Várjuk véleményét, javaslatait

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várjuk véleményét, javaslatait"

Átírás

1 XIII. évfolyam 9. szám szeptember Várjuk véleméyét, javaslatait KEDVES OLVASÓNK!! Elôzô lapszámaikba kérdôíveket helyeztük el, amelyek kitöltésével bárkiek lehetôsége kíálkozott a Naplappal kapcsolatba kialakult véleméye kifejtésére, javaslatai megfogalmazására. Soka segítségükre siettek. Köszöjük! Külö örömükre szolgál az, hogy a véleméyük megfogalmazása mellett többe még cikkírásra is vállalkoztak. Velük terveik szerit a beérkezett kérdôívek értékelését követôe találkozi foguk. Nagyo számítuk azoba az Ö véleméyére is! Hisze mit elôzô számukba is kifejtettük: csak az Ö közremûködésével azaz véleméye, javaslatai ismeretébe; etá írásaival tuduk jó és haszos újságot, valódi szomszédsági lapot készítei. Kérjük, szíveskedjék kitöltei e számukba utolsó alkalommal megtalálható kérdôívüket, és azt a Nap Klubba szíveskedjék leadi. Köszöettel: Szerkesztôbizottság MÉG VAN IDÔ PÁLYÁZATÍRÁSRA Tekitettel az iskolai szüidôre és a yári sza-badságokra meghosszabbítottuk Fûvészkert jeligével meghirdetett pályázatuk beküldési határidejét. Az új idôpot: október 8-a. Midayiuk haszára vála, ha megismerheték Józsefváros legrégebbi iskolájáak, óvodájáak, házáak, vagy éppe leghíresebb szülöttjéek törtéetét. Kérjük azokat, akik birtokába vaak ezekek az ismeretekek, tegyék közkiccsé azokat! (Folytatás a 6. oldalo) ÚJABB KÖNYV SZOM- SZÉDSÁGUNKRÓL idayia keressük azokat az értelmes elfoglaltságokat, amellyekkel értéket teremtük, vagy értékek létrehozásába segédkezük. Az ömegvalósítás olya motiváló erô, amely ömagába évete 18 milliárd foritot és legalább ilye mértékû magabiztosságot jelet Magyarország számára. A közösségfejlesztés és az ökétes muka szervezése ezért felelôsségteljes feladat, legújabb, Va közük egymáshoz Ökétesség a gyakorlatba címmel megjelet módszertai kiadváyuk ehhez yújt támpotokat. (Folytatás a 2. oldalo) GRUND NYITOGATÓ VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYA- KORLATBAN 2005 Szeptemberbe az alapítváy GRUND-jába, azaz a Grud Tehetséggodozó Mûhelybe ismét elkezdôdik a muka. Új elem: foglalkozásaik októbertôl heti égy alkalomra bôvülek. (Folytatás a 3. oldalo) VEGYETEK RÉSZT TI IS! VEGYEN RÉSZT ÖN IS!..RAJTuk múlik!!! ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE szeptember 21. Helyszí: VIII. kerület, Futó utca és Práter utca sarok. (esô eseté a Nap Klub Alapítváy helyiségébe: Leoardo da Vici u. 4 6.) Mi az Állampolgári Részvétel Hete? Olya redezvéyek sorozata, amelyek harsáya, mideki által érzékelhetôe hívják fel a szûkebb és tágabb társadalmi köryezet figyelmét a részvételi demokrácia fotosságára. Várjuk mide állampolgár és józsefvárosi civil szervezet érdeklôdését, aktív közremûködését a programok szervezésébe és leboyolításába. Részletes program a és a weblapoko, illetve érdeklôdi lehet a Nap Klub Alapítváy mukatársáál, Szabó Mártáál a (1) os telefoszámo.

2 KÖZÖS DOLGAINK A JÓZSEFVÁROSI GYEREKEK, FIATALOK ÉS IDÔSEK VÉDELMÉBEN EGY KÚTRA JÁRUNK Már több lapszámukba is foglalkoztuk az Egy kútra járuk tervezetükkel, amelyet támogatásra méltóak ítélt a Foglalkoztatáspolitikai és Mukaügyi Miisztérium Humáerôforrás-fejlesztés Operatív Program Iráyító Hatósága (HEFOP IH) A társadalmi befogadás elôsegítése a szociális területe dolgozó szakemberek képzésével elevezésû programja. Ezúttal vázlatosa bemutatjuk projektük legfotosabb elemeit. Célja: VIII. kerületi szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatást yújtó civil szervezetek és ökormáyzati itézméyek szakembereiek, ökéteseiek humáerôforrás-fejlesztése, a hátráyos helyzetû csoportok foglalkoztatási esélyeiek övelése céljából. Közvetle célcsoportja: a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, oktatási itézméyek szakemberei, ökétesei. Közvetett célcsoportja: a társadalmi és mukaerôpiaci érdekérvéyesítés szempotjából hátráyos helyzetû társadalmi csoportok, családok és egyéek. Tevékeységei: 1. A szakemberek, ökétesek továbbképzése, felkészítése. 2. A apközbei gyermekellátás civil alteratívája módszereiek, módszertaáak kimukálása. 3. Adatbázis létrehozása, fetartása, szolgáltatás yújtás megszervezése. 4. Pszichoszociális szolgáltatás. Megvalósulás helyszíe: Futó utca és Práter utca sarok. Elvárt eredméyek: 1. A személyiségfejlesztô és kommuikációs tréiget 36 fô végzi el. 2. Szükség szerit gyermekfelügyeletet biztosítuk, ez 4 fô foglalkoztatását teszi lehetôvé civil szervezet, 1 oktatási itézméy és a Rév8 Rt. között közvetle parterségi kapcsolat jö létre. 4. Kidolgozzuk a apközbei gyermekellátás civil alteratívájáak módszertaát, az útmutatót kiadjuk 1000 példáyba. 5. Adatbázist hozuk létre és fetartjuk a szolgáltatást, amelyhez 3 mukahelyet létesítük. 6. A pszichoszociális szolgáltatást 12 fô veszi igéybe. A projekt idôtartama: április március. A projekt az Európai Uió társfiaszírozásával, az Európa Terv keretébe valósul meg.. Gyôri Jolada projektvezetô Játszóház RÉSZT VESZ(EL) A RÉSZVÉTEL HETÉN? PROGRAM SZEPTEMBER Felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékérôl (kérdôívek kitöltése ökétesek, civil szervezetek) SZEPTEMBER 21., SZERDA, 14 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT a Futó utca és Práter utca sarok Rossz idô eseté: Nap Klub Alapítváy helyisége (Leoardo davici u. 4-6.) Workshop józsefvárosi civil szervezetek bemutatkozása Beszélgetés a helyi részvételi demokrácia mértékérôl kerületi képviselôk és állampolgárok közremûködésével Felmérés az állampolgári részvétel helyi mértékérôl Paaszhordó Most elmodhatja véleméyét! Haszáltruha-vásár Grud-foci Rajzversey Eszem-iszom, díomdáom Kérjük, támogassa redezvéyüket egy tálca harapivalóval. (Süteméy, szedvics.) SZEPTEMBER 22., CSÜTÖRTÖK Kérdôívek feldolgozása (Közösségfejlesztôk Egyesülete) SZEPTEMBER 23., PÉNTEK 1011 Budapest, Corvi tér 8., Magyar Mûvelôdési Itézet : A Közösségi kezdeméyezéseket támogató hálózat megyei mûhelyeiek kofereciája a Magyar Mûvelôdési Itézet Stúdiójába 16.00: Szabadtéri program Megyitó: Az Állampolgári Részvétel Hete Közép-Kelet Európába Varga Máté Az állampolgári részvétel felderítô-jellegû felméréséek eredméyei Péterfi Ferec Miiszteri köszötô A Közösségi kezdeméyezéseket támogató szakmai hálózat Hallgató Éva A közösségi alapú társadalomról Vercseg Iloa Dokumetált villámbeszámolók a lezajlott ÁRH megyei programokról. Válaszadás az országos és a közösségi média kérdéseire. További programok: kiállítások, paasziroda, film, zee, látváy, étel-ital, beszélgetés. SZEPTEMBER 24., SZOMBAT (Folytatás a 1. oldalról) : Bemutatkozak a megyei mûhelyek helyi cselekvô csoportjai II : Bemutatkozak a megyei mûhelyek helyi cselekvô csoportjai III : következtetések, a találkozó zárása. A részletes program elérhetô a holapo. A kerületi eseméyekrôl tájékoztatást a (1) os telefoszámo, a Nap Klub Alapítváy mukatársaitól, ökéteseitôl kaphatak.

3 (Folytatás a 1. oldalról) RÓLUNK SZÓL Va közük egymáshoz címmel jelet meg a Nap Klub Alapítváy Nap mit ap projektjéek eredméyeit bemutató kötet. A szerzôk a program gazdago dokumetált ismertetésé túl az ökétes muka szervezéséek felelôsségérôl és a helyi közösségek fejlôdésérôl is szólak. Nap Klub Alapítváy módszertai sorozatáak elsô kötete emcsak a közösségfejlesztéssel és civil szervezetekkel foglalkozók mukájához jelet haszos támpotokat, haem a helybe élôkek is érdekes olvasmáyt yújthat. Az alapítváy elmúlt éveiek meghatározó projektjeit így a Nap mit ap programsorozat is a maguk eseméyeivel kaledáriumkét foglalják össze a szomszédság közös életéek törtééseit: a Nap Napok redezvéysorozatát, a kisközösségek bemutatkozását, a Szomszédsági Taács megalakulását és fejlôdését. Az ökétességrôl szóló kötet valójába dokumetálja azokat a legtöbbször kézzelfogható eredméyre vezetô erô-feszítéseket, amelyeket az alapítváy mukatársai, az ökétesek és az itt élôk tettek azért, hogy visszaforduljo a agyvárosi le-pusztulás és helyé új közösségi formák jöjjeek létre. Az alapítváy programjaiak ösztözésére kialakult közösségek akár szomszédi csoportok, vagy baráti társaságok segítésére, életbe tartására és fejlesztésére létrejött Közösségi Taácsadó Szolgálatot Szabó Márta ismerteti. A taulmáyból yomo követhetô a szolgálat létrehozásáak valameyi lépcsôje: az igéyek feltérképezésétôl kezdve a képzéseke át a megvalósult programokig, a felajálott segítségekig. A szolgálat jeleleg olya oprofit itézméykét mûködik, amely igyees taácsot, iformációt, felvilágosítást képes yújtai a civil szféra valameyi részvevôje így a szomszédsági társulások számára is. A Közösségi Taácsadó Szolgálat ezért egyrészt bátorítja eze ökétes és ösegítô csoportok létrejöttét, másrészt pedig segítséget yújt a Nap utcai szomszédságba élôkek ahhoz, hogy képesek legyeek megfogalmazi a felmerülô problémákat, felismerjék és hatékoya érvéyesítsék a helyi közösség érdekeit. Az igéyfelmérés ismertetésé túl Horváth Judit kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, milye iráyba változott a szomszédsághoz tartozó emberek szemlélete, kialakultak-e életképes, valódi közösségek. Megállapítja, hogy emcsak álladó csoportok létezek, ikább a folyamatos mozgás jellemzi a szomszédság tagjait és csoportjait. Eze csoportok a helybe élôk számára mideapos tapasztalatot, életük megköyítését jeleti, a közösségfejlesztés-sel foglalkozók vagy az alapítváy mukatársai számára azoba taulmáyozi való folyamatokat. A köyv eréye abba rejlik, hogy a laikus érdeklôdô számára éppolya haszos felismeréseket rejt, mit a segítséget, útmutatást keresô szakemberek. Jeei Rita VAN KÖZÜNK EGYMÁSHOZ ÖNKÉNTESSÉG A GYAKOR- LATBAN 2005 A köyv bemutatja a szomszédság körébe az elmúlt évbe végzett kutatás eredméyeit. Kiderül, hogy az elmúlt idôszakba megôtt az igéy az itt élô emberekbe a közösségi lét, a másik emberrel való kapcsolat irát, az emberek aktívabbak lettek és ôtt a bizalom egymás, a helyi szervezetek irát. A közösségfejlesztés eredméyességét támasztja alá az is, hogy míg korábba elsôsorba az állami, ökormáyzati itézméyektôl várták a Nap utca köryékéek lakói közös ügyeik elredezését, ma már többe számítaak a helyi fórumokra: a közös képviselôre vagy a lakóközösségre. Horváth Judit a felmérést összefoglalva arra a megállapításra jutott, hogy a vizsgálat agyo sok pozitív változást tükröz viszsza: az itt élôk tevékeyebbek lettek, kötôdek lakóhelyükhöz, szívese vállalkozak közös cselekvésre. A szerzô szavait kölcsövéve: fejlôdött a helyi demokrácia. Dulai Ágosto taulmáya a kérdôíves felmérés alatt készült iterjúk elemzésével egyéi életutakat mutat fel, keresve azokat az értékeket és személyes motivációkat, amelyek legikább jellemzik a Nap utcai lakótelep és köryékéek lakóit. GRUND yitogató Szeptemberbe az alapítváy GRUND-jába is elkezdôdik a muka. Elôször a szülôket várjuk egy évkezdô beszélgetésre. A gyerekekek az elsô foglalkozást szeptember 16-á, péteke, 14 órai kezdettel tartjuk. Foglalkozásaik októbertôl heti égy alkalomra bôvülek: kedde és szerdá 16 órától 17 óra 45 percig; péteke 14 órától 16 óráig; szombato 10 órától 13 óráig kíáluk a gyerekekek változatos és tartalmas programokat. A készség- és képességfejlesztô, valamit mauális foglalkozásoko túl szereték megismerteti ôket Budapest hofoglalás kori és középkori értékeivel, kiemelkedô látváyosságaival is. Szíház- és köyvtárlátogatást is terveztük. Mide programukál figyelembe vesszük a gyerekek és a szülôk igéyeit, igyekszük miél jobba kihaszáli lehetôségeiket a gyerekek érdekébe. Kedves Gyerekek! Mi már agyo váruk titeket, kívácsiak vagyuk yári élméyeitekre, midarra, ami foglalkoztat most Titeket. Szereték, ha jól érezétek magatokat áluk, ha közös délutájaik utá jólesô fáradsággal, de sok-sok új ismeret birtokába térétek haza. Heiszma Éva Kíváuk ektek kellemes iskolakezdést: Éva éi és Maja éi

4 K Ö Z Ö S D O L G A I N K (TAN)ÉVELEJI KÉSZÜLÔDÉS SZENTENDRÉN Augusztus 25-e és 29-e között tartotta alapítváyuk az immár hagyomáyos évidításra felkészítô tréigjét a szetedrei Pap-szigete. Némiképpe azoba mégis eltértük hagyomáyaiktól, hisze emcsak a szûk mukatársi közösség vett részt eze a égy apo, haem a Soros Alapítváy támogatásáak jóvoltából az ökéeseikbôl álló Segítô hálózatuk tagjai is. Így az idé yáro csakem 30-a dolgoztuk együtt a kellemes Dua-parti köryezetbe. A égy ap csak egy kevéske piheésre adott lehetôséget, mert a reggeltôl egésze késô estig folyt a tervezgetés: mikor milye programjaik leszek, milye feladatok várak rák a közeljövôbe. (Miderrôl bôvebbe tájékozódhatak, ha folyamatosa yomo követik a Naplap írásait!) VÉLEMÉNYEK A KÖZÖS MUNKÁRÓL A felkészítô ökétesei felismervé a szomszédsági lap fotosságát kötelezettséget és felelôsséget vállaltak a Naplap tartalmáak gazdagításába. A résztvevôk közülük soka elsô alkalommal írtak lapukba arra vállalkoztak, hogy a égy ap sorá szerzett beyomásaikat, még ott, a helyszíe megfogalmazzák olvasóik számára. Nyilasié Fodor Iré Nagy kívácsisággal idultam immáro harmadszor az ige érdekesek ígérkezô szetedrei tréigre. Godolatba azzal foglalkoztam: vajo ez az alkalom is hasoló lesz-e mit az elôzô kettô? Ezúttal is embereket éritô problémákról, helyzetekrôl beszélgetük-e? Továbbá az is foglalkoztatott, hogy mi, ökétes segítôk hogya tudjuk majd szomszédságukba, köryezetükbe alkalmazi a felkészítô taultakat. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy ismét újabb társak csatlakoztak csoportukhoz, akik hihetetle segítei akarással, bölcs godolatokkal, jobbál jobb javaslatokkal rukkoltak elô. Elôtérbe az ökétesek, a háttérbe az alapítváy mukatársai. Olya fotos témák kerültek apiredre, mit a Naplap szerkesztése, projektjeik megvalósulása, újabb pályázati lehetôségek, kiscsoportjaik programjáak tervezése. Az ökétesek egyik csoportja. (Elsô sorba balról jobbra: Erdôs Judit, Dellamárió Ildikó, Fodoré Nyilasi Iré, Vass Józsefé; második sorba takarásba Lórát Istváé, mellette Suri Károlyé) Haszosa telt el a égy ap. A legfôbb eredméyek azoba azt tartom, hogy végre lehetôségük adódott arra, hogy mideki legye az alapítváyi mukatárs, vagy éppe a Segítô hálózat tagja beleszólhatott az idôszerû programok tervezésébe, elmodhatta ötleteit véleméyét. Ily módo valóba megvalósulhat a Nap Klub Alapítváy fotos célkitûzése, hogy a közösségfejlesztés eszközeivel, az itt élô lakókkal együtt tegye a Nap utcai szomszédság fejlesztéséért. Szabó Márta Teljes ledületbe az alapítváy mukatársai. (Balról jobbra Szikora Zsolté, Csôke Zita, Pál Jáosé, Nagy Józsefé, Heiszma Éva, háttal Szász Aa) A Nap Klub Alapítváy mukatársaival közöse szervezett, új taévet elôkészítô tréige hallottak és taultak alapjá újabb erôt, eergiát és kedvet kaptam ahhoz úgy hiszem, társaimmal együtt, hogy még komolyabba, kitartóbba foglalkozzuk közös dolgaikkal. Mide erôkkel, tudásukkal, szeretetükkel szereték segítô kezüket yújtai a rászorulókak. Mégis úgy érzem, midez ömagába kevés a megoldáshoz. Elegedhetetleül szükséges hozzá az éritett, illetve az erre hivatott szervek, itézméyek agyobb figyelme, segítsége. Kiss Erôé Kati Köszööm a lehetôséget, hogy részt vehettem az Együttmûködô tervezés címmel szervezett megbeszélése. Örömmel tapasztaltam, hogy sokukak fotos a köryezet, a tei akarás sok jó ötlet, iformáció került szóba. Új emberek megjeleésével gazdagodtuk. Szomszédságuk lapja, a Naplap mid több szíes és érdekes cikket közöl miderrôl. Jó tudi, hogy egyre agyobb igéy va rá. Lorát Istváé Gabi Va közöm hozzá! Valójába számomra errôl szólt a Papszigete redezett továbbképzés, ahol sok, a mideapokba haszosítható ismeretet szereztem. A köryezetükbe élô emberek sok esetbe tájékozatlaok az ôket éritô fotosabb kérdésekbe. Éppe e tére lesz majd lehetôségük segítségyújtásra. Örülök, hogy a résztvevôk között lehettem.

5 Skriyár Istváé Margó A tréig sorá sok ismeretet szereztem az elhagzott témakörökbôl. Köszööm az alapítváyak a részvételi lehetôséget. Dobrosi Istváé Katika és Szabó Józsefé Katika A Gyögyvirág Nyugdíjas klub képviseletébe vettük részt a Nap Klub Alapítváy augusztus 25-e és 28-a között redezett közösségfejlesztô felkészítôjé. Nagyo sok haszos és közhaszú témáról esett szó. Külööse a résztvevôk hozzászólásai tetszettek, közöttük sok volt a haszosítható elképzelés. Közülük több megvalósítása sok-sok idôt és eergiát követel. A háromapos együttlétük kellemes köryezetbe és baráti hagulatba telt el. Vass Józsefé Erzsike Sokat taultam, már tudom mi a feladatom. Az emberek problémáiak megoldására szeretém fordítai idômet, erômet. Szappayos Tamásé Évi Végre egy hely, ahol modják, modom, s a papírra vetett godolkodás eredméye midekiek tetszik. S ha megvalósítjuk a terveket sokukak jó is lesz. Mert mide jó szádék valami változtat, épít. Úgy legye! A felvételeket Szabó Márti készítette PAPSZIGETI ALKONY Szüliapi fagyizás (középe az üepelt Szappayos Tamásé, mögötte az alkalmi felszolgálói szerepet ellátó Skriyár istváé (balra) és Lórát Istváé (jobbra), mellettük Gyôri Jolada, aki az Egy kútra járuk program bemutatását szakította meg az eseméy kedvéért. Kisoroszi Elter Rozi Örülök, hogy eljöttem a Pap-szigeti eszmecserére, ahol a jó hagulat mellett taulságos vitákat, beszélgetéseket folytattuk, amelyekek személyiségfejlesztô hatását magamo is érzem. A programok mellett a piheôidôt kocogással, torával, együttéekléssel szíesítettük. Egyéb kötelezettségeim elhalasztásával is megérte a hétvégi összejövetele való részvétel. Köszöet a szervezôkek és F. Majáak a sürgetô telefookért! Lágy szellô suha a Dua-parti fák alatt, Bátor kajakosok szelik békése a habokat, Nem fázak, élvezik a lassa dagadó vizet. A töltések meté ügyese szlalomozva haladak felfelé Sodrással szembe, a magasa vízbe álló fák között. A Dua közepé lágya himbálózva, Hatalmas farök úszik lefelé, Talá meg sem áll a Fekete-tegerig. Jó kis tutaj a vízi madarakak, Útlevél sem kell eki, s em kérdi seki, Meddig úszik, és milye célból teszi. Csokig áll a vízbe a magas drótkerítés. Mit sem törôdve a természet zordo erejével, Víga lubickolak, a V alakba úszó szíes vadkacsák. Le-lebukak, elkapva egy-egy árba fickádozó halacskát. Az esti féyek apró ékkövekkét fel-felvillaak a víztükörbe, S ezeryi csillag tüdökölve ragyogja be az eget. Hirtele hatalmas felhôket sodor fölék a szél, S az alkoyi félhomályba egyszer csak Éles villaás szakítja fel a csillagos eget. A meybolt alászáll egy hatalmas csattaással, S egy kiadós felhôszakadás formájába Elárasztja a faházas yaralótelepet. Alul-felül vízáradat, szerecsére a házak Lábako állva magasodak felfelé, Akárcsak a parkot átölelô jó öreg yárfák. Egy ideig az esô kitartóa zuhog, azutá elcsedesül, S az alkoyi félhomályba újra ezüstös féybe csillog a víztükör. Mélá bámulom e sok csodát. Itt ragadtam, miközbe odaát a kôházba társaim Zeeszóval köszötik e yárvégi augusztusi estét. Tudom, egem is várak, de oly jól esik most a csed. Kette vagyuk é és a Természet, E romatikus alkoyo a Pap-szigete. A programba egy kis sütkérezés is belefér Balogh Adrásé Gizike Számomra agy élméyt yújtott a sok értékes eszmefuttatás, tapasztalatszerzés. Elsô alkalommal em egyszerû felfogi ezt a fajta téykedést. Kis idôre va szükségem a hallottak feldolgozáshoz, és ahhoz, hogy a késôbbiekbe magam is haszos taggá válhassak. Köszööm a megelôlegezett bizalmat. Közösségi kozultációs fogadóóra Alapítváyuk szakképzett mukatársa fogadóórájá mide péteke 19 és 20 óra között (Nap Klub Alapítváy, Leoardo da Vici u 4 6.) várja azokat az érdeklôdôket, akik új közösségeket szeretéek létrehozi (pl. kismamaklub, természetjárók köre, zeekedvelôk köre ), vagy a már meglévô kisközösségüket szereték továbbfejlesztei. Érdeklôdi Gyôri Joladáál lehet a es telefoszámo.

6 Kedves Ifjú Olvasók! 5. Keresd meg a hat külöbséget! Az elmúlt apokba bizoyára sokat hallottátok, hogy a szeptember az újrakezdés hóapja. Elkezdôdött az iskolába járás, a taulás. Az iskolai mukát em hayagolva egy egész éves programra hívuk beeteket. De elôtte éháy dolgot megkérdezük. Szerettek játszai? És éekeli? Vagy ép-pe kézügyességeteket próbára tei? Részt veétek-e iz-galmas törtéetek meghallgatásába, eljátszásába? Szeretétek, ha az iskolai taulás jobba mee? Nem kell mást teetek, csak gyertek el a Nap Klubba, és kérjétek felvételeteket a JÁTSZÓHÁZBA! Programjaikat péteke délutá égytôl és fél hatig, elsôsorba alsó tagozatos gyerekek részére szervezzük. Hogy addig sem uatkozzatok, oldjátok meg játékos feladváyaikat. 1. Mit jeleteek a kezdôbetûk? Haszos és jó idôtöltést kíváuk! Aki rátalált a feladváyok megoldásaira, hozza magával azokat legközelebbi játszóházi foglalkozásukra! A helyes megfejtôk között jutalmat sorsoluk ki. Ezért a eved és a potos címed is feltétleül szerepelje a megfejtése! Zitával együtt váruk mide érdeklôdô gyereket a Játszóházba. Pál Maja 2. Próbáld ki a hat szót kiraki, hogy még öt pálcát hozzáteszel a meglévôhöz: y y y 3. Törölj ki hat számot a kilec közül úgy, hogy a megmaradt számok összege 20 legye! Írd be az utolsó szót: Port kavar és sepreget, Sárgult levelet kerget, Megcibálja hajadat, Földig hajlít ágakat. Süvölt, száguld, sose fél, Hisze ô az ôszi Alapítváy Kiemelte közhaszú szervezet Iteretcímük: A Nap Klub Alapítváy számlaszáma: OTP VIII., adószáma:

7 GYEREKEKNEK Kiskukta Ebbe a rovatba mide hóapba olya recepteket találsz, amelyeket kis segítséggel, vagy öállóa te is elkészíthetsz. A receptek a hóap aktualitásaihoz igazodak majd, figyelembe véve a jeles apokat, az évszakot. Így köye beszerezhetõ yersayagokból fõzhetsz majd, akár üepi lakomát. Néháy jó taács: Mielôtt mukához látál, soha e felejts el kezet mosi! Ha a tûzhelyet is haszálod kell, feltétleül kérj segítséget szüleidtôl! Ne felejts el mosogati sem, miutá befejezted a mukát! Kellemes idôtöltést, jó mukát és jóízû falatozást kíváuk! Alma pogyolába (Budás alma) Hozzávalók 4 személyre: 1 kg alma, 15 dkg liszt, 2 db tojás, 3 dl tej, 5 dl olaj, só, ôrölt fahéjjal ízesített porcukor a szóráshoz. A lisztet csomómetese elkeverjük a két tojás sárgával, csipetyi sóval és tejjel, úgy, hogy aprákét adjuk hozzá a tejet. A tojásfehérjét keméy habbá verve, óvatos mozdulatokkal keverjük a masszához. Így a szokásosál sûrûbb palacsitatésztát készítettük. Az almákat meghámozzuk, magját kiszedjük, és szeletekre vágjuk. Az almaszeleteket beleforgatjuk a masszába, és forró, bô olajba araysárgára sütjük. Szalvétá lecsepegtetjük, megszórjuk fahéjas porcukorral. Még melege fiom igazá. Jó étvágyat! Ügyeskedô Heiszma Éva Szereték mide hóapba olya kézmûves techikákat bemutati Neked, amelyekkel köye, egyszerû alapayagokból készíthetsz szép és haszos tárgyakat magadak vagy ajádékba. Az ötleteket természetese tovább is fejlesztheted, haszáld bátra a fatáziádat! Néháy jó taács: Mielôtt mukához látál, takard le az asztalt yloal vagy újságpapírral, így em csepegteted le semmivel! Óvatosa báj az eszközökkel és az ayagokkal, figyelj agyo muka közbe, ehogy megsérülj! Miutá elkészültél, e felejts el elpakoli redet raki magad utá! Jó mukát, haszos idôtöltést kíváuk! Levedulás szappagolyó Kellékek: maradék fehér szappadarabok, egy csokor levedula (virágárusokál, aluljárókba is lehet ilyekor kapi), edéy, kés, keverôkaál, sajtreszelô Elkészítése: Sajtreszelô reszeld le a maradék szappadarabokat. Ayit, amekkora szappat szeretél. Közbe vigyázz az ujjaidra, éles a reszelô! Adj a reszelékhez ayi vizet, ameyi éppe ellepi. Tedd mikrohullámú sütôbe és hevítsd éháy percig, vagy forró vízfürdôbe a tûzhelye melegítsd, míg a víz elpárolog. Vigyázz, hogy olya edéybe tedd a szappat, ami mikrohullámú sütôbe való, illetve bírja a forró vizet! A szap-papépbe morzsold bele a levedula virágait, majd keverd össze jó alaposa. Haszálj villát vagy keverôkaalat, ehogy a forró massza megégesse a kezedet. A lagyosra hûtött és kissé megdermedt szappapépbôl vizes kézzel formázz tetszés szerit agyobb vagy kisebb golyókat (de más formát is gyúrhatsz), majd levegô hagyd megszáradi. A levedula fiom illatától kellemes lesz a fürdôszoba levegôje, virága gyegéde ma-sszírozza, ápolja a bôrt. Heiszma Éva KEDVES SZOMSZÉDSÁG! KEDVES GYEREKEK! Legyeek, legyetek aktív résztvevôi most iduló pályázatukak, amelyek jeligéje FÛVÉSZKERT! Várjuk a pályázatokat a következô témába: a) Kerületük legrégebbi iskolája, (vagy) óvodája, (vagy) háza, (vagy) gyára, (vagy) utcája, (vagy) tere. b) Kerületük leghíresebb szülöttje, (vagy) lakója. A pályázó által ismertetett törtéet terjedhetett szájhagyomáy útjá, szülôk, agyszülôk elmodása alapjá, de köyvtári kiegészítést is lelkese váruk. A zsûri kívácsia várja a témával kapcsolatos szöveges, esetleg fotóval vagy rajzzal illusztrált mukákat. BEKÜLDÉSI HATÁRIDÔ: OKTÓBER 8. A legjobb pályázatok készítôi köyvjutalmat kapak. Elfogaduk egyéi, családos vagy csoportos pályázatokat. A év (egyéi, csa-ládos, csoportos ), cím, életkor feltütetésével ellátott pályázatokat Fûvészkert jeligére várjuk a Naplap szerkesztôségébe, a Nap Klub címére (1083 Budapest, Leoardo da Vici u. 4 6.) Haszos kutatást és búvárkodást! A Nap Klub Alapítváy számlaszáma: OTP VIII., Adószáma: PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS A Nap Klub Alapítváy civil szervezetek számára mide szerdá 10 és 11 óra között pályázati taácsadást kíál, amelye a szervezetek kokrét segítséget kérhetek, iformációkat kaphatak pályázatírással kapcsolatba, továbbá együttmûködô parterekre találhatak. Érdeklôdi és idôpotot egyezteti Szabó Mártáál lehet a os telefoszámo. CIVILIÁDA 2005 A magyarországi civil szervezetek éves kiállítása és szakmai programsorozata. Helyszí: Budapest, Milleáris Park, Fogadó (Budapest, II. Féy utca ) Idôpot: október 13., csütörtök (13 18 óráig) és 14, pétek (10-15 óráig) A redezvéy yitott, azo meghívó élkül lehet részt vei.

8 EGÉSZSÉG ÉLETMÓD CSIPKERÓZSA Gyógyászati szempotból a csipkerózsa áltermése értékes, ez a csipkebogyó. Hatóayagai: C-, A-, B-, B2-, K-, P-vitami, cserzôayagok, gyümölcssavak, mit alma és citromsav, karotioidok, pekti, illóolaj yomok. A drog C vitamitartalma a rózsafajtól, klímától, a szüretelés idejétôl és a szárítás szakszerûségétôl függ. Alkalmazása: meghûléses megbetegedések megelôzésére, kezelésére, lábadozás idôszakába és dietetikába évek óta haszálják. Köhögéscsillapító és izzasztó teakeverék alkotórésze. Gyege diuretikus hatással redelkezik. Fôzete a vese és húgykôoldó teakeverék alkotórésze. Tea elkészítése: vitami tartalmáál fogva em fôzzük, haem 6-8 órás áztatás utá lagyosra melegítve mézzel ízesítve fogyasztjuk. Ha kôoldókét alkalmazzuk, akkor áztatás helyett fôzzük 15 percig. Itt magokból vojuk ki a kôoldó ayagot. Midkét tea elkészítéséél a bogyókat széttörve haszáljuk. Mellékhatása icse. BIZTONSÁGOS-E AZ ÉLELMÜNK? Az 1960-as évekbe a vidéke élô agyapám a veradá ülve egy alkalommal ezt modta ekem, miközbe jóízûe falatoztuk: Drága kis uokám, é már lehet hogy em fogom megéli, de te valószíûleg ige, amikor a Föld mérget fog termeli. Akkor még em értettem, amit modott, de ma már látom meyire igaza volt. Az élelmiszerek okozta betegségek évrôl évre sújtják a Föld lakosságát. A talaj szeyezése, a tegerekbe, óceáokba, folyókba ömlött szeyvíz, vagy olaj, de a gyártási tech-ológiák melléktermékei is komoly veszélyt jeleteek az állatvilág és az emberek élelmiszereire. Legtöbbször magától értetôdôek vesszük, hogy az általuk elfogyasztott élelmiszerek biztoságosak és egészségesek. Az ember 70 éves korára csakem 75 ezerszer vesz magához táplálékot. De ha ez alatt az idô alatt egyetleegyszer is valamiféle ártalmas ayagot fogyasztuk, súlyosa megbetegedhetük. Felmerül tehát a kérdés: Biztoságos-e az élelmük. Úgy tûik, sokakak kétségei vaak efelôl, mivel egyes országokba aggódak az emberek az élelmiszerek biztosága miatt. Vajo miért? AMI AGGODALOMRA AD OKOT Kedves Olvasóik! Remélem haszosa és élméyekbe gazdago térek vissza a yári szabadságról! Szeretettel várom jeletkezésüket a jógázi akarók táborába! Találkozuk mide szerdá órától a Nap Klub Alapítváy helyiségébe: (1082, Budapest, Leoardo da Vici utca 4-6.) Kiss Erôé Kati fitoterapeuta és jóga oktató Az élelmiszerek okozta betegségek, mide évbe komoly problémát okozak egyes országokak. Ismeretes az az eset, amikor a 1980-as évek elejé 1000 ember életét oltotta ki Spayolországba és embert súlyosa megbetegített egy mérgezô étolaj. Belgium lakossága is 1999-be megdöbbeéssel értesült arról, hogy egyes élelmiszerekbe egy dioxiak evezett mérgezô ayag került. Nemrégibe a brit vásárlókat borzadállyal töltötte el és ezáltal sok marhahúst feldolgozó ipari cég met tökre, amikor kerge marhakór fertôzte végig a marhaállomáyt, majd kitört a száj- és körömfájásjárváy. Ezeket az állatokat mid meg kellett semmisítei. A kár óriási volt. Bár az elôbb felsoroltak is komoly veszélyt jelete-ek, de vaak más okok is, ami miatt úgy látszik egy-re jobba aggódak az emberek. A fogyasztókat yugtalaítják a külöbözô övéyvédôszerek alkalmazása, és újabba a geetikailag módosított élelmiszerek árusítása és aak fogyasztása. Sok érv és elleérv hagzik el a gémódosított élelmiszerekkel kapcsolatba. A támogatóik azt modják, hogy kiszámíthatóbb és szabályozhatóbb, mit a hagyomáyos övéykeresztezési módszer, és állítják, hogy a terméshozam övekszik és ezáltal az éhezést csökketi.

9 DE VAJON BIZTONSÁ- GOS? Néháy tudós úgy véli, hogy az élelmiszerek geetikai módosítása még gyerekcipôbe jár, és további kísérletekre lee szükség a fogyasztókra leselkedô, lehetséges veszélyek felmérésére. Azt állítják, hogy egy ap talá agyo is javára fog váli a lakosságak, de kijeletik, hogy addig is az aggodalomra okot adó kérdésekbe például hogy milye allergiás tüeteket idézek elô a geetikailag módosított élelmiszerek további kutatásokra va szükség. Nyilvá felmerül a kérdés a cikk olvasójába, hogy: Mit tehetek é ez elle, itt, a VIII. kerületbe, és hogya tudok biztoságos élemiszerekhez juti? Nyilvá soka vaak, akikek ics lehetôségük élelmiszereket elôállítai, ezért szeretém tájékoztati a Naplap Tisztelt Olvasóit, hogy a szomszédságukba, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata mellett, bioélelmiszereket forgalmazó szaküzlet található. Az üzlet dolgozói szívese adak felvilágosítást és taácsot a betérôkek, azokról a biztoságos élelmiszerekrôl, melyek az egészséges táplálkozáshoz szükségesek. Töltött zsemle Hozzávalók: 6 zsemle, 15 dkg soka, 1 uborka, 4 para-dicsom, 1 zöldpaprika, 1 fej vöröshagyma, 2 fõtt to-jás, 1 evõkaál ecet, 3 evõkaál olaj, 1 gerezd fokhagyma, õrölt bors, só. Dellamarió Ildikó Vedégváró Elkészítés: A zsemlék tetejét levágjuk, a belsejüket kikaparjuk úgy, hogy a héjuk mellett 2 cm belsejük maradjo. Az uborkát és a paradicsomot meghámozzuk. Az uborka egyedét, 1 paradicsomot és a hagyma egyedét félretesszük, a többit kis kockákra vágjuk. A sokát, és a paprikát apró kockákra vágjuk. A kikapart keyérbelet a fokhagymával, az uborkával, a hagymával és a paradicsommal turmixoljuk, majd az olajjal összedolgozzuk, hogy sûrû krémet kapjuk. Sóval, borssal ízesítjük. A zsemléket a zöldség- és sokakockákkal megtöltjük, majd a szósszal meglocsoljuk. A tojásfehérjét felkockázzuk, a tojássárgáját villával áttörjük, és ezzel díszítjük a zsemlék tetejét. Meglepetés burgoya Hozzávalók: 4 agy burgoya, 4 frakfurti virsli, 8 vékoy szelet bacoszaloa, 1 fej vöröshagyma, 3 evõkaál olaj, 1 dl víz, só. Elkészítés: A burgoyákat meghámozzuk, majd midegyikbe hosszába olya széles alagutat fúruk, hogy egy-egy virsli beleférje. A burgoyákat sós vízbe 10 percig fõzzük (kb. félpuhára). Lecsöpögtetjük, és mide burgoyaalagútba egy-egy virslit szúruk. Az egészet 2 szelet szaloába burkoljuk. A hagymákat apróra vágjuk, majd az olajba üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a burgoyákat, a vízzel felötjük, és kislágo készre fõzzük. (Ha szükséges, közbe az elfõtt vizet pótoljuk.) Sajtos-paprikás virsli Hozzávalók (4 személyre): 4 pár virsli, 10 dkg lágy sajt, pirospaprika, 12 dkg bacoszaloa. Elkészítés: A virsliket hosszába felvágjuk, úgy, hogy szétyíljaak. A sajtot elôbb szeletekre, majd hosszú csíkokra vágjuk. A sajtcsíkokat a virslikbe helyezzük, paprikával megszórjuk. A virsliket összehajtjuk, és a bacoszaloába gögyöljük. A sajtos-paprikás virsliket rosto oldalakét 5 percig sütjük. Vegetáriáus yársak Hozzávalók (4 személyre): 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 evôkaál olaj, 25 dkg tofu 15.5 reszelt sajt, 1 tojás, 10 dkg zsemlemorzsa, só, bors, 1 evôkaál fiomra vágott zöldfûszer, olaj a yársak megkeéséhez. Elkészítés: A vörös- és a fokhagymát megtisztítjuk, fiomra metéljük, és a felforrósított olajo kb. 5 percig pirítjuk. A tofut apró kockákra vágjuk, majd összedolgozzuk a reszelt sajttal, a tojással és a zsemlemorzsával. A masszát sóval borssal ízesítjük. A zöldfûszereket beledolgozzuk a masszába, majd a masszából kis golyókat formáluk. A golyókat hurkapálcára húzzuk, mide oldalról olajjal bekejük. A yársakat a rostra helyezzük, és gyakra forgatva kb. 8 percig sütjük. Forró tálaljuk. Húspogácsa tükörtojással Hozzávalók (4 személyre): 50 dkg darálthús, só, bors, fasirt fûszerkeverék, 5 tojás, 1 beáztatott, kiyomkodott zsömle, 4 szelet bara keyér, 1 gerezd fokhagyma, 4 salátalevél, 4 evôkaál ketchup, vaj a tojássütéshez. Elkészítés: A darált húst sóval, borssal és a fûszerkeverékkel fûszerezzük. A zsömlét egy tojással együtt a maszába dolgozzuk. A masszából 4 húspogácsát formáluk, a rostra tesszük. és oldalakét 6 percig sütjük. Melege tartjuk. A keyérszeleteket a rosto kissé megpirítjuk. A fokhagymagerezdeket megtisztítjuk, kettévágjuk, és bedörzsöljük vele a keyereket. A keyerekre elôször egy-egy salátalevelet, majd egy-egy húspogácsát helyezük, majd ketchupot keük rá. Kevés vajo tükörtojást sütük. A tükörtojásokat a húspogácsákra helyezzük, és azoal tálaljuk. (Forrás: fakaál.hu)

10 A HÓNAP EMBERE R E J T V É N Y Szet-Györgyi Albert biokémikus, a természetvédelem világviszoylatba kiemelkedô harcosa szeptember 16- á született Budapeste. Itt szerezte orvosi diplomáját is 1917-be, majd Pozsoyba, Prágába, Berlibe, Hamburgba dolgozott. Taársegéd Leidebe, majd Groigebe dolgozik kutatókét be doktorált kémiából. Ezt követôe Cambridgebe és Rochesterbe kap ösztödíjat ba jött vissza Ma-gyarországra. A szegedi egyetem orvosi vegytai taszékéek ve-zetésével bízták meg. Itt dolgozott 1945-ig. Cambridge-i ösztödíjassága idejé mellékvesékbôl elkülöítette az egyik olya ayagot, amelyik a szervezetbe a hidrogét hordozza. Ugyaezt az ayagot késôbb káposztából, aracsból, Szegede pedig zöldpaprikából is kivota, és megállapította, hogy azoos a C-vitamial. Másik kutatási területe az izomszövet sejtlégzése volt. Bizoyította, hogy a fumársavak evezett vegyület elôsegíti a sejtek légzéséek folyamatát. Eze kutatási eredméyeiért kapta meg 1937-be az élettai és orvosi Nobel-díjat. Ezt követôe is jeletôs tudomáyos eredméyeket ért el Magyarországo. Felfedezte a P-vitamit is. A II. világháború alatt aktíva vett részt a fasizmus ellei küzdelembe; diplomáciai küldetést vállalt és 1947 között Budapeste volt egyetemi taár, egybe a Magyar Tudomáyos Akadémia elöke be Svájcba met, és az ittho elkezdôdött letartóztatások miatt em tért vissza Magyarországra tôl az Egyesült Államokba élt október 22-é halt meg Woods Hole városába. A rejtvéybe megadott 44 ötbetûs szót (melyek magyar települések evei) írja be a leti ábrába. Segítségül égy szót elôre beírtuk. Megfejtéseiket (evük és potos címük feltütetésével együtt) szeptember 30-áig várjuk a Nap Klub címére (1082 Bp., Leoardo da Vici u. 4 6.). Az elsô három helyes megfejtést beküldôt köyvjutalomba részesítjük. ENESE KOKAD GAMÁS LITÉR GELEJ LÓKÚT GOLOP PARÁD GÖLLE PÉCEL GYUGY POMÁZ HARTA RAJKA HÉREG SÁGOD ABONY DIÓSD IBAFA SOBOR ALGYô DOROG IKLAD SZAVA ALPÁR DUDAR JÓZSA TEVEL BERET ECSEG KAZÁR TÉKES BOTFA ECSÉD KELÉD TÉNYô DABAS EGYED KENÉZ ZANAT DÁVOD EGYEK KIMLE ZOMBA KLUBPROGRAMOK KÖZÖSSÉGI KONZULTÁCIÓS FOGADÓÓRA: mide péteke óráig PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS: mide szerdá óráig JÁTSZÓHÁZ: mide péteke óráig MÁKVIRÁG NYUGDÍJAS KLUB: kedde óráig GYÖNGYVIRÁG NYUGDÍJAS KLUB: kedde óráig GRUND TEHETSÉGGONDOZÓ MÛHELY: péteke óráig, szombato óráig SEGÍTS MAGADON! ÖNSEGÍTÔKÖR: mide páros héte hétfô óráig ANGOL: keddekét 18:15 19:15-ig KNK KÖZÉPKORÚ NÔK KLUBJA: mide hóap utolsó hétfôjé, 19 óra tora (helyszûke miatt elôzetes bejeletkezés szükséges a következô számo: ), 20 órától beszélgetés (mideki számára yitott) JÓGA: péteke óráig; közösségfejlesztés: óráig A Nap Klub Alapítváy havota megjeleô igyees szomszédsági lapja Szerkesztôbizottság: Faragó Mária, Királyfi Jolá Kisoroszi Elter Rozi, Szabó Márta, Szoday Szadra, Wager Margit Felelôs szerkesztô: Sörös Erzsébet Felelôs kiadó: Templom Józsefé Alapítváy Kiemelte közhaszú szervezet A szerkesztôség és a kiadó címe: 1082 Budapest, Leoardo da Vici u Tel./Fax: (06-1) ISSN Készült a Macropolis Bt. yomdaüzemébe Felelôs vezetô: Fehérvári Béla

Menüjavaslatok. Vacsorára

Menüjavaslatok. Vacsorára Menüjavaslatok Vacsorára Főtt tojás Főtt tojás 4 db tojás 1000 g friss spenót 300 ml 10%-os tejszín 60 g liszt 30 ml napraforgó olaj 4 gerezd fokhagyma 5 g petrezselyemzöld 2 g őrölt bors 1 l víz 1 db

Részletesebben

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák

Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák I70 Amur kompérágyáson, lórban sütve, frissen készített savanyúsággal Mátranovák ÍZÔRZÔK Hozzávalók: másfél kg tisztított amur 10 dkg füstölt kenyérszalonna 10 dkg fôtt császárszalonna szeletben 2 nagyobb,

Részletesebben

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése:

Brokkolis sajtkrém. Sonkával sajttal töltött hústekercs. Erdei gyümölcslé. Elkészítése: Bambi bölcsőde Brokkolis sajtkrém Hozzávalók: 25 dkg brokkoli (mirelit vagy friss) 15 dkg reszelt trappista sajt 1 dl forralt tej őrölt szerecsendió, esetleg fokhagyma Elkészítése: A brokkolit megpároljuk,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL csz10 visszhat.qxd 2007. 02. 25. 18:23 Page 141 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HATÁRTALANUL Civil Fórum, az erdélyi civil társadalom lapja Nyitrai Imre Civil szervezetkét létezi, civilek lei még ma sem köyû Kelet-Európába.

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt.

RECEPTEK. Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban. Összetevõk. 4 db csirkemell. 4 szelet Ahidai sonka. 8 szelet sajt. 5 dkg vaj. 2 ek liszt. RECEPTEK Sonkás sajtos csirkemell sajtmártásban Összetevõk 4 db csirkemell 4 szelet Ahidai sonka 8 szelet sajt 5 dkg vaj 2 ek liszt 3 dl tej só bors 10 dkg reszelt sajt 1-1,5 dl tejszín Elkészítés A csirkemell

Részletesebben

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma,

Rakott padlizsán - Mussaka. Hozzávalók: 4 padlizsán, só, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, Rakott padlizsán - Mussaka 4 padlizsán, olívaolaj a sütéshez, 10 dkg barnarizs, 40 dkg paradicsom, 1 fej vöröshagyma, 3 evőkanál aprított petrezselyem, 1/2 dl olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, bors, 2 evőkanál

Részletesebben

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása Rudas Tamás: A hibahatár a becsült meyiség függvéyébe a mért ártrefereciák téves értelmezéséek egyik forrása Megjelet: Agelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.: Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertai

Részletesebben

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja

2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja 2010. szeptember VIII. évfolyam 3. szám A polgármesteri hivatal igyees lapja vedégeik voltak elkészült az óvoda bővítése Augusztus 20. Szet Istvá apja, az új keyér megszetelése, megható, jól megszervezett

Részletesebben

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias

Paktum Hírlevél. közzétételét. Amellett, hogy rendszeresen tájékoztat majd a Hegyháti Paktum aktuális történéseirõl, szeretne gyakorlatias Paktum Hírlevél p A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás kiadváya p 2007. jauár p 1. szám p Kedves Olvasó! A Hírlevél, melyet kezébe tart, az elkövetkezõkbe még kilec alkalommal jeleik majd meg. Feladatáak

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői

XI.4. FŐZŐCSKE. A feladatsor jellemzői XI.4. FŐZŐCSKE Tárgy, téma Előzmények Cél Egyenes arányosság. Egyenes arányosság ismerete. A feladatsor jellemzői Problémamegoldás fejlesztése. A projektmunka gyakorlása. A feladatsor által fejleszthető

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Borsófőzelék főtt tojással (4 adag) 600g mirelit zöldborsó 1ek olívaolaj

Részletesebben

Böjti receptek. Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) Köles juhsajtos zöldbabbal: (Elkészítési idő: 70 perc)

Böjti receptek. Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) Köles juhsajtos zöldbabbal: (Elkészítési idő: 70 perc) Böjti receptek Gombás zöldbabragu: (Elkészítési idő: 60 perc) 25 dkg zöldbab 1dl olaj 15 dkg gomba 1 gerezd fokhagyma 5dkg paradicsompüré 1 mokkáskanál só késhegynyi erősen csípős pirospaprika A megtisztított,

Részletesebben

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !"#$%&'#()*"+$,-)./)01

Burgonyalepény. pizza módra - sajttal !#$%&'#()*+$,-)./)01 Burgonyalepény pizza módra - sajttal burgonyalepény db 10 paradicsom konzerv kg 0,15 fehér hagyma kg 0,1 fokhagyma kg 0,04 oregano kg 0,01 sajt kg 0,2 vaj kg 0,05 olívaolaj l 0,04 márványsajt kg 0,1 só,

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Csirkemell rizottó (4 adag) 400g csirkemell 125g barna rizs (1 zacskó)

Részletesebben

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô

Kedves Olvasó! ZSIDEK LÁSZLÓ. gasztronómiai szakértô Kedves Olvasó! Ugye Önnel is többször elôfordult már, hogy munka után szinte beesett a konyhába és gyorsan valami finomat kellett összedobni vacsorára a családnak?! Ehhez azonban elôször be kell vásárolni,

Részletesebben

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta

Boróka konyhája. Saláták. Citromfüves aromás vitaminos saláta. Kapros cukkíni saláta Boróka konyhája Saláták... 1 Citromfüves aromás vitaminos saláta... 1 Kapros cukkíni saláta... 1 Joghurtos, zelleres, kapros káposzta saláta... 2 Bazsalikomos tofu saláta... 2 Áfonyasaláta... 3 Tárkonyos

Részletesebben

Tedd, hisz teheted! Áttekintő az Állampolgári Részvétel Hete 2014 Székesfehérvári eseményeiről 2014. szeptember Mi az Allampolgári Részvétel Hete? Az ÁRH 2014 kampányhét, a közép-kelet európai civil szervezetek,

Részletesebben

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye

Dunaföldváron a régió legnagyobb máltai ünnepi rendezvénye XIX. évfolyam 11. szám, 2015. ovember 195 Ft KÖZÉLETI LAP Duaföldváro a régió legagyobb máltai üepi redezvéye Október 10-é Duaföldvár adott otthot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legagyobb dél-duátúli

Részletesebben

Avair receptek - Karácsonyi töltött pulykamellfilé

Avair receptek - Karácsonyi töltött pulykamellfilé 2010 december 20. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Avairértékelve receptek - Karácsonyi Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Főzzön vele! Az automata vezérlésű elektromos kukta újdonság a biztonságos

Részletesebben

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t

KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t Az egészséges evelés KIMONDHATÓ.?! Magyar Máltai Szeretetszolgálat F o g a d ó P s z i c h o s z o c i á l i s S z o l g á l a t 8. Előszó Tartalom Mide felőtt volt egyszer gyerek És felő majd az új gyereksereg:

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK

CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK CO-2000 LÉGKEVERÉSES FİZİEDÉNY RECEPTEK SERTÉS COMB SZALONNÁVAL TŰZDELVE, HÉJÁBAN SÜLT BURGONYÁVAL ÉS ALMÁS MAZSOLÁS SAVANYÚ KÁPOSZTÁVAL Elkészítéshez szükséges idő: 2 óra 1-1,5kg sertés lapocka 0,50kg

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoiformatikai Kar Igatlameedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakiráyú Továbbképzési Szak Igatlafiaszírozás és befektetés 2. Gazdasági matematikai alapok Szerzı:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1

KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 csz10 scsaurszki.qxd 2007. 02. 25. 18:21 Page 123 KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOK (I.) 1 Scsaurszki Tamás Bevezetés A hazai oprofit közéletbe idõrõl idõre felbukka a közösségi alapítváyok eve, majd ismét eltûik

Részletesebben

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése

A Bajai Színházért Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése 1 A Bajai Szíházért Alapítváy 2011. évi közhaszúsági jeletése TARTALMA: 1. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2. Számviteli beszámoló: Egyszerűsített éves beszámoló eredméykimutatás

Részletesebben

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics

Péksütemény kakaóval. Szalámis kenyér. Tejleves tésztával Sült csirkecomb párolt zöldséggel Mirinda szelet. Pizza krémes meleg szendvics Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Reggeli Nutellás kenyér tejjel Szalámis kenyér Péksütemény kakaóval Lekváros kenyér Pirítós kenyér teával Ebéd Palóc gulyás Szilvás gombóc Tejleves tésztával Sült csirkecomb

Részletesebben

Mazsolás libanyak. Márton-napi napi lúd

Mazsolás libanyak. Márton-napi napi lúd Magyaros libamáj 50 dkg libamáj 15 dkg libazsír 6 dkg liszt 2 fej vöröshagyma 4 cső zöldpaprika 3 darab paradicsom 15 dkg csípős kolbász 4 kisebb szelet szalonna (bőrös) A felaprított hagymát dinszteljük

Részletesebben

Európai Rendır Akadémia (CEPOL)

Európai Rendır Akadémia (CEPOL) Európai Redır Akadémia (CEPOL) 2010. Jauár 29. Európai Redır Akadémia (CEPOL) A CEPOL létrejötte, céljai, feladatai (I.) Az Európai Redır Akadémiát az Európai Uió Taácsáak Határozata (2000. december 22.)

Részletesebben

Régen Várt Vendégünk!

Régen Várt Vendégünk! Az Abádszalók Idegeforgalmáért és Falusi Turizmusáért Egyesület szálláshelyei Rége Várt Vedégük! Ö Örömmel köszötjük Öt az ország egyik legfiatalabb, de ige ismert és kedvelt üdülôhelyé! A széles kíálatból

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV

........ HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV ...... HU SÜTŐ RECEPTKÖNYV 2 www.electrolux.com AUTOMATIKUS PROGRAMOK Program száma Program neve 1 MARHA HÁTSZÍN 2 SERTÉS ROSTON 3 CSIRKE EGÉSZBEN 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 QUICHE LORRAINE 7 FEHÉR KENYÉR 8 BURGONYAFELFÚJT

Részletesebben

A Sió-kanál Fesztiválon. a balatonföldvári csapat által készített ételek. receptjei a 2009., 10., 11. évi főzőversenyeken.

A Sió-kanál Fesztiválon. a balatonföldvári csapat által készített ételek. receptjei a 2009., 10., 11. évi főzőversenyeken. A Sió-kanál Fesztiválon a balatonföldvári csapat által készített ételek receptjei a 2009., 10., 11. évi főzőversenyeken. A magyar konyha nem titkok és mítoszok világa, a jó receptek és fűszerek nem titkosak,

Részletesebben

A figurális számokról (IV.)

A figurális számokról (IV.) A figurális számokról (IV.) Tuzso Zoltá, Székelyudvarhely A továbbiakba külöféle számkombiációk és összefüggések reprezetálásáról, és bizoyos összegek kiszámolásáról íruk. Sajátos összefüggések Az elekbe

Részletesebben

Csirkepaprikás tésztával

Csirkepaprikás tésztával Csirkepaprikás tésztával - 30-40 dkg csirkemell filé, - Knorr csirkepaprikás alap, - főzőtejszín, - víz, - étolaj, - 250 g Gyermelyi copfocska tészta A húst felkockázzuk, és szárazra csepegtetjük. A 2,8

Részletesebben

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával

Gomba- és salátavariációk. a ajánlásával Gomba- és salátavariációk a ajánlásával Garnélás gombasaláta 1000 g Bio-Fungi 500 g tisztított garnélarák 1 db közepes méretű ananász 1 csokor koriander 2-3 db citrom leve 2-3 gerezd fokhagyma olívaolaj,

Részletesebben

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre.

A legjobb ha felkészülsz az ünnepekre. AamsddmFrafa Mama minden évben készített ilyen mézeskalácsot, több száz darabot, tojásfehérjébe kevert porcukorral kicirkalmazva, mákkal, kókusszal, több színű cukorgyönggyel díszítve. (...) A lényeg viszont

Részletesebben

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia

Szénhidrát. Zsír. Fehérje. 104,6 Kcal Energia Gourmet_Box_dobozmatrica_100x247.indd 1 26/11/14 15:40 L KC A 521 C P E R ÉSZ 12 T T K A AL sütőtökpürér e tálalva, sü lt céklával irkemelltlve, s c i s a y n Ta kel tö zöldfűszerek ELKÉSZÍTÉSI JAVASLAT:

Részletesebben

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN I FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN 1 Az alapfeladat 1 Feladat Két település közti távolság 40 km Két gyerekek ezt a távolságot kellee megteie a lehetőlegrövidebb időalattakövetkező feltételek mellett: Va egy biciklijük

Részletesebben

a legjobb kezekben K&H Csoport

a legjobb kezekben K&H Csoport a legjobb kezekbe A K&H Biztosító 1992 óta működik Magyarországo, és közel félmillió ügyfelet szolgál ki. A K&H Biztosító a magyar piac sajátosságait figyelembe véve alakította ki szolgáltatási palettáját,

Részletesebben

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE

csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 1 CIVIL SZEMLE WWW. CIVILSZEMLE.HU IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM csz10 eleje.qxd 2007. 02. 25. 17:51 Page 2 Szerkesztõbizottság/Editorial Board Bíró Edre, Belia Aa, Harsáyi

Részletesebben

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz

MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK FIZIKA. kétszintű érettségire felkészítő. tanfolyamhoz MÉRÉSMETODIKAI ALAPISMERETEK a FIZIKA kétszitű érettségire felkészítő tafolyamhoz A fizika mukaközösségi foglalkozásoko és a kétszitű érettségi való vizsgáztatásra felkészítő tafolyamoko 004-009-be elhagzottak

Részletesebben

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2008 Közhaszúsági jeletés 2008 Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Pressley Ridge Magyarország Alapítváy Közhaszúsági jeletés 2008 A szervezet megevezése: Pressley Ridge Magyarország Alapítváy A szervezet

Részletesebben

1300 kcal minta étrend

1300 kcal minta étrend Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora Összesen Étel 1 adag (4) Fehérjés zabkása 150g Uborka 150g Paprika 150g Paradicsom 1db (52g) Főt tojás 100g Főtt rizs (zsír és olaj nélkül) 100g Sült csirkemell 200g

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom

Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom Tepsis zöldségtál (4 adag) 40 dkg burgonya 40 dkg laskagomba 20 dkg vöröshagyma 20 dkg zöldpaprika 40 dkg patisszon 3 ek. olaj só bors bazsalikom A burgonyát, vöröshagymát, zöldpaprikát karikára vágjuk,

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

Vác Város Önkormányzat 11 /2004. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Vác Város Ökormáyzat 11 /2004. (IV.30.) számú redelet az ökormáyzati beruházások és felújítások redjéről Vác Város Képviselőtestülete az ökormáyzati beruházások és felújítások egységes szemléletű gyors

Részletesebben

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye

TÖKÖS ÉTELRECEPTEK. Igal Városért Egyesület gyűjteménye TÖKÖS ÉTELRECEPTEK Igal Városért Egyesület gyűjteménye 2014 Tökös- mákos muffin: 20 dkg liszt, 22 dkg cukor, 0,5 tk sütőpor, 0,5 tk szódabikarbóna, 0,5 tk só, 0,5 tk őrölt fahéj, 2 tojás, 2 étolaj, 1 db

Részletesebben

Képes szakácskönyv erdélyi ételekből

Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Képes szakácskönyv erdélyi ételekből Készítette: Szabó Mária 2012. Tartalomjegyzék Erdélyi rakott káposzta... 4 Erdélyi borsos tokány... 6 Juhtúrós puliszka /Mamaliga/...

Részletesebben

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y

Díjnyertes. A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken. kezelt gyerekek kedvencei. Leukémiás Gyermekekért. A l a p í t v á n y Díjnyertes Muffin receptek A debreceni Gyermekhematológiaionkológiai Tanszéken kezelt gyerekek kedvencei Leukémiás Gyermekekért A l a p í t v á n y Tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kedves Sütögető Barátunk!

Részletesebben

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN

KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN A kukorica P KUKORICÁS NAP SZENTLÁSZLÓN Szentlászló község Baranya megye északnyugati részén, a Dél-Zselicben fekszik, a 67-es fõút mentén, Szigetvár és Kaposvár között. 2006 óta itt mûködik az ország

Részletesebben

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER

GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER csz12 tars Doma.qxd 2007. 06. 13. 15:03 Page 157 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM GONDOLATOK A CIVIL PÁLYÁZATI RENDSZER HATÉKONYSÁGÁRÓL A Budapest XVIII. kerületi Civil Alap létrejöttéek második évfordulójá Domaiczky

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei Villamos gépek tatárgy tételei 7. tétel Mi a szerepe az áram- és feszültségváltókak? Hogya kapcsolódak a hálózathoz, milye előírások voatkozak a biztoságos üzemeltetésükre, kiválasztásukál milye adatot

Részletesebben

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin

Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Könnyu receptek Kevesebb koleszterin Az egészséges táplálkozás nem jelent éhezést! És azt sem jelenti, hogy le kell mondania a hagyományos ételekről és édességekről.

Részletesebben

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS

A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS A nyúlhús egészséges és finom! Ön kóstolta már? Próbálja ki grillezve is! TERMÉKTANÁCS Kedves Fogyasztó! A magyar lakosság egy fôre jutó nyúlhúsfogyasztása messze elmarad a nagy konyhakultúrájú országokétól.

Részletesebben

Bab gulyás szürkemarhából

Bab gulyás szürkemarhából Bab gulyás szürkemarhából 35 dkg szürkemarha lábszár 5 dkg zsiradék 20 dkg fejtett bab 7,5 dkg vöröshagyma 10 dkg sárgarépa 5 dkg zellergumó 7,5 dkg burgonya 1 db paradicsom Fél tv paprika Fél hegyes erős

Részletesebben

Világimanap 2010. Kamerun Receptek

Világimanap 2010. Kamerun Receptek Világimanap 2010. Kamerun Receptek Banánkenyér 1-3/4 csésze liszt 1 csésze cukor 1 tk. szódabikarbóna 2 felvert tojás 1 tk. sütıpor 3 közepesen érett banán pürévé nyomva 2 evıkanál margarin csipet só Elkészítés:

Részletesebben

ÜNNEPI HANGULAT

ÜNNEPI HANGULAT ÜNNEPI HANGULAT 2016. 11. 28. 2017. 01. 01. Vendéglátóknak Új szín ELŐJEGYZÉSI AJÁNDÉK Kelesztő Tál 600 ml 40 000 Ft-os Parti Kelesztő Tál 4,5 L VENDÉGLÁTÓI AJÁNLAT 40 000 Ft-os Parti felett a 14 L-es

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Leleményes hőseink. A program során a megyei találkozót követően a következő kihívások várnak a településükért cselekedni kész fiatal közösségekre:

Leleményes hőseink. A program során a megyei találkozót követően a következő kihívások várnak a településükért cselekedni kész fiatal közösségekre: Leleményes hőseink A Nemzeti Művelődési Intézet egyedülálló ifjúsági közösségi programot indít útjára 2014. október és 2015. március között. A Leleményes hőseink az általános és középiskolás tanulókból

Részletesebben

Receptkönyv Gőzölős sütő

Receptkönyv Gőzölős sütő HU Receptkönyv Gőzölős sütő 2 www.aeg.com 1. AUTOMATIKUS PROGRAMOK 1.1 Zöldségek, hagyományos Főzőedény: Bármilyen főzőedényt választhat, amely legalább 100 C-ig hőálló. 400 g karfiol 200 g sárgarépa 200

Részletesebben

CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL

CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL CURRYS-ZÖLDSÉGLEVES PAPRIKAKOCKÁVAL» 2 személyre -15 perc 1/2 db paprika 1 ek olívaolaj 1 ek currypor Vágd kockára a paprikát és süsd olajban 3 percig. Azután önts hozzá 300 ml sovány tejet. A maradék

Részletesebben

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról

Csernicskó István Hires Kornélia A kárpátaljai magyarok lokális, regionális és nemzeti identitásáról 8 Sztakó Péter 00 Eticitás Körösszakálo. Szakdolgozat. DENIA (Debrecei Néprajzi Itézet Adattára) Vermeule, Has Govers, Cora (ed.) 99 The Atropology of Ethicity. Beyod Ethic Groups ad Boudaries. Amsterdam:

Részletesebben

Egyből többfélét: Bagett egyszerűen

Egyből többfélét: Bagett egyszerűen 2009 szeptember 14. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Egyből többfélét. A jelen gazdasági helyzetben a háztartás és az étkezés terén is szükség van az átgondolt

Részletesebben

SÉFKÉnt. abban, hogy a. burgonyapüré. íze. a legfontosabb... viszont a sokoldalú felhasználásra is szükség van

SÉFKÉnt. abban, hogy a. burgonyapüré. íze. a legfontosabb... viszont a sokoldalú felhasználásra is szükség van SÉFKÉnt egyetértünk abban, hogy a burgonyapüré íze a legfontosabb... viszont a sokoldalú felhasználásra is szükség van nagyszerű íz és nagyfokú hatékonyság 65 adag* *1 adag: 30 g pehely = 215 g kész burgonyapüré

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 61 TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HATÁSA A NONPROFIT SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRE AZ EQUAL PROGRAM VIZSGÁLATA ALAPJÁN 1 Sebők Dóra Valéria Bevezetés

Részletesebben

IKT eszközök használata az oktatásban

IKT eszközök használata az oktatásban IKT eszközök haszálata az oktatásba CZÉDLINÉ BÁRKÁNYI Éva Szegedi Tudomáyegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged czedli@jgypk.u-szeged.hu Tíz éve már, hogy a mitegy egyed százados közoktatási gyakorlat

Részletesebben

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk

VI.Kombinatorika. Permutációk, variációk, kombinációk VI.ombiatorika. ermutációk, variációk, kombiációk VI..ermutációk ismétlés élkül és ismétléssel (sorredi kérdések) l..) Az,, számjegyekből, ismétlés élkül, háy háromjegyű szám írható? F. 6 db. va. A feti

Részletesebben

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz

Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Egy jó recepttel te is mesterszakács lehetsz Akkor jó egy recept, ha az első alkalommal már ráérzel az étel tökéletes elkészítésére. 1 Chilis bab (3 adag) 1 ek olívaolaj 150g vöröshagyma 400g darált pulykacomb

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Tehetség, kreativitás és zsenialitás: a felszín és ami mögötte van

Tehetség, kreativitás és zsenialitás: a felszín és ami mögötte van Tehetség, kreativitás és zseialitás: a felszí és ami mögötte va Kőváry Zoltá hd ELTE PPK Kliikai Pszichológia és Addiktólógia Taszék SOKSZÍNŰ TEHETSÉG A BENNÜNK REJLŐ POTENCIÁL 2015. November 20. Gárdoy

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Jele taulmáy tartalma em feltétleül tükrözi az Európai Uió hivatalos álláspotját. TARTALOMJEGYZÉK 1 GEOTERMIKUS HŐHASZ OSÍTÁS LEHETŐSÉGEI... 4 1.1 Direkt hévíz haszosítási javaslat... 4 1.2 Hőszivattyús

Részletesebben

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Walltherm redszer 5 év redszergaraciával Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés Magyar termék WALLTHERM felületfûtés-hûtési redszer Egy fûtési- (hûtési) redszer kialakítása elôtt számtala

Részletesebben

Metélıhagymás kukorica krémleves

Metélıhagymás kukorica krémleves Metélıhagymás kukorica krémleves 20 dkg Bonduelle Gold kukorica 4 dl húsleves (kockából) 2 dl tejszín 5 dkg vaj 2 púpozott evıkanál liszt 1 csokor metélıhagyma szerecsendió ırölt fehérbors, só A kukoricáról

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

F INOM FOGÁSOK MARADÉKOKBÓL. szakácskönyv

F INOM FOGÁSOK MARADÉKOKBÓL. szakácskönyv F INOM FOGÁSOK MARADÉKOKBÓL szakácskönyv Tényleg ennyi pénzt szánunk a kukába? Az Európai Unióban évente 89 millió tonna étel és élelmiszer végzi a szemetesben. A naponta közel 10 000 kamionnyi mennyiség

Részletesebben

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov.

Pályázat címe: Pályázati azonosító: Kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. www.u-szeged.hu www.palyazat.gov. Pályázat címe: Új geerációs sorttudomáyi kézés és tartalomfejlesztés, hazai és emzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudomáyegyeteme Pályázati azoosító: TÁMOP-4...E-5//KONV-05-000 Sortstatisztika

Részletesebben

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal

Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Ricotta gnocchi aszalt paradicsommal Nálunk a családban egy jó ideje már szinte hagyomány lett a gnocchi (és egyéb olasz tésztaételek) készítése. Sajnos én csak havonta egyszer, egy hétvége erejéig tudom

Részletesebben

COUNTRY GRILL CG Szabadtéri grillezı készülék

COUNTRY GRILL CG Szabadtéri grillezı készülék Használati útmutató COUNTRY GRILL CG Szabadtéri grillezı készülék TISZTELT VÁRÁSRLÓNK! Az SVT-WAMSLER Háztartástechnikai Rt. megköszöni Önnek, hogy termékét vásárolta. Az Ön által választott grillezı készülék

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Alkalmazott Kutatási Noprofit Kft. Szombathely 2012. április 24-25-26. Elektroikai hulladékok szelektív begyűjtése és komplex kezelése Chrabák

Részletesebben

VÁLTOZATOK AZ ALTERNATÍV GYERMEKELLÁTÁSRA. Módszertani füzetek 2.

VÁLTOZATOK AZ ALTERNATÍV GYERMEKELLÁTÁSRA. Módszertani füzetek 2. VÁLTOZATOK AZ ALTERNATÍV GYERMEKELLÁTÁSRA Módszertani füzetek 2. 2006 Kiadja a Nap Klub Alapítvány Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Programja keretében A HEFOP 2.2.1-P-2007-07-0026/4.0

Részletesebben

2016/06/09 07:52 1/18 Recept

2016/06/09 07:52 1/18 Recept 2016/06/09 07:52 1/18 Recept < Főoldal Recept Főétel Vegyes maradék 50 dkg babcsíra 15 dkg hús (disznó, marha, csirke) 1 teáskanál (finoman) paradicsompüré hagyma fokhagyma olívaolaj teáskanál méz 2 evőkanál

Részletesebben

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc.

Sajtos húsfalatok. Sült spárga. * Szezonális: Kiemelt napok a naptárban * Elkészítési idő: 45 perc * Főzési idő: 30 perc. Sajtos húsfalatok - 20 dkg krémsajt (pl. tömlős Camping sajt), - 75 dkg csirkemell, 2 evőkanál olaj, - 1 evőkanál vaj, 2 dl húsleves (akár kockából is), - 2 gerezd fokhagyma, - 1 csokor vegyes zöldfűszer

Részletesebben

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT

ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT ANDRÁS SZILÁRD, CSAPÓ HAJNALKA, NAGY ÖRS SIPOS KINGA, SOÓS ANNA, SZILÁGYI JUDIT KÍVÁNCSISÁGVEZÉRELT MATEMATIKA TANÍTÁS STÁTUS KIADÓ CSÍKSZEREDA, 010 c PRIMAS projekt c Adrás Szilárd Descrierea CIP a Bibliotecii

Részletesebben

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály

2015 RECEPTFÜZET 1. Írta Orosz Mihály 2015 RECEPTFÜZET 1 Írta Orosz Mihály Medvehagymás fűszervaj» 15 dkg vaj» 15-17 szál medvehagyma és bors» chili pehely» 1 gerezd fokhagyma» 2 ek. Aprított petrezselyemzöld A medvehagymát felaprítom, s hozzákeverem

Részletesebben

2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 3. szám

2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 3. szám 2002. március A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereiek lapja II.évf. 3. szám Kaledárium árcius - Tavaszelő, Böjtmás hava Ébredj, új tavasz jégtörő, sugaras, gallyat gombosító, rügyet rojtosító,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

ősziesen Az ősz ízei 8 receptben. Friss tészták sokoldalúan felhasználható egyszerűen elkészíthető Friss gondolat. Finomat ad.

ősziesen Az ősz ízei 8 receptben. Friss tészták sokoldalúan felhasználható egyszerűen elkészíthető Friss gondolat. Finomat ad. Szívélyesen ősziesen okosan Az ősz ízei 8 receptben. Friss tészták sokoldalúan felhasználható egyszerűen elkészíthető Friss gondolat. Finomat ad. Minden megérett a kulinaris Elvezetekre Üdvözöljük az év

Részletesebben

Receptkönyv DEÁK 2011/2012

Receptkönyv DEÁK 2011/2012 Receptkönyv DEÁK 2011/2012 E l ő s z ó A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2012. június 12-én Egészségnapot tartott. Ennek keretében minden osztály bemutatta az általa

Részletesebben

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Tartalomból: Húsvéti köszöntõ Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Baba-Mama Börze Foltos otthon - a bekecsi Folt-Varázs Kör Házi sütemények versenye Március idusa Bekecsen

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com

ANTIPASTI. Hazavinni & kipróbálni. Olasz előételek házilag. marche-restaurants.com ANTIPASTI Olasz előételek házilag Hazavinni & kipróbálni marche-restaurants.com (Töltött gomba) Funghi ripieni 200 g óriás csiperke, barna vagy fehér 10 g petrezselyemzöld 1 friss tojás 25 g zsemlemorzsa

Részletesebben

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS:

EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: csz25_csz12 skadi.qxd 2011.02.21. 13:07 Page 74 EGY SPECIÁLIS SZEGMENS: A VÁLLALKOZÓI SZEKTOR SEGÍTÉSE CIVIL OLDALRÓL Kiyik Margit A magyar oprofit szektor egyik ige sajátos és szűk (szektoro belüli aráyuk

Részletesebben

Módszertani füzet. Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához. Szép-Magyar Ágnes

Módszertani füzet. Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához. Szép-Magyar Ágnes 1 2 Módszertani füzet Anyákra fókuszáló baba-mama klubok indításához Szép-Magyar Ágnes 3 Előszó Pont egy évvel ezelőtt kelt életre egy olyan elképzelés, ami hosszú-hosszú időn át érlelődött bennem. Hihetetlenül

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben