A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI"

Átírás

1 XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

2 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs kiadó Baji Csaba Fôszerkesztô Dr. Gerse Károly Felelôs szerkesztô Felkai György Szerkesztô Kreissné Hartai Gabriella Szerkesztôbizottság Dr. Bacskó Mihály MVM Zrt. Civin Vilmos MVM Zrt. Eörsi-Tóta Gábor MVM ERBE Zrt. Gerse Lajos MVM Zrt. Kacsó András MVM Trade ZRt. Kerényi A. Ödön tanácsadó Király Géza MVM Partner ZRt. Lavich Gábor MVM Zrt. Lovászi Zoltánné PA Zrt. Máténé Lengyel Enikô OVIT ZRt. Mayer György újságíró Pintér Tamás MVM GTER Zrt. Sándor József MVM Zrt. Dr. Stróbl Alajos ETV-Erôterv XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM INTERJÚ BAJI CSABÁVAL, AZ MVM ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL 1 VÁRKONYI GERGELY A NEMZETKÖZI ENERGIAÜGYNÖKSÉG ÉVI ENERGIAPOLITIKAI 3 FELÜLVIZSGÁLATA BALLY ATTILA ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF 6 IVÁNYI KRISZTINA HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE 10 CSERHÁTI ANDRÁS, DR. KATONA TAMÁS, LENKEI ISTVÁN A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL 12 DIBUSZ JÓZSEF, HOFFMANN ZOLTÁN, JAKABFI GYÖRGY IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FELÚJÍTÁS A SAJÓSZÖGEDI 21 ÉS A LITÉRI GÁZTURBINÁS ERÔMÛBEN Formaelôkészítés Mecum Stúdió Kft. EÖRSI-TÓTA GÁBOR, KISS GÁBOR, TÓTH ISTVÁN, MÉSZÁROS ÁKOS HULLADÉKÉGETÉS ÉS HULLADÉKLERAKÁS GAZDASÁGI, KÖRNYEZETVÉDELMI 27 ÖSSZEHASONLÍTÁSA KOLTER ZSUZSANNA, UDVARHELYI NÁNDOR, BÔHM ZOLTÁN ISSN (nyomtatott) HU ISSN X (online) AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN 34 MOLNÁR LÁSZLÓ IDEIGLENESEN ALKALMAZHATÓ TÁVVEZETÉKOSZLOP-KIVÁLTÓ 37 SZERKEZETCSALÁD DR. SZEREDI ISTVÁN A SZIVATTYÚS ENERGIATÁROZÁS MAGYARORSZÁGON 40 Címlapkép 220 kv-os ideiglenes oszlop felsô része, üzembe helyezésre készen (Fotó: Molnár László, OVIT) HÍREK, INFORMÁCIÓK 50

3 INTERJÚ BAJI CSABÁVAL, AZ MVM ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL BAJI CSABA AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN KÖZGAZDÁSZKÉNT KÜLÖNBÖZÔ POZÍCIÓKBAN DOLGOZOTT AZ ENERGETIKAI SZEKTORBAN. KORÁBBAN, 2002 SZEPTEMBERÉIG A PAKSI ATOM ERÔ MÛ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA VOLT, ÉS AZ MVM ZRT. IGAZGATÓSÁGI TAGJAKÉNT IS TEVÉKENYKEDETT. JELENLEG A PAKSI ATOM ERÔ MÛ ZRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK ELNÖKE, TAGJA AZ MVM ZRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK ÉS AZ MVM CSOPORT VEZÉRIGAZGATÓJA. A VÁLLALAT JÖVÔKÉPÉRÔL KÉRDEZTÜK. Milyen középtávú tervekkel vette át az MVM vezetését? A Társaságcsoportnak minden adottsága megvan arra, hogy öt éven belül árbevétele meghaladja az ezermilliárd forintot. Ez egyfajta teljesítmény növekedést mutat, de magában hordozza a stratégiai szerepkör erôsítését is. Az MVM meghatározó szerepet tölt be az ország energetikai mû kö dé sé ben. Ez óriási felelôsséget jelent mindannyiunk számára. Célunk, hogy a hazai piacon stratégiailag meghatározó szerepet töltsünk be, a régióban pedig elismert, stabil társaságként legyen jelen az MVM Csoport. Hogyan képzeli ezeknek a céloknak az elérését? Megvan minden eszközünk arra, hogy bízzunk a sikerben. Ren del ke - zünk a megfelelô piaci kapcsolatokkal, lehetôségekkel és birtokában vagyunk annak a szakmai tudásnak, amelyet kiváló és szakképzett munkatársaink jelentenek számunkra. Ez utóbbi nélkül egyetlen vezetés sem lenne képes egy ilyen nagyvállalatot folyamatosan növekvô, fejlôdô pályán tartani. Az elmúlt hetekben több az elôzô menedzsmentekhez köthetô kétes üggyel kapcsolatosan is felmerült az MVM neve. Ezek menynyire befolyásolhatják az elképzeléseit? Jó néhány éve hallani lehet az MVM-mel kapcsolatba hozható kétes ügyletekrôl. Az MVM vezetôjeként az én feladatom, hogy az ezekbôl fakadó károkat enyhítsem, és a jövôre nézve megakadályozzam a hasonló ügyek kialakulását. Az egyik legsajnálatosabb példa erre a Vértesi Erô mû sorsát kialakító események sorozata. Jelenleg olyan helyzetben van a vállalat, amely nemcsak hogy milliárdos kiadásokat jelent a társaságnak, de munkavállalók százait veszélyezteti. Éppen ezért a teljes vállalatcsoport mû kö - dé sét célzó átvilágítási programot kezdeményeztünk és elmondhatom, hogy eredményesen zajlik a folyamat. Azonban ezek az eredmények sajnálatos tényeket hoztak a felszínre, ilyen a Kárpát Energó ügye is, de a Mátrai Projekt kapcsán is találtunk megválaszolandó kérdéseket. Az MVM mostani vezetése teljes mellszélességgel kiáll az állami vagyon védelme mellett, és bízik abban, hogy a késôbbiek során a média és a társadalom is a társaság sikereirôl hall majd többet. Korábban a Paksi Atom erô mû Zrt. vezérigazgatója is volt, most a társaság igazgatóságának elnöke. Mi a véleménye a jelenleg zajló fejlesztési tervekrôl? Nagyon szerettem az atom erô mû - ben dolgozni. Nagy örömmel tölt el, hogy részt vehetek a most zajló folyamatokban és ismét részese lehetek ennek a sikertörténetnek, amely nemcsak az MVM-é, de az egész országé. Elmondhatjuk, hogy a világ egyik leghatékonyabb és legbiztonságosabb atom erô mû ve a miénk. A mostani vil la mos ener gia-fel hasz ná - lá sunk több mint egyharmadát megtermelô erô mû fejlesztése elengedhetetlen a hosszú távú energiabiztonság létrehozásához. A jelenlegi bôvítési folyamathoz már elvi hozzájárulását adta a Parlament és mindenképpen biztató, hogy a magyar lakosság 78%-a egyetért abban, hogy az országnak szüksége van atom erô mû re. Persze, lehet hallani a bôvítés gazdasági nehézségeirôl is, miszerint rengeteg pénzbe kerül majd az új blokkok felépítése, de az energetikával foglalkozó szakemberek pontosan tudják, hogy minden erô mû felépítése hatalmas ráfordítással jár és azok hatékonysági mutatója határozza meg a megtérülés mértékét és gyorsaságát. Terveink szerint a legújabb technológiával felszerelt blokkokat versenyeztetjük majd meg a pályázat során, ezzel is biztosítva a gazdaságosságot és a biztonságos üzemeltetést. Rövidesen felállítjuk a bôvítéshez szükséges projektcéget és megnevezzük a folyamat vezetôit is. Az is lehetséges, hogy mire ezeket a sorokat papírra vetik, már meg is történt mindez. Az elmúlt években több szakmai szervezet is felrótta, hogy a kormányzatnak nincs stratégiai energiapolitikája. Hogyan látja ezt a kérdést? Nem vállaltam volna el az MVM vezetôi posztját, ha nem lennék biztos abban, hogy a kormányzat energetikai elképzelései egybevágnak a saját szakmai elképzeléseimmel. a magyar villamos mûvek közleményei 2011/1 1

4 Mind azon ál tal az MVM csak egyik pillére egy átfogó országos energiapolitikának. Feladatunk a vállalat növekedésének fenntartása, hogy megalapozzuk a regionális energiapiacokon jelenlétünket, de a lakossági áramárak befolyásolásában is felelôs munkát kell végeznünk. Több személyi változás is történt a vállaltnál. Várhatók további cserék is? Az új vezetés egyetért abban, hogy az MVM Csoport fejlesztésén túl a Magyar Villamos Mû vek nek, mint állami tulajdonú cégnek, az ország lakosait is szolgálnia kell, ehhez pedig fegyelmezett, átlátható mû kö dés szükséges. Az általunk kezdeményezett személyi cserék azt a célt szolgálják, hogy ezeket a feladatokat hiba nélkül és valóban áttekinthetô módon tudjuk elvégezni. Ön többször is kifejtette, hogy a Magyar Villamos Mû vek nek a kormányzati politikát kell szolgálnia. Kifejtené ezt részletesebben? Az ország nincs könnyû helyzetben. Komolyan össze kell tartanunk minden területen. Ideje, hogy ôszinte és egyenes irányvonalon kezdjünk el dolgozni, mert ha nem így teszünk, akkor nem fogunk talpra állni a gazdasági világválság hatásai után. A kormányzatnak a feladata, hogy utat jelöljön ki számunkra és nekünk, szakembereknek, tudásunk legjavát kell adnunk ahhoz, hogy elôsegítsük a gazdasági fellendülést. Mely feladatokat tartja a legfontosabbaknak rövid távon? A liberalizáció kiterjesztésével nemcsak a termelésben, hanem az értékesítésben is egyre fontosabb szerepet kell vállalnia az MVM-nek. A korábbi célokat, mint a Paksi Atom e- rô mû élettartam-hosszabbítása, illetve az új blokkok építése, az új vezetés is támogatja. Lesznek új kihívások, amelyek az elmúlt idôszakban nyíltak meg, a menedzsment tagok közösen gondolkodnak a következô lépések megtételében. Az MVM elôzô vezérigazgatója sokat szerepelt a bulvársajtóban. Ön is tervez hasonló lépéseket? Mit lehet tudni Önrôl, ki Baji Csaba magánemberként? Én üzletembernek tartom magam. Úgy gondolom, hogy jelenlegi beosztásom, feladataim meghatározzák a szerepkörömet a nyilvánosság elôtt. A médiában való jelenlétet inkább a vállalat eredményeivel, sikereivel érném el, én ezeket szeretném a sajtó és a közvélemény elé tárni. Annyit azonban talán érdemes tudni rólam, hogy 46 éves vagyok, közgazdász végzettséggel rendelkezem, házas vagyok és két csodálatos lányom van. Sportban a tenisz, a squash és a futball jön szóba nálam, szeretek zongorázni és általában is nyitott vagyok a kultúra, az emberek felé /1 a magyar villamos mûvek közleményei

5 A NEMZETKÖZI ENERGIAÜGYNÖKSÉG ÉVI ENERGIAPOLITIKAI FELÜLVIZSGÁLATA A NEMZETKÖZI ENERGIAÜGYNÖKSÉG (IEA) SORON KÖVETKEZÔ, MA GYAR OR SZÁG ENERGIAPOLITIKÁJÁNAK MÉLYSÉGI FELÜLVIZSGÁ- LATA SORÁN ESEDÉKES LÁTOGATÁSÁRA NOVEMBER KÖZÖTT KERÜLT SOR. A MAGYAR ENERGIAPOLITIKÁT AZ IEA MÁR TÖBB ALKALOMMAL IS VIZSGÁLTA, 1991-BEN ÉS 1995-BEN MÉG CSAK TAGJELÖLTKÉNT, MAJD 1998-BAN, 2002-BEN ÉS 2006-BAN MÁR TAGORSZÁGKÉNT. VÁRKONYI GERGELY* A KORÁBBI FELÜLVIZSGÁLATOKRÓL november 26-án Robert Priddle, az akkor 25. évfordulóját ünneplô Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) akkori fôigazgatója és Chikán Attila, akkori gazdasági miniszter Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatón tették közzé Az IEA-országok energiapolitikája Ma gyar - or szág cí mû jelentést. Az 1998 telén történt részletes vizsgálat volt az elsô, amelyen Ma gyar or szág immár tagként vett részt. Az akkori jelentés szerint Ma gyar or szág az 1991-ben megkezdett piac bázisú energiagazdaság fejlesztésének egy fontos fázisát hajtotta éppen végre. Ma gyar or - szág a vizsgálatot megelôzô évben, június 3-án csatlakozott az IEA-hez. Ez az országnak a nyugati piacgazdasághoz való integrációja egy részét jelentette, és ezzel bekerült az energetikailag legfejlettebb országok közé. Az IEA-tagság elônye, hogy Ma - gyar or szág tagként részesévé vált annak a bonyolult mechanizmusnak, amely az olajellátás regionális vagy általános csökkenése esetén is megôrzi a tagországok gazdaságának mû kö dô ké pes sé gét és elhárítja az energia kiesés nyomán fellépô vészhelyzetet, mérsékli az energiaellátás súlyos következményeit. Lehetôvé vált a nemzetközi statisztikai adatbázishoz való hozzáférés, valamint a nemzetközi energetikai kutatás-fejlesztési programokban való részvétel. Természetesen a magyar csatlakozás óta eltelt idôben az Ügynökség * OECD Párizsi Kirendeltség, energetikai tanácsos. tevékenysége a globális energiapiac változásait figyelembe véve jelentôsen kibôvült. Az elmúlt évek gázpiaci történéseinek köszönhetôen az IEA immáron a gázbiztonsági kérdések kezelésének menetét próbálja kidolgozni úgy, hogy a már kiforrott olajpiaci tevékenységével egyen ér té - kû legyen. Az OECD-t (Organisation for Economic Co-operation and Development) alkotó fejlett országok az elsô olajárrobbanás után, az egységes fellépés érdekében 1974-ben hozták létre az Ügynökséget. A Nemzetközi Energiaügynökség a kezdeti olajválság kezelô intézményi feladatkörén túl ma hosszú távú feladatként vállalja a globális energetikai kihívások kezelését, mint például a klíma-energetika kérdésköre. Itt a G8 csúcs megbízásából tevékenysége meghatározó a világ energia jövôképe szempontjából. A Nemzetközi Energiaügynökség mindazonáltal továbbra is meghatározó szerepet játszik a világ olajellátásának biztosításában, kezdve az 1991-es öbölháborútól egészen a évi Kat ri na hurrikán okozta globális ellátási zavarig. Ez utóbbi esetben az IEA Titkárság és a tagországok (Ma gyar or szág is) öszszehangolt olajkészlet-felszabadítást végeztek a nagyobb piaci vészhelyzet elkerülése végett. Az IEA folyamatosan végzi tagországai energiapolitikájának felülvizsgálatát azon célból, hogy felmérje, milyen módon tartanak lépést a világ energetikai kihívásainak változásaival, illetve milyen módon próbálják fejleszteni energiabiztonságukat, energiahatékonyságukat. Az elmúlt években nagyobb hangsúlyt kapott immár a klímapolitika kérdésköre az energetikán belül. Ez a téma vált az Ügynökség zászlóshajó kiadványának, a Világ Energia Kilátásának (World Energy Outlook WEO) fô fókuszává is. A felülvizsgálat lényege, hogy az IEA vizsgáló tag or - szá gok bevonásával, független kívülállóként megfogalmazza meglátásait, tapasztalatait és ajánlásait a vizsgált ország energiapolitikájáról. Az ajánlások természetesen nem kötelezôek, ezek egyfajta best practice javaslatok, amelyeket a vizsgált ország saját döntése szerint alkalmazhat. A 2006-os legutóbbi felülvizsgálat során az IEA egyfelôl üdvözölte, hogy Ma gyar or szág derogáció nélkül vezette be az EU csatlakozáshoz szükséges szabályozásokat az energetika terén, valamint konkrét lépéseket tett a vil la mos áram- és a gázpiac liberalizációja érdekében, másfelôl azonban rámutatott, hogy jelentôs kérdések megválaszolatlanok maradtak. Aggodalmasnak látták, hogy még a piac megnyitása mellett sem tapasztalható egészséges verseny, illetve ennek elônyei nem jelennek meg a végfelhasználóknál. A különbözô energiahordozók esetében nem értettek egyet a magas fokú kormányzati támogatásokkal, amelyek eredményükben nem szociális alapon kerültek bevezetésre, és több esetben ezeket nem kifizetôdônek és kevésbé hatékonynak találták. Az energiaforrások közül kiemelt figyelmet fordítottak a gázra, különösen amiatt, hogy az IEA tag or szá - gok közül Ma gyar or szág az, ahol a legnagyobb arányban jelentkezik a gázfüggôség. Ennek eredményeként a két legfôbb ajánlás az volt, hogy szükséges egy nagyarányú fejlesztés a magyar villamos mûvek közleményei 2011/1 3

6 a gázbiztonság érdekében, amely a forrásdiverzifikációt és a tárolási kapacitás növelését jelentené. Mind - emel lett elengedhetetlen lenne az energia mixtúra diverzifikációja is, hogy hosszú távon csökkenjen dependenciánk a gáz irányába. A tározók esetében az Ügynökség külön hangsúlyozta, hogy ezt a folyamatot gondosan kell végezni, a magas költségek figyelembevételével, és ezek a törekvések nem mehetnek olyan fejlesztések rovására, amelyek az energiahatékonyságot, vagy az egyéb energiaforrások fejlesztését segítenék elô. A 2006-ban készített dokumentum kitért arra is, hogy a évi teljes piacnyitásra figyelemmel, a magyar kormányzatnak át kellene alakítania az áram- és gázpiacot úgy, hogy egyrészt csökkenti az erôfölénnyel való visszaélés lehetôségét, másrészt biztosítja a valódi versenyt, miközben további regionális integrációt ér el. Véleményük szerint pontosan az a piaci helyzet nem állt elô, amelynek pozitív hatásait a végfelhasználók is érezhetnék (pl. egészséges árverseny esetén). Mára már egy ér tel mû vé vált, hogy ezek az ajánlások olyan rövid távú prognózisokra épültek, amelyek nagyrészt igaznak bizonyultak. Sajnos nem mondhatjuk el, hogy megszívleltük volna az ajánlások mindegyikét. Az IEA jelentésében már a globális gazdasági válságot megelôzôen is látszott, hogy a túlzott direkt állami támogatások nem vezetnek eredményre, és mivel ezek nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre, nem is fenntarthatóak. Egy ér tel mûen leírták, hogy az állami intervenciók az energiapiac megfelelô mû kö dé sé - nek segítését kell, hogy szolgálják. Ezáltal megfelelô versenyt lehet kialakítani, amelynek pozitív hatásait a végfelhasználók is kell, hogy érezzék. Az ilyen gondolkodás mentén kialakított támogatások nem csak fenntarthatók, hanem ideális esetben hosszú távon csökkenthetôk is. Ez által nem csak az energiapolitika terén érhetô el kedvezô eredmény, hanem mindez egy stabilabb központi költségvetéshez vezethet, amelybôl többet áldozhat az ország energetikai fejlesztésekre, az energiahatékonyság növelésére. A ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT A mostani felülvizsgálat idôzítése nem is lehetne jobb, hiszen most kerül kialakításra egy olyan energiastratégia, amely meghatározhatja hazánk energiajövôjét akár az elkövetkezendô két évtizedre. Az Ügynökség ilyen jel le gû tevékenységének legfôbb célja egy helyzetkép készítése, annak bemutatása, hogy hol tartunk most. Ebbôl kiindulva tesz ajánlásokat arra, hogy meglátásaik, tapasztalatuk és prognózisaik szerint melyek azok a célok, amelyeket el kellene érnünk, és melyek azok a hosszú távú tendenciák, amiket figyelembe kellene vennünk. A készülô energiastratégiánk fô pillérei az ellátásbiztonság, a fenntarthatóság, a versenyképesség és a gazdaságélénkítés. Ezek a pontok mind visszacsengenek az Nemzetközi Energiaügynökség aktuálisan kezelt témáiban. Az ellátásbiztonság terén mind egy adott energiaforrás esetében, mind az ország teljes energiamixtúrájában nézve szükséges lépéseket tennünk. Az olyan jel le gû lépések, mint a Na bucco vagy az AGRI gázvezetékek támogatása, gáztározók létrehozása, nukleáris energiatermelô kapacitásunk növelése, vagy a megújuló technológiák implementálása, önmagukban is nagyon fontosak, azonban akkor jelentenek igazán sokat, ha az ország energiaforrás diverzitását növelni tudjuk. Ebben az esetben hosszabb távon is képes lesz az ország átvészelni egy olyan jel le - gû regionális energiaválságot, mint amelyet az orosz ukrán gázvita okozott 2009 elején. Az új Széchenyi-tervben olyan fejlesztési programok kerülnek kialakításra, amelyek lehetôvé teszik, hogy a hazai vállalatok jobban bekapcsolódjanak az alternatív energiatermelésbe. Ma gyar or szá gon egy, a 60-as évekhez hasonló energiafejlesztésre lenne szükség a megújulók terén, ehhez azonban innováció és tôke szükséges. Egyik lehetséges forrás, amit mindenképpen fel kellene használnunk, az EU energiafejlesztésre szánt kerete. Az energetikára az Unióban jelenleg 3,81 milliárd eurót különítettek el, ennek reálisan kb. a két százalékát hívhatjuk le maximálisan. A realitás talaján maradva nem elképzelhetetlen az sem, hogy a megújuló kitermelhetô energia akár az ország éves energiaszükségletének egyharmadát biztosítaná. Ehhez azonban olyan hosszú távú program szükséges, amely szerkezetében módosítani tudja az ország energiaellátását. Kérdéses még e források bevezetése is, hiszen ez magas költségekkel jár. Az IEA egy ér tel mûen ellene van a klaszszikus szubvenciós megoldásoknak, hiszen ezek hosszú távon nem fenntarthatók, és jelentôsen torzítják az energiapiac egészét. Ugyanakkor valamilyen megoldást szükséges találni, mert mint az ismeretes, az Unió felé hazánk vállalta, hogy az ország teljes energiafelhasználásának 13 százalékát megújuló forrásokból termeli meg 2020-ra. Maga a felülvizsgálat egy közel egyéves folyamat, amelynek elsô lépéseként még 2010 júniusában Ma - gyar or szág az IEA energiakutatási bizottságának ülésén bemutatta az energetikai ku ta tás-fej lesz tés-in no - vá ció terén elért eredményeit, az erre a célra kialakított intézményrendszerét, valamint a hozzá szükséges szabályozásokat. Ezt követôen hazánk egy, az energiapolitikánkat mélységében érintô kérdôívre küldött válaszokat. Ennek alapján került sor november között a felülvizsgálati látogatásra, amelyen az IEA szakemberei mellett más tagországok független szakértô megfigyelôi is részt vettek. A delegáció sikeres munkáját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a párizsi Magyar OECD Állandó Képviselet segítette. A látogatás során az IEA külön vizsgálta energiapolitikánk különbözô elemeit. Külön foglalkoztak a közlekedés, a fû tés, a klíma, a villamos energia, a nukleáris energia, a megújuló energiaforrások, a gáz, az olaj és a szén kérdésköreivel. A bizottság tagjai találkoztak a kormányzat képviselôivel, a Magyar Energia Hivatal munkatársaival, megbeszéléseket folytattak iparági szereplôkkel, fogyasztóvédelmi szervezetekkel és szakmai szövetségek képviselôivel is. A látogatás jegyzôkönyvét az elôzetes ajánlásokkal a bizottság átnyújtotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, ezek részletes tartalma természetesen még nem publikus, hiszen egyfelôl a 2011-ben megjelenô /1 a magyar villamos mûvek közleményei

7 ügynökségi kiadvány velejét jelentik, másfelôl még pontosításra és részletezésre szorulnak. A dokumentum alapján azonban elmondható, hogy rövid távon az IEA Ma gyar or szág esetében az energiahatékonysági intézkedések, fejlesztések terén lát lehetôségeket. A kormánnyal egyetértve az egyik legégetôbb problémának a táv fû tés körüli kérdéseket látják. A jelenlegi rendszer hatékonysága különösen érdekelte a delegációt. Kijelenthetô, hogy jelentôs fogyasztási (és ez által pénzügyi) megtakarítást jelentene az ezen a területen való fejlesztés. Ma gyar or szág tisztában van vele, hogy mind a háztartások, mind a szolgáltatók esetében hathatós hatékonysági lépéseket kellene megtenni (pl. a lakások megfelelô szigetelése, há ló zat-kor sze rû sí tés). Az elkövetkezô hetekben kezdôdô COP16 Klímacsúcs várhatóan ismét a közbeszéd aktuális témájává teszi a megújuló energiákat. Az IEA természetesen már évtizedek óta igyekszik ösztökélni tagországait a zöldenergia minél hathatósabb felhasználására. A felülvizsgálat során ennek megfelelôen részletesen érdeklôdtek az ezt támogatni hivatott kötelezô átvétel (KÁT) rendszere iránt. A KÁT esetében el kell mondani, hogy csak részint jelenti ez a megújuló energiák támogatását, hiszen a rendszer keretein belül a hatékonyabb kombinált hô- és vil la mos áram-ter me lô erô mû - vek is részesülnek a keretbôl. A KÁT bevezetésekor ezek elterjedése jelentôs hatékonysági tényezô volt, mára felmerülhet a kérdés, hogy ilyen formában ez a fajta támogatás szükséges-e. Az ajánlások teljes egésze, valamint a részletes felmérés kiadvány formájában jelenik meg 2011 közepén. Az IEA 2009-ben indított partnerségi programja keretében a vizsgálóbizottság munkájában megfigyelôként elôször vett részt kínai képviselô is. a magyar villamos mûvek közleményei 2011/1 5

8 ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF FEBRUÁR 1-JÉN MEGALAKULT AZ MVM CSOPORT KERETÉBEN A CENTRAL TRADING FLOOR (CTF), AMELYNEK FELADATA AZ MVM CSOPORTHOZ TARTOZÓ, VIL LA MOS ENER GIA-KE RES KE DE LEM MEL FOGLALKOZÓ TÁRSASÁGOK KÉPVISELETE A LIBERALIZÁLT MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI VIL LA MOS ENER GIA-PIA CO KON FOLYÓ TEVÉKENYSÉG SORÁN. EZEK A CÉGEK: AZ MVM TRADE ZRT., AZ MVM PARTNER ZRT. ÉS AZ MVM ADWEST GmBH. BALLY ATTILA* Az új szervezet, a CTF megalakulása lehetôvé tette, hogy az MVM Csoport vil la mos ener gia-ke res ke del me ezen belül is elsôsorban a rövid idôtávú kereskedelem fizikálisan egy helyrôl történjen, kihasználva ezzel a társaságcsoporton belüli szinergiákat, hatékonyabbá téve a cégcsoport kereskedelmi tevékenységét, kizárva a párhuzamosságok veszélyét. A CTF jelenleg hat ország villamos energia nagykereskedelmi piacán folytat aktív kereskedelmi tevékenységet. Az MVM Adwest GmbH nevében Auszt riá ban, Né met or szág - ban, a Cseh Köztársaságban és Szlovákia területén, míg az MVM Partner ZRt. nevében Ma gyar or szá - gon, valamint Románia területén. A CTF az MVM Trade ZRt.-t felkérésre Ma gyar or szá gon képviseli. AZ ÚJ SZERVEZET FELÉPÍTÉSE A CTF jelenleg 12 fôvel mû kö dik, akik az egyes, képviselt társaságok delegált alkalmazottai úgy, hogy az érintett társaságok a napi tevékenységgel kapcsolatos utasítási jogot átruházták a CTF vezetôjére. A CTF szervezeti struktúrája az 1. táblázatban látható. A CTF FELADATAI A CTF alapvetô feladata a hatáskörébe utalt ügyletek megkötése, az azokhoz kapcsolódó kockázatkezelési, piacelemzési feladatok elvégzése, szükség szerint az esetleges menetrendi hibák, illetôleg váratlan események kezelése, javítása. Az egyes nagyobb tevékenységi körök az alábbiak: * Korábban CTF-vezetô, szeptember 16-tól vezérigazgató, MVM Trade ZRt TÁBLÁZAT: A CTF SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA Beosztás Foglalkoztató cég CTF vezetô (1 fô) MVM Trade, MVM Partner, MVM Adwest Vezetô kereskedô (1 fô) MVM Partner, MVM Adwest Szenior kereskedô (1 fô) MVM Partner, MVM Adwest Kereskedô (1 fô) MVM Partner, MVM Adwest Junior kereskedô (3 fô) 2 fô MVM Adwest, 1 fô MVM Trade Elemzô (2 fô) 1 fô MVM Partner, 1 fô MVM Trade Kockázatkezelô (1 fô) MVM Partner Asszisztens (2 fô) 1 fô MVM Partner, 1 fô MVM Trade 1. A ma gyar or szá gi feljogosított fogyasztók aktuális forrásköltségének meghatározása, együtt - mû köd ve az MVM Partner Értékesítési, valamint Üzleti Támogatás Osztályaival, különös tekintettel a KKV (kis- és közepes vállalkozások) szektorra és a nagyfogyasztókra. Folyamatos kapcsolattartás személyesen, telefonon és elektronikus úton a kereskedôk, piacelemzôk és az Értékesítési, valamint Üzleti Támogatás Osztályok szakértôi között annak érdekében, hogy folyamatosan a legpontosabb és leginkább versenyképes értékesítési árat kapják a fogyasztók. Fontos a hatékony kapcsolattartás, hogy minden szereplô számára vevôknek és az értékesítési munkatársaknak egyaránt átláthatók legyenek a piaci mozgások és a nemzetközi folyamatok, hogy mindenki átlássa az árkalkuláció hátterében meghúzódó okokat. Külön árazási folyamatok vonatkoznak a kis, közepes és kiemelt ügyfelekre, hisz eltérô igényeik kielégítését személyre szabott árazással tudjuk még inkább versenyképesé tenni. 2. Az MVM Partner Zrt. hosszú és középtávú vásárlási és értékesítési portfóliójának menedzselése a jelenlegi mû kö dé si területen. A fogyasztói portfóliók hedzselése 1, országok közötti arbitrázs 2 lehetôségek kihasználásával az éves, negyedéves, havi ügyletek vonatkozásában A CTF kereskedôi a jelenlegi hatókörükbe tartozó piacokon minden idôtávra (heti, havi, negyedéves és éves) szóló ügyleteket kötnek, amelyek segítségével a vállalat portfólióját kezelik, azaz a le nem kötött energiát eladják és a hiányzót megveszik. Ezekben az országokban a piac folyamatos figyelemmel kísérésével (monitoring) képesek vagyunk az árkülönbségekre azonnal reagálni, és így szinte minimális kockázattal az energiacsere arbitrázs lehetôségeket kihasználni a portfóliók idôbeli áringadozásának mérséklésére, a hedzselésre. Az érintett országok OTC (= over the counter, azaz nyilvános, bilaterális, bróker platformok) piacainak és áramtôzsdéinek folyamatos figyelése teszi lehetôvé számunkra a leghatékonyabb, optimális kereskedést. Természetesen mivel az idôtáv növelésével 1 hedzselés: a portfóliók idôbeli áringadozásának mérséklése 2 arbitrázs: energiacsere /1 a magyar villamos mûvek közleményei

9 a termék összértéke jelentôsen növekszik az ügyletkötés is nagyobb kockázattal jár, így szigorú szabályok mentén személyekhez kötött az egyes termékek kereskedése. 3. Napi pozíciózárás Kereskedôink a már említett országokban történô kereskedéssel biztosítják a következô napra adódó értékesítési és vásárlási portfólió egyensúlyát. Elsôdlegesen a közelmúltban megnyílt magyar áramtôzsdén (HUPX) törekednek a kereskedôk zárni a még nyílt pozíciókat. Mind emel lett kereskedünk még a német (EEX), az osztrák (EXAA), a szlovák (ISOT), a cseh (OTE) és a román (OPCOM) áramtôzsdéken is. Munkatársaink telefonos kereskedés révén természetesen ugyanezen országok OTC-piacán is jelen vannak a napi kereskedés során. A tradereknek (kereskedôknek) a nap folyamán igen szigorú idôbeosztás szerint kell kereskedniük, hisz minden egyes tôzsdének, határ kapacitás aukciónak, OTCpiacnak és a rendszerirányítónak (MAVIR) máskor van az ajánlat be-, illetve leadási határideje, amelyek figyelmen kívül hagyása komoly büntetést von maga után. Ér de kes ség ként bemutatom a jelenleg érvényes menetrendet: Idôpont Esemény Napi határkeresztezô kapacitás publikálása az AT HU, SK HU, CZ AT, CZ DE, RO HU és az ellenkezô irányokban Igénybeadási határidô CZ AT, CZ DE; RO HU irányokban Határkeresztezô kapacitásaukció eredményhirdetése CZ AT, CZ DE Igénybeadási határidô AT HU, SK HU és ellenkezô irányokban OPCOM (román tôzsde) ajánlat beadási határidô EXAA (osztrák tôzsde) ajánlat beadási határidô EXAA eredményhirdetés Határkeresztezô kapacitásaukció eredményhirdetése AT HU, SK HU, HU AT, HU SK irányokban HUPX ajánlat beadási határidô HUPX eredményhirdetés OPCOM eredményhirdetés ISOT (szlovák tôzsde), OTE (cseh tôzsde) ajánlat beadási határidô ISOT eredményhirdetés OTE eredményhirdetés EPEX (német tôzsde) ajánlat beadási határidô EPEX eredményhirdetés A hazai napi menetrend bejelentés határideje a MAVIR-nál Rövid távú külkereskedelmi menetrendek feladási határideje a rendszerirányítóknál (CEPS, SEPS, MAVIR) A hazai napi menetrendjavítás határideje a MAVIRnál A belkereskedelmi menetrend feladási határideje CEPS és SEPS-nél Utolsó esély a T+1 (másnapi) menetrend módosítására Intraday (napon belüli) kereskedelem kezdete: AT és DE. 4. Napon belüli (intraday) kereskedelem A tárgynapot megelôzô napi pozíciózárás mellett lehetôség van napon belüli kereskedelemre is. Ezt a fajta kereskedelmet akkor folytatják a traderek, amikor a vásárlási portfólióban levô erô - mû vek valami hiba folytán leállnak (nem tervezett leállás), vagy teljesítôképességük számottevôen és tartósan csökken. Ebben az esetben azonnal pótolni kell a hiányzó villamos energiát. Ez a másodlagos piac hazánkban még igen szûk, így igen nagy kihívásokkal jár az ilyen típusú ügyletek sikeres zárása. 5. Villamosenergia-aukciókon való részvétel A portfólió kezelés részeként vil - la mos ener gia-auk ció kon is részt vesz a CTF, egy-egy vil la mos - ener gia-ke res ke dô cég képviseletében. Ilyen vil la mos ener gia-auk - ciók lebonyolítására a legelterjedtebb felület a Power fo rum Zrt. elektronikus platformja, amelyen az MVM Trade is rendszeresen értékesíti az éves, negyedéves, havi és egyéb termékeit. Ezeken az aukciókon elôre rögzített termékekre lehet licitálni, amelyek megnyerése nagyban segíti a portfólió kezelését. 6. Az MVM Trade ZRt. napi portfóliójának zárása megbízásos alapon Szintén a napi kereskedés része az MVM Trade ZRt. tárgynapot követô napi pozíciójának zárása a már említett piacokon és területeken. Fontos a jó kommunikáció az érintett leányvállalattal, hogy a kereskedés gördülékenyen valósuljon meg. 7. A határkeresztezô kapacitás aukciókon való kereskedelem A pozíciók lezárása érdekében elengedhetetlen a nemzetközi kereskedelemben való részvétel. Ahhoz, hogy valamely piaci szereplô nemzetközi kereskedelemben részt vegyen, az egyik lehetôsége, hogy a határkeresztezô kapacitásaukción szabad kapacitást vásároljon. A piaci szereplôk napi és hosszú távú aukciókon vehetnek részt, ajánlatokat adhatnak be, és ezáltal határkeresztezô kapacitásjogokra tehetnek szert. A kapacitásaukciókon a szabad átviteli kapacitások elosztása történik meg, amelyek idôtartama lehet éves, havi és napi idôtávú is. Az adott pozíciótól függôen a CTF is kihasználja a nemzetközi kereskedelem adta elônyöket, így részt vesz ezeken az aukciókon is. A Ma gyar or szág gal szomszédos országok (egyben a vil la mos - ener gia-el lá tás szempontjából szabályozott önálló területek) közös szakaszai minôsülnek határmetszéknek, így beszélhetünk osztrák, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát határ-metszékekrôl (a szlovén határt keresztezô hálózat még nem épült ki). A jelenleg leggyakrabban használt határszakaszok az osztrák és a szlovák. Ezeknek a határszakaszoknak az aukcióin rendszeresen részt vesz a CTF is, napi, havi és éves kapacitásjog megszerzéséért. a magyar villamos mûvek közleményei 2011/1 7

10 8. Kockázatkezelési feladatok A kockázatkezelés fontos része a kereskedelemnek. Mivel a CTF három vil la mos ener gia-ke res ke - dô társaságot is képvisel a vil la - mos ener gia-pia con, így az ügyletek száma is megnôtt. Ezzel pedig a kereskedelmi kockázatok is emelkedtek. Ennek figyelemmel kísérése és kezelése érdekében a CTF-en belül önálló kockázatkezelô funkció is kialakításra került. Célja, hogy figyelje a kereskedôi és partner pénzügyi limitek betartását, köz re mû köd jön a partnerkockázati besorolásokban, a fedezeti feltételek megállapításában, figyelemmel kísérje a kapott biztosítékok (garanciák) megfelelôségét, ezáltal csökkentve a kereskedés pénzügyi kockázatát. 9. Elemzések készítése A CTF piacelemzôje összegyûjti a kereskedôk számára szükséges piaci információkat, azokat elemzi és megosztja a CTF kereskedôkkel és a CTF vezetôvel. Emellett elôrejelzési modelleket készít, kérés esetén különbözô kereskedelmi ügyleteket elemez vagy hasonlít össze. A piacelemzô funkció betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az elôrelátó, proaktív szemlélet. A különbözô riportokat folyamatosan fejleszti, egyrészt igény szerint, másrészt a hatékonyság növelése céljából. Az elôrejelzési modelleket a piaci igények szerint módosítja, fejleszti, hogy azok még nagyobb hatékonysággal segítsék a kereskedôk munkáját. 10. Kapcsolatépítés a magyar és nemzetközi nagykereskedelmi piacokon A kereskedôk és a piacelemzôk egyaránt részt vesznek nemzetközi konferenciákon, tréningeken és hazai work shop -okon. Ennek célja a meglévô tudásbázis fejlesztése, nemzetközi kereskedelmi fortélyok elsajátítása és a trendek alakulásának behatóbb tanulmányozása. Mindezek mellett igen fontos a nemzetközi kereskedôkkel való jó kapcsolat kialakítása, amely hatékonyabbá és eredményesebbé teszi az üzletkötéseket. 11. A nagykereskedelmi ügyletek dokumentálása Itt meg kell említeni, hogy a vonatkozó európai uniós direktíva alapján július 1-jével Ma - gyar or szá gon bevezetésre került a hétnapos menetrend készítés mind a belkereskedelmi, mind a külkereskedelmi menetrendek vonatkozásában. Ez annyit jelent, hogy a korábbi gyakorlattal szemben a vasárnapi menetrendet szombaton, a hétfôit pedig csak vasárnap lehet feladni a rendszerirányítónak. Erre reagálva a CTFben bevezetésre került a hétnapos munkarend, amelynek értelmében minden hétvégén egy kereskedô és egy üzleti támogatást végzô kolléga dolgozik. A CTF EDDIGI FORGALMI ADATAI A vil la mos ener gia-ke res ke de lem az OTC-piacon, valamint a szervezett tôzsdéken keresztül (ahol tagként vagyunk jelen) folyik. Valamennyi bilaterális üzletünk kizárólag rögzített telefonokon keresztül történhet. A CTF nagykereskedelmi forgalma a fent említett piacokon a 2. TÁBLÁZAT: A CTF NAGYKERESKEDELMI FORGALMA február 1. és augusztus 31. közötti idôszakban a 2. táblázatban látható július 20-án kezdte meg mû - kö dé sét a Ma gyar Áramtôzsde (HUPX), ahol az indulásnál az MVM Partner ZRt. is tagként regisztráltatta magát. Tôzsdei kereskedelmünk az alábbiak szerint alakult a különféle tôzsdéken: HUPX (magyar) MWh EPEX (német) MWh EXAA (osztrák) MWh ISOT (szlovák) MWh OKO (cseh) MWh A HUPX vonatkozásában érdemes megemlíteni, hogy az összes vételi forgalom 16,2%-át, valamint az öszszes el adá si forgalom 23,0%-át az MVM Partner generálta, hozzájárulva ezzel a HUPX sikeres mû kö dé sé hez. A CTF CÉLKITÛZÉSEI 1. Regionális kereskedelem további bôvítése Európa területén Alapvetô cél ki tû zé sünk, hogy a cégcsoport képviseltesse magát a Ma gyar or szág gal szomszédos valamennyi ország nagykereskedel- Üzletkötések (db) Forgalom (MWh) Magyarország 2802 spot, 70 hosszú távú Ausztria Németország 204 spot, 27 hosszú távú Cseh Köztársaság 85 spot, 18 hosszú távú Szlovákia 369 spot, 19 hosszú távú Románia 12 hosszú távú /1 a magyar villamos mûvek közleményei

11 mi vil la mos ener gia-pia cán. A sikeres romániai terjeszkedésünk után következô lépésként Szer - biá ban, valamint Hor vát or szág - ban tervezzük a kereskedelmi engedély megszerzését, majd a következô lépésként Szlovénia és Bulgária a cél. A regionális terjeszkedésben rejlô elônyök: a versenyképességünk javulása; a magyarországi fogyasztói portfóliónk hatékonyabb kezelése; a nemzetközi piacok közötti árkülönbségekbôl adódó kockázatmentes arbitrázs üzletkötések lehetôsége. 2. Profit célú kereskedelem elindítása, valamint feltételeinek megteremtése A tevékenység lényege, hogy az eddigi gyakorlattól eltérôen kizárólag többlet nyereség elérése érdekében bizonyos mér té kû kockázat viselése mellett pozíciókat nyitunk és kezelünk az MVM által lefedett villamos energia nagykereskedelmi piacokon. Folyamatban van egy, az MVM Partner ZRt.-re és az MVM Ad west GmbH-ra kiterjedô profit célú kereskedelmi szabályzat megalkotása, amely korlátozza, valamint szabályozza a profit elérése érdekében vállalható kockázatok mértékét piacokra, kereskedôkre, termékekre lebontva. A maximálisan vállalható kockázat megállapítása, figyelemmel kísérése a kockáztatott érték (VAR) alapon, valamint a maximális nyitott pozíció korlátozásával történik. Készülôben van továbbá egy folyamatleírás, ami részletezi a profit célú kereskedelem lépéseit az üzleti döntés meghozatalától, a nyitott pozíció napi szin tû figyelésén át a pozíció lezárásáig. a magyar villamos mûvek közleményei 2011/1 9

12 HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A 2001-BEN ELFOGADOTT, CX. SZÁMÚ, VALAMINT A 2007-BEN ELFOGADOTT LXXXVI. SZÁMÚ, A VILLAMOS ENERGIÁRÓL SZÓLÓ TÖR- VÉNYEK (VET) ALAPJÁN HATÁLYBA LÉPETT JOGSZABÁLYOK (KORMÁNYRENDELETEK, A FELÜGYELETI MINISZTÉRIUM RENDELETEI), TOVÁBBÁ A TÖRVÉNY ÁLTAL ELÔÍRT ÉS AZ ÁTVITELI RENDSZERIRÁNYÍTÓ VEZETÉSÉVEL MEGALKOTOTT ELLÁTÁSI SZABÁLYZATOK MEGTEREMTETTÉK A JOGI, MÛ SZA KI ÉS GAZDASÁGI FELTÉTELEKET A VIL LA MOS ENER GIA-KE RES KE DE LEM LIBERALIZÁCIÓJÁHOZ. A VIL LA MOS ENER GIA-KE RES KE DÉS MEGKÖNNYÍTÉSE CÉLJÁBÓL A TÖRVÉNYALKOTÓK MEGTEREMTETTÉK A LEHETÔSÉGET A SZERVE- ZETT VIL LA MOS ENER GIA-PIAC HÉTKÖZNAPI NEVÉN ÁRAMTÔZSDE LÉTREHOZÁSÁRA. IVÁNYI KRISZTINA* BEVEZETÉS A liberalizációt az Európai Unió irányelvei írták elô Ma gyar or szág uniós csatlakozásának egyik feltételeként. A január 1-jétôl megnyitott vil la mos ener gia-pia con a fogyasztók egyre nagyobb hányada vált fokozatosan feljogosítottá, azaz lehetôsége nyílt a szabad piacon beszerezni a villamos energiát. A feljogosított fogyasztók saját mérlegkört alakíthatnak vagy kereskedôi mérlegkörhöz kötelesek csatlakozni. A mérlegkör termelôk, kereskedôk, fogyasztók olyan csoportja, amelyben az összes vásárlás és eladás tervezett értéke megegyezik. Ezeket a minden negyedórára meghatározott mennyiségeket (menetrendet) a mérlegkörök adják meg a rendszerirányítónak. Ha a mérlegkör eltér a menetrendjétôl vagyis a tényleges termelés/fogyasztás nagyobb vagy kisebb a tervezettnél a különbséget a rendszerirányító egyenlíti ki és ezt a kiegyenlítô energiát a mérlegkörrel utólag számolja el. (A mérlegkörök rendszerének részletes leírását és a kiegyenlítô energia árképzését, alkalmazását a Kereskedelmi Szabályzat határozza meg.) Az Európai Bizottság célja az egységes Európai Belsô Piac (IEM) megteremtése. Ennek érdekében az EB a piac kiterjesztése céljából szorgalmazta a határkeresztezô vil la mos - ener gia-ke res ke dés növelését is. A határokon meglévô szûk keresztmetszetek csökkentésére intézkedéseket foganatosítottak, de addig is ezen szûk keresztmetszeteknek a piaci szereplôk közötti elosztását piaci alapon az átviteli rendszerirányítók * Kommunikációs vezetô, HUPX Zrt. végzik, lehetôleg legalább régiónként koordinált formában. A villamosenergia-kereskedés megkönnyítése céljából a törvényalkotók megteremtették a szervezett vil la mos - ener gia-piac hétköznapi nevén áramtôzsde létrehozásának a lehetôségét. A MAVIR Magyar Villamosenergiaipa ri Rendszerirányító ZRt. (MAVIR) május 9-én hozta létre 100%-os tulajdoni hányadú leányvállalatát, a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt.-t 20 millió forint alaptôkével. A Magyar Energia Hivatal 794/ számú határozatában megfogalmazottaknak eleget téve a MAVIR ZRt szeptember 11-én leányvállalatán, a HUPX Zrt.-n keresztül beadta a szervezett villamosenergia-piac létrehozására, illetve mûködtetésére vonatkozó engedélykérelmi dokumentációt. Hosszas egyeztetési folyamatot követôen a Magyar Energia Hivatal április 9-én kelt 136/2009. számú határozatában kiadta a szervezett vil la mos - energia-piaci mûködési engedélyt 10 éves érvényességgel a HUPX Zrt.-nek. HOGYAN ZAJLIK A KERESKEDÉS AZ ÁRAMTÔZSDÉN? A villamos energiáról szóló törvény (VET) elôírása alapján a szervezett vil - lamosenergia-piacon a termelôk, a villamosenergia-kereskedôk, az egyetemes szolgáltatók, a felhasználók, valamint bizonyos, a törvény által meghatározott esetekben az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyesek köthetnek ügyleteket, amennyiben megfelelnek az elôírt csatlakozási feltételeknek. Az áramtôzsdei kereskedés során az eladó termékét a tôzsdének adja el, a vevô pedig a tôzsdétôl vásárolja meg azt vagyis az el - adó és a vevô nem ismeri egymást (ezt hívják black box aukciónak). Az áramtôzsdén jelenleg másnapi órás és blokk termékekkel lehet kereskedni. A HUPX és a francia EPEX Spot között létrejött megállapodás alapján a magyar börzén egy vadonatúj, Európában áprilistól bevezetett rendszerrel, az ETS-sel (EPEX Trading System) lehet kereskedni. A piaci szereplôk közel negyede számára ez a kereskedési rendszer ismert, lévén a nyugat-európai országok áramtôzsdéi szintén ezt használják. Az új platform egyik legfontosabb elônye, hogy segítségével azonos felületen és logika szerint lehet kereskedni több piacon is. A magyar áramtôzsdén történô kereskedéshez szükséges tradervizsga letétele alól is mentesülnek azok a szereplôk, amelyek már rendelkeznek korábbi EEX (2009. óta: EPEX Spot) vizsgával. A HUPX-en lebonyolított tranzakciók pénzügyi elszámolását a European Commodity Clearing AG (ECC) az EPEX Spot valamennyi piacának elszámolóháza biztosítja a magyar KELER KSZF, mint klíring-tag köz re mû kö dé sé vel. A HUPX július 20-án folytatta le az elsô éles kereskedést, ezen az elsô napon az összesített forgalom 2278 MWh volt, amely 50%-kal meghaladta a korábban tervezett 1500 MWh-t. Az augusztusi hónap összesített forgalma megközelítette az MWh-t, szeptemberben pedig már kis híján MWh-nyi (vagyis az elôzô hónaphoz képest 41%-kal több) villamos energia fordult meg a magyar börzén. Az idôszak átlagos napi forgalma szeptemberben már meghaladta a /1 a magyar villamos mûvek közleményei

13 2300 MWh-t, a legerôsebb kereskedési napon augusztus 14-én azonban több mint 4500 MWh is forgott a hazai parketten. A csatlakozási folyamatot lezárt tagok száma szeptember 30-án 16 volt. A HUPX az elsô kereskedési nap óta eltelt idôszak minden napjának minden órájára tudott referenciaárat adni, ez az ár pedig továbbra is együtt mozgott más villamosenergia-tôzsdék átlagárával. A HUPX magyar szervezett villamosenergia-piac jegyzésárai az elmúlt idôszakban hasonló tendenciát mutatnak a német/osztrák (EPEX SPOT), az osztrák (EXAA), a svájci (EPEX SPOT) és a szlovák (ISOT) tôzsdék áraival. MIT JELENT MAJD A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA AZ ÁRAMTÔZSDE ELINDULÁSA? Drágább vagy olcsóbb lesz az áram? Bár a lakossági villamos energia árát Magyarországon minisztériumi rendelet szabályozza, a kereslet és kínálat törvényei az áramra is vonatkoznak. Azonban egyre nagyobb az a jogos igény, hogy a hatósági árakban egy piacon létrejövô, megbízható referenciaár tükrözôdjön. A tôzsde elsôsorban a kereskedôk számára jelent támogatást, akik ennek segítségével össze tudják hasonlítani az árakat. Az átlátható árnak és a versenynek piacélénkítô hatása lehet, amit a kereskedôk megpróbálhatnak arra használni, hogy az olcsóbb beszerzési források hatását érvényesítsék az áraikban, vagy árelônnyel vágjanak a konkurensek elé magyarán olcsóbban adják a villanyt. Önmagában a tôzsde mûködése nem képes keresletet vagy kínálatot generálni fontos azonban, hogy hazánkban is legyen szervezett villamosenergia-piac, mert ha ez nincs, akkor nem Magyarországon fogják kialakítani a magyaror- szági áramárakat (hanem mondjuk inkább a német árakat veszik figyelembe, amelyek nem teljesen fedik le a valóságot. Ezért fontos, hogy önállóan tudjuk ezt a területet felügyelni.) Az MVM Közleményei szerkesztôsége számára Medveczki Zoltán, a HUPX Zrt. vezérigazgatója elmondta: A HUPX tagjai számára a magyar szervezett villamosenergia-piac kereskedési rendszere amely megkönnyíti a munkát és segít idôt spórolni hasznos eszköz a pozíciózáráshoz. Bízunk benne, hogy a már aktívan kereskedô tagok pozitív tapasztalatai alapján mások is úgy döntenek, hogy velünk tartanak. Dolgozunk az új termékek bevezetésének elôkészítésén, amelynek keretében hamarosan újabb konzultációt kezdeményezünk jelenlegi és leendô partnereink körében. a magyar villamos mûvek közleményei I 2011/1 11

14 A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL 1 BEFEKTETÉS A JÖVÔBE CSERHÁTI ANDRÁS, DR. KATONA TAMÁS, LENKEI ISTVÁN* 1. A MAGYAR NUKLEÁRIS KAPACITÁS NÖVELÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Megjelent a Technika Mûszaki Szemle folyóirat áprilisi különszámában. * Cserháti András, fôosztályvezetô, PA Zrt. Dr. Katona Tamás, tudományos tanácsadó, PA Zrt., Lenkei István, igazgató, PA Zrt. Villamos teljesítôképesség, MW import megújuló olaj földgáz szén atom ÁBRA: MAVIR ELÔREJELZÉS A hazai vil la mos ener gia-rend szer ben mû kö dô termelô berendezések többsége erkölcsileg elavult (hatásfokuk alacsonyabb, környezetszennyezésük ebbôl adódóan nagyobb a jelenlegi mû sza ki színvonalnál), ebbôl adódóan jelentôs részük a regionális vil - la mos ener gia-pia con versenyképtelen, életkoruk meghaladja a tervezésnél figyelembe vett értékeket, így közeljövôbeli leállításuk várható. Ez és a vil la mos ener gia-igé nyek várható növekedése még a gazdasági válság okozta átmeneti visszaesés mellett is MW új termelô kapacitás üzembe helyezését igényli. A meg - úju ló erôforrások hasznosításának Európai Unió által elvárt növekedése ennek csak egy részét fedezheti, az importforrások nem bôvíthetôk, sôt már középtávon is csökkenésükre kell számítani. Így a hazai ellátásbiztonság, árstabilitás garantálása hagyományos erô mû blok kok létesítését is igényli. A részletes rendszervizsgálatok alapján között a hazai rendszerbe MW atom - erô mû-ka pa ci tás beépíthetô és kihasználható. A számítások alapján alap erô mû üzemmódban az atom erô - mû nek nincs versenytársa, csak ezzel biztosítható a fogyasztói árak minimalizálása, a világpiaci tüzelôanyag áraktól minimálisan függô fogyasztói árstabilitás. Ma még ugyan a gazdasági válság lefutása nem igazán látszik, de a gazdaságkutató cégek elôrejelzései azonosságot mutatnak abban a tekintetben, hogy 2010 után megáll a gazdasági visszaesés, stabilizálódnak a pénzügyi viszonyok. Nehezen meghatározható, hogy a válság után egy minôségileg új növekedési pálya alakul ki vagy a válság elôtti összefüggések változatlanok maradnak. A MAVIR 2009-es közép- és hosszú távú kapacitásterve és más elemzések alapján a korábbiaknál kisebb üte mû növekedés feltételezhetô. Ezt figyelembe véve feltételezhetô, hogy 2010 után évente átlagosan 1,5% növekedés lesz a nettó vil la - mos ener gia-fo gyasz tás ban. Mindezt megerôsíti az is, hogy független intézmények (pl. IEA International Energy Agency) 1%-os növekedést prognosztizálnak az EU vil la mos - ener gia-fo gyasz tá sá ra, és azt mindenképpen feltételezni lehet, hogy Ma gyar or szá gon az átlagnál nagyobb lesz a növekmény, hiszen egy fôre vetítve a felhasznált villamos energia tekintetében az európai rangsor végén helyezkedünk el. A helyzetet súlyosbítani fogja az a körülmény is, hogy a környezô (UCTE és CENTREL) országok az elôrejelzések szerint a jelenlegi exportkapacitások leépülése miatt majd hasonló gondokkal fognak küzdeni, csúcsterhelés a szükséges új vagyis a hiány nem lesz pótolható import útján. A magyar vil la mos ener gia-rend - szer bruttó csúcsterhelése a MAVIR elôrejelzése alapján évente kb. 100 MW-tal nôhet. Ebbôl adódóan a mai, kb. 9 GW-os erô mû park - nak másfél évtized alatt mintegy 11 GW-ra kell növekedni, de mivel elavult erô mû par kunk közel felét is meg kell újítani, ezért elsôsorban a pótlás igénye, kisebb mértékben a fogyasztás növekedése miatt (mint azt a MAVIR elôrejelzésébôl származó 1. ábra mutatja) sok új erô mû létesítése szükséges. Ennek részeként az új atom erô mû egy sé gek létesítésére is lehetôség van. 2. TELLER PROJEKT A POLITIKAI DÖNTÉS ELÔKÉSZÍTÉSE Az atomenergiáról szóló évi CXVI. törvény 7. (2) bekezdése szerint új nukleáris létesítmény megépítését elôkészítô tevékenység megkezdéséhez, illetôleg meglévô atomerô mû további atomreaktort tartalmazó egységgel való bôvítéséhez az Or szág gyû lés elôzetes, elvi hozzájárulása szükséges. Egy atom erô mû lé /1 a magyar villamos mûvek közleményei

15 tesítését rendkívül gondos, sokéves felkészülés, engedélyezés elôzi meg, s a politikai elhatározástól az üzembe helyezésig legalább tizenegy évre van szükség. Mindezt szem elôtt tartva az Or szág gyû lés a idôszakra vonatkozó energiapolitikának nevezett dokumentumot elfogadva felkérte a kormányt, hogy kezdje meg az új atom erô mû-ka pa ci tá sok - ra vonatkozó döntés-elôkészítô munkát, és a szakmai, környezetvédelmi és társadalmi megalapozást követôen a beruházás szükségességére, feltételeire, az erô mû típusára és telepítésére vonatkozó javaslatait kellô idôben terjessze az Or szág gyû lés elé. TELLER EDE Annak érdekében, hogy ez rendben megtörténhessen, a Magyar Villamos Mû vek 2007-ben létrehozta a Teller Edérôl 2 elnevezett projektjét. 2 Teller Ede ( ) világhírû fizikus, az atomenergetika és a Paksi Atom erô mû kiemelkedô támogatója. A projektben elkészített dokumentumok: MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A 150 oldalas tanulmány szerzôi bemutatták, hogy hazánkban megépíthetô, rendszerbe illeszthetô, gazdaságosan, biztonságosan és a környezetet kímélve üzemeltethetô új atom erô mû, egy ilyen létesítési projekt finanszírozható. Mû sza ki-biz ton sá gi szempontok alapján felmérték a piacon jelenleg elérhetô, megépíthetô erô mû tí - pu sok fontosabb tulajdonságait és javaslatot tettek arra, hogy mely típusokat érdemes figyelembe venni a tervezett építéshez. Értékelték az új blokkok várható környezeti és kommunikációs hatásait, feltételezve, hogy az új atom erô mû a már mû kö dô paksi telephelyen valósul meg. Vizsgálatok készültek az új kapacitás hálózatba illesztésére és a megtermelt villamos energia biztonságos elszállítására. Gazdaságossági és költségelemzések indokolták a létesítés kivitelezhetôségét, megtérülését, finanszírozhatóságát, valamint a kockázatok kezelhetôségét. Áttekintették a létesítési folyamat lehetséges opcióit, a berendezések lehetséges beszerzési változatait továbbá a beruházás és az üzemeltetés humánerôforrás-igényeit. Az új blokkok engedélyezésérôl és a létesítés társadalmi támogatásáról szintén átfogó elemzés készült. ELÔZETES KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Viszonylag jelentôs, 100 oldalt meghaladó terjedelemben követte a környezeti értékelések általános logikáját, magába foglalva azok minden szokásos tartalmi elemét. Mégis anynyiban elôzetes, amennyiben a kidolgozás mélysége a politikai jóváhagyás elnyeréséhez illeszkedett (a környezetvédelmi hatósági engedélyezéshez majd részletesebb dokumentumok készülnek). Következtetései szerint az új atom erô mû vi blokkok létesítésének környezetvédelmi akadálya nem lehet, mivel a normál-üzemi környezeti hatások semlegesek vagy elhanyagolhatók, a tervezési alapba tartozó üzemzavarok környezeti hatása az új típusú, az európai követelményeket kielégítô blokkok esetén gyakorlatilag az atom erô mû területére lokalizált. A paksi telephely alkalmas az új blokkok befogadására. Az atom erô mû egészségügyi hatásokkal járó súlyos baleseteinek kockázata elhanyagolható, gyakorisága kisebb, mint 10-7 /év. Az új blokkok létesítési, üzemeltetési és leszerelési fázisai alatt nem várhatók olyan radiológiai vagy hagyományos környezeti hatások, amelyek számottevôen terhelnék az erô mû közvetlen vagy távolabbi környezetét. AZ ÚJ ATOM ERÔ MÛ-BLOK KOK KIÉGETT FÛ TÔ ELE MEI NEK ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉKAINAK ELHELYEZÉSE A blokkok létesítése elôtt világos hazai koncepcióval kell rendelkezni az üzemeltetés során keletkezô kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék biztonságos elhelyezésére. A javaslatokat a mintegy 40 oldalas dokumentum tartalmazta, amelynek két megállapítását emeljük ki: Elôkészületeket kell tenni hazai geológiai tároló létesítésére, mert a magyar villamos mûvek közleményei 2011/1 13

16 erre vagy a kiégett üzemanyag közvetlen elhelyezése, vagy a külföldön feldolgozott üzemanyagból kinyert nagy aktivitású hulladékok végsô tárolása miatt szükség lesz. Tevékenyen közre kell mû köd ni a zárt (a kiégett üzemanyag újrahasznosítását biztosító és a nagy aktivitású hulladékok mennyiségét minimalizáló) üzemanyagciklus megvalósítására szervezôdô nemzetközi együtt mû kö dé sek ben. A dokumentumok megállapítják, hogy a javasolt leg cél sze rûbb választás olyan modern nyomottvizes atom erô mû, paksi te lep he lyû létesítéssel, amely valahol rendelkezik már engedéllyel, nem prototípus, élettartama 60 év. Ilyen blokkok elérhetôk a piacon. A létesítési idô év, (ebbôl az elôkészítési fázis 5-6 év, beleértve a 3 éves engedélyezést, a kivitelezés pedig 6 év), így ahhoz, hogy a blokkok hálózatra kapcsolása 2020-ban és 2025-ben megtörténhessen, nyilvánvalóvá vált, hogy a döntéshozatal és a létesítés megindítása sokáig nem halogatható. A minél gyorsabb döntés azért is kívánatos volt, mert a világban élénkülô atom erô mû-épí té si kedv és a véges szállítói kapacitások miatt sorban állás alakulhat ki, ami idôben elhúzhatja és megdrágíthatja a beruházásokat. A fenti döntés-elôkészítô dokumentumok alapján a kormány javaslatot tett az elvi hozzájárulás meg - adá sá ra, amelyet március 30- án az Or szág gyû lés 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatával 3 95,4% szavazattöbbséggel elfogadott: 3 Az Országgyûlés elôzetes elvi hozzájárulást ad az atomenergiáról szóló évi CXVI. Törvény 7. -ának (2) bekezdése alapján összhangban a közötti idôszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV. 17.) OGY határozat 12. f) pontjával, a Paksi Atomerômû telephelyén új blokk(ok) létesítését elôkészítô tevékenység 3. LÉVAI PROJEKT A FOLYTATÁS Az or szág gyû lé si határozat végrehajtására július elején megalakult a Lévai András 4 nevét viselô projekt. LÉVAI ANDRÁS A projekt célja a paksi telephelyen létesítendô új blokkok elôkészítésének, az engedélyek teljes kö rû megszerzésének és a konkrét létesítés lépéseinek összefoglalása. Az elôkészítést, megvalósítást érintô legfontosabb kérdések: az új blokkok várható tulajdonosi szerkezete, a projektet megvalósító társaság létrehozása, a projekt finanszírozhatósága, a finanszírozás cél sze rû módja, a regionális vil la mos ener gia-rend - szer be gazdaságosan illeszthetô, az EU mû sza ki-biz ton sá gi követelményeinek megfelelô blokknagyság, típus és az optimális üzembe helyezés meghatározása, a megvalósításnál szóba jöhetô szállítók köre, a kiválasztás alapelvei, az engedélyezés elôkészítése, végrehajtása, különös tekintettel a társadalmi elfogadásra, a régió és a nemzetgazdaság felkészítése a projekt megvalósítására. A szállításra vonatkozó pályázatok megkezdéséhez. Ez a határozat a közzététele napján hatályba lép. 4 Lévai András ( ) akadémikus, egyetemi tanár alapvetô szerepet játszott a nukleáris technika hazai megalapozásában, energetikáért felelôs miniszterhelyettesként pedig a Paksi Atomerômû létesítésében. kiértékeléséig elôreláthatóan 2012 végéig tervezett projekt feladatát hét munkabizottság keretében látja el: finanszírozási háttér elôkészítése, projekttársaság megalapítása, szállítói tender lebonyolítása, mû sza ki elemzések elmélyítése, kiegészítése, engedélyezési feladatok, jogi feladatok, társadalmi elfogadás, lakossági kommunikáció feladatai, gazdaságszervezési feladatok. A munkacsoportokban végzett elôzetes elemzések szintetizálásával elkészült az elôkészítés ún. házon belüli koncepciója, amelyet az MVM Zrt. Igazgatóság február 26-i paksi kihelyezett ülésén fogadott el 5, hozzájárulva a bôvítést elôkészítô egyszemélyes részvénytársaság megalapításához is. A KONCEPCIÓ 6 AZ ALÁBBIAKAT RÖGZÍTI: A projektet úgy kell megvalósítani, hogy a finanszírozást követôen is többségi állami (MVM) tulajdonban maradjon. A finanszírozást ennek megfelelôen kell elôkészíteni. A projekttársaságot a leendô kisebbségi társtulajdonosok mielôbbi bevonásával az integrált MVM Csoport képességeit és a Paksi Atom erô mû Zrt. nukleáris tudását a meglévô berendezések üzembiztonságát, üzemeltetési színvonalát megôrizve integrálva cél sze rû megalapítani. Az elôzetes vizsgálatok alapján a szóba jöhetô MW-os blokkosztály a magyar vil la mos - ener gia-rend szer be illeszthetô, a szükséges hálózati többletfejlesztések megvalósíthatók, ugyanakkor az üzemzavari tartalékok optimális biztosítására ehhez kapcsolódóan a cél sze rû blokkméretre, illetve a hû tô víz el lá tás rendszerére, hálózati csatlakozás részleteire a Lévai Projekt keretében további vizsgálatok szükségesek. Ezeket 5 Az Igazgatóság 46/2010. (II. 26.) sz. határozata 6 A koncepció lényege megtalálható az MVM honlapján, /1 a magyar villamos mûvek közleményei

17 a hatósági engedélyezési folyamathoz illeszkedôen mielôbb 2 éven belül be kell fejezni. A tender kiírásra kerülô blokktípus kiválasztásánál az engedélyezés, létesítés, majdani üzemeltetés hatékonysága érdekében figyelembe kell venni a hazai tapasztalatokat, hozzáértést, illetve a berendezéstípusra meglévô európai hatósági engedélyeket. Az engedélyezés hátterét biztosító szabályozást, a köz re mû kö dô hatóságok feladatköreit, együtt mû - kö dé sét a már mû kö dô keretben mielôbb harmonizálni kell. A társadalom végsô egyetértésének megszerzése, a jogszabály által elôírt feltételek teljesítése, a határidôk tartása, illetve a telephely értékének növelése érdekében a blokktípustól független a létesítés feltételét jelentô telephely- és környezetvédelmi engedélyezési folyamatokat azonnal meg kell kezdeni. Az elôbbi tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a tendereztetési felhívás 2 éven belül kiadható legyen. A szállítási határidôket az optimális üzembe lépési idôponthoz kell illeszteni. A szállítók kiválasztásánál az ellentételezés és a hazai beszállítói, vállalkozói kör bevonásának maximalizálására kell törekedni. Ez elôsegítheti a hazai ipar felkészülését, fejlôdését, erôsítheti a politikai, társadalmi támogatást. A finanszírozásra elsôsorban a projekttársaság tulajdonosai általi cégfinanszírozás keretében kerül sor, de a finanszírozás elôkészítése során a beszállítói, export hitel garantálásával, lehívási jog vásárlásával történô kiegészítô forrásbiztosítás maximalizálására kell törekedni. Az MVM Zrt. finanszírozó képességének fenntartására a meglévô tevékenységekbôl képzôdô nyereséget a legnagyobb mértékben vissza kell forgatni. A projekt sikeres megvalósításának elôfeltétele a szakmai, emberi erôforrás háttér megteremtése, ezzel összefüggésben különösen a speciális képzettségeket biztosító szakoktatás, egyetemi képzés fejlesztése. Ennek elôsegítésére megfontolandó külön célprogram indítása. A projekt transzparenciájának biztosítására a finanszírozási, jogi és más tanácsadókat transzparens módon kell kiválasztani. A jelenlegi magas szinten kell folytatni a Paksi Atom erô mû négy blokkjának üzemeltetését és az üzemidô-hosszabbítás elôkészítését, végrehajtását. 4. MIT KELL MEGVIZSGÁLNI ÉS VÉGREHAJTANI A LÉVAI PROJEKT SORÁN? Az MVM Zrt. Igazgatóság által elfogadott koncepció mentén a munkacsoportokban az alábbi területeken és a következôk szerint kell a vizsgálatokat és elôkészületeket elvégezni: FINANSZÍROZÁSI HÁTTÉR, PROJEKTTÁRSASÁG ELÔKÉSZÍTÉSE A beruházási ráfordítások a létesítési költség növekedésének kockázatát is figyelembe vevô EUR/kW fajlagos beruházási költség figyelembevételével egy MW-os blokk létesítése esetén 2 4,8 Mrd EUR közötti nagyságrendben várhatók. A beruházási ráfordítások kalkulálása, pontosítása a nyilvánosan elérhetô (jellemzôen fajlagos beruházási ráfordításokat bemutató) adatok alapján történt, illetve történik. A Lévai Projekt munkája során különös tekintettel a megtérülési számítások és a finanszírozhatóság részletes meghatározása végett a ráfordításbecsléseket szük ség sze rû felülvizsgálni, mely kapcsán a potenciális szállítók közvetlen bevonása is cél - sze rû nek látszik. Az erô mû lé te sí tés finanszírozási igényének kielégítése szük ség sze - rûen több forrásból is történhet. Az erô mû fej lesz tés finanszírozása kapcsán releváns források az alábbiak lehetnek: saját források (az MVM Csoport saját finanszírozó képessége) külsô források (szakmai, pénzügyi befektetôk bevonásával, részvények kibocsátásával) A befektetések megtérülését, így a finanszírozhatóságot, a különféle finanszírozási források igénybevételének lehetôségét a termelt villamos energia értékesítése, mint a bevétel alapja határozza meg. Mivel a következô évtizedben a folyamatosan növekvô fogyasztási igények és a meglévô hazai erô mû vek tervezett bezárása következtében jelentôs kapacitáshiány jelentkezik, a versenyképesen termelt villamos energia értékesítése a piacon biztosított lesz. Ki kell dolgozni a részletes finanszírozási koncepciót, amelynek során a lehetséges források (saját források és külsô források) számbavételére kerül sor és ezek megfelelô strukturálásával biztosítható a projekt finanszírozhatósága. A bôvítés elôkészítése során a különbözô engedélyeket cél sze rûen egy a beruházást, üzemeltetést végzô többségi állami (MVM Zrt.) tulajdonban álló projekttársaság nevében kell elôkészíteni, igényelni. A nukleáris engedélyezési, projekt elôkészítési gyakorlatban tapasztalattal rendelkezô stratégiai befektetô társak belépése elôsegítheti az engedélyezési kockázatok minimalizálását. Partnerek bevonása esetén az állami tulajdonlás majoritása nem kerülhet veszélybe. SZÁLLÍTÓI TENDER ELÔKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA A megvalósítandó blokkok szállítóját, illetve típusát a nemzetközi gyakorlattal egyezôen tendereztetési eljárás alapján kell kiválasztani. Ez egy összetett, több szakaszból álló folyamat (tenderkiírás tenderek beérkezése tenderek feldolgozása gyôztes kihirdetése részletes tárgyalások szerzôdés). Célja: informálódás a potenciális szállítóktól, a kínálat áttekintése (mû sza ki-biz - ton sá gi mutatók, gazdasági paraméterek), a legjobb szállító megkeresése és megtalálása, a szállítói szerzôdés mû sza ki tartalmának elôkészítése, amelynél különös tekintettel kell lenni a nemzetközi tendenciákra és a hazai adottságokra. Az eljárást alapvetôen meghatározza a bôvítés során alkalmazni kívánt atom erô mû típus, technológia és a berendezéssel szemben támasztandó mû sza ki követelmények. Az atom erô mû vek kereskedelmi piacán jelenleg elsôsorban a 3. (vagy 3+) generációs blokktípusok érhetôk el. A 3. generációs típusok a 90-es évek- a magyar villamos mûvek közleményei 2011/1 15

18 ben alakultak ki a ma világszerte üzemelô 2. generációs blokkok továbbfejlesztésével. Fontos cél volt a súlyos balesetek va ló szí nû sé gé nek, valamint az esetleges balesetek következményeinek jelentôs csökkentése és a gazdaságosság javítása. Tervezési tulajdonságok: Törekedtek az inherens biztonság fokozására, elsôsorban passzív védelmi rendszerek alkalmazásával. Az engedélyezô hatóságokat kielégíteni kívánó potenciális európai üzemeltetôk által a zónakárosodási gyakoriságra elôírt 10-6 /év, és a nagy radioaktív kibocsátásokra elôírt 10-7 /év célértéket ezek a blokkok messzemenôen teljesítik. A tervezés során a berendezések szabványosítására, egy sze rûbb kivitelre és kevesebb komponens használatára törekedtek, gyorsabb engedélyezési folyamat és rövidebb építési idô reményében. A blokkok tervezett üzemideje jellemzôen 60 év. A karbantarthatóság javításával és a nagyjavítások, átrakások idejének rövidítésével a teljesítmény kihasználási tényezôt 90% feletti értékre javították. Az üzemanyag tökéletesítésével magasabb kiégetési szintet és kedvezôbb üzemanyag-felhasználást értek el, ezáltal kevesebb radioaktív hulladék is keletkezik. A világtrendek és a hazai atom erô - mû ves szakmai tapasztalatok együttes mérlegelése alapján egy ér tel mûen rögzíthetô, hogy Ma gyar or szá gon 3. generációs, nyomottvizes atom erô - mû vet cél sze rû építeni. A piacon több ilyen típus és szállító van jelen, amelyek közül a biztonsági és mû - sza ki értékelés a következôket tekintette számunkra perspektivikusnak (ábécé rendben): AES-2006 (VVER) típus, szállítója az orosz Atomsztrojexport AP1000 típus, szállítója az amerikai japán Westinghouse Toshiba, ATMEA-1 típus, fejlesztôje/gyártója a francia német japán Are va MHI EPR típus, szállítója a francia-német Areva. E multinacionális nagyvállalatok mindegyike elismert szaktudással, és releváns atomerômû-építési tapasztalattal rendelkezik. A kínálat emellett meglehetôsen kiegyenlített, nincsenek kiugróan jó és gyenge változatok. Mindegyik szóba jöhetô típus az eddigi elemzés és referenciák szerint elegendôen biztonságos, mûszakilag fejlett. A tendert a megvalósítás stratégiájától függôen komplett, kulcsrakész szállításra vagy nagy csomagokra (pl. nukleáris sziget, turbina sziget) bontottan is ki lehet írni. A kiírást az energetikai nagyberuházások esetén a nemzetközi gyakorlatban általánosan alkalmazott, így a potenciális szállítók számára is jól ismert struktúra szerint kell elkészíteni. A mû sza ki követelmények tekintetében kiinduló alapként az európai vil la mos ener gia-tár sa sá gok által kidolgozott, harmadik generációs könnyûvizes reaktorokra szabott átfogó követelményrendszerbôl, az EUR-ból (European Utility Re quire - ments for LWR Nuclear Power Plants) kell kiindulni. A mû sza ki követelmények ezen felüli részét nemzeti/nemzetközi engedélyezési követelmények, helyi viszonyokból (telephely, energiarendszer, klíma stb.) és üzemeltetési tapasztalatokból származó követelmények alkotják. A majdani tenderkiírásba foglalt értékelési kritériumok között kiemelt szempontnak kell lennie a hazai beszállítók minél nagyobb arányú bevonása. Ennek elôsegítésére nagyon fontos a potenciális hazai beszállítók adatainak (cég, kapcsolattartó, beszállítási, szolgáltatási specifikáció szakmánként és tevékenységenként, eszközök, kapacitások, szállítási határidôk, importhányad, referenciák, minôségbiztosítási rendszer jellemzôi) összegyûjtése és annotált listába foglalása, közzététele. Lényeges döntési kritériumot képeznek majd a szállítók által kínált ellentételezési konstrukciók (pl. ma gyar or - szá gi befektetések) is. Az elôzetes tájékozódás szerint a szakmai befektetôk némileg eltérô típuspreferenciákkal rendelkeznek. Néhányuk bármilyen szállító és típus esetén szívesen részt venne a paksi beruházásban, mások egy ér tel mûen kinyilvánították, hogy egyes változatokat több-kevesebb elônyben részesítenének. Ezért a projekttársaság öszszetétele is hatással lehet a tender elbírálása során alkalmazott kiválasztási kritériumok közötti súlyozásra. Így tehát a komplex biztonsági, mû sza ki, pénzügyi, politikai kritériumrendszer akár gazdaságpolitikai döntés irányába is eltolódhat. A mû sza ki szakemberek sem élik meg ezen körülményt negatívan, mivel meggyôzôdésük, hogy az ország bármelyik felsorolt kor sze rû atom erô mû vel csak jól járhat. MÛSZAKI-GAZDASÁGI ELEMZÉSI FELADATOK A Teller Projektben végzett elemzések elegendô rész le tes sé gûek voltak a politikai támogatás elnyeréséhez, de a továbblépéshez azokat ki kell egészíteni, el kell mélyíteni, sôt egyes elemeket meg is kell ismételni (fôként az idôközben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatásainak figyelembe vételére). A villamos energia hazai keresletkínálatának változása, valamint a regionális piacokon kialakult és jövôben kialakuló helyzet is befolyásolja az atom erô mû-bô ví tés kérdését. Az új blokkokat a magyar vil la - mos ener gia-rend szer be és annak regionális környezetébe kell integrálni. Az ehhez szükséges vizsgálatok kereteit a hosszú távra kitekintô, mindenkori aktuális, rendszerirányító (MAVIR) által készített Hálózatfejlesztési Terv nyújtja. Mivel az elôzetes vizsgálatok során a szóba jöhetô blokktípusokról még nem állt rendelkezésre megfelelô mély sé gû és részle tes sé gû mû sza ki adat, ezért ezek rendelkezésre állása után a korábbi vizsgálatokat, elemzéseket részletesebben, minden körülmény figyelembe vételével kiegészítve, részletes Csatlakozási Terv szin tû és tartalmú anyagot kell készíteni, amely további vizsgálatokat is tartalmaz: teljesítmény kiszállíthatósági vizsgálatok üzem sze rû és üzemzavari állapotokban, rendszeregyensúlyi és tranziens stabilitási vizsgálatok, zárlati számítások, az új vezetékek nyomvonalainak vizsgálata megvalósíthatóság szempontjából, ezek illesztése az Országos Területrendezési Tervhez, esetleges Paks-II alállomás telepítésének vizsgálata a szükséges vezetékrendezések, területigény, nyomvonalfolyosó szempontjából. A blokkok hû té si változatait (friss /1 a magyar villamos mûvek közleményei

19 víz a Dunából, hû tô tor nyok, esetleg hibrid megoldások) egy komplex tanulmányban kell feltárni, amely mû - sza ki-gaz da sá gi optimumokat keres. ENGEDÉLYEZÉSI FELADATOK Az új blokkok létesítésének alapvetô feltétele a hatósági engedélyek elôkészítése, az engedélykérelmek megalapozása, az eljárások lefolytatása és az engedélyek megszerzése. Az engedélyezés folyamata három fô szakaszra bontható: a létesítést megelôzô, annak elôfeltételét jelentô engedélyek megszerzése, a létesítés engedélyezése és az üzemelés engedélyezése. A projekt elôkészítésének jelen szakaszában a telephely-engedélyt és a környezetvédelmi engedélyt kell megalapozni és megszerezni, illetve meg kell határozni és jóváhagyatni az új erô mû re a dózismegszorítást. Ez a komplex, többlépcsôs engedélyezés és hatósági ellenôrzés alapvetôen a környezet védelmére irányul, kormány- és miniszteri rendeleteken alapul. Mindezek mellett fel kell készülni az engedélyezés létesítési fázisára. Az új blokkok megvalósításának ütemezése, sôt a megvalósíthatósága is függ a telephely és környezetvédelmi engedélyek megszerzésétôl. A környezetvédelmi engedély a társadalmi elfogadást is jelenti, mert ebben az eljárásban nyilvánulhat meg szervezett keretek között a civil akarat. Ezek az engedélyek elôfeltételét képezik a létesítésnek, illetve a létesítési engedélyeknek, meghatározzák a projekt kritikus útját az elsô három évben. Ezen engedélyek megszerzése hatványozottan növeli a telephely értékét. A telephely és a környezetvédelmi engedélyek elôkészítése során olyan adatok és értékelések születnek, amelyek nélkülözhetetlenek a pályázati kiírás összeállításánál és a projekt mû sza ki elôkészítésénél. A telephely, a környezetvédelmi engedély elôkésztése szempontjából kiemelt jelentôsége van annak, hogy az elvi hozzájárulásról szóló parlamenti határozat a létesítés helyszíneként megnevezte a paksi telephelyet. Ezért szemben egy zöldmezôs beruházással a létesítést megelôzô engedélyek elôkészítését, azok tartalmi részleteinek meghatározását a rendelkezésre álló ismeretek feldolgozásával, illetve ennek a hatályos elôírásokkal való összevetésével lehet és kell meghatározni. A telephelyvizsgálat és engedélyezés terjedelme és kritikus kérdései ismertek: egy relatíve jól feltárt, környezeti veszélyek tekintetében elfogadható telephelyet kell megvizsgálni, jellemezni és minôsíteni a tudomány mai színvonalán, korszerû, nemzetközileg is elfogadott normák szerint. Annak ellenére, hogy a telephelyrôl jelentôs mennyiségû földtani, szeizmológiai, földrajzi és meteorológia adattal rendelkezünk, egyes területeken a telephelyengedély megalapozása nagy volu me nû terepi és elméleti munkát igényel. Így jelentôs geológiai és geofizikai terepi vizsgálatokra lesz szükség ahhoz, hogy a telephely alkalmasságát minôsítô felszíni permanens elmozdulás veszélyét ki lehessen zárni és meg lehessen határozni a tervezés telephellyel összefüggô alapját. A földrengésveszély és a talajstabilitás jellemzése is nagy gondosságot követel. A tervezés alap helyes meghatározása rendkívül fontos, hiszen tudott, hogy az utólagos megerôsítések és módosítások igen drágák, bonyolultak. Ez tapasztalható volt az atom erô mû földrengésbiztonsága, a talaj teherviselô képességének megítélése (épületsülylyedés) tárgyában, de a kisvízszint vonatkozásában is. Az engedély megalapozásánál tekintetbe kell venni, hogy az új blokkok lényegében a XXI. század végén is üzemelni fognak, mialatt jelentôs változások történhetnek a gazdasági földrajzi környezetben és a klímában is. Ez utóbbi szempontnak különös jelentôsége van a hû té si koncepció megalapozásában is. A paksi telephelyen üzemelô Paksi Atom erô mû négy blokkja és a kiégett üzemanyag-kazetták átmeneti tárolója rendelkezik a mû kö dé sük höz szükséges engedélyekkel, van környezetvédelmi engedély az atom erô mû üzemidejének meghosszabbítására. A meglévô engedélyek, illetve az azokat megalapozó dokumentumok jelentôs mennyiségû információt tartalmaznak, amelyet folyamatosan kiegészítenek a telephelyen folyó monitorozási programok eredményei. A környezetvédelmi engedély elôkészítése és az engedély megszerzése ennek ellenére rendkívüli feladat lesz, tekintettel a feladat komplexitására és a várható hazai és külföldi érdeklôdésre. Az eljárás két fázisra bontható: konzultációs és hatásvizsgálati szakaszra, amely tartalmát, súlyponti kérdéseit a konzultációs dokumentumban javasoltak figyelembevételével a hatóság a konzultáció során határozza meg. Az elôkészítés sajátos problémája az, hogy a konzultációs szakaszban biztosan még nem tudott, hogy milyen típusú blokk lesz a tender nyertese. Másfelôl biztos szakmai meggyôzôdésként rögzíthetô az, hogy az esélyes típusú blokkok között sem biztonsági sem pedig környezetvédelmi szempontból nem lehetnek szignifikáns eltérések, csak a biztonsági és környezetvédelmi normákat teljesítô blokkokkal számolunk. Jelentôs különbségek ugyan nem várhatók, de a több változat kezelése az eljárás során mégis elvi jelen tô sé gû probléma lehet. Helyes értelmezést igényel a tervezési alapon túli események értékelése és az egy telephely több létesítmény problémájának kezelése. A nemzetközi konzultációk, közmeghallgatások komoly felkészülést igényelnek, bár igazolható lesz, hogy nem kell országhatáron túl terjedô hatásokkal számolni. Az engedélyezés során kockázatokkal is kell számolni. Nem lehet kizárni, hogy az engedélyek megalapozásának vizsgálati terjedelme jelentôsen megnövekedhet szakmai és/ vagy társadalmi nyomásra. Az engedélyezés kockázatát jelenthetik még a jogszabályok nem várt változásai, illetve az elôkészített és szükséges változások elmaradása. Kívánatos, hogy az új Nukleáris Biztonsági Szabályzatokat (NBSZ) mielôbb kiadják. A jelenlegi, illetve a késôbbi, a létesítést engedélyezô eljárásokat tekintve is rendezni kell a szakhatósági köz re mû kö dé sek kérdését, követve a hatósági jogkörök megosztásának és lokalizálásának törvényi elôírásait, ki szûr ve a formális kölcsönös köz re - mû kö dé se ket, valamint figyelembe véve a jogkörökhöz tartozó szakmai kompetenciát is. Fentieknek, de általában az új atom erô mû vi blokkok projektje sikeres elkészítésének feltétele, hogy a kormány biztosítsa, minden hatóság/fôhatóság tekintse feladatának, hogy törôdjön/foglalkozzon az illetékességi körébe tartozó projekt elôkészítési és engedélyezési ügyekkel, hiszen egy új blokk létesí- a magyar villamos mûvek közleményei 2011/1 17

20 tésének engedélyezése nem illeszthetô a rutin hatósági fel ada tok közé. JOGI FELADATOK A megvalósítás alapfeltétele a szükséges engedélyek, a berendezések beszerzésére vonatkozó tendereztetési eljárás lebonyolítása mellett a létesítés keretfeltételeit, garanciáit biztosító projektszerzôdések, illetve más dokumentumok kidolgozása, egyeztetése, érintettek általi elfogadása. A bôvítés jelenlegi fázisában a következô szerzôdések, dokumentumok elôkészítése tû nik indokoltnak: A projekttársaság megalapításához kapcsolódó szerzôdések, dokumentumok: az engedélyezésekhez kapcsolódó szerzôdések, a beruházáshoz kapcsolódó szerzôdések, finanszírozáshoz kapcsolódó szerzôdések, mû köd te tés hez kapcsolódó szerzôdése. Az elôbbi szerzôdéseket a nukleáris erô mû vek sajátosságainak figyelembevételével a szokásos erô mû-be - ru há zá si, üzemeltetési stb. szerzôdéseknél bôvebben a speciális rendszerek, következmények, nuk leá ris kárfe le lôs ség stb. kérdését is rendezve kell megfogalmazni. Erre és a nagyszámú szerzôdéssel kialakuló bonyolult kapcsolatrendszerre tekintettel, a beruházásban köz re mû kö dô külföldi szállítókra, esetleg befektetôkre a legjobb nemzetközi gyakorlat követésére nemzetközi atom erô mû-lé te sí té - si, finanszírozási tapasztalatokkal bíró jogi tanácsadó bevonása indokolt. TÁRSADALMI ELFOGADÁS, LAKOSSÁGI KOMMUNIKÁCIÓ FELADATAI Az atomerômû-bôvítést kísérô kommunikáció alapelve, a bôvítés sikerének alapvetô feltétele a projekt mögötti közbizalom megteremtése és fenntartása. Ennek érdekében a bôvítés elôkészítése, majd megvalósítása során is prioritásként kell kezelni a nyilvánosságot, illetve a nyílt, ôszinte tájékoztatást. A kommunikáció kiinduló feltétele hogy az atom erô mû bôvítése közügy, annak mindenki érintettje. Az elôbbi, általánosságban megfogalmazott elvek nem helyettesítik a részletesen kidolgozott kommunikációs tervet, sôt éppen a téma közügy jellege miatt nagyon komoly kommunikációs tervezést indokolnak. A projektet kísérô kommunikáció négy alapvetô pillérre épül: Elsô alapelv és a bôvítés kedvezô társadalmi környezetének alapfeltétele a nukleáris energiatermelés kedvezô megítélésének fenntartása és tovább erôsítése. Második alapelv a bôvítéssel kapcsolatos tárgy sze rû, kezdeményezô jel le gû kommunikáció. Ennek érdekében a projekt elôrehaladásával párhuzamosan minden lényeges lépést a lehetô legteljesebb nyilvánosság kell, hogy kísérjen, amelynek korlátait csak az üzleti, illetve biztonsági szempontok jelenthetik. Harmadik alapelv a belsô erôforrások mozgósítása a kommunikáció eszközeivel. Ennek keretében egyrészt az atom erô mû, másrészt az egész MVM Csoport központi kérdésévé kell tenni az atom erô - mû-bô ví tés ügyét, elérve azt, hogy a munkavállalók azonosuljanak a céllal és a bôvítés elsô számú követeként képviseljék azokat szû kebb és tágabb környezetükben. Negyedik alapelv a bôvítésben elsôdlegesen ügyfélként definiálható szervezetek megnyerése. A kommunikáció stratégia eleme tehát, hogy folyamatos párbeszéd keretében minimalizálja az esetleges ellenzô csoportok negatív hatását a bôvítés megvalósulására. A kommunikációs program tehát egy szisztematikusan felépített, a bôvítés teljes ciklusát végigkísérô, folyamatosan végzett tevékenység-együttes, amely kiterjed a kommunikáció szinte valamennyi részterületére. GAZDASÁGSZERVEZÉSI FELADATOK, REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI KAPCSOLATI RENDSZER Az új blokkok paksi telephelyen történô építése és hosszú távú üzemeltetése feltételezi és megköveteli a körülötte lévô társadalmi-gazdasági térség befogadó, együtt mû kö dô támogatását. Az egyre erôsödô, az európai normákhoz, elvárásokhoz közeledô hazai demokrácia joggal várja, hogy az új nukleáris létesítmény a kölcsönös térségi elônyök és az egyenrangú partnerség elvén jöjjön létre. Ezért fontos feladat a térségi kapcsolati rendszer és lehetôség felmérése, elemzése és annak elôkészítése, hogy a majdani beruházót befogadják, másrészt a térségi szereplôk (önkormányzatok, vállalkozások, intézmények, civil szervezetek) érdekeltségüknek megfelelôen aktívan, teljesítményalapúan tudjanak részt venni, köz re mû köd ni a folyamatban és a bôvítés számukra is biztosítsa a fejlôdés lehetôségét. Az új blokkok létesítése, az infrastrukturális háttér biztosítása nagy kihívást jelent a térség és az egész nemzetgazdaság számára. Jelenleg nem rendelkezünk teljes mértékben azzal a humánerôforrással, amely egy ilyen lép té kû beruházás megvalósításához, majdani üzemeltetéséhez szükséges. Jóllehet a technológiai berendezések szállítását, szerelését elsôsorban megfelelô szaktudással rendelkezô, gyakorlott külföldi munkaerô végzi, fontos hogy a hazai munkaerô is mielôbb elsajátíthassa a szükséges szakképzettséget, gyakorlatot szerezhessen annak érdekében, hogy egyrészt a további atom erô mûépí té sek nél aktívan részt vehessen a nemzetközi munkamegosztásban, másrészt az üzemeltetéshez ismerje a technológiai berendezések részleteit. A munkaerôforrás és elhelyezésének biztosítására leg alább az alábbiak elemzése szükséges: Beruházási munkaerôigény felmérése különös tekintettel a folyamatban lévô atom erô mû-lé te sí té - sek tapasztalataira, a szóba jöhetô hazai nagybeszállítók humánerôforrás hátterére. Üzembe helyezési, üzemeltetési munkaerôigény felmérése, a szükséges szak- és irányító személyzet kiképzése. Térségi humánerôforrás-térkép elkészítése, a szóba jöhetô munkaerô-potenciál mobilizálhatósága. Releváns közép- és felsôfokú képzés helyzetének felmérése, a várható munkaerôigény kielégítéséhez szükséges fejlesztési célok meghatározása, a beiskolázás megfelelô arányának elérése. Prognosztizálható munkaerôhiány kezelésének lehetôségei /1 a magyar villamos mûvek közleményei

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások

A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások A hazai szervezett energiapiac és a napon belüli kereskedelem bevezetése és a tőle várható hatások Agenda HUPX bemutatása Miért van szükség ID piacra? ID Piaci design ID piac lehetséges hatásai XBID Projekt

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése

Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése Új atomerőművi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezése 2014.11.12. 1 Legyen? 2 3 Szempontok 4 Szempontok 5 Szempontok 6 Szempontok 7 Szempontok 8 Biztonságos? 9 Kellően biztonságos az autónk? Fék Kézifék

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon

Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Energiaköltségek csökkentése - földgázbeszerzés a szabadpiacon Bali Gábor ENERGIQ Kft. az EnAcTeam tagja www.enacteam.hu 1 Tartalom Mi a tanácsadó feladata a kereskedő és a földgázfelhasználó között? Hogy

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

2014. április 29. 4M piac-összekapcsolás Projektáttekintés

2014. április 29. 4M piac-összekapcsolás Projektáttekintés 2014. április 29. 4M piac-összekapcsolás Projektáttekintés 4M piac-összekapcsolási (4M MC) projekt Cseh-szlovák-magyar és román másnapi kereskedésű piacok ATC alapú összekapcsolása Tagok: cseh-szlovák-magyar-román

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében REKK projekt konferencia Budapest, 2005.december 8. A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében Hatvani György helyettes államtitkár Az energiapolitika lényege Az

Részletesebben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI 1 Társadalmunk mindennapjai

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04-

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. A villamos energiáról Az energia színe : fekete,

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11.

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11. ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade Budapest, 2009. május 11. A nagyfogyasztó régiók importfüggősége növekszik A nagyfogyasztó országok, régiók import szükséglete

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában Vinkovits András, MAVIR Zrt. 2007. augusztus 22. 1 Tartalom Rendszer szabályozhatósága Nehézségek Megoldási lehetőségek Rendszerszintű szolgáltatások

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt

Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt 2017 Szerző: Tamás Zsanett EverHolding Zrt. 2017.01.23. Tiszta Jövő: EverSales és Tinmar Energiakereskedő Együttműködése A Tinmar az egyik legnagyobb román áramkereskedő magánvállalat. A csoport már 2000-es

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás

A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái. Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás A Paksi Atomerőmű bővítése és annak alternatívái Századvég Gazdaságkutató Zrt. 2014. október 28. Zarándy Tamás Az európai atomerőművek esetében 2025-ig kapacitásdeficit várható Épülő atomerőművek Tervezett

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Piacműködtetési célmodell. dr. Gyulay Zoltán piacműködtetési igazgató MAVIR ZRt. 2011. október 27.

Piacműködtetési célmodell. dr. Gyulay Zoltán piacműködtetési igazgató MAVIR ZRt. 2011. október 27. Piacműködtetési célmodell dr. Gyulay Zoltán piacműködtetési igazgató MAVIR ZRt. 2011. október 27. Szűk keresztmetszet kezelés másnapi célmodellje: piac-összekapcsolás áramlásalapú kapacitásszámítással

Részletesebben

Az MVM Csoport közötti stratégiája

Az MVM Csoport közötti stratégiája Az MVM Csoport 201-2020 közötti stratégiája Az új MVM jövőkép Az MVM regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált vállalatcsoport, amely folyamatos innováció mellett felelős, fenntartható és

Részletesebben

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal A megújuló energiák új támogatási rendszere (METÁR) Tóth Tamás Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Az előadás vázlata 1. A METÁR bevezetésének előzményei 2. A METÁR főbb elemei 3. Kérdések

Részletesebben

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat!

GDF SUEZ. Cége velünk csak megtakaríthat! GDF SUEZ Cége velünk csak megtakaríthat! Cége velünk csak megtakaríthat! Időt Pénzt ENERGIÁT Amit biztosan elvárhat tőlünk: földgázt, szakértelmet, egyszerű ügyintézést személyes kapcsolattartó segítségével,

Részletesebben

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6.

www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. www.regions4greengrowth.eu Mátrai Melinda Projektmenedzser, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Nyíregyháza, 2013. június 6. A projekt A megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák ösztönzése és finanszírozási

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Hol tart ma a gázpiaci liberalizáció? Balázs István László osztályvezető Magyar Energia Hivatal

Hol tart ma a gázpiaci liberalizáció? Balázs István László osztályvezető Magyar Energia Hivatal Hol tart ma a gázpiaci liberalizáció? Balázs István László osztályvezető Magyar Energia Hivatal Hol tartunk? 23 fogyasztó lépett ki, az országos fogyasztás kb. 6 %-a 1 fogyasztó saját jogon vállalta a

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára

Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Az ukrán válság rövid távú hatásai Kelet- Közép-Európa és Magyarország gáz ellátásbiztonságára Selei Adrienn és Takácsné Tóth Borbála Verseny és szabályozás 2014 című kötet bemutatása alkalmából rendezett

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

A Magyar Áramtőzsde szerepe és az árakra gyakorolt hatása. Vezérigazgató, HUPX Zrt.

A Magyar Áramtőzsde szerepe és az árakra gyakorolt hatása. Vezérigazgató, HUPX Zrt. A Magyar Áramtőzsde szerepe és az árakra gyakorolt hatása Előadó: MEDVECZKI Zoltán Vezérigazgató, HUPX Zrt. Piaci környezet HUPX Másnapi (Day-Ahead) Piac Adatok, statisztikák A fejlődés irányai Piaci környezet

Részletesebben

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés Dr. Kiss Csaba MKET Elnökhelyettes Alstom Hungária Zrt. Ügyvezető Igazgató 2014. március 18. Az Irányelv története 2011 2012: A direktíva előkészítése,

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András Hatékonyságnövelés és kibocsátás csökkentés, avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András 2011. március 24. Energiaszektoron belül Energiatakarékosság = Hatásfoknövelés, veszteségcsökkenés

Részletesebben

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 2012. június 1. Név: Neptun kód: Vizsga feladatok Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból 1. Tevékenység szerint csoportosítsa a villamosenergia-piac szereplőit! Ahol tud, adjon példát, valamint

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései

A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései A magyar energiapolitika prioritásai és célkitűzései Kádár Andrea Beatrix energetikáért felelős helyettes államtitkár Külgazdasági értekezlet, 2015. június 23. Nemzeti Energiastratégia A Nemzeti Energiastratégia

Részletesebben

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.)

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.) Az energiapiac liberalizálása Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, 1996. jón. 20.) 1997.02.19. Az irányelv életbe lépett 1998.02.19. Harmonizációs feladatok felülvizsgálata

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve

A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve A Magyar Energia Hivatal 2012. évi munkaterve I. BEVEZETŐ A Magyar Energia Hivatalnak (MEH) szélesebb felhatalmazást kell kapnia, képessé kell válnia az Energiastratégia implementációját igénylő tervezési

Részletesebben

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26.

Duna Transznacionális Program. Budapest, 2015 március 26. Duna Transznacionális Program Budapest, 2015 március 26. Tartalom - Danube Transznacionális Program: területi fókusz, prioritások és specifikus célok, költségvetés, ütemezés - Duna Program (DTP) Duna Stratégia

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Visegrád, 2011. április 13. Az energiastratégia pillérei

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A hazai energetika fejlıdésének társadalmi, gazdasági feltételei, jövıképe

A hazai energetika fejlıdésének társadalmi, gazdasági feltételei, jövıképe A hazai energetika fejlıdésének társadalmi, gazdasági feltételei, jövıképe Kaderják Péter Kutatóközpont vezetı BME Energetikus Mester Képzés 2010. november 10. Témakörök A hazai energetika környezetét

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program

Nemzeti Nukleáris Kutatási Program Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont Nemzeti Nukleáris Kutatási Program 2014-2018 Horváth Ákos Főigazgató, MTA EK foigazgato@energia.mta.hu Előzmények 2010. Elkészül a hazai nukleáris

Részletesebben

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével

Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével Az energiarendszerrel együttműködő fogyasztó a szabályozó szemével III. BMF energetikai konferencia 2008. november 25. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály

Részletesebben

IMPLEMENTING INNOVATION IN TRADITIONAL ENERGY EUROPEAN. MET Magyarország Zrt. bemutatkozó prezentáció MARKETS

IMPLEMENTING INNOVATION IN TRADITIONAL ENERGY EUROPEAN. MET Magyarország Zrt. bemutatkozó prezentáció MARKETS IMPLEMENTING INNOVATION IN TRADITIONAL EUROPEAN ENERGY MARKETS MET Magyarország Zrt. bemutatkozó prezentáció Vezérigazgatói üzenet Alapértékünk és egyben sikerünk kulcsa, hogy olyan testreszabott üzleti

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR)

A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) A megújuló energia alapú villamos energia termelés támogatása (METÁR) Dr. Makai Martina helyettes államtitkár Zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.18. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgáz- és villamosenergia-árakra vonatkozó

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben