Erasmusszal a világ körül! február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erasmusszal a világ körül! 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete"

Átírás

1 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete Erasmusszal a világ körül! A pályázat célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban. Miközben az elvégzett kurzusok kreditértékei beszámításra kerülnek az anyaintézmény keretein belül. Ennek feltétele egy tartalmilag egyeztetett, írásos Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement) megkötése, amelyet az egyetemek Erasmus koordinátorai készítenek el pályázatonként. Az egyetem teljes mértékben elismeri a külföldön eltöltött időt. A kint eltöltött hónapok száma pedig minimum 3 maximum 10 hónap lehet. A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására. A kurzusért, amelyre a tanulmányi megállapodás vonat- kozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díj (tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium- vagy könyvtárhasználati díj, stb.) nem fizetendő. Az ösztöndíj összege fogadó országonként változik, az egy hónapra járó pénz így Euro között mozog. A pályázatot elnyerő hallgatók pályázhatnak az Erasmus egyszeri Kiegészítő támogatására, ami maximum Ft lehet. Az ösztöndíjat nem elnyerők számára lehetőség van úgynevezett Label státuszra. Ebben az esetben a hónaponként számított ösztöndíj nem jár, viszont tandíjat és a fent említett további díjakat nem kell a hallgatónak fizetnie. Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a mobilitás teljesítését követően. A pályázat minden év februárjában kerül meg hirdetésre, a pályázatok online ETR-es beérkezésének határideje február 28. A papiros pályázatokat március 4. 12:00ig lehet leadni Réviné Környei Ildikónál az Északi Tömb, F szobájában. A részvétel feltételei: 2 l e z á r t f é l é v a p á l y á - záskor. Tehát elsőéves BSC-s hallgatók nem pályázhatnak! A hallgatónak valamely részt vevő ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott országban menekültként, hontalan személyként vagy állandó lakosként ismerik el. A minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább harmadévesek A beérkezet pályázatokat a kar Erasmus-koordinátorai és a HÖK megbízottjai rangsorolják. A bírálás után a Tempus Közalapítvány határozza meg, hogy hány hallgatót támogat az évben. A pályázatban nincs megszabott tanulmányi átlag, amit el kell érni, sem nyelvvizsga kötelezettség. Ám ezek a rangsorolásban nagy súllyal számítanak. További információk a ttkhok.elte.hu/erasmus, illetve a oldalon.

2 2 Pályázat Pályázási tanácsok MOTIVÁCIÓS LEVÉL Ez egy olyan fogalmazvány, amely minden pályázat alaptartozéka. Ebben a dokumentumban kell megfogalmazni, miért te vagy a legalkalmasabb erre az ösztöndíjra, munkára. Fontos, hogy ebben az írásban nem életrajzodat kell összefoglalni, hanem mivel szeretnél foglalkozni az ösztöndíj idején (tanulni kívánt órákat, hogyan épül bele tanulmányaidba). Érdemes tömörnek, lényegre törőnek és precíznek lenni, hogy a bírálók meglássák a lényeget a pályázatban. CV Az önéletrajz amerikai formája, melyben az adatokat pontokba sorolva soroljuk fel. Mindig a személyes adatokkal kezdünk, majd az iskolák, munkahelyek következnek. Egy ösztöndíj pályázatnál érdemes beleírni a plusz erényeidet: nyelvismeret, számítástechnika, közéleti tevékenység, önkéntesség, szakmai teljesítmény. Az önéletrajz végére érdemes az ösztöndíj szempontjából fontos információt összefoglalni. Ez a forma általában tőmondatokra szorítkozik és legfőbb erénye az á ekinthetőség. A jól tagolt életrajz sokat nyomhat a latba. KOORDINÁTOR Azok az emberek, akik intézik az ügyeket i hon és külföldön is. INTÉZMÉNYI KOORDINÁTOR Az a személy, aki a karon dolgozik, szervezi a tanszékek, szakcsoportok szerződéseit. Általában, ha pályázol, vele találkozol leggyakrabban. Ő írja alá a papírjaidat, és adja meg a kontaktokat a külföldi egyetemekhez is. TANSZÉKI, INTÉZETI, SZAK- CSOPORTI KOORDINÁTOR Azok az oktatók, akik a személyes kapcsolataikat felhasználva szerződést kötnek, és lehetővé teszik, hogy kiutazz. Részt vesznek a pályázatok bírálatában, hogy az általuk szerze helyre a legmegfelelőbb ember mehessen. SZAKMAI GYAKORLAT A szakmai előmenetelt szolgáló tapasztalatok, megszerzését szolgálja. A saját bőrödön tapasztalhatod meg a munka nehezét és szépségeit. A jobb elhelyezkedés érdekében a külföldi szakmai gyakorlat is egyre elfogado abb. ÖSZTÖNDÍJ Ez egy lehetőséget, hogy tanulhass egy másik egyetemen. Vannak olyan lehetőségek, amik csak a tandíjat fedezik és vannak olyanok, amelyek materiális forrást is biztosítanak. Kémia szakterület: Dr. Bodor Andrea Fizika szakterület: Dr. Bene Gyula Környeze udomány szakterület: Dr. Zsemle Ferenc Meteorológia szakterület: Dr. Havasi Ágnes Földrajz szakterület: Dr. Szalkai Gábor Földtudomány szakterület: Dr. Szabó Csaba Csillagászat szakterület: Tóth László Viktor Matematika szakterület: Dr. Kiss György Biológia szakterület: Dr. Parádi István LEARNING AGREEMENT Tanulmányi szerződés. Ezt kötöd a küldő és fogadó egyetemmel, szerveze el, ebben foglaltatik minden fontos adat, vállalás. Ez az egyik legfontosabb dokumentumod. KÜLFÖLDI KREDITEK A kint elvégze krediteket i honi tanrendben is elfogadják, ezeket a Kreditátviteli Bizo ság bírálja el. Nagyon fontos, hogy kiutazás elő tájékozódj a tanulmányi osztályon és egyeztesd le a tantárgyak listáját a koordinátoroddal. A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI Egyszerre több ösztöndíjat lehet megpályázni, ezért érdemes sablont készíteni, és ezt kiegészíteni az ado ösztöndíj megpályázásához szükséges részletekkel (pl.: önkéntesség). Figyeljünk az adatok frissítésére, és a dátumok aktuálisságára. Mivel sok időt vehet igénybe, ezért érdemes már jóval a pályázat leadása elő elkezdeni megírni. Az első része legyen egy általános rész, ami Rólad szól, mivel foglalkozol, eddigi tanulmányaid, iskoláid, képességeid. Majd írhatsz a munkatapasztalatairól, önkéntes munkáidról. A tárgyalásban azt fejtsd ki, hogy miért választo ad ezt az ösztöndíjat (azt az országot, amelyben tanulni, önkénteskedni szeretnél) és miért Te vagy a legmegfelelőbb ember erre az ösztöndíjra. Majd jöhet az összefoglalás. I leírhatod az elérni kívánt eredményeket, sikereket. Érdemes feltűntetni az elvárásokat, hiszen a Mobilitás pályázatnál fontos szerepe van az utóéletnek. Befejezés: rövid legyen, aláírás, dátum, pecsét stb. A beadandó pályázat ne legyen túl hosszú, nem kell kisregényt írni! Ha fogalmazást vagy tanulmányt kérnek, azt úgyis külön kell csatolnod a pályázathoz, általában meg van adva, hogy milyen terjedelmű legyen a pályázat. A pályázat tartalma melle érdemes a külalakra is odafigyelni (bekezdés, helyesírás). A kurzusok kiválasztásakor nézz utána, hogy a külföldön végze kurzusaidat az i honi intézményben elfogadják-e. Illetve, ha két intézménybe vagy beiratkozva, akkor az i honi óráidat elvégezheted-e február 17.

3 A Természettudományi kar hallgatóira vonatkozó szabályok 529. ad 42. (1) A Kar hallgatója által más intézményben vagy a Karon vendéghallgatóként szerze érdemjegy a HKR 42. (3) bekezdésben taglalt eset kivételével csak a szabad kreditek keretében számítható be a hallgató tanulmányi átlagába. A megszerze érdemjegyet a leckekönyvbe a másik intézmény, kar által kiállíto igazolás alapján a Kar TO-ja jegyzi be. (2) A Kar hallgatója az általa végze szak valamely tantárgya helye előzetes írásbeli engedély (tantárgy-akkreditáció) alapján más intézmény, kar vagy szak azonos jellegű tantárgyát is felveheti (áthallgatás) és abból érdemjegyet szerezhet. A Kar részéről erre a Kari Kreditátviteli Bizo ság véleményének kikérésével a oktatási dékánhelye es ad írásban engedélyt. Az ilyen módon szerze érdemjegyet úgy kell tekinteni, mintha a hallgató azt a számára eredetileg előírt módon szerezte volna meg, ugyanakkor a hallgató nem kérheti a Kartól a tárgy felvételéhez esetlegesen előírt anyagi hozzájárulás fedezetét. A KIVÉTELES TANUL- MÁNYI REND548. (10) A külföldi felsőoktatási intézményben részképzésen részt vevő hallgató saját döntése alapján a kérdéses félévekben a Karra a) beiratkozik, akkor a hallgatói jogviszonyát fenntartja, ezért a bekezdések szerint kell eljárni, b) nem iratkozik be, akkor a szabályzat 38. alapján kell eljárni. (11) A külföldi részképzésen részt vevő hallgató tanulmányi Pályázat Hallgatói Követelmény Rendszer Erasmusra vonatkozó része köteleze ségeinek az általános tanulmányi rend szerint köteles eleget tenni. (12) Ha a külföldi részképzésen való részvétele miatt a hallgató az adott félév vizsgaidőszakában nem tartózkodik Magyarországon, és ezért vizsgáit nem tudja letenni, azokat a visszatérte utáni vizsgaidőszak megkezdéséig kell pótolnia. (13) Ha a külföldi részképzésen részt vevő hallgató a félévre beiratkozott, de a gyakorlatokon távolléte miatt nem tud részt venni, számára a gyakorlati jegy megszerzését a visszatérte után következő vizsgaidőszak megkezdéséig külön feladat (dolgozat, beszámoló stb.) alapján lehetővé kell tenni, hacsak a gyakorlat természete miatt az intézet ezt ki nem zárja. (Például laboratóriumi gyakorlat, terepgyakorlat.) Ezeket a tantárgyakat azonban a leckekönyvébe ismét fel kell vennie. (14) Ha a külföldön részképzésen tanuló hallgató olyan tanegységekből, tantárgyakból szerez kreditet, érdemjegyet, melyek a Karon hallgatott szakjának tanegységeivel, tantárgyaival azonosak vagy azoknak megfeleltethetőek, azoknak a Karon történő megszerzése alól felmentést kérhet a kreditbeszámítás szabályai szerint [HKR 64. (1)]. Ilyen esetekben a részképzésen hallgatott tantárgyakat be kell vezetni a hallgató leckekönyvébe, annak feltüntetésével, hogy azokat a külföldi részképzés során hallgatta, esetenként megjelölve, hogy ennek alapján mely tantárgyak alól nyer felmentést. Általános rész A KIVÉTELES TANUL- MÁNYI REND74. (1) A hallgató kérésére a kari tanulmányi bizottság a szakért felelős oktatási szervezeti egység 3 véleményére tekintettel kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet. (2) Kivételes tanulmányi rend engedélyezésének indoka lehet: d) külföldi ösztöndíj elnyerése, (4) A kivételes tanulmányi rendről szóló kérelemben föl kell tüntetni a hallgató tanulmányainak terveze ütemezését, a kért kedvezményeket, valamint csatolni kell a szükséges igazolásokat. (5) A kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgató tevékenységét oktató felügyeli. Az oktató előzetes támogatását a kérelemhez mellékelni kell. (6) A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesíthető: a) részleges vagy teljes felmentés a gyakorlatokon való részvétel alól, b) vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye, c) a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése. (7) Kivételes tanulmányi rend egy eljárásban legfeljebb két félévre engedélyezhető. (8) Az engedélyezett kivételes tanulmányi rend a hallgató tevékenységét felügyelő oktató egyetértésével visszavonható, ha a hallgató az adott félévben felvett kreditek 50 %-ánál kevesebbet teljesített. ÁTSOROLÁS:132. (6) Az Ftv. 55. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a fogyatékossággal élő hallgató nem sorolható át költségtérítéses képzésbe. Az a hallgató, aki Erasmus ösztöndíj keretében végezte az átsorolás alapjául szolgáló utolsó két féléve közül legalább az egyik félév valamely időszakát, vagy kivételes tanulmányi rendet engedélyeztek számára, szintén mentesül az átsorolás alól. Erasmus melléklet

4 Támogatás & Gyakorlat 4 Kiegészítő pályázati lehetőségek kiutazó Erasmus hallgatók számára FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGA- TÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány közös pályázatot hirdet fogyatékossággal élő, vagy tartósan beteg hallgatók számára. Azok a tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik látássérültek, mozgássérültek, hallássérültek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, vagy tartós betegségük mia folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során. A kiegészítő támogatás összegét a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönti el az orvosszakértői javaslat alapján. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az eurót. A támogatás felhasználásáról pénzügyi beszámolót kell benyújtani. A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető i : A pályázat beadásának határideje: Őszi félévben kiutazók számára: július 30. Tavaszi félévben kiutazók számára: november 15. A pályázatokat a pályázati felhívásban szereplő címekre a fent jelze határidőig kell elküldeni nyomtato és elektronikus formában. A formai hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. EHÖK SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden év szeptemberében ír ki szociális kiegészítő ösztöndíj pályázatot az Erasmus programban részt vevő hallgatók számára. Az elmúlt tanévekben a szociális helyzetre és rászorultságra való tekinte el egyszeri, vissza nem térítendő támogatást adtak a hallgatóknak. A támogaás összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. INTENZÍV NYELVI KURZUSON VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT Az ERASMUS PROGRAM keretében a 2009/2010-es tanév I. és II. félévére külföldi tanulmányi vagy gyakorlati ösztöndíjat elnyert hallgatók részére pályázatot hirdetünk 2 6 hetes nyári intenzív nyelvi kurzuson való részvételre. Nem adhatnak be pályázatot label státuszt nyert hallgatók, valamint a fogadó ország nyelvszakos hallgatói. A pályázat beadási határideje: az I. félévben utazó hallgatók számára májusa, a II. félévben utazó hallgatók számára októbere. Pályázni kizárólag a honlapról letölthető és számítógéppel kitöltö angol nyelvű űrlap (Application form) felhasználásával lehet. A pályázatokat postai (ajánlo küldemény) és elektronikus úton kell legkésőbb a beadási határidő napján 13:00 óráig elju atni a Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályra (1056 Budapest, Szerb utca ), valamint az alábbi címre: Kizárólag a határidőre beérkeze, és a pályázati kiírásban meghatározo feltételrendszernek maradéktalanul megfelelő pályázatokat fogadunk be, illetve bocsátunk bírálatra. A pályázat elkészítéséhez szükséges intézményi adatok: E LT E E r a s m u s k ó d j a : H U BUDAPES01 Erasmus contact person: Ágnes Székely of contact person: szekely. Tel of contact person: Fax of contact person: ELTE részéről aláíró: Székely Ágnes (időpont egyeztetés telefonon vagy e- mailben) Az EILC ösztöndíjat nyert hallgatóknak a kurzus végén tartalmi beszámolót kell írniuk, melyet ben kérünk megküldeni az elte.hu és a címekre. Erasmus Szakmai gyakorlat Ennek az alprogramnak a célja, hogy a hallgatók a diplomájukhoz szükséges szakmai gyakorlatot egy másik európai országban található vállalkozásnál - szervezetnél töltsék el. A fogadó intézmény lehet vállalat, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet. A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek: EU intézményei EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a ke ős támogatás elkerülése érdekében) a hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség,...) a fogadó országban Erasmus szakmai gyakorlat esetén a minimális időtartam 3 hónap, a felsőfokú szakképzés kivételével, ahol a minimális időtartam 2 hét. A maximális időtartam 12 hónap. A külföldi cégekkel a hallgatók veszik fel a kapcsolatot. A pályázat beérkezése után az egyetem leellenőrzi, hogy a fogadó intézményben valóban meg felelőek-e a szakmai feltételek a gyakorlatra. A szakmai gyakorlatot legkorábban július 1-vel kezdheted meg, így mivel az ösztöndíj legalább 3. hónapra szól szeptember 30ig végezhetsz legkorábban. Viszont ebben az esetben csak szeptemberben fogod kézhez kapni az ösztöndíjadat. Az utalások a hallgatói mobilitással megegyező módon történnek, mindig a kiutazás félévében. Tanár és tanító szakos hallgatók szakmai gyakorlatot a Comenius tanárasszisztensi program keretében teljesíthetnek. Az egyéni pályázatokat közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz kell beadni. Bővebb információ: hu. A gyógypedagógus szakos hallgatók e tekintetben kivételt képeznek, ők az Erasmus programon belül vehetnek részt szakmai gyakorlatban. Az ösztöndíj összege i szintén hónaponként kerül kiosztásra és országonként különböző, de magasabb, mint a tanulmányi mobilitás összege. A pályázok leadási határideje Február 28 az ETR-ben, Március 4. 12:00 pedig a papíros leadás.

5 Erasmusszal Groningenben! A one way ticket to Groningen please! First or second class? Second! OK, your ticket to Hrrroningen, 28. Thank you! Have a nice journey! Thank you! Bye! A fenti beszélgetés január 27-én 13:55-kor az amszterdami vasúti pályaudvaron zajlott le köztem és a pult mögött ülő kedves jegyárus hölgy között. A történet teljességéhez azonban ugorjunk vissza kicsit az időben novemberében egy a fárasztó előadásokat követő jól megérdemelt sörözés alkalmával, szóba került a ki hova utazik vagy szeretne utazni kérdése. Hamar kiderült, hogy az évfolyamból többünknek is m e g f o r d u l t a fejében egy több hónapos külföldi ösztöndíj gondolata. Erre pedig a legkézenfekvőbb megoldásként az Erasmus megpályázása tűnt. Hosszabb rövidebb gondolkodás után célországként Hollandiát, ezen belül pedig Groningen városát jelöltem meg. A kezdeti lelkesedéskor szerencsére fogalmunk sem volt, hogy mennyi időt fogunk eltölteni az adminisztrációs ügyek intézésével, de végül a februári határidőre mindannyian beadtuk a pályázatot. A szemeszter végére pedig megjött az eredmény, mindannyian megkaptuk, ráadásul az első helyen megjelölt országokba. Ezt követően elkezdődött a kiutazás szervezése, ami főként az ezést jelentette a kinti egyetemmel és a kollégiummal, melynek során egyre világosabbá váltak a részletek a szállásról, az itteni tantárgyaimról, és az utazás időpontjáról. Ezekben a napokban tettem azt a meggondolatlan ígéretet is, hogy a megérkezésemet követően 3 hetente írok egy rövid cikket a Nyúzba az itteni élményeimről, tapasztalataimról, az Erasmusos életről C s ü t ö r t ö k, reggel 9 óra. Felhős az idő, egyébként is van még időm aludni. De várjunk csak! Ez nem az én ágyam! H o l v a g y o k? Mi történt? Pár másodperc eltelt é ve l k e z d t e m beazonosítani a helyszínt, ami a groningeni mentorom lakásának v e n d é g s z o b á - ja volt. Mivel a k o l l é g i u m m a l a szerződésem f e b r u á r 1 - j é n kezdődött, ezért az első pár napra a mentorom felajánlotta az egyik szobáját. Az első kérdés ami az érkezés után megfogalmazódott bennem, hogy az ónoseső ellenére vajon miért cikázik mindenki úgy a biciklijével mint Budapesten a Critical Mass felvonuláson. Korábban olvastam egy statisztikát, miszerint Groningenben minden negyedik lakos egyetemista, és minden második 35 év alatti, akik mindenhova biciklivel járnak, de a nyugdíjas korosztály sem veti meg a közlekedésnek ezt a módját. Az első utam tehát nekem is egy kerékpárboltba vezetett, ahol beszereztem egy viszonylag jobb állapotban lévő használt példányt. A következő napokban ezzel jártam a várost és folyamatosan csodálkoztam, hogy a 0 fokos metsző hideg Beszámoló 5 ellenére tényleg mindenki biciklizik. Hétfőn aztán sikerült beköltöznöm a kollégiumba, ami egy 150 fős épület, kizárólag külföldi diákok számára. Itt volt szerencsém látni először, hogy Hollandiában sem minden szép, jó és modern. Noha mindenkinek külön szobája van, maga az épület mind tisztaságra mind állagra hasonló egy átlag magyar kollégiumhoz (például KCSSK) e g y d o l g o t kivéve, az árát. Ennek ellenére egy rendkívül érdekes és sokn e m z e t i s é g ű t á r s a s á g j ö t t össze. Csak az én folyosómon, a k ö z v e t l e n közelben lakók k ö z ö t t v a n német, spanyol, kínai, indonéz, amerikai, és mozambiki nemzetiségű diák. Első este el is követtem azt a hibát, hogy kapásból bemutatkoztam 8-10 kínainak, de azóta sem tudom megkülönböztetni őket a többi Groningenben tanuló távolkeletitől, így mindig ők köszönnek rám. Az egyetem viszont a kollégiumtól eltérően egy teljesen új komplexum. Hasonló a Lágymányosi Campushoz, csak kisebbek az épületek. A tanórák követelményei is hasonlóak lesznek mint otthon, egy nagy különbséggel, hogy minden angol nyelven zajlik. 19-en vagyunk a csoportban, itt is teljesen vegyes a társaság, de rajtam kívül van még két magyar a Pécsi Egyetemről. Menet közben pedig elkezdődött az introduction week elnevezésű programsorozat, amit a helyi ESN tagok szerveznek, egyrészt a várossal másrészt pedig az egymással való ismerkedés céljából. Uszoda, múzeum, kocsmatúra, táncest, közös vacsorák és buli ameddig bírjuk. Ez segít a honvágy legyőzésében, de azért ha valaki küldeni akarna egy adag rántotthúst egy kis csalamádéval azt sem utasítanám vissza Futó Péter, Tétékásnyúz, Groningen

6 6 Nizza Beszámoló Egyetem a pálmafák közt Egy hónapnyi csövezés, rengeteg új név a telefonomban, sokasodó idegen nyelvű bejegyzések a fészbukomon, betekintés az arab világba sertéshúst kérni az arab húsboltban Ramadan idején, francia konyha, francia nyelvtudás, francia vizsgázás avagy egy Erasmus félév Nizzában. Tíz éve kezdődö. Akkor határoztam el, hogy egyszer kimegyek Franciaországba. Azóta zajlo az életem, mígnem egyik reggel megszülete az elhatározás: a következő félévben megyek k i! A m i k o r megérkeztem, rekkenő hőségben a repülőtéren megálltam: Úristen, pálmafák!!! És tényleg, egy óra múlva már abba a lakásba nyito am be ahol az elkövetkező egy hetemet töltö em és amiután a további három költözködésemet bonyolíto am teljes menetfelszereléssel szeptember hónap folyamán.. Ez egy nagyon intenzív időszak volt, de mindenü nagyon segítőkész emberekkel találkoztam. Nem is érte em eleinte mi történik: Mindenki mosolyog!!! Egyébkén nem volt a hagyományos értelemben ve Erasmus feeling (ld. Lakótársat keresünk című film), mert a kinti TTK-ra kevés hallgató érkezik. Akiket a csereprogram keretében ismertem meg azok főként bölcsész és jog hallgatók de Európa minden tájáról. Az Erasmus estek után úgy mentem haza, hogy kész lista volt a kezemben az aznap megismertek nevével, számával, címével, a fejemben pedig franciául kavargó éle örténetekkel:). Előadásokon megtapasztalha am a francia diákok elhivato ságát: mindenki óra jár, szorgosan jegyzetel, év közben folyamatosan tanul (!) hiszen náluk a vizsgaidőszak mindössze egy hét ala lezavart vizsgák tömkelege Karácsony elő i héten. Bár a hétköznapi nyelvben semmi gondom nem volt, megérte em magam, és meg is érte ek; a szaknyelv rejtegete igazi kihívásokat azóta a szótár és az internet szívbéli barátaim :). Lehetőségem nyílt a francia bürokrácia rejtelmeiben elmerülni: a beiratkozás, bankszámlanyitás, laktám-ügyintézés, lakáskeresés mindössze órák, napok, és hetek kérdésévé váltak;). De amióta van hol laknom egyrészt tudom, hogy egyesek szerint luxus olyan szobát bérelni amin ablak van, esetleg van ajtó a toale en, netán asztalt is tud használni az egyetemista..: D; másrészt pedig azóta értékelem azt az érzést hogy kimegyek a konyhába és az élet bármely területéről franciául csevegek az angol vagy a tunéziai lakótársammal.. a csúcspont mikor már franciául álmodok. Egyszóval főként a lakótársakkal és a helyi franciákkal barátkoztam, ill. a déli temperamentumot átérezve igazából bárhol, bárkivel szóba elegyedtem (jó, igen azért nem árt az óvatosság): csak nyerhetek, franciául beszélek, értek. Kint mindenki azt hiszi angol vagyok, de hát mindig ki kell ábrándítanom őket; és még szerencse hogy az akcentusom nem hasonlít az angolokéra Nade hogyan is lá am neki? Az ominózus reggeli felébredésemet követően nyúltam a telefonért: megkérdezem Ring Petitől, hogy is van ez az Erasmus ösztöndíj És megkezdődö a menetelés a cél irányába, fénymásolatok, önéletrajzok, motivációs levelek, kinti egyetemi honlapok böngészése, mígnem május környékén meglá am a nevemet a listában: Mehetek!!! Nyáron meló ezerrel, muszáj, mert a kinti életnek körülbelül a felét fedezi az ösztöndíj. Kint viszont teljes státusú diák vagy: az összes i honi előnyt o is élvezheted feltéve ha van a szobádban asztal, ahol arra a hat vizsgára fel tudsz készülni, aminek igazából a harmadát is elég le volna felvenned (értsd: hogy elfogadtasd a kinti félévedet, legalább két tárgyat kell kint megcsinálnod; én túlteljesíte em a tervet ;) ). Viszont interaktív főzőtanfolyamon ve em részt, amit úgy kell érteni, hogy iszonyat árak vannak bárhol (egy szendvics öt eurónál kezdődik) így a legolcsóbb volt ha megve em az alapanyagokat, és intuitíve összekevertem őket egy lábasban vagy serpenyőben. Így tanultam meg kagylót készíteni egy vietnámi ismerősömtől, kuszkuszt csinálni az araboktól, és m i k o r m á r nagyon hiányzo a magyar konyha anya receptjének (és a szótárnak) az útmutatása alapján lezarándokoltam sertéslapockáért a már említe nemzet henteséhez a böjt idején :D Valószínűleg eme szentségtörést követő bosszútól, és boltból való kidobástól az akcentusom és a láthatóan Közép-európai színeim és vonásaim mente ek meg... Hazautazásom elő i délután kavicsokat gyűjtö em a tengerparton, mikor megismerkedtem egy albán festővel. Aznap már nem volt lehetőségem megnézni a műveit, talán a napokban benézek az óvárosi galériájába Kray Zsuzsanna február 17.

7 Bringaszerviz is van az egyetemen Erasmus a papirhegyen innen es túl Az egész Erasmus úgy jö nekem, hogy 2008 novemberében egy Földrajzos Klub után kitaláltuk páran, hogy ugyan kéne jelentkezni, mert milyen jó buli. Az elhatározást hamar te ek köve ék és így lehet az, hogy mostanában a Surströming, az Absolut Vodka es az IKEA hazájában töltöm a napjaimat. Én mindig is Svédországba akartam menni, ami azért is elönyös, mert a legtöbb embernek eszébe nem jutna -15 fokban kezdeni egy félévet, így nem volt túljelentkezes az egy darab stockholmi helyre. November után hamar eljö 2009 februrár és o álltunk egy hatalmas paksaméta papírral az Északi tömb földszintjén, hogy tényleg utazhassunk is. Mert egy ilyen utat természetesen megelőz egy kis bürokráciai keringő, elöször ETR-ben jelenkezel, aztan egy kupac papírt is le kell adni, utána jó esetben megkapod az ösztöndijat, ez ha jól emlékszem nálunk 47-ből 46 főt jelent. Tehát n e m k e l l a n y - nyira stresszelni, hogy fölöslegesen töltögetsz majd papírokat. Majd eltelt egy jó pár hónap, mire ősszel kezdödö a második papírgyűjtes, ekkor már kevesebb papírt kelle kitöltenem, meg aláiratnom. És lassan el is érkeze az utazás napja. Rögtön első nap a híres Stockholmi Egyetemen, ízelitőt kaptam abból, hogy a bürokrácia nem hungarikum. Jobbra balra kuldözgettek mindenféle beiratkozási dologért és gyakran ők sem tudták miért hova kell menni. Elsőre rossz nyilvántartási számot kaptam, ami persze csak kesöbb derült ki, meg hasonló mókakkal boldogítottak az elején. Na de a külbiz azt mondta, ne rettentsem el az embereket, úgyhogy itt be is fejezem a kezdeti nehézségek taglalását. Az általános vélekedés az Erasmusról, hogy az egy nagy nyaralás, meg hogy elmegyünk az Unió p é n z é n b u l i z n i egy fél évig. Na é n g o n d o l t a m, hogy azért mégis csak tanulni j ö t t e m e n n e k m e g e f e l e l ő e n illene vislekedni. Ebben az egyetem elözékeny volt, már első nap volt 4x45 perc órám (itt általánosságban kevés tanóra és sok otthoni feladat van) és elsö hét csütörtökre már beadandóm is volt. M á s o d i k h é t e n a z e l s ö számonkérésemen is átestem, bár ez skandináv m ó d o n m e n t, mert megkaptuk a feladatokat és két nap alatt meg kellett keresni a megoldast két megadott könyvböl. Azért gondolkodni is kellett hozzá, nem csak kimásolni, hogy hol hány tonna acélt termelnek. Persze ez a sok feladat hamar össze is kovácsolt egy kisebb nemzetközi csapatot, akikkel a helyi kocsmákat is elkezdtük felderíteni. Itt még a franciák is megszólalnak angolul és együtt söröznek a németekkel. Ez a két nemzet addja a cserediákok derékhadát, de a csoporttársaim között akad iráni és bangladeshi is, illetve az orientációs napon volt rengeteg hong-kongi meg kínai. Beszámoló 7 Itt törvény irja elő, hogy minden hallgatonak be kell lépnie a Diák Unióba. A tagdíj annyira nem vészes és cserébe, jóval olcsóbb a buszbérlet, meg egy csomó minden más, illetve az egyetemen vannak a legolcsóbb vendéglátóipari alegységek (azért napközben zárva vannak, hogy ne csökkenjen a tanulási morál), kb a varosi árak feléért mérik a komloszörpöt. A kulturális sokk az amire minden Erasmusos diáknak érdemes felkészülni. Kezdve a legapróbb dolgoktól, hogy itt például mind e n h o l s z i p o g - nak az emberek, néha egész hangosakat, mert ha o r r o t f ú j s z, a z azt jelenti beteg vagy. A nagyobb dolgokig, hogy a s vé d e k n é h a nem mondanak el egész fontos i n f o r m á c i o k a t hacsak nem kérdezünk rá egész konkrétan. Nekem például csak akkor mondták el, hogy annyi tantárgyat amennyit akartam, nem vehetek fel, amikor már a Leraning Agreementet kellett aláirni és nem 2 hónappal elötte amikor elöször küldtem a listát. Minden nemzetnek megvannak a maga hülyeségei, amiket a kívülálló, csak nehezen tud megszokni. A legtöbb egyetemen van mentor rendszer, itt is, de én csak több mint 2 héttel az érkezésem után kaptam meg az cimét, hogy én vegyem fel vele a kapcsolatot. Az itteni HÖK -ösök írtak, hogy amúgy itt a mentornak nem feladata segíteni a tanulmányi és szállás ügyekben, ami vicces, mert otthon meg kb. főleg ezért a kettőért vagyunk mentorok. Végszónak annyit talán, hogy bár lehet a cikk nem feltétlen ezt sugallja, de csak ajánlani tudom mindenkinek az Erasmus-t, én még csak az elején vagyok de szerintem már megérte és amúgy sem találkoztam még olyannal aki megbánta volna, hogy jelentkezett. M. Viktor Erasmus melléklet

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4.

Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar február 4. Erasmus+ Hallgatói Mobilitás és Szakmai Gyakorlat SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 2015. február 4. Miért jó a hallgatói mobilitás? Nyelvtudás fejlesztése; Interkulturális és szakmai kapcsolatok építése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

2014/2015-ös tanév 2. félév

2014/2015-ös tanév 2. félév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve oktatók, nem oktatói személyzet kiegészítő pénzügyi támogatására 2014/2015-ös tanév 2. félév

Részletesebben

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23.

ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása február 23. ERASMUS Roadshow Külföldi ösztöndíjak bemutatása 2016. február 23. Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Ml AZ ERASMUS PROGRAM?

Erasmus tájékoztató. Ml AZ ERASMUS PROGRAM? Erasmus tájékoztató B E N E D E K Ml AZ ERASMUS PROGRAM? Az ERASMUS az EU Lifelong Learning Programme - LLP Egész életen át tartó tanulás program felsőoktatási fejlesztési alprogramja. A program a neves

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017

Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 Erasmus+ Erasmus szakmai gyakorlat 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanévre. I. Általános tudnivalók A program célja, hogy

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2016/2017 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2016/2017-es tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs október 21.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs október 21. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2015. október 21. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat http://ktk.pte.hu/hallgatok/szabalyzatokletoltesek Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7.

Erasmus tájékoztató. Közgazdaságtudományi Kar. Pécs 2013. május 7. Erasmus tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2013. május 7. Erasmus szabályzat Erasmus szabályzat www.ktk.pte.hu/hallgatók/szabályzatok, Tájékoztatók Információ tanulmányi kötelezettség, tárgybefogadás

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ február 23. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2017. február 23. ERASMUS PLUS PROGRAM Erasmus Plus program Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések),

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓKNAK A tájékoztató összeállításának célja, hogy segítsük az Erasmus ösztöndíjban részesülő hallgatók ügyintézést, és

Részletesebben

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A rövid tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

Előadó: Nagy Márta (NAMPAEB.PTE) magyar szak, I. évfolyam. Az előadás munkacíme: Nemzetközi tanulmányok, az Erasmus program

Előadó: Nagy Márta (NAMPAEB.PTE) magyar szak, I. évfolyam. Az előadás munkacíme: Nemzetközi tanulmányok, az Erasmus program Kommunikáció az egyetem c. kurzus Pályázat az előadási lehetőség elbírálásához Előadó: Nagy Márta (NAMPAEB.PTE) magyar szak, I. évfolyam Az előadás munkacíme: Nemzetközi tanulmányok, az Erasmus program

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÜLFÖLDI TAPASZTALATAIMRÓL, ÉLMÉNYEIMRŐL

BESZÁMOLÓ KÜLFÖLDI TAPASZTALATAIMRÓL, ÉLMÉNYEIMRŐL BESZÁMOLÓ KÜLFÖLDI TAPASZTALATAIMRÓL, ÉLMÉNYEIMRŐL Készítette: Sávolyi Sára Erlangen, 2016.01.15. Sávolyi Sára vagyok végzős mesterszakos mechatronikai mérnökhallgató. Jelenleg a Friedrich-Alexander Universität

Részletesebben

Pályázati felhívás EGT Norvég Alap Ösztöndíjra

Pályázati felhívás EGT Norvég Alap Ösztöndíjra Pályázati felhívás EGT Norvég Alap Ösztöndíjra 1. Általános rendelkezések A pályázat elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a BME Építészmérnöki Kar doktori képzésében résztvevő hallgatók, ill. a doktori

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása

A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A 2015/2016. tanév I. (őszi) szemeszterének időbeosztása A költségtérítés 40%-ának befizetési határideje: 2015. augusztus 24. Az átvétellel (intézmény-, tagozat-, szakváltoztatás stb.) kapcsolatos kérelmek

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára

Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára Campus Hungary Programigazgatóság Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1 és TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

Félévkezdési KisOkos õszi szemeszter

Félévkezdési KisOkos õszi szemeszter Félévkezdési KisOkos 2012. õszi szemeszter Tisztelt Hallgatók! Az alábbiakban hasznos tanácsokkal kívánjuk Önöket ellátni, illetve felhívni figyelmüket legfontosabb teendõikre. Beiratkozás Az új, 2012/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: március 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: március 20. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kara pályázatot ír ki a 2015/2016-os tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre. Pályázati határidő: 2015.

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT?

KIK NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT? PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pályázatot ír ki a 2016/2017-es tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre A pályázat célja:

Részletesebben

Erasmus+ hallgatói jelentkezési lap

Erasmus+ hallgatói jelentkezési lap Erasmus+ hallgatói jelentkezési lap Az űrlap a Kaposvári Egyetem hallgatóinak készült, akik Erasmus+ hallgatói tanulmányútra vagy szakmai gyakorlatra pályáznak a 2015-2016-os tanévre. 1.A jelentkező hallgató

Részletesebben

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA

ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ERASMUS + MOBILITÁSI PROGRAM SZABÁLYZATA Elfogadva: 2015. július 28., hatályba lép: 2015. július 30-án ERASMUS + HALLGATÓI TANULMÁNYI MOBILITÁS 1. A szabályzat hatálya 1.1 Jelen szabályzat

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez

Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez Ajánlások az intézményi kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzatok (TVSz) elkészítéséhez A TVSz-nek összhangban kell lennie a felsőoktatási törvénnyel, és szabályoznia kell minden olyan kérdést,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Learned Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2017 /2018-as TANÉV TANULMÁNYOK A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére tanulmányi ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói kreditmobilitási pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat ELJÁRÁSREND ELJÁRÁSREND AZ INTÉZMÉNYI SZAKMAI, TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓAN A Pázmány Péter Katolikus Egyetem ának Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: PPKE BTK HÖK) a Hallgatói Térítési

Részletesebben

Erasmus+ beszámoló. Nagy László András Franciaország, Angers

Erasmus+ beszámoló. Nagy László András Franciaország, Angers Erasmus+ beszámoló Nagy László András Franciaország, Angers Erasmus+ program Úgy gondolom az természetes volt, hogy mint mindenkiben, bennem is felmerült pár kérdés, amikor a GDF honlapján átnéztem az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK)

A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK) A KREDITÁTVITELI EJÁRÁS RENDJE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁN (PTE ÁOK) 1. Kérelmezők (1) A PTE ÁOK-ra felvételt vagy átvételt nyert hallgató más felsőoktatási intézményben végzett

Részletesebben

A TB MŰKÖDÉSE ÉS ÜGYRENDJE

A TB MŰKÖDÉSE ÉS ÜGYRENDJE A TB MŰKÖDÉSE ÉS ÜGYRENDJE 1) Átvétel Az átvétel szakmai feltételeiről (átvételi, különbözeti vizsgák, felmentések) az illetékes tanszék (intézet), az átvételről a TB dönt a tanszéki vélemény alapján.

Részletesebben

A részvétel feltételei

A részvétel feltételei Tartalomjegyzék I. Az Erasmus program II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok d. Határidők IV. A szakmai

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztály ERASMUS ELJÁRÁSREND

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztály ERASMUS ELJÁRÁSREND Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Osztály 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1. e-mail: international.office@btk.ppke.hu Tel: +36/1/235-3035 Budapest, 2014.

Részletesebben

Diákhitel engedményezés (DH1) űrlap kitöltési útmutató

Diákhitel engedményezés (DH1) űrlap kitöltési útmutató Diákhitel engedményezés (DH1) űrlap kitöltési útmutató Amennyiben Ön Diákhitel1-ből fizeti a tandíját, a tényleges fizetés nem történik meg a tantárgyfelvételi időszak (augusztus 22.) előtt, azonban a

Részletesebben

1/ A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE

1/ A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE 1/ A KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK ELŐKÉSZÍTÉSE Az ösztöndíjról és egyéb támogatásról A hallgató a pályázáskor tudomásul vette, hogy az Erasmus ösztöndíj kiegészítő jellegű támogatás, amely nem fedezi a külföldi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM KERETÉBEN KÜLFÖLDÖN TELJESÍTŐ HALLGATÓK:

AZ ERASMUS+ PROGRAM KERETÉBEN KÜLFÖLDÖN TELJESÍTŐ HALLGATÓK: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pályázatot ír ki a 2016/2017-es tanév második félévére Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való részvételre A PÁLYÁZAT

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ HATODIK és NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓKNAK! A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2015/2016-os tanévre a HATÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási mobilitási pályázatok Projektindító szeminárium Ugrósdy-Beregi Bettina Tempus Közalapítvány 2015. február 18. Név, pozíció Intézmény Megkezdődött már a megvalósítás?

Részletesebben

Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter

Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter 1 Tánczos Vivien vagyok, az Óbudai Egyetem környezetmérnök szakos hallgatója. Motivációm

Részletesebben

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE I. ÁTVÉTEL, TAGOZATVÁLTÁS Az átvétel szakmai feltételeiről (átvételi, különbözeti vizsgák, felmentések) az illetékes tanszék (intézet) véleménye alapján, a TB dönt. Az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015

Rendszeres kari feladatok éves ütemterve /2015 2014/2015. tanév Általános információk: ŐSZI félév Szorgalmi időszak: 2014. szeptember 1. - 2014. december 5. Költségtérítés befizetésének határideje:őszi szünet: október27. - október 31. I. részlet: 2014.

Részletesebben

Hallgatói beszámoló 2009/2010 Ősz

Hallgatói beszámoló 2009/2010 Ősz Hallgatói beszámoló 2009/2010 Ősz Saxion University, Hollandia, Deventer Molnár László Bemutatkozás Molnár László végzős gazdálkodási és menedzsment szakos hallgató vagyok vállalkozásszervezés szakon.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI ERASMUS ÖSZTÖNDÍJAT ELNYERT HALLGATÓK TEENDŐI I. TANULMÁNYI PROGRAM / SZAKMAI KÉPZÉS MEGTERVEZÉSE, TANULMÁNYI SZERZŐDÉS / KÉPZÉSI MEGÁLLAPODÁS (LEARNING AGREEMENT) MEGKÖTÉSE, JELENTKEZÉSI LAP ELKÜLDÉSE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

2. Tanulmányi időszak és motiváció

2. Tanulmányi időszak és motiváció Név: Tanulmányi azonosító kód (Neptun, ETR): Irányítószám: Állandó cím: Város: Pontos cím: E-mail: Intézmény: 2. Tanulmányi időszak és motiváció A tanulmányi időszak időtartama: Milyennek ítéli meg a tartózkodás

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre.

A Testnevelési Egyetem pályázatot hirdet tanulmányi és szakmai gyakorlati ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére a 2015/2016. tanévre. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a 2015 2016. évi ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI MOBILITÁS-pályázat beadásához A pályázati jelentkezés papíralapon történik: jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

Nyilatkozat kötött felhasználású diákhitelről (DH2) űrlap kitöltési útmutató

Nyilatkozat kötött felhasználású diákhitelről (DH2) űrlap kitöltési útmutató Nyilatkozat kötött felhasználású diákhitelről (DH2) űrlap kitöltési útmutató Amennyiben Ön Diákhite2-ből finanszírozza a tandíját, a tényleges fizetés nem történik meg a tantárgyfelvételi időszak (augusztus

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Erasmus Hallgatói Beszámoló. Madrid. 2014/2015 ősz

Erasmus Hallgatói Beszámoló. Madrid. 2014/2015 ősz Erasmus Hallgatói Beszámoló Madrid 2014/2015 ősz Pontokba szedve próbálok segíteni Nektek, leendőerasmus ösztöndíjasnak, a Madridban eltöltendőfél/teljes év eltöltéséhez szükséges fontos információkkal.

Részletesebben

Erasmus+ és Campus Mundi kiegészítő támogatások

Erasmus+ és Campus Mundi kiegészítő támogatások Erasmus+ és Campus Mundi kiegészítő támogatások Koós-Herold Zsuzsa Székely Ágnes Tempus Közalapítvány 2016. november 10. I. Szociális támogatás Szociális alapon történő kiegészítő támogatás II. Fogyatékossággal

Részletesebben

Fontos tudnivalók - Menetrend - ERASMUS pályázat,

Fontos tudnivalók - Menetrend - ERASMUS pályázat, Fontos tudnivalók - Menetrend - ERASMUS pályázat, 2008-1. Jelentkezés A pályázat leadási határideje 2008. március 3. hétfő, 16 óra. A pályázatokat Szabó Brigitta Erasmus koordinátornak (48-as téri épület,

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben