FAM01 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FAM01 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 FAM01 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Adózó! Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (továbbiakban Art.) 175. (10) bekezdésében foglaltak alapján készített az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII.29.) PM rendelet szerint ezen a nyomtatványon nyújthatja be elektronikus úton a fizetési kedvezményi kérelmét. A kérelem benyújtható személyes megjelenéssel, vagy postai úton is. Elektronikus úton való ügyintézés csak a fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelem benyújtására, a fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelem módosítására és visszavonására vonatkozik. A kérelemre vonatkozó hiánypótlási felhívás és a kérelem elbírálásáról szóló határozat postai úton kerül kézbesítésre. Az ügyek elektronikus intézésének feltétele, hogy az adózó, illetőleg az adózó képviselője a központi elektronikus szolgáltató rendszerről szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendeletben meghatározott, az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett felhasználói névvel és az általa meghatározott jelszóval rendelkezzen. Az adózó (képviselője) a felhasználói név és jelszó használata mellett - választása szerint - az elektronikus ügyintézéshez a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő elektronikus aláírást is alkalmazhat. Az adózó (képviselője) és az adóhatóság által használt elektronikus aláírásra a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés szolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. A kérelem elektronikus úton való benyújtásához, az adózó, illetve az adózó Art. 7. (1) szerinti képviseleti joggal rendelkező képviselőjének, a kérelem benyújtását megelőzően a Bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap az adóügyek elektronikus intézéséhez űrlapon ( T180) kell bejelentést tennie. A regisztrációs adatlap első alkalommal kizárólag papír alapon nyújtható be. A regisztrációs adatlapot változásbejelentésként kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A kérelem elektronikus benyújtása csak a regisztrációs adatlap hibátlan feldolgozását követően lehetséges. Az adózás rendjéről szóló Art (1) bekezdése értelmében fizetési halasztás és részletfizetés (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá b) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Ugyanezen törvényhely (4) bekezdése értelmében magánszemély esetében a fizetési könnyítés az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelmen kívül hagyásával is engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent. Az Art (1) bekezdése értelmében az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az Art (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. A FAM01 adatlap új kérelem benyújtására alkalmas.

2 2 A kérelem illetékköteles, melynek összege 2200 forint, melyet a Magyar Államkincstárnál vezetett számú adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlára kell megfizetni. A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, a pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak postai készpénzátutalási megbízással vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Készpénz-átutalási megbízások valamennyi APEH ügyfélszolgálati irodáján beszerezhetők. Kérjük befizetéskor tüntesse fel az adószámát vagy adóazonosító jelét. A. A kérelem adatai 1. rovat: a kérelem benyújtás módja. A rovat kitöltése kötelező. Kérjük, jelölje: E betűvel, ha elektronikus úton, P betűvel, ha papír alapon, postai úton, S betűvel, ha személyes megjelenéssel kívánja benyújtani a kérelmet. B. Adózó adatai Elektronikus úton történő benyújtás esetén az 1-3. rovat, papír alapon és személyesen történő benyújtás esetén az 1-3. és 6-8. rovat, képviselet esetén a 9. rovat kitöltése is kötelező. 1. Adószám/adóazonosító jel: az egyéni vállalkozó és az adószámos magánszemély esetén az adószámot és az adóazonosító jelet, magánszemély esetén az adóazonosító jelet kérjük megadni. Amennyiben adóazonosító jellel nem rendelkezik, a T34 számú, Adatlap magánszemély részére az adóigazolvány egyedi kiadásához és az adateltérések rendezéséhez megnevezésű nyomtatványon kérheti az adóazonosító jel kiadását. 2. Kérjük az adózó családi nevét és utónevét megadni. 3. Lakcím/székhely címe: magánszemély esetén a lakcím, egyéni vállalkozó esetén a székhely címét kell megadni. 4. Kérjük az adózó foglalkozását megadni. 5. Az adózó munkahelyének megnevezése és címe, amennyiben rendelkezik munkahellyel. 6. A kérelmet benyújtó személy. Kérjük, jelölje A betűvel, ha az adatlapot saját maga nyújtja be, K betűvel, ha a kérelmet az adózó képviselője, L betűvel, ha az adózó állandó meghatalmazottja, M betűvel, ha az adózó meghatalmazottja nyújtja be. 7. Levelezési cím, ahova az adóhatóság a tényállás tisztázására irányuló felhívás(oka)t és a döntést (határozatot, végzést) küldi. 8. Az adózó, vagy az adózó képviselőjének, meghatalmazottjának telefonszáma. 9. A kérelmet benyújtó képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott adóazonosító jele és neve.

3 3 C. Melléklet(ek) Melléklet csatolása esetén a darabszám és a megnevezés megadása is kötelező. Kérjük, hogy az elektronikus úton megküldött melléklet eredeti példányát az elévülési időn belül őrizze meg, ugyanis az adóhatóság azt ellenőrizheti. Amennyiben a kérelem kitöltése során közeli hozzátartozóra vonatkozó adatok megadása szükséges akkor a közeli hozzátartozó hozzájáruló nyilatkozatát is itt kell csatolni. A megadott adatokat az adóhatóság csak a fizetési kedvezményi kérelem elbírálásához használhatja fel. A hozzájáruló nyilatkozatot a közeli hozzátartozó a 08FAMN01 adatlapon teheti meg. 1. a kérelemhez csatolt melléklet(ek), mellékelt fájl(ok) száma. 2. a melléklet(ek), mellékelt fájl(ok) megnevezése. Amennyiben a kérelemhez irato(ka)t, vagy az(ok) elektronikus másolatát csatolja, kérjük adja meg azok megnevezését. Az elektronikus úton megküldött melléklet(ek) száma nincsen korlátozva, terjedelme 5 MB fájlonként, a fájl típusa.tif,.pdf,.rtf, vagy.xls lehet. Amennyiben a csatolni kívánt fájlok megnevezése azok nagy száma miatt nem férne el a rendelkezésre álló helyen, akkor külön mellékletben kell csatolni az elnevezéseket, és ebben a rovatban csak az elnevezéseket tartalmazó fájlnevet kell szerepeltetni. Mellékletek csatolása A mellékletek csatolásához nem elegendő megadni a mellékelt fájlok nevét, azokat hozzá kell fűzni az adatlaphoz. Ehhez az Adatok menü Csatolmányok kezelése menüpontot kell kiválasztani.

4 4 A Csatolmányok kezelése kiválasztása után egy felugró ablakban lehet a kívánt mellékleteket az adatlaphoz csatolni. Itt először a csatolmány típusát kell kiválasztani, attól függően, hogy igazoló okiratot vagy nyilatkozatot, illetve gazdálkodási adatokat kíván csatolni. Igazoló okirat vagy nyilatkozat választása esetén RTF, PDF és TIF kiterjesztésű fájlok csatolása lehetséges, míg a gazdálkodási adatok választása esetén XLS kiterjesztésű fájlokat lehet csatolni. A típus kiválasztása után a HOZZÁAD gombra kattintva lehet kiválasztani a csatolni kívánt fájlt, amely ezután megjelenik a csatolmányok listáján. Újabb fájl csatolásához ismét rá kell kattintani a HOZZÁAD gombra. A csatolmányok listájában egyszerre csak az azonos típusú csatolmányok látszanak. Ha befejezte a fájlok csatolását, akkor az OK gombra kattintva visszatérhet az adatlap kitöltéséhez.

5 5 D. A kérelem tárgya A táblázat legalább egy sorának a kitöltése kötelező. Amelyik sorban az a oszlop kitöltésre kerül, ott a c oszlop kitöltése, valamint a d, e, vagy g oszlop közül legalább az egyik kitöltése kötelező. Egy sorban a d, e és g oszlop egyszerre is kitölthető. a oszlop: a kérelemmel érintett adónem kódja, mely legördülő listából választható ki. Figyelem! A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. tv. 56. (2) bekezdése értelmében, az adóhatósági eljárásban az adózás rendjéről szóló törvény szerinti fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) és mérséklés (elengedés) nem engedélyezhető a foglalkoztató által levont magánnyugdíjpénztári tagdíjra és az egyéni vállalkozót terhelő tagdíjtartozásra, valamint a tagdíjtartozás után felszámított késedelmi és önellenőrzési pótlékra. Szintén nem engedélyezhető fizetési könnyítés a kifizető által magánszemélytől levont járuléktartozásra. Járuléktartozásnak minősül az Art pontja alapján a nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, az egészségbiztosítási járulékok (ideértve a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is), az egészségügyi szolgáltatási járulék, a nyugdíjbiztosítási járulék, a korkedvezmény-biztosítási járulék, a vállalkozói járulék, a munkaadói járulék, a munkavállalói járulék, a táppénz-hozzájárulás, továbbá a végrehajtás tekintetében a jogalap nélkül felvett és visszakövetelt társadalombiztosítási és - a társadalombiztosítási szervek által folyósított - egyéb ellátások, valamint a társadalombiztosítás ellátásainak fedezetére előírt más kötelező járulékbefizetések, ideértve a jogosulatlan kifizetőhelyi költségtérítést is, továbbá az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) külön törvényben meghatározott része. b oszlop: a kérelemmel érintett adónem megnevezése, mely az adónem kódjának kiválasztásával automatikusan megjelenik. c oszlop: a kérelemmel érintett tartozás összege, melyet forintban kell megadni. Amennyiben nem tudja a tartozás pontos összegét, lehetőség van a megfelelő jogosultság mellett az adózó folyószámla kivonatának elektronikus lekérdezésére. E jogosultság bejelentésére szintén a T180 jelű regisztrációs adatlap szolgál. d oszlop: kérjük jelölni, amennyiben tartozására méltányosság gyakorlását kéri. e oszlop: kérjük jelölni, amennyiben tartozására részletfizetés engedélyezését kéri. f oszlop: amennyiben részletfizetés engedélyezését kéri a futamidő megjelölése kötelező. A futamidőt hónapokban kell megadni. g oszlop: kérjük jelölni, amennyiben tartozására fizetési halasztás engedélyezését kéri. h oszlop: amennyiben fizetési halasztás engedélyezését kéri, a halasztás dátumának megjelölése kötelező. A halasztás dátumát kérjük év/hó/nap formátumban megadni. E. Tájékoztató jellegű kérdések 1. Kérjük kifejteni, hogy milyen okokra vezethető vissza a kérelmező adófizetési kötelezettségének elmulasztása. Amennyiben egy gazdasági társaság mögöttes kötelezettjeként nyújtja be kérelmét, kérjük erről itt adjon tájékoztatást és adja meg a gazdasági társaság adószámát is. 2. Kérjük kifejteni, hogy részletfizetés, fizetési halasztás esetén a kérelmező milyen intézkedéseket tett a fizetőképességének helyreállítása érdekében, illetve milyen forrásból látja biztosítottnak az adó részletekben, illetve későbbi időpontban történő megfizetését. Mérséklés esetén indokolja, hogy az adó megfizetése miért veszélyeztetné a kérelmező és a kérelmezővel együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését, illetve okozná vállalkozási tevékenységének ellehetetlenülését.

6 6 F. Jövedelmi adatok Kérjük jelölje I betűvel, ha a kérelmező rendelkezik rendszeres jövedelemmel, N betűvel, ha nincs rendszeres jövedelme. Amennyiben rendelkezik rendszeres jövedelemmel, kérjük adja meg annak összegét forintban az 1-5. rovat a megfelelő kitöltésével. 6. Kérjük jelölje I betűvel, ha a kérelmező rendelkezik egyéb jövedelemmel vagy rendszeres juttatással, N betűvel, ha nincs egyéb jövedelme vagy rendszeres juttatása. Amennyiben rendelkezik egyéb jövedelemmel vagy rendszeres juttatással, kérjük a táblázatot kitölteni. Válassza ki legördülő listából a jövedelem jogcímét, és adja meg a jövedelem havi összegét forintban. FIGYELEM! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális, egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás, nyugdíj, GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat digitális másolatait mellékletként kell csatolni. G. rész meg, hogy a kérelmező él-e más személlyel közös háztartásban. I betűvel, ha más személlyel közös háztartásban él, N betűvel, ha egyedül él. Amennyiben más személlyel közös háztartásban él, kérjük adja meg a táblázatban minden a kérelmezővel közös háztartásban élő személy nevét, adóazonosító jelét (ha nincs akkor a születési dátumát év/hó/nap formátumban), a rokonsági fokot, foglalkozását és a havi nettó jövedelmét forintban. A táblázatban kérjük feltüntetni a kérelmezővel közös háztartásban élő eltartott személyeket is. FIGYELEM! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális, egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolás, nyugdíj, GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvény, illetve az azt megállapító határozat digitális másolatait mellékletként kell csatolni. H. rész Kérjük sorolja fel a kérelmező jövedelmét terhelő lakásfenntartással kapcsolatos, az egyéni vállalkozásban el nem számolt kiadásokat a táblázat kitöltésével. A kiadás jogcíme: minden olyan kiadás ami a lakásfenntartással kapcsolatos. Pl. villany, víz, gáz, közös költség, albérleti díj, lakásbiztosítás, telefon, kommunális díj stb Havi összege: kérjük forintban megadni. FIGYELEM! Valamennyi kiadást számlával szükséges igazolni! A számlák digitális másolatait a mellékletekben kell csatolni. I. rész Kérjük jelölje meg, hogy terhelik-e az F és G. pontban felsorolt jövedelmeket egyéb rendszeres havi, egyéni vállalkozásban el nem számolt többletkiadások. I betűvel, ha van N betűvel, ha nincs a kérelmezőnek egyéb, rendszeres havi többletkiadása. Amennyiben rendelkezik ilyen kiadásokkal, kérjük töltse ki a táblázatot. A kiadás megnevezése: minden egyéb rendszeres kiadás, függetlenül attól, hogy milyen időközönként merülnek fel. Pl. tartós betegségből fakadó ápolási költség, gyógyszerköltség, gyógykezelés költsége, lakáshitel, személygépkocsi hitel, személyi kölcsön, áruvásárlási hitel, lakáslízing, személygépkocsi lízing, életbiztosítás stb Az összeget - ha nem havonta jelentkezik a kiadás, akkor is - egy hónapra vonatkoztatva és forint formátumban kell megadni. A meghatározott ideig tartó kiadások életbiztosítás, hitel, kölcsön, lízing - esetén a lejárat dátumát is kérjük megadni év/hó formátumban. FIGYELEM! Igazoló dokumentumok csatolása szükséges, kölcsönök esetén az ezek fennállását és a törlesztő részletet igazoló okiratok csatolása is szükséges! Ezek digitális másolatait mellékletként kell csatolni.

7 7 J. Vagyoni viszonyokra vonatkozó adatok 1. Kérjük jelölje meg, hogy áll-e a kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog, gazdasági társaságban fennálló érdekeltség (pl.: korlátolt felelősségű társaság üzletrésze). N betűvel, ha nem áll vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési jog, gazdasági társaságban fennálló érdekeltség a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők tulajdonában. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők rendelkeznek vagyoni értéket megtestesítő tagsági, részesedési joggal, gazdasági társaságban fennálló érdekeltséggel, kérjük töltse ki a táblázatot. Kérjük adja meg a gazdasági társaság nevét, adószámát és a részesedési jog mértékét tört, vagy % formában. 2. Kérjük jelölje meg, hogy áll-e a kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában értékpapír vagy egyéb befektetés. N betűvel, ha nincs a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők tulajdonában értékpapír vagy egyéb befektetés. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők rendelkeznek értékpapírral vagy egyéb befektetéssel, kérjük töltse ki a táblázatot. Kérjük adja meg az értékpapír/egyéb befektetés megnevezését, a szerzés időpontját év/hónap formátumban, valamint az értékét forintban. 3. Kérjük jelölje meg, hogy áll-e a kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában ingatlan. N betűvel, ha nem áll a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők tulajdonában ingatlan. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők rendelkeznek ingatlannal, kérjük töltse ki a táblázatot. Az ingatlan jellege: az ingatlan hasznosítására vonatkozó elnevezést kell megadni pl. családi ház, lakás, üdülő, zártkert, termőföld, szántó, erdő, szőlő, tanya, garázs, műhely, telephely, raktár, iroda, stb. Kérjük az ingatlan helyének és helyrajzi számának (vagy címének) megjelölését, a tulajdonos(ok) nevét, a tulajdoni hányadot tört, vagy % formátumban, a szerzés dátumát év/hó formátumban, a szerzés jogcímét (pl.: vétel, öröklés, csere, ajándékozás stb.), továbbá a tulajdoni hányad becsült forgalmi értékét forintban. 4. Kérjük megadni a kérelmező lakhatásául szolgáló ingatlanra vonatkozó adatokat, a címét, nagyságát négyzetméterben, a szobák számát, valamint tulajdonjog hiányában az ott lakás jogcímének kiválasztását legördülő listából. 5. Kérjük jelölje meg, hogy áll-e a kérelmező és a vele közös háztartásban élők használatában (birtokában), vagy tulajdonában gépjármű, ipari, mezőgazdasági gép. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők használatában áll gépjármű, ipari, mezőgazdasági gép, kérjük töltse ki a táblázatot. Kérjük írja be a jármű gyártmányát, a típusát és a rendszámát (ha nincs rendszáma akkor azt, hogy nincs ). Adja meg a jellegét, például személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, haszongépjármű, pótkocsi, lakókocsi stb. A forgalmi értéket forintban kell megadni. A gyártási és szerzési év megadásánál a jármű gyártási évét és a használatba (tulajdonba, birtokba) kerülés évét kell megadni. A hasznosítást és a használat jogcímét legördülő listából kell kiválasztani. A járművet terhelő pénzintézeti hitel, lízing esetén kérjük megadni annak lejárati dátumát év/hó formátumban.

8 8 6. Kérjük jelölje meg, hogy áll-e a kérelmező és a vele közös háztartásban élők tulajdonában Ft egyedi értéket meghaladó ingóság (lakberendezés, háztartási gép, képzőművészeti alkotás, ékszer, műszaki cikk stb.). N betűvel, nem. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők tulajdonában áll Ft egyedi értéket maghaladó ingóság, kérjük töltse ki a táblázatot. Kérjük megnevezni az ingóságot, megadni a szerzés évét, valamint a forgalmi értéket forintban. 7. Kérjük jelölje meg, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élők rendelkeznek-e megtakarítással. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők rendelkeznek megtakarítással, kérjük a táblázatot kitölteni. A megtakarítás jellege: készpénz, valuta, bankbetét, kötvény, állampapír, megtakarítással kombinált életbiztosítás stb. A megtakarítás értékét forintban kell megadni. K. rész 1. Kérjük megjelölni, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élők rendelkeznek-e vállalkozáson kívüli követeléssel. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők rendelkeznek vállalkozáson kívüli követeléssel, kérjük a táblázat kitöltését. Kérjük megadni a követelés összegét forintban, a követelés jogcímét, az esedékesség időpontját év/hó formátumban, továbbá a kötelezett nevét, megnevezését. (Például ilyen követelés lehet, ha a kérelmező magánszemélyként, nem a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan - tehát annak könyvelésébe azt nem kell bevezetni - kölcsön adott egy pénzösszeget és a kölcsön határideje még nem járt le, vagy a kölcsönt még nem kapta vissza. Ez esetben a követelés jogcíme kölcsön, az esedékesség az az időpont ameddig azt a kölcsönvevőnek vissza kell vagy kellett volna fizetnie, a kötelezett pedig az a személy vagy szervezet, akinek az adózó a kölcsönt nyújtotta.) 2. Kérjük megjelölni, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élők rendelkeznek-e vállalkozáson kívüli tartozással. Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmezővel közös háztartásában élők rendelkeznek vállalkozáson kívüli tartozással, kérjük a táblázat kitöltését. Kérjük megadni a tartozás összegét forintban, a tartozás jogcímét, az esedékesség időpontját év/hó formátumban, továbbá a jogosult nevét, megnevezését. (Például ilyen tartozás lehet, ha a kérelmező magánszemélyként, nem a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan - tehát annak könyvelésébe azt nem kell bevezetni - kölcsön kapott egy pénzösszeget és a kölcsön határideje még nem járt le, vagy a kölcsönt még nem fizette vissza. Ez esetben a követelés jogcíme kölcsön, az esedékesség az az időpont ameddig azt a vissza kell vagy kellett volna fizetnie, a jogosult pedig az a személy vagy szervezet, akitől az adózó a kölcsönt felvette.) 3. Itt fejtheti ki bővebben az 1. rovatban megjelölt lejárt esedékességű követelések behajtására tett intézkedéseket, követelésekkel/tartozásokkal kapcsolatos egyéb közlendőket. Pl. felszólította-e a kötelezettet a tartozás visszafizetésére, indított-e pert bíróságon a követelés behajtása érdekében stb.

9 9 L. rész Ajánl-e fel biztosítékot a fizetési könnyítés fedezetéül. Fedezet típusa: a felajánlott fedezet összefoglaló elnevezése, pl. ingójelzálog, ingatlanjelzálog, értékpapír, bankgarancia, kezesség stb Vagyontárgy megnevezése: az ingó, ingatlan vagyontárgy elnevezését, az értékpapír nevét, bankgarancia és kezesség esetén a bank illetve a kezes nevét, megnevezését kell megadni. Fedezet értéke: a vagyontárgy forgalmi értékét, illetve a kezesség, bankgarancia mértékét kell megadni 1000 forintokban. FIGYELEM! A kezességet, illetve a bankgaranciát igazoló iratok digitális másolatait mellékletként kell csatolni. M. rész Itt fejtheti ki bővebben a kérelem benyújtásával kapcsolatos egyéb megjegyzéseket. Valamint ha az űrlap bármelyik pontjában felkínált hely kevésnek bizonyult, akkor erre a pontra hivatkozva a közölni kívánt adatokat ide is beírhatja. Ha a közölni kívánt adatok, információk ide sem férnének el, akkor lehetőség van azok külön mellékletként való csatolására, figyelembe véve a C. résznél leírtakat. Melléklet az egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Amennyiben Ön nem egyéni vállalkozó, vagy egyéni vállalkozó és adókötelezettségét egyszerűsített vállalkozói adó (eva), vagy átalányadó szabályai szerint teljesíti, kérjük ezt jelölje és ebben az esetben a melléklet kitöltése nem kötelező. Egyéni vállalkozónak a melléklet kitöltése kötelező. Amennyiben a mellékletet hiányosan tölti ki, az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. Az aktuális időszak adatai oszlopban (az időszak megjelölésével) a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebbi, míg a tárgyévet megelőző időszak adatai oszlopban az aktuális időszak évét megelőző év gazdálkodására vonatkozó adatokat kérjük feltüntetni. Amennyiben a kérelem 50 millió forint feletti tartozásra irányul, akkor ezt a mellékletet nem kell kitölteni, helyette az adatlap honlapon megtalálható M1 vagy M2 mellékletének kitöltése és csatolása szükséges és kötelező! A mellékletet minden megadott időszakra vonatkozóan kötelező kitölteni. A bázisévi adatoknál az aktuális évet két évvel megelőző év adatait, a tárgyév adatainál az aktuális évet megelőző év (az utoljára benyújtott éves bevallás) adatait, az aktuális adatoknál pedig a jelenlegi - a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapnál nem régebbi - adatok megadása szükséges.

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Osztály ADATLAP ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító

Részletesebben

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA

ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI CSOPORTJA H-2091 Etyek, Körpince köz 4. Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698 Fax: 06-22/353-655 E-mail: ado@etyek.hu MAGÁNSZEMÉLY (EGYÉNI VÁLLALKOZÓ) MÉRSÉKLÉSRE

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló (vegyes) kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d)

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1 ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c)

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához Ügyiratszám: /20. Érkezett: Ügyintéző: ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a)

Részletesebben

A D A T L A P. Magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre, törlésre irányuló kérelmének elbírálásához

A D A T L A P. Magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre, törlésre irányuló kérelmének elbírálásához GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE Adó Osztály 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Tel: (66) 386-122, Fax.: (66) 283-288 www.gyomaendrod.hu ado@gyomaendrod.hu A D A T L A P Magánszemély fizetési

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Általános tudnivalók A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) alsó fokú adózatási szervei 1 a - megyei (fővárosi)

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról I. Általános tudnivalók Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

TARTALOM IRODÁNK ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA! A KÖZÖSSÉGI LÉGI FUVAROZÓK FELELŐSSÉGÉRŐL. Október 2013 A KÖZÖSSÉGI LÉGI FUVAROZÓK FELELŐS- SÉGÉRŐL 1

TARTALOM IRODÁNK ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA! A KÖZÖSSÉGI LÉGI FUVAROZÓK FELELŐSSÉGÉRŐL. Október 2013 A KÖZÖSSÉGI LÉGI FUVAROZÓK FELELŐS- SÉGÉRŐL 1 ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN ÚJRA! TARTALOM Az ősz eleje sok nagy változásokat hoz az ügyvédi irodánk számára. A BWSP Gobert & Társai csapata két új ügyvéddel bővült ebben a hónapban. Köztük, dr. Hasuly, aki

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben