Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk?"

Átírás

1 Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk? e-delphi kutatás a piackutatásról A Piackutatók Magyarországi Szövetségének 5. Konferenciája november 11. Hotel Mercure Buda

2 Miért ez az előadás címe? Honnan jöttünk, kik vagyunk, hová megyünk? Párhuzam: Gaugin az iparág válsága 2

3 A módszerről és a mostani alkalmazásáról Valamilyen módon a szakértői a témának, vagy alapos ismerettel rendelkeznek a vizsgált jelenségről Fizikailag nem kell találkozniuk a hagyományos levelezést felváltotta az elektronikus platform A kutató mint egyfajta elszámolóház működik közre (a felek véleményét összegzi és keringeti) Mindig több hullámból áll, egyfajta panelkutatás Ki kell jelölni a megfelelő paneltagokat (szakértők esetén el kell fogadniuk egymást növeli a kooperációt) Megfelelő számú paneltagot kell meghívni ez általában 30 és 50 közötti számot jelent ez alkalommal nem teljesülhetett Megfelelő kiinduló stimulus anyagot kell összeállítani nyitott és zárt kérdések, csak nyitott kérdéseket használtam, mert a limitált idő, limitált válaszadót és választ jelentett A következő hullámokban a kutató által szerkesztett anyagot küldjük ki, amelyre a résztvevőknek kell reagálniuk (a vélemények megmagyarázása, bővebb kifejtése) A legvégén egy olyan anyagnak kell összeállnia, amely valamilyen mértékben konszenzusos nem szeretném még befejezni a kutatást Elsőként a paneltagok olvassák a véglegesnek szánt anyagot sokszor ez a legnagyobb motiváló erő a kutatásban való részvételre 3

4 Technikai lépések ebben a kutatásban 4

5 A lépések 1. meghívó küldése ben 5

6 A lépések 2. jelszóval védett aloldal 6

7 A lépések 3. online kérdőív 7

8 A lépések 4. feldolgozás 8

9 A piackutatás történeti helyzete Nyugat-Európában és Magyarországon / a CEE régióban 9

10 A piackutatás a múltban 10

11 A piackutatás utóbbi 15 évének korszakolása A főbb mérföldkövek nem mindig lehet egyértelmű időhatárokat megjelölni A valószínűségi mintavétel és a hagyományos/konzervatív statisztika szerepének erodálódása A személyes, kérdező által végzett interjúkról a CATI-ra, majd az önkitöltős technikákra való váltás illetve az on-line & elektronikus tranzakciós adatgyűjtés Az ügyféloldalon a piackutatási egységek beolvadása a marketing-információs egységekbe (néha ez minőségromláshoz vezet, mert nem tudnak különbséget tenni a különböző értékű kutatások között) Új módszerek (pl. conjoint elemzés) és területek (pl. márkamenedzsmenti eszközök) megjelenése a kutatásban A márkázott piackutatási termékek szerepének növekedése (Megjelent az insight fogalma is, de úgy tűnik, hogy minden szakértő mást ért rajta) Speciálisan magyar lépcsőfokok A nemzetközi hálózatok belépése A hazai kvalitatív forradalom Piaci egyenértékesek megjelenése, megszilárdulása (NMA, TGI, HHP, RA, TAM) 11

12 A számítógépek hatása a kutatásra Mindenekelőtt felgyorsította és egyszerűbbé tette a kutatási folyamatokat Korábban elképzelhetetlen adattömeg lett kezelhető és elemezhető Felgyorsult a kommunikáció (Internet) és az anyagok átadása Az ellenőrzés (például kvótakövetés) és a nyilvántartások vezetése egyszerűbb lett Jobban interpretálhatóvá tette az eredményeket Ma már a felgyorsult tempó miatt nincs idő a hosszú anyagok elolvasására ezért szépen adjusztált, könnyen átlátható interpretációra van szükség Felgyorsult a kommunikáció (Internet) és az anyagok átadása Újrastrukturálódtak a szakmai kompetenciák Laicizálódott az elemzés, már nem csak a felkent specialisták képesek elvégezni ezek a feladatokat Azonban éppen ezért, a laikusok kezében veszélyessé is válhatnak ezek az eszközök, az alaptudományok ismeretének hiánya kutatási műtermékeket eredményezhetnek Lehetővé váltak minden eddiginél szofisztikáltabb elemzési lehetőségek Adatbányászati módszerek (neurális hálók, döntési fák, stb.) 12

13 A menedzsment-tudományok hatása Lényeges kérdés a kutatás jövőbeni fejlődési lehetőségei miatt a tanácsadó iparág behatolása miatt Ügyféloldalról meglehetős szkepticizmust tapasztaltunk a kutatás-kutatók tanácsadás-tanácsadó jellegű átpozicionálását illetően A kutató specializált tudással rendelkezik, így is tekintenek rá Nem a megfelelő emberrel áll kapcsolatban nem a CEO, hanem a marketinges, vagy a kutató a partnere Nincsen meg ezeknek a cégeknek a piaci legitimációja erre a tanácsadó cégek megbízása általában a vállalati politika része (pl. BCG, McKinsey) Projekt alapon dolgoznak, hiába kitűzött program az üzleti folyamatokba való beépülés Sajnos vajmi kevés hatást lehet tetten érni, de azért van néhány példa: A piackutatást a ROI tükrében kezelik, mint egyfajta befektetést (inkább a nyugati országokra jellemző) Piackutatási indexek használata a balanced scorecard rendszerekben A márkamenedzsmenti adatok a menedzsmenti jelentések integráns részévé váltak Lényeges, hogy a rendszerváltással a korábbi makro-ökonómiai orientáltság mikro-ökonómiaira változott (Ny-Eu-ban a szakmát inkább közgazdászok művelik, míg a régióban az egyéb humán tudományok, különösen a szociológia befolyása jelentős) 13

14 A tudományos alapkutatások hatása A fenti kutatások eredményei segítettek, hogy a korábbi nice to know eredmények helyett must to have eredményeket adjunk át a megbízóknak a következő eszközök útján: Új viselkedésmodellek Új marketingmodellek Új statisztikai módszerek 14

15 A piackutatás jelene 15

16 Az európai helyzet A nyugat-európai piackutatási forgalom visszaesésének okai: a gyengélkedő gazdaság ellenvélemény: a piackutatási büdzsék nem közvetlenül a GDP növekedésétől függenek, hanem inkább a médiaköltéstől, így a növekedés ebben az iparágban akkor is elképzelhető (illetve gyorsabb lehet), ha a gazdasági növekedés nem kedvező a kis specializált cégek megjelenése (forgalmuk nem jelenik meg a statisztikai összesítésekben) a tanácsadók beszüremlése az iparágba A piackutatási brókerek szerepének növekedése (például PR cégek) Az online kérdezések arányának rendkívüli növekedése Ny- Eu-ban, ez a költségek csökkenésével és költések szinten maradásával a projektek száma nő 16

17 Ahogy minket látnak A tőlünk nyugatra élők más szemmel látnak minket Nyugat-európai válaszadóink (csakúgy mint Dél-Amerikára és Ázsia fejlettebb régióira) térségünkre úgy tekintenek, mint Európa jövőbeli növekedésének lehetséges motorjára A jövőbeni várt évi 3-4% európai növekedésből 1% régiónknak lesz köszönhető ennek elsődleges oka a vásárlóerő folyamatos növekedése A fogyasztás a régióban nem csak mennyiségében, hanem struktúrájában is átalakul pl. utazás, fejlett szolgáltatások igénybevétele, mert az alapvető fogyasztási szükségleteiket a fogyasztók már kielégítették Ezekben az országokban a fogyasztási javak, illetve a fogyasztási minták esetében ugrás figyelhető meg, nem követik végig történetileg a fejlettebb országok lépcsőfokait (pl. mobiltelefónia) Míg Nyugat-Európában az idősebbekre kezdenek fókuszálni marketingben, addig régiónkban a fiatalok költése mozgatja a piacot (az itt is elöregedő lakosság ellenére) A régió stabil politikai helyzete + Magyarországon a viszonylag alacsony munkanélküliség vonzó a befektetőknek 17

18 Ahogy mi látjuk magunkat Eltérő helyzetértékelést adtak a régióban élők A közép-európai válaszadók nem látják ezt a motor szerepet és az EU csatlakozásnak nem tulajdonítanak olyan azonnali hatást, mert a legalábbis a magyar korai piacnyitás a nyugati szereplőket már régen idevonzotta Ami növekedés várható, leginkább a bérszintek, így megbízási díjak EU standardokhoz való konvergálásából fakad Az itteni piacokon inkább a nemzetközi hálózatok dominanciája, a piac koncentrációja figyelhető meg (már most is) A nyugat-európai marketingszakmai standardokhoz való közelítés, új módszerek átvétele eddig Magyarországon nem annyira előtérben álló marketingeszközöket, technikákat hoz be (1-on-1 marketing CRM+piackutatás), de nem biztos, hogy főként a piackutatás profitál belőle A legnagyobb cseh piackutató cég vezetője messze eltúlzottnak ítéli a régióra vonatkozó becsléseket 18

19 Közép-európai sajátosságok Közép-európai sajátosságot jelent Viszonylag kicsi piacok (kivéve a közepes nagyságú Lengyelországot) viszonylag kevés versengő márka A kisebb vásárlóerő szegényesebb piac A rendszerváltás előtt jelenlévő márkák reneszánsza visszahatásként a nemzetközi márkák inváziójára (bár azt kell látni, hogy a régi márkák jó részét is a multik élesztik fel kivéve Csehország) A régió fogyasztói nagyszámban, főként a városi lakosság, újdonságkeresők (bár ez a sajátosság gyöngülni látszik), illetve rendkívül árérzékenyek lényeges az FMCG-ben a tudatos vásárlás lassú terjedése (pl. összetevők vizsgálata) A nyugati résztvevők szerint a régió piackutatói nagyobb vállalkozói kedvvel és sikerorientáltabban viselkednek, mint az alkalmazotti szemléletű nyugati pályatársaik A specializálódott kutatócégek hiánya 19

20 Magyar sajátosságok A vásárlási és fogyasztási szokásokat drámai módon átalakította a kiskereskedelem gyors koncentrálódása A korábban el nem érhető nemzetközi márkák széles körben terjedtek el konvergencia és uniformizálódás A bevásárlóközpontok megjelenése a vásárlás rendjét és a fogyasztás szerkezetét is megváltoztatta A vásárlási szokások átalakulása főként a városlakó, közepes és annál magasabb jövedelemmel élőket érinti A kutatási iparágat vizsgálva hazai sajátosságként említik a rendkívül alacsony árszintet ami a szükséges fejlesztések forrásának hiányát okozza illetve azt a nem kívánt helyzetet idézi elő, hogy a megrendelő éppen a hozzáadott értéktől esik el, hiszen az iparági szereplőknek újabb és újabb munkák után kell járniuk a további elemzések helyett 20

21 A piackutatás jövője 21

22 A szakma jövőbeli fejlődését befolyásoló faktorok A jövőben a finom motivációs kutatások és a nemlineáris modellek nagyobb térnyerése, eszközoldalról pedig az Internet és a digitális technikák nagyobb mérvű használata várható Áttérés az online adatfelvételre Új technológiák felhasználása (GfK Wristwatch, TNS- Arbitron eszközök) Még fejlettebb elemzési eszközök alkalmazása A piackutatás és a CRM adatbázisok integrációja A kutatók szeretnének tanácsadás felé mozdulni Hasadás következik be a nagy adatszolgáltatók és a kicsi specializált cégek között 22

23 Az EU csatlakozás hatása A feltételezett hatások (amelyek jelentőséggel bírnak a kutatásban is) Ugyan a nagy nemzetközi szereplők a megrendelői oldalon már a csatlakozás előtt megjelentek a régió országaiban, de a kis és közepes méretű vállalkozásoknak a mostani feltételek kedveznek (főként nyugati vélemény) A regionális piaci lépések is megszaporodnak pl. lengyel vállalatok magyarországi és magyar vállalatok lengyelországi terjeszkedése Az iparág szereplői költségeik csökkentése érdekében kitelepítik a munkaerőigényes feladatokat (adatfeldolgozás, CATI rendszerek) a magasan képzett, olcsó munkaerővel rendelkező régiós országokba Még nagyobb lesz a nyugatról induló tudástranszfer (a külföldi szereplők természetesen látnak jelentős módszertani elmaradásokat is) Az új országok integrációja miatt a kulturális kölcsönhatás a régi és az új EU országok között felerősödik (a mainstream kultúrákra értendő) a páneurópai, nemzetközi kultúra színesedése és a nemzeti kultúrák globalizálódása várható. Ez a nemzetközi márkákat segítheti 23

24 Feltárás Megfigyelés Tesztelés Elemzés Modellezés Tanácsadás 24

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Általános helyzetértékelés

Általános helyzetértékelés 1 Bevezető A civil szektor jelentős utat járt be Magyarországon a rendszerváltás óta, így rengeteg értékes tudás halmozódott fel, aminek megfelelő feldolgozása a szektor fennmaradásának és továbblépésének

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete

Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (34 56. o.) Kutatás-fejlesztés és innováció a nemzetköziesedés tükrében a magyar információtechnológiai ágazat kisés középvállalatainak esete CSONKA LÁSZLÓ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI...

TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 2. AZ ÚJ GAZDASÁG FOGALMA ÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI... 5 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 5 ÁBRAJEGYZÉK... 7 TÁBLÁZATJEGYZÉK... 8 1. BEVEZETÉS... 9 1.1. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA... 9 1.2. A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI, KUTATÓI KÉRDÉSEK... 11 1.3. ALKALMAZOTT

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA

A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJA Fő fejezetek: Vezetői összefoglaló A magyar textil- és ruhaipar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája Stratégiai

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZERKERESKEDELEMBEN DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA MEZŐGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI, MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MIKROBIOLÓGIA INTÉZET HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI-, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

DOMOKOS ERNŐ KRÁJNIK IZABELLA A marketingkutatás szerepe a működő piacgazdaságban... 3

DOMOKOS ERNŐ KRÁJNIK IZABELLA A marketingkutatás szerepe a működő piacgazdaságban... 3 Tartalomjegyzék DOMOKOS ERNŐ KRÁJNIK IZABELLA A marketingkutatás szerepe a működő piacgazdaságban.................... 3 CSISZÁRIK MIKLÓS Az ipari parkok helye, szerepe és jelentősége Magyarország területfejlesztésében

Részletesebben

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999)

Egy nonprofit szervezet Magyarországon (1994-1999) BEVEZETÕ Az esettanulmány egy magyar civil szervezetet kíván bemutatni, amely rendkívül nagy társadalmi-, gazdasági mozgások - a rendszerváltás - idején jött létre, alakította ki szervezeti rendjét, mûködési

Részletesebben

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS

NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS NAGY WEBÁRUHÁZ FELMÉRÉS 2013 Copyright @ 2013 WebShop-Experts Kft. Minden jog fenntartva. A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével, és a szerző előzetes jóváhagyásával idézhetőek. Címünk:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5

Tartalomjegyzék. Vállalkozók Európában 3 BEVEZETŐ...5 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...5 I. AZ EURÓPAI UNIÓ NYOMDAIPARÁNAK HELYZETE ÉS HELYE AZ EURÓPAI NYOMDAIPARON BELÜL...6 II. I.1. AZ EURÓPAI UNIÓ FELDOLGOZÓIPARÁNAK HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE...6

Részletesebben

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI,

A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, 2015/I. pp. 13-28. ISSN: 2062-1655 Tömöri Mihály 1 A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, AVAGY TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK A KISKERESKEDELEMBEN BEVEZETÉS Az utóbbi évtizedekben a gazdaság és a társadalom világméretű

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HR- I N N O V Á C I Ó K U T A T Á S I P R O J E K T A M E N N Y I B E N T O V Á B B I I N F O R M Á C I Ó K AT I G É N Y E L A K U T A T Á S E R E D M É N Y E I V E L K A P C S O L

Részletesebben

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM,

DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG, HÁLÓZATOS TÁRSADALOM, MODERN KORMÁNYZÁS Szerkezet I. Digitális Magyarország Bevezetés 0. A Digitális Magyarországhoz kapcsolódó definíciók 1. Hálózatosság és modernizáció 2. Modernizáció

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON RÉGIÓK ÉS NAGYVÁROSOK INNOVÁCIÓS POTENCIÁLJA MAGYARORSZÁGON SZERKESZTETTE GROSZ ANDRÁS RECHNITZER JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI TRENDEK

INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI TRENDEK MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 164. sz., 2003. május Szigetvári Tamás INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI TRENDEK A VILÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON 1. Az ICT szerepe a gazdaságban. Az információtechnológiai

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA

OTDK-DOLGOZAT. Pankotay Fruzsina Magda BA OTDK-DOLGOZAT Pankotay Fruzsina Magda BA 2013 A FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OSZTRÁK MAGYAR SZLOVÁK HATÁRTÉRSÉGBEN THE OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE TO BECOME ENTREPRENEURS IN THE AUSTRIAN-HUNGARIAN-SLOVAKIAN

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése: Kutatási eredmények és prevenciós megközelítések

A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése: Kutatási eredmények és prevenciós megközelítések A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése: Kutatási eredmények és prevenciós megközelítések Albert Fruzsina & Tóth Olga YouPrev 1 1 Bevezetés 4 2 Háttér 5 3 A fiatalkori bűnelkövetés megelőzésének

Részletesebben

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE,

A CMS RENDSZEREK MAGYARORSZÁGI JÖVŐJE, BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Kérdésem első részére a 2014 elején,

Kérdésem első részére a 2014 elején, Growth from Knowledge 2014/2 KEDVES PARTNERÜNK! Idei második számunkban visszakanyarodunk az alapokhoz és újra a fogyasztót vesszük górcső alá. Vajon biztosan ismerjük? A marketingtervek alapjai napjainkban

Részletesebben