Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető"

Átírás

1 Elméleti bevezető

2

3 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek? Mit értünk napjainkban önkéntesség alatt? Vajon honnan és kitől kaphat valaki ihletet ahhoz, hogy önkéntesként próbálja ki magát? Elegendő motiváció-e egy magyar fiatalnak az, hogy mások számára hasznos munkát végez, vagy kell ennél valami több? Mennyire kapcsolódik össze az önkéntesség és a nemzetköziség fogalma? Azért elindul-e valaki külföldre, hogy önkéntes legyen, vagy azért lesz valaki önkéntes, hogy külföldre mehessen? Kinek állhat érdekében az, hogy a fiatalokat hazai/nemzetközi önkéntes munkára bírja? A fejezet témája az önkéntesség, amiről már sokan, sokféle kutatást végeztek, tanulmányt készítettek, hangoztatták az önkéntesség előnyeit, vizsgálták az önkéntesek motivációját, törvényt hoztak, konferenciákat hívtak össze, hazai és európai szinten is különböző alapokat hoztak létre annak érdekében, hogy az önkéntesség ügyét előmozdítsák de vajon hol tartunk most? Több száz önkéntes elmondása alapján megállapítható, hogy a fent leírt motivációs háttér tipikus (de természetesen nem általánosítható). Tehát az önkéntes tevékenységre vállalkozás nem egyetlen okra / motivációra vezethető vissza, hanem egy annál sokkal összetettebb motivációs háttérre, valamint, hogy a másokon való segítés szándéka az önkéntes szolgálat megkezdése előtt nem feltétlenül a leghangsúlyosabb. A már említett EVS program fontos eleme, hogy az önkéntes szolgálat nem kerül az önkéntes pénzébe, azaz a programban való részvétel az önkéntes számára ingyenes. A program biztosítja az önkéntes alapvető megélhetését: a szállását, az étkezését, a zsebpénzét, az utazási költsegeit, a nyelvtanulását és a biztosítását. Ez a magyar önkéntesek többségének számára különösen vonzóvá teszi a programban való részvételt. Ennél a pontnál érdemes egy pillanatra belegondolni abba, hogy amikor ma Magyarországon valaki meghallja az önkéntesség, szót, vajon tisztában van-e vele, hogy ez nem feltétlenül jelent ingyenmunkát. Számos álláskeresőknek szóló börzén, illetve fiataloknak szóló rendezvényen (fesztiválokon, nyitott napokon) az tapasztalható, hogy amint a fiatalok meghallják az önkéntes kifejezést, I1/3

4 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv jelentős hányaduk nem kérdez többet. Mivel rögtön az jut az eszükbe, hogy ingyen kellene dolgozniuk, még meghallgatni sem hajlandóak, hogy valójában az önkéntesség mit is takar. Az elmúlt egy-két évben különösen hangsúlyos kérdéssé vált az önkéntesség után érdeklődők körében az, hogy hol éri ez meg nekem?. (Érdekes kutatást lehetne készíteni arról, hogy a pénzügyi / gazdasági válságnak mekkora szerepe van ebben ) Ezek után hazai vizekre evezünk, és megvizsgáljuk a évi LXXXVIII., a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerepét a fiatalok önkéntes tevékenysége szempontjából. I1/4

5 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az önkéntesség fogalma* Az önkéntesség fogalmának sokféle megfogalmazása létezik, és fontos hangsúlyozni azt is, hogy a fogalom értelmezése jelentősen eltérhet aszerint, hogy azt milyen kultúrájú, történelmi hátterű, vallású, politikai beállítottságú ember szemszögéből nézzük. Egy viszonylag régi 2001-ben, az önkéntesség nemzetközi éve alkalmából született ENSZ dekrétum a következő kritériumokat állapítja meg az önkéntes tevékenységgel összefüggésben: Az egyén belső indíttatásból, szabad akaratából végzi az adott tevékenységet, az nem lehet kötelező jellegű. Önkéntes munkát nem anyagi ellenszolgáltatásért vállal valaki, de a kiadások megtérítése vagy jelképes fizetség megengedhető. A tevékenységet elsősorban nem a pénzszerzés, illetve a megélhetés biztosítása motiválja. A tevékenységnek más személy vagy a társadalom hasznára kell elsősorban irányulnia, bár köztudott, hogy az önkéntes munka jelentős haszonnal jár az önkéntes személyére nézve is. Az önkéntes szó angol megfelelője (voluntary) a latin volontas szóból ered, amely rokon értelmű a szabad akarattal, a személyes döntéssel és a választás lehetőségével. Az önkéntesen végzett tevékenység tehát azt jelenti, hogy készek vagyunk munkánkat, tudásunkat és jó szándékunkat különböző célok szolgálatába állítani. A kiadások megtérítésén túl több önkéntes programba egyéb (nem anyagi jellegű) ösztönzőket is beépítenek (ahogy a későbbi példákból ez majd látható lesz). Ennek ellenére a fenti kritériumoknak ezek a programok is megfelelnek, így egyenrangúnak tekinthetők az önkéntes tevékenységek között. * A cím alá tartozó szövegrész az Összefoglaló dokumentum az ENSZ közgyűléséről (2000. február 10.) Berencz Mercedes-Mokos Béla: EVS Kalandra fel! Bartal Anna Mária: Önkéntesek és nem-önkéntesek jellemzői a évi európai érték vizsgálat tükrében című dokumentumok részleges módosításával, szerkesztésével került átvételre. I1/5

6 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Létezik olyan elmélet is, amely szerint az önkéntes tevékenységnek az eddig leírt feltételeken túl szervezett keretek között kell megvalósulnia. Általánosságban véve ez a kritérium nem elsődleges fontosságú, de mivel a fejezetben bemutatott példák egytől-egyik szervezett keretek között megvalósuló önkéntes programokból származnak, ezt a jellemzőt is érdemes figyelembe venni a fejezet olvasása során. Szervezett keretek között valósulnak meg például a korábban már említett EVS programban támogatott projektek is, és a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szintén éppen azt a célt szolgálja, hogy ezen kereteket megteremtse. De mit is jelent az, hogy az önkéntes munkának más személy vagy a társadalom hasznára kell válnia? Miért kell ezt külön kiemelni? Azzal, hogy egy másik embernek ellenszolgáltatás nélkül segítünk, miért nem egyértelmű, hogy önkéntes munkát végzünk? Az önkéntes törvény például erre nagyon egyértelmű választ ad. Azzal, hogy rokonunknak vagy ismerősünknek szabadidőnkben segítünk, még nem feltétlenül végeztünk a társadalom számára hasznos, azaz közérdekű munkát. A közérdek tehát valahol ott kezdődik, amikor szűk környezetünkből kilépve (vérségi és szoros baráti / párkapcsolati kötelékeinken túl) személyes felelősséget érzünk mások iránt, és ezt nemcsak gondolati, hanem gyakorlati szinten is képesek vagyunk demonstrálni. I1/6

7 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az egyén * Az ENSZ dekrétum is megemlíti, hogy az önkéntes munka, jelentős haszonnal jár az önkéntes személyére nézve is. A fogalom meghatározása kapcsán érdemes ennek külön nyomatékot adni. A fiatalok szempontjából különösen fontos kiemelni azt a tényt, hogy az önkéntes munkának kimutatható képesség- és kompetenciafejlesztő hatása van. (Az EVS-nél látni fogjuk, hogy ennek igazolására milyen eszközöket fejlesztettek ki.) Ez a személyes fejlődés segítheti a fiatalokat pl. akár a pályaválasztás, akár az álláskeresés során. Az önkéntes munka tehát jóval több annál, mint másokon segíteni. Fontos lépcsőfok a felnőtté válás folyamatában, a munka világában is elismerhető munkatapasztalatot adhat. Ha ilyen szemmel tekintünk az önkéntes tevékenységre, sokkal inkább tekinthető befektetésnek a fiatal részéről, mintsem áldozatnak. Egy olyan újfajta tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget jelent, amelyben a fiatalok kipróbálhatnak különféle társadalmi szerepeket, megtanulhatják, hogyan hozzanak döntéseket, oldjanak meg problémákat, munkakultúrát tanulhatnak, tesztelhetik vezetői képességeiket. A személyes fejlődés szempontjából nagyon fontos, hogy megerősödik a saját tetteikért való felelősségvállalásuk, nem utolsósorban pedig jelentős kapcsolati tőkére tehetnek szert. Több szerző mutatta ki, hogy a weberi hatalomfajtákon (gazdasági, szimbolikus, politikai) kívül létezik egy negyedik is, a társadalmi hatalom, amelyet az egyének személyes kapcsolati hálói testesítenek meg. Ezt nevezzük társadalmi tőkének. Minél több kapcsolódása van az egyénnek a társadalom hálózataival, annál jobb az életminősége, annál könnyebben kapcsolódik a munka világához is. * A cím alá tartozó szövegrész az Összefoglaló dokumentum az ENSZ közgyűléséről (2000. február 10.) Berencz Mercedes, Lehotzky Zsuzsanna (2005): Demokrácia és Állampolgárság- A közösségi tevékenységből való tanulás, szemelvények és módszertani segédletek Czike Klára (2005) Az önkéntes tevékenységek támogató szerepe a fiatalok munkanélküliségének csökkentésében (kézirat) című dokumentumok részleges módosításával, szerkesztésével került átvételre. I1/7

8 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Összességében leszögezhetjük: A fiatalok önkéntessége híd szerepet tölthet be a formális oktatás és a fizetett munka között. Az önkéntes tevékenység fontos része lehet a fiatalok szakmai önéletrajzának, az élethosszig tartó tanulási folyamatnak, olyan kapcsolati tőkét jelenthet, amely lehetővé teszi a munka világába való beilleszkedést. Az önkéntesség egyszerre kínálja a személyes fejlődés lehetőségét, a társadalmi tudatosság elsajátítását, a konkrét munkatapasztalatot és a készségek közvetlen fejlesztését. A szervezett keret, az egyértelmű határok biztonságot adnak a fiataloknak. Az önkéntes munka nem jelent végleges elköteleződést, így lehetőséget ad a próbálkozásra, az érdeklődési területek felfedezésére, a személyiség alaposabb megismerésére. Mindezt a munkaerő-piacon fizetendő tanulópénz nélkül. Tulajdonképpen a társadalmi, közösségi hasznosság szempontjából mindegy, hogy valaki milyen motivációval vált önkéntessé, munkájával közössége fejlődését segíti elő, valamint a tudatos, felelős, aktív állampolgárok sorát gazdagítja. Mindezek ellenére elmondható, hogy a fiatalok körében általánosságban nem számít menő dolognak az önkentesség. (Kivételt képeznek ez alól a nagy horderejű sport-, illetve kulturális rendezvényeken való közreműködések, valamint a különböző egyházak kötelékében végzett tevékenységek.) Sokkal inkabb csodabogárnak számít az, aki szabadidejét mások javára fordítja. Menővé akkor lehet ezzel válni, ha valaki külföldön próbálkozik. Akkor már jobban érthető, hogy pl. kalandvágyból nekivág egy nem éppen jövedelmező tevékenységnek. Mind a szülők, mind a fiatalok összességében kevés és sokszor téves információval rendelkeznek az önkéntesség mibenlétéről, az abban rejlő lehetőségekről, aminek megváltoztatása össztársadalmi érdekünk. I1/8

9 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az állam * Ami hasznos az egyénnek, az hasznos lehet az államnak is. Hiszen melyik ország ne szeretné csökkenteni a fiatal munkanélküliek számát? Hol ne lenne szükség olyan fiatalokra, akik felelősnek érzik magukat szűkebb és tágabb környezetükért, akik aktívan részt vesznek társadalmuk életében, véleményüknek képesek hangot adni, képesek tenni ötleteik megvalósításáért, kezdeményezők, csapatjátékosok Csupán néhány azok közül a képességek közül, amelyek fejlesztéséhez az önkéntes munkavégzés és itt elsősorban a hosszabb távú szolgálati időkre gondoljunk hozzásegíti a fiatalokat. A társadalmi részvételt régóta a jó irányítás / kormányzás és a fejlődés lényeges alkotóelemének tartják. Az önkéntesség az egyik kulcsterület, amelyen keresztül kifejezésre juthat az állampolgári elkötelezettség, az állampolgárok közötti bizalom és kölcsönösség. Az állampolgárok e munkán keresztül hozzájárulhatnak a saját életükben, illetve a társadalmi életben bekövetkező változásokhoz. Egyetlen demokrácia sem tud jól működni, amelynek állampolgárai teljes egészében hiányában vannak az eddigiekben felsorolt képességeknek, magatartásformáknak. Mindezeken túl az önkéntesség hozzájárul a társadalmi kohézió és stabilitás erősítéséhez is. Ahol magas a részvétel egy adott terület társadalmi mozgalmaiban vagy az önkéntes tevékenységekben, ott más gazdasági, társadalmi mutatók is jobbnak bizonyulnak. Az ENSZ közgyűlése által kiadott közlemény szerint (2000. február 10.) az önkéntesség hozzájárul a társadalmi integrációhoz, a szegénység csökkentéséhez * A cím alá tartozó szövegrész az Összefoglaló dokumentum az ENSZ közgyűléséről (2000. február 10.) Czike Klára- Bartal Anna Mária (2004): Nonprofit szervezetek és önkéntesek- új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi (zárótanulmány) Czike Klára-Kuti Éva Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek-gyorsjelentés a 2004-es év eredményeiről című dokumentumok részleges módosításával, szerkesztésével került átvételre. I1/9

10 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv és a teljes foglalkoztatottsághoz. Ennek bizonyítására az alábbi érveket sorolták fel: az önkéntesség gazdasági szempontból is jelentős hozzájárulást jelent a társadalomnak. Abban a néhány országban, ahol az önkéntességről empirikus vizsgálat készült, az önkéntes munka részesedése a GDP-nek mintegy 8-14%-át tette ki.* Ha számszerűsíteni akarnánk, hogy egy év alatt összesen hány munkaórát dolgoztak önkéntesként magyar, illetve hazánkban tartózkodó külföldi fiatalok szervezett keretek között különböző civil szervezeteknél, kiderülne, hogy pontosan hány főállású, fizetett munkaerőt takarított meg magának a magyar állam/társadalom. Nem érdemes összehasonlításba kezdeni arról, hogy az önkéntes munka hatékonysága vajon megegyezik-e a fizetett munkáéval. Azt is nehéz mérni, hogy egy önkéntes mekkora szakértelemmel lát el bizonyos feladatokat. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a magyar civil szervezetek túlnyomó részében az önkéntesek olyan feladatokat látnak el, amelyek az állam / társadalom számára hasznosak, ugyanakkor ezeket a munkákat rendes munkabérrel nem lenne lehetőség megfizetni. Az önkéntesekkel tehát pénzt lehet spórolni. Annak megértéséhez, hogy állami (sőt európai) szinten miért kap kiemelt figyelmet az önkéntesség, fontos megértenünk, hogy az önkéntesség - jelentős szellemi hozadékán túl - nagyon fontos gazdasági tényező is. Még a gazdagabb államok sem lennének képesek társadalmi problémáikat (sok esetben az állam feladatainak egy részét is) az állampolgárok, az önkéntes szervezetek bevonása nélkül megoldani. Megfigyelhető, hogy az önkéntesek előbb-utóbb megjelennek minden olyan területen, ahol az üzleti élet szereplőinek vagy az állam képviselőinek kivonulásával hiány keletkezett. Az önkéntesek régóta meghatározó szerepet játszanak a szociális szektorban, de olyan új szolgáltatások fejlesztésében is, amelyek fontos emberi szükségleteket elégítenek ki. Az önkéntesség tehát a szociális szolgáltatások terén jelentős költségcsökkentő megoldásként kínálkozik. * Összefoglaló dokumentum az ENSZ közgyűléséről (2000. február 10.) I1/10

11 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető De tévedés lenne azt hinni, hogy nem kerül semmibe. Az önkéntesek foglalkoztatása hatékony infrastruktúrát igényel mind nemzeti, mind helyi szinten, mert ez teszi lehetővé a hatékony munkavégzést: a feladatok, a megfelelő szervezetek és a részt vevő önkéntesek összekapcsolását, a különböző támogatási lehetőségek megtalálását, az adminisztrációs ügyintézést. A mindenkori kormányok feladata, hogy elegendő pénzügyi támogatást adjanak erre az infrastruktúrára, valamint biztosítaniuk kell az ehhez szükséges jogi és költségvetési kereteket. Egy, a témáról szóló tanulmány szerint ott, ahol a civil társadalom erős márpedig ennek alapja mindig is az önkéntes munkán nyugodott, az állampolgárok elköteleződnek a közügyek mellett, jobban bíznak egymás cselekedeteinek tisztességében és abban, hogy kölcsönösen betartják a törvényeket, illetve a vezetők is tisztességesebbek, hajlandóbbak politikai ellenfeleikkel kompromisszumokat kötni. Az állampolgároknak és a vezetőknek azonos jogai és kötelezettségei vannak. A közösség értékei közé tartozik szolidaritás, az együttműködés és az őszinteség. A különböző önkéntes tevékenységekben való részvétel esélyt kínálhat a társadalom perifériájára szorult különféle embereknek akár a fiataloknak a bekapcsolódásra, az integrációra, tehát az önkéntes munka képes elérni a társadalom peremére szorultakat is. Például a fogyatékosok részvétele az önkéntes munkában megváltoztathatja azt a velük kapcsolatos, általános negatív sztereotípiát, hogy a fogyatékosok csupán a gondozás passzív fogadó alanyai lehetnek. Az önkéntesség a fiatalok számára lehetőséget nyújt az önfejlesztésre, az idősek számára pedig pozitív hatással lehet az aktív öregedés folyamatára, mert fenntartja és javítja a testi és szellemi kondíciójukat, és hozzásegíti a frissen nyugdíjba vonultakat egy olyan új életforma kialakításához, amelyben munkahelyük nélkül is hasznosnak érezhetik magukat. Ahol a civil társadalom gyenge, ott néhány ember hoz döntéseket fontos közügyekben, kevesek számára adatik meg, hogy a társadalmi folyamatokban aktívan részt vegyenek. Ilyenkor a közéletben, a politikában való részvétel magánérdekeken nyugszik, nem kollektív célok által vezérelt. A szociális vagy kulturális megmozdulásokon, eseményeken való részvétel minimális. A magán- I1/11

12 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv érdek szemben áll a közösségi célokkal. A korrupció elfogadott norma a politikusok körében. A törvényeket az emberek folyamatosan megszegik, de a mások törvénytelenségétől való félelmükben egyre szigorúbb szabályokat követelnek. Nem meglepő tehát, hogy a kormányzat ebben a helyzetben kevésbé hatékony, mint a fejlettebb civil társadalommal bíró országokban. Az egyén szempontjai között érintőlegesen már említettük, hogy az önkéntesség fontos szerepet játszhat a munkanélküliség csökkentésében, mert hozzájárul az állás nélkül maradottak munkaerőpiaci esélyeinek javításához. Az álláskeresőknek az önkéntesség önbizalmat adhat, kapcsolatokat a munkahelyek hálózatához, és lehetőséget bizonyos készségek / kompetenciák fejlesztésére. Gyakori, hogy az önkéntesek által ellátott feladat elvégzésére idővel új munkahely teremtődik. Mivel az önkéntes munka jellemzője, hogy gyorsan tud reagálni az új szükségletekre az olcsó és hatékony munkavégzés miatt, ha bebizonyosodik az ellátott feladat fontossága, az állam vagy a piac átveheti azt, és akár főállású tevékenység is válhat belőle. Többször lehet találkozni olyan esettel, mikor egy magyar önkéntest hosszú távú külföldi szolgálata után megtartottak, és a továbbiakban fizetett munkaerőként alkalmaztak. Az állam szempontjain túlmenően egyre több piaci szereplő, vállalat ismeri fel, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak kreativitásának, munkakedvének növekedését, tehát segíti az alkalmazottak sokoldalúbbá tételét, javítja a cég elfogadottságát dolgozói körében, növeli a vállalaton belüli munkamorált. Külön fejezet foglalkozik az önkéntes munkavégzés újfajta értelmezésének, az úgynevezett CSR (corporate social responsability, azaz vállalati társadalmi felelősségvállalás) elméleti hátterének bemutatásával. Ennek egyik formája, hogy egy cég dolgozói önkéntes alapon, közösen valamilyen társadalmilag hasznos tevékenységben vesznek részt (pl. kifestenek egy óvodát). A munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése, a vállalat erőforrásaira építve szervezetten történik. Létezik az önkéntességnek egy másik pozitív hozadéka is, amely szintén nem elhanyagolható politikai szempontból sem. A más kultúrájú emberekkel való együttműködés (és itt ne csak a külföldön töltött szolgálatra gondoljunk, bár I1/12

13 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető kétségkívül ez még erőteljesebb élményt ad), a közös munka, egymás különböző látásmódjának megértése mind-mind elfogadóbbá, nyitottabbá, rugalmasabbá teszik az önkéntes gondolkodását. Ennek igen jelentős szerepe van az idegengyűlölet, diszkrimináció visszaszorításában. E jelenségek mind nemzeti, mind európai szinten napjainkban az egyik legsúlyosabb hátráltató tényezői az egészséges, demokratikus légkör kialakulásának. Az eddig felsorolt értékek kialakulása, fejlődése azonban mit sem ér akkor, ha az önkéntes ezen képességeit nem tudatosítja magában, ha nincs tisztában azzal, hogy egy tanulási folyamat részese, amely hozzásegíti őt az életben való könnyebb eligazodáshoz, boldoguláshoz. Erre a témára a gyakorlatok leírásánál részletesebben is visszatérünk, most csak annyit érdemes megjegyezni, hogy a szervezett önkéntes programok egyik legfontosabb eleme ennek a tanulási folyamatnak a tudatosítása, legtöbbször valamely külső segítő (pl. mentor) közreműködésével. I1/13

14

15 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az önkéntesek motivációja, az önkéntesség fajtái* Hol, hogyan, milyen keretek között lehet ma valaki önkéntes? Ki lehet önkéntes? És ami talán a legfontosabb kérdés: mit lehet önkéntesként csinálni? Az alább bemutatott csoportosítás azzal a céllal készült, hogy áttekintsük: ha egy magyar fiatalnak megfordul a fejében az önkéntesség gondolata, milyen szempontokat érdemes végiggondolnia. Ezen felül persze az önkéntes tevékenységek csoportosítását még számtalan más nézőpont szerint is el lehet végezni, de ebben a fejezetben elsősorban a fiatalok önkéntes munkavégzéséhez kívánunk támpontokat adni. Önkéntes munkát lehet itthon és külföldön is végezni. Ha valaki külföldi önkéntességben gondolkodik, nagyon gyakran a mit csináljak? kérdés háttérbe szorul a hol? -lal szemben. Azaz először azt dönti el a fiatal, hogy milyen országba, mely nyelvterületre kíván eljutni, és csak ezután kezd el azon gondolkodni, hogy miért is akar elmenni és ott mivel szeretne foglalkozni. Joggal tehető fel a kérdés, hogy mennyire hatja át az efféle gondolkodásmódot a másokon való segítés igénye, lehet-e az ilyen indíttatásból kezdett szolgálatot valódi önkéntes tevékenységnek nevezni? Lehet-e valakiből jó önkéntes úgy is, hogy a tevékenység megkezdése előtt még nem annyira tudatosan akar a társadalom hasznára válni? A tapasztalatok azt mutatják, hogy lehet. Ha egy fiatal önkéntes nem olyan családi és iskolai háttérrel rendelkezik, ahol a mások segítése alapérték, és nem természetes számára, hogy a körülötte élők szabadidejük egy részét mások javára fordítják, úgy honnan is lehetne elvárni tőle, hogy teljes tudatossággal vágjon bele efféle tevékenységbe. Nagyon sokan az önkéntesség valódi ízére csak az * A cím alá tartozó szövegrész a Czike Klára- Bartal Anna Mária (2004): Nonprofit szervezetek és önkéntesek- új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi (zárótanulmány) Czike Klára-Kuti Éva Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek-gyorsjelentés a 2004-es év eredményeiről Czike Klára-Kuti Éva Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció című dokumentumok részleges módosításával, szerkesztésével került átvételre. I1/15

16 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv önkéntes tevékenység közben éreznek rá. Ekkor ismerik fel, hogy ők egy fejlődési folyamat részései, ami semmivel sem csökkenti annak a munkának az értékét, amelyet önkéntesként végeznek. Motiváció szempontjából tehát több, jól elkülöníthető csoportra lehet bontani az önkénteseket: régi és új típusú önkéntesekre, illetve úgynevezett vegyes típusúakra (utóbbiak átmenetet képeznek a régi és az új típus között). A régi típusú önkéntesség a városiasodással és a polgárosodás megjelenésével hozható összefüggésbe, jellemzően Amerikában, Nyugat- és Kelet-Európában találkozhatunk vele. Ezen önkéntesek fő tevékenységi köre az adományozás és a jótékonykodás. Elsősorban családdal, felnőtt gyerekkel rendelkező, középkorú vagy idősebb nők vágnak bele e tevékenységekbe. Közülük sokan vallási indíttatásból, szolidaritásból vagy más, személyesen fontosnak tartott érték mentén pl. a szegényeken való segítés szándékával - végeznek önkéntes munkát. Ez a fajta önkéntesség tehát olyan értékekhez kötődik, amelyek korábban jóval erősebben voltak jelen a társadalomban. Az új típusú önkéntesség esetében azonban már másfajta értékek megjelenésére figyelhetünk fel. Az új típusú önkéntes egy tudásalapú társadalomban él, ahol egyre nagyobb értéke van a szaktudásnak, a gyakorlati tapasztalatnak, valamint a sokat emlegetett élethosszig tartó tanulásnak. Ennek felismerése számos fiatalt késztet tehát arra, hogy valamifajta önkéntes munkavégzésbe kapcsolódjon be annak érdekében, hogy tapasztalatokat, kapcsolatokat szerezzen, hiszen enélkül nehéz megállnia a helyét a mai munkaerőpiacon. Motivációját tekintve ez a csoport érdekalapú, hiszen nem a jótékonyság polgári értékeken alapuló eszméje mozgatja. Az ebbe a csoportba tartozó fiatalt elsősorban a tudás vágya, a kreatív, innovatív munka (az otthontól távol eső szolgálat esetén az önállósodás igénye, illetve a kalandvágy) vonzza. A tevékenység felől közelítve ebbe a típusba tartozik minden önkéntes foglalatosság, amely valamilyen szakmai ismeretet igényel, illetve szaktudás / gyakorlat megszerzésére irányul, vagy amelynek nem elsősorban az embereken való segítés a célja. Fontos hangsúlyozni azonban azt, hogy még ha valaki új típusú motivációk mentén kezdte is meg az önkéntes szolgálatát, a tanulási folyamat során I1/16

17 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető kialakulhat, megerősödhet benne azon értékek iránti elkötelezettség, amelyek jellemzően a régi típusú önkéntesek számára fontosak. Életkor szerint az új típusú önkéntes általában 30 év alatti. Az alábbi táblázat egy 2004-es tanulmány eredménye, amikor a részvétel korhatára még 26 év volt óta azonban az az EVS-ben, az Európai Unió fiataloknak szóló önkéntes programjában 30 évre módosult a részvétel felső korhatára, és egyre több éves fiatal jelentkezik önkéntesnek. Az EVS önkéntesekre az új típusról elmondott állítások nagyon jellemzőek. Az alábbi táblázat világosan bemutatja a régi és új típusú önkéntes közti különbséget: Különbségek a régi és az új típusú önkéntesség képviselői között* Önkéntesség típusa Régi Új Korosztály 35 év felett év alatt Nem Inkább nők Nem jellemző Iskolai végzettség Magasabb végzettségűek Nem jellemző Családi állapot Házasok Egyedülálló, hajadon, nőtlen Gyermekek száma Gyermekesek (minél több gyermek, annál inkább ez a kategória) Gyermektelenek A régi típusú önkéntesség motivációinak tehát az alábbiak tekinthetők: szegényeken való segítés vallás, hit fontossága erkölcsi kötelesség közösséghez tartozás * Czike Klára Bartal Anna Mária: Nonprofit szervezetek és önkéntesek. Új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi. Zárótanulmány. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, I1/17

18 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv Az új típusú önkéntesség motivációi pedig: tapasztalatszerzés kihívás, szakmai fejlődési lehetőség a szabadidő hasznos eltöltése új barátok szerzése Az úgynevezett vegyes típusú önkéntesekben a fenti motivációk vegyesen jelennek meg, azaz a másokon való segítés szándékához társulnak bizonyos egyéni érdekek is. A tapasztalatok szerint a fiatalok többségében ezen motivációk és értékek nem válnak teljesen külön, különböző tudatossági szinteken mindegyik fellelhető, és ebben rendkívül nagy szerepe van azoknak a segítőknek (mentoroknak, képzőknek), akik az önkéntesek tanulási folyamatának alakítói. Jellemző az is mint ahogy arról már korábban szó volt, hogy az önkéntes szolgálatban töltött idő előrehaladtával az egyes motivációk átalakulnak, formálódnak, és az egyéni érdekek mellett fokozatosan megjelenik a társadalmi felelősségvállalás csírája, amely az aktív állampolgárság felé vezető első lépcsőfoknak is tekinthető. Mivel többféle önkéntesség létezik, egyértelmű, hogy más módon kell toborozni és másfajta tevékenységekkel kell motiválni azokat, akik a szegényeken való segítést tekintik elsődleges célnak, mint azokat, akik a tapasztalatszerzés fontossaga miatt vállalnak önkéntes munkát. De mit is lehet pontosan csinálni? Magyarországon az önkéntes munka 3 fő területe a kultúra, az egyházak tevékenységei, illetve a sport- és szabadidős tevékenységek, de számos más területen is sokan teljesítenek szolgálatot, pl. az oktatás, a szociális ellátás, az egészségügy, a pihenés, a környezetvédelem, a kisebbségvédelem, a településfejlesztés területén vagy a közbiztonság védelmében működő nonprofit szervezeteknél.* * Czike Klára Kuti Éva: Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek. Budapest, Önkéntes Központ Alapítvány Nonprofit Kutatócsoport Egyesület, I1/18

19 Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Az önkéntes tevékenység jellemző típusai: kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés; jótékonyság, mások segítése, ami jellemzően a civil társadalom szerveződéseinek keretében (egyesületekben, alapítványokban) valósul meg, bár az állami szektorban, a gazdasági szektorban és magánkezdeményezésként is gyakran előfordul; közösségi részvétel és állampolgári szerepvállalás, amelyben a társadalmi aktivitás, a bevonódás a lényeg, amikor az önkéntes saját erejével járul hozzá a környezete, a társadalom alakításához, és ezzel egyidejűleg a saját hasznosságtudata is jelentősen erősödik; közérdekű ügyek képviselete, társadalmi kampányok megszervezése, megvalósítása: helyi vagy szélesebb jelentőségű kérdésekben való szerepvállalások, közösségi érdekek érvényesítésére irányuló érdekegyeztetések, lobbizás, társadalmi akciókban való részvétel, fellépés a jogok védelmével kapcsolatban. Az önkéntes munka a hatósugara szempontjából többféle lehet: helyi (pl. szakkörök, önképzőkörök, polgári védelem) települési, városi szintű regionális országos nemzetközi vonatkozású Az önkéntes munka különféle példái: a közvetlen és közvetett környezet szebbé tétele, átalakítása önkormányzatok, lakossági akciók, alkalmi kampányok (környezettisztítás, fásítás, játszótér- és városszépítés stb.) cégek, szakemberek felajánlása (pl. infrastruktúra, szakismeret átadása, megosztása rövid időkre, de rendszeresen) cégek által szervezett, kampányszerű tevékenységek (pl. csapatépítés a saját dolgozók körében a cég jó hírének elterjesztése céljából) I1/19

20 Ifjúságügy Ifjúsági szakma, ifjúsági munka Módszertani kézikönyv a civil szektorban általánosan elterjedt kvázi-önkéntesség, amikor teljes vagy közel teljes időben alig vagy egyáltalán nem megfizetett munkavégzés folyik az érintettség, bevonódás révén (pl. fogyatékos gyermekeket nevelő szülők esetén, különböző betegségekben szenvedők tevékenységei során, a sportban, öntevékeny művészeti csoportokban stb.) alkalmilag, egy-egy akció, program erejéig önkéntes segítők bevonása pl. kulturális vagy sportrendezvények megvalósításába karitatív segítség (rendszeres, folyamatos) katasztrófa-elhárítás, a helyreállítást célzó akciókra történő mozgósítás stb. És hogy kiből lehet önkéntes? Gyakorlatilag bárkiből, aki a 10. életévét betöltötte legalábbis a magyarországi önkéntes törvény értelmében. A lehetőség tehát mindenki számára nyitott, akiben van egy csipetnyi vállalkozókészség. I1/20

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében

Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében Jelige: Ingo Az önkéntesség tapasztalatai Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa évében 2012. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés....2 1.1. Módszertan............3 2. A közösségi munkáról.........3 3. Társadalmi

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében

Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében Online kutatás az önkéntességrõl a lakosság körében 2010 KAI Consulting Kft. Dr. Czike Klára Szabóné Ivánku Zsuzsanna Készült az megbízásából. Tartalomjegyzék I. Vezetõi összefoglaló... 2 II. Bevezetés...

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002 Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság

Részletesebben

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG

A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG EURÓPAI BIZOTTSÁG Oktatási és Kulturális Főigazgatóság A 2006 UTÁNI EURÓPAI OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS IFJÚSÁGÜGYI PROGRAMOK JÖVŐBELI KIDOLGOZÁSA NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓS ANYAG Európai Bizottság Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ. Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez

Segédlet. az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ... 4 A SEGÉDLET CÉLJA... 6 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY... 7 A NEMZETI

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Memorandum az egész életen át tartó tanulásról 1 Letölthetô EU-dokumentumok magyarul (www.oki.hu/eudok.asp) Memorandum az egész életen át tartó tanulásról Tartalomjegyzék 1. Bevezetô 2. Egész életen át

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Projektmenedzsment T-kit. - képzési segédanyag -

Projektmenedzsment T-kit. - képzési segédanyag - - képzési segédanyag - Mobilitás Nemzetközi Igazgatósága Budapest, 200 Beköszöntõ a sorozathoz Mi is jelent tulajdonképpen az, hogy? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsõ: a a Training kit

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája

a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája HÁZON KÍVÜL Ifjúsági munka a társadalomban a Nagyító - Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács közös konferenciája Szeged, 2003. március 22-23. A kiadványban

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben