KONTRASZELEKCIÓ AZ INNOVÁCIÓ-FINANSZÍROZÁSBAN A HAZAI BEFEKTETŐK TAPASZTALATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONTRASZELEKCIÓ AZ INNOVÁCIÓ-FINANSZÍROZÁSBAN A HAZAI BEFEKTETŐK TAPASZTALATAI"

Átírás

1 BCE KÖZGAZDASÁGI DOKTORI ISKOLA IX. ÉVES KONFERENCIA KONTRASZELEKCIÓ AZ INNOVÁCIÓ-FINANSZÍROZÁSBAN A HAZAI BEFEKTETŐK TAPASZTALATAI LOVAS ANITA november

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Aszimmetrikus információs helyzet a vállalkozó és a befektető között A projekt tulajdonságai, mint rejtett információk Következtetés A rejtett információk következményei A befektető lépései az információs hátrány csökkentésére Információs memorandum és személyes találkozók A befektetési ajánlat és az átvilágítás Következtetés Az alapos átvizsgálás következményei Az állami beavatkozás értékélése befektetői szemmel Az állami támogatás, mint pozitív jel Az állami támogatás, mint negatív jel Következtetés Az állami támogatás, mint jelzés következményei Összegzés Hivatkozások

3 1. BEVEZETÉS Az innováció napjaink egyik sokat emlegetett fogalma, széles körben elterjedt a használata, azonban nem mindenki ugyanazt érti alatta. Fogalmi meghatározása folyamatosan változásokon megy keresztül, értelmezését a mai napig általános vita övezi. A fogalom alapjai Schumpeter munkásságához köthetőek, miszerint az innováció mindig valamilyen új megoldást jelent, amely lehet új termék bevezetése, új termelési módszer alkalmazása, új beszerzési források kiaknázása, új szervezeti struktúra kialakítása vagy új piacra való belépés (Schumpeter, 1980 [1912]). Az üzleti gazdaságtan fogalmi meghatározása némileg eltér ettől: innováció a fogyasztói igények új, magasabb minőségű szinten való kielégítése (Chikán [2008]). Üzleti, befektetői szempontból pedig az tekinthető innovációnak, amely az adott vállalat számára versenyelőnyt biztosít (Zsembery [2012]). Egy sikeres innovációhoz három tényező együttes jelenléte szükséges: az ötlet, a menedzsment és a pénztőke. Ez alapján az innovációs folyamatban legalább három funkció különböztethető meg. Az ötletgazda az új gondolat eredeti tulajdonosa (inventor), akinél először jelenik meg az ötlet (Kornai [2011]). Az ötlet megszületését megelőzheti kutatási folyamat, de akár a hagyományos üzletmenet során is létrejöhet, például amikor a dolgozó a gyártósoron véletlenül fedezi fel, hogyan lehet javítani a termelési eljárást. Ahhoz, hogy ebből olyan termék szülessen, amely a piacon értékesíthető, menedzserre (innovátor) van szükség (Kornai [2011]), aki koordinálja a további kutatásokat és fejlesztéseket, gondoskodik a szükséges tőke bevonásáról, a gyártásról és megszervezi a piaci értékesítést stb. A menedzseri funkciót betöltheti egy egyén, egy csoport vagy egy egész vállalat. Egy ötlet megvalósításához külső pénzforrás bevonására lehet szükség, ezért megkülönböztetünk egy harmadik szereplőt, a finanszírozót, aki ezt tudja biztosítani. A három funkció élesen is elhatárolódhat különálló személyekben, illetve szervezetekben vagy akár egy nagyvállalatban egymással párhuzamosan is működhetnek. Tipikus példa az ötletgazda és a menedzser együttes megjelenésére, az innovatív kisvállalat, amely számára gyakran a forráshiány a fejlődés gátja. A kockázati tőkés az innovációs folyamatok egyik kiemelt szereplője. Nemcsak finanszírozói szerepkörben jelenik meg, hanem a pénzügyi hozzájáruláson kívül szakmai segítséget (menedzsmentet) is nyújt a vállalatoknak. Az 1. ábrán láthatóak az innovációs folyamat szereplői, valamint a szereplők által betöltött szerepkörök. 2

4 1. ábra Az innovációs folyamat feladat- illetve szerepkörei Forrás: saját szerkesztés KOCKÁZATI TŐKÉS FINANSZÍROZÓ VÁLLALKOZÓ ÖTLETGAZDA (inventor) MENEDZSER (innovátor) Ha az ötletgazda menedzseri feladatokat is ellát, akkor röviden vállalkozónak nevezzük. Ha a finanszírozó aktívan részt vesz a vállalkozás sikerre vitelében, vagyis a finanszírozás mellett menedzseri feladatokat is ellát, akkor kockázati tőkésnek nevezzük. A vállalkozó és a kockázati tőkés viszonyát az aszimmetrikus informáltság jellemzi, ami számos problémát vet fel. Az aszimmetrikus informáltság nagysága piaconként változik, egyes esetekben olyan súlyos mértéket ölthet, hogy olyan projekt sem kap finanszírozást, amely értékteremtő lenne (hitelszűke). A dolgozat célja annak vizsgálata, hogy a hazai befektetők milyen problémákat tapasztalnak ezzel kapcsolatban, hogyan kezelik azokat. A hazai piacon kiemelt szerepet töltenek be az állami (vissza nem térítendő) támogatások különösen a mikro- és kisvállalkozások esetében. Ezért külön foglalkozom azzal a kérdéssel is, hogy hogyan befolyásolja a befektetői döntéshozatalt például az a tény, hogy az adott vállalat korábban állami támogatásban részesült. Az elemzés elkészítéséhez 2013 tavaszán egy interjúsorozatot folytattam hazai kockázati tőkebefektetőkkel. A kutatás során tíz hazai kockázati tőkebefektető társaság igazgatóságának egy-egy tagjával készítettem mélyinterjút. Az interjúban hét ún. Jeremie-alap vezetőjét kerestem meg. A Jeremie-alapok olyan kockázati tőketársaságok, amelyeket magánbefektetők alapítottak részben állami-, és uniós források bevonásával (50-70%). Az interjúsorozatban résztvevő három befektető tisztán magánforrásból finanszírozott kockázati tőkealap vezetőségének a tagja. Az alábbi táblázatban látható, hogy kik vették részt az interjúsorozatban. 3

5 1. táblázat Az interjúsorozatban szereplő befektetők (betűrendben felsorolva) 1 Berecz József DBH Investment ügyvezető igazgató 2 Déri Viktor Prosperitás vezérigazgató 3 Gaál Csaba Core Venture vezérigazgató 4 Gerő Viktor Central-Fund partner 5 Hradszki László 3 TS Capital Partners befektetési igazgató 6 Molnár András PortfoLion befektetési igazgató 7 Szilágyi Tímea Docler Investments befektetési igazgató 8 Szombati András Primus Capital befektetési igazgató 9 Tánczos Péter Euroventures igazgatóság elnöke 10 Vitán Gábor Venturio igazgatóság elnöke A kutatás során elsősorban a következő hipotéziseket kívántam elvetni vagy megerősíteni: 1. hipotézis: A vállalkozó jobban informált a projekt megvalósíthatóságáról és a saját képességeiről. 2. hipotézis: A kockázati tőkebefektetők jelentősen megszűrik a projekteket, ami időigényes és kieshetnek jó projektek is. 3. hipotézis: Az állami kiválasztási rendszer megfelelő, az állami támogatás léte pozitív jelzés a kockázati tőkebefektetőknek. A befektetői interjúk sajátossága az volt, hogy nem csupán az adott kockázati tőkealap hivatalos álláspontját ismertem meg, hanem a befektetők a személyes tapasztalataikat is megosztották velem. Ennek kapcsán többen kérték, hogy egyes vélemények közlése során ne jelenjen meg a nevük. Ezért a dolgozat során, minden befektető válaszát egy adott B1, B2, B10 jellel fogom jelölni és az indexek a betűrendtől eltérő sorrendben kerültek kiosztásra. A dolgozat további struktúrája a hipotézisek sorrendjét fogja követni, az utolsó fejezetben pedig összegzem az eredményeket. 2. ASZIMMETRIKUS INFORMÁCIÓS HELYZET A VÁLLALKOZÓ ÉS A BEFEKTETŐ KÖZÖTT Ha minden szereplő azonos információkkal rendelkezik az innováció megvalósíthatóságáról, várható sikerességéről, akkor egyenlően informáltak. Feltételezhető azonban, hogy az innováció elindítója, az ötletgazda vagy a vállalkozó, jobban informált az ötlet jellegéről, annak megvalósíthatóságáról. Ebben az esetben aszimmetrikus információs helyzet alakul ki, 4

6 ami jelentősen befolyásolja az innovációk megvalósítását, illetve finanszírozását. Így egy innovatív ötlet megvalósítása (és finanszírozása) gyakran az Akerlof [1970] klasszikus tragacspiaci modelljéhez hasonló problémát vet fel (kontraszelekció). A befektetők óvatosak, mert a vállalkozóhoz képest kevésbé ismerik az ötlet technikai megvalósíthatóságát. A kontraszelekció veszélye különösen súlyos lehet a kezdeti szakaszban lévő, innovatív ötlet finanszírozásánál (Alam - Walton [1995], Hubbard [1998]) A PROJEKT TULAJDONSÁGAI, MINT REJTETT INFORMÁCIÓK A korai szakaszú, klasszikus innováció esetében két típusú kockázat különböztethető meg. Az egyik a technológia kockázat, amely a fizikai megvalósíthatósággal függ össze, a második a piaci kockázat, ami a pénzügyi megvalósíthatósággal kapcsolatos. A vállalkozó információs előnye az első esetben igaz lehet (B1). Egy feltaláló (pl. ha egy fizikusról van szó) meg tudja állapítani, vannak-e technológiai kockázatai az adott találmánynak. Az aszimmetria nagysága ezen belül is több tényező függvénye. Ez a technikai információs előny azonban nagyon könnyen behozható a befektető részéről, mert egyrészt vannak tapasztalataik, láttak már ilyet, másrészt vannak szakértőik (B2). Befektetői társaságonként is változik, hogy a különböző típusú találmányoknál mennyire tekinthető nagynak az információs aszimmetria. A korábbi befektetések tapasztalatai, vagy az a vállalatcsoport, amihez a társaságnak kötődése van, csökkentő tényezőt jelentenek (B6, B8, B10). Ezért a kockázati tőkések általában néhány iparágra specializálódnak (pl. egészségügy, informatika) (Lerner [2002]). Vagyis egyes perifériális, újszerű területeken, ahol nincs tapasztalatuk a kockázati tőkéseknek, az információs aszimmetria, így a finanszírozási probléma (hitelszűke) is nagyobb lehet. Piaci szempontból azonban már nem egyértelmű ez az információs aszimmetria. Egy adott területen jártas befektető tájékozottabb lehet a piaci lehetőségeket illetően, mint a vállalkozó (B1). Míg a feltalálók, illetve a vállalkozók több információval rendelkeznek a találmányról magáról, de az üzleti megvalósíthatóságról, az értékesítési lehetőségekről általában jóval kevesebbet tudnak, mint a kockázati tőkés (B2). Tehát ha egy olyan feltalálóról van szó, aki a projektet megelőzően ún. laboratóriumi körülmények között dolgozott, piaci szempontból nem rendelkezik információs előnnyel. Sőt, ezekben a dimenziókban a befektető van információs előnyben. Ezzel szemben, amikor egy olyan vállalkozó dolgozik egy innovatív projekt beindításán, aki már sok éve az adott iparágban dolgozik, például alkalmazottként, több piaci információval rendelkezhet a kockázati tőkebefektetőhöz képest (B10). Vagy egy több éve működő vállalatnál már lehetnek egyéb rejtett információk. Például az árbevétel nagy hányadát biztosító vevő még nem mondta fel a régóta fennálló üzleti kapcsolatot, de már tervezi, és ezzel a vállalat vezetői tisztában vannak (B5). Látni kell azonban, hogy az a tény, hogy bizonyos területeken a kockázati tőkések vannak információs előnyben, nem ellensúlyozza azt, hogy a vállalkozók jobban ismerik a terméküket. A kétoldali információs 5

7 aszimmetria nem kioltja egymást, vagyis nem oldja a feszültségeket, hanem növeli, így összességében nehezíti a finanszírozást. Egy kockázati tőkebefektető számára sokszor maga a termék nem is annyira informatív, mint maga a személy, a befektetési döntés szempontjából a megvalósító személye az érdekesebb (B6). A kockázati tőkebefektető azt keresi, ki az a személy, akinek pénzt tud adni, akiben képes megbízni, és aki képes arra, hogy sikerre vigyen egy nagy kockázatú és nagy jövedelmezőségű projektet (B4). A fő kérdés így a kockázati tőkebefektető számára az, hogy amit a vállalkozó kitalált, azt el tudja-e adni, van-e elég jó üzleti szakember a vállalkozásban. Akár induló vállalkozásról van szó, akár egy nagyobb cégről, mindig a menedzsment minősége a fontos a befektetőnek és emiatt érzékelhető az aszimmetrikus információs helyzet (B1, B5), hiszen ezek olyan információk, amelyet elsősorban a vállalkozó ismer, illetve a vállalat menedzsmentje ismeri a saját képességeit, egy külső szereplő számára ezek rejtett információk. A hazai piacon ezt a problémát tovább súlyosbítja két tényező. Egyrészt Magyarországon hiányzik a hibázás kezelésének megfelelő tanítása, itthon igyekeznek ezeket titkolni. Ezzel szemben például az USA-ban felnéznek arra, aki beismeri, mert egy ilyen vállalkozó már tudja, hogy mitől lehet elbukni (ismeri azokat a hibákat, amik kudarcot eredményeznek), de az új lépéssel bizonyítja, hogy képes tovább lépni (B7). Másrészt a hazai vállalkozói rétegben még gyakran előfordulnak megélhetési start-uposok. Néha önhibáján kívül nem képes valaki egy olyan feladatra, amit egy start-up vezetése kíván, hajlamosak feladni az első akadálynál (B7), de napjainkban mégis sokan start-upot akarnak indítani és ezzel felhígítják a start-up közösséget KÖVETKEZTETÉS A vállalkozó a projekt technikai megvalósíthatóságáról információs előnnyel rendelkezhet. Az innovatív start-up vállalatok a piaci megvalósíthatóságról kevésbé tájékozottak, a rejtett piaci információk inkább a több éve működő vállalatoknál jelenthetnek problémát a finanszírozó számára. De egy kockázati tőkebefektető szempontjából a vállalkozó, illetve a menedzsment képességei és ambíciói a legfontosabb információk, amelyet kevésbé ismernek, mint a vállalkozó. Ez azonban nem kisebbíti az információs aszimmetriából fakadó finanszírozási nehézségeket A REJTETT INFORMÁCIÓK KÖVETKEZMÉNYEI A megkérdezett kockázati tőkebefektetők véleménye szerint, évente több száz feltaláló, illetve vállalatvezető keresi meg őket, ebből a megkeresésekből azonban csupán pár százalék végződik tőkebefektetéssel és hosszú távú együttműködéssel. Ez a kicsi arány pedig részben épp az aszimmetrikus információs helyzetnek köszönhető, részben pedig a valóban nem megfelelő projektek kiszűrése miatt. 6

8 Az aszimmetrikus információs helyzet hatását az információs aszimmetria közgazdaságtannak eszköztárát felhasználva mutatom be. Ehhez Tirole [2006] 6. fejezetének modelljét, valamint Gömöri [2001] 5. fejezetének modelljét használom fel. Tegyük fel, hogy a projektgazdák (a vállalkozók) és így a projektek két csoportba sorolhatóak valamely tulajdonságuk alapján. Ez a tulajdonság vonatkozhat a vállalkozóra, például milyenek a menedzseri képességeik, valamint magára a termékre, pl. hogy a vállalkozó várhatóan mekkora sikerességgel kecsegtető ötlettel/termékkel rendelkezik. Minden projektnek kétféle kimenete lehet, vagy sikeresen zárul és akkor bevételt eredményez, vagy sikertelen és akkor nincs bevétele. Egy projektet jó típusúnak ( ) nevezzük, ha valószínűséggel lesz sikeres és a rossz típusúnak, ha ( ) valószínűséggel lesz sikeres ( ) A projekt tőkeigénye nagyságú, de egy vállalkozó csak kezdeti vagyonnal rendelkezik, ezért külső finanszírozó bevonására van szüksége, aki most a kockázati tőkebefektető. A vállalkozók különböző nagyságú kezdeti vagyonnal rendelkeznek, azaz egyes vállalkozóknak eltérő mértékű tőkebevonásra van szükségük. A projektek várható megtérülése a jó típusú esetén pozitív, azaz a várható bevétel csak a jó típusúnál haladja meg a beruházási igényt: csak a jó típusúkat érdemes finanszírozni.. Ezért gazdasági szempontból Ha a kockázati tőkés minden információval rendelkezne, amivel a vállalkozó, akkor racionális befektetőket feltételezve minden jó típus kapna finanszírozást és minden rossz típusút elutasítanának. A befektetést megelőzően a vállalkozó és a kockázati tőkés megállapodik a befektetés feltételeiben, ami ebben a modellben azt jelenti, hogy hogyan osztoznak a bevételen. A sikeres projekt tőkebefektető ( ) bevételén osztozik a vállalkozó ( ) és a kockázati Feltesszük továbbá, hogy mindketten kockázatsemlegesek és eltekintünk a pénz időértékétől, így mindkét fél elvárt hozama 0%. Az alábbi ábrán látható a projekt időbeli struktúrája, ami mutatja, hogy az egyes szereplők milyen sorrendben hozzák meg a döntéseiket: (1) 2. ábra A befektetési folyamat időbeli struktúrája Forrás: saját szerkesztés A vállalkozó megismeri saját típusát és befektetőt keres A befektető szerződést kínál A vállalkozó dönt szerződéskötésről Realizálódik a bevétel 7

9 A kockázati tőkebefektető a szerződés kialakításánál figyelembe veszi, hogy olyan szerződést kell kínálni a vállalkozónak, amit az hajlandó elfogadni, azaz a vállalkozó várható bevétele legyen magasabb, mint a kezdeti befektetése. Ezért ebben az esetben a vállalkozó ún. részvételi korlátja (Participation Constraint PC az alábbi formában írható fel: ( ) ( ) (2) A kockázati tőkebefektető olyan szerződést fog kínálni, amely mellett teljesül a vállalkozó részvételi korlátja és maximalizálja a kockázati tőkés várható profitját. A kockázati tőkés profitfüggvénye: { ( )} { ( ) ( )} (3) Az optimalizálási feladat megoldásából adódik, hogy a kockázati tőkebefektetőnek a következő szerződést kell ajánlania, hogy a jó típusú még éppen elfogadja 1 azt: (4) Akkor, ha a kockázati tőkések ismerik a projektek típusát, csak a jó típusúaknak ajánlanak szerződést és mivel teljesül a részvételi korlátjuk, így megéri nekik elfogadni a szerződést a fenti feltételekkel. A valójában azonban, a szereplők eltérő informáltsága miatt a kockázati tőkebefektetők nem tudják megfigyelni, hogy milyen a vállalkozó projektje, ezért nem tudnak különbséget tenni a jó és a rossz típusú projektek között. A probléma abból adódik, hogy a rossz típusú projekttel rendelkező vállalkozók hajlamosak jó típusúként feltüntetni magukat a finanszírozási kérelem benyújtása során. Tegyük fel, hogy noha a kockázati tőkebefektetők nem ismerik a típusokat, de a piaci tapasztalatuk alapján ismerik a típusok eloszlását, azaz azt, hogy milyen valószínűséggel lehet egy projekt jó vagy rossz típusú. Legyen a jó típusúak aránya, a rosszaké. A kockázati tőkebefektetők szempontjából ezért egy projekt sikerének (előzetes) valószínűségét, azaz azt, hogy milyen valószínűséggel lesz egy ismeretlen típusú projekt sikeres, az alábbi formulával írhatjuk fel: ( ) (5) A kockázati tőkebefektetők ebben az esetben minden vállalkozó projektjét azonosan kezelik, mert nem tudják megkülönböztetni a jó és a rossz típusúakat. Így minden vállalkozónak 1 A modell megoldása során most azzal a feltevéssel élek, hogy a vállalkozók piaci kompetitív 8

10 azonos bevételi részesedést ( ) tudnak ajánlani, típustól függetlenül. Ilyen feltételek mellett a kockázati tőkebefektető profitfüggvénye és egy jó típusú vállalkozó részvételi korlátja 2 : { ( )} { ( ) ( )} (6) ( ) ( ) (7) Ahhoz, hogy egy jó típusú vállalkozó elfogadja ezt a szerződést, bevételt kell legalább kínálni. Ekkor azonban nem féltétlenül pozitív a kockázati tőkebefektető profitja. A kockázati tőkebefektető csak akkor hajlandó összeget kínálni, ha ekkor az ő bevétele mellett a várható profitja nem negatív. Ezért csak azokat a projekteket finanszírozzák, amelyekre teljesül, hogy: ( ) ( ) (8) A kifejezést átrendezve azt kapjuk, hogy a vállalkozóknak kezdeti vagyonnal kell rendelkezniük, különben az aszimmetrikus információs helyzet miatt még a jó típusúak sem kapnak finanszírozást: ( ) (9) A következő ábrán látható, hogy a jó projektek arányának függvényében, milyen kezdeti vagyon mellett kaphatnak finanszírozást az egyes projektek 2 Mivel csak a jó típusúak az értékteremtő projekt (pozitív NPV), csak ezeknél a projekteknél szükséges a belépési feltétel teljesülése. 9

11 Válalkozó kezdeti vagyona 3. ábra Finanszírozás aszimmetrikus információk mellett (különböző kezdeti vagyoni szintek és a jó projektek aránya függvényében) Forrás: saját készítésű ábra I A min II. Minden projektet finanszíroznak I. Nincs finanszírozás 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jó projektek aránya Az I. tartományban akár jó típusú a vállalkozó, akár rossz típusú, nem kap finanszírozást. Ez azzal magyarázható, hogy ebben a tartományban csak akkor lenne pozitív a kockázati tőkebefektető profitja, ha a jó típusúkra vonatkozóan nem teljesülne a részvételi korlát. Ekkor azonban a jó típusúak elutasítanák a szerződéseket és csak a rossz típusúak maradnának bent (kontraszelekció), amelyek várható profitja azonban negatív. Így ebben a tartományban olyan befektetéseket sem valósítanak meg, amelyek értékteremtőek (jó típusúak), azaz pozitív a nettó jelenértékük (piac megszűnés). A II. tartományban már egyaránt teljesül a jó típusú vállalkozók részvételi korlátja, valamint a kockázati tőkebefektető profitjának nem negativitásának feltétele. Így mindent finanszíroznak, még a rossz típusú projekteket is, amelyek nettó jelenértéke negatív (elvegyítő egyensúly). Az aszimmetrikus informáltság tehát veszteségeket okoz, mert kieshetnek jó típusúak (piac megszűnés), valamint finanszírozásra kerülhetnek a rossz típusúak is (keresztfinanszírozás). Ennek a helyzetnek a kezelésére mind a vállalkozói, mind a befektetői oldalról több eszköz is rendelkezésre áll. A következő fejezetben bemutatom és értékelem a befektető által alkalmazható eszközöket. 3. A BEFEKTETŐ LÉPÉSEI AZ INFORMÁCIÓS HÁTRÁNY CSÖKKENTÉSÉRE A kockázati tőkések különböző eszközöket alkalmazhatnak az aszimmetrikus információs helyzet kezelésére. Az egyik, hogy teljesen kiküszöbölik a technológiai kockázatot és csak akkor hajlandóak egy vállalkozást finanszírozni, ha már van olyan termék, ami konkrét piaci igényt elégít ki és amit már értékesítettek a piacon (B1). Ezzel a befektető túllépi az 10

12 technológiai információs aszimmetriát, azaz kivonul a korai innovációk finanszírozásából, megmarad a forrásszűke. A második stratégia, a kockázatcsökkentés (B1), a termék, a projekt, illetve a menedzsment előzetes vizsgálatával. Az előzetes vizsgálat és értékelés különösen fontos a kockázati tőkebefektetéseknél. A kockázati tőkebefektető elvárt hozama magas, hajlandó magas kockázatú projektekbe befektetni, de csak akkor, ha ismerik a lehetséges kockázatokat. A befektetők véleménye szerint nem az összes kockázat kiküszöbölése a cél, hanem annak elérése, hogy ne legyenek rejtett kockázatok, azaz a kockázati tőkés is ismerje meg a termék piacát, versenyhelyzetet stb. (B3) A gyakorlat azt mutatja, hogy számos csatorna segíti a potenciális partnerek (vállalkozó és a kockázati tőkés) egymásra találását. A hazai kockázati tőkebefektetők szerint a vállalkozók publikusan meghirdetett felületeken keresztül (pl. , honlap), formális csatornákon keresztül (pl. konferencia, start-up verseny) vagy informális módon (pl. ismerős) keresik meg őket INFORMÁCIÓS MEMORANDUM ÉS SZEMÉLYES TALÁLKOZÓK Az ismerkedés első lépéseként a vállalkozók elkészítenek egy információs memorandumot, amely kiemelt fontosságú a finanszírozási döntés szempontjából. Az információs memorandum alapján a befektetők a projektek több mint felét kiszűrik, 100-ból átlagosan 30 projekt az, amivel tovább foglalkoznak. A projektek nagy száma miatt ezekre a döntésekre kevés időt fordítanak. Ebben a szakaszban jellemzően 1-1 beadott anyaggal csak a kockázati tőketársaság 1-1 tagja foglalkozik és az ő döntése alapján kerülhet a kockázati társaság többi tagja elé (B8). A döntés meghozatalában objektív és szubjektív tényezők egyaránt közrejátszanak. Az információs anyag elkészítése során nincs értelme a vállalkozónak titkolóznia, fontos, hogy az fókuszált legyen (B7). Már az információs memorandumok esetében is beszélhetünk minimum követelményekről: ha a vállalkozó nem tud magáról elküldeni egy információs anyagot, ehelyett csak tapogatózik, akkor befektetői szempontból olyan vállalkozónak tűnik, aki nem képes egy üzleti és egy pénzügyi tervet letenni az asztalra, ezért nem érdemes foglalkozni vele (B3). Személyes találkozóra csak akkor kerülhet sor, ha elkészül ez az anyag (B6) és az megfelel az előzetes követelményeknek. Az információs memorandum kapcsán fontos kérdés, hogy beleillik-e az adott projekt a kockázati tőketársaság profiljába, a meghirdetett stratégiájába (B2). Egy Jeremie tőkealapnál a feltételek között szerepel az is, hogy mik a Jeremie program belépési feltételei 3 (B3). Vannak olyan üzletágak, amelyekbe a kockázati tőketársaság nem szeret befektetni, például a kiskereskedelembe, ahol nincs hozzáadott érték (B9), vagy az építőiparba, ahol nem lehet átütő sikerű projektet megvalósítani (B10). A kockázati tőketársaság elemzői ezt követően 3 A Jeremie program belépési feltételei például Lovas Rába [2013] tanulmányban olvashatóak. 11

13 azon dolgoznak, hogy piaci versenyhelyzettel teszteljék az információs memorandumot (B9). Tehát már az első követelmények tejesítése, illetve nem teljesítése azt eredményezi, hogy nagyon sok projekt kiesik a finanszírozói körből, akár jó projektek is (hitelszűke). Például az egyik start-up konferencián bemutatásra került annak ötlete (és a projekt üzleti terve), hogy a téli időszakban egy teljes fedett teniszpálya felfűtése helyett, infralámpákat kellene használni, ami követi a játékosokat. A befektetők ebben nem látták elsőre a lehetőséget, de valójában egy másik területre átvinni és ott továbbfejleszteni, lehet nagy profittal kecsegtetne (B3). A következő kritikus pont, az első találkozó. Ha a memorandumból az látszik, hogy az üzlet érdekes lehet, a személyes találkozó segít annak validálásában és jobb megértésében, valamint a vállalkozó megismerésében. A kockázati tőkés azt vizsgálja, hogy elképzelhető-e, hogy vele együtt tudnak-e dolgozni 6-8 évig, működik-e a kémia, például az irodája hogyan van berendezve, hogyan öltözködik, hogyan viselkedik, hogyan kommunikál (B10). Mivel a kockázati tőkebefektetés hosszú távú befektetést jelent, ami folyamatos együttműködést igényel, nagyon fontos, hogy a felek megfelelően tudjanak kooperálni. A befektető számára fontos, hogy a feltaláló ne legyen teljesen őrült, ne csak mikroszkóp alatt tudjon dolgozni, hanem képes legyen végrehajtani is azt, amit kigondol (B2). Ezért a kockázati tőkés csak akkor fektet be, ha a vállalkozó már a piacot is ismeri. Ha a vállalkozó tapasztalt vagy legalább szimpatikus, akkor eldöntik, hogyan haladjanak tovább még ígéretek nélkül. Elindul az egyeztetési folyamat egy olyan üzleti terv elkészítése céljából, amiben közösen meg tudnak állapodni (B3). A befektetéshez vezető folyamat e része, az egyeztetések és a beszélgetések célja egyrészt az, hogy a felek jobban megismerjék egymást, másrészt, hogy teszteljék és közösen átdolgozzák az üzleti tervet. A folyamat során elsődlegesen a vállalkozó az érdekes, a piac csak másodrendű kérdés (B2). A befektetők azt nézik, mire képesek a vállalkozók, nehéz szituációkban hogyan viselkedtek, a kollégáikkal hogyan kezelték a konfliktusokat (B1). Amit a kockázati tőkebefektető a vállalkozó anyagaiban, illetve a találkozók során lát, azt elkezdi megismerni (B4). A befektető számára erre az egyik legjobb információforrás manapság az internet (B2). Emellett a befektetők ebben a szakaszban a vállalkozótól várják az információkat, ő pedig ezt úgy közvetíti, ahogy a kockázati tőkebefektető szeretné látni (B4). Ilyenkor a vállalkozók gyakran megkérdezik a befektetőtől, hogy mit szeretnének. De a befektető igazából nem szeretne semmit, nem ő akarja kitalálni, hogyan használja a vállalkozó a pénzt (B4). A befektető elmondja, mi a legfontosabb az üzleti tervvel kapcsolatban, de soha nem készíti el azt (B1). Ha a befektető azt érzékeli, hogy a projektben van valami érdekes és új, valamint a partnerben van valami lehetőség, akkor orientálja, hogy mit képzel el az üzletről és hogyan szeretné csinálni. Hiszen nem a befektetőnek kell utána megvalósítani az innovációt, hanem a vállalkozónak, ezért neki kell a projekttel, az üzleti tervvel azonosulni (B4). Ezt az információszerzést jellemzően saját házon belül végzik el a befektetők, csak akkor kérnek fel külső szakértőt, ha speciális technikai kérdésről van szó (B3). 12

14 3.2. A BEFEKTETÉSI AJÁNLAT ÉS AZ ÁTVILÁGÍTÁS Az egyeztetési folyamat az ún. term sheetben,, befektetési ajánlatban csúcsosodik ki (B9), ami a befektetés fő kondícióit tartalmazza, nevezetesen azt, hogy mekkora pénzösszeget és milyen feltételekkel fektet be a kockázati tőkebefektető (B5). A term sheet aláírása szintén egy jelentős döntési pont, a bejövő projektek kb. 10 százalékának ajánlják fel (B10). Ennek kiadása előtt a befektetők általában meghatározott időre kizárólagosságot kérnek, azaz csak azokkal írják alá, akik elkötelezik magukat, hogy nem tárgyalnak más kockázati tőkebefektetőkkel (B6). A term sheet aláírását követően folytatódik a korábbi egyeztetési folyamat, de a befektetők már nemcsak ellenőrzik a vállalkozót, hanem azon dolgoznak, hogy előkészítsék a közös együttműködést (B5). A term sheet időszakában indítják a befektetők a hivatalos átvilágítást, az ún. due diligencet. Az átvilágítás nélkülözhetetlen, ezt megelőzően jellemzően csak az internetről, ismerősöktől, valamint a vállalkozótól kapott információk alapján tájékozódik a befektető. Az átvilágításnál szinte mindig egy külső csapat támogatja a munkát (B3), külső szakértők végzik el a jogi, pénzügyi, üzleti, adózási területen az alapos átvilágítást. Ennek kiegészítése gyakran az ún. menedzsment audit, amelynek során a menedzsment képességeit és technikáit vizsgálják meg (B5). De ezen felül, olyan országokban, ahol kevésbé tudják a vállalkozókat megvizsgálni, ott ún. háttérellenőrzést (background check) végeznek (például mennyire tisztességes, voltak-e sötét dolgok a múltjában). Egy ilyen vizsgálat Magyarországon könnyen elvégezhető (pl. facebook, google), de pl. Bulgáriában nem, és erre fel kell kérni egy erre specializálódott céget 4 (B5). A term sheet kiadása és annak aláírása a hivatalos átvilágításon kívül azért is fontos mérföldkő, mert megváltozik a vállalkozónak és a kockázati tőkebefektetőnek a befektetési tárgyalásokon betöltött szerepe. A folyamat elején, azaz a bemutatkozásnál és a kezdeti egyezkedéseknél a vállalkozó ismerteti a projektjét és szeretné meggyőzni a befektetőt. Míg a term sheet kiadásával a kockázati tőkés ismerteti a finanszírozási csomagot és szeretné elérni, hogy a vállalkozó elfogadja az abban foglalt feltételeket (B9). A folyamat ezt megelőző szakaszában kevés vállalkozó kérdez vissza, kevés vállalkozó érdeklődik a befektetési struktúra mikéntjéről, emiatt a term sheet kiadásával megtántorodás érzékelhető a vállalkozók részéről (B9). Itt szembesülnek azzal, mit is jelent, ha kockázati tőkebefektető finanszírozza a vállalkozást, milyen kötöttséget kell vállalni és milyen szigorú szankciók lehetnek, ha nem megfelelően teljesít a projekt (B4). Több esetben is előfordult, hogy a term sheet kiadását követően a vállalkozó hátrált meg, 10 kiadott term sheet-ből átlagosan csak hét befektetési szerződés jön létre (B9). 4 Pl.: Control Risks Group (http://www.controlrisks.com/) 13

15 Ha a befektető és a vállalkozó közötti kapcsolatfelvételi idők 1-2 naposak lennének, azaz a vállalkozók 2 napos válaszidővel dolgoznának, majd 2 nap múlva kapnának visszajelzést és feladatot, akkor a teljes befektetést megelőző folyamat kb. 3 hónapot venne igénybe. Ezeknek a lépéseknek az időigénye azonban jellemzően inkább 2 hét, így igen ritka, hogy 6 hónapon belül lezárul az átvilágítás (B2). A hosszú időszakra azért is szükség van, hogy jobban megismerjék egymást a felek, hiszen a kockázati tőkebefektetés egy olyan házasság, ahol az ember tudja, hogy lesz közös gyerek és azt is tudják a felek, hogy el fognak válni (B1). A befektetőknek sem kell így pár nap alatt dönteni, így felfedhető az információk jelentős része (B9). Egy korái fázisú (seed) befektetés esetén, ez az időszak rövidebb lehet (3-4 hónap), mert a cégnek nincs múltja vagy egészen rövid, így az átvilágítás kevesebb időt vesz igénybe és nem is minden területen szükséges külső szolgáltató igénybevétele (B5, B7) KÖVETKEZTETÉS A kockázati tőkebefektetők szigorú soft és hard követelményeket alkalmaznak, és jelentős erőfeszítést fordítanak a vállalatok átvilágítására. A folyamat hosszadalmas és a projektek jelentős része nem kap finanszírozást AZ ALAPOS ÁTVIZSGÁLÁS KÖVETKEZMÉNYEI Az előző, 2. fejezet végén bemutatott modellt most kibővítem azzal, hogy a kockázati tőkebefektetők a szerződés megkötése előtt alaposan átvizsgálják a vállalkozókat, aminek költsége legyen. Tegyük fel, hogy az átvilágítás eredményeként teljesen megismerik a befektetők a vállalkozót, valamint a projektet, így el tudják dönteni, hogy jó típusú-e és így érdemes-e finanszírozni. A projekt előkészítése így hosszabb lesz, a projekt módosított időbeli struktúrája az alábbi ábrán látható. 4. ábra A projekt időbeli struktúrája Forrás: saját szerkesztés A vállalkozó megismeri típusát és befektetőt keres A befektető átvilágítást végez A befektető szerződést kínál A vállalkozó dönt szerződéskötésről Realizálódik a bevétel A vállalkozó részvételi korlátja, azaz a profitfüggvénye változik: változatlan, de a kockázati tőkebefektető { ( ) } { ( ) ( ) } (10) ( ) ( ) (11) 14

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 353 LOVAS ANITA RÁBA VIKTÓRIA 1 Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában A Jeremie-program áttekintése Az innovatív, induló vállalkozások kiemelt

Részletesebben

Budapesti Corvinus Eg

Budapesti Corvinus Eg Budapesti Corvinus Eg Innovatív vállalatok kockázati tőke alapú finanszírozása a JEREMIE Programon keresztül Budapesti Értéktőzsde Kochmeister-díj Papp Gábor Budapest, 2012.05.04. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

JEREMIE PROGRAM, MINT A MAGYAR START-UP ÖKOSZISZTÉMA ÉLETRE HÍVÓJA

JEREMIE PROGRAM, MINT A MAGYAR START-UP ÖKOSZISZTÉMA ÉLETRE HÍVÓJA JEREMIE PROGRAM, MINT A MAGYAR START-UP ÖKOSZISZTÉMA ÉLETRE HÍVÓJA Lovas Anita Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Magyarország Rába Viktória Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Magyarország A kockázati

Részletesebben

BEFEKTETŐVÉDELEM TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÜKRÉBEN 1. Czinkóczky Zoltán adótanácsadó asszisztens (Ernst and Young)

BEFEKTETŐVÉDELEM TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÜKRÉBEN 1. Czinkóczky Zoltán adótanácsadó asszisztens (Ernst and Young) Iustum Aequum Salutare VIII. 2012. 3 4. 43 61. BEFEKTETŐVÉDELEM TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÜKRÉBEN 1 Czinkóczky Zoltán adótanácsadó asszisztens (Ernst and Young) Mike Károly

Részletesebben

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke)

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Tőkebevonási kalauz vagyis néhány főbb kérdés, amire jó tudni a választ a kockázati és magántőke bevonáshoz befektetőt kereső vállalkozóknak

Részletesebben

Working Paper A kis- és középvállalkozások növekedését meghatározó tényezők: A különböző finanszírozási formák hatása a vállalati növekedésre

Working Paper A kis- és középvállalkozások növekedését meghatározó tényezők: A különböző finanszírozási formák hatása a vállalati növekedésre econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Antal-Pomázi,

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ

KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ KOCKÁZATI TŐKE ÚTMUTATÓ Mindazok, akik az elmúlt években aktívan kutatták a fejlesztési célú tőkebevonási lehetőségeket, biztosan találkoztak az Európai Unió által finanszírozott JEREMIE program keretrendszerével

Részletesebben

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre

A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A könyvelő-ügyfél kapcsolat és a piac szerkezetének hatása a könyvelők közötti versenyre A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésének várható hatásai a könyvelői piacra című projekt kutatási

Részletesebben

Családi vállalkozások

Családi vállalkozások Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Gazdaságinformatikus szak Családi vállalkozások - A családi vállalkozások kialakulása, működése és sikeressége; a magyarországi helyzet bemutatása Szebellédi

Részletesebben

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet, Pénzügyi és Számviteli Intézet Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Belső konzulens

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára

INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK. Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZEREK Kézikönyv mikro- és kisvállalkozások számára MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály Győr, 2014 A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési

Részletesebben

A kockázati tőke részvételének formái a technológiaorientált vállalkozások fejlődésének korai szakaszában

A kockázati tőke részvételének formái a technológiaorientált vállalkozások fejlődésének korai szakaszában Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 328-351. o. A kockázati tőke részvételének formái a technológiaorientált

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN. Készítette: Csiszár Márton. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi Menedzsment SZAK Nappali Tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBAN

Részletesebben

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Aula Kiadó - 2004 1 Írta: Fülöp Gyula A szerkesztésben közreműködött: Hernádi László, Horváth Ágnes Lektorálta:

Részletesebben

A (kenő)pénz nem boldogít?

A (kenő)pénz nem boldogít? Szántó Zoltán Tóth István János Varga Szabolcs (szerk.) A (kenő)pénz nem boldogít? Gazdaságszociológiai és politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról A kötetben megjelent tanulmányok

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások ügyvitele (Kezdő vállalkozások részére)

Kis- és középvállalkozások ügyvitele (Kezdő vállalkozások részére) Cross-border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Illés Balázs Kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében

A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében A racionalitás szerepe a vállalkozások fejlesztésében Szikora Péter Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési

Részletesebben

Magyar biotechnológiai kis- és középvállalatok jellemzői és nemzetköziesedésük

Magyar biotechnológiai kis- és középvállalatok jellemzői és nemzetköziesedésük Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (78 100. o.) Magyar biotechnológiai kis- és középvállalatok jellemzői és nemzetköziesedésük ANTALÓCZY KATALIN HALÁSZ GYÖRGY IMRE A biotechnológia az egyik

Részletesebben

MT-DP 2014/23 Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai

MT-DP 2014/23 Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2014/23 Állami kockázatitőke-programok nemzetközi tapasztalatai KARSAI JUDIT MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI INTÉZET

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA

26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA 26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA Kertesi Gábor Reiff Ádám Varian 6. fejezete helyett 26.1 Bevezető Mikroökonómiai tanulmányaink során eddig a legtöbb időt a versenyzői piac legalapvetőbb modelljének,

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben