Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014)"

Átírás

1 2013. október 22-én meghirdeti új pályázatát a Magyar Néprajzi Társaság Felhívás II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2014) Az 1889 óta fennálló Magyar Néprajzi Társaság (MNT), a magyar néprajztudomány egyik legrégebbi intézménye Tradíció pályázatot hirdet több témában és minden korcsoport számára fő partnerével a Néprajzi Múzeummal és társkiíró partnereivel, a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetével és Történettudományi Intézetével, a ELTE BTK Néprajzi Intézettel, Az SZTE Néprajz és Kuturális Antropológia tanszékével, a Szentendrei Szabadtéri Múzeummal, a Hagyományok Házával, a Honismereti Szövetséggel és a Magyar Kézművességért Alapítvánnyal. A hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával pályázhatnak magyarországiak és határon túliak, önkéntes néprajzi gyűjtők egyénileg és csoportosan, néprajzkutatók, pedagógusok és gyermekek. A II. Tradíció Pályázat céljai 1

2 Mottónk: "Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítjuk az európai művelődést!" (Györffy István) A Tradíció Pályázat a hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul. A Magyar Néprajzi Társaság az önkéntes gyűjtőket tömörítő szakosztályának koordinálásával 2012-ben elindította az évente meghirdetendő Tradíció Pályázatot, hogy az önkéntes néprajzi gyűjtők utánpótlásáról gondoskodjék és a helyi gyűjtésekre ösztönözzön. Több neves gyűjtő az 1952 óta szervezett formában működő önkéntes gyűjtőmozgalomban tűnt fel és vált országos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá és kapott szakmai díjat. A pályaművek beérkezésére a határokon túlról is számítunk, ennek érdekében a Kárpátmedence és azon kívül élő külhoni magyarjainak körében is hirdetjük a felhívást. A Magyar Néprajzi Társaság, a Néprajzi Múzeum és szakmai közösségük az önkéntes és hivatásos gyűjtőket saját gyűjtésekre ösztönzi, a dokumentációt segíti nyilvánosságra hozni, az egyéneket és a közösségeket motiválja a hagyományok és a jelenkori élő kultúra eredeti dokumentálására, gyűjtésére, mentésére, megismertetésére. A pályázat célja továbbá, hogy a néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítókat összegyűjtse és a legjobb pályaműveket szakmai díjakkal elismerje, jutalmazza. A pályamunkákat a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárában elhelyezze és a további kutatásukat biztosítsa. A pályázatot tíz témában, plusz egy kiemelt témában hirdetjük meg önkéntes és szakmabeli gyűjtők számára egyaránt. A II. Tradíció Pályázat alapelvei A Tradíció Pályázat tárgya a még tetten érhető tradicionális elemek, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, képzetek, szemléletmód, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és újraéledő jelenségek dokumentálása minél több fotó és film, hangzó anyag illusztráció által: I. A hagyományos, gazdasági, kulturális önellátó közösségek többsége már felbomlott vagy átalakulóban van. II. Fontosnak tartjuk a hagyomány mai, új funkciókkal, intézményes keretek közötti továbbélését és új formáit dokumentálni és elemezni. E kettős szándékunk jegyében állítottuk össze tematikánkat 1 1 Megjegyzés: Ajánljuk, hogy keressék fel weboldalainkat, ahol segítségül olvasmánylistát teszünk közzé a témákhoz felkészüléshez. 1 2

3 A megpályázható témakörök 1. A es esztendő kiemelt témaköre: Az I. világhárú emlékezete ben emlékezünk az I. világháború kirobbanására. Ez a nem véletlenül világháborúként megnevezett történelmi esemény az egész emberiség közös tragikus emlékezet-anyagát képezi, s benne mi magyarok jelentős szeletét adjuk/adhatjuk annak. Természetesen még élő résztvevőkkel, emlékezőkkel már nem számolhatunk, de másod-, harmadkézből gyűjthetők családi visszaemlékezések, gyűjthetők katonadalok, frontlevelek, igaztörténetek, anekdoták, mondák, egyéb verses és prózai alkotások. Ugyancsak izgalmas lehet még fellelhető tárgyi emlékek: a fronton és a hadifogság alatt készített tárgyak, barkácsmunkák, rajzok, festmények, esetleg fényképek összegyűjtése. Egy másik gyűjtési lehetőség az I. világháború köztéri emlékeinek (szobrok, emlékművek, emlékoszlopok és -táblák) születésének, történetének, a hozzájuk fűződő történeteknek, helyi véleményeknek az összegyűjtése, dokumentálása. Ez a témakör nagy rokonságot mutat a 1848/49-es forradalom és szabadságharc centenáriumán folyt gyűjtésekkel, ezek tapasztalatait a pályázók figyelmébe ajánljuk. Ugyancsak hasznosíthatók a II. világháborús front- és hadifogoly-történetek gyűjtésének tapasztalatai. (Ajánlott irodalom az MNT honlapján olvasható.) 2. Néprajzoktatás és önképzőkörök A témakörön belül kiemelten kezeljük idén az 1. témakör (I. világháború emlékezete) iskolai, óvódai és önképzőköri feldolgozására irányuló gyakorlatot, gyűjtéseket és eredményeket bemutató pályázatokat A Hon- és népismeret tantárgy helyi segédanyagának helyi gyűjtésekre alapuló kidolgozására a kerettanterv és a szülőföld témakör(ének) közműveltségi tartalmainak figyelembe vételével. Óvodai hagyományőrzés bemutatását, családi napok tapasztalatait A falvakban és városokban működő szakkörök, alkotókörök, egyesületek, társaságok, baráti körök és klubok pályázatait várjuk a helyi gyűjtő, dokumentáló önképző, képző, oktató és/vagy alkotótevékenységük (néptánc, népzene, népdal, kézművesség) és a helytörténeti (pl. helyekhez kötődő tárgyak, jelenségek, szöveges források) feltáró tevékenységük bemutatásával. --- Gyakorló pedagógusok (óvónők, tanítók, tanárok) jelentkezését a 2.1 néprajzoktatási altémában és magánemberek, csoportok, szakkörvezetők, közművelődési szakemberek pályaműveit a 2.2. önképzőköri altémában várjuk. 3. Emlékezünk Az emlékezés nem csak felidézi, hanem magyarázza is a múltat, a jelent a múlt folytatásaként fogadtatja el, emlékeinkből erőt meríthetünk, építkezhetünk. Várjuk a személyes, a családi vagy egy kisebb közösség, település fontos eseményeit megörökítő visszaemlékezéseket. Pályázni lehet annak bemutatásával is, hogy egy helyi közösség, falu miként őrzött meg egy nevezetes esetet (helynevekben, falukrónikákban, 3

4 emléktáblán, emlékművel, helyi megemlékezésekkel, ünnepségekkel) az emlékezetében. A pályamű lehet akár a saját életút, vagy azon belül egy kiemelt, fontos életszakasz felidézése, leírása (önéletírás) vagy az élmények egykorú rögzítése (napló), de lehet mások visszaemlékezéseinek (életúinterjú) lejegyzése, illetve ezek elemzése, feldolgozása. A visszaemlékezések szólhatnak akár a mindennapokról, akár a nagy történelmi sorsfordulók (háborúk, kitelepítések, kollektivizálás, 1956) helyi megnyilvánulásairól, történéseiről. Várunk egykori hadifoglyokkal, munka- és internálótáborok túlélőivel készült interjúkat. (Érdemes a személyes élmények, benyomások, a fogság mindenapjainak tevékenységek, időbeosztás, kapcsolattartás a külvilággal rögzítése mellett a sorstársakkal való kapcsolatokra rákérdezni barátságok, ellenségeskedések, a fogva tartókkal való viszony, fontos a hazaérkezés, a visszailleszkedés nehézségeinek bemutatása), milyen hatással volt az átélt trauma a mesélő további életére. Szívesen látjuk az elmúlt évtizedek, vagy akár évszázad katonaéletére, katonai hagyományaira, szokásaira és rituáléira való visszaemlékezéseket is. A pályaművet gazdagítja a visszaemlékezésekhez kapcsolódó kéziratos anyagok, levelek, iratok, fényképek, rajzok, tárgyak bemutatása. 4. Helyi értékek és kulturális örökségünk A Magyar ÉrtékTár felméréshez és a kulturális örökségeink feltárásához hozzájárulás néprajzi gyűjtéssel: a hagyományos és változó anyagi kultúra, gazdálkodás, folklór, népi építészet, az élő vagy még feleleveníthető örökségek, nemzedékeken át öröklődő szokások, nemzeti és hagyományos értékeink helyi felfedezése és feltárása egyénileg és csoportosan benyújtott pályázatok formájában. A helyi néprajzi értékeink és kulturális örökségünk magángyűjteményei és magángyűjtők bemutatkozása (bemutatásuk) bármely gyűjtött néprajzi kollekcióval. 5. Táplálkozás és családi élet A helyi táji jellemzők életszerűségének és a még tetten érhető hagyományos lakberendezés tárgyi kultúrájának bemutatása. A konyha, ebédlő, az étkek, a helyi ételkészítési eljárások és receptek, az étkezést ünnep napon és hétköznap kísérő jelenségek bemutatása és illusztrálása és/vagy az új jelenségek aprólékos rögzítése (fotó, film, szöveg, hanganyag). 6. Mesterségek, kézművesek, tárgyalkotás Az eredeti és átértelmezett tárgyak, a kézműves alkotók és közösségeik, környezeti tárgykultúránk bemutatása minden iparos és kézműves mesterség tekintetében. Települések iparosainak, kézműveseinek fotóarchív anyagával, a működő műhelyek jelenkori árukészletének, profiljának és árszabásának, ügyfélkörének, mesterségbemutató és oktatási, vásározási tevékenysége bemutatásával is pályázhatnak. A viselet- és babakészítés altémában eredeti és újraértelmezett darabokat és alkotóikat, alkotókörök 4

5 néprajzi feltáró tevékenységének bemutatását várjuk. A kortárs jelenségek és a turizmus tárgyi kultúránk összefüggéseinek helyi bemutatásával is pályázhatnak a gyűjtők. 7. Népzene, népdal, néptánc, népi hangszerek, népi játékok Az eredeti és megújuló jelenségek kárpát-medencei és a kontinenseken átívelő jelenségek feltárása, a táncházmozgalom révén/előtt/után/ felszínre kerülő előadói egyéniségek, népi játékok és mindezek közösségi formáinak rögzítése (film, kép, hang) és szöveges leírása. Népdalok előadása, egyéni repertoár elemzések, hang-anyaggal illusztrálva. Működő táncházak és a mai táncházi énekes-táncos közösségek gyakorlatának bemutatása. 8. Szokások, hiedelmek, vallásosság A dramatikus megnyilvánulás formák helyi gyűjtése, az emberi élet fordulóihoz, a naptári évhez kapcsolódó és konkrét dátumhoz nem kötődő, térben és időben a Kárpátmedencében előforduló szokások gyűjtése, dokumentálása. A régi és új hiedelmek, a sajátos helyi formákban megnyilvánuló világképek felgyűjtése. A szakrális néprajzi jelenségek tárgyi és írott forrásainak összegyűjtése, részletes bemutatása, fényképek és filmek, hang-anyagok bemutatása. 9. Közösségek régen és ma Az emlékezettel elérhető vagy ma élő, esetleg felelevenített közösségi megnyilvánulások részletes bemutatása: erkölcs és magatartás, közélet és társasélet, társulatok és egyesületek tevékenysége, korcsoportok sajátos működése, munkamegosztás a családban és a közösségen belül, egyes társadalmi rétegek bemutatása, fényképekkel, filmekkel, hanganyaggal való illusztrálása. 10. Népköltészet A magyar népköltészet bármelyik prózai vagy verses műfajában várunk gyűjtéseket (pl. mese, hiedelemmonda, történeti monda, anekdota, szólás, találós, ima, ráolvasás stb.). Szívesen fogadjuk a folklór mai műfajait is (városi monda, képtelen történetek, vicc stb.). Nem csak a szóbeliségben élő, hanem a népi írásbeliség jelenségeit (emlékvers, sírfelirat, hírvers stb.) is érdemes gyűjteni. Várjuk a gyermekfolklór (akár gyerekek, akár felnőttek által előadott) darabjait (dajkarímek, mondókák, kiszámolók, beugratók stb.). Fontos, hogy tankönyvekbõl, könyvekbõl kiírt szövegekkel nem, csak saját gyűjtéssel lehet pályázni. A gyűjtő a saját maga által tudott vagy másoktól hallott, rögzített és lejegyzett népköltési szövegeket is beküldheti. Érdemes rákérdezni, hogy hol, mikor, kitől tanulta az előadó az általa elmondottakat. A modern technikai eszközök segítenek abban, hogy a hallottakat minél pontosabban rögzítsük, nem irodalmi feldolgozást, átdolgozást várunk, a gyűjtést változtatás, átírás nélkül kell elküldeni. 11. Szabadon választott téma Bármely fent nem szereplő néprajzi/kulturális antropológiai témakör, helyi megnyilvánulás választható a pályamű tárgyául. Itt nyújtható be továbbá: régi képeslapok 5

6 gyűjtése és helyszíneinek újrafotózása, jelenkori tevékenységformák filmezése és dokumentálása helyi gyűjtések keretében. A Tradíció Pályázat célcsoportjai és a benyújtás feltételei Pályázhatnak az amatőr és szakmabeli gyűjtők az alábbiak szerint: Amatőr magánszemélyek, közművelődési szakemberek, magángyűjtők, muzeológusok, a honismereti és helytörténeti hagyomány egyéni gyűjtői és csoportos gyűjtői, továbbá kézművesek, népzenészek, néptáncosok, népdalénekesek, népi hangszer készítők, a Népművészet Mesterei, a Népművészet Ifjú Mesterei díjazottak, pedagógusok, gyermekek és tanulók. A nem-néprajz szakos képzésben íródott, de néprajzi témájú dolgozatokat is fogadunk, ha azok nem részesültek néprajz szakmai értékelésben. Pályázhatnak szakmabeliek, azaz a gyűjtést önkéntesen végző okleveles néprajzkutatók eredeti és lektorálatlan forrásközléssel, vagy eredeti gyűjtött forrásokon alapuló publikálatlan kutatással. A szakmabeli pályázók esetén kizárólag szakmai lektorálásban a benyújtás napjáig nem részesült munkákat (könyv, tanulmány, cikk) és néprajzos szakemberek által még nem értékelt forrásokat, egyéb gyűjtéseket, anyagokat, pályamunkákat fogadunk be a pályázatra. Nem pályázhat: OTKA pályázaton szereplő munka, OTDK munka és/vagy néprajz szakon bírált és megvédett szakdolgozat! Nem pályázhat szakmailag lektorált és lektorálással publikált anyag sem. Szakmai lektorálásnak minősül a szakdolgozati bírálat is! A pályázatot nem küldjük vissza és nem őrizzük meg. Szempontok a pályaművek elkészítéséhez A benyújtható pályaművek típusai: 1. EREDETI GYŰJTÖTT ANYAGOK KÖZLÉSE - Minél gazdagabb gyűjtési dokumentáció elkészítése, a gyűjtött anyag alapos bemutatása és gyűjtött anyag részletes közlése (hangzó, szöveges, képi). 2. EREDETI GYŰJTÖTT ANYAGOK ÉS ÉRTELMEZÉSÜK, ESETLEG A FORRÁSOKON ALAPULÓ KUTATÁSSAL - Az eredeti saját (hangzó, szöveges, képi) gyűjtésre feldolgozás épül, a pályázó a részletesen bemutatott anyagot esetleg szaktudományos igénnyel is elemzi. A pályamunkák értékelése és a díjazás elvei: 6

7 Az értékelő bizottság mindenekelőtt az eredeti gyűjtések (1. típus) benyújtására ösztönzi a gyűjtőket. A pályaművek értékelésére vonatkozó részleteket az MNT szakmai közössége társkiíróival közösen dolgozza ki és a szakmai bíráló bizottság értékel. A néprajzi tudást pályamunkáikkal gazdagítók legjobb pályaműveit a szakmai zsűri az MNT lehetőségeihez mérten díjakkal ismeri el. A zsűrizés alapelvei a következők: Minősítési kategóriák: 1. Etnológiai Adattárba befogadott minősítés. A zsűri által "befogadott" minősítésű pályaművek mindegyikét a Néprajzi Múzeum Etnológia Adattárában helyezzük el és ettől fogva a pályamű a jövő kutatóinak szabadon áll rendelkezésére és kutathatóvá válik. A pályamű-dokumentációk alapját képezik a későbbiekben szakmai tanulmányok és publikálható anyagok készítésének. A pályázatra beadott anyagokat a társkiíró intézmények és a pályázó intézményei (helyi szervek, orgánumok) megőrizhetik és adattáraikba másolatként elhelyezhetik, a tágabb kutathatóság érdekében online felületekre is elhelyezhetik (pl. ), feltéve ha hivatkoznak az MNT Tradíció Pályázaton való részvételre és azt feltűntetik a másodpéldányon. 2. Díjazott minősítés. Az etnológiai adattári elhelyezésen túlmenőn a zsűri magasabb minősítésével is ellátja a kimagasló teljesítményt (figyelemre méltó - megfelelő - jó - nagyon jó - kiváló), kategóriánként több díjazott van. Az MNT a pályázat legjobbjainak a tudományos és szakmai vérkeringésbe való bejuttatásáról is gondoskodik, lehetőségeihez mérten. A zsűri döntése értelmében a nagyon jó és kiváló pályázóink ünnepélyes eredményhirdető rendezvény keretében bemutatkozhatnak (előadás és kiállítás), a es nyári egyhetes Tradíció Táborba meghívást kapnak és pénzjutalomban részesülnek. A zsűri az értékelési kategóriákat korcsoportok és pályamű típusok szerint állítja fel, döntését az eredményhirdetéskor hozza nyilvánosságra. Formai kritériumok Terjedelem. Minimum feltétel van, maximum feltétel nincs. Az eredeti gyűjtés egyszerű közlése esetén, a szöveges (szkennelt), filmes vagy hangos anyagokat kérjük egy minimum 3-5 oldalas szöveges bemutatás (Bevezető) kíséretében benyújtani. A szöveges bemutatásban minden olyan és a pályázatban szereplő anyagra vonatkozó adatot kérünk megadni, melyre a gyűjtő szert tett a gyűjtés során, pl. név, helyszín, technika, méretek, és/vagy a pályázat tárgyát szorosan magyarázó és alapvető jellemzők, amelyek nélkül a forrás értelmezhetetlen, vagy csak nehezen értelmezhető. Az anyagot értelmező Bevezetőt követően helyezzük el ez esetben a fotókat, filmeket és másolt (szkennelt) lapokat, magát a pályázati dokumentációt. Szöveg formai jellemzői: 12-es betűméret, New Times Roman betűtípus, másfeles sortávolság, jól olvasható és áttekinthetően tagolt szöveg, idősebb pályázóknál számítógép használat hiányában a szép kézírást is elfogadjuk. 7

8 Technikai elvárás a képek és filmek esetén: film és kép tömörített formában csatolandó az elektronikusan beküldött változatban; a CD-t és DVD-t mellékeljék a pályázathoz. A pályázatra való jelentkezés: A pályázatra regisztrálni és egyidejűleg jelentkezni március 14-ig lehetséges, itt: Kérjük pályázóinkat, hogy a regisztrációs űrlapon a Nyilatkozatot is fogadják el. Jelige nincs. Egy pályázó több pályaművel is jelentkezhet, ilyenkor annyi azonosítószámot kap, ahány pályaművet regisztrál. A pályamű regisztrációs azonosítószámát ben küldjük el a regisztrálónak. Egy pályázó több pályaművel is jelentkezhet, ilyenkor annyi azonosítószámot kap, ahány pályaművet regisztrál és kérjük, minden pályaműhöz töltsenek ki egy-egy Jelentkezési lapot is. A Jelentkezési lap tartalmazza a pályamű címét, regisztrációs számát, a pályázó személyi adatait, többi benyújtásra kerülő pályaműve (ha többet nyújt be) regisztrációs számait és a nyilatkozat aláírását 2. A benyújtási határidő: 2014 március 14. péntek A benyújtás módja és helye: A Jelentkezés lapot kérjük kinyomtatni és aláírni, majd a pályaművel együtt benyújtani. A pályaművet 2 példány papírformátumban és lehetőség szerint elektronikusan is kérjük benyújtani: POSTAI ÚTON, CÍM: MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG, BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. KÉRJÜK A BORÍTÉKON FELTÜNTETNI: "II. TRADÍCIÓ NÉPRAJZI GYŰJTŐPÁLYÁZAT, 2014" vagy SZEMÉLYESEN A MAGYAR NÉPRAJZ TÁRSASÁG TITKÁRSÁGÁN: BUDAPEST, V. KERÜLET, KOSSUTH TÉR 12. KALINA VERONIKA IRODAVEZETŐNÉL (TEL ). a CD és/vagy DVD mellékleteket mindkét fenti benyújtási mód esetén kérjük 1 példányban az írásos anyaghoz csatolni! 2 A pályázó nyilatkozik, hogy a benyújtással egyidejűleg beleegyezik a pályaműve kutathatóságába, a gyűjtés Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattári elhelyezésébe és ezt aláírásával igazolja. A pályázó egyidejűleg kötelezi magát arra is, hogy minden ezt követő és a pályamű tartalmával összefüggő nyomtatott vagy világhálós kiadásban, írásban vagy archívumba elhelyezéskor megjelöli, hogy a pályaműve a Magyar Néprajzi Társaság II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatán vett részt. 8

9 ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁS - LEHETŐSÉG SZERINT, de NEM KÖTELEZŐ: A mellékleteket lehetőleg tömörített formában kérjük. A levél tárgy-mezőjében kérjük feltüntetni a regisztrációs egyedi pályázati azonosítószámot. Eredményhirdetés várhatóan: május 31. (szombat) a Néprajzi Múzeum Dísztermében, Budapesten. Az eseményről pályázóink értesítést kapnak elektronikus postafiókjukba. A Pályázatot nem-elektronikus úton benyújtó pályázóinkat is kérjük, hivatalos honlapunkon tájékozódjanak a Tradíció Pályázat 2014 információs oldalon, vagy a (36-1) telefonszámon. A pályázati felhívás helye és egyéb tudnivalók: A Magyar Néprajzi Társaság hivatalos honlapján weblap jobboldali menüsávban nyitható meg az Tradíció Pályázat Felhívás teljes szövege és a pályázati segédanyagok, dokumentumok, a Jelentkezési lap (űrlap) és Előzetes regisztrációs ablak. Az öt hónapos pályázati idő alatt a kapcsolattartás számos lehetőségét biztosítjuk pályázóinknak. A pályázat meghirdetésével egyidejűleg az Önkéntes Gyűjtő szakosztály elnökségének weboldalain szakmai útmutatást és konzultációt biztosítunk a pályaművek gondos elkészítéséhez, kérdésekre válaszolunk: https://www.facebook.com/tradicio2013https://www.facebook.com/tradicio2013 https://www.facebook.com/onkentesgyujtokhttps://www.facebook.com/onkentes Gyujtok https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/oneprajzigy Néprajzi Gyűjtők MNT c.levelezőlistán a pályázók listatagság kérelmeit fogadjuk. - linkgyűjteményt helyezünk el az I. Tradíció pályázati fordulóról (2013) és a szorosan kapcsolódó I. Tradíció Táborról. Kérjük, rendszeresen látogassák weboldalainkat a frissülő információk elérése érdekében. További információ: Paál Zsuzsanna: , Baksa Brigitta: , Vasvári Zoltán: Elektronikus postafiók: *** Tradíció pályázati naptár! 9

10 Minden gyűjtőnket bíztatjuk, hogy használja ki az előttünk álló 5 teljes hónapot és végezzen néprajzi gyűjtést. Ha továbbképzésünkre szeretne jelentkezni, jelezze előzetes igényét elérhetőségeinken a néprajzi gyűjtők számára 2014 júliusban megrendezendő II. Tradíció Tábori részvételre. Ajánljuk figyelmébe addig is Társaságunk Önkéntes Gyűjő szakosztályi rendezvényeit, mely térítésmentesen igénybe vehető továbbképző lehetőség. A program a Társaság honlapján olvasható és hírlevélre is fel lehet iratkozni. Éltetni kívánjuk a Kárpát-medencében folyó néprajzi gyűjtést. Biztosítani szeretnénk Önt afelől is, hogy egy pályázati folyamat elején vagyunk és Ön sincs "lemaradva", ha most esetleg csak vázlatosan vannak gyűjtési elképzelései: 2014 március 14-ig még öt hónap áll rendelkezésére! Nagyon jó szível ajánljuk, hogy tekintse meg az idei pályázók eredményeit is a weboldalainkon, bízvást bátorítóan hat Önre is. Kérjük, olvassa el a weboldalainkon a pályázatírást segítő irásainkat. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyes felhívásaink kiemelt témái, célcsoportjai, tematikája és a jutalmazás is évről-évre változnak. Végezetül, előre jelezzük, hogy 2014 június végén adjuk közre a 2015-ös Tradíció Gyűjtőpályázati felhívásunkat. Az előrehozott dátummal az a szándékunk, hogy az aktív korú gyűjtők is élni tudjanak a nyári szabadságos időszak teremtette néprajzi gyűjtési lehetőséggel. Jó felkészülést és örömteli, gazdag gyűjtést kívánunk! dátum: Budapest, 2013 október 22. Magyar Néprajzi Társaság Önkéntes Gyűjtő szakosztályának elnöksége 10

2014. augusztus 20-án gyűjtőpályázatot hirdet a Magyar Néprajzi Társaság. Felhívás (2015)

2014. augusztus 20-án gyűjtőpályázatot hirdet a Magyar Néprajzi Társaság. Felhívás (2015) 2014. augusztus 20-án gyűjtőpályázatot hirdet a Magyar Néprajzi Társaság Felhívás III. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat (2015) A Magyar Néprajzi Társaság Tradíció Pályázatát idén harmadik alkalommal hirdeti

Részletesebben

2013. február 22-én pályázatot hirdet meg a Magyar Néprajzi Társaság. Felhívás

2013. február 22-én pályázatot hirdet meg a Magyar Néprajzi Társaság. Felhívás 2013. február 22-én pályázatot hirdet meg a Magyar Néprajzi Társaság Felhívás Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat 2013 A Magyar Néprajzi Társaság Tradíció pályázatot hirdet fő partnerével a Néprajzi Múzeummal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. TDK szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember Tartalomjegyzék A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 A TDK célja... 3 Részvételi feltételek

Részletesebben

Nyitott szemmel Szigethalmon

Nyitott szemmel Szigethalmon Nyitott szemmel Szigethalmon -pályázati felhívás- 2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk Szigethalom télen címmel. Ezt tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: Nyitott

Részletesebben

Kisbolygó-látogatások

Kisbolygó-látogatások Kisbolygó-látogatások A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata 1. A pályázat meghirdetői A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal együttműködve,

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 13. szám 2013. április 8. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

A Fütyülős és az ARC tárgytervező pályázatot hirdet

A Fütyülős és az ARC tárgytervező pályázatot hirdet Hagyatkozz a múltra, alkoss a jelennek, alapozd meg a jövőt! A magyaros motívumkincs aktualizálásával a Fütyülős új divatot teremt. Most te is részese lehetsz a trend-brand építésének! A Fütyülős és az

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

TakkART KösszMűvészeti pályázat

TakkART KösszMűvészeti pályázat TakkART KösszMűvészeti pályázat Pályázati kiírás Az ember itt kevés a szeretetre Elég, ha hálás legbelűl ezért-azért; egyszóval mindenért Valójában két szó, mit ismerek, bűn és imádság két szavát. Az egyik

Részletesebben

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet!

Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Film Up! Érdekes a kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts filmet! Filmpályázati felhívás PhD- és MSc/MA-hallgatók számára Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja

Részletesebben

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny esszéíró pályázatot hirdet! A pályázók egy 3000 szavas esszében mutathatják meg, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek Kelet-Ázsiáról és Tajvanról. A legjobb esszé

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT. NOVELLAPÁLYÁZATA

A KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT. NOVELLAPÁLYÁZATA A KÁRPÁT-MEDENCEI TEHETSÉGGONDOZÓ NONPROFIT KFT. NOVELLAPÁLYÁZATA A Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (a továbbiakban KMTG) a magyar irodalmi élet felfrissítésének, a kortárs magyar irodalom

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Fiatal képzőművészek számára Pályázati kategória kódja: REB-15-MŰV Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY A verseny döntőjének időpontja: 2017. 04. 01. (szombat), TISZAVASVÁRI 9:30-10:30 Regisztráció 10:45 Megnyitó 11:00 Döntő: I-II korcsoport 13:00 óráig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Környezetvédelmi versenyt hirdetünk az Építőipari TISZK tanulóinak Környezetvédelem a művészet szemével címmel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Környezetvédelmi versenyt hirdetünk az Építőipari TISZK tanulóinak Környezetvédelem a művészet szemével címmel A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezetvédelmi versenyt hirdetünk az Építőipari TISZK tanulóinak Környezetvédelem a művészet szemével címmel A tanulóknak a környezet tiszteletére, a környezetvédelem

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A SAJÓ ELEMÉR PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA (Az Ügyrend 10. melléklete) 2012. 1 1.. A Sajó Elemér pályázat célja és odaítélése 1. A Magyar Hidrológiai Társaság 1981-től évente meghirdeti

Részletesebben

A GONDOLATOK ÉRTÉKE. az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009.

A GONDOLATOK ÉRTÉKE. az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009. A GONDOLATOK ÉRTÉKE az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009. Egyetlen verssel vagy rövidprózával akár 100.000 Ft készpénzt is nyerhet! Továbbá lehetőséget kap az Irodalmi Rádió hangzó-

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című kisfilmpályázatra 2015. Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatokat KIZÁRÓLAG POSTAI ÚTON 2013. november 18-ig történő beérkezéssel fogadja el az egyesület az alábbi címre: Fejér Megyei Diáksport

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET Pályázati kiírás szórványközösségek támogatására A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2016. évi alapjából, a szórványközösségek érdekében programokat szervező, jogi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány  Hétköznapi Óriás Társas Pályázat 2017. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak!

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak! Pályázati kiírás Egy kórterem is lehet MENŐ! Rajzold meg a legszuperebb kórházi szobát a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeinek! Rajzpályázat 6-9 és 10-14 éveseknek (Beérkezési határidő: 2013. október

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Tengerecki Alapítvány www.tengereckialapitvany.hu Óriás Társas Játsszunk egy nagyot! Pályázat 2015. FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA

MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI SZLOVÁKOKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Az ösztöndíj-pályázat (a továbbiakban Ösztöndíj ) részletes szabályait a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban

Részletesebben

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 6. -a rendelkezik a nemzeti értékek települési, tájegységi,

Részletesebben

Kreatív verseny fiataloknak. Az én világom. Versenyszabályzat

Kreatív verseny fiataloknak. Az én világom. Versenyszabályzat Kreatív verseny fiataloknak Az én világom Versenyszabályzat Az én világom címet viselő kreativitási verseny a Health, rights and choice for everyone elnevezésű projekt keretei között kerül meghirdetésre.

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területeken:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.)

5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel. 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) 5. Vezetéstudományi Konferencia Szervezetek és vezetés Taylor után 104 évvel 1. KÖRLEVÉL (2015. január 13.) Tisztelt Kollégák! 2011. május 27-én hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg Szegeden az 1.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kárpát-medencei fotópályázat Pályázati kategória kódja: REB-15-FOTO Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben

A pályázat témája: A pályázatok leadásának határideje: Pályázati feltételek:

A pályázat témája: A pályázatok leadásának határideje: Pályázati feltételek: MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ A PÁLYÁZATI KIÍRÁSA Általános rendelkezések: 1. Pályázat célja támogatni azon kiemelkedő művészeti tevékenységet végző hallgatókat, akik munkájukkal öregbítik a Nyugat magyarországi

Részletesebben

Óriás Társas Civil szervezeteknek

Óriás Társas Civil szervezeteknek FELHÍVÁS A pályázatot hirdet magyarországi és európai pályázók számára Óriás Társas játékpark használatára. A által meghirdetett pályázat célja: - a játékkultúra fejlesztése - élő társasjátékok használata

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ

KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖLCSEY FERENC ÖSZTÖNDÍJ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet amatőr és hivatásos művészek, művészeti együttesek alkotói

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

ŰRTURIZMUS CIVILEK A VILÁGŰRBEN. A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata

ŰRTURIZMUS CIVILEK A VILÁGŰRBEN. A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata ŰRTURIZMUS CIVILEK A VILÁGŰRBEN A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata 1. A pályázat meghirdetői A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal

Részletesebben

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-13. évfolyamok számára A verseny ideje: 2017. január 25. szerda

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás tanév

Középiskolai felvételi eljárás tanév Középiskolai felvételi eljárás 2016-2017. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás Legfontosabb dátumok 2016.11.15. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek II. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott Nemzetiségi Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek I. Nemzetiségi nyelv és irodalom I/1. Görög, horvát, román,

Részletesebben

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó.

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2011. április 28-i ülés.9. sz. napirendi pontja Tárgy: Javaslat a "Virágos Új Kőbánya" pályázat kiírására Tisztelt Kerületfejlesztési és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

Robot Informatika Zrt. Miskolc, május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció

Robot Informatika Zrt. Miskolc, május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció Robot Informatika Zrt. Miskolc, 2015. május.01. Kreatív ötlet pályázati dokumentáció A kreatív pályázat célja: A Robot Informatika ZRt. internetes video pályázatot hirdet az ország valamennyi középiskolai

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Fókuszban a bíróság címmel pályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Fókuszban a bíróság címmel pályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Fókuszban a bíróság címmel pályázatot hirdet amatőr fotográfusok részére PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 2016. november 8., kedd, 12 óra PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE Országos Bírósági

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült.

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 280/2016. (VIII.30.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

Mi az, hogy Chachipe (Diák)?

Mi az, hogy Chachipe (Diák)? Mi az, hogy Chachipe (Diák)? Ha 12 25 év közötti fiatal vagy, akkor a Chachipe (Diák) Neked szól! A Chachipe szó roma nyelven azt jelenti, hogy igazság és valóság, de az utóbbi években jog értelemben is

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

RUSZISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Fiatal Illusztrátorok Díja

Fiatal Illusztrátorok Díja Fiatal Illusztrátorok Díja Pályázati útmutató Kapcsolat projekt-koordinátor Pascal Johanssen Illustrative e.v. Gormannstr. 23 Téléphone +49(0)30 48 49 19 29 D 10119 Berlin info@illustrative.de Illustrative

Részletesebben

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója.

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója. Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Irodája hagyományőrző-helytörténeti pályázatot írt ki 2010. január 15-én Jászberény Város általános iskolai VIII. évfolyamán tanuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ SZOLNOK KILENC ARCA ÖTLETPÁLYÁZAT CÍMÚ FELHÍVÁSHOZ

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ SZOLNOK KILENC ARCA ÖTLETPÁLYÁZAT CÍMÚ FELHÍVÁSHOZ PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ SZOLNOK KILENC ARCA ÖTLETPÁLYÁZAT CÍMÚ FELHÍVÁSHOZ A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. ötletpályázatot hirdet 18. életévüket betöltött magánszemélyek, csoportok, baráti társaságok, munkahelyi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül:

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: A pályázatok benyújtásának folyamata: 1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: www.energiatudatossag.mvmp.hu A

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

TÜKÖRKÉPEK Közutas fotópályázat 2016

TÜKÖRKÉPEK Közutas fotópályázat 2016 TÜKÖRKÉPEK Közutas fotópályázat 2016 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. fotópályázatot hirdet a közutas élet képi megjelenítésének erősítésére. A pályázat célja ápolni azt a hagyományt, amelyben a közutas szakma

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Rajzverseny óvodásoknak 2011-ben is A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Ilyen volt ilyen lett... Egy spontán rajz, aztán mese a környezettudatos házról, és jöhet a világmegváltó alkotás.

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A TEHETSÉGES DEBRECENI FIATALOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását.

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Tisztelt Cím! Kedves Kolléga! Értesítem, hogy az MTA Agrárműszaki Bizottsága 2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben

Részletesebben

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET

SZÓRVÁNY SZAKTESTÜLET Pályázati kiírás szórványban folyó oktatási tevékenységek támogatására A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2016. évi alapjából, a szórványtelepülésekről származó

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

színesliget Színezd ki a Ligetet!

színesliget Színezd ki a Ligetet! színesliget Színezd ki a Ligetet! A Városliget teljes megújítását magában foglaló Liget Budapest Projekt kapcsán a Városliget Zrt. kreatív pályázatot hirdet színesliget Színezd ki a Ligetet! címmel budapesti

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15.

2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Szeged, 2011. április 15. 2011. ÉVI DÉL-ALFÖLDI INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2011. április 15. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság szakmai közreműködésével a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben