ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére"

Átírás

1 ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, január 10. 1

2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM,EGYÉB ELÉRHETŐSÉG, NYITVATARTÁSI IDŐ) A SZOLGÁLTATÓ INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK IGÉNYBEJELENTÉS ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEJELENTÉS SZEMÉLYESEN, VAGY TELEFONON TETT IGÉNYBEJELENTÉS ONLINE IGÉNYBEJELENTÉS AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ONLINE SZERZŐDÉSKÖTÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT INTERNETES ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: ONECRM SZOLGÁLTATÁS SHOP DOMAIN SZOLGÁLTATÁS TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS VPS SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLKEZELÉS ELŐFIZETŐI PANASZOK KEZELÉSE ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK TELEFONOS elérhetőség ÍRÁSOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR DÍJFIZETÉS DÍJCSOMAGOK Általános díjcsomagok Akciós díjcsomagok ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ELŐRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSE ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK UTÓLAG TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSE A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK UTÓLAG TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSE ESETÉN ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ELŐRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSE FIZETŐKÉPESSÉG VIZSGÁLATA ELŐLEGFIZETÉS KÉRÉSE DÍJ TÚLFIZETÉS A SZÜKSÉGESNÉL KEVESEBB DÍJ BEFIZETÉSE KÉSEDELMES DÍJFIZETÉS

3 6.13. ÉRTESÍTÉS DÍJFIZETÉS MÓDJAI A SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉNEK NAPJA KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK KEZELÉSE KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRŐL KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG ELŐFIZETŐ RÉSZÉRŐL A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA A SZERZŐDÉS HATÁLYA A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI ADATKEZELÉS FELELŐSSÉG AZ ÁTVITT, ILLETVE TÁROLT ADATTARTALOMÉRT AZ ELŐFIZETŐ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA ADATOK VALÓDISÁGA VEGYES RENDELKEZÉSEK SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉÉRT ELŐFIZETŐ TÁJÉKOZTATÁSA (HÍRLEVÉL, REKLÁMANYAG) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA EGYÉB RENDELKEZÉSEK VITARENDEZÉS VIS MAJOR

4 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME Az Előfizetői Szerződésben meghatározott Szolgáltatást a oldal üzemeltetője, a Onesoft Hungary Kft. nyújtja. A cég adatai a következők: Neve: Onesoft Hungary Kft. Székhelye: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. Telephelye: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Rt A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI (CÍM, TELEFONSZÁM,EGYÉB ELÉRHETŐSÉG, NYITVATARTÁSI IDŐ) Az ügyfélszolgalat élérhetősége: munkanapokon reggel 9:00 és délután 17:00 óra között Az ügyfélszolgalat levelezési címe: 1201 Budapest, Vágóhíd u. 4. A telefonos ügyfélszolgalat élérhetősége: munkanapokon reggel 9:00 és délután 17:00 között A telefonos ügyfélszolgalat telefonszáma: címe: A Szolgáltató en keresztül folyamatosan, az év minden napján, napi 24 órában fogadja ügyfelei bejelentését. Személyes ügyfélfogadás: Kedden: 13:00-17:00, Csütörtökön: 9:00-17: A SZOLGÁLTATÓ INTERNETES HONLAPJÁNAK CÍME AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) honlapján teszi közzé. 4

5 2. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 2.1. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Az Előfizetői Szerződés az utólag fizetett szolgáltatások esetében kizárólag írásban, az előre fizetett szolgáltatások esetében pedig írásban, szóban, online vagy ráutaló magatartással köthető meg IGÉNYBEJELENTÉS Leendő Előfizető a szerződés megkötésére irányuló igénybejelentését a következő módokon teheti meg: - Írásban ( -ben vagy levélben) - Személyesen - Telefonon - Szolgáltató internetes honlapján a kapcsolat-felvételi űrlap segítségével Az igénybejelentést a leendő Előfizetőnek vagy képviselőjének szükséges megtennie, az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásának tudatában ÍRÁSBAN TÖRTÉNŐ IGÉNYBEJELENTÉS Az írásban tett igénybejelentésnek tartalmaznia kell az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat (lsd es pontban). Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok hiányában az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató nem köti meg Előfizető az igénybe venni kívánt Szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentésre és az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló szándékát írásban, kizárólag Szolgáltató címén vagy levelezési címén (1201 Budapest, Vágóhíd u. 4.) jelentheti be Az igénybejelentéshez Előfizető köteles csatolni a Szolgáltató által kért pontban felsorolt adatokat, iratokat, céges dokumentumokat Amennyiben Előfizető az igénybejelentést hiányosan, hibásan teszi meg, vagy nem csatolja a megfelelő iratokat, úgy a Szolgáltató hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben Szolgáltató az igénybejelentést nem tudja elbírálni, Szolgáltató az igénybejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belüli határidő kitűzésével felhívja Előfizető figyelmét az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezésének napja tekintendő az igénybejelentés időpontjának Amennyiben Előfizető bármely adata az igénybejelentést és az Előfizetői Szerződés aláírását követően megváltozik, Előfizető köteles azt Szolgáltatónak haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából származó következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal SZEMÉLYESEN, VAGY TELEFONON TETT IGÉNYBEJELENTÉS Leendő Előfizető a szerződés megkötésére irányuló igénybejelentést személyesen, a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán, vagy a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán teheti meg. 5

6 A személyesen, vagy telefonos ügyfélszolgálaton tett igénybejelentésnek tartalmaznia kell az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges pontban felsorolt adatokat. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok hiányában az Előfizetői Szerződést a Szolgáltató nem köti meg Amennyiben Előfizető az igénybejelentést hiányosan, hibásan teszi meg, vagy nem bocsájtja ügyintéző rendelkezésére a szükséges iratokat, úgy ügyintéző a szükséges iratok pótlására kéri leendő Előfizetőt. Amennyiben Szolgáltató az igénybejelentést nem tudja teljesíteni ezen okok miatt, úgy Szolgáltató az igénybejelentés beérkezésétől számított 5 munkanapon belüli határidő kitűzésével felhívja leendő Előfizető figyelmét az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben a hiánytalan igénybejelentés Szolgáltatóhoz való beérkezésének napja tekintendő az igénybejelentés időpontjának ONLINE IGÉNYBEJELENTÉS Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizetőnek, hogy igénybejelentését a weblapon található online űrlap kitöltésével jelezze Szolgáltató felé Előfizető az igénybejelentést az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával, valamint a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges adatok megadásával teheti meg Az előre fizetett szolgáltatások esetében a fenti igénybejelentéssel, ennek Szolgáltató általi visszaigazolásával, továbbá a honlapon meghatározott előre fizetendő díjaknak Előfizető általi megfizetésével az Előfizetői Szerződés létrejön Előfizető tudomásul veszi, hogy az online megkötött Előfizetői Szerződés, írásban foglalt szerződésnek minősül. Az utólag fizetett szolgáltatások esetében az igénybejelentés Szolgáltató általi visszaigazolását követően a Szolgáltató által megküldött Előfizetői Szerződést Felek írásban kötik meg AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indoklás nélkül jogosult az Előfizetői Szerződés megkötését megtagadni, így különösen abban az esetben, ha Előfizetőnek Szolgáltató felé bármely jogviszony alapján fennálló esedékes díjtartozása van Az Előfizetői Szerződés a következő esetekben jön létre: - Ráutaló magatartással, különösen a Szolgáltatás igénybevételével. A ráutaló magatartással az Előfizető elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A ráutaló magatartással megkötött Előfizetői Szerződés a Szolgáltatás igénybevételével jön létre és lép hatályba. (Ráutaló magatartással létrejött Előfizetői Szerződésnek minősül különösen, ha az Előfizető, a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül veszi igénybe a Szolgáltatást. - Az ajánlat elfogadását követően a Szolgáltató Bankszámlájára beérkezik a szolgáltatás ára - Online a pont szerint Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles nyilatkozni, hogy a Szolgáltatást egyéni Előfizetőként, vagy üzleti/intézményi Előfizetőként kívánja igénybe venni. Előfizető e nyilatkozatát a Megrendelés erre vonatkozó pontjának kitöltésével teheti meg Előfizető és ha van ilyen: a Költségviselő az alábbi adatokat köteles megadni 6

7 Szolgáltatónak az igénybejelentéskor, de legkésőbb az Előfizetői Szerződés megkötésekor: Egyéni Előfizető esetén: Előfizető nevét, születési nevét, anyja nevét Előfizető születési helyét és idejét Állandó lakóhelyének címét, postázási címét, Előfizető személyi igazolvány, vagy útlevél számát Ha Szolgáltató kéri, Előfizető bankszámlaszámát Üzleti/intézményi Előfizető esetén: Előfizető cégszerű megnevezését, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát Előfizető székhelyét és postázási címét, Előfizető bankszámlaszámát, Előfizető adószámát Aláírási címpéldányt A Szolgáltató által az igénybejelentést követően meghatározott iratokat és adatokat Mindkét előfizetői kategória esetén tartalmaznia kell: Kapcsolattartó nevét, címét, beosztását, telefonszámát, címét Az Előfizető által igényelt Szolgáltatások megjelölését Jelen ÁSZF-től való eltéréseket Az Előfizetői Szerződés megkötésére való jogosultság igazolásának érdekében a pontban foglaltakon felül Szolgáltató jogosult bármely egyéb dokumentum, okirat vagy igazolás felmutatását kérni az Előfizetőtől, és ezekről a dokumentumokról másolatot készíteni A cégbejegyzés alatt álló gazdasági társaság köteles a Szolgáltatónak a cégbejegyzési kérelem benyújtását tanúsító okiratot bemutatni. Előfizető tudomásul veszi, hogy a cégbejegyzési kérelem elutasítása esetén a gazdasági társaság tagjai és vezető tisztségviselői a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 16. -a szerint felelnek a gazdasági társaság, mint előtársaság kötelezettségeiért A gazdasági társaság bejegyzéséről vagy elutasításáról Előfizető köteles a Szolgáltatót tájékoztatni, amennyiben a Szolgáltató kéri, a szükséges iratok és dokumentumok bemutatásával Az adatok megadásakor Előfizető nem adhat meg trágár, a jó erkölcsöt vagy jó ízlést sértő szavakat (jelszavakat, felhasználóneveket, címeket, stb.), továbbá köteles a valóságnak megfelelő adatok megadására, amelyek valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik. A jelen pontba ütköző adatok megadása esetén Szolgáltató indokolás nélkül megtagadhatja az Előfizetői Szerződés megkötését. 7

8 2.4. ONLINE SZERZŐDÉSKÖTÉS Szolgáltató lehetőséget biztosít Előfizetőnek, hogy egyes Szolgáltatásokra a weblapon található online űrlap kitöltésével ajánlatot kérjen Előfizető az ajánlatát a regisztrációt követően jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadásával, valamint a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges adatok megadásával teheti meg. Az ajánlat elküldését megelőzően az Előfizetőnek módja van az elküldendő ajánlatot áttekinteni, az ajánlat a megrendelés véglegesítésekor kerül elküldésre a Szolgáltató felé Az ajánlati űrlap kitöltésével és elküldésével Előfizető egyúttal elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az ajánlattétel nem minősül szerződéskötésnek, ez csak az írásbeli ajánlat elfogadását követően, vagyis az Előfizető által az Előfizetői Szerződés aláírását követően jön létre Szolgáltató, az ajánlati űrlap kitöltését és elküldését követően az Előfizető által megadott adatokat megvizsgálja és ajánlatot tesz Az online szerződéskötés az alábbi feltételek együttes fennállása esetén valósul meg: a szolgáltatásért meghatározott összeg, a Szolgáltató bankszámláján megjelenik az ajánlatra adott választ az Előfizető ben elfogadja Az elfogadott árajánlatot követően, a Szolgáltató személyes egyeztetést kísérel meg az Előfizetővel, igényei még teljesebb mértékben történő megvalósítása érdekében Az Előfizető online ajánlatának elutasítását Szolgáltató az ajánlati kötöttség ideje alatt az Előfizető által megadott elérhetőségeken (levélben, ben) közli Előfizetővel, illetve ugyanígy jogosult Szolgáltató az adatok kiegészítését vagy pontosítását kérni Szolgáltató a fentiekben megkötött Előfizetői Szerződéseket elektronikus módon nyilvántartja, azokról kérésre Előfizetőnek ben díjmentesen évente egyszer másolatot küld, illetve lehetőséget biztosít azok személyes megtekintésére a telephelyen Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt a szerződéskötési szándékától visszalép, akkor köteles a Szolgáltató ebből fakadó igazolt költségeit így különösen a társszolgáltatóknak fizetendő díjakat teljes körűen megtéríteni Szolgáltató az online adatlapon feladott ajánlat regisztrációja után az Előfizetőt 2 munkanapon belül ben értesíti arról, hogy az ajánlatot nyilvántartásba vette és elkészíti a személyre szabott ajánlatot Előfizető tudomásul veszi, hogy az online megrendelőlap tartalmának az elküldést követő elvesztéséért (meg nem érkezéséért), a felhasználók által használt műszaki megoldások (pl. Internet böngészők, Internet kapcsolat) és az Internet hálózat sajátosságai miatt Szolgáltatót felelősség nem terheli. 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 3.1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT INTERNETES ALAPSZOLGÁLTATÁSOK: CRM - OneCRM 8

9 Webshop - 1Shop Domain szolgáltatás Tárhely szolgáltatás VPS szolgáltatás ONECRM SZOLGÁLTATÁS Az Előfizető, az előzetes egyeztetés alapján egy vállalatirányítási keretrendszert kap, mely a Szolgáltató szerverén működik. Ez a keretrendszer, az Előfizető által tovább fejleszthető, bővíthető, melynek kivitelezését a Szolgáltató a további árajánlatban foglalt ár, és határidő betartásával elkészíti Az Előfizetőnek lehetősége van különböző jogosultsági szintek meghatározásával különböző felhasználói hozzáféréseket biztosítani kollégái részére. Ez lehetőséget ad a későbbi saját design és tartalom módosítására Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a saját maga által szerkesztett és feltöltött adatokért a Szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal, jogilag teljes mértékben a Megrendelő a felelős Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hatáskörén kívül álló okok miatt a OneCRM szolgáltatás elindítása elhúzódhat, és egyes esetekben meg is hiúsulhat, ezért a Szolgáltató nem felelős semmilyen módon. Ilyen esetben Előfizető kizárólag a OneCRM szolgáltatásra befizetett összeget kérheti vissza abban az esetben ha a Szolgáltató jelezte, a OneCRM szolgáltatást nem tudja elindítani Előfizető tudomásul veszi, hogy a vállalt határidő betartásához szükséges a design és fejlesztési tervek elfogadása a terv átadásától számított 3 munkanapon belül, az induló tartalmak átadása (ha az induló tartalommal való feltöltés is megrendelésre kerül), és az aktív kommunikáció Megrendelő részéről. A válaszidők függvényében változhat a kivitelezési idő, mely nem jár a Megrendelő fizetési kötelezettségének halasztásával Szolgáltató semmilyen felelősséggel vagy kártérítéssel nem tartozik a OneCRM szolgáltatás nyújtásából, a szolgáltatás nyújtásának késedelméből vagy teljes elmaradásából eredő károkért, és felhívja Előfizető figyelmét, hogy a OneCRM szolgáltatás sok tényezőtől függ, ne építsen rá kritikus üzleti folyamatokat amíg nem működik biztosan A Szolgáltató, az en történő hibabejelentés alapján a lehető legrövidebb időn belül elvégzi annak javítását SHOP Az Előfizető, az előzetes egyeztetés alapján egy internetes webshop felülethez kap hozzáférést, mely a Szolgáltató szerverén működik Az Előfizetőnek lehetősége van különböző jogosultsági szintek meghatározásával különböző felhasználói hozzáféréseket biztosítani kollégái részére (pl. képfeltöltés, tartalom feltöltés) Szolgáltató az Előfizető részére a webshop felülethez további kiegészítésként számlázó, és PayPal alkalmazás használatát is lehetővé teszi igény esetén Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a saját maga által feltöltött adatokért, és annak 9

10 hitelességéért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, jogilag teljes mértékben az Előfizető vonható felelősségre A webshop szolgáltatás keretében az Előfizető önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületen elhelyezendő tartalmak elkészítéséről és szerverre történő feltöltéséről, folyamatos frissítéséről, valamint a feltöltött tartalmak mentéséről, ehhez Szolgáltató jelen szerződés keretében sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát előfizető rendelkezésére Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató hatáskörén kívül álló okok miatt a 1Shop szolgáltatás elindítása elhúzódhat, és egyes esetekben meg is hiúsulhat, ezért a Szolgáltató nem felelős semmilyen módon. Ilyen esetben az Előfizető kizárólag a 1Shop szolgáltatásra befizetett összeget kérheti vissza abban az esetben, ha a Szolgáltató jelezte, a 1Shop szolgáltatást nem tudja elindítani Szolgáltató semmilyen felelősséggel vagy kártérítéssel nem tartozik a 1Shop szolgáltatás nyújtásából, a szolgáltatás nyújtásának késedelméből vagy teljes elmaradásából eredő károkért, és felhívja Előfizető figyelmét, hogy a 1Shop szolgáltatás sok tényezőtől függ, ne építsen rá kritikus üzleti folyamatokat amíg nem működik biztosan A Szolgáltató, az en történő hibabejelentés alapján a lehető legrövidebb időn belül elvégzi annak javítását DOMAIN SZOLGÁLTATÁS Szolgáltató domain regisztrációt és további domain tevékenységet nyújt, mely szolgáltatások értékesítését, mint viszonteladó végzi. Szolgáltató a domain szolgáltatásokat magyarországi és külföldi domain regisztrátorokon keresztül végzi Előfizető tudomásul veszi, hogy a domain szolgáltatások egyéb költségeinek (újra regisztráció, visszakapcsolás, korlátozás feloldás, átírás, tiltás stb.) ára függ a nemzetközi regisztrációs díjaktól, így azokat Szolgáltató minden esetben egyedileg, a regisztrátorok árai alapján állapítja meg, és módosíthatja Szolgáltató a domain szolgáltatást az Előfizető által történő szükséges regisztrációs díj befizetését, és bankszámlájára történő beérkezését követően biztosítja. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a domain regisztrációs díj megérkezését követően a regisztrációs folyamatnak átfutási ideje van, amely függ a megrendelt domain névtől, és egyes esetekben az Előfizető beavatkozását is igényli (például:.com domain átregisztrálása/transfer) Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de a Szolgáltató hatáskörén kívül álló okok miatt a domain szolgáltatás elindítása elhúzódhat, és egyes esetekben meg is hiúsulhat, így a Szolgáltató semmilyen módon nem vonható felelősségre. Amennyiben Szolgáltató a domain szolgáltatást nem tudja biztosítani, úgy Előfizető kizárólag a domain szolgáltatás ellenértékeként befizetett összeg visszafizetését kérheti Szolgáltatótól Bizonyos esetekben a szolgáltatás nyújtását elbírálási folyamat előzi meg,(például prioritásos.hu domain név regisztráció). Előfizető az elbírálási folyamat végén köteles tudomásul venni és elfogadni mind a Szolgáltató mind pedig a Szolgáltató hatáskörén kívül működő szervezetek döntését (például Internet Szolgáltatók Tanácsa), különös tekintettel arra az esetre, ha a domain szolgáltatás elutasításra került, vagy nem prioritásos megrendelésként él tovább. 10

11 Szolgáltató felhívja Előfizető figyelmét arra, hogy a domain szolgáltatás sok tényezőtől függ, így addig ne építsen rá kritikus üzleti folyamatokat, amíg az nem működik biztosan Szolgáltató semmilyen felelősséggel vagy kártérítési kötelezettséggel nem tartozik a domain szolgáltatás nyújtásából, a szolgáltatás nyújtásának késedelméből vagy teljes elmaradásából eredő károkért TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS Tárhely szolgáltatásnak minősül minden olyan szolgáltatás, ahol Szolgáltató lehetővé teszi, hogy Előfizető vagy Előfizető honlapján keresztül az Internet felhasználók adatokat töltsenek fel a szerverre, vagyis bármilyen módon olyan adatok kerülnek fel a szerverre, amit nem a Szolgáltató tölt fel rá. Ilyen például az osztott tárhely szolgáltatás, vagy adatbázis tárhely és Java applikáció szerver szolgáltatás A tárhely szolgáltatás kizárólag az Előfizető által a szerverre feltöltött honlapok, adatok és programok Internet kapcsolatát, Internet felé továbbítását biztosítja az Internet felhasználói számára, mely nem tartalmaz semmilyen egyéb szolgáltatást A tárhely szolgáltatás keretében Előfizetőnek kell gondoskodnia a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületen elhelyezendő weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és szerverre történő feltöltéséről, valamint a feltöltött tartalmak mentéséről, melyekhez Szolgáltató jelen szerződés keretében sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát előfizető rendelkezésére Előfizető tudomásul veszi, hogy jogilag teljes mértékben felelős a tárhely szolgáltatásra telepített szoftverek jogtisztaságáért. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szoftverek jogos felhasználását illetően, még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató segítséget nyújt, vagy használatát javasolja Szolgáltató képes egy szerver erőforrásait több Előfizető között megosztani, vagyis osztott tárhely szolgáltatást nyújtani. Ezt speciális tárhely csomagok keretében teszi Osztott tárhely szolgáltatás esetében Előfizető a rendelkezésére bocsátott erőforrásokat több más Előfizetővel együttesen használja, így ezekhez az erőforrásokhoz teljes egészében csak akkor fér hozzá, ha azt más nem használja. Ilyen erőforrás például a processzor, a merevlemez, memória vagy a hálózati kapcsolat Osztott tárhely szolgáltatás alkalmas bármely webes tartalom kiszolgálására, de jelen szerződés keretében elsődlegesen weboldalak kiszolgálására használható. Egyéb más felhasználása is lehetséges, de kizárólag a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés után. Nem használható weboldalak forgalmi jellemzőitől jelentősen eltérő tartalom kiszolgálására, például játék szerver, cache szerver, dedikált adatbázis szerver üzemeltetésére VPS SZOLGÁLTATÁS Szolgáltató speciális tárhely szolgáltatás keretében VPS szolgáltatást nyújt A VPS szolgáltatás megrendelésekor megrendelő meghatározza a Virtuális szerver technikai paramétereit, hardver erőforrásokat és az operációs rendszert a szolgáltató által definiált listából. A szolgáltatás keretében ezekhez az erőforrásokhoz kap korlátlan hozzáférést (root jogosultságot) Az operációs rendszert és kapcsolódó egyéb szoftvereket esetenként, megrendelő külön kérésére Szolgáltató telepíti a virtuális szerverre. A Szolgáltató által telepített operációs 11

12 rendszer és kapcsolódó szoftverek telepítése sikeresnek és elfogadottnak tekintendő abban az esetben, ha megrendelő a szolgáltatás használatának megkezdését követő 5 munkanapon belül nem jelez hibát Olyan operációs rendszerek telepítését, melyek valamilyen szoftverlicenc megvásárlásához kötöttek (például: MS Windows) Szolgáltató csak abban az esetben vállalja, ha megrendelő a jogtiszta szoftvert a rendelkezésére bocsátja a Szolgáltató által esetenként meghatározott formátumban Megrendelő tudomásul veszi, hogy jogilag teljes mértékben felelős a VPS szolgáltatásra telepített operációs rendszer és egyéb szoftverek jogtisztaságáért, Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szoftverek jogos felhasználását illetően még akkor sem, ha egyes szoftverek telepítésénél Szolgáltató elvégezte, segítséget nyújtott vagy használatát javasolja. 4. ÜGYFÉLKEZELÉS 4.1. A Szolgáltató jogosult az Ügyfélszolgálatra érkezett telefonhívásokról hangfelvételt készíteni, a későbbi vitás helyzetek rendezése érdekében. A hangrögzítés tényéről, a Szolgáltató a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Ha a hívó fél nem szakítja meg a hívást ebben az esetben, úgy hozzájárul a hangrögzítéshez A Szolgáltató a rögzített hanganyag másolatát Előfizető kérésére, a tárolási időn belül bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen rendelkezésre bocsátja, az erre vonatkozó kérelem beérkezését követő 30 napon belül. Az adott beszélgetésről történő minden további másolat kiadása csak díjfizetés után biztosított. A hanganyag átvételi elismervény kitöltése nélkül, a hanganyag kiadását a Szolgáltató jogosult megtagadni Szolgáltató az adatvédelmi elvek mentén működik, így az Előfizető személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató a tevékenységének minden területén maradéktalanul betartja A Szolgáltató, az en történő hibabejelentés alapján a lehető legrövidebb időn belül elvégzi annak javítását. 5. ELŐFIZETŐI PANASZOK KEZELÉSE 5.1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Szolgáltató az előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet Az Előfizető, általános információkéréssel, számlázással, díjfizetéssel, előfizetői szerződéssel, adatmódosítással, a szolgáltatás nyújtásával, minőségével, a szerződés teljesítésével, vagy egyéb technikai hibabejelentésekkel kapcsolatban keresheti fel a Szolgáltató ügyfélszolgálatát Amennyiben az Előfizető a számlapanaszát a fizetési határidő előtt nyújtotta be, úgy a vizsgálat lefolytatásáig, mentesül a fizetési kötelezettség alól, és ebben az esetben a Szolgáltató késedelmi kamatot nem számíthat fel, továbbá a késedelmes fizetés miatt a szolgáltatást nem szüneteltetheti Amennyiben az Előfizető a számlapanaszát a fizetési határidő lejártát követően 12

13 nyújtotta be, úgy a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámítani a teljesítési határidő, és a számla összeg beérkezése között eltelt időszakra A beérkezett panasznak az alábbi adatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia, ellenkező esetben a szolgáltató a vizsgálat lefolytatását mindaddig jogosult megtagadni, amíg ezen információkat az Előfizető nem bocsátja Szolgáltató rendelkezésére. Egyéni Előfizető esetén: Előfizető nevét Állandó lakóhelyének címét, postázási címét, A Szolgáltatónál nyilvántartott bármely azonosító A panasz rövid leírása (számlapanasz esetén a számla bizonylatszámát) Üzleti/intézményi Előfizető esetén: Előfizető cégszerű megnevezését, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát Előfizető székhelyét és postázási címét, A Szolgáltatónál nyilvántartott bármely azonosító A panasz rövid leírása (számlapanasz esetén a számla bizonylatszámát) Aláírási címpéldányt Mindkét előfizetői kategória esetén tartalmaznia kell: Kapcsolattartó nevét, címét, beosztását, telefonszámát, címét Amennyiben nem az Előfizető nyújtja be panaszát, úgy meghatalmazás TELEFONOS elérhetőség Telefonos ügyfélszolgálatunk munkanapokon 9 órától délután 17 óráig normál tarifával hívható ös telefonszámon A telefonos ügyfélszolgálatra érkező előfizetői bejelentésekről a Szolgáltató hangfelvételt készíthet. A hangrögzítés tényéről, a Szolgáltató a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Ha a hívó fél nem szakítja meg a hívást ebben az esetben, úgy hozzájárul a hangrögzítéshez A Szolgáltató a rögzített hanganyag másolatát Előfizető kérésére, a tárolási időn belül bejelentésenként egy alkalommal ingyenesen rendelkezésre bocsátja, az erre vonatkozó kérelem beérkezését követő 30 napon belül. Az adott beszélgetésről történő minden további másolat kiadása csak díjfizetés után biztosított. A hanganyag átvételi elismervény kitöltése nélkül, a hanganyag kiadását a Szolgáltató jogosult megtagadni A telefonos ügyfélszolgálat a következő ügytípusokban illetékes: általános információ kérés technikai hibabejelentés technikai segítségnyújtás szolgáltatás nyújtásával 13

14 szolgáltatás minőségével szerződés teljesítésével kapcsolatban Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató ingyenes ( es, on-line-os) kapcsolatfelvételi csatornákat is biztosít a panaszok rendezéséhez, az Előfizető által igényelt kártérítésként a telefonköltséget a Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti meg ÍRÁSOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Írásos ügyfélszolgálatunk elektronikus úton a a onesoft.hu honlapon lévő kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, valamint a 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. szám alatti postázási címen érhető el. általános információ kéréssel technikai hibabejelentéssel technikai segítségnyújtással szolgáltatás nyújtásával szolgáltatás minőségével szerződés teljesítésével kapcsolatban a címen, míg számlázással díjfizetéssel díjhátralékkal kapcsolatban a címen jelentkezhet az Előfizető A Szolgáltató, a hozzá érkezett megkeresést nyilvántartásba veszi, kézhezvételt követő 30 napon belül kivizsgálja, és az Előfizetőt elektronikus úton tájékoztatja. 6. DÍJAK, DÍJSZABÁS, DÍJFIZETÉS, SZÁMLÁZÁS, KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR 6.1. DÍJFIZETÉS Az Előfizető köteles az igénybe vett Szolgáltatás ellenértékét megfizetni a Szolgáltató részére, melynek összege a Szolgáltató díjszabásában szerepel. A Díjszabás az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Szolgáltató díjszabását bármikor egyoldalúan módosíthatja, mely módosításról Szolgáltató minden esetben köteles írásos formában tájékoztatni az Előfizetőt. Amennyiben Előfizető meg kívánja tekinteni a Szolgáltató által meghatározott Díjszabást, úgy Szolgáltató rendelkezésére bocsátja azt, vagy Előfizető megtekintheti Szolgáltató weboldalán Előfizető minden esetben előre meghatározott számlázási ciklus szerint köteles rendezni számláit, mely számlázási ciklust Szolgáltató bármikor módosíthatja. Szolgáltató a számlázási ciklus módosításáról Előfizetőt 30 nappal a módosítást megelőzően tájékoztatja DÍJCSOMAGOK A Szolgáltató által nyújtott díjcsomagokat a mindenkori díjszabás tartalmazza. Szolgáltató különbséget tesz általános és akciós díjcsomagok között. 14

15 Általános díjcsomagok Szolgáltató ezen díjcsomagjait bármely Előfizető igénybe veheti a díjcsomagra vonatkozó Előfizetői Szerződés aláírását követően Akciós díjcsomagok Szolgáltató jogosult akciós díjcsomagok nyújtására, mely díjcsomagokat időszakosan bocsátja Előfizetők rendelkezésére. A Szolgáltató által nyújtott akciós díjcsomagokat csakis előre meghatározott Előfizetői kör veheti igénybe az akciós díjcsomag feltételbeli követelményeinek és időbeli feltételeinek betartásával. A Szolgáltató által biztosított aktuális akciók és akciós díjak a Szolgáltató honlapján(www.onesoft.hu) érhetőek el ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ELŐRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSE Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés megkötésekor a Szolgáltatás igénybevételéért előre meg kell fizetnie az adott szolgáltatás díjszabásban szereplő díját. A díjszabásban szereplő díj előre meg nem történő kifizetése esetében Szolgáltató nem teszi lehetővé adott szolgáltatás igénybevételét Előfizető számára ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK UTÓLAG TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSE Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés megkötésekor nem kell megfizetnie a Szolgáltatás díját előre. Előfizető kötelessége azonban, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjszabásban megszabott mindenkori díját havi előfizetési díj formájában minden hónapban köteles az Előfizetői Szerződésben szereplő fizetési határidőre és összegben rendezni, amennyiben havidíjas szolgáltatásról van szó. Előfizető részéről a számlák utólagosan történő rendezése a Szolgáltató által havonta kiküldésre kerülő számlák alapján történik. A fizetendő díjak mértéke annak függvénye, hogy Előfizető mely szolgáltatást, díjcsomagot választotta Nem havi díjas Szolgáltatások esetében is Előfizető köteles a Szolgáltató által kibocsájtott számlán feltüntetett esedékes teljes összeget a számlán feltüntetett fizetési határnapig Szolgáltatónak megfizetni A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK A Szolgáltató az Előfizető határozott idejű kötelezettségvállalásáért(hűségvállalás) különböző típusú kedvezményeket nyújthat. A hűségvállalásért cserébe Előfizető és Szolgáltató között határozott idejű szerződés köttetik. Amennyiben az Előfizetői Szerződés határozott időtartama lejár, és Előfizető másképp nem rendelkezik, úgy a határozott idejű szerződését lejártát követő első naptári napon, a szerződés határozatlan időre módosul, a szerződés tartalmának változatlansága mellett A Szolgáltató által nyújtott konkrét kedvezményeket és azok feltételeit ideértve kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt a Szolgáltató és az Előfizető által aláírt Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza. 15

16 6.6. ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK UTÓLAG TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSE ESETÉN Szolgáltató minden számlázási ciklus végén számlát állít ki Előfizető részére. Szolgáltató eltérő rendelkezés hiányában, az aktuális havi számlát elektronikus úton küldi meg Előfizető elektronikus címére, mely címet az Előfizetői Szerződés megkötésekor az Előfizető adott meg. A Szolgáltató által kiküldött számlák és értesítések azon a napon tekintendőek kézbesítettnek, mely napon a kézbesítési visszaigazolás megérkezik Szolgáltató részére Abban az esetben, ha Előfizető postai úton tart igényt a számlára, úgy azt jelezni köteles az Előfizetői szerződés megkötése pillanatában, vagy az egyes számlázási időszakok vége előtt legalább 30 nappal, elektronikus formában (az címre. Szolgáltató részéről a papír alapú számla vagy értesítések kiküldése az Előfizető által megadott levelezési címre történik A Szolgáltató által az Előfizető részére postai úton kiküldött számlák és értesítések a postára adástól számított 7. napon tekintendőek kézbesítettnek ELŐFIZETŐ ÁLTAL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ELŐRE TÖRTÉNŐ KIFIZETÉSE Előfizetőnek az Előfizetői Szerződés megkötésekor a Szolgáltatás igénybevételéért előre meg kell fizetnie az adott szolgáltatás díjszabásban szereplő díját. Szolgáltató az Előfizető által előre megfizetett, díjszabásban meghatározott szolgáltatás díjáról - eltérő rendelkezés hiányában - elektronikus számlát állít ki, melyet az Előfizető által megadott elektronikus címre meg küld A Szolgáltató által kiküldött számlák és értesítések azon a napon tekintendőek kézbesítettnek, mely napon a kézbesítési visszaigazolás megérkezik Szolgáltató részére Abban az esetben, ha Előfizető postai úton tart igényt a számlára, vagy értesítésekre, úgy köteles azt jelezni az Előfizetői szerződés megkötése pillanatában, vagy díjfizetéskor, elektronikus formában (az címre A Szolgáltató által az Előfizető részére postai úton kiküldött számlák és értesítések a postára adástól számított 7. napon tekintendőek kézbesítettnek FIZETŐKÉPESSÉG VIZSGÁLATA Szolgáltató minden további nélkül jogosult Előfizető fizetőképességét, okmányainak valódiságát megvizsgálni, és Előfizetőtől ezt az igényt segítő okmányokat elkérni. Előfizető köteles tűrni a Szolgáltató ilyen irányú kéréseit, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szerződéskötést megtagadni ELŐLEGFIZETÉS KÉRÉSE A Szolgáltató az Előfizetőtől bármikor kérhet előleget, melynek összegéről saját belátása szerint dönthet. Amennyiben a Szolgáltató ilyen előleg befizetését kéri, annak jogcímét a befizetéskor feltétlenül megjelöli. Az ily módon befizetett előleg összege az aktuális számla végösszegéből levonásra kerül, azaz az előleg mértékével csökken a számla végösszege DÍJ TÚLFIZETÉS Díjtúlfizetés akkor keletkezik, ha Előfizető a számlán szereplő összegen felül, 16

17 szándékától függetlenül további összeget fizet be (pl. több számlafizetési módon történő fizetés) Amennyiben Előfizető több lejárt határidejű számlával is rendelkezik, úgy Szolgáltató a legrégebben lejárt határidejű számlához köti a túlfizetés összegét, kivéve, ha Előfizető másképp nem rendelkezik Amennyiben előfizető lejárt határidejű számlával nem rendelkezik, - eltérő megállapodás hiányában - Szolgáltató jogosult az Előfizető következő számláján jóváírni a túlfizetés összegét Amennyiben Előfizető más módon igényli a túlfizetés összegének visszafizetését, úgy Előfizető köteles megtéríteni Szolgáltató irányába a visszafizetéssel járó összes felmerülő költséget (Pl.: adminisztrációs költségek, banki költségek). Szolgáltató ezen költségeket jogosult vagy levonni a keletkezett túlfizetés összegéből, vagy kiszámlázni azt a következő számlában A SZÜKSÉGESNÉL KEVESEBB DÍJ BEFIZETÉSE Amennyiben Szolgáltató számára az ilyen esetekből fakadóan nem beazonosítható, hogy az Előfizető által kezdeményezett befizetés melyik számlához kapcsolódik, akkor Szolgáltató mindig a legrégebbi számlatartozáshoz rendeli hozzá Előfizető befizetését KÉSEDELMES DÍJFIZETÉS Előfizető minden esetben köteles a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig, a számlán feltüntetett fizetendő összeget rendezni Szolgáltató irányába. Postai befizetés esetén a fizetési határidő, azt a dátumot jelöli, amelyik napon a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül a befizetett összeg, és nem a befizetés dátuma. Amennyiben az Előfizető a számlán szereplő fizetendő összeget az azon feltüntetett fizetési határidőig nem egyenlíti ki, illetve nem igazolja, hogy megtette az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést(késedelmes díjfizetés / A díjfizetés elmaradása), a Szolgáltató írásbeli fizetési felszólítást küld az Előfizetőnek az Előfizetői Szerződésben megadott állandó lakhelyére, székhelyére, vagy amennyiben rendelkezik elektronikus címmel, akkor en A fizetési felszólításban Szolgáltató felszólítja az Előfizetőt, hogy tegyen eleget fizetési kötelezettségének a megadott határidőn belül. Amennyiben Előfizető a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően sem rendezi díjtartozását, úgy Szolgáltató korlátozhatja Előfizető szolgáltatáshoz való hozzáférését Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán megszüntesse, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti vagy a korlátozás okának megszüntetéséről Előfizető hitelt érdemlő módon értesíti a Szolgáltatót, vagy ha a korlátozást elrendelő jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik Amennyiben az Előfizető díjtartozását a szolgáltatás korlátozását követően fizeti meg, úgy a díjtartozás kiegyenlítése mellett korlátozásmegszüntetési díjat is köteles megfizetni, melynek mértékét a Szolgáltató Díjszabása tartalmazza. A korlátozásmegszüntetési díj összege minden esetben a szolgáltatás visszaaktiválását követő első számlában kerül kiszámlázásra, külön számlatételként Amennyiben Előfizető rendezi összes díjtartozását (és az addig felmerülő összes, a 17

18 felszólításokból eredő költséget) a szolgáltatás megszüntetéstől számított 60 napon belül, úgy Szolgáltató biztosítja Előfizető számára a korlátozás előtt nyújtott szolgáltatást Szolgáltató jogosult a fizetési határidő eredménytelen leteltét követően napi kamatot számítani az Előfizető hátralékos, ki nem fizetett tartozása után a késedelem első napjától számítva. Az egy napra eső kamat az éves kamat 1/365- öd része. A kamat éves mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese Amennyiben az Előfizetői Szerződés felmondásra kerül díjtartozás miatt, úgy a Szolgáltató az utolsó elkészült számlával együtt egy végszámlát küld az Előfizetőnek Amennyiben Előfizetőnek Szolgáltatóval több Előfizetői Szerződése van hatályban vagy Szolgáltatótól egy Előfizetői Szerződés keretében több Szolgáltatást vesz igénybe és Előfizető bármely Előfizetői Szerződés vagy Szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató által meghatározott kötelezettségeit megszegi, akkor Szolgáltató jogosult bármely tetszése szerinti Szolgáltatás bármely mértékű korlátozására, illetve az összes Szolgáltatás korlátozására is A korlátozás (ideértve a fizikai hozzáférés teljes megtagadását is) az Előfizető díjfizetési kötelezettségét nem érinti Amennyiben Előfizető a Szolgáltatási Díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a követelés behajtása céljából az Előfizető adatait Szolgáltató követeléseit kezelő harmadik személy megbízottjának átadni, továbbá a követeléskezelő társaság eljárásának adminisztrációs díját (hátralékos ügyenként legfeljebb bruttó 3.000,- Ft-ot) az Előfizetőre áthárítani. Szolgáltató megbízottja a követelés behajtása érdekében jogosult ezt követően az Előfizetővel szemben Szolgáltató nevében teljes körűen eljárni ÉRTESÍTÉS Előfizető díjtartozása esetén Szolgáltató felszólítja Előfizetőt díjtartozásának rendezésére. Ha jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, ahol az Előfizetői Szerződés értesítést vagy felszólítást említ, azon a másik Fél közvetlenül írásban (levélben vagy ben) történő értesítést kell érteni Szolgáltató az értesítési kötelezettségének a következő módon tehet eleget: elektronikus levélben az előfizető által e célra megadott címre egyéb elektronikus hírközlés útján (pl. SMS, MMS) postai úton A Felek által küldött értesítések az alábbiak szerint minősülhetnek kézbesítettnek: Amennyiben Szolgáltató ben, SMS-ben vagy MMS-ben tájékoztatja az Előfizetőt a fenn álló díjtartozásáról, úgy Szolgáltató az Előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett a kézbesítési visszaigazolás napján. A postai úton megküldött értesítést a postára adástól számított 7. napon - az ellenkező bizonyításáig kell kézbesítettnek tekinteni, vagyis Szolgáltató ekkor tett eleget az Előfizető értesítésére vonatkozó kötelezettségének. A tértivevénnyel feladott levél kézbesítettnek minősül a tértivevényen jelzett napon, illetve a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az nem kereste, átvételt megtagadta vagy ha ismeretlen, elköltözött, cég megszűnt (vagy azzal azonos tartalmú más) jelzéssel érkezett vissza. 18

19 Az Előfizető cégnyilvántartás szerinti székhelyére megküldött küldemények minden esetben kézbesítettnek tekintendők a postára adást követő 7. napon. A Szolgáltató által közvetlenül kézbesített küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni az átvétel napján. Az átvétel megtagadása esetén Szolgáltató a küldeményt tértivevénnyel kísérli meg a címzetthez eljuttatni. Az értesítést és a számlákat az Egyedi Előfizetői Szerződésben megadott postázási címre kell küldeni. Ha az Egyedi Előfizetői Szerződés postázási(levelezési) címet nem tartalmaz, akkor az értesítéseket a számlázási címre(lakcím, székhely) kell küldeni DÍJFIZETÉS MÓDJAI banki átutalás személyes befizetés postai átutalás on-line fizetés A SZÁMLA KIEGYENLÍTÉSÉNEK NAPJA postai átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik a befizetett összeg banki átutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláján jóváírják a befizetett összeget készpénzes befizetés esetén: az a nap, amikor az Előfizető az esedékes díj összegét készpénzben kiegyenlíti banki ATM-automatán keresztül történő befizetés esetén: amikor a bank sikeresen megterheli az ügyfél számláját az adott összeggel On-line fizetés esetén a számla kiegyenlítésének napja az a nap, amikor az Előfizető a Szolgáltató internetes honlapján on-line fizetéssel a számlát kiegyenlítette KÖTBÉR ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK KEZELÉSE KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRŐL Az Egyedi Előfizetői Szerződések késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével A Szolgáltató felelőssége kizárólag felróhatósága esetén áll fenn, azaz a Szolgáltató mentesül a kötbérfizetési, illetve kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, illetve ha bizonyítja, hogy a hiba felelősségi körén kívül vagy elháríthatatlan ok miatt keletkezett, vagy a hibát az Előfizető okozta Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető köteles a 19

20 Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek azért merülnek fel, mert az Előfizető e kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti A Szolgáltatót terhelő kötbérfizetési kötelezettségnek a Szolgáltató a szerződésszegő magatartás vagy a szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül az előfizetőt megillető kötbér mértékéről és a kötbér teljesítésének módjáról szóló tájékoztatással együtt köteles eleget tenni. E kötelezettség teljesítését a Szolgáltató nem kötheti az Előfizető kötbérre vonatkozó igényének bejelentéséhez. Üzleti előfizetők esetében a Szolgáltató az Előfizető kötbérfizetésre vonatkozó, a teljesítéshez szükséges adatokat tartalmazó igénybejelentése alapján, az igény jogszerűségének vizsgálatát követően intézkedik a jogos kötbér megfizetése iránt A Szolgáltató által hibásan kiszámlázott és pénzügyileg rendezett tételek esetében az előfizetői reklamáció jogossága esetén az Előfizetőt a késedelmi kamattal egyező mértékű kamattal számolt jóváírás illeti meg, a befizetés és az Előfizetőnek való visszautalás közti időszakra KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG ELŐFIZETŐ RÉSZÉRŐL Az Előfizető köteles a Szolgáltatónak megtéríteni a szolgáltatás nem rendeltetésszerű, illetve nem szerződésszerű igénybevételéből, használatából származó valamennyi kárát Szolgáltató jogosult késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot felszámolni Előfizető felé, mely a Ptk.-ban meghatározott mindenkori törvényes késedelmi kamat mértékének felel meg A késedelmes időszak első napja a számlán feltüntetett befizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Előfizető a számlát nem fizeti be Késedelmi kamat illeti meg a Szolgáltatót az alaptalanul reklamált, illetve a befizetési határidőt követően megkifogásolt számlák esetében is, a fizetési határidőig be nem fizetett számlaösszeg erejéig. 7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 7.1. Az Előfizetői Szerződés időtartama minden esetben a Felek megállapodása szerinti, melyről a Felek az Előfizetői Szerződés megkötésekor nyilatkoznak. Az Előfizetői Szerződés időtartama lehet határozott vagy határozatlan A határozott időtartamú Előfizetői Szerződés lehet 12 vagy 24 hónapos, mely időtartam a szerződés hatályba lépésétől érvényes. Előfizető és Szolgáltató az egyes szolgáltatások igénybe vétele esetén külön-külön nyilatkoznak a Szolgáltatás igénybe vételének időtartamáról A szerződés megkötésekor a Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt a különböző időtartamú szerződések megkötésének feltételeiről, mely tájékoztatási kötelezettségének az Előfizetői Szerződés megkötésekor szóban, és az Előfizetői Szerződésben írásban foglalt közléssel eleget tesz Az Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Előfizetői 20

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére TAYLOR DEVELOPMENTS S.R.L. Általános Szerződési Feltételek a 3zeus CRM szolgáltatás igénybevételére Hatályos: Budapest, 2014. október 1-től. Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai... 3 A Szolgáltató magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

ONEmedia KFT. Általános Szerződési Feltételek és Adatakezelési Nyilatkozat (ÁSZF) Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONEmedia KFT. Általános Szerződési Feltételek és Adatakezelési Nyilatkozat (ÁSZF) Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONEmedia KFT. Általános Szerződési Feltételek és Adatakezelési Nyilatkozat (ÁSZF) Internetes Szolgáltatások igénybevételére Közzétéve: 2016. 11. 01. 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

Általános Szerződési feltételek

Általános Szerződési feltételek Általános Szerződési feltételek 1. Az ÁSZF hatálya 1.1 Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által nyújtott Internetes Szolgáltatásokra kötött Előfizetői Szerződésekre, valamint az Előfizetői Szerződések alapján

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

VPS Bérleti Szerződés

VPS Bérleti Szerződés VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002 Ügyvezető:

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek WEBTARHELYGALAXIS.HU internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2012. szeptember 01. Utolsó módosítás: 2015.02.06. 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

Szerver Bérleti Szerződés

Szerver Bérleti Szerződés Szerver Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PREMIUMTARHELY.EU Internetes szolgáltatásaihoz Hatályos: 2011. február 08. Utolsó módosítás: 2012.03.06. 1 1. Szolgáltató adatai: 1.1. A Szolgáltató neve: Magda Tamás Egyéni

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft.

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra DoclerNet Hosting Kft. Hatályba lépés időpontja: 2016.01.08 1 Tartalom 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 4 2. Ügyfélszolgálat elérhetősége...

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME

ÁSZF 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME ÁSZF 5 1.1. A szolgáltató megnevezése, A Szolgáltató neve: Süleweb Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Adószám: 11739377-1-19 Cégjegyzékszám: 01-09-516456 Székhely: 8317 Lesencefalu

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Tárhely bérleti szerződés

Tárhely bérleti szerződés Magda Tamás E.V. Székhely: 7900, Szigetvár, Széchenyi utca 2. Adószám: 60541637122 E-mail: info@premiumtarhely.eu Weboldal: http://premiumtarhely.eu/ Megrendelő adatai: Név: Adószám/Szem. Ig. szám: Cím:

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu

Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Általános Szerződési Feltételek Hunhosting.hu Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás tárgya, Az ÁSZF tartalma...1 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei...1 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei...2 4.

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁSZF (moonwell.hu) A moonwell.hu (Rácz Mihály Zsolt e.v., adószám: 60282183-1-26) mint Szolgáltató/Bérbeadó, továbbiakban Szolgáltató, az alábbiak szerint határozza meg

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés

NETKEY S.r.o. Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés 2013. január 1. Ezen szolgáltatási szerződés az ÁSZF (alapszerződés) a szolgáltatásokra vonatkozó szabályzata is egyben, melyet az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele előtt megismer

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a PANNON HOLDING MANAGEMENT Kft. (székhely: 7622 Pécs, Liszt F u. 1. fszt 2., Cg.: 02-09-073114, képv.: Vásárhelyi Balázs ügyvezető,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. Oláh Gábor egyéni vállalkozó (Oláh Gábor, 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán utca 12. továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Webtárhely szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Webtárhely szolgáltatás A szolgáltatás megrendelése és kifizetése után a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat biztosítja, azáltal, hogy a hozzáféréseket és a szükséges

Részletesebben

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Weblap tervezéshez, Weboldal üzemeltetéshez Horváth Péter egyéni vállalkozó Hatályos 2015. február 01. napjától visszavonásig Hozzáférhető: http://www.pcwebdoki.hu címen

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. február 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek KIVONAT Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2010. július 1. A szolgáltatás megnevezése: internet szolgáltatás A szolgáltatás területét a Szolgáltatás

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása

MinDig TV Extra karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása MinDig TV Extra 2016. karácsonyi akciós korlátlan díjcsomag általános leírása Korlátlan karácsonyi akciós készülék csomag: A MinDig TV Extra karácsonyi Mobil Korlátlan csomagban igénybe vehető iphone,

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése

Az Előfizetői panaszok kezelése Az Előfizetői panaszok kezelése A Szolgáltató az Előfizetők tájékoztatására, az Előfizetői bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására az Előfizetők részére telefonon és interneten

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Internetes Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Tárhelypark.hu CodePlay Kft.

Internetes Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Tárhelypark.hu CodePlay Kft. Internetes Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Tárhelypark.hu CodePlay Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek Internetes

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Tisztelt Előfizetőink!

Tisztelt Előfizetőink! Tisztelt Előfizetőink! A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Társaságunk) Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) 2013. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben