Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing)"

Átírás

1 Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékének közreműködésével

2 Vállalatfinanszírozás Az elmélet célja tanácsadás, előrejelzés értékpapír kibocsátások, kifizetés-politika Vállalatok finanszírozásának két alapvető eszközcsoportja Hitel (debt) és Equity (tulajdonrész) Valóságban számtalan variáció Készpénzjogok, cash-flow rights Beavatkozási jogok control rights Egyebek (fedezet, zálog, opciók, stb.) Az egyes jogok gyakorlásának feltételrendszere

3 Követelések Hitel: fix összegű követelés Equity: tulajdonrész Bizonytalan összegű követelés Az összes maradék a hitelek visszafizetése után residual claimant ~ a maradék igénylője (?) Ha a hitelek nincsenek visszafizetve Hitelezőké az összes rendelkezésre álló jövedelem Elsőbbségi jog, seniority of claims Tulajdonosok jövedelme nulla

4 Hozam struktúra Konkáv vs. Konvex hozam görbe 2.1 ábra (p. 75) Hasonlóság Hitel, ha D nagy ~ Equity, ha D kicsi Nagy D = eladósodott (highly leveraged), alultőkésített (undercapitalized) cég A követelésbirtokosok mindkét esetben a maradék igénylői gyakorlatilag minden releváns jövedelemszinten Értékpapírok címkézése vs. tartalma

5 Különböző követelések Hozam áramlás vs. egyetlen bevétel Követelésbirtokos személye Belső vs. külső tulajdonosok Koncentrált vs. szétszórt tulajdonlás és/vagy hitelezés A valós jövedelem (R) nem mindig verifikálható külsősök számára Kisvállalkozások, egyéni vállalkozók Nagyobbaknál könyvelési manipulációk lehetősége

6 Különböző követelések Beavatkozási, kontrol jogok Szerződésben előre definiált jogok Reziduális jogok Biztosított (secured) vs. közönséges hitel Hitel nemfizetés esetén a biztosított hitelezők megszerezhetik a fedezetül felajánlott eszközöket Követelések burjánzása

7 Középutas követelések Junior or subordinated vs. Senior debt 2.2 ábra (p. 76) Magasabb kockázat, magasabb hozamráta Elsőbbségi részvény (preferred stock) Előre rögzített kifizetés Nemfizetés estén nincs csődeljárás Közönséges részvényesek csak akkor juthatnak osztalékhoz, ha az elsőbbségiek már megkapták minden kumulatív (múlt és jelen) járandóságukat Nem feltétlen kapcsolódik hozzá szavazati jog A kifizetés időzíthető, nem kötött határidőhöz

8 mezzanine finance 2.3 ábra (p. 77) Zártkörű kihelyezés Kivéve az elsőbbségi részvényt Általában tartalmaznak Résztulajdonlási lehetőségeket Warrant: hosszútávú call (vételi) opció Részvény-felértékelődési jogokat Felértékelődés esetén az árnyereség kifizetése

9 Középutas követelések Átváltható hitel convertible debt Olyan hitel, amely a tulajdonos kérésére, előre meghatározott árfolyamon, átváltható részvényre Egy opciós forma a sok közül Mikor szeretnénk váltani? A cég kilátásai rózsásabbá váltak A cég működése kockázatosabbá vált Környezeti hatások miatt Menedzseri döntések miatt Jensen Meckling (1976)

10 Követelések vs. kockázat Egy átlagtartó szórásnövekmény hasznot hajt a tulajdonosoknak (konvex követelés) és kárt okoz a hitelezőnek (konkáv követelés) kockázat-semleges befektetők esetén biztosan Tulajdonosok még átlagcsökkentővel is jól járhatnak Akkor is, ha a teljes befektetői érték csökken Hitelezők előre félnek a kockázatnövelő döntésektől. Védekezésül Biztosítékokat kérnek Átválthatósági opció

11 A tőkeszerkezet-rejtély Miért áldoznak annyi erőforrást a vállalati tőkeszerkezet kialakítására és elemzésére? Modigliani Miller (1958), (1961) Bizonyos feltételek mellett a cég teljes értéke a cég jövedelmére érvényes összes követelés értéke független a tőkeszerkezettől A tőkeszerkezet irreleváns, csak a jövedelem elosztását befolyásolja Megdöbbentő eredmény Minden értéknövelő beruházás finanszírozható

12 Irreleváns osztalékpolitika 100% tulajdon, t = 0,1,2,., diszkont tényező: β Minden t-ben Véletlen nettó bevétel R t Részvényenként d t osztalékot fizetnek Részvények számát módosítják n t -re Elsüllyesztenek I t beruházást Részvények ára t végén: P t = βe[d t+1 + P t+1 ]

13 Irreleváns osztalékpolitika Könyvviteli azonosság: R t + P t (n t n t-1 ) n t-1 d t + I t Indukcióval: A cég értéke csak az igazi reál jellemzőktől (nettó jövedelem és beruházás-politika) függ és független az osztalékpolitikától és tőkepiaci döntéstől [ ] ( ) [ ] [ ] ( ) = + = + + = + = τ τ τ τ β β β β t t t t t t t t t t t t t t t t t t I R E V I R E P n P n n I R E P d E n P n V

14 A tőkeszerkezet szerepe Ösztönzés, kontrol, információ Tőkeszerkezet => szerződésben előre meg nem határozható döntések aktuális meghozóinak ösztönzöttsége => cég értékének alakulása Ügynöki járadék Az ügynöki járadék csökkentésére rendelkezésre áll Szerződéses megszorítások, feltételek, záradékok Csak nyilvános, verifikálható információra alapulhat Nagy-erejű menedzser-ösztönzési sémák; Költségesek, ritkán eredményeznek tökéletes érdek-párhuzamot Felügyelés és esetleges közbelépés A felügyelés közjószág, potyautas probléma Hatékony a felügyelést és kontrolt egy jelentős részesedéssel bíró követeléstulajdonosra delegálni A felügyelés intenzitása, a felügyelők motiváltsága függ követelésük típusától Bank vs. kockázati-tőkés vagy LBO specialista vs. minősítő intézetek

15 A tőkeszerkezet szerepe Adózási megfontolások A hitel adópajzsa ország- és idő-specifikus Klientúra hatás Szabályozó rendelkezések korlátozzák a hitelnyújtók követelések feletti preferenciáját Az egyes szerződésfajták kikényszeríthetősége Csődeljárás, csődtörvény

16 A hitelszerződés elemei A kölcsönvett összeg (the principal) A futamidő (maturity) Kamatláb, hozamráta A visszafizetés ütemezése, indexálása, kapcsolódó opciók, stb. A hitelezők felé történő rendszeres, hiteles információ közvetítés módszere, eszközei Jótállás A hitelfelvevő írásban szavatolja a cégről szolgáltatott információk valódiságát Fedezetként (zálogként) felajánlott eszközök leírása Biztosítékok, záradékok Kényszerítő (positive covenant): előír a hitelfelvevő számára hitelező-barát lépéseket Tiltó (negative covenant): megtilt a hitelfelvevő számára nem-hitelező-barát lépéseket Appendix 2.8 (p. 103) A hitelezők jogai csődeljárás esetén Csődfeltételek, amelyek esetén a hitelezők megszüntethetik a hitelszerződést Hozzáférési sorrend az elzálogosított eszközökhöz

17 A hitelfelvételi döntés részletei A hitelező személye Bank Magánkihelyezés (pl. biztosítóknak, nyugdíjalapoknak) Nyilvános kötvénykibocsátás Kereskedelmi, beszállítói hitel, stb. Futamidő, részfizetések időzítése Beépített biztosítékok hatóköre A felajánlott beavatkozási jogok Elzálogosításra felkínált eszközök A különböző hitelfajták közti elsőbbségi sorrend (re)definiálása

18 Zálogosítás Lending against assets vs. against cash-flow Biztosított vs. nem-biztosított hitel Zálogok felajánlása növeli a rendelkezésre álló hitelkeretet, de költséges (pl. tranzakciós ktsg.) Az üzleti, ipari hitelek jelentős része biztosított Zálogfajták Vásárlói kinnlevőségek számlái Készletek Ingatlan Gépek, berendezések, szabadalmak A menedzserek/tulajdonosok személyes vagyona Kormánygarancia Bankgarancia, hitellevél (letter of credit)

19 A követelés eladhatósága, likviditása Egy követelés likviditása elsősorban az értékére vonatkozó információk befektetők közötti (a)szimmetriájától függ Kontraszelekció Nyilvános kibocsátás: elsődleges piac Továbbértékesítés: másodlagos piac Általában kis aszimmetria => jelentős likviditás Magánkihelyezések kevésbé likvidek Értékpapírosítás (securitization)

20 Futamidő rövid vs. hosszú szubjektív, eszközfüggő kategóriák Nyilvános kötvények: rövid = 5 évnél rövidebb futamidő hosszú = 12 évnél hosszabb futamidő Bankhitel: rövid = egy évnél rövidebb futamidő a bankkölcsönök több mint fele Rövidtávú hitel Többet juttat vissza hitelezőknek => könnyebb forrásbevonás Rendszeres, ismételt hitelfelvételi kényszer Elutasítási fenyegetés, esetleges eszközértékesítési kényszer Nagyobb fegyelemre kényszeríti a cégeket

21 Rövidtávú hitelek fajtái Hitelkeret (line of credit), kölcsönígéret Vállalati értékpapírok (commercial paper) Nem-biztosított, de rendkívül alacsony csőd% az elmúlt 40 évben A csőd esélyét csökkentő intézmények pl. háttér-hitelkeret Kereskedelmi, beszállítói hitel 1991-ben USA termelővállalatok összes eszközeinek 13,7%-a kinnlevőségek számlán és 7,4%-a nem kifizetett számlán Japán: 24% ill. 13% 1995, nem kifizetett számlán: eszközök 15%-a USA-ban, 11,5% Németo., 17% Franciao. Ez a hitelfajta eléggé elterjedt, pedig nagyon drága USA cégek 80%-a kínálja termékeit 2-10 net 30 feltételekkel Fizetési határidő 30 nap, de 2% engedmény, ha 10 napon belül fizet => 37,24% éves kamatláb

22 Hitelképesség-bírálat credit analysis A hitelbírálat 5 C -je Appendix 2.7 (p. 103) Character: feddhetetlenség, hitelesség Capacity: a menedzsment képességei múltbeli pénzügyi jelentések, piaci lépések, stb. Capital structure eladósodottság mértéke, önrész aránya Collateral Coverage: üzleti, kulcsfigura biztosítás

23 Külső bírálók Minősítő intézmények: S&P, Moody s, Fitch, stb. Skálahozadék, komparatív előnyök => munkamegosztás Szétszórt követelésbirtokosok; közjószág probléma Erkölcsi kockázat A minősítő nem tesz pénzt a minősítettbe A hitelfelvevő fizeti a minősítés költségét!!! Érdekkonfliktus Reputáció, hírnév => belépési korlát Investment grade vs. junk bonds Részletesebb értékelési skála: A, AA, stb.

24 Kikötések, záradékok (covenants) oka/célja Konfliktuskezelés, menedzserek és tulajdonosok értékcsökkentő lépéseinek megelőzése Tulajdonosi kifizetések korlátozása Jövőbeni eladósodás korlátozása Adó- és járulékfizetési kötelezettség erősítése Kockázatvállalás korlátozása, asset substitution megelőzése Cégnövekedés (új piacokra lépés, új tevékenységek indítása) tiltása A hitelösszeg pántlikázása (earmarking) Kulcsfigurák kötelező életbiztosítása Minimális árfolyam- és/vagy kamatkockázat elleni védekezések kikötése

25 Kikötések, záradékok (covenants) oka/célja A beavatkozási (kontrol) jogokat élesítő körülmények definiálása Pl. optimális lehet a beavatkozási jogokat hitelezők kezébe adni, ha rosszul megy a cégnek, de ha jól megy ez káros lehet Direkt beavatkozás (irányítás átvétele) ritka Indirekt beavatkozások (pl. refinanszírozás megtagadásának fenyegetése) gyakoribbak Hosszútávú fizetőképesség (solvency) biztosítása Pl.: Leverage constraint: összes hitel nem haladhatja meg az összes eszköz egy hányadát Likviditás biztosítása Working capital minimális szintje Egy éven belüli követelések és tartozások egyenlege (current assets vs.liabilities) Miért mindkettő? Fizetőképesség biztosítja elvileg a likviditást Likviditás gondok többnyire fizetőképességi problémákat jeleznek

26 Kikötések, záradékok (covenants) oka/célja A beavatkozási fenyegetés hatásos, ha Hitelezők jól informáltak Könyvek nem manipulálhatóak Információs kikötések Rendszeres adatközlés kikötése a hitelezők felé Eszközök, létesítmények, könyvek rendszeres ellenőrzése Folyószámla vezető bank meghatározása

27 Kikötések, záradékok (covenants) oka/célja Könyvviteli manipulációk megelőzése Sztenderd könyvviteli szabályok (USA: GAAP) alkalmazása Eszközök jelentős részét (10-15%) tilos eladni, illetve a befolyt összeget kötelező hiteltörlesztésre fordítani Eszközeladás növelheti a könyv szerinti értéket (net worth), ha az eszköz aktuális piaci ára elég magas. A cég igazi értéke nem változik, de fizetőképességi kikötések nem sérülnek, beavatkozás elkerülhető Mérlegen kívüli tevékenységek Hitelígéret díj ellenében Leasing Kereskedői készletezés Visszavásárlási megegyezés Elköteleződés leányvállalat megmentésére

28 Csődeljárás Ország és idő specifikusak Hitelezők kompenzálása az előre definiált elsőbbségi sorrendben. Az USA-ban: Adminisztratív ktsg Adók és járulékok Bérek (felső korlát) Biztosított és senior hitelezők Junior hitelezők Elsőbbségi részvények Többi részvény Reorganizáció, újratárgyalás

29 Dualitás a hitelezői oldalon Szofisztikált, koncentrált, jól-informált vs. szétszórt (dispersed) hitelezők Kapcsolati befektetők vs. kötvénytulajdonosok A szofisztikált hitelezők követelései Több információ és menedzsment kapcsolat, alaposabb hitelbírálat Több és szigorúbb kikötés Rövidebb futamidő, nagyobb biztonság, szenioritás Könnyebben újratárgyalhatóak Bankhitelek gyakrabban dőlnek be, mint vállalati (nem junk) kötvények Növelik a hitelességet, könnyítik a kiegészítő finanszírozást Alacsonyabb kibocsátási költségek

30 Dualitás a hitelfelvevői oldalon Jó minőségű adós = alacsony kockázat Jól tőkésített, magasra minősített nagy cég Rossz minőségű = magas kockázat Forrás szegény, leminősített, kisebb cég Jó minőségű adós Több hosszútávú hitel Könnyebben kap hitelkeretet Könnyebben bocsát ki akár hosszútávú vállalati értékpapírt Kockázatos adósok kénytelenek szofisztikált hitelezőknél keresni finanszírozást Egyszerűbb likviditás menedzselés Hitelszűkülés (credit crunch) kevésbé sújtja A kikötések korlátozó ereje kisebb,kevesebb zálogot kell felajánlani

31 Tulajdonrész-fajták A delegált felügyelés szerepe a szétszórt tulajdonlás veszélyeinek kezelésében Nagy részvényes, Igazgatóság, bizottságok, Vállalatfelügyelet piaca, stb. Tulajdonosi finanszírozás életciklusa Induló, kockázatos cégek (kevés hitel, sok equity) Kockázati tőkés; venture capitalists Szövetkezés nagy vásárlóval Érett, befutott cégek Nyilvános forrásbevonás IPO és SEO LBO specialista; leveraged buyout Nagy, szofisztikált befektetők Intenzív felügyelés kívülről Belsők nagy erejű ösztönzése

32 Kockázati tőke Induló cégek, high tech iparágak Kockázatos projektek Sok bedőlés és néhány nagy siker Koncentrált tulajdonosi pozíció Igazgatósági tagságok Felügyelés Tapasztalat, iparági kapcsolatok Projektek, cégek alapos szűrése

33 A megállapodás részletei A finanszírozás fázisokra bontása Előleg, prototípus, tesztelés, stb. A források kimért adagolása A finanszírozás egyoldalú beszüntetésének korlátlan joga Ráadásként egy put opció: a már befektetett források (részletének) visszafizetésének követelése A menedzserek leváltásának joga Kulcsfigurák versenytárshoz szegődésének tiltása Jövőbeni finanszírozás meghatározása Átváltható (közönségesre), elsőbbségi részvények Menedzserek: közönséges részvény Kikötések, záradékok pl.: kulcsfigurák életbiztosítása Kilépési mechanizmus, a részesedés nyilvános értékesítésének lehetőségei

34 Kaplan és Strömberg (2003) Minta: 213 befektetés 90s évek végén Kockázati tőkések 80%-ban átváltható (közönségesre), elsőbbségi részvényeket szereztek A kockázati tőkés jogainak gyakorlása többnyire függ a (nem-) pénzügyi teljesítmény igazolható mértékein. pl.: EBIT (earnings before interest and taxes) Szabadalmi bejegyzés Alapító aktív részvétele Kockázatosabb cégeknél a kockázati tőkés több kontrol jogot,likvidálási lehetőséget kap a vállalkozók kompenzálása és a cég finanszírozása feltételesebb

35 A kockázati tőkés hírneve Javítja a cég lehetőségeit, igazolja minőségét Jelzés (signaling) Alapos ellenőrzés, szűrés => Jövedelmezőbb a potyautazás, könnyebb a finanszírozás Kistulajdonosok, beszállítók, stb. Csökkenti a részvények alulárazását IPO-nál

36 Kockázati tőkés vs. hitelező Sok a hasonlóság, de Több beavatkozási jog és kevesebb záradék Nagyobb várható hozam, de nagyobb kockázat Hitelfelvétel nem működik, mert Immateriális (intangible) eszközök nem zálogosíthatóak Indulás után egy darabig negatív a cash flow Rövid távú hitelek csődhöz vezetnek

37 Szövetkezés nagy vásárlóval K+F esetében szövetkezések a 90s években dominánsabbá váltak Nagy erkölcsi kockázat Több párhuzamos projekt Akadémiai és üzleti célok konfliktusa Reputációs megfontolások miatt kevésbé hajlandó idő előtt félbeszakítani esélytelenebb projekteket

38 Lerner és Malmendier (2004) 584 db biotech K+F szövetség Félbeszakítási jog szinte mindig szerepel 50%-ban különleges eseményhez kötött 39%-ban a finanszírozó saját hatásköre A finanszírozó licenc jogokat szerez a fejlesztések részeredményeire Költséges zálogtárgy Növeli a finanszírozó várható jövedelmét Növeli a kutató ösztönzését Annál erősebb jogok, minél Nehezebb definiálni a projekt vezető termékét Szegényebb a K+F cég

39 Nyilvános forrásbevonás Tulajdonlás 4 fázisa Néhány vállalkozó, saját tőke Szűk körű magánkihelyezés Különleges banki kapcsolatok kihasználása IPO; CIG Pannónia SEO-k A nyilvános forrásbevonás fázisai A cégek kis részét érintik Erősen függenek az üzleti ciklusok hullámzásától

40 A nyilvános forrásbevonás költséges A befektetők és szabályozó hatóságok részletes és rendszeres információkat követelnek a cégről Stratégiai információk nyilvánosságra kerülése Tranzakciós költségek, díjak, jutalékok Adminisztratív költségek Underwriter alkalmazása Alulárazás Rejtett információ, kontraszelekció winners curse, a győzelem ára(?) A külső befektetők beavatkozási jogokat is követelnek

41 A nyilvános forrásbevonás költséges Chen és Ritter (2000): az USA-ban az IPO-k 90%-ánál a bevont forrás cc. 7%- át fizették ki jutalékként. Ritter (1987): Az IPO után hamar átlagosan 15-20%-s felárral forogtak a részvények a másodlagos piacon. Loughran és Ritter (2002): 1990 és 98 között az USA-ban a nyilvánosságra lépések 27mrd USD-t nem tudtak bezsebelni Miközben a kifizetett jutalék csak 13mrd USD volt

42 A nyilvános forrásbevonás előnyei Növekedési lehetőség Másképp elérhetetlen források bevonása Több lábon állás, banki függőség (akadályozási probléma) csökkentése Kilépési lehetőség korábbi tulajdonosok számára Portfólió diverzifikálás, likviditásnövelés A rendelkezésre állóeszközök értékének egy relatíve objektív mércéje keletkezik Felhasználható menedzser ösztönzésre A felvásárlási fenyegetés fegyelmezi a menedzsereket De a szétszórt tulajdonlás csökkentheti a felügyelés intenzitását Arculatépítés

43 A kibocsátási folyamat flotation Magánkihelyezés Rights offer kibocsátás a jelenlegi részvényeseknek Egyéb konvertálható értékpapírok kibocsátása, konvertálása munkavállalói kompenzáció, osztalék, hitel, stb. konverziója Underwriter (kibocsátó?) alkalmazása Leggyakoribb módszer az USA-ban firm commitment : garantálja a bevont forrás összegét, aluljegyzés esetén önállóan csökkentheti az árat Ritter (1987): A 80s években az SPO-k többsége és az IPO-k 60%-a best efforts : nem garantál semmit, aluljegyzés esetén visszavonja a kibocsátást Ritter (1987): az IPO-k 40%-a További részvényelemzési szolgáltatások Javaslat tétel befektetőknek Inkumbens előnyök későbbi kibocsátásoknál Érdekkonfliktus A kibocsátó hírneve jövedelmező a kilépőnek

44 A finanszírozás forrásai Saját források, visszatartott jövedelem (retained earnings, retentions) Adózás utáni jövedelem mínusz befektetői kifizetések (hitelezőknek, tulajdonosoknak) a tulajdonosok pénze, amit a cégnek adnak Hasonló a tulajdonrész kibocsátás bevételéhez Tőkepiaci forrásbevonás Hitelfelvétel Kereskedelmi hitelek Részvény, kötvény kibocsátás A tőkepiaci refinanszírozás kockázatos Jelenlegi hitelezők elsőbbségi jogai korlátozzák a későbbi hitelfelvételi kapacitást

45 A finanszírozás forrásai rész (p. 96) Fejlett OECD országok Saját források dominálnak Külső források többsége bankhitel Tulajdonrész kibocsátások aránya jelentéktelen A kötvénykibocsátások csak USA-ban (Kanadában) számottevőek

46 Befektetői kifizetések Hitelezőknek + tulajdonosoknak Kifizetés tulajdonosoknak Osztalék; USA-ban 1985 és 96 között 67,6mrd USD-ról 141,7mrd USD-ra nőtt Részvény visszavásárlás USA-ban 1985 és 96 között 15,4mrd USD-ról 113mrd USD-ra nőtt Szintje, struktúrája 2.5 ábra (p. 97) Kezdetben 0-ik fázis átváltás Indulás finanszírozása Jövőbeni likviditás A későbbi refinanszírozás nehézsége

47 Befektetői kifizetések szintje 2.3 tábla (p. 97) A menetközbeni jövedelem mekkora részét tartsuk vissza vs. fizessük ki Tartsunk vissza többet, ha Jó növekedési lehetőségekre számítunk Magas korreláció jelen és jövőbeni profitabilitás között (serial correlation) Gyenge finanszírozási korlátok, gazdag cég Kevés jövedelem

48 Befektetői kifizetések struktúrája 2.4 és 2.5 tábla (p. 98, 99) Kockázati tőkés vs. LBO Magas D/E arány LBO Alacsony cash flow kockázatú cégek; pl. bankok, közművek Könnyen értékesíthető eszközök (pl. repülőtársaságok) Eladósodottság mértéke =? Statisztikai problémák sora Alacsony D/E arány Kockázatos cégek, alacsony cash flow, immateriális javak Osztalék vs. visszavásárlás? Surlódás mentes világban nem számítana De számít, mert Különböző adózási szabályok Menedzserek részvényopciójuk miatt preferálják a visszavásárlást

49 SEO információs hatása 2.6 tábla (p. 101) Új kibocsátás kihirdetését negatív részvényár-reakció (átlagosan 3%) követ Pozitív részvényár-reakció Új bankkölcsön felvétele, régi sikeres újratárgyalása Nagyobb osztalék bejelentése Hitel-részvény csere

50 SEO és üzleti ciklusok Banki finanszírozás anticiklikus Bankhitel és vállalati papírok ellentétes irányba mozognak Recesszió esetén több rövidtávú hiteligény Gazdagabb cégek részéről több vállalati papír és kereskedelmi hitel Kisebb, inkább bankfüggő cégek jobban szenvednek Nagyobb a kontraszelekció Fellendülés esetén Több, gyakoribb részvénykibocsátás; abszolút és hotelhez képest is Kisebb negatív árreakció kibocsátáskor Vállalati befektetések és részvénypiaci érték pozitívan korrelált (időben és keresztmetszetben is) Magas részvénypiaci érték Több kibocsátás,kevesebb visszavásárlás Bátorítják a fúziókat => 90s évek fúziós hulláma Az üzleti ciklusok folyamatosan hatnak a tőkeszerkezetre

Vállalatfinanszírozás. Hozam struktúra. Követelések. Különböző követelések. Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing)

Vállalatfinanszírozás. Hozam struktúra. Követelések. Különböző követelések. Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) Vállalatfinanszírozás Vállalati pénzügytan 3. Vállalatfinanszírozás (corporate financing) ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra

Részletesebben

A hitelfelvételi kapacitás. A hitelfelvételi kapacitás néhány meghatározója. Diverzifikáció. Független részprojektek.

A hitelfelvételi kapacitás. A hitelfelvételi kapacitás néhány meghatározója. Diverzifikáció. Független részprojektek. Vállalati pénzügytan 6. A hitelfelvételi kapacitás növelésének eszközei ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 4. Hiteladagolás

Vállalati pénzügytan 4. Hiteladagolás Ügynökdíjak a vállalatfinanszírozásban A finanszírozottak motivációi Vállalati pénzügytan 4. Hiteladagolás ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Tudnivalók. Tananyag

Tudnivalók. Tananyag A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékének közreműködésével Vállalati pénzügytan ELTE

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 7. Hosszútávú finanszírozás, likviditás-menedzselés

Vállalati pénzügytan 7. Hosszútávú finanszírozás, likviditás-menedzselés Vállalati pénzügytan 7. Hosszútávú finanszírozás, likviditás-menedzselés ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat

Pénzügyi számítások. A cash flow kimutatás részei. Elektronikus_Pénzügyek01 1. Kockázattípusok. A cash flow elemzés célja. A) Cash flow kockázat Pénzügyi számítások Csorba László 5. Előadás A pénzügyi és egyéb kockázatok; mérésük, kezelésük Kockázattípusok Pénzügyi kockázatok: meghatározott folyamatok nem teljes mértékben való előzetes kiszámíthatóságának

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

Vállalatkormányzás, tulajdonjog

Vállalatkormányzás, tulajdonjog Vállalatkormányzás, tulajdonjog Vállalati pénzügytan 11. Beavatkozási jogok, értékpapír design ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Tőkeköltség (Cost of Capital)

Tőkeköltség (Cost of Capital) Vállalati pénzügyek 1 9. előadás A tőkeköltség szerepe Tőkeköltség (Cost of Capital) Tőkeköltség 1 2 A tőkeköltség értelmezése TŐKEKÖLTSÉG A finanszírozási források ára (költsége), A befektetők által elvárt

Részletesebben

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői s Mikor, milyen eszközökbe, mennyi tőkét fektessenek be, és ezt honnan, milyen formában biztosítsák. s A döntések célja a tőkeszerkezet, a saját tőke

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Kockázatmenedzsment. ART Témák A hagyományos kockázat-áthelyezés kritikája és az alternatív megoldások kialakulása

Kockázatmenedzsment. ART Témák A hagyományos kockázat-áthelyezés kritikája és az alternatív megoldások kialakulása Kockázatmenedzsment BGF PSZK 2014/2015. 1. ART Témák 1. A hagyományos kockázat-áthelyezés kritikája és az alternatív megoldások kialakulása 2. Az alternatív kockázatáthelyezés fő típusai 3. Kockázatfinanszírozás

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva A vizsgálat köre, rendszere - Tematika 3. Befektetési döntések 5. Befekt. és finansz.

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 8. Rejtett információ a hitelezési problémára

Vállalati pénzügytan 8. Rejtett információ a hitelezési problémára Vállalati pénzügytan 8. Rejtett információ a hitelezési problémára ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 6. Előadás Start-up finanszírozás Start-up definíciója Induló cégek általában (szélesebb jelentés) Induló, gyors növekedést váró

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai

Vállalati pénzügyek alapjai BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Kötvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Pénzügyi piacok, pénzügyi eszközök 1. Vállalat a közvetlen pénzügyi piacokon szerez

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

DR. BALOG ÁDÁM VEZÉRIGAZGATÓ MKB BANK MKB ÉS A TŐZSDE SZEPTEMBER 16.

DR. BALOG ÁDÁM VEZÉRIGAZGATÓ MKB BANK MKB ÉS A TŐZSDE SZEPTEMBER 16. DR. BALOG ÁDÁM VEZÉRIGAZGATÓ MKB BANK MKB ÉS A TŐZSDE MKT VÁNDORGYŰLÉS, KECSKEMÉT 2016. SZEPTEMBER 16. A TŐZSDE A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS EGYIK MOTORJA ÉRETT TŐ-KE-PI-AC-CAL REN-DEL-KE-ZŐ ERŐS GAZ-DA-SÁG-HOZ

Részletesebben

Finanszírozási alternatívák - vállalatfinanszírozás a gyakorlatban

Finanszírozási alternatívák - vállalatfinanszírozás a gyakorlatban Finanszírozási alternatívák - vállalatfinanszírozás a gyakorlatban Zsembery Levente Ph.D Vezérigazgató Biggeorge s-nv Equity Zrt. Budapest, 2010. szeptember 24. 1 Tartalom 1. Stratégia és vállalatfinanszírozás

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20.

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20. Bankismeretek 9. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. április 20. Miről volt szó? Aktív bankműveletek Hitelnyújtás Devizahitelezés problémaköre Lízing, faktoring Miről lesz szó? Banki

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Lamanda Gabriella április 21.

Lamanda Gabriella április 21. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 21. Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük Hitel nyújtás

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009

Tartalomjegyzék. GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 GÁL ERZSÉBET: Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetemi Kiadó 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...6 1. FEJEZET...7 A BANK FOGALMA, MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIAI FUNKCIÓI...7 1.1. MI IS A BANK?...

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Kilyénfalvi Béla ügyvezető igazgató ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 2010. március 31.

Kilyénfalvi Béla ügyvezető igazgató ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 2010. március 31. Click A projektfinanszírozás to edit Master title alapjai style Click to edit Master subtitle style Kilyénfalvi Béla ügyvezető igazgató ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe 2010. március 31. 2009. március

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Vizsga: december 14.

Vizsga: december 14. Vizsga: 2010. december 14. Vállalatfinanszírozás vizsga név:. Neptun kód: 1. Egy vállalat ez évi osztalékfizetése 200 mft volt. A kibocsátott részvényeinek darabszáma 1 millió darab. Az osztalékok hosszú

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

Ingatlanbefektetések elemzése

Ingatlanbefektetések elemzése Ingatlanbefektetések elemzése Előadás Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő Szakképesítés, Ingatlankezelő Szakképesítés A-V. modul Tőkeköltségvetés: Lehetséges teljes bevétel - Kihasználatlanságból eredő

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján

Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Add Your Company Slogan Beruházási döntések a nettó jelenérték szabály alapján Készítette: Vona Máté 2010-11-17 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 6. fejezet Előadás tartalma

Részletesebben

A pénzügyi kockázat elmélete

A pénzügyi kockázat elmélete 7. Kötvények és árazásuk Részvények és kötvények Részvény: tulajdonrészt jelent, részesedést a vállalat teljesítményéb l. Kötvény: hitelt jelent és a tartozás visszazetésének szabályait. A részvényeket

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok I. 65. lecke Értékpapír fogalma Jogi: meghatározott

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 5 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

Pénzáramlás előrejelzése

Pénzáramlás előrejelzése Pénzáramlás előrejelzése egyfajta esszenciája annak, hogy miért tanultunk eddig azt,amit... Pénzügyi kimutatások váll. pü. kimutatások: -,mérleg, eredménykimutatás, CF kimutatás a múltat rögzítik, de ugyanígy

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 2 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Vállalati pénzügytan 10. Passzív ellenőrzés

Vállalati pénzügytan 10. Passzív ellenőrzés Ügynökdíjak a vállalatfinanszírozásban A befektetők motivációi Vállalati pénzügytan 10. Passzív ellenőrzés ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Bárczy Péter A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 4 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE

A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE Dr. Karsai Judit tudományos főmunkatárs MTA Közgazdaságtudományi Intézet A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE Budapest, 2009. május 7. AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE A KOCKÁZATI-ÉS MAGÁNTŐKE-ÁGAZAT

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok

Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok Add Your Company Slogan Pénzügyi mutatószámok Készítette: Vona Máté 2010-11-24 Felhasznált irodalom: Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 29. fejezet Pénzügyi mutatószámok Eddig: jövőorientáltság A

Részletesebben

Vállalatértékelés példatár

Vállalatértékelés példatár Vállalatértékelés példatár 1. Végezze el a benchmarkelemzést a Richter és a Bristol-Myers Scibb példáján és határozza meg 5 tanult piaci ráta alapján a Richter korrigált értékét. A d mutatót az alábbi

Részletesebben

CÉGMINŐSÍTÉS TERMÉKISMERTETŐ 2014.

CÉGMINŐSÍTÉS TERMÉKISMERTETŐ 2014. CÉGMINŐSÍTÉS TERMÉKISMERTETŐ 2014. 1. Bevezetés Az elmúlt években a vállalatoknak folyamatosan gondot okoz a késve fizetők számának magas értéke. A fizetési morál jelenlegi állapota a vállalatok több,

Részletesebben

Kockázatos pénzügyi eszközök

Kockázatos pénzügyi eszközök Kockázatos pénzügyi eszközök Tulassay Zsolt zsolt.tulassay@uni-corvinus.hu Tőkepiaci és vállalati pénzügyek 2006. tavasz Budapesti Corvinus Egyetem 2006. március 1. Motiváció Mi a fő különbség (pénzügyi

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Üzleti terv készítés 4. előadás. Tantárgyfelelős: Jáki Erika Vállalkozások Pénzügyei tanszék

Üzleti terv készítés 4. előadás. Tantárgyfelelős: Jáki Erika Vállalkozások Pénzügyei tanszék Üzleti terv készítés 4. előadás Tantárgyfelelős: Jáki Erika Vállalkozások Pénzügyei tanszék Tantárgy felépítése 1. Üzleti és Pénzügyi terv definíciója, üzleti terv tartalma 2. Stratégiai elemzés és stratégia

Részletesebben

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21.

Gulyás Olivér. IV. Energy Summit Hungary 2013. Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról. Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. IV. Energy Summit Hungary 2013 Zöld beruházások finanszírozása banki oldalról Gulyás Olivér gulyas.oliver@mkb.hu Energy Summit Zöld gazdaság 2013. február 21. Bevezetés Amiről az előadás nem fog szólni

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Gazdasági Információs Rendszerek

Gazdasági Információs Rendszerek Gazdasági Információs Rendszerek 2. előadás Bánhelyi Balázs Alkalmazott Informatika Tanszék, Szegedi Tudományegyetem 2009 Pénzügyi eszközök értékelése Az eszközök piaci értékelésének becslésére a jelenérték

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság

Éves beszámoló. készíthet. jövedelmezõség hatékonyság MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves elemzése Vagyoni helyzet elemzése Pénzügyi helyzet elemzése Jövedelmezõségi helyzet elemzése

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring.

Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia. SOPRON október 4-5. Faktoring. Finanszírozás kockázatkezelés csaláskutatás pénzügyi, adózási és számviteli szakmai konferencia SOPRON 2012. október 4-5. Faktoring Előadó: Csáki Ferenc Elnök, Magyar Faktoring Szövetség Faktoring: A pénzügyi

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

A projektfinanszírozás kérdései

A projektfinanszírozás kérdései Az ötlettől a megvalósításig A projektfinanszírozás kérdései dr. Kálmán Tamás projektmenedzser GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. Budapest, 2012. november 7. 2 Definíció szerint A projektfinanszírozás sajátosságai

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben