Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja"

Átírás

1 Megõrizni a hagyományokat, alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövõt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság programja

2 TARTALOM Bevezetõ I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS A Neumann-centenárium Centenáriumi rendezvények Centenáriumi versenyek, vetélkedõk Centenáriumi honlap egyéb kiemelkedõ hazai és nemzetközi rendezvényei II. FEJEZET A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG FELADATA Kiemelt projektek Rendezvények Internet Fiesta NJSZT-Újklub Közép-európai Informatikai Diákolimpia CEOI 2005 IX. Neumann-kongresszus Tavaszi Iskola Informatikai írástudás, internetkultúra ECDL hálóra magyar! Európai Unió-s pályázatok Tehetséggondozás, ifjúsági program Nemzetközi kutatási projekt Az NJSZT szakértõi rendszere Érdekképviselet, hazai és nemzetközi együttmûködések Szakmai érdekvédelem, az NJSZT képviselete hazai civil szervezetekben Nemzetközi kapcsolatok A Társaság képviselete nemzetközi szervezetekben Egyéb szervezetek Kétoldalú kapcsolatok Díjak, elismerések Szolgáltatások III. FEJEZET A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG MÛKÖDÉSI KERETEI Területi szervezetek Szakmai közösségek FÜGGELÉK

3 Bevezetõ ANeumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ra az információs társadalom számos területére kiható, részletes szakmai programot fogalmaz meg. A program az elmúlt idõszak hagyományaiból feltétlenül megõrzi azokat, amelyek beilleszthetõk az egyre fejlettebbé váló információs társadalom stratégiájába, egyszersmind új irányokat jelöl ki, új hangsúlyokat, feladatokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy a Társaság egyrészt megszilárdítsa eddigi szerepét, másrészt a megváltozott és gyorsan változó környezetben (Információs Társadalom Stratégia, Európai Unió-tagság) az informatika szakma egyik meghatározó közösségeként tudjon lépést tartani az információs társadalom megkövetelte elvárásokkal. Az NJSZT alapvetõ célja, hogy mint a magyar informatikusok (azaz informatikával hivatásszerûen foglalkozók) egyik vezetõ szakmai szervezete törekedjék arra, hogy véleménye a hazai szakmai szervezetek, a kormányzat és a közvélemény szemében is mértékadó legyen, és a lehetõ legtöbb alkalommal képviselje magát a szakmai fórumokon. Az NJSZT missziónak tekinti továbbá a civil társadalom egyre szélesebb körû érdeklõdésének felkeltését az informatikai kultúra és ismeretek iránt, éppen ezért célja, hogy változatlanul kulcsszerepet játsszon az informatikai írástudás társadalmasításában, és kezdeményezõ szerepet vállaljon az Európai Unió elvárásai között szereplõ internetkultúra továbbterjesztésében (ECDL, hálóra magyar!, Internet Fiesta). Mindezek mellett kiemelt feladatául tûzi ki a szakmai utánpótlást biztosító tehetséggondozást, vagyis az ifjúság (a közoktatásban tanulók, valamint a felsõoktatási intézmények diákjai) bevonását a Társaság életébe, ösztönzését az informatika világának megismerésére (pályázatok, versenyek, diákolimpiák). Az információs társadalom valamennyi tagjának érdekeit szem elõtt tartva különös figyelmet szentel a fogyatékkal élõk társadalmi integrációjának elõsegítésére. Az NJSZT továbbfejleszti közhasznú tevékenységeit, valamint bõvül szolgáltatásainak köre és emelkedik a színvonala (megújul a honlap, megújul a Mi Újság, teljes körûvé válik az ügyfélszolgálat, és folytatódik szakmai lap elõfizetése a tagok számára). A Társaság ezenfelül messzemenõkig segíti a fiatal kutatókat: PhD-projekteket és OTDK-munkákat támogat, díjat adományoz (Kemény János-díj). Összefoglalásul: Az NJSZT a jövõben is szisztematikusan kidolgozott és mind nagyobb társadalmi beágyazottságra törekvõ programjával markánsan képviseli tagjainak és a magyar információs társadalom kiteljesítésének érdekeit, folyamatosan erõsíti együttmûködését a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel, valamint fokozott aktivitásra törekszik tevékenységének népszerûsítése érdekében (médiaszereplések, publikációk, rendezvények, hagyományõrzõ és az informatika fejlõdését bemutató kiállítások. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság legfõbb szakmai célja tehát hazai és nemzetközi szerepének további erõsítése; az informatikai írástudás társadalmasítása és ezzel az információs társadalmon belüli esélyegyenlõség megteremtése. Dr. Bakonyi Péter elnök

4 I. FEJEZET VISSZATEKINTÉS Az elmúlt idõszak egyik legjelentõsebb, az egész társadalmat érintõ változása az ország felkészülése volt az Európai Unióba való belépésre: ezen belül kiemelt fontosságú volt az e-europe tervekkel összehangolt információstársadalom-fejlesztések felgyorsítása. Az információs társadalom kialakulása, a rohamosan fejlõdõ és a mindennapi élet egyre szélesebb területét átfogó számítástechnika, telekommunikáció és szórakoztató elektronika konvergenciája növekvõ kormányzatiszerepvállalással is jár. Ez utóbbira példa, hogy megalakult az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, és a minisztérium irányításával, a kormányzati és szakmai szervezetek együttmûködésével létrejött a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS). Az NJSZT már akkor is betöltötte a szerepét fõképp a tudományos élet terén, amikor az informatika még csupán kevesek, a szakmai elit kiváltsága volt. Ahogy az informatika egyre inkább a mindennapi élet részévé vált, a Társaság úgy tartott lépést 1999 óta mint közhasznú szervezet, hogy naprakészen követte a fejlõdést, és erõsítette szerepvállalását a tudományos és a mindennapi élet számítástechnikai feladataiban. Mind jobban megerõsödött az NJSZT szolgáltató jellege, honlapja folyamatosan frissül, gazdagodik: a szakma, valamint az érdeklõdõk számára szolgál az információs társadalom egészét érintõ hírekkel, tudósításokkal, információkkal. A Társaság nemcsak Budapesten, hanem az egész országban, szakmai közösségek és területi szervezetek keretei között mûködik. A szakmai tudományos tevékenység mellett nagyon fontos, hogy az informatika a civil társadalmat is elérje. Ehhez a három legmeghatározóbb tényezõ ( a három I ): az infrastruktúra, az igény, valamint az ismeret. Az NJSZT ezek közül is a legnagyobb hangsúlyt az ismeretek komponensre helyezte, mivel enélkül az információs társadalom követelményeinek egyre nehezebb megfelelni. Megnövekedett a továbbtanulás ( az egész életen át való tanulás ), a továbbképzés igénye. A felelõsségvállalásnak az oktatásban és az ismeretek megszerzésében kell tehát megnyilvánulnia, ezen a területen adódik a legtöbb feladat. Kiemelt területek: az internetkultúra és az informatikai írástudás társadalmasítása. A tudományos életben betöltött szerep az elmúlt idõszakban is igen jelentõs volt, fõleg az EU-projektekben való részvételt illetõen. Az NJSZT egyik fõ célja továbbra is a fiatal generáció támogatása és bevonása a Társaság életébe. Mindezt pedig leginkább az oktatási és az ismeretterjesztési, valamint a kutatási tevékenységek támogatásával éri el. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tevékenységét Az Országgyûlés Informatikai és Távközlési Bizottsága a március 18-án tartott beszámoló alapján egyöntetû elismerésben részesítette. A Neumann-centenárium A év meghatározó fontosságú volt az NJSZT életében: egész éven át tartó országos, fõvárosi és regionális eseménysorozat keretében emlékezett meg Neumann János születésének 100. évfordulójáról. A centenáriumi év fõvédnöke Mádl Ferenc köztársasági elnök, fõ támogatója pedig a KFKI Csoport volt. A centenáriumi idõszak programjai négy pillérre épültek: rendezvények kiadványok versenyek, vetélkedõk centenáriumi honlap 3

5 NJSZT-program Az eseménysorozattal, amelyet szoboravatás, emlékérem-kiadás is kiegészített, a megemlékezésen túl a Társaság célja az volt, hogy széles körben ismertesse meg a kiváló tudós több tudományágat érintõ munkásságát, Neumann János teljes életmûvét, valamint a különféle rendezvényekkel segítse az információs társadalom kihívásaira való felkészülést, és hozzájáruljon az informatikai ismeretek mélyítéséhez. A centenárium elõkészületei arra késztették a területi szervezeteket és a szakmai közösségeket, hogy különféle saját programokat (konferenciákat, versenyeket) rendezzenek. A jubileum utóhatását pedig a megjelent, a Társaság által is támogatott kiadványok is erõsítik: Kovács Gyõzõ: Válogatott kalandozásaim az informatikában H. H. Goldstine: A számítógép Pascaltól Neumannig A Természet Világa folyóirat Neumann-különszáma A Neumann János születésének 100. évfordulójára megrendezett VIII. (Centenáriumi) Neumann János Kongresszus elõadásai nyomtatásban és CD-n Ez utóbbi volt a centenáriumi év legkimagaslóbb szakmai rendezvénye, amelyre október én, a Magyar Tudományos Akadémián került sor. Fõ támogatója az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, fõvédnöke Kovács Kálmán miniszter volt. A rendezvényen Mádl Ferenc köztársasági elnök és Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is beszédet mondott. Plenáris elõadást tartottak: Bélády László, Lovász László, ifj. Simonyi Károly, Szász Domokos. A kongresszus nem csupán az elért eredményeket volt hivatott összegezni, hanem vázolta a küszöbönálló feladatokat is. A háromévenkénti kongresszusok sorában ez a rendezvény abban is különbözött a többitõl, hogy a szakmai kérdéseket a második, harmadik napon tekintették át, míg az elsõ nap teljes mértékben a programelvû számítógép feltalálójáról, az információs társadalom megalapozójáról, Neumann Jánosról szólt. A centenáriumi Neumann-kongresszus azt bizonyította, hogy Magyarországon támogatják a tudósokat, és nagy becsben tartják a tudást" nyilatkozta a rendezvény díszvendége, a világhírû magyar származású tudós lánya, Marina von Neumann-Whitman. Centenáriumi rendezvények Internet Fiesta 2003 Az internetkultúra népszerûsítését szolgáló, az Európai Unió által támogatott, évenként megtartott, világméretû rendezvénysorozat (rendezõk: Internet Society; NJSZT, könyvtári szövetségek, könyvtárak). Általános céljai: az interneten megjelenõ digitális tartalmak fejlesztése és népszerûsítése, a könyvtárak, közösségi helyek internetes szolgáltatásainak bõvítése, általános könyvtári stratégia kidolgozása az információs társadalomban. World Wide Web Világkonferencia 1994-ben alakult meg a World Wide Web konzorcium ben, elsõként Közép-Kelet- Európában, Magyarországon nyitott nemzeti irodát. A szakmai elismerés kifejezéseként kapta hazánk a felkérést a évi világkonferencia megrendezésére, ahol kiváló alkalom nyílt a szakterület jeles hazai és nemzetközi szakembereinek tapasztalatcseréjére. Az NJSZT jelentõs támogatója volt az MTA SZTAKI által rendezett, sikeres világkonferenciának. EFITA 2003 A European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment felkérésére a Magyar Agrárszövetség és a Debreceni Egyetem szervezésében Budapesten és Debrecenben rendezett nemzetközi konferencia egyedülálló lehetõséget nyújtott a hazai és a nemzetközi szakemberek számára az informatikának a mezõgazdaság 4

6 területén való alkalmazásával összefüggõ kérdések megvitatására, az eredmények értékelésére, valamint az új lehetõségek feltárására. Centenáriumi versenyek, vetélkedõk Kihívás 2003, avagy ismerd meg az Európai Uniót az interneten keresztül! A verseny célja országos mozgalom keretében játékos-komoly versenyfeladatokon keresztül, az internet adta lehetõségeket kihasználva megismertetni a éves korosztállyal az Európai Unió országait, azok népeit, kultúráját, mûvészetét. IT Hétpróba Út az információs társadalomba ECDL-verseny Az ECDL moduljaira épülõ, 7 plusz 1 fordulós internetes vetélkedõn több százan vettek részt: a helyszíni döntõn valamennyi ECDL-modulból sikeres vizsgát teljesítõk ECDL-bizonyítványt kaptak. Nemes Tihamér Országos Középiskolai Számítástechnikai Tanulmányi Verseny Országos Logo Programozási Verseny Garai Számítástechnikai diákprogramtermékverseny A Társaság hagyományos, évente rendezett versenyein a centenáriumi év alkalmából ban Neumann János munkásságával kapcsolatos feladatok is szerepeltek. Centenáriumi honlap Az év eseményeit bemutató nívós programfüzet mellett angolul is elkészült, s ma is olvasható a neten a centenáriumi honlap, amely nemcsak a centenáriumi év eseményeirõl ad hírt, hanem mindenre kiterjedõ részletességgel magáról Neumann Jánosról és életmûvérõl is (szemelvények, élettörténet, pályamunkák, fotók) egyéb kiemelkedõ hazai és nemzetközi rendezvényei MIE 2002 Nemzetközi Orvos-biológiai Kongresszus (Budapest, 2002) Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (Zalaegerszeg, 2002) NJSZT-Újklub Szoftvertechnológiai Fórum (Budapest, negyedévente rendszeresen) Elsõ Magyarországi PHP-konferencia (Budapest, 2003) I. Gazdaságinformatikai Konferencia (Gyõr, 2003) HungaroLogo Konferencia (Budapest, 2003) Képfeldolgozók és Alakfelismerõk Szakosztálya (KÉPAF) 4. Konferenciája (Miskolc-Tapolca, 2004) II. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia (Budapest, 2003) XIX. Neumann Kollokvium (Veszprém, 2003) Neumann János és a magyar számítástechnika kiállítás (Budapest, 2003) III. 24 Órás BME Nemzetközi Programozóverseny (Budapest, 2003) 5

7 NJSZT-program II. FEJEZET A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP- TUDOMÁNYI TÁRSASÁG FELADATAI 1. Az információs társadalom egészét érintõ kérdésekben egyre hatékonyabb és mind több területet átfogó szakmai-tudományos eredmények elérése. 2. A tudományos életben való részvétel: a kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 3. Ismeretterjesztés: az informatikai írástudás társadalmasítása, az internetkultúra népszerûsítése, esélyegyenlõség megteremtése az információs társadalomban 4. Tehetséggondozás, ifjúsági program 5. A hazai és nemzetközi szakmai közéletben való hathatós jelenlét erõsítése: rendezvények, érdekképviselet, hazai és nemzetközi együttmûködések 6. Az NJSZT szolgáltató jellegének további erõsítése 7. Építkezés : taglétszámnövelés, a fiatal generáció bevonása a Társaság életébe, mûködésébe 8. Hagyományõrzés: fontos feladat a magyar számítástechnika és informatika eredményeinek összegyûjtése, gondozása, mind szélesebb körben való ismertté tétele A célok megvalósítása érdekében: Az NJSZT országos és nemzetközi méretû szakmai mozgalmakat irányít; Információs Társadalom Stratégia megvalósításában. Ezen belül együttmûködik a kormányzati szervezetekkel, elsõsorban az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal és az Oktatási Minisztériummal, továbbá a többi tárcával. Közremûködik az informatikával-információs társadalommal kapcsolatos törvénytervezetek elõkészítésében, az eredmények népszerûsítésében; javaslatokat készít elõ a jogi szabályozás új területeire; szakértõi anyagokat dolgoz ki a törvények elvi elõkészítéséhez; a tervezett szabályozásokat megvitatja és véleményezi; elõsegíti és fórumával támogatja az információs társadalom hazai állapotát jellemzõ (KSH, MITS-monitoring és egyéb), valamint azok eredményeinek elemzését. Az információs társadalom valós elõnyeinek mind teljesebb feltárása és kihasználása érdekében együttmûködik tudományos mûhelyekkel, civil szervezetekkel. Jó kapcsolatot ápol társszervezeteivel (Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum, Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Magyar Adatbázis-forgalmazók Szövetsége, Magyar Elektronikai és Infokommunikációs Szövetség, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Informatika- és Számítástechnika Tanárok Egyesülete, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Természettudományi Egyesületek Szövetsége); konferenciákat, tudományosszakmai fórumokat rendez és támogat; felveti és megvitatja az információs társadalom etikai kérdéseit. A magyarországi információs társadalom fejlesztése érdekében részt vesz a Magyar Kapcsolatot tart fenn az információs társadalom nemzetközi társadalmi szerveze- 6

8 teivel és intézményeivel; részt vesz a nemzetközi együttmûködésben évente szervezõdõ Internet Fiesta eseményeinek elõkészítésében és lebonyolításában. Kiemelt figyelmet szentel a tudományos tevékenységnek, ezen belül is a kutatásfejlesztés hazai és nemzetközi munkájának, fiatal kutatók támogatásának, szakértõi rendszere mûködtetésének; figyelemmel kíséri az Európai Unió pályázati felhívásait, és részt is vesz rajtuk. Tudományos és oktatómunka elismeréseként évente díjakat adományoz; Mind nagyobb szerepet vállal az informatikai írástudás társadalmasításában, az internetkultúra társadalmi szintû elterjesztésében (ECDL, hálóra magyar! ). Nagyon fontos, kiemelt célként kezeli az esélyegyenlõség megteremtését az információs társadalomban: segíti az egészségi vagy szociális szempontból hátrányos helyzetû embereket (a mozgás-, hallás- és látássérültek, a kisebbségek, a munkanélküliek) az információs társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítése érdekében (eszközök biztosítása, oktatástámogatás, lehetõség teremtése nemzetközileg elismert bizonyítvány és tudás megszerzésére). Tovább erõsíti szolgáltató jellegét (megújítja a Mi Újságot, tagjai számára színvonalas szaklapot fizet elõ, kiteljesíti ügyfélszolgálatát, tovább erõsíti jogi tagjaival való kapcsolatát, megújítja és a kor követelményei szerinti lehetõségekkel bõvíti honlapját). A Társaság életében az egyik legfõbb cél az építkezés (taglétszámnövelés, a fiatal generáció bevonása a Társaság életébe, mûködésébe; új szakmai és területi közösségek). Az NJSZT hagyományõrzõ szerepe is rendkívül fontos: gondozza a szakma nagyjainak szellemi hagyatékát, kiállításokat rendez, kiadványokat gondoz. Kiemelt projektek Rendezvények Internet Fiesta Az Internet Fiesta a könyvtárakban az Internet Society által kezdeményezett nemzetközi eseménysorozat, az Internet Fiesta hazai állomása. Az információs társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében írta alá ben több mint húsz szervezet, köztük az NJSZT azt az együttmûködési megállapodást, amelynek célja az internetkultúra terjedésének felgyorsítása. E cél elérése érdekében 2000 óta minden évben megrendezik a könyvtárakban az Internet Fiesta rendezvénysorozatot. Hazánkban ma a közkönyvtárak feladata, hogy a legszélesebb társadalmi rétegeket elkalauzolják a virtuális információk világába, illetve, hogy az internethasználat fejlõdését, elterjedését célzó kulturális, tudományos és üzleti rendezvények szervezésével elõsegítsék a társadalom és az internet egymásra találását, az internethasználat fejlõdését, elterjedését. Nem véletlen tehát, hogy számos hazai könyvtár is csatlakozott a mozgalomhoz. Az országos könyvtári akciók keretében: az Internet Fiesta idején a könyvtárakban ingyenes hozzáférés az érdeklõdõk számára a bemutatott alkalmazások kipróbálására; a rendezvény ideje alatt egyes térítéses információforrásokhoz való ingyenes hozzáférés; virtuális kiállítások szervezése; vitafórumok az internet fejlõdési irányairól, alkalmazásairól, társadalmi hatásairól; a technikai és kulturális élet néhány kulcs- 7

9 NJSZT-program szereplõjének véleménye az internetkultúra jövõjérõl és hazai feltételrendszerének alakulásáról; Az Olvass többet nyomtatásban és elektronikusan mozgalom elindítása; Fogyatékkal élõk (látás-, hallás- és mozgáskorlátozottak) internetelérési lehetõségét javító akciósorozat elindítása. Az NJSZT az évenként megrendezendõ Internet Fiesta eseménysorozat társszervezõje és fõ támogatója. Stratégiai cél, hogy az ország internethozzáféréssel rendelkezõ könyvtáraiban egész évben az internetet oktató és népszerûsítõ események szervezõdjenek, ezzel is elõsegítve az információs társadalom alapját jelentõ internetkultúra mind szélesebb körben való terjedését. NJSZT-Újklub Az NJSZT-Újklub kereti között mûködõ Szoftvertechnológiai Fórum negyedévente megrendezett elõadásainak célja, hogy a szoftvertechnológia területén világhírû kutatási-fejlesztési szakember, Bélády László vezetésével megismertesse az adott terület legizgalmasabb fejleményeit, eredményeit. A szervezõk célja, hogy a résztvevõk megismerjék az adott szoftverfejlesztési terület aktuális helyzetét és várható fejlõdési irányait, s néhány kutatási-fejlesztési témát részletesen is tanulmányozhassanak. Az NJSZT-Újklub keretében számos további, az információs társadalom kérdéseivel foglalkozó rendezvényre kerül sor az eddigi gyakorlatnak megfelelõen. Közép-európai Informatikai Diákolimpia CEOI 2005 Az NJSZT felkérést kapott a évi Középeurópai Informatikai Diákolimpia megszervezésére és lebonyolítására. Ez lesz a negyedik alkalom, hogy Magyarország vendégül lát tehetséges leendõ informatikusokat a világ minden tájáról, hiszen 1996-ban Veszprémben az NJSZT megrendezte a VII. Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát, 1995-ben Szegeden, 2002-ben pedig Zalaegerszeg adott otthont a közép-európai versenynek. IX. Neumann Kongresszus 2006-ban kerül sor az NJSZT hagyományosan háromévente megrendezett országos kongresszusára, amely a sok éves hagyományokhoz híven plenáris és szekcióelõadások keretében felöleli az informatikai szakma és az információs társadalom aktuális kérdéseit, ismerteti a legújabb nemzetközi eredményeket. Tavaszi Iskola A Társaság évente 3-5 napos angol nyelvû szemináriumot (iskolát) kíván szervezni informatikai szakemberek számára, a számítástudomány egy-egy aktuális, izgalmas témájában. Az Iskola vezetésére nemzetközi szinten jegyzett elõadót (elõadókat) kér fel, és az Iskola anyagát jegyzet (könyv) formájában is tervezi megjelentetni. Az Iskola tervezett hallgatói létszáma fõ. Informatikai írástudás, internetkultúra A számítógép, az internet és az internet közvetítette tartalom mára olyan fontos szerephez jutott, hogy alapvetõ társadalmi igénynyé vált a PC és a világháló tömeges méretû használati feltételeinek, valamint az internet-hozzáféréshez való esélyegyenlõségnek a megteremtése. A számítógépek általános elterjedésével a kurrens szakmákban (munkakörökben) dolgozók számára feltétlen szakmai elvárás az informatikai írástudás megléte: irodai dolgozóknak, köztisztviselõknek, közgazdászoknak, újságíróknak, sõt minden cégnél legalább a középvezetõknek alkalmasnak kell lenni a fontosabb titkári feladatok elvégzésére is (például szövegszerkesztés, táblázatkezelés) A munkaerõpiacon az érvényesülés egyik elengedhetetlen feltétele az informatikai írás- 8

10 A munkaerõpiacon az érvényesülés egyik elengedhetetlen feltétele az informatikai írástudás, ami nagyban növeli az elhelyezkedési lehetõségeket. Az informatikai írástudás társadalmasításának érdekében csatlakozott 1997-ben a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Magyarország képviseletében a nemzetközi ECDL-mozgalomhoz, és e célból fejlesztette ki az ún. digitális szakadék áthidalására szolgáló, az informatikai írástudáshoz szükséges ismeretek széles tömegekhez való eljuttatásának feltételét megteremtõ hálóra magyar! programot. A MITS az informatikai írástudást egyik kiemelt programjaként kezeli, ezért a megvalósítás során ezekkel kapcsolatban különös felelõsség hárul az NJSZT-re. ECDL Az ECDL-(European Computer Driving Licence)-vizsgarendszert Finnországban vezették be 1994-ben ben az Európai Unió, valamint a Council of Eropean Professional Informatics Society (CEPIS) támogatásával létrejött a nemzetközi ECDL Alapítvány, amely máig több mint 135 országban, 32 nyelven vezette be és felügyeli az ECDL-t. Az ECDL-t az európai országokon kívül International Computer Driving Licence-nek (ICDL) nevezik. Az ECDL program folyamatos fejlesztésének köszönhetõen a bizonyítvány megszerzéséhez szükséges alapmodulokon túl egyre több fakultatív modul is piacra kerül: a többi közt a digitális fényképezésrõl, amely modul kifejlesztését az NJSZT kezdeményezte és végzi a nemzetközi ECDL Alapítvány felügyeletével. A digitális fényképezés modul várhatóan 2004 végére készül el. Magyarországon az ECDL-program felelõse és jogtulajdonosa a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. Hazánkban 2004 elsõ negyedévéig 334 akkreditált vizsgaközpontban en kezdték meg a vizsgákat, mintegy en szerezték meg a bizonyítványt: ezzel Magyarország az eredményesség szempontjából az elsõ 10 ország között szerepel. Az elkövetkezendõ három év során az NJSZT kiemelt feladatának tekinti a vizsgarendszer szigorú nemzetközi minõségbiztosítási normák szerinti további mûködtetését, az informatikai írástudás társadalmasítását a lakosság 6-8%-ának elérését és a bizonyítvány társadalmi elismertségének fokozását Magyarországon. hálóra magyar! A hálóra magyar! Magyarországon egyedülálló és hiánypótló kezdeményezés. Különlegessége abban áll, hogy az informatikai írástudáshoz alapvetõen szükséges ismereteket (számítógépes alapismeretek, internethasználat, elektronikus levelezés kezdõknek) nyújtja multimédiás tananyag formájában, közösségi helyeken való hozzáféréssel mindenki számára elérhetõ áron, átjárási lehetõséget biztosítva az ECDL rendszerébe. Az NJSZT-nek olyan program létrehozása volt a célja, amely az informatikai írástudás alapjait hivatott oly módon terjeszteni, hogy feloldhatóvá váljék az önkéntesség és a számonkérés-nélküliség, valamint a teljesítés és a minõség ellenõrzése közötti ellentmondás: a programban való részvétel önkéntes, a tanulás egyéni ütemben történik, kötelezõ számonkérés nélkül; a tudásanyag megszerzésével töltött idõ és az elsajátítás mértéke ellenõrizhetõ, ezenkívül pedig a résztvevõknek lehetõségük van ismereteikrõl ECDL-vizsgán is számot adni. A két program (ECDL, hálóra magyar! ) közötti átjárhatóság tehát biztosított, ami ugyancsak azt szolgálja, hogy az NJSZT által kifejlesztett hazai és a már meglévõ nemzetközi projekt együttesen segítsen kialakítani a hazai és határainkon túli civilek számítógépes és internetes alapismereteit; egyszersmind arra is lehetõséget adjon, hogy bárki továbbfejleszthesse magát az informatikai írástudás terén. A programhoz multimédiás tananyag és nyomtatott tankönyv készül, az NJSZT és a Duna televízió együttmûködésében pedig heti rendszerességû, 40 részes sorozat indul 2004 áprilisában. 9

11 NJSZT-program A program csak számos civil szervezettel való együttmûködéssel és kormányzati támogatással valósítható meg országos keretek között úgy, hogy valódi célját, az internetkultúra társadalmasítását elérhesse. Európai Unió-s pályázatok LEONARDO ADONIS: a 2004 során záruló projekt célja oktatási eljárások és tananyagok fejlesztése, elsõsorban felnõttképzési programokhoz; valamint az EU-ban mûködõ szervezetek oktatási igényeihez illeszkedõ oktatási módszertanok létrehozása. Az NJSZT a pályázatban koordinátorként vesz részt. LEONARDO WEBBIT: a folyamatban lévõ projekt célja az ECDL távoktatási módszereinek kidolgozása nemzetközi együttmûködés keretében. Az NJSZT a pályázatban partnerként vesz részt. Informatikai alapképzés munkanélküliek, elsõsorban a roma kisebbség számára. Az EU által 2004 májusában kiírandó pályázatra a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium elõpályázatot írt ki, amelyen az NJSZT (mint koordinátor) hálóra magyar! alapú pályázatát a Pályázat-elõkészítõ Alap elfogadta. A pályázattal az NJSZT célja az esélyegyenlõség megteremtése az információs társadalomban. Tehetséggondozás, ifjúsági program Az NJSZT továbbra is minden évben megrendezi a hagyományos országos diákversenyeket: a Nemes Tihamér OKTV-t és az Országos Logo-versenyt, valamint folytatja az országos tehetséggondozási szakkörrendszer mûködtetését és a legtehetségesebb diákok felkészítését a nemzetközi informatikai diákolimpiákra. A felsõoktatásban tanuló informatikushallgatók támogatása jegyében az NJSZT továbbra is elõmozdítja a tudományos diákkörök tevékenységét a legjobb diákköri munkák jutalmazásával; társszervezõként és támogatóként vállal szerepet pályázatok kiírásában, országos szakmai versenyek szervezésében és minõsítésében, ezek között a többéves hagyományra visszatekintõ 24 órás programozói versenyben. Publikálási lehetõséget biztosít a Társaság hírlevelében. A megújuló, interaktív honlapjával naprakész információt nyújt a Társaság életérõl, az informatika világáról, az aktuális (tovább)képzési lehetõségekrõl, rendezvényekrõl; saját rendezvényein diákok számára kedvezményes vagy ingyenes részvételi lehetõséget biztosít. Középiskolás diákok, egyetemi és fõiskolai, illetve PhD-hallgatók számára az NJSZT az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával ösztöndíjprogramot indít, amelynek célja a fiatalabb generáció informatikai kutatómunkájának ösztönzése. Az ösztöndíjra, amelyet évente legfeljebb öt diák nyerhet el, a Magyarországon tanuló diákokon kívül a határon túli magyar hallgatók is pályázhatnak. Nemzetközi kutatási projekt A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság több éve sikeres kutatás-fejlesztési munkát folytat az Ûrkutatási Kutatás-fejlesztés Európai Szervezetén (EOARD) keresztül az Amerikai Egyesült Államok Légierõ (USAF) Informatikai Igazgatósága (Information Directorate) számára. A program témavezetõje dr. habil. Lõrincz András, a munka az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán folyik az NJSZT-nél pályázható PhD-ösztöndíjas támogatással. A kutatás témája az ember számítógép kapcsolat, azon belül is az emberi és a számítógép által nyerhetõ információ egyesítése, azaz fúziója. Az NJSZT szakértõi rendszere Stratégiai cél a Társaság minõsített szakértõi szakmai tekintélyének további erõsítése, számukra mind nagyobb nyilvánosság biztosítása, a szerzõdéses munkák számának növelése. 10

12 Szakterületek: Informatikai rendszerfejlesztés Információtechnológia és módszertan Informatikai alkalmazások Informatikai infrastruktúra Informatikai beruházás, beszerzés Informatikai biztonság Intelligens kártyák Információrendszer-ellenõrzés, auditálás Érdekképviselet, hazai és nemzetközi együttmûködések Szakmai érdekvédelem, az NJSZT képviselete hazai civil szervezetekben A Társaság célja, hogy továbbra is megfelelõen ellássa tagjai szakmai érdekvédelmét. Ennek megfelelõ tevékenységet folytat az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórumban (IÉF). Közvetlen részvételével és szövetségi rendszerén (MAK, IVSZ, HTE) keresztül is hangot ad szakmapolitikai elképzeléseinek, állásfoglalásainak. Tagja a Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ), és alapító tagja az elõbb már említett Informatikai Érdekegyeztetõ Fórumnak (IÉF, Infórum), ahol részt vesz annak a felhasználói érdekeket képviselõ szakcsoportjában. Nemzetközi kapcsolatok Az NJSZT fontos feladata a Társaság képviseletének biztosítása nemzetközi szervezetekben, hiszen az aktív külkapcsolatok teszik lehetõvé a Társaság (el)ismertségének növelését külföldön; szakmai, tudományos és szakmapolitikai véleményének kifejtését a nemzetközi szervezetekben és a tapasztalatcsere eredményeinek beépítését a napi munkába. A tagság nemzetközi tendenciákról, eseményekrõl való tájékoztatása érdekében fontos cél, hogy a Társaság idõrõl idõre résztvevõt delegáljon egyegy, az infokommunikáció általános kérdéseivel, fejlõdési irányaival, szabályozási elveivel foglalkozó kongresszusra, konferenciára, s ezek tapasztalatairól a Mi Újság hasábjain és a Társaság honlapján hírt adjon. A Társaság képviselete nemzetközi szervezetekben Az alábbi nemzetközi egyesületekben a Társaság törekszik a közvetlen és aktív képviselet biztosítására: International Federation for Information Processing (IFIP) Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) European Computer Driving Licence Foundation (ECDL Alapítvány) Institute of Electrical and Electronics ngineers (IEEE) és IEEE Computer Society (IEEE CS) ISACA HUC Information Technology Standing Regional Committee (IT STAR) A Társaság szerepe a fent felsorolt szervezetekben: IFIP: A Társaság képviseli Magyarországot az informatika szakma egyik legjelentõsebb nemzetközi szervezetében. Az IFIP munkájának jelentõs része a Technical Comittee-k (TC) keretében zajlik. A célkitûzés az, hogy a következõ idõszakban a legtöbb TC-ben legyen aktívabb magyar képviselet, amelyek révén felélénkülhetnek nemzetközi szakmai közéleti kapcsolataink, így a magyar szakemberek részt vehetnek az IFIP munkacsoportjainak (Working Group) tevékenységében, azaz a szervezet érdemi munkájában is. CEPIS: A Társaság célja, hogy tovább erõsítse szerepét és aktívan részt vegyen a CEPIS munkájában. Fontos (lenne), és számos kezdeményezés formálódik is annak érdekében, hogy a CEPIS (fél)hivatalosan is az Európai Unió informatikai, illetve információs tár- 11

13 NJSZT-program sadalommal kapcsolatos kérdéseiben meghatározó szervezet legyen (European Professional Informatics Certificate EUCIP, European Computer Driving Licence ECDL). ECDL Alapítvány: Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány program mûködését irányító nemzetközi alapítvány minõségbiztosítási bizottságában való részvételével az NJSZT aktívan hozzájárul a vizsgarendszer szigorú minõségi normák alapján való mûködtetéséhez. IEEE CS: A világ legnagyobb számítógépes társasága évek óta komoly erõfeszítéseket tesz, hogy Közép-Kelet Európában is növelje tagjainak számát és biztosítsa mindazon szolgáltatásokat (szakmai újságok, bizottságok, konferenciák támogatása), amelyek segítik az informatikai szakemberek kutatási és fejlesztési munkáit. Létrehoztak egy bizottságot (Central & Eastern European Initiatives Committee CEEIC), amely nemzeti albizottságokon keresztül kívánja a társulat céljait megvalósítani. A magyar albizottság az NJSZT közremûködésével 1995-ben jött létre, majd ben újjászervezõdött és megalakult az IEEE CS, valamint az NJSZT tagjaiból álló szakmai csoport, az IEEE CS NJSZT FÓRUM. A Társaság hosszú távú célja, hogy az IEEE CS-val meglévõ kapcsolat ápolása révén a szolgáltatások körét és színvonalát tovább növelje és mind több magyar szakembert bevonjon az IEEE CS munkájába, és átvegye a szervezet megszûnt brüsszeli irodájának szerepét. IT STAR: Az IT STAR egy Közép- és Kelet- Európai regionális együttmûködés, amelynek célja a tagországok országok számítástechnikai társaságai közötti kapcsolatok fejlesztése ISACA HUC: Az IT-biztonság és az IT-audit stratégiai céljai az elért eredmények stabilizálásán túl az alábbiak: IT-auditálás és IT-biztonsági menedzsment szakértõk hazai akkreditácója Részvétel az IT-biztonsági- és IT-auditálási szakemberképzésben Kezdeményezés és közremûködés a legfontosabb EU-kompatibilis IT-auditálási szabványok honosításában Évente egy nemzetközi és/vagy audit konferencia megszervezése az IT-biztonság témában Egyéb szervezetek A fentieken túl az egyes szakmai közösségek részérõl is fontos a tagság fenntartása a szakterületet érintõ nemzetközi szervezetekben, s ugyanilyen fontos a személyes részvétel biztosítása is a fontosabb szakmai eseményeken. Ehhez a Társaság a jövõben is külön forrást igyekszik biztosítani. Ilyen nemzetközi szakmai szervezet például az EFMI, az IMIA, az IFSA. Az IMIA (International Medical Informatics Association) mintegy összekötõ kapocsként mûködik az akadémiai informatikai kutatások és az egészségügyi ellátást nyújtók között. Az IMIA alapcélkitûzése az egészségügyi informatikai kutatások elõmozdítása; az alkalmazások ösztönzése; az információk terjesztésének és cseréjének támogatása; az egészségügyi informatika oktatásának bátorítása; az egészségügyi informatika ügyének képviselete a WHO és más nemzetközi szakmai, illetve kormányzati szervezetekben. A Társaság orvosbiológiai szakmai közössége 1988 óta rendes tagja az IMIA-nak, és aktívan részt vesz annak munkájában. Ennek elismeréseképpen az NJSZT rendezhette meg a MIE 2002 elnevezésû nagyszabású nemzetközi orvos-biológiai kongresszust. Az EFMI (European Federation for Medical Informatics) 27 nemzeti társaság szövetségeként mûködik. Az európai szervezet célja az orvosinformatika területén a kutatás-fejlesztés és alkalmazás támogatása. A Társaság orvosbiológiai szakmai közössége aktívan részt vesz annak munkájában. Az EuroSPI (European Software Process Improvement) konzorcium partnerkapcsolati 12

14 szerzõdést kötött az NJSZT-vel, annak Szoftververminõség-menedzselési Szakosztályával a EuroSPI konferenciákon történõ kedvezményes részvétel, valamint a kölcsönösen sokrétû és gyakorlatilag költségmentesen megoldható publicitás biztosításához. Az IFSA (International Fuzzy Systems Association) tagja a Magyar Fuzzy Társaság, amelynek érdeklõdési köre magába foglalja mindazokat a diszciplinákat, amiket a Soft Computing, Intelligent Techniques", Computational Intelligence összefoglaló nevekkel illetnek. Az EUROGRAPHICS nemzetközi szervezetnek a Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztály (GRAFGEO) a magyar tagja. Kétoldalú kapcsolatok A Társaság, céljainak megvalósítása érdekében, nyitott a szomszédos és más országok szakmai szervezeteivel való együttmûködésre. Jelenleg az alábbi szervezetekkel áll kapcsolatban: Österreichische Computer Gesell. (OCG) British Computer Society (BCS) Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság (EMT) Az információs társadalomba való beilleszkedés elõsegítése érdekében fontos, hogy a Társaság tevékenysége kiterjedhessen egyéb határon túli szakmai szervezetekkel való kapcsolatfelvételre és együttmûködésre is. Díjak, elismerések A Társaság évtizedes hagyományainak megfelelõen évente elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentõs eredményt elért szakembereket. Az NJSZT által alapított díjak a következõk: Neumann-díj (a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom informatizálásában elért kimagasló eredményekért) Kalmár-díj (a számítástechnika alkalmazásában elért jelentõs eredményekért) Tarján-emlékérem (a számítástechnika oktatásában elért kimagasló eredményekért) Kemény János-díj (fiatal szakemberek számára alkotó és publikációs eredményekért) Neumann-emlékplakett (olyan külföldi vagy külföldön élõ magyar informatikusok számára, akik hozzájárultak a magyar informatika fejlõdéséhez, és annak külföldi elismertségéhez) A Társaságért emléklap (a Társaság érdekében hosszabb távon végzett kiemelkedõ tevékenységért) Tudományos Diákköri Különdíj (jelentõs tudományos diákköri munkáért) A cél továbbra is az, hogy a díjazás minõségi színvonalának megõrzésével méltó elismerésben részesülhessenek mindazok, akik sokat tesznek a szakma és az információs társadalom fejlõdéséért, az eredmények széles körben való terjedéséért. Ennek érdekében a Társaság a fentieken kívül javaslatokat tesz a szakma kiemelkedõ eredményeket elérõ tagjai munkájának külsõ díjakkal való elismerésére is (például állami kitüntetések, Fényes Elek-emlékérem, Kempelen-díj) Szolgáltatások Az egyéni és a jogi tagok számára a szakmai és (információs) társadalmi érdekképviselet mellett nyújtott konkrét szolgáltatások: a havi rendszerességgel megjelenõ, tartalmilag és formailag megújult Mi Újság címû hírlevél, illetve a hírlevélben és a Társaság honlapján kedvezményes hirdetési (jogitagvállalatok számára ingyenes bemutatkozási) lehetõség is 13

15 NJSZT-program alkalmi kiadványokhoz való ingyenes vagy kedvezményes hozzájutás lehetõsége szakmai rendezvényekrõl való tájékoztatás és az NJSZT rendezvényein kedvezményes részvételi lehetõség szakértõi bázisra alapozott szakmai tanácsadás, illetve szakértõi munkák elvégzése, jogitag-vállalatok számára segítségnyújtás pályázatok elõkészítésében és értékelésében lehetõség a Társaság által összeállított, ellenõrzött informatikai szakértõi jegyzékbe való felvételre A Társaság tevékenységének könnyebb áttekintése és a folyamatosan frissülõ információk gyorsabb közzététele érdekében az NJSZT kiemelt figyelmet fordít honlapja megújítására. Célja egy olyan portál létrehozása, amely a Tagság és az érdeklõdõk számára biztosítja a szakmai véleménycsere eszközeit (fórum); elõmozdítja a regisztrációs folyamatot. A szakmai közösségek számára szakmai rendezvényeik meghirdetéséhez, a belsõ kommunikációjuk egyszerûsítéséhez (levelezõlisták) nyújt segítséget informatikai szakkönyvtár mûködtetése az IEEE Computer Society legújabb kiadványaival kedvezményes (esetenként ingyenes) tagság biztosítása az IEEE CS-ben új szakmai/felhasználói közösségek alapításának lehetõsége elõadóterem, illetve klubhelyiség és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ingyenes vagy kedvezményes lehetõsége egész napos, teljes körû ügyfélszolgálat rendezvényszervezõi szolgáltatások egyéb szolgáltatások A területi és szakmai szervezetek tagjai természetesen a Társaságnak is tagjai, így õket a fent felsorolt szolgáltatások illetik meg, sõt mûködésüket az NJSZT anyagilag is kiemelten támogatja. 14

16 III. FEJEZET A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG MÛKÖDÉSI KERETEI Az NJSZT egyéni és jogi tagokból álló bázisa, a szakmai és területi szervezetek, a Társaság valamennyi operatív teendõjét végzõ titkárság, valamint az országos ECDL Iroda megfelelõ szervezeti keretet biztosítanak a Társaság céljainak megvalósításához. A tárgyi feltételek javításának két legfontosabb feladata: az informatikai infrastruktúra korszerûsítése a növekvõ feladatok hatékony ellátásának érdekében a Társaság budapesti, Báthori utcai székhelyének teljes felújítása, illetve ezt megelõzõen az ingatlan megvásárlási vagy tartós bérleti lehetõségének megteremtése. Mindkét feladat igen jelentõs, idõigényes, és a Társaság mûködését hosszú távon is meghatározó projekt. Az Neumann János Számítógép-tudományi Társaság célja, hogy egyéni és jogi tagjai számára minõségi szolgáltatásokat nyújtson, számukra szakmai érdekképviseletet biztosítson, a jogi tagsági szerzõdéseket érdemi tartalommal töltse meg, és a taglétszám növekedésének ösztönzésével szakmai-társadalmi bázisát növelje. A jogi tagoknak nyújtandó szolgáltatások keretében a Társaság igény szerint segíti anyagaik népszerûsítését kiállítási standokon, illetve rendezvényeken, havonta megküldi a Mi Újságot, illetve alkalmanként egyéb kiadványokat; biztosítja részvételüket a rendezvényein. A kidolgozott szolgáltatási rendszer, illetve a jogi tagsággal kapcsolatos információk megtalálhatók az NJSZT honlapján. A jelenlegi fizetõtag-létszám: egyéni tagok: 2000 jogitag-vállalatok 100 Területi szervezetek A területi szervezetek célja megtalálni a kapcsolatot a környezetükben élõ szakemberek érdeklõdése és igénye, valamint a területi vezetõk szándékai között annak érdekében, hogy segítsék elõrevinni az informatikai kultúra szélesebb körû elterjedését és a szakmai fejlõdést. Ennek érdekében: Tovább kell erõsíteni aktivitásukat: közös programok szervezése, sikeres országos szakmai programok vidéki városokban való bemutatása. A fiatalok érdeklõdését mind jobban fel kell kelteni, a szervezeti életbe intenzívebben kell bevonni õket, olyan megmozdulásokat kell szervezni, ahol a fiatalok, akár különbözõ megyékbõl is, találkozhatnak, tapasztalatokat cserélhetnek. A szakmai konferenciák helyszíne több ízben legyen valamelyik vidéki város (ne mindig Budapest). Össze kell hangolni a szervezetek programjait, lehetõség szerint dolgozzanak közösen, vegyenek részt egymás rendezvényein. A már mûködõ területi szervezeti információs Internet-Site-on legyen lehetõség arra, hogy a tagság ily módon is megismerhesse egymás munkáját, tevékenységét. 15

17 NJSZT-program Szakmai közösségek A Társaságon belül mûködõ szakmai közösségekrõl általában véve elmondható, hogy konkrét szakmai célok mentén tevékenykednek, öszszefogják a téma iránt érdeklõdõket, és eredményeikrõl beszámolnak a szélesebb közvéleménynek is; azokon a területeken igazán aktívak, ahol megfogalmazható valamilyen közös új feladat, új technológia bevezetése, ahol tanuló-tájékoztató érdekközösség tud kialakulni. Alapszabályaink értelmében a tagoknak lehetõségük van a már mûködõ szakmai közösségekhez csatlakozni, illetve új közösségeket alapítani. Stratégiai cél, hogy a szakmai közösségek mûködését a Társaság továbbra is messzemenõen támogassa, ezáltal biztosítsa az egyes közösségek alábbiakban megfogalmazott célkitûzéseinek teljesülését. Ugyanakkor elvárásként fogalmazódik meg, hogy a szakmai közösségek munkájukról rendszeresen szakmai beszámolók, cikkek, publikációk formájában adjanak hírt a Társaság honlapján, illetve hírlevelében. Fogyatékkal Élõket Támogató Szakmai Közösség A szakmai közösség célja, hogy fórumot teremtsen a fogyatékkal élõ (érzékszervi, testi, értelmi fogyatékosok, beszédgondokkal küszködõk) fiatalok számára az informatika megismerésére, az egyes fogyatékossági ágazatok informatikai szakembereinek továbbképzésére, és megteremtse azokat az eszközöket, amelyekkel megkönnyíthetõ a fogyatékkal élõk integrálódása az információs társadalomba. Az együttmûködés lehetõségeit a speciális kiegészítõ eszközök, az alkalmazott szoftverek bemutatásával, konzultációk, elõadások, intézménylátogatások szervezésével valósítja meg. Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum (GIKOF) A Szervezet a folytatja azt a munkát, amit a megalakulásakor felvállalt. Ez az alábbi feladatok végrehajtását jelenti: Együttmûködés a BSc szintû Gazdasági Informatikus Szak és az MSc-Szak képesítési követelményeinek a kidolgozásában és a szak megalapításában. A felsõoktatási intézmények támogatása a gazdasági informatikus szakok tanterveinek a kidolgozásában, az akkreditálásban és a képzés beindításában. A képzéssel és a kutatásokkal kapcsolatos cikkek megjelentetése szakmai kiadványokban. A Gikof Journal továbbra is évente kétszer jelenik meg. Együttmûködés a Gazdaságmodellezési Társasággal, az Operációkutatási Konferenciák közös rendezése. Szakmai fórumok, viták rendezése, a témában érdekelt, az oktatás/kutatás/üzleti munka területén dolgozó szakemberek együttmûködésével A Gazdaságinformatikai Konferencia megrendezése minden év õszén. A domain-név bejegyzésének véglegesítése. Informatikai Kutatást és Oktatást Népszerûsítõ Kör (IKON) A Kör célja az informatika tanári szakos hallgatók szakmai munkájának elõsegtése. Lehetõséget teremt iskolákban szakkörök tartására, segít eljutni a különféle szakmai konferenciákra, ahol elõadóként és részvevõként megismerkedhetnek e gyorsan fejlõdõ tudományterület újdonságaival. A szakosztály tervei között az is szerepel, hogy az ELTE-n kívül más egyetemeket, fõiskolákat is bevonják ebbe a munkába. Az informatika szakos hallgatók számára szakmai konferenciákat is szervez a szakosztály az ország informatika szakos hallgatóinak eszmecseréje céljából. Intelligenskártya-Fórum (IKF) Az NJSZT IKF a magyar intelligenskártya piac fejlõdésének ösztönzése, a szakmai érdekegyeztetés elõmozdítása érdekében a gyártók, a forgalmazók és a felhasználók képviselõit tömörítõ szervezet, amelynek az a célja, hogy az alkalmazási lehetõségeket felvonultató szakmai napjain, ajánlásain és kiadványain keresztül bemutassa az intelligens kártyák hasznosságát az érintetteknek a közigazgatási a civil és az üzleti szektorban egyaránt. Az NJSZT IKF politikailag és gazdaságilag független szervezetként szakmai elkötelezettséget biztosít a szabványosítási és a törvényalkotási folyamatokban is. Junior Tagozat A fiatalokat összefogó szakmai közösség fõ 16

18 Junior Tagozat A fiatalokat összefogó szakmai közösség fõ célja az ifjabb korosztály bevonása a szakmai közéletbe, az együttmûködés lehetõségének és tehetségük kibontakoztatásának biztosítása nyilvános fórumok, tapasztalatcserére építõ rendezvények segítségével. A Tagozat a felsõoktatásra koncentrálva nemzetközi programozóversenyek (Association for Computing Machinery International Collegiate Programming Contest ACM ICPC) szervezésében is közremûködik. Képfeldolgozók és Alakfelismerõk Szakosztálya (KÉPAF) A szakmai közösség a digitalizált képek számítógépes feldolgozásával és felismerésével kapcsolatos tudományos kutatások, fejlesztések és új számítógépes termékek számára biztosít szakmai fórumot. Az NJSZT-n keresztül kapcsolódik nemzetközi társszervezetekhez, köztük az International Association Pattern Recognitionhoz (IAPR). Közoktatási Szakosztály A szakmai közösség az informatika és a közoktatás egyéb témaköreit mûvelõ tanárok számára hivatott fórumot biztosítani az informatika oktatási kérdéseiben való együttmûködésrõl: az IKT tantárgyi és extrakurikuláris lehetõségeivel való megismertetésük és segítésük révén. Ehhez olyan játékos vetélkedõket, versenyeket és megmozdulásokat, összejöveteleket és fórumokat szervez, amelyek az ismerkedés mellett az aktivitást is elõsegítik. Közremûködik hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában. Szorosan együttmûködik a Felsõoktatási Szakosztállyal és az Informatika- és Számítástechnika-tanárok Egyesületével (ISZE) az oktatás, tanárképzés és tanártovábbképzés kérdéseiben. Logo Szakosztály A szakosztály célja, hogy támogassa a Logo programnyelv iskolai alkalmazását, elterjedését, beépülését az információs kommunikációs technológiák körébe. A Logo programnyelv a közoktatásban a képességfejlesztés egyik fontos eszköze, ezért rendszeresen szerveznek tanártovábbképzéseket, valamint módszertani elõadásokat tartanak. Az iskolákban fejlesztett programokat hazai folyóiratokban, könyvekben publikálják. A Logo program hazai népszerûsítése érdekében országos versenyeket szerveznek. Magyar Fuzzy Társaság A Nemzetközi Fuzzy Szövetség (IFSA) tagja. A Társaság célja, hogy intézményektõl független szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken az ún. lágy számítástudomány, azon belül a fuzzy logika alkalmazását és fejlesztését, az eredmények elterjesztését. Tevékenységének fõ területei a fuzzy technológiák, a neurális hálózatok, a generikus algoritmusok, a bizonytalanság modellezése, a hybrid rendszerek és ezek alkalmazásai. Mesterséges Intelligencia Szakosztály (MI) A szakmai közösség célja a mesterséges intelligencia (MI) területén mûködõ hazai kutatók, fejlesztõk, alkalmazók és oktatók tevékenységének összefogása, a tagok nemzetközi tudományos közéletben való részvételének támogatása. A szakosztály rendszeres szemináriumai fórumot biztosítanak a mesterséges intelligencia különféle területeit mûvelõ hazai szakemberek számára mind a saját eredmények bemutatására, mind pedig az MI jellegzetes módszereinek, a hazai és a nemzetközi eredményeknek a megismerésére. A szakosztály az NJSZT-n keresztül kapcsolódik a nemzetközi társszervezetekhez, köztük az európai MI közösséget képviselõ European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI) szervezethez. MicroWorlds Logo Szakosztály A szakmai közösség célja a pedagógia, ezen belül Logo-pedagógia fejlesztése és terjesztése, a MicroWorlds Logo és más hasonló szellemiségû programok eljuttatása az iskolákhoz, segédanyagok elkészítése és terjesztése az oktatásban. Tapasztalataikról évente konferenciát szerveznek. Mobil Informatikai Közösség (MIK) Az szakosztály célja, hogy rendezvények szervezésével és szakmai rendezvényeken való részvétellel mind szélesebb körrel megismertesse a mobil informatikában rejlõ lehetõségeket (például közigazgatás, pénzügyi szek- 17

19 NJSZT-program tor, közlekedés). A MIK politikailag és gazdaságilag független szervezetként szakmai elkötelezettséggel kíván fórumot biztosítani a témakör szereplõinek, lehetõleg koordinálva kommunikációjukat. Tagjai közé olyan szervezetek tartoznak, amelyek szolgáltatóként vagy felhasználóként és fejlesztõként érdekeltek a mobil informatikában. Objektumorientált Fejlesztõk és Felhasználók Klubja (OOFK) Az OOFK célja, hogy fórumot teremtsen az objektumorientált technológia iránt érdeklõdõk számára: a résztvevõk megismerkedhetnek az objektumorientált technológiával, és információhoz juthatnak az ezt támogató eszközökrõl, a fejlõdés irányairól, tájékozódhatnak a technológiával kapcsolatos képzési módszerekrõl, és lehetõséget kapnak saját tapasztalataik ismertetésére. Orvos-biológiai Szakosztály A szakmai közösség célja, hogy fórumot biztosítson a számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásával foglalkozó szakembereknek, tájékoztatást nyújtson a hazai kutatási, fejlesztési és alkalmazási projektekrõl; a céljait elektronikus eszközökkel, szemináriumsorozatok és rendszeres konferenciák szervezésével kívánja biztosítani. Az NJSZT rendezte a szakterület legrangosabb rendezvényét, a MIE 2002-t. A szakosztály a következõ három évben támogatni kívánja az e-egészség program teljesítését, rendezvényei során kiemelt figyelmet fordít a hazánkban futó egészségügyi informatikai K+F projektek eredményeinek széles körben történõ ismertetésére, publikálására. Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztály A szakmai közösség fõ tevékenysége a számítógépes grafika és geometriai modellezés témaköréhez kapcsolódik. Célja a szakterület mûvelõinek összefogása, az új tendenciák, termékek és megoldások megismerése és megismertetése a szakmai közvéleménnyel, szakmai konferenciák rendezése. A szakosztály kapcsolatot tart fenn nemzetközi társszervezetekkel, köztük az EUROGRAPHICS-szal. Szoftverminõség-menedzselés Szakosztály A szakmai közösség célja, hogy hozzájáruljon a magyar szoftveripar érettségi szintjének emeléséhez, így belföldi és külföldi elismertségének fokozásához. Tehetséggondozási Szakosztály A közoktatási és felsõoktatási szakmai közösség tevékenységéhez és céljaihoz kapcsolódva a Szakosztály és a kapcsolódó fõvárosi és regionális versenybizottságok hazai és nemzetközi versenyeket (Nemes Tihamér OKSZTV, Országos Logo Verseny, Garai Verseny, Nemzetközi Diákolimpiák Válogatóversenye és felkészítés) rendeznek. A szakosztály Neumann János Tehetséggondozó Program címen regionális és országos szakköröket szervez informatikából tehetséges középiskolás diákok részére, valamint olimpiai levelezõ szakkört indít az olimpiai szereplésre legesélyesebb diákok számára. Az OKÉV-vel együttmûködve a szakosztály tagjai részt vesznek az Informatika OKTV lebonyolításában. Webalkalmazások Fejlesztése Szakmai Közösség A szakmai közösség célja, hogy a Társaság lehetõségeit felhasználva segítse a webes technológiák és szabványok elterjedését Magyarországon és a magyar nyelvû területeken. Ennek keretén belül ismeretterjesztõ konferenciát, elõadás-sorozatokat, versenyeket szervez, ajánlásokat készít, szakmai témájú hírportált mûködtet és támogatja a különbözõ szakmai anyagok fordítását. Új szakmai közösségek Az információs társadalom és az informatika szakma fejlõdésébõl fakadó igények kielégítése érdekében s Neumann János Számítógéptudományi Társaság célja, hogy a már meglévõ szakmai közösségek aktív mûködtetése mellett új szakmai közösségek létrehozására is törekedjék, illetve az ilyen irányú kezdeményezésekre nyitott legyen. 18

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

Informatika a Felsőoktatásban 2011

Informatika a Felsőoktatásban 2011 A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Összefoglaló az elnökség 3 -i üléséről Az elnökség az ülésen előkészítette az éves közgyűlést (Gellért Szálló, 2011. május 19.) és a közhasznúsági

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

Az Alapszabályban foglaltak

Az Alapszabályban foglaltak A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az NJSZT 2006. évi rendes közgyûlésérõl Az Alapszabályban foglaltak értelmében 2006. május 4-én megtartotta idei rendes közgyûlését a Neumann

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás

számban határon túli tagozatok munkájáról tagjaink és az érdeklődök. A gyorsabb és hatékonyabb információáramlás HÍRLEVÉL /41. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2006. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2006. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Gábor Dénes Főiskola közhasznú szervezet adószám: 18122772-2-43 1119 Budapest Mérnök u. 39. Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Budapest, 2012. május 21. Dr. Zárda Sarolta rektor 1. Általános beszámoló

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány j ö v ő t é p í t ü n k j jövőt ö v ő t é p í t ü n k Tartalom Elnöki köszöntő...3 Alapítói köszöntő...4 Ajánlások...5 Történetünk...6 Kuratóriumi elnökök...8 Egyetemi kapcsolatok...9

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

Megvalósíthatósági Tanulmány

Megvalósíthatósági Tanulmány Megvalósíthatósági Tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c. Tervezési felhívására beadott pályázathoz

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter

NYITOK. Bemutatkozás. Nyugat-dunántúli Információ-technológiai és Oktatási Klaszter Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 DOKUMENTUMTÁR.HU... 5 DIALÓG 2000 Kft.... 6 DMQ Szervezetfejlesztő és Felnőttképző Kft... 7 Fény-Szoft Számítástechnikai Kft... 8 Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési

Részletesebben