JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december"

Átírás

1 JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről december

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006. Témaszám: 821 Vizsgálat-azonosító szám: V0283 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Tóthné Nagy Éva mb. osztályvezető Az ellenőrzést végezték: Czúcz Dénes számvevő gyakornok Vörös Katalin számvevő Kovácsy Tamás számvevő Verő Tünde számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe A Földhitel- és Jelzálogbank Rt évi tevékenységének ellenőrzése sorszáma 0213 Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az FHB szervezete és működésének szabályozottsága Tulajdonosi szerkezet A közgyűlés tevékenysége Az irányító és az ellenőrző testületek A működés szabályozottsága Az FHB üzleti tevékenysége és gazdálkodása Az üzleti stratégia Hitelezési tevékenység Hitelintézeti termékcsoportok, állományok alakulása A forint és deviza alapú hitelek A támogatott és a nem támogatott hitelek Hitelügyletek kezelésének ellenőrzése A hitelállomány és a fedezetek minősítése, céltartalék, illetve értékvesztés alakulása A Bank forrásai A jelzáloglevelek kibocsátása A jelzáloglevelek árazása Likviditási és kamatkockázat A jelzáloglevelek fedezete Az FHB gazdálkodása A kamatbevételek és -kiadások, a kamatkülönbözet alakulása A lakáscélú támogatások érvényesítése és elszámolása A működési költségek, a létszám és a személyi juttatások alakulása A vagyoni helyzet alakulása, az eredményt befolyásoló tényezők A jogszabályokban előírt hitelintézeti mutatók Az FHB külső ellenőrzési rendszere Utóellenőrzés 46 1

4 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet Észrevételek 2. sz. melléklet A tulajdonosi struktúra változásai 3. sz. melléklet Az FHB szervezeti felépítése (2000., 2006.) 4. sz. melléklet Kritériumok a hitelezési tevékenység ellenőrzéséhez 5. sz. melléklet Tanúsítványok 6. sz. melléklet Az előző számvevőszéki ellenőrzés javaslatai 2

5 BEVEZETÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁPV Rt., Zrt. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁSZ Állami Számvevőszék Bank, FHB, Társaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság belső ellenőrzés belső ellenőrzési szervezet BÉT Budapesti Értéktőzsde Rt. EFB Eszköz-Forrás Bizottság FB felügyelő bizottság Gt. a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. tv. Hpt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. Jht. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. tv. Kormányrendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet MNB Magyar Nemzeti Bank PM rendelet a kintlévőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítésének szempontjairól szóló 14/2001. (III. 9.) PM rendelet Priv. tv. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. tv. PSZÁF, Felügyelet Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Tpt. a tőkepiacról szóló évi CXX. tv. 3

6

7 JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: FHB, Bank, Társaság) 1997 októberében a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt., a Mezőbank Rt., a Postabank Rt., a Pénzintézeti Központ Bank Rt. és a Pénzügyminisztérium alapította. A részvénytársaságot 3,0 Mrd Ft jegyzett tőkével hozták létre, amelyet 2001-ig három lépésben 4,1 Mrd Ft-ra emeltek. Az FHB szakosított hitelintézet, működését az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet engedélye alapján, március 6-án kezdte meg. Fő tevékenységi körét az állam lakáspolitikai céljai teljesítésének támogatása érdekében a jelzáloggal terhelt ingatlanok fedezete mellett nyújtott hosszú lejáratú hitelek folyósítása, illetve jelzáloglevél kibocsátása képezik. Az FHB működését a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. (továbbiakban: Hpt.), a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.), valamint a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló évi XXX. tv. (továbbiakban: Jht.) szabályozza. Az FHB jegyzett tőkéje 2001 elején 4,1 Mrd Ft volt, amelyből a Magyar Állam közvetlenül 56,1%-kal, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. 35,4%-kal, az FHB pedig 8,5%-kal rendelkezett, így az FHB közvetlenül és közvetve 100%-os állami tulajdonban volt második félévében az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (továbbiakban: ÁPV Rt.) által végrehajtott 2,5 Mrd Ft-os tőkeemeléssel az FHB jegyzett tőkéje 6,6 Mrd Ft-ra nőtt év végére a privatizációt követően az ÁPV Rt. tulajdona 53,2%-ra csökkent, és ez nem változott év végéig, amikor a további részvények 17,7%-a belföldi intézményi befektetők, 25,4%-a külföldi társaságok, 3,5%-a magánszemélyek, 0,2%-a pedig az FHB munkavállalóinak tulajdonában volt. Az FHB törzsrészvényeit november 24-én vezették be a Budapesti Értéktőzsdére (továbbiakban: BÉT). A Társaság működési formája zártkörűről nyilvánosra változott. A Bank megalapításától év végéig a tulajdonosi jogok gyakorlása a pénzügyminiszter, január 1-jétől az ÁPV Rt. feladata volt. Az FHB év végi mérlegfőösszege 20,2 Mrd Ft, mérleg szerinti eredménye 1,5 Mrd Ft veszteség, hitelállománya 14,1 Mrd Ft volt év végén ugyanezek az adatok rendre 484,4 Mrd Ft, 4,8 Mrd Ft nyereség és 431,0 Mrd Ft. Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) 2001-ben átfogóan ellenőrizte az FHB működését és gazdálkodását, a hatályos jogszabályok betartását és az 5

8 BEVEZETÉS állam mint tulajdonos speciális elvárásainak érvényesítését. (0213 sz. jelentés a Földhitel- és Jelzálogbank Rt évi tevékenységének ellenőrzéséről.) A jelenlegi ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az FHB: működése és tevékenysége megfelelt-e a törvényi előírásoknak, az alapszabálynak, az állam speciális elvárásainak és a belső szabályzatoknak; üzleti tevékenysége és stratégiája összhangban volt-e a Kormány lakástámogatási politikájával; szabályszerűen és üzleti terveinek megfelelően gazdálkodott-e, mely tényezők játszottak szerepet az eredmény alakulásában; miként hasznosította a korábbi ÁSZ ellenőrzés tapasztalatait. A vizsgálat az FHB évi tevékenységére irányult, de figyelemmel kísérte a gazdasági eseményeket a helyszíni ellenőrzés lezárásáig. Az ellenőrzés az ÁSZ ellenőrzési kézikönyvében meghatározott eljárások szerint, átfogó ellenőrzéssel értékelte az FHB működését. A jelentéstervezetet megküldtük az FHB vezérigazgatójának és a pénzügyminiszter úrnak. Válaszlevelüket az 1. számú melléklet tartalmazza. 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A 2000-ben elindított lakáskoncepció keretében a Kormány új állami támogatásokat vezetett be a lakáshiteleknél, amelyek körét és mértékét a lakáspiac felfuttatása érdekében 2003-ig több lépcsőben bővítette. A lakossági lakáshitelek nemzetgazdasági szintű állománya 2003-ban minden addiginál nagyobb mértékben, az előző évinek közel kétszeresére nőtt, amelyből az FHB 30%-ot meghaladó mértékben részesedett tól az állami szerepvállalás csökkenése a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet támogatásokat szűkítő módosításaiban jelent meg. A Kormány ezt a szándékát erősítette meg a 2006 szeptemberében nyilvánosságra hozott Konvergencia programban is, amelyben az adókedvezmények 1 rendszeréhez kapcsolódóan fogalmaz meg további szűkítést, valamint a támogatott hitelekkel összefüggésben január 1-jétől új adót 2 vezet be. Az FHB a Kormány lakástámogatási rendszerének közvetítőjeként a vizsgált időszakban meghatározó szereplője lett a hazai lakáshitel piacnak. A hitelek finanszírozásához a hosszú lejáratú forrásokat a hazai és a nemzetközi tőkepiacról biztosította. A Bank tevékenységét a jogszabályi előírásoknak, az alapszabályában foglaltaknak és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően végezte, működése prudens és átlátható volt. Az FHB közgyűlése határozatot hozott minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály számára előírt ban a közgyűlés az alapszabály módosításával lehetővé tette, hogy az FHB igazgatósága a többségi tulajdonos (ÁPV Zrt.) előzetes jóváhagyásával a Bank alaptőkéjét a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott valamennyi módon felemelje. Az elmúlt öt évben az 5-ről 8 főre bővült igazgatóságban és az 5-ről 9 főre növelt felügyelő bizottságban összesen 22, illetve 23 testületi tag látott el feladatot. A tisztségviselők gyakori változtatása kockázatot jelent bár az ellenőrzés erre visszavezethető rendellenességet nem tárt fel, nehezítheti a Bank stabil és kiszámítható irányítását, illetve ellenőrzését. 1 Magyarország Konvergencia programja oldal: A január 1-jét követően felvett lakáscélú hitelek törlesztéséhez adókedvezmény már nem vehető igénybe évi LIX. tv. az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról, amely alapján A hitelintézet az adóévben a külön jogszabály szerinti állami kamattámogatással, kamatkiegyenlítéssel közvetlenül vagy közvetetten érintett hitelállománya alapján kamat- és kamatjellegű bevétel címén befolyt összeg után 5 százalékos mértékkel járadékot állapít meg és fizet. 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az FHB igazgatósága a jogszabályoknak, az alapszabálynak, valamint az ügyrendjének megfelelően végezte munkáját. Döntéseit határozatokba foglalta, de azok megvalósítását egyes esetekben (működési költségek tervtől való eltérése és szöveges indokolása, valamint 2002-ben és 2003-ban a jóváhagyott kereset- és bérszínvonal növekedéstől való eltérés) nem ellenőrizte. Ülésen kívüli határozatai meghozatalánál hét esetben ügyrendjétől eltérő (meghatározott időtartamon túli, illetve keltezés nélküli) formailag hibás szavazatot fogadott el érvényesnek. A Bank működését belső és külső ellenőrző szervezetek támogatták. A felügyelő bizottság (továbbiakban: FB) a közgyűléshez kapcsolódó feladatait ellátta, megtárgyalta a szakmai irányítása alatt álló belső ellenőrzés jelentéseit, a javaslatok hasznosulását figyelemmel kísérte. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF, Felügyelet) a Jht. alapján minden évben átfogó vizsgálat keretében értékelte az FHB tevékenységét, jelentéseiben a prudens működést érintő hiányosságot nem tárt fel. A Moody s Nemzetközi Hitelminősítő Intézet 2002-ben minősítette első alkalommal a Bankot, az akkori A3 hitelkockázati besorolás 2003-ban A2 -re javult, amit 2005-ben is megőrzött. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) nem fogja át az FHB teljes tevékenységét, a szervezet működésének belső utasításokban rögzített részletszabályai nem érhetők el egységes szerkezetben. Szervezeti felépítése a vizsgált időszakban mindvégig megfelelő hátteret biztosított a Bank működéséhez. Az FHB alapszabálya a törvényi előírásokkal összhangban tartalmazza a társaság működésének kereteit. Az FHB rendelkezik a prudens működéshez szükséges szabályzatokkal, két esetben azonban eltértek a jogszabályi előírásoktól. Formai hiányosság volt, hogy az értékvesztési és céltartalék-képzési szabályzatot nem önálló utasításként adták ki, a kockázatvállalási szabályzatot pedig belső utasítások tételes felsorolásával határozták meg, amelyek időközben hatályukat vesztették. A helyszíni ellenőrzést követően elkészült az új kockázatvállalási szabályzat, amely már megfelel a jogszabályi előírásoknak. A szabályozottság kiterjed a Bank összes tevékenységére, a jogszabályban jóváhagyáshoz kötött belső szabályzatait a Felügyelet és a Vagyonellenőr 3 jóváhagyta. A szabályzatok karbantartása nem teljes körű, mintegy 30%-a felülvizsgálatra szorul, mivel több nem aktuális utasítás hatályban van, és nem minden esetben vezették át a jogszabályi és a szervezeti változásokat. Az FHB belső utasítása előírja a szabályzatok kétévenkénti felülvizsgálatát, amelyet első ízben 2006 végére kell befejezni. A Bank az üzleti stratégiáját a Kormány lakástámogatási programjával összhangban dolgozta ki. Erre alapozva fejlesztette ki és bővítette kedvezményes lakáscélú hiteltermékeit. A jelzáloglevelek kibocsátási feltételeinek alakí- 3 A Jht. kötelezően előírja a Bank számára vagyonellenőr alkalmazását. Az FHB a feladat ellátására egy könyvvizsgáló céggel kötött szerződést. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tásával a Bank elérte azt a célját, hogy finanszírozási oldalról folyamatosan támogatta a hitelkihelyezési tevékenység bővülését, és a jövedelmezőségét a tervezettnek megfelelően biztosította. Az FHB igazgatósága a évekre elfogadott stratégiájában az üzleti tevékenység további bővítése érdekében egy bankcsoport kialakításáról döntött, amely az anyabankon kívül öt leánycégből (kereskedelmi bank, életjáradék, ingatlan befektető és egy lizing cég, valamint a meglévő FHB Szolgáltató Rt.) fog állni. Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. megalapításához a PSZÁF 2006-ban megadta az engedélyt. Az FHB hitelállománya a évi 31,1 Mrd-ról 2005-re 431,0 Mrd Ft-ra nőtt, ezzel a teljesítménnyel a hazai lakáshitel piaci részesedése 2003-tól mintegy 30%-os lett. Hitelállománya dinamikus növekedésében jelentős szerepe volt annak, hogy 2001-től a stratégiájának megfelelően az új hiteltermékek bevezetésével együtt megkezdte partnerhálózatának kiépítését. A saját ügyfélszolgálati irodáin kívül ügynökhálózatán keresztül és konzorciális együttműködés keretében is értékesíti támogatott hiteltermékeit. Az FHB 2001-ben a Jht.-ban szabályozott lehetőséggel élve az önálló jelzálogjog felvásárlására és az állami támogatás közvetítésére alapozva létrehozta refinanszírozási üzletágát, amely 2005-re teljes hitelállományának már több mint 60%-át tette ki. Hitelállományából a támogatott hitelek aránya 2002-től 2004-ig meghaladta a 90%-ot, 2005-ben pedig 87%-ra csökkent. Lakáscélú támogatásokra 2001-ben 1,6, 2005-ben 37,6 Mrd Ft-ot, öt év alatt összesen 103,1 Mrd Ft-ot számolt el a központi költségvetéssel. Az FHB, mint jelzálog-hitelintézet, forrásait a Jht.-nek megfelelően jelzáloglevelek kibocsátásával szerezte, amelyek fedezete a kereskedelmi banki gyakorlattól eltérően a jelzálog-hitelintézet által nyújtott pénzkölcsön. A jelzáloglevelek kibocsátásának jogszabályi kereteit mindvégig betartotta, ezt nem befolyásolta, hogy 2004-ig a kibocsátáshoz kapcsolódó döntési jogkörökről két, egyidejűleg hatályban lévő, de az adott kérdésben egymásnak ellentmondó belső utasítás rendelkezett. Az igazgatóság két alkalommal határozott saját, jelzáloglevél kibocsátással kapcsolatos döntési jogköréről. Az utasítások évi módosításával a döntési jogkörök egymásnak ellentmondó szabályozását megszűntették, de azok továbbra sem kerültek összhangba az igazgatóság 2000 decemberi határozatával, erre visszavezethető hiányosságot azonban az ellenőrzés nem tárt fel. A jelzáloglevelek fedezetére vonatkozó jogszabályi előírásoknak a Bank a vizsgált időszakban folyamatosan megfelelt. A jelzáloglevelek állománya az öt év alatt 42-szeresére nőtt, 2005-re 403,8 Mrd Ft lett. A vizsgált öt évben a hazai tőkepiac mind a kereslet mennyisége, mind a jelzáloglevelek kockázatához mérten aránytalanul magas hozamfelárak oldaláról fékezte az intenzív bővülést, ezért a Bank stratégiájának megfelelően már 2001-től megkezdte a felkészülést arra, hogy megjelenjen a nemzetközi tőkepiacon, ahol 2003-ban forintban, 2004-ben pedig euróban bocsátott ki jelzáloglevelet. A Bank a jelzálogleveleken kívüli egyéb kamatozó forrásokat csak átmeneti jelleggel, a likviditás biztosítása érdekében vett igénybe. A lakossági hitelügyleteknél a hitelezési kockázatok kezelésének belső szabályzatokban rögzített előírásait betartották. Az ügyleteknél feltárt egyedi hiányosságok a belső szabályoktól eltérő ügykezelésből adódtak, azonban a hitelek futamidejének egyetlen szakaszában sem növelték a Bank kockázatát. A hitelek befogadásakor a Bank ellenőrizte a kérelmező fizetőképességét, az adatok 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK valódiságát. A hitelbiztosítéki értéket, a kondíciókat a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően állapították meg, a szerződéseket minden esetben közokiratba foglalták. Általános hiányosság a hitelgondozási tevékenység dokumentum-kezelésében volt megállapítható. A problémás ügyleteknél amelyek saját hitelállományon belüli aránya mindvégig 5% alatt volt a szabályzatnak megfelelően minősítették a követelésállományt és az előírásokkal összhangban számolták el az értékvesztést. A dolgozói hitelek közül a részvényjuttatási programhoz kapcsolódó speciális célú személyi kölcsönök után a Bank a szabályzatban előírtnál alacsonyabb kamatot számolt el, amelyet az ellenőrzés hatására felülvizsgált és a különbözetet a helyszíni ellenőrzés ideje alatt a havi jövedelem terhére rendezett. A teljes körűen ellenőrzött projektfinanszírozási kölcsönügyleteknél a megfelelő biztosítékok és a kiegészítő biztosítékok minden esetben rendelkezésre álltak. A kölcsönszerződések a szabályzat tartalmi és formai előírásainak megfeleltek, a fedezettséget minden folyósítás alkalmával ellenőrizték. A mindöszszesen négy ügyletből két esetben nem állt rendelkezésre a hatályos utasításnak megfelelő műszaki terv és az azzal összehangolt, a Bank által jóváhagyott hitel összegét tartalmazó költségvetés. Ez magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a Bank nem tudja szabályzatának megfelelően értékelni a projekt tervezett határidőre történő befejezését, illetve a részhatáridőknek megfelelő előrehaladást. A Bank a stratégiájában 2002-től hosszú távon is növekvő eredményekkel számolt. Üzleti stratégiájára alapozva éves terveket készített, amelyek meghatározták gazdálkodásának kereteit. Üzleti aktivitásával összhangban a kamatbevételek és -kiadások tervét minden évben túlteljesítette. A Bank gazdálkodásának belső utasításait betartotta, az állami támogatásokat a jogszabályokban és a szerződésekben rögzített feltételeknek megfelelően, szabályszerűen számolta el. Adózás előtti eredménye minden évben meghaladta a tervezettet, amely a évi 0,5 Mrd Ft-ról 2005-re 9,6 Mrd Ft-ra nőtt tól kezdődően a közgyűlés határozata alapján minden évben fizetett osztalékot. A Bank tőkehelyzete az öt év alatt stabil volt. Az ügyfelekkel szemben fennálló követeléseinek növekedési dinamikája minden évben jelentősen meghaladta a szavatoló tőkéét. A hitelintézetek számára meghatározott mutatók az FHBnál kedvezőbbek voltak a jogszabályban előírt értékhatároknál, ami a biztonságos működést és a mindenkori fizetőképességet igazolta. Az FHB hitelezési tevékenységének dinamikus növekedése hatására mérlegfőösszege minden évben meghaladta a tervezettet és a évi 35,2-ről év végére 484,4 Mrd Ft-ra emelkedett. A mérlegfőösszeg több mint 90%-át mindvégig a kamatozó eszközök tették ki. A Bank megalakulása óta befektetett pénzügyi eszközei között egy társaságot tart nyilván 65 M Ft értékben. A Bank kamatbevételei a évi 4,1-ről 2005-re 53,0 Mrd Ft-ra nőttek, amelyben meghatározó szerepe volt a Kormány lakástámogatási programjából eredő dinamikus hitelállomány növekedésnek. Összes bevételén belül az állami támogatás és jutalék címen elszámolt bevételrész 2001-ben 19%-ot, 2003-tól minden évben több mint 60%-ot tett ki. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A kamatkiadások a évi 2,1-ről 2005-re 36,5 Mrd Ft-ra nőttek, ezen belül a jelzáloglevél után fizetett kamatok részaránya minden évben meghaladta a 80%-ot. Az FHB az alárendelt kölcsöntőke után amelyet 2003-ban a PSZÁF engedélyével visszafizetett között összesen 0,4 Mrd Ft kamatot számolt el. A működési költségek a évi 2,5-ről 2005-re 6,9 Mrd Ft-ra emelkedtek. Legnagyobb hányadát minden évben a személyi jellegű (41-56% között) és az anyagjellegű ráfordítások (23-36% között) tették ki. Az anyagjellegű ráfordításokon belül pedig az igénybe vett szolgáltatások ráfordításai voltak a meghatározók (több mint 90%). A években a ráfordítások tervezettet (2,6-6,2% között) meghaladó növekedését az igénybe vett szolgáltatások költségei okozták. A és évi tervét a Bank nem lépte túl. A személyi jellegű ráfordításokra 2001-ben 1,3, 2005-ben 3,1 Mrd Ft-ot fordított a Bank, éves tervét az ellenőrzött öt év mindegyikében (1,5-24,8% között) túllépte ben az FHB ügyvezetése 262 M Ft-tal emelte meg a személyi jellegű ráfordítások tervét, amelyet az egyéb ráfordításokból csoportosított át, de erről az igazgatóság nem hozott határozatot. Az átcsoportosítás a tervezett eredményt nem módosította. A közgyűlés minden évben döntött az igazgatóság és az FB tagjainak díjazásáról. Az igazgatósági tagok jövedelme az öt év alatt többszörösére emelkedett, döntően a 2004-ben elindított vezetői részvényjuttatási program hatására. A jövedelem növekedése a évi 1,1 M Ft-hoz képest az igazgatóság elnökénél 22, tagjainál pedig 11-szeres volt. A külső igazgatósági tagok egyéni érdekeltségében a részvényopciók aránytalanul nagy (az éves jövedelem 80%-át meghaladó) mértéke nincs összhangban a BÉT által kiadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal, mivel az a hosszú távú helyett a rövid távú nyereségérdekeltséget helyezi előtérbe. Ezen túlmenően az igazgatóság tagjainak részvényopciós programból származó juttatását olyan mutató (eredményterv) teljesítéséhez is kötötték, amelynek elfogadásáról és módosításáról maga az igazgatóság határoz, így a testület közvetlen hatással lehet a feltételek teljesítésére és közvetetten a saját jövedelmére. Az igazgatóság a Bank anyagi ösztönzési rendszerét minden évben jóváhagyta, a prémiumfeladatok teljesítésének értékelése és elszámolása az előírásoknak megfelelően történt. A Bank létszáma a évi 162 főről 2005-re 239 főre nőtt, létszámtervét csak 2005-ben (4,8%-kal) lépte túl. Az időszakosan jelentkező többletfeladatok elvégzését munkaerő kölcsönzéssel biztosította. Munkavállalóinak átlagbére 2001-ről 2005-re 31,8%-kal, átlagkeresete ezt meghaladóan, 56,9%-kal emelkedett. Az átlagkereset a vizsgált öt évben a KSH pénzügyi közvetítő szektorra közzétett adatokat évente 74,8-118% között haladta meg. A évi átlagbér és évi átlagkereset növelés mértékéről rendelkező igazgatósági határozatokat a Bank mindkét évben (16,2, illetve 2,6 százalékponttal) túllépte. Ennek az indokoltságát az igazgatóság üléseinek jegyzőkönyvei alapján nem kérte számon. A és években már az ÁPV Rt. határozta meg a Bank számára a keresetfejlesztés mértékét és feltételeit re a feltételek között szerepelt, hogy a keresetfejlesztés 70%-át alapbérre, 30%-át pedig teljesítmény ará- 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nyosan kell felhasználni, ennek betartását azonban az ÁPV Rt. nem ellenőrizte. Az FHB a keresetfejlesztés mértékének előírását mindkét évben betartotta. Az ÁSZ korábbi jelentésében a pénzügyminiszter számára fogalmazott meg javaslatokat, amely alapján a Kormány megtárgyalta az FHB állami kézben tartásának szükségességét, majd az állami tulajdon megszüntetése mellett foglalt állást. Ennek megfelelően a Bankot 2003-ban részlegesen privatizálták, a többségi állami tulajdon megszűnése pedig a bankcsoport megalakulását követően várható. Az FHB igazgatósága a rá vonatkozó javaslatokat hasznosította, a szabályzatoknál azonban továbbra is a rendszerbeli összhang hiánya és azok karbantartásnál elmaradás állapítható meg. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a pénzügyminiszternek, utasítsa az ÁPV Zrt.-t, kezdeményezze az FHB igazgatóságánál, hogy 1. vizsgálja felül az igazgatóság külső tagjainak anyagi ösztönzési rendszerét annak érdekében, hogy a részvényjuttatás és a tiszteletdíj aránya összhangba kerüljön a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal; 2. módosítsa a részvényjuttatás feltételeit úgy, hogy azokra a juttatásban részesülőknek ne lehessen közvetlen ráhatása; 3. a szabályzatok felülvizsgálatával egyidejűleg alakítsa ki az FHB tevékenységét teljes körűen átfogó, egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát; 4. minden esetben kérje számon határozatai végrehajtását, hogy az abban foglaltak maradéktalanul megvalósuljanak, így különösen: a tervek megalapozásának bővebb kifejtését, a költségek alakulásának szöveges értékelését és a keresetszabályozást; 5. tartsa be az ülésen kívüli határozatok meghozatalának szabályait; 6. teremtse meg az összhangot a jelzáloglevelek kibocsátásának döntési rendszerét meghatározó belső utasítások és a saját határozata között. 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. AZ FHB SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZOTTSÁGA 1.1. Tulajdonosi szerkezet Az FHB feletti tulajdonosi jogokat az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló évi XXXIX. tv. (továbbiakban Priv. tv.) értelmében január 1-jétől december 31-ig a pénzügyminiszter, január 1-jétől az ÁPV Rt. gyakorolja májusában a Kormány előírta az FHB jegyzett tőkéjének 2,5 Mrd Ft-tal való emelését és döntött az addig 100%-os állami tulajdonú társaság részvényeinek tőzsdei úton történő, teljes körű értékesítéséről júliusában módosította az eredeti szándékát úgy, hogy a részvények többségi 50% plusz egy szavazati jogot megtestesítő hányada állami kézben maradjon és csak a fennmaradó kisebbségi részesedést értékesítsék. A módosítást a Moody s Nemzetközi Hitelminősítő Intézet állásfoglalása indokolta, amely az FHB leminősítését helyezte kilátásba, amennyiben az új tulajdonosok hitelkockázati besorolása nem éri el a korábbi színvonalat. A közgyűlés május 23-án az alaptőke emelést követően darab, egyenként 1000 Ft névértékű törzsrészvény szavazatelsőbbségi részvénnyé alakításáról döntött, hogy a privatizációt követően is biztosítható maradjon a Magyar Állam és a stratégiai befektetők érdekeinek érvényesítése. A szavazatelsőbbségi részvényeket zárt körben ajánlották fel megvételre az FHB kiemelkedő jelentőségű stratégiai partnerei részére, amelyekből db részvényt vásárolt meg négy intézményi befektető. Az igazgatóság 2003 októberében az alapszabályban rögzített jogosítványával élve a jegyzett tőke 1000 Ft-tal történő emeléséről döntött. A Bank a részvényt nyilvánosan hozta forgalomba azért, hogy az FHB megfeleljen a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvényben (továbbiakban: Gt.) előírt, a nyilvános működési formára vonatkozó szabályoknak és tőzsdeképessé váljon. Döntött továbbá az FHB tulajdonában lévő összes törzsrészvény ( darab) értékesítéséről, melyből 275 ezer darabot a zártkörű értékesítési ár 50%-áért a munkavállalói részére ajánlott fel, a fennmaradó db törzsrészvényt pedig zárt körben 4300 Ft-os árfolyamon belföldi és külföldi intézményi befektetőknek értékesített. A munkavállalói részvényvásárlási programnak kettős célja volt: egyrészt a munkavállalók addigi teljesítményének elismerése, másrészt a tulajdonosi érdekeltség megteremtése. Ennek eredményeként a teljes keretet felhasználva a 196 jogosultból 195 dolgozó jutott részvényhez. A BÉT az FHB törzsrészvényeit november 24-én vezette be a kereskedésbe. 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A privatizációt követően december 31-én az összes részvény 53,2%-a maradt az ÁPV Rt. tulajdonában, 4,2%-a a munkavállalók, 7,7%-a magánszemélyek, 34,9%-a pedig intézményi befektetők birtokába került. 3 hónap elteltével március 31-ére a munkavállalók tulajdonosi részaránya 4,2%-ról 1,7%-ra, év végére 0,2%-ra csökkent. Két év alatt december 31-ére az állami részesedés változatlansága mellett (53,2%) az intézményi befektetők tulajdonosi részesedése 43,2%-ra emelkedett, a magánszemélyeké és a munkavállalóké együttesen 3,6%-ra csökkent. (A tulajdonosi struktúra változásait az 2. sz. melléklet tartalmazza.) A Kormány július 14-ei határozatával döntött az FHB privatizációjáról, és a végrehajtás határidejéül február 28-át jelölte meg. A kormányhatározat alapján az ÁPV Rt. feletti részvényesi jogokat gyakorló pénzügyminiszter határozatot hozott az ÁPV Rt. kezelésében lévő részvénycsomag értékesítéséről. Két nappal később a pénzügyminiszter a Kormány újabb döntésére hivatkozva hatályon kívül helyezte a privatizációról szóló határozatát A közgyűlés tevékenysége Az FHB-nál óta hat rendes és három rendkívüli közgyűlést tartottak. A közgyűlésekről a törvényi előírásoknak megfelelő jegyzőkönyvek készültek. A közgyűlés határozatot hozott az Adatvédelmi Szabályzat kivételével minden olyan kérdésben, amely a Gt., vagy az alapító okirat (2003-tól alapszabály) értelmében a testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés az alapszabály módosításával 2003-ban saját hatáskörébe vonta az Adatvédelmi Szabályzat elfogadását. Ennek ellenére a 2004-ben kiadott szabályzatot a közgyűlés a helyszíni ellenőrzés lezárásáig nem tárgyalta. Rendkívüli közgyűlést az alapszabály módosítása, valamint az igazgatóság és a FB személyi összetételének változtatása miatt hívtak össze. Az évi rendes közgyűléseken állandó napirendi pontként szerepeltek az igazgatósági, a felügyelő bizottsági és a könyvvizsgálói jelentések, a tárgyévet megelőző évről készült hitelintézeti és konszolidált éves beszámolók, valamint évet kivéve az éves üzleti tervek. Rendszeresen tárgyalta és jóváhagyta az igazgatóság és az FB személyi összetételének változását, valamint a javadalmazásuk mértékét. A 2001 óta eltelt öt és fél év alatt a közgyűlés 7 alkalommal összesen 23 új FB és 21 új igazgatósági tag kinevezéséről döntött. A tisztségviselők ilyen gyakori változtatása bár az ellenőrzés erre visszavezethető rendellenességet nem tárt fel kockázatot rejt magában, mivel nehezíti a Bank stabil és kiszámítható irányítását, illetve ellenőrzését. Az FB tagjai között van olyan személy, aki közvetlenül az igazgatóságból került át a testületbe, ezáltal fennállhat annak a lehetősége, hogy az FB tagjaként a saját korábbi tevékenységéről alkothasson véleményt. Jelenleg az igazgatóság 8, az FB 9 tagból áll, akik rendelkeznek a Felügyelet engedélyével. 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az FB és az igazgatóság tagjainak a tevékenységük ellátásáért kapott jövedelme a vizsgált időszakban többszörösére növekedett. Az FB elnökének évi 1,1 M Ft összegű éves tiszteletdíja 2006-ra 3,8 M Ft-ra, a többi tagjának az évi 0,8 M Ft-ról 2,5 M Ft-ra nőtt. Az igazgatóság elnöke és tagjai 2001-ben egységesen évi 1,1 M Ft-ot, 2004 májusától az igazgatóság elnöke évi 4,8 a tagok 2,4 M Ft tiszteletdíjat kaptak. A tiszteletdíjak emelése arányban állt a feladat és a felelősség növekedésével. A 2004-ben elindított vezetői részvényjuttatási program hatására az igazgatóság elnöke a tiszteletdíjon túl meghatározott feltételek teljesülése esetén 1,6 M Ft össznévértékű (2006. július 5-én a megelőző 180 nap (naptári) forgalommal súlyozott árfolyam átlagával számolva összesen 21,2 M Ft forgalmi értékű) részvényre jogosult. Az igazgatóság elnökének FHB-tól származó jövedelme a évi mértékhez képest közepére (éves szinten 25 M Ft) több mint huszonkétszeresére emelkedett. Az igazgatóság többi tagja az elnök juttatásainak felére jogosult, így esetükben a növekedés mértéke több mint tizenegyszeres. Az FHB közgyűlése többször foglalkozott a saját részvények megszerzésével, és arra az igazgatóságot a évekre felhatalmazta. 4 A cél a törzsrészvények esetében a részvényjuttatási program és az FHB üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása; a szavazatelsőbbségi részvényeknél pedig a Bank semlegességének védelme volt. A tőzsdei teljesítmény növelése érdekében a közgyűlés 2004-ben egy két évre szóló vezetői részvényjuttatási program elindításáról döntött, amelynek keretében a Társaság kiemelt vezetői ellenérték nélküli részvényjuttatásra jogosultak. A közgyűlés az FB-t bízta meg, hogy a határozatában felvázolt keretfeltételeknek megfelelő részletes szabályzat-tervezetet dolgozza ki. A közgyűlés meghatározta a részvényjuttatás éves keretét és vezetői szintenként maximálta mértékét. A részvényjuttatás feltételéül szabták a BUX-indexben szereplő társaságok harmadának árfolyameredményét meghaladó saját tőzsdei teljesítményt. Az FB a feltételeket további két szemponttal egészítette ki, amelyeket a közgyűlés jóváhagyott. Ennek értelmében részvényjuttatás csak akkor adható, ha a Társaság az érvényes üzleti évben meghatározott adott éves eredménytervet a program végrehajtása esetén is teljesíti, továbbá, hogy a BÉT vizsgálati kritériumai közül a forgalom gyakorisága, az önkötések aránya, a forgalom aránya és a kötésszám aránya közül legalább három szempont tekintetében az FHB A sorozatú törzsrészvényei alkalmasak a BUX kosárban való részvételre. A BÉT 2003-ban a tőzsdén jegyzett vállalatok számára Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat dolgozott ki, amelynek tartalmával az FHB igazgatósága egyetértett és annak elfogadásáról határozott. 4 A közgyűlés a vizsgált időszakban két alkalommal adott felhatalmazást a Társaság igazgatóságának saját részvény vásárlására, a Gt. 226/A. -a alapján. A évi rendes közgyűlés szeptember 30-ig, a évi rendes közgyűlés szeptember 30-ig szóló felhatalmazást adott. 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az ajánlás szerint Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerét olyan módon kell kialakítani, hogy azok a vállalat, és ezen keresztül a részvényesek hosszú távú, stratégiai érdekeit szolgálják. A javadalmazási rendszerek az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjait nem ösztönözhetik a részvény árfolyamok rövid távú maximalizálására. Ennek érdekében a cégvezetés számára nyújtott érdekeltségi elemek (fizetés, bonusz, részvény, részvényopció, természetbeni juttatás, nyugdíjjuttatás) arányát úgy kell meghatározni, hogy a vezetőket a hosszú távú stratégiai gondolkodásra ösztönözze. A részvényopciók túlzott aránya a rövidtávú nyereségérdekeltséget erősítheti. Az utóbbi évek elsősorban amerikai tapasztalatai alapján elmondható, hogy több vállalati felső vezető egyéni érdekeltségében a részvényopciók aránytalanul nagy arányt jelentettek, így a vezetők a részvényárfolyam rövid távú maximalizálásában váltak érdekeltté és ennek rendelték alá a vállalat működését, ez pedig ellentétes a vállalat hosszú távú célkitűzéseivel. Az FHB-nál bevezetett részvényjuttatási program rövid (két éves) időtartama és a külső igazgatósági tagok egyéni érdekeltségében a részvényopciók aránytalanul nagy (az éves jövedelem 80%-át meghaladó) hányada nincs összhangban a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal, mivel az a hosszú távú helyett a rövid távú nyereségérdekeltséget helyezi előtérbe ban a közgyűlés az előzőhöz hasonló feltételekkel újabb két évre ( ) hirdette meg a vezetői részvényjuttatási programot, azzal a különbséggel, hogy míg korábban a részvényjuttatáshoz a feltételeknek együttesen kellett teljesülniük, addig az új programban az egyes feltételek teljesítése már önmagában is részjuttatásra ad jogosultságot. Az igazgatóság tagjainak részvényopciós programból származó juttatását olyan mutató (eredményterv) teljesítéséhez is kötötték, amelynek elfogadásáról és módosításáról maga az igazgatóság határoz, így a testület közvetlen hatással lehet a feltételek teljesítésére és közvetetten a saját jövedelmére ban a közgyűlés az FHB alapszabályának módosításával lehetőséget teremtett az igazgatóság számára, hogy a többségi tulajdonos (ÁPV Zrt.) előzetes jóváhagyását követően az alaptőke emelése érdekében átváltoztatható kötvényt, illetve dolgozói részvényeket bocsáthasson ki. Ezzel lehetővé vált, hogy a Bank alaptőkéjét az igazgatóság a Gt.-ben szabályozott valamennyi módon felemelje. A Gt. előírásainak megfelelően közgyűlési határozat született minden alapító okiratot (2003-tól alapszabályt) és a felügyelő bizottsági ügyrendet érintő módosításról, valamint a könyvvizsgáló kinevezéséről és díjazásáról Az irányító és az ellenőrző testületek Az FHB igazgatósága tevékenységét az ügyrendje alapján végezte, amely a vizsgált időszakban négy alkalommal változott. Az igazgatóság az ügyrend módosításával 2003-tól bevezette a rendkívüli ülés intézményét és az igazgatóság az elnökön kívül a tagok számára is biztosított javaslattételi lehetőséget, 2004-ben összhangba hozta a működését a Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokkal, 2006-ban pedig kibővítette ügyrendjét a bankcsoport irányításával összefüggő feladatokkal. 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az igazgatóság a jogszabályoknak, az alapszabálynak (2003. május 23-a előtt alapító okiratnak) megfelelően végezte munkáját. Az igazgatóság munkatervek alapján dolgozott, amelyeket rugalmasan kezelt, de összességében az adott időszakra előirányzott témákat az aktualitásokkal kiegészítve megtárgyalta. Az előírtnál gyakrabban ülésezett, minden olyan kérdéssel foglalkozott, amelyet jogszabály, vagy belső szabályzat számára előír. Döntéseit határozatokba foglalta, de azok megvalósulását nem teljes körűen (működési költségek tervtől való eltérése és szöveges indokolása) ellenőrizte. Rendszeresen megtárgyalta a hatáskörébe tartozó belső szabályzatok módosítását, a Bank üzleti és pénzügyi helyzetét, azonban a költségek alakulását értékelő elemző szöveges beszámolókat, annak ellenére nem kérte számon, hogy azt évi határozatában előírta. Döntött a jelzáloglevél-kibocsátásokról, valamint gyakorolta az FHB Szolgáltató Rt. feletti tulajdonosi jogokat. Évente döntött a hatáskörébe tartozó személyek javadalmazásáról, elfogadta a munkáltatói kölcsönök éves keretösszegét és az éves üzleti tervet, azonban a tervek megalapozásához szöveges alátámasztást a évi határozata ellenére nem kért. A rendes közgyűlést megelőzően megtárgyalta és jóváhagyta a közgyűlési előterjesztéseket. Esetenként határozott többek között sajátrészvény vásárlásról, belső hitelek odaítéléséről, a nagyberuházások jóváhagyásáról és a vagyonellenőri szerződések módosításáról. A vizsgált időszakban az igazgatóság 21 alkalommal hozott ülésen kívüli határozatot, amelyre az ügyrendje lehetőséget biztosított, annak előírásait azonban nem minden esetben tartották be. Az ülésen kívüli határozat az ügyrend szerint csak akkor érvényes, ha az igazgatósági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, azt két napon belül megküldi a Társaság székhelyére. Az okiratokról két határozathoz kapcsolódóan két szavazatnál hiányzott a dátum, így nem állapítható meg, hogy az előírt határidőn belül érkezett-e a szavazat. Hét esetben több mint két nap telt el a szavazatok leadásáig, két határozat egy-egy szavazatánál pedig hiányzott a magánokirati forma, ezek a szavazatok az ügyrend szerint érvénytelennek minősültek volna, de azokat érvényes szavazatnak fogadták el. A felügyelő bizottság rendelkezett a közgyűlés által jóváhagyott ügyrenddel, amely megfelelt a jogszabályi követelményeknek. A vizsgált időszakban az FB a tevékenységét az ügyrendjének megfelelően végezte, a munkatervében kitűzött feladatokat teljesítette. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket megtárgyalta és javaslatát kialakította, folyamatosan tájékozódott a Bank üzleti és pénzügyi helyzetéről, az igazgatóság munkájáról. A jogszabályokban előírtnál tágabb körben és részletesebben ellenőrizte a Bank működését. Kiemelten foglalkozott a kinnlevőségek minősítésével, a jelzáloglevél kibocsátással, az ingatlanértékelés kérdéseivel, a treasury működésével, a likviditással, a lejárati összhang alakulásával. Az előterjesztéseket, tájékoztatókat elfogadta, tudomásul vette. Az FB a jogszabályokkal összhangban ellátta a belső ellenőrzési szervezet (továbbiakban: belső ellenőrzés) irányítását, minden évben jóváhagyta az ellenőrzési tervét, jelentéseit megtárgyalta, a beszámolókat elfogadta, a javaslatok megvalósítását figyelemmel kísérte. 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Bank belső ellenőrzési rendszerének működését vezérigazgatói utasítások szabályozták, amelyek az általános célok és feladatok meghatározása mellett részletesen előírták a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés kialakítását és működtetését ben a belső ellenőrzési szabályzatba a PSZÁF javaslatával összhangban beépítették a kockázatértékelésen alapuló ellenőrzés alapelveit és szabályait. Elkészítették a tevékenységek kockázati térképét, és ez alapján meghatározták, hogy az egyes tevékenységeket milyen gyakran szükséges ellenőrizni. A belső ellenőrzés évi munkatervét már a felmért kockázatok figyelembevételével készítették el. A belső ellenőrzés a jogszabályoknak, a belső utasításoknak megfelelően látta el feladatát. A vizsgált időszak első felében kiemelt figyelmet fordított a panaszügyek, illetve a Területi Koordinációs Irodák működésének ellenőrzésére ben az ellenőrzés súlypontját az egyes funkcionális területek és az egyedi ügyek (privatizáció végrehajtása, THM kötelezettség teljesítése, kihelyezett tevékenység, K&H Bankkal fennálló kapcsolatok) vizsgálatára helyezték. Az ellenőrzések a személyi és tárgyi feltételeket, a szabályozottságot, a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés érvényesülését, valamint a szabályszerűséget értékelték. A jelentések alapján készült intézkedési tervek végrehajtását minden évben utólagosan ellenőrizték. A belső ellenőrzés tevékenységének fontos területe volt a panaszügyek vizsgálata. A panaszok oka a legtöbb esetben az ügyfél számára kedvezőtlen banki döntés, kisebb részben a sérelmezett ügyintézés volt. A panaszok több mint fele megalapozatlannak bizonyult. A belső ellenőrzés felhívta az érintett területek figyelmét a hiányosságokra és javaslatot tett azok megszűntetésére. A regisztrált panaszbeadványok aránya a befogadott kölcsönkérelmekhez viszonyítva I félévében volt a legmagasabb, 1,2%, számuk egyik évben sem haladta meg a 70-et. A belső ellenőrzés súlyos jogszabálysértést nem állapított meg. A banki munkafolyamatok, rendszerek működésének feltárt hibái többnyire belső szabályozási hiányosságokra mutattak rá A működés szabályozottsága Az FHB működésének alapvető szabályait május 23-ig alapító okirat, azt követően pedig alapszabály tartalmazza. Az alapdokumentum a vizsgált időszakban összesen nyolc alkalommal változott. A legjelentősebb módosítások az alaptőke felemelése; a szavazatelsőbbségi részvénytípus bevezetése; a nyílt részvénytársasági formára való áttérés; az igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére, illetve alaptőke felemelésre; valamint a bankcsoporttá alakulás következtében az igazgatóság hatáskörének változásai voltak. Az alapdokumentum megfelel a törvényi előírásoknak és a társaság működésének megfelelő keretet biztosít. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem fogja át az FHB teljes tevékenységét és az ellenőrzött időszakban egységes szerkezetben nem állt rendelkezésre. A szervezeti egységek, a bizottságok és a testületek működését, azok egymáshoz 18

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank ) a 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2015. április 23. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2015.04.23.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS. Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére ELŐTERJESZTÉS 2015. április 30. napján tartandó 2015. évi rendes Közgyűlésére 1. napirendi pont Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI A Bankcsoporti Javadalmazási Politika a vállalatirányítási rendszer szerves része, amelyet a Bankcsoport egészében érvényre kell juttatni. A Bankcsoporti Javadalmazási

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/2015. 04. 28. Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2015. április 28-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE 2015. évi tevékenységéről Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Elfogadva: az Igazgatóság 20/2016 (IV.15.) sz. határozatával 2 A

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 8. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 8. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata

KÖZLEMÉNY. Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak: A Közgyűlés 3/2013. (04.24.) számú határozata KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10- 043638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. 1143 Budapest, Ilka utca 31. Tel.:+36-1- 801-7081 Fax: +36-1-801-7082, E-mail: humet@humet.hu Rendkívüli tájékoztatás A HUMET Nyrt értesít mindenkit, akit

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések tapasztalatai

Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések tapasztalatai Könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentések tapasztalatai a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók 2008. évi éves beszámolójáról készített külön jelentések alapján 2009. november 24. 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma

Agócs Gábor. MKVK PTT Elnök december 11. Tartalom. A külön kiegészítő jelentés javasolt szerkezete és tartalma A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsa és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara közös ajánlása a könyvvizsgálók által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének évente készítendő külön

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2009. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. Kiegészítése 2009. május 6. 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS az FHB Nyrt. 200.000.000.000,-

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves jelentés 2003. OTP JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 7-9.) 1 I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Rt. szakosított hitelintézetként, részvénytársasági formában,

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)

1. táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken) SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a III. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, november 23. A hitelintézetek mérlegfőösszege III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. április 28-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2013. április 28. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben