Intravénás thrombolysis fiatal stroke-betegeknél

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intravénás thrombolysis fiatal stroke-betegeknél"

Átírás

1 Intravénás thrombolysis fiatal stroke-betegeknél A SITS-ISTR vizsgálat eredményei D. Toni, MD, PhD, FESO N. Ahmed, MD A. Anzini, MD, PhD S. Lorenzano, MD, PhD M. Brozman, MD, PhD M. Kaste, MD, PhD, FAHA, FESO R. Mikulik, MD, PhD J. Putaala, MD, PhD N. Wahlgren, MD, PhD, FESO A SITS-vizsgálók részéről Levelezési cím: Dr. Toni: KIVONAT Célkitűzés: A thrombolysis biztonságosságának és hatásosságának megállapítása 1850 éves betegeknél az 5180 éves korcsoporthoz viszonyítva a Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke International Stroke Thrombolysis Register (SITS-ISTR) nyilvántartásban rögzítettek alapján. Módszerek: A SITS-ISTR vizsgálatba 27671, a tünetek jelentkezése után 4,5 órán belül intravénás alteplázzal kezelt 18 és 80 év közötti beteget vontak be 2002 és 2010 között. A fôbb eredményességi mutatók a következôk voltak: a tüneteket okozó intracerebralis vérzés fellépte (SICH, symptomatic intracerebral hemorrhage; 4 pontos rosszabbodás a NIH Stroke Skálán [NIHSS] 24 órán belül és 2-es típusú parenchymalis haematoma), a mortalitás és a funkcionális függetlenség (módosított Rankin skála [mrs]: 02) három hónap után. Eredmények: A 3246 (11,7%) 18 és 50 év közötti betegnél a SICH 0,6%-os arányban fordult elô szemben az 51 és 80 év közöttiek 1,9%-ával (a korrigált esélyhányados [aor, adjusted odd ratio]=0,53; 95%-os konfidenciaintervallum [CI]:=0,310,90, p=0,02). A három hónap utáni mortalitás a 1850 éves korcsoportban 4,9%-os, míg az 51 és 80 év közöttiek esetében 14,4%-os volt (aor=0,49; 95%- os CI=0,400,60, ), a funkcionális függetlenség pedig a fiatalabb korcsoportban 72,1% volt az idôsebb korcsoport 54,5%-ához viszonyítva (aor=1,61; 95%-os CI=1,431,80, p<0,0001). A fiatal betegeknél végzett többváltozós elemzésben a kiindulási szisztolés vérnyomás (SBP, systolic blood pressure) volt az egyetlen, a tüneti intracerebralis vérzéssel kapcsolatba hozható független tényezô (p=0,04). A kiindulási NIHSS, a kiindulási vércukor, illetve a kiindulási képalkotó vizsgálat során talált infarktusjelek magasabb mortalitással és gyengébb funkcionális kimenetellel függtek össze. A férfi nem, a stroke elôtti módosított Rankin skála értékei és a pitvarfibrilláció (AF, atrial fibrillation) magasabb mortalitással jártak, az életkor, az SBP és az elôzetesen elszenvedett stroke pedig a módosított Rankin skálára voltak hatással. Következtetések: Az intravénás alteplázzal végzett kezelés biztonságos az ischaemiás stroke-ban szenvedô fiatal betegeknél, akik számára a kezelés több elônnyel jár, mint az idôsebb korosztályban. Vizsgálatunkban találtunk néhány, a tüneteket okozó intracerebralis vérzéssel, a mortalitással és a funkcionális kimenetellel összefüggésbe hozható tényezôt. Ezek az adatok hasznosak lehetnek a fiatal ischaemiás stroke-os betegek kiválasztásában thrombolysishez. A bizonyítékszint osztályozása: Ez a vizsgálat III. osztályú bizonyítékokat szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az intravénás alteplázzal kezelt, ischaemiás stroke-ban szenvedô fiatalabb (18 és 50 év közötti) betegek morbiditása és mortalitása alacsonyabb, mint az idôsebb (51 és 80 év közötti) betegeké. Eredeti megjelenés: Neurology 2012;78: Kiegészítô adatok a honlapon találhatók RÖVIDÍTÉSEK AF=(atrial fibrillation) pitvarfibrilláció; aor=(adjusted odds ratio) korrigált esélyhányados; CASES=Canadian Alteplase for Stroke Effectiveness Study; CI=(confidence interval) konfidenciaintervallum; DBP=(diastolic blood pressure) diasztolés vérnyomás; ECASS III=European Cooperative Acute Stroke Study III; mrs=módosított Rankin skála; NIHSS=NIH Stroke Skála; NINDS=National Institute of Neurologic Disorders and Stroke; SBP=(systolic blood pressure) szisztolés vérnyomás; SICH=(symptomatic intracerebral hemorrhage) tüneteket okozó intracerebralis vérzés; SITS-ISTR=Safe Implementation of Thrombolysis in StrokeInternational Stroke Thrombolysis Register; SITS-MOST=Safe Implementation of Thrombolysis in StrokeMonitoring Study; TOAST=Trial of Org in Acute Stroke Treatment. Munkahelyi háttér: Department of Neurology and Psychiatry (D.T., A.A., S.L.), La Sapienza University of Rome, Olaszország; Stroke Research Unit (N.A., N.W.), Department of Neurology R203 Karolinska University HospitalSolna, Solna, Svédország; Neurology Clinic (M.B.), Faculty Hospital Nitra, Nitra, Szlovákia; Department of Neurology (M.K., J.P.), Helsinki University Central Hospital, University of Helsinki, Helsinki, Finnország; Neurology Department (R.M.), International Clinical Research Center, St. Anne s University Hospital, Brno, Cseh Köztársaság. A társvizsgálók névsora a Neurology honlapján található a címen. Érdekeltségek: A szerzők érdekeltségei a cikk végén olvashatók. 92 Copyright 2012 by AAN Enterprises, Inc. 2. évfolyam, 23. szám, december

2 A fiatalkorban elszenvedett stroke-nak fontos társadalmi és gazdasági hatásai vannak, mivel a fiatal betegek akár 30%-a is belehalhat a stroke-ba, vagy tartós maradványtüneteik lehetnek. Ezentúl a fiatal betegek várható túlélési ideje hosszabb, mint az idősebb betegeké. 14 A hatásos akut kezelés viszont lényegesen jobb minőségű életéveket biztosíthat a stroke fiatal áldozatai számára az idősebb betegekhez viszonyítva. A National Institute of Neurologic Disorders and Stroke (NINDS) szöveti plazminogénaktivátor vizsgálatából származó adatok arra utalnak, hogy a 60 évesnél fiatalabb betegek számára az intravénás thrombolysis több előnnyel jár, mint az idősebbek esetében, a stroke súlyossága szerinti korrekciót követően. 5 Egy ennél frissebb, finn betegekkel, egyetlen központban végzett vizsgálat kimutatta, hogy a 16 és 49 év közöttieknek előnyére vált az intravénás alteplázkezelés az azonos korú, nem kezelt betegekhez viszonyítva. Az idősebb, alteplázt kapó kontrollbetegek esetében nem volt kimutatható statisztikailag szignifikáns különbség. 6 Egy, legfeljebb 50. életévüket betöltött betegek között végzett retrospektív elemzésben az alteplázkezelés hatásosságát stroke-ban vizsgáló kanadai tanulmányban (CASES) a fiatal életkor önmagában csökkent elhalálozási kockázattal járt, de a kimenetel nem volt kedvezőbb és a tüneteket okozó intracranialis vérzés (SICH) kockázata sem volt alacsonyabb, mint az 50 év fölöttieknél. 7 Tekintve, hogy mindkét vizsgálatban csupán kevés fiatal beteget kezeltek, meglehetősen nehéz átültetni az eredményeket a mindennapi klinikai gyakorlatba. A Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke International Stroke Thrombolysis Register (SITS-ISTR) az intravénás thrombolysissel kapcsolatos legátfogóbb multicentrikus adatbázis, amely rendkívül nagyszámú, az EU-n belüli és kívüli különböző központokban és országokban kezelt beteganyag elemzését teszi lehetővé, így az eredmények sokkal inkább általánosíthatók és átültethetők a klinikai gyakorlatba. A klinikai lefolyás és a thrombolysissel kezelt fiatal ischaemiás stroke-os betegek betegségkimenetelét befolyásoló tényezők felmérése céljából elvégeztük az SITS- ISTR adatbázis utólagos elemzését. MÓDSZEREK A módszertan részleteit, a SITS-ISTR és a SITSMonitoring Study (SITS-MOST) vizsgálatokkal kapcsolatos adatgyűjtést és -kezelést is ideértve, korábban már leírtuk. 8,9 Mivel a European Cooperative Acute Stroke Study III (ECASS III) 10 és a SITS-ISTR vizsgálat 11 egyaránt igazolták a tünetek jelentkezése után legkésőbb 4,5 órán belül alkalmazott thrombolysis kedvező hatását, a SITS-ISTR vizsgálatba 2002 decembere és 2010 februárja között regisztrált és a stroke kezdetétől számított 4,5 órán belül kezelt valamennyi 18 és 80 év közötti beteget bevontuk a jelen vizsgálatba. Az intracerebralis vérzés kimutatása céljából az összes betegnél két CT-vizsgálat történt: egy a kiinduláskor és egy másik, a rekombináns szöveti plazminogénaktivátoros infúzió beadása után 2236 órával. Ha klinikailag szükségesnek ítéltük, a kezelés után további képalkotó vizsgálatok is történtek. Valamennyi felvételt felhasználtuk a hemorrhagiás átalakulás felméréséhez. 8 A Trial of Org in Acute Stroke (TOAST) módosított osztályozását 12 alkalmazva, a stroke etiológiáját a következőképpen csoportosítottuk: nagyérbetegség szignifikáns carotisstenosis sal vagy a nélkül, cardioemboliás esemény, kisérbetegség, egyéb meghatározott etiológia, meghatározatlan etiológia (többféle okkal) és stroke-ot utánzó kórkép (nem ischaemiás stroke). Az alcsoportok szerinti osztályozáshoz vezető diagnosztikai műveleteket a vizsgálati tervben nem határoztuk meg előre, a részt vevő központokra bízva ezek alkalmazását. A főbb eredményességi mutatók a következők voltak: a SICH (tüneti intracerebralis vérzés), az elhalálozás és a kedvező funkcionális kimenetel három hónapon belül. Tüneti intracerebralis vérzésnek a 2-es típusú lokális vagy távoli, a kezelés után 2236 órával készített felvételen látható parenchymalis vérzést tekintettük, 13 amely a neurológiai állapot romlásával társult (a NIHSS-pontérték 4 ponttal rosszabbodott a kiindulási értékhez vagy a kiindulás és a 24 órás állapot közötti legalacsonyabb értékhez viszonyítva) vagy halálhoz vezetett. Amikor a végpont az elhalálozás volt, az adatokat kórházi kórlapokból szereztük be, és a hivatalos populációs nyilvántartások, illetve a háziorvosi beszámolók tanulmányozásából származó adatokkal támasztottuk alá. A három hónap utáni funkcionális függetlenséget a módosított Rankin skála (mrs) szerinti, 0 és 2 közötti pontértékekkel jelöltük. A pontszámot a beteg klinikai vizsgálata alapján vagy a beteggel, illetve családjával folytatott telefonos megbeszélés, vagy levélben elküldött válasznyomtatvány alapján állapítottuk meg. További eredményességi mutatók voltak: azon tünetes intracerebralis vérzéses betegek aránya, akiknél az NINDS-kritériumok alapján meghatározva bármilyen vérzés és neurológiai rosszabbodás (a NIHSS-pontérték 1) vagy hét napon belül halál következett be; azon tünetes intracerebralis vérzéses betegek aránya, akiknél az ECASS-kritériumok alapján meghatározva bármilyen vérzés és neurológiai rosszabbodás (a NIHSS-pontérték 4 pontos rosszabbodása a kiindulási értékhez, vagy a kiindulás és a hetedik nap közötti legalacsonyabb NIHSS-értékhez viszonyítva), vagy hét napon belül halál következett be; a rokkantság hiánya vagy minimális mivolta, amely a harmadik hónapban a módosított Rankin skálán 0 és 1 közötti értékkel határozható meg. 8 Standard vizsgálati terv engedélyezése, regisztrációja és a betegek beleegyező nyilatkozatai. Az etikai engedélyek beszerzése megtörtént azokban az országokban, ahol ez követelménynek számít, más országokban pedig a nyilvántartás áttekintését anonim feltételek mellett végzett auditként engedélyezték. Statisztikai elemzés. A kiindulási és demográfiai adatok leíró statisztikáját a két korcsoport (1850 év, illetve 5180 év) szerint mutattuk be. A kategoriális változók esetében százalékos arányokat számoltunk ki, az összes esemény számát elosztva a betegek összlétszámával, kizárva a hiányzó vagy ismeretlen esetek, amint azt a korábbi publikációkban is tettük. A folytonos változókat medián és interkvartilis tartományok formájában fejeztük ki. Feltáró jellegű többváltozós logisztikai regressziós elemzést végeztünk, hogy megvizsgálhassuk, vajon eltérőek voltak-e az eredmények a két korcsoport között. Minden kimeneteli változó esetében különálló többváltozós elemzést végeztünk. A többváltozós modellbe a következő kiindulási és demográfiai jellemzőket vontuk be: nem, magas vérnyomás az anamnézisben, diabetes mellitus, hyperlipidaemia, AF, pangásos szívelégtelenség, megelőző stroke, 0 és 1 közötti mrs-értékkel jellemzett funkcionális függetlenség a jelenlegi stroke-ot megelőzően, dohányzás, friss infarktus jelei a kiindulási felvételeken, a stroke kezdete és a kezelés között eltelt idő, kiindulási NIHSS, vérnyomás és szérumglükóz. Az eredményeket életkordecilisek szerint is megvizsgáltuk: 30 év, 3140 év, 4150 év és >50 év. Ezt követően elvégeztük a többváltozós logisztikus regreszsziós elemzéseket a főbb kimeneteli lehetőségek prognosztikai tényezőinek meghatározásához a 18 és 50 év közötti csoportban. A hibás összefüggések okozta változók kiválasztásának elkerülése érdekében minden eredményességi mutató esetében kizárólag azokat a változókat vettük be a végső modellekbe, amelyek 93

3 1. táblázat Demográfiai adatok és kiindulási jellemzôk a 4,5 órán belül kezelt 1850 éves és 5180 éves betegcsoportokban Változók 1850 év közötti betegek (n=3246 ) 5180 év közötti betegek (n=24 425) Életkor, év, medián (tartomány) 45 (1850) 70 (5180) NA p-érték Nôk, n (%) 1353 (41,7) 9668 (39,6) 0,022 NIHSS, átlag (±SD) 11,3 (±5,8) 12,5 (±6,1) <0,00001 NIHSS, medián (IQR) 10 (716) 12 (717) Magas vérnyomás, n/n (%) 862/3181 (27,1) / (66,2) <0,00001 Diabetes, n/n (%) 185/3214 (5,8) 4515/ (18,7) <0,00001 Hyperlipidaemia, n/n (%) 613/2973 (20,6) 8193/ (37,9) <0,00001 Pitvarfibrilláció, n/n (%) 148/3203 (4,6) 6170/ (25,9) <0,00001 CHF, n/n (%) 127/3216 (3,9) 2013/ (8,4) 0,00001 Elôzô stroke, n/n (%) 229/3224 (7,1) 3288/ (13,6) <0,00001 Stroke elôtti antithrombocytakezelés, n/n (%) 317/3238 (9,8) 7883/ (32,6) <0,00001 mrs 01 a stroke elôtt, n/n (%) 2972/3151 (94,3) / (91,1) <0,00001 Dohányzás, n/n (%) <0,0001 Korábbi 295/3121 (9,4) 4,439/ (19,7) Jelenlegi 1333/3121 (42,7) 5,134/ (22,8) Nem dohányzó 1493/3121 (47,8) / (57,6) Szérumglükóz, mg/dl, medián (IQR) 108 (96126) 118,8 (103144) <0,0001 SBP, Hgmm, medián (IQR) 140 (125153) 153 (140169) <0,0001 DBP, Hgmm, medián (IQR) 81 (7390) 82 (7590) <0,02 Testsúly, medián (IQR) 77 (6690) 77 (7086) 0,79 Korai CT-jelek, n/n (%) 0,006 Bizonytalan 173/3212 (5,4) 1479/ (6,1) Igen 712/3212 (22,2) 4818/ (19,9) Nem 2327/3212 (72,4) / (73,9) OTT, min., medián (IQR) 145 (117172) 145 (115170) 0,023 DNT, min., medián (IQR) 65 (4590) 65 (4790) 0,2 Stroke-altípusok, n (%) Összes elérhetô 3091 Összes elérhetô Nagyérbetegség, CS 288 (9,3) 2826 (12,3) <0,0001 Nagyérbetegség, egyéb 716 (23,2) 6243 (27,3) <0,0001 Cardialis emboliaforrás 688 (22,3) 7553 (33) <0,0001 Lacunaris stroke 322 (10,4) 2404 (10,5) 0,89 Egyéb/szokatlan 449 (14,5) 736 (3,2) <0,0001 A fentiek egyike sem 527 (17,1) 2949 (12,9) <0,0001 Nem ischaemiás stroke 101 (3,3) 190 (0,8) <0,0001 Rövidítések: CHF=(chronic heart failure) krónikus szívelégtelenség; CS=carotisstenosis; DBP=diasztolés vérnyomás; DNT=(door-to-needle time) a kórházba kerülés és a kezelés elvégzése között eltelt idô; IQR=(interquartile range) interkvartilis tartomány; mrs=módosított Rankin skála; NIHSS=NIH Stroke Skála; OTT=(onset to treatment) a kezelés indítása; SBP=szisztolés vérnyomás. az egyváltozós varianciaanalízis során lehetséges összefüggést mutattak a kimenetellel (egyváltozós p 0,5). Az életkort és a NIH-stroke-skálát azonban minden elemzésbe bevettük az egyváltozós korrelációtól függetlenül, ugyanis ezek a változók jól bevált eredményességi prognosztikai tényezők. Valamennyi elemzést a STATISTICA szoftver 9.1-es verziójá val végeztük. EREDMÉNYEK A SITS-ISTR nyilvántartásba 2002 decembere és 2010 februárja között 3246 olyan 18 és 50 év közötti (medián életkor: 45, tartomány: 1850), illetve olyan 51 és 80 év közötti (medián életkor: 70, tartomány: 5180) beteg adatait rögzítettük, akiknél a kezelés a stroke kialakulását követően 4,5 órán belül megtörtént. Az 1. táblázatban a demográfiai és kiindulási jellemzőket, valamint a stroke okait tüntettük fel a két betegcsoportban. Az 50 éves és ennél fiatalabb alcsoportban a nők aránya magasabb volt, mint az idősebb csoportban (41,7% a 39,6%-kal szemben). Ezenkívül a fiatal felnőtteknél a magas vérnyomás, a diabetes mellitus, a hyperlipidaemia, az AF, a pangásos szívelégtelenség, a megelőző ischaemiás stroke és a stroke-ot megelőző thrombocytaaggregáció-gátló kezelés ritkábban fordult elő, mint az idősebb felnőttek esetében, a stroke-ot megelőző funkcionális függetlenség (mrs=0 1) és az aktuális dohányzás viszont gyakoribb volt. A kiindulási szérumglükóz, a szisztolés vérnyomás (SBP) és a diasztolés vérnyomás (DBP) alacsonyabbak voltak a fiatal betegek esetében. A medián NIHSS-pontszám kiinduláskor két ponttal volt alacsonyabb a fiatal betegeknél. A stroke kezdete és a kezelés között eltelt átlagos idő két perccel magasabb volt a fiatalabb csoportban, viszont nem volt különbség a kórházba kerülés és a kezelés elvégzése között eltelt idő tekintetében. Az egyéb meghatározott vagy meghatározatlan (többféle okkal bekövetkező) etiológiájú stroke-ok a fiatal betegek körében voltak túlsúlyban, míg az 50 év fölöttieknél a nagyérbetegség okozta és a cardiovascularis stroke-ok domináltak. A fiatal betegek 3,3%-ában fordult elő stroke-ot utánzó kórkép, szemben az idősebb betegek 0,8%-ával. A 2. táblázatban látható, hogy az 50 éves és ennél fiatalabb betegeknél alacsonyabb volt a SICH aránya, a három hónap utáni mortalitás, a harmadik hónapban meghatározott funkcionális függetlenség pedig magasabb volt, mint az 50 év fölöttieknél. Az 50 éves és ennél fiatalabb betegek 52%-ában rokkantság egyáltalán nem volt jelen a harmadik hónap után, vagy csak minimális mértékben; az idősebb korosztályban ez az arány 38,6% volt (A ábra). A halálos kimenetelű SICH aránya a SITS-MOST szerint 0,13%-os volt a fiatal betegcsoportban és 0,37%-os az idősebbeknél (p=0,03), a NINDS meghatározása szerint pedig ez az arány 0,87%-os volt a fiatal és 2,92%-os az idősebb korcsoportban (). Az életkortartományok szerint ( 30, 3140, 4150 és >50 év) értékelve az SICH-arányok fokozatosan növekedtek, és a legmeredekebb arányváltozás 50 éves kor fölött tapasztalható (B ábra). A harmadik hónapban mérhető mortalitási és mrs-mutatók a C ábrán láthatók kortartományonként. Az életkor előrehaladtával a mortalitási arány nőtt, a funkcionális függetlenség aránya pedig csökkent. A 07, 814 és >14 NIHSS-tartományoknak megfelelően a fiatalabb és idősebb betegek közötti különbség messzemenően szignifikáns volt a mortalitás és a funkcionális függetlenség tekintetében valamennyi NIHSS-alcsoportban (p<0,0001), a SITS-MOST szerinti SICH tekin- 94

4 2. táblázat 4,5 órán belül kezelt 1850 év és 5180 év közötti betegek betegségkimenetele Nem korrigált eredmények Kimenetelek 1850 év, % (n/n) 5180 év, % (n/n) Esélyhányados a (95%-os CI) Korrigált eredmények p-érték Esélyhányados p-érték SICH (SITS-MOST) 0,6 (19/3197) 1,9 (460/23926) 0,30 (0,190,48) <0,001 0,53 (0,310,90) 0,02 SICH (ECASS II) 2,2 (71/3191) 5,4 (1302/23927) 0,40 (0,310,50) <0,001 0,67 (0,510,89) 0,005 SICH (NINDS-meghatározás) 3,8 (122/3201) 7,8 (1863/23979) 0,47 (0,390,57) <0,001 0,77 (0,620,95) 0,01 Mortalitás három hónap után 4,9 (132/2683) 14,4 (2966/20656) 0,31 (0,260,37) <0,001 0,49 (0,400,60) <0,001 Funkcionális függetlenség három hónap után (mrs 02) Három hónap után nincs rokkantság vagy csak minimális (mrs 01) 72,1 (1907/2646) 54,5 (11 081/20 344) 2,2 (2,02,4) <0,001 1,61 (1,431,80) <0, (1376/2646) 38,6 (7843/20 344) 1,7 (1,61,9) <0,001 1,26 (1,141,39) <0,001 Rövidítések: CI=konfidenciaintervallum; ECASS II=European Cooperative Acute Stroke Study II; mrs=módosított Rankin skála; NINDS=National Institute of Neurologic Disorders and Stroke; SICH=tüneteket okozó intracerebralis haemorrhagia; SITS-MOST=Safe Implementation of Thrombolysis in StrokeMonitoring Study. a Az esélyhányadosokat a 1850 éves és az 5180 éves csoport összehasonlításával számították ki. tetében pedig a különbség meghaladja a 8-as NIHSS-értéket (3. táblázat). A tüneteket okozó intracerebralis vérzést és a klinikai eredményességet összehasonlító többváltozós elemzésben valamennyi eredményességi mutató eltéréseket mutatott a két csoport között, a fiatalabb betegek javára (2. táblázat). A 4. táblázatban feltüntettük az 50 éves és ennél fiatalabb betegek körében végzett többváltozós elemzés alapján kiválasztott különböző eredményességi mutatókkal összefüggésbe hozható független prognosztikai tényezőket. Végül, a fiatalabb betegeknél nem találtunk eltérést a SICH arányában, illetve kedvező klinikai kimenetelt figyeltünk meg az egyéb meghatározott etiológiájú stroke-ban és az egyéb stroke-altípusokban szenvedő betegek között. MEGBESZÉLÉS Adataink azt igazolják, hogy a fiatal betegek 52%-ában nem vagy csak minimális mértékű rokkantság alakult ki, és 72%-ban funkcionális függetlenséget értek el, szemben az idősebbek 38,6%-os és 54,5%- os arányával. A különbségeket a többváltozós elemzés is igazolta, még a prognosztikailag fontos változók kiindulási kiegyensúlyozatlanságát célzó korrekciót követően is. Saját eredményeinktől eltérő módon egy finn betegekkel, egyetlen központban végzett vizsgálat nem mutatott szignifikáns eltéréseket a kimenetelt illetően (kettéosztott mrs: 02 vs. 36) a 48 (16 és 49 éves kor közötti), illetve a 96 (50 és 79 éves kor közötti), alteplázt (többnyire a stroke kialakulása után három órán belül) kapó beteg között. 6 Ezenkívül a CASES vizsgálatba bevont 99 legfeljebb 50 éves beteg, bár 50%-ban elérte a 01 közötti értéket a módosított Rankin skálán szemben az év fölötti beteg 35,5%-ával, a többváltozós elemzés során a nem, kiindulási NIHSS-pontérték és a kiindulási glükóz szerinti korrekciót követően idősebb társainál nem mutatott jobb funkcionális eredményeket. 7 Az említett vizsgálatokban kezelt fiatal betegek alacsony száma részben megmagyarázhatja az eltérést a mi eredményeinktől, amelyeket mi igen nagyszámú, több központban kezelt betegcsoportban értünk el. Továbbá a SITS-ISTR vizsgálatban és a CASES vizsgálatban 7 részt vevő betegcsoportoknál mutatkozó jelentősen súlyosabb kiindulási neurológiai állapot (medián kiindulási NIHSS-pontszám 10, illetve 13 volt a fiatal betegeknél, és 12, illetve 15 volt az idősebbeknél) a finn vizsgálathoz viszonyítva (a medián kiindulási pontszám mindkét korcsoportban 7-es volt) 6 igazolja azt, hogy minél nagyobb a kezdeti károsodás, klinikailag annál inkább előnyben vannak a fiatalabb betegek az idősebbekkel szemben. Végül a SITS-ISTR betegcsoportban, a finn vizsgálathoz 6 hasonlóan, az 50 éves és annál fiatalabb betegek nagyobb arányban értek el 0-s mrs-értéket. Mi azonban nem figyeltük meg a finn vizsgálatban említett, 2-es mrs-értékkel rendelkező fiatal betegcsoportot, amelynek megjelenése feltehetően a véletlennek és az alacsony betegszámnak tulajdonítható. 6 Ez még inkább megerősíti a mi eredményeinket, ugyanis a 0 és 1 közötti mrs valószínűleg megfelelőbb cél a fiatalabb beteg esetében, mivel a stroke fiatal áldozatainak kezelésekor rendkívül fontos szempont elérni azt, hogy a betegek visszatérhessenek a produktív tevékenységeikhez. Az 50 éves és ennél fiatalabb SITS-ISTR betegek mortalitási aránya az idősebb betegeknél tapasztalható arány egyharmadát teszi ki, és ezt a különbséget a többváltozós elemzés is igazolta, még a kiindulási különbségek szerinti korrekciót követően is. A korábbi vizsgálatokhoz viszonyítva a mortalitási arány fele annyi volt, mint a CASES vizsgálat 7 fiatal betegeinek körében tapasztalt mortalitás, és kétszer annyi, mint a finn vizsgálat 6 fiatal betegei esetében. Ismét megemlítjük, hogy az említett különbségek feltehetően a három vizsgálat kiindulási NIHSS-pontér té kei ben tapasztalható különbségeknek tudhatók be. A 10 éves életkorsávonként végzett elemzés a kedvező kimeneteli arány progresszív növekedését és a mortalitás csökkenését mutatja minden egyes sávban az 50 év alatti sávtól a 30 év alatti sávig, ami kiemeli a thrombolysis klinikailag előnyösebb mivoltát a fiatal betegeknél. A SICH incidenciája a SITS-ISTR vizsgálat fiatal betegeinél alacsonyabb volt idősebb társaikhoz viszonyítva, amint azt a többváltozós elemzés is igazolta. A 10 éves életkor-sávonkénti elemzés tulajdonképpen a SICH incidenciájának fokozatos csökkenését jelzi minden egyes életkorsávban a 60 fölötti csoporttól egészen a 30 éves és ennél fiatalabb korcsoportig. Ez azt jelenti, hogy a fiatal betegek kezelésekor a SICH kockázata kevéssé aggasztó, bármely SICH-meghatározást is vennénk figyelembe, 95

5 Ábra Klinikai kimenetel és tüneti intracerebralis vérzés 1850 éves, illetve 5180 éves betegeknél, illetve 10 éves korsávokban 1850 év 28,7% 23,3% 20,1% 13,5% 7,6% 5% 1,8% Elhunyt 5180 év 18,8% 19,7% 15,9% 13% 12,5% 5,4% 14,6% SICH-arányok (%) SICH (SITS-MOST) SICH/ECASS II SICH/NINDS 30 év (n=234) 3140 év (n=798) 4150 év (n=2146) >50 év (n=23 466) Mortalitás és mrs-kimenetelek (%) mrs 02 mrs 35 Elhunyt 30 év 3140 év 4150 év >50 év (A) Módosított Rankin skála (mrs) kimenetele a 1850 éves, valamint az 5180 éves betegeknél három hónap után. (B) Tüneti intracerebralis vérzés (SICH) bármely thrombolysis utáni felvételen, 10 éves korcsoportsávok szerint. (C) Három hónap utáni mrs-kimenetelek az életkor függvényében 10 éves korsávokban. ECASS II=European Cooperative Acute Stroke Study II; NINDS=National Institute of Neurologic Disorders and Stroke; SICH=tüneteket okozó intracerebralis vérzés; SITS-MOST=Safe Implementation of Thrombolysis in StrokeMonitoring Study. akár a kiterjedtebb, de klinikailag kevésbé szignifikáns NINDS-kritérium szerintit, akár a kevésbé kiterjedt, de klinikailag jelentősebb ECASS és SITS-MOST szerinti definíciót. A többváltozós elemzések során az 50 éves és ennél fiatalabb betegek körében találtunk néhány, a tüneti intracerebralis vérzésre, mortalitásra és funkcionális függetlenségre vonatkozó prognosztikai tényezőt. A ki- indulási NIHSS megjósolta a NINDS- és ECASS-meghatározások szerinti tüneti intracerebralis vérzést, a SITS-MOST definíció szerintit viszont nem. A kiindulási SBP összefüggésben volt a SITS-MOST szerinti tüneti intracerebralis vérzéssel, a NINDS- vagy ECASS-meghatározás szerintivel viszont nem, ami arra utal, hogy a thrombolysisen áteső betegeknél a magas SBP növeli a nagy kiterjedésű intracerebralis vérzések kockázatát. 96

6 3. táblázat A 4,5 órán belül kezelt 1850 év és 5180 év közötti betegek fô eredményességi mutatói a kiindulási NIHSS-hez viszonyítva SICH (SITS-MOST), % (n/n) Mortalitás három hónap után, % (n/n) mrs 02 három hónap után, % (n/n) 1850 év 5180 év p 1850 év 5180 év p 1850 év 5180 év p Kiindulási NIHSS 07 0,30 (3/1007) 1,08 (66/6093) 0,018 0,94 (8/854) 3,89 (200/5145) <0, ,1 (774/840) 83,3 (4210/5055) <0, ,49 (6/1236) 1,92 (167/8710) 0,0003 3,59 (36/1004) 8,8 (656/7448) <0, ,1 (753/990) 62,3 (4557/7320) <0,0001 >14 0,97 (9/926) 2,51 (223/8876) 0,003 10,4 (84/806) 26 (2,044/7853) <0, ,6 (371/797) 28,7 (2225/7761) <0,0001 Rövidítések: mrs=módosított Rankin skála; NIHSS=NIH Stroke Skála; SICH=tüneteket okozó intracerebralis vérzés; SITS-MOST=Safe Implementation of Thrombolysis in StrokeMonitoring Study. A stroke-ot megelőző funkcionális függetlenség (mrs: 01) alacsonyabb ECASS-meghatározás szerinti tüneti intracerebralis kockázattal társult, és végül a korábbi dohányzás a NINDS- és ECASS-definíciók szerinti SI- CH kockázatával függött össze. Ezek az utóbbi adatok a korábbi vizsgálatokban 14,15 aktuálisan dohányzóknál kimutatott csökkent SICH-kockázat tükörképét képviselik, amely hatásmechanizmusára semmilyen elfogadható magyarázat nincs. A kiindulási NIHSS-pontszám, a kiindulási szérumglükózszintek és a kezelés előtti felvételeken kimutatható friss infarktus jelei összefüggésben álltak a mortalitással és a három hónap után megfigyelhető alacsonyabb funkcionális függetlenséggel egyaránt. Fokozott mortalitási arány társult a férfi nemhez (ezt a korábbi vizsgálatokban is kimutatták már 1517 ), valamint a pitvarfibrillációhoz is, ami kiemeli a szívritmuszavar prognosztikai relevanciáját még a fiatal betegek esetében is, annak ellenére, hogy ebben a korcsoportban ritkán fordul elő. Végül a kiindulási SBP, a korábbi stroke és az életkor alacsonyabb három hónap utáni funkcionális függetlenséggel állt összefüggésben. Összességében, a fiatal betegeknél jelen van a prediktív változók többsége, amelyeket a SITS-MOST vizsgálatban 6483 beteg 15 adatainak többváltozós elemzésével azonosítottak, az ebben a korcsoportban alacsony prevalenciájú változók kivételével, mint amilyen például az emelkedett kiindulási DBP, a diabetes mellitus, a pangásos szívelégtelenség és az aszpirintől eltérő antithrombocyta-hatású gyógyszerekkel történő kezelés. A várakozásoknak megfelelően az egyéb meghatározott etiológiájú stroke-ot sokkal gyakrabban diagnosztizálták a fiatal betegeknél, miközben érdekes, hogy a SICH és a kedvező klinikai kimenetel aránya ebben az alcsoportban nem különbözött a többi stroke-típusban megfigyelt arányoktól. A stroke-altípusok diagnózisát az egyes központokban állították fel, és nem állt rendelkezésre erre a célra semmilyen előre definiált protokoll. Sőt további jellemzés sem volt előírva, ezért nem igazán tudjuk, hogy pontosan milyen egyéb meghatározott etiológiájú esetek tartoztak valójában ebbe a kategóriába. Feltételezhetjük, hogy ebbe a csoportba az arterialis dissectio is beletartozott, tekintve, hogy ez az esemény felelős a fiatal betegeknél bekövetkező stroke-ok 1025%-áért. 18,19 Ezért adataink közvetve igazolhatják, hogy az intravénás thrombolysis kerülése cervicalis arterialis dissectio miatt bekövetkező stroke esetében nem indokolt, amint azt nemrégiben javasolták. 20 Mivel azonban nincsenek nem thrombolizált kontrollbetegeink, és azt sem tudjuk, hogy a fiatalabb betegek közül kinek volt arterialis dissectiója, a dissectio kezelésének hatásossága nem bizonyítható adataink segítségével. A stroke-ot utánzó kórképek gyakoribbak voltak a fiatal betegek körében, amint arról a témát részletező vizsgálatokban beszámoltak, 21 de arányuk így is 3% körüli maradt, ami miatt ésszerűnek tűnik a kontrasztanyag nélküli CT használata önmagában a betegszelekcióhoz. 22 Ez még érdekesebbé válik, ha figyelembe vesszük a SITS- ISTR vizsgálathoz hozzájáruló, különböző európai országokban található klinikai központok nagy számát. 97

7 4. táblázat A 1850 év közötti betegek kimenetelének prognosztikai tényezôi Változók SICH (SITS-MOST), SICH (ECASS), SICH (NINDS), Mortalitás három hónap után, mrs 02 három hónap után, mrs 01 három hónap után, Életkor 0,96 (0,950,98); Férfi 2,1 (1,43,3); NIHSS 1,09 (1,041,14); 1,99 (1,083,66); p=0,03 1,15 (1,121,19); 0,82 (0,810,84); Elôzô stroke 0,64 (0,410,99); p=0,04 Pitvarfibrilláció 2,1 (1,064,1); p=0,03 mrs 01 a stroke elôtt 0,37 (0,150,87); p=0,02 0,37 (0,190,73); p=0,004 1,9 (1,202,87); p=0,005 Elôzetes dohányzás 3,24 (1,487,06); p=0,003 1,09 (1,061,13); Szérumglükóz 1,005 (1,0011,008); p=0,004 0,996 (0,9930,999); p=0,004 SBP 1,03 (1,0011,06); p=0,04 0,992 (0,9850,999); p=0,02 Korai CT-jelek 1,7 (1,12,6); p=0,01 0,71 (0,560,96); p=0,004 Rövidítések: CI=konfidenciaintervallum; ECASS=European Cooperative Acute Stroke Study; mrs=módosított Rankin skála; NIHSS=NIH Stroke Skála; NINDS=National Institute of Neurologic Disorders and Stroke; OR=(odds ratio) esélyhányados; SBP=szisztolés vérnyomás; SICH=tüneteket okozó intracerebralis vérzés; SITS-MOST=Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Monitoring Study. Vizsgálatunknak van néhány korlátja. A legfőbb korlát a vizsgálat retrospektív elrendezése, bár az adatok bevitele a SITS-ISTR nyilvántartásba prospektív módon történt. Az adatok aluljelentésének lehetősége érvényes erre a vizsgálatra is, akárcsak a SITS-ISTR adatbázison alapuló előző publikációkra, habár minden erőfeszítést megtettünk, az oktatási eseményeket is ideértve, hogy meggyőzzük a kutatókat, hogy valamennyi esetüket rögzítsék. Mi több, 6483 beteg (52%) adatai a SITS-MOST vizsgálatból származtak, amelyben a mintaforrásadatok ellenőrzését monitorok végezték. A klinikai kimenetelre vonatkozó altípuselemzést megnehezíti a tény, hogy majdnem az összes olyan beteg, akinél hiányzott az altípus-osztályozás három hónap után, halott vagy továbbra is besorolatlan volt, és magasabb volt a SICH aránya náluk. Nincsenek olyan nagyszámú randomizált vizsgálatok, amelyekben olyan azonos életkorú és ugyanolyan súlyosságú stroke-ban szenvedő betegek vettek volna részt, akik nem kaptak alteplázt. Ezért nehéz meghatározni azt, hogy a kedvező kimenetel milyen mértékben tulajdonítható inkább a fiatal életkornak, mintsem a thrombolyticus kezelésnek. Az ilyen randomizált vizsgálatok azonban etikai szempontból nem indokoltak, mivel a placebós betegeket megfosztanánk egy egyértelműen kimutatott hatásosságú kezeléstől. A SITS-ISTR adatok arra utalnak, hogy a fiatal felnőttek számára előnyös lehet az intravénás altepláz, és a kezelés biztonságos. A többváltozós elemzésekben azonosítottunk a tüneti intracerebralis vérzésre, a mortalitásra és a funkcionális függetlenség mértékére vonatkozó néhány olyan fontos prognosztikai tényezőt, amelyeket fel lehet használni a fiatal betegek kiválasztásakor az akut ischaemiás stroke utáni thrombolysiskezeléshez. A SZERZÔK HOZZÁJÁRULÁSA Dr. Toni részt vett a vizsgálat megtervezésében, értelmezte az adatokat és elkészítette a kézirat vázlatát. Dr. Ahmed részt vett a vizsgálat megtervezésében, értelmezte az adatokat, átdolgozta a kéziratot és statisztikai elemzést végzett. Dr. Anzini részt vett a vizsgálat megtervezésében, értelmezte az adatokat és elkészítette a kézirat vázlatát. Dr. Lorenzano értelmezte az adatokat és átdolgozta a kéziratot. Dr. Brozman értelmezte az adatokat és átdolgozta a kéziratot. Dr. Kaste értelmezte az adatokat és átdolgozta a kéziratot. Dr. Mikulik értelmezte az adatokat és átdolgozta a kéziratot. Dr. Putaala értelmezte az adatokat és átdolgozta a kéziratot. Dr. Wahlgren értelmezte az adatokat és átdolgozta a kéziratot. ÉRDEKELTSÉGEK Dr. Toni a Boehringer Ingelheim vállalat tanácsadója és előadói honoráriumot kapott a Boehringer Ingelheim, a sanofi-aventis és a Pfizer Inc. vállalatoktól. Dr. Ahmed a SITS International alkalmazottja, amely kutatási támogatást kapott a Boehringer Ingelheim és Ferrer vállalatoktól a SITS-MOST/SITS-ISTR vizsgálatokhoz. Dr. Anzini és dr. Lorenzano nem számolnak be érdekeltségekről. Dr. Brozman előadói honoráriumot kapott a Boehringer Ingelheim Slovakia és a Teva vállalatoktól. Dr. Kaste a Lundbeck A/S, a Neurobiological Technologies, Inc. és a Mitsubishi Pharma Europe Ltd. tudományos tanácsadó testületében dolgozik és utazási támogatást vagy előadói honoráriumot kap tőlük. Dr. Mikulik kutatói támogatást kap a European Regional Development Fund-Project FNUSA-ICRC (No.CZ.1.05/1.1.00/ ) alapítványtól. Dr. Putaala utazási támogatást kap a Boehringer Ingel heim és Genzyme vállalatoktól, továbbá kutatási támogatást kap a következőktől: Finnish Medical Foundation, Finnish Brain Foundation. Dr. Wahlgren a SITS International elnöke, amely vállalat korlátlan kutatási támogatást kap a Boehringer Ingelheim vállalattól; továbbá előadói és/vagy tudományos tanácsadói honoráriumot kapott a Boehringer Ingelheim, sanofi-aventis, Astra- Zeneca, Bayer Schering Pharma és Thrombogenix vállalatoktól. Beérkezett július 21-én. Végleges formában elfogadva október 26-án. 98

8 IRODALOM 1. Marini C, Totaro R, Carolei A. Long-term prognosis of cerebral ischemia in young adults. Stroke 1999;30: Leys D, Bandu L, Henon H, et al. Clinical outcome in 287 consecutive young adults (15 to 45 years) with ischemic stroke. Neurology 2002;59: Arnold M, Halpern M, Meier N, et al. Age-dependent differences in demographics, risk factors, co-morbidity, etiology, management, and clinical outcome of acute ischemic stroke. J Neurol 2008;255: Putaala J, Curtze S, Hiltunen S, Tolppanen H, Kaste M, Tatlisumak T. Causes of death and predictors of 5-year mortality in young adults after first-ever ischemic stroke: the Helsinki young stroke registry. Stroke 2009;40: The NINDS-tPA Stroke Study Group. Generalized efficacy of tpa for acute stroke: subgroup analysis of the NINDS tpa stroke trial. Stroke 1997;28: Putaala J, Metso TM, Metso AJ, et al. Thrombolysis in young adults with ischemic stroke. Stroke 2009;40: Poppe AY, Buchan AM, Hill MD. Intravenous thrombolysis for acute ischaemic stroke in young adult patients. Can J Neurol Sci 2009;36: Wahlgren N, Ahmed N, Dávalos A, et al, for the SITS- MOST investigators. Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST): an observational study. Lancet 2007;369: SITS-ISTR. Safe Implementation of Treatments in Stroke International Stroke Thrombolysis Register. Available at: Accessed July 19, Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, et al, for the ECASS Investigators. Thrombolysis with alteplase 3 to 45 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med 2008;359: Wahlgren N, Ahmed N, Dávalos A, et al, for the SITS investigators. Thrombolysis with alteplase 345 h after acute ischaemic stroke (SITS-ISTR): an observational study. Lancet 2008;372: Adams HP Jr, Bendixen BH, Kappelle LJ, et al. Classification of subtype of acute ischemic stroke: definitions for use in a multicenter clinical trial: TOAST: Trial of Org in Acute Stroke Treatment. Stroke 1993;24: Berger C, Fiorelli M, Steiner T, et al. Hemorrhagic transformation of ischemic brain tissue: asymptomatic or symptomatic? Stroke 2001;32: The NINDS t-pa Stroke Study Group. Intracerebral hemorrhage after intravenous t-pa therapy for ischemic stroke. Stroke 1997;28: Wahlgren N, Ahmed N, Eriksson N, et al, for the SITS- MOST investigators. Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke-MOnitoring STudy (SITS-MOST): multivariable analysis of outcome predictors and adjustment of main outcome results to baseline data profile in randomized controlled trials. Stroke 2008;39: Saposnik G, Di Legge S, Webster F, Hachinski V. Predictors of major neurologic improvement after thrombolysis in acute stroke. Neurology 2005;65: Hill MD, Kent DM, Hinchey J, et al. Sex-based differences in the effect of intra-arterial treatment of stroke: analysis of the PROACT-2 Study. Stroke 2006;37: Schievink WI. Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries. N Engl J Med 2001;344: Putaala J, Metso AJ, Metso TM, et al. Analysis of 1008 consecutive young patients aged 15 to 49 with first-ever ischemic stroke: the Helsinki young stroke registry. Stroke 2009;40: Zinkstok SM, Vergouwen MDI, Engelter ST, et al. Safety and functional outcome of thrombolysis in dissection-related ischemic stroke: a meta-analysis of individual patient data. Stroke 2011;42: Chernyshev OY, Martin-Schild S, Albright KC, et al. Safety of tpa in stroke mimics and neuroimaging-negative cerebral ischemia. Neurology 2010;74: Saver JL, Barsan WG. Swift or sure? The acceptable rate of neurovascular mimics among IV tpa-treated patients. Neurology 2010;74: Fordította: dr. Okos Ella 99

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A STROKE HOSSZÚTÁVÚ KIMENETELÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK PROSPEKTÍV VIZSGÁLATA STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL HÁROM STROKE CENTRUMBAN Dr. Fekete Klára Edit Témavezető: Dr.

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS?

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? Dr. Bodonovits István, Dr. Berente László Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Aneszteziológiai & Intenzív Terápiás Osztály Neurológiai

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30.

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. Miért kell kiemelt figyelemmel kezelni a stroke ellátást? Európában évente 1.2 millió stroke 300,000 halott 300,000 rokkant 15 millió

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

thrombectomiájával történő recanalisatiójáról is biztató eredményeket publikáltak (Pasquale et al. 2012, Alshekhlee et al. 2012). Miért kell kiemelt

thrombectomiájával történő recanalisatiójáról is biztató eredményeket publikáltak (Pasquale et al. 2012, Alshekhlee et al. 2012). Miért kell kiemelt Az acut stroke ellátás szakmai megfelelősége, minősége kórházunkban Dr. Diószeghy Péter (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház) Az acut stroke ellátás háttere, szervezése Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül Dr. Molnár Sándor A thrombolysis időablakán belül lévő, potenciálisan revascularisatiora

Részletesebben

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN

MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN I. MELLÉKLET MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZER HATÁSERŐSSÉG, ALKALMAZÁSI MÓD, A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY KÉRELMEZŐI ÉS JOGOSULTJAI A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély jogosultja

Részletesebben

AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN

AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Vajda Zsolt egységvezető főorvos Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Neurovaszkuláris Intervenciós Egység

Részletesebben

Az akut ischaemiás stroke kezelésének aktuális szempontjai

Az akut ischaemiás stroke kezelésének aktuális szempontjai Az akut ischaemiás stroke kezelésének aktuális szempontjai Dr. Szapáry László PTE Neurológiai Klinika 2003 évben agyi érbetegség miatt kórházba felvettek száma havonta 14000 12000 10897 11043 10573 11452

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / 2010-2011-2012-2013-2014. évi eredmények, összefüggések bemutatása II. Dr. habil Barna

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Regresszió Túlélésanalízis

Biometria az orvosi gyakorlatban. Regresszió Túlélésanalízis SZDT-09 p. 1/36 Biometria az orvosi gyakorlatban Regresszió Túlélésanalízis Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Logisztikus regresszió

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó

1. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése (%) 38,9 37,5 10,6 9,7. Nagyon rossz Rossz Elfogadható Jó Nagyon jó Fábián Gergely: Az egészségügyi állapot jellemzői - 8 A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egészségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Hypertónia és stroke. Bereczki Dániel. Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika

Hypertónia és stroke. Bereczki Dániel. Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Hypertónia és stroke Bereczki Dániel Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Levelezési cím: Dr. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Budapest Balassa u. 6. 1083 E-mail: bereczki@neur.sote.hu Tel: 06-1-210-0337

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

Bifázisos klinikai összegzés

Bifázisos klinikai összegzés Bifázisos klinikai összegzés Kamrafibrilláció és kamrai tachycardia defibrillálása Háttér A Physio-Control több helyszínű, prospektív, véletlenszerű és vak klinikai vizsgálatnak vetette alá a bifázisú

Részletesebben

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása

I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása I. melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott forgalomba hozatali engedély felfüggesztésének indoklása 1 Tudományos következtetések A nikotinsav/laropiprant tudományos

Részletesebben

Tudományos következtetések és következtetések indoklása

Tudományos következtetések és következtetések indoklása Melléklet IV. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételei módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések részletes magyarázata Tudományos következtetések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Akut ischaemiás stroke thrombolysis kezelése. Dr. Szapáry László PTE KK Neurológia Klinika Stroke osztály

Akut ischaemiás stroke thrombolysis kezelése. Dr. Szapáry László PTE KK Neurológia Klinika Stroke osztály Akut ischaemiás stroke thrombolysis kezelése Dr. Szapáry László PTE KK Neurológia Klinika Stroke osztály Ischaemia A STROKE TÍPUSAI Haemorrhagia 80-87%!!! A Stroke sürgősségi ellátás és csapatmunka Hogyan

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

IDŐS EMBER ÉS A STROKE

IDŐS EMBER ÉS A STROKE IDŐS EMBER ÉS A STROKE Dr. Tóth Katalin Judit Szent Imre Kórház Sürgősségi Betegellátó Centrum 2010. Betty Wee 1875-1997 55 éves kortól minden tíz évben megduplázódik a stroke előfordulási százaléka a

Részletesebben

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése

Tudományos következtetések. A Prevora tudományos értékelésének átfogó összegzése II. MELLÉKLET AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG (EMA) ÁLTAL BETERJESZTETT TUDOMÁNYOS KÖVETKEZTETÉSEK, A POZITÍV VÉLEMÉNY, AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS, A CÍMKESZÖVEG, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA

Részletesebben

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Carotis dezobliteráció Történeti áttekintés 1953 De Bakey, Houston - CEA 1954 Eastcott

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

A stroke hosszútávú kimenetelét befolyásoló tényezők prospektív vizsgálata statisztikai módszerekkel három stroke centrumban

A stroke hosszútávú kimenetelét befolyásoló tényezők prospektív vizsgálata statisztikai módszerekkel három stroke centrumban EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A stroke hosszútávú kimenetelét befolyásoló tényezők prospektív vizsgálata statisztikai módszerekkel három stroke centrumban Dr. Fekete Klára Edit Témavezető: Dr. Bereczki

Részletesebben

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TERVE Tartalom 1. Az egészségfejlesztési tervet megalapozó háttérkutatás... 3 A térség demográfiai szerkezete... 3 A térség lakosságának szociális-gazdasági helyzete...

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja

Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód Tartalom (koncentráció) megnevezés. engedély jogosultja I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS, ALKALMAZÁSI MÓD, KÉRELMEZŐ ÉS A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

IV. melléklet. Tudományos következtetések

IV. melléklet. Tudományos következtetések IV. melléklet Tudományos következtetések 52 Tudományos következtetések 1. - PRAC ajánlás Háttér-információ Az ivabradin egy szívritmust csökkentő szer, amely specifikusan hat a sinuscsomóra anélkül, hogy

Részletesebben

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Mikor mérjünk vérnyomást? >3 évnél idısebb gyermekek vérnyomását a fizikális vizsgálat során meg kell mérni Csak megfelelı

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése AZ ELŐADÁS VÁZLATA Neurológiai katasztrófák Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika Klinikai Idegtudományi Központ Ischaemiás (80%) és vérzéses (20%) stroke Subarachnoidalis vérzés

Részletesebben

Ischemiás stroke thrombolysis kezelése A MAGYAR IRÁNYELVEK SZERINT

Ischemiás stroke thrombolysis kezelése A MAGYAR IRÁNYELVEK SZERINT Ischemiás stroke thrombolysis kezelése A MAGYAR IRÁNYELVEK SZERINT Dr. Kerényi Levente Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Neurológiai Osztály A Stroke sürgősségi ellátás és csapatmunka Hol

Részletesebben

Módszertani jegyzetek az AbbVie Kft évi transzparencia-közzétételéhez

Módszertani jegyzetek az AbbVie Kft évi transzparencia-közzétételéhez Módszertani jegyzetek az AbbVie Kft. 2015. évi transzparencia-közzétételéhez Az EFPIA és AIPM tagszervezeteként az AbbVie Kft. elkötelezett amellett, hogy az egészségügyi szakemberek, illetve egészségügyi

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja

A Risk-based monitoring háttere és elméleti alapja MAGYAR KLINIKAI FARMAKOLOGUSOK, XV. TOVABBKÉPZŐ NAPOK Debrecen, 2013. december 12 14.. Dr. Szakolczai-Sándor Norbert A "Risk-based" monitoring háttere és elméleti alapja 2011 INC Research, LLC 1 Agenda

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

Alba Radar. 20. hullám

Alba Radar. 20. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 20. hullám Adományosztási hajlandóság a Fehérváriak körében - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. december 17. Készítette:

Részletesebben

Akut stroke kezelés: thrombectomia eredmények - Debrecen

Akut stroke kezelés: thrombectomia eredmények - Debrecen Akut stroke kezelés: thrombectomia eredmények - Debrecen Szilágyi Eszter 1, Veisz Richárd 1, Tóth Judit 1,2, Csiba László 3 : 1 Diagnoscan Magyarország Kft.- Debrecen 2 : Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosításai a Bizottság Határozatával egyidőben lépnek érvénybe. A Bizottsági Határozat

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

Folyadékterápia az SBO-n

Folyadékterápia az SBO-n Folyadékterápia az SBO-n Gondos Tibor Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest Folyadékterápia SSC guideline - 2012 Folyadékterápia - háttér Folyadékterápia lehet természetes vagy mesterséges

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak

EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak EPIDEMIOLÓGIA I. Alapfogalmak TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége lesz rá

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

A biztonsági öv használatával és mellőzésével kapcsolatos indokok és tévhitek felmérésére végrehajtott kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatai

A biztonsági öv használatával és mellőzésével kapcsolatos indokok és tévhitek felmérésére végrehajtott kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatai A biztonsági öv használatával és mellőzésével kapcsolatos indokok és tévhitek felmérésére végrehajtott kérdőíves adatgyűjtés tapasztalatai Dr. Juhász János (juhasz.janos@kti.hu) 1. Bevezetés A személygépkocsik

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31.

Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium 1/48/ Részjelentés: November december 31. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 1. Főirány: Életminőség javítása Nemzeti Onkológiai Kutatás-Fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére 1/48/2001 3. Részjelentés: 2003. November

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban DR. de CHÂTEL RUDOLF A magas vérnyomás definíciója a 20. század folyamán szélsőséges értékek között változott. A hazai irodalomból kiemelném,

Részletesebben

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21.

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Diagnózis Osteodensitometria ( T- score:

Részletesebben

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04.

Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Magas Vérnyomás Pilot Gyógyszerészi Gondozási Vizsgálat Magyarországon (PIPHACH) 2006. 02. 2007. 04. Záróeredmények 2007. június A PIPHACH vizsgálatban résztvevő gyógyszertárak, valamint Dobson Szabolcs,

Részletesebben