Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető"

Átírás

1 Elméleti bevezető

2

3 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek? Mit értünk napjainkban önkéntesség alatt? Vajon honnan és kitől kaphat valaki ihletet ahhoz, hogy önkéntesként próbálja ki magát? Elegendő motiváció-e egy magyar fiatalnak az, hogy mások számára hasznos munkát végez, vagy kell ennél valami több? Mennyire kapcsolódik össze az önkéntesség és a nemzetköziség fogalma? Azért elindul-e valaki külföldre, hogy önkéntes legyen, vagy azért lesz valaki önkéntes, hogy külföldre mehessen? Kinek állhat érdekében az, hogy a fiatalokat hazai/nemzetközi önkéntes munkára bírja? A fejezet témája az önkéntesség, amiről már sokan, sokféle kutatást végeztek, tanulmányt készítettek, hangoztatták az önkéntesség előnyeit, vizsgálták az önkéntesek motivációját, törvényt hoztak, konferenciákat hívtak össze, hazai és európai szinten is különböző alapokat hoztak létre annak érdekében, hogy az önkéntesség ügyét előmozdítsák de vajon hol tartunk most? Több száz önkéntes elmondása alapján megállapítható, hogy a fent leírt motivációs háttér tipikus (de természetesen nem általánosítható). Tehát az önkéntes tevékenységre vállalkozás nem egyetlen okra / motivációra vezethető vissza, hanem egy annál sokkal összetettebb motivációs háttérre, valamint, hogy a másokon való segítés szándéka az önkéntes szolgálat megkezdése előtt nem feltétlenül a leghangsúlyosabb. A már említett EVS program fontos eleme, hogy az önkéntes szolgálat nem kerül az önkéntes pénzébe, azaz a programban való részvétel az önkéntes számára ingyenes. A program biztosítja az önkéntes alapvető megélhetését: a szállását, az étkezését, a zsebpénzét, az utazási költsegeit, a nyelvtanulását és a biztosítását. Ez a magyar önkéntesek többségének számára különösen vonzóvá teszi a programban való részvételt. Ennél a pontnál érdemes egy pillanatra belegondolni abba, hogy amikor ma Magyarországon valaki meghallja az önkéntesség, szót, vajon tisztában van-e vele, hogy ez nem feltétlenül jelent ingyenmunkát. Számos álláskeresőknek szóló börzén, illetve fiataloknak szóló rendezvényen (fesztiválokon, nyitott napokon) az tapasztalható, hogy amint a fiatalok meghallják az önkéntes kifejezést, I1/3

4 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv jelentős hányaduk nem kérdez többet. Mivel rögtön az jut az eszükbe, hogy ingyen kellene dolgozniuk, még meghallgatni sem hajlandóak, hogy valójában az önkéntesség mit is takar. Az elmúlt egy-két évben különösen hangsúlyos kérdéssé vált az önkéntesség után érdeklődők körében az, hogy hol éri ez meg nekem?. (Érdekes kutatást lehetne készíteni arról, hogy a pénzügyi / gazdasági válságnak mekkora szerepe van ebben ) Ezek után hazai vizekre evezünk, és megvizsgáljuk a évi LXXXVIII., a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerepét a fiatalok önkéntes tevékenysége szempontjából. I1/4

5 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az önkéntesség fogalma* Az önkéntesség fogalmának sokféle megfogalmazása létezik, és fontos hangsúlyozni azt is, hogy a fogalom értelmezése jelentősen eltérhet aszerint, hogy azt milyen kultúrájú, történelmi hátterű, vallású, politikai beállítottságú ember szemszögéből nézzük. Egy viszonylag régi 2001-ben, az önkéntesség nemzetközi éve alkalmából született ENSZ dekrétum a következő kritériumokat állapítja meg az önkéntes tevékenységgel összefüggésben: Az egyén belső indíttatásból, szabad akaratából végzi az adott tevékenységet, az nem lehet kötelező jellegű. Önkéntes munkát nem anyagi ellenszolgáltatásért vállal valaki, de a kiadások megtérítése vagy jelképes fizetség megengedhető. A tevékenységet elsősorban nem a pénzszerzés, illetve a megélhetés biztosítása motiválja. A tevékenységnek más személy vagy a társadalom hasznára kell elsősorban irányulnia, bár köztudott, hogy az önkéntes munka jelentős haszonnal jár az önkéntes személyére nézve is. Az önkéntes szó angol megfelelője (voluntary) a latin volontas szóból ered, amely rokon értelmű a szabad akarattal, a személyes döntéssel és a választás lehetőségével. Az önkéntesen végzett tevékenység tehát azt jelenti, hogy készek vagyunk munkánkat, tudásunkat és jó szándékunkat különböző célok szolgálatába állítani. A kiadások megtérítésén túl több önkéntes programba egyéb (nem anyagi jellegű) ösztönzőket is beépítenek (ahogy a későbbi példákból ez majd látható lesz). Ennek ellenére a fenti kritériumoknak ezek a programok is megfelelnek, így egyenrangúnak tekinthetők az önkéntes tevékenységek között. * A cím alá tartozó szövegrész az Összefoglaló dokumentum az ENSZ közgyűléséről (2000. február 10.) Berencz Mercedes-Mokos Béla: EVS Kalandra fel! Bartal Anna Mária: Önkéntesek és nem-önkéntesek jellemzői a évi európai érték vizsgálat tükrében című dokumentumok részleges módosításával, szerkesztésével került átvételre. I1/5

6 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Létezik olyan elmélet is, amely szerint az önkéntes tevékenységnek az eddig leírt feltételeken túl szervezett keretek között kell megvalósulnia. Általánosságban véve ez a kritérium nem elsődleges fontosságú, de mivel a fejezetben bemutatott példák egytől-egyik szervezett keretek között megvalósuló önkéntes programokból származnak, ezt a jellemzőt is érdemes figyelembe venni a fejezet olvasása során. Szervezett keretek között valósulnak meg például a korábban már említett EVS programban támogatott projektek is, és a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szintén éppen azt a célt szolgálja, hogy ezen kereteket megteremtse. De mit is jelent az, hogy az önkéntes munkának más személy vagy a társadalom hasznára kell válnia? Miért kell ezt külön kiemelni? Azzal, hogy egy másik embernek ellenszolgáltatás nélkül segítünk, miért nem egyértelmű, hogy önkéntes munkát végzünk? Az önkéntes törvény például erre nagyon egyértelmű választ ad. Azzal, hogy rokonunknak vagy ismerősünknek szabadidőnkben segítünk, még nem feltétlenül végeztünk a társadalom számára hasznos, azaz közérdekű munkát. A közérdek tehát valahol ott kezdődik, amikor szűk környezetünkből kilépve (vérségi és szoros baráti / párkapcsolati kötelékeinken túl) személyes felelősséget érzünk mások iránt, és ezt nemcsak gondolati, hanem gyakorlati szinten is képesek vagyunk demonstrálni. I1/6

7 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az egyén * Az ENSZ dekrétum is megemlíti, hogy az önkéntes munka, jelentős haszonnal jár az önkéntes személyére nézve is. A fogalom meghatározása kapcsán érdemes ennek külön nyomatékot adni. A fiatalok szempontjából különösen fontos kiemelni azt a tényt, hogy az önkéntes munkának kimutatható képesség- és kompetenciafejlesztő hatása van. (Az EVS-nél látni fogjuk, hogy ennek igazolására milyen eszközöket fejlesztettek ki.) Ez a személyes fejlődés segítheti a fiatalokat pl. akár a pályaválasztás, akár az álláskeresés során. Az önkéntes munka tehát jóval több annál, mint másokon segíteni. Fontos lépcsőfok a felnőtté válás folyamatában, a munka világában is elismerhető munkatapasztalatot adhat. Ha ilyen szemmel tekintünk az önkéntes tevékenységre, sokkal inkább tekinthető befektetésnek a fiatal részéről, mintsem áldozatnak. Egy olyan újfajta tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget jelent, amelyben a fiatalok kipróbálhatnak különféle társadalmi szerepeket, megtanulhatják, hogyan hozzanak döntéseket, oldjanak meg problémákat, munkakultúrát tanulhatnak, tesztelhetik vezetői képességeiket. A személyes fejlődés szempontjából nagyon fontos, hogy megerősödik a saját tetteikért való felelősségvállalásuk, nem utolsósorban pedig jelentős kapcsolati tőkére tehetnek szert. Több szerző mutatta ki, hogy a weberi hatalomfajtákon (gazdasági, szimbolikus, politikai) kívül létezik egy negyedik is, a társadalmi hatalom, amelyet az egyének személyes kapcsolati hálói testesítenek meg. Ezt nevezzük társadalmi tőkének. Minél több kapcsolódása van az egyénnek a társadalom hálózataival, annál jobb az életminősége, annál könnyebben kapcsolódik a munka világához is. * A cím alá tartozó szövegrész az Összefoglaló dokumentum az ENSZ közgyűléséről (2000. február 10.) Berencz Mercedes, Lehotzky Zsuzsanna (2005): Demokrácia és Állampolgárság- A közösségi tevékenységből való tanulás, szemelvények és módszertani segédletek Czike Klára (2005) Az önkéntes tevékenységek támogató szerepe a fiatalok munkanélküliségének csökkentésében (kézirat) című dokumentumok részleges módosításával, szerkesztésével került átvételre. I1/7

8 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Összességében leszögezhetjük: A fiatalok önkéntessége híd szerepet tölthet be a formális oktatás és a fizetett munka között. Az önkéntes tevékenység fontos része lehet a fiatalok szakmai önéletrajzának, az élethosszig tartó tanulási folyamatnak, olyan kapcsolati tőkét jelenthet, amely lehetővé teszi a munka világába való beilleszkedést. Az önkéntesség egyszerre kínálja a személyes fejlődés lehetőségét, a társadalmi tudatosság elsajátítását, a konkrét munkatapasztalatot és a készségek közvetlen fejlesztését. A szervezett keret, az egyértelmű határok biztonságot adnak a fiataloknak. Az önkéntes munka nem jelent végleges elköteleződést, így lehetőséget ad a próbálkozásra, az érdeklődési területek felfedezésére, a személyiség alaposabb megismerésére. Mindezt a munkaerő-piacon fizetendő tanulópénz nélkül. Tulajdonképpen a társadalmi, közösségi hasznosság szempontjából mindegy, hogy valaki milyen motivációval vált önkéntessé, munkájával közössége fejlődését segíti elő, valamint a tudatos, felelős, aktív állampolgárok sorát gazdagítja. Mindezek ellenére elmondható, hogy a fiatalok körében általánosságban nem számít menő dolognak az önkentesség. (Kivételt képeznek ez alól a nagy horderejű sport-, illetve kulturális rendezvényeken való közreműködések, valamint a különböző egyházak kötelékében végzett tevékenységek.) Sokkal inkabb csodabogárnak számít az, aki szabadidejét mások javára fordítja. Menővé akkor lehet ezzel válni, ha valaki külföldön próbálkozik. Akkor már jobban érthető, hogy pl. kalandvágyból nekivág egy nem éppen jövedelmező tevékenységnek. Mind a szülők, mind a fiatalok összességében kevés és sokszor téves információval rendelkeznek az önkéntesség mibenlétéről, az abban rejlő lehetőségekről, aminek megváltoztatása össztársadalmi érdekünk. I1/8

9 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az állam * Ami hasznos az egyénnek, az hasznos lehet az államnak is. Hiszen melyik ország ne szeretné csökkenteni a fiatal munkanélküliek számát? Hol ne lenne szükség olyan fiatalokra, akik felelősnek érzik magukat szűkebb és tágabb környezetükért, akik aktívan részt vesznek társadalmuk életében, véleményüknek képesek hangot adni, képesek tenni ötleteik megvalósításáért, kezdeményezők, csapatjátékosok Csupán néhány azok közül a képességek közül, amelyek fejlesztéséhez az önkéntes munkavégzés és itt elsősorban a hosszabb távú szolgálati időkre gondoljunk hozzásegíti a fiatalokat. A társadalmi részvételt régóta a jó irányítás / kormányzás és a fejlődés lényeges alkotóelemének tartják. Az önkéntesség az egyik kulcsterület, amelyen keresztül kifejezésre juthat az állampolgári elkötelezettség, az állampolgárok közötti bizalom és kölcsönösség. Az állampolgárok e munkán keresztül hozzájárulhatnak a saját életükben, illetve a társadalmi életben bekövetkező változásokhoz. Egyetlen demokrácia sem tud jól működni, amelynek állampolgárai teljes egészében hiányában vannak az eddigiekben felsorolt képességeknek, magatartásformáknak. Mindezeken túl az önkéntesség hozzájárul a társadalmi kohézió és stabilitás erősítéséhez is. Ahol magas a részvétel egy adott terület társadalmi mozgalmaiban vagy az önkéntes tevékenységekben, ott más gazdasági, társadalmi mutatók is jobbnak bizonyulnak. Az ENSZ közgyűlése által kiadott közlemény szerint (2000. február 10.) az önkéntesség hozzájárul a társadalmi integrációhoz, a szegénység csökkentéséhez * A cím alá tartozó szövegrész az Összefoglaló dokumentum az ENSZ közgyűléséről (2000. február 10.) Czike Klára- Bartal Anna Mária (2004): Nonprofit szervezetek és önkéntesek- új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi (zárótanulmány) Czike Klára-Kuti Éva Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek-gyorsjelentés a 2004-es év eredményeiről című dokumentumok részleges módosításával, szerkesztésével került átvételre. I1/9

10 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv és a teljes foglalkoztatottsághoz. Ennek bizonyítására az alábbi érveket sorolták fel: az önkéntesség gazdasági szempontból is jelentős hozzájárulást jelent a társadalomnak. Abban a néhány országban, ahol az önkéntességről empirikus vizsgálat készült, az önkéntes munka részesedése a GDP-nek mintegy 8-14%-át tette ki.* Ha számszerűsíteni akarnánk, hogy egy év alatt összesen hány munkaórát dolgoztak önkéntesként magyar, illetve hazánkban tartózkodó külföldi fiatalok szervezett keretek között különböző civil szervezeteknél, kiderülne, hogy pontosan hány főállású, fizetett munkaerőt takarított meg magának a magyar állam/társadalom. Nem érdemes összehasonlításba kezdeni arról, hogy az önkéntes munka hatékonysága vajon megegyezik-e a fizetett munkáéval. Azt is nehéz mérni, hogy egy önkéntes mekkora szakértelemmel lát el bizonyos feladatokat. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a magyar civil szervezetek túlnyomó részében az önkéntesek olyan feladatokat látnak el, amelyek az állam / társadalom számára hasznosak, ugyanakkor ezeket a munkákat rendes munkabérrel nem lenne lehetőség megfizetni. Az önkéntesekkel tehát pénzt lehet spórolni. Annak megértéséhez, hogy állami (sőt európai) szinten miért kap kiemelt figyelmet az önkéntesség, fontos megértenünk, hogy az önkéntesség - jelentős szellemi hozadékán túl - nagyon fontos gazdasági tényező is. Még a gazdagabb államok sem lennének képesek társadalmi problémáikat (sok esetben az állam feladatainak egy részét is) az állampolgárok, az önkéntes szervezetek bevonása nélkül megoldani. Megfigyelhető, hogy az önkéntesek előbb-utóbb megjelennek minden olyan területen, ahol az üzleti élet szereplőinek vagy az állam képviselőinek kivonulásával hiány keletkezett. Az önkéntesek régóta meghatározó szerepet játszanak a szociális szektorban, de olyan új szolgáltatások fejlesztésében is, amelyek fontos emberi szükségleteket elégítenek ki. Az önkéntesség tehát a szociális szolgáltatások terén jelentős költségcsökkentő megoldásként kínálkozik. * Összefoglaló dokumentum az ENSZ közgyűléséről (2000. február 10.) I1/10

11 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető De tévedés lenne azt hinni, hogy nem kerül semmibe. Az önkéntesek foglalkoztatása hatékony infrastruktúrát igényel mind nemzeti, mind helyi szinten, mert ez teszi lehetővé a hatékony munkavégzést: a feladatok, a megfelelő szervezetek és a részt vevő önkéntesek összekapcsolását, a különböző támogatási lehetőségek megtalálását, az adminisztrációs ügyintézést. A mindenkori kormányok feladata, hogy elegendő pénzügyi támogatást adjanak erre az infrastruktúrára, valamint biztosítaniuk kell az ehhez szükséges jogi és költségvetési kereteket. Egy, a témáról szóló tanulmány szerint ott, ahol a civil társadalom erős márpedig ennek alapja mindig is az önkéntes munkán nyugodott, az állampolgárok elköteleződnek a közügyek mellett, jobban bíznak egymás cselekedeteinek tisztességében és abban, hogy kölcsönösen betartják a törvényeket, illetve a vezetők is tisztességesebbek, hajlandóbbak politikai ellenfeleikkel kompromisszumokat kötni. Az állampolgároknak és a vezetőknek azonos jogai és kötelezettségei vannak. A közösség értékei közé tartozik szolidaritás, az együttműködés és az őszinteség. A különböző önkéntes tevékenységekben való részvétel esélyt kínálhat a társadalom perifériájára szorult különféle embereknek akár a fiataloknak a bekapcsolódásra, az integrációra, tehát az önkéntes munka képes elérni a társadalom peremére szorultakat is. Például a fogyatékosok részvétele az önkéntes munkában megváltoztathatja azt a velük kapcsolatos, általános negatív sztereotípiát, hogy a fogyatékosok csupán a gondozás passzív fogadó alanyai lehetnek. Az önkéntesség a fiatalok számára lehetőséget nyújt az önfejlesztésre, az idősek számára pedig pozitív hatással lehet az aktív öregedés folyamatára, mert fenntartja és javítja a testi és szellemi kondíciójukat, és hozzásegíti a frissen nyugdíjba vonultakat egy olyan új életforma kialakításához, amelyben munkahelyük nélkül is hasznosnak érezhetik magukat. Ahol a civil társadalom gyenge, ott néhány ember hoz döntéseket fontos közügyekben, kevesek számára adatik meg, hogy a társadalmi folyamatokban aktívan részt vegyenek. Ilyenkor a közéletben, a politikában való részvétel magánérdekeken nyugszik, nem kollektív célok által vezérelt. A szociális vagy kulturális megmozdulásokon, eseményeken való részvétel minimális. A magán- I1/11

12 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv érdek szemben áll a közösségi célokkal. A korrupció elfogadott norma a politikusok körében. A törvényeket az emberek folyamatosan megszegik, de a mások törvénytelenségétől való félelmükben egyre szigorúbb szabályokat követelnek. Nem meglepő tehát, hogy a kormányzat ebben a helyzetben kevésbé hatékony, mint a fejlettebb civil társadalommal bíró országokban. Az egyén szempontjai között érintőlegesen már említettük, hogy az önkéntesség fontos szerepet játszhat a munkanélküliség csökkentésében, mert hozzájárul az állás nélkül maradottak munkaerőpiaci esélyeinek javításához. Az álláskeresőknek az önkéntesség önbizalmat adhat, kapcsolatokat a munkahelyek hálózatához, és lehetőséget bizonyos készségek / kompetenciák fejlesztésére. Gyakori, hogy az önkéntesek által ellátott feladat elvégzésére idővel új munkahely teremtődik. Mivel az önkéntes munka jellemzője, hogy gyorsan tud reagálni az új szükségletekre az olcsó és hatékony munkavégzés miatt, ha bebizonyosodik az ellátott feladat fontossága, az állam vagy a piac átveheti azt, és akár főállású tevékenység is válhat belőle. Többször lehet találkozni olyan esettel, mikor egy magyar önkéntest hosszú távú külföldi szolgálata után megtartottak, és a továbbiakban fizetett munkaerőként alkalmaztak. Az állam szempontjain túlmenően egyre több piaci szereplő, vállalat ismeri fel, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, tehát segíti az alkalmazottak sokoldalúbbá tételét, javítja a cég elfogadottságát dolgozói körében, növeli a vállalaton belüli munkamorált. Külön fejezet foglalkozik az önkéntes munkavégzés újfajta értelmezésének, az úgynevezett CSR (corporate social responsability, azaz vállalati társadalmi felelősségvállalás) elméleti hátterének bemutatásával. Ennek egyik formája, hogy egy cég dolgozói önkéntes alapon, közösen valamilyen társadalmilag hasznos tevékenységben vesznek részt (pl. kifestenek egy óvodát). A munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése, a vállalat erőforrásaira építve szervezetten történik. Létezik az önkéntességnek egy másik pozitív hozadéka is, amely szintén nem elhanyagolható politikai szempontból sem. A más kultúrájú emberekkel való együttműködés (és itt ne csak a külföldön töltött szolgálatra gondoljunk, bár I1/12

13 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető kétségkívül ez még erőteljesebb élményt ad), a közös munka, egymás különböző látásmódjának megértése mind-mind elfogadóbbá, nyitottabbá, rugalmasabbá teszik az önkéntes gondolkodását. Ennek igen jelentős szerepe van az idegengyűlölet, diszkrimináció visszaszorításában. E jelenségek mind nemzeti, mind európai szinten napjainkban az egyik legsúlyosabb hátráltató tényezői az egészséges, demokratikus légkör kialakulásának. Az eddig felsorolt értékek kialakulása, fejlődése azonban mit sem ér akkor, ha az önkéntes ezen képességeit nem tudatosítja magában, ha nincs tisztában azzal, hogy egy tanulási folyamat részese, amely hozzásegíti őt az életben való könnyebb eligazodáshoz, boldoguláshoz. Erre a témára a gyakorlatok leírásánál részletesebben is visszatérünk, most csak annyit érdemes megjegyezni, hogy a szervezett önkéntes programok egyik legfontosabb eleme ennek a tanulási folyamatnak a tudatosítása, legtöbbször valamely külső segítő (pl. mentor) közreműködésével. I1/13

14

15 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az önkéntesek motivációja, az önkéntesség fajtái* Hol, hogyan, milyen keretek között lehet ma valaki önkéntes? Ki lehet önkéntes? És ami talán a legfontosabb kérdés: mit lehet önkéntesként csinálni? Az alább bemutatott csoportosítás azzal a céllal készült, hogy áttekintsük: ha egy magyar fiatalnak megfordul a fejében az önkéntesség gondolata, milyen szempontokat érdemes végiggondolnia. Ezen felül persze az önkéntes tevékenységek csoportosítását még számtalan más nézőpont szerint is el lehet végezni, de ebben a fejezetben elsősorban a fiatalok önkéntes munkavégzéséhez kívánunk támpontokat adni. Önkéntes munkát lehet itthon és külföldön is végezni. Ha valaki külföldi önkéntességben gondolkodik, nagyon gyakran a mit csináljak? kérdés háttérbe szorul a hol? -lal szemben. Azaz először azt dönti el a fiatal, hogy milyen országba, mely nyelvterületre kíván eljutni, és csak ezután kezd el azon gondolkodni, hogy miért is akar elmenni és ott mivel szeretne foglalkozni. Joggal tehető fel a kérdés, hogy mennyire hatja át az efféle gondolkodásmódot a másokon való segítés igénye, lehet-e az ilyen indíttatásból kezdett szolgálatot valódi önkéntes tevékenységnek nevezni? Lehet-e valakiből jó önkéntes úgy is, hogy a tevékenység megkezdése előtt még nem annyira tudatosan akar a társadalom hasznára válni? A tapasztalatok azt mutatják, hogy lehet. Ha egy fiatal önkéntes nem olyan családi és iskolai háttérrel rendelkezik, ahol a mások segítése alapérték, és nem természetes számára, hogy a körülötte élők szabadidejük egy részét mások javára fordítják, úgy honnan is lehetne elvárni tőle, hogy teljes tudatossággal vágjon bele efféle tevékenységbe. Nagyon sokan az önkéntesség valódi ízére csak az * A cím alá tartozó szövegrész a Czike Klára- Bartal Anna Mária (2004): Nonprofit szervezetek és önkéntesek- új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi (zárótanulmány) Czike Klára-Kuti Éva Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek-gyorsjelentés a 2004-es év eredményeiről Czike Klára-Kuti Éva Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció című dokumentumok részleges módosításával, szerkesztésével került átvételre. I1/15

16 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv önkéntes tevékenység közben éreznek rá. Ekkor ismerik fel, hogy ők egy fejlődési folyamat részései, ami semmivel sem csökkenti annak a munkának az értékét, amelyet önkéntesként végeznek. Motiváció szempontjából tehát több, jól elkülöníthető csoportra lehet bontani az önkénteseket: régi és új típusú önkéntesekre, illetve úgynevezett vegyes típusúakra (utóbbiak átmenetet képeznek a régi és az új típus között). A régi típusú önkéntesség a városiasodással és a polgárosodás megjelenésével hozható összefüggésbe, jellemzően Amerikában, Nyugat- és Kelet-Európában találkozhatunk vele. Ezen önkéntesek fő tevékenységi köre az adományozás és a jótékonykodás. Elsősorban családdal, felnőtt gyerekkel rendelkező, középkorú vagy idősebb nők vágnak bele e tevékenységekbe. Közülük sokan vallási indíttatásból, szolidaritásból vagy más, személyesen fontosnak tartott érték mentén pl. a szegényeken való segítés szándékával - végeznek önkéntes munkát. Ez a fajta önkéntesség tehát olyan értékekhez kötődik, amelyek korábban jóval erősebben voltak jelen a társadalomban. Az új típusú önkéntesség esetében azonban már másfajta értékek megjelenésére figyelhetünk fel. Az új típusú önkéntes egy tudásalapú társadalomban él, ahol egyre nagyobb értéke van a szaktudásnak, a gyakorlati tapasztalatnak, valamint a sokat emlegetett élethosszig tartó tanulásnak. Ennek felismerése számos fiatalt késztet tehát arra, hogy valamifajta önkéntes munkavégzésbe kapcsolódjon be annak érdekében, hogy tapasztalatokat, kapcsolatokat szerezzen, hiszen enélkül nehéz megállnia a helyét a mai munkaerőpiacon. Motivációját tekintve ez a csoport érdekalapú, hiszen nem a jótékonyság polgári értékeken alapuló eszméje mozgatja. Az ebbe a csoportba tartozó fiatalt elsősorban a tudás vágya, a kreatív, innovatív munka (az otthontól távol eső szolgálat esetén az önállósodás igénye, illetve a kalandvágy) vonzza. A tevékenység felől közelítve ebbe a típusba tartozik minden önkéntes foglalatosság, amely valamilyen szakmai ismeretet igényel, illetve szaktudás / gyakorlat megszerzésére irányul, vagy amelynek nem elsősorban az embereken való segítés a célja. Fontos hangsúlyozni azonban azt, hogy még ha valaki új típusú motivációk mentén kezdte is meg az önkéntes szolgálatát, a tanulási folyamat során I1/16

17 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető kialakulhat, megerősödhet benne azon értékek iránti elkötelezettség, amelyek jellemzően a régi típusú önkéntesek számára fontosak. Életkor szerint az új típusú önkéntes általában 30 év alatti. Az alábbi táblázat egy 2004-es tanulmány eredménye, amikor a részvétel korhatára még 26 év volt óta azonban az az EVS-ben, az Európai Unió fiataloknak szóló önkéntes programjában 30 évre módosult a részvétel felső korhatára, és egyre több éves fiatal jelentkezik önkéntesnek. Az EVS önkéntesekre az új típusról elmondott állítások nagyon jellemzőek. Az alábbi táblázat világosan bemutatja a régi és új típusú önkéntes közti különbséget: Különbségek a régi és az új típusú önkéntesség képviselői között* Önkéntesség típusa Régi Új Korosztály 35 év felett év alatt Nem Inkább nők Nem jellemző Iskolai végzettség Magasabb végzettségűek Nem jellemző Családi állapot Házasok Egyedülálló, hajadon, nőtlen Gyermekek száma Gyermekesek (minél több gyermek, annál inkább ez a kategória) Gyermektelenek A régi típusú önkéntesség motivációinak tehát az alábbiak tekinthetők: szegényeken való segítés vallás, hit fontossága erkölcsi kötelesség közösséghez tartozás * Czike Klára Bartal Anna Mária: Nonprofit szervezetek és önkéntesek. Új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi. Zárótanulmány. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, I1/17

18 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Az új típusú önkéntesség motivációi pedig: tapasztalatszerzés kihívás, szakmai fejlődési lehetőség a szabadidő hasznos eltöltése új barátok szerzése Az úgynevezett vegyes típusú önkéntesekben a fenti motivációk vegyesen jelennek meg, azaz a másokon való segítés szándékához társulnak bizonyos egyéni érdekek is. A tapasztalatok szerint a fiatalok többségében ezen motivációk és értékek nem válnak teljesen külön, különböző tudatossági szinteken mindegyik fellelhető, és ebben rendkívül nagy szerepe van azoknak a segítőknek (mentoroknak, képzőknek), akik az önkéntesek tanulási folyamatának alakítói. Jellemző az is mint ahogy arról már korábban szó volt, hogy az önkéntes szolgálatban töltött idő előrehaladtával az egyes motivációk átalakulnak, formálódnak, és az egyéni érdekek mellett fokozatosan megjelenik a társadalmi felelősségvállalás csírája, amely az aktív állampolgárság felé vezető első lépcsőfoknak is tekinthető. Mivel többféle önkéntesség létezik, egyértelmű, hogy más módon kell toborozni és másfajta tevékenységekkel kell motiválni azokat, akik a szegényeken való segítést tekintik elsődleges célnak, mint azokat, akik a tapasztalatszerzés fontossaga miatt vállalnak önkéntes munkát. De mit is lehet pontosan csinálni? Magyarországon az önkéntes munka 3 fő területe a kultúra, az egyházak tevékenységei, illetve a sport- és szabadidős tevékenységek, de számos más területen is sokan teljesítenek szolgálatot, pl. az oktatás, a szociális ellátás, az egészségügy, a pihenés, a környezetvédelem, a kisebbségvédelem, a településfejlesztés területén vagy a közbiztonság védelmében működő nonprofit szervezeteknél.* * Czike Klára Kuti Éva: Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek. Budapest, Önkéntes Központ Alapítvány Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, I1/18

19 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az önkéntes tevékenység jellemző típusai: kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés; jótékonyság, mások segítése, ami jellemzően a civil társadalom szerveződéseinek keretében (egyesületekben, alapítványokban) valósul meg, bár az állami szektorban, a gazdasági szektorban és magánkezdeményezésként is gyakran előfordul; közösségi részvétel és állampolgári szerepvállalás, amelyben a társadalmi aktivitás, a bevonódás a lényeg, amikor az önkéntes saját erejével járul hozzá a környezete, a társadalom alakításához, és ezzel egyidejűleg a saját hasznosságtudata is jelentősen erősödik; közérdekű ügyek képviselete, társadalmi kampányok megszervezése, megvalósítása: helyi vagy szélesebb jelentőségű kérdésekben való szerepvállalások, közösségi érdekek érvényesítésére irányuló érdekegyeztetések, lobbizás, társadalmi akciókban való részvétel, fellépés a jogok védelmével kapcsolatban. Az önkéntes munka a hatósugara szempontjából többféle lehet: helyi (pl. szakkörök, önképzőkörök, polgári védelem) települési, városi szintű regionális országos nemzetközi vonatkozású Az önkéntes munka különféle példái: a közvetlen és közvetett környezet szebbé tétele, átalakítása önkormányzatok, lakossági akciók, alkalmi kampányok (környezettisztítás, fásítás, játszótér- és városszépítés stb.) cégek, szakemberek felajánlása (pl. infrastruktúra, szakismeret átadása, megosztása rövid időkre, de rendszeresen) cégek által szervezett, kampányszerű tevékenységek (pl. csapatépítés a saját dolgozók körében a cég jó hírének elterjesztése céljából) I1/19

20 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv a civil szektorban általánosan elterjedt kvázi-önkéntesség, amikor teljes vagy közel teljes időben alig vagy egyáltalán nem megfizetett munkavégzés folyik az érintettség, bevonódás révén (pl. fogyatékos gyermekeket nevelő szülők esetén, különböző betegségekben szenvedők tevékenységei során, a sportban, öntevékeny művészeti csoportokban stb.) alkalmilag, egy-egy akció, program erejéig önkéntes segítők bevonása pl. kulturális vagy sportrendezvények megvalósításába karitatív segítség (rendszeres, folyamatos) katasztrófa-elhárítás, a helyreállítást célzó akciókra történő mozgósítás stb. És hogy kiből lehet önkéntes? Gyakorlatilag bárkiből, aki a 10. életévét betöltötte legalábbis a magyarországi önkéntes törvény értelmében. A lehetőség tehát mindenki számára nyitott, akiben van egy csipetnyi vállalkozókészség. I1/20

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL

KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL KÉZIKÖNYV AZ ÖNKÉNTESSÉGRŐL MAGYAR VÖRÖSKERESZT HUNGARIAN RED CROSS A kiadvány a TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0065 Az önkéntesség helyi népszerűsítése és önkéntes pont létrehozása Mezőkovácsházán projekt keretében

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja 2014-2020 között. 2014.december 13.

Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja 2014-2020 között. 2014.december 13. Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja 2014-2020 között 2014.december 13. 7 korábbi uniós program MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK Növekvő szükséglet a magasan képzett munkaerőt igénylő munkalehetőségek

Részletesebben

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés

EDC BROSSÚRA. Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés EDC BROSSÚRA Mi a Demokratikus Állampolgárságra Nevelés A Demokratikus Állampolgárságra Nevelés (EDC, Education for Democratic Citizenship, Éducation à la citoyenneté démocratique) olyan gyakorlatok és

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Hivatalos Lap L 017, 22/01/2010 o. 0043-0049

Hivatalos Lap L 017, 22/01/2010 o. 0043-0049 1 A TANÁCS HATÁROZATA ( 2009. NOVEMBER 27. ) AZ AKTÍV POLGÁRSÁGOT ELŐMOZDÍTÓ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK EURÓPAI ÉVÉRŐL (2011) Hivatalos Lap L 017, 22/01/2010 o. 0043-0049 A Tanács határozata (2009. november

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4893. Country Specific Questionnaire Hungary ZA4893 Flash Eurobarometer 212 (Attitudes towards the planned EU pilot project "Erasmus for Young Entrepreneurs" Trainers and counsellors of start-up organisations) Country Specific Questionnaire Hungary

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés -

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében - visszatekintés - Megvalósítók Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Pro Europa Liga Inspiráció Egyesület Kárpátokért

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium

Az Ifjúsági Garancia bemutatása. Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium Az Ifjúsági Garancia bemutatása Ádám Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium BEVEZETÉS FIATALOK A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FÓKUSZÁBAN A globális válság által egyik leginkább sújtott munkavállalói réteg a fiatalok

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

Mit értünk közösségi szolgálaton?

Mit értünk közösségi szolgálaton? Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu

30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com www.elestaregyesulet.mindenkilapja.hu SOMOGY MEGYEI CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM 7400 Kaposvár, Csokonai u.1. 3/5. - EGYÜD Árpád Kulturális Központ, Agóra - ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület 30/846-9130, 30/681-0007 elestaregyesulet@gmail.com

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben