Budapest, május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009."

Átírás

1 Budapest, május 22. Dr. Molnár András koordinátor A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei május

2

3 A Mária M Út t karizmája spirituális turistaútvonal tvonal,, zarándok ndokút egyszerre hagyományos és s modern élő hagyományok az alapjai - rendszerez és s kiegész szít Közép-Európa népeinek n MáriaM ria-tisztelete, kegyhelyek Magyarország g Mária M Országa, hagyományok, kultúrkincs mindenkihez szól: vallási, spirituális, önismereti, sport vagy turisztikai céllalc nemzetiségt gtől és s felekezettől l függetlenf ggetlenül hetedhét t országos gos álom kereszt alak Közép-EurK Európa felett híd d nyugat és s kelet közöttk Közép-Európa, a volt rabság és s ellenségess gesség egybeölel lelője, a szabadság és s a megbékélés s hordozója keleti és s nyugati keresztény rítusokr értékek mentén szakrális, természeti, épített, kulturális lis értékek felvonultatása; misszió hívás és önkéntesség g a felépítésben imákra épül, a hívők h k ajánd ndéka a keresőknek knek partneri kapcsolatok, társadalmi t szintű közösségépítés sugallatra született

4 A Mária M Út t jellemzői 7 országon átívelő úthálózat, Gyalogos vándorv ndorút, kerékp kpáros változattalv Oda-vissza járhatj rható,, rövidebbr videbb-hosszabb szakaszokban, Egységes ges jelölési rendszer, Teljes, részletes r útleírás, A zarándokhelyek és s a természeti, épített, kulturális lis értékek feltárása, bemutatása Akkreditált Száll lláshelyek és s szolgáltat ltatók Egységes ges nemzetközi zi promóci ció és s logisztika, Egyénileg vagy csoportosan járhatj rható, Közösségi események, zarándoklatok, programok Helyi és s térst rségi kezdeményez nyezések összefogásasa Informáci ciós és s közössk sségi internet portál Zarándokkalauz, kiadványok

5 Mária Út t KözhasznK zhasznú Egyesület Alapítva 2006-ban, A Mária M Út t kialakításának koordinálására, ra, a szüks kséges feltételek telek biztosítására Tevékenys kenységek: központi k koordináci ció,, partnerépítés, forrásteremt steremtés, s, közössk sségépítés, s, hagyománykutat nykutatás, adatgyűjt jtés és -feldolgozás; a nyomvonal, a jelzésrendszer és s a száll lláshely-rendszer tervezése, minőségbiztos gbiztosítása; sa; rádióműsorok, sajtó-média kapcs., programszervezés, s,...

6 2008. év

7 2008. I. Tervezés és s a megvalósítás s előkész szítésese II. Partnerség építése, pályp lyázatírás, forráskeres skeresés III. Programszervezés, s, promóci ció

8 I. Tervezés és a megvalósítás s előkész szítésese Arculattervezés Elvi jelzésrendszer tervezés Szervezetfejlesztési si tervezés Partnerségi tervezés Informatikai tervezés és s fejlesztés Úthálózat-tervezés Útvonal-kijelölés s szakmai előkész születei Előzetes megvalósíthat thatósági tanulmányok nyok

9 Arculattervezés Megszületett az egységes ges arculatterv, mely biztosíthatja thatja az út otthonosságát. Elvi jelzésrendszer tervezés Elkész szült az útjelzési koncepció, mely a jelölési és s táblarendszer t alapelveit tartalmazza.

10 Szervezetfejlesztési si tervezés Folytattuk az egyesület stratégi giájának és szervezeti struktúrájának tervezését, t, számos belső megbeszélés, s, workshop keretében. Partnerségi tervezés Az érintett egyházmegy zmegyék, erdőgazdas gazdaságok, gok, részben r önkormányzatok nyzatok és s nemzeti park igazgatóságok gok meghatároz rozása Önkormányzatok és erdőgazdaságok partnersége: Mit kérünk: 1. ütemben: hozzájárulás az útvonalh (szokásjog alapján amúgy rendben vag megállapodást az MTSZ-szel és a megy szövetségekkel csak az erdészetekkel magántulajdonosokkal kell elvben egye kérni, valamint a nemzeti park igazgat módosítási javaslatuk vagy igényü

11 Informatikai tervezés és s fejlesztés Megkezdtük k a zarándok ndokúthoz kapcsolódó informatikai rendszer tervezését t szakmai konzultáci ciók, workshopok keretében. Az informatikai rendszer két k t pillére: Mária út t internetes informáci ciós és s közössk sségi portál : részletesen r megterveztük és s megvalósításának első ütemét t elvégezt geztük; Közben elindult a veszprémi csoport saját t honlapja is, a bucsustarsasag.hu Zarándok ndokút-kataszter: kataszter: igényeket és lehetőségeket mértm rtük k fel, valamint megkezdtük k a tervezést és s a szakmai együttm ttműködő partnerek bevonását.

12 Úthálózat-tervezés Úthálózati koncepció A Mária M út t tervezett hálózata: h egy középsk pső alap út (Mariazell-Budapest-Máriapócs-Csíksomlyó), egy északi alap út (Esztergom-Mátraverebély felé) egy déli d alap út (Vasvár-Máriagyűd-Máriaradnariaradna felé), egy észak-déli alapút (Częstochowa-Esztergom-Budapest-Máriagyűd-Međugorje), tovább bbá társult zarándok ndokútvonalak (kék k ill. sárga s Mária M úti jellel, helyi-térs rségi kezelésben sben) funkcionális mellékutak (rövid leágaz gazások más m s jelzésekkel), ajánlott utak (általunk nem kijelölt lt utak) és s helyek kerékp kpáros változatokv

13 Úthálózat-tervezés Úthálózat-tervezés s Magyarországon gon Folytatódott az úthálózat tervezése, a fő-f és s mellékutak részletes r tervezésével vel egyre több t szakrális, természeti és épített érték k kerül bekapcsolásra sra ill. bemutatásra a leendő zarándokutak mentén ill. közelk zelében. Egyes szakaszokon az útvonal véglegesítése se kezdődött meg, elsősorban sorban Közép-Magyarországon gon és Észak-Alföldön az erdőgazdas gazdaságokkal, gokkal, nemzeti park igazgatóságokkal, gokkal, valamint önkormányzatokkal nyzatokkal egyeztetve pl. Ipoly Erdő ZRt., Pilisi Parkerdő,, Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig. területe Elkész szült az útvonal-kijelölési hozzájárul rulási séma, s mely a magánter nterületeken átvezető szakaszokra vonatkozik.

14 Nyomvonalfelmérés, GPS, térkt rképszerkesztés A nyomvonaltervezés s eredmények nyeképpen a Magyarországon gon átvezető tervezett Mária M út t alapszakasz előzetes tervének pontos nyomvonalát t GPS segíts tségével rögzr gzítettük és s felvittük k a turistautak.hu internetes térkt rképére re (szürke M betűvel jel.). Több szakaszról útleírás s készk szült, heterogén n formában Mindebben a központi k koordináci ció és s szakért rtők k mellett szinte mindenütt helyi önkéntesek ntesek vettek részt. r

15 Alapút-tervez tervezés s Ausztriában és s Erdélyben Erdélyben az útvonal előzetes tervezése, feltárása és s egy lehetséges útvonal megtervezése valósult meg, mely később finomítand tandó. Helyi partnerekkel és önkéntesekkel, ntesekkel, Térképes füzet f a Szászr szrégen-csíksomlyó szakaszról Ausztriában az alapul kapott hagyományos zarándok ndokút finomítását és s az osztrák k partnerekkel való előzetes egyeztetését t kezdtük k meg. Útleírással német n nyelven, Turisztikai partnerekkel, s az Osztrák Alpinklubbal (ÖAV) GPS felmérés s a bejárt nyomvonalakról partnerség g keretében egyeztetések folynak a nyomvonal publikálásáról l az openmaps.eu térkép-portálon

16 Munkazarándoklatok.. További útvonalak tervezése A 2007-es Budapest-Mariazell munkazarándoklat (folyamatos bejárás) mintájára 2008-ban az egyesület csapata (Göröcs( Ildikóval) 40 nap alatt (ápr.( 1. - máj. 10.) végigjv gigjárta a tervezett Budapest-Máriap riapócs-csíksomlyó szakaszt, melynek során n helyi kapcsolatokat épített, adatokat és s tapasztalatokat gyűjt jtött. tt. Ezek részben r még m g feldolgozás s alatt állnak, más m részüket beépített tettük k a tervekbe és s a pályp lyázatokba. Megkezdtük k a későbbi k fejlesztési si fázisban f létrehozandó, észak-déli útvonal tervezését. t. A Budapest-Máriagy riagyűd-međugorje szakasz előzetes terve készk szült el, melyet a fentihez hasonló módon végigjv gigjártunk (jún. 16. júl. 25., Vécsey Annamária). Az adatok feldolgozása folyamatban. A Mária M út t alap útvonalaihoz kapcsolódó néhány ny további bbi,, regionális ill. helyi zarándok ndokút t tervezése, bejárása is megindult, ezek közül k l kiemelendő a Máriabesnyő- Mátraverebély átkötő út,, mely első változatának feltárása, GPS-es felmérése törtt rtént meg, publikálva lva a turistautak.hu térképén.

17 Útvonalkijelölési előkész születek Az útvonalkijelölés szakmai előkész szítésese az egyesület számos tagja vett részt r turistaút-jelz jelzések festésében, természetj szetjáró szervezetek önkéntes ntes munkatársak rsaként, pl. Műanyag SC Budapest, Kékes Turista Egyesület, Gyöngy ngyös. Terveket készk szítettünk arra vonatkozóan, an, hogy 2009-ben megkezdjük k a Mária M Út t alap útvonalának nak egyes szakaszain a terepi kijelölést.

18 Előzetes megvalósíthat thatósági tanulmányok nyok Az EU-s turisztikai vonzerő fejlesztési si regionális (ROP) pályázatokhoz az előzetes megvalósíthat thatósági tanulmányok nyok elkész szítésese

19 II. Partnerség építése és pályázatírás, forráskeres skeresés Partnerség, hazai nagypály lyázatok Nemzetközi zi partnerség és s pályp lyázatok Egyházi partnerség Civil és s egyéb b intézm zményi partnerség, helyi kezdeményez nyezések További forráskeres skeresés, s, finanszíroz rozás Önkéntesség

20 Partnerség, hazai nagypály lyázatok A Mária M út t (alapút) projekt által érintett összes magyarországi gi régióban megkezdődtek dtek az erdészetekkel és s az önkormányzatokkal nyzatokkal való együttm ttműködésről l a tárgyalt rgyalások januárj rjától l pályp lyázatok előkész szítése se és benyújt jtása regionális operatív v programok keretében (ÚMFT( ROP turisztikai vonzerő fejl.) 5 magyarországi gi régir gióban: Nyugat-Dun Dunántúl, Közép-DunK Dunántúl, Közép-K Magyarország, g, Észak-Magyarország, g, Észak-Alföldld nyújtottunk be pályázatot a Mária M Út t kialakítására (útvonalfelm( tvonalfelmérés, kijelölés, táblt blázás, informatikai hátth ttér és s a kapcsolódó szolgáltat ltatások), MFt/r /régió, az érintett erdőgazdas gazdaságok gok és s számos önkormányzat nyzat konzorciumi tagságával, önrészvállalásával. Ezek közül k l az Észak-Alföldildi régióban (Nyírs rség) az első fordulón feltételes teles támogatt mogatói i döntd ntést kaptunk, így megkezdtük k második félévben f a 2. fordulóra ra való felkész szülést. st. November 24-ig ennek megtervezése, valamint a projektterv részletes r tevékenys kenységleírása és ütemtervének pontosítása sa törtt rtént meg, majd folytatódott a nyomvonalak véglegesv glegesítésével, egyeztetésével, a szervezeti hátth ttér r tervezésével. vel.

21 Nemzetközi zi partnerség és s pályp lyázatok Nemzetközi zi partnerség és s pályp lyázatok Ausztriában és s Erdélyben : kapcsolatok építése, határon átnyúló pályázatok előkész szítésese Osztrák-magyar határon átnyúló EU-s (ETE) pályp lyázat előkész szítésese az útvonal Mariazell-Celld Celldömölklk szakaszára vonatkozóan an Burgenlandi, Alsó-Ausztriai Ausztriai és stéjer partnerekkel Magyarországi gi főf partner: a Vas Megyei Önkormányzati nyzati Hivatal egyesület letünk szakmai partner kb. havi rendszerességű projektmegbeszélés; s; Tevékenys kenységek a pályp lyázat beadásáig (2009. március): m közös s osztrák-magyar zarándok ndokúthálózat tervezése pályázati projekt munkacsomagjainak egyeztetése, a részt r vevő partnerek és s szerepeik tisztázása sa Erdélyben helyi partnerek célzott c felkutatása és s felkeresése se helyi plébáni niák, kiemelten Nagykároly, Tasnád, Zilah, Zsibó, Szamosújv jvár, Szászr szrégen; Csíksomly ksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi nyi Ház; H tovább bbá más s egyházi és s civil kapcsolatok.

22 Egyházi partnerség Az egyházi kapcsolatok építése Kapcsolatfelvétel tel és s sikeres egyeztetés Erdő Péter bíborossal, borossal, Eszergom-Budapesti érsekkel, támogatásáról l biztosította totta a Mária M út t kezdeményez nyezést További püspp spökök k megkeresése se Néhány plébánia az út t mentén

23 Civil és s egyéb b intézm zményi partnerség, helyi kezdeményez nyezések Észak-Börzsönyi jelfestés és s táblt blázás - pályázat: Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület (BTHE) sikeres pályázatához terveztük k meg a Mária M út t táblt bláit, melyek a BörzsB rzsöny hegység északi részr szén és s Szob környk rnyékén n lesznek kihelyezve (2009.) Részvétel az Ister-Granum Eurorégi gió zöldturisztikai műhelym helyében A partnerség g kialakítását t kezdtük k meg számos más m s természetj szetjáró, zöldút és s egyéb b turisztikai szervezettel is, pl. a Magyar Természetbar szetbarát t Szövets vetséggel (gyalogtúra és s technikai bizottság), a Budapesti Természetbar szetbarát t Sportszövets vetséggel, a Magyar Turista Egyesülettel, a Kékes K Turista Egyesülettel, a Pilis Vidéke ZöldZ ldúttal, a Budavidék Zöldúttal, a Cserhát t Baráti TársasT rsasággal, az Oszkói Hegypásztor Körrel, K a Nyírs rség g Fejlődéséé éért LEADER Egyesülettel és s az Irányt nytű Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Klubbal (Máriap( riapócs), a Magyar Turizmus ZRt-vel vel.

24 További forráskeres skeresés, s, finanszíroz rozás A kiadások finanszíroz rozása alapvetően en adományokb nyokból l valósult meg, valamint a közhasznk zhasznú céljainkkal összhangban könyvértékesítésből, vállalkozv llalkozási tevékenys kenység keretében. NCA pályp lyázatokat adtunk be 2008-ban nem nyertek Pályázatfigyelés NIOK és s NFÜ hírlevelei Vállalati tárgyalt rgyalások

25 Önkéntesség Egyesület letünkhöz z a évben számos új önkéntes ntes segítő is csatlakozott, akik a tervezési si-szervezési munkákban kban vették k ki a részr szüket. Részlegesen működőm munkacsoportok pl.: Közép-magyarországi gi regionális csoport, Esztergomi helyi csoport, Eger-Bükkalja, Mátraalja, GödöllG llő környéke, KülsK lső-pest, Nyírs rség, Erdély, Veszprém m térst rsége, VértesV rtes- Gerecse, Pilis, Honlapfejlesztők,, Térinformatikai T csoport, Grafikai tervezés, Irodai segítők, Rádióműsor szerkesztőség, Jogi szolgálat, lat, lista.hu levelezőlista lista

26 III. Programszervezés, s, promóci ció Zarándoklatok, túrákt Kiadványok, szórólapok Megjelenések, előad adások Mária út t zarándokport ndokportál Mária út t rádir dióműsor Zarándoklatok népszern pszerűsítésese

27 Zarándoklatok, túrákt Tagjaink aktív v részvr szvételével szerveződik több t zarándoklat és kirándul ndulás. Ilyenek pl.: az Élő Rózsafüzér zarándoklatok Budapest és s a Balaton körül k l (2008- ban máj. m 17-én n ill. aug. 16-án), a Budapest-Máriabesny riabesnyő gyalogos zarándoklat (jún. 28.) a KárpK rpát- medencei Magyarság g BúcsB csújára, a Veszprém-Sümeg meg ill. Balatonalmádi di-sümeg 3 napos (szept ) 14) gyalogos zarándoklatok. A már m r említett Budapest-Cs Csíksomlyó (ápr. 1. máj.10.) és Budapest-Međugorje (jún.16 n.16 júl.25.) is nyílt esemény volt, melyhez rövidebb r szakaszokra számos érdeklődő csatlakozott.

28 Kiadványok, szórólapok A Mária M út és s a MáriM riás értékek, valamint az ebben rejlő kulturális lis és s turisztikai lehetőségek promóci ciója érdekében ismertető anyagokat adtunk ki és s terjesztettünk;

29 Megjelenések, előad adások Szakmai fórumokon f képviseltettk pviseltettük k magunkat,előad adással: az Utak a Pilisben konferencia (Dobogókő,, máj. m 18.), az Ister-Granum Eurorégi gió zöldturisztikai műhelye m (Esztergom-Strázsahegy), a Komárom rom-esztergom Megyei Önkormányzati nyzati Hivatal által szervezett szlovák-magyar területfejleszt letfejlesztési si egyeztető találkoz lkozó (Tatabánya, jún. j 11.), a Budavidék Zöldút t Szövets vetség g fóruma f (Páty( ty,, okt. 20.), a Turistautak.hu 5 éves szület letésnapi fóruma f (Gyenesdi( Gyenesdiás,, nov. 8-9). 8 Kistérs rségi találkoz lkozót t szerveztünk a Mária M útról l az önkormányzatok nyzatok számára Tatabány nyán n (febr. 12), valamint több kistérs rségben megjelentünk. nk. Diavetítéssel mutattuk be a Budapest-Cs Csíksomlyó 40 napos zarándokutat a budapesti Pauler utcai közössk sségi otthonban, Képviseltettük k magunkat zarándoklatokon ndoklatokon,, pl.: az Esztergom-Mátravereb traverebély ferences zarándoklaton (aug ), a Bécs B körüli k Élő rózsafüzér r zarándoklaton (ápr.( 27.), Zarándoks ndoksátrat szerveztünk Máriaremetén,, a katolikus közösségek Karizmák ünnepén (máj. 12.); kapcsolatokat építve, népszern pszerűsítve a Mária M utat és s a magyarországi gi MáriM riás kultúrkincset rkincset.

30 Mária út t zarándokport ndokportál Megkezdőtött tt a mariaut.hu honlap tartalmi és s formai megújítása, informáci ciós és s közössk sségi portáll llá fejlesztése. se. Cél: informáci cióközlés, régir giókon átívelő on-line közösségépítés, s, eszmecsere, együttm ttműködés, közös k s tervezés Többnyelvű tartalmak, hírek, h programajánl nlók, képtk ptárak, partnerlinkek,, munkaközöss sségek, fórumok stb. kezelése, az úti helyszínek kereshető bemutatása, decemberéig az első ütem tesztüzem zeméig jutottunk el, alapszintű tartalommal.

31 Mária út t rádir dióműsor A Mária M RádiR dióban kéthetente k 1 órás magazinműsorral jelentkezünk nk (csüt. 20:02), melyben bemutatjuk a különfk nféle zarándokhelyeket, térségeket, útszakaszokat, beszámolunk az út építésének állásáról, l, az előtt ttünk álló feladatokról és egyesület letünk ill. partnereink programjairól.

32 Zarándoklatok népszern pszerűsítésese Egyesület letünk a Mária M út t szellemiségében számos, mások m által szervezett gyalogos zarándoklat, kirándul ndulás s promóci cióját t is végezte csatornáin keresztül Portál Levelezőlista lista Rádióműsor

33 2009. év (január-május)

34 Az előbbiek folytatása sa

35 Mária út t iroda A Mária M RádiR dió épületében Budapest, Szőnyi út t 16. Munkahely és s közössk sségi bázisb

36 Zarándoklatok Budapesti csop.. hálaadh laadó zarándoklat: Zsámb mbék-mány-csabdi (Kőváry Gizi, Molnár r András) Szob-Márianosztra zarándoklat (Szilvay Gyula, Bárdos B István, Molnár r András) Jásdi zarándoklat (Sipos( Balázs) Bp-Cs Csíksomlyó idén n is (Katona Pali, ) Bp-Cz Częstochowa szervezés s alatt 3. budapesti Élő rózsafüzér részben a Mária M út t mentén

37 Úttechnika, térkt rképészet Útvonalak véglegesv glegesítése, se, hozzájárul rulások beszerzése se több térst rségben Jelzésfest sfestési si képzk pzés, jelzésfest sfestés: s: Gödöllő - Máriabesnyő (6 km, GödöllG llői i csoport) Városmajor Normafa Makkosmária Máriaremete (18 km, Budai csoport) Észak-Börzsöny (BTHE mint partner) Tervben: Vértes, V Pilis, Cserhát, Nyírs rség Turistatérk rképeken való megjelenés Térinformatikai csoport (TICS), tervezés

38 PR és s misszió Előad adás s a Budapest-Mariazell útról l (Bp( Bp-Széphalom) Bp-Cs Csíksomlyó zarándoklat, cikkek, interjúk, sajtótájék. Kapcsolatépítések sek Útvonal-finomítás Póló,, zászlz szló prototípusok pusok Máriabesnyői szakaszavatás (jubileum, bécsi b érsek jelenl.) Gyöngy ngyös, helyi találkoz lkozó Zsámb mbéki Zöldút t konferencia Zarándoks ndoksátor előkész születben Mária RádiR dió partnerség - búcsús s füzet, f búcsb csúközvetítések Mária RádiR dió Kiadó Kiengesztelődés könyvek értékesítésese

39 Partnerség Civil és s intézm zményi partnerség Épülő helyi parnterkapcsolatok: Budapesti Természetbar szetbarát t Sportszövets vetség g (BTSSz( BTSSz) ) [formalizált] lt] egyeztett jelzésrendszer, kölcsk lcsönös s elismerés, s, segíts tségnyújtás és s promóci ció Műanyag SC Természetj szetjáró Szakosztály, Bp. Jelzésfest sfestés s oktatása, besegítés Budavidék Zöldút t (BVZ) közös útjelző oszlopok, nyomvonaltervezés Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület (BTHE) Észak-Börzsönyi jelzésfest sfestés, s, táblt blák k kihelyezése Kékes Turista Egyesület Mátrai jelzésfest sfestés, s, útvonaltervezés XII.ker. Önkormányzat nyzat támogatás, jelzés- és s táblarendszert Szent Korona Cserkészcsapat szcsapat (Bp.) Jelzésfest sfestés Máriaremetén és Pesthidegkúton ton Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg Megyei Természetbar szetbarát t Szövets vetség jelzésfest sfestés s oktatása, munkák k pályp lyázatból Magyar Turista Egyesület jelzésfest sfestés s a Pilisben Erdőgazdas gazdaságok, gok, önkormányzatok

40 Támogatásszervezés, s, pályp lyázatok. Céges és s egyházi partnerség Céges partnerség és s támogatt mogatás s szervezés: s: MFB, MEG ZRt.. (Szabó Tamás) ETE HU-RO határon átnyúló pályázat Szatmár megyére: Irányt nytű Gf.. Egy. (Máriap( riapócs,, Kovács János) J NCA pályp lyázatok beadva (Somogyi Edit) Vodafone Alapítv tvány pályp lyázat (Göröcs( Ildikó,, Katona Pál) P Pest megyei és s helyi önkormányzati nyzati pályp lyázatok (Fodor LászlL szló): Pest megye, Bp. XVI. Ker. (2 beadva), Cs ömör r (2 beadva, egyiket megnyert ük - jelfestés s indulhat Kerepesig) Egyházmegy zmegyék: Esztergom-Budapesti FőegyhF egyházmegye támogatt Kis értékű ajánd ndékok, adományok: festékek, néhány n ny ezer Ft festékre, számítógépek, nyomtató,

41 Tagság, g, önkéntesség, munkacsoportok Aktív v csoportok (rendszer es találkoz lkozók, k, eredményes munka): ÉAOP projektmenedzsment (Bodor Gergő) és s helyi megbízottak Közép-Magyarországi gi regionális csoport Honlapszerkesztők k csoportja Bp. Élő rózsafüzér r szervező csoport Bp. titkárs rsági segítők Szervezetfejlesztési si találkoz lkozók k (Szarvas Zoltán) stb. Jelenleg inaktív v csoportok: Térinformatikai csoport Osztrák-magyar ETE projekt Nem kialakult csoportok

42 Előre vetített tett tevékenys kenységek Elkötelezetts telezettségek: ÉAOP (Észak( szak-alföldildi pályázat), Folyamatban lévől egyéb b pályp lyázatok és s partneri kapcsolatok, Esztergom-Budapesti FőegyhF egyházmegye tám.szerz.,., +egyéb tám.szerződések? Turistatérk rképekre kerülő szakaszok mielőbbi felfestése se Érdeklődők k számára informáci ció nyújt jtás Prioritási tengelyek 2009: Észak-Alföldildi pályázat Konzorciumi szerződések, sek, szolgáltat ltatói i partnerségek 2. fordulós s dokumentáci ciók k (jún. végéig) v Egyesületi működés m s stabilizáci ciója Szervezeti struktúra, ra, személyek lyek-felelősök, munkacsoportok fejlesztése se Adminisztráci ció fejlesztése, se, dokumentumok, tervek letisztázása sa és s kiadása, Külső-belső kommunikáci ció fejlesztése, se, partneri kapcsolattartás, s, informáci ciószolgáltatás Tagtoborzás, támogatt mogatásszervezés, s, adományok További pályp lyázatok (folyamatban) Honlap tartalmi és s technikai fejlesztés, s, belakás Védjegyezés s folytatása Pólók, zászlz szlók, zarándokterm ndoktermékekkek Többi régir gió tervezése, önkéntes ntes munkája, ált. útvonaltervezés Útvonalvéglegesítés,, engedélyez lyezés Térképre vitel, leírás, publikálás Jelzésfest sfestés s szervezés ösztönzése, oktatás, minőségbiztos gbiztosítás Száll llásszervezés Táblaformátumok véglegesv glegesítése se Kalauz tervezés Mozgalom,, szakrális útépítés Zarándoklatok folytatása, bővítéseb Háttérima Előad adások, megjelenések, új j szórólapok, lapok, (PR)

43 Nemcsak mi építjük k az Utat Zarándokh ndokhíd d az autópálya fölött f (Pest határában):

44 Köszönet 1. Támogató partnerek: Az Égiek: Atyaisten, Jézus J Krisztus, Szentlélek; lek; Szűz z Mária M és s a közbenjk zbenjáró szentek, őrangyalok, Támogató egyházmegy zmegyék, kiemelten Erdő Péter bíborosb boros-érsek rsek és s az Esztergom-Budapesti FőegyhF egyházmegye Támogató,, hozzájárul ruló erdőgazdas gazdaságok, gok, kiemelten az Ipoly Erdő ZRt., a Pilisi Parkerdő ZRt., a Nyír r Erdő ZRt., tovább bbá a Szombathelyi, a Kisalföldi, ldi, a Bakony Erdő,, a VADEX, a HM Verga,, a Vértes V Erdő,, az Eger Erdő és s az Észak-Erdő ZRt. Támogató megyei önkormányzatok: nyzatok: kiemelten Vas Komárom rom-esztergom, Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg megye, tovább bbá Veszprém, Fejér, Pest megye. Támogató települési önkormányzatok, nyzatok, kiemelten Máriapócs,, Nyírb rbátor, Tatabánya, Kőszeg, K Celldömölk, lk, Vasvár, Bp. XII. kerület, számos nyírs rségi, Vas, Veszprém, NógrN grád és s Pest megyei település. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság g (DINPI), konzultáci ciók és s hozzájárul rulás Magyar Turizmus ZRt., Budapesti Turisztikai Kht. Ister-Granum Eurorégi gió, Ocskay Gyula Zöld Pihenő Alapítv tvány, Kozárd rd,, Hajas Pál. P Nemzeti Fejlesztési si Ügynökség g (pály lyáztató szervezet) Talentum Alapítv tvány az Önkéntesség g TámogatT mogatásáért (képz pzés) NIOK Alapítv tvány (konzultáci ció,, hírlevh rlevél) l) KIM, Esztergom-Budapesti FőegyhF egyházmegye Missziós Referatúra (zarándoks ndoksátor lehetővé tétele) tele) Cartographia Kiadó (turistatérk rképek, Berki Zoltán) Magyar Természetbar szetbarát t Szövets vetség g (MTSz( MTSz), (Berki Zoltán, Pálmai P Vencel gyalogtúra bizottság) Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület (BTHE, Krieger István n elnök), Budapesti Természetbar szetbarát t Sportszövets vetség g (Kovács Tamás, Kremser Ferenc), együttm ttm. Műanyag SC Természetj szetjáró Szakosztály, Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg Megyei Természetbar szetbarát t Szövets vetség,

45 Támogató partnerek (folyt.): Köszönet 2. Magyar Turista Egyesület (Peták k István), Kékes Turista Egyesület (Simon Péter), P Merva László Budavidék Zöldút t Szövets vetség Mária RádiR dió és s csapata (irodahelyiség, műsorok, m promóci ció) Cursillo mozgalom (önk( nkéntesek, ntesek, lelkiség) MAHOLNAP alapítv tvány (Pannonhalmi konferencia, 2007) Pilisi ZöldZ ldút t Szövets vetség g (Utak a Pilisben konferencia) Helyi közössk sségek, plébáni niák Irodai számítógépek, berendezések, bútorok b adományoz nyozói i (kiemelten Juhász Péter) P Festékadom kadományozók További támogatt mogatók, adományoz nyozók és s partnerek Szakmai segítők és s partnerek A turistautak.hu csapata (Koles( Kolesár András és s mások, m térinformatikai t alap) Az openmaps.eu csapata (Zaka( Ferenc és s mások, m térinformatikai t alap), Drupal community (portálrendszer), VÁTI Kht.. munkatársai (Horkay( Nándor, Péti P Márton, M Salamin Géza, Juhász Géza G Péter) P Sämling munkatársai (Szarvas Zolltán,, Somogyi Edit, pályp lyázatírás, szervezetfejl.) Ligetfalvi Gábor, G Radványi Bálint és s csapata (ROP pályp lyázatírás) Bodor Gergő és s az Észak-Alföldld (ÉAOP) projektmenedzsment csapat, Irányt nytű Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Egyesület, Kovács János J (RO-HU ETE pályp lyázatírás) Nyírs rség g Fejlődéséé éért LEADER egyesület és s tagjai, munkatársai (Észak( szak-alföldildi útvonalak) Görögkatolikus zarándoklat szervezői i (Seszt( Seszták István és s csapata, nyomvonalterv)

46 Köszönet 3. Szakmai segítők és s partnerek (folyt.) Esztergom-Mátravereb traverebély ferences zarándoklat szervezői i (Dobszay( Bence, Varga Kapisztrán és s csapata, nyomvonalterv), Kőszeg-Mariazell zarándoklat szervezői i (Petkovics( Sándor, Gyarmati Mihály, nyomvonalterv, bejárás) Osztrák k partnerek: KNOLL Planung und Beratung (Jochen Schmid), NÖN Werbung,, Burgenland (Land( Land, Regionalmanagement), Wiener Alpen, Oststeiermark turizmusszövets vetségek, Gazdasági és s Munkaügyi Minisztérium, ÖAV Sektion Weitwanderer (Fritz Käfer, útv.. konzultáci ció), s másokm sok AT-HU ETE projektcsapat: Vissi András s (Scardobona( Scardobona), Elek Antal (Pons( Kft.), Zágorhidi-Czigány Ákos (Oszk( Oszkói Hegypásztor Kör), K Sipos Balázs, Magyar Plastiroute (Rankli Károly konzulens) Horváth Barnabás berceli erdészetvezet szetvezető,, Ipoly Erdő ZRt.. (szakmai segíts tség) Debreczeny Miklós s (log( logó,, arculat, grafikai tervek, promóci ciós s anyagok) A tervezésekben, egyeztetésekben részt r vevők Akik az utat járhatj rhatóbbá,, szebbé tették: Jelzésfest sfestő önkéntesek, ntesek, oktatók, k, különösen: k Budai csoport (Zombai( Péter, Sánta S Pál, P Mályi József és s munkatársaink), 1000.Szt.Korona Cserkészcsapat, szcsapat, Pesthidegkút, Műanyag SC Természetj szetjáró Szakosztály, Gödöllői i csoport (Mihályi János, J Székely Zsuzsa és s munkatársaik) Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület; Zsámb mbék - Pestis kápolna k gondozói Eger Szépasszony passzony-völgyi bevezető út t kitisztítói Piricse önkormányzata nyzata első Mária út t táblt blák M0 híd h építői mindenki aki eddig részt r vett az úttal kapcsolatos fizikai munkálatokban

47 Köszönet 4. Szervező és s segítő önkéntesek: ntesek: Elnöks kség, veszprémi titkárs rság, könyvelk nyvelés Dr. Szabó Tamás, Sipos Balázs, Halmavánszki Gábor, Nyikus Szilvia és munkatársaik Helyi koordinátorok, szervezők k szerte az út t mentén, n, kiemelten: Veszprém és s Nyugat-Dun Dunántúl: Ar Szent Mihály búcsb csústársaság g (Sipos( Balázs), Rácz Katalin és s segítőik Vértes: Lánczi Ágnes, Nagy Gergely, Zachar Zoltán és s segítőik, Mány-Zsámbék helyi csoport: Kőváry Gizella, Ugron Zoltán, Márton M atya és s segítőik, Esztergomi helyi csoport: Balassa Géza, Adrienn és s segítőik A Közép-MagyarorszK Magyarországi gi regionális csoport tagjai, Börzsöny: Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület tagjai és s munkatársai, Szilvay Gyula referens, Pilis: Gieszer Richárd, Peták k István, pilisszentkeresztiek, Buda: Zombai Péter, Sánta S Pál, P Vécsey Annamária és s segítőik, Külső-Pest: Fodor LászlL szló és s munkatársai Gödöllői i csoport: Mihályi János, J Székely Zsuzsa, Katona Pál P és s segítőik, Cserháti tervezés: Gieszer Richárd, Katona Pál, P Geiger József és s Rozi, Visnyei Kati és s segítőik, Mátraalja: Merva László és s munkatársai, Egertől l Tokajig: Első Lépés s a KárpK rpát t Hazáé áért búcsb csústársaság, Bárdos B István Észak-Alföld: : Kovács János J és s munkatársai Erdélyi szervezők: Káldi Gyula, PálinkP linkás s Gabriella (Nagykároly), Küsmödi Attila (Szamos( Szamosújvár), Molnár r József J (Caritas( Caritas, Marosvásárhely), rhely), Göröcs Ildikó,, Marosi Csilla és s munkatársaik A Bp. körüli k Elő rózsafüzér r szervező közössége, kiemelten Édl Román, a központi k szervezők és s a szakaszkoordinátorok, Bp-Mariazell zarándoklat (2007) szervezői és s zarándokai, kiemelten Szanka Tímea és s a szakaszok felderítői,

48 Köszönet 5. Szervező és s segítő önkéntesek ntesek (folyt.): Csíksomly ksomlyói zarándoklat(ok) szervezői, Marosi Csilla, Göröcs Ildikő,, Katona Pál P és s zarándokt ndoktársaik, munkatársaik; a szakaszok felderítői, Bp-Međugorje zarándoklat, Vécsey Annamária és s társai, t segítői Sümegi zarándoklatok (Sipos( Balázs, Szabó Tamás és s munkatársaik), Bp-Máriabesny riabesnyő zarándoklat (Fodor Laci és s munkatársai), a a további zarándoklatok szervezői és s zarándokai. A zarándokoknak száll llást adók, akik fogadják, csomagot vivők, stb. A könyvk nyv- és s szórólap terjesztésben sben részt r vevők, Horváth Kinga Honlapszerkesztő önkéntesek, ntesek, Szilvay Gyula, Katona Pál, P Oláh h Balázs, Gieszer Riki, Sztankó Dániel, Répás R Lia,, s másokm A rádir dióműsor szerkesztői: Kerekes Orsolya, Vas Kinga, Wellner Veronika, a technikusok, kiemelten Mandalov Péter A Térinformatikai T csoport tagjai, A kegyhelyek tudnivalóinak inak összegyűjtése Jákliné Fodor Adrienne (2007), Önkéntesek ntesek nyilvántart ntartása és s adatbázis zis-tervezése Répés Lia, Antók Péter Bp. irodai segítők Antók Péter, Kisszabó Andrea, Vécsey Ani, Visnyei Kati, Fényképek és s cikkek készk szítői, kiemelten Marosi Csilla, Gieszer Riki,, Katona Pál, P s másokm Háttérimádkozók Médiumok, melyek hírt h adtak rólunkr Számos médium, m kiemelten a Mária M RádiR dió,, az Új j Ember, a Katolikus RádiR dió,, a Kossuth RádiR dió,, a Magyar Hírlap, H XII., II. kerületi újságok, a Vas Népe, N a HTM, s mások... m Újságírók, riporterek, mindenki aki hírt h adott rólunk r szóban, képben k vagy írásban és s mindenki aki tett értünk valamit, hozzájárult, hozzász szólt Elnézést kérünk, k ha bárkit b is kihagytunk.

H í r l e v é l. 2011. május MÁRIÁVAL AZ ÉLET ÚTJÁN

H í r l e v é l. 2011. május MÁRIÁVAL AZ ÉLET ÚTJÁN H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. május Májusban különösen is odafigyelünk az Istenszülő Szűz Máriára mi Máriautasok kiváltképpen is. Mit is adhat nekünk az idei május, ha

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2008. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2008. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2008. évi beszámolója Kiemelt szolgáltatási területek...2 I. Általános információs szolgáltatások...2 II. Személyes információs,- szervezetfejlesztési,-

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HARGITA MEGYEI ZARÁNDOKUTAK MARKETINGTERV

HARGITA MEGYEI ZARÁNDOKUTAK MARKETINGTERV HARGITA MEGYEI ZARÁNDOKUTAK MARKETINGTERV 2014 Tartalomjegyzék 1. A zarándokutak komplex üzenete... 3 2. A Hargita megyei zarándokutak marketingeszközei... 5 2.1 Általános eszközök... 6 2.2 A kezdeti időpont

Részletesebben

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz. Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által

Részletesebben

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer

z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer A z Ökotárs Alapítvány a zöld mozgalom erôsítésén, támogatásán keresztül kíván hozzájárulni egy környezettudatos, a nyilvánosság részvételén alapuló demokratikus intézményrendszer és társadalom kialakulásához.

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA - KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT A BARTÓK TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELINDÍTÁSA

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA - KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT A BARTÓK TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELINDÍTÁSA BUDAPEST XI. KERÜLET ÚJBUDA - KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT A BARTÓK TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELINDÍTÁSA - KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PARTNERSÉGÉPÍTÉS - A KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS JEGYÉBEN 2009. október VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Ecorys

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2006. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományi kutatóintézetek Budapest 2007 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁTUS FOLYÓIRATA 2007. NOVEMBER 12/5 TARTALOM INTÉZMÉNYEK RÉGIÓ, MEGYE, KISTÉRSÉG Mók Ildikó: A tatabányai kistérség közművelődési

Részletesebben

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001

BEVEZETÕ HU 010803 MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA PHARE CBC KISPROJEKT ALAP 2001 BEVEZETÕ Az Európai Bizottság elõször 1994-ben hirdette meg a csatlakozásra váró országok számára a Phare CBC programot. Az Unió által támogatott határ menti együttmûködési programok jelentõsége egész

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége - SINOSZ 2009. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2009 január 01-2009 december 31 közötti időszak állami támogatás felhasználásához kapcsolódó szakmai programokról a 4060-2/2009FOFŐ

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW

Tájékoztató füzet. 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC. Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! & MÓDSZERTANI ROADSHOW Tájékoztató füzet Minden, ami kultúra, egy helyen, egy időben! 2014. szeptember 20., szombat, 10-18 óra KULTURÁLIS PIAC & MÓDSZERTANI ROADSHOW Vértes Agorája Tatabánya Szent Borbála tér 1. www.avertesagoraja.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány TARTALOMJEGYZÉK A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány... 2 A NIOK Alapítvány kuratóriumi elnökének előszava... 3 Kik vagyunk?... 4 Információ nonprofitokról és nonprofitoknak... 6

Részletesebben

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT CIVIL HÁZ 2005. VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Célja a

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben