Logistics Economics and trade 2. Office equipment. Irodai berendezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logistics Economics and trade 2. Office equipment. Irodai berendezések"

Átírás

1 Logistics Economics and trade 2 Office equipment Irodai berendezések 1 calendar naptár 2 desk íróasztal 3 desk diary (BrE) / databook (AmE) határidőnapló 4 desktop computer asztali számítógép 5 document okmány/dokumentum 6 fax machine faxgép 7 filing cabinet (BrE)/file cabinet (AmE) iktató 8 flatbed scanner asztali szkenner 9 monitor monitor 10 mouse egér 11 mouse mat (BrE) / mouse pad (AmE) egérpad 12 noticeboard (BrE) / bulletin board (AmE) hirdetőtábla 14 photocopier fénymásoló 15 printer nyomtató 16 swivel chair forgószék 17 tray tálca 18 wastepaper basket papírkosár 19 water cooler vízadagoló gép 20 work station/ PC személyi számítógép/pc

2 Stationery/ Office supplies ballpoint pen calculator clipboard correction fluid drawing pin (BrE) / thumbtack (AmE) envelope rubber (BrE) / eraser (AmE) file folder fountain pen highlighter/ marker hole punch notebook / notepad paper clip pen holder pencil plastic wallet ring binder ruler scissors sticky tape stapler sticky notes Conference facilities audio-visual equipment broadband capacity (of a room) chairperson conference centre digital projector flipchart fully-equipped handout internet access meeting room microphone organising committee participant screen speaker speaker venue Irodaszerek golyóstoll számológép csipeszes irattábla javító festék rajzszeg boríték radír/törlőgumi akta iratgyűjtő/mappa töltőtoll szövegkiemelő lyukasztó jegyzettömb gemkapocs tolltartó ceruza műanyag irattartó gyűrűs iratgyűjtő vonalzó olló ragasztószalag tűzőgép ragadós cetlik Konferencia berendezések audio-vizuális berendezés szélessávú befogadóképesség (teremé) (levezető) elnök konferencia központ kivetítő/projektor flipchart tábla teljesen felszerelt kiosztott anyag internetes hozzáférés tárgyalóterem mikrofon szervező bizottság résztvevő vetítővászon/képernyő hangszóró/megafon előadó helyszín 2

3 Seating arrangements A székek elrendezése boardroom style tárgyaló stílus theatre style színházi stílus banquet style bankett stílus classroom style osztálytermi stílus 3

4 Useful phrases Starting a presentation A prezentáció kezdésekor Good morning / afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Shall we start then? Kezdhetjük? I m here to tell you about (e-learning). (Az e-learning-ről) szeretnék beszélni Önöknek. The subject/ topic of my presentation is (e-learning). A prezentációm témája (az e-learning). First of all, I m going to talk about (the idea of e-learning). Mindenekelőtt (az e-learning lényegéről) fogok beszélni. Next, we ll discuss (the advantages of e-learning). Ezt követően megbeszéljük (az e-learning előnyeit). Finally, I d like to consider (the cost of e-learning). Végezetül szeretném áttekinteni (az e-learning költségeit). Moving on to another subject Rátérés más témára Let s now turn to (some online study programs). Most pedig térjünk rá (néhány online tanulási programra) Now let s move on to Most pedig térjünk át a.. Describing visuals Az illusztrációk ismertetése As you can see from the graph, (e-learning is less expensive than traditional education). Ahogyan a grafikonról láthatják (az e-learning olcsóbb, mint a hagyományos oktatás). Let s take a look at the figures. Vessünk egy pillantást az adatokra. The next slide shows (the cost of e-learning services). A következő kép (az e-learning költségeit) mutatja. To illustrate this point, let s look at Ennek illusztrálása céljából vessünk egy pillantást a. Finishing the talk Az előadás befejezésekor That s all I have to say about (e-learning). Ennyit szerettem volna mondani (az e-learning-ről) Are there any questions? Vannak kérdések? I d like to recap the main points. Szeretném összegezni a lényeges pontokat. Thank you for your attention! Köszönöm a figyelmet! That brings me to the end of my talk. Ezzel előadásom végére értem. The job market apprentice be self-employed boss colleague/workmate contract do shift work earn employ employee employer get a promotion get sacked/fired go on strike job consultant occupation pay position/post resign retire retrain staff take leave trade union trainee unemployed unemployment unemployment benefit wage work as (a teacher/ accountant) work overtime working conditions workplace A munkaerőpiac inas/tanonc magánvállalkozó főnök kolléga/munkatárs szerződés váltott műszakban dolgozni keresni (pénzt) alkalmazni alkalmazott/munkavállaló alkalmazó/munkaadó előléptetést kapni elbocsájtani/kirúgni sztrájkba lépni pályaválasztási tanácsadó foglalkozás/szakma fizetni/fizetés állás/pozíció visszavonulni nyugdíjba vonulni átképezni személyzet/állomány szabadságra menni szakszervezet gyakornok munkanélküli munkanélküliség munkanélküli segély bér (tanárként/könyvelőként) dolgozik túlórázni munkavégzési feltételek munkahely 4

5 Employee benefits bonus career development childcare benefits company car company pension scheme employee discount flexible hours/ flexitime national insurance park private healthcare social club sports club subsidised cafeteria transport (BrE) / transportation (AmE) benefits Useful phrases Business communication Alkalmazotti / Béren kívüli juttatások prémium életpálya tervezés gyermekgondozási segély cégautó nyugdíjbiztosítási tervezet árengedmény az alkalmazottak részére rugalmas munkaidő társadalombiztosítás parkolás magán betegellátás szociális klub sport klub étkezési hozzájárulás közlekedési költség hozzájárulás Arranging to meet Találkozás megszervezése We need to meet about (the new project). Találkoznunk kell (az új projekttel kapcsolatban). We can arrange a meeting for (Thursday)? Megbeszélhetünk egy találkozót (csütörtökre)? Is (three o clock) OK for you? (Három órakor) megfelel Önnek? I ll just check my diary. Megnézem az előjegyzési naptáramat. I m afraid I m busy then. Attól tartok, akkor nem lesz jó. How about (Friday afternoon)? Mit szólna (péntek délutánhoz)? What time are you free? Önnek mikor jó? (5.30) is good/ fine for me. (5.30) megfelel. Shall we say (in my office)? Akkor legyen (az irodámban)? I ll see you in (your office), on (Friday) at (5.30). Találkozunk az (ön irodájában) (pénteken) (5.30-kor). See you then. Viszlát akkor! Money and banking bank clerk bank manager be in debt bonds borrow from sb cash machine/ cashpoint/ ATM (automated teller machine) cashier change (euros) into (forint) coin creditworthy current account (BrE) / checking account (AmE) deposit do a money transfer / wire money exchange rate foreign currency get credit have an overdraft interest invest in (funds / stock market) lend to sb mortgage note (BrE) / bill (AmE) online banking open a bank account pay / put / deposit money in an account pay bills online pay off / repay a loan receive a bank statement savings account shareholder shares spend money (on sth) stock exchange stockbroker take out/withdraw money Pénz és banki ügyek banktisztviselő bankigazgató tartozni rögzített kamatozású értékpapírok kölcsönözni valakitől bankjegykiadó automata pénztáros váltani (eurót forintra) aprópénz/pénzérme hitelképes folyószámla betét pénzt átutalni árfolyam deviza hitelhez jutni folyószámlahitel/hiteltúllépés kamat befekteni (pénzalapba/tőzsdén) kölcsönözni valakinek jelzálog bankjegy számítógépes banki tevékenység bankszámlát nyit számlán pénzt letétbe helyez internetes átutalással fizetni a számlákat kölcsönt törleszteni/visszafizetni bankszámlakivonatot kapni takarékszámla részvényes részvények pénzt költeni (valamire) tőzsde tőzsdeügynök/bróker pénzt kivenni 5

6 Useful phrases Talking about money What s the current (forint-euro) exchange rate? So how much do I owe you? Can I pay by credit card/ in cash? We don t accept cards. I d like to know how much I have in my bank account. Money in this account will earn (6%) interest. Is there a cash machine near here? Could you give me a receipt? Accounting account ledger accounts payable (AP) accounts receivable (AR) assets auditor balance sheet bookkeeper cash flow certified accountant chief accountant deal with the payroll equity financial statement invoice keep accounts liabilities prepare a budget profit and loss (P and L) statement record revenues and expenses stock-taking (BrE)/ inventory control (AmE) Taxes abolish tax (on sth) annual income be tax exempt calculate tax depreciate file a tax return/ tax declaration fiscal offence impose tax (on sth) Inland Revenue (BrE)/ Internal Revenue Service (IRS) (AmE) loss profit receive a tax refund/ a tax rebate revenue office tax advisor tax-deductible expenses tax deduction/tax relief tax inspector tax office taxpayer tax rate taxable tax-free Types of tax corporate income tax (CIT) excise personal income tax (PIT) inheritance tax property tax sales tax value added tax (VAT) / goods and services tax (GST) stamp duty Beszélgetés a pénzről Mi a jelenlegi (forint-euro) árfolyam? Tehát mennyivel tartozom önnek? Fizethetek hitelkártyával/készpénzzel? Kártyával történő fizetést nem fogadunk el. Szeretném tudni, hogy milyen összeg van a bankszámlámon. A számlán elhelyezett összeg 6%-ot kamatozik. Van a közelben bankjegykiadó automata? Tud számlát adni? Könyvelés főkönyv/számlakönyv könyv szerinti tartozások könyv szerinti követelések aktívák/követelések könyvvizsgáló/ellenőr üzleti mérleg/mérlegbeszámoló könyvelő készpénzforgalom könyvvizsgáló főkönyvelő bérszámfejtést végezni törzsrészvény pénzügyi kimutatás számla számlát vezetni tartozások költségvetést készíteni nyereség és veszteség kimutatás bevételek és kiadások kimutatása leltározás/készletfelvétel Adók adót megszüntetni éves jövedelem adómentes adót kiszámolni értékcsökkenést szenved/értékcsökkenést leír adóbevallást iktatni pénzügyi szabálysértés adót kivetni (valamire) Állami Adóhatóság veszteség nyereség adóvisszatérítést kapni adóhivatal adótanácsadó az adóból levonható költségek adólevonás adóellenőr adóhivatal adófizető adókulcs adóköteles adómentes Az adó típusai társasági nyereségadó fogyasztási adó személyi jövedelemadó (SZJA) örökösödési/hagyatéki adó ingatlanadó/vagyonadó forgalmi adó általános forgalmi adó (ÁFA) bélyegilleték (illetékbélyegen lerovandó adó - US) 6

7 Describing trends average pay decrease / fall/ go down dramatically economic trend fall/decrease in sth gross domestic product (GDP) increase/rise in sth increase/rise/ go up inflation remain stable sharply slightly A tendenciák ismertetése átlagfizetés csökkenni drámai módon gazdasági trend valaminek a csökkenése bruttó hazai termék (GDP) valaminek a növekedése növekedni infláció tartós marad élesen/erősen alig/kissé bar chart oszlopdiagram table táblázat diagram diagram pie chart kördiagram line chart/graph grafikon Useful phrases Describing trends (Sales) rose by (1%). There was a decrease in (sales). (Unemployment) has remained stable at (19%). (Production) went down dramatically from (100 to 63 units per day). (Salaries) increased by (7%). (Exports) fell slightly. (Production costs) rose sharply. A tendenciák ismertetése Az (eladások) (1 %-kal ) nőttek. Csökkentek (az eladások). A (munkanélküliség) változatlanul (19 %-on) maradt. A (termelés) mértéke nagymértékben csökkent (napi 100-ról 63 egységre). A (fizetések) (7%-kal) nőttek. Az (export) kissé visszaesett. A (termelési költségek) erősen növekedtek. 7

8 Negotiations bargain over the price competitive price compromise fee give sb a a discount make a deal negotiate (the price/ the offer) reach an agreement terms and conditions Useful phrases Negotiating So will you take (the car / the notebook)? Do we have a deal? The price is a little too high at the moment. What if I throw in a free (CD player / battery)? What if we lower the price by (10%)? If you pay cash, we ll give you a (5%) discount. If I said ( 12,000), would you take it? Don t forget that it has a (one-year) guarantee. Is that really your best offer? That is my final offer. Let me check with my sales manager. Does that include a free service? Oh yes, that s standard. Great, it s a deal. Tárgyalások tárgyalni az árakról versenyképes ár kiegyezni díj árengedményt adni megállapodni/üzletet kötni megvitatni (az árat/ajánlatot) megegyezésre jutni szerződési feltételek Tárgyalás Tehát megveszi (a kocsit/számítógépet)? Megegyeztünk? Jelenleg kissé magas az ár. És ha felajánlanánk egy ingyenes (CD lejátszót/ akkumulátort)? Mi lenne, ha csökkentenénk az árat (10%-kal)? Ha készpénzzel fizet, (5%) árengedményt adunk. Ha azt mondom ( font), akkor megveszi? Ne felejtse el, hogy (1 éves) garancia van hozzá. Tényleg ez a legjobb ajánlata? Ez a végleges ajánlatom. Szeretném megbeszélni az értékesítési igazgatóval. Ez ingyenes szervízt is magában foglal? Igen, ez általános szolgáltatás. Rendben, megegyeztünk. 8

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your

Around 5 in the afternoon. Délután 5 óra körül. Kijelentkezés nálunk reggel 10.30-ig van. Check out time is at us 10.30 a.m. But we can deposit your Hello! Good morning, good evening!( general greeting Ált. üdvözlés): jó reggelt, jó estét! Do you speak English? Beszél angolul? Tud magyarul? Do you know Hungarian? Only a little. Csak egy keveset. Hányan

Részletesebben

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad,

ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, ability képesség able, to be able to képes vmire about / around kb. above fent, fenti above-average átlag feletti academic tudományos accept elfogad, felvesz accept an offer elfogad ajánlatot access to

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

MOD. Income and assets Jövedelem és vagyon. Purpose of this form Az űrlap célja. Your partner Az Ön házastársa vagy élettársa

MOD. Income and assets Jövedelem és vagyon. Purpose of this form Az űrlap célja. Your partner Az Ön házastársa vagy élettársa Income and assets Jövedelem és vagyon IA Your partner házastársa vagy élettársa MOD For more information További információ kérhető az alábbi módon What else you will need to provide Mit kell még ezen

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005 Össze ál lí tot ta: Péter

Részletesebben

mailingleitner hungary

mailingleitner hungary adó OLDAL 1/13 JÚLIUS 2015 recent PAGE 1/13 JULY 2015 Tisztelt Ügyfeleink! Dear Clients, érintő Personal income érintő rules of ation types Hírlevelünkben a 2015. első félévében kihirdetett fontosabb adóról

Részletesebben

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012

Tax & Legal Alert. Hungary Issue 499 27 November 2012 Tax & Legal Alert Hungary Issue 499 27 November 2012 Az alábbi hírlevelünkben összefoglaljuk a nemrég napvilágot látott adóváltozásokat az innovációs járu lék, a válságadók, a Robin Hood és a távközlési

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2 4 6 8 9 10 15 16 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

The main differences between Slovakian and Hungarian tax system

The main differences between Slovakian and Hungarian tax system Acta Oeconomica Kaposváriensis (2008) Vol 2 No 2, 9-18 Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár The main differences between Slovakian

Részletesebben

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary

Bevezetı PART 1. Section A Grammar Summary Bevezetı Az Idegennyelv I. c. jegyzet az angolt, mint idegennyelvet tanuló I. évfolyamos hallgatók számára készült és tartalmazza mindazokat a témákat, amelyeket a tanterv elıír számukra. A jegyzet négy

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

Table of Contents. Brief introduction of Equilor

Table of Contents. Brief introduction of Equilor 2013 Annual Report Table of Contents Summary: financial and corporate information Management Report Equilor Divisions Financial Statement Independent Auditor s Report 4 6 9 17 27 Bálint Szécsényi András

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

on point Budapest City Report Q2 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. második negyedév

on point Budapest City Report Q2 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. második negyedév on point Budapest City Report Q2 21 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 21. második negyedév 2 On Point Q2 21 Economy / Investment The new government has been inaugurated and published their reform plans Gazdaság

Részletesebben

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk!

NewsFlash. Adóváltozások 2007. Tax changes 2007. Kedves Ügyfelünk! NewsFlash Adóváltozások 2007 Tax changes 2007 PricewaterhouseCoopers Kft. Telephone: (36-1) 461-9100 Facsimile: (36-1) 461-9101 Internet: www.pwc.com/hu Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda Telephone: (06-1)

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév

on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév on point Budapest City Report Q4 2010 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 2010. negyedik negyedév 2 On Point Q4 2010 Economy / Investment Favourable family taxation and new media law exemplifies the work of

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q2 2012. 2012.második negyedév

Budapest City Report. Budapesti Ingatlanpiaci Körkép Q2 2012. 2012.második negyedév Budapest City Report Q2 212 Budapesti Ingatlanpiaci Körkép 212.második negyedév 2 On Point Budapest City Report Q2 212 Economy/Investment Economy On July 17t h, Hungary started the highly anticipated credit

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben