az akut isémiás stroke ellátásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az akut isémiás stroke ellátásához"

Átírás

1 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az akut isémiás stroke ellátásához 2002

2 2 Bevezetés: Az akut stroke állapot a világ fejlett országaiban a mortalitási és morbiditási statisztikák igen előkelő helyén áll, gazdasági súlya is az egyik legjelentősebb az összes betegségek közül. Magyarországon a stroke évtizedek óta a harmadik leggyakoribb halálok, és az egyik leggyakoribb a tartós rokkantságot okozó betegségek között. Mivel az összes agyi érkatasztrófák több mint 80%-a isémiás történés (Bonita, 1992) és a betegség kimenetelét az akut szakban alkalmazott kezelés igen nagy mértékban befolyásolja, jelen munkánkban az akut isémiás stroke ellátásának irányelveivel foglakozunk. Az elmúlt évtizedek új terápiás stratégiáinak köszönhetően az akut stroke ma már a sürgősségi ellátás körébe tartozik. Az elmúlt években számos irányelv, konszenzus nyilatkozat látott napvilágot (Feinberg et al.1999, Report of Pan European Consensus Meeting on Stroke Management 1995, WHO Task Force on Stroke and Cerebrovascular Disorders 1989). A jelen ajánlás megírásakor nagyrészt a European Stroke Initiative (EUSI) 2000 decemberében kiadott ajánlásaira, valamint az American Heart Associtiation (AHA) akut stroke ellátásra vonatkozó irányelveire támaszkodtunk. Hazánkban jelenleg az 1995-ös Magyar Konszenzus Konferencia ajánlásai a mértékadóak (Konszenzus a cerebrovascularis betegségek ellátásában 1996). A fenti ajánlás 2001-es reviziójának nyomtatott formában való megjelenése az év végén várható. E dokumentum tartalmazza a Magyar Stroke Társaság részletes ajánlásait, benne helyet kapnak az ebben a munkában nem szereplő kérdések is (pl. primer, szecunder prevenció, vérzéses kórformák stb.). A betegség gyakorisága, súlyossága, költségvonzatai: A közel 9000 beteg adatainak feldolgozása alapján készült AOK Stroke Adatbázis (Nagy és mtsai. 2000), valamint a GYÓGYINFOK adatai szerint, a stroke halálozás az elmúlt években Magyarországon elérte a 180/ et. Az évi agyi érbetegség miatti kórházi felvétel közül, mintegy történik az akut szakban. Az akut stroke miatt kórházba került betegek halálozási aránya az 1. hónapban (case fatality ) az ellátó osztály típusától függően %, az első évben %. A dependens (önálló életvitelben valamilyen formában segítségre szoruló) betegek aránya % között változik. Hazánkban a stroke betegek átlag életkora 5-10 évvel alacsonyabb, mint a fejlett ipari országokban. Magyarországon, a nyugati országokhoz képest, rendkívül magas a stroke mortalitás/morbiditás az 50 évnél fiatalabb populációban. Míg az EU országokban az akut stroke betegek mortalitása az 50 év alatti korcsoportban 8-10/ , addig ez a szám hazánkban nők esetében 40/ , férfiaknál 60/ (Nagy és mtsai. 2000). A stroke központban ellátott akut isémias stroke beteg konzervatív kezelésének költsége - az AOK költségszámítási adatai alapján- átlagosan Ft, a kezelés első 14 napjára vetítve. Az akutan elvégzett trombolizis ezt az összeget körülbelül kétszeresére növeli.

3 3 Mivel a betegség nagy arányban okoz tartósan rokkantságot, munkaképtelenséget, a hosszú távú kezelés költségei illetve az egyéb költségek ( segédeszköz, rokkantsági nyugdíj, ápoló családtag stb.) csak becsülhetők. A rendelkezésre álló nemzetközi adatok szerint az USA-ban az akut isémiás stroke beteg akut ellátásának költségei USD körül vannak, míg a beteg haláláig az egészségügyi ellátás, rehabilitáció költségei, a beteg kiesett jövedelme, a hozzátartozók ápolási költségeinek együttes összege eléri a USD-t (Horner 1998, Taylor 1996). A fenti összegek europai adatok szerint USD illetve USD körül mozognak (Jorgensen 1999). Az USA-ban a stroke ellátásra költött összeg eléri a 30 milliárd dollárt, míg ugyanez az összeg Svédországban 1.9 milliárd dollár évente. A fejlett országok egészségügyi kiadásainak kb. 5%-át teszik ki a stroke ellátás költségei (Horner 1998). A stroke ellátás globális költségeire vonatkozó hazai adatok nem állnak rendelkezésünkre és egy ilyen elemzés elkészítése messze meghaladja a jelen ajánlás kereteit. Célok: A jelen szakmai irányelvek fejlesztésekor elsődleges célunk az 50 év alatti akut isémiás stroke-ban megbetegedettek 28 napon belüli halálozásának csökkentése. Ebben a betegpopulációban a legnagyobb a különbség hazánk és a fejlett ipari országok között, e betegek esetében számolhatunk a legmagasabb várható élettartammal az akut történést túlélők között, valamint a reziduális funkcionális állapot javításával növelhető a betegség után még éveken át aktív munkát végző gyógyultak száma. Célkitűzésünk 2003-ra az akut isémiás stroke 28 napon belüli halálozásának (casefatality) 19%-ról 10%-ra való csökkentése az 50 évesnél fiatalabb populációban. A tervezett változás a folyamatosan töltődő Magyar Stroke Adatbank rendszeres értékelésével követhető. Az adatbank eddigi adatai alapján hazánkban a betegek stroke központokban való szakszerű ellátásával (speciális terápiás beavatkozások nélkül) a mortalitás 16%-ra volna csökkenthető az egész populációra vonatkozóan. Ez az arány értelemszerűen magasabb a kevesebb társuló betegséggel rendelkező 50 év alatti populációban, hiszen ismert, hogy a stroke-on átesett betegek 70%-a nem a stroke, hanem társuló betegségek következtében hal meg.. A célzott kezelések közül a hazánkban is hozzáférhető rtpa trombolízis a halálozást további 4 %-kal csökkenti, a munkaképes, minimális deficittel, vagy deficit nélkül gyógyuló betegek számát 13%-kal növeli (Nagy 2000, NINDS rtpa Stroke Study Group 1995). A good outcome arányának növelése csökkenti a betegellátás hosszútávú költségeit, ill. a munkába visszatérni képes betegek számát növeli. Az egyes részcélok és az azok monitorozására alkalmas mutatók a továbbiakban kerülnek leírásra. Az alább felsoroltak tartalmazzák azokat az ellátás szervezésére, a modern diagnosztikus és terápiás eljárásokra vonatkozó szakmai irányelveket, melyek egységes alkalmazása a hazai akut stroke ellátás színvonalát az európai országokéhoz hasonló szintre emelheti. A egységes diagnosztikus és terápiás ajánlások alkalmazása lehetővé teszi a hatásos eljárások széles körű alkalmazását a jelenleg széles körben elterjedt, sokszor hatástalan, vagy bizonytalan hatású beavatkozások helyett. Az ellátás megváltoztatása természetesen elképzelhetetlen a beteggel kapcsolatba kerülő különböző szakmai csoportok bevonása nélkül; ezért az alábbi irányelveket az akut ellátásban dolgozó stroke-neurológusok, neurológusok, intenzív terápiás szakorvosok, a korai rehabilitációban résztvevő rehabilitációs szakorvosok, gyógytornászok, intenzív ápolók és a társszakmák képviselőinek szakmai összefogásával tartjuk csak végrehajthatónak.

4 4 Szervezési kérdések: Az akut stroke sürgősségi szemlélete: Az akut isémiás stroke oki terápiája a tünetek jelentkezése utáni első 3-6 órában lehetséges, így csak a betegek gyors ellátása csökkentheti számottevően a halálozást, a maradandó reziduális állapotok számát. Mivel Magyarországon a betegek döntő többsége a terápiás ablakon belül meg sem érkezik a kórházba, a beérkezett betegek gyors CT vizsgálata, az azonnal megkezdett oki terápia a nem profil osztályokon szinte lehetetlen, a betegellátás gyökeres átszervezése szükséges, a jó színvonalú akut ellátás folytatásához. A szervezés minősége jól mérhető a betegek kórházba kerülésének, az acut CT elkészültének és a beérkezéstől a kezelés megkezdéséig eltelt időnek (door-to-needle time) mérésével. Kulcsfontosságú emellett a sürgősségi szemlélet elterjesztése a betegek, a hozzátartozóik, valamint az egészségügyi alapellátást végzők körében. A Copenhagen Study adatai szerint egy akut isémiás stroke-ot elszenvedett beteg kezelési költsége az első 27 napban USD mely a stroke-tól számított várható életszakasz egészségügyi költségeinek csupán 1/5-1/6-a. A megfelelő akut ellátás növeli a kedvező kimenetelű esetek számát, csökkenti a tartós rokkantságot, és ezáltal az ellátás költségeit, különösen a közvetlen költségeket, melyek az összes költség 80%-át tehetik ki. (Kaste et al. 1998, Wade et al. 1985) Stroke centrumok: Számos Európában és az USA-ban készült felmérésen alapuló nemzetközi ajánlás alapján ( Stroke Unit Trialist s Collaboration 1997, The European Ad Hoc Consensus Group 1996, EUSI 2000) az akut isémiás stroke ellátása mind orvosszakmai, mind költséghatékonysági szempontból jól szervezett stroke-részlegeken volna kívánatos. A tünetek kezdetétől számított 6 órán belül a betegek ellátása a kiemelt strokecentrumok feladata volna. A centrumnak rendelkeznie kell a speciális diagnosztikában és kezelésekben jártas, képzett stroke-neurológusokból álló személyzettel, 24 órán elérhető diagnosztikai háttérrel, mely magába foglalja az általános és speciális hemostázis laboratoriumi hátteret, neuroradiológia diagnosztikai egységet ( CT, Duplex scan, TCD, MRangiografiával és speciális szekvenciákkal, DSA), valamint az akut beavatkozások elvégzésére alkalmas önálló intenzív részleggel (EUSI 2000). A stroke centrumokban való akut betegellátás 18%-kal csökkenti a mortalitást, 29%- kal a tartós ellátásra szoruló betegek számát ( Stroke Units Trialist s Collaboration 1997). A Magyar Stroke Adatbázis szerint a stroke részlegeken való konzervatív kezelés a betegek 28 napon belüli halálozását 10%-kal csökkenti. Ez az arány tovább javítható a mortalitást szignifikánsan csökkentő terápiás beavatkozások (pl. trombolízis ) alkalmazásával. A jól szervezett osztályokon lehetőség nyílik a beteg kórházba érkezése és a kezelés megkezdése között eltelt idő minimalizálására, így a nagyobb számú beteg részesülhet a szűk terápiás ablakkal bíró kezelésekben is. Hazánkban ma 30 stroke központ működik, melyek közül a jó színvonalú akut ellátás tárgyi és személyi feltételek csak a nagyobbakban adottak. A fenti irányelvek széleskörű

5 5 alaklamazásának egyik alapvető feltétele a jól felszerelt központok számának növelése. Figyelemre méltó emellett, hogy hazánkban az akut stroke betegek 75%-a nem profil osztályon kerül ellátásra. Az akut isémiás stroke diagnosztikája és ellátása: Számos vizsgálat eredménye mutatja, hogy az isémiás stroke akut szakaszának kezelése, különösen ha stroke osztályokon történik, javítja a kimenetelt, csökkenti a mortalitást és a tartós ellátásra szorulók számát (Brott 1989, Indredavik 1991, Kaste 1995). Az akut isémiás stroke ellátása orvosszakmai szempontból a beteg általános vegetatív paramétereinek stabilizálását, etiológia specifikus célzott terápiát, a komplikációk megelőzését, kezelését valamint a korai rehabilitációt foglalja magába. A következő szakaszban leírt diagnosztikus és terápiás javaslatok az EUSI 2000 decemberi ajánlásán alapulnak. Betegvizsgálat: A beteg első belgyógyászati és neurológiai vizsgálatakor megválaszolandó kérdések: - A látott tüneti képet stroke okozza-e? - Van-e életet fenyegető társuló betegség? - A stroke mely fajtájával állunk szemben? - Hová lokalizálható? - Mi az etiológiája? - Melyek a kockázati tényezők? - Milyen súlyos a stroke, vannak-e a rossz prognózisra utaló jelek? Műszeres és laboratóriumi vizsgálatok: Az akut isémiás stroke betegek szakszerű ellátása elképzelhetetlen jó minőségű, időben elvégzett műszeres vizsgálatok nélkül. A kötelezően elvégzendő vizsgálatok az alábbiak: - CT - Laborvizsgálatok (vérkép, vércukor, koleszterin, LDL-koleszterin, triglicerin, HDL koleszterin, nátrium, kálium, karbamid, kreatinin, gamma GT, GOT, GPT, vizelet) valamint koagulogram (protrombin idő, aktivált parciális tromboplasztin idő, trombin idő, fibrinogén szint, trombocita szám, vérzési idő) - EKG - Duplex scan Az MR vizsgáló eljárások rohamos fejlődése (diffuziós- perfúziós technikák, MR spektroszkópia) új diagnosztikus lehetőségeket hozott. Ezek a módszerek, bár széleskörű alkalmazásuk az általuk hozott többletinformáció miatt kívánatos volna, a korlátozott hozzáférhetőségük miatt jelenleg nem képezik részét a protokollnak.

6 6 Az életműködések monitorozása: Az akut stroke beteg ellátásának alapját a vitális paraméterek és a beteg neurológiai állapotának folyamatos ellenőrzése képezi. Monitorozandó paraméterek: - vérnyomás - pulzusszám, EKG - testhőmérséklet - neurológiai status (skálák) - (pulzoximetria, CVP) - vércukor Általános kezelési elvek: Mivel az akut betegek egy része súlyos neurológia deficittel illetve komoly társuló betegséggel kerül felvételre, az időben megkezdett, szakszerű általános kezelés súlyos késői komplikációkat előzhet meg. A megfelelő színvonalú általános kezelés nélkül elképzelhetetlen a megfelelő színvonalú célzott terápia (Hacke 1995, Brott 1994). Számos állásfoglalás áll rendelkezésünkre az akut stroke általános kezelésének elveire vonatkozóan (Brott és Reed 1989, Adams és mtsai 1994, The European Ad Hoc Consensus Group 1996) Az általános kezelés sarokpontjai: - légútbiztosítás, légzési funkciók fenntartása - szívműködés monitorozása (arhitmiák, isémiás jelek, cardiac output) - vérnyomás stabilizálás - vércukorháztartás rendezése - testhőmérséklet rendezése - folyadék-, ionháztartás egyensúlyának biztosítása. AJÁNLÁSOK: 1. A betegeket stroke osztályokon kell kezelni (I. szintű evidencia (SZE)) 2. A neurológia statust és a vitális paramétereket monitorozni kell. 3. Biztosítani kell a légutakat és a megfelelő oxigenizációt. 4. Az akut fázisban csak az extrém magas vérnyomást javasolt kezelni (az autoregulációs küszüb felett.) 5. Ellenőrizni kell, és ha emelkedett csökkenteni kell a testhőmérsékletet és a vércukrot. 6. Figyelni, és korrigálni szükséges az elektrolitzavarokat. Célzott kezelés: A specifikus kezelés célja a korai rekanalizáció elérése, illetve a további ágelzáródások megelőzése.

7 7 Trombolízis: A trombolízis a tünetek kezdetétől számított 3h-n belül 0.9mg/ttkg iv. adott rtpa-val szignifikánsan csökkenti a halálozást és a tartósan ellátásra szoruló betegek számát (The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rtpa Stroke Study Group, NINDS, 1995). Válogatott beteganyagon az iv. trombolízis a tünetek kezdetétől számított 6h-n belül is működik ( Hacke 1998, Wardlaw and Warlow 1999). A megfelelő technikai felkészültséggel, angiográfiás hátterrel rendelkező központokban végezhető intra-arteriás trombolízis prourokináze használatával, ami jelentősen javítja a kimenetelt (Furlan 1999). A beavatkoztás 6h-s időablakkal az arteria cerebri media főtörzs elzáródásakor alkalmazható hatékonyan. Az akut arteria basiláris occlusio intra-arteriás trombolízisét több európai centrum rendszeresen végzi, de a beavatkozás hatékonyságára vonatkozóan nem történt multicentrikus randomizált vizsgálat. Szisztémás trombolízis, a beavatkozás végzésében jártas, megfelelő felkészültségű személyzet és műszeres háttér birtokában, erre felkészült intenzív osztályokon az NINDS vizsgálat protokollja szerint végzendő. AJÁNLÁSOK: 1. Iv. rtpa (0.9mg/kg, max. 90mg), az első 10% bolusban, majd a maradék 60 perc alatt perfuzorral beadva, az isémiás stroke tüneteinek kezdetétől számított 3h belül. (I. ESZ) 2. Az isémiás stroke tüneteinek kezdetétől számított 3h-án túl megkezdett kezelés esetén a kezelés hatékonysága alacsonyabb, de jobb mint a placebo (I. ESZ). 3. A kezelést nem javasolt, ha a tünetek indulásának időpontja bizonytalan, ide értendők azok a betegek akik a tüneteket alvásból ébredve észlelik először (III. ESZ) 4. Isémiás stroke betegek streptokinase-zal való kezelése veszélyes és így csak klinikai vizsgálat keretében végezhető (I. ESZ.). 5. Az egyéb trombolitikumok hatékonyságára, biztonságosságára vonatkozóan kevés az adat, így nem fogalmozhatók meg ajánlások. 6. Az ACM elzáródás intra-arteriás pro-urokináze kezelése 6 órán belül jelentősen javítja a kimenetelt (I.ESZ). 7. Az akut a. basiláris occlusio, egyes erre alkalmas centrumokban intra-arteriás trombolízissel gyógyítható (IV.ESZ.).

8 8 Defibrogenizáló enzimek: AJÁNLÁS: 1. Ancrod* a tünetek kezdetétől számított 3h-n belül adva, isémiás stroke-ban jelenősen javítja a kimenetelt (Sherman 1999). Aggregatiogátlók: A nagy randomizált vizsgálatok eredményei (IST, CAST) szerint a 48h-n belül adott aszpirin statisztikailag nem szignifikáns mértékben csökkenti a mortalitást, és a stroke ismétlődésének gyakoriságát ( International Stroke Trial Collaborative Group 1997, Chinese Acut Stroke Trial 1997). Korai antikoaguláció: A korai antikoaguláció régóta és gyakran alkalmazott terápia akut isémiás stroke-ban. Az elmúlt évek klinikai vizsgálatai azonban ( TOAST, IST) nem bizonyították egyértelműen a heparin, a kismolekulasúlyú heparinok és a heparinoidok hatékonyságát. A heparinnal kezelt csoport jobb neurológiai kimenetelét és a kevesebb ismétlődő eseményt, minden vizsgálatban, a vérzéses szövődmények gyakorisága kísérte (The TOAST Publication Committee 1998, International Stroke Trial Collaborative Group 1997). Ennek ellenére a korai heparin kezelés bizonyos stroke altípusok esetén javasolható: - kardiális embolizáció újabb embolizáció veszélyével ( PF, műbillentyű, MI fali trombussal, pitvari trombus) (Chamorro 1999) - koagulopátiák - symptomás dissectio - symptomás extra- vagy intracraniális arteriás szűkület: tünetes carotis szűkület műtét elött crescendo TIA-k, stroke progresszív tünetekkel - sinustrombózis Az antikoaguláns kezelés ellenjavalt kontrollálatlan hipertónia, súlyos kisérbetegség, az MCA ellátási területének 50%-át meghaladó infarktus, ismert vérzésforrás esetén. Hemodilúcíó: Számos vizsgálat bizonyította, hogy az izovolémiás hemodilúció nem javítja a kimenetelt, a hipervolémiás hemodilúcióval kapcsolatos vizsgálatok is igen ellentmondó eredményeket hoztak ( Strand 1992, The Hemodilution In Stroke Study Group 1989).

9 9 Neuroprotectio: Egyetlen neuroprotectív szerről sem sikerült bizonyítani, hogy javítja a kimenetelt. A PASS 1. vizsgálat subgroup analízis alapján 7 órán belül alkalmazott piracetam javasolható (IV.ESZ.) AJÁNLÁSOK: 1. Nincs ajánlás a heparin, LMWH általános használatára isémiás stroke-ban (I.ESZ). 2. Jól megválasztott indikációban (ld. fent) full dosisú heparin alkalmazható (IV.ESZ). 3. Aszpirin ( mg ) CT nélkül is adható akut stroke-ban (I.ESZ). 4. Akut stroke-ban nem ajánlott a hemodilúció (I.ESZ). 5. Nincs ajánlás neuroprotectív szerek használatára (I.ESZ). Intrakaniális nyomásfokozódás és agyödéma Az isémiás stroke létrejötte utáni 24-48h-ban fordul elő leggyakrabban agyödéma. Fiatal betegeknél, nagy MCA területi stroke-okban az agyödéma és a koponyaűri nyomásfokozódás beékelődéshez,és ezáltal halálhoz vezethet. Ezen esetekben a halálozás eléri a 80%-ot (Rieke 1995, Hacke 1996). Kezelési javaslat: A beteg felső testének megemelése fokkal. A beteg megfelelő pozicionálásával elkerülhető a nyaki vénák kompressziója. Kerülni javasolt a glükóztartalmú és/vagy hipotóniás oldatok alkalmazását. Normotermiára kell törekedni megfelelő lázcsillapítással. Normovolémiával, az artériás középnyomás>110 Hgmm-re kell beállítani (szükség esetén folyadékpótlás). Ozmoterápia, amennyiben klinikailag (a tudati szint romlása), illetve CT alapján (kamrakompresszió, átnyomás, herniációs szindróma kialakulására utaló elváltozások) ez indokolt Glicerin (10%-os) 4x250ml iv. Mannizol bolusban g/kg iv. 20 perc alatt naponta 4-6 alkalommal. Normovolémia, ozmolaritás > mosmol/kg Furosemid adása kivételes esetben lehetséges, 1 mg/ttkg iv. dosisban (a liquor szekréció mérséklésével fejti ki hatását, ugyanakkor a hemokoncentráció megemelkedése ronthatja a mikrokeringést) Intubálás, ha ezt a pco 2 szint emelkedése indokolja. Cél a Hgmm közötti szint fenntartása. Hiperventilláció (sebészeti beavatkozás elött) THAM puffer

10 10 Hipotermia: Bár az enyhe hipotermiával (agyhőmérséklet Celsius fok) végzett kísérletek ígéretesek, jelenleg nincs elég adat végleges következtetés levonásához (Schwab 1998). (Jelenleg szerveződik egy multicentrikus nemzetközi vizsgálat, amelyben hazai centrum/ok is részt vállalnak. Malignus media occlusio esetén dekompresszió: A malignus media occlusio az isémiás stroke szindrómák legmagasabb mortalitással járó formája, a gyógyszeresen befolyásolhatatlan agyduzzanat a betegeknél 50-80%-ban halálhoz vezet. A kiterjesztett dekompressziós műtét ebben hozott alapvető változást. A dekompressziós műtét lehetővé teszi a szöveti károsodás miatt létrejött ödemás agyszövet kiterjedését, megelőzi az agytörzs kompresszióját, és felszabadítja a kollaterális ereket a külső nyomás alól. Prospectív nem kontrollált vizsgálatokban a kiterjedt MCA területi stroke-on átesett betegek mortalitása 80-ról 40%-ra csökkent. A 24h-n belül elvégzett beavatkozás tovább csökkenti a halálozást (Rieke 1995, Schwab 1998). A prospektív multicentrikus vizsgálat folyamatban van. Cerebelláris infarktus: A térszűkítő cerebelláris infarktusok mortalitása 80% körül van. Dekompresszióval ez 30%-ra csökkenthető (Heros 1992, Rieke 1993). A műtétet,a beékelődés előtt kell időben elvégezni. A betegek jelentős része jól rehabilitálható 85 pont feletti Bartel Index érheti el a betegek jelentős részében, ami önálló életvitelt enged meg. Nem történt kontrollált, randomizált vizsgálat. AJÁNLÁSOK: 1. Ozmoterápia javasolt, ha a beteg állapota a koponyaűri nyomás fokozódása miatt romlik (IV.ESZ). 2. A nagy kiterjedésű, agytörzsi kompressziót okozó kisagyi infarktusok sebészi kezelése javasolt (III.ESZ). 3. A nagy cerebellaris hemiszferiális infarktusok dekompressziója, evakuációja életmentő lehet. A túlélők a neurológiai deficittől értékes életet élhetnek (III.ESZ).

11 11 Javasolt Standardok és Indikátorok 1. Konkrét: 10%-os halálozás a cél az 50 év alatti stroke-os populációban 2. Általános: Az európai országokéhoz hasonló ellátási szint 3. Az akut isémiás stroke 28 napon belüli halálozása 4. A stroke ellátás szervezési, diagnosztikus és kezelési irányelvei Javasolt Standardok és Indikátorok 1. Akut stroke-ban intézménybe érkezés 1 órán belül a betegek legalább 30%-ában 2. Akut CT az akut stroke esetek legalább 80%-ában 3. door-to-needle time 90 perc alatt 4. RtPA kezelés az arra alkalmas betegek legalább 50%-ában 5. Kórházba érkezési idő 6. Akut CT lehetősége 7. door-to-needle time 8. rtpa kezelés aránya az arra alkalmas betegnél 9. dependens betegek aránya 10. rehabilitációs kezelés lehetősége ÖSSZEFOGLALVA: Az akut isémias stroke kezelésében számos erős evidenciákon támaszkodó módszer, eljárás ismeretes. Ezek figyelembevételével javasolt a hazai stroke ellátásban a stroke részlegek működését megszervezni, a diagnosztikai eszközöket elérhetővé tenni, az intenzív ellátás tárgyi és személyi feltételeit biztosítani, továbbá olyan finanszírozási feltételrendszert kialakítani, ami a korszerű evidenciákon nyugvó módszerek támogatásával a betegek jobb túlélési és gyógyulási esélyét, valamint hosszú távú költségkímélő megoldást jelent.

12 12 KOMMENTÁR: 1. Az akut isémias stroke-ellátásának elvei az evidenciákon nyugvó nemzetközi ajánlások a multicentrikus vizsgálatok eredményein, a különböző "outcome measure"-kön alapszanak. Ez alkalmazható a hazai gyakorlatban is. Az ellátás minőségi mutatójaként leginkább elfogadott a korai egy hetes, majd 28 napos és egy éves mortalitási adatok elemzése, valamint a stroke-ot követő 3. hónapon a Barthel, Rankin valamint az ADS funkcionális skálák meghatározása, melyek az életminőségre és dependenciára is utalnak. További információ lenne nyerhető olyan új szempontú vizsgálatok beállításával, melyek a stroke beteg pszichoszociális, szocioekonómiai státuszváltozását is jellemezni tudják. 2. A legfontosabb mutatókat a Magyar Stroke Regiszter projectben a Népegészségügyi Program keretében lehet a jövőben megvalósítani. A Regiszter informatikailag, módszertanilag kidolgozott és az Európai Közösség országaiban tervezett hasonló regiszterrel minden szempontból harmonizál. A Stroke Regiszter keretében nyert információk alapján elemezhetőek az érintett betegcsoportok, az alkalmazott diagnosztikai eljárások és a megválasztott terápia. Az adatok folyamatos monitorozásával az irányelvek hatásosságára és alkalmazhatóságára is folyamatos visszajelzés nyerhető. 3. A betegek, tágabb körben a lakosság fokozott bevonása az ellátás hatékonyságába azzal valósítható meg, ha széles körben ismertté válik a cerebrovaszkuláris betegek ellátása, annak struktúrája, a diagnosztikai módszerek és a kezelés, valamint a rehabilitáció módszerei és eredményessége. A beteg és hozzátartozóinak megelégedettségére vonatkozó és a strokkal kapcsolatos ismeretekre utaló adatokat kell gyűjteni a beutalás idején és a távozáskor. A beteg illetve hozzátartozójának a felvételkor aláírt beleegyező nyilatkozata mellett széles körben el kell terjeszteni a távozáskor a széles körű betegtájékoztatás gyakorlatát. 4. Az akut isémiás stroke ellátásban hiba lenne bármilyen célcsoportot meghatározni, illetve preferálni. A megelőzésben, ami nem témája a jelenlegi irányelv-fejlesztésnek, az 50 év alatti lakosság, mint célcsoport megjelölése azért indokolt, mert ezekben a korosztályokban mindkét nemben a stroke eredetű halálozás mintegy 5-6x-osa a nyugateurópai átlagnak. Tehát jelen irányelv-fejlesztésben a célcsoport az akut isémiás stroke betegek csoportja. 5. Az irányelv-fejlesztésben jóllehet ez külön nem került megfogalmazásra, de meghatározható azon idős és nagyon idős betegek csoportja, ahol a komorbiditás az életet veszélyeztető, vagy az életkilátást alapvetően rövidítő társbetegségek miatt nem alkalmazható a javasolt stroke ellátási protokoll (ilyen a súlyos degenerativ idegrendszeri betegségek, terminális daganatos állapotok, életet veszélyeztető kardiális eredetű kórállapotok, akut sebészeti állapotok, az életminőséget súlyosan rontó poststroke állapotok, stb.). Ezekben az esetekben egyéni elbírálás alapján dönthető el, hogy a beteg az irányelveknek megfelelően kerül-e ellátásra. Az viszont kiemelendő, hogy ahol korlátozó tényező nincs, ott az életkortól függetlenül a beteg jogosult a legjobb klinikai ellátásra.

13 13 6. Az irányelvek követése jelentősen befolyásolhatja a lakosság egészségi állapotának alakulását. Egy előzetes elemzés alapján nyilvánvaló vált (Nagy és mts ), hogy a stroke részlegeken kezelt betegek túlélési esélyei, illetve a reziduális állapot alakulása szignifikánsan kedvezőbb volt. Megállapítható volt továbbá, hogy az irányelveknek megfelelően szervezett és működtetett stroke profilú osztályon történő kezelés mindtegy elkerülhető halálozást jelent Magyarországon (megjegyzendő, hogy mind a stroke osztályokon, mind nem stroke profilú osztályokon a case-mix index azonos volt). 7. Az irányelvek mérhetően és elemezhetően néhány hatástalan terápiás eljárást meg kívánnak szüntetni, ez kétségtelen költségmegtakarítással járna. Az is felmérhető, hogy egy olyan új terápiás eljárás, mint az rt-pa szélesebb körű alkalmazása mennyiben jelent az ismert hatások mellett esetleges vérzéses komplikációt és az mennyiben veszélyezteti a beteg állapotát vagy életét. A Magyar Stroke Regiszter beindítása ezekre a kérdésekre egyértelmű választ ad és az irányelvekben megfogalmazott célkitűzések széles körű autcome measure-jét valósítja meg. Az irányelv érvényessége: december 31. Az irányelvet kétévente az Egészségügyi Minisztérium felülvizsgálja.

14 14 Felhasznált irodalom: Adams H, Brott T, Crowell R, Furlan A, Gomez C, Grotta J, Helgason C et al. (1994): Guidelines for the Management of Patients with Acute Ischemic Stroke. A Statement for Healthcare Professionals from a Special Writing Group of the Stroke Council, American Hearth Association. Stroke 25: Bonita R (1992): Epidemiology of stroke. Lancet 339: Barsan W, Brott T, Olinger C et al. (1989): Early treatment of acute ischaemic stroke. Ann. Int. Med. 111: Brandt T, von Kummer R, Müller-Küppers M, Hacke W (1996): Thrombolytic therapy of acute basilar artery occlusion: Variables affecting recanalisation and outcome. Stroke 27: Brott T, Reed RL (1989): Intensive care for acute stroke in the community hospital setting. Stroke 20: Chamorro A, Vila N, Asaco C, Blanc R (1999): Heparin in stroke with atrial fibrillation. Arch Neorol 56: Feinberg W, Alberts G, Barnett H, Biller J, Caplan C, Carter L et al. (1994): Guidelines for the management of transient ischemic attacks. From the ad hoc committee on guidelines for the management of transient ischemic attacks of the American Hearth Association. Circulation 89: Hacke W, Kaste M, Olsen TS, Bogousslavsky (2000): Acute Treatment of Ischemic Stroke. Cerebrovasc Dis 10(suppl 3): Hacke W, Stiegele R, Steiner T, Schuschard V, Schwab S (1995): Critical care of acute ischemic stroke. Intensive Care Med 21: Hacke W, Schwab S, Horn M, Spranger M, De-Georgia M, von Kummer R (1996): Malignant middle cerebral artery territory infarction: Clinical course and prognostic signs. Arch Neurol 53: Heros R (1992): Surgical treatment of cerebellar infarction. Stroke 23: Indredavik B, Bakke F, Solberg R, Rokseth R, Lund-Haaheim L, Holme I (1991): Benefit of a stroke unit: A randomized controlled trial. Stroke 22: International Stroke Trial Collaborative Group (1997): The International Stroke Trial (IST): A randomised trial of aspirine, subcutaneous heparin, both or neither among patients with acute ischemic stroke. Lancet 349: Italian Acute Stroke Study Group (1988): Hemodilution in acute stroke: Results of the Italian Hemodilution Trial Lancet ii:

15 15 Jorgensen H, Kammersgaard L, Nakayama H, Raachou H, Larsen K, Hübbe P, Olsen T (1999): Treatment and rehabilitation on a stroke unit improves 5-year survival. A community based study. Stroke 30: Jorgensen H, Nakayama H, Raaschou H, Larsen K, Hübbe P, Olsen T (1995): The effect of a stroke unit: Reduction of mortality, discharge rate to nursing home, lenght of hospital stay and cost. Stroke 26: Kaste M, Fogelholm R, Rissanen A (1998): Economic burden of stroke and the evaluation of new therapies. Public Health 112: Konszenzus a cerebrovascularis betegségek ellátásában: A Magyar Stroke Társaság Konferenciájának anyaga. Agyérbetegségek. 2:3-13,1996 Nakayama H, Raaschou H, Olsen T (1994): The influence of age on stroke and outcome. The Copenhagen Study. Stroke 25: Nagy Z, Magyar G, Óváry Cs (2000): Magyarországi stroke-betegek epidemiológiai vizsgálata. Agyérbetegségek 6: Reith J, Jorgensen H, Pedersen P, Nakayama H, Raaschou H, Jeppesen L, Olsen T (1996): Body temperature in acute stroke: relation to stroke severity, infarct size, mortality, outcome. Lancet 347: Rieke K, Krieger D, Adams H-P, Aschoff A, Meyding-Lamade U, Hacke W (1993): Therapeutic strategies in space-occupying cerebellar infarctions based on clinical, neuroradiological, and neurophysiological data Cerebrovasc Dis 3: Rieke K, Schwab S, Krieger D, van Kummer R, Aschoff A, Schuchard V, Hacke W (1995): Decompressive surgery in space-occupying hemisperic infarction: Result of an open, prospective trial. Crit Care Med 23: Ronning O, Guldvog G (1998): Stroke units versus general medical wards. I. Twelwe and eighteen month survival. A randomised, kontrolled trial. Stroke 29: Scandinavian Stroke Study Group (1987): Multicenter trial of hemodylution in acute ischemic stroke. I. Results in the total patient population. Stroke 18: Schwab S, Schwarz S, Sprange M, Keller E, Bertram M, Hacke W (1998): Moderate hypothermia in the treatment of patients with severe middle cerebral artery infarction. Stroke 29: Sherman D for the STAT Writers Group (1999): Defibrinogenation with viprinex TM (ancrod) for the treatment of acute ischemic stroke. Stroke 30: 234. Strand T (1992): Evaluation of long-term outcome and safety after hemodylution therapy in acute ischemic stroke. Stroke 23: Stroke Units Trialists Collaboration (1997): A systematic review of the randomised trials of organised inpatient (stroke unit) care after stroke. Br Med J 314:

16 16 The European Ad Hoc Consensus Group (1997): Optimizing intensive care in stroke: A european perspective. A report of an Ad Hoc Consesus Group meeting. Cerebrovasc Dis 8: The Multicenter Acute Stroke Trial- European Study Group (1996): Thrombolytic therapy with streptokinase in acute ischemic stroke. N Engl J Med 335: The National Institute of Neurological Diseases and Stroke Study Group (NINDS) (1995): Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. N Eng J Med 333: Wade D, Wood V, Langton Hewer R (1985): Use of hospital resource by acute stroke patients. J R Coll Physicians Lond 19: Wardlaw J, Warlow C (1999): Thrombolytic therapy for acute ischemic stroke- The updated cochrane database of systemic reviewers metaanalysis. Cerebrovasc Dis 9:124. WHO Task Force on Stroke and Other Cerebrovascular Disorders (1989): Recommendations on stroke prevention, diagnosis and therapy. Report of the WHO Task Force on Stroke and Other Cerebrovsacular Disorders. Stroke 20:

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Korháztechnikai Intézet. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve. 11. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1337

Egészségügyi Minőségfejlesztési és Korháztechnikai Intézet. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve. 11. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1337 11. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1337 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az akut isémiás stroke ellátásához Bevezetés: Az akut stroke állapot a világ fejlett országaiban a mortalitási és morbiditási

Részletesebben

AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN

AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Vajda Zsolt egységvezető főorvos Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Neurovaszkuláris Intervenciós Egység

Részletesebben

A stroke ellátás helyzete Magyarországon

A stroke ellátás helyzete Magyarországon A stroke ellátás helyzete Magyarországon Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Magyar Stroke Társaság Agyi érbetegségek kórházi kezeléseinek esetszáma és a kezelt személyek száma 160 000 140 000 120

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30.

DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIII.) 2013. május 30. Miért kell kiemelt figyelemmel kezelni a stroke ellátást? Európában évente 1.2 millió stroke 300,000 halott 300,000 rokkant 15 millió

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül Dr. Molnár Sándor A thrombolysis időablakán belül lévő, potenciálisan revascularisatiora

Részletesebben

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST

Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST Acut stroke ellátás a következő 5 év feladatai Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika BUDAPEST A 60 ÉV ALATTIAK ARÁNYA 27%!! Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma Fél óránként Másfél óránként

Részletesebben

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása

Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Hipertónia regiszter, mint lehetséges eredmény indikátorok forrása Vincze Ferenc, Bárdos-Csenteri Orsolya, Kovács Nóra, Nagy Attila, Poráczkiné Pálinkás Anita, Szőllősi Gergő József, Vinczéné Sipos Valéria,

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Kötelező Szintentartó Neurológiai Továbbképzés PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs, 2013. november 25.

Kötelező Szintentartó Neurológiai Továbbképzés PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs, 2013. november 25. Kötelező Szintentartó Neurológiai Továbbképzés PTE ÁOK Neurológiai Klinika Pécs, 2013. november 25. Harcos Péter Szt. Imre Egyetemi és Oktató Kórház Budapest Paradigma: egy adott időszakban az adott tudomány

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Carotis dezobliteráció Történeti áttekintés 1953 De Bakey, Houston - CEA 1954 Eastcott

Részletesebben

A stroke miatti hospitalizáció Magyarországon. Bereczki Dániel és Ajtay András Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest

A stroke miatti hospitalizáció Magyarországon. Bereczki Dániel és Ajtay András Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest A stroke miatti hospitalizáció Magyarországon Bereczki Dániel és Ajtay András Semmelweis Egyetem, Neurológiai linika, Budapest Levelezési cím: Bereczki Dániel Semmelweis Egyetem Neurológiai linika, Budapest

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen

Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen Dr. Pikó Károly vezérigazgató-helyettes Minőségügy van-e szerepe a sürgősségi ellátásban 2010. november 5. - Debrecen MOTTÓ Kevesebb időbe telik valamit jól csinálni, mint megmagyarázni, hogy miért nem

Részletesebben

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése AZ ELŐADÁS VÁZLATA Neurológiai katasztrófák Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika Klinikai Idegtudományi Központ Ischaemiás (80%) és vérzéses (20%) stroke Subarachnoidalis vérzés

Részletesebben

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás

Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás Súlyos sérülésekhez társuló vérzés ellátása - európai ajánlás 2010 - Nardai Gábor, Péterfy Kórház, Baleseti Központ XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus, 2010 Debrecen Súlyos sérülésekhez társuló

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt?

Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Te mikor használsz folyamatos (citrátos) hemofiltrációt? Iványi Zsolt, Valkó Luca Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Semmelweis Egyetem SZINT 2013. november 15. Mikor? Ideálisan Akut vesesérülés

Részletesebben

thrombectomiájával történő recanalisatiójáról is biztató eredményeket publikáltak (Pasquale et al. 2012, Alshekhlee et al. 2012). Miért kell kiemelt

thrombectomiájával történő recanalisatiójáról is biztató eredményeket publikáltak (Pasquale et al. 2012, Alshekhlee et al. 2012). Miért kell kiemelt Az acut stroke ellátás szakmai megfelelősége, minősége kórházunkban Dr. Diószeghy Péter (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház) Az acut stroke ellátás háttere, szervezése Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika -

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika - 44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke - sürgősségi ellátás okai - kazuisztika - Somlai Judit, Szilágyi Géza, Szegedi Norbert MH Egészségügyi központ, Neurológia- Stroke, Neuroophthalmológia Stroke

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás

Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana. Alaphelyzet. Bizonyítékon alapuló orvoslás 1 Bizonyítékon alapuló orvoslás Egészség-gazdaságtani elemzések módszertana Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan Tanszék ELTE TáTK RCT eredményei 1000 betegre vonatkoztatva Szérum koleszterin szint

Részletesebben

Hypertónia és stroke. Bereczki Dániel. Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika

Hypertónia és stroke. Bereczki Dániel. Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Hypertónia és stroke Bereczki Dániel Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Levelezési cím: Dr. Bereczki Dániel SE Neurológiai Klinika Budapest Balassa u. 6. 1083 E-mail: bereczki@neur.sote.hu Tel: 06-1-210-0337

Részletesebben

Másodlagos prevenciós gyakorlat ischaemiás stroke után

Másodlagos prevenciós gyakorlat ischaemiás stroke után Másodlagos prevenciós gyakorlat ischaemiás stroke után Dokumentációs folyamataudit Török Miklós, Mihálka László, Rácz Sándor, Fekete István, Csiba László, Bereczki Dániel SECONDARY PREVENTION FOLLOWING

Részletesebben

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói

A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói A sürgősségi egészségügyi ellátás jelenlegi minőségi szabályozásának meghatározói Dr. Engelbrecht Imre főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségpolitikai Főosztály A minőség egészségügyi

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban

Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Dr. Simon Attila, Dr. Gelesz Éva, Dr. Szentendrei Teodóra, Dr. Körmendi Krisztina, Dr. Veress Gábor Újonnan felfedezett cukoranyagcsere eltérések előfordulása korai kardiológiai rehabilitációban Balatonfüredi

Részletesebben

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás

Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás Az ellátás szakmai megfelelősége, biztonsága, minősége az integráció tükrében Dr. Margitai Barnabás (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.) Az Egészségügyi

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló-

A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- A neurológia helye az orvosi disciplínák között A fontosabb neurológiai betegségek epidemiológiája, neurológiában fontos vizsgáló- módszerek (első rész) Dr. Komoly Sámuel MTA doktora tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA

A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA A PALLIÁCIÓ OKTATÁSÁNAK FONTOSSÁGA (HANDOUT) SZEKANECZ ÉVA M.D. Ph.D. DE KK Onkológiai Intézet 2016. palliative care starts when a cure is no longer possible nem az agonizáló, hanem a progrediáló betegek

Részletesebben

Az acut stroke ellátása minőségi szempontok. Dr. Sipos Ildikó Minőségügyi vezető Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika

Az acut stroke ellátása minőségi szempontok. Dr. Sipos Ildikó Minőségügyi vezető Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Az acut stroke ellátása minőségi szempontok Dr. Sipos Ildikó Minőségügyi vezető Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma Fél óránként Másfél óránként

Részletesebben

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS?

PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? PROTOKOLLOK ÉS EVIDENCIÁK HATALMA. ORVOSI VAGY STATISZTIKAI GYÓGYÍTÁS? Dr. Bodonovits István, Dr. Berente László Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Aneszteziológiai & Intenzív Terápiás Osztály Neurológiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: Nagy Ákos Lobbiigazolvány sorszáma: 07116 A tájékoztató időszaka: 2010. 1. negyedév 1. Egészségügyi Minisztérium az

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK

Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában. dr. Gál János SE AITK Sürgősségi betegellátás szerepe az egészségpolitikában dr. Gál János SE AITK A rosszul értelmezett szó: sürgősség Azonnali mentőhívás: Csillapíthatatlan vérzés esetén Ha csont törik Ha beteg fullad( nem

Részletesebben

Sürgősségi ellátás egy egyetemi klinika intenzív ellátásának. szemszögéből

Sürgősségi ellátás egy egyetemi klinika intenzív ellátásának. szemszögéből Sürgősségi ellátás egy egyetemi klinika intenzív ellátásának szemszögéből Dr. Hermann Csaba SE AITK 1. Intenzív terápia Multidiszciplinális Magas erőforrásigény Magas időfaktor 2. Sürgős szükség hazai

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Általános lelet. A vizsgálatot kérő orvos: 70 30 38 59 29 37 11 1 2 0 0 0 [mmhg*h]

Általános lelet. A vizsgálatot kérő orvos: 70 30 38 59 29 37 11 1 2 0 0 0 [mmhg*h] Általános lelet Páciens: Neme: férfi Megjegyzés: Vizsgálat paraméterei Magasság: 18 Súly: 125 kg cm BMI 38.58 Mérési terv 15/3 (24h), Standard 1 A vizsgálatot kérő orvos: Eredmények SBPao HR Általános

Részletesebben

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka,

Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek. nincs más bizonyítható oka, Stroke Az agyműködés globális vagy fokális zavarával jellemezhető, gyorsan kialakuló tünetegyüttes, melynek nincs más bizonyítható oka, mint az agy vérkeringésében kialakult kóros eltérés (WHO) Stroke

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter Hunyady Béla Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs Hepatitis Regiszter (HepReg) o A vírushepatitises betegek interferon-alapú kezelésének nyilvántartására,

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

ISCHEMIÁS STROKE AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STRO KE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZ ELÉSÉBEN. Vajda Zsolt STRO KE - TÜNETEK

ISCHEMIÁS STROKE AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STRO KE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZ ELÉSÉBEN. Vajda Zsolt STRO KE - TÜNETEK AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STRO KE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZ ELÉSÉBEN Vajda Zsolt Neurovasz kuláris Intervenciós Egys ég Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház ISCHEMIÁS STROKE Magy arorsz

Részletesebben

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér CCSVI Történelmi és tudományos háttér Prof. Paolo Zamboni érsebész Felesége SM beteg Hipotézis: Vénás keringési zavar Vaslerakódás Érfalkárosodás Sejtpusztulás Autoimmun folyamat SM Az agy vénás rendszere

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A STROKE HOSSZÚTÁVÚ KIMENETELÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK PROSPEKTÍV VIZSGÁLATA STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL HÁROM STROKE CENTRUMBAN Dr. Fekete Klára Edit Témavezető: Dr.

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása

A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása A myocardium infarktus különböző klinikai formáinak összehasonlítása Infarktus Regiszter adatok Dr. Ofner Péter Cél: A STEMI és NSTEMI diagnózissal kezelt betegek demográfiai adatainak, a társbetegségeknek

Részletesebben

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György

A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György A TTEKG rendszer integrálása a hazai szívcentrumok akut infarktus ellátási rendszerébe. Dr. Szabó György Miért van szükség a jól működő hazai primer PCI ellátás további fejlesztésére? A kérdés feltevésének

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége

Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége Prevenció és rehabilitáció egységes szemléletének szükségessége Prof. Dr. Tóth Kálmán, Prof. Dr. Czuriga István, Dr. Szabados Eszter PTE KK I.sz. Belgyógyászati Klinika WHO definíció Egészség: a teljes

Részletesebben

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése

Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Tájékoztatott vagy tájékozott beteg kérdése Az elektív csípő- és térd-protézis műtéten résztvevő betegek tájékoztatásának vizsgálata Készítette: Fehér Mónika MSc ápoló hallgató Az elektív csípő- és térd-protézis

Részletesebben

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika

Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika Neurológiai kórképek rehabilitációja - neurorehabilitáció Péley Iván dr. Idegsebészeti és Neurológiai Klinika WHO meghatározások (1980-2013) Károsodás impairment: a szervezet biológiai működés zavara (pl.:

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

A klinikai audit bemutatása

A klinikai audit bemutatása TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit jó nemzetközi gyakorlata: A klinikai

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja.

A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. A Fraxiparine optimális kiszerelési skálájának köszönhetôen a legjobb hatékonyság/biztonság arányt nyújtja. Kiszerelés Dózis Térítési díj 90% kiemelt támogatás esetén (HUF) Fraxiparine 0,2 ml 1 900 NE

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal

Protokoll. Protokoll a gépi lélegeztetésről tőrténő leszoktatásról. Ellenőrizte: SZTE ÁOK AITI Intenzív Terápiás Kerekasztal . A DOKUMENTUM CÉLJA Az intenzív osztályokon ápolt betegek lélegeztetési idejének optimalizálása. 2. A DOKUMENTUM HATÁLYA Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet valamennyi

Részletesebben

Ischemiás és vérzéses Stroke (szemelvények) Csiba László

Ischemiás és vérzéses Stroke (szemelvények) Csiba László Ischemiás és vérzéses Stroke (szemelvények) Csiba László A stroke formái elkülönités csak CT-vel!!! ischemia Agyi infarktus 80% 80% állományvérzés Vérzés 20% 10-15% Subarachnoidalis vérzés 2-4% 2 Agyi

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Az MPS kezelési és követési protokollok változásai. Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály Az MPS kezelési és követési protokollok változásai Dr. Varga Norbert Toxikológia és Anyagcsere Osztály MPS-k MPS I MPS II MPS III MPS IV MPS VI MPS VII MPS IX Hurler-Scheie Hunter Sanfilippo Morquio Maroteaux

Részletesebben

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi

Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető

Részletesebben

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10.

Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon. Jóna Gabriella 2012.10.10. Támogatási kérelmek kritikus értékelése a GYEMSZI -TEI Főosztályon Jóna Gabriella 2012.10.10. Tartalom I. Egészségügyi technológiák értékelésének célja II. Befogadási kérelmekhez benyújtott egészséggazdaságtani

Részletesebben

A stroke hosszútávú kimenetelét befolyásoló tényezők prospektív vizsgálata statisztikai módszerekkel három stroke centrumban

A stroke hosszútávú kimenetelét befolyásoló tényezők prospektív vizsgálata statisztikai módszerekkel három stroke centrumban EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A stroke hosszútávú kimenetelét befolyásoló tényezők prospektív vizsgálata statisztikai módszerekkel három stroke centrumban Dr. Fekete Klára Edit Témavezető: Dr. Bereczki

Részletesebben

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila

A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre. Dr. Kovács Attila A daganatos betegségek megelőzése, tekintettel a méhnyakrák ellenes küzdelemre Dr. Kovács Attila 1 Elsődleges megelőzés /primer prevenció/: a betegség biológiai létrejöttének megakadályozását célozza meg

Részletesebben

A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program jövőképe Érrendszeri Központ szervezésével és működtetésével szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg

A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program jövőképe Érrendszeri Központ szervezésével és működtetésével szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg A Szív és Érrendszeri Nemzeti Program jövőképe Érrendszeri Központ szervezésével és működtetésével szerzett tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Dr. Szegedi János A Vascularis Centrum megvalósításának

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén

A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén A csípőtáji törések kezelésének és rehabilitációjának értékelése a SAHFE európai projekt révén Cserháti Péter, Farkas Péter, Harrira M. Fahed Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest Előzmények:

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben

Beteghez integrált ellátási rendszer, mint az akut jellegű betegellátás XXI. századi formája

Beteghez integrált ellátási rendszer, mint az akut jellegű betegellátás XXI. századi formája Beteghez integrált ellátási rendszer, mint az akut jellegű betegellátás XXI. századi formája Dr. Korcsmáros Ferenc XXIII. Magyarországi Egészségügyi Napok Debrecen, 2016. október 5-7 ALAPKÉRDÉSEK: 1. POPULÁCIÓ

Részletesebben

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013

Én adok HES-t - PRO. Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t - PRO Nardai Gábor Péterfy Kórház és Baleseti Központ SZINT 2013 Én adok HES-t Miért? HATÁSOS-E Kinek?? Mikor? VESZÉLYES-E? Mikor nem? Mennyit? MEGÉRI-E? Milyet? Hogyan? Miért adok HES-t?

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai

Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai Alkalmazkodás: megelőzés, védekezés az egészségügy feladatai Páldy Anna Fodor József OKK Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetpolitikai fórum: A klímapolitika és a klímaváltozás főbb kérdései,

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeit érintő változtatások indoklása 6 Tudományos következtetések A Kantos Master és a kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

Sinus thrombosis http://neurologia.deoec.hu Kovács Edina

Sinus thrombosis http://neurologia.deoec.hu Kovács Edina http://neurologia.deoec.hu Kovács Edina Jelen esetbemutatás kizárólag oktatási célokat szolgál, a diák, videók bármilyen felhasználása kizárólag a Debreceni Egyetem OEC írásos engedélyével történhet. Epidemiológia:

Részletesebben

A SZTRÓKELLÁTÁS HAZAI SIKEREI ÉS KUDARCAI

A SZTRÓKELLÁTÁS HAZAI SIKEREI ÉS KUDARCAI Csiba Bereczki A sztrókellátás A SZTRÓKELLÁTÁS HAZAI SIKEREI ÉS KUDARCAI Csiba László az MTA doktora, egyetemi tanár, klinikaigazgató, Debreceni Egyetem Klinikai Központ Neurológiai Klinika, Debrecen csiba@med.unideb.hu

Részletesebben

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet

Jenei Tibor, Szabó Edit, Janka Eszter Anna, Dr. Nagy Attila Csaba Debreceni Egyetem OEC NK Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet HIPERTÓNIA GYAKORISÁGÁNAK BECSLÉSE KÜLÖNBÖZŐ EPIDEMIOLÓGIAI TECHNIKÁK ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYARORSZÁGI FELNŐTTEK ÉS A MAGYARORSZÁGI FELNŐTT DIABETESES BETEGEK KÖZÖTT ÉS ENNEK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben