Erasmusszal a világ körül! február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erasmusszal a világ körül! 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete"

Átírás

1 2010. február 19. A Tétékás Nyúz Erasmus Melléklete Erasmusszal a világ körül! A pályázat célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik európai országban. Miközben az elvégzett kurzusok kreditértékei beszámításra kerülnek az anyaintézmény keretein belül. Ennek feltétele egy tartalmilag egyeztetett, írásos Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement) megkötése, amelyet az egyetemek Erasmus koordinátorai készítenek el pályázatonként. Az egyetem teljes mértékben elismeri a külföldön eltöltött időt. A kint eltöltött hónapok száma pedig minimum 3 maximum 10 hónap lehet. A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására. A kurzusért, amelyre a tanulmányi megállapodás vonat- kozik, a fogadó intézmény részére semmiféle egyetemi díj (tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium- vagy könyvtárhasználati díj, stb.) nem fizetendő. Az ösztöndíj összege fogadó országonként változik, az egy hónapra járó pénz így Euro között mozog. A pályázatot elnyerő hallgatók pályázhatnak az Erasmus egyszeri Kiegészítő támogatására, ami maximum Ft lehet. Az ösztöndíjat nem elnyerők számára lehetőség van úgynevezett Label státuszra. Ebben az esetben a hónaponként számított ösztöndíj nem jár, viszont tandíjat és a fent említett további díjakat nem kell a hallgatónak fizetnie. Minden Erasmus mobilitást vállaló hallgató köteles hallgatói beszámolót készíteni a mobilitás teljesítését követően. A pályázat minden év februárjában kerül meg hirdetésre, a pályázatok online ETR-es beérkezésének határideje február 28. A papiros pályázatokat március 4. 12:00ig lehet leadni Réviné Környei Ildikónál az Északi Tömb, F szobájában. A részvétel feltételei: 2 l e z á r t f é l é v a p á l y á - záskor. Tehát elsőéves BSC-s hallgatók nem pályázhatnak! A hallgatónak valamely részt vevő ország állampolgárának kell lennie, vagy az adott országban menekültként, hontalan személyként vagy állandó lakosként ismerik el. A minimum 6 féléves képzésben részt vevő hallgatók esetében abban a tanévben, amelyben a kiutazást tervezik, legalább harmadévesek A beérkezet pályázatokat a kar Erasmus-koordinátorai és a HÖK megbízottjai rangsorolják. A bírálás után a Tempus Közalapítvány határozza meg, hogy hány hallgatót támogat az évben. A pályázatban nincs megszabott tanulmányi átlag, amit el kell érni, sem nyelvvizsga kötelezettség. Ám ezek a rangsorolásban nagy súllyal számítanak. További információk a ttkhok.elte.hu/erasmus, illetve a oldalon.

2 2 Pályázat Pályázási tanácsok MOTIVÁCIÓS LEVÉL Ez egy olyan fogalmazvány, amely minden pályázat alaptartozéka. Ebben a dokumentumban kell megfogalmazni, miért te vagy a legalkalmasabb erre az ösztöndíjra, munkára. Fontos, hogy ebben az írásban nem életrajzodat kell összefoglalni, hanem mivel szeretnél foglalkozni az ösztöndíj idején (tanulni kívánt órákat, hogyan épül bele tanulmányaidba). Érdemes tömörnek, lényegre törőnek és precíznek lenni, hogy a bírálók meglássák a lényeget a pályázatban. CV Az önéletrajz amerikai formája, melyben az adatokat pontokba sorolva soroljuk fel. Mindig a személyes adatokkal kezdünk, majd az iskolák, munkahelyek következnek. Egy ösztöndíj pályázatnál érdemes beleírni a plusz erényeidet: nyelvismeret, számítástechnika, közéleti tevékenység, önkéntesség, szakmai teljesítmény. Az önéletrajz végére érdemes az ösztöndíj szempontjából fontos információt összefoglalni. Ez a forma általában tőmondatokra szorítkozik és legfőbb erénye az á ekinthetőség. A jól tagolt életrajz sokat nyomhat a latba. KOORDINÁTOR Azok az emberek, akik intézik az ügyeket i hon és külföldön is. INTÉZMÉNYI KOORDINÁTOR Az a személy, aki a karon dolgozik, szervezi a tanszékek, szakcsoportok szerződéseit. Általában, ha pályázol, vele találkozol leggyakrabban. Ő írja alá a papírjaidat, és adja meg a kontaktokat a külföldi egyetemekhez is. TANSZÉKI, INTÉZETI, SZAK- CSOPORTI KOORDINÁTOR Azok az oktatók, akik a személyes kapcsolataikat felhasználva szerződést kötnek, és lehetővé teszik, hogy kiutazz. Részt vesznek a pályázatok bírálatában, hogy az általuk szerze helyre a legmegfelelőbb ember mehessen. SZAKMAI GYAKORLAT A szakmai előmenetelt szolgáló tapasztalatok, megszerzését szolgálja. A saját bőrödön tapasztalhatod meg a munka nehezét és szépségeit. A jobb elhelyezkedés érdekében a külföldi szakmai gyakorlat is egyre elfogado abb. ÖSZTÖNDÍJ Ez egy lehetőséget, hogy tanulhass egy másik egyetemen. Vannak olyan lehetőségek, amik csak a tandíjat fedezik és vannak olyanok, amelyek materiális forrást is biztosítanak. Kémia szakterület: Dr. Bodor Andrea Fizika szakterület: Dr. Bene Gyula Környeze udomány szakterület: Dr. Zsemle Ferenc Meteorológia szakterület: Dr. Havasi Ágnes Földrajz szakterület: Dr. Szalkai Gábor Földtudomány szakterület: Dr. Szabó Csaba Csillagászat szakterület: Tóth László Viktor Matematika szakterület: Dr. Kiss György Biológia szakterület: Dr. Parádi István LEARNING AGREEMENT Tanulmányi szerződés. Ezt kötöd a küldő és fogadó egyetemmel, szerveze el, ebben foglaltatik minden fontos adat, vállalás. Ez az egyik legfontosabb dokumentumod. KÜLFÖLDI KREDITEK A kint elvégze krediteket i honi tanrendben is elfogadják, ezeket a Kreditátviteli Bizo ság bírálja el. Nagyon fontos, hogy kiutazás elő tájékozódj a tanulmányi osztályon és egyeztesd le a tantárgyak listáját a koordinátoroddal. A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI Egyszerre több ösztöndíjat lehet megpályázni, ezért érdemes sablont készíteni, és ezt kiegészíteni az ado ösztöndíj megpályázásához szükséges részletekkel (pl.: önkéntesség). Figyeljünk az adatok frissítésére, és a dátumok aktuálisságára. Mivel sok időt vehet igénybe, ezért érdemes már jóval a pályázat leadása elő elkezdeni megírni. Az első része legyen egy általános rész, ami Rólad szól, mivel foglalkozol, eddigi tanulmányaid, iskoláid, képességeid. Majd írhatsz a munkatapasztalatairól, önkéntes munkáidról. A tárgyalásban azt fejtsd ki, hogy miért választo ad ezt az ösztöndíjat (azt az országot, amelyben tanulni, önkénteskedni szeretnél) és miért Te vagy a legmegfelelőbb ember erre az ösztöndíjra. Majd jöhet az összefoglalás. I leírhatod az elérni kívánt eredményeket, sikereket. Érdemes feltűntetni az elvárásokat, hiszen a Mobilitás pályázatnál fontos szerepe van az utóéletnek. Befejezés: rövid legyen, aláírás, dátum, pecsét stb. A beadandó pályázat ne legyen túl hosszú, nem kell kisregényt írni! Ha fogalmazást vagy tanulmányt kérnek, azt úgyis külön kell csatolnod a pályázathoz, általában meg van adva, hogy milyen terjedelmű legyen a pályázat. A pályázat tartalma melle érdemes a külalakra is odafigyelni (bekezdés, helyesírás). A kurzusok kiválasztásakor nézz utána, hogy a külföldön végze kurzusaidat az i honi intézményben elfogadják-e. Illetve, ha két intézménybe vagy beiratkozva, akkor az i honi óráidat elvégezheted-e február 17.

3 A Természettudományi kar hallgatóira vonatkozó szabályok 529. ad 42. (1) A Kar hallgatója által más intézményben vagy a Karon vendéghallgatóként szerze érdemjegy a HKR 42. (3) bekezdésben taglalt eset kivételével csak a szabad kreditek keretében számítható be a hallgató tanulmányi átlagába. A megszerze érdemjegyet a leckekönyvbe a másik intézmény, kar által kiállíto igazolás alapján a Kar TO-ja jegyzi be. (2) A Kar hallgatója az általa végze szak valamely tantárgya helye előzetes írásbeli engedély (tantárgy-akkreditáció) alapján más intézmény, kar vagy szak azonos jellegű tantárgyát is felveheti (áthallgatás) és abból érdemjegyet szerezhet. A Kar részéről erre a Kari Kreditátviteli Bizo ság véleményének kikérésével a oktatási dékánhelye es ad írásban engedélyt. Az ilyen módon szerze érdemjegyet úgy kell tekinteni, mintha a hallgató azt a számára eredetileg előírt módon szerezte volna meg, ugyanakkor a hallgató nem kérheti a Kartól a tárgy felvételéhez esetlegesen előírt anyagi hozzájárulás fedezetét. A KIVÉTELES TANUL- MÁNYI REND548. (10) A külföldi felsőoktatási intézményben részképzésen részt vevő hallgató saját döntése alapján a kérdéses félévekben a Karra a) beiratkozik, akkor a hallgatói jogviszonyát fenntartja, ezért a bekezdések szerint kell eljárni, b) nem iratkozik be, akkor a szabályzat 38. alapján kell eljárni. (11) A külföldi részképzésen részt vevő hallgató tanulmányi Pályázat Hallgatói Követelmény Rendszer Erasmusra vonatkozó része köteleze ségeinek az általános tanulmányi rend szerint köteles eleget tenni. (12) Ha a külföldi részképzésen való részvétele miatt a hallgató az adott félév vizsgaidőszakában nem tartózkodik Magyarországon, és ezért vizsgáit nem tudja letenni, azokat a visszatérte utáni vizsgaidőszak megkezdéséig kell pótolnia. (13) Ha a külföldi részképzésen részt vevő hallgató a félévre beiratkozott, de a gyakorlatokon távolléte miatt nem tud részt venni, számára a gyakorlati jegy megszerzését a visszatérte után következő vizsgaidőszak megkezdéséig külön feladat (dolgozat, beszámoló stb.) alapján lehetővé kell tenni, hacsak a gyakorlat természete miatt az intézet ezt ki nem zárja. (Például laboratóriumi gyakorlat, terepgyakorlat.) Ezeket a tantárgyakat azonban a leckekönyvébe ismét fel kell vennie. (14) Ha a külföldön részképzésen tanuló hallgató olyan tanegységekből, tantárgyakból szerez kreditet, érdemjegyet, melyek a Karon hallgatott szakjának tanegységeivel, tantárgyaival azonosak vagy azoknak megfeleltethetőek, azoknak a Karon történő megszerzése alól felmentést kérhet a kreditbeszámítás szabályai szerint [HKR 64. (1)]. Ilyen esetekben a részképzésen hallgatott tantárgyakat be kell vezetni a hallgató leckekönyvébe, annak feltüntetésével, hogy azokat a külföldi részképzés során hallgatta, esetenként megjelölve, hogy ennek alapján mely tantárgyak alól nyer felmentést. Általános rész A KIVÉTELES TANUL- MÁNYI REND74. (1) A hallgató kérésére a kari tanulmányi bizottság a szakért felelős oktatási szervezeti egység 3 véleményére tekintettel kivételes tanulmányi rendet engedélyezhet. (2) Kivételes tanulmányi rend engedélyezésének indoka lehet: d) külföldi ösztöndíj elnyerése, (4) A kivételes tanulmányi rendről szóló kérelemben föl kell tüntetni a hallgató tanulmányainak terveze ütemezését, a kért kedvezményeket, valamint csatolni kell a szükséges igazolásokat. (5) A kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgató tevékenységét oktató felügyeli. Az oktató előzetes támogatását a kérelemhez mellékelni kell. (6) A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató a következő kedvezményekben részesíthető: a) részleges vagy teljes felmentés a gyakorlatokon való részvétel alól, b) vizsgaidőszakon kívüli vizsga(ák) letételének engedélye, c) a tantervben meghatározott követelményeknek a képzési tervben előírtaktól eltérő idejű vagy tartalmú teljesítése. (7) Kivételes tanulmányi rend egy eljárásban legfeljebb két félévre engedélyezhető. (8) Az engedélyezett kivételes tanulmányi rend a hallgató tevékenységét felügyelő oktató egyetértésével visszavonható, ha a hallgató az adott félévben felvett kreditek 50 %-ánál kevesebbet teljesített. ÁTSOROLÁS:132. (6) Az Ftv. 55. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a fogyatékossággal élő hallgató nem sorolható át költségtérítéses képzésbe. Az a hallgató, aki Erasmus ösztöndíj keretében végezte az átsorolás alapjául szolgáló utolsó két féléve közül legalább az egyik félév valamely időszakát, vagy kivételes tanulmányi rendet engedélyeztek számára, szintén mentesül az átsorolás alól. Erasmus melléklet

4 Támogatás & Gyakorlat 4 Kiegészítő pályázati lehetőségek kiutazó Erasmus hallgatók számára FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG HALLGA- TÓK KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZATA Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Tempus Közalapítvány közös pályázatot hirdet fogyatékossággal élő, vagy tartósan beteg hallgatók számára. Azok a tanulmányi célú, vagy szakmai gyakorlati mobilitásban részt vevő hallgatók nyújthatnak be pályázatot, akik látássérültek, mozgássérültek, hallássérültek, cukorbetegek, tej- vagy lisztérzékenyek, illetve egyéb fogyatékossággal élnek, vagy tartós betegségük mia folyamatos orvosi felügyeletre szorulnak és betegségük jelentős többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során. A kiegészítő támogatás összegét a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönti el az orvosszakértői javaslat alapján. A támogatás mértéke nem haladhatja meg az eurót. A támogatás felhasználásáról pénzügyi beszámolót kell benyújtani. A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető i : A pályázat beadásának határideje: Őszi félévben kiutazók számára: július 30. Tavaszi félévben kiutazók számára: november 15. A pályázatokat a pályázati felhívásban szereplő címekre a fent jelze határidőig kell elküldeni nyomtato és elektronikus formában. A formai hibás pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. EHÖK SZOCIÁLIS KIEGÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat minden év szeptemberében ír ki szociális kiegészítő ösztöndíj pályázatot az Erasmus programban részt vevő hallgatók számára. Az elmúlt tanévekben a szociális helyzetre és rászorultságra való tekinte el egyszeri, vissza nem térítendő támogatást adtak a hallgatóknak. A támogaás összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. INTENZÍV NYELVI KURZUSON VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ PÁLYÁZAT Az ERASMUS PROGRAM keretében a 2009/2010-es tanév I. és II. félévére külföldi tanulmányi vagy gyakorlati ösztöndíjat elnyert hallgatók részére pályázatot hirdetünk 2 6 hetes nyári intenzív nyelvi kurzuson való részvételre. Nem adhatnak be pályázatot label státuszt nyert hallgatók, valamint a fogadó ország nyelvszakos hallgatói. A pályázat beadási határideje: az I. félévben utazó hallgatók számára májusa, a II. félévben utazó hallgatók számára októbere. Pályázni kizárólag a honlapról letölthető és számítógéppel kitöltö angol nyelvű űrlap (Application form) felhasználásával lehet. A pályázatokat postai (ajánlo küldemény) és elektronikus úton kell legkésőbb a beadási határidő napján 13:00 óráig elju atni a Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályra (1056 Budapest, Szerb utca ), valamint az alábbi címre: Kizárólag a határidőre beérkeze, és a pályázati kiírásban meghatározo feltételrendszernek maradéktalanul megfelelő pályázatokat fogadunk be, illetve bocsátunk bírálatra. A pályázat elkészítéséhez szükséges intézményi adatok: E LT E E r a s m u s k ó d j a : H U BUDAPES01 Erasmus contact person: Ágnes Székely of contact person: szekely. Tel of contact person: Fax of contact person: ELTE részéről aláíró: Székely Ágnes (időpont egyeztetés telefonon vagy e- mailben) Az EILC ösztöndíjat nyert hallgatóknak a kurzus végén tartalmi beszámolót kell írniuk, melyet ben kérünk megküldeni az elte.hu és a címekre. Erasmus Szakmai gyakorlat Ennek az alprogramnak a célja, hogy a hallgatók a diplomájukhoz szükséges szakmai gyakorlatot egy másik európai országban található vállalkozásnál - szervezetnél töltsék el. A fogadó intézmény lehet vállalat, képző intézmény, kutatóközpont és egyéb szervezet. A következő típusú szervezetek nem lehetnek fogadó szervezetek: EU intézményei EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (az esetleges összeférhetetlenség és/vagy a ke ős támogatás elkerülése érdekében) a hallgató nemzeti diplomáciai képviseletei (nagykövetség,...) a fogadó országban Erasmus szakmai gyakorlat esetén a minimális időtartam 3 hónap, a felsőfokú szakképzés kivételével, ahol a minimális időtartam 2 hét. A maximális időtartam 12 hónap. A külföldi cégekkel a hallgatók veszik fel a kapcsolatot. A pályázat beérkezése után az egyetem leellenőrzi, hogy a fogadó intézményben valóban meg felelőek-e a szakmai feltételek a gyakorlatra. A szakmai gyakorlatot legkorábban július 1-vel kezdheted meg, így mivel az ösztöndíj legalább 3. hónapra szól szeptember 30ig végezhetsz legkorábban. Viszont ebben az esetben csak szeptemberben fogod kézhez kapni az ösztöndíjadat. Az utalások a hallgatói mobilitással megegyező módon történnek, mindig a kiutazás félévében. Tanár és tanító szakos hallgatók szakmai gyakorlatot a Comenius tanárasszisztensi program keretében teljesíthetnek. Az egyéni pályázatokat közvetlenül a Tempus Közalapítványhoz kell beadni. Bővebb információ: hu. A gyógypedagógus szakos hallgatók e tekintetben kivételt képeznek, ők az Erasmus programon belül vehetnek részt szakmai gyakorlatban. Az ösztöndíj összege i szintén hónaponként kerül kiosztásra és országonként különböző, de magasabb, mint a tanulmányi mobilitás összege. A pályázok leadási határideje Február 28 az ETR-ben, Március 4. 12:00 pedig a papíros leadás.

5 Erasmusszal Groningenben! A one way ticket to Groningen please! First or second class? Second! OK, your ticket to Hrrroningen, 28. Thank you! Have a nice journey! Thank you! Bye! A fenti beszélgetés január 27-én 13:55-kor az amszterdami vasúti pályaudvaron zajlott le köztem és a pult mögött ülő kedves jegyárus hölgy között. A történet teljességéhez azonban ugorjunk vissza kicsit az időben novemberében egy a fárasztó előadásokat követő jól megérdemelt sörözés alkalmával, szóba került a ki hova utazik vagy szeretne utazni kérdése. Hamar kiderült, hogy az évfolyamból többünknek is m e g f o r d u l t a fejében egy több hónapos külföldi ösztöndíj gondolata. Erre pedig a legkézenfekvőbb megoldásként az Erasmus megpályázása tűnt. Hosszabb rövidebb gondolkodás után célországként Hollandiát, ezen belül pedig Groningen városát jelöltem meg. A kezdeti lelkesedéskor szerencsére fogalmunk sem volt, hogy mennyi időt fogunk eltölteni az adminisztrációs ügyek intézésével, de végül a februári határidőre mindannyian beadtuk a pályázatot. A szemeszter végére pedig megjött az eredmény, mindannyian megkaptuk, ráadásul az első helyen megjelölt országokba. Ezt követően elkezdődött a kiutazás szervezése, ami főként az ezést jelentette a kinti egyetemmel és a kollégiummal, melynek során egyre világosabbá váltak a részletek a szállásról, az itteni tantárgyaimról, és az utazás időpontjáról. Ezekben a napokban tettem azt a meggondolatlan ígéretet is, hogy a megérkezésemet követően 3 hetente írok egy rövid cikket a Nyúzba az itteni élményeimről, tapasztalataimról, az Erasmusos életről C s ü t ö r t ö k, reggel 9 óra. Felhős az idő, egyébként is van még időm aludni. De várjunk csak! Ez nem az én ágyam! H o l v a g y o k? Mi történt? Pár másodperc eltelt é ve l k e z d t e m beazonosítani a helyszínt, ami a groningeni mentorom lakásának v e n d é g s z o b á - ja volt. Mivel a k o l l é g i u m m a l a szerződésem f e b r u á r 1 - j é n kezdődött, ezért az első pár napra a mentorom felajánlotta az egyik szobáját. Az első kérdés ami az érkezés után megfogalmazódott bennem, hogy az ónoseső ellenére vajon miért cikázik mindenki úgy a biciklijével mint Budapesten a Critical Mass felvonuláson. Korábban olvastam egy statisztikát, miszerint Groningenben minden negyedik lakos egyetemista, és minden második 35 év alatti, akik mindenhova biciklivel járnak, de a nyugdíjas korosztály sem veti meg a közlekedésnek ezt a módját. Az első utam tehát nekem is egy kerékpárboltba vezetett, ahol beszereztem egy viszonylag jobb állapotban lévő használt példányt. A következő napokban ezzel jártam a várost és folyamatosan csodálkoztam, hogy a 0 fokos metsző hideg Beszámoló 5 ellenére tényleg mindenki biciklizik. Hétfőn aztán sikerült beköltöznöm a kollégiumba, ami egy 150 fős épület, kizárólag külföldi diákok számára. Itt volt szerencsém látni először, hogy Hollandiában sem minden szép, jó és modern. Noha mindenkinek külön szobája van, maga az épület mind tisztaságra mind állagra hasonló egy átlag magyar kollégiumhoz (például KCSSK) e g y d o l g o t kivéve, az árát. Ennek ellenére egy rendkívül érdekes és sokn e m z e t i s é g ű t á r s a s á g j ö t t össze. Csak az én folyosómon, a k ö z v e t l e n közelben lakók k ö z ö t t v a n német, spanyol, kínai, indonéz, amerikai, és mozambiki nemzetiségű diák. Első este el is követtem azt a hibát, hogy kapásból bemutatkoztam 8-10 kínainak, de azóta sem tudom megkülönböztetni őket a többi Groningenben tanuló távolkeletitől, így mindig ők köszönnek rám. Az egyetem viszont a kollégiumtól eltérően egy teljesen új komplexum. Hasonló a Lágymányosi Campushoz, csak kisebbek az épületek. A tanórák követelményei is hasonlóak lesznek mint otthon, egy nagy különbséggel, hogy minden angol nyelven zajlik. 19-en vagyunk a csoportban, itt is teljesen vegyes a társaság, de rajtam kívül van még két magyar a Pécsi Egyetemről. Menet közben pedig elkezdődött az introduction week elnevezésű programsorozat, amit a helyi ESN tagok szerveznek, egyrészt a várossal másrészt pedig az egymással való ismerkedés céljából. Uszoda, múzeum, kocsmatúra, táncest, közös vacsorák és buli ameddig bírjuk. Ez segít a honvágy legyőzésében, de azért ha valaki küldeni akarna egy adag rántotthúst egy kis csalamádéval azt sem utasítanám vissza Futó Péter, Tétékásnyúz, Groningen

6 6 Nizza Beszámoló Egyetem a pálmafák közt Egy hónapnyi csövezés, rengeteg új név a telefonomban, sokasodó idegen nyelvű bejegyzések a fészbukomon, betekintés az arab világba sertéshúst kérni az arab húsboltban Ramadan idején, francia konyha, francia nyelvtudás, francia vizsgázás avagy egy Erasmus félév Nizzában. Tíz éve kezdődö. Akkor határoztam el, hogy egyszer kimegyek Franciaországba. Azóta zajlo az életem, mígnem egyik reggel megszülete az elhatározás: a következő félévben megyek k i! A m i k o r megérkeztem, rekkenő hőségben a repülőtéren megálltam: Úristen, pálmafák!!! És tényleg, egy óra múlva már abba a lakásba nyito am be ahol az elkövetkező egy hetemet töltö em és amiután a további három költözködésemet bonyolíto am teljes menetfelszereléssel szeptember hónap folyamán.. Ez egy nagyon intenzív időszak volt, de mindenü nagyon segítőkész emberekkel találkoztam. Nem is érte em eleinte mi történik: Mindenki mosolyog!!! Egyébkén nem volt a hagyományos értelemben ve Erasmus feeling (ld. Lakótársat keresünk című film), mert a kinti TTK-ra kevés hallgató érkezik. Akiket a csereprogram keretében ismertem meg azok főként bölcsész és jog hallgatók de Európa minden tájáról. Az Erasmus estek után úgy mentem haza, hogy kész lista volt a kezemben az aznap megismertek nevével, számával, címével, a fejemben pedig franciául kavargó éle örténetekkel:). Előadásokon megtapasztalha am a francia diákok elhivato ságát: mindenki óra jár, szorgosan jegyzetel, év közben folyamatosan tanul (!) hiszen náluk a vizsgaidőszak mindössze egy hét ala lezavart vizsgák tömkelege Karácsony elő i héten. Bár a hétköznapi nyelvben semmi gondom nem volt, megérte em magam, és meg is érte ek; a szaknyelv rejtegete igazi kihívásokat azóta a szótár és az internet szívbéli barátaim :). Lehetőségem nyílt a francia bürokrácia rejtelmeiben elmerülni: a beiratkozás, bankszámlanyitás, laktám-ügyintézés, lakáskeresés mindössze órák, napok, és hetek kérdésévé váltak;). De amióta van hol laknom egyrészt tudom, hogy egyesek szerint luxus olyan szobát bérelni amin ablak van, esetleg van ajtó a toale en, netán asztalt is tud használni az egyetemista..: D; másrészt pedig azóta értékelem azt az érzést hogy kimegyek a konyhába és az élet bármely területéről franciául csevegek az angol vagy a tunéziai lakótársammal.. a csúcspont mikor már franciául álmodok. Egyszóval főként a lakótársakkal és a helyi franciákkal barátkoztam, ill. a déli temperamentumot átérezve igazából bárhol, bárkivel szóba elegyedtem (jó, igen azért nem árt az óvatosság): csak nyerhetek, franciául beszélek, értek. Kint mindenki azt hiszi angol vagyok, de hát mindig ki kell ábrándítanom őket; és még szerencse hogy az akcentusom nem hasonlít az angolokéra Nade hogyan is lá am neki? Az ominózus reggeli felébredésemet követően nyúltam a telefonért: megkérdezem Ring Petitől, hogy is van ez az Erasmus ösztöndíj És megkezdődö a menetelés a cél irányába, fénymásolatok, önéletrajzok, motivációs levelek, kinti egyetemi honlapok böngészése, mígnem május környékén meglá am a nevemet a listában: Mehetek!!! Nyáron meló ezerrel, muszáj, mert a kinti életnek körülbelül a felét fedezi az ösztöndíj. Kint viszont teljes státusú diák vagy: az összes i honi előnyt o is élvezheted feltéve ha van a szobádban asztal, ahol arra a hat vizsgára fel tudsz készülni, aminek igazából a harmadát is elég le volna felvenned (értsd: hogy elfogadtasd a kinti félévedet, legalább két tárgyat kell kint megcsinálnod; én túlteljesíte em a tervet ;) ). Viszont interaktív főzőtanfolyamon ve em részt, amit úgy kell érteni, hogy iszonyat árak vannak bárhol (egy szendvics öt eurónál kezdődik) így a legolcsóbb volt ha megve em az alapanyagokat, és intuitíve összekevertem őket egy lábasban vagy serpenyőben. Így tanultam meg kagylót készíteni egy vietnámi ismerősömtől, kuszkuszt csinálni az araboktól, és m i k o r m á r nagyon hiányzo a magyar konyha anya receptjének (és a szótárnak) az útmutatása alapján lezarándokoltam sertéslapockáért a már említe nemzet henteséhez a böjt idején :D Valószínűleg eme szentségtörést követő bosszútól, és boltból való kidobástól az akcentusom és a láthatóan Közép-európai színeim és vonásaim mente ek meg... Hazautazásom elő i délután kavicsokat gyűjtö em a tengerparton, mikor megismerkedtem egy albán festővel. Aznap már nem volt lehetőségem megnézni a műveit, talán a napokban benézek az óvárosi galériájába Kray Zsuzsanna február 17.

7 Bringaszerviz is van az egyetemen Erasmus a papirhegyen innen es túl Az egész Erasmus úgy jö nekem, hogy 2008 novemberében egy Földrajzos Klub után kitaláltuk páran, hogy ugyan kéne jelentkezni, mert milyen jó buli. Az elhatározást hamar te ek köve ék és így lehet az, hogy mostanában a Surströming, az Absolut Vodka es az IKEA hazájában töltöm a napjaimat. Én mindig is Svédországba akartam menni, ami azért is elönyös, mert a legtöbb embernek eszébe nem jutna -15 fokban kezdeni egy félévet, így nem volt túljelentkezes az egy darab stockholmi helyre. November után hamar eljö 2009 februrár és o álltunk egy hatalmas paksaméta papírral az Északi tömb földszintjén, hogy tényleg utazhassunk is. Mert egy ilyen utat természetesen megelőz egy kis bürokráciai keringő, elöször ETR-ben jelenkezel, aztan egy kupac papírt is le kell adni, utána jó esetben megkapod az ösztöndijat, ez ha jól emlékszem nálunk 47-ből 46 főt jelent. Tehát n e m k e l l a n y - nyira stresszelni, hogy fölöslegesen töltögetsz majd papírokat. Majd eltelt egy jó pár hónap, mire ősszel kezdödö a második papírgyűjtes, ekkor már kevesebb papírt kelle kitöltenem, meg aláiratnom. És lassan el is érkeze az utazás napja. Rögtön első nap a híres Stockholmi Egyetemen, ízelitőt kaptam abból, hogy a bürokrácia nem hungarikum. Jobbra balra kuldözgettek mindenféle beiratkozási dologért és gyakran ők sem tudták miért hova kell menni. Elsőre rossz nyilvántartási számot kaptam, ami persze csak kesöbb derült ki, meg hasonló mókakkal boldogítottak az elején. Na de a külbiz azt mondta, ne rettentsem el az embereket, úgyhogy itt be is fejezem a kezdeti nehézségek taglalását. Az általános vélekedés az Erasmusról, hogy az egy nagy nyaralás, meg hogy elmegyünk az Unió p é n z é n b u l i z n i egy fél évig. Na é n g o n d o l t a m, hogy azért mégis csak tanulni j ö t t e m e n n e k m e g e f e l e l ő e n illene vislekedni. Ebben az egyetem elözékeny volt, már első nap volt 4x45 perc órám (itt általánosságban kevés tanóra és sok otthoni feladat van) és elsö hét csütörtökre már beadandóm is volt. M á s o d i k h é t e n a z e l s ö számonkérésemen is átestem, bár ez skandináv m ó d o n m e n t, mert megkaptuk a feladatokat és két nap alatt meg kellett keresni a megoldast két megadott könyvböl. Azért gondolkodni is kellett hozzá, nem csak kimásolni, hogy hol hány tonna acélt termelnek. Persze ez a sok feladat hamar össze is kovácsolt egy kisebb nemzetközi csapatot, akikkel a helyi kocsmákat is elkezdtük felderíteni. Itt még a franciák is megszólalnak angolul és együtt söröznek a németekkel. Ez a két nemzet addja a cserediákok derékhadát, de a csoporttársaim között akad iráni és bangladeshi is, illetve az orientációs napon volt rengeteg hong-kongi meg kínai. Beszámoló 7 Itt törvény irja elő, hogy minden hallgatonak be kell lépnie a Diák Unióba. A tagdíj annyira nem vészes és cserébe, jóval olcsóbb a buszbérlet, meg egy csomó minden más, illetve az egyetemen vannak a legolcsóbb vendéglátóipari alegységek (azért napközben zárva vannak, hogy ne csökkenjen a tanulási morál), kb a varosi árak feléért mérik a komloszörpöt. A kulturális sokk az amire minden Erasmusos diáknak érdemes felkészülni. Kezdve a legapróbb dolgoktól, hogy itt például mind e n h o l s z i p o g - nak az emberek, néha egész hangosakat, mert ha o r r o t f ú j s z, a z azt jelenti beteg vagy. A nagyobb dolgokig, hogy a s vé d e k n é h a nem mondanak el egész fontos i n f o r m á c i o k a t hacsak nem kérdezünk rá egész konkrétan. Nekem például csak akkor mondták el, hogy annyi tantárgyat amennyit akartam, nem vehetek fel, amikor már a Leraning Agreementet kellett aláirni és nem 2 hónappal elötte amikor elöször küldtem a listát. Minden nemzetnek megvannak a maga hülyeségei, amiket a kívülálló, csak nehezen tud megszokni. A legtöbb egyetemen van mentor rendszer, itt is, de én csak több mint 2 héttel az érkezésem után kaptam meg az cimét, hogy én vegyem fel vele a kapcsolatot. Az itteni HÖK -ösök írtak, hogy amúgy itt a mentornak nem feladata segíteni a tanulmányi és szállás ügyekben, ami vicces, mert otthon meg kb. főleg ezért a kettőért vagyunk mentorok. Végszónak annyit talán, hogy bár lehet a cikk nem feltétlen ezt sugallja, de csak ajánlani tudom mindenkinek az Erasmus-t, én még csak az elején vagyok de szerintem már megérte és amúgy sem találkoztam még olyannal aki megbánta volna, hogy jelentkezett. M. Viktor Erasmus melléklet

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák...

MENTORKISOKOS 2014. Tanulmányi ügyek... 4. Új törvény új szabályok... 4. Képzési szintek... 5. Kritérium-tárgyak... 6. Finanszírozási formák... MENTORKISOKOS 2014. Tartalom Tanulmányi ügyek... 4 Új törvény új szabályok... 4 Képzési szintek... 5 Kritérium-tárgyak... 6 Finanszírozási formák... 6 Hallgatói szerződés... 7 Hallgatói jogviszony... 7

Részletesebben

Uniwersytet Jagielloński Krakkó/Krakkow

Uniwersytet Jagielloński Krakkó/Krakkow Uniwersytet Jagielloński Krakkó/Krakkow Hallgatói beszámolók Eddigi kiutazók: 2014/15 őszi félév Baricz Márton 2012/13 tavaszi félév Domján Szabolcs Szécsényi Ákos 2011/2012 tavaszi félév Nagy Judit 2011/2012

Részletesebben

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR.

Kedves Gólyák! A tartalomból SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG BEKÖSZÖNTÛ SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR. BEKÖSZÖNTÛ Kedves Gólyák! Ismét itt a szeptember, a tanulás kezdete. Mégis teljesen új érzésekkel léptek be egy teljesen új iskolába, környezetbe. Minden ismeretlen számotokra egyelõre, de hála a Gólyatábornak

Részletesebben

különszám Bemutatkoznak szakjaink Isten hozott a TTK-n! Hallgatói Önkormányzatá III. évfolyam 1. szám 200

különszám Bemutatkoznak szakjaink Isten hozott a TTK-n! Hallgatói Önkormányzatá III. évfolyam 1. szám 200 TieTeK 1 A Pécsi Tudományegyete m Természettudományi Kar Hallgatói Önkormányzatá nak lapja III. évfolyam 1. szám 200 8. augusztus Gólyatábori különszám Bemutatkoznak szakjaink Isten hozott a TTK-n! 2 Kedves

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa 2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2010. július 5.500 példányban Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2009. július 10000 példányban Tartalomjegyzék Checklist 5 1. Gondolatok, információk Információszerzés 7 Hallgatói Képviseletek

Részletesebben

Eberhard Karls Universität Tübingen

Eberhard Karls Universität Tübingen Eberhard Karls Universität Tübingen Eddigi kiutazók: 2013/14 ısz Rónai Ágnes 2012/13 tavasz Decsi Emese 2011/12 tavasz Gál Norbert 2010/11 ısz Fábián Eszter 2009/2010 ısz Csatári Tünde Nagy Gábor Hallgatói

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13.

XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 1. szám 2013. február 13. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Elnöki beszámoló Leköszönés 4. oldal Ösztöndíjak Rövidülnek a határidők 5.

Részletesebben

A hallgatói eskü letétele után Önök az ország egyik legrangosabb intézményének

A hallgatói eskü letétele után Önök az ország egyik legrangosabb intézményének Kedves Elsőéves Hallgatók! A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Kara (VIK) Magyarország legjelentősebb képző- és kutatóhelye a villamosmérnöki (BSc, MSc,

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ORDO ACADEMICUS PPKE BTK TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alapképzési szakok Nappali tagozat 2011/2012. tanév Borito_PPKE_BTK_Tan_Tajek_BA.indd

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2014/2015. TANÉV 1 A Tanulmányi tájékoztatót összeállította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Rektori Hivatal, Oktatási Igazgatóság, Oktatáskoordinációs Osztálya.

Részletesebben

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en!

Üdv Fészekrakó az ÁVF-en! Kedves ÁVF-es Gólyák! Különös érzés Mindenhol új arcok, ismeretlen tekintetek De ezzel mindenki így van, amikor továbblép egy lépcsõfokot. Ismerem az érzést, ami most benned kavarog, hiszen majd három

Részletesebben

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23.

ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK. Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei. HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. ERASMUS SIKERTÖRTÉNETEK Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei HOPPÁ Disszeminációs füzetek 23. erasmus sikertörténetek Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei tartalomjegyzék 3 4

Részletesebben

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is

Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az majd eltakarja ezt a szöveget is Tétékás Nyúz XXXVIII. félévfolyam 11. 1. szám 2009. április 29. Az 2009. február 03. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Légyszi a középső rétegre tedd a címlapképet! Az

Részletesebben

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4.

Szerkesztőség: Tartalom: Főszerkesztő: Főszerkesztői köszöntő 3. Kiss Lilla Nóra. Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4. Tartalom: Főszerkesztői köszöntő 3 Újoncaink bemutatkozása, vendégírók 4 Interjú Dr. Erdős Évával 5 Interjú Dr. Bíró Györggyel 9 Interjú Dr. Mátyás Imrével 12 Interjú dr. Bodnár Norberttel 15 Interjú Dr.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?!

AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM DECEMBER HOL A HATÁR?! IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2012 12 DECEMBER XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HOL A HATÁR?! BELSŐSÉGEK BELSŐSÉGEK Pálizs Szőke Brigitta Szilvia Továbbtanulás korlátok nélkül! NEM CSAK

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Kedves Érettségizők!

Kedves Érettségizők! Kedves Érettségizők! Talán magatokra ismertetek, amikor ennek a kis füzetnek a borítóján a tétovázó végzős diákot megláttátok. Akárcsak ő, talán ti is tanácstalanul álltok az élet egyik nagy útválasztója,

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

Útmutató munkakeresőknek

Útmutató munkakeresőknek Útmutató munkakeresőknek írta: dr. Borbély Szilvia Budapest, 2009 A kiadványt az FKA-KT-71/2008 projekt keretében az NSZFI megbízásából a Munkaerőpiaci Alap terhére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Részletesebben

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM

DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2010 DECEMBER XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM SZERENCSÉS SZÁM BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina Légy a szerencséd kovácsa! A szerencse mindenkinek más

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16.

Tétékás Nyúz. Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Rendkívüli kari tanács (3.) 2005. március 16. Tétékás Nyúz XXX. félévfolyam, 5. szám http://nyuz.elte.hu 2005. március 16. Az ELTE TTK HÖK hetilapja mailto:nyuz@elte.hu Sass Miklós hallgatói fóruma (10.) Láng Ferenc a kar helyzetéről (4-5.) Rendkívüli

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. ÁPRILIS MÁR INDUL az e-ügyintézés TV-S KARRIER táncos múlttal Piringer Patrícia www.felvi.hu Az első BSc szakok TAPASZTALATAI

Részletesebben

XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18.

XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18. TétékásNyúz Az XLVI. félévfolyam 2. szám 2013. szeptember 18. Tétékás ELTETTKHÖK hetilapja info: nyuz@elte.hu http://nyuz.elte.hu Új tisztségviselők Biológia SZK, Kollégiumi -, Kommunikációs-, Külügyi

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez

Tippek A ZENE ÉS AZ EGYETEM. Pontszámítás 2007. Felvi-rangsorok. MINDENT a jelentkezésről. Puskás Péter. a jelentkezési lap kitöltéséhez A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR MINDENT a jelentkezésről A ZENE ÉS AZ EGYETEM Puskás Péter www.felvi.hu Pontszámítás 2007 Tippek a jelentkezési

Részletesebben

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi...

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi... A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. DECEMBER VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes Slágerszakmák 2010 www.felvi.hu TÚLKÉPZÉS a kommunikáció szakon Készülődj!

Részletesebben