The Leader for Exceptional Client Service. Inkubátor jelentés 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "The Leader for Exceptional Client Service. Inkubátor jelentés 2014"

Átírás

1 The Leader for Exceptional Client Service Inkubátor jelentés 2014

2 1. Miért van szükség inkubátor felmérésre? Hazánk épülő és egyre hangosabb, pezsgőbb startup világában gomba módra szaporodnak az inkubátorok, akcelerátorok, valamint az ezekkel közeli rokonságot mutató, tanácsadó és szolgáltató cégek. társaságok alapítási hullámának egyik ösztönzője maga az állam, pontosabban az állami támogatású pályázati kiírások megjelenése 1. Az első akkreditációs kör 2013 októberében lezárult 2, a Nemzeti Innovációs Hivatal kiválasztotta az első négy, akkreditált technológiai inkubátort. A sok induló (20 benyújtott és 18 érvényes pályázat) közül néhányan a pályázat sikerességétől függetlenül megnyitották kapuikat. A hazánkból induló startup sikerek híre nagy lendületet adott a vállalkozó szellemű üzletembereknek, szakembereknek és diákoknak. Gyarapodnak a közösségek, rendezvények, versenyek és a médiában is rendszeresen téma a startup-jelenség. Dacára a média reflektorfényének, amely az elmúlt időszakban elsősorban az inkubátorokra irányult, a startupok nem ismerhették meg őket egyenként annyira, hogy könnyedén eldönthessék, melyiküket érdemes választaniuk, mint ahogyan az is nagy kérdés: kik vannak egyáltalán a piacon? Bár a startup ökoszisztéma egyre gazdagabb, a startupok tömegesen jelentkeznek inkubációra, akcelerációra, az inkubációval foglalkozó szervezetek napjainkban alakítják ki működési mechanizmusukat, építik fel önmagukat és arculatukat, miközben természetesen van néhány, jól ismert, évek óta működő, startup közösségeket is építő szereplő, akik még a nagy boom előtt érkeztek. Mivel az inkubátor a startupokért van, ezért az inkubációval, akcelerációval és a hazai lehetőségeikkel kapcsolatos információra elsősorban a startupoknak van szükségük, így ez a jelentés elsősorban nekik az ötletgazdáknak és a startuppereknek szól. Célunk, hogy egy olyan térképet rajzoljunk, amely azonosítja a szereplőket, megmutatva egyúttal jellegzetességeiket, filozófiájukat. Ugyanakkor határozottan nem célunk a szereplők minősítése azt az olvasóra bízzuk. Fontos kiemelni, hogy kutatásunkban igyekeztünk minden, piaci alapon működő inkubátort megjeleníteni, de mivel a piac nagy mozgásban van 3, felmérésünk közben újabbak is alakulhattak. Mivel a startupok újszerű üzletfilozófiájának köszönhetően gyors és nagy növekedésre képes vállalkozások jönnek létre, ezért a köréjük épülő ökoszisztéma alakulását és fejlődését érdemes követni, megismerni, az elért eredményeket pedig értékelni. Jelentésünket jó szívvel ajánljuk minden, a startup világ iránt érdeklődő olvasónak is. 1 A Nemzeti Innovációs Hivatal, mint akkreditációs szervezet, az Akkreditált Technológiai Inkubátor (ATI) cím elnyerésére vonatkozó pályázata (kódszám: ATI-2013) Felmérésünk során interjút készítettünk Karády Gyurival, aki az ACME Labs képviselőjeként válaszolt kérdéseinkre. Mivel ő időközben, alapító társával együtt kilépett az inkubátorból, ezért a vele készített interjú eredményeit jelentésünkben nem közöljük. Az ACME Labs-re vonatkozó, részletes adatok honlapjukon érhetőek el:

3 2. Inkubátor és/vagy akcelerátor avagy hazai definíciós sajátosságok A Nemzeti Innovációs Hivatal Akkreditált Technológiai Inkubátor 2013-as pályázati kiírásban az alábbiak szerint definiálja az inkubációs tevékenységet: A technológiai inkubáció egy, a technológiai innovációs ötletekre alapuló, induló vállalkozások számára átmeneti jelleggel biztosított, komplex szolgáltatási rendszert jelent egy speciálisan kialakított környezetben. Célja, hogy olyan erőforrásokkal és szolgáltatásokkal (mentorálás, tanácsadás, oktatás, tréning, üzleti menedzsment, magvető és kapcsolati tőke stb.) lássa el az induló vállalkozásokat, amelyek javítják túlélési esélyeit életpályájuk kezdeti szakaszában, és egyúttal alapot teremtenek a további (kockázati) tőkebevonáshoz, ezzel az intenzív növekedéshez és a későbbi, nemzetközi piacra lépéshez. Az inkubáció célja a nemzetközi piacra lépéshez szükséges tudást, startup kapcsolati hálót, üzleti előrehaladást és már rövid távon kockázati tőke bevonást elősegítő céges struktúra és menedzsment kialakítása. A jelen pályázat célja a nemzetközi piacokon versenyképes, magyar vagy akár a környező országokban elért K+F eredményekre alapuló startup vállalkozások felépítését, az azokban végzett K+F projektek sikeres befejezését segítő, és tőkebefektetést is vállaló technológiai inkubátorok kiválasztása, akkreditálása. Az akkreditált technológiai inkubátorok (ACME Labs Zrt., Aquincum Technológiai Inkubátor Zrt., Digital Factory Zrt., icatapult Technológiai és Üzletfejlesztési Zrt.) számára előírt feltételek között a teljesség igénye nélkül szerepelt ingatlan biztosítása, nemzetközi tapasztalattal bíró menedzsment felállítása és önrész biztosítása a startupok számára igényelhető állami pályázati források mellé. Az akkreditált technológiai inkubátorok támogató levelével pályázható állami forrásokkal támogatott startupok pedig 2 évig élvezhetik az inkubációt, amelyek a befogadás, jóváhagyás pillanatában befektetésben is részesülnek. Míg az idézett definíció többnyire egybevág a nemzetközi startup források inkubáció fogalmával 4, a pályázati feltételek által előírt működési környezet és szolgáltatás portfólió egy meglehetősen vegyes modell képét mutatja, ami inkább hasonlít az akcelerációra, mintsem a klasszikus értelemben vett inkubációra ami időben jellemzően nem korlátozott és elsősorban kompetenciafejlesztésre fókuszáló szolgáltatásokat, továbbá irodai férőhelyet biztosít. Nem véletlen, hogy ezek többnyire az egyetemekhez, non-profit vállalkozásfejlesztési központokhoz kötődően alakultak ki. Ezen típusú inkubátorok olyan ötleteket és csapatokat karolnak fel, amelyekben látnak fantáziát, hasznosnak gondolják létezésüket és bár nem követelmény, vállalkozás is épülhet belőlük, mindenféle növekedési kényszer nélkül. A befektetés gyakran nem is része az inkubációnak, hiszen az inkubáltak fő célja a tanulás és a projektjük érlelése. Az akceleráció ezzel szemben egy időben és költségvetésben jól körülhatárolt, rövid távú, intenzív program, amelynek célja a piacképesnek tűnő startup ötletek minél gyorsabb validálása, piacra juttatása, és növekedési pályára állítása. Ennek biztosítása az inkubációhoz hasonló közegben (co-working place, mentorok, szakmai tanácsadók) zajlik, ám néhány fontos különbséggel: az ötlet validálásának kezdeti fázisában az eredménycentrikus, dinamikus környezetben megvalósuló akcelerációt nemzetközi hálózat biztosítja, a befektetés pedig esetleges az akcelerátorok részéről. A klasszikus akcelerátor programok végén, tipikusan az úgynevezett demo day-en (prezentáció alapján) találhat a projekt befektetőre. 5 Mivel a globális startup ökoszisztémában ezek kombinációi ugyanúgy fellelhetőek, mint nálunk, Magyarországon, ezért felmérésünk fókuszterületét is bizonyos keretek közé szorítottuk: azon, hazánkban üzletszerűen, piaci alapon működő (bárki számára nyitott) inkubátorokat vettük górcső alá, amelyek irodai férőhelyet, komplex szolgáltatásportfóliót és befektetést is nyújtanak, továbbá folyamatosan fogadják a startupokat, projektötleteket, hogy inkubálják vagy akcelerálják azokat. Ennek megfelelően, jelen felmérésünkbe nem vettük bele az egyetemi inkubátorokat, a non-profit vállalkozásfejlesztési szervezeteket és az ingatlanhasznosítási fókusszal működő inkubátorházakat. Ezek bemutatása egy külön felmérést érdemel, hiszen a startup ökoszisztéma az előbbiekben említett kezdeményezésekben és programokban is rendkívül gazdag

4 3. Hol az üzlet az inkubációban /akcelerációban? Fontos tisztáznunk, hogy a vizsgált inkubátorok is vállalkozások, tehát érdemes ebből a szemszögből rájuk tekinteni. Van üzleti modelljük, stratégiájuk és vannak megkülönböztető kompetenciáik. A felmérés során, a hazai ökoszisztémában három fő stratégiai iránnyal találkoztunk, amelyből kettő megfeleltethető a nemzetközi trendeknek, a harmadik pedig egy helyzetfelismerésen alapuló üzleti modell. Nézzük őket sorjában! A kategóriába tartozó inkubátor képzeletbeli felhívása így szólhatna: Keressük azt a néhány kiválót, aki megváltja a világot és közben bankot robbant, mert hihetetlenül meggazdagodik belőle! Kissé elitista szemléletűnek is bélyegezhető ez a modell, de miért ne lenne sikeres egy efféle, Y-Combinator-hoz hasonló filozófia, amit Black Swan 6 modellnek is hívnak? Ennek következménye, hogy viszonylag formalizált, sok szűrős kiválasztási folyamattal dolgoznak és a kész -re építenek, profikkal, profikat keresnek, magasra lőnek. A második csoportba sorolható inkubátor képzeletbeli hívószavai a következők lehetnének: Várjuk a nagy növekedési potenciállal rendelkező, ígéretes ötleteket és csapatokat, akik képesek gyorsan fejlődni, motiváltak, globálisan gondolkodnak, nem baj, ha még nincsenek készen. Általában kiegészítik a szükséges kompetenciákkal a csapatot és felvértezik a még hiányzó tudással a jó alapanyagot, erre építik az ígéretes üzleteket (hasonló, mint a 500 Startups modell 7 ). Az ilyen modellben általában a széles spektrumú (tanácsadói, mentori) tudáshalmaz és a kapcsolatrendszer dominál. A helyzetfelismerésre építők története hozzávetőlegesen így hangzik: Rátaláltunk egy jó projektre és befogadtuk, mert láttunk fantáziát benne. Nem kerestük, ugyanakkor üzleti működésünk során valamilyen kapcsolatban álltunk az alapítókkal. Ha már egyébként is komplex tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk és van hely az irodánkban, érdemesnek találtuk szorosabbra fűzni a kapcsolatot és együtt építeni a projektet, akár kisebbségi tulajdonosként is. Rájöttünk, hogy ebből a tevékenységből érdemes önálló üzletágat fejlesztenünk, hiszen a kapcsolatrendszerünk, a kompetenciáink és az infrastruktúránk adott, mostantól inkubálunk. Itt többnyire egy menedzsment döntés és személyes kapcsolatok jelentik a belépőt, kevésbé formalizált működési modell a jellemző. Nincs időprés, az együttműködés alapja sokkal inkább a bizalom, mint a milestone-ok. professionality possibility professionality possibility professionality possibility A jelentésünkben bemutatott inkubátorok közül egyeseket könnyű a fenti kategóriákhoz társítani, másokat nem lehet egyértelműen megfeleltetni ezen típusoknak. A fenti tipizálás célja a strukturálás, ugyanis az inkubátorokat nem elegendő pusztán alapvető tevékenységi körük, profiljuk, hálózatuk, esetleg arculatuk alapján megismerni, érdemes a működési filozófiájukat is feltárni. A három típus bármelyike lehet sikeres. A kérdés az, hogy kinek, mire van szüksége A jelentés piaci szempontból egyfajta beszerzésként tekint az inkubátorok kiválasztási folyamatára, a startupper szemszögéből. Ha pedig beszerzésről beszélünk, érdemes mérlegelnünk a kínálatot!

5 4. Kutatási módszertan Felmérésünk szekunder és primer kutatásokra épült. Elsőként az internetes forrásokat dolgoztuk fel, majd mindegyik inkubátort személyesen is felkerestük, ahol egy strukturált interjúra került sor, továbbá egy on-line kérdőív kitöltését is kértük tőlük. Szekunder kutatás A szekunder kutatás során feltérképeztük, hogy milyen inkubátorok vannak jelen a magyar piacon. Ehhez az online médiában és a nyomtatott sajtóban fellelhető forrásokat vizsgáltuk át, majd véleményvezérekkel, startup közösségek képviselőivel beszélgettünk. A megkereséseket megelőzően tájékozódtunk az adott inkubátor nyilvános cégadatairól, és áttekintettük a róluk szóló, hozzáférhető információkat. Ezután alakult ki a felmérés fókusza. Primer kutatás Kiemelt célunk volt az inkubátorok egyenrangú és független, szakmai alapon nyugvó bemutatása és strukturálása, ezért először egy on-line kérdőív kitöltését kértük mindegyiküktől. Ezen túlmenően interjút készítettünk az inkubátorok képviselőivel, vezetőivel. Az interjú kérdései az on-line kérdőívben adott válaszok értelmezésére, pontosabb megértésére irányultak, valamint azon információkra, amelyek támogathatják a startupokat annak eldöntésében, hogy érettségük, filozófiájuk, céljaik és lehetőségeik alapján melyik inkubátor a számukra megfelelő. A beszélgetések során olyan partnerekre találtunk, akik szívesen osztották meg gondolataikat az inkubációval, annak trendjeivel kapcsolatosan, továbbá néhány jó tanáccsal is ellátták a startupokat. Ezúton is köszönjük együttműködésüket! A BDO Inkubátor felmérésének kérdőíve Kedves Kitöltő! Az alábbi online kérdőív kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe. A kérdések mellett magyarázatok is találhatók. A válaszokat szeretnénk összehasonlító elemzésünkben a tárgyilagosság céljából, szó szerinti idézet formájában is felhasználni. Köszönjük a ránk áldozott idődet, és hogy megismerhetjük az inkubátorodat! od neve: Mi kell a check-in -hez? Sorold fel, mivel kell rendelkeznie az ötletgazdának ahhoz, hogy kiadjátok a beszállókártyát számára, tehát, hogy felszállhasson az inkubátor fedélzetére! Pl. csapat, one-pager, pitch, üzleti modell, üzleti terv stb. Az inkubáció hozzávetőleges időtartama (hónapok száma, tól-ig) Mit kap az inkubátorodtól? Sorold fel mindazt, amit adtok a projekthez! Definiáld, mit vársz az inkubált projektgazdá(k)tól! od 3 szóban: od : Köszönjük válaszaidat! -felmérés támogatója a BDO Magyarország.

6 5. Miért jelentkezzek inkubációra? Mit kaphatok? A jelentésünkben szereplő inkubátorok alapvetően három dolgot kínálnak egyszerre: A felmérésünkben szereplő inkubátorok alapvetően három dolgot kínálnak egyszerre: 1. Helyet, ahol dolgozhattok. 2. Tudást, amivel építhetitek a céget. 3. Pénzt, amit elégethettek a növekedés érdekében. Tudást, amivel építhetitek a céget. Helyet, ahol dolgozhattok. Pénzt, amit elégethettek a növekedés érdekében. A tudástranszfer kivétel nélkül, mindegyik inkubátornál fontos szerepet kap, itt érhetők tetten a tanácsadói gyökerekkel rendelkező inkubátorok, akik széles portfóliót vonultatnak fel egyes szakterületekhez kapcsolódóan. ok közül ugyanakkor például a Digital Factory fókuszáltan a verifikált product/market fit -re, az icatapult a megvalósítási képességre és a business developmentre koncentrál. A tudástranszfert a MyCo Incubation az EIT Climate-KIC, 5 társországgal létrehozott, európai módszertan szerint valósítja meg. A tudáshoz szorosan kötődik a kapcsolatrendszer, a nemzetközi hálózat, amelynek segítségével a világpiacra léphet a startup. A jelentésünkben részt vevő inkubátorokkal az alábbi piacokat érheted el, illetve innen kaphatsz feedbacket a termékedről. Az irodai légkör, a mentorok, coachok és a többi startupper közelsége minden kétséget kizáróan már önmagában is inspiráló. Sokkal jobban lehet haladni, mintha egyedül, otthonról vagy egy kávéházakból dolgozna a csapat. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az iroda használatáért néhány inkubátornál fizetni kell. ok leggyakrabban tőkebefektetés formájában adnak forrást. A tőkebefektetés mértéke változó. ok közül többkörös befektetés lehetőségéről az AVEC Inkubátor és a Traction Tribe tett említést. Rajtuk kívül az Aquincum Inkubátor hangsúlyozta, hogy a körülötte található angyalbefektetői körnek köszönhetően addicionális tőkebefektetés lehetősége is adott. Az icatapult maximum 200 ezer eurót fektet be, üzletfejlesztési céllal. A Kitchen Budapest 6 millió forintot ad 6 hónapra. Grant (támogatás) jellegű forrást biztosít a MyCo EIT Climate-KIC-EU programja ezer euró/start-up értékben, az inkubáció második és harmadik fázisában (stage 2-3), amelyet egy meghatározott munkatervhez kapcsolódóan lehet elkölteni. Az akkreditált technológiai inkubátorok (ACME Labs Zrt., Aquincum Technológiai Inkubátor Zrt., Digital Factory Zrt., icatapult Technológiai és Üzletfejlesztési Zrt.) a startup pályázatokhoz kötődően állami forrásokat is tudnak az általuk támogatott projektekhez rendelni. Természetesen a jelentésünkben bemutatott inkubátorok mindegyike rendelkezik befektetői háttérrel, így egy ígéretesnek minősített projekthez forrást is tudnak biztosítani. Földrajzi fókusszal rendelkező inkubátorok térképe ACME Labs: nemzetközi Aquincum: Bulgária, Románia, Németország, Japán, Anglia, USA AVEC Inkubátor: San Francisco, New York, Tokió, London, Izrael DBH SeedStar: Közép-Európa, Hollandia, Azerbajdzsán Digital Factory: N/A Kitchen Budapest: USA, Nyugat-Európa icatapult: USA keleti part, nyugati part Incubo: nemzetközi InQbator: USA keleti part, EU, Ázsia MyCo: Európa Traction Tribe: USA Iparági fókusszal rendelkező inkubátorok térképe ACME Labs: digital, finance, greentech, life sciences Aquincum: ICT, biotech, med-tech AVEC Inkubátor: ICT, biotech, med-tech, design DBH SeedStar: lifetech, greentech Digital Factory: ICT Kitchen Budapest: nincs specializáció icatapult: ICT Incubo: ICT, média InQbator: ICT mellett nem csak startup MyCo: greentech, cleantech Traction Tribe: ICT, med-tech Mekkora az inkubátorok kapacitása? ACME Labs: N/A Aquincum: 10 projekt/év AVEC Inkubátor: 10 projekt/év DBH SeedStar: N/A Digital Factory: maximum 21 projekt/év Kitchen Budapest: 4-6 projekt/év icatapult: egyidejűleg max. 7 projekt/ 6 hónap Incubo: 4-5 projekt/év InQbator: párhuzamosan 6-7 projekt MyCo: 40 startup projekt/év Traction Tribe: 50 projekt/2 év

7 6. Mit jelent készen állni az inkubációra? A startupokat minden bizonnyal leginkább az érdekli, hogy mi a belépő egy-egy inkubátorhoz. Legtöbb megkeresett szereplő honlapján világos, egyértelmű képet kaphatunk ennek folyamatáról, amiből viszont a teljesítendő kritériumok mögötti okok és mérlegelési elvek ritkán derülnek ki így interjúkérdéseink többnyire ezekre irányultak. A kulcsszavak: csapat és angol A csapat azért kell, mert az inkubátorok nem akarják senki helyett megvalósítani a projektet, ez a startup dolga és ez egyedül néhány kivételtől eltekintve nem megy. Továbbá, egy ütőképes csapat megkönnyíti a döntést, különösen, ha néhány próbatételt átvészeltek már együtt. Szinte mindenki megemlítette, hogy aki nemzetközi piacra készül, ott a tárgyalóképes angoltudás legalább egyvalakitől elvárt a csapatban, de jó, ha kommunikálni tudnak a többiek is. Hi! A tudatosság alapvető A projektgazdának tisztában kell lennie ötlete minél több paraméterével. Tudnia kell, hogy milyen problémára ad megoldást, kik a vevői, mekkora a piaca, mennyit hajlandóak fizetni a vevői, hogyan fogja elérni őket, honnan és hogyan jön be a pénz, kik a versenytársak, miben jobb az adott megoldás vagy koncepció a versenytársakénál és hogy mi kell a megvalósításhoz. Az pedig, hogy tudásra, network-re vagy inkább pénzre van-e leginkább szüksége, az inkubáció/akceleráció szükségességét és módját is kijelöli. Tudatosságra ezen túlmenően a finanszírozás terén mutatkozik még nagy szükség. Mi az, ami megy saját erőből és mire költsük a pénzt, amit kapunk? Sok inkubátor az ezen kérdésre adott válasszal méri a startup komolyságát és felkészültségét. A sikeres tárgyalásokat követően, a term sheetek vagy egyéb megállapodások aláírásával megkezdődik a torta szeletelése (kinek mekkora részesedés járjon), valamint a konkrét mérföldkövek lefektetése. Ezek meghatározása szintén megfontoltságot igényel. nagyon sokat tud adni és a projekten lendíteni, de alapvetően a projektgazdának kell tudnia, mit szeretne elérni: itt sem várható el, hogy más (netán épp az inkubátor) képviselje a csapat érdekeit. A tudatos jelentkezés mindenkinek sokkal jobb. gyorsan tud dönteni és hamar kiderül, hogy találkoznak-e az elképzelések. Ezen túlmenően pedig az objektív helyzetértékelés minden projekt javára válik. Egy új tényre kezd rájönni a világ: a vállalkozás szakma és ennek megfelelően tanulható és tanítható Hild Imre (személyes interjú) Az ötlet minősítése Az ötlet értékelésével kapcsolatban nagyon eltérő megközelítési módokat tapasztaltunk. Van, aki azt helyezi a fókuszba, hogy az ötlet globális piacra irányuljon és globális mércével mérve időszerű, fantáziadús legyen, mások azt hangsúlyozzák, hogy nem annyira lényeges az ötlet, ha elég nagy a felvevőpiaca. Többen megfogalmazták, hogy disruptive, kiváló vagy világmegváltó legyen az elgondolás, valamint a skálázhatóság is az alapvető elvárások között szerepelt legtöbb inkubátornál. Az ötlet önmagában történő minősítésére ugyanakkor nem sokan vállalkoznak, hiszen ezt a felhasználók teszik meg azáltal, hogy veszik, vagy nem veszik a terméket. Abban mindenki egyetértett, hogy a csapatnak a saját ötletével kapcsolatban kellő objektivitással kell rendelkeznie. Mit jelent ez? Fontos hinni az ötletben, de nem szabad odáig eljutni, hogy az ötletnek van egy csapata, nem pedig a csapatnak van egy ötlete. A csapat súlya A csapat összetétele és felkészültsége legtöbb inkubátor esetén nagyobb súllyal esik latba, mint az ötlet/termék vagy a piacképesség. A jó csapat többnyire egymást kiegészítő kompetenciájú, elkötelezett, nagy teherbírású emberekből áll, és heterogén összetételű. A csapatok közül az egymást jól ismerők és néhány küzdelmet vagy konfliktust túlélők könnyebben elnyerik a döntéshozók bizalmát. A motiváció szerepe ok elsősorban rendkívül motivált csapatokat várnak, hiszen egy startup sikerre viteléhez sziklaszilárd motivációra van szükség a csapattagok részéről. Éppen ezért legtöbbjük alapvető elvárása, hogy a lehető legtöbb időt tolja bele a csapat a projektbe. Nagy hiba másodállásként tekinteni a projektre, ha a startup inkubációra készül. A validáció szintje Jelentésünkben az inkubátorokat egymástól leginkább megkülönböztető tényezőnek az elvárt validációs szint bizonyult. A validáció, a projektötlet/termék minimális szintű tesztelése mindenhol elvárt, hiszen valamivel szükséges bizonyítani, hogy piacképes a termék. Ha mégis sorrendbe akarnánk állítani az inkubátorokat, akkor a sor elején, minimális validációs szinttel a Kitchen Budapest és a MyCo Incubation állna, a végén pedig a sziklaszilárd validációt elváró Traction Tribe. A skála két végén lévő inkubátor között helyet foglaló inkubátorok vállalt feladatai közé tartozik, hogy a befogadott projektötletet a csapattal együtt validálja. A tudatosság szerepénél említett, elvégzendő teendők közül kiemelten szükséges foglalkozni az ötlet validálásával, ugyanakkor az inkubátorok professzionális módszerei és nemzetközi hálózatuk nyilvánvalóan olyan hozzáadott értéket képviselnek, amelyek a validációban egy komolyabb minőségi szintlépést fognak eredményezni. A MyCo Incubation modellje például 3 szinten kategorizálja az inkubációba belépő startup-okat: Stage 1 ötlet szint, Stage 2 prototípus szint, Stage 3 piacképes szint. Ez alapvető elvárás az európai hálózatú inkubációs programban. Amennyiben a csapat inkubációban/akcelerációban vesz részt, látható, hogy a tőle elvárt feladatok között sok helyen szerepel a piac tesztelése, megismerése, tehát a validáció tulajdonképpen folyamatos, így megéri már a projekt kezdeti fázisában elsajátítani néhány validációs módszertant. Növekedés A gyors növekedés a startupok esszenciája. Ehhez minimum kreatív growth hacking, önkritikus alapítók és egy hatalmas nagy piac szükségeltetik. 11 A startupok gyakran sok egyéb célt helyeznek a növekedés elé, amelyet sem az inkubátorok, sem a befektetők nem néznek jó szemmel. Ha például elhangzik egy befektetői kérdés, hogy mit kérne az alapító startupja számára, a kívánatos válasz nem a pénz, hanem a minél több ügyfél/vevő/user, tehát a növekedés bizonyossága. Célszerű tehát a csapat célhierarchia rendszerében ezt a fő prioritások közé (lehetőleg első helyre) tenni. 11 Kádas Péter (személyes interjú) Hol van a gap a készenlét és a befogadás között? Míg a kockázati tőke társaságok döntési és működési mechanizmusai egy, már-már növekedésnek induló, professzionális vagy kész csapatot és terméket kívánnának, az inkubátorok megelégednek a növekedési potenciállal is, valamint vállalják, hogy ami még nem tökéletes, azon segítenek, majd gyorsító pályára állítják a projekteket. A növekedési potenciál megítélésében ugyanakkor nagy különbségek mutatkoznak, amiből adódik, hogy az inkubátorok elvárásai nagyon különbözőek. A startupok ezen elvárásokat akkor tudják teljesíteni, ha felkészültek, a felkészültségben pedig nagy szerepe van a startup közösségeknek, workshopoknak, a startup kultúrára jellemző tudásmegosztásnak. Szerencsére számos lehetőség nyílik a startupok számára a tanulásra, fejlődésre, mégis sok tényező esetlegesen van jelen egy projektötlet építésekor. A csapatok ritkán állnak össze tudatosan, közülük kevesen tudnak kezdetben one-pagert írni és még kevesebben ötletet vagy terméket validálni. Úgy látjuk, hogy az inkubátorok elvárásai és a projektgazdák felkészültsége között még igen nagy szakadék tátong, amely a startupok oldaláról tudatos munkával és szorgalommal, az inkubátorok oldaláról pedig még több tudásmegosztással hidalható át.

8 7. A kiválasztási folyamat és a bejárandó út Az alábbiakban az egyes inkubátorok kiválasztási folyamatát és a velük bejárandó utat mutatjuk be. Aquincum Inkubátor 12 : Az adatlap benyújtását követően belső szavazást tartanak a projektről. Ha továbbmegy, értékelési szakaszba kerül, ahol megtörténik a szakmai validáció, továbbá egy potenciális vevő előtti validáció és esetleg a termék/prototípus további validációja. Az értékelés egy előterjesztés formájában újra a döntéshozók elé kerül, majd, ha zöld jelzést kapott, elindul az egyeztetés, a mérföldkövek, a motivációs rendszer, az opciós jogok lefektetése. A megállapodás dokumentumai: szindikátusi szerződés, term sheet. A kiválasztás kb. 2 hónapot vesz igénybe, az inkubáció legfeljebb 24 hónap. AVEC Inkubátor 13 : A kapcsolatfelvételtől számítva kb. 6-8 hét alatt juthat el a megállapodásig a startup. Az ismerkedési fázis többkörös egyeztetésből, beszélgetésekből áll (one-pager, prezentáció alapján). DBH SeedStar 14 : A látókörükbe került projekt átvizsgálása során a one-pagerben összefoglalt projekt-ötlet és a megvalósításban részt vevő csapatról alkotott benyomások játsszák a legfontosabb szerepet. A befogadásról szóló döntést a SeedStar vezető testülete hozza meg. icatapult 15 : A one-pager benyújtása után skype interjú, majd személyes találkozó. Ha ezek sikeresek, elkezdődik a nagyjából 6 hetes megismerési fázis (pre-approval), amelynek folyamán, munka közben is felmérik a csapat életképességét. Az icatapult alap elvárása hogy a startup csapat a lean startup fejlesztési módszertant kövesse. Az akcelerációs program folytatódása esetén a következő lépés a cégalapítás vagy a tőkeemelés. A megállapodás részleteit a term sheetben rögzítik. Incubo 16 : Üzleti modell, one-pager, pitch többkörös interjú mentén történik a kiválasztás. Valid üzleti modell megléte a minimális elvárás, a többi területen tudnak segíteni. InQbator 17 : Mivel az InQbatornál formalizált jelentkezési rendszer nincs, ezért a kiválasztásnál a személyes szimpátia és a felek képessége a hosszú távú együttműködésre kiemelkedő szerepet játszanak. Az első találkozót követően a döntést 2-3 hónap alatt hozzák meg. Ennek során a projekt üzleti stratégiáját, üzleti tervét hosszú távú finanszírozhatóságát és a várható exit értéket elemzik. Megállapodás esetén mindig kisebbségi részesedést kérnek, hónapra terveznek és a csapattól kizárólagosságot várnak el. A sikerhez üzleti és menedzsment tudást, nemzetközi hálózatot (USA, Ázsia, EU), befektetést és infrastruktúrát és back-office szolgáltatásokat adnak. Kitchen Budapest 18 : Az online adatlap kitöltését kiválasztás esetén egy találkozó követi, majd elindul egy előzetes közös munka. Ezután kötnek egy szerződést a startuppal, amely a csapatot a sikeres inkubáció utáni cégalapításra kötelezi és ebben üzletrészre vonatkozó opciót biztosít a Kitchen Budapest számára. Az inkubáció 6 hónapig tart. MyCo Incubation 19 : Az online jelentkezési lap kitöltését követően videóinterjút készítenek, végül a multinacionális cégek képviselőit és európai mentorokat tartalmazó zsűri meghozza a döntést (kb. 2 hét alatt). A programra csapattal vagy egyénileg is lehet jelentkezni. A pozitív elbírálást követően indul el az inkubáció 1. Fázisa (Stage 1), aminek időtartama 10 hét. A megállapodás formája: támogatási szerződés; támogatást a 2-3. fázisban adnak (Stage 2-3. szinteken) Traction Tribe 20 : A jelentkezés (one-pager, prezentáció) elbírálása után pozitív forgatókönyv esetén term sheet aláírása, due diligence, majd szerződéskötés következik, mindez összességében 30 napnál kevesebbet vesz igénybe. 12 Szandrocha Kamilla (személyes interjú) 13 Málnay Barnabás (személyes interjú) 14 Molnár István András (személyes interjú) 15 Hild Imre (személyes interjú) 16 Szekeres Zsolt (személyes interjú) 17 Kassai Ákos (személyes interjú) 18 Bogár Bence (személyes interjú) 19 Miskolczy Csaba (személyes interjú) 20 Kádas Péter (személyes interjú)

9 8. Mi az, ami megkülönbözteti a többiektől? Mindegyik inkubátort megkértük, hogy mondja el magáról, miben egyedi, mi az, ami megkülönbözteti őt a piac többi szereplőjétől. Aquincum Inkubátor: Az alapítók és az irányítók olyan üzletemberek, akik már részesei voltak nagy sikerű cégek felépítésének. angyal befektetők és intézményi projektbefektetők találkozási helye, akik szakmai támogatást is tudnak nyújtani. Portfóliójukban a med-tech és az ICT mellett a biotech iparág is szerepel. Az inkubáció során a projektet egy strukturált és formalizált eljárásrendet követő folyamaton vezetik végig. A Graphisoft Park, ahol az inkubátor férőhelyet biztosít, igen exkluzív környezetet jelent. Rendkívül széles spektrumban áll rendelkezésre tanácsadói kapacitás, igény szerint (jelentkezéskor meg kell jelölni). AVEC Inkubátor: mögött 3 alapkezelő (Bonitás, Day One, Portfolion) által menedzselt 5 kockázati tőkealap áll, amelyek akár többkörös befektetést is képesek biztosítani. A design is szerepel portfóliójukban a med-tech, biotech és az ICT mellett, de alapvetően nyitottak bármilyen jó ötletre. Szoros kapcsolatban állnak a Mobilitás és Multimédia Klaszterrel. Belső képzési rendszerük van (AVEC Academy) és közvetve vagy közvetlenül az alapok kb. 25 fős belső stábja is az inkubáltak rendelkezésére áll, akik számos területen tudnak szakmai támogatást nyújtani. A kockázati tőkés háttér miatt inkább az érettebb fázisban lévő ötleteket keresik. Inkább kevesebb, de kiváló és ígéretesnek tűnő céggel dolgoznak együtt, ahol a befogadáshoz fontos, hogy az egyik alap érdeklődjön a projekt iránt. DBH SeedStar: A holland-magyar DBH csoport 20 éves múlttal rendelkezik, az inkubáció, mint új profil organikusan alakult ki. Kockázati tőkealapjuk (JEREMIE1) fókusza, és meglévő kapcsolatrendszerük miatt elsősorban élettudományi, klímatechnológiai projekteket, valamint azok informatikai megvalósításával foglalkozó ötleteket keresnek. Fontos számukra a regionalitás: Hollandiában és Romániában saját irodával, Lengyelországban és több, közép-európai országban és Azerbajdzsánban pedig üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Nyitottak az egyetemi együttműködésekre; több vidéki magyar egyetemi kutatóműhellyel is jó kapcsolataik vannak. Több éve foglalkoznak tehetséges fiatal cégek inkubálásával és nemzetközi piacra juttatásával. A hozzájuk beköltöző startupok csaknem minden üzleti szolgáltatást házon belül vehetnek igénybe, a DBH portfóliójában található cégek közelsége és szakembereik mentori tudása pedig további előnyt jelenthet számukra. icatapult: Egyértelműen a business development van a fókuszban és a tanulás, amely felkészít a globális szabályoknak történő megfelelésre, valamint kulturális, nyelvi hátteret nyújt a sikeres nemzetközi sales-hez. Kizárólag ICT projektekkel foglalkozik. Regionális fókusszal bír (Csehország, Bulgária, Lengyelország), jelentkezők ezen országokból is érkeznek hozzájuk. Jellemző rájuk a nemzetközi nyitottság, valamint jó kapcsolatot ápolnak az európai akcelerátorokkal. A tanuláshoz belső képzéseket is biztosítanak (pl. lean módszertan), az inkubáltak az inkubációs csomag beépített részeként félévente 6 hetet töltenek az USA-ban ötletük validálásával és sales tevékenységgel. Incubo: Széles nemzetközi hálózattal és tanácsadói háttérrel rendelkezik. Az inkubált projektek esetén a befektetés mellett a ktív munkatársak az üzletfejlesztésben is. Az együttműködés időtávja akár több év is lehet. A tulajdonosi háttér környezetében üzleti angyalok, sikeres üzletemberek dolgoznak. A projektek közül az érettebb, már validált üzleti modelleket részesítik előnyben. Eljárásrendjük nem formalizált, hanem projektfüggő. InQbator: A jó személyes kapcsolatok kialakítására és a hosszú távú együttműködésre építenek, amihez üzleti tapasztalatot és szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszert adnak. Partnereikkel fókuszált szemléletmódra és strukturált működésre törekszenek. A kiszámíthatóbb iparágakat és a tapasztaltabb csapatokat preferálják. Inkább legyen a múltban valakinek üzleti kudarca, mint kevés tapasztalata. A velük szerződő vállalkozások operatív vezetésében is részt vesznek. Működésükben komoly mérföldkőnek számít, hogy egyik befektetésük, az Arenim Technologies nyerte a 2014-es Startup of the Year Award -ot. Kitchen Budapest (KIBU): A KIBU hazánk egyik legrégebb óta működő inkubátora, ahová az ötlet kezdeti fázisában is lehet jelentkezni. Expertek (szakértők) segítik a csapatok működését, lean módszertannal, üzlet, design és technológia területeken. A KIBU a szakmai tudáson túl, média és befektetői kapcsolatokat, továbbá fejlesztői környezetet is biztosít a projektek számára. Hangsúlyozzák, hogy nem ítélnek meg ötletet, csupán arról döntenek, hogy tudják-e segíteni a projektet a fejlődésben. No excuse, vallják, vagyis fontos a megoldás- és nem a kifogás orientáltság. Számukra az elsődleges cél a valódi értékteremtés, az ehhez vezető út pedig a projektfejlesztés, a piacra lépés és a növekedés, valamint a következő körös tőkebevonás. Az emberi tényező és a csapat kiemelt szerepet kap a mérlegeléskor. MyCo Incubation: Az EIT Climate-KIC EU inkubációs és regionális szerződött partnere. Az inkubáció 2013-ban indult, akkor 14 db s tart-up végezte el, amelyből 3 start-up sikerrel vont be tőkét től az inkubált start-up szám évi 40 db-ra emelkedik. A MyCo Incubation programja főként a fenntartható fejlődéssel és a CO2 kibocsátás csökkentésével kapcsolatos projekteket támogatja, de ebbe a kapcsolódó témák is szerepelnek, például: smart city, eletromos autók, alternatív energiaforrások és az ezeket támogató informatikai, online eszközök. Az inkubáció heti rendszerességgel tartott workshop-ok, és egyedi konzultációk formájában zajlik. A projektek lehetnek non-profit jellegűek is, ha piacképes konstrukcióban tudnak működni. A Climate-KIC hálózat az európai társzervezeteknél tartott masterclass-okon történő részvételi lehetőséget biztosít több európai városban (pl. London, Amsterdam, Berlin stb.). Cél, hogy a projekt európai piacra tudjon lépni és professzionális vállalkozókat neveljen. Az inkubációs program európai üzletfejlesztési módszertannal és az IBM, valamint az Ernst & Young stratégiai partnerek mentoraival dolgozik Miskolczy Csaba, inkubációs vezető szakmai irányításával. Traction Tribe: Félúton az akcelerátor és a seed-vc között helyezkedik el, nagy létszámú, nemzetközi mentorcsapattal és üzleti a ngyalokkal közösen fektetnek be csak a legígéretesebb vállalkozók által képviselt startupokba. Felvállaltan, már az elérhetőségük vonatkozásában vizsgáztatják a pályázókat, akiknek egy titkos címet vagy más, kreatív utat kell a bemutatkozáshoz megtalálniuk. Ezen túlmenően a startupnak jelentős sweat capital -t kell tudnia felmutatni, legfőképpen a validáció és a piacismeret területén. Az üzleti vonalat képviselő csapattaggal szemben a professzionális, a többi csapattaggal szemben a kommunikációs szintű angol nyelvtudás az elvárás. Az inkubáció ideje alatt a fókuszban a növekedés áll, a cél számukra definiáltan a startupok amerikai piacra juttatása. Aquincum Incubator Sikeres technológiai vállalkozók Kitchen Budapest logo responsability 6-18 hónap - honlapon letölthető adatlap kitöltése, mely 2-3 oldalban felméri a projekt státuszát, projektgazdák hátterét, a projektet, üzleti modellt és eddigi eredményeket hasznosítás és finanszírozás tekintetében, tőkeigényt, és az inkubációs igényt. - cégépítési és pénzügyi tanácsadás - tudományos és szakmai átvilágítás - szakmai partnerektől vélemény, együttműködések feltérképezése - nemzetközi üzletfejlesztés - cégjogi és szabadalmi tanácsadás itthon é s US-ban (Boston / Foley & Lardner top tier ügyvédi iroda) - induló finanszírozás (Start-up program+angel finanszírozás) - pályázat tanácsadás és pályázat menedzsment - felkészítés következő körös tőkebevonásra, tőkeközvetítés nemzetközi szinten - iroda bérlési lehetőség a Graphisoft parkban Teljes üzleti terv első körben nem feltétlen szükséges, de jelentősen felgyorsítja a folyamatot, ha már rendelkezésre áll, különösen, ha jól alá van támasztva pénzügyi tervvel. - jellemzően fulltime elköteleződés a projekt iránt - közösen meghatározott mérföldkövek teljesítése - szenvedély és lelkesedés - akadályok során kreatív problémamegoldás és out-of-the box gondolkodás hátterében sikeres technológiai vállalkozók és angyal befektetők állnak, akik nemcsak megértik és azonosulnak a start-up világgal, hanem gyakorlati tapasztalatokkal és hatékony menedzsment megoldásokkal járulnak hozzá, hogy az induló vállalkozásból dinamikusan növekvő sikertörténet legyen. AVEC Akcelerátor Program Tűz, jöjj velem! 3-6 hónap (ideális esetben bővíthető) A későbbi körös befektetőkhöz hasonlóan azt keressük, ami leginkább valószínűsíti a későbbi piaci sikert, illetve a későbbi sikeres tőkebevonást. Ez főként három dolog: - a termék magával ragadósága (az alapötlet izgalmassága, a design ereje, a termékjellemzők és egyéb részletek tervezett kivitelezése, másolhatóság elleni védelem stb.) - a megvalósító csapat rátermettsége és ambíciói - a megcélzott piac mérete, milyensége, dinamikája. Minél korábbi stádiumban találkozik az ember egy projekttel, annál kevésbé várható el, hogy e három dimenzió mentén minden stimmeljen. Számunkra azok a projektek az ideális partnerek, akik mindhárom dimenzióban í géretesek, globális piaci igények kielégítésében gondolkodnak, ám még nem tartanak ott, hogy komolyabb tőkebefektetést fogadjanak, mert pl. még nincs teljesen definiálva a termék, hiányos a csapat, átgondolatlan/validálatlan az üzleti modell, nincs még céges működés stb. Fontos ugyanakkor, hogy az ígéretességen túl legyen már némi bizonyíték, piaci visszajelzés arról, hogy a termék valódi értéket teremt a felhasználói számára. Vagyis az ötlet, illetve az elméleti koncepcionálás fázisban járó projekteket még nem tudjuk meghívni a fedélzetre. Az első kérdésre adott válaszból következően azt igyekszünk megadni az akcelerált projekteknek, ami az ő esetükben éppen hiányzik ahhoz, hogy maximalizálják a piaci siker, illetve a későbbi sikeres tőkebevonás esélyét. Az alap inkubációs szolgáltatásokon (irodai infrastruktúra, jogi, könyvelési és adótanácsadás stb.) túl segítünk kialakítani a menedzsmentet és a későbbi felfutást lehetővé tevő céges folyamatokat, segítünk élesíteni és validálni az üzleti modellt, segítünk üzleti tervet írni, ami elengedhetetlen legalább is Magyarországon a befektető kereséshez, igyekszünk saját globális networkünkön keresztül hasznos kapcsolatokkal ellátni a projektgazdákat és ezáltal támogatást adni az üzletfejlesztési dilemmáik és feladataik megoldásában, és segítünk a csapatnak felkészülni a magvető vagy első körös befektetésre, ami az esetek többségében a gyors növekedés és a piaccal való lépéstartás záloga. Ez utóbbiban nagyban tudunk támaszkodni az AVEC Akcelerátort létrehozó három kockázati tőkealap- kezelőre, akik természetszerűleg úgy kísérik figyelemmel az akcelerált cégeket a nálunk töltött időszakban, mint potenciális befektetési célpontokat, akiket az akcelerációs periódus végére már jóval közelebbről ismernek és értenek, mint azokat, akik beesnek hozzájuk az utcáról. Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy semmilyen módon nem kívánjuk magunkhoz láncolni az akcelerált projekteket és megnehezíteni, hogy az akcelerációs periódus lejárta után más kockázati tőketársaságoknál keressenek befektetést. Mint mindenben, itt is hiszünk a versenyben és a szabad piacban. Amit elvárunk, az elsősorban a teljes elkötelezettség, fókusz és szenvedély az akcelerált projekt iránt, vagyis az akcelerációs időszak maximális kihasználása a projekt átgondolt, ugyanakkor villámgyors fejlődése érdekében. Emellett elvárjuk a tanulni akarást, a nyitottságot felénk, mint partnerek felé, a többi portfóliócégünk felé, és általában a piac és a világ felé valamint a professzionalizmust, a rendíthetetlen eltökéltséget és a csorbítatlan tisztességet. Az AVEC Startup Akcelerátor Program a Bonitas, a DayOne Capital és a PortfoLion kockázati tőkealapkezelők, valamint a Mobilitás és Multimédia Klaszter közös kezdeményezése, amely kimagaslóan ígéretes startup vállalkozások fejlődését támogatja röppályájuk kezdeti szakaszához kapcsolódó szakmai, üzleti, cégépítési és tőke igényeik kielégítése által. DBH Seedstar Élettudományok, Hollandia, Kísérő szolgáltatások 6-18 hónap 1. One-pager 2. Csapat Üzleti terv Működőképes béta-verzió Csapat Ötlet Kitartás Tolerancia Együtt felépítjük a te vállalkozásodat is! Digital Factory 3-12 hónap 1. Csapat, lehetőleg kiváló csapat 2. Lehetőleg kivaló ötlet, esetleg jó területen közepes ötlet Verifikált product/market fit-et, vagy stop jelzést. Ezen túl minden más csak sallang. N/A N/A Ha sikerült a PMF-hez eljutni, akkor még továbbá: tőkebevonási lehetőséget és felkészültséget, tréningeket, icatapult Global Business Development 3-24 hónap Prototípus fázis, ahol a startup már tesztelte a Megvalósítási képességet, annak a józan kezdeti piaci fogadtatást (validációt). Heterogén felmérési képességét hogy mi meddig tart és csapat, prototípus, kezdeti üzleti modell. mennyibe kerül, mennyire más mondani, mint csinálni, vagyis jó business development gondolkodást. Nyitottságot és tanulni vágyást. Nem mi fogjuk a projektgazdákat tanítani - nekik a piactól, a konkurenciától iparági szakértőktől és nem utolsó sorban saját ügyfélkörüktől kell tudni tanulniuk. Aki nem tud tanulni, annak senki sem segíthet. Aki elkötelezett a folyamatos tanulás mellett, azt senki sem állíthatja meg. Globális technológiával rendelkező, angolul működő, nyitott, heterogén összetételű közép-kelet-európai ICT technológia startupokat viszünk a világpiacra. InCubo Hungary Projekt típusától függ. Néhány hónaptól, a több éves stratégiai együttműködésig terjed a skála. Üzleti modell, one-pager, pitch - többkörös interjú mentén történik a kiválasztás. Valid üzleti modell megléte a minimális elvárás, a többi területen tudunk segíteni. Az egyes projektek esetében megkülönböztetünk tanácsadási ügyleteket és befektetési ügyleteket. A tanácsadási ügyletek esetében jogi, menedzsment, és pályázati szolgáltatásokat nyújtunk díjazás, illetve üzletrész átengedés fejében. Befektetői ügylet esetében saját tőkebefektetéssel, illetve további forrásszerzéssel is kiegészül a tevékenység, melynek során a fentiek mellett aktívan részt veszünk a hazai és nemzetközi üzletfejlesztésben is. A projekt indítás során egyeztetett üzleti terv ráeső részeinek operatív végrehajtása. Motiváltság, proaktivitás, kitartás. Jelentős tapasztalattal és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező támogató csapat, aki megtalálja és sikerre viszi a nagy gazdasági és társadalmi potenciállal bíró projekteket. InQBator (IQB) Finanszírozás, nemzetközi növekedés hónap 1. Jó ötlet 2. Az adott iparágban szakmai tapasztalat 3. Vezetői tapasztalat 4. Piackutatás 5. Ha technológiai projekt: a technológia megléte vagy a fejlesztés végső fázisának elérése 6. Nemzetközi piacra lépési potenciál 7. Együttműködési szándék és képesség 1. Üzleti modell áttekintése 2. Üzleti stratégia kialakítása 3. Üzleti terv 4. Finanszírozás szervezése 5. Finanszírozás megléte után a vállalatüzemeltetési és pénzügyi funkciók ellátása 6. Vezetői coaching 7. Nemzetközi kapcsolatrendszer Piac ismerete Technológia ismerete Napi operatív management Sales és business development Tapasztalt vezetőknek, profi partner a nemzetközi sikerhez. Kitchen Budapest Change the world. 6 hónap - Online jelentkezés: hu/#/startup-apply - fókuszban az ötlet megismerése. - Személyes találkozás, fókuszban a csapat megismerése. - Közös munka, fókuszban a megvalósító képesség megismerése. - Termékfejlesztési mentor tudást üzlet, design és technológiai területeken. - Piacra lépési és növekedési, illetve tőkebevonási tapasztalatot. - Hazai és nemzetközi média és befektetői kapcsolatokat. - Hat millió forintot, fejlesztői teret és eszközöket. - Kíváncsiság az új ötletekre, tudásra és a mögöttük álló emberekre. - Fókusz az akciótervre, a mérföldkövekre és a vízióra. - Kitartás a csapat és a startup mellett akkor is, ha ki kell lépni a komfort zónából. Startup programunk célja tehetséges csapatok és nagyszerű ötletek támogatása tudással, kapcsolatokkal és pénztőkével, ezzel segítve a termékfejlesztést, a piacra lépést és növekedést, illetve a következő körös tőkebevonást. MyCo Incubation (EIT Climate-KIC EU) Barátságos, inspiratív és EU-közösségi. 10 hét x 3 stage Jelentkezési lap, amely az EU-standard szerint készült és 11 kérdésből áll. Ezt követi egy online videóinterjú 4 alapvető kérdésből: csapat, motiváció, fenntarthatóság és ki vagy? Mindezt angol nyelven kell megválaszolni. Tömören és hatásosan. (1) Európai kapcsolatrendszer, 5 országgal dolgozunk együtt: NL, GB, DE, ESP, PL. (2) Egyedi termék- és piacvalidálási módszertan, amelyet az EU-módszertanra építettünk, (3) prototipizáláshoz és üzlet beindításhoz ezer euro/start-up támogatás, (4) nemzetközi szakmai utak (Szilícium-völgy, Izrael, masterclass-ok Hollandiában, Berlinben és Londonban). Tavaly 14 db-ot inkubáltunk, idén 40 db start-up-pal szeretnénk együttdolgozni. Eredeti ötlet, amely a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban van. Témák lehetnek pl.: smart cities, alternatív energiák (nap, szél), egyedi anyagtechnológiák, és minden, ami emerging vagy cleantech start-up. Ebbe az IT-témák is beleférnek. Global impact - olyan start-up-oknak, akik hatása generációkra előre mutat Traction Tribe Startup Traction Composer 8-12 hónap 1. Meg kell találnia a titkos címet, amit nem közlünk sehol. Aki ennyit nem tud megoldani, azzal jobbnak látjuk nem együtt dolgozni. 2. Kell egy profi angol nyelvű one-pager. 3. Egy prezentáció 20 percben, angolul +20 perc kérdezz-felelek. 4. Csak sziklaszilárdan validált ötleteket várunk. 5. Egy fős csapatok kizárva. USD k preseed investment + < USD 1 G R O W T H!!!!!!!!!!!!!!! M follow-on. Nemzetközi mentor team, 2-3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! advisor, betekintés a Lean, a Venture Capital, a grwoth hacking rejtelmeibe és persze tonnányi amerikai kapcsolat. Ezen felül hozzáférés a Traction hazai co-working irodájához és soft landing az amerikai bázison. Amerikai és magyar ügyvédek, piacismeret, némi Hollywood-i kapcsolatrendszer, ha szükséges (mondjuk B2Cknek). Felmérésünk során interjút készítettünk Karády Gyurival, aki az ACME Labs képviselőjeként válaszolt kérdéseinkre. Mivel ő időközben, alapító társával együtt kilépett az inkubátorból, ezért a vele készített interjú eredményeit jelentésünkben nem közöljük. Az ACME Labs-re vonatkozó, részletes adatok honlapjukon érhetőek el: Traction Tribe is a seed stage startup traction composer company, halfway between an accelerator and a seedvc.

10 9. A szerzők bemutatkozása Kristófné Gungl Rita stratégiai elemző, üzletfejlesztési tanácsadó Kisvállalkozások üzleti terveinek kidolgozásában és azok implementálásában szerzett tapasztalatokat, valamint üzleti modellek elemzéséhez kapcsolódóan végzett gazdasági szakértői munkát. Jelenleg az innovatív vállalkozások üzletfejlesztési folyamatainak támogatása és a startupok ötlet fázisból termék fázisba juttatása állnak tevékenysége fókuszában, amely mellett a startupok közösséggé szervezését is hivatásszerűen gyakorolja. A Pannon Entrepreneur Meetup társalapítója. Kristóf Péter üzletfejlesztési szakértő Több éves hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik nagy volumenű informatikai projektek létrehozásában és vezetésében. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának doktorjelöltje, kutatási területe az informatika controlling, az enterprise architecture és az innováció menedzsment. Jelenleg független tanácsadóként és szakértőként dolgozik. A startup kultúra elterjesztésének elkötelezett híve, a Pannon Entrepreneur Meetup társalapítója. A szerzők az üzletfejlesztési tanácsadást nyújtó alapítói.

11 The Leader for Exceptional Client Service Összeállításunk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni. Tanácsadási szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül irodánkat. A BDO Magyarország kizárja a felelősséget olyan lépésekért, melyeket bárki a jelen publikációban foglalt információk alapján tett, vagy nem tett meg, vagy bármely, kizárólag a publikációban foglaltak alapján hozott döntésért. Konkrét kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül tanácsadóinkat. A BDO Magyarország cégcsoport tagjai magyar korlátolt felelősségű társaságok, az egyesült királyságbeli BDO International Limited garancia alapú korlátolt felelősségű társaság tagjai. A BDO a BDO hálózat és minden BDO tagvállalat márkaneve. BDO Magyarország IT Megoldások Kft. Laurus Irodaházak C épület Telefon: Fax:

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

Az üzleti angyalok köztünk vannak. Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat

Az üzleti angyalok köztünk vannak. Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat Az üzleti angyalok köztünk vannak Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat Bevezetés Kockázati tőke (venture capital): olyan sajáttőkebefektetések,

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Start-up programja

A Szegedi Tudományegyetem Start-up programja A Szegedi Tudományegyetem Start-up programja A Szegedi innovációs ökoszisztéma jellegzetességei és kiépítésének alapjai SZTE Innovációs Nap 2017 Pitó Enikő, innovációs igazgató A Program célja A Szegedi

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem

The Leader for Exceptional Client Service. Pénzügyi tanácsadás. Bizalom Diszkréció Szakértelem The Leader for Exceptional Client Service Pénzügyi tanácsadás Bizalom Diszkréció Szakértelem A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata.

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

HARMADIK MISSZIÓ - GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZPONT ALPROJEKTELEM

HARMADIK MISSZIÓ - GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZPONT ALPROJEKTELEM TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik generációs összehangolt szolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jellegű optimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsőoktatási

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30.

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív Szombathely, 2013. május 30. Kalcsú Zoltán innovációs menedzser Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség A pályázati kiírás

Részletesebben

KIC INNOENERGY ACCELERATOR HUB ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

KIC INNOENERGY ACCELERATOR HUB ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PROGRAM KIC INNOENERGY ACCELERATOR HUB ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT PROGRAM Workshop tanterv és módszertan tájékoztató 2016 Qualinnova Consulting CÉL Készségfejlesztés, fókuszban a vállalkozó központú üzleti modellel,

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

Miért vonjak be kockázati tőkét?

Miért vonjak be kockázati tőkét? Miért vonjak be kockázati tőkét? Primus Capital Bruckner Zoltán Szombati András Alpek István Dr. Franz Krejs 2007-ben alakult 4 befektetési partner, 1 manager, 1 group controller, 1 OM Iroda: Budapest

Részletesebben

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3.

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. 1. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének általános keretei Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6.

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. A tőkefinanszírozás lényege: a) részesedés szerzése, b) pénzügyi forrás biztosítása, c) ellenőrzés,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Tóth Laura NESsT 2011.január 14. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján

A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján A személyes siker tényezői az amerkai vállalati kultúrában az NI példája alapján Pajor Ferenc National Instruments Hungary Értelmezés. A számítástechnikai vállalatok, egységek, osztályok sikeres működése

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Varga Éva NESsT 2011.április 9. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása Dr. Fehér Arnold Stratégiai és üzletfejlesztési tanácsadó Convincive Consulting A Trimarán koncepció Egy technológiaintenzív vállalkozás indításához három

Részletesebben

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice

The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS. Less Myths more Practice The Leader for Exceptional Client Service SZERVEZETFEJLESZTÉS Less Myths more Practice A BDO VILÁGSZERTE A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló, profeszszionális tanácsadó hálózata. A

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.innogrant.hu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon piaci

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

Hírlevél 2012. augusztus

Hírlevél 2012. augusztus Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. augusztus START T kegarancia Zrt. Hírlevél 201 2. augusztus 2 ÉLES VERSENY VÁRHATÓ AZ ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM PÁLYÁZATÁN Amint arról júliusi hírlevelünkben

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.ditak.eu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon Piaci egyenlőtlenségek

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Kreatív Média Innovációs Klaszter Inspirál. Nyitó rendezvény Sajtótájékoztató West- Balkán, 2010. szeptember 24.

Kreatív Média Innovációs Klaszter Inspirál. Nyitó rendezvény Sajtótájékoztató West- Balkán, 2010. szeptember 24. Kreatív Média Innovációs Klaszter Inspirál kutatás-fejlesztési együttműködés a digitális média területén Nyitó rendezvény Sajtótájékoztató West- Balkán, 2010. szeptember 24. A Klaszter bemutatja Partnerek

Részletesebben

A FINTECH ÉS A BANKOK KÖZÖS JÖVŐJE

A FINTECH ÉS A BANKOK KÖZÖS JÖVŐJE VEISZ ÁKOS IGAZGATÓ, STRATÉGIA ÉS ELEMZÉS A FINTECH ÉS A BANKOK KÖZÖS JÖVŐJE Lízing Szakmai Napok 2016. NOVEMBER 10. Miről is beszélünk FinTech Gyors Személyes Ügyfélbarát Élmény Adat Megosztás Financial

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

A kockáza) tőke működése és a Vatera sikertörténete. 2013. junius 11.

A kockáza) tőke működése és a Vatera sikertörténete. 2013. junius 11. A kockáza) tőke működése és a Vatera sikertörténete 2013. junius 11. Innováció vagy megvalósítás? VAGY Kockáza)- és magántőke: USA vs. EU Kockáza)- és magántőke befektetés a GDP százalékában (2011) 1.40%

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment Okos Városok T-City Szolnok HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment OKOS VÁROS Az angol nyelvű Smart City elnevezést fordíthatnánk korszerű városra, emberközpontú városra, vagy egyszerűen: élhetőbb

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft.

Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás. OTP Hungaro-Projekt Kft. Nemzetközi Innovációmenedzsment Tanácsadási szolgáltatás OTP Hungaro-Projekt Kft. Vállalati célok, problémák Elég versenyképesek a termékeink? Hogyan javítsuk versenyképességünket? Hogyan növeljük az árbevételünket

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Horgos Lénárd - 2014. március 6. www.m27.eu

Horgos Lénárd - 2014. március 6. www.m27.eu Horgos Lénárd - 2014. március 6. 1 Tartalom A befektetők tipizálása Hogy találhatjuk meg őket? Hogy készüljünk fel? Életciklus Minél előrébb tartunk, annál magasabb az értékünk! 3 Ki mit keres? TŐKEBEFEKTETÉS

Részletesebben

Innovatív vállalkozásgyárak

Innovatív vállalkozásgyárak Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ 2014. november 29. Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja

Részletesebben

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest

Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Fiatalok vállalkozó válásának támogatása a Közép-Magyarország Régióban Sajtótájékoztató 2014. március 6. Budapest Horváth László Ügyvezető igazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Köszöntő

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei

A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei A jövő innovatív mobilitását megalapozó 3 pillér (kutatás, felsőoktatás, üzlet) együttműködése, a sikeres integrálás feltételei Dr. Bokor Zoltán MTA KTB közgyűlési képviselő 1 Tartalom Célok Az együttműködés

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program évre szóló éves fejlesztési kerete Prioritás Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege (Mrd Ft) Felhívás meghirdetésének módja Felhívás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan

Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Vezetésfejlesztés, kultúraváltás a HR működési átalakulásához kapcsolódóan Milyen mértékben jellemző, hogy a HR BP szerepkör, illetve az új HR szervezeti modell bevezetését Vezetőfejlesztési programok

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az MVM EDISON Light Up! innovációs pályázat és startup versenyhez

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az MVM EDISON Light Up! innovációs pályázat és startup versenyhez PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az MVM EDISON Light Up! innovációs pályázat és startup versenyhez A Magyar Villamos Művek Zrt. meghirdeti az MVM Edison Light Up! innovációs pályázat és startup versenyt. A pályázat

Részletesebben

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata.

CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány Cégdiagnosztika tanulmány. innováció-menedzsment felmérés folyamata. CÉGDIAGNOSZTIKA tanulmány innovációmenedzsment IMP 3 rove innovációmenedzsment munkafolyamata 1. Felmérés, átvilágítás, kezdeti értékelés az AT Kearney ( és Fraunhofer inst. által kidolgozott EU standard

Részletesebben

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban GINOP A projekt bemutatása

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban GINOP A projekt bemutatása Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúl régióban GINOP-5.2.2-14-2015-00028 A projekt bemutatása A program megvalósítói a Közép-Dunántúl régióban Széchenyi Programiroda

Részletesebben

az IKTK szerepe a hazai innovációban

az IKTK szerepe a hazai innovációban az IKTK szerepe a hazai innovációban JOBBÁGY DÉNES E L N Ö K - V E Z É R I G A Z G ATÓ I N F O R M AT I K A I KO C K Á Z AT I T Ő K E A L A P - K E Z E L Ő Z R T. 2 0 1 4. N O V E M B E R 6. 1 Agenda Innováció

Részletesebben

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ

TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép. Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ TÁMOP 2.3.6. pályázat, tapasztalatok, jövőkép Varga Kálmán Dél-dunántúli regionális vezető FIVOSZ Amiről szó lesz Fiatalok foglalkoztatási válsága Hazai körkép TÁMOP 2.3.6 pályázat Tartalma Folyamata Tapasztalatok

Részletesebben

Ki tud többet klaszterül?

Ki tud többet klaszterül? Ki tud többet klaszterül? Lenkey Péter (fejlesztési igazgató, ) Quo vadis Technopolis Konferencia Klaszter workshop Miskolc, 2008.10.15. Egy nyelvet beszélünk? Nyelvvizsga bizonyítvány, de milyen nyelven?

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 6. Előadás Start-up finanszírozás Start-up definíciója Induló cégek általában (szélesebb jelentés) Induló, gyors növekedést váró

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM

Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai. Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Digitális Nemzet Az infokommunikációs iparág stratégiai irányai Nyitrai Zsolt Infokommunikációs államtitkár, NFM Szervezet Infokommunikációs Államtitkár Hírközlésért és audiovizuális médiáért felelős helyettes

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Szüdi Gábor EUREKA NPC 2012.04.05 Székesfehérvár Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben