PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés pályázati felhívásához Kódszám: DAOP /E DDOP /D ÉAOP /D ÉMOP /F KDOP /C KMOP /C NYDOP /D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalomjegyzék A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A.1 Alapvető cél...4 A.2 Rendelkezésre álló forrás...4 A.3 Támogatható pályázatok várható száma...5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...5 B1. Pályázók köre:...5 B2. A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok...5 B3. Méret:...6 B4. Székhely...6 B5. Iparág (a pályázó tevékenysége) A LEGALÁBB 100 BRUTTÓ REGISZTERTONNA ŰRTARTALMÚ, UTASOK ÉS/VAGY ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLT HAJÓK; A LEGALÁBB 100 BRUTTÓ REGISZTERTONNA ŰRTARTALMÚ, KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ HAJÓK (PÉLDÁUL KOTRÓHAJÓK ÉS JÉGTÖRŐK, ÚSZÓDOKK ÉS PARTKÖZELI MOZGÓ EGYSÉGEK KIVÉTELÉVEL); A LEGALÁBB 365 KW TELJESÍTMÉNYŰ VONTATÓHAJÓK; A LEGALÁBB 100 BRUTTÓ REGISZTERTONNA ŰRTARTALMÚ, A KÖZÖSSÉGEN KÍVÜLI EXPORT CÉLJAIRA HASZNÁLT HALÁSZHAJÓK; ÉS A FENT EMLÍTETT HAJÓK VÍZREBOCSÁTOTT ÉS MOZGÁSKÉPES FÉLKÉSZ HÉJSZERKEZETEI....7 C.A PÁLYÁZAT TARTALMA...8 C1. Támogatható tevékenységek köre...8 C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek...8 C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek...8 C.1.3 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek...9 C2. Elszámolható költségek...9 C3. Nem elszámolható költségek...11 C4. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások...13 C5. A projekt fenntartására vonatkozó kötelezettség...13 C6. A projekt területi korlátozása...13 D.PÉNZÜGYI FELTÉTELEK...15 D.1. Támogatás formája...15 D.2. Támogatás mértéke...15 D.3. Támogatás összege...15 D.5. Az önrész összetétele...16 D.6. Az előleg speciális szabályai...16 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...17 E.1. Kiválasztási kritériumok...17 E.2. Monitoring mutatók...21 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...22 F.1 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...22 F.2. Az általános útmutatót kiegészítő fogalomjegyzék...24 F3. Csatolandó dokumentumok listája...26 F5. Általános segédletek...32 A Pályázati Felhívás és Útmutató elválaszthatatlan része az Általános feltételek a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati 2

3 Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: Általános Feltételek c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat / projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati / Tervezési Felhívás és Útmutatóban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az Általános Feltételek c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A.1 Alapvető cél A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése, továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez. A pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá. Jelen pályázati kiíráson belül a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre. A.2 Rendelkezésre álló forrás Az egyes Operatív Programokban a pályázat meghirdetésekor a támogatásra tervezett keretösszeg az adott kiírásra vonatkozóan várhatóan az alábbiak szerint alakul. Operatív Program Mrd Ft Dél-Alföldi Operatív Program 2,00 Dél-Dunántúli Operatív Program 2,00 Észak-Alföldi Operatív Program 3,39 Észak-Magyarországi Operatív Program 3,00 Közép-Dunántúli Operatív Program 2,85 Közép-Magyarországi Operatív Program 2,00 Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2,50 Összesen 17,74 4

5 A.3 Támogatható pályázatok várható száma Az egyes Operatív Programokban a jelen felhívás keretében támogatott pályázatok várható száma: Operatív Program Támogatott pályázatok várható száma (db) Dél-Alföldi Operatív Program 40 Dél-Dunántúli Operatív Program 40 Észak-Alföldi Operatív Program 50 Észak-Magyarországi Operatív Program 50 Közép-Dunántúli Operatív Program 40 Közép-Magyarországi Operatív Program 40 Nyugat-Dunántúli Operatív Program 40 Összesen 300 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Pályázók köre: A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt: Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212) Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231, 232) Konzorciális együttműködésben beadott pályázat nem támogatható. Az Általános Feltételek c. dokumentum konzorciumokra vonatkozó részei jelen kiírás tekintetében nem relevánsak. B2. A pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok Az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározott kizáró okokon kívül az alábbi pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok kerülnek meghatározásra. Nem nyújtható beruházási támogatás azon mikrovállalkozás részére, amelynek fejlesztése a budapesti agglomeráción kívül, nem városi rangú a következő feltételek valamelyikének megfelelő településen valósul meg: - népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km 2, vagy - állandó népessége nem haladja meg az főt. 5

6 Azon települések listáját, melyeken mikrovállalkozások fejlesztése is megvalósulhat, a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet) alapján komplex programmal segítendő Leghátrányosabb Helyzetű Kistérségekre allokált forrás terhére részesült telephelyfejlesztést célzó támogatásban; aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/szja bevallással/eva bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel. Jelen pályázati felhívás keretében egy kedvezményezett egy településen csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatást. Lehetőség nyílik arra, hogy egy pályázó több pályázat keretében több telephelyét is fejlessze. Azonban felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét arra, hogy ebben az esetben a megtartott munkahelyek száma a szakmai értékelés során csak egy pályázat kapcsán kerül figyelembe vételre. Lehetőség nyílik arra, hogy egy pályázó egy pályázat keretében, egy régión belül több telephelyet is fejlesszen. B3. Méret: A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kisés középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. B4. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel, egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező, a B1 pontban meghatározott jogi formájú szervezetek pályázhatnak. B5. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, akik, vagy amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki. Amennyiben a pályázó az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazatban tevékenykedő vállalkozásnak minősül, ezen Korm. rendelet megfelelő rendelkezéseit és az alábbiakat is figyelembe kell venni. Csekély összegű támogatás (de minimis) esetén támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai; b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; 6

7 c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: i) a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, ii) vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) a szénipar vállalkozásai; e) teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozások esetében; f) import áruk helyett a hazai áru használatától függő támogatás; g) harmadik országokba, vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséghez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. Regionális beruházási támogatás esetén támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra-ágazat; b) hajóépítési ágazat, amennyiben az alábbi méretű a Közösség területén önjáró tengeri kereskedelmi hajók építését végzik: - a legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú, utasok és/vagy áruk szállítására használt hajók; - a legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú, különleges rendeltetésű hajók (például kotróhajók és jégtörők, úszódokk és partközeli mozgó egységek kivételével); - a legalább 365 kw teljesítményű vontatóhajók; - a legalább 100 bruttó regisztertonna űrtartalmú, a Közösségen kívüli export céljaira használt halászhajók; és - a fent említett hajók vízrebocsátott és mozgásképes félkész héjszerkezetei. c) szénipar; d) acélipar; e) szintetikusszál-ipar; f.) az EK szerződés I. mellékletében felsorolt termékek termelése, azok feldolgozása, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatala, valamint a pálinkatermékek termelése, feldolgozása és forgalomba hozatala. 7

8 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Felhívjuk a figyelmet, hogy az Általános Feltételek c. útmutató általánosságban tartalmazza mind a támogatható tevékenységeket, mind az elszámolható költségek körét. Amennyiben eltérés tapasztalható a jelen útmutató, illetve az Általános Feltételek c. dokumentum között, minden esetben a jelen útmutatóban foglaltak az irányadók. Kizárólag az itt felsorolt tevékenységek támogathatók, illetve az itt nevesített költségek elszámolhatók a pályázat keretében. C1. Támogatható tevékenységek köre Pályázat keretében kizárólag a C1.1 és a C1.2 pontokban felsorolt tevékenységekre lehet támogatást igényelni. A felsorolt tevékenységeken kívül egyéb tevékenység nem támogatható. Az NFÜ által előírt kötelezően megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó előírások az Általános Feltételek c. dokumentumban találhatóak. A pályázat keretében nem támogatható szinten tartó, és helyettesítő beruházás. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után. A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie. Az önállóan támogatható tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz elegendő, a fent felsorolt tevékenységek közül egynek a megvalósítása; illetve a projekt nem kell, hogy tartalmazzon önállóan nem támogatható, kapcsolódó - a C.1.2 pontban felsorolt - tevékenységet. C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek 1. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének. 2. Eszközök beszerzése. 3. Kármentesítés. Az önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz nem elegendő a fent felsorolt tevékenységek megvalósítása, hanem szükséges legalább egy, a C.1.1 pontban felsorolt tevékenység megvalósítása is. 8

9 C.1.3 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Nyilvánosság biztosítása A nyilvánosság biztosítására vonatkozó általános előírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum tartalmazza. A projektgazda a támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során B típusú hirdető táblát és a projekt megvalósítását követően D típusú emléktáblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. C2. Elszámolható költségek A költségek elszámolhatóságának általános szabályait az Általános Feltételek c. dokumentum tartalmazza. Jelen pályázat keretében a pályázat benyújtását követően felmerülő megvalósításhoz kapcsolódó alábbi költségek elszámolhatók. C.2.1. Elszámolható költségek típusai: C Alapinfrastrukturális beruházások költségei Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, és bővítésével kapcsolatos költségek számolhatóak el: ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat; őrző-védelmi hálózat; gázhálózat, gázfogadó állomás; távhővezeték, egyéb fűtési, hűtési rendszerek; elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, közvilágítás; eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító; hulladékkezelő létesítmények; átereszek, vízi létesítmények; informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök; a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat kialakítása; a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók kialakítása; parkosítás, kertépítés; vasúti vágány meghosszabbítása és korszerűsítése; vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj); a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés. 9

10 a fejlesztés tárgyára aktiválható terv ellenőr költsége. A C.1.2 pontban meghatározott önállóan nem támogatható alapinfrastrukturális beruházások költségei a projekt összes elszámolható költségének maximum 40%-áig támogathatóak. C Építés, átalakítás, bővítés Az épületek, építmények építési és bővítési költségei akkor számolhatóak el, ha azok a projekt végrehajtásához szükségesek. Az építési költségek alatt kell érteni: komplex terület-előkészítés (bontás, törmelék elhordás, tereprendezés) költsége; termelő és/vagy szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épületek építésének, a meglévő épületek átalakításának, bővítésének költsége; épületgépészeti beruházások költségei; a fejlesztés tárgyára aktiválható műszaki ellenőrzés költségei; kerítés építése; akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, lift, piktogramok, Brailleírásos táblák stb.), kizárólag az új, illetve az előtt épült épületek esetén; az épületre aktiválható technológiafejlesztés. a fejlesztés tárgyára aktiválható terv ellenőr költsége. C Eszközbeszerzés A működést és termelést elősegítő funkciók ellátásához, valamint új funkció kialakításához, indításához szükséges új, illetve 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz első üzembe helyezésének éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelőző harmadik év), egyenként minimum nettó Ft értékű eszközök beszerzése (kivéve a C3. pontban felsoroltak). Nettó Ft alatti beszerzési értékű eszköz csak akkor támogatható, ha az a nettó Ft feletti beszerzési értékű eszköz tartozéka. A beszerzések esetén az alábbi költségek számolhatók el: a tevékenységek végzéséhez szükséges új, illetve három évnél nem régebbi eszközök és berendezések vételára, szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az első minősítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva), az eszközök első felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára az eszközbeszerzésre érvényes %-os korlátozáson belül. A C.1.2 pontban meghatározott önállóan nem támogatható eszközbeszerzés költségei a projekt összes elszámolható költségének maximum 20%-áig támogathatóak. C Kármentesítés költségei Abban az esetben lehetséges elszámolható költségként történő szerepeltetése, ha az adott fejlesztés barnamezős területen valósul meg. Lőszermentesítés költsége csak abban az esetben számolható el a kármentesítés költségei között, amennyiben a beruházás korábbi katonai hasznosítású területen valósul meg. 10

11 A C.1.2 pontban meghatározott önállóan nem támogatható kármentesítés költségei a projekt összes elszámolható költségének maximum 15%-áig támogathatóak. C.2.2 A projekt költségvetésének belső korlátai: Elszámolható költség kategória A projekt összes elszámolható költségének %-ában kifejezve (maximum értékek) Eszközbeszerzés 20 Kármentesítés költségei 15 Önállóan nem támogatható alapinfrastruktúra 40 fejlesztés Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. C.2.3 Állami támogatási szabályok A részletes szabályokat az Általános Feltételek c. dokumentum tartalmazza. A fent felsorolt elszámolható költségek állami támogatási szempontú besorolásának összefoglaló táblázata: Költségtípus Támogatási kategória Alapinfrastrukturális beruházások költségei Építés, átalakítás és bővítés költsége Eszközbeszerzés Kármentesítés költségei Regionális beruházási támogatás Regionális beruházási támogatás Regionális beruházási támogatás Csekély összegű támogatás C3. Nem elszámolható költségek Jelen pályázat keretében nem elszámolható a C2.1 pontban fel nem sorolt költség. Az Általános Feltételek c. dokumentum C fejezetében foglaltakon túl a pályázati kiírás keretében nem elszámolható költség különösen, Garanciális költségek, A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége, Franchise díj, A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek, Előkészítési célú tevékenység költségei (például: pályázatkészítés, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj), Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, Jelzálog, bankgarancia költségei, 11

12 Bér- és járulékköltségek (pl. vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), Működési költségek (rezsi), Reprezentációs költségek, Utazási- és szállásköltségek (pl. vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható), Kiszállási díj, Jogszabályfrissítési díj, Fordítási költségek, Információs technológia-fejlesztések költségei, Vállalati HR fejlesztés költségei Tanácsadás igénybevételének költségei Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának költségei, Piacra jutás költségei Projektmenedzsment költségei, Föld és ingatlanvásárlás költségei, Lízing díj, bérleti díj, ÁFA, Deponálási, takarítási, költségek, Anyagigazgatási költségek, Árkockázati fedezet, Saját teljesítés, A pályázó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, A pályázó önmagától, továbbá a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő műszaki eszközök, berendezések, immateriális javak bekerülési értéke és az igénybe vett szolgáltatások költségei, Műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, Meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik, Eszközök leszerelési költsége, Olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a kedvezményezett csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be, Azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már használatban voltak, Irodabútor, Készletek beszerzése, Fogyasztási cikkek beszerzése, Jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, Operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy ingatlan, Az apportált eszköz, ingatlan értéke, Üzletrész- és részvényvásárlás, Gyártási licenc, gyártási know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja, Nem gyártási jellegű licenc, nem gyártási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével, A projekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpontjában, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók számát meghaladó szoftverlicencek díja, munkaállomások (teljes számítógép konfiguráció vagy laptop), szoftverek költsége, Informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége, A terméktámogatási díj. 12

13 C4. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C.4.1 A projekt tartalmára vonatkozó korlátozások: Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a Pályázati Felhívás és Útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Nem támogatható kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés. Nem támogatható pénzügyi szolgáltató tevékenység célját szolgáló fejlesztés. Nem támogatható hulladékgazdálkodási tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR ). Nem támogatható építőipari tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR ). Nem támogatható logisztikai beruházás célját szolgáló fejlesztés. Nem támogatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés célját szolgáló fejlesztés. Nem támogatható azon projekt, amelynek megvalósításához a Pályázó már rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel és ez alapján már megkezdődött a kivitelezés, történt bejegyzés az építési naplóba. Ebben az esetben megkezdettnek minősül a beruházás akkor is, ha a Pályázó a pályázat keretében az eddig felmerült költségeket nem, kizárólag a fejlesztés befejezéséhez szükséges költségeket kívánja elszámolni a pályázat keretében. C.4.2 Előnyt élveznek és az értékelés során plusz pontot kapnak azok a pályázók/projektek: - amelyek keretében új (egyéb állami, vagy európai uniós forrásból nem támogatott) munkahelyek teremtésére tesz vállalást a pályázó; - amelyek Ipari Park területén és/vagy barnamezős területen és/vagy ROP-ból támogatott ipari területen megvalósuló fejlesztést tartalmaznak; - amelyek a regionális sajátosságokhoz illeszkednek (a 2. számú mellékletben felsorolt kiemelt ágazatok). C5. A projekt fenntartására vonatkozó kötelezettség Az Általános Feltételek c. dokumentumban foglaltakon túlmenően a pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatással létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a projekt befejezését követően 3 évig fenntartja. A pályázónak vállalni kell, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő három naptári évben az átlagos statisztikai létszámának éves átlaga nem csökkenhet a bázislétszám alá, valamint új munkahely teremtés vállalása esetén vállalását megtartja. Bázislétszámnak a január 1-től december 31-ig terjedő 12 hónap átlagos havi állományi létszáma minősül. C6. A projekt területi korlátozása A fejlesztést az adott régióban lehet végrehajtani. A telephelyek fejlesztésére az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (terület-felhasználási egység) minősített projekthelyszínre vonatkozó 13

14 pályázatok benyújtásával van lehetőség. Ettől eltérő övezeti besorolás esetén kizárólag barnamezős területekről lehetséges pályázat benyújtása. 14

15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D.1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D.2. Támogatás mértéke A támogatás mértéke az igényelt támogatás, valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve. A maximálisan igényelhető támogatási mérték megtartásának ellenőrzése két tizedesjegy pontosságig történik. A projekt helyszíne Támogatás maximális mértéke Budapest 25% Pest megye 35% Pest megye hátrányos helyzetű kistérség 40% Közép-Dunántúl 50% Nyugat-Dunántúl (középvállalkozás) 40% Nyugat-Dunántúl (mikro és kisvállalkozás) 50% Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50% D.3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Igényelhető támogatás összege minimum maximum Dél-Alföldi Operatív Program 10 millió Ft 100 millió Ft Dél-Dunántúli Operatív Program 10 millió Ft 100 millió Ft Észak-Alföldi Operatív Program 10 millió Ft 150 millió Ft Észak-Magyarországi Operatív Program 10 millió Ft 150 millió Ft Közép-Dunántúli Operatív Program 10 millió Ft 100 millió Ft Közép-Magyarországi Operatív Program 10 millió Ft 100 millió Ft Nyugat-Dunántúli Operatív Program 10 millió Ft 100 millió Ft 15

16 D.5. Az önrész összetétele Az önrész az alábbi elemekből állhat, igazolása az Általános Feltételek c. dokumentumban meghatározottak szerint történik. számlapénz bankbetét Saját forrás elemei a pályázó nevére szóló értékpapír bankhitel tagi kölcsön, magánkölcsön a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés Kifizetett számlák, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok Igazolás módja az általános útmutatóban meghatározottak szerint az általános útmutatóban meghatározottak szerint az általános útmutatóban meghatározottak szerint az általános útmutatóban meghatározottak szerint az általános útmutatóban meghatározottak szerint az általános útmutatóban meghatározottak szerint az általános útmutatóban meghatározottak szerint Önrész igazolás módja: Pályázat benyújtásakor a projekt adatlapon tett pályázói nyilatkozat, Támogatási Szerződés kötéskor igazolás. D.6. Az előleg speciális szabályai Jelen pályázati kiírás keretében a támogatás maximum 25%-ának megfelelő mértékű előleg vehető igénybe. 16

17 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a jelen pályázati felhívás és útmutató alábbi pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig az elért pontszám sorrendjében támogatásban részesül. E.1. Kiválasztási kritériumok I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai: Szempont A pályázat az előírt példányszámban (1 eredeti + 2másolat + CD/DVD lemez) került benyújtásra. A projekt adatlap, a kért elektronikus adathordozón elektronikus formában is benyújtásra került. A pályázó a megadott határidőn belül, postán vagy gyorspostai küldeményként feladva benyújtotta pályázatát. A pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő dátum nem későbbi a benyújtási határidőnél. Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összegek, és az igényelt támogatási mérték nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket. A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai) A pályázó megfelel a kritériumnak A pályázó nem felel meg a kritériumnak Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! Amennyiben a benyújtott pályázat megfelel a fenti feltételeknek, sor kerül annak formai ellenőrzésére, azaz a pályázat jogosultságának (hiánypótoltatható befogadási kritériumok) ellenőrzésére. 17

18 I.2. A pályázat hiánypótolható befogadási kritériumai: Szempont Igazolás módja 1. A pályázatot magyar nyelven nyújtották be. Projekt adatlap 2. A papír alapon (eredeti példány) és a digitálisan (xdat) benyújtott pályázati dokumentáció mindenben megegyezik. A papír alapon benyújtott projekt adatlapon szerepelnek a kitöltő program által generált vonalkódok valamint a hozzájuk tartozó karakterláncok és ezek minden oldalon egyezőek. Projekt adatlap, és xdat fájl vonalkódja 3. Az eredeti és a másolati példányok mindenben megegyeznek. Pályázati dokumentáció 4. A pályázat összefűzött (pl. dossziéban lefűzött, spirálozott), oldalszámozott tartalomjegyzékkel, folyamatos oldalszámozással, minden tartalommal rendelkező oldalt oldalszámmal ellátott formában került benyújtásra. (kivéve a külön mellékletet képező műszaki dokumentációkat) Pályázati dokumentáció 5. A pályázó a B1. pontban leírt feltételeknek megfelel. Projekt adatlap 6. A pályázó nem tartozik kizáró okok alá. Projekt adatlap 7. A pályázó megfelel a B3. pontban foglalt feltételeknek. Projekt adatlap 8. A pályázó a B4. pontban leírt feltételeknek megfelel. Projekt adatlap 9. A pályázó a B5. pontban leírt feltételeknek megfelel. Projekt adatlap A projekt tartalma nem esik a C4.1. pontban meghatározott korlátozások alá. A pályázó vállalta a C5 pontban meghatározott kötelező munkahelymegtartást. A projekt megfelel a megvalósítás idejére vonatkozó feltételeknek. A pályázat megvalósításának helyszíne a C6. pontban foglaltakkal összhangban van. A projekt kezdési időpontja nem korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja A Pályázó a Projekt adatlap Esélyegyenlőség érvényesítése pontjában legalább kettő szempontnál tett vállalást. A Pályázó a Projekt adatlap Környezeti Fenntarthatóság pontjában mindkét kategóriában tett vállalást. Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap 18

19 A Projekt adatlap valamennyi rovata jelen Útmutató, illetve az Útmutató a projekt adatlap kitöltéséhez c dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad. A pályázat tartalmazza a kötelező indikátorokra előírt vállalásokat. A költségvetés összhangban van a költségvetést alátámasztó dokumentumokkal. Projekt adatlap Projekt adatlap Projekt adatlap és tételes tervezői költségbecslés(ek) és/vagy árajánlat(ok) 20. A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek formai és tartalmi szempontból egyaránt maradéktalanul, a megfelelő sorszámmal megjelölve, csatolva lettek. Csatolt mellékletek az F3. pontnak megfelelően Amennyiben a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, fent előírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra azok pótlására a pályázónak hiánypótlás keretében van lehetősége, kivéve a jogszabályban (I.1. A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai) rögzített eseteket. A pályázónak a jelen pontban szereplő jogosultsági kritériumoknak a pályázat benyújtásakor kell megfelelnie, amelyet a fent kifejtettek szerint hiánypótlás során is teljesíthet. Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljes körűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye. Befogadásra azon pályázatok kerülhetnek, amelyek a fentiekben foglalt befogadási kritériumoknak maradéktalanul megfelelnek. Tartalmi értékelésre csak a befogadott pályázatok kerülnek. II. A pályázat tartalmi/szakmai értékelési kritériumai II.1. A pályázat tartalmi jogosultsági kritériumai A tartalmi/jogosultsági értékelés igen/nem/részben válasszal történik, amelyet a szakmai értékelőnek indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a projektgazdának. Amennyiben a projektgazda a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempontra vonatkozóan az nemleges értékelést von maga után. Amennyiben a pályázat elszámolható költségvetése nem támogatható, vagy nem elszámolható költségeket tartalmaznak, úgy a projekt elszámolható költsége a szakmai értékelés során csökkenésre kerül. Amennyiben az 1., 2., 5. pontokban az értékelés nem, a szakmai értékelő további tartalmi/szakmai értékelés nélkül, 0 ponttal terjeszti elutasításra a pályázatot. 19

20 A pályázat tartalmi jogosultsági kritériumai 1. A projekt illeszkedik a pályázati kiírás céljához. Igen/Nem A projekt tartalmaz minimum egy önállóan támogatható tevékenységet. A pályázó megfelel az Általános útmutatóban meghatározott feltételeknek. A projekt költségvetése megfelel a belső arányokra vonatkozó előírásoknak. A projekt tartalma nem esik a C4.1. pontban meghatározott korlátozások alá. Igen/Nem Igen/Nem/Részben Igen/Nem/Részben Igen/Nem/Részben 6. A projektköltségvetés számszakilag hibátlan. Igen/Nem/Részben A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA státuszának megfelelően készült. A projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra. Igen/Nem/Részben Igen/Nem II.2. A pályázat szakmai értékelési kritériumai Telephelyfejlesztés Pontszám I. A pályázó adatai alapján: Korrigált eredmény mutató Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény 10 1/1.a Korrigált eredmény mutató 10 1/1.b Egy foglalkoztatottra jutó adózás előtti eredmény Eladósodottság foka (kötelezettségek/összes forrás) Regionális sajátosságok 10 20

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató:

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató: Diversity Kft. Web: www.diversitykft.hu Email: palyazatok@diversitykft.hu Telefon: +36 70 3404697 Tájékoztató: A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat célja a mikro, kis-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Telephelyfejlesztés a területi kohézióért Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-1.1.1/D-14 Alapvető cél: A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu. Telephelyfejlesztés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu. Telephelyfejlesztés Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program DAOP- 1.1.1./E -11 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP- 1.1.1./D-11 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP- 1.1.1./C -11 Alapvető cél: a mikro, kis- és középvállalkozások

Részletesebben

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért Részcélok (A2.) 1. részcél: Telephely fejlesztés: Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak,

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-1.1.1/E-12 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-1.1.1/C-12 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA Telephelyfejlesztés

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment támogatása 1 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása A pályázat célja: A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs

Részletesebben