETI SZEMMEL HELYZETÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke)

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Tőkebevonási kalauz vagyis néhány főbb kérdés, amire jó tudni a választ a kockázati és magántőke bevonáshoz befektetőt kereső vállalkozóknak

Részletesebben

Tiszta Technológiai Fejlesztések inkubációjának irányelvei és gyakorlata Európában

Tiszta Technológiai Fejlesztések inkubációjának irányelvei és gyakorlata Európában Tiszta Technológiai Fejlesztések inkubációjának irányelvei és gyakorlata Európában 0 1 Tiszta Technológiai Fejlesztések inkubációjának irányelvei és gyakorlata Európában készült a Cleantech Incubation

Részletesebben

Kutatás és üzlet az ELTE-n

Kutatás és üzlet az ELTE-n Kutatás és üzlet az ELTE-n Gyakorlati tanácsok kutatók számára Készítette: Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével és lektorálásával

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 31. nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2011 Impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő: Vilimi Kata Kiadja: Tempus Közalapítvány,

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen 4. évfolyam, 1. szám 2010. IV. negyedév 33-51 (19 old.) Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás szerepe a felsőoktatásban az elmúlt

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

IPARÁGI JAVASLATCSOMAG

IPARÁGI JAVASLATCSOMAG MAGYAR KOCKÁZATI és MAGÁNTŐKE EGYESÜLET IPARÁGI JAVASLATCSOMAG Az elmúlt pár évben nagy lendületet kapott az európai kockázati tőke szektor, és ebben a növekedésben Magyarország az élen járt. Az Európai

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve

A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve IKERRÉGIÓK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS TENGELYE KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÉS KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A Közép-Dunántúli Régió Innovációs Stratégiája és Akcióterve Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

Fókuszban az üzlet. Ready Business. Így legyen az Ön cége is 2014/4.

Fókuszban az üzlet. Ready Business. Így legyen az Ön cége is 2014/4. Fókuszban az üzlet 2014/4. Így legyen az Ön cége is Ready Business Fordítson egyet! Cégvezetőként néha úgy érzi, túl nagy teher nehezedik Önre? Nem biztos abban, hogy felkészült a jelen és a jövő kihívásaira?

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10.

ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. ÜZLETI TANÁCSOK INDULÓ KREATÍVIPARI VÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 2015. 10. TARTALOMJEGYZÉK 1. Ajánlás 3 2. Bevezető 4 3. Mielőtt nekikezdenél... 5 4.1. Üzleti tervezés 7 4.2. SWOT analízis 10 4.3. Piackutatás 13

Részletesebben

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Hozamrafting Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Széchenyi Füzetek XX. HOZAMRAFTING Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről Budapest,

Részletesebben

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta.

A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kiadvány megjelenését az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatósága támogatta. A kötetben kifejtett nézetekért a szerzők vállalják a felelősséget, e vélemények nem feltétlenül tükrözik az Európai

Részletesebben