NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI ÉVES BESZÁMOLÓ A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL január 9. SZOMBATHELY

2 A 2013-AS ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) Szervezet: Bölcsészettudományi Kar Előterjesztő:Dr. Czetter Ibolya Jóváhagyó: Horváthné Dr. Molnár Katalin Dátum: január 9. Vizsgálandó területek Feladatok Felelős Határidő Megjegyzés 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások A folyamatok és a szervezeti kultúra fejlesztése, a minőségközpontú gondolkodásmód és tevékenység erősítéséért a vezetési, tervezési, ellenőrzési és értékelési munka minden területén. Belső audit folyamatok erősítése Felkészülés s 2013-ban sorra kerülő intézményakkreditációra A BTK a kari önértékelést készít március 11-ig dékán dékán, dékánhelyettesek, minőségirányítási bizottság folyamatos 2

3 Vizsgálandó területek Feladatok Felelős Határidő Megjegyzés 2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése képzések értékelése, a kurzusértékelő lapok eredményeinek hasznosítása, a kérdések és a skálák finomhangolása Új MA akkreditáció (germanisztika) Az osztatlan tanárképzés kari előkészítése Egyes tantárgyak eredményeinek félévenkénti elemzése. TDK tevékenység fejlesztése a TALENTUM pályázat támogatásával, a BA rendszerben való megvalósíthatósága, több hallgató bevonása. Tantárgyi követelmények és teljesítésük eredményeinek értékelése, a követelmények módosítása. Vizsgakövetelmények és módszerek értékelése, szükség szerinti módosítása. Az oktatás tapasztalatainak értékelése alapján a tantervek Képzési Szabályzat szerinti felülvizsgálata szakonként, képzési formánként a beiratkozott- és végzett hallgatók kérdőíves véleményének értékelése figyelembe vételével. Tananyagátfedések megszüntetése mellett a hiányok és felesleges anyagrészek kiküszöbölése. dékán, oktatási dékánhelyettes, TALENTUM TDK kari felelős, szakfelelős, tantárgyfelelős évente, minden tanév áprilisa 3

4 Vizsgálandó területek Feladatok Felelős Határidő Megjegyzés 3. A hallgatók értékelése Fogyatékos hallgatók integrálása, jogaik biztosítása. Kimaradt, és a követelményeket csak hosszabb idő alatt teljesítő hallgatók adatainak és véleményének elemzése. Egyes tantárgyak eredményeinek félévenkénti elemzése Egyéni tanulmányok figyelemmel kísérése. Gyenge és kiemelkedő hallgatókkal való foglalkozás kibővítése. Tanulmányi félévi eredmények elemzése szakos és képzési forma szerinti bontásban. A gyakorlatigényes szakok esetében: hallgatói napló, beszámoló, gyakorlatvezetői vélemények és a hallgatók véleményének értékelése. A záróvizsga eredmények értékelése a vizsgabizottsági tagok véleménye alapján. dékán, oktatási dékánhelyettes, szakfelelős, tantárgyfelelős, gyakorlatvezető, záróvizsga felelős félévente, a szemeszter lezárása után 4

5 Vizsgálandó területek Feladatok Felelős Határidő Megjegyzés 4. Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei Személyes motivációs beszélgetéssel és írásbeli munkaterv alapján az oktatói szakmai és tudományos fejlődés segítése. Az oktatók munkájának értékelése a foglalkoztatási követelményrendszer figyelembe vételével, az éves feladatok egyeztetése. A személyes motivációs beszélgetés alapján az éves írásbeli kutatási munkatervek értékelése. A kari fejlesztési terv alapján egyéni, tanszéki, intézeti pályázatok koordinálása, kari pályázati prioritások alapján pályázatok elkészítése, egyetemi pályázatokban való részvétel. Részvétel az OMHV-ben A publikációs tevékenység éves értékelése, adatainak közzététele. Az MTMT adatbázis kari használata dékán, oktatási és tudományos dékánhelyettesek, szakfelelősök, intézetigazgatók tanévente, minden év júniusa 5

6 Vizsgálandó területek Feladatok Felelős Határidő Megjegyzés 5. A tanulástámogatás eszközei, hallgatói szolgáltatások 6. Belső információs rendszer TDK tevékenység fejlesztése, a BA és az MA rendszerben való megvalósíthatósága, több hallgató bevonása. Egyéni tanulmányok figyelemmel kísérése. Gyenge és kiemelkedő hallgatókkal való foglalkozás kibővítése. Tehetséggondozás fejlesztése, szakkollégium hatékony működése, a résztvevő hallgatók számának növelése Tananyagok továbbfejlesztése, e-learning anyagok kidolgozása, tesztelése és bevezetése a Nemzeti Tankönyvkiadó bevonásával. Tananyagátfedések megszüntetése mellett a hiányok és felesleges anyagrészek kiküszöbölése. A hallgatói terhelés megkívánt szinten tartása a tananyagok és követelmények éves elemzésével. Laborok, tantermek, könyvtár, számítógép, szoftver ellátottság, oktatástechnikai eszközök, épületállomány helyzetének rendszeres felmérése, elemzése, fejlesztési irányainak meghatározása. Belső információs rendszer folyamatos fejlesztése. Dolgozói és hallgatói fórumok szervezése. dékán, oktatási és tudományos dékánhelyettesek, szakfelelősök, intézetigazgatók felelős dékánhelyettes tanévente, minden év júniusa folyamatos, tanévente legalább egyszer 6

7 Vizsgálandó területek Feladatok Felelős Határidő Megjegyzés 7. Nyilvánosság 8. Tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység A honlap látogatottsági, ismertségi adatainak folyamatos mérése, a kari és intézeti honlapok felfrissítése, megújítása az intézményi akkreditációval összefüggésben, sajtómegjelenés, sajtófigyelési információk értékelése, egyetemi rendezvényeken való részvétel, kari rendezvények szervezése. Nyílt napok adatainak és a felvételi eredmények elemzése, beiskolázási stratégia módosítása. A kari kutatási műhelyek további integrációja. A kari tudományos rendezvények támogatása. Kari kiadványok megjelenésének támogatása. A nyelvtudományi doktori iskola akkreditációs kérelmének ismételt beadásra való továbbfejlesztése. szaknapok, témahetek (Mediawave,, Magyar Nyelv Hete) témanapok (Magyar Nyelv Napja, Tudomány Napja)szervezése MTMT adatbázis aktualizálása, a rendszer teljes feltöltése kooperáció erősítése az egyes tudományterületek között A K+F tevékenység erősítése, eredmények közzé tétele felelős dékánhelyettes felelős dékánhelyettes tanévente, minden év szeptembere folyamatos, tanévente legalább egyszer 7

8 BESZÁMOLÓ A ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK (AKCIÓTERV) VÉGREHAJTÁSÁRÓL Szervezet: Bölcsészettudományi Kar Előterjesztő: Dr. Czetter Ibolya Jóváhagyó: Horváthné Dr. Molnár Katalin Dátum: január 9. Vizsgálandó területek 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások A folyamatok és a szervezeti kultúra fejlesztése, a minőségközpontú gondolkodásmód és tevékenység erősítéséért a vezetési, tervezési, ellenőrzési és értékelési munka minden területén. Az akciótervben megfogalmazott feladatok teljesítése és ellenőrzése folyamatos, a Kari Tanács állandó bizottsága a Minőségirányítási Bizottság, melynek feladata a kar oktatási, kutatási és művészeti munkájában a felsőoktatás minőségpolitikai követelményrendszerének biztosítása. A minőségfejlesztés és a működés organikus egységét bizonyítja az, hogy a karok normatív értékelésére is alkalmas EFQM modell képezi a kar önértékelési anyagának alapját. A kar az egyetemi minőségfejlesztés területén kitűzött célok elérésének értékelésére, színvonalának biztosítására, ellenőrzésére, a minőség tökéletesítésére bizottságokat működtet. Kialakította és működteti a minőségüggyel kapcsolatos adminisztrációt, nyilvántartási, adat- és dokumentációkezelést. A rendszer folyamatos fejlesztése érdekében a kari minőségbiztosítási bizottság munkáját minőségi körök segítik. A minőségirányítás szervezeti kapcsolatrendszerét, folyamatát, az egyes irányítási szintek feladat- és hatáskörét a Minőségirányítási kézikönyv szabályozza. A kar kiemelt fontosságúnak tekinti a vezetői példamutatást és a személyes elkötelezettséget. Elvárja valamennyi dolgozójától minőségpolitikájának ismeretét és az aktív részvételt annak megvalósításában. 1. Munkatársi elégedettség-mérés Az idei évig a SEK Minőségfejlesztési és Informatikai Központ szervezésében történt a munkatársi elégedettség mérése től a kari felmérés az EvaSys rendszeren keresztül történt októberben volt lehetőség kitölteni a Kari véleményező kérdőív- oktatóknak" című kérdőívet. A kar oktatói körében végzett elégedettségi felmérés eredményei a következők: A felmérés eredménye kiegyensúlyozottnak tűnik a 3,5-ös átlagos értékkel. A kar oktatói általánosságban tisztában vannak a kar működésének feltételeivel és hátterével, látják a pozitívumokat és negatívumokat egyaránt. Az átlagtól felfelé és lefelé is látható eltérés, tehát pozitív és negatív irányú kilengés is tapasztalható. A munkatársak elismerik a kar képviseletére tett erőfeszítéseket és eredményeinek ismertté tételét, ahogy a válaszok mutatják. A negatív eltérés leginkább az infrastrukturális és pénzügyi háttér, a munkafeltételeket illető kérdésekre adott válaszokban tapasztalható. A kollégák vélhetően tisztában vannak azzal, hogy a pénzügyi döntések nem a kar vezetésének 8

9 Vizsgálandó területek 2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése álláspontját tükrözik, hiszen az általános munkahelyi légkört a munkatársak többsége jónak, vagy kiválónak értékeli. Az eredményeket tekintve leginkább fejlesztendő terület a munkafeltételek infrastrukturális erősítése, mely a kar kompetenciáján kívül esik. Ezen túlmenően a kétirányú kommunikáció jobb kiépítését és az egyértelműbb stratégia megfogalmazását fogalmaztuk meg minőségfejlesztési feladatként. 2. Záróvizsga-eredmények értékelés Minden záróvizsga-időszak után a záróvizsga-elnökök írásban értékelik a bizottságok működését, a szervezés hatékonyságát és a hallgatók felkészültségét és javaslatot tesznek a hatékonyság növelésére. Egyes tantárgyak eredményeinek félévenkénti elemzése. TDK tevékenység fejlesztése, a BA rendszerben való megvalósíthatósága, több hallgató bevonása. Szakkollégiumi tevékenység fejlesztése Tantárgyi követelmények és teljesítésük eredményeinek értékelése, a követelmények módosítása. Vizsgakövetelmények és módszerek értékelése, szükség szerinti módosítása. Az oktatás tapasztalatainak értékelése alapján a tantervek éves felülvizsgálata szakonként, képzési formánként a beiratkozott és végzett hallgatók kérdőíves véleményének értékelése figyelembe vételével. Tananyagátfedések megszüntetése mellett a hiányok és felesleges anyagrészek kiküszöbölése. Az akciótervben megfogalmazott feladatok teljesítése és ellenőrzése minden tanév áprilisában zajlik a dékán, a dékánhelyettesek és a szak- és tantárgyfelelősök bevonásával. A BTK kari stratégiája megvalósításának alapját képezik az egyetemi célok figyelembe vételével : az alap-, a mesterképzési és egyéb szakok; a tervezett doktori program; ezekhez kapcsolódva a szakok működtetését ellátó oktatók szakmai és pedagógiai gyakorlata, tudományos minősítettsége, felkészültsége; a képzéseket támogató kutatócsoportok, tudományos műhelyek tevékenysége és eredményei; a kar szolgáltatásai, valamint az oktatást-kutatást szolgáló infrastruktúra. 1. Tantervi hálók és tantárgyi tematikák felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása Több szak esetében került sor a tantervi háló módosítására a munkaerőpiaci-elvárások, illetve a hallgatói igények, adott esetben az oktatás személyi hátterének megváltozása miatt. 2. Tantervi harmonizáció A BTK szakjai és tárgyai esetében megtörtént a harmonizáció, azaz azonos/hasonló tartalmú tárgyak összevonása megtörtént, így e tárgyakat nem más- más tantárgyfelelős, hanem egy tantárgyfelelős gondozza. 3. TDK tevékenység fejlesztése, a BA rendszerben való megvalósíthatósága, több hallgató bevonása Bár továbbra is nehéz a 3 éves képzésben tanulók bevonása plusz kutatásba, a BTK TDK- és OTDK tevékenysége töretlen, évente nagy számban vesznek részt hallgatóink a konferenciákon (házi TDK és országos OTDK) jó eredménnyel. Tevékenységüket 2011 óta a TALENTUM pályázat is segíti május 4-én Fiatal bölcsészek a tudományért Intézményközi TDK konferencián is sikeresen szerepeltek 9

10 Vizsgálandó területek 3. A hallgatók értékelése hallgatóink. 2 szekcóban 47 előadás hangzott el november 8-án kari TDK konferenciát szerveztünk, 15 előadó részvételével. 4. Szakkollégium A karon működő Németh László Szakkollégium pár éves kihagyás után 2010 tavaszán kezdte újra munkáját. Az előző tanévhez hasonlóan a Németh László Szakkollégium tagfelvételt hirdetett meg 2012-ben is két alkalommal. A kollégium tevékenységét, a hallgatókkal való folyamatos kapcsolattartást, a kollégiumi életben oly fontos aktív együttműködést segíti a számukra berendezett szakkollégiumi szoba, amelyben a titkár hetente 5fogadóórát tart, itt zajlanak a programegyeztető megbeszélések. A kollégium rendszeresen ülésezik, a hallgatók tudományos előadásokat tartanak, a filmes szekciónak, a slam poetry esteknek városszerte nagy sikere van. Önálló kiadvánnyal is gazdagították a kart: Az irodalomtanítás innovációja címmel; az ugyane néven létrejött műhelyben elsősorban a kollégiumi tagok szerepelnek. A Weöres Sándor Színház és a Savaria Egyetemi Központ közt létrejött Fúzió együttműködés keretében megalakult Egyetemi Színpad előadását január 4-én láthatták az érdeklődők Hemzsegő szívek címmel. A premier előtt a produkcióhoz készült alkotásokból nyílt kiállítás. Fogyatékos hallgatók integrálása, jogaik biztosítása. Kimaradt, és a követelményeket csak hosszabb idő alatt teljesítő hallgatók adatainak és véleményének elemzése. Egyes tantárgyak eredményeinek félévenkénti elemzése Egyéni tanulmányok figyelemmel kísérése. Gyenge és kiemelkedő hallgatókkal való foglalkozás kibővítése. Tanulmányi félévi eredmények elemzése szakos és képzési forma szerinti bontásban. A gyakorlatigényes szakok esetében: hallgatói napló, beszámoló, gyakorlatvezetői vélemények és a hallgatók véleményének értékelése. A záróvizsga eredmények értékelése a vizsgabizottsági tagok véleménye alapján. 1. Fogyatékos hallgatók integrálása, jogaik biztosítása. Karunkon fogyatékosügyi koordinátor dolgozik, aki minden ősszel felveszi a kapcsolatot az újonnan belépő és már itt tanuló fogyatékos hallgatókkal. Tárgyi, anyagi és személyes segítséget biztosítunk nekik, ezen felül segítjük és figyelemmel kísérjük tanulmányaikat. 2. Záróvizsga-eredmények értékelés Minden záróvizsga-időszak után a záróvizsga-elnökök írásban értékelik a hallgatók felkészültségét és javaslatot tesznek az eredmények javítására. 3. OTDK 2012-ben a Karon megrendezett TDK-ról a 2013-as OTDK-ra neveztek hallgatóink, valamennyi továbbjutott. Előadásaikat 10

11 Vizsgálandó területek 4. Az oktatás személyi és infrastrukturális feltételei 5. A tanulástámogatás eszközei, hallgatói szolgáltatások önálló kötetben gyűjtöttük össze: Akikre büszkék vagyunk címmel. 4. Jó tanulmányi eredményt elérő hallgatók díjazása ben köztársasági ösztöndíjat nyert hallgatók száma: 3 fő 5. TDK-ösztöndíj A Talentum pályázat lehetőséget nyújt az önálló kutatást végző hallgatók ösztönzésére ösztöndíjjal, melyre 2 pályázat érkezett be. 6. Kari Tehetségnap április 19-én Kari Tehetségnap keretében mutatkoztak be hallgatóink önálló kutatással. A 19 előadást zsűri és a közönség értékelte, oklevél és könyvjutalom volt a legjobbak elismerése. Személyes motivációs beszélgetéssel és írásbeli munkaterv alapján az oktatói szakmai és tudományos fejlődés segítése. Az oktatók munkájának értékelése a foglalkoztatási követelményrendszer figyelembe vételével, az éves feladatok egyeztetése. A személyes motivációs beszélgetés alapján az éves írásbeli kutatási munkatervek értékelése. A kari fejlesztési terv alapján egyéni, tanszéki, intézeti pályázatok koordinálása, kari pályázati prioritások alapján pályázatok elkészítése, egyetemi pályázatokban való részvétel. A publikációs tevékenység éves értékelése, adatainak közzététele. 1. Az OMHV megszervezése. 2011/2012. tavaszi félévben kérdőívet töltöttek ki a hallgatók. A hallgatói részvételt szükséges növelni. 2. Kitüntetések: 2012-ben 4fő részesült elismerésben a Berzsenyi Napon. TDK tevékenység fejlesztése, a BA rendszerben való megvalósíthatósága, több hallgató bevonása. Egyéni tanulmányok figyelemmel kísérése. Gyenge és kiemelkedő hallgatókkal való foglalkozás kibővítése. Tehetséggondozás fejlesztése, szakkollégium újraindítása. Tananyagok továbbfejlesztése, e-learning anyagok kidolgozása, tesztelése és bevezetése. Tananyagátfedések megszüntetése mellett a hiányok és felesleges anyagrészek kiküszöbölése. A hallgatói terhelés megkívánt szinten tartása a tananyagok és követelmények éves elemzésével. Laborok, tantermek, könyvtár, számítógép, szoftver ellátottság, oktatástechnikai eszközök, épületállomány helyzetének rendszeres felmérése, elemzése, fejlesztési irányainak meghatározása. 1. TDK, OTDK Hallgatóink részt vesznek a kari és az országos konferenciákon. 2. Ösztöndíj A Talentum pályázat ösztöndíjat biztosít a kutatást végző hallgatóknak. 11

12 Vizsgálandó területek 3. Szakkollégium A kutatások támogatását és publikációs lehetőséget biztosít az önálló kutatást végző hallgatóknak. A BÁR folyóirat különszámmal jelentkezett, valamint Az irodalomtanítás innovációja címmel megrendezett konferencia anyagát egybegyűjtő kötet is napvilágot látott. 4. zephyr.net online kari folyóirat A Kari Tehetségnapon elhangzott előadások elektronikus publikálását biztosítja. 5. Tananyag átfedések megszüntetése mellett a hiányok és felesleges anyagrészek kiküszöbölése A tantervek és tárgyak felülvizsgálata folyamatos, többek között a hallgatói igényeknek megfelelően. 6. Infrastruktúra fejlesztése A D épületben az alábbi fejlesztések történtek 2012-ben: 50 db végpont kiépítése 15 db WIFI eszköz felszerelése 2 db HP switch 1 db Rack-szekrény a) TÁMOP Talentum (Szakkollégiumok) keretéből: Notebook (Intel Core Duo T4400, 4GB): 4530s SIDS FF 15.6 UMA / Metallic Grey No FPR / Win 7 PRM 64 STR / Celeron B810 4x30s / 2GB / 320GB 7200 / No WWAN / DIB 15 db. á Ft = Ft b) TÁMOP Talentum (TDK) keretéből: - 2 db számítógép, mindegyikben 2 TB-os merevlemez, hangszóró, dvd író és webkamera mikrofonnal, - 3 db (lehetőleg LCD) monitor, - 1 db projektor. 7. TÁMOP-pályázatok A TÁMOP a tudás disszeminálását tűzte ki célul, melynek keretében hallgatói művészeti programok is 12

13 Vizsgálandó területek megvalósultak. (A pályázat folyamatban van) A "Mentés másként"-avagy a szövegértés, az olvasáskultúra és a könyvtári szolgáltatások fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében a nyugat-magyarországi régióban" című TÁMOP A-11/ jelű pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet vesz részt a SEK Könyvtárral közösen beadott nyertes pályázatban, szövegértés képzéssel 3 15 órás foglalkozások szervezésével. 7. Belső információs rendszer 8. Nyilvánosság Belső információs rendszer folyamatos fejlesztése. Dolgozói és hallgatói fórumok szervezése. 1. Kari honlap naprakész kezelése. Öregdiákjainkkal a jövőben még hatékonyabb kapcsolatot és információcserét szeretnénk kiépíteni, ennek érdekében a BTK honlapján 2011-ben elindítottuk az Alumni Közösségi Portált, amely folyamatos kapcsolatápolásra törekszik. 2. VDR rendszeres használata ben a SEK VDR információs bázisát használtuk től működik az egyetemi VIR. A honlap látogatottsági, ismertségi adatainak folyamatos mérése, a sajtómegjelenés, sajtófigyelési információk értékelése, egyetemi rendezvényeken való részvétel, kari rendezvények szervezése. Nyílt napok adatainak és a felvételi eredmények elemzése, beiskolázási stratégia módosítása. 1. Nyílt Nap megszervezése december 7-én került megrendezésre, nagy érdeklődés kísérte. A korábbi évekhez hasonlóan érdeklődtek a bölcsészettudományi képzések iránt. 2. Szakajánló, kari honlap aktualizálása a képzésekkel kapcsolatban. Önálló kiadvány 2012-ben (anyagi forrás hiánya miatt) nem jelent meg, az intézetek a képzésekről önálló összefoglalót készítettek, az adatokat frissítettük. 3. Nyitott Egyetem A programba 2 előadás került, melyet a Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet szervezett. 4. Kutatók Éjszakája A Kutatók Éjszakája án volt, idén az Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet gondozásában KULINÁRIA-KULTÚRA-MŰVÉSZET címmel, három helyszínen zajlottak a nagy sikerrel megrendezett programok. 5. TÁMOP-pályázat A TÁMOP a tudás disszeminálását tűzte ki célul, melynek keretében többek között angol nyelvű drámaversenyre és 13

14 Vizsgálandó területek angol üzleti nyelvi versenyre is sor került közép-, és általános iskolások részvételével. 9. Tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység A kari kutatási műhelyek integrációja. A kari tudományos rendezvények támogatása. Kari kiadványok megjelenésének támogatása. A nyelvtudományi doktori iskola akkreditációs kérelmének ismételt beadása. 1. Konferenciák A BTK 22 konferenciát, 1 nyári egyetemet, 3rövid kurzust szervezett a szeptember 1-től augusztus 31-ig. 2. Publikációk A karon folyó tudományos tevékenység eredményeként számos cikk, tanulmány és kötet jelent meg (A kari adatokat lásd az MTMT adatbázisban) 14

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció 2013 tavaszi és őszi félév Tartalomjegyzék 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások... 2 2. Programok

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2012. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 27/2013. (II.28.) számú határozatával

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról

Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2011. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 41/2012.(II.22.) számú határozatával

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013. március 4. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról

Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2009. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 20/2010. (II.25.) számú határozatával

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Egyetem legmagasabb végzettségként doktori (PhD) tudományos fokozatot

Részletesebben

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

2011-ben teljesített feladatok

2011-ben teljesített feladatok Apáczai Csere János Kar Beszámoló a 2011. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról 2011-ben teljesített feladatok Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások Munkaköri leírások aktualizálása.

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

A PTE GYTK TDK bemutatása

A PTE GYTK TDK bemutatása A PTE GYTK TDK bemutatása Dr. Horváth Györgyi PTE GYTK Farmakognóziai Intézet gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Mentor fogalma Egy olyan idősebb és tapasztaltabb személyt jelent, aki mint idősebb és tapasztaltabb,

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat

A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat A PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Tudományos Diákköreinek szervezeti és működési szabályzat 1. A tudományos diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai,

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE 3. számú melléklet 1,2 AZ EGYETEM MINŐSÉGÜGYI SZERVEZETE A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDJE A Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötet, 12. (4) bekezdése alapján a Szenátus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Geoinformatikai Kar Nyugat-magyarországi Egyetem BESZÁMOLÓ a 2012. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Székesfehérvár 2013. január 1 Önértékelés a 2012. évi minőségfejlesztési feladatok teljesítéséről

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV Tervek és tények Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázat eredményei Hagyományok és kihívások

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár Gyökerek I. (innen indultunk) Tudatos minőségfejlesztés a ZMNE-n Mérés értékelés Önértékelés 2 Gyökerek II.

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere Egyetem Doktori Tanácsa által meghatározott rendszerhez igazodik. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei

Részletesebben

Mutatószámok és javaslatok

Mutatószámok és javaslatok Szakkollégiumok és minőség konferencia Előadó: Demeter Endre Mutatószámok és javaslatok Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 2012. február 24. Szakkollégiumok tevékenységének

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF

Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Tematika minőségügyi oktatáshoz MU 008.EF Készítette: Dr. Zagyi Bertalan Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 9. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 240/1300/27-2/2012. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT 1. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12.

Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok. XXIX. Betegbiztonsági Fórum június 12. Jó ez nekem? az akkreditációs standardokkal szerzett első tapasztalatok XXIX. Betegbiztonsági Fórum 2014. június 12. Az egészségügyi szolgáltatók akkreditációja az adott ellátási formára specifikus standardok

Részletesebben

Projektgazda: BME GTK APPI

Projektgazda: BME GTK APPI Projektgazda: BME GTK APPI Pályázati cél: szakmai pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjának kialakítása és a hálózati működés létrehozása a KMR-ben Partnereink MELLearN Szabad

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG azonosítószámú SZTE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES HALLGATÓI SZÁMÁRA A tehetség értékének kibontakoztatása a kiválósága érdekében című projekt terhére, mint külső forrásból támogatott SZTE TEHETSÉGPONT KIVÁLÓSÁGI tudományos ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TEHETSÉG 02-2015-001

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

Szakkollégiumok Magyarországon

Szakkollégiumok Magyarországon Szakkollégiumok Magyarországon Helyzetkép Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A kutatás céljai 1. Általános helyzetkép felvázolása A szakkollégiumok típusainak azonosítása A

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 23. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 240/1300/27-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ az NTP-HHTDK támogatásból megvalósított. A program megvalósításának ideje: Támogatás összege: Ft.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ az NTP-HHTDK támogatásból megvalósított. A program megvalósításának ideje: Támogatás összege: Ft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ az NTP-HHTDK-16-0019. támogatásból megvalósított A Pallasz Athéné Egyetem tudományos diákköri műhelyeinek és konferenciáinak támogatása 2016/17 projektről A program megvalósításának ideje:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA KÖZNEVELÉSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Az oktatással szembeni elvárások Gazdaság részéről Képzettségi szint növekedése Élethosszig

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

2013-ban teljesített feladatok

2013-ban teljesített feladatok Előterjesztés Apáczai Csere János Kar Beszámoló a 2013. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról A beszámolót az Apáczai Csere János Kar Minőségbiztosítási Bizottsága 2014. február 26-i ülésén

Részletesebben

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Programindító tájékoztató 2009. november 17. Sugár Karolina, elnök, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete 1/15 SZÖVETSÉG A KIVÁLÓSÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TAGI SZERVEZŐDÉSŰ,

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola szervezeti felépítése

Az Eötvös József Főiskola szervezeti felépítése Az Eötvös József Főiskola szervezeti felépítése Rektor SZENÁTUS Kancellár Zsuffa István Szakkollégium Hallgatói Önkormányzat Bizottságok Általános rektorhelyettes Kancellária Gazdasági Igazgatóság Belső

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING. Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS E- LEARNING Jelli János Apor Vilmos Katolikus Főiskola Minőség fogalma (üzleti) 1 egy termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége amelyek meghatározott vagy elvárható

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve 2011 A Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve I. Eljárás célja: Az Egyetem Doktori Szabályzata (EDSZ) rögzíti

Részletesebben

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei)

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) SZIE DPR Projekt A hallgatói elégedettség vizsgálata a Szent István Egyetemen (a 2011. tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) Készítette: Dr. Vinogradov Szergej, Dr. Kulcsár

Részletesebben