Marker. A diktatúra megrajzolása kettős szorításban. 26. hét. Gyurcsány a páston

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marker. A diktatúra megrajzolása kettős szorításban. 26. hét. Gyurcsány a páston"

Átírás

1 Marker A KDNP par la men ti frak ci ó já nak bel sõ kom mu ni ká ci ós ki ad vá nya 26. hét A hét té má ja Gyurcsány a páston Az után, hogy nem túl régen mér ték - adó közszereplők, a magyar szellemi élet fajsúlyos színei & virágai Gyur - csány Ferenc védelmében manifesztumot tettek közé, és a bukott mi nisz - terelnök a tőle megszokott harcias (vak merő?!) attitűddel közölte a nagy - ér deművel, hogy csak vádolják nyu - godtan, ő bizony a vádlottak padjáról fogja vádolni a választások győzteseit, szóval ezután, a hétvégén újra szükségét érezte, hogy megnyilvánuljon. most momentán a nemzeti együtt - működés nyilatkozatának közintéz - ményekben történő kifüggesz téséről intézkedő kormányhatározat szolgált neki megfelelő apropóval. Gyurcsány blogját olvasva annyit mindenképpen el kell ismerni, érdekes színfoltja a magyar közéletnek, ahogyan azt is látni kell, ugyan saját tevékenységének következményei, a magyar társadalom és a világ változása okán kénytelen volt megválni a hatalomtól, ám nem olyan fából faragták, aki mindebből levonná azt az egészen egyszerű következtetést, hogy ilyen esetekben a világ jelentős részén háttérbe szoktak húzódni a vétő po litikusok. tőle ilyet várni illúzió lenne, mitöbb bizonnyal végzetes óvatlanság. A leköszönése óta tapasztalt dinamikája inkább azt mutatja, a lobbanékony, helyenként az abszurd felé hajló szenvedélyesség mögött precíz szá mítás tételezhető. A magunk mögött hagyott bő évben nem volt és vélhe tően nem is lesz olyan pont, ahol a bukott miniszterelnök ne köszönne be, ha úgy véli, feladni kényszerült területet foglalhat vissza.úgy tűnhet ez, nem olyan lényeges, ám belátható, veszélyt je - lent, különösen az elkö vet kező nyári csendben. A diktatúra megrajzolása kettős szorításban A köztársasági elnök megválasztása, a kormányzás, a médiatörvény tervezett változtatása és az Országgyűlés által elfogadott nemzeti együttműködés nyilatkozat közintézményekben történő kifüggesztéséről döntő kormányhatározat napvilágra kerülése adott alkalmat a baloldali sajtónak, hogy komplett képet rajzoljon a parlamenti többség által éppen bevezetett diktatúrának. Meglehetős összhangot tapasztalhatott az újságolvasó, legalábbis a tekintetben, hogy nem volt olyan momentum, amely kisebb vagy nagyobb alkotóelemként ne lett volna beilleszthető ebbe az összképbe. A jobboldali sajtó ezen a héten felvette a versenyt, sikeresebben akkor, amikor az érvelést nem esett az indulat áldozatául. A szélsőjobboldali sajtóban a baloldalival azonos intenzitású, eszközeiben és nyelvében talán súlyosabb offenzíva zajlik. Nincs abban semmi meglepő, hogy bukott, savanyúcukorként elolvadó politikai formációk mögött tudott szellemi világ és a baloldali sajtó lényegében az Országgyűlés és a kormány megalakulása pillanatától meglehetős erőfeszítéseket tesz, hogy a választók akaratából hatalomra került pártszövetséget és Foly ta tás a 2. ol da lon Ha van árnyaltság, ami pedig a politikában általában hiánycikk, a Freedom House tavalyról készített jelentésében tényleg van. A Magyarországról szóló megállapításait két részre osztja. Demok ráciánk állapota írja stabil volt, és mindezért egyes osztályzatot kaptunk, a legjobbat, kitűnőt. Jegyezzük meg, mindez 2009-ről szól, az»őskorról«, a Bajnaikormány időszakából. Amelyről még boldogult Fidesz frakcióvezetői korszakában, Navracsics Tibor, a mai»főminiszterek«egyike, a parlamentben és másutt a legbecsmérlőbben nyilatkozott. És a Fidesz-közeli lapok még ennél is pocskondiázóbban. Ami, mert nyíltan, szabadon mondhatták, cáfolta ugyan a téziseiket, de annál rosszabb a tényeknek. Hanem a Freedom House-jelentés második része! A sajtószabadságról! Kilenc hellyel hátrább sorolt bennünket a rádiófrekvenciák odaítélése és regisztrációja körül történt kalamajkák miatt. Igaza van ebben is. Annak idején szóvá tették a baloldali sajtóorgánumok is, hogy az egyezkedés a vezető pártok között, a suba alatt kötött alku nem volt sem tisztességes, sem egészséges, megisszuk majd a levét. Mostanra sajnos, elérkezett ennek az ideje. Szegény Freedom House, nem jövőbelátó papagáj, nem is ez a hivatása, mit jelent majd rólunk mához egy évre? Amikorra a»nemzeti egység rendszere«, ha taktikából két részletben is, de az idén őszre keresztülhajszolja majd parlamenti szavazó gépével az új média struktúrát, amelyben szájkosarat készül rakni a tőle távol álló, őt bíráló, tehát alapvető demokratikus jogaival élni kívánó tévék, rádiók műsoraira,»szerkeszteni«kívánja lapjait. Amikor majd kötelezően követendő leckéket ír majd elő a publikációknak, szlovák Fico- és olasz Berlusconi módra. Amikor majd féktelenül működik kétharmados, klerikális agitpropja. Szegény Franciaország! Egy párizsi redakció, igaz, egyike a legpatinásabbaknak, a Le Monde-é, fityiszt mutatott az államfőnek, elszántan visszautasította ultimátumát. Sarkozyre egyes hazai túlbuzgó baloldaliak szeretik ráragasztani az»önkényes«jelzőt. Ide nekünk egy magyar Sarkozyt! Aki konzervatív, jobboldali, de őszinte demokrata. (Várkonyi Tibor: Mi lesz még? Népszava, július 1., csütörtök, 7. oldal)

2 2 marker június 28 július 4. mikor az én cseppfolyósságára emlé - kez tettünk, nem akartuk tagadni, hogy életünk hosszú időn keresztül állhat egy bizonyos akarat jegyében, és hogy ezt az ember a szabadság egy formájának érzékelheti. Azt az életet meghatá - ro zó akaratot, amelyből hiányzik a meg nyomorító merevség, amelyet va - la miféle fölszabadító, identitást terem - tő folytonosság tüntet ki, szenvedélynek nevezhetjük. Nem a kedély mindent elsöprő föllángolására gondolunk ezzel, hanem az élet velejét alkotó kívánságok egyfajta együttállására. Amilyenre abban lelhetünk, aki szenvedélyes orvos, ügyész, gazda vagy festő. Ilyenkor akiről szó van, nemcsak szereti a munkáját, és nemcsak azt hiszi, hogy annak értéke van. Ezek túl halvány megfogalmazásai annak, ami történik vele. Valami erősebb állítható róla: azt kell akarnia, amit akar. ám éles ellentétben a kényszeressel, akit ugyanezekkel a szavakkal írhatnánk le, ő ezt a muszájt nem olyasminek érzékeli, ami átgázol rajta, mint egy belső lavina, ami ellen nem tud védekezni, hanem olyasminek, ami fölemeli őt. Ez a különbség aközött, aki átveszi az apja praxisát, és egy életen keresztül orvos, csak mert nem mert szembeszegülni apja akaratával, és aközött, aki azért veszi át a praxist, mert osztozik apjának az orvosi tevékenység iránt érzett szenvedélyében. Az előbbi orvos akarata a belső tehetetlenség értelmében szükségszerű: lehetetlen valami más akaratnak a nyomába szegődnie, noha létezik benne egy belső nézőpont - voltaképpeni kívánságainak nézőpontja, ahonnan nézvést adódnának kívánatos alternatívák. második orvosunk akarata is szükségszerű: ő sem tehet másképp. Am itt nincs elhallgatott távolságtartás, és ezért nem lelünk tehetetlenségre sem. Ellenkezőleg: számára azon múlnak a dolgok számára azon múlik minden, hogy olyasvalakivé legyen, aki nem látja akaratának alternatíváit. hogy a szenvedélyes akarat, noha nincs alternatívája, azt, aki akar, sza - badsággal kecsegteti, kitűnik abból, hogy az illető elkerül minden, minden belső és minden külső helyzetet, amelyben eltérülhetne akaratától. hisz Foly ta tás a 3. ol da lon A diktatúra megrajzolása kettős szorításban Unalmas már arra emlékeztetni, hogy Orbán Viktor még ellenzéki pártvezérként, ha egyszer kormányra kerül, Horthy két pofonját ígérte meg a Jobbik Magyar Gárdájának. Unalmas, mert a helyzet változott. Orbán miniszterelnök, és a pofont úgy értelmezheti, hogy a bíróság jogerős tiltó ítéletének minden törvényes eszközzel érvényt szerez. És nem hagyja magát félrevezetni ócska trükköktől, fekete mellény és fehér ing helyett terepszínmű nadrág és fekete trikó. Ugyanaz a piti kamaszos csíny, amilyennel Vona Gábor a képviselői eskütételkor azt hitte, túljárt a Respublika eszén. A konzervatív kormánynak két alapvető oka is van arra, hogy elszántan cselekedjék. Nem a forma számít, a gúnya, hanem a tartalom. Orbán Viktor a honvédségi állománygyűlésen a törvény szellemében szólt, amikor ellentmondást nem tűrőn kifejtette: a rend fönntartása az egyedül hivatott állami szervek, a rendőrség és a honvédség feladata, minden egyéb tűrhetetlen. És olyan belügyminisztere van, aki»vaskézzel«tud tisztogatni, vaskezűnek kellene lennie tehát akkor is, amikor gúnyt akarnak űzni kormányfőjének szavaiból. Már csak azért is, hogy a helyére kerüljön a Jobbik primitív propagandája, kiderüljenek a Morvai-féle szónoklatok üres fordulatai. A Fidesz, jelesen Balog képviselő úr átvette 2006 októberéről a»rendőrterror«formulát. Most a Barikád, a neonáci hetilap azzal toboroz, hogy a tavalyi»rendőrterrorra«, a törvényes oszlatásra emlékezzenek. El kellene végre dönteni: a Morvai szótárat alkalmazzák-e, vagy az újságkommentároknak a Jobbikat ostorozó szólamai mellett tartják magukat a miniszterelnöki korrekt állásponthoz is. (Várkonyi Tibor: Túl a pofonokon. Népszava, július 3., szombat, 7. oldal) Foly ta tás a 2. ol da lról kabinetet valahogyan olyan rámával keretezze, miszerint az nem él, hanem visszaél a választóktól kapott felhatalmazással, nem döntéseket hoz, amelyek eredményeképpen átalakítja magyarországot, működővé igyekszik tenni azt, aminek a nemműködése napi tapasztalata a társadalomnak, hanem diktatúrát épít. Noha a meghozott döntések természetszerűleg vitákat gerjesztenek, egyesekről talán az is elmondható, hogy lehetne Foly ta tás a 3. ol da lon»az a kérdés, hogy ki lesz a Fidesz jelöltje a házelnöki posztra, még a párt egyetlen döntéshozó fórumán sem vetődött fel«így reagált tegnap egy sajtótájékoztatón Szijjártó Péter arra, hogy a Népszabadság információi szerint bizonytalanná vált, hogy valóban Kövér László ülhet-e fel a házelnöki pulpitusra a köztársasági elnöknek megválasztott Schmitt Pál helyére. A miniszterelnöki szóvivő azt is hozzátette: a sajtóban megjelent nevek»találgatások«. A sajtóban egyetlen név jelent meg, Kövér László, a Fidesz választmányi elnökének a neve. Kövér szembekerült Orbán Viktorral Schmitt Pál jelölése miatt, ezért vált bizonytalanná a házelnöksége. Kövér ugyanis Áder Jánost javasolta államfőnek, ezt a javaslatot viszont a Fidesz elnöke»lesöpörte az asztalról«. Forrásaink óvtak attól, hogy a kérdést úgy állítsuk be: Orbán Viktor nem akarja a korábbi forgatókönyvet.»kövér Lászlóban tört el valami, nagyrészt rajta múlik, hogy lesz-e házelnök vagy sem«mondta az egyik fideszes politikus. Az Országgyűlés a nyári szünet előtti utolsó ülésnapon, július 19-én választ házelnököt. A házbizottság tegnapi ülésén erről döntés is született. Balsai István, a Fidesz frakcióvezető-helyettese kérdésünkre, hogy az ülésen tettek-e személyi javaslatot a kormánypárti frakciók, elhangzott-e Kövér László neve, azt válaszolta: nem hangzott el. A Fidesz KDNP frakciószövetség később dönt arról, kit jelöl. A hírek szerint ha mégsem Kövér László lenne a házelnök a nemzeti fórumos Lezsák Sándornak (a parlament egyik alelnökének) lehet esélye a házelnökségre. Ezt azonban lapunknak nem erősítették meg. (Csuhaj Ildikó: Kövér Lászlón múlik, házelnök lesz-e. Népszabadság, július 2., péntek, 3. oldal)

3 2010. június 28 július 4. A diktatúra megrajzolása kettős szorításban marker Újabb Fidesz szervezet feloszlatásáról és újjászervezéséről döntött a párt elnöksége: most Miskolcon a sor. Lapunk értesülései szerint erről hivatalos értesítést eddig nem küldtek az érintetteknek. Az elmúlt hetekben viszont feloszlatták már az újbudai szervezetet. A legtöbb helyen a polgármester-jelöltségért küzdenek; olykor a pártközpont is beleszól a harcokba, amelyeknek egy-két héten belül lehet vége. (Belső harcok a Fideszben az őszi választások előtt. Népszava, július 3., szombat, 9. oldal) Az MSZP szerint az Orbán-kormány által tervezett brutális, több mint 300 milliárd forintos megszorítás nem a hiánycél teljesítéséhez, hanem az oligarchákat gazdagító adótervek megvalósításához kell. Burány Sándor, a párt országgyűlési képviselője csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a kabinet eddigi gazdaságpolitikáját elsősorban a»zagyva, helyenként ostoba beszéd«jellemzi, amely kockára tette a devizahitelesek adósságainak törlesztését. (Alkotmánybírósághoz fordulnak a közszolgák. Népszava online, július 2., péntek) Vajon segíthet-e az új kormány belátható időn belül a svájci frankban eladósodottakon? Saághy Pál, az Equilor Zrt. deviza-üzletkötője: A Fidesz többször ígérte, hogy segít a bajbajutott devizahiteleseken. Szóba került az adósság forintra váltása. De ez sem jelentene megoldást. Nem járható út: egy bizonyos árfolyamszintig a kormány hozzájáruljon a törlesztőrészletekhez. Rövid távon a frank-adósok nem remélhetnek kormányzati támogatást. Katona Tamás volt pénzügyminisztériumi államtitkár: A kormányzó párt vezetői eddigi nyilatkozataikkal jelentősen meggyengítették a forintot, s az új vezetés napok alatt elvesztegette az ország iránti nemzetközi befektetői bizalmat. Félő: az Orbán-kabinet csak szavakban törődik az eladósodottakkal... Bebesy Dániel, a Budapest Bank portfóliómenedzsere: Szó volt róla, hogy az IMFhitelkeret terhére veszünk fel pénzt, amiből az állam felvásárolja a fizetésképtelen devizahiteladósaok ingatlanait, visszabérlésre. konkrét javaslat nincs. A szerencsétlen kormányzati kommunikáció is felelőssé tehető a forint gyengüléséért. (Egy mondat. Népszava, június 30., szerda, 1. oldal) Foly ta tás a 2. ol da lról még rájuk aludni néhányat, az mindenképpen kijelenthető, a nyilvánosság baloldali szakmunkásai igen nagy gyakorlattal rendelkeznek a nemlétező diktatúra megrajzolásában, illetve eljövendő veszélyének a felfestésében. A látszat urai ők, nagyon nem lehet csodálkozni azon, hogy nem tud semmi történni, ami ne lenne része eme a nagy kirakójátéknak. ha technológiát veszszük szemügyre, azt láthatjuk, előbb volt meg a ráma, a keret (itten jobboldali diktatúra lesz), aztán már történhet bármi, minden belekerülhet ebbe, a darabok megtartják egymást. tulajdonképpen mindegy is, hogy miről van szó: köztársasági elnökválasztás, Foly ta tás a 4. ol da lon Hiteles lesz-e az Állami Számvevőszék»pártkatonákkal«az élén? Békési László volt pénzügyminiszter: Az ÁSZ egyike azoknak a független intézményeknek, melyek megvalósítják a hatalommegosztás elvét, és ellenőrzik a kormány eljárásmódját. Ha élén éppen annak a pártnak egy elkötelezett politikusa áll, amely a végrehajtó hatalmat gyakorolja, akkor fennáll a veszélye, hogy pusztán kiszolgáló testület ként működik majd. Vértes András, a GKI Gazda ság - kutató Zrt. elnöke: Ha a pártkatonák nem tudják bebizonyítani, hogy nem azok, akkor nem. Ha viszont be tudják bizonyítani, hogy pártatlankatonák, akkor hiteles lesz. Kiszelly Zoltán politológus: A jelölés joga a pártoknál van. Az új vezetők munkájukkal és döntéseikkel bizonyít hatj - ák, hogy nem pártkatonaként, hanem az intézményi logika és a törvények alapján járnak el. Ha pártkatonaként viselkednének, azzal nem csak magukat jellemeznék, hanem valóban az in tézménybe vetett bizalmat is erodálnák. (Egy mondat. Népszava, június 29., kedd, 1. oldal) 3 Foly ta tás a 2. ol da lról tudja: az ilyen elterülés elidegenülés, tehát szabadsághiány volna. Ebben a bizonyosságban az fogalmazódik meg, hogy akaratát elsajátított akaratnak érzékeli: tartalmában teljesen világosnak, olyan akaratnak, amely nem is csak hogy nem ad föl rejtvényeket a megértésnek, hanem éppen hogy minden megértés szilárd vonatkoztatási pontja, olyan akaratnak, melyet szenvedélyesen igenel. A szenvedély nem olyasmi, amit az ember maga vesz a nyakába. Nem abban az értelemben szabad, hogy akarattal hozták létre. Attól születik belőle szabadság, hogy ő maga a kívánságok belső gravitációs centruma. és a szenvedélyes szabadság eszméje szempontjából lényegbevágó, hogy a kívánságoknak ez a belső súlypontja nem egyszerűen olyasmi, ami meghatározza azt, aki akar, hanem olyasvalami, aminek meghatározó erejével az illető tisztában is van. A szenvedély, ahogy itt értjük, nem egyszerűen erő, hanem olyan erő, amelyik képes kontúrokat adni az énnek, mert a belső távolságtartásból adódóan elsajátított erő. A sodródónak nem lehetnek szenvedélyei. habár az megeshetik, hogy nem tépik szét őt kívánságainak kaleidoszkópszerű váltakozásai, hanem uralkodó kívánsá gok hajtják, és azok egy hosszú távra szerveződő magatartásban fejeződnek ki. De minthogy képtelen belső távolságtartásra önmagától, képtelen ezekben a kívánságokban az élete vázszer - kezetére nehezedő terheket vagy ép - pen az ezt a szerkezetet tartó oszlo - pokat látni. Szenvedélymentes akkor is, ha történetesen mindig ugyanabba az irányba űzik kívánságai. Az a korábbi gondolat, hogy az idő - élmény mértéke az akarat szabadságának és szabadsághiányának, a szenve - dé lyekre is alkalmazható. Semmi sem teremt olyan intenzív jelent, mint épp a szenvedély. Az időt az, akinek szen - ve dé lyei vannak, olyan dimenziónak érzékeli, amelyben kibontakozhatik a szabadsága. Nem lapos útszakasz a számára, mint a sodródó számára, nem is olyasmi, mint a szabadsághiány tapasztalataiban, nem olyasmi, amit Foly ta tás a 4. ol da lon

4 4 marker június 28 július 4. Foly ta tás a 3. ol da lról kivárni, elhalasztani vagy átugrani kellene. Szenvedély olyan organizációja ez a belső időnek, amely sajátos módon a magam idejévé teszi ezt az időt. mondhatnánk, elsajátított időt teremt. ( ) megütközünk rajta, ha visszahall - juk, hogy állítólag giccsesek vagyunk. miért? mert az a vád fogalmazódik meg benne, hogy bár nem vesszük ész - re, nem vagyunk szabadok. Legalábbis ennek a gondolatnak szeretnék utánajárni, amikor most annak a ritkán megfogalmazódó kérdésnek eredek a nyo - mába, mi is az egy akaratban, ami miatt úgy gondoljuk, giccses. Azt hi szem, az ismérvek két csoportja lebeg ilyenkor a szemünk előtt. Az egyik címkéjére azt az állítást írhatnánk: akkor giccses az akarat, ha a tartalmát valamilyen klisé - nek köszönheti. Olvastunk valamit Albert Schweitzer-ről, és most orgonálva akarunk eljutni Lambarenébe. hal - lottunk marié Curie-ről, és most Nobeldíjas kutatók szeretnénk lenni. Gau - guin nyomában tahitire megyünk. haj nalonta újságot hordunk ki azzal az eltökéléssel, hogy valóra váltjuk az a - me rikai álmot. Sztárok szeretnénk len - ni. hogyan lesz valamiből klisé? Úgy, hogy kioldódik abból a konkrét össze - függésből, amelyben eredetileg szerepelt, és olyasvalamiként propagáltatik, ami másokra is illik, noha azok élettörténete egész másképp fest. A klisé - szerű és ezáltal giccses akarat sema - tikus, és ebben az értelemben absztrakt akkor is, ha arra ösztökél, hogy Lamba - renébe vagy tahitire menjünk. Olyan akarat, amelyik nem egy egészen sajátos, eltéveszthetetlen belső történet konzekvenciájaként adódik, és ezért nem is valódi. Utánzott, levetett akarat, amelynek kitüntető jegye egy sajátosfajta pontatlanság. Lambarenébe men - ni de voltaképp mit is akarok ott? miképp változtak meg időközben ott a dolgok? miért fontosabb ott segíteni a betegeken, mint itt? Valóban az őser - dőben szeretnék élni? Egyáltalában, nő még ott őserdő? A klisék konvenci - onális képződmények, véleménybeli és értékelésbeli szokások ülepednek le bennük. (Peter Bieri: A szabadság kezemunkája) A diktatúra megrajzolása kettős szorításban Jelentem: a forradalom kitört. Ez nem a nemzeti fajtából való, hanem amolyan parlamenti palotaforradalom. Azt ugyanis, hogy két kormánypárti képviselő önálló indítványával úgy módosítsa a költségvetést, hogy az teljesen felfordítsa hazánk második - az Alkotmány utáni - legfontosabb jogszabályát, forradalomnak nevezném. A nemzetgazdaság ellen indított orvtámadást ráadásul néhány nap leforgása alatt sikerült végrehajtani. Tudniillik az indítvány beadási dátuma június 24, múlt csütörtök volt, s június 29-én már meg is szavazták. A jeles indítvány gyakorlatilag megszüntette a pótköltségvetés igényét, a plafontörvényt, amely 2009-től szigorú keretek közé szorította a túlköltekezés lehetőségeit, az elszámolási szabályok megváltoztatásával újra lehetne trükközni az állami vállalatok gazdálkodásával. Az államadósság kordában tartása sem kötelező ezentúl. A Fidesz által olyan hőn vágyott Költségvetési Tanács nemzetközi hírű szakembere, Kopits György kimondta: nem lenne szerencsés, ha ha ilyen formában elfogadnák a javaslatot, amely sajnálatos lépés lenne hátrafelé. (Regős Zsuzsa: Palotaforradalom. Népszava, június 30., szerda, 7. oldal) Foly ta tás a 3. ol da lról média, kormányzás, a Fideszen belüli ellentétek, Isten, mindegy is.a cél nyilvánvaló, a roncsolás lehető legmagasabb fokát elérni a nyári politikai uborkaszezon előtt, amikor a közbeszédben már nem lesz politikai ellenpontja a vádaknek. Jobboldali sajtó A jobboldali sajtó ezen a héten állta a versenyt, azokban az esetekben hatékonyabban, amilkor az érvelés nem esett a nyelv és/vagy az indulat áldozatául. Fontos megemlíteni, hogy áthúzódóan folyik a magyar hírlap kontra Rubovszky Rita, illetve hungarofest csata, ami bizonnyal nem csak eme orgánum szerkesztőinek hat furcsán, helyenként érthetetlenül.. Szélsőjobboldali sajtó A jobboldali sajtóról még el kell mondani, hogy kettős nyomás nehezedik rá, hiszen a szélsőjobboldali sajtó a baloldalihoz hasonló, eszközeiben talán még súlyosabb offenzívát folytat a kormánypártok ellen. Enyhülésére várni bizonnyal botorság lenne. Ha van árnyaltság, ami pedig a politikában általában hiánycikk, a Freedom House tavalyról készített jelentésében tényleg van. A Magyarországról szóló megállapításait két részre osztja. Demok ráciánk állapota írja stabil volt, és mindezért egyes osztályzatot kaptunk, a legjobbat, kitűnőt. Jegyezzük meg, mindez 2009-ről szól, az»őskorról«, a Bajnai-kormány időszakából. Amelyről még boldogult Fidesz frakcióvezetői korszakában, Navracsics Tibor, a mai»főminiszterek«egyike, a parlamentben és másutt a legbecsmérlőbben nyilatkozott. És a Fidesz-közeli lapok még ennél is pocskondiázóbban. Ami, mert nyíltan, szabadon mondhatták, cáfolta ugyan a téziseiket, de annál rosszabb a tényeknek. Hanem a Freedom House-jelentés második része! A sajtószabadságról! Kilenc hellyel hátrább sorolt bennünket a rádiófrekvenciák odaítélése és regisztrációja körül történt kalamajkák miatt. Igaza van ebben is. Annak idején szóvá tették a baloldali sajtóorgánumok is, hogy az egyezkedés a vezető pártok között, a suba alatt kötött alku nem volt sem tisztességes, sem egészséges, megisszuk majd a levét. Mostanra sajnos, elérkezett ennek az ideje. Szegény Freedom House, nem jövőbelátó papagáj, nem is ez a hivatása, mit jelent majd rólunk mához egy évre? Amikorra a»nemzeti egység rendszere«, ha taktikából két részletben is, de az idén őszre keresztülhajszolja majd parlamenti szavazó gépével az új média struktúrát, amelyben szájkosarat készül rakni a tőle távol álló, őt bíráló, tehát alapvető demokratikus jogaival élni kívánó tévék, rádiók műsoraira,»szerkeszteni«kívánja lapjait. Amikor majd kötelezően követendő leckéket ír majd elő a publikációknak, szlovák Fico- és olasz Berlusconi módra. Amikor majd féktelenül működik kétharmados, klerikális agitpropja. Szegény Franciaország! Egy párizsi redakció, igaz, egyike a legpatinásabbaknak, a Le Monde-é, fityiszt mutatott az államfőnek, elszántan visszautasította ultimátumát. Sarkozyre egyes hazai túlbuzgó baloldaliak szeretik ráragasztani az»önkényes«jelzőt. Ide nekünk egy magyar Sarkozyt! Aki konzervatív, jobboldali, de őszinte demokrata. (Várkonyi Tibor: Mi lesz még? Népszava, július 1., csütörtök, 7. oldal)

5 2010. június 28 július 4. marker Saját időt 5 Az elmúlt héten a baloldali sajtó a jobboldali tornádó pusz - tításait ecsetelte: kiemelve az elbocsátásokat, a villámgyorsan lezajló köztársasági elnök-választást, a törvényhozási döm - pinget, az egykettőre történő átalakításokat, határozott döntéseket. A hétvégére bombaként robbant a hír: A Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát ki kell függeszteni a közintézmények falára. mindezen pusztítás ellenére, a kormány zó pártok népszerűsége töretlen maradt. ha végiggondoljuk az elmúlt pár hét történéseit, olyan ér - zése támad az embernek, mintha valamiféle új időélményben len ne része, visszakapta volna jelenét, amely meglepően in ten - zívnek bizonyul. Ezt az intenzitást a baloldal óriási hibaképpen állítja be. ha fel kellene sorolnunk az elmúlt nyolc esztendő során a magyar társadalmat leginkább jellemző hangulatokat és ér zéseket nagy valószínűséggel tíz emberből kilencen a követ ke zőket mondanánk: sodródás, elvesztegetett elfecsérelt, ellopott idő, új gondolatok hiánya. már-már unalomig ismételt érzések ezek ám mégis érdemes egy kicsit elidőzni felettük. mi is az, az elvesztegetett idő? miért keseregnek oly sokan idősek és fiatalabbak egyaránt az ellopott idő felett? hogyan lehet elveszíteni az időt? Szolgaként olyan akarattal cselekszel, amelyik a hátad mögött született, úgy, hogy mérlegelő és döntéseket hozó lényként megfeledkeztek rólad. Az idő, míg ennek az akaratnak a végrehajtásán fáradozol, bizonyos értelemben nem a te időd. Nem a te idődben élsz, hanem mások idejében, mert akaratod szerzőjeként, aki saját idejének szerzője is lehetne, kiiktattak. Peter Bieri: A szabadság keze munkája A fenti idézetet hosszan lehetne bontogatni, hosszan fűzhet - nénk hozzá saját példáinkat az elmúlt nyolc esztendőből. S mivel a tapasztalat bőséges, talán elegendő csak egyet meg - említeni: Egy nemzetközi felmérés szerint a magyar nők illet ve a magyar házaspárok számára a gyermek még mindig igen jelentős értékkel bír. (Azért még mindig, mert sajnálatos módon más nemzetek asszonyai számára a gyermekek értéke jelentősen csökkent.) ám élenjárunk a születések rohamos csökkenésében. Ennek oka, hogy országunk politikája enyhén szólva nem kedvez, helyesebben kedvezett a gyermekvállalás növekedésének. Vagyis a nők bizonyos értelemben nem a saját idejüket élik, hanem olyan akaratnak kénytelenek engedelmeskedni, amelyik a hátuk mögött hozta meg döntéseit. Nagyon beszédes volna, ha megkérdeznénk pár embert, hogy gondolatban menjen vissza az életében nyolc évet és mondja el, hogy hogyan képzelte el a jövőt. mit tervezett, mit gondolt, hogy mit fog elérni, megvalósítani, majd vesse össze azzal, ami valójában bekövetkezett. Ebben a szolgai állapotban az ember folyamatosan vár. A kényszerek, az alkalmazkodás formálják és alakítják az életét. Sokan érezhették magukat úgy is az elmúlt esztendőkben, mint az az, asz szony, aki átment sóért a szomszédba, ám mielőtt kölcsönadtak volna neki egy csipetet, befogták fát pakolni. Így főzés helyett téli tüzelőt hordott. A magyar társadalmat az elmúlt időszak nemcsak türelmetlenné tette mint az autóst a dugóban, aki alig várja, hogy útjából eltűnjön végre az akadály, de sodródóvá is. Vagyis olyanná, aki nem tervezi a jövőjét, nem tud saját akaratával törődni, ő mindig csak annyi amennyit megél. jelenéből hi - ányzik a mélység, nem fűszerezik döntések, vagyis csak tölti az idejét, és amit megél, nem válik tulajdon jelenévé. Önfejű sé gét, vagyis a szabadságát, az ellentmondás képességét az új irányok, új megoldások keresését elfeledte. Fát pakol, pedig a boltból hamarább juthatna sóhoz. Minthogy mindig ugyanazt gondolja, és ugyanazt mondja, és örökké ugyanúgy, a szellemi kiskorú persze szükségképp unatkozik. Hisz nem azért ismétli folyvást önmagát, mert cserben hagyta az emlékezete. És valóban unatkozik is gondolatfoszlányokból és üres jelmondatokból főzött kásáját kavargatva. Valahol, elméje egy hátsó zugában, tudatának és figyelmének színfalai mögött érzékeli az unalmat. Csakhogy az sohasem lép színre. Éspedig azért nem, mert egyvalamit sohasem érez: meglepetést, olyasmit, ami a megszokottat áttörhetné, és a dolgokat más megvilágításban mutatná. Csak így ébredhetne tudatára, milyen sivár és ragacsos megrágatlan gondolatainak világa. Ami a jövőt illeti, később is azt gondolja majd, amit mindig is gondolt. Bármire akadjon, mindent ugyanazzal az örökké egyforma meggyőződéssel fogad, és ezért minden, ami új, régiségnek tűnik a szemében. Mert egyvalamit nem ismer: hogy bármi újdonság megrázhatná a hitében őt, és változtathatna rajta. Az újnak esélye sincs rá, hogy bármit is korrigáljon, hogy fölébressze benne a kritika szellemét. A kiskorú épp a nyitott jövő tapasztalatát játssza el a maga korlátoltságával, amely persze kényelmes is, és sajátos szabadsághiánya abból fakad, hogy még csak érzékelni sem képes ezt a veszteséget. (...) Képtelen emlékezni rá, hogy valaha is döntött volna valamely meggyőződése mellett. Gondolatainak eredete a gyermeki majmolás ködébe vész. Képtelen véleményének bármi változására emlékezni, képtelen bárminemű törést fölfedezni abban, ahogy a világot látja. Az otthon vagy a seregben vagy a törzsasztalnál belecsepegtetett gondolatokat fűzi tovább, míg csak világ a világ, anélkül hogy csa pást váltana. Egy homályba vesző múltból cipeli őket az unalmas jövőbe. S mindeközben, hisz ehhez hiányzik belőle mindennemű kritikus távolságtartás, még csak nem is szerzője unalmas gondolatainak, nem szubjektumuk, csak valamiféle fogatváltó hely, átmenő pályaudvar. Peter Bieri: A szabadság keze munkája A baloldal szellemi kiskorúként az elmúlt nyolc évben még inkább ráerősített illetve, azóta is folyamatosan ráerősít erre a különös időélményre, amely a társadalom akaratszabadságát, a szabadságot korlátozza. Valójában a kritikai szellemet képtelen bennük felébreszteni. meggyőződésükhöz még akkor is ragaszkodnak, ha arról már százszor kiderült, hogy megbukott, és a szakadék szélére sodorja az országot. A társadalom intenzív jelenként élte meg a választásokat illetve a kormányzás kezdetét. Visszakapta végre saját idejét. Új gondolatok jelentek meg az életében, kritikák fogalmazódtak meg, s végre foglalkozni kezdett önmagával, problémaként kezdett tekinteni saját életére, visszakövetelte saját idejét. A törvényhozási dömping, a gyors döntések hatalmas akaratot, szabadságot tükröznek. Ennek az akaratnak azonban le kell

6 6 marker június 28 július 4. szivárognia a társadalom rétegeibe. Az időt, amelyet a kormány zó szövetség a választások előtt meghirdetett az elkö - vet kezendő években is magáénak kell, hogy érezze a társa da - lom jelentős része. Persze ezt leírni könnyű, sokkal kényelmesebb, mint csinálni, megcsinálni, főleg akkor, ha olyan ellenféllel áll szemközt az ember, aki így, vagy úgy de folyamatosan lopni igyekszik a társadalom idejét. A hétvégén berobbant bomba miszerint A Nemzeti Együtt - működés Nyilatkozatát ki kell függeszteni a közintézményekre szintén kapcsolódik az időhöz a szabadság, az akarat gondolatához. Ezért ha röviden is, de érdemes megemlíteni. Az Amerikai Egyesült államok egyik legértékesebb dokumentumai közé tartozik john Adams egyik levele, Anyámasszony katonáknak nincs helye a forradalomban. A kétkedés bűn, a bizonytalankodás árulás. Akik gúnyt űznek a Nagy Vezető gondolataiból, azok a haza ellenségei írja blogjában Gyurcsány Ferenc.»Mi az, hogy viccet csinálnak egyesek a Nemzeti Együtt mű - ködés Nyilatkozatából? Naná, hogy ki kell függeszteni a Nyilat kozatot. Hogyan veszik a bátorságot megkérdőjelezni szándékunk emelkedett hazafiasságát? Most majd meglátjuk, hogy ki hűséges a forradalomhoz. Azok, akik megtagadják kérésünk teljesítését, akik késlekednek vagy vonakodnak, akik hivalkodóan, tüntetően vagy akár csak cinikus nemtörődömséggel elfordítják fejüket e szent hirdetménytől, azok nem igazi magyarok. Ők kérem árulók, akikkel szemben nincs bocsánat, nincs engedékenység. Nekik bűnhődniük kell. A forradalom szeme mindent lát és mi nem leszünk könyörületesek«írja legfrissebb blogbejegyzé sében Gyurcsány Ferenc. A volt kormányfő szerint a forradalmi hatalom végtelen önmérsékletről tett tanúbizonyságot akkor, amikor nem tettük kötelezővé a lassan nemzeti imánkká nemesedő országgyűlési határozat kifüggesztését valamennyi lakásban.»behunyom a szemem és látom, hogy miközben a vasárnapi ebédhez készülődik a család, egy pillanatra megáll az élet, és a rántott hús hívogató illatától kísérve minden szem a Nyilatkozatra szegeződik és a csendet betölti egy alig hallható közös fohász: Ó, add urunk, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés! És éljen sokáig a Nagy Vezető, aki messzire lát, és akinek e percben is érezzük gondoskodó figyelmét, szeretetét«olvasható az ex-miniszterelnök blogjában.»mondtam nektek barátaim, ha egy kicsit is engedünk, akkor végünk lesz. Felbátorodnak az ellenforradalmárok, és kiröhögnek bennünket. Már pedig aki röhög forradalmunkon, az aláássa a forradalmi erkölcsöt, az végül életünkre tör. Mi, a forradalom katonái nem hátrálunk. Tovább megyünk a forradalmi úton. Javasoljuk, hogy akasszuk ki minden tanterembe, hivatalba, uszodába a Nagy Vezető arcképét. Rendezzünk iskolai és munkahelyi vetélkedőket e nemes Férfi életének ismeretéből. Illesszük be a történelem oktatásba a Forradalmi Párt történetét, hiszen a Párt a népünk vezető ereje, az egekbe magasodó magyar nagyszerűség esszenciája. Javasoljuk, hogy a forradalom napja, legyen nemzeti ünnep. Piros betűs. Jaj, bocsánat, a piros nem jó, az a szocik színe. Mostan tól a nemzeti ünnepet narancssárgával jelöljük. Az első narancsbetűs ünnep a forradalom napja legyen!«írja Gyurcsány, majd hozzáteszi:»polgártársak, meghülyültetek?«(gyurcsány: polgártársak, meghülyültetek? nol.hu, július 4., vasárnap) amelyet feleségének, Abigélnak írt, miután aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot. A levél voltaképpen egy vízió arról, hogy a nap, amelyen a nyilatkozatot aláírták, talán Amerika legnagyobb ünnepe lesz, és az ország, amelyik oly sok áldozatot hozott, talán a világ legnagyobb és legboldogabb nemzetévé válik. Az alapítóatyák azokban a nehéz időkben csak remélhették, hogy álmaikat az idő igazolja majd, s a nép, a nemzet valóban ünnepnek érzi majd azt a napot. A kifüggesztésról szóló határozat mintha előre szaladt volna az időben. Ez a nyilatkozat valóban egy új korszak kezdetét jelzi, ám a korszaknak mégiscsak igazolnia kell majd ezt a nyilatkozatot. A korszaknak, amelyben megtestesült az összefogás, amelyben új alapokra, oszlopokra emelték a gazdaságot, a politika és a társadalom viszonyát, vagyis amikor mindez, amelyet a nyilatkozat meghirdet már megtörtént, az életünk részévé, alakítójává lett. Az érzelmek kinyilvánítása talán az egyik legnehezebb dolog a világon, mert könnyen túlzásokba eshetünk. nem könnyű megfogalmazni a szerelmet, a boldogságot, el - szántságunkat, hitünket anélkül, hogy ne éreznénk magunkat esetlennek, idétlennek, sőt sokszor érezzük úgy, hogy való jában nem is azt és nem is úgy akartuk mondani. éppen ezért ezt megkomponálni, a ritmusát, formáját megadni ha nem vagyunk nagy művészek, mint Csehov vagy Almodóvár csak igazán nagy kegyelmi pillanatokban vagyunk képesek. A nyilatkozat megszületése katartikus pillanatban történt, nyilván megjelenését is indolkolni lenne szükséges. Például, hogy a kormány kormányzása idején mindig emlékezni és emlékeztetni akar arra s a kö zöt szolgálóktól ugyancsak ezt várja, hogy egy új szel lemiséget ígértek a társadalomnak, egy másféle szol - gálatot tűztek ki célul az elkövetkezendő esztendőkre. Egy kicsit a Kádár-korszak első felére hasonlít ez az egész: a viszonylag fiatal politikai (párt-) vezetőség akaratát viszonylag idős emberek által vezetett, alkalmazkodó szakapparátusok hajtják végre. A második felében már tudatosan képezték a szakembereket, így lehetett például Németh Miklós harminckilenc évesen, harvardi ösztöndíjjal a háta mögött KB-titkár, majd két év múlva mi niszterelnök. A szakapparátusok elöregedése teljesen érthető, ha a szélsőséges zsákmányrendszer jegyében kormányváltáskor még a futó programok felelőseit is kirúgják; ha nem létezik politikától független szakmai-államigazgatási karrier. A megcsontosodás kiváltképpen ott jár kellemetlen következményekkel, ahol a külvilág változásainak érzékeny és gyors észlelésére, netán ötletekre volna szükség: a gazdaságban és a nemzetközi politikában. Olykor a kultúrában is, ha nem elég a helyi érdekű festők bemutatkozása vagy a Páva-kör, hanem valamit a külvilágnak és a külvilágból is meg kellene mutatni. És sajnálom, de az irányító párt is elmeszesedett. Annyira le akarta váltani a pártállamot, hogy mire hite szerint célhoz ért, többé már nem látott ki ebből a mindig csak a tagadás által meghatározott, zérus összegű játszmából. Győzelem vagy semmi ez volt a zászlajára hímezve. Hát most győzött. Hogy utána mi jön? A legyőzött ellenség fölötti újabb győzelmek, vagy És az kevés. (Széky János: Csak fiatalosan. Élet és Irodalom, július 2., péntek, 5. oldal)

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Új Alaptörvénye van Magyarországnak Egy esztendeje, hogy a választópolgárok a választások második fordulójában korábban példátlan,

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS Surján László átvette az EP-alelnöki stafétát Tőkés Lászlótól Tizenöt év után újra van irodája a KDNP-nek Szombathelyen A magyarság

Részletesebben

2012.07.19. csütörtök

2012.07.19. csütörtök 2012.07.19. csütörtök Okos ember ésszel jár, nem bunkóval Új esélyt adna az MSZP Török Zsolt felrobbantotta az ATV stúdióját Széttépték az iskolában Kertész portréját 16 ezer aláírás a kazincbarcikai kórházért

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Tompa László

A TARTALOMBÓL. Tompa László Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 94 2015. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Részletesebben

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Őszi ülésszak biztonságban vannak-e a képviselők? Politikai évadnyitót tartott az MSZP Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen

Mesterházy Attila és Martin Schulz a Pilvax közben tartott ünnepi rendezvényen I. évfolyam 2. szám, 2011. március Diktátumokat kényszerítenek az országra Alkotmányos puccs zajlik hazánkban Mesterházy Attila szerint alkotmányos puccs zajlik Magyarországon, amelyet csak közös erővel,

Részletesebben

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.)

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.) A TARTALOMBÓL: Legjobb védekezés a támadás.......... 3 Folytassa, Hiller!................... 5 Kicsi cicik kontra nagy mellek......... 6 Polgárpukkasztó lufi-pukkasztók....... 8 Levél Orbán Viktornak.............

Részletesebben

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik

Életet A KERÜLETNEK. Nem mind magyar, ami fénylik Életet A KERÜLETNEK Nem mind magyar, ami fénylik Szabó Dezső: Tiborc könyörög Testületi beszámoló csak kétmillió parkolásból Aláírásgyűjtés a devizahitelesekért Történelmi Hit Gyülekezete Életellenes Európai

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

Méltányosság Politikaelemző Központ www.meltanyossag.hu Copyright Csizmadia Ervin, 2015

Méltányosság Politikaelemző Központ www.meltanyossag.hu Copyright Csizmadia Ervin, 2015 1 Csizmadia Ervin A következő Magyarország Politikai együttműködés, nagykoalíció és társadalmi kohézió Méltányosság Politikaelemző Központ www.meltanyossag.hu Copyright Csizmadia Ervin, 2015 ISBN 978-615-80187-1-5

Részletesebben

A szélsőjobboldal helyzete Magyarországon a 2010-es választások után

A szélsőjobboldal helyzete Magyarországon a 2010-es választások után A szélsőjobboldal helyzete Magyarországon a 2010-es választások után Háttér 2010/11/05 1036 Budapest, Perc u.8. Tel.: 06 1 467 4250 Fax: 06 1 467 4210 info@progresszivintezet.hu www.progresszivintezet.hu

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

HOL VAGYTOK, MUNKAHELYEK? +100.000 = - 93.000

HOL VAGYTOK, MUNKAHELYEK? +100.000 = - 93.000 MUNKÁSOK ÚJSÁGA 2011. május 1. 2. szám Alapította: Táncsics Mihály 1848-ban. A kormány az országért van, tehát fölötte a nemzet mindenkor intézkedhetik. HOL VAGYTOK, MUNKAHELYEK? +100.000 = - 93.000 Tartalom:

Részletesebben

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL:

az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Szóljatok, ha szólni kell... most a gyarmatokért!!! 317. szám az öntudatos magyar polgár lapja A TARTALOMBÓL: Miért nem lehet visszafizetni az államadósságot?... 4 Az igazság az inflációról!... 7 A DEMOKRÁCIA

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS

EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIV. ÉVF. 7 8. SZÁM n 2009.JÚLIUS AUGUSZTUS A TARTALOMBÓL n Baráti jobbot nyújtunk" Beszélgetés Balázs Péter miniszterrel hazánk külpolitikájáról

Részletesebben

Tiszavasváriban HAZAI PÁLYA. Elsöprő jobbikos győzelem. 764 milliárdos megszorítás. Sztárinterjú Frenreisz Károllyal 12.

Tiszavasváriban HAZAI PÁLYA. Elsöprő jobbikos győzelem. 764 milliárdos megszorítás. Sztárinterjú Frenreisz Károllyal 12. II. évfolyam, 2. szám, 2012. április-május Kajakra külföldre mennek Douchev-Janics Natasa, Sarudi Alíz, Benedek Dalma és még sorolhatnánk azokat a kajakosainkat vagy kenusainkat, akik különböző okok miatt

Részletesebben

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között PRÁGER LÁSZLÓ 138 Práger László: Magyarország nyitottságáról. (Elõadás a XI. magyar amerikai közgazdász-találkozón. Bloomington, USA. 1987. okt.) Práger László: További adalékok a nyitottsághoz. Közgazdasági

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KSB/4-1/2013. KSB-2/2013. sz. ülés (KSB-89/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 2013. február 18-án, hétfőn, 10 óra 05 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét. Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért

Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét. Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért Fogyasztóvédő Alapítvány Heti sajtószemle 2013. 48. hét Faragnak a közös költségből Törvénymódosítás készült a rezsicsökkentés végrehajtásáért Januártól tovább csökkenhet a társasházak közös költsége.

Részletesebben

2005. december 5., hétfő

2005. december 5., hétfő SAJTÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓS FŐOSZTÁLY 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. 372-9546, 9544, 9541 372-9556 HTMH@HTMH.GOV.HU HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA REGGELI SAJTÓFIGYELŐ i1 2005. december 5., hétfő

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. utolsó

FIGYELMEZTETÉS. utolsó A z ú j n e m z e d é k l a p j a FIGYELMEZTETÉS 2002. szeptember, IV. évf., 10. szám w w w. u f i. h u utolsó Célkeresztben az önkormányzati választás. Írásunk a 4-7. oldalon A tartalomból: Az új nemzedék

Részletesebben

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl Gyengült az MSZP esélye........... 2 Magyarország azonnal mondja......... 2 fel EU tagságát! A vitáról..........................3 A vita és ami mögötte van............ 6 Köszönet Horn Gyulának............

Részletesebben

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2012. szeptember Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter M e g h a l l g a t á s i h á t t é r a n y a g A Z O R S Z Á G G Y Ű L É S I K É P V I S E L Ő K R É S Z É R E K é p v i s e l ő i I n f

Részletesebben

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt balközép Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport 2007. január XIV. évolyam 1. szám www.mszp.hu Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Kongresszus: átalakulás előtt

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! A decemberben elõfizetõk között értékes Ulpius ház és Vox Nova könyvcsomagot sorsolunk ki! Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére

Részletesebben