C i v i l H í r a d ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C i v i l H í r a d ó"

Átírás

1 C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k s z e p t e m b e r 2 6. Somogy Ifjúságáért Egyesület Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel.:+36 30/ Fax: 82/ Kedves Olvasó! Ön a Somogy Ifjúságáért Egyesület rendszeresen megjelenő hírlevelét olvassa. A hírlevél célja, hogy fontos információkat nyújtson, tájékoztasson a regionális, országos és nemzetközi civil világot érintő hírekről. Szeretnénk felhívni a figyelmet az új pályázatokra, képzési lehetőségekre, hogy ezzel is segítsük a civil és az önkormányzati szektor munkáját. A hírlevelet programajánlók, könyvújdonságok, könnyű hírek és hasznos linkek színesítik, ezek mindegyikéhez szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat. Ezt a hírlevelet azért kapja, mert valamilyen formában kapcsolatban áll(t) a Somogy Ifjúságáért Egyesület által működtetett Civil Szolgáltató Központtal. Kérjük, hogy ha nem szeretne ilyen hírlevelet kapni, küldjön egy válasz t, "Leiratkozom" tárgymegjelöléssel! A hírlevelet több, mint 650 címre juttatjuk el. Kérjük, amennyiben szervezetének olyan híre, programja, sikeresen megvalósult projektje van, amelyet megosztana a megye civil szereplőivel, küldje el e- mail címünkre és megjelentettjük hírlevelünkben, honlapunkon. Üdvözlettel: Udvaros Renáta E- mail cím: Támogató: Hírlevelünkben az alábbi témákról olvashat: - NCA tudnivalók - Programajánló - Egyenlőbánásmód - Események - Pályázatok - Önkéntesség

2 KIP, KOP, KOPOGOK... Hírek - Események - Tippek - Esettanulmányok Dátumok! Kedves NCA Pályázók! Felhívjuk minden kedves NCA nyertes figyelmét az alábbi fontos teendőre! Az NCA Tanácsának támogatási irányelveiről szóló dokumentum kimondja, hogy a támogatatott szervezetnek a támogatás felhasználása során nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei: - a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat, - honlap működtetése esetén, a Nemzeti Civil Alapprogram támogatóként történő megjelenítése - esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat - kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés. A pályázat zavartalan lebonyolítása érdekében, kérjük, figyeljenek a fentiek betartására. Tisztelt Pályázó! A pályázati beszámolóval kapcsolatban tájékoztatja a Wekerle Sándor Alapkezelő a pályázókat, hogy az elszámolási határidő október 31.-re történő módosítása esetén a pénzügyi elszámolás részeként a legkésőbb október 31.-i keltezésű pénzügyi dokumentumokat tudják elfogadni. Amennyiben a határidő módosítására került sor (EPER-ben módosítási kérelemmel!), a pénzügyi dokumentumok keltezése nem lehet későbbi, mint a támogatási szerződésben szereplő támogatási időszak utolsó napja. Az elszámolás EPER-rendszerben történő feltöltésére, valamint a postai úton történő beküldésére a munkaszüneti napok miatt legkésőbb november 2-án van lehetőség. Kedves Pályázók! Nemzeti Civil Alapprogram évi pályázatainak pénzügyi elszámolásakor legyünk figyelemmel az alábbi fontosabb szabályokra: A támogatási összeg 20%-ának mértékéig, az egyenként Ft bruttó összeget meg nem haladó támogatás tartalmú számviteli bizonylatok és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat és egyéb dokumentumok hitelesített másolatait is be kell nyújtani! A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet (kiegészülve az NCA testületi tag, vagy a testületi tag által képviselt más szervezet, vállalkozás) részére a támogatás terhére akár megbízási vagy vállalkozási szerződés, akár munkaszerződés útján nyújtott kifizetések együttes összege nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20 százalékát. Forrás: Tisztelt Civil szervezeti vezetők! A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete február 01-től működteti Somogy megyében az Önkéntes Centrumot. Tevékenységeink a következők: önkéntesek és fogadó szervezetek toborzása, önkéntesek kiközvetítése a fogadó szervezetekhez, önkéntesek és fogadó szervezetek felkészítése, az önkéntesség népszerűsítése stb. Szeretnénk, ha a megyében minél több önkéntes tudná, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak az önkéntes munkavégzés során valamint a másik oldal a fogadó szervezet is tisztában lenne azzal, hogy mit várhat el az önkéntestől és miben tudja segíteni a munkáját. A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete szeptemberétől szervezi önkéntesek és fogadó szervezetek felkészítését a megye több városában, így Kaposváron is. Civil szervezetek részére október 17-én 10 órakor tartunk felkészítést.

3 Várjuk olyan civilszervezetek vezetőinek illetve munkatársainak a jelentkezését, akik önkéntesek fogadására készülnek, illetve azokat is várjuk akik már foglalkoztatnak önkénteseket. A felkészítés helyszíne: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8. (Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Székháza). Kérjük, jelezzen vissza nekünk arról, hogy számíthatunke az Ön vagy munkatársa jelenlétére a felkészítésen. Nemleges visszajelzését is várjuk. Szeretnénk, ha minél több civil szervezet munkáját segítenék lelkes, aktív önkéntesek, így kérjük, hogy a fenti információkat juttassa el partner civil szervezetek részére is. További információért kérjük, keressen bennünket a következő elérhetőségeken: Telefon: NINCS EGYEDÜL! Ott vagyunk az Ön közelében - problémáival keresse megyei referenseinket! Egyenlő Bánásmód Hatóság Somogy megyében Dr. Duenas-Berdár Valéria várja a panaszosokat hétfőnként óráig a Megye Házán. Előzetes bejelentkezés, információ: 06/ Országos referensi hálózat EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Nyilvántartási szám: FAT lajstromszám: PL-4714 Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-2201 Diszkrimináció: naponta halljuk a rádióban és a televízióban, s gyakorta mi magunk is használjuk köznapi beszélgetéseink során. Közülünk azonban sokan nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a hátrányos megkülönböztetésről, annak különböző formáiról, és a valódi esélyegyenlőségről, s még kevesebben ismerik a jogérvényesítés konkrét lehetőségeit. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011 őszén további nyolc képzést tart az ország különböző településein. Ezeket a tréningjeinket elsősorban a kisebbségi önkormányzatok és az önkormányzatok képviselői, közigazgatási szakemberek, szakszervezetek és civil szervezetek, valamint a társhatóságok munkatársai részére szervezzük. A kiemelt csoportok mellett természetesen minden érdeklődőt szeretettel várunk. A képzés megnevezése: Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése (30 óra, 3 egymást követő napon) A képzés az EBH ötéves jogalkalmazási tapasztalataira épül és két modulból áll: Az Esélyegyenlőségi ismeretek és szemléletformáló érzékenyítő Az Antidiszkrimininációs jogi ismeretek és esetjog Képzéseink ingyenesek, a résztvevőknek ellátást, valamint szükség esetén ingyenes szállást és Útiköltség - térítést biztosítunk. A képzési program két modulból áll: Esélyegyenlőségi ismeretek és szemléletformáló érzékenyítő tréning, valamint antidiszkriminimációs jogi ismeretek és esetjog november án kerül sor a tréning megrendezésére Kaposváron. A képzésen a részvétel ingyenes. Amennyiben szeretne a diszkriminációról, annak megjelenési formáiról bővebb ismeretekkel rendelkezni és tisztában lenni a jogérvényesítési lehetőségekkel kérem, olvassa el a mellékelt tájékoztatókat és vegyen reszt az Egyenlő Bánásmód Hatóság képzésén. A képzéssel kapcsolatban kereshető:

4 A képzésről telefonon vagy ben felvilágosítást ad: Pánczél Orsolya képzésszervező koordinátor az alábbi elérhetőségeken: , szeptember 23-án a Kaposvári Kistérségi Közkincs Kerekasztal és a Somogy Ifjúságáért Egyesület közösen Civil Kávézóba invitálta az érdeklődőket az Állampolgári Részvétel Hete alkalmából. Meghívott előadónk Pikó Zsuzsanna nonprofit szakértő volt, aki az 1 óra az 1 %-ról címmel tartott előadást az 1 % tudnivalóiról. Bővebb információ a témáról: Pikó Zsuzsanna: 0630/ Fotók a rendezvényről: I. Megyei Civil Nap szeptember 24. Azt szokták mondani, hogy jól és tisztességesen működik az a társadalom, amelyben civil szervezetek tevékenykednek. A civilek napja arra hívja fel a figyelmet, hogy ha nem működnek kellő számban civil szervezetek, akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul. Csak a civilek, a civil szervezetek felelősségvállalása, társadalmi munkája, jelenléte teheti jobbá az élet számos területét. A nap célja tehát, hogy a ráirányítsa a figyelmet a civilekre, bemutassa hiánypótló munkájukat. Szerepük egyre fontosabb. A civil társadalomhoz tartoznak a polgári kezdeményezések mindazon formái, amelyekben a polgárok önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme érdekében, és amely kezdeményezések a döntéshozóktól, vagyis a politikusoktól függetlenül, autonóm módon működnek. Mindemellett fontos partnerei lehetnek az önkormányzatoknak, mert a lakosság széles rétegeit érik el, segíteni képesek a társadalmi problémák kezelésében, megoldásában, a közügyek formálásában. A civil szféra szerepe egyre fontosabb, mert megváltoztatja a hatalom egyensúlyát a döntéshozók és a társadalom között, az utóbbi javára. Továbbá ellenőrzi és felügyeli az döntéshozót a közélet erkölcsének, a politikai döntések indokoltságának nyilvános megítélése révén. Egyúttal közvetítő szerepet játszik a döntéshozók és a társadalom között. A non-profit szektor gazdaságilag a piacgazdaságok tökéletesítésének eszköze, amelyek többnyire bizonyos hiányzó szolgáltatások pótlása érdekében jönnek létre. A civil szervezetek olyan szükségletek kielégítésére születnek, amelyeket a piaci szolgáltatók azért nem elégítenek ki, mert rövidtávon az nem hoz számukra nyereséget, az állam pedig azért nem lát el, mert hosszabb távon az nem növeli kincstári bevételeit. Az évi II. törvény az egyesülési jogról, hatályba lépése után a magyarországi nonprofit szektor robbanásszerű fejlődésnek indult. A civil kezdeményezések száma és szerepe jelentősen megnövekedett. A civilek gyakorlatilag az élet minden területén jelen vannak. Tevékenységi területük jellemzően a következőkre terjed ki: oktatás, szociális ellátás, kultúra, szabadidős és a sportegyesületek, valamint a szakmai érdekképviseletek. A civil kapcsolatok fejlődése nagy változáson, fejlődésen ment át az elmúlt húsz évben. A fejlődést részben a civileket érintő alaptörvények segítették elő. A KSH 2008-as adatai szerint is mérhető az előrelépés: amíg a kilencvenes években még csak pár száz, illetve egy-két ezer civilszervezetet tartottak számon, addig a legfrissebb felmérések szerint civilszervezet tevékenykedik Magyarországon. Emelkedett a civilszervezetekben alkalmazottak száma, amely immár százhúszezer fő, az önkénteseké pedig: 402 ezer. Az I. Megyei Civil nap céljai: Hagyományteremtő szándékkal kerül megrendezésre a rendezvény, szeptember 24.-én a Somogy Ifjúságáért Egyesület szervezésében, mint az NCA- CIV- 11-B sikeres pályázat eredményekén, amelyre a megyében működő civil szervezetek vezetőit hívtuk és vártuk. A civil szervezetek vezetői és képviselőik részére nyilvános összejövetelt szerveztünk, ahol munkájukkal, programjaikkal mutatták meg az érdeklődőknek, valamint, a civil szférát érintő kérdéseket beszéltük meg. A rendezvény meghívottjai voltak: Somogy megyei székhellyel bejegyzett civil szervezetek vezetői, tagjai, civil referensek, megyei ifjúsági és civil tanács tagjai, média.

5 I. Megyei Civil Nap szeptember 24.- képekben: További képek a Megyei Önkéntes Roadshow volt Nagybajomba Az Aludj máskor! 24 órás középiskolai versenyhez csatlakozva, Önkéntes Roadshowt rendezett a Somogy Megyei Önkéntes Centrum én Nagybajomban. A látogatók helyben, játékos formában ismerkedhettek az önkéntességgel. Az Önkéntes Centrum sátra reggel 10 órától este 7 óráig várta az érdeklődőket Nagybajomban, a Sportcsarnok előtti téren ben, az Önkéntesség Európai Évében az interaktív roadshow célja, hogy a látogatók a helyben végezhető kreatív tevékenység révén, játékos formában ismerkedjenek meg az önkéntességgel. Az Önkéntes Roadshow országszerte nagysikerű fesztiválokon és rendezvényeken bukkan fel. Az Önkéntes Naptár képeiből kiállítás várta az érdeklődőket. Gyógynövénnyel töltött illatpárna-varrás, babakészítés, és jelvénynyomás is szerepelt a programokban. Továbbá rajzolhattak a résztvevők képeslapot az önkéntességről is, amit elküldhettek barátaiknak, próbára tehették tudásukat az önkéntesség-totón, üzenhettek zsebes paravánon, illetve videó felvételen keresztül ismerőseiknek és az interneten böngészőknek. A Somogy megyei állomáson az Önkéntes Centrum és a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete adott feladatot a 24 órás vetélkedőn résztvevő 12 csapat játékosainak. Kaposfői Sport és Kulturális Egyesület szüreti felvonulást és bált szervezett, október 1-én Négy lovaskocsi, számos lovas kíséretében vonultak a beöltözött szüreti ünneplők körbe a hétvégén, Kaposfőn. Közben három helyen is díszes megállónál mondott köszöntőt a kisbíró. Természetesen a szüret ünnepéhez hozzátartozik a bál is, amelyen a Csordás- Bekker duó remek hangulatot teremtett, amely hajnalig tartott. A Kaposfői Sport és Kulturális Egyesület által szervezett program a LEADER pályázat támogatásából valósult meg. A bált kísérő szórakoztató műsorok, emlékezetes élményekkel gazdagodhat minden korosztály. Olvasni: A Kormány augusztus 31-én elfogadta, szeptember 28-án megerősítette a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját. Így használják a médiát a magyar gyerekek! Matolcsi Zsuzsa: Kinek a dolga a társadalmi érzékenységre nevelés?

6 Önkéntesség arcai filmfesztivál Az ÖNKÉNTESSÉG kapcsán programot szervezni azért jó, mert egyszerre nagyon személyes és egyszerre nagyon közösségi a téma, így bárkinek, aki valaha volt önkéntes vagy fogadószervezet van mit mondania róla! A meghatározása szerint:. olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül ( ). Sokáig nem intézményesült, de amióta van törvény (2005. évi LXXXVIII. Törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt), azóta mindenki számára sokkal egyszerűbb, van közös nevező! Az Önkéntesség maga a változatosság, vagy mi szeretnénk kihozni magunkból a sokszínűséget, netán a feladat jelent kihívást? Akármelyik oldalról közelítjük meg az önkéntességet, motiváció szempontjából a jó érzés élménye az egyik legfontosabb érv, amitől önkéntességre adjuk a fejünket itthon is és egyre többen külföldön is. Fontossá vált, hogy segítsünk másoknak és az is lényeges szempont, hogy közben szakmai tudásunk is gyarapszik és nem mellékesen saját tudásunkkal gyarapítunk másokat! A Tigáz fotópályázat kampányát, amelyet szeptember 15. és október 30. közötti időtartamra hirdette meg az ÖNKÉNTESSÉG témakörében. A pályázatra amatőr és hivatásos fotósok pályázatait is várjuk, önkéntes szerveződések vagy egyéni vállalások nyomán megvalósított építő, szépítő, segítő, teremtő munkákról készült fotókkal, amelyek egy hazai önkéntes akció során készültek, és pozitív üzenetet közvetítve bemutatják az önkéntesek keze nyomán elért eredményeket, a munka folyamatát, továbbá hangsúlyozzák annak jelentőségét az adott közösség, környezet vonatkozásában. A fotópályázat részleteiről a oldalon tájékozódhatnak, illetve jelentkezhetnek az érdeklődők. Programajánló: A kaposvári Megyei és Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önöket október 3-án órára a könyvtár kamaratermébe a "Korlátok nélkül..." című kiállítás megnyitójára. A kiállítást megnyitja Oláh Lajosné, Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere. A kiállításon a Megyei és Városi Könyvtár, a Kapos Art, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, a Vadvirág Alapítvány és az Esélyek Háza mutatkozik be tablókon, tárlókban. A belépés díjtalan. A kiállítás október 31-ig tekinthető meg a könyvtár kamaratermében. Aktuális pályázatok: Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében TÁMOP Jogosultak köre: nonprofit szervezet államháztartáson belül nonprofit szervezet államháztartáson kívül Konkrétan: az I/2000. (I.14.) NKÖM rendelet hatálya alá tartozó kulturális intézmények vagy fenntartóik Támogatás összege: Legalább 5 millió Ft, legfeljebb 30 millió Ft. Támogatás mértéke: 100% Benyújtás ideje: júliustól 2013-ig. Letölthető: hu/tamop 3_2_12 Kulturalis_szakemberek_tovabbkepzese_a_szolgaltatasfejlesztes_erdekeben?gclid=CLXMjdHv_ KoCFQtZmAodkVByzQ Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés Kiíró: Ökotárs Alapítvány Határidő: Tárgymutató: civil érdekérvényesítés, közösségfejlesztés Pályázhat: Magyarországon bejegyzett, tevékenységüket vidéken is kifejtő civil szervezetek Letölthető: ndocument

7 Pályázati felhívás az Európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alapból a helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához Kiíró: Vidékfejlesztési Minisztérium Határidő: Tárgymutató: helyi vidékfejlesztési stratégiák, LEADER Pályázhat: az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény által meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen, a célterületben meghatározott településen. Letöltés: ndocument Örökség serleg Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány Határidő: Tárgymutató: díj, Örökség serleg Pályázhat: ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek és iskolák Letölthető: ndocument Nyomtatott, rendszeres időközönként megjelentetett tájékoztató kiadvány (újság) kiadásának támogatása / MKK Kiíró: Magyar Kultúra Kiadó Határidő: Folyamatos Érvényes: Tárgymutató: újság kiadásának támogatása / MKK-0214 Pályázhat: önkormányzatok, művelődési házak, intézmények, társadalmi szervezetek, alapítványok, civil szervezetek Letölthető: ndocument DDOP-2.1.1/I-11 - Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Beadási határidő: Forrás: ERFA és a Magyar Köztársaság költségvetése Pályázati felhívás elérhetősége: DDOP F - Regionális civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Beadási határidő: Forrás: ERFA és a Magyar Köztársaság költségvetése Pályázati felhívás elérhetősége: Kedves Civil Vezetők! Ismét elérkezett az idő hogy az adóhatóság (NAV) felé igazoljuk: jogosultak vagyunk a felajánlott SZJA1%-os összeg lehívására. Mindenekelőtt a szervezetünk postaládáját kell figyelni, ugyanis az adóhatóság elkezdte kipostázni azokat a leveleket, amelyekben tájékoztat a felajánlott összeg nagyságáról, és a kiutaláshoz nélkülözhetetlen teendőkről. A levél kézhezvételét követő 30 napon belül kell nyilatkoznunk szervezetünk jogosultságáról, azaz a 1137A számú adatlapot kitöltve postai úton, személyesen vagy elektronikus úton el kell juttatnunk az adóhatóságnak.

8 Amennyiben az előző években sikeresen igazoltuk az adóhatóságnak, hogy a törvényi feltételek fennállnak, vagyis részünkre a rendelkező évet megelőzően az állami adóhatóság utalt ki felajánlott összeget, akkor ez esetben kizárólag a 1137A jelű nyomtatványt kell kitölteni és beküldeni. Azonban ha első alkalommal töltünk ki. 37A nyomtatványt akkor az adóhatóság felé a létesítő okirat másolatát és a nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági végzés másolatát is el kell juttatni a 1137A nyomtatvánnyal együtt. A 1137A jelű adatlap letölthető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu). Ha a szervezetünk rendelkezik kiemelkedő közhasznúsági fokozattal, a felajánlott összeg kiutalásának ideje meggyorsítható szintén a 1137A nyomtatványon szereplő megfelelő mező kitöltésével (01-es lap 11. pontjában). Tíz történet, egy cél - Fiatalok az önkéntességről Fiatalok, tettre készek és szívesen segítenek másoknak. Mintegy másfélezer európai önkéntes látogatott el a héten az Európai Parlamentbe, ahol vasárnapig tart az Európai Ifjúsági Fórum nagyszabású eseménye az önkéntesség népszerűsítéséért. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy önkéntesnek lenni az egyén és a közösség számára is hasznos tevékenység az önkéntesség európai éve az Európai Unióban, így az esemény még inkább aktuálisabb. Néhány önkéntest személyes motivációjáról, eddigi tapasztalatairól kérdezték. Bővebben: A Somogy Ifjúságáért Egyesület, az NCA CIV- 11- C pályázat felhívására pályázatot nyújtott be, Somogyi civil híradó címmel. A pályázat keretén belül vállaltuk, hogy a Civil Híradó rendszeresen megjelenő hírlevelünket tematikus oldallal - a civil szférát érintő aktualitásokkal, tudnivalókkal - egészítjük ki, továbbá 800 db hírlevél készítése papír formátumban. Szeptember havi témánk: Az önkéntesség Mi az önkéntesség? olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében. Az önkéntesség mindenképpen sokszínű tevékenység, amelyet éppen színessége okán nehéz kategóriákba sorolni. Két csoport azonban mégis elkülöníthető egymástól: az új típusú önkéntesség elsősorban tudás megszerzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, az önismeret fejlesztésére szolgáló tevékenység, míg a régi típusba azokat a tevékenységeket soroljuk, amelyek a hagyományos polgári értékekhez, szolidaritáshoz, családi indíttatáshoz, esetleg vallásos háttérhez köthetők. Jogi háttér: A törvénynek (2005. évi LXXXVIII. Törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt)) köszönhetően megkerülhetetlen témává vált az önkéntesség. A törvény a mellett, hogy jogi értelemben vett státuszt adott az önkénteseknek, számos anomáliát megszüntetett (pl. az önkénteseknek nyújtott költségtérítés adó és járulékmentessége) és általa széles körben vált ismertté és elfogadottá az önkéntes tevékenység haszna a társadalom és az egyének szintjén. Miért fontos az Önkéntes Tevékenység? *** Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével. Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hatterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív változáshoz. Az önkéntesek hozzájárulnak az EU politikák, mint például a társadalmi beilleszkedési politika vagy a fejlesztési támogatás, megvalósításához. Az önkéntes tevékenység hathatos eszköze lehet az aktív és felelősségteljes európai állampolgárság megteremtésének, ami az európai ideák és értékek - mint a demokrácia, szolidaritás és részvétel központi eleme. A megosztott társadalmak kibékítésének és kapcsolatuk helyreállításának forrása. Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek

9 gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett munkahelyhez. Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt és ezért az Európai Unió által hirdetett életen át tartó tanulás fontos eszköze. Az önkéntes tevékenység GDP-hez való hozzájárulása a gazdasági érteket és a gazdasági tevékenység egészéből való részesedését tekintve igen jelentős, ezért fontos, hogy megjelenjen a nemzeti statisztikai hivatalok által publikált kimutatásokban. Az önkéntes tevékenység valamint az üzleti világ, a közhivatalok és az önkéntes központok között létrejövő innovatív partnerség egyik módja a vállalatok társadalmi felelősség vállalásának kialakításának. Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre adott válaszok megtalálásában. Az önkéntesek hozzájárulnak a szolgáltatások mennyiségi és minőségi javulásához, és további szolgáltatásokat és ezen az úton továbbhaladva új munkalehetőségeket hoznak létre. Felhasznált irodalom: *Czike Klára - Bartal Anna Mária: Önkéntesek és nonprofit szervezetek az önkéntes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában, Acta Civitalis 2005 és Czike Klára - Kuti Éva: Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek; Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, Önkéntes Központ Alapítvány, 2005 ** Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 KSH *** Kiáltvány az Európai Önkéntes Tevékenységről, Európai Önkéntes Központ (Centre Europeen du Volontariat, CEV), 2006 Bemutatkozik a Megyei Önkéntes Centrum 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Ennek jegyében megalakult Somogy megyében is az Önkéntes Centrum, melynek kapcsán Kaposváron és hét vidéki városban jöttek létre irodák, melynek feladata az önkéntesség népszerűsítése, valamint különböző, önkéntességet népszerűsítő rendezvények szervezése és ilyeneken való részvétel. Mivel nekünk eléggé egybeesik az Önkéntesség Éve, valamint az Önkéntes Centrum feladatai, így lehet azt mondani, hogy minden rendezvényünk kapcsolódik a 2011-es esztendő európai célkitűzéséhez. Az egyik legsikeresebb programunk ebben az évben az Esélynap volt, amelyen sok más civil szervezettel együtt vettünk részt a kaposvári Kossuth téren és a Fő utcán nem is az adott nap miatt volt sikeres, hanem az ott szerzett tapasztalatok és az ott kapott ötletek miatt. Önkénteseink saját maguk terveztek programokat, amelyek közül többet meg szeretnénk valósítani a jövőben. Az Önkéntes Centrum első fél éve után a megyei adatbázisban körülbelül 250 regisztrált önkéntes szerepel, és csaknem 50 fogadószervezet. Utóbbiakat nehezebb megszólítani, így az elkövetkező hetek-hónapok egyik legfontosabb feladata új szervezeteket megnyerni az önkéntesek fogadásának céljára. Október 17-től megkezdődnek az önkéntességgel kapcsolatos képzések Somogyban is. Ezeken a jelenlegi és leendő önkénteseknek, valamint a fogadó-szervezeteknek tartunk felkészítést. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az önkéntes-törvénnyel, tisztában legyenek kötelezettségeikkel és jogaikkal, valamint tudják, hogy milyen tevékenységekben és milyen szervezeteknél vehetnek részt önkéntes munka keretében. Első körben a fiatalabbakat próbáljuk megszólítani, de már az első napon is várjuk a lehetséges fogadószervezeteket is, hiszen mint már fentebb említettük, közülük is minél többet szeretnénk bevonni a programba. Boldiszár Szilvia Önkéntes projekteket támogatott a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Önkéntes projekteket támogatott a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt: pályázatának nyertesei között iskolakert program, láthatatlan teaház és fiatalkorúak börtönében folyó csoportfoglalkozás is szerepel. A kiválasztott projektek között található egyebek mellett a hencidai bázisiskola, ahol iskolakert programot indítanak. A rászoruló családok gyermekei a program segítségével megtapasztalhatják, hogy ők maguk is tehetnek helyzetük javítására kertjeik gondozásával. Önkéntesek ötletei alapján valósul meg a miskolci láthatatlan teaház, a salgótarjáni vöröskeresztes filmklub, a nagykanizsai drogmegelőzési szolgálat és a tököli fiatalkorúak börtönében folyó csoportfoglalkozás-sorozat. Emellett több egészségnap, képzés és tábor is támogatást nyert. A harminchat nyertes pályázó összesen ötmillió forintból valósíthatja meg elképzeléseit december 4-ig. Maximum 200 ezer forintra pályázhattak ifjúsági önkéntes csoportok, bázisiskolák és bázisovik önkéntes képviselői a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által meghirdetett Innovációs Alap felhívására. Az elbírálásnál kiemelten fontos volt, hogy milyen mértékben innovatív a program és mennyire vesznek részt az önkéntesek a program megvalósításában. Forrás:

10 Ki lesz az év önkéntese? Október 31-ig lehet pályázni az Önkéntességért díjra Az önkéntes munka és a társadalmi felelősség jelentőségét egyre többen ismerik fel, így hazánkban is évről-évre számos vállalat és magánszemély csatlakozik olyan programokhoz, amelyek által szűkebb illetve tágabb környezetének segíthet. Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) az Önkéntesség Európai Évében is meghirdeti Önkéntességért Díj pályázatát, amelynek támogatója idén is a Budapest Bank, Az év vállalati önkéntes programja díj két évvel ezelőtti nyertese. Az Önkéntesség Európai Éve keretében minden eddiginél nagyobb figyelem fordul az önkéntesek által elvégzett tevékenységekre. Az idei év egyik fontos célkitűzése a figyelemfelhíváson és az önkéntesen végzett tevékenység népszerűsítésén túl az ilyen jellegű teljesítmények díjazása annak érdekében, hogy megfelelő elismerést kapjanak azok, akik önkéntesen végzett tevékenységükkel, vagy önkéntesek bevonása által jó példával járnak elöl, és sokat tesznek a közjó érdekében. A pályázati kiírás és az adatlapok elérhetőek az ÖKA honlapján oldalon, az Önkéntességért Díj menüpont alatt. A jelöléseket és pályázatokat október 31-ig várjuk, postán a 1053 Budapest, Múzeum krt I/17. vagy a címre Önkéntességért Díj jelölés jeligére. Az alábbi négy kategóriában nyújthatóak be pályázatok: I. Az év önkéntese (magánszemélyeknek) II. Az év önkéntes programja (civil szervezeteknek és közintézményeknek) III. Az év vállalati önkéntes programja (cégeknek) IV. A Budapest Bank Esélyegyenlőségért különdíja magánszemélyek részére. Szeptemberben alakult civil szervezetek: "Ezüstkapocs Közhasznú Alapítvány"- Marcali, Balatoni Értékőrző Egyesület- Siófok, Csurgói Kézilabda Utánpótlásnevelő Közhasznú Alapítvány - Csurgó, Dalmata Fajtamentő Közhasznú Egyesület- Siófok, Futó és Szabadidősport Egyesület Kaposvár- Kaposvár, Geszti Szilárd Alapítvány- Kaposvár, Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület-Kaposvár, Kaposvári Társadalmi Összefogás a Kamaszok Jólétéért Egyesület- Kaposvár, Mosdósi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Mosdós. Munkájukhoz sok sikert kívánunk! A CISZOK szolgáltatásai a megyében működő civil szervezetek részére: Fénymásolási, nyomtatási, szkennelési lehetőség civil szervezetek részére. Pénzügyi, szervezetalapítási és egyéb jogi, valamint pályázatkészítési tanácsadás (előzetes bejelentkezés alapján) Civil könyvtár működtetése: helyben használati lehetőséggel. Aktuális pályázati lehetőségekről, helyi és országos rendezvényekről folyamatos információszolgáltatás es levelezőlistán keresztül. CISZOK honlapján híranyagok közzététele. Számítógép, fax, spirálozógép, vágógép használata, Projektor bérbeadása. Civil szolgáltatások: tanácsadás, képzések, internet használat biztosítása. Képzések, konferenciák, fórumok szervezése Civil Híradó című információs hírlevél szerkesztése és eljuttatása a civil szervezetek részére Kérjük, járuljon hozzá kiadványunk szerkesztéséhez, ötletével, információival, javaslataival gazdagítsa annak tartalmát. A következő szám lapzárta: október 30. Véleményét és észrevételét a következő címre várjuk:

11 Kiadja: Somogy Ifjúságáért Egyesület Felelős szerkesztő: Udvaros Renáta Cím: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Telefon: Fax: 82/

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel.

Somogy Ifjúságáért Egyesület. Kedves Olvasó! Székhely: 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8-10. Iroda: 7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 27. Tel. C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 1. a u g u s z t u s 2 8. Somogy

Részletesebben

Információk az önkéntes munkáról

Információk az önkéntes munkáról Információk az önkéntes munkáról 2011. november 15. Összeállította az MKE elnökség felkérése alapján Fehér Miklós főtitkár Adalékok az önkéntes munkavégzésről, az önkéntesség lehetőségeiről a könyvtárakban

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó

C i v i l H í r a d ó C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 2. m á r c i u s 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 5. j a n u á r 3 0. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT CIVIL HÁZ 2005. VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Célja a

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 4. n o v e m b e r 2 8. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15.

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15. Hírlevél XV. évfolyam 193. szám 2010. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010.

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben