J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej Pál bizottsági tag Miklós Attila bizottsági tag Strifler Attila bizottsági tag Uhljar Erik külső bizottsági tag Bíró Csaba István külső bizottsági tag Labos Tibor külső bizottsági tag Petróczy Zoltán külső bizottsági tag Szabóné Kocziha Tünde képviselő Dr. Kiss Gyula aljegyző Kozma János Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató Sztankó Ilona PIU vezető Tóthné Svecz Valéria Városfejlesztési Kft. ügyvezető Csiaki Tamás osztályvezető Csernus István osztályvezető-helyettes Tarné Stuber Éva osztályvezető Soczóné Dömény Edit osztályvezető-helyettes Dr. Sódar Anita csoportvezető Dr. László Jenő jogász Távolmaradását előzetesen jelezte: Tímár Ella bizottsági tag Dr. Ferenczi Attila a bizottság elnöke üdvözölte a bizottsági ülésen megjelenteket, megállapította az ülés határozatképességét: 7 jelen van fő bizottsági tag. Javasolta a meghívóban jelzett napirendi pontok megtárgyalását sorrendmódosítással. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésnek Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Napirendi pontok: 1. A vállalkozásfejlesztési célelőirányzatra vonatkozó évi pályázati kiírás 2. A BORA Ital-nagykereskedelmi Kft. (de minimis) támogatása 3. IMO autómosó létesítése 4. Utólagos szennyvízbekötések támogatása 5. Tájékoztató a Közép-Békési Regionális Vízellátó rendszer üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződésről 6. A Luther utca 16. sz. alatti önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlan értékesítése 7. Tájékoztató folyamatban lévő pályázatok aktuális helyzetéről 8. Javaslat az intézményi céltartalék igénybevételére 9. Javaslat az intézmények saját kivitelezésű karbantartásainak támogatására 10. A Gyermekélelmezési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 1

2 11. A Békéscsabai Intézményellátó Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása 12. Javaslat a tisztségviselők jutalmazására 13. Tájékoztató a Békéscsaba Diáktanya Közalapítvány ellenőrzéséről 14. Bejelentések 12. napirendi pont Tárgy: Javaslat a tisztségviselők jutalmazására Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A három vezető tisztségviselő az árvízkárosultak megsegítésére, illetve városi intézmények, többféle terület támogatására kívánja felhasználni a jutalomösszeget. A határozati javaslatokat külön-külön teszem fel szavazásra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 146/2013. (VI. 20.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított döntési hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy Vantara Gyula polgármester részére 3 havi illetményének megfelelő jutalom kerüljön biztosításra. A jutalomösszeg fedezete a évi költségvetésben rendelkezésre áll. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: június 28. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 147/2013. (VI. 20.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított döntési hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy Hanó Miklós főállású alpolgármester részére 3 havi illetményének megfelelő jutalom kerüljön biztosításra. A jutalomösszeg fedezete a évi költségvetésben rendelkezésre áll. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: június 28. 2

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 148/2013. (VI. 20.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított döntési hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy Kiss Tibor főállású alpolgármester részére 3 havi illetményének megfelelő jutalom kerüljön biztosításra. A jutalomösszeg fedezete a évi költségvetésben rendelkezésre áll. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: június napirendi pont Tárgy: A vállalkozásfejlesztési célelőirányzatra vonatkozó évi pályázati kiírás Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A pályázati útmutató 5. pontja 4. bekezdésében pontosításra van szükség: Amennyiben a pályázat keretében alkalmazott munkavállaló munkaviszonya bizonyíthatóan nem a pályázó hibájából szűnik meg, úgy a pályázónak lehetősége van a pályázott időszakra ugyan azt a munkakört más személlyel betölteni, amennyiben ehhez a lebonyolító hozzájárul. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 149/2013. (VI. 20.) PGVB H A T Á R O Z A T 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja a jelen határozat mellékletében szereplő pályázati felhívás, pályázati útmutató és pályázati formanyomtatvány szövegét, és meghirdeti a évre vonatkozó munkahely-teremtési pályázatot, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája a melléklet dokumentumait változatlan formában jóváhagyja. 2. A bizottság felhatalmazza a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t az abban szereplő dátumokkal a támogatási eljárás megindítására, illetve lebonyolítására. Felelős: Kozma János vezérigazgató Határidő: július 4. 3

4 PÁLYÁZATI KATEGÓRIA FELHÍVÁS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. az alábbi Pályázati felhívást teszi közzé. Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán A pályázat célja: Vállalkozásonként 1-2 új munkahely létrehozásának támogatása, a helyi mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése Békéscsaba Megyei Jogú Város területén. 2. Támogatás formája: 1 év időtartamra vissza nem térítendő járuléktámogatás és részbeni bértámogatás. 3. Támogatási összeg: összesen maximum Ft/munkahely 4. Kedvezményezettek köre: mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, non profit szervezetek 5. A támogatás csökkent és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására is kiterjed PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, a Békéscsaba város honlapján megjelenő pályázati dokumentáció szerinti változatlan formátumban nyújtható be. A pályázatot 2 példányban, valamint további 1 elektronikus példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként kell beküldeni a dokumentációban szereplő címre. A kérelmet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek változtatására a benyújtást követően nincs lehetőség. Beadási határidő: augusztus 2. INFORMÁCIÓ További információ kérhető a pályázat lebonyolítójától, a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt.-től a 66/ es telefonszámon, vagy a címen. A teljes pályázati dokumentáció a város internetes oldaláról (www.bekescsaba.hu/hírek/pályázati hírek) tölthető le. P á l y á z a t i ú t m u t a t ó Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán Beadási határidő: augusztus 2. Támogatás formája: vissza nem térítendő Támogatási összeg: Ft/munkahely Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a Közgyűlés 104/2010. (II. 18.) közgy. határozatával elfogadott vállalkozásfejlesztési támogatási program ( ) rendelkezéseivel összhangban az alábbi pályázatot írja ki: 1. A pályázat célja 4

5 Új munkahelyek létrehozása, a helyi kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Békéscsaba Megyei Jogú Város területén. 2. Általános ismertető Az Önkormányzat által biztosított támogatás azon esetben vehető igénybe, amennyiben a pályázó vállalkozás az új álláshelyet a munkajogi szabályokat betartva, munkaszerződés keretében teljes vagy részmunkaidőben, minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan fenntartja, illetve betölti olyan békéscsabai állandó lakóhellyel vagy ennek hiányában az Európai Gazdasági Térség területén állandó lakóhellyel és békéscsabai tartózkodási hellyel rendelkező munkavállalóval, aki más munkaviszonnyal, kereső tevékenységgel nem rendelkezik. A támogatást a pályázat benyújtásakor már bejegyzett vállalkozás, non profit szervezet vagy érvényes egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozó veheti igénybe. Támogatás 1 vagy 2 új, korábban nem létező munkahely teremtésére pályázható. 3. Támogatás formája, összege, mértéke A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásának összege a létesített új foglalkoztatást biztosító álláshely esetében a pályázót, mint munkáltatót terhelő új alkalmazott(ak) munkabére után fizetendő közterhek, valamint az új álláshelyenként Ft bértámogatás. A támogatás 6 havi rendszerességgel, elő- és utófinanszírozással történik, amelynek formája: vissza nem térítendő támogatás. 4. Kedvezményezettek (pályázók) köre I. Mikro- és kisvállalkozások II. Non profit szervezetek 1. egyesületek 2. alapítványok 3. egyházak III. Egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: vállalkozások, illetőleg pályázók) 5. A támogatott kötelezettségei A pályázónak helyi székhellyel/telephellyel kell rendelkeznie, és a székhelyét/telephelyét a támogatás megítélését követően 12 hónapon keresztül nem szüntetheti meg, és nem helyezheti át más településre. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén, fekvő székhelyén/telephelyén a pályázat meghirdetésének napján, július 4. meglévő létszámát kiegészítve az új munkahelyek számával a támogatott időszak végéig (1 év) fenntartja. A foglalkoztatást legkésőbb a Támogatási szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül meg kell kezdeni, ellenkező esetben a támogatás érvényét veszti. Amennyiben a nyertes pályázó adataiban bármilyen változás következik be a támogatási időszak alatt, azt 15 napon belül köteles bejelenteni. Amennyiben a pályázat keretében alkalmazott munkavállaló munkaviszonya bizonyíthatóan nem a pályázó hibájából szűnik meg, úgy a pályázónak lehetősége van a pályázott időszakra ugyan azt a munkakört más személlyel betölteni, amennyiben ehhez a lebonyolító hozzájárul. Amennyiben a munkakört 30 napon belül betöltik, úgy a támogatási időszak a kiesett idővel meghosszabbodik. 30 napnál több idő esetén viszont a támogatási időszak 12 hónap marad, és a kiesett időre nem jár támogatás. 5

6 6. A támogatásra vonatkozó rendelkezések (a de minimis támogatás szabályai): Az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozások 1 tekintetében a támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, ) hatálya alá tartozó támogatásnak minősül. A de minimis (csekély összegű) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás az általános csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértéket. A pályázó köteles kijelenteni, hogy az általa bármely forrásból igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma a támogatás odaítélését megelőző három pénzügyi év vonatkozásában nem haladja meg a ,- EUR, azaz kétszázezer eurónak megfelelő forintösszeget, a közúti szállításban működő vállalkozások esetében pedig a ,- EUR, azaz százezer eurónak megfelelő forintösszeget. A pályázó nyilatkozni köteles arról is, hogy a támogatás odaítélését megelőző három pénzügyi évben összesen mekkora összegű csekély összegű támogatást vett igénybe. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni. 7. Kizáró okok Nem részesülhet támogatásban a pályázó amely a kérelem benyújtásakor csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll; amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, illetve a támogató fele bármilyen jogcímű, lejárt esedékességű tartozása van a pályázat benyújtása, illetve a támogatási időszak alatt, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; amely a jogszabályban rögzített de minimis támogatási mértéket kimerítette; amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50. -ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor; 1 Egy vállalkozás gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő jogi formájától függetlenül (800/2008/EK rendelet I. melléklet 1. cikk) Európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozás esetében: Vállalkozás fogalma: Bármely gazdasági tevékenységet végző személy minősülhet annak (C- 41/90. számú ítélet Klaus Höfner ECR I {1991) 21. pont) Gazdasági tevékenységnek minősül: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység (C-35/96. számú Bizottság kontra Olaszország ítélet (ECR I {1998} 36. pont), A kedvezményezett formája irreleváns 6

7 amely az elmúlt három évben a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, illetőleg a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kezelt Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázat keretében támogatásra jogosult és megítélt támogatásával kapcsolatosan kötelezettségeit határidőre nem teljesítette; csekély összegű támogatási jogcímen nem részesülhetnek támogatásban (a) a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedő vállalkozások; (b) az Európai Unió működésérő szóló Szerződés (EUMSZ) I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások; (c) valamint ezen termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ; (d) a szénágazatban tevékenykedő vállalkozások; továbbá a támogatás nem vehető igénybe (e) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez; (f) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében; (g) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásoknak teherszállító járművek megvásárlására; valamint (h) nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentésére; amelynek az alapításkor vállalt alapítói vagyona 100 %-ban nincs a szervezet rendelkezésére átadva, befizetve; amelynek a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; amely a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról szóló (továbbiakban Knytá. tv.) 6. (1) bekezdése értelmében a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. alapján a honlapon közzétették. Ha a pályázó a Knytá. tv. 8. (1) bekezdése értelmében a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 7

8 e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. A Knytá. tv. 9. -a értelmében nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 8. A támogatás igénylésének menete A pályázónak a támogatás elnyeréséhez pályázatot kell benyújtani. A támogatásra vonatkozó kérelmet a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak (továbbiakban: Bizottság) címezve a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. címére kell eljutatni. A benyújtott pályázatokat a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. formai és szakmai ellenőrzés után, a Bizottság legközelebbi ülésére döntésre előterjeszti. Amennyiben a pályázat hiányos, úgy a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. 8 napos határidő kitűzése mellett hiánypótlási felhívást bocsát ki, amely idő alatt a pályázónak pótolnia kell a megjelölt hibát, hiányosságot. Amennyiben a hiánypótlási felhívás eredménytelen, a kérelem elutasításra kerül. A pályázatok elbírálása egyszerre történik a beadási és a hiánypótlási határidők lejártát követően. A benyújtott pályázatokat a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. formai és szakmai ellenőrzés után a Bizottság legközelebbi ülésére döntésre előterjeszti. A pályázó az új foglalkoztatást a pályázat befogadásáról szóló írásos értesítés kézhezvételét követően, a pályázati feltételek figyelembe vételével saját felelősségére megkezdheti, de a foglalkoztatás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. A pályázó köteles a Bizottság döntését követően megküldött írásos értesítés és szerződéskötésre szóló felhívás dátumától számított 30 napon belül a támogatási szerződést megkötni, különben a támogatást nem veheti igénybe. A pályázati dokumentáció részét képező Felhatalmazás beszedési megbízásra vonatkozó formanyomtatványt a szerződéskötéskor kell leadni, amelynek ügyintézését a banknál célszerű akkor elintézni, amikor a pályázó megkapta az értesítést a támogatás elnyeréséről. A beszedési megbízás visszavonására az egyéves foglalkoztatási kötelezettség leteltével, a támogatási összeg második részének átutalásával egyidejűleg kerülhet sor. 8

9 9. A támogatás ellenőrzésének rendszere A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését, a könyvelési dokumentumokat a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Polgármesteri Hivatalon és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül a pályázat megvalósítási időszaka alatt bármikor ellenőrizheti. A helyszíni szemlén jegyzőkönyv készül. A támogatási időszak során keletkező dokumentumokat elkülönítetten kell tárolni és nyilvántartani. A nyertes pályázónak és az Önkormányzatnak a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig meg kell őrizniük. 10. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata A munkahelyteremtés keretében az első hat hónapra eső támogatás rész (az újonnan felvett munkavállaló bérét terhelő közterhek megfizetéséhez nyújtott támogatás és ,- Ft/új munkahely bértámogatás) a pályázó kérelmére, az első havi elszámolási dokumentáció (1308A, 1308M adatlapok és ebev nyugta, munkaszerződés, bérszámfejtő lap, kifizetést kérő kísérő levél) benyújtását követően előre kerül kifizetésre. A második hat havi periódusra járó támogatásrész a pályázó kérelmére a teljes periódusra benyújtott dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre. A benyújtandó igazolások a támogatott időszak letelte után 30 napon belül: a NAV-nak benyújtott havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról (1308A, 1308M adatlapok és ebev nyugta) és az új alkalmazott bérszámfejtő lapja. A támogatás igénylésének végső határideje a támogatott időszak letelte után 60 nap. 11. A támogatás visszafizetése Amennyiben a nyertes pályázót a jelentési, illetőleg szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a támogatottat a támogatási összeg és eltelt támogatási időtartam figyelembevételével visszatérítési kötelezettség terheli. Szerződésszegés esetén a támogatott köteles az erről szóló értesítést követő 30 naptári napon belül a megjelölt támogatási összeg egyösszegű visszafizetéséről intézkedni az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlájára. Amennyiben ez nem történik meg, az önkormányzat a támogatott bankszámlája ellen benyújtott azonnali beszedési megbízás keretében érvényesíti követelését, és a Bizottság további 2 évre az Önkormányzat által meghirdetett valamennyi támogatásból kizárja. 12. A pályázat benyújtása A pályázati anyag kizárólag magyar nyelven, változatlan formátumban nyújtható be. A kérelmet hiánytalanul, elektronikusan kitöltve, minden kérdésre választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Egy pályázó két munkahely teremtése esetén is egy pályázati dokumentációt nyújtson be. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat tartalmi elemeinek változtatására a benyújtást követően nincs lehetőség. A pályázatot 2 megegyező tartalmú, komplett példányban, lefűzött formában (1 eredeti, nagy E betűvel megjelölve, és 1 másolat), valamint a Pályázati űrlapot további 1 elektronikus példányban, cd-n vagy dvd-n, Word formátumban (kérjük, győződjön meg az adathordozó 9

10 épségéről), zárt borítékban, az alábbi címzéssel, a pályázó feltűntetésével, ajánlott küldeményként a következő címre kell postai úton beküldeni: Új munkahely(ek), munkahelyteremtés támogatása Békéscsabán Pályázat Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt Békéscsaba, Irányi u.4-6. A nem megfelelően aláírt és nem kellő példányban és formában benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek, nem hiánypótolhatók. A csatolandó mellékletek hiánya nem pótolható, a hiányos pályázatok elutasításra kerülnek. A tartalmilag hiányos mellékletek hiánypótolhatók. A benyújtás napja az a nap, amikor a pályázatot a postabélyegző szerint ajánlott küldeményként postára adták. A pályázattal kapcsolatos kérdések feltevésére telefonon és írásban van lehetőség a Békéscsabai Vagyonkezelő Zrt. 66/ es telefonján, illetve a címen július 4-től augusztus 2-ig munkanapokon 9-15 óráig. A pályázati űrlap a (www.bekescsaba.hu/hírek/pályázati_hírek) weboldalról tölthető le. A pályázat beadása előtt mindenképpen tájékozódjon a weboldalon. A pályázat csak az aktuálisan érvényben lévő hirdetmény szerinti űrlapon fogadható be. 1. sz. melléklet: Csatolandó dokumentumok Az alábbi dokumentumokat eredeti példányban, vagy másolat esetén cégszerűen aláírva Az eredetivel megegyező másolat megjelöléssel kell benyújtani. Az így összeállított 1 pld eredeti dokumentációról kell az 1 db másolati példányt elkészíteni. 1. Pályázati formanyomtatvány. 2. Cégkivonat 30 napnál nem régebbi példánya, illetve a vállalkozói igazolvány és az aláírási címpéldány másolata. 3. Non profit szervezetek esetében a szervezet 30 napnál nem régebbi, a Bíróság által kiállított dokumentuma, amely igazolja a szervezet létét. 4. A foglalkoztatásban érintett pályázó vállalkozására vonatkozó telephelyengedély (amennyiben engedélyköteles), működési engedély, illetve igazolás kereskedelmi tevékenység bejelentéséről. Amennyiben a tevékenység, illetve a telephely nem engedélyköteles, erről nyilatkozat csatolása kötelező. 5. A számlavezető pénzintézet(ek) igazolása arról, hogy a pályázó nála folyószámlát vezet. 10

11 6. A pályázat benyújtását megelőző hónapban a NAV-nak benyújtott havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adókról, járulékokról és egyéb adatokról (1308A, 1308M adatlapok és ebev nyugta) a meglévő foglalkoztatott létszám igazolására. 7. Az új munkaerő munkaszerződés tervezete és a munkabérének közterheinek a vállalkozás könyvelője által készített és aláírt egyéves kimutatása. 8. Az utolsó lezárt év mérleg és eredmény kimutatása vagy egyéni vállalkozó esetén SZJA bevallás. Amennyiben lezárt évvel nem rendelkezik, úgy évközi mérleg és eredménykimutatást, tevékenysége kezdése esetén nyitó mérleget csatoljon. 9. Együttes adóigazolás a NAV-tól. 10. Adóhatósági igazolás Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Gazdasági Osztálya Adócsoportjától, amellyel azt igazolja, hogy nincs nyilvántartott helyiadó-tartozása. 11. A nyertes pályázók részéről a támogatási szerződés megkötésekor csatolandó: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízás alkalmazására. A támogatást nyert pályázók a döntés értesítését követően a Felhatalmazást intézzék bankjuknál, és a szerződéskötéskor hozzák magukkal. 12. A Kytá. tv a szerinti nyilatkozat, hogy a vállalkozás nem esik a Pályázati Útmutatóban részletesen kifejtett, kizáró okként szereplő Knytá. tv. 6. (1) bekezdésében és 8. -ában foglalt korlátozás alá. 13. Nyilatkozat a Pályázati Útmutató 2. pontjában meghatározott követelményről, miszerint a támogatott munkavállaló más munkaviszonnyal, keresőtevékenységgel nem rendelkezik. 2. sz. melléklet: A pályázat bírálati szempontjai: 1. A pályázati anyag kidolgozottsága, tartalmi átláthatósága szempontjából maximum 10 pont adható. 2. A pályázó szervezet tevékenységi köre, gazdasági helyzete, életképessége, fenntarthatósága alapján elérhető maximális pontszám 20 pont. 3. A pályázat szakmai megalapozottsága, a célkitűzés megfogalmazása, átgondoltsága, az elérni kívánt eredmény megalapozottsága alapján maximum 20 pont adható. Az 1 3. szempontok szerinti pontozás alapján maximum 50 pont adható. A pályázatok a tartalmi értékelés során kapott összesített pontszám alapján rangsorolásra kerülnek, és a támogatási keretösszeg figyelembevételével kerülnek be a támogatásra javasolt pályázatok körébe. Az elérhető pontok 50 %-ánál kevesebbet elérő pályázatok nem kaphatnak támogatást. Pályázati formanyomtatvány Békéscsaba Megyei Jogú Város Új munkahely(ek), munkahelyteremtés támogatása,

12 pályázati konstrukcióhoz I. A pályázó adatai (Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, vagy igazolvány iránti kérelem, alapító okirat/ éves beszámoló, EVA/SZJA bevallásban szereplő adatok alapján) 1. A pályázó teljes neve: 2. Gazdálkodási forma: 3. Adószám (8-1-2 karakter): 4. Statisztikai számjele: 5. A számlavezető pénzintézet neve: 6. Bankszámlaszáma: 7. Cégbírósági bejegyzés/bírósági nyilvántartásba vétel /Vállalkozói igazolvány/ Okmányiroda nyilvántartásba vétel 7.1. száma: 7.2. ideje: 8. Alapítás időpontja (alapító okirat kelte)/ vállalkozás kezdete: 9. Főtevékenység megnevezése (a cégkivonatban, vagy vállalkozói igazolványban szereplő): A NAV-hoz bejelentett tevékenységek : 10. A pályázó székhelye: Megye: Címe: 11.A pályázó postacíme (kötelező a kitöltése) Megye: Címe: A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai Név: Beosztás: Telefonszám: Fax: Név: Beosztás: Telefonszám: Vezetékes: Mobil: Vezetékes: Mobil: 12

13 Fax: Kapcsolattartó személy adatai Név: Beosztás: Telefonszám Fax: Vezetékes: Mobil: II. A pályázó bemutatása: 1. A jelenlegi helyzet bemutatása: (Röviden ismertesse a vállalkozás történetét. Mutassa be a cég termékeit, szolgáltatásait/ tevékenységét és céljait! Maximum 2000 karakterben.) 2. Valamennyi telephelyének felsorolása, elhelyezkedése, profilja: III. Foglalkoztatási adatok A betöltendő, új munkahely(ek) megnevezése, kód száma NAV bevallás nyomtatványa szerint, jogviszony időtartama, a munkahely létrehozásának rövid indoklása A pályázó vállalkozás székhelyén és valamennyi telephelyén a pályázat meghirdetésének napján július 4-én meglévő állományi létszáma: Székhely: (cím).. A pályázat meghirdetésének napján:.... fő, A tervezett létszám bővítés megvalósulása után:.... fő Telephely1: (cím). A pályázat meghirdetésének napján:.... fő, A tervezett létszám bővítés megvalósulása után:.... fő (a telephelyek száma szerint bővíthető) A létszám jelenlegi összetétele Az összes foglalkoztatott (állományi létszámban szereplők) felsorolása: Név beosztás alkalmazás minősége jogviszony időtartama 13

14 (megnevezés és kódszám NAV bevallási nyomtatvány szerint) (határozott idejű( tólig) határozatlan idejű, alkalmi munkavállaló stb.) A támogatással érintett, tervezett létszám bővítés megvalósulása után alkalmazásra kerülő alkalmazott munkáltatót terhelő bér és közterhei: 1. Havi bruttó bér:.. Ft Havi bruttó bért terhelő járulékok:. Ft 12 havi bruttó bér:.. Ft 12 havi bruttó bért terhelő járulék:. Ft Az igényelt támogatási összeg: Ft 2. Havi bruttó bér:.. Ft Havi bruttó bért terhelő járulékok:. Ft 12 havi bruttó bér:.. Ft 12 havi bruttó bért terhelő járulék:. Ft Az igényelt támogatási összeg: Ft Az igényelt támogatási összeg mindösszesen: Ft A foglalkoztatási kötelezettségvállalás időtartama (1 év): 1. Tervezett kezdete:..... év.hó.. nap Vége:..... év...hó..nap 2. Tervezett kezdete:..... év.hó.. nap Vége:..... év...hó..nap IV. Nyilatkozat de minimis támogatásról Nyilatkozom, hogy a jelenlegi és az elmúlt 3 gazdasági évben a következő mértékű de minimis támogatásokat nyerte el vállalkozásom: Kelt:.. PH. aláírás 14

15 Nyilatkozatok A Békéscsaba Megyei Jogú Város Új munkahelyek, munkahelyteremtés támogatása, pályázati konstrukcióhoz 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy állami-, illetve önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom nincs. 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a székhely, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes állami-, önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozásom, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozásom/tartozásaim van/vannak, amely/amelyek a(z)...(illetékes adóhatóság/ok megnevezése) felé áll/állnak fenn.. forint összegben, és erre/ezekre a(z). számú határozattal/határozatokkal fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) kaptam. (Nemleges válasz esetén a szöveg áthúzandó! A fizetési halasztást biztosító határozatról a másolat melléklendő!) 4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a. az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozásom nincs, b. az MPA-ból és az AFC-ből a pályázat benyújtásának hónapját megelőző 3 évben elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatban vállalt szerződéses kötelezettségeimet teljesítettem c. a pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik a pályázatban szereplő vállalkozásom ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás, továbbá amennyiben ilyen eljárás indul vállalkozásom ellen a pályázat elbírálásáig, illetve a hatósági szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentem. d. Vállalkozásom az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően működik. 5. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogató fele bármilyen jogcímű lejárt esedékességű tartozásom nincsen. 6. Nyilatkozom, hogy a. a vállalkozásom székhelye és/vagy telephelye Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül van bejegyezve, és azt a támogatás megítélése után, a foglalkoztatási kötelezettségvállalás időtartamának végéig nem szüntetem meg és nem helyezem át más településre, b. a kérelemben meghatározott (+1 vagy +2) munkahellyel növelt foglalkoztatott létszámom a támogatott időszak végéig megtartom. c. a támogatási időszak alatt a támogató felé fennálló minden fizetési kötelezettségemet határidőre eleget teszek, továbbá tudomásul veszem, hogy ennek elmulasztása a pályázatból való kizárást vonja maga után. Kelt:.. PH.... cégszerű aláírás 15

16 FELHATALMAZÁS azonnali beszedési megbízás alkalmazására a. pályázati azonosítójú támogatási szerződéshez Alulírott a(z)... (Kedvezményezett neve) (székhelye:.., adószáma:.; képviseli:.....) az alábbi pénzintézetnél vezetett számlára/számlákra vonatkozóan ezennel felhatalmazom az Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a... (pályázati azonosító) számú kötelezettségvállalás dokumentuma szerint a részemre nyújtott állami támogatás igénybevételének feltételéül vállalt kötelezettségem megszegése vagy nem teljesítése miatt visszavont támogatás és kamatai megfizetésére irányuló követelést a számú számla javára azonnali beszedési megbízás alkalmazásával érvényesítse. A felhatalmazás visszavonásig érvényes és csak a jogosult Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. A fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás sorba állításának időtartama 35 nap. Pénzintézet :. Számlaszám: - - Számlaszám: - - Számlaszám: - - Kelt:..., hó... nap... Kötelezett számlatulajdonos Záradék: Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a kedvezményezett számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük. Kelt:..., hó... nap 16...

17 (pénzintézet) Miklós Attila bizottsági tag bekapcsolódott a bizottság munkájába, a bizottság létszáma 8 fő. 2. napirendi pont Tárgy: A BORA Ital-nagykereskedelmi Kft. (de minimis) támogatása Dr. Ferenczi Attila bizottsági tag: A BORA Ital-nagykereskedelmi Kft. 15 ezer m2 területet vásárolt az önkormányzattól, ahol logisztikai bázist kíván létrehozni. A Kft. kérelmet nyújtott be foglalkoztatás támogatására, mert fontosnak tartja, hogy a munkavállalóit folyamatosan képezze, hogy a tevékenységükhöz szükséges szakmai tapasztalatokat elsajátítsák, így hosszú ideig állhatnak a vállalkozás alkalmazásában. 47 főről van szó, munkahely megtartásra kér a kft. 200 ezer Ft-ot munkavállalónként, ez összesen ezer Ft összeget jelent. Az összeg két részletben kerülne kifizetésre, amennyiben jóváhagyja a közgyűlés. A forrás éven a munkahelyteremtés támogatás előirányzata. A Támogatásokat Vizsgáló Irodától megérkezett a jóváhagyó nyilatkozat. Az előző napirend kapcsán döntöttünk a munkahelyteremtésre vonatkozó pályázat kiírásáról, ez a pályázat ugyanerre pályázik. Eddig a város gyakorlatában a munkahely megtartásra ilyen jellegű összeg nem volt, egy eset kivételével, amely egy teljesen más konstrukció volt. Itt ezer Ft az igény, amelynek forrása a munkahelyteremtés támogatásának előirányzata. Az is félő, hogy nehogy elindítsunk egy lavinát, és bármely vállalkozás majd hasonló kéréssel fordul a városhoz. Kutyej Pál bizottsági tag: A határozati javaslatban évre ezer Ft szerepel. Az a keretünk, amely a költségvetésben szerepel munkahelyteremtésre, úgy tünik kiürült. Tarné Stuber Éva osztályvezető: Bár hasonló a cél, ez két különböző keret a évi költségvetésben. Az előző napirendben döntött a bizottság a vállalkozásfejlesztési célelőirányzatról, az egy külön keret, amelyen van szabad tavalyról áthozott 5 millió Ft. Attól függ, hogy mennyi igény fog beérkezni, a kifizetések át fognak húzódni a következő évre. Tehát az egy vállalkozásfejlesztési célelőirányzat. Ez a keret, amely az előterjesztésben megjelölésre került, ez munkahelyteremtés támogatása. Ez egy külön előirányzat, amelyből egyrészt fizetjük a Budapest Bank támogatási programját, amely ahogy elnök úr is mondta olyan nagy program, amelyre a közgyűlés külön határozattal három évvel ezelőtt döntött, három éves ütemben. Ebbe az előirányzatba 4-5 millió forinttal több előirányzat van, az még nem került lehívásra. Tehát az előterjesztés készítésekor ez meg volt jelölhető. A jövő évre vonatkozóan, amennyiben a közgyűlés ezt eldönti, akkor kötelezettség lesz betervezve. Miklós Attila bizottsági tag: Elég furának tartom ezt az eljárási módot. Ez egy szokványos eljárás? Egy vállalkozó megkeresi a polgármester urat, kér tőle valamennyi pénzt, és ez a kérés azonnal előterjesztésre kerül, azonnal állásfoglalást kérünk az NFÜ-től, már a bizottság előtt van döntésre előkészítve szerződéstervezettel. Volt már erre példa, ez normális eljárás? 17

18 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Minden esetben a bizottság elé hozzák a javaslatot, amiről a bizottság véleményt mond. Utána fordulnak az NFÜ-höz, hogy megfelel-e a javasoltaknak és visszakerül ismét a bizottság elé a javaslat döntésre. Dr. Sódar Anita csoportvezető: A polgármester úrnak van előterjesztési joga, tehát ha a polgármester úr úgy véli, hogy a BORA Kft.-nek de minimis támogatását be szeretné hozni a bizottsági ülésre, a közgyűlésre döntéshozásra, polgármester úr ezt megteheti. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Mennyi a munkahelyteremtési támogatás keret és ebből mennyi van lekötve a Budapest Bank felé? Tarné Stuber Éva osztályvezető: Az előirányzat összege ezer Ft. A Budapest Banknak már januárban kifizettünk - a közgyűlés által korábban a hároméves program megszavazása alapján közel 29 millió Ft-ot. Én, mint pénzügyi ellenjegyző azért vagyok felelős bármilyen előterjesztés kapcsán, hogy igazoljam, hogy a fedezet rendelkezésre áll. Az előterjesztésben szereplő összeg rendelkezésre áll. Kutyej Pál bizottsági tag: Véleményem szerint a megmaradt összegre pályázatot lehetett volna kiírni. Strifler Attila bizottsági tag: Az előterjesztésben forrásként a évi munkahelyteremtési támogatás előirányzata szerepel. Az előterjesztésből kiderül, hogy nem munkahelyteremtésről van szó, hanem munkahely megtartásáról. Az én értelmezésemben nem ugyanaz a kettő, ezért javaslom a városvezetők felé, hogy a legközelebbi költségvetés tervezésekor ezt a két tételt vegyük ketté. Szerintem is érdemes lenne munkahelymegtartásra is pályázatot kiírni. Magam is sokallom ezt az összeget, amiről az előterjesztés szól. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 0 igen, 1 nem szavazattal és 7 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 150/2013. (VI. 20.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatát nem támogatja. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasol egy munkahelymegtartó előirányzat létrehozását, amely felhasználására pályázat kerülne kiírásra, mert a Bizottság fontosnak tartja a munkahely megtartását is. 3. napirendi pont Tárgy: IMO autómosó létesítése 18

19 Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Az IMO Hungary Autómosó Kft. bejelentkezett, hogy a Tesco parkolójában szeretne egy autómosót kialakítani. Több helyszín lehetősége felvetődött. A szomszédban lévő Hullám Invest Kft. bejelentette ellenvéleményét az elhelyezéssel kapcsolatban. Az autómosó takarhatja a Kft. épületét és üzleti érdekeit is rontja. A Kft. Békéscsabán több évtizede működő helyi vállalkozás. A határozati javaslatban két lehetséges alternatíva szerepel. Az egyik az, hogy úgy gondoljuk, hogy a tervezett fejlesztés nem befolyásolja jelentős mértékben a Hullám Invest Kft. tevékenységét. A másik lehetőség, hogy nem támogatjuk a kérést. Miklós Attila bizottsági tag: Ez egy olyan előterjesztés, ahol helyi vállalkozók érdekeit tudjuk képviselni. Ugyanakkor az is fontos, hogy új vállalkozások tudjanak jönni. Azt gondolom egyrészről, hogy a B változatot kell, hogy elfogadjuk. Egy következő pontban meg kellene fogalmazni azt, hogy tovább tárgyalunk az IMO Kft.-vel, hogy esetleg tudunk-e más helyet biztosítani számára, ahol nem sérti a helyi vállalkozók üzleti érdekeit. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: Nem a mi területünkön van kijelölve az autómosó helye, hanem a Tesco területén. Kutyej Pál bizottsági tag: Ez a terjesztés már volt bizottsági ülésen. Akkor fel lett ajánlva az IMO-nak, hogy a Tesco parkolójában lévő benzinkút mellé tegye az autómosó épületét, vagy a Tesco épülete mellé, ahol egy autókereskedés volt. Egyik megoldás sem felelt meg számukra. Dr. Ferenczi Attila bizottsági tag: Rögzítsük le, hogy minden Békéscsabára betelepülő vállalkozást várunk, segítjük amiben tudjuk, de nem a helyiek rovására szeretnénk tenni. Kompromisszumkészek vagyunk, de a helyi vállalkozások érdekeire is figyelemmel kell lennünk. A határozati javaslat A pontját teszem fel szavazásra (0 igen, 6 nem szavazat és 2 tartózkodás). A határozati javaslat B pontját teszem fel szavazásra (8 igen, egyhangú szavazat). Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 151/2013. (VI. 20.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az előterjesztés határozati javaslatának B pontját támogatja: B.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése nem hagyja jóvá azt, hogy a TESCO Hipermarket (3130/4 hrsz.) parkolójának területén a mellékletben szereplő alátámasztó munkarészben jelölt helyen legyen új építési hely kijelölve. Az autómosó tervezett építési helye és az azon megépülő szolgáltató épület jelentősen rontaná a szomszédos Hullám Invest Kft. évek óta működő hasonló jellegű kereskedelmi tevékenységét. Felelős: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Határidő: június napirendi pont 19

20 Tárgy: Utólagos szennyvízbekötések támogatása Tarné Stuber Éva osztályvezető: Szükséges a pályázati felhívásban több helyen pontosítani a Szociálpolitikai Osztály nevét, valamint azt, hogy a támogatás nyújtásának feltétele annak igazolása hogy a támogatottnak ne csak helyi adó tartozása, hanem gépjármű adótartozása sincs. Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra a pontosítással és azzal, hogy ha a támogató felé bármilyen jogcímen lejárt esedékességű tartozása áll fenn, az kizáró ok. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 152/2013. (VI. 20.) PGVB H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló 45/1997. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 9/A. -ában foglalt felhatalmazás alapján az utólagos szennyvízbekötések kiépítésének támogatására az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívást a helyesbítésekkel jóváhagyja. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június 30. Pályázati felhívás A szennyvízbekötő-vezeték létesítésének vissza nem térítendő támogatására 1. A szennyvízbekötő-vezeték létesítésének költsége azon ingatlanok esetében: a. ahol az Alföldvíz Zrt. megterveztette a bekötővezetéket az Alföldvíz Zrt. árajánlata alapján kerül meghatározásra, amely évente az infláció mértékével emelkedik, b. ahol a terv és a szolgáltató árajánlata nem áll még rendelkezésre a bekötővezeték kiépítésének költsége a pályázó által becsatolt, Alföldvíz Zrt. által kiállított árajánlat szerint kerül meghatározásra. 2. A támogatás mértéke: 1. A bekötővezeték kiépítési költségének 90 %-os támogatására jogosult: c. az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft), d. az egyedül élő személy, amennyiben a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (42.750,- Ft). 2. A bekötővezeték kiépítési költségének 70 %-os támogatására jogosult: a) a, az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,- Ft), 20

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali

Kizáró okok: Nem részesülhet támogatásban az a vállalkozás, amely a kérelem benyújtásakor, illetve a döntéshozatali Simontornya Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára Simontornya Város

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:.

Tiszacsege Város Önkormányzata. Támogatási igénylőlap. Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel): Bankszámlaszám:. 1. melléklet a 24/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Támogatási igénylőlap 1. Igénylő adatai: Név:.. Cím:.. Levelezési cím, telefon:... Adószám (adóazonosító jel):

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14.

2.2. számú melléklet. 1. sz. nyilatkozat. NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. 1. sz. nyilatkozat NYILATKOZAT A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. -a alapján Tudomásul veszem, hogy nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre

Támogatás igénylőlap Civil szervezetek részére 2015. évre 1. A szervezet neve bírósághoz bejelentett módon: 2. Székhelye: 3. Levelezési címe: 4. Adószáma: 5. Bírósági bejegyzés száma, éve: 6. Számlavezető pénzintézet neve: 7. Pénzforgalmi jelzőszáma: Támogatás

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014.

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie. A. Működési

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e. A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2009./VI.29./ sz. r e n d e l e t e A vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Európai Közösséget

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek

Törökbálint Város Önkormányzata 2014. PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI ŰRLAP Sportszervezeteknek PÁLYÁZATI KATEGÓRIA Kérjük, X-et tegyen a megpályázott kategóriához. Egyetlen kategóriát jelöljön csak meg. Más kategóriában való részvételhez újabb űrlapot kell kitöltenie.

Részletesebben

Pályázati adatlap IS/2013

Pályázati adatlap IS/2013 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának az iskolai tanórán kívüli testnevelés, valamint iskolai szabadidősport programok támogatására 1. A pályázó szervezet azonosító adatai: Pályázó szervezet

Részletesebben

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 2014. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP AZ EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ 1.) A pályázó adatai: 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. A pályázó szervezet székhelye: 1.3. A pályázó szervezet levelezési címe:

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre

KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM Hulladékszállítási díj-kedvezményre Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a MEGŐRZÉS-9122/2009 pályázatról MEGŐRZÉS-9122/2009 (A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál)

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL

NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL NYILATKOZAT ÉS KÉRELEM BABAKÖTVÉNY JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 2012. 01. 01. NAPJÁTÓL Alulírott hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekem alábbi adatait: NÉV:... SZÜLETÉSI HELY:... SZÜLETÉSI IDŐ:...

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához

K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához K É R E L EM A helyi vállalkozások működési támogatásához 1./ A kérelmező gazdálkodó szervezet bemutatása, tulajdonosi összetétele, gazdálkodási és foglalkoztatási adatai, pénzügyi helyzetének értékelése:...............

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben