KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év"

Átírás

1 Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Kelt: május A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló TARTALOM 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Melléklet: 1. Közlemény a közhasznúsági jelentésről 2. Könyvvizsgálói jelentés 3. Kivonat a Közgyűlési jegyzőkönyvből a közhasznúsági jelentés elfogadásáról.

2 2 1. A SZERVEZET ALAPADATAI 1. Elnevezés: Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület 2. Képviselő: Menyhárt Tibor elnök 3. Székhely: érintett időszakban: 8500 Pápa, Komáromi u. 12., (Jelenleg: 8564 Ugod, Petőfi u. 15.) 4. Levelezési cím: érintett időszakban: 8500 Pápa, Komáromi u. 12., (Jelenleg: 8564 Ugod, Petőfi u. 15/A.) 5. Adószám: TB törzsszám: nincs 7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Veszprém Megyei Bíróság 4.Pk.60103/2007/3. (2007. június 21.) 9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Veszprém Megyei Bíróság 4.Pk.60103/2007/3. (2007. június 21.) 10. A szervezet céljának rövid leírása: Az egyesület működési területének felzárkóztatása az Európai Unió által támasztott követelményekhez, a brüsszeli kihívásoknak megfelelés. Az ehhez kapcsolódó vidékfejlesztés, ezen belül a lehetőségek felkutatása és legoptimálisabb kihasználása, stratégia kidolgozása az önkéntesség és partnerség elvei alapján. Az egyesület megalakulásakor kiemelt céljának tekinti az EMVA, azon belül a LEADER programhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtését. Az egyesület kiemelten törekszik a munkanélküliség csökkentésében, a környezetvédelmi követelményeknek megfelelésben, az oktatás és sport fejlesztésében, a kulturális, emberi értékek megőrzésében való közreműködésre, a mezőgazdasági vállalkozók tevékenységének támogatására, a falusi- és ökoturizmus kialakítására, a helyi kisebbségek támogatására. Az Egyesület különös gondot fordít tagjainak képzésére és önképzésére.

3 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY KIMUTATÁS Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Akciócsoport Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: Bírósági bejegyzés: 4. P. k / / 3. Az üzleti év mérlegfordulónapja: KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY KIMUTATÁS (224/2000 (XII.19.) Kormányrendelet szerint) adatok eft-ban Előző S.sz. A tétel megnevezése év(ek) módosításai a. b. e. d. e. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG A. BEVÉTELE Közhasznú célú működésre kapott támogatás /a Alapítótól /b Központi költségvetésből /c Helyi önkormányzattól /d Egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Aktivált saját teljesítmények 11. ÖSSZES VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG B. BEVÉTELE VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Aktivált saját teljesítmények 14. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Rendkívüli ráfordítások VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG E. RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény 28. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)

4 4 G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C-F) H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) ebből: tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E) J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ezer forintban A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések munkavállalóknak kifizetett saját gk.kifiz., kiküldetés, Ebből: havi ktg. térítés tanulmányi utak 0 - megbízási díj költségtérítés egyéb szem. Jellegű kifizetés (utalványok) Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások évi Egyszerűsített Éves Beszámoló A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak 0 0 I. Induló tőke/jegyzett tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 III. Eredménytartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredm. alaptev. (kh. tev.) B. Forgóeszközök VI. Tárgyévi eredm vállalkozási tev. 0 0 I. Készletek 0 0 E. Céltartalék 0 0 II. Követelések F. Kötelezettségek III. Értékpapírok 0 I. Hosszúlejáratú 0 kötelezettségek IV. Pénzeszközök 79 II. Rövidlejáratú 971 kötelezettségek C Aktív időbeli G. Passzív időbeli 0 28 elhatárolás elhatárolás 0 0 Eszközök összesen Források összesen

5 5 3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL Az Egyesület évben költségvetési támogatásban nem részesült. 4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS ezer Ft-ban Előző év Tárgyév D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke 0 0 II. Tőkeváltozás III. Eredménytartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredm. alaptev. (kh. tev.) VI. Tárgyévi eredm. vállalkozási tev. 0 0 Az Egyesület évben a tagdíjon felül a nem önkormányzati tagjaitól Ft támogatást, juttatást kapott. Ezen felül a augusztus 1. napját követően felmerült kiadásaihoz utólagos elszámolás alapján évben a számlára átutalva eft működési támogatásban részesült az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a 141/2008. (X.30.) FVM rendelet alapján. 5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Az Egyesület évben ismételten részt vett a 3 napos Pápai Szent György Napi Agrárexpon, melyen bemutatásra kerültek a térség gazdasági szereplőitől, helyi termelőital kapott termékek, szórólapok kerültek osztásra és bemutatásra kerültek filmen különböző fejlesztések. Továbbá az Egyesület részt vett Budapesten az OMÉK-on, ahol szintén bemutatásra kerültek a helyi termékek, szórólapok kerültek osztásra évben a LEADER térség 22 rendezvényén vettünk részt, ahol szintén szórólapok osztásával, az érdeklődők szóbeli tájékoztatásával népszerűsítettük a térség gazdasági szereplőit, helyi termelőit, kulturális tevékenységet végző szervezeteit. Ezen felül év végén 3 olyan rendezvény került megtartásra, melyen az Egyesületünk tevékenységének bemutatása mellett a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtásához kapcsolódó művelődéstörténeti és gyógynövény felhasználási előadás került megtartásra. Ezen vidékfejlesztési fórumokon és előadásokon nem csak a LEADER térségünkben élők, hanem a Dunántúl több térségéből voltak érdeklődők, így Egyesületünk munkáját, ezen keresztül a LEADER térséget szélesebb körben tudtuk megismertetni. Fenti tevékenységekre Egyesületünk évben eft-ot költött.

6 6 6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA Az Egyesület évben fenti szervezetektől támogatást nem kapott. 7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA Az Egyesület évben összesen bruttó Ft pénzbeli és természetbeli juttatást nyújtott vezető tisztségviselőinek (munkabér, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás), mely teljes mértékben lehívásra került az EMVA működési költségből. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA Az Egyesület évben a időszakra vonatkozó EMVA LEADER program végrehajtására, az ehhez kapcsolódó egyéb közhasznú tevékenységek ellátására került megalakításra évben ehhez kapcsolódóan ellátta az Egyesület vonatkozásában a tagnyilvántartással, az ülések megtartásával, az Egyesület működésével, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával és módosításával, az ÚMVP III. tengely négy intézkedésével és a LEADER tengely célterületeivel kapcsolatos támogatási igényléseknek, pályázatoknak a LEADER Helyi Akciócsoportokra tartozó feladataival kapcsolatos teendőket. Ezen felül folyamatosan tájékoztatta a tagságot ben, illetve bármely érdeklődőt a Internetes honlapon az Egyesület működésével, az EMVA program végrehajtásával kapcsolatos információkról. Ezen feladatok mellett az Egyesület ismételten részt vett a Pápai Szent György Napi Agrárexpon, továbbá az OMÉK-en, illetve 22 LEADER térségben megtartott rendezvényen, melyeken a térséget, a térség termelőit, településeit, rendezvényeit mutatta be, népszerűsítve a LEADER térségünket. Ezen felül év végén 3 rendezvény került megtartásra, melyen művelődéstörténeti és a gyógynövények használatával kapcsolatos előadásra került sor, melyet bárki ingyenesen látogathatott. Pápa, május 8. A könyvvizsgálói jelentés külön dokumentumként csatolva. Menyhárt Tibor sk. elnök A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület Közgyűlése a május 30. napján megtartott ülésén a(z) 24/2012. ( V.30.) közgyűlési határozatával fogadta el a évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

7 7 K Ö Z L E M É N Y A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület (adószám: , korábbi székhely: 8500 Pápa, Komáromi u. 12., jelenlegi székhelye: 8564 Ugod, Petőfi u. 15.) ezúton ismerteti a évi közhasznú tevékenységének főbb adatait és szolgáltatásai igénybevételének módját: 2011 évi Egyszerűsített Éves Beszámoló A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. Immateriális javak 0 0 I. Induló tőke/jegyzett tőke 0 0 II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 III. Eredménytartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredm. alaptev. (kh. tev.) B. Forgóeszközök VI. Tárgyévi eredm vállalkozási tev. 0 0 I. Készletek 0 0 E. Céltartalék 0 0 II. Követelések F. Kötelezettségek III. Értékpapírok 0 I. Hosszúlejáratú 0 kötelezettségek IV. Pénzeszközök 79 II. Rövidlejáratú 971 kötelezettségek C Aktív időbeli G. Passzív időbeli 0 28 elhatárolás elhatárolás 0 0 Eszközök összesen Források összesen Az Egyesület évben összesen bruttó Ft pénzbeli és természetbeli juttatást nyújtott vezető tisztségviselőinek (munkabér, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás), mely teljes mértékben lehívásra került az EMVA működési költségből. A évről készült közhasznúsági jelentés a Szervezet székhelyén megtekinthető.

8 \ ] Fiiggetlen Konyvvizsgal6i Jelentes SOI'lL6-I'IAJ1.CALI'IIEI'ITE-BAKOI'lYAWA LMDER AKCI6csofOKr K6zUASZI'I6 WYESiJuT Dz012 MAJ 25. ~ ~~3/{CI-3/~1101 Dolral:.. MdIBdeI: A "SOMLO-MARCALMENTE-BAKONYALJA LEADER AKCIOCSOPORT" KOZHASZNUEGYESULET kiizgyihesenek A kiizhasznu egyszeriisitett eves beszamol6r61 kesziilt jelentes Elvegeztem a "SOMLO-MARCALMENTE-BAKONYALJA LEADER AKCIOCSOPORT" KOZHASZNU EGYESULET (tovabbiakban: "az Egyesillet") (szekhely: 8500 PAPA KoMAROMI U. 12.,bir6sagi bejegyzes: 4.P.k60 103/2007/3.) mellekeit evi kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6janak a konyvvizsgajatm, amely kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6 a i fordul6napra elkeszitett merlegb61 - melyben az eszkiiziik es forrasok egyez6 vegiisszege E Ft, a kiizhasznu eredmeny E Ft kiizhasznu beveteli tiibblet -, es az ezen id6ponttal vegz6d6 eyre vonatkoz6 kozhasznu eredmenykimutatasb61, tajekoztat6 adatokb61, valamint kozhasznusagi jelentesb61 es penziigyi beszamol6b61 all. A vezetes felelossege a k6zhasznu egyszeriisitett eves beszamoloert A vezetes felel6s a kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6nak a szamviteli torvenyben foglaltakkal es a Magyarorszagon e1fogadott altalanos szamviteli e1vekke1 osszhangban torten6 e1kesziteseert es val6s bemutatasaert, valamint az olyan bels6 kontrollokert, amelyeket a vezetes sziiksegesnek tart ahhoz, hogy lehetove valjon az akar csalasb61, akar hibab61 ered6 Jenyeges hibas allitasokt61 mentes egyszeriisitett eves beszamol6 elkeszitese. A konyvvizsgal6 felelossege Az en felel6ssegem a kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6 velemenyezese konyvvizsgalatom alapjan. KonyvvizsgaJatomat a magyar Nernzeti KonyvvizsgaJati Standardok es a konyvvizsgalatra vonatkoz6 Magyarorszagon ervenyes - torvenyek es egyeb jogszabalyok alapjan hajtottam vegre. Ezek a standardok megkovetelik, hogy megfele1jek bizonyos etikai kovetelmenyeknek, valamint hogy a konyvvizsgalatot ugy tervezzem meg es vegezzem el, hogy ke1l6 bizonyossagot szerezzek arr61, hogy a kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6 mentes-e a lenyeges hibas allitasokt61. A konyvvizsgalat magaban foglalja olyan eljarasok vegrehajtasat, amelyek celja konyvvizsgajati bizonyitekot szerezni a kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6ban szerepl6 osszegekr61 es kozzetetelekr61. A kivalasztott eljarasok, beleertve a kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6 akar csalasb61, akar hibab61 ered6, lenyeges hibas allitasai kockazatanak felmereset is, a konyvvizsgal6 megit61eset61 fuggnek. A kockazatok ilyen felmeresekor a konyvvizsgaj6 a kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6 gazdalkod6 egyseg altali elkeszitese es val6s bemutatasa szempontjab61 reievans bels6 kontrollt azert merlegeli, hogy olyan konyvvizsgajati eljarasokat tervezzen meg, amelyek az adott korillmenyek kozott megfelel6ek, de nem azert, hogy az egyesulet bels6 kontrolljanak hatekonysagara vonatkoz6an velemenyt mondjon. A konyvvizsgajat magaban foglalja tovabba az alkalmazott szamviteli politikak megfelel6segenek es a vezetes altai keszitett szamviteli becslesek esszerusegenek, valamint a kozhasznu egyszerusitett eves beszamoj6 Mfog6 prezentalasanak ertekeleset is. Meggy6zOdesem, hogy a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegend6 es megfelelo alapot ny6jt konyvvizsgal6i zaradekom (velemenyem) megadasahoz. \

9 2aradek (velemeny) A konyvvizsgalat soran a "SOMLO-MARCALMENTE-BAKONYALJA LEADER AKCIOCSOPORT" KOZHASZNU EGYESULET) kozhasznu egyszerusitett eves beszamol6jlit, annak reszeit es teteleit, azok konyvelesi es bizonylati alatamasztasat az ervenyes nernzeti konyvvizsgalati standardokban foglaltak szerint feiulvizsgaltam), es ennek alapjan elegend6 es megfelel6 bizonyossagot szereztem arrol, hogy a kozhasznu egyszerilsitett eves beszamolot a szamviteli torvenyben foglaltak es az altalanos szamviteli elvek szerint keszitettek el. VeIemenyem szerint a kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6 a "'SOMLO-MARCALMENTE-BAKONYALJA LEADER AKCIOCSOPORT" KOZHASZNU EGYESULET en fennallo vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzeterol megbizhat6 es valos kepet ad. A kozhasznusagi jejentes a kozhasznu egyszeriisitett eves beszamol6val osszhangban van. Ajka, majus 8.' ~ 1:CI/IJ7//),~ ~0=V~~~ Konyvvizsgal6 ceg kep seloje Bejegyzett, kamar tag kd Kepviseletre jogosult neve: Dr. 6th Zoltan Dr. T6th 20lt Konyvvizsgal6 ceg neve: Dr. T6th Zoltan e. v. Kamarai tagsagi szam: Konyvvizsgal6 ceg szekhelye:8400 Ajka Kossuth utca 2. Nyilvantartasba-veteli szam:003320

10 J E G Y Z Ő K Ö N Y V - K I V O N A T Iktatószám: 0460/247-2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mely készült a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület Közgyűlésének május 30-án 17,00 órakor, majd 17,15 órakor megtartott megismételt ülésén. 24/2012. (V.30.) közgyűlési határozat: A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület Közgyűlése úgy dönt, hogy a évi közhasznúsági jelentést és az arról szóló közleményt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Az elfogadott évi közhasznúsági jelentés és az arról szóló közlemény a jegyzőkönyv mellékletét képezi. k.m.f.t. Menyhárt Tibor sk. elnök Meinczinger Andrea sk. jegyzőkönyvvezető Hitelesítők: Szalczer György sk. Vörös Tibor sk. A kivonat hiteles! Ugod, május 30. Menyhárt Tibor sk. elnök

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Könyvvizsgálói elemzés

Könyvvizsgálói elemzés Callidus Könyvvizsgálói elemzés a HÉRA ALAPÍTVÁNY 2010. december 31-i közhasznú beszámolója alapján Budapest, 2011. április 28. Független könyvvizsgálói jelentés 3 Könyvvizsgálói éves elemzés 5 KETTŐS

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben