Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 KSH: Cégjegyzék szám: PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, március 26.

12 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet I. Általános rész I/1. A Takarékszövetkezet bemutatása Cégjogi forma: szövetkezet Alapítási időpont: év A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységét a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló többször módosított évi CXII. törvény ( től a évi CCXXXVII. törvény), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján végzi. A tevékenység felsorolását az Alapszabály tartalmazza. A szövetkezet székhelye: 9090 Pannonhalma, Dózsa u. 1. Elnök-ügyvezető igazgató: Unger György Ügyvezető: Bognárné Mondovics Renáta I/2. A Takarékszövetkezet számviteli politikája A Takarékszövetkezet számviteli politikáját a számviteli törvény és a hitelintézetre vonatkozó speciális beszámolási és könyvvezetési előírások figyelembevételével alakította ki. A takarékszövetkezet évi éves beszámoló elkészítésekor az alábbi főbb jogszabályok előírásait vette figyelembe: a többször módosított évi C. törvény a számvitelről, a módosított 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet a hitelintézetek és pénzügyi vállalakozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól, a többször módosított évi LXXXI tv. a társasági adóról és az osztalékadóról, 2

13 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet a többször módosított évi CXII. tv a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, a évi CXXXV. törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról, a fenti jogszabályok alapján a Takarékszövetkezetre vonatkozó felügyeleti előírások, valamint belső szövetkezeti szabályok. A Takarékszövetkezet kettős könyvvitelt vezet, az éves beszámolóját a hitelintézeti beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló kormányrendelet előírásai figyelembevételével készítette el. A évi éves beszámoló fordulónapja: tárgyév december 31. A mérlegkészítés időpontja: január 31. Az eszközök és források értékelése A Takarékszövetkezet a forgóeszközeit és a befektetett eszközeit beszerzési értéken, illetve értékvesztéssel csökkentett értéken értékelte és szerepeltette a mérlegében, figyelembe véve a számviteli kormányrendeletben és a Takarékbank által kiadott évi beszámoló összeállításánál már alkalmazandó Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalékképzési Szabályzat által előirt értékvesztési és céltartalék képzési kötelezettséget. A Takarékszövetkezet forrásait könyvszerinti értéken értékelte. Értékvesztés, céltartalék A Takarékszövetkezet főkönyvi könyvelésében az eszközök között követel összeggel szerepeltetve mutatja ki a tulajdonosi részesedések után, valamint az ügyfelekkel szembeni követelések után megképzett értékvesztés összegét. A mérleg forrás oldalán mutatja ki a függő és biztos kötelezettségekre képzett céltartalékokat. Az eszközök értékcsökkenése 3

14 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A jogszabályok alapján a Takarékszövetkezet az értékcsökkenési leírás elszámolásánál az alábbiak szerint járt el: az értékcsökkenés elszámolásának módszereként a bruttó érték alapján meghatározott lineáris értékcsökkenést alkalmazta a ,- forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolta el az immateriális javaknál a számviteli politika szerint megállapított értékcsökkenési leírást vette figyelembe az értékcsökkenési leírást az üzembe helyezés, használatbavétel napjától számolta el Könyvviteli zárlat és leltározás A Takarékszövetkezet havonta főkönyvi kivonatot készített. A Takarékszövetkezet a könyvek év végi zárásához, az éves beszámoló elkészítéséhez leltárt készített, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg forduló napján meglévő eszközeit és forrásait. II. A Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése a). Vagyoni helyzet bemutatása Az adózás előtti eredmény: A mérleg főösszeg : eft eft 4

15 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Eszközök összegének és összetételének alakulása Megnevezés év eft Aránya % év eft Aránya % összege Változás %-a 1. Pénzeszközök , , ,64 2. Állampapírok , , ,61 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések , , ,87 4. Ügyfelekkel szembeni követelések , , ,75 5. Hitelviszonyt megtest. értékpapírok befekt. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7. Részvények, részesedések befek.i célra , , ,02 8. Részvények, részesed. kapcsolt vállalkozásban , ,10 0 0,00 9. Immateriális javak , , , Tárgyi eszközök , , , Egyéb eszközök , , , Aktív elhatárolások , , ,62 Összesen , , ,53 Az összes eszköz a bázishoz viszonyítva 5,53%-al, eft-tal magasabb, mivel a forrásnövekedés következtében nőtt az ügyfeleknek és az állampapírokba kihelyezhető állomány. Az összetételben az állampapírok és a hitelintézetekkel szembeni követelések között átrendeződés történt. A tárgyi eszközök és az immateriális javak csökkenése az elszámolt értékcsökkenésből adódik. 5

16 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Források összegének és összetételének változása 2012.év Aránya 2013.év Aránya Változás Megnevezés eft % Ft % összege eft %-a 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek , , ,49 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek , , ,89 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló köt , , ,86 4. Egyéb kötelezettségek , , ,47 5. Passzív időbeli elhatárolások , , ,63 6. Céltartalékok , , ,45 8. Jegyzett tőke , ,80 0 0, Tőketartalék , ,21 0 0, Általános tartalék , , , Eredménytartalék , , , Lekötött tartalék , , , Értékelési tartalék , , ,14 15.Mérleg szerinti eredmény , , ,27 Összesen , , ,53 A források összetételében a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek az előző évhez viszonyítva több mint kétszeres részarányt képviselnek, melyet az MNB által meghirdetett Növekedési Hitelprogram keretében folyósított hitelek forrásául felvett refinanszírozási hitelállomány mértéke okozott. A kibocsátott értékpapírok csökkenésének oka, hogy az ügyfelek más típusú megtakarítási formákba helyezték át betétjüket, így az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek állománya nőtt. A céltartalék állomány csökkenése az általános kockázati céltartalék eredménytartalékba történő átvezetésének következménye, ami az MTB 6

17 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Zrt. által kiadott évi beszámoló összeállítása során is alkalmazandó Számviteli Politika előírásának megfelelően történt. A lekötött tartalék eft összegben a Takarékszövetkezet eredményéből fejlesztésre lekötött, még fel nem használt tartalékot tartalmazza. Mérlegfőösszeg alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,53 A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege a bázishoz viszonyítva 5,53 %-kal nőtt, melynek oka a betétállomány és a Takarékbanktól refinanszírozásra felvett hitelállomány nőtt. A felvett hitelállomány növekedését a Növekedési Hitelprogram keretében felvett 602 MFt refinanszírozási hitelállomány okozta. Saját tőke alakulása adatok eft-ban év év Változás Összeg % ,15 A Takarékszövetkezet saját tőkéje a bázishoz viszonyítva 6,15 %-kal nőtt, mely a évi mérleg szerinti eredményből, illetve - a Takarékbank által kiadott Számviteli Politika előírásainak megfelelően - az eredménytartalékba átvezetett általános kockázati céltartalékból származik. 7

18 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Szavatoló tőke alakulása év év adatok eft-ban Változás Összeg % ,54 A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje 0,54 %-os mértékben növekedett 2013-ban. b). Pénzügyi - likviditási helyzet elemzése A Takarékszövetkezet éves likviditása folyamatosan biztosított volt. A kötelező jegybanki tartalékolásnak folyamatosan eleget tett, melyet a melléklet tartalmaz. c). Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulása adatok eft-ban A fontosabb vagyoni mutatók alakulása Saját tőke Összes forrás Tőkeerősségi mutató 8,07% 8,12% Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Saját tőke növekedés mértéke 2,52% 3,18% Saját tőke Kötelezettségek Saját tőke és idegen források aránya 8,89% 8,87% Saját tőke Kockázattal súlyozott kitettség A hitelintézet önfinanszírozási lehetőségének vizsgálata 19,96% 26,71% A fontosabb pénzügyi mutatók alakulása Pénzeszközök Látraszóló hitelintézettel szembeni követelés 0 0 8

19 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Látraszóló kötelezettségek Azonnali likviditási mutató 25,04% 21,43% Pénzeszközök Értékpapírok Hitelintézeti követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú távú likviditás alakulása 62,37% 59,15% Eszközminőségi mutatók Minősített követelések Kockázattal súlyozott kitettség Eszközminőségi mutató 16,64% 16,12% Minősített követelések (minősített+külön figyelendő) Összes követelés (bruttó hitelállomány) Hitelportfólió minőségi mutatója 42,75% 24,20% Hitelek értékvesztése Összes követelés (bruttó hitelállomány) Minősített hitelek fedezettsége 10,25% 7,44% A fontosabb jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók alakulása Kamatkülönbözet Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatjövedelmezőségi mutató 49,80% 58,47% Adózott eredmény Éves átlagos statisztikai létszám főre jutó adózott eredmény eft/fő Kamatkülönbözet Összes költség Költségarányos jövedelmezőség 109,34% 104,75% Kamatkülönbözet Tárgyi eszközök Immateriális javak Eszközarányos jövedelmezőségi mutató 135,88% 149,09% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (egyéb kötelezettségek nélkül)

20 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 14. Általános forrásköltség mutató 4,92% 3,34% Hitelállomány Betétállomány Hitel-betét arány 48,48% 48,94% Javadalmazási politikában meghatározott kockázati mutatók /2012-ben kétéves, 2013-ban hároméves átlagok/ 16. Ténylegesen 90 napon túli lejárt követeléssel rendelkező szerződések összes lejárt tartozásának aránya a bruttó hitelezési kockázatvállaláshoz képest 16,60% 15,51% 17. SREP előírások szerinti tőkemegfelelési index 161,51% 163,32% 18. Nettó finanszírozási pozíció mutató 6,40% 6,46% III. Egyéb, a mérleg eszköz és forrás tételeihez, valamint az eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó kiegészítő információk Sajátos értékelési eljárás alá tartozó tételek eszközminősítési kategóriánként Problémamente s Külön figyelendő adatok eft-ban Átlag alatti Kétes Rossz Összesen Ügyfelekkel szembeni követelések Egyéb követelések Mérlegen kívüli kötelezettségek Részesedések

21 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A minősítendő tételek meghatározó állománya az ügyfelekkel szembeni követelések, melynek 76%-a problémamentes, 12,5%-a külön figyelendő minősítési kategóriába tartozik, az átlag alatti, kétes és rossz kategóriába a hitelek 11,5%-a került. A mérleg eszköztételeiben szereplő részvények, részesedések befektetési célra Megnevezés Érték (eft) MTB Rt. (1027. Budapest, Pethényi köz 10.) Pantak Kft. (9090. Pannonhalma, Dózsa u. 1.) Összesen A Pantak Kft. a Takarékszövetkezet járulékos vállalkozása. Jegyzett tőkéje 10 MFt. A Kft-t a konszolidálásba nem kellett bevonni, mivel a beszámoló a járulékos vállalkozás méretéből adódóan konszolidálás nélkül is megbízható és valós képet ad a Takarékszövetkezet és a Kft vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. Magyar Állam és MNB által kibocsátott értékpapírok Megnevezés Érték (eft) Diszkont Kincstárjegy Kötvény Összesen: Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés Állampapírok, MNB kötvények kamat elhatárolása Hitelintézetekkel szembeni követelések kamat elhatárolása Hitelkamat költség elhatárolás Számla költség elhatárolás

22 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása Összesen Az eszközökön belüli külföldi pénznemre szóló tételek Megnevezés év eft Aránya % év eft Aránya % Változás összege %-a 1. Pénzeszközök , , ,07 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. Ügyfelekkel szembeni követelések , , , Aktív időbeli elhatárolások , , ,51 Összesen , , ,81 Az forrásokon belüli külföldi pénznemre szóló tételek 2012.év Aránya 2013.év Aránya Változás összege Megnevezés eft % eft % eft %-a 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek , , ,81 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek , , ,63 4. Egyéb kötelezettségek 0 0,00 0 0, Passzív időbeli elhatárolások , , ,24 6. Céltartalékok 21 0,00 0 0, ,00 Összesen , , ,68 Az eszközökön és forrásokon belül külföldi pénznemre szóló tételek az ügyfeleknek svájci frankban és euróban nyújtott hiteleket, illetve a forrásul szóló felvett bankközi hiteleket, és a deviza számlavezetés keretében ügyfelek által elhelyezett betéteket, és hozzájuk kapcsolódó elszámolásokat tartalmazzák. 12

23 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Lekötött számlák, kibocsátott értékpapírok kamata Költségek passzív időbeli elhatárolása Összesen Eredmény-kimutatás tételeihez kapcsolódó részletezések Tagság és fizetett hozzájárulás Megnevezés Érték (eft) OBA OTIVA SZHISZ Összesen Az adózás előtti eredményt csökkentő és növelő tételek Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek Társasági adó törvény szerint figyelembe vettt értékcsökkenés, imm. jav.,tárgyi eszk. bármely jogcímen történő kivezetése során számított nyilv. érték. Kivétel a fejlesztési tartalék miatt már korábban figyelembe vett értékcsökkenés Kapott osztalék, részesedés 645 Kis-és középvállalkozási támogatás összege, adózás előtti eredmény összegéig, de maximum 30 millió Ft-ig Hitelintézeti különadó Összesen: Adózás előtti eredményt növelő tételek 13

24 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Számviteli törvény alapján költségként elszámolt értékcsökkenési leírás, im.javak és tárgyi eszközök értékesítése és selejtezése során ráfordításként elszámolt összeg Kivezetett eszköz könyv szerinti értéke Költségként, ráfordításként elszámolt összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozás bevételszerző tevékenységével. Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás - végleges pénzeszköz átadás. 385 Adóellenőrzés során megállapított költségként, ráfordításként elszámolt összeg 325 Kapcsolt vállalkozás részére nyújtott kölcsön piaci és tényleges kamat közötti számított összeg Összesen: Függő kamatok kamatjellegű jutalékok és pénzügyi szolgáltatási díjak Sorszám Megnevezés Vállalkozókkal, és egyéb szektorokkal szemben Lakossággal szemben Összesen A én függővé tett kamatokból kamatjellegű jutalékokból és pénzügyi szolgáltatási díjakból az üzleti évben befolyt összeg: eft. Átstrukturált hitelek A Takarékszövetkezet Számviteli politikája tartalmazza az átstrukturált hitelek (követelések) értékelésének sajátos szabályait december 31-én 2 db átstrukturált hitelt tartunk nyilván, melynek bruttó állománya eft, nettó állománya eft volt. Mérlegen kívüli tételek adatok eft-ban Függő kötelezettségek

25 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Jövőbeni kötelezettségek Függő követelések A függő kötelezettségek december 31-én tartalmazza az igénybe nem vett hitelkereteket eft értékben, az adott bankgaranciákat eft összeggel. A függő követelések összege a Növekedési Hitelprogram keretében leszerződött, még le nem hívott refinanszírozási forráshitelt tartalmazza. IV. Hpt rendelkezésnek való megfelelés, és a évi CXXXV. törvény szerinti válságmutatók a.) Hpt rendelkezéseknek való megfelelés 71. Saját tőke A Takarékszövetkezet saját tőkéje eft. 74. Szavatoló tőke A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje eft. 75. (2) bekezdés Általános tartalékképzés A Takarékszövetkezet évi adózott eredmény 10%-át általános tartalékra megképezte, melynek összege eft. A takarékszövetkezet december 31-i általános tartalék összege eft. 76. (2) bekezdés Fizetőképességi mutató A Takarékszövetkezet fizetőképességi mutatója 19,22 %. 79. (2), (3)bekezdés Nagykockázat vállalás korlátozása 15

26 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet december 31-én nagykockázat vállalásnak minősülő követelések együttes összege eft, ebből eft a Takarékbanknál levő számla és bankközi betét, eft ügyfelekkel szemben fennálló követelés. Ezen kívül egy két zálogházból álló, és egy három zálogházból álló ügyfélcsoporttal, továbbá egy, két zálogházat működtető közvetítővel szembeni kitettség összege nettó értéken meghaladja a szavatoló tőke 10%-át (10,8%-10,8%- 11,3%), összesen eft-ot tett ki, amely a szavatoló tőke 32,9 %-a. Az egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni kitettség együttes összege nem haladja meg a szavatoló tőke 25 %-át. 82. (1) -(4) bekezdés Tulajdonszerzéshez kapcsolódó kockázatvállalás A Takarékszövetkezet eleget tesz valamennyi bekezdésben foglalt előírásnak. 83. (1) bekezdés Befektetések korlátozása A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéjének 15 %-át meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal nem rendelkezik. 83. (2) bekezdés Befektetések korlátozása A Takarékszövetkezet a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51 %-át meghaladó közvetlen és közvetett tulajdoni hányaddal a járulékos vállalkozás kivételével egy vállalkozásnál sem rendelkezik. 83. (3) bekezdés Befektetések korlátozása A Takarékszövetkezet járulékos vállalkozáson kívüli egyéb vállalkozásokban nem rendelkezik minősített befolyással. 84. Ingatlan befektetések korlátozása A Takarékszövetkezet nem banküzemi célt szolgáló ingatlan értékkel nem rendelkezik. 16

27 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 85. (1) bekezdés Egyéb befektetésre vonatkozó korlátozások A Takarékszövetkezet nettó értéken számított összes befektetése nem haladja meg a szavatoló tőke 100 %-át. Megnevezés Összeg (eft) Kereskedési és befektetési célú értékpapírok Pénzügyi és nem pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke (csökkentve az ingatlanok értékhelyesbítésével Részvények, részesedések Hitelintézet zártkörűen kibocs. kötvénye 0 Összes befektetés Levonható tétel Hpt. 85. (3) bekezdés b) pontja 0 c, d) pontjai e) pontja szerint 844 Számított befektetés Szavatoló tőke A Takarékszövetkezet megfelel a törvényi előírásoknak. 87. (2) bekezdés: Általános kockázati céltartalék képzés 17

28 Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A takarékszövetkezet a Számviteli Politika előírásának megfelelően a könyvekben szereplő általános kockázati céltartalékot átvezette az eredménytartalékba. b.) évi CXXXV. törvény szerinti válságmutatók A törvény 1. (1)y pontja alapján egy szövetkezeti hitelintézet válsághelyzetben van: amennyiben tőkepozíciói rosszak vagy romlanak, vagy hitelezési mutatói rosszak vagy romlanak vagy nem jogszabályszerűen vagy szabályzatainak megfelelően működik. A Takarékszövetkezet tőkemegfelelési mutatója én 19,22%, a Hpt-ben előírt 8%-al szemben. A tőkemegfelelési mutató három havi átlaga növekedést mutat. A 18. (6) értelmében január 1-ig az "hitelezési mutatója rossz" fogalom alkalmazhatóságát akkor lehet megállapítani, ha a nem teljesítő (90 napon túl késedelmes) hitelek aránya a teljes hitelállományhoz képest meghaladja a 12 százalékot. A nem teljesítő (90 napon túl késedelmes) hitelek állománya 694,387 mft, a teljes hitelállomány 6 029,772 mft, így a hitelezési mutató december 31-i értéke 11,52%, a törvény hatályba lépésének időpontjától folyamatosan javult. Közvetítői tevékenység A Takarékszövetkezet közvetítők útján végeztet záloghitelezést 17 zálogházzal, melynek állománya eft volt. A zálogházak hitelezésénél a PSZÁF engedélyekben előírt limitek betartásra kerültek. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Unger György Elnök Ügyvezető Győr, Ady E. u. 10. Bognárné Mondovics Renáta ügyvezető 18

29

30 V/1. A hitelintézetekkel szembeni követelések hátralévő futamidő lejárat szerint 2013.december 31.-én adatok eft-ban Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl Hitelintézetekkel szembeni követelések (Mérleg Eszköz 06. sor) Ebből: 3/b. Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ( Mérleg Eszköz 08. sor) /ba. Éven belüli lejáratú (Mérleg Eszköz 09. sor) Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben - MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben /bb. Éven túli lejáratú (Mérleg Eszköz 14. sor) Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő MNB-vel vállalkozással szemben szemben elszámolóházzal szemben

31 V/2. Az ügyfelekkel szembeni követelések hátralévő futamidő szerint 2013.december 31. Ügyfelekkel szembeni követelések (Mérleg Eszköz 24.sor) Ebből: adatok eft-ban Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl /a. Pénzügyi szolgáltatásból (Mérleg E 25. sor) Ebből : Ebből: 4/aa. Éven belüli lejáratú (Mérleg E 26. sor) kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben /ab. Éven túli lejáratú (Mérleg E 29. sor) kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

32 V/3. A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek hátralévő futamidő szerint 2013.december 31.-én adatok eft Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Mérleg Források 01. sor) /a. Látra szóló /b. Meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ( Mérleg Források 03. sor) 1/ba. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 04. sor) Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben /bb. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 09. sor) Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben MNB-vel szemben elszámolóházzal szemben

33 V/4. Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségekből kiemelt tételek hátralévő futamidő szerint 2013.december 31. adatok eft Megnevezés Lejárat Összesen 3 hónap 3 hónap- 1 év 1 év- 5 év 5 éven túl 2/ab. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 22. sor) /ac. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 23. sor) /bb. Éven belüli lejáratú (Mérleg Források 28. sor) ebből - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben /bc. Éven túli lejáratú (Mérleg Források 31. sor) ebből - kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

34 VI/1. Az immateriális javak állományának alakulása adatok eft-ban Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen 1, Bruttó érték én , Növekedés (+) , Csökkenés (-) , Átminősítés (+,-) 0 0 5, Bruttó érték én.( ) , Halmozott értékcsökkenés , Értékcsökkenés növekedés (+) , Értékcsökkenés csökkenés (-) , Értékcsökk. átmin. miatti vált. (+,-) , Tárgyidőszaki écs. leírás (7-8+,-9) , Halmozott értékcsökkenés én(6+10) , Nettó érték én.(5-11) Mérlegsor: Mérleg Eszköz 73. sor

35 VI/2. Pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának alakulása Megnevezés Ingatlanok Műszaki berend.,felszer., gépek, járművek Beruházások adatok eft-ban Összesen 1. Bruttó érték jén Növekedés (+) Csökkenés (-) Átminősítés (+, - ) Bruttó érték én(1+2-3+, - 4) Halmozott értékcsökkenés jén Értékcsökkenés növekedés (+) Értékcsökkenés csökkenés ( - ) Értékcsökkenés átminősítése miatti változás (+, - ) Tárgyidőszaki écs. leírás (7-8+, - 9) Halmozott értékcsökkenés én (6+10) Nettó érték én(5-11) Ebből: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog fajtánként: 177 Mérlegsor - bérleti jog - közmű hozzájárulás egyéb Mérleg Eszköz 78. sor Mérleg Eszköz 79. sor Mérleg Eszköz 80. sor Mérleg Eszköz 77. sor

36 VI/3. Nem közvetlenül pénzügyi befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök és beruházások állományának alakulása Nemleges adatok eft-ban Megnevezés Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Beruházások Összesen 1. Bruttó érték én 2. Növekedés (+) 3. Csökkenés (-) 4. Átminősítés (+, - ) 5. Bruttó érték én (1+2-3+, - 4) 6. Halmozott értékcsökkenés jén 7. Értékcsökkenés növekedés (+) 8. Értékcsökkenés csökkenés ( - ) 9. Értékcsökkenés átminősítése miatti változás (+, - ) 10. Tárgyidőszaki écs. leírás (7-8+, - 9) 11. Halmozott értékcsökkenés én (6+10) 12. Nettó érték én(5-11) Ebből: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog fajtánként: - bérleti jog - közmű hozzájárulás - egyéb Mérlegsor Mérleg Eszköz 83. sor Mérleg Eszköz 84. sor Mérleg Eszköz 85. sor Mérleg Eszköz 82. sor

37 VII/1. Az elszámolt költségek költségnemenkénti, valamint a nem pénzügyi szolgáltatási tevékenység ráfordításainak részletezése adatok eft-ban Sorszám Megnevezés Anyagköltség E 8/b-ből Igénybe vett szolgáltatások értéke E 8/b-ből Egyéb szolgáltatások értéke E 8/b-ből Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3) E 8/b Bérköltség E 8/a,a Személyi jellegű egyéb kifizetések E 8/a,b Bérjárulékok E 8/a,c Személyi jellegű ráfordítások E 8/a Értékcsökkenési leírás E/ Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatások ráfordításai Mérleg 10/a. sor Eladott áruk beszerzési értéke

38 III/3. VII/2. A takarékszövetkezet értékvesztése és céltartalék állománya 2013.december 31.-én adatok eft-ban Megnevezés Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány I. Mérleg eszköz oldalán Hitelintézetekkel szembeni követelések után Ügyfelekkel szembeni követelések után * Értékpapírok után Részesedések után Egyéb eszközök Átvett eszközök Egyéb követelések után Összesen II. Mérleg forrás oldalán Függő és jövőbeni kötelezettségek után Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Összesen Mindösszesen (I. + II.) * Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének csökkenése tartalmazza 220,585 eft értékben a tárgyévben eladott és leírt hitelek értékvesztését. A követelések minősítése a Takarékbank által kiadott a évi beszámoló készítése során már alkalmazandó Monitoring -, Eszközértékelési -, Értékvesztés-elszámolási -, és Céltartalékképzési Szabályzat előírásainak megfelelően történt. A minősítés módszerének változásából eredően 55 Mft értékvesztés került megképzésre.

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221651212208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2009. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2010. március 26. I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év

IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* év IV/1. A foglalkoztatott munkavállalók éves átlagos statisztikai létszáma és bérköltsége állománycsoportonként* 2002. év Munkavállalók állománycsoportonként Átlagos statisztikai létszám (fõ) Bérköltség

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben