Az OORI dolgozóinak publikációs/tudományos tevékenysége 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OORI dolgozóinak publikációs/tudományos tevékenysége 2007"

Átírás

1 Az OORI dolgozóinak publikációs/tudományos tevékenysége 2007 Monográfiák, ill. könyvrészletek:: RACSMÁNY Mihály ALBU Mónika LUKÁCS Ágnes PLÉH Csaba: A téri emlékezet vizsgálati módszerei: fejlıdési és neuropszichológiai adatok = A fejlıdés zavarai és vizsgálómódszerei / szerk. Racsmány Mihály. Bp.: Akad. K., p. Tóth A - FAZEKAS Gábor - Arz G- Jurak M: Robotok a gyógytornásztatásban. In: Kocsis L. és mtsai szerk.: Mozgásszervek biomechanikája. TERC, Budapest, 2007: p. Jobbágy Á - Harcos P- FAZEKAS Gábor:. Mozgásanalízis alkalmazása neurológiai betegségek diagnosztizálására: Gyakran használt mozgásminták. in: Halász G (szerk.): Modellezés a biomechanikában. Budapest: Mőegyetemi kiadó, p. Jobbágy Á - FAZEKAS Gábor: Mozgásanalízis alkalmazása neurológiai betegségek diagnosztizálására: Agyérkatasztrófát szenvedett betegek minısítése mozgásanalízis alapján. in: Halász G (szerk.) Modellezés a biomechanikában. Budapest: Mőegyetemi kiadó, Besze Tibor- Demirkán Mária-GINZERY Patrícia- Kogon Mihály-KULLMANN Lajos-MÉSZÁROS Edit - Moravcsik Tamás, Pauló Szilvia: Kerekedj felül! Füzetek ADDETUR Alapítvány a Phare ACCES Makro támogatásával, Budapest: ADDETUR Alapítvány,2007. HORVÁTH Mónika: A mozgásvizsgálat módszerei, mozgáskárosodás felmérése elektromiográfiával. in:mozgásszervek biomechanikája szakkönyv, tankönyv, fej. Terc Kft. Kiadó, 2007, Budapest. (könyvfejezet) HORVÁTH Mónika: A mozgásvizsgálat módszerei, stabilitásvizsgálatok.in: Mozgásszervek biomechanikája szakkönyv, tankönyv, fejezet. Terc Kft. Kiadó, 2007, Budapest. (könyvfejezet) KLAUBER András: 5.2. A segédeszközökrıl általában A kerekesszékrıl általában in: Akadálymentes építészet szerk. Nagy Bendegúz. Bp.: Verl. Dashöfer Szakk., DVD SZÉL István: Stroke rehabilitáció: elsısorban a családorvos számára. MOGÁNNÉ TÖLGYESY Szilvia: Ergoterápia a stroke beteg ember függetlenségének támogatásáért. Bp.: UCB, p. (UCB kiskönyvtár) TILL Attila: Magyarországi szabályozás 3.3. in: Akadálymentes környezet / szerk. Nagy Bendegúz. Bp.: Verl. Dashöfer Szakk., DVD

2 VÉN Ildikó /szerk./: Intézeti ellátást igénylı baleseti sérültek rehabilitációja / [Bp.] : ORFMMT, p. (Rehabilitációs füzetek) Az egyes fejezeteket irták: Demeter Anikó, Fonyódi Ildikó, Katona Enikı, Magyar János, Mészáros Gabriella, Nemes László, Pénzesné Rozsits Ágnes, Takáts Emese, Tas András, Tóthné Csordás Ágnes, Stágelné Mata Klára, Szentirmay Rita, Szépe Julianna, Vén Ildikó VERSEGHI Anna GERVÁN Patrícia DONAUER Nándor: A téri komplex ábra in: Racsmány Mihály /szerk/: A fejlıdés zavarai és vizsgálómódszerei Mihály. Bp.: Akadémia, p. VERSEGHI Anna: A corticalis sérülés okozta vizuális diszfunkciók. In: Somlai J.(szerk.) Neuroophthalmologia. Budapest: PressCon Kiadó, p. Folyóirat cikkek: 1. PAULIK Edit BELEC Borbála MOLNÁR Regina MÜLLER Anna - BELICZA Éva KULLMANN Lajos NAGYMAJTÉNYI László: Az Egészségügyi Világszervezet rövidített életminıség kérdıívének hazai alkalmazhatóságáról = Orvosi Hetilap 2007; 148/4/: TRÓZNAI Tibor KULLMANN Lajos: Az idıs emberek életminıségének és idısödéssel kapcsolatos attitődjeinek vizsgálata = LAM 2007; 17/2/: DÉNES Zoltán-KÁLLAY Miklós-BÖLCSHÁZY Zoltán: A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során = Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet 2007;50/1/: TURCSÁNYI István FRIDÉN, Jan RENNER Antal KERTÉSZ Györgyi MÉSZÁ- ROS Edit TÓTH László RÁCZ Róbert FARKAS Csaba: Rekonstrukciós mőtétek felsı végtagon tetraplegiás betegeknél : A markolás és kulcsfogás helyreállítása = Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 2007;50/1/: FAZEKAS, Gabor HORVATH, Monika TROZNAI, Tibor TOTH, Andras: Robot-mediated upper limb physiotherapy for patients with spastic hemiparesis: A preliminary study = Journal of Rehabilitation Medicine 2007;39/7/: IF: 2,168 (2006.érték!) 6. TIHANYI, Tekla Kornélia HORVÁTH, Mónika FAZEKAS, Gábor HORTO- BÁGYI, Tibor TIHANYI, József: One session of whole body vibration increases voluntary muscle strength transiently in patients with stroke = Clinical Rehabilitation 2007;21/9/: IF: 1,5 (2006.érték!) 7. MARINČEK, Črt KULLMANN, Lajos: 9th EFRR Congress in Budapest, Partnership in Research in Rehabilitation = International Journal of Rehabilitation Research 2007;30./Suppl.1./:9. 8. KULLMANN, Lajos: Evidence based medicine evidence based medical training? = International Journal of Rehabilitation Research 2007; 30./Suppl.1./:16-17.

3 9. FAZEKAS, Gabor HORVATH, Monika TOTH, Andras JURAK, Mihály STEFANIK, Györgyi BOROS, Zsuzsanna TROZNAI, Tibor: Steps in the development of robot aided upper limb physiotherapy with the REHAROB System = International Journal of Rehabilitation Research 2007; 30./Suppl.1./: HORVÁTH, Mónika FAZEKAS, Gábor TRÓCSÁNYI, Márta TÓTH, András - FOLYOVICH, András DÉNES, Zoltán SZÉL, István HERCZEG, Eszter: Application of isometric force measurement in the assessment of status in patients with stroke = International Journal of Rehabilitation Research 2007;30./Suppl.1./: Jurak M.-Tóth A.-FAZEKAS G.-HORVATH M.: An approach to consider upper limb kinematics for the improvement of motion control in a two arm robotic rehabilitation system. Proceedings of the 2007 IEEE 10th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR2007), Noordwijk, Netherlands, 2007.June Paper No lektorált konferencia közlemény + interaktív prezentáció. 12. JOBBÁGY A. FAZEKAS G.: Rating stroke patients based on movement analysis. Proceedings of the 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering And Computing (MEDICON2007), June ,Ljubljana, Slovenia, pp lektorált konferencia közlemény 13. PILISSY, Tamás PAD, Kitti FAZEKAS, Gábor HORVATH, Monika STEFANIK, Györgyi LACZKÓ, József: The role of ankle-joint during cycling movement task = International Journal of Rehabilitation Research 2007;30./Suppl.1./: BELICZA, Eva KULLMANN, Lajos: The development of performance indicators for rehabilitation care in Hungary = International Journal of Rehabilitation Research 2007;30/Suppl.1/: DENES, Zoltan KEMENCZI, M. KULLMANN, Lajos: Quality improvement activities and experiences with quality indicators in a rehabilitation institute = International Journal of Rehabilitation Research 2007;30./Suppl.1/ KULLMANN, Lajos TRÓZNAI, Tibor VARJÚ, Cecilia: Assessment of the quality of life of elderly people in Hungary by the WHOQOL-OLD instrument; psychometric properties = International Journal of Rehabilitation Research 2007; 30. /Suppl.1./: 99. p. 17. BOROS, Erzsebet VARGA, Daniel KENEZ, Julia KAKUK, Ilona NAGY, Zoltan: Quality of life after decompressive draniectomy for space occupying brain infarct = International Journal of Rehabilitation Research 2007;30./Suppl.1./: Tibor VÁMOS-Kuniyasu Imanaka: Is variable practice effective in acquiring accurate isometric force production? = International Journal of Rehabilitation Research 2007; 30./suppl.1.): KULLMANN Lajos: Rehabilitáció a járóbeteg-ellátásban = Rehabilitáció 2007;17./2/ 8-12.

4 20. TILL Attila: Kétoldali csípıreszekció leukaemiás, gerincvelısérült betegen = Rehabilitáció 2007;17/2/: BORS Katalin BOROS Erzsébet: MOOT-COMP-1 tanulmány: A Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaságnak az antiporoticus kezelési eljárások compliance-ét vizsgáló tanulmánya = Ca és Csont 2007;10/4/ p. 22. DÉNES Zoltán FEHÉR Miklós VÁRKONYI Andrea: A felsı végtagi spasticitás kezelése botulinum A toxinnal = Ideggyógyászati szemle 2007;60/6-7/: VIZKELETI Tibor KULLMANN Lajos: In memoriam Dr.Hemmo Wounters = Magyar Trauma, Ortopédia, Kézsebészet 2007;50/1/: HORVÁTH Mónika: Fizioterápiás lehetıségek Parkinson-betegek számára.= Családorvosi Fórum 2007;4 25. FARKAS Péter- Szitkay Sándor: Az amputációs csonk szövıdményei érbetegségben=sebkezelés, sebgyógyulás 2007;10: Szitkay Sándor- Daróczy Judit-Farkas Péter: Amputációs csonk nem gyógyuló sebei = Sebkezelés, sebgyógyulás 2007;10: BOROS Erzsébet-ORMOS Gábor: Szédülés a reumatológus szemével verticalis vertigo = Háziorvos Továbbképzı Szemle, 2006;12: MOGÁNNÉ TÖLGYESY Szilvia: Ergoterápia hazai fejlıdése. Rehabilitáció 2007;17(1.klszám) 29.HERCEG Dóra: Kis-állat terápia a felnıttek foglalkoztatásában. Felnıttképzés 2007;5/3/ ELDAR R.- KULLMANN Lajos-Marincek C.- Sekelj-Kauzlaric K-Svestkova O-Palat M. Rehabilitation medicine in countries of Central/Eastern Europe = Disabil Rehabil. 2007;May 9.:1-8 [Epub ahead of print] IF: 1,164 (2006.érték!) Nemzetközi vizsgálatokban való részvétel: Dénes Zoltán: 1. Vizsgálatvezetı nemzetközi (Cseh-, Lengyel-, Magyarország részvételével) fázis III klinikai vizsgálatban: prospektiv, kettısvak, placebo-kontrollált, multicentrikus vizsgálat az NT 201 (botulinum toxin származék) hatásosságának és biztosságának vizsgálatára a stroke-ot követıen kialakult felsı végtagi spaszticitás kezelésében. 2. Inter-rater reliability tesztje a következı skáláknak (MERZ): Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale (TWSTRS) Jankovic Rating Scale (JRS) Blepharospasm Disbility Index (BSDI) Fazekas Gábor: Alladin Project

5 Tudományos fokozat: Dénes Zoltán: A másodlagos károsodások következményei, kezelésük és a megelızés lehetıségei a súlyos agykárosodást szenvedett betegek rehabilitációja során. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola (Ph.D.fokozat) (2007. november 10.) Fazekas Gábor: Robotok alkalmazása centrális motoneuron károsodás következtében felsıvégtagi bénulttá vált betegek gyógytornásztatásának támogatására a rehabilitáció során. házi védés: (2007.november 19.) Diplomamunkák: Lejtényi Gáborné: Az edukáció hiányosságai a diabeteszes láb kialakulásában. SE Egészségügyi Fıiskolai Kar Okleveles ápoló szak Egyéb (riportok, interjúk stb.) 1. Nem érdemes dramatizálni: A miniszteri megbízott a vizitdíj bevezetésérıl = Medical Tribune 2007; 5:/2/3. Köbli Anikó riportja Ari Lajossal 2. Kevesebb ágy, magasabb minıség = Egészségügyi Gazdasági Szemle 2007;45. /2/: Radnai Anna riportja dr. Kullmann Lajossal 3. A hiányzó feltételek: A hatékonyság és gazdaságosság tükrében = Kórház 2007; 13/6/: Radnai Anna riportja dr. Kullmann Lajossal 4. Útközben: Interjú Ari Lajossal, az EGVE elnökével = IME 2007;6/5/ Nagy András László riportja 5. Rehabilitációs szakmai események : Vándorgyőlés és Budapesten tartott nemzetközi konferencia = Kórház 2007;13/9/:86,88. Radnai Anna riportja dr. Kullmann Lajossal és Vekerdy-Nagy Zsuzsannával 6. Rehabilitáció térdnézetbıl = Népszabadság nov. 20.:5. Szalai Anna interjúja dr. Klauber Andrással 7. Ünnepség az OORI-ban : László Gergely emlékére = Kórház 2007; 13/12/:11. Radnai Anna riportja 8. A rehabilitáció csúcsán, finanszírozási lehézségekkel : Átadták a sport- és hidroterápiás részleget az Országos Rehabilitációs Intézetben. Ám az üzemeltetésük kérdéses = weborvos,2007.november

Az OORI munkatársainak publikációi

Az OORI munkatársainak publikációi Az OORI munkatársainak publikációi 2014 összeállítás alapja: Könyvtár publikációs jegyzéke + osztályok által leadott tud. munkák jegyzéke SZÖLLŐSI I. : A gátló folyamatok működése az afáziás nyelvhasználatban.

Részletesebben

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Társasága XXXIV. Vándorgyűlése

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Társasága XXXIV. Vándorgyűlése Csütörtök 11.30 13.00 Közgyűlés 13.00 14.00 Ebéd 14.00 15.30 Megnyitó, díjátadások Vas Imre emlékérem átadás E01 E02 László Gergely díjazott előadása: Elfeledett kincsünk: Kékestető. Betegoktatás jelentősége

Részletesebben

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke

A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke A Kaposi Mór Oktató Kórház munkatársainak publikációs jegyzéke 2011 Kaposvár 2012 A Kaposvár Kaposi Mór Oktató Kórház 2012 A bibliográfiát összeállította és szerkesztette DEÉ KITTI és LELOVICS ZSUZSANNA

Részletesebben

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága ;;; 9 QGRUJ\øO VH

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága ;;; 9 QGRUJ\øO VH Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága ;;; 9 QGRUJ\øO VH (J\ÈWWPøNÃG VEHQ D],632 9,.Ã] S HXUÀSDL.RQIHUHQFL M YDO Nyíregyháza, 2011. augusztus 25 27. Fővédnök Dr. Cserháti Péter,

Részletesebben

Második értesítés. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése

Második értesítés. Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXX. Vándorgyűlése Együttműködésben az ISPO VI. Közép európai Konferenciájával Nyíregyháza, 2011. augusztus 25 27. Második értesítés -

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, idő: Diploma kelte: Munkahely: Beosztás: Szakvizsgák:

Szakmai önéletrajz Név: Születési hely, idő: Diploma kelte: Munkahely: Beosztás: Szakvizsgák: Szakmai önéletrajz Név: Dr. Gaál János Születési hely, idő: Komádi, 1965. április 21. Diploma kelte: 1990, DOTE ÁOK Munkahely:1990-2001 szeptemberéig a DEOEC I.sz. Belgyógyászati Klinika 2001 szeptemberétől

Részletesebben

Publications of Jozsef Laczko (1987-2011)

Publications of Jozsef Laczko (1987-2011) Publications of Jozsef Laczko (1987-2011) 1. Laczkó J (2011): Modeling of Human movements, Neuroprostheses. Clinical Neuroscience/Ideggyogy Szle.61(5-6) pp. 162-167. IF: 0.23 2. Tibold, R., Fazekas, G.,

Részletesebben

Spasticus felső végtag sebészi rehabilitációja agykárosodott betegeknél Cerebralis paresis traumás agysérülés stroke ÖSSZEFOGLALÁS

Spasticus felső végtag sebészi rehabilitációja agykárosodott betegeknél Cerebralis paresis traumás agysérülés stroke ÖSSZEFOGLALÁS A Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Ortopédiai Osztály, Nyíregyháza 1, a DEOEC Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék, Debrecen 2 és az Országos Orvosi Rehabilitációs

Részletesebben

A daganatos betegségek szőrési ajánlásai az Amerikai Egyesült Államokban. In: Lege artis medicinae 2000. 10. évf. 3. sz. - p. 246-251. : ill.

A daganatos betegségek szőrési ajánlásai az Amerikai Egyesült Államokban. In: Lege artis medicinae 2000. 10. évf. 3. sz. - p. 246-251. : ill. 2000 A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása a WHO/ISH közös irányelve alapján, a hipertónia betegség kezelésére a családorvosi gyakorlatban. In: Háziorvos továbbképzı szemle 2000. 5. évf. 1. sz. -

Részletesebben

Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XXXIII. Kongresszusa és V. Nemzetközi Duna Szimpózium

Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XXXIII. Kongresszusa és V. Nemzetközi Duna Szimpózium Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság XXXIII. Kongresszusa és V. Nemzetközi Duna Szimpózium Budapest, Novotel Budapest 2005. október 13 15. Továbbképzô Nap Budapest, Novotel Budapest 2005.

Részletesebben

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus

VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus Program VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus 3 5 éves a Magyar Sporttudományi Társaság 5 th Anniversary of the Hungarian Society of Sport Science Sport egészség és teljesítmény" Sport Health and Performance"

Részletesebben

DR. SEFFER ISTVÁN tudományos munkássága

DR. SEFFER ISTVÁN tudományos munkássága DR. SEFFER ISTVÁN tudományos munkássága Témavezetés, mentori tevékenység (TDK) CSISZÉR ISTVÁN: Az emlőrekonstrukció stratégiai. [Martonvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem14. Tudományos Diákköri

Részletesebben

Szervizrobotok alkalmazása neurológiai károsodás következtében fogyatékossá vált személyeknél

Szervizrobotok alkalmazása neurológiai károsodás következtében fogyatékossá vált személyeknél valamint a környezeti szinten megvalósuló beavatkozásokat. 11 Mindhárom területen egyre növekvő szerep jut a fejlett technológián alapuló eljárásoknak, amefejlett technológia a rehabilitációban Szervizrobotok

Részletesebben

A Magyar Ortopéd. Társaság

A Magyar Ortopéd. Társaság A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 2013. évi közös Kongresszusa 2013. június 27-29. Budapest Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ 1 p r o g r a m f ü z e t A Magyar

Részletesebben

A Magyar Stroke Társaság. VIII. Konferenciája. Tudományos program

A Magyar Stroke Társaság. VIII. Konferenciája. Tudományos program A Magyar Stroke Társaság VIII. Konferenciája Tudományos program Budapest, 2007. május 24-26. Danubius Health Spa Resort Helia 1 TISZTELT KOLLÉGANŐK ÉS KOLLÉGÁK! A Magyar Stroke Társaság és a VIII., Budapesten

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2011; S1:1-168. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG

ÁLTALÁNOS RÉSZ A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG Irodalom ÁLTALÁNOS RÉSZ A FOGYATÉKOSSÁG ÉS A ROKKANTSÁG TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEI Aronoff G. M.: The Diasability Epidemic. Clin. J. Pain, 1:187, 1986. Berne R. M., Levy M. N.: Physiology. Mosby, Philadelphia,

Részletesebben

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére Pályázat Semmelweis Egyetem Onkológiai Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére dr. Polgár Csaba Budapest, 2014. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ KÓSA JÁNOS PÁL, PH.D. Személyi adatok. dr. Kósa János Pál Elektronikus levélcím: janos.kosa@pentacorelab.hu.

ÖNÉLETRAJZ KÓSA JÁNOS PÁL, PH.D. Személyi adatok. dr. Kósa János Pál Elektronikus levélcím: janos.kosa@pentacorelab.hu. ÖNÉLETRAJZ KÓSA JÁNOS PÁL, PH.D. Személyi adatok Név: dr. Kósa János Pál Elektronikus levélcím: janos.kosa@pentacorelab.hu Tanulmányok 1991-1996 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest Kutató Biológus

Részletesebben

Publikációk 2008-tól

Publikációk 2008-tól Babos Zsuzsanna Beck Ferencné Czigléné Farkas Katalin Dr. Deák Adrienn Feketéné dr. Szabó Éva Földesi Renáta Gál Franciska Horváth Dezsőné dr. Dr. Kelemen Anna Kiss Virág Klein Anna Dr. Mascher Róbert

Részletesebben

A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája

A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája Szerkesztette: Pilling János Magyar Thanatológiai Alapítvány, Pécs-Budapest, 2001. Előszó A XX. században az orvostudomány rendkívül erőteljesen

Részletesebben

XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus

XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus MOOT Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság (MOOT) XX. Kongresszusa PROGRAMfüzet Magyar Radiológusok Társaságának Osteologiai Szekciója (MRT-OS) XXI. Osteologiai

Részletesebben

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K C M Y CM MY CY CMY K 2014. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kiadványban szereplõ adatokban történõ változásokat a www.eqcongress.hu internetes honlapon folyamatosan frissítjük. Kiadja: Expert-Quality

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor

KÖRNYEZETVÉDELEM. Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor KÖRNYEZETVÉDELEM Ajánló bibliográfia (1999-2004) Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2004 A környezet állapotával és környezetvédelemmel

Részletesebben

A MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2013. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA

A MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2013. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA PROGRAMFÜZET 203. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA 2 Kedves Kolléganők és Kollégák! Megtisztelő feladat számomra, hogy a kongresszus egyik Elnökeként, valamint a Magyar Traumatológus Társaság leköszönő Elnökeként

Részletesebben

Program. Konferencia. Betegbiztonsági. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

Program. Konferencia. Betegbiztonsági. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében I. Betegbiztonsági Konferencia A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében Program Budapest, Danubius Hotel Flamenco 2015. március 19-21. 2015. MÁRCIUS

Részletesebben

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Book chapters / Könyvrészlet: B1. Sik Lányi C, Laky V, Tilinger Á, Pataky I, Simon L, Kiss B, Simon V, Szabó J, Páll A: Developing

Részletesebben

Dr. Varga János Tamás Ph.D. Önéletrajz

Dr. Varga János Tamás Ph.D. Önéletrajz Dr. Varga János Tamás Ph.D. Önéletrajz Személyes adatok: Munkahely: Országos Korányi Tbc- és Pulmonológiai Intézet 1121 Budapest, Pihenő út 1. Beosztás: osztályvezető főorvos Munkahelyi telefon: +3613913374

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben