Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014)"

Átírás

1 2013. október 22-én meghirdeti új pályázatát a Magyar Néprajzi Társaság Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014) Az 1889 óta fennálló Magyar Néprajzi Társaság (MNT), a magyar néprajztudomány egyik legrégebbi intézménye Tradíció pályázatot hirdet több témában és minden korcsoport számára fő partnerével a Néprajzi Múzeummal és társkiíró partnereivel, a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetével és Történettudományi Intézetével, a ELTE BTK Néprajzi Intézettel, Az SZTE Néprajz és Kuturális Antropológia tanszékével, a Szentendrei Szabadtéri Múzeummal, a Hagyományok Házával, a Honismereti Szövetséggel és a Magyar Kézművességért Alapítvánnyal. A hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával pályázhatnak magyarországiak és határon túliak, önkéntes néprajzi gyűjtők egyénileg és csoportosan, néprajzkutatók, pedagógusok és gyermekek. A II. Tradíció Pályázat céljai 1

2 Mottónk: "Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítjuk az európai művelődést!" (Györffy István) A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul. A Magyar Néprajzi Társaság az önkéntes gyűjtőket tömörítő szakosztályának koordinálásával 2012-ben elindította az évente meghirdetendő Tradíció Pályázatot, hogy az önkéntes néprajzi gyűjtők utánpótlásáról gondoskodjék és a helyi gyűjtésekre ösztönözzön. Több neves gyűjtő az 1952 óta szervezett formában működő önkéntes gyűjtőmozgalomban tűnt fel és vált országos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá és kapott szakmai díjat. A pályaművek beérkezésére a határokon túlról is számítunk, ennek érdekében a Kárpátmedence és azon kívül élő külhoni magyarjainak körében is hirdetjük a felhívást. A Magyar Néprajzi Társaság, a Néprajzi Múzeum és szakmai közösségük az önkéntes és hivatásos gyűjtőket saját gyűjtésekre ösztönzi, a dokumentációt segíti nyilvánosságra hozni, az egyéneket és a közösségeket motiválja a hagyományok és a jelenkori élő kultúra eredeti dokumentálására, gyűjtésére, mentésére, megismertetésére. A pályázat célja továbbá, hogy a néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítókat összegyűjtse és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, jutalmazza. A pályamunkákat a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárában elhelyezze és a további kutatásukat biztosítsa. A pályázatot tíz témában, plusz egy kiemelt témában hirdetjük meg önkéntes és szakmabeli gyűjtők számára egyaránt. A II. Tradíció Pályázat alapelvei A Tradíció Pályázat tárgya a még tetten érhető tradicionális elemek, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, képzetek, szemléletmód, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és újraéledő jelenségek dokumentálása minél több fotó és film, hangzó anyag illusztráció által: I. A hagyományos, gazdasági, kulturális önellátó közösségek többsége már felbomlott vagy átalakulóban van. II. Fontosnak tartjuk a hagyomány mai, új funkciókkal, intézményes keretek közötti továbbélését és új formáit dokumentálni és elemezni. E kettős szándékunk jegyében állítottuk össze tematikánkat 1 1 Megjegyzés: Ajánljuk, hogy keressék fel weboldalainkat, ahol segítségül olvasmánylistát teszünk közzé a témákhoz felkészüléshez. 1 2

3 A megpályázható témakörök 1. A es esztendő kiemelt témaköre: Az I. világhárú emlékezete ben emlékezünk az I. világháború kirobbanására. Ez a nem véletlenül világháborúként megnevezett történelmi esemény az egész emberiség közös tragikus emlékezet-anyagát képezi, s benne mi magyarok jelentős szeletét adjuk/adhatjuk annak. Természetesen még élő résztvevőkkel, emlékezőkkel már nem számolhatunk, de másod-, harmadkézből gyűjthetők családi visszaemlékezések, gyűjthetők katonadalok, frontlevelek, igaztörténetek, anekdoták, mondák, egyéb verses és prózai alkotások. Ugyancsak izgalmas lehet még fellelhető tárgyi emlékek: a fronton és a hadifogság alatt készített tárgyak, barkácsmunkák, rajzok, festmények, esetleg fényképek összegyűjtése. Egy másik gyűjtési lehetőség az I. világháború köztéri emlékeinek (szobrok, emlékművek, emlékoszlopok és -táblák) születésének, történetének, a hozzájuk fűződő történeteknek, helyi véleményeknek az összegyűjtése, dokumentálása. Ez a témakör nagy rokonságot mutat a 1848/49-es forradalom és szabadságharc centenáriumán folyt gyűjtésekkel, ezek tapasztalatait a pályázók figyelmébe ajánljuk. Ugyancsak hasznosíthatók a II. világháborús front- és hadifogoly-történetek gyűjtésének tapasztalatai. (Ajánlott irodalom az MNT honlapján olvasható.) 2. Néprajzoktatás és önképzőkörök A témakörön belül kiemelten kezeljük idén az 1. témakör (I. világháború emlékezete) iskolai, óvódai és önképzőköri feldolgozására irányuló gyakorlatot, gyűjtéseket és eredményeket bemutató pályázatokat A Hon- és népismeret tantárgy helyi segédanyagának helyi gyűjtésekre alapuló kidolgozására a kerettanterv és a szülőföld témakör(ének) közműveltségi tartalmainak figyelembe vételével. Óvodai hagyományőrzés bemutatását, családi napok tapasztalatait A falvakban és városokban működő szakkörök, alkotókörök, egyesületek, társaságok, baráti körök és klubok pályázatait várjuk a helyi gyűjtő, dokumentáló önképző, képző, oktató és/vagy alkotótevékenységük (néptánc, népzene, népdal, kézművesség) és a helytörténeti (pl. helyekhez kötődő tárgyak, jelenségek, szöveges források) feltáró tevékenységük bemutatásával. --- Gyakorló pedagógusok (óvónők, tanítók, tanárok) jelentkezését a 2.1 néprajzoktatási altémában és magánemberek, csoportok, szakkörvezetők, közművelődési szakemberek pályaműveit a 2.2. önképzőköri altémában várjuk. 3. Emlékezünk Az emlékezés nem csak felidézi, hanem magyarázza is a múltat, a jelent a múlt folytatásaként fogadtatja el, emlékeinkből erőt meríthetünk, építkezhetünk. Várjuk a személyes, a családi vagy egy kisebb közösség, település fontos eseményeit megörökítő visszaemlékezéseket. Pályázni lehet annak bemutatásával is, hogy egy helyi közösség, falu miként őrzött meg egy nevezetes esetet (helynevekben, falukrónikákban, 3

4 emléktáblán, emlékművel, helyi megemlékezésekkel, ünnepségekkel) az emlékezetében. A pályamű lehet akár a saját életút, vagy azon belül egy kiemelt, fontos életszakasz felidézése, leírása (önéletírás) vagy az élmények egykorú rögzítése (napló), de lehet mások visszaemlékezéseinek (életúinterjú) lejegyzése, illetve ezek elemzése, feldolgozása. A visszaemlékezések szólhatnak akár a mindennapokról, akár a nagy történelmi sorsfordulók (háborúk, kitelepítések, kollektivizálás, 1956) helyi megnyilvánulásairól, történéseiről. Várunk egykori hadifoglyokkal, munka- és internálótáborok túlélőivel készült interjúkat. (Érdemes a személyes élmények, benyomások, a fogság mindenapjainak tevékenységek, időbeosztás, kapcsolattartás a külvilággal rögzítése mellett a sorstársakkal való kapcsolatokra rákérdezni barátságok, ellenségeskedések, a fogva tartókkal való viszony, fontos a hazaérkezés, a visszailleszkedés nehézségeinek bemutatása), milyen hatással volt az átélt trauma a mesélő további életére. Szívesen látjuk az elmúlt évtizedek, vagy akár évszázad katonaéletére, katonai hagyományaira, szokásaira és rituáléira való visszaemlékezéseket is. A pályaművet gazdagítja a visszaemlékezésekhez kapcsolódó kéziratos anyagok, levelek, iratok, fényképek, rajzok, tárgyak bemutatása. 4. Helyi értékek és kulturális örökségünk A Magyar ÉrtékTár felméréshez és a kulturális örökségeink feltárásához hozzájárulás néprajzi gyűjtéssel: a hagyományos és változó anyagi kultúra, gazdálkodás, folklór, népi építészet, az élő vagy még feleleveníthető örökségek, nemzedékeken át öröklődő szokások, nemzeti és hagyományos értékeink helyi felfedezése és feltárása egyénileg és csoportosan benyújtott pályázatok formájában. A helyi néprajzi értékeink és kulturális örökségünk magángyűjteményei és magángyűjtők bemutatkozása (bemutatásuk) bármely gyűjtött néprajzi kollekcióval. 5. Táplálkozás és családi élet A helyi táji jellemzők életszerűségének és a még tetten érhető hagyományos lakberendezés tárgyi kultúrájának bemutatása. A konyha, ebédlő, az étkek, a helyi ételkészítési eljárások és receptek, az étkezést ünnep napon és hétköznap kísérő jelenségek bemutatása és illusztrálása és/vagy az új jelenségek aprólékos rögzítése (fotó, film, szöveg, hanganyag). 6. Mesterségek, kézművesek, tárgyalkotás Az eredeti és átértelmezett tárgyak, a kézműves alkotók és közösségeik, környezeti tárgykultúránk bemutatása minden iparos és kézműves mesterség tekintetében. Települések iparosainak, kézműveseinek fotóarchív anyagával, a működő műhelyek jelenkori árukészletének, profiljának és árszabásának, ügyfélkörének, mesterségbemutató és oktatási, vásározási tevékenysége bemutatásával is pályázhatnak. A viselet- és babakészítés altémában eredeti és újraértelmezett darabokat és alkotóikat, alkotókörök 4

5 néprajzi feltáró tevékenységének bemutatását várjuk. A kortárs jelenségek és a turizmus tárgyi kultúránk összefüggéseinek helyi bemutatásával is pályázhatnak a gyűjtők. 7. Népzene, népdal, néptánc, népi hangszerek, népi játékok Az eredeti és megújuló jelenségek kárpát-medencei és a kontinenseken átívelő jelenségek feltárása, a táncházmozgalom révén/előtt/után/ felszínre kerülő előadói egyéniségek, népi játékok és mindezek közösségi formáinak rögzítése (film, kép, hang) és szöveges leírása. Népdalok előadása, egyéni repertoár elemzések, hang-anyaggal illusztrálva. Működő táncházak és a mai táncházi énekes-táncos közösségek gyakorlatának bemutatása. 8. Szokások, hiedelmek, vallásosság A dramatikus megnyilvánulás formák helyi gyűjtése, az emberi élet fordulóihoz, a naptári évhez kapcsolódó és konkrét dátumhoz nem kötődő, térben és időben a Kárpátmedencében előforduló szokások gyűjtése, dokumentálása. A régi és új hiedelmek, a sajátos helyi formákban megnyilvánuló világképek felgyűjtése. A szakrális néprajzi jelenségek tárgyi és írott forrásainak összegyűjtése, részletes bemutatása, fényképek és filmek, hang-anyagok bemutatása. 9. Közösségek régen és ma Az emlékezettel elérhető vagy ma élő, esetleg felelevenített közösségi megnyilvánulások részletes bemutatása: erkölcs és magatartás, közélet és társasélet, társulatok és egyesületek tevékenysége, korcsoportok sajátos működése, munkamegosztás a családban és a közösségen belül, egyes társadalmi rétegek bemutatása, fényképekkel, filmekkel, hanganyaggal való illusztrálása. 10. Népköltészet A magyar népköltészet bármelyik prózai vagy verses műfajában várunk gyűjtéseket (pl. mese, hiedelemmonda, történeti monda, anekdota, szólás, találós, ima, ráolvasás stb.). Szívesen fogadjuk a folklór mai műfajait is (városi monda, képtelen történetek, vicc stb.). Nem csak a szóbeliségben élő, hanem a népi írásbeliség jelenségeit (emlékvers, sírfelirat, hírvers stb.) is érdemes gyűjteni. Várjuk a gyermekfolklór (akár gyerekek, akár felnőttek által előadott) darabjait (dajkarímek, mondókák, kiszámolók, beugratók stb.). Fontos, hogy tankönyvekbõl, könyvekbõl kiírt szövegekkel nem, csak saját gyűjtéssel lehet pályázni. A gyűjtő a saját maga által tudott vagy másoktól hallott, rögzített és lejegyzett népköltési szövegeket is beküldheti. Érdemes rákérdezni, hogy hol, mikor, kitől tanulta az előadó az általa elmondottakat. A modern technikai eszközök segítenek abban, hogy a hallottakat minél pontosabban rögzítsük, nem irodalmi feldolgozást, átdolgozást várunk, a gyűjtést változtatás, átírás nélkül kell elküldeni. 11. Szabadon választott téma Bármely fent nem szereplő néprajzi/kulturális antropológiai témakör, helyi megnyilvánulás választható a pályamű tárgyául. Itt nyújtható be továbbá: régi képeslapok 5

6 gyűjtése és helyszíneinek újrafotózása, jelenkori tevékenységformák filmezése és dokumentálása helyi gyűjtések keretében. A Tradíció Pályázat célcsoportjai és a benyújtás feltételei Pályázhatnak az amatőr és szakmabeli gyűjtők az alábbiak szerint: Amatőr magánszemélyek, közművelődési szakemberek, magángyűjtők, muzeológusok, a honismereti és helytörténeti hagyomány egyéni gyűjtői és csoportos gyűjtői, továbbá kézművesek, népzenészek, néptáncosok, népdalénekesek, népi hangszer készítők, a Népművészet Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei díjazottak, pedagógusok, gyermekek és tanulók. A nem-néprajz szakos képzésben íródott, de néprajzi témájú dolgozatokat is fogadunk, ha azok nem részesültek néprajz szakmai értékelésben. Pályázhatnak szakmabeliek, azaz a gyűjtést önkéntesen végző okleveles néprajzkutatók eredeti és lektorálatlan forrásközléssel, vagy eredeti gyűjtött forrásokon alapuló publikálatlan kutatással. A szakmabeli pályázók esetén kizárólag szakmai lektorálásban a benyújtás napjáig nem részesült munkákat (könyv, tanulmány, cikk) és néprajzos szakemberek által még nem értékelt forrásokat, egyéb gyűjtéseket, anyagokat, pályamunkákat fogadunk be a pályázatra. Nem pályázhat: OTKA pályázaton szereplő munka, OTDK munka és/vagy néprajz szakon bírált és megvédett szakdolgozat! Nem pályázhat szakmailag lektorált és lektorálással publikált anyag sem. Szakmai lektorálásnak minősül a szakdolgozati bírálat is! A pályázatot nem küldjük vissza és nem őrizzük meg. Szempontok a pályaművek elkészítéséhez A benyújtható pályaművek típusai: 1. EREDETI GYŰJTÖTT ANYAGOK KÖZLÉSE - Minél gazdagabb gyűjtési dokumentáció elkészítése, a gyűjtött anyag alapos bemutatása és gyűjtött anyag részletes közlése (hangzó, szöveges, képi). 2. EREDETI GYŰJTÖTT ANYAGOK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK, ESETLEG A FORRÁSOKON ALAPULÓ KUTATÁSSAL - Az eredeti saját (hangzó, szöveges, képi) gyűjtésre feldolgozás épül, a pályázó a részletesen bemutatott anyagot esetleg szaktudományos igénnyel is elemzi. A pályamunkák értékelése és a díjazás elvei: 6

7 Az értékelő bizottság mindenekelőtt az eredeti gyűjtések (1. típus) benyújtására ösztönzi a gyűjtőket. A pályaművek értékelésére vonatkozó részleteket az MNT szakmai közössége társkiíróival közösen dolgozza ki és a szakmai bíráló bizottság értékel. A néprajzi tudást pályamunkáikkal gazdagítók legjobb pályaműveit a szakmai zsűri az MNT lehetőségeihez mérten díjakkal ismeri el. A zsűrizés alapelvei a következők: Minősítési kategóriák: 1. Etnológiai Adattárba befogadott minősítés. A zsűri által "befogadott" minősítésű pályaművek mindegyikét a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárában helyezzük el és ettől fogva a pályamű a jövő kutatóinak szabadon áll rendelkezésére és kutathatóvá válik. A pályamű-dokumentációk alapját képezik a későbbiekben szakmai tanulmányok és publikálható anyagok készítésének. A pályázatra beadott anyagokat a társkiíró intézmények és a pályázó intézményei (helyi szervek, orgánumok) megőrizhetik és adattáraikba másolatként elhelyezhetik, a tágabb kutathatóság érdekében online felületekre is elhelyezhetik (pl. ), feltéve ha hivatkoznak az MNT Tradíció Pályázaton való részvételre és azt feltűntetik a másodpéldányon. 2. Díjazott minősítés. Az etnológiai adattári elhelyezésen túlmenőn a zsűri magasabb minősítésével is ellátja a kimagasló teljesítményt (figyelemre méltó - megfelelő - jó - nagyon jó - kiváló), kategóriánként több díjazott van. Az MNT a pályázat legjobbjainak a tudományos és szakmai vérkeringésbe való bejuttatásáról is gondoskodik, lehetőségeihez mérten. A zsűri döntése értelmében a nagyon jó és kiváló pályázóink ünnepélyes eredményhirdető rendezvény keretében bemutatkozhatnak (előadás és kiállítás), a es nyári egyhetes Tradíció Táborba meghívást kapnak és pénzjutalomban részesülnek. A zsűri az értékelési kategóriákat korcsoportok és pályamű típusok szerint állítja fel, döntését az eredményhirdetéskor hozza nyilvánosságra. Formai kritériumok Terjedelem. Minimum feltétel van, maximum feltétel nincs. Az eredeti gyűjtés egyszerű közlése esetén, a szöveges (szkennelt), filmes vagy hangos anyagokat kérjük egy minimum 3-5 oldalas szöveges bemutatás (Bevezető) kíséretében benyújtani. A szöveges bemutatásban minden olyan és a pályázatban szereplő anyagra vonatkozó adatot kérünk megadni, melyre a gyűjtő szert tett a gyűjtés során, pl. név, helyszín, technika, méretek, és/vagy a pályázat tárgyát szorosan magyarázó és alapvető jellemzők, amelyek nélkül a forrás értelmezhetetlen, vagy csak nehezen értelmezhető. Az anyagot értelmező Bevezetőt követően helyezzük el ez esetben a fotókat, filmeket és másolt (szkennelt) lapokat, magát a pályázati dokumentációt. Szöveg formai jellemzői: 12-es betűméret, New Times Roman betűtípus, másfeles sortávolság, jól olvasható és áttekinthetően tagolt szöveg, idősebb pályázóknál számítógép használat hiányában a szép kézírást is elfogadjuk. 7

8 Technikai elvárás a képek és filmek esetén: film és kép tömörített formában csatolandó az elektronikusan beküldött változatban; a CD-t és DVD-t mellékeljék a pályázathoz. A pályázatra való jelentkezés: A pályázatra regisztrálni és egyidejűleg jelentkezni március 14-ig lehetséges, itt: Kérjük pályázóinkat, hogy a regisztrációs űrlapon a Nyilatkozatot is fogadják el. Jelige nincs. Egy pályázó több pályaművel is jelentkezhet, ilyenkor annyi azonosítószámot kap, ahány pályaművet regisztrál. A pályamű regisztrációs azonosítószámát ben küldjük el a regisztrálónak. Egy pályázó több pályaművel is jelentkezhet, ilyenkor annyi azonosítószámot kap, ahány pályaművet regisztrál és kérjük, minden pályaműhöz töltsenek ki egy-egy Jelentkezési lapot is. A Jelentkezési lap tartalmazza a pályamű címét, regisztrációs számát, a pályázó személyi adatait, többi benyújtásra kerülő pályaműve (ha többet nyújt be) regisztrációs számait és a nyilatkozat aláírását 2. A benyújtási határidő: 2014 március 14. péntek A benyújtás módja és helye: A Jelentkezés lapot kérjük kinyomtatni és aláírni, majd a pályaművel együtt benyújtani. A pályaművet 2 példány papírformátumban és lehetőség szerint elektronikusan is kérjük benyújtani: POSTAI ÚTON, CÍM: MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG, BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. KÉRJÜK A BORÍTÉKON FELTÜNTETNI: "II. TRADÍCIÓ NÉPRAJZI GYŰJTŐPÁLYÁZAT, 2014" vagy SZEMÉLYESEN A MAGYAR NÉPRAJZ TÁRSASÁG TITKÁRSÁGÁN: BUDAPEST, V. KERÜLET, KOSSUTH TÉR 12. KALINA VERONIKA IRODAVEZETŐNÉL (TEL ). a CD és/vagy DVD mellékleteket mindkét fenti benyújtási mód esetén kérjük 1 példányban az írásos anyaghoz csatolni! 2 A pályázó nyilatkozik, hogy a benyújtással egyidejűleg beleegyezik a pályaműve kutathatóságába, a gyűjtés Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattári elhelyezésébe és ezt aláírásával igazolja. A pályázó egyidejűleg kötelezi magát arra is, hogy minden ezt követő és a pályamű tartalmával összefüggő nyomtatott vagy világhálós kiadásban, írásban vagy archívumba elhelyezéskor megjelöli, hogy a pályaműve a Magyar Néprajzi Társaság II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatán vett részt. 8

9 ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁS - LEHETŐSÉG SZERINT, de NEM KÖTELEZŐ: A mellékleteket lehetőleg tömörített formában kérjük. A levél tárgy-mezőjében kérjük feltüntetni a regisztrációs egyedi pályázati azonosítószámot. Eredményhirdetés várhatóan: május 31. (szombat) a Néprajzi Múzeum Dísztermében, Budapesten. Az eseményről pályázóink értesítést kapnak elektronikus postafiókjukba. A Pályázatot nem-elektronikus úton benyújtó pályázóinkat is kérjük, hivatalos honlapunkon tájékozódjanak a Tradíció Pályázat 2014 információs oldalon, vagy a (36-1) telefonszámon. A pályázati felhívás helye és egyéb tudnivalók: A Magyar Néprajzi Társaság hivatalos honlapján weblap jobboldali menüsávban nyitható meg az Tradíció Pályázat Felhívás teljes szövege és a pályázati segédanyagok, dokumentumok, a Jelentkezési lap (űrlap) és Előzetes regisztrációs ablak. Az öt hónapos pályázati idő alatt a kapcsolattartás számos lehetőségét biztosítjuk pályázóinknak. A pályázat meghirdetésével egyidejűleg az Önkéntes Gyűjtő szakosztály elnökségének weboldalain szakmai útmutatást és konzultációt biztosítunk a pályaművek gondos elkészítéséhez, kérdésekre válaszolunk: https://www.facebook.com/tradicio2013https://www.facebook.com/tradicio2013 https://www.facebook.com/onkentesgyujtokhttps://www.facebook.com/onkentes Gyujtok https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/oneprajzigy Néprajzi Gyűjtők MNT c.levelezőlistán a pályázók listatagság kérelmeit fogadjuk. - linkgyűjteményt helyezünk el az I. Tradíció pályázati fordulóról (2013) és a szorosan kapcsolódó I. Tradíció Táborról. Kérjük, rendszeresen látogassák weboldalainkat a frissülő információk elérése érdekében. További információ: Paál Zsuzsanna: , Baksa Brigitta: , Vasvári Zoltán: Elektronikus postafiók: *** Tradíció pályázati naptár! 9

10 Minden gyűjtőnket bíztatjuk, hogy használja ki az előttünk álló 5 teljes hónapot és végezzen néprajzi gyűjtést. Ha továbbképzésünkre szeretne jelentkezni, jelezze előzetes igényét elérhetőségeinken a néprajzi gyűjtők számára 2014 júliusban megrendezendő II. Tradíció Tábori részvételre. Ajánljuk figyelmébe addig is Társaságunk Önkéntes Gyűjő szakosztályi rendezvényeit, mely térítésmentesen igénybe vehető továbbképző lehetőség. A program a Társaság honlapján olvasható és hírlevélre is fel lehet iratkozni. Éltetni kívánjuk a Kárpát-medencében folyó néprajzi gyűjtést. Biztosítani szeretnénk Önt afelől is, hogy egy pályázati folyamat elején vagyunk és Ön sincs "lemaradva", ha most esetleg csak vázlatosan vannak gyűjtési elképzelései: 2014 március 14-ig még öt hónap áll rendelkezésére! Nagyon jó szível ajánljuk, hogy tekintse meg az idei pályázók eredményeit is a weboldalainkon, bízvást bátorítóan hat Önre is. Kérjük, olvassa el a weboldalainkon a pályázatírást segítő irásainkat. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes felhívásaink kiemelt témái, célcsoportjai, tematikája és a jutalmazás is évről-évre változnak. Végezetül, előre jelezzük, hogy 2014 június végén adjuk közre a 2015-ös Tradíció Gyűjtőpályázati felhívásunkat. Az előrehozott dátummal az a szándékunk, hogy az aktív korú gyűjtők is élni tudjanak a nyári szabadságos időszak teremtette néprajzi gyűjtési lehetőséggel. Jó felkészülést és örömteli, gazdag gyűjtést kívánunk! dátum: Budapest, 2013 október 22. Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes Gyűjtő szakosztályának elnöksége 10

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

2011. november 21 2011. december 4.

2011. november 21 2011. december 4. 2011. november 21 2011. december 4. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírás! I.1. V. Szakma Sztár Verseny..3.oldal Folyamatban lévő pályázatok I.2. Nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

2011. december 5 2011. december 18.

2011. december 5 2011. december 18. 2011. december 5 2011. december 18. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Folyamatban lévő pályázatok I.1. V. Szakma Sztár Verseny...3.oldal I.2. Nevelési intézmények fejlesztése Új Széchényi

Részletesebben

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március

XVII. évfolyam 214. szám 2012. március Hírlevél XVII. évfolyam 214. szám 2012. március A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít.

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít. Hírlevél XVI. évfolyam 210. szám 2011. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél

Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Magyar Géniusz Program Februári Hírlevél Tisztelt TehetségTársunk! Ezúton küldjük Önnek februári Hírlevelünket, amely aktuális híreket és információkat tartalmaz a Magyar Géniusz Program munkájáról, a

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja

Híreink. Géniusz Országos Tehetségnap programja Híreink Géniusz Országos Tehetségnap A Magyar Géniusz Program március 27-én rendezi meg a Géniusz Országos Tehetségnapot, ahol az országszerte működő immár 200 Tehetségpont (erről Hírlevelünkben még bővebben

Részletesebben

Hírlevél márciusra. Táncos összefogás a felvidéki Kis-Megyer Néptáncegyüttessel

Hírlevél márciusra. Táncos összefogás a felvidéki Kis-Megyer Néptáncegyüttessel Hírlevél márciusra Táncos összefogás a felvidéki Kis-Megyer Néptáncegyüttessel Helyszín: Kiscsősz Nagymegyer (Szlovákia) Szervező (Partner): Élő Forrás hagyományőrző Egyesület Időpont: 2015. február-május

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - Az egyes tématerületeken belüli tevékenységtípusok mélyelemezése - Rubeus Egyesület Szedervessző 1082 Budapest, Nap u. 3. Tel.: 06-20/669-5629 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - Az egyes tématerületeken belüli

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM 98. 7. oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8.

CIVIL. Projekt tervezés. Civil parádé Szarvason. Civil rádió FM 98. 7. oldal. 19. oldal! Útmutató az SZJA 1%-ának felajánlásához. 8. CIVIL FÓRUM 2007. II. Erasmus Mundus 6.oldal Országjárás augusztus 13.oldal Pályázati felhívások 14.oldal Programajánló 20.oldal Civil parádé Szarvason 7. oldal Projekt tervezés és Civil forrásszerzés

Részletesebben

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15.

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést indít május 31 én. Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010. május 15. Hírlevél XV. évfolyam 193. szám 2010. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Megyei Kórustalálkozó, Soltvadkert, 2010.

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19.

Impresszum. Felelős kiadó Csobán Róbert igazgató Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 4026 Debrecen, Bem tér 19. Ha igazán a szabadság ügyét akarjuk szolgálni, akkor neveljük ennek az országnak a társadalmát a demokratikus kormányforma számára Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenekelőtt gondozzuk és ápoljuk

Részletesebben

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben