Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gotthárdi SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra 1992. március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi"

Átírás

1 MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK PÉLDÁNYBAN HÚSVÉTI CSALÁDI AJÁNLAT Ajánlatunk a 19. oldalon SZENTGOTTHÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM MÁRCIUS 29. HAZAÉRKEZETT AZ ELS OPEL Az els Astra március 13-án gördült le az Opel szentgotthárdi gyártósoráról Antall József miniszterelnökkel a volánja mögött. Idén a huszadik születésnapjára hazagurult Szentgotthárdra, ahol Ernst A. Hofmann egykori, és Solt Tamás jelenlegi gyárigazgató jelenlétében köszöntötték. Az ünnepl közönség el tt Bauer Károly nagy jelent ség nek nevezte az Opel gyár elindulását, hiszen a rendszerváltás után megalapozta a város jöv jét. (7. oldal) MÁRCIUSI MEGEMLÉKEZÉS SCHMITT PÁL A SZLOVÉNEKNÉL FOTÓ: BANA FERENC A köztársasági elnök szlovén kollégájával is találkozott Szentgotthárdon. 5. oldal AZ RSÉGI TELEPÜLÉSEK KIKOSARAZTÁK GOTTHÁRDOT Az rség döntött: 22 településb l 20 inkább a körmendi járáshoz tartozna. Szentgotthárdot mindössze Kondorfa és Szalaf választaná. 6. oldal ÉPÜLHET A 660 F S SPORTCSARNOK Aláírták az együttm ködési megállapodást az OPEL és a Kézilabda Klub között. Lebontják a tekéz t és a labdarúgó öltöz ket is. 17. oldal CSÖKKEN A DEFICIT Javul a költségvetés helyzete, 818 millióra n idén a város ipar zési adóbevétele. Ez kimagasló egy f re es bevételt jelent. 6. oldal TISZTELT OLVASÓINK! Ez nem az az újság, melyet közpénzb l jelentet meg a képvisel -testület. A Körkép 6 éve egyetlen forintjába sem kerül Önnek vagy a városnak. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 164. évfordulójának el estéjén a Kossuth-domborm nél tartottak koszorúzást. A színházban a III. Béla Szakképz Iskola diákjai adtak színvonalas m sort Elt ntnek nyilvánítva címmel. 4. oldal

2 várjuk a csoportosan ünnepl ket. Kérje egyedi ajánlatunkat! Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a szívbarátig. KÖZÉLETI VISSZATEKINT VEZET VÁLTÁS AZ OPEL ÉLÉN Az eddigi értékesítési igazgató, Koncz Gábor váltja az Opel Magyarország élén Kovács Tamást, aki fontos pozíciót kapott az Opel rüsselsheimi központjában. A vezet váltás kétszeres elismerése az Opel Magyarország elmúlt években végzett munkájának: Tavaly KovácsTamás vezetésével az Opel az els helyet érte el a személyautó piacon, és piaci részesedése európai összevetésben is kiemelked : 11,8 százalék. ÚTKÖZBEN Nagy siker író-olvasó találkozót tartott Schäffer Erzsébet, a N k Lapja újságírójavelem minden útközben történik címmel március 22-én a Refektóriumban. A Pannon Kapu Egyesület és a Móra Könyvtár közös rendezvényén a nagyszámú hallgatóság el tt megható és vidám történeteket mesélt az írón. MEGYEI KITÜNTETÉSEK Március 14-én a megyeházán tartott ünnepi közgy lésen Unger Magdolna és Krajczár Károly avas Megye Önkormányzata Szolgálatáért KisebbségekértTagozata kitüntetést vehette át. MÁRIA ZARÁNDOKÚT Március 9-én és 10-én munkatalálkozót szervezett a Régiófókusz Kft. Szentgotthárdon a Mária zarándokút Körmend és Szentgotthárd közötti szakaszának aktualitásairól. SZLOVÉN MINISZTERI LÁTOGATÁS A Szlovén Köztársaság határon túli szlovénekért felel s minisztere, Ljudmila Novak március 2-án felkereste a Rába-vidéki szlovén kisebbséget. A szlovén nemzetiség magyarországi képvisel ivel tanácskozott a f konzulátuson, majd ünnepélyes keretek között megnyitotta a Pável Ágoston Múzeum új állandó kiállítását. A BIZTONSÁGUNKÉRT A GYSEV automatikusan záródó biztonsági ajtókkal szereli fel a Schlieren típusú vasúti kocsikat. A Sopron-Szombathely-Szentgotthárd útvonalon közleked kocsikban az üléseket újrakárpitozzák, illetve nyugat-dunántúli turisztikai értékekr l szóló nagy méret fotókkal cserélik ki az eddig látható osztrák tájképeket. HATÁROK ÉS HATÁSOK TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT A Válság vesztesei a paragrafusok fogságában projekt keretében az alapvet jogok biztosa helyszíni vizsgálatot tartott Szentgotthárdon. Az alapvet jogok biztosa számára a január 1-jét l hatályos új ombudsmantörvény fontos célként fogalmazza meg a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportokhoz tartozó személyek jogainak fokozott védelmét. A Válság vesztesei projekt keretében az ombudsman átfogóan vizsgálja, hogy a gazdasági, társadalmi és globális válságok nehéz, kiélezett id szakában milyen alapjogi hiány-jelenségek, tünetek észlelhet k; a feltárt problémákat, konfliktusokat milyen módon kezelik az állami intézményvédelem keretében, illetve az alapjogokkal összefügg en feltárt esetleges visszás gyakorlat, valamint a mögöttes jogi szabályozás hiányosságai, ellentmondásai hogyan, milyen módon orvosolhatóak az ombudsmani jogvédelem eszközeivel. A Biztos azért jelölte ki projektje els helyszínéül Szentgotthárdot és környékét, mert itt a gazdasági válság körülményei közepette együtt, összefüggésükben, esetenként egymással verseng módon jelennek meg környezeti, nemzetiségi és szociális tényez k. A március i helyszíni vizsgálat után egy kés bbi alkalommal panaszfelvételt is tervez az ombudsman a térségben - tájékoztatta lapunkat az Alapvet Jogok Biztosának Hivatala. A projekt nyitásaként Prof. Dr. Szabó Máté ombudsman tartott sajtótájékoztatót. Ezt követ en a szentgotthárdi vizsgálat keretében helyszíni szemlét folytattak a Pszichiátriai Betegek Otthonában, majd tapasztalatcserét tartottak a SZOI igazgatójával, valamint a szlovén és a német nemzetiségi önkormányzat vezet jével. A küldöttség megtekintette a Rába állapotát, valamint a tervezett hulladékéget helyszínét és érintett hatásterületét is. Végül az rségi Nemzeti Parkban folyó engedély nélküli veszélyeztet tevékenységek, illegális hulladék-elhelyezés kapcsán tartottak terepbejárást a revizorok. Szabó Máté a vizsgálatot követ en elmondta, hogy a szemétéget ügyében felveszi a kapcsolatot Ausztria zöld ombudsmanával. A biztos örömét fejezte ki amiatt, hogy a szociális otthonban megsz nt az ún. zárt osztály - adta hírül a megyei napilap. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l JEGYZET SZITOKSZÓ LENNE A LIBERALIZMUS? SZERZ : MOLNÁR PIROSKA HÍREK, KÖZÉLET Nem mindenki olvassa a Magyar Narancsot. Még az is el fordulhat, hogy többen a februári testületi ülés közvetítésekor találkoztak el ször az online is megjelen média nevével. Nincsenek ezzel egyedül. Polgármesterünk saját bevallása szerint sem hallott róla, s mint fogalmazott, nem is olvas hasonló, liberális lapokat. Reisinger alpolgármester szerint kifejezetten dicséretes, ha valakit rossz színben tüntet fel az említett sajtótermék. Szitokszó lenne a liberalizmus? Eszmék, eszmerendszerek elemzésére általában politológiai rovatunkban vállalkozik fiatal szerz társunk. Engedtessék meg, hogy közéleti rovatunkban vegyük pártfogásba a választott vezet ink által kárhoztatott eszmét. A liberalizmus gyökerei az antikvitásba, a görög filozófiáig és a római jogig nyúlnak vissza. Modern formája azonban a t kés termelés kialakulásához, a reformációhoz és a reneszánszhoz, az angol kapitalizmus kialakulását kísér filozófiai és politikai küzdelmekhez, a felvilágosodás gondolatrendszeréhez kapcsolódik. A politikai liberalizmus gondolatrendszere szinte minden európai országban megjelent, Magyarországon is. Kazinczytól Széchenyin és Eötvösön át Deák Ferencig, Tisza Kálmánig. A történelmet ismer k tudják, hogy a Szabadelv Párt a dualizmus korában harminc évig kormányozta sikerrel az országot, többek között Széll Kálmán miniszterelnöksége idején. Regnálásuk alatt többek között közigazgatási és oktatási reformok, el remutató törvények is születtek. A II. világháború után Nyugat-Európában liberális demokráciák jöttek létre. S azóta is, a kormányok pártállásától függetlenül ez az eszmerendszer hatja át m ködésüket. A liberalizmus, más néven a szabadelv ség olyan eszmerendszer, amely szerint az egyén szabadsága a legf bb politikai cél. Gazdasági értelemben a szabad piacot és versenyt, kulturális értelemben a lelkiismereti, a vallás- és a szólásszabadságot jelenti. Plurális demokráciák nem léteznek liberális/szabadelv eszmék nélkül. A városvezet ink által pellengérre állított Pulitzer-díjas média a képviseleti demokrácia és a szabad versenyes, magántulajdonon alapuló piacgazdaság értékei iránt elkötelezett, az egyéni szabadságjogok és a jogállami normák érvényesülését mindennél többre becsül lap. El ítélet-mentes, pártoktól és gazdasági érdekcsoportoktól független lap. A Wikipédia szerint: A Magyar Narancsnak pártköt dése nincs, de ideológiailag két irányban is elkötelezett: az egyik a képviseleti demokrácia, a másik a szabad versenyes kapitalizmus. Ezek alapján a lap leginkább liberális elvet vall. Lehet, hogy érdemes lenne olvasni. A HÁTRÁNYOS HELYZET N K ESÉLYEGYENL SÉGÉÉRT TELTHÁZAS ÁLLÁSBÖRZE TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA A Natúrpark Térségfejlesztési Kft. együttm ködve a III. Béla Szakképz Iskolával Munkaer -piaci fórumot és állásbörzét tartott március 21-én a szakiskolában. A Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Civil összefogás a hátrányos helyzet n k esélyegyenl ségéért Vas megyében cím, TÁMOP /A-10/ azonosító számú pályázatának keretében Munkaer -piaci Fórumot és Állásbörzét rendezett a III. Béla szakképz Iskolában. Az állásbörzén cégek, vállalkozások mutatkoztak be, s az el adások után a standokon személyes tanácsadásra is sor került. Bemutatkozott az Arcelor- Mittal Szentgotthárd Kft., a Gotth'Art Hotel, a III. Béla Szakképz Iskola és Kollégium, a Meló-Diák Szombathely, a Natúrpark Térségfejlesztési Kft., az Opel Szentgotthárd Kft., az rségi Nemzeti Park, a SzlovénVidék Közhasznú Kht., a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja. Az iskola aulája zsúfolásig megtelt érdekl d kkel, s az állást ajánló cégek standjait is számosan felkeresték az el adás után. Körkép VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK 3

3 KÖZÉLET és mutassa a cége a legjobb arcát! Korszer honlapok tárhellyel és örökös GARANCIÁVAL! VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! A FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC 164. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÉK ELT NTNEK NYILVÁNÍTVA TAKARÉKOS HONVÉDSÉG TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA HENDE CSABA HONVÉDELMI MINISZTER SZENTGOTTHÁRDI LÁTOGATÁSA Március idusán az 1848-as forradalom és szabadságharc 164. évfordulójára emlékeztek. A Kossuth-domborm nél koszorúztak a város és a megye vezet i, az intézmények, a pártok, a kisebbségek és a civil szervezetek képvisel i. A színházban a III. Béla Szakképz Iskola diákjai adtak m sort Elt ntnek nyilvánítva címmel. Február 24-én Dr. Hende Csaba honvédelmi minisztert hivatalában fogadta a város polgármestere, majd az Opel gyárban tett látogatást. A két program között interjút adott lapunknak a magas rangú politikus. A 48-as forradalom és szabadságharc 164. évfordulója el estéjén ünnepeltek Szentgotthárdon. A Kossuth-domborm nél koszorút helyezett el a képvisel -testület nevében Huszár Gábor polgármester, Kardosné Kovács Márta és Harragh László bizottsági elnök, a Megyei Közgy lés nevében Kovács Endre. V. Németh Zsolt államtitkár és országgy lési képvisel is jelen volt az ünnepen, s koszorút helyezett el a Kossuth-domborm nél. Az intézmények, kisebbségi önkormányzatok, pártok és a civil szervezetek képvisel i is elhelyezték a megemlékezés virágait és mécseseit. Az ünnepség résztvev i a fúvószenekar menetzenéjére a színházba vonultak, ahol folytatódott az ünnepi megemlékezés. V. Németh Zsolt ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy mindannyiunk lelki szükséglete, hogy nemzeti hagyományainkat ápoljuk, igényünk van arra, hogy együtt lüktessünk a nemzettel. Felidézte a forradalom kitörését, a népek tavasza eseményeit, utalt a szabadságharc nagyjaira, mártírjaira. Párhuzamot vont '48 eszménye és Magyarország mai megítélése között. Az ünnepi szónok után a III. Béla Szakképz Iskola és Kollégium ünnepi m - sorát láthatta a közönség. Táncos Beatrix és Korpics Ferenc, az iskola tanárai ismét saját alkotásukat vitték színpadra a t lük megszokott magas színvonalon. Elt ntnek nyilvánítva címmel Pet fi elt nését jelenítették meg. Forgószínpad segítségével váltakoztak a jelenetek helyszínei, pazar jelmezek és ötletes díszletek tették látványossá az el adást. A történet Pet fi elt nésének és keresésének fikciójára épült. A szerepl kkel az események - ahogy egy igazi drámában - akár megtörténhettek volna. A cselekményszövésben váratlan fordulatok hökkentették meg a néz ket, ahogy a f szerepl is ekkor tudja meg, hogy Pet fi unokaöccse. A történet a párizsi olimpia évében játszódik, de egy-egy jelenet erejéig a múlt, a szabadságharc is felidéz dik. A szakiskola diákjai most már rutinos el adóként - Szalai Szabolcs f szereplésével - idézték fel mind a történelmi eseményeket, mind a korabeli élet szokásos, mégsem hétköznapi történéseit. A darabban zenei betétek kötötték össze a jelen és a múlt eseményeit. Labritz András és Nagy Norbert szólóénekét a Hangjegyüldöz k kísérték. A diákszínpad el adása ismét nagy sikert aratott a zsúfolásig megtelt néz tér el tt. A látogatás el tti napon tartott évértékel beszédet Hende miniszter a honvédség jelenér l és jöv jér l. Ebben így fogalmazott: A honvédség jelene és jöv je múlik most a takarékosságon, amely az idei év legfontosabb feladata. Azt is mondta, hogy nehéz év vár most a katonákra a rendelkezésre álló anyagi források sz kössége miatt. Ennek kapcsán kérdeztük a minisztert l, hogy a honvédelmi tárca költségcsökkentése és takarékossága nem veszélyezteti-e a védelmi feladatok ellátását, illetve a külföldi missziókban való részvételét. - A költségvetésünk rendkívül alacsony, s ez betudható annak a pénzügyi válságnak, ami az utóbbi években sújt bennünket. Az ország köteles 3 százalék alá vinni a GDP arányos hiányt. Tartós béke idején, amikor hazánkat semmilyen küls támadás nem fenyegeti, lehet ség van bizonyos forrásokat átcsoportosítani a honvédelmi tárcától. A jelenlegi költségvetési helyzetben els sorban takarékosságra van szükség, amib l mindenkinek részt kell vállalnia. Ami fölösleges, egy fillérért is drága. Persze nem lehet a költségvetést csökkenteni a végtelenségig. Van ennek olyan határpontja, amin túl már nem lehet takarékoskodni. Keressük ezt a határvonalat, s igyekszünk bels tartalékainkat feltárni. Újratárgyaltuk a Grippen vadászrepül gépek lízingszerz dését, nagyon jelent s megtakarítást sikerült elérnünk. Értékesítjük azokat az ingatlanjainkat, amelyek feleslegessé váltak, üresen állnak. Reméljük, lesz elegend érdekl d, befektet, aki munkahelyeket teremtve hasznosítja ezeket. - Ön tavaly novemberben a Collegium Hungaricumban tartott el adásában egyértelm en az Európai Unióban határozta meg Magyarország jöv jét. A brüsszeli megszorítások kapcsán sokan, még a Parlamentben is az Unión kívüli életr l beszélnek. Ön hogyan vélekedik err l? - Ha visszamegyünk a történelemben, azt a következtetést vonhatjuk le, Szent István államalapítása óta Magyarország mindig is törekedett a Nyugathoz való tartozásra. Ezt a törekvést gyakorta nem kísérte siker a történelem folyamán. Azok voltak a legtragikusabb id szakok, amikor Magyarországot sikerült az európai kultúrkörb l kivonni. Mérhetetlen pusztítást okozott a XX. században a szovjet megszállás. Antall József kormányában tapasztaltam meg az euroatlanti szövetség és az unió iránti elkötelezettséget. Ez a nép elkötelezettsége is volt, hiszen a mind a NATO-hoz, mind az Európai Unióhoz való csatlakozásról népszavazás döntött. Európa mi vagyunk, az nem valami t lünk független küls dolog. Én nem annyira az Európai Unió, sokkal inkább a NATO ügyeivel foglalkozom. A NATO, amellett hogy a világtörténelem legsikeresebb katonai szövetsége, egy végtelenül demokratikus szervezet, a konszenzus elvén m ködik. Ott eszünkbe se jut egymást leckéztetni, büntetni. Ott mind bajtársak vagyunk, akik a demokráciáért, a szabadságért, a közös értékeinkért vállvetve küzdünk. - Honvédelmi miniszterkéntvas megye 2. sz. egyéni választókerületében országgy lési képvisel is. Hogy tudja ezt a két feladatot id ben összeegyeztetni? - Szerencsére kit n munkatársaim vannak Szombathelyen, egy remek csapat, akik már több választáson segítettek engem. k a két választás között is mindent elkövetnek azért, hogy a mindennapos jelenlétem hiányát pótolják. Rendszeresen tartok magam is fogadóórákat Szombathelyen, sajnos sok esetben szombaton vagy vasárnap kerülhet erre sor. Ilyenkor meglátogatom nyolcvanadik évében járó édesapámat is. 4 VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK Körkép

4 dödöllével, ahogy az az rségben dukál! Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a szívbarátig. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l KÖZÉLET SCHMITT PÁL ÉS DANILO TÜRK A SZLOVÉN NEMZETISÉGNÉL VIZITELT EGYEZMÉNY A KÜLÖNJOGOKRÓL TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA Schmitt Pál magyar és Danilo Türk szlovén államf találkozott Szentgotthárdon a szlovén kisebbséggel. A magas rangú vendégek jelenlétében írták alá a magyarországi szlovének és a szlovéniai magyarok képvisel i együttm ködési megállapodásukat a nemzeti kisebbségek különjogairól. KOCSIS ZSOLT: AKI NEM VESZI IGÉNYBE A PÁLYÁZATI LEHET SÉGEKET, AZ HIBÁZIK. MI NEM AKARUNK HIBÁZNI. AHOL KAMATOZTATJÁK A TALENTUMOT TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Csörötneken nem telik el év, hogy át ne adnának valamit. Legutóbb a megújult körjegyz ség épületének szalagátvágására voltunk hivatalosak. Az avatóünnepségen részt vettv. Németh Zsolt államtitkár is. FOTÓ: BANA FERENC Március 8-án Szentgotthárdra látogatott Schmitt Pál magyar és Danilo Türk szlovén államf. A két elnök a határ mindkét oldalán - Szentgotthárdon és Lendván - találkozott a szlovén, illetve a magyar nemzeti kisebbség képvisel ivel. Szentgotthárdon, a Refektóriumban a két köztársasági elnök jelenlétében írt alá együttm ködési megállapodást Hirnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, valamint Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke. Mint Hirnök József elmondta, az egyezményt korábbi találkozók el zték meg, ahol megállapodtak annak szövegér l. A két nemzeti kisebbség kapcsolata nem új kelet.tíz éve közösen hozták létre a Nemzetközi M vésztelepet, élénk kapcsolat van az iskolák között a határ két oldalán, számtalan közös rendezvényt bonyolítottak le az elmúlt évtizedekben. Az egyezményben arról állapodtak meg, hogy tovább er sítik a Magyarországon él szlovén nemzeti közösség és a Szlovén Köztársaságban él magyar nemzeti közösség együttm ködését és kapcsolatait. Törekednek egymás kultúrájának megismerésére. Elhatározásuk szerint évente együttes ülést tartanak, részt vesznek egymás rendezvényein, segítik az információcserét, segítenek kapcsolatot teremteni a kultúra, a gazdaság, a sport területén. Támogatják a térségben él fiatalok, az önkormányzati és a civil szféra közösségi tevékenységét, s közös pályázati programokat dolgoznak ki. Schmitt Pál és Danilo Türk a Szlovének Házában részt vett és felszólalt egy vállalkozói fórumon. A két elnök látogatást tett a fels szölnöki Kossics József Kétnyelv Általános Iskolában, ahol tájékoztatót hallgattak meg az iskola m ködésér l. Danilo Türk szlovén államf pozitívan értékelte a látottakat. Megtekintették a fels szölnöki Kühár Emlékházat. A látogatás végén közös sajtónyilatkozatot tettek, amelyben leszögezték, hogy a jöv ben elmélyítik a kölcsönös nemzetiségi együttm ködést. A program Szlovéniában folytatódott. Dobronakon a helyi iskolát tekintették meg, Lendván a városházán folytatódott a megbeszélés. Hirnök József lapunknak elmondta, a látogatás és az együttm ködési megállapodás el segíti a problémák megoldását a Rába-vidéken. ISMÉT NEM SIKERÜLT IGAZGATÓT TALÁLNI A SZENTGOTTHÁRDI OKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉLÉRE VISSZALÉPETT A JELENTKEZ SZERZ : RÁPLI RÓBERT Nem túl népszer manapság az iskolaigazgatói poszt, ami nem is csoda: a nagy felel sséghez képest csekély javadalmazás jár a feladattal. Idén is mindössze egy jelentkez akadt a SZOI magasabb vezet i állására, is visszalépett. A fenntartó Szentgotthárdi Kistérségi Társulás Pénzes Tibor mandátumának lejártával 2011-ben írt ki el ször pályázatot a SZOI magasabb vezet i posztjára. Akkor - bár Enzsel István pályázata érvényes volt és az iskola tantestületének támogatását is élvezte a jelölt - a képvisel -testület nem szavazott bizalmat az igazgató-jelöltnek, azóta se tudni, hogy miért nem. Így a 2011/12- es tanévben Balogh Éva megbízott igazgatóként látja el az egységes iskola vezetését. Idén februárban ismét ki kellett írni a pályázatot. Az állásra mindössze egy küls s pedagógus je- lentkezett, aki id közben visszalépett - tájékoztatta lapunkat a Polgármesteri Hivatal. Úgy tudjuk nem hivatalosan, hogy a pályázó nem rendelkezett minden el írt végzettséggel, ezért visszakozhatott. Az új vezet megbízása 5 éves id tar- tamra szólt volna - elvileg. Gyakorlatilag jöv re, amikor az állam átveszi az intézményt, a szaktárca minden bizonnyal újra megpályáztatja a vezet i állást. Úgy tudjuk, a fenntartó most újabb pályázatot ír ki. Február 17-én ismét szalagátvágás volt a 800 lelkes településen. A környéken talán sehol sincs annyi avatóünnepség, mint Csörötneken. Ezúttal a körjegyz ség, a polgármesteri hivatal épülete újult meg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében. A projekt teljes költsége bruttó 18 millió forint volt, melyhez 14 millió forintot kapott a település. Az öner egy részét - mintegy 800 ezer forintot - pályázat útján teremtette el az agilis község. Tet cserét hajtottak végre az épületen, felújították a homlokzatot, akadálymentes bejáratot alakítottak ki, valamint a f - és melléképületen is kicserélték a nyílászárókat. Ahogy a többi újjászületett csörötneki közszolgáltatást ellátó intézmény, úgy a körjegyz ség épülete is impozáns látványt nyújt kívül-belül. Az avatóünnepségen Szalainé Kiss Edina, a helyi M vel dési Ház vezet je köszöntötte a vendégeket, majd Kocsis Zsolt polgármester beszélt arról, hogy minden egyes átadással a közösség érdekét szolgálják. Aki nem veszi igénybe a pályázati lehet ségeket, az hibázik. Mi nem akarunk hibázni. Nem titkolt szándékunk, hogy magas szint infrastrukturális háttér biztosításával lássuk el a mikrotérséget. Mi már az új közigazgatási rendszerben gondolkodunk. Hiszem, hogy a körjegyz ség megújult épülete egy újabb kapocs a környez települések között mondta a polgármester. V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár felidézte a körjegyz ség múltját, hangsúlyozva, hogy a hivatal egyik legfontosabb feladata a gyors ügyintézés. Az államtitkár így fogalmazott: Minden kormányzati szándék kevés lenne, ha Csörötnek község nem ragadná meg évek óta az összes kínálkozó lehet séget. Itt nem csak átörökítik, hanem kamatoztatják is a talentumot. A szónokok sorát Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója zárta, aki méltatta a község példamutató leleményességét, amely nélkül aligha fejl dhetne ilyen ütemben Csörötnek. A köszönt k után az épületet Dr. Takács Gyula plébános áldotta meg, majd a megújult körjegyz ség megtekintését követ en állófogadást tartottak a vendégek részére. Körkép VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK 5

5 HÁTTÉR Hatékony és komplett marketing megoldásokat kínálunk az Ön cégére tervezve. VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! KÉT ÉV ALATT 331 MILLIÓ FORINTTAL N TT SZENTGOTTHÁRD HELYI ADÓBEVÉTELE EGYEL RE FELLÉLEGEZHET A VÁROS SZERZ : RÁPLI RÓBERT Jelent s mértékben, mintegy harmadával csökkent a város hitelállománya a tavalyi évhez képest - derül ki Szentgotthárd évi költségvetésének sarokszámaiból. A pozitív változás mindenekel tt a plusz 331 milliós helyi adóbevételnek köszönhet. A költségvetés idei hiányát a képvisel testület 342 millió forintban határozta meg. A felhalmozási célú hitel tervezett összege 79, a m ködésié 126 millióra csökkent idén az elfogadott költségvetés szerint ben még 567 milliós deficittel küszködött a város, így alig két év leforgása alatt 225 millió forinttal sikerült lefaragni a negatív különbözetet. Erre való tekintettel mondhatta Huszár Gábor polgármester a februári testületi ülésen, hogy 1998 óta a mostani az egyik legstabilabb költségvetés a város történetében. Igaza van. Az érdem azonban nem csak a városvezetésé. Lássuk, hogy miért nem! AZ 1 F RE ES HELYI ADÓBEVÉTELEK A 4 ÉS 15 EZER F KÖZÖTTI VAS MEGYEI VÁROSOKBAN: A fent említett 2010-es esztend ben - az el z képvisel -testület hivatalának utolsó évében - mindössze 487 millió forint ipar zési adó folyt be a város kasszájába. (A mindössze szót idéz jelbe kellene tenni, mivel ezzel az összeggel Szentgotthárd már akkor is a hazai önkormányzatok helyi adóbevételének sorában az el kel 111. helyen, azaz közvetlenül az élmez ny után tanyázott.) Idén viszont a várható helyi adóbevétel nem kevesebbre, mint 818 millió forintra duzzad (a 114 milliós átengedett központi adók és a 1.5 milliót kitev bírságok, pótlékok nélkül is) köszönhet en annak, hogy az ipar zési adóbevételeket az állam immáron az önkormányzatoknál hagyja. Látható, hogy miközben 2010-hez képest 331 millió forinttal n tt a helyi adóbevétel, addig a költségvetési hiány mindössze 225 millió forinttal csökkent. Ha így közelítjük meg a dolgot, akkor bizony még fekete pontot is adhatunk a jelenlegi képvisel -testületnek. Viszont, ha a százalékos összehasonlítást vesszük alapul, akkor nem illeti megrovás a grémiumot, igaz, túlzott dicséret sem: a helyi adóbevétel ugyanis közel annyival (487 millió / 818 millió = 59 %) n tt két év leforgása alatt, mint amennyivel csökkent a költségvetési hiány (342 millió / 567 millió = 60%). A számok tükrében egyel re elégedettséggel tölthet el minket, hogy úgy t nik, végre fellélegezhet a város. Megszokhattuk már, hogy helyi politikusaink vészjóslóan nyilatkoznak városunk gazdasági helyzetér l, eladósodottságáról. Pedig Szentgotthárd továbbra is irigylésre méltó helyzetben van, még az országos átlagnál gazdagabbnak számító Vas megyei településekkel összehasonlítva is. Mindezt egy diagrammal szemléltetjük, melyen a hasonló lépték (4 és 15 ezer f közötti) Vas megyei városok lélekszáma és évi tervezett helyi adóbevétele látható kerekített összegekkel. Az öszszevetésb l kiderül, hogy Szentgotthárd az ipar zési adóbevétel szempontjából nagyságrendekkel jobb helyzetben van a vasi városoknál, az egy f re jutó helyi adóbevétele pedig még a legnagyobb lélekszámú patinás fürd városét, Sárvárét is felülmúlja jó 30 százalékkal. Reménykedjünk benne, hogy az állam a jöv ben nem tervezi - szokásához híven - átcsoportosítani adóbevételeink jelent sebb hányadát az elmaradottabb kelet-magyarországi területekre. Szentgotthárd: f, 818 millió Ft, 1 f re es helyi adóbevétel: Ft Sárvár: Vasvár: Körmend: K szeg: Celldömölk: f, 915 millió Ft, egy f re: Ft f, 220 millió Ft, 1 f re: Ft f, 560 millió Ft, 1 f re: Ft f, 296 millió Ft, 1 f re: Ft f, 170 millió Ft, 1 f re: Ft AZ RSÉGI TELEPÜLÉSEK DÖNTÖTTEK: INKÁBB KÖRMENDHEZ AKARNAK TARTOZNI AZ RSÉGIEK KIKOSARAZ- TÁK SZENTGOTTHÁRDOT SZERZ : RÁPLI RÓBERT A 22 rségi település közül 20 akar a körmendi járáshoz tartozni. Szentgotthárdot mindössze Kondorfa és Szalaf választaná. Szándékukat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba is eljuttatták. A járások létrehozásáról - mint a közigazgatás átfogó átalakításának egyik fontos állomásáról - tavaly szeptemberben döntött a kormány. A cél olyan modernkori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi költséggel, hatékonyabban és ügyfélközpontúan m köd területi közigazgatás létrejöttéhez - olvasható a kormany.hu portálon. Januárban társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) a járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. Országosan 168 járás, Budapesten pedig hét úgynevezett körzet létrehozását tervezik. A kormányhivatalok járási hivatalainak legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézend államigazgatási feladatok ellátása lesz, a tervek szerint minden állampolgár számára elérhet közelségben és magas min ségben. A járási székhelyeket és illetékességi területeket meghatározó rendeletet várhatóan június végén fogadja el a Kormány, a járási hivatalok január 1-jével kezdhetik meg m ködésüket. A 168 járás kialakításakor az rségi kistérséget szerencsétlen módon kettészelte a szaktárca. Az riszentpéteri Kistérségi Társuláshoz tartozó 22 településb l 11 (köztük riszentpéter város) a szentgotthárdi, 11 pedig a körmendi járáshoz kerülne a kormányzati elképzelés szerint. Az rségi polgármesterek állítják, hogy egy önálló rségi járás létrehozása történelmileg indokolt lenne, mivel az rség évszázadokon át egybefügg és önálló rendszerként m ködött. Szerintük ez látszik most elveszni a közigazgatás átszervezésével. A kettészakítás ellen tiltakoztak önálló járást szorgalmazva az rségiek, ám nem sok reményük lehet - a politikusi nyilatkozatokból legalábbis erre következtethetünk. Ha nem is alakíthatnak önálló járást, annyit mindenképpen szeretnének elérni az rségi települések, hogy maguk határozhassanak arról, hová akarnak tartozni. Februárban döntést is hozott err l az riszentpéteri Kistérségi Társulás. E szerint az rség 22 települése közül 20 a körmendi járáshoz csatlakozna, és csak Kondorfa és Szalaf választaná a szentgotthárdi járást. Határozatukat Harangozó Bertalan kormánymegbízott által továbbították a KIM-hez. Bíznak a pozitív elbírálásban, annál is inkább, mert a járások kialakítása kapcsán az a kormányzati cél, hogy települések jól érezzék magukat ott, ahová beosztják ket. Kétségtelen, hogy városunk számára presztízs-veszteség az rségiek döntése. Úgy tudjuk, hogy riszentpéter megmarad járási alközpontnak, azaz nem veszíti el fontosabb hivatalait, pl. okmányirodáját, építési hatóságát, noha a döntési kompetencia a járási központhoz kerül. Jelent s változás lesz viszont, hogy csökken az önálló rségi hivatalok száma. A 20 településnek eddig 7 önálló hivatala volt, most ez várhatóan kett re, legfeljebb háromra redukálódik, mivel a jöv ben vagy 7 település vagy 2000 f szükséges egy önálló hivatal fenntartásához. Lapunk információja szerint az rségi települések els sorban az észszer ség miatt döntöttek Körmend mellett. Hegyhátszentjakabról, Sz cér l vagy Viszákról szinte lehetetlen lenne tömegközlekedéssel elérni Szentgotthárdot, Körmendre viszont közvetlen buszközlekedésük van, ami lényeges el ny a hivatalba járáskor is. A közigazgatási átalakítás várhatóan nem befolyásolja az rségnek a Szentgotthárddal való folyamatban lév együttm ködéseit, így a Leader-programot sem. A bels rségi települések attól függetlenül, hogy melyik járáshoz tartoznak majd, továbbra is szorosan együttm ködhetnek Szentgotthárddal, ha akarnak. Ugyanakkor kétségtelen, hogy városunk számára presztízsveszteség az rségiek döntése. Érthet, hogy Huszár Gábor polgármester is inkább az önálló rségi járás kialakítása mellett érvelt egy ízben Bajánsenyén. ViniczayTibor korábbi polgármester szerint közel 10 év jól m köd partnerség veszne kárba akkor, ha az rség elfordulna Szentgotthárdtól. Úgy látja azonban, hogy a járások közötti jól megtervezett együttm ködéssel zökken mentes maradhat a közös munka. 6 VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK Körkép

6 nemcsak egészségesek, de finomak is! Tengeri sóval készítjük. Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a szívbarátig. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l HÁTTÉR GYÁRÉRTEKEZLETEN ÜNNEPELTÉK AZ ELS MAGYAR OPEL ASTRA HUSZADIK SZÜLETÉSNAPJÁT AZ ASTRA HAZATÉRT SZENTGOTTHÁRDRA TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA március 13-án gördült le a szentgotthárdi gyártósorról az els magyar Opel Astra. Húsz évig a Közlekedési Múzeumban pihent, születésnapjára azonban saját lábon gurult haza, Szentgotthárdra március 13-án gyárértekezleten ünnepelték a modern kori magyar autógyártás születését. Felvonultatták a 150 éves Opel illusztris termékeit: varrógépet, kerékpárt és oldtimereket. A vendégeknek megmutatták az új Flex motorgyárat is. ket. S éppen abban a csarnokban zajlott a születésnapi ünnepség, ahol egykor az els Astrát gyártották. A színpadra szólították a 80 éves alapítót, egykori gyárigazgatót, Ernst A. Hofmannt. Együtt nézték meg a húsz évvel ezel tti Híradót, amely az els Astráról tudósított. Antall József miniszterelnök pedig az Opel úttör szerepét méltatva arról beszélt a korabeli felvételen, hogy az Opel és a General Motors a legkorszer bb ipari kultúrát hozta el Magyarországra. A gyárigazgató a jöv r l is beszélt. A félmilliárd euróból épül 60 ezer négyzetméteres új üzemcsarnok már a jöv. 400 gépet telepítenek, s már elindult egy-egy darab próbagyártása. Még az év vége el tt elindul a sorozatgyártás, és a teljes felfutás után az Opel legkorszer bb új motorjaiból évi félmillió készül majd itt. A flexibilis, rugalmas gyártás a technológiai fejlesztés élmez nyébe tartozik. Oktatóközpontot hoznak létre, ahol nemcsak a munkatársak, hanem szakiskolások képzése is folyik majd. 800 új munkatársra lesz szüksége a gyárnak. A felvételek már tavaly elkezd dtek, s évente 200 új dolgozót terveznek felvenni. A gyárértekezlet végén bemutatták az új Flex motorgyárat az érdekl d knek. A JOBBIK LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTOTT BANA TIBORRAL ÉS RÁBA KÁLMÁNNAL SZEMÜK A PÁLYÁN TUDÓSÍTÓ: KISS KATALIN Március 17-én parlamenti és megyei közgy lési beszámolót tartott Bana Tibor országgy lési képvisel, a Jobbik Vas megyei elnöke és Rába Kálmán, a Jobbik megyei közgy lési képvisel je a színház aulájában. (Folytatás az 1. oldalról) Az els magyar Opel Astra éppen húsz éve, március 13-án gördült le a gyártósorról, Antall József miniszterelnökkel a volán mögött. Az Íme, az els feliratú gépkocsi húsz évig a Közlekedési Múzeumban pihent. Mint Huszár Gábor polgármester elmondta, addig is látogatták a szentgotthárdi gyerekek az osztálykirándulásokon. Húsz év után, felkészítve a hosszú útra, saját lábán érkezett haza Szentgotthárdra, oldtimerek kíséretében. Március 12-én a polgármesteri hivatal el tt kis ünnepség kíséretében fogadták a magyar els t. Az ünnepségen Bauer Károly egykori polgármester arról beszélt, hogy mérföldk volt a város életében az Opel gyár letelepedése. Ahogy napjainkban is az új Flex gyár jelenti a jöv t a városnak. Huszár Gábor polgármester úgy fogalmazott, hogy az Opel infúziót jelentett a városnak, ahogy az új gyár is. Az ünnepség végén az egykori alapító és els gyárigazgató, Ernst A. Hofmann szólt. Elmondta, hogy a GM és a szentgotthárdi gyár is sokat fejl dött az elmúlt két évtizedben, s ezt jól jelzi, hogy itt épül fel az új Flex motorgyár. Másnap, március 13-án a modern kori magyar autógyártás születésér l emlékeztek meg az Opel szentgotthárdi gyárában. Az ünnepi gyárértekezleten ott sorakozott a színpad el tt az Opel történelem sok illusztris képvisel jének társaságában az els Astra. Az Opel az idén ünnepli születésének 150. évfordulóját - ezt az évfordulót egy Opel varrógép és egy Opel kerékpár szimbolizálta a rendezvényen két veterán Opel társaságában. A jelent a most Év Autója díjat nyert és tavasszal a magyar piacon is bemutatkozó elektromos autó, az Opel Ampera testesítette meg, a jöv pedig maga a gyár, ahol a világ legkorszer bb üzeme fogja az Opel legkorszer bb motorjait az év végét l gyártani. Solt Tamás jelenlegi gyárigazgató köszöntötte a születésnapi ünnepség résztvev it. Többszörös ünnep ez - fogalmazott -, hiszen együtt van a történelem, a jelen és a jöv. Solt Tamás kiemelte: Az els Astra egy igazi magyar ipartörténeti ereklye, annak a bizonyítéka, hogy 1992-ben az Opel úttör szerepet vállalt a magyar autóipar létrehozásában. Itt, Szentgotthárdon ugyan üzleti szempontból mindig is a motorgyártás volt a legfontosabb, mégis mindenki az els magyar autóra, erre az Astrára emlékszik. A kilencvenes évek elején a személyautó gyártás hazai elindulása nemcsak ipari, ipartörténeti esemény volt, hanem a politikai-gazdasági változások szimbóluma, azok megtestesít je is. Dános András kommunikációs igazgatóval elevenítették fel a kezdeti id - Lábodi Gábor, a párt helyi vezet je köszöntötte a megjelenteket. Beszámolójában elmondta, hogy jó együttm ködést ápolnak az önkormányzattal, és példaérték nek tartja a közös trianoni megemlékezést. Az elnök tájékoztatott arról is, hogy tovább folytatják a köztéri szobrok rendbetételét, fel kívánják éleszteni a helyi termel i piacot, és a közeljöv ben rovásírásos helységnévtáblákat helyeznek ki a városhatárra. A bevezet után Bana Tibor országgy lési képvisel informálta a megjelenteket közel kétéves parlamenti munkájáról és városunk, valamint térségünk érdekében tett er feszítéseir l. A képvisel aktívan kivette részét a munkából, többször közbenjárt a Szentgotthárd határába tervezett hulladékéget, a Rába-habzás, a 86-os f út fejlesztése, a Fels szölnök-kétvölgy összeköt út, a szentgotthárdi barokk templom bels restaurálása ügyében; számos módosító indítványt, kérdést, javaslatot nyújtott be és nyílt levelet intézett különböz grémiumokhoz, pl. a megye közbiztonsága, a magyar term föld és ivóvízkincs megvédése, az egyházügyi törvény, a megyék kivégzése stb. témakörökben. Bana Tibor a 2012-es évet a nagy lehet ségek évének nevezte, és zárszavában elmondta, hogy továbbra is az értékelv séget követve, tisztességesen, becsületesen kíván dolgozni a Magyar Nemzet és Vas megye érdekében. Ezt követ en Rába Kálmán beszámolt a megyei közgy lésben végzett munkájáról, illetve a megyék 1990 óta fennálló forráshiányáról, annak okairól és a megyei konszolidációs programok hátulüt jér l. A jobbikos közgy lési tag beszédében hangsúlyozta, hogy január 1-je óta gyakorlatilag nincs a megyéknek feladatköre és kézzelfogható bevétele, az er s centralizáció miatt minden vagyonelem állami kézbe került. Véleménye szerint er s állam csakis er s önkormányzatisággal képzelhet el, és a döntéshozatalnak a legalacsonyabb szinten kellene végbemennie. A fórum végén lehet ség nyílt kérdések, vélemények megfogalmazására, itt felmerültek a járások kialakításával kapcsolatos problémák, aggályok, illetve szó esett egyéb helyi ügyekr l is. Körkép VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK 7

7 és mutassa a cége a legjobb arcát! Korszer honlapok tárhellyel és örökös GARANCIÁVAL! VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! TEMATIKUS HÉT SZENTGOTTHÁRDON A III. BÉLA SZAKKÉPZ ISKOLÁBAN ÉS A PARTNERISKOLÁKBAN KEZDD A NAPOT ÉTKEZÉSSEL! TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA A Középiskolák Egészséges Életmód Hálózata az egészséges életmód népszer sítését gyakorlatorientáltan közvetíti a középiskolások számára. A III. Béla Szakképz Iskola három projektpartnerével pályázatot nyújtott be a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttm ködési Program keretében, s közösen valósítanak meg programokat két éven át. Decemberben és januárban tematikus heteteket rendeztek a projektpartnerek. A III. Béla Szakképz Iskola a sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképz Iskolával, a lendvai Dvojezi na srednja ola és a radenci Srednja ola za gostinstvo in turizem középiskolákkal együtt pályázott és nyert támogatást a Középiskolások Egészséges Életmód Hálózatának kialakítására. A projekt központi eleme az egészséges életmód népszer sítése a középiskolások körében. A szentgotthárdi intézményben január között kedden és pénteken az étkezés, szerdán a lelki tréning, csütörtökön a sport volt a f téma. A Kezdd a napot étkezéssel! cím programon egészséges és változatos étkek kerültek terítékre. Kínáló falatkákat és salátákat készítettek ezeken a napokon a diákok számára. Sohár Attila, a menedzsment tagja elmondta, hogy valamennyi programon önkéntes jelentkezés alapján vesznek részt a tanulók. Az ételkészítéssel kapcsolatos feladatokban els sorban a vendéglátós és szakács tanulók közrem ködésére számítottak. 300 adag falatkát, illetve 30 kg salátát készítettek a tanulók számára. Arra hívták fel a figyelmet, hogy nassolni is lehet egészségesen. A színes, ízletes finomságok, a gusztusosan tálalt falatkák sikert arattak a diákok körében. A lelki egészség napján tréningekkel készültek. Zenés foglalkozás, önismereti tréning és agykontroll el adás zajlott közel 70 f részvételével. Valamennyi foglalkozáson bevonták a diákokat a megvalósításba, aktív részvételükkel, tevékenységek által zajlottak a képzések. A foglalkozásokon szituációs játékok formájában jelenítették meg a különböz kapcsolataikat. A kapcsolatok formái közül kiemelték a virtuális kapcsolatokat, a diákok ugyanis ezt részesítik el nyben a valódi fizikális kapcsolatokkal szemben. A csoportvezet k és a csoporttagok között intenzív munka valósult meg, amely során az érzelmi kapcsolatok fontosságát emelték ki. A sportnapon farsangi kerékpártúrát szerveztek az iskola tanulóinak. A részvétel itt is önkéntes volt. Feltételül szabták a farsangi jelmezbe öltözést a résztvev knek. A zord id járás, a mínusz 5 fok ellenére mintegy 30 tanuló vállalkozott a túrára. Az is szempont volt, hogy a jelmezek az egészség-betegség témaköréhez kapcsolódjanak. A városon végigvonulva a mogersdorfi keresztig vezetett az út, ahol ügyességi feladatokat is meg kellett oldaniuk a résztvev knek. El ször kötélhúzó-versenyben mérték össze erejüket a csapatok, majd egyéni feladatok következtek. A káposztalök versenyre sokan jelentkeztek, a résztvev k müzliszeletekért küzdöttek óriási er bedobással. Nagy sikere volt a FOTÓ: III. BÉLA SZAKKÉPZ ISKOLA sárgarépaev csapatversenynek, a három els helyezett csapat tagjai jutalomként egy-egy csokit is elropogtathattak a sárgarépa után. Így jó hangulatban, a friss leveg n mozogva, egy közös vicces programon vettek részt, és 12 órakor indultak vissza Magyarországra. A partnerintézményekben is megtartották a tematikus heteket. A sárvári Tinódi Gimnáziumban a téli szünet el tti utolsó napokat választották a mentális programok id pontjául, hiszen az adventi id szak különösen alkalmas arra, hogy a lélek egészségével foglalkozzanak. Fontos, hogy az ember találja meg a saját testi-lelki ritmusát, összhangban éljen önmagával. A kamaszkori problémák, konfliktusok kezelése folyamatos feladata a középiskolában tanító pedagógusoknak, ehhez a pályázat nyújtotta támogatás felhasználásával szakemberek segítségét vették igénybe. A programokról Hevér Mihályné igazgató számolt be. Az ÁNTSZ munkatársa prezentációval kísért három el adása, és az iskolai ifjúsági véd n egészségtudatos magatartásról tartott el adásai után kérdésekre válaszolva igyekeztek a tanulókat érdekl konkrét problémákra reagálni, megoldásokat javasolni. Négy szociális munkás, ifjúságsegít hallgató önismereti játékokkal szórakoztatta az egyik végz s osztályt, sok érdekes felismerésre, következtetésre jutottak. Nyolc osztály diákjai Klobusitczky György, a Budapesti Rend rtiszti F iskola adjunktusának interaktív el adásán vettek részt. Az el adó a drogok, az alkohol, a dohányzás egészségkárosító hatásaira hívta fel a figyelmet, és disco-balesetek megdöbbent képeivel sokkolta a diákokat. Két órán keresztül lekötötte a hallgatóság figyelmét. Jól illeszkedett a mentális napok programjához, hogy egy busznyi diák megnézte a Jane Austin: Értelem és érzelem cím regényének színházi adaptációját a Veszprémi Pet fi Színházban. A szlovén Partnerek, a lendvai Dvojezi na srednja ola és a radenci Srednja ola za gostinstvo in turizem szintén megrendezték az egészség-napokat saját iskoláikban. Lendván a tematikus héten a szabadtéri programokat részesítették el nyben, kerékpártúrát szerveztek és erdei kirándulást. Radenciben az egészséges ételek készítése és a mozgás-sportolás népszer sítése került a középpontba. A III. Béla Szakképz Iskola célja az a pályázattal, hogy kialakítsa a Középiskolák Egészséges Életmód Hálózatát, aminek egyik feltétele az egészség-hetek rendezése. A négy partner képvisel i együttesen is részt vesznek majd hasonló rendezvényeken, mert az elkövetkez hónapokbana közös E-életmód napokon megismertetik a meghívott tanulókkal és tanáraikkal a legjobban sikerült programokat. Az els ilyen alkalom március 20-án zajlott le Lendván, mondta el Tóthné Nagy Emese projektvezet. 8 VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK Körkép

8 hangulatos vacsorával! Az utalványt kérje kollégáinktól! Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a szívbarátig. MEGTAGADOTT HELYREIGAZÍTÁSI KÉRELEM Rápli Pál f építész helyreigazítást kért Treiber Máriától, a Szentgotthárd f szerkeszt jét l, valamint Huszár Gábor polgármestert l (mint kiadótól) Reisinger Richárd alpolgármesternek az önkormányzati újság februári számban megjelent - személyét is sért - írása kapcsán, hiába. RP: Megdöbbenve tapasztaltam, hogy levelemet válaszra se méltatták és a válaszadás jogát sem biztosították számomra a közpénzb l fenntartott újságban. Ezért segítséget kérek a város másik médiájától, hogy az információk eljussanak a lakossághoz. Emellett a MÚOSZ Etikai Bizottságához, mint szaktestülethez fordulok annak megállapítására, történt-e mulasztás és jogsértés az ügyemben." Mivel a Körkép hivatásának tekinti Szentgotthárd polgárainak tisztességes tájékoztatását, ezért a kérésnek eleget téve az alábbiakban leközöljük a f építész levelének legfontosabb részleteit. AVÁLASZADÁS JOGA A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja II. évfolyamának 2. számában Még el sem kezd dött címmel megjelent írás éles kritikával reagál a korábbi polgármesternek a Körkép hasábjain megjelent cikkére. Az írásban Reisinger alpolgármester úr meglehet sen személyesked stílusban üzenget a cikket közreadó f szerkeszt nek is. Már az is elgondolkodtató, hogy egy ilyen hangvétel írásnak teret enged az önkormányzat hivatalos lapja, emiatt viszont még nem ragadtam volna tollat. Sajnos azonban Reisinger úr hangulatkelt retorikája engem sem kímélt: Nevem ironikus szókapcsolatban t nik fel a cikkben, mint Rápli Pál nev személy. A város-rehabilitációért végzett munkám ismertetése helyett a szerz egy sokat sejtet sugallattal arra utal, hogy pusztán helyi kapcsolataim miatt részesültem 10 millió forintos díjazásban. Ehelyett a szikár tények: Vezet tervezõ kollégák összehangolt munkájával, rekord id alatt összesen 5,5 MFt-os tervezési díjért készítettük el az öt projekthelyszín tervdokumentációit, melyek teljes anyaga megtálalható a linkre kattintva - ítélje meg mindenki saját maga a produktum ár/érték arányát! ( ) Magam és Kiss Gábor kollégám gotthárdi családi köt dése igen fontos szempont volt döntésünkben, amikor a városfejlesztési projekt szinte teljesíthetetlen feltételeit tudomásul véve, a szokásostól messze elmaradó díjazásért is vállaltuk a m emlékegyüttes tervezési feladatait. Számos, a projektben dolgozó köztisztvisel és szakember tette ugyanezt önzetlenül, volt, aki azóta elismerés helyett az állását veszítette el. Huszár Gábor polgármester úrral megválasztását követ en, október 25-én találkoztam el ször. A projekt sikeres lezárása érdekében felajánlottam, hogy a tervezési díjat cégem megel legezi annak érdekében, hogy az ne terhelje a város önrészét. Polgármester úr biztosított engem a projekt folytatásáról, megállapítva azt is, hogy egy korábbi testületi támogatás birtokában nincs szükség ehhez újabb határozatra. Nem így történt... Építészként, településtervez ként és Körmend f építészeként közéleti emberként szolgálom az itt él ket. Szakmai munkám megítélése, ügyfeleim bizalma szorosan összefügg nevem feddhetetlenségével, melyet Reisinger úr személyes ügyének áldozatul dobva a cikkében megkérd jelezett, kimerítve ezzel a rágalmazás és a lejáratás büntet jogilag is min síthetõ tényállásait. Visszautasítva Reisinger úr szándékát és módszereit, szeretném jelezni, hogy a történtek ellenére kész vagyok együttm ködni az Önkormányzattal a ciszterci hagyaték megmentése érdekében. A beázó, düledez, h hidas épületek állapotát ismerve, könnyen lehet, hogy már Huszár Gábor polgármestersége idején megbízást kapunk a folytatásra. A m emlékegyüttes felújítási terveire vonatkozó szerz i jogaink birtokában erre ugyanis más nem is nyerhetne felhatalmazást a következ 70 évben! Rápli Pál Szombathely, február 29. Körmend f építésze okl. építészmérnök, településtervez okl. városépítési és városgazdasági szakmérnök Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l MOZAIK A GYURCSÁNY-KÓKA ÉRA GAZDASÁGI SZEREPL JE HELYETT A FÜRD T ÜZEMELTET CÉG KOORDINÁLJA A VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOKAT RENDKÍVÜLI ÜLÉS, RENDKÍVÜLI KAPKODÁS, RENDKÍVÜLI DÖNTÉS GK INFORMÁCIÓ A március 7-i rendkívüli testületi ülést megel z napokban egy Reisinger Richárd alpolgármestert l származó el terjesztés-tervezet okozott komoly feszültséget a döntéshozók között. A téma egy helyi vagyonkezel cég létrehozása és leend vezet jének mindenféle pályáztatás nélküli kinevezése volt. Több képvisel is vállalhatatlannak tartotta a tervezetet, így a színfalak mögötti viták után nem is született bel le el terjesztés. A rendkívüli testületi ülésen egy sz k- szavú határozat született, amely a tervezettel szemben így szól: Szentgotthárd Város Önkormányzatának képvisel testülete a városfejlesztési feladatok koordinálására, a városfejlesztési pályázatokon való indulásra, illetve a pályázatokban való részvétel el készítésére a 100%-os tulajdonát képez GotthárdTherm Kft.-t bízza meg azzal, hogy a megbízott szervezettel megbízási keretszerz dést kell kötni a jelen El terjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Miért ilyen sürg sen, rendkívüli testületi ülésen kell egy olyan, nagy horderej stratégiai kérdésr l dönteni, mint a városfejlesztési feladatok koordinálása? Nem tudjuk. Különösen annak a ténynek az ismeretében furcsa mindez, hogy egy városi vagyonkezel cég létrehozása már több éve tervezés alatt áll. Miért akarták a cégvezet t pályáztatás nélkül kinevezni? Nem tudjuk. Nevük elhallgatását kér döntéshozók és más közéleti szerepl k egybehangzóan állítják, hogy egy Horváth László nev személy szerepelt Dr. Reisinger Richárd alpolgármester határozati el terjesztés-tervezetében, mint a létrehozandó cég vezet je. Informátoraink felhívták a figyelmünket arra, hogy az említett személy pályafutásáról a Heti Válasz Magyar Nagydíj és Szervezett felvilág c es cikkeiben is szó esik. Ez utóbbi írásban ezt olvashatjuk róla: Az Elender Computer Szombathely Kft. volt tulajdonos-ügyvezet je; ez a cég vette át Kóka korábbi vállalkozásának regionális tevékenységét. Állami megbízás: az elektronikus útdíjprojektért felel s Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (Ukig) volt vezet je (2005 áprilisától márciusig); a GKM-tulajdonú Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zrt. igazgatósági tagja (2007. február 19-t l); a közlekedési nagyprojektekért felel s gazdasági miniszteri megbízott (2007. március 15-t l). Csak emlékeztet ül: az adott id szakban Gyurcsány Ferenc volt a minisz- terelnök, Kóka János pedig a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) els embere. Vajon miért egy országos politikában érintett, így óhatatlanul politikai konfliktusoktól terhelt személy szerepelt a szentgotthárdi városvezetés egyes tagjainak terveiben? Ezt sem tudjuk. Hát akkor mi az, amit tudunk? Az bizonyos, hogy a fürd t üzemeltet Gotthárd-Therm Kft.-t azzal bízta meg az Önkormányzat, hogy a megbízott szervezettel megbízási keretszerz dést kell kötni (...). Ez a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy egy városfejlesztéssel, pályázati el készítéssel foglalkozó céggel nem közvetlenül az Önkormányzat, hanem a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló Gotthard-Therm Kft. fog szerz dni. Adódik a kérdés, hogy miért a fürd t üzemeltet cégen keresztül szerz dik a városunk egy ilyen stratégiai feladat végrehajtására? Reméljük, hogy a dolog horderejéhez méltó, átlátható és tisztességes m ködés ad majd választ az egyel re költ i kérdésünkre. Körkép VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK 13

9 KULTÚRA Jó helyen jár: Nagyméret táblák kihelyezését engedélyeztetéssel együtt is vállaljuk. VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! A TEHETSÉGGONDOZÁST IS SZOLGÁLJA A MÓRA KÖNYVTÁR UNIÓS PROJEKTJE EGYÜTT A TEHETSÉGEKÉRT TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA Még 2010 áprilisában pályázott a könyvtár a TÁMOP keretében a nevelésioktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadid s tevékenységének támogatására. A SZOI Vörösmarty Gimnáziumában hat tantárgyból tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak a tanév folyamán a tanárok. VISSZAKERÜLT A DORFFMAISTER KÉPEK MÁSOLATA A POLGÁRMESTERI TÁRGYALÓBA AZ APÁTI LAKOSZTÁLY DÍSZEI TUDÓSÍTÓ: MOLNÁR PIROSKA A polgármesteri tárgyaló falait nemsokára a Dorffmaister-pannók digitális másolatai fogják díszíteni. A Nemzeti Galériában látható eredeti festményekr l másolat készült, saképek nemrég visszakerültek Szentgotthárdra. PROGRAMAJÁNLÓ Április Fiatal tehetségek koncertje a Refektóriumban - a Hangversenybérlet 2. el adása Április 13. Színház Jótékonysági est Április A budapesti Csodák Palotája utazó interaktív kiállatása a Színházban. Április Hoppláda - a szombathelyi Mesebolt Bábszínház el adása a Színházban. (Az el adásra bérleten kívül jegyek csak korlátozott számban válthatók.) Az Együtt könnyebb a szentgotthárdi Móra Könyvtár oktatást-nevelést segít kulturális programjai cím projekt a TÁMOP / számon nyert forint támogatást. Ennek keretében heti és havi szakköröket, versenyeket, vetélked ket szervez a könyvtár. A projekt fontos eleme, hogy lehet ség volt a tehetséges tanulókkal való egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás megvalósítására is forrást elnyerni a pályázatban. Ennek keretében a gimnáziumban hat tantárgyból tartanak tehetséggondozó foglalkozásokat a tanárok. A nevel -oktató munka segítésére a könyvtár számos kulturális programot szervez. Ezek a szabadid s tevékenységek hatékonyan segíthetik a kompetenciafejlesztést. Másik célként a kulturális és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttm ködések er sítését fogalmazta meg a kiíró, lehet séget biztosítva a differenciált pedagógiai tanulási formák elterjesztésére a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban. A gimnáziumi tehetséggondozás kapcsán matematika, német, magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika és informatika tantárgyak keretében foglalkoznak a tehetséges diákokkal a tanárok. A pályázat keretében lehet ség van az egyéni felzárkóztatásra, a versenyekre, nyelvvizsgára való felkészítésre is. A pályázati forrásból nemcsak a tanárok díjazását lehet finanszírozni, hanem a foglalkozásokhoz szükséges anyagköltséget is. Ezekkel a programokkal megalapozza a könyvtár az oktatási-nevelési intézményekkel való hosszú távú kapcsolatot, az ifjúság könyvtári integrációját, valamint el segíti az életen át tartó tanulás iránti igény felkeltését is. Április 22. A Magyarországi Szlovének Szövetsége Nyugdíjas néptánccsoportjának bemutatkozása a Színházban. Április A Takács Jen Zeneiskola tanári koncertje a Refektóriumban - a Hangversenybérlet 3. el adása Április Musical és könny zenei koncert a Színházban Magyar Szilvia énekm vész és tanítványai el adásában Április Májusfa állítás a Pannon Kapu szobornál a Civil Fórum szervezésében A ciszter kolostorépületben az apáti fogadószoba falait egykor egyenl magasságú, különböz szélesség hat dekoratív pannóval borították. Az ban keletkezett képek nemzeti történelmünk eseményeit - így a szentgotthárdi és a mohácsi csatát, a szentgotthárdi apátság két alapítását III. Béla és III. Károly által, valamint a ciszter rendhez köthet eseményeket ábrázolják. A képeket Marian Reutter apát rendelte meg a bécsi akadémián tanult mestert l. Egészen 1950-ig, a ciszterek HANGULATOS JAZZ ESTTEL VETTE KEZDETÉT A TAVASZI KONCERTBÉRLET-SOROZAT F SZEREPBEN A SZENTGOTTHÁRDIAK SZERZ : RÁPLI RÓBERT A hangverseny-bérlet els el adását március 21-én tartották; egyedi fúziós jazz-estet hallhattak az érdekl d k a szombathelyi Transzfúzió Csoport jóvoltából. Április 2-án rendezik a Fiatal tehetségek koncertje cím programot, melyen 13 szentgotthárdi köt dés ifjú muzsikus játékában gyönyörködhet a publikum. A tehetséges zenészek mindnyájan a Takács Jen Zeneiskolában kezdték pályafutásukat, most pedig hazai vagy külföldi közép-, illetve fels fokú zenem vészeti m helyekben folytatják tanulmányaikat. A koncerten közrem ködnek: Brassai Ábel (harsona), Csomós Vince, Papp Csaba és Vadász József (üt ), Csukly Anna és Herczeg Erzsébet (heged ), Kulcsár Norbert (cselló), Rápli Péter (klarinét), Reibling Ervin (tuba), Sulics Renáta el zéséig a fogadószobában voltak a képek, ezután szerencsére a Nemzeti Galériába kerültek. A Galéria engedélyével hivatásos fotós digitális képet készített a festményekr l, amib l egy vállalkozó eredeti méret nyomatott készített vászonra. Március 14-én több tekercsben megérkeztek a másolatok Szentgotthárdra a polgármesteri tárgyalóba. Hamarosan keretbe foglalják a képeket, és az eredeti festmények helyére kerülnek. A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület idén ismét megrendezi nagysiker koncert-sorozatát a Refektóriumban. A programok javarészt helyi köt dés el adókra épülnek. (zongora), Szapor Bettina és Takács Valéria Dorina (furulya), valamint Vass Ágnes (fuvola). Árpilis 23-án a zeneiskola tanárai mutatják be m sorukat, majd május 29-én Mód Orsolya (cselló) és Nagy Éva Cecília (zongora) koncertje zárja a bérletsorozatot. Mindkét el adó a budapesti Liszt Ferenc Zenem vészeti Egyetemen diplomázott. Mód Orsolya - szólistaként és kamaramuzsikusként számos országos és nemzetközi verseny díjazottja - Szentgotthárdon kezdte zenei tanulmányait, Nagy Éva Cecília szülei révén köt dik városunkhoz, m vészként ez lesz itt az els bemutatkozása. A hangversenyek 19 órakor kezd dnek. Bérletek a Színházban válthatók 2800, illetve 1600 (diák, nyugdíjas) forintért, valamint a helyszínen 800 illetve 500 forintért. 14 VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK Körkép

10 raguval, vargányás palacsintával - az éttermünk büszkesége! Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a szívbarátig. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l KULTÚRA ELISABETH LEDERSBERGER-LEHOCZKY SZOBRÁSZM VÉSZ KIÁLLÍTÁSA A M VÉSZET UTAZÓ NAGYKÖVETE TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA EGY DÉLUTÁN, AMI NEM CSAK A N KNEK, N KR L SZÓLT N NEK LENNI JÓ VOLT TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA N nek lenni címmel szervezete meg a Pannon Kapu Kulturális Egyesület március 10-én a Színházba nem csak n knek szóló programját. A Tavaszköszönt Fesztivál nyitányaként március 19-én Elisabeth Ledersberger-Lehoczky szobrászm vész kiállítása nyílt meg a színházban. Az Osztrák Képz m vészeti Szövetség alelnöki tisztét is betölt m vész önálló tárlatát Pápes Éva kritikus, m vészeti író nyitotta meg. Amikor a m vész berendezi a kiállítási terét, mintegy belakja, betölti saját magával, az sokkal árulkodóbb, mint azt a m vész gondolná. Nemcsak azt mutatja meg, miket alkotott az adott id ben, de azt is, hogyan gondolkodik saját magáról, a világról, mindarról, amir l gondolkodniérdemes - fogalmazott a tárlatnyitón Pápes Éva. A CSODÁK PALOTÁJA SZENTGOTTHÁRDON Öveges József professzor, a legendás fizikatanár régi álma volt egy olyan tudományos játszóterem megnyitása, ahol a kíváncsi gyerekek és feln ttek szabadon kísérletezhetnek, kedvükre ismerkedhetnek a tudomány izgalmas történéseivel. Így jött létre a Csodák Palotája. Az interaktív tudományos kiállításon, látványos, szórakoztató módon kerül- Elisabeth Ledersberger-Lehoczky esetében ez különösen izgalmas. Még csak kilenc éves volt, amikor 56-os emigráns szülei után mehetett egy családegyesítési vöröskeresztes program segítségével, hogy Bécsbe kerülve újrakezdje gyermek-életét. Így lett a kis magyar kislányból bécsi értelmiségi, aztán európai m vész, majd egyfajta kulturális utazó nagykövet, aki hol Olaszországban, hol Szlovéniában, Németországban, Ausztriában, vagy éppen Kínában és Mexikóban, netán Szentgotthárdon állít ki. Másodikká lett Vas megyei otthonából - a valamikori nagyszül i házból - nagyon is belátható a nyugat-magyarországi m vészeti élet, mi sem természetesebb, hogy benne ugyanúgy otthont talált, mint Bécsben. Pozitív módon éli meg ezt a kett sséget, valóban közvetíteni képes az itthon és az otthon között. Mostani kiállítása azért is különösen izgalmas, mert egyszerre van jelen a k, a fa és mindezek hátterében a vers, mint a szobrok, installációk ihlet je. Elisabeth szerint a k nek és a fának is megvan a saját néz pontja, amivel a m vésznek harmóniába kell kerülni. A k vel nehezebb, hiszen egy k ezer és ezer évig rzi formáját, nem könnyen alakítható. A fa viszont sokkal él bb valami, jobban figyelembe kell venni az eredeti sajátosságait. Mikor lesz eleven egy szobor? Csak akkor, ha vagy az értelmünkkel, vagy a szívünkkel, vagy mindkett vel megérintjük, tehát ha megértjük, és ezzel felébresztjük, vagyis él vé tesszük újra, amit Elisabeth bezárt a k be, a fába. A tárlatot április 14-ig tekinthetik meg a Színház aulájában munkanapokon 9-16 óra között. nek bemutatásra a természet törvényei, a fizika csodálatos világa. A Csodák Palotája utazó kiállítása április 15- én és között a Színházba érkezik. A kiállítást 5 éves kortól ajánljuk és nem csak a gyerekeknek. Belép jegy: Gyerek: 650 Ft/f, Feln tt: 950 Ft/f, Családi: Ft (2 feln tt és maximum 3 gyerek) Az érdekl d k a Pannon Café-ba érkezvén kávéházi hangulatban tölthették el a délutánt. Bach virágterápia, tea bemutató, agykontroll, auramérés, milyen egy n pasi szemmel, színek-formák-terek, könyvtári beiratkozás és kölcsönzés szerepelt a programban. Nagy sikert aratott Ciro Ingeraktív konyhája, melynek során az otthon található legegyszer bb alapanyagokból készültek ínycsiklandó ételek egész délután. Talán a leginkább várt program az Átváltoztatunk volt. Három bátor jelentkez - Csörnyi Zoltánné, Tóthné Nagy Emese és Major Dalma - vállalkozott arra, hogy szakemberek - fodrász, kozmetikus, manik rös és stylist - új embert alkossanak bel lük a nap végére. A hangulatot, az el adások közötti váltást Kiss Csaba és Labritz András könnyed muzsikája fokozta. Ezen a délutánon jó volt n nek lenni, de szerencsére néhány férfi is kíváncsi volt a n i lélek titkaira. AZ ESÉLYEGYENL SÉGÉRT A Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., valamint Vas Megye és Szombathely Város Vállalkozásfejlesztési Alapítványa által alkotott konzorcium május17-én támogatást nyert a Civil összefogás a hátrányos helyzet n k esélyegyenl ségéért Vas megyében cím, TÁMOP-5.5.1/A- 10/ azonosító számú pályázatának megvalósítására. A projekt augusztus 1-jét l március 31-ig tartott. Az elnyert támogatás összege forint, amelyb l a Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás forint volt. A projekt célja volt, hogy a helyi szükségletekre alapozottan el segítse a hátrányos helyzet n k társadalmi reintegrációját, esélyegyenl ségét Vas megyében. A projekt keretében megvalósított f tevékenységek és eredmények: - Szakért i tevékenység keretében együttm ködési hálózat kialakítása, hazai és külföldi jó gyakorlatok megismerése. - Képzés lebonyolítása a projektet megvalósító szakemberek és önkéntesek számára. - Tanfolyamok szervezése a célcsoport számára, amelyek közül a Szállodai szobaasszony és a Gyógymassz r tanfolyam Szombathelyen, a Szociális gondozó és ápoló tanfolyam Szentgotthárdon került lebonyolításra. A tanfolyamokhoz kapcsolódóan a német szakmai nyelv oktatása és internet és kommunikációs ismeretek oktatása is megvalósult. - Rugalmas, gyakorlatorientált képzési módszer kialakítása, amelyet az Alsószölnökön felépített Natúrpark Akadémia keretei között a jöv ben is alkalmazni fognak. - Tanulmányutak szervezése Ausztriába és Szlovéniába a célcsoport számára, amelyeken a résztvev k külföldi jó gyakorlatokkal ismerkedhettek meg. - Helyi akciók keretében térségi foglalkoztatási fórumok és állásbörzék lebonyolítása valósult meg Szombathelyen és Szentgotthárdon. Körkép VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK 15

11 CIVIL TÜKÖR díszít elemek készítésére optimális, akár kültérre is. Kérje egyedi ajánlatunkat! VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! MEGJELENT A CSÁRDÁSKIRÁLYN, HACSEK ÉS SAJÓ IS A VIDÁM RENDEZVÉNYEN FARSANG KLASSZIKUSOKKAL TUDÓSÍTÓ: CSÖRNYI ZOLTÁNNÉ Február 21-én Farsang a klasszikusokkal címmel tartotta télbúcsúztató farsangi délutánját a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület. A zsúfolásig megtelt Színházban a közönség szórakoztatására a rendez k ezúttal a klasszikusok széles skálájából válogattak: Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Csokonai Vitéz Mihály, Pet fi Sándor, Heltai Jen és Romhányi József mellett Csajkovszkij és Csehov is vendég volt egy-egy népszer m vén keresztül. A jelmezes, maskarás felvonuláson a télkerget széplányok, farsangi kikiáltók és hangulatkelt bohócok mellett fellépett többek között maga a Csárdáskirályn, Ványa bácsi, Bob herceg, Karády Katalin és Csokonai Dorottyája is. Kellemes hangulatot teremtettek táncaikkal a pomponos lányok, a fekete és fehér hattyúk, valamint vidám nótázásukkal a Békefisek. Nagy sikert aratott a Rozmaringok spanyol és eserny s tánca is. A szerepl k és a néz k is jól szórakoztak a két szomszédasszony, Mariska és Juliska, valamint Hacsek és Sajó csevegésén is. A vidám, szórakoztató m sor a hagyománynak megfelel en batyus bállal folytatódott a Színház aulájában. A rendezvényt osztrák és szlovén partner delegáció is megtisztelte jelenlétével. FÓRUM A CIVILEKET ÉRINT ÚJ JOGSZABÁLYOKRÓL ÉS AZ ÖNKÉNTESSÉGR L ÚJ IRÁNYOK A CIVIL SZERVEZETEK ÉLETÉBEN TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA A Vas Megyei Önkéntes Centrum és a Civil Fórum közös szervezésében tartottak tájékoztató fórumot február 6-án a Refektóriumban. A program egyebek mellett foglalkozott a civil szervezeteket érint legfontosabb jogszabályokkal is. SZENTGOTTHÁRDI CIVIL HÍREK NÓTÁZTAK,VERSELTEK Február 25-én Vas Megye és Szombathely Nyugdíjas Szövetségének bálján sikeresen szerepeltek a Szirének trió tagjai valamint Cséve Ferencné nótaénekes és Pálláné Király Mária versmondó. HALLÁSVIZSGÁLAT Február 29-én a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület hallásvizsgálatot szervezett tagjainak. A Szombathelyi Halláscentrum munkatársa 42 személy vizsgálatát végezte el. Többeknél tapasztalt hallásvesztést. ÚJ CIVIL MUNKATÁRS A Szentgotthárdi Civil Fórum tájékoztatja a város civil szervezeteit, hogy március 1-jét l Sipos Katalin szemé- KÉT GÓLLAL NYERT A GOTTHÁRD, DE SZOROSABBAN IS ALAKULHATOTT VOLNA A DERBI DÜH GÓLLAL VÁLASZOLT AZ ELLENDRUKKERNEK TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT lyében új munkatárs került a Civil irodába, aki munkanapokon 8-14 óra között áll rendelkezésükre. CIVILEK SZAKMAI KÉPZÉSE Március 2-án Szombathelyen a Martineum Feln ttképz Akadémián került sor a civil szervezetek vezet inek szakmai képzésére, melyen városunk civil szervezeteinek képvisel i is részt vettek. EREDMÉNYESVÉRADÁS Február 22-én véradást tartottak a Színházban. A megye által elvárt 100 f s tervet sikerült teljesíteni. Külön köszönet a III. Béla Szakképz Iskola diákjainak, akik legtöbben félelmüket legy zve is eljöttek, hogy segíthessenek beteg embertársainkon. Süt Balázs és Düh Károly góljával 2:0 -ra nyert a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi házi rangadóján a Szentgotthárd gárdája a Rábatótfalu ellen. Nagy Krisztina szolgáltatási koordinátor segítségével mutatkozott be a jelenlév knek a Vas Megyei Önkéntes Centrum a refektóriumban tartott fórumon októberében atámop keretében önkéntes centrumok kialakítása és fejlesztése kezd dött el országszerte. Az európai uniós támogatással életre hívott programhoz sikeres pályázat révén 2011-ben Vas megye is csatlakozott. Az országos hálózatba kapcsolódva kutatásokkal, népszer sít akciókkal, tájékoztató anyagokkal, tanácsadással és felkészítésekkel támogatják az önkéntesség hazai és regionális elterjesztését. A hálózatba önkéntes pontként csatlakozott a Szentgotthárdi Civil Fórum is. Az oszkói központ m ködésével párhuzamosan a konzorciumi partner szombathelyi irodájában (Herényiek Háza) információs és segít szolgáltatást nyújt a fogadó szervezetek, illetve önkéntesek számára. A projekt során tájékoztató rendezvényeket, megyei szint roadshowkat, önkéntes börzét, intézménylátogatásokat, valamint tapasztalatcsere céljából szakmai találkozókat szerveznek. Dr. Jójárt Ágnes Szilvia ügyvéd, egyenl bánásmód referens a civil szervezeteket érint legfontosabb jogszabályokról, valamint a diszkrimináció elleni küzdelemr l tartott tájékoztatást a fórumon. A program zárásaként Gregersen-Labossa György kulcsszakért segítségével az önkéntes- és fogadószervezetek felkészítése zajlott. A jelenlév k tájékoztatást kaptak a évi közérdek önkéntességr l szóló törvényr l, valamint az önkéntes menedzsment alapjairól. A házigazdák az 5., a vendégek a 10. helyen várták a tavaszi nyitó fordulót követ március 17-i presztízs meccset. Nem csak a két csapat közötti 8 pont különbség, hanem az el z forduló ellentétes eredménye (Pecöl - Szentgotthárd 1:4; Rábatótfalu - Nádasd 1:4) is hazai gy zelmet sejtetett. Egy viszonylag magas néz számú - úgy en lehettek -, ám nem túl színvonalas mérk zésen végül a papírforma érvényesült. Kis szerencsével a Rábatótfalu szorosabb eredményt érhetett volna el a meccsen, mindenesetre nem volt akkora különbség a két csapat között, mint az szi összecsapáson, amely 5:1- TISZTELT OLVASÓ! es gotthárdi vendéggy zelmet hozott. Bár nem vagyok futballszakért, számomra Düh gyors és agilis támadójátéka volt a legmeggy z bb a mérk zésen, már csak azért is, mert a méltatlan és id nként nyomdafestéket nem t r ellenszurkolói bekiabálásokra képes volt góllal csattanos választ adni. Gy zelmével Heiter László gárdája meger sítette pozícióját az élbolyban, a Meskó Norbert vezette Tótfalu pedig továbbra is a tabella második felében tanyázik. A tavaszi idény fordulóinak zöme még hátra van, kíváncsian várjuk a folytatást. A civil szervezetek egyre nehezebb körülmények között végzik munkájukat. A pályázati lehet ségek lecsökkentek, továbbá a kiírásokban szerepl feltételeknek az olyan kicsi szervezetek, mint a PRONAS, egyre nehezebben felelnek meg. Egyesületünk tagjai önkéntes alapon tevékenykednek a környezetvédelem területén, de az adminisztráció és a programok költségét el kell teremtenünk. Ebben segíthetnek Önök is, ha adójuk 1%-át felajánlják a PRONAS részére. Ehhez, kérjük, csatolják adóbevallásukhoz a Körképben található lapot, vagy - digitális ügyintézés esetén - írják be adószámunkat a civil szervezeteknek biztosított helyre! Köszönjük a segítségüket! Soós Zoltán elnök, PRONAS 16 VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK Körkép

12 várjuk a csoportosan ünnepl ket. Kérje egyedi ajánlatunkat! Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a szívbarátig. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l SPORT A FELTÉTELEK ADOTTAK: 2013 NYARÁRA ELKÉSZÜLHET A KORSZER SPORTCSARNOK ÁLDOZATOKKAL IS JÁR A BERUHÁZÁS RIPORTER: RÁPLI RÓBERT Ünnepélyes keretek között aláírták a Szentgotthárdi Kézilabda Klub és az OPEL Magyarország Kft. együttm ködési megállapodását, amely lehet vé teszi az új sportcsarnok felépítését. A SZERENCSE EZÚTTAL ELPÁRTOLT A SKORPIÓ SE SZENTGOTTHÁRDI KICK-BOXOSAITÓL ÉRMEKKEL TÉRTEK HAZA TUDÓSÍTÓ: KULCSÁR FERENC Idén Békéscsaba adott otthont a Kick-box Diákolimpia Országos Dönt jének, ahol négy szentgotthárdi sportoló mérethette meg magát. A szerencse ugyan elpártolt versenyz inkt l, mégis mindenki éremmel tért haza a Viharsarokból. Mint azt korábban megírtuk, a társasági adótörvény 2011-es változásával lehet ség nyílt arra, hogy a gazdasági társaságok adójuk bizonyos részéb l az úgynevezett látvány-csapatsportokat z egyesületek támogatásához, illetve a hozzájuk kapcsolódó beruházásokhoz hozzájáruljanak. A Magyar Állam igény esetén a cégek adókedvezményével támogatja a kitüntetett sportágakat, a labdarúgást, kézilabdát, kosárlabdát, vízilabdát és jégkorongot. A Szentgotthárdi Kézilabda Klub egy új sportcsarnok építésében látott fantáziát, ehhez lelt partnerre az Opel gyárban. Az önkormányzat a földhasználati jog megadásával járult hozzá a beruházáshoz. Az Opel Magyarország Kft. részér l Solt Tamás gyárigazgató és Joó László pénzügyi igazgató, a Szentgotthárdi Kézilabda Klub részér l Soltész Róbert elnök írta alá az együttm ködési megállapodást március 8-án. A 600 f befogadására alkalmas multifunkciós sportcsarnok hozzávet leg 1.2 milliárd forintból 2013 nyarára épülhet fel a Városi Sporttelepen, miután az illetékes sporthatóságok is rábólintottak a létesítményre. A beruházás munkálatai jöv hónapban kezd dhetnek el. Aligha van szentgotthárdi lakos, aki ne örülne a beruházásnak. Az eddigi - meglehet sen sz kös - híradások ugyanakkor nem szóltak arról, hogy A TEKÉSEK CÉLJA AZ NB I-ES OSZTÁLYOZÓ milyen áldozatokkal jár majd a csarnoképítés. Az engedélyezéshez szükséges parkolóhelyek kialakítása miatt lebontják a tekéz t, a labdarúgó szakosztály öltöz épületét, egyúttal az épületegyüttesben található önkormányzati lakást (melyben egy három generációs család él). Megsz nik a népszer Ifjúsági Park (gördeszka pálya, szalonnasüt stb.) és csökken az edz pálya területe is. Mindezen hatásokról a lehetséges kárvallottak az el készítés folyamatában sajnálatos módon nem értesültek, érthet, hogy most aggódnak a jöv jüket illet en. Éppen ezért lapunk következ számában utánajárunk, miként érinti az építkezés a tekeszakosztályt és a labdarúgó egyesületet. Megkérdezzük, hogyan vélekedik az épületbontásról a tekéz üzemeltetésére 10 éves bérleti szerz déssel rendelkez vállalkozó, aki rengeteg pénzt és kétkezi munkát áldozott a most halálra ítélt létesítmény felújítására. Utánanézünk annak is, hogy mi lesz a sorsa annak a 20 millió forintnak, amit a labdarúgó öltöz k felújítására nyert az Önkormányzat. Lehetséges, hogy újabb megnyert pályázati pénzt utasít majd vissza a városvezetés? És természetesen az új sportcsarnokot is bemutatjuk áprilisi riportunkban. Eredményes szezont zár az NB II. délnyugati csoportjában vitézked szentgotthárdi tekecsapat. 3. helyezésük már biztos az idei tekebajnokságban, amit az utolsó fordulóban egy Kaposváron elért esetleges bravúrral megfejelhetnek. Ha idegenben nyernek tekéseink, akkor csoport másodikként - akárcsak tavaly - osztályozót vívhatnak az NB I-ért. A hagymaformájú békéscsabai sportcsarnokban 6 tatamin folytak a küzdelmek; kemény, kiélezett csatákat vívtak egymással a diákolimpia dönt jének résztvev i. Három szentgotthárdi versenyz játszott az el dönt, vagy a dönt során olyan mérk zést, mely a hosszabbítást követ en a mindent eldönt találatig folyt. A szerencse ezen a napon nem volt kegyes a mieinkhez, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy aranyérem nélkül tértek haza a szentgotthárdi sportolók. Külön öröm viszont, hogy a 69 kg-osok dobogójára két Skorpiós fiú is felléphetett (felvételünkön). Eredmények: Tóth Dorina SZOI Széchenyi Cad II kg semi contact: II. helyezés Mráz Martin III. Béla SZKI Junior -69 kg semi contact: II. helyezés Nagy Gerg SZOI Vörösmarty Junior - 69 kg semi contact: III. helyezés Kulcsár Márió SZOI Vörösmarty Cad II. -52 kg light contact: III. helyezés. A SZENT SEBESTYÉN ÍJÁSZKÖR 6 ÉRMET SZEREZETT AZ IDEI ELS ÍJÁSZVERSENYEN JÓL ALAPOZTAK ÍJÁSZAINK TUDÓSÍTÓ: DALLOS LÁSZLÓ Az év els, szabadtéri íjászversenyét Körmenden rendezték március 18-án a tavaszünnep keretében. A gotthárdi íjászcsapat eredményei biztatóak az idei versenyszezonra. A megújult körmendi várkert ideális helyszíne volt a 26. ügyességi és vadász célos nyílröptet versenynek. A szép számú, minden korosztályt felvonultató nemzetközi mez nyben a Szent Sebestyén Íjászkör versenyz i visszajelzést kaptak arról, hogy a téli felkészülés jól sikerült, hiszen összesen 6 dobogós helyezést ért el a csapat. Az utánpótlás versenyz k közül Orbán Attila nomád ifjúsági kategóriában, míg Pavlics Gerg vadászreflex ifjúsági kategóriában ért el els helyezést. Ifj. Baranyai Ferenc a nomád gyermek kategóriában a harmadik helyet szerezte meg. A feln tt íjászok közül Korándi Szilárd a longbow kategóriában, míg Létay Zoltán a csigás íjászok között ért el második helyezést. Dallos Mariann a n i nomád íjkategóriában, míg Mesics Kálmán a barebow kategóriában állhatott fel a dobogó harmadik fokára. SZENTGOTTHÁRD LAKOSSÁGÁNAK FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA ISSN MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK PÉLDÁNYBAN Kiadó, alapító: Virtuart Kreatív Stúdió Kft. F szerkeszt : Rápli Róbert Lektor: Molnár Piroska Nyomás: Yeloprint Kft. Terjesztés: Savaria Post Kft. A szerkeszt ség címe: Hirdetésfelvétel: Szalainé Kiss Edina Aktuális számunk szerz i: Csörnyi Zoltánné, Dallos László, Károly Andrea, Kiss Katalin, Kulcsár Ferenc, Molnár Piroska, Rápli Róbert, Soós Zoltán A Körkép név, logó, valamint az újságban megjelen írások a Virtuart Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Felhasználásukhoz a kiadó engedélye szükséges. Médiapartnerünk a portál. Körkép VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK 17

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. NOVEMBER 8. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában.

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3892/2012. Tárgy: Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének

Részletesebben

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek!

Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Kedves Olvasónk! Mindenekel tt szeretnénk sikerekben gazdag, eredményes, boldog új évet kívánni Önnek! Januárban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) egy témakörben vár projektötletet az el zetesen nyilvántartásba

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009.

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. 1. Oktatás, képzés, nevelés: - A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas színvonalú

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v FELSŐSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

CSONGRÁDI. Leköszönt Bed Tamás szocialista önkormányzati képvisel. Gamesz + Városgondnokság = Városellátó? Id szakos önkormányzati tájékoztató

CSONGRÁDI. Leköszönt Bed Tamás szocialista önkormányzati képvisel. Gamesz + Városgondnokság = Városellátó? Id szakos önkormányzati tájékoztató Id szakos önkormányzati tájékoztató 2011. február Leköszönt Bed Tamás szocialista önkormányzati képvisel Lemondott a képvisel i politikus a február 18-i mandátumáról Bed testületi ülésen, a költ- Tamás

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. november 11-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 14. El terjesztés a Képvisel -testület 2004. évi munkatervének elfogadásáról El adó: Miakich

Részletesebben

1. Esettanulmány Budapest Bank

1. Esettanulmány Budapest Bank 1. Esettanulmány Budapest Bank Tartalom A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása...2 A Budapest Bank rövid bemutatása... 3 A CSR, mint a vállalati stratégia eleme... 4 1. Etikus működés felelős kommunikáció...

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA

VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás ÜGYREND VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS TANÁCSADÓ TESTÜLETE SZÁMÁRA 8 / 2006. (III.23.) OM rendelet 20. -a alapján A Tanácsadó Testület szavazati joggal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének április havi tevékenységér l

BESZÁMOLÓ. a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének április havi tevékenységér l Représentation des Régions de la Hongrie a Bruxelles Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete 5, Square Vergote, 1200 Bruxelles Tel: (00322) 737 14 00 Fax: (00322) 735 65 99 E-MAIL: rep.hongrie@skynet.be

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de...

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de... Dugódíjak külföldön London (Anglia) A londoni közgyűlés 2003-ban vezette be a behajtási díjat, amely hétköznapokon reggel 7 és este 6 óra között 10 fontba (mintegy 3600 forint) kerül. A díjfizetési kötelezettség

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása

A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi és volt hallgatóinak képesség-, készség- és kompetencia-kutatása Regionális Operatív program 3.3. ROP - 3.3.1. - 05/1-2006 04-0001/36 A munka világa és a fels oktatási intézmények közötti kapcsolatok er sítése a Dunaújvárosi Kistérségben A Dunaújvárosi F iskola jelenlegi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2015 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság Hazai szociális központok Modell- és fejlesztő programok

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok Írta: Gottgeisl Rita Láng Noémi Készült az Emberi

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II.

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011 Településfejlesztési koncepció és marketing terv II. II. FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 45 8. A FEJLESZTÉS KONCEPCIONÁLIS KERETEI 8.1. Csepreg város jövőképe A jövőkép - az aktuális

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 12-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

A jövő tudósai A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI ÉS TOVÁBBI TERVEI. A jövő tudósai. Magyar Tudomány 2013/5

A jövő tudósai A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI ÉS TOVÁBBI TERVEI. A jövő tudósai. Magyar Tudomány 2013/5 Tisztelt Olvasó! 610 A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM EDDIGI EREDMÉNYEI ÉS TOVÁBBI TERVEI A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/ 2008. (VI.13. OGY-határozat elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól kezdődően

Részletesebben

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet!

Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! Ne hagyjuk, hogy ellopják tőlünk az iskola iránti szeretetet! A köznevelés átalakuló rendszerében a nagyobb állami szerepvállalás célja az, hogy az ország minden iskolájában egyformán magas színvonalú

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1378/2014. számú ügyben Előadók: dr. Bene Beáta dr. Győrffy Zsuzsanna dr. Kozicz Ágnes Az eljárás megindítása Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

Méltó kezdet. A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei. Az alapvető jogok biztosának kiadványa 2014

Méltó kezdet. A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei. Az alapvető jogok biztosának kiadványa 2014 Méltó kezdet Méltó kezdet A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei Az alapvető jogok biztosának kiadványa 2014 Méltó Kezdet Méltó kezdet A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei Az alapvető jogok biztosának

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014.

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2010-2014. Készült: 2010. január 31. Készítette: Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő.

13.05 órakor megérkezett Zelenák Adrián, a jelenlévő bizottsági tagok száma: 6 fő. JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, 2016. február 18-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu

Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu DOI: 10.18427/iri-2016-0057 Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években Szóró Ilona Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szoro.ilona@kello.hu A 20. század közepén az agrárvidékek lakosságának,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága. Jegyzőkönyv Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének. 9/2016. (V. 21.) önkormányzati rendelete

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének. 9/2016. (V. 21.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2016. (V. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról K vágóörs Község Önkormányzata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-i nyílt üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Kis Miklós polgármester, Kis

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév 1 Tartalom 1. Működési feltételek: személyi, tárgyi, tankönyvellátás 2. Pályázatok

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma MUNKATERV 2015/2016. TANÉV A TANÉV HELYI RENDJE 2 Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016.

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben