Budapest, május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2009. május 22. Dr. Molnár András koordinátor. A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei 2008. 2009."

Átírás

1 Budapest, május 22. Dr. Molnár András koordinátor A MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET tevékenységei és eredményei május

2

3 A Mária M Út t karizmája spirituális turistaútvonal tvonal,, zarándok ndokút egyszerre hagyományos és s modern élő hagyományok az alapjai - rendszerez és s kiegész szít Közép-Európa népeinek n MáriaM ria-tisztelete, kegyhelyek Magyarország g Mária M Országa, hagyományok, kultúrkincs mindenkihez szól: vallási, spirituális, önismereti, sport vagy turisztikai céllalc nemzetiségt gtől és s felekezettől l függetlenf ggetlenül hetedhét t országos gos álom kereszt alak Közép-EurK Európa felett híd d nyugat és s kelet közöttk Közép-Európa, a volt rabság és s ellenségess gesség egybeölel lelője, a szabadság és s a megbékélés s hordozója keleti és s nyugati keresztény rítusokr értékek mentén szakrális, természeti, épített, kulturális lis értékek felvonultatása; misszió hívás és önkéntesség g a felépítésben imákra épül, a hívők h k ajánd ndéka a keresőknek knek partneri kapcsolatok, társadalmi t szintű közösségépítés sugallatra született

4 A Mária M Út t jellemzői 7 országon átívelő úthálózat, Gyalogos vándorv ndorút, kerékp kpáros változattalv Oda-vissza járhatj rható,, rövidebbr videbb-hosszabb szakaszokban, Egységes ges jelölési rendszer, Teljes, részletes r útleírás, A zarándokhelyek és s a természeti, épített, kulturális lis értékek feltárása, bemutatása Akkreditált Száll lláshelyek és s szolgáltat ltatók Egységes ges nemzetközi zi promóci ció és s logisztika, Egyénileg vagy csoportosan járhatj rható, Közösségi események, zarándoklatok, programok Helyi és s térst rségi kezdeményez nyezések összefogásasa Informáci ciós és s közössk sségi internet portál Zarándokkalauz, kiadványok

5 Mária Út t KözhasznK zhasznú Egyesület Alapítva 2006-ban, A Mária M Út t kialakításának koordinálására, ra, a szüks kséges feltételek telek biztosítására Tevékenys kenységek: központi k koordináci ció,, partnerépítés, forrásteremt steremtés, s, közössk sségépítés, s, hagyománykutat nykutatás, adatgyűjt jtés és -feldolgozás; a nyomvonal, a jelzésrendszer és s a száll lláshely-rendszer tervezése, minőségbiztos gbiztosítása; sa; rádióműsorok, sajtó-média kapcs., programszervezés, s,...

6 2008. év

7 2008. I. Tervezés és s a megvalósítás s előkész szítésese II. Partnerség építése, pályp lyázatírás, forráskeres skeresés III. Programszervezés, s, promóci ció

8 I. Tervezés és a megvalósítás s előkész szítésese Arculattervezés Elvi jelzésrendszer tervezés Szervezetfejlesztési si tervezés Partnerségi tervezés Informatikai tervezés és s fejlesztés Úthálózat-tervezés Útvonal-kijelölés s szakmai előkész születei Előzetes megvalósíthat thatósági tanulmányok nyok

9 Arculattervezés Megszületett az egységes ges arculatterv, mely biztosíthatja thatja az út otthonosságát. Elvi jelzésrendszer tervezés Elkész szült az útjelzési koncepció, mely a jelölési és s táblarendszer t alapelveit tartalmazza.

10 Szervezetfejlesztési si tervezés Folytattuk az egyesület stratégi giájának és szervezeti struktúrájának tervezését, t, számos belső megbeszélés, s, workshop keretében. Partnerségi tervezés Az érintett egyházmegy zmegyék, erdőgazdas gazdaságok, gok, részben r önkormányzatok nyzatok és s nemzeti park igazgatóságok gok meghatároz rozása Önkormányzatok és erdőgazdaságok partnersége: Mit kérünk: 1. ütemben: hozzájárulás az útvonalh (szokásjog alapján amúgy rendben vag megállapodást az MTSZ-szel és a megy szövetségekkel csak az erdészetekkel magántulajdonosokkal kell elvben egye kérni, valamint a nemzeti park igazgat módosítási javaslatuk vagy igényü

11 Informatikai tervezés és s fejlesztés Megkezdtük k a zarándok ndokúthoz kapcsolódó informatikai rendszer tervezését t szakmai konzultáci ciók, workshopok keretében. Az informatikai rendszer két k t pillére: Mária út t internetes informáci ciós és s közössk sségi portál : részletesen r megterveztük és s megvalósításának első ütemét t elvégezt geztük; Közben elindult a veszprémi csoport saját t honlapja is, a bucsustarsasag.hu Zarándok ndokút-kataszter: kataszter: igényeket és lehetőségeket mértm rtük k fel, valamint megkezdtük k a tervezést és s a szakmai együttm ttműködő partnerek bevonását.

12 Úthálózat-tervezés Úthálózati koncepció A Mária M út t tervezett hálózata: h egy középsk pső alap út (Mariazell-Budapest-Máriapócs-Csíksomlyó), egy északi alap út (Esztergom-Mátraverebély felé) egy déli d alap út (Vasvár-Máriagyűd-Máriaradnariaradna felé), egy észak-déli alapút (Częstochowa-Esztergom-Budapest-Máriagyűd-Međugorje), tovább bbá társult zarándok ndokútvonalak (kék k ill. sárga s Mária M úti jellel, helyi-térs rségi kezelésben sben) funkcionális mellékutak (rövid leágaz gazások más m s jelzésekkel), ajánlott utak (általunk nem kijelölt lt utak) és s helyek kerékp kpáros változatokv

13 Úthálózat-tervezés Úthálózat-tervezés s Magyarországon gon Folytatódott az úthálózat tervezése, a fő-f és s mellékutak részletes r tervezésével vel egyre több t szakrális, természeti és épített érték k kerül bekapcsolásra sra ill. bemutatásra a leendő zarándokutak mentén ill. közelk zelében. Egyes szakaszokon az útvonal véglegesítése se kezdődött meg, elsősorban sorban Közép-Magyarországon gon és Észak-Alföldön az erdőgazdas gazdaságokkal, gokkal, nemzeti park igazgatóságokkal, gokkal, valamint önkormányzatokkal nyzatokkal egyeztetve pl. Ipoly Erdő ZRt., Pilisi Parkerdő,, Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig. területe Elkész szült az útvonal-kijelölési hozzájárul rulási séma, s mely a magánter nterületeken átvezető szakaszokra vonatkozik.

14 Nyomvonalfelmérés, GPS, térkt rképszerkesztés A nyomvonaltervezés s eredmények nyeképpen a Magyarországon gon átvezető tervezett Mária M út t alapszakasz előzetes tervének pontos nyomvonalát t GPS segíts tségével rögzr gzítettük és s felvittük k a turistautak.hu internetes térkt rképére re (szürke M betűvel jel.). Több szakaszról útleírás s készk szült, heterogén n formában Mindebben a központi k koordináci ció és s szakért rtők k mellett szinte mindenütt helyi önkéntesek ntesek vettek részt. r

15 Alapút-tervez tervezés s Ausztriában és s Erdélyben Erdélyben az útvonal előzetes tervezése, feltárása és s egy lehetséges útvonal megtervezése valósult meg, mely később finomítand tandó. Helyi partnerekkel és önkéntesekkel, ntesekkel, Térképes füzet f a Szászr szrégen-csíksomlyó szakaszról Ausztriában az alapul kapott hagyományos zarándok ndokút finomítását és s az osztrák k partnerekkel való előzetes egyeztetését t kezdtük k meg. Útleírással német n nyelven, Turisztikai partnerekkel, s az Osztrák Alpinklubbal (ÖAV) GPS felmérés s a bejárt nyomvonalakról partnerség g keretében egyeztetések folynak a nyomvonal publikálásáról l az openmaps.eu térkép-portálon

16 Munkazarándoklatok.. További útvonalak tervezése A 2007-es Budapest-Mariazell munkazarándoklat (folyamatos bejárás) mintájára 2008-ban az egyesület csapata (Göröcs( Ildikóval) 40 nap alatt (ápr.( 1. - máj. 10.) végigjv gigjárta a tervezett Budapest-Máriap riapócs-csíksomlyó szakaszt, melynek során n helyi kapcsolatokat épített, adatokat és s tapasztalatokat gyűjt jtött. tt. Ezek részben r még m g feldolgozás s alatt állnak, más m részüket beépített tettük k a tervekbe és s a pályp lyázatokba. Megkezdtük k a későbbi k fejlesztési si fázisban f létrehozandó, észak-déli útvonal tervezését. t. A Budapest-Máriagy riagyűd-međugorje szakasz előzetes terve készk szült el, melyet a fentihez hasonló módon végigjv gigjártunk (jún. 16. júl. 25., Vécsey Annamária). Az adatok feldolgozása folyamatban. A Mária M út t alap útvonalaihoz kapcsolódó néhány ny további bbi,, regionális ill. helyi zarándok ndokút t tervezése, bejárása is megindult, ezek közül k l kiemelendő a Máriabesnyő- Mátraverebély átkötő út,, mely első változatának feltárása, GPS-es felmérése törtt rtént meg, publikálva lva a turistautak.hu térképén.

17 Útvonalkijelölési előkész születek Az útvonalkijelölés szakmai előkész szítésese az egyesület számos tagja vett részt r turistaút-jelz jelzések festésében, természetj szetjáró szervezetek önkéntes ntes munkatársak rsaként, pl. Műanyag SC Budapest, Kékes Turista Egyesület, Gyöngy ngyös. Terveket készk szítettünk arra vonatkozóan, an, hogy 2009-ben megkezdjük k a Mária M Út t alap útvonalának nak egyes szakaszain a terepi kijelölést.

18 Előzetes megvalósíthat thatósági tanulmányok nyok Az EU-s turisztikai vonzerő fejlesztési si regionális (ROP) pályázatokhoz az előzetes megvalósíthat thatósági tanulmányok nyok elkész szítésese

19 II. Partnerség építése és pályázatírás, forráskeres skeresés Partnerség, hazai nagypály lyázatok Nemzetközi zi partnerség és s pályp lyázatok Egyházi partnerség Civil és s egyéb b intézm zményi partnerség, helyi kezdeményez nyezések További forráskeres skeresés, s, finanszíroz rozás Önkéntesség

20 Partnerség, hazai nagypály lyázatok A Mária M út t (alapút) projekt által érintett összes magyarországi gi régióban megkezdődtek dtek az erdészetekkel és s az önkormányzatokkal nyzatokkal való együttm ttműködésről l a tárgyalt rgyalások januárj rjától l pályp lyázatok előkész szítése se és benyújt jtása regionális operatív v programok keretében (ÚMFT( ROP turisztikai vonzerő fejl.) 5 magyarországi gi régir gióban: Nyugat-Dun Dunántúl, Közép-DunK Dunántúl, Közép-K Magyarország, g, Észak-Magyarország, g, Észak-Alföldld nyújtottunk be pályázatot a Mária M Út t kialakítására (útvonalfelm( tvonalfelmérés, kijelölés, táblt blázás, informatikai hátth ttér és s a kapcsolódó szolgáltat ltatások), MFt/r /régió, az érintett erdőgazdas gazdaságok gok és s számos önkormányzat nyzat konzorciumi tagságával, önrészvállalásával. Ezek közül k l az Észak-Alföldildi régióban (Nyírs rség) az első fordulón feltételes teles támogatt mogatói i döntd ntést kaptunk, így megkezdtük k második félévben f a 2. fordulóra ra való felkész szülést. st. November 24-ig ennek megtervezése, valamint a projektterv részletes r tevékenys kenységleírása és ütemtervének pontosítása sa törtt rtént meg, majd folytatódott a nyomvonalak véglegesv glegesítésével, egyeztetésével, a szervezeti hátth ttér r tervezésével. vel.

21 Nemzetközi zi partnerség és s pályp lyázatok Nemzetközi zi partnerség és s pályp lyázatok Ausztriában és s Erdélyben : kapcsolatok építése, határon átnyúló pályázatok előkész szítésese Osztrák-magyar határon átnyúló EU-s (ETE) pályp lyázat előkész szítésese az útvonal Mariazell-Celld Celldömölklk szakaszára vonatkozóan an Burgenlandi, Alsó-Ausztriai Ausztriai és stéjer partnerekkel Magyarországi gi főf partner: a Vas Megyei Önkormányzati nyzati Hivatal egyesület letünk szakmai partner kb. havi rendszerességű projektmegbeszélés; s; Tevékenys kenységek a pályp lyázat beadásáig (2009. március): m közös s osztrák-magyar zarándok ndokúthálózat tervezése pályázati projekt munkacsomagjainak egyeztetése, a részt r vevő partnerek és s szerepeik tisztázása sa Erdélyben helyi partnerek célzott c felkutatása és s felkeresése se helyi plébáni niák, kiemelten Nagykároly, Tasnád, Zilah, Zsibó, Szamosújv jvár, Szászr szrégen; Csíksomly ksomlyón a Jakab Antal Tanulmányi nyi Ház; H tovább bbá más s egyházi és s civil kapcsolatok.

22 Egyházi partnerség Az egyházi kapcsolatok építése Kapcsolatfelvétel tel és s sikeres egyeztetés Erdő Péter bíborossal, borossal, Eszergom-Budapesti érsekkel, támogatásáról l biztosította totta a Mária M út t kezdeményez nyezést További püspp spökök k megkeresése se Néhány plébánia az út t mentén

23 Civil és s egyéb b intézm zményi partnerség, helyi kezdeményez nyezések Észak-Börzsönyi jelfestés és s táblt blázás - pályázat: Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület (BTHE) sikeres pályázatához terveztük k meg a Mária M út t táblt bláit, melyek a BörzsB rzsöny hegység északi részr szén és s Szob környk rnyékén n lesznek kihelyezve (2009.) Részvétel az Ister-Granum Eurorégi gió zöldturisztikai műhelym helyében A partnerség g kialakítását t kezdtük k meg számos más m s természetj szetjáró, zöldút és s egyéb b turisztikai szervezettel is, pl. a Magyar Természetbar szetbarát t Szövets vetséggel (gyalogtúra és s technikai bizottság), a Budapesti Természetbar szetbarát t Sportszövets vetséggel, a Magyar Turista Egyesülettel, a Kékes K Turista Egyesülettel, a Pilis Vidéke ZöldZ ldúttal, a Budavidék Zöldúttal, a Cserhát t Baráti TársasT rsasággal, az Oszkói Hegypásztor Körrel, K a Nyírs rség g Fejlődéséé éért LEADER Egyesülettel és s az Irányt nytű Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Klubbal (Máriap( riapócs), a Magyar Turizmus ZRt-vel vel.

24 További forráskeres skeresés, s, finanszíroz rozás A kiadások finanszíroz rozása alapvetően en adományokb nyokból l valósult meg, valamint a közhasznk zhasznú céljainkkal összhangban könyvértékesítésből, vállalkozv llalkozási tevékenys kenység keretében. NCA pályp lyázatokat adtunk be 2008-ban nem nyertek Pályázatfigyelés NIOK és s NFÜ hírlevelei Vállalati tárgyalt rgyalások

25 Önkéntesség Egyesület letünkhöz z a évben számos új önkéntes ntes segítő is csatlakozott, akik a tervezési si-szervezési munkákban kban vették k ki a részr szüket. Részlegesen működőm munkacsoportok pl.: Közép-magyarországi gi regionális csoport, Esztergomi helyi csoport, Eger-Bükkalja, Mátraalja, GödöllG llő környéke, KülsK lső-pest, Nyírs rség, Erdély, Veszprém m térst rsége, VértesV rtes- Gerecse, Pilis, Honlapfejlesztők,, Térinformatikai T csoport, Grafikai tervezés, Irodai segítők, Rádióműsor szerkesztőség, Jogi szolgálat, lat, lista.hu levelezőlista lista

26 III. Programszervezés, s, promóci ció Zarándoklatok, túrákt Kiadványok, szórólapok Megjelenések, előad adások Mária út t zarándokport ndokportál Mária út t rádir dióműsor Zarándoklatok népszern pszerűsítésese

27 Zarándoklatok, túrákt Tagjaink aktív v részvr szvételével szerveződik több t zarándoklat és kirándul ndulás. Ilyenek pl.: az Élő Rózsafüzér zarándoklatok Budapest és s a Balaton körül k l (2008- ban máj. m 17-én n ill. aug. 16-án), a Budapest-Máriabesny riabesnyő gyalogos zarándoklat (jún. 28.) a KárpK rpát- medencei Magyarság g BúcsB csújára, a Veszprém-Sümeg meg ill. Balatonalmádi di-sümeg 3 napos (szept ) 14) gyalogos zarándoklatok. A már m r említett Budapest-Cs Csíksomlyó (ápr. 1. máj.10.) és Budapest-Međugorje (jún.16 n.16 júl.25.) is nyílt esemény volt, melyhez rövidebb r szakaszokra számos érdeklődő csatlakozott.

28 Kiadványok, szórólapok A Mária M út és s a MáriM riás értékek, valamint az ebben rejlő kulturális lis és s turisztikai lehetőségek promóci ciója érdekében ismertető anyagokat adtunk ki és s terjesztettünk;

29 Megjelenések, előad adások Szakmai fórumokon f képviseltettk pviseltettük k magunkat,előad adással: az Utak a Pilisben konferencia (Dobogókő,, máj. m 18.), az Ister-Granum Eurorégi gió zöldturisztikai műhelye m (Esztergom-Strázsahegy), a Komárom rom-esztergom Megyei Önkormányzati nyzati Hivatal által szervezett szlovák-magyar területfejleszt letfejlesztési si egyeztető találkoz lkozó (Tatabánya, jún. j 11.), a Budavidék Zöldút t Szövets vetség g fóruma f (Páty( ty,, okt. 20.), a Turistautak.hu 5 éves szület letésnapi fóruma f (Gyenesdi( Gyenesdiás,, nov. 8-9). 8 Kistérs rségi találkoz lkozót t szerveztünk a Mária M útról l az önkormányzatok nyzatok számára Tatabány nyán n (febr. 12), valamint több kistérs rségben megjelentünk. nk. Diavetítéssel mutattuk be a Budapest-Cs Csíksomlyó 40 napos zarándokutat a budapesti Pauler utcai közössk sségi otthonban, Képviseltettük k magunkat zarándoklatokon ndoklatokon,, pl.: az Esztergom-Mátravereb traverebély ferences zarándoklaton (aug ), a Bécs B körüli k Élő rózsafüzér r zarándoklaton (ápr.( 27.), Zarándoks ndoksátrat szerveztünk Máriaremetén,, a katolikus közösségek Karizmák ünnepén (máj. 12.); kapcsolatokat építve, népszern pszerűsítve a Mária M utat és s a magyarországi gi MáriM riás kultúrkincset rkincset.

30 Mária út t zarándokport ndokportál Megkezdőtött tt a mariaut.hu honlap tartalmi és s formai megújítása, informáci ciós és s közössk sségi portáll llá fejlesztése. se. Cél: informáci cióközlés, régir giókon átívelő on-line közösségépítés, s, eszmecsere, együttm ttműködés, közös k s tervezés Többnyelvű tartalmak, hírek, h programajánl nlók, képtk ptárak, partnerlinkek,, munkaközöss sségek, fórumok stb. kezelése, az úti helyszínek kereshető bemutatása, decemberéig az első ütem tesztüzem zeméig jutottunk el, alapszintű tartalommal.

31 Mária út t rádir dióműsor A Mária M RádiR dióban kéthetente k 1 órás magazinműsorral jelentkezünk nk (csüt. 20:02), melyben bemutatjuk a különfk nféle zarándokhelyeket, térségeket, útszakaszokat, beszámolunk az út építésének állásáról, l, az előtt ttünk álló feladatokról és egyesület letünk ill. partnereink programjairól.

32 Zarándoklatok népszern pszerűsítésese Egyesület letünk a Mária M út t szellemiségében számos, mások m által szervezett gyalogos zarándoklat, kirándul ndulás s promóci cióját t is végezte csatornáin keresztül Portál Levelezőlista lista Rádióműsor

33 2009. év (január-május)

34 Az előbbiek folytatása sa

35 Mária út t iroda A Mária M RádiR dió épületében Budapest, Szőnyi út t 16. Munkahely és s közössk sségi bázisb

36 Zarándoklatok Budapesti csop.. hálaadh laadó zarándoklat: Zsámb mbék-mány-csabdi (Kőváry Gizi, Molnár r András) Szob-Márianosztra zarándoklat (Szilvay Gyula, Bárdos B István, Molnár r András) Jásdi zarándoklat (Sipos( Balázs) Bp-Cs Csíksomlyó idén n is (Katona Pali, ) Bp-Cz Częstochowa szervezés s alatt 3. budapesti Élő rózsafüzér részben a Mária M út t mentén

37 Úttechnika, térkt rképészet Útvonalak véglegesv glegesítése, se, hozzájárul rulások beszerzése se több térst rségben Jelzésfest sfestési si képzk pzés, jelzésfest sfestés: s: Gödöllő - Máriabesnyő (6 km, GödöllG llői i csoport) Városmajor Normafa Makkosmária Máriaremete (18 km, Budai csoport) Észak-Börzsöny (BTHE mint partner) Tervben: Vértes, V Pilis, Cserhát, Nyírs rség Turistatérk rképeken való megjelenés Térinformatikai csoport (TICS), tervezés

38 PR és s misszió Előad adás s a Budapest-Mariazell útról l (Bp( Bp-Széphalom) Bp-Cs Csíksomlyó zarándoklat, cikkek, interjúk, sajtótájék. Kapcsolatépítések sek Útvonal-finomítás Póló,, zászlz szló prototípusok pusok Máriabesnyői szakaszavatás (jubileum, bécsi b érsek jelenl.) Gyöngy ngyös, helyi találkoz lkozó Zsámb mbéki Zöldút t konferencia Zarándoks ndoksátor előkész születben Mária RádiR dió partnerség - búcsús s füzet, f búcsb csúközvetítések Mária RádiR dió Kiadó Kiengesztelődés könyvek értékesítésese

39 Partnerség Civil és s intézm zményi partnerség Épülő helyi parnterkapcsolatok: Budapesti Természetbar szetbarát t Sportszövets vetség g (BTSSz( BTSSz) ) [formalizált] lt] egyeztett jelzésrendszer, kölcsk lcsönös s elismerés, s, segíts tségnyújtás és s promóci ció Műanyag SC Természetj szetjáró Szakosztály, Bp. Jelzésfest sfestés s oktatása, besegítés Budavidék Zöldút t (BVZ) közös útjelző oszlopok, nyomvonaltervezés Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület (BTHE) Észak-Börzsönyi jelzésfest sfestés, s, táblt blák k kihelyezése Kékes Turista Egyesület Mátrai jelzésfest sfestés, s, útvonaltervezés XII.ker. Önkormányzat nyzat támogatás, jelzés- és s táblarendszert Szent Korona Cserkészcsapat szcsapat (Bp.) Jelzésfest sfestés Máriaremetén és Pesthidegkúton ton Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg Megyei Természetbar szetbarát t Szövets vetség jelzésfest sfestés s oktatása, munkák k pályp lyázatból Magyar Turista Egyesület jelzésfest sfestés s a Pilisben Erdőgazdas gazdaságok, gok, önkormányzatok

40 Támogatásszervezés, s, pályp lyázatok. Céges és s egyházi partnerség Céges partnerség és s támogatt mogatás s szervezés: s: MFB, MEG ZRt.. (Szabó Tamás) ETE HU-RO határon átnyúló pályázat Szatmár megyére: Irányt nytű Gf.. Egy. (Máriap( riapócs,, Kovács János) J NCA pályp lyázatok beadva (Somogyi Edit) Vodafone Alapítv tvány pályp lyázat (Göröcs( Ildikó,, Katona Pál) P Pest megyei és s helyi önkormányzati nyzati pályp lyázatok (Fodor LászlL szló): Pest megye, Bp. XVI. Ker. (2 beadva), Cs ömör r (2 beadva, egyiket megnyert ük - jelfestés s indulhat Kerepesig) Egyházmegy zmegyék: Esztergom-Budapesti FőegyhF egyházmegye támogatt Kis értékű ajánd ndékok, adományok: festékek, néhány n ny ezer Ft festékre, számítógépek, nyomtató,

41 Tagság, g, önkéntesség, munkacsoportok Aktív v csoportok (rendszer es találkoz lkozók, k, eredményes munka): ÉAOP projektmenedzsment (Bodor Gergő) és s helyi megbízottak Közép-Magyarországi gi regionális csoport Honlapszerkesztők k csoportja Bp. Élő rózsafüzér r szervező csoport Bp. titkárs rsági segítők Szervezetfejlesztési si találkoz lkozók k (Szarvas Zoltán) stb. Jelenleg inaktív v csoportok: Térinformatikai csoport Osztrák-magyar ETE projekt Nem kialakult csoportok

42 Előre vetített tett tevékenys kenységek Elkötelezetts telezettségek: ÉAOP (Észak( szak-alföldildi pályázat), Folyamatban lévől egyéb b pályp lyázatok és s partneri kapcsolatok, Esztergom-Budapesti FőegyhF egyházmegye tám.szerz.,., +egyéb tám.szerződések? Turistatérk rképekre kerülő szakaszok mielőbbi felfestése se Érdeklődők k számára informáci ció nyújt jtás Prioritási tengelyek 2009: Észak-Alföldildi pályázat Konzorciumi szerződések, sek, szolgáltat ltatói i partnerségek 2. fordulós s dokumentáci ciók k (jún. végéig) v Egyesületi működés m s stabilizáci ciója Szervezeti struktúra, ra, személyek lyek-felelősök, munkacsoportok fejlesztése se Adminisztráci ció fejlesztése, se, dokumentumok, tervek letisztázása sa és s kiadása, Külső-belső kommunikáci ció fejlesztése, se, partneri kapcsolattartás, s, informáci ciószolgáltatás Tagtoborzás, támogatt mogatásszervezés, s, adományok További pályp lyázatok (folyamatban) Honlap tartalmi és s technikai fejlesztés, s, belakás Védjegyezés s folytatása Pólók, zászlz szlók, zarándokterm ndoktermékekkek Többi régir gió tervezése, önkéntes ntes munkája, ált. útvonaltervezés Útvonalvéglegesítés,, engedélyez lyezés Térképre vitel, leírás, publikálás Jelzésfest sfestés s szervezés ösztönzése, oktatás, minőségbiztos gbiztosítás Száll llásszervezés Táblaformátumok véglegesv glegesítése se Kalauz tervezés Mozgalom,, szakrális útépítés Zarándoklatok folytatása, bővítéseb Háttérima Előad adások, megjelenések, új j szórólapok, lapok, (PR)

43 Nemcsak mi építjük k az Utat Zarándokh ndokhíd d az autópálya fölött f (Pest határában):

44 Köszönet 1. Támogató partnerek: Az Égiek: Atyaisten, Jézus J Krisztus, Szentlélek; lek; Szűz z Mária M és s a közbenjk zbenjáró szentek, őrangyalok, Támogató egyházmegy zmegyék, kiemelten Erdő Péter bíborosb boros-érsek rsek és s az Esztergom-Budapesti FőegyhF egyházmegye Támogató,, hozzájárul ruló erdőgazdas gazdaságok, gok, kiemelten az Ipoly Erdő ZRt., a Pilisi Parkerdő ZRt., a Nyír r Erdő ZRt., tovább bbá a Szombathelyi, a Kisalföldi, ldi, a Bakony Erdő,, a VADEX, a HM Verga,, a Vértes V Erdő,, az Eger Erdő és s az Észak-Erdő ZRt. Támogató megyei önkormányzatok: nyzatok: kiemelten Vas Komárom rom-esztergom, Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg megye, tovább bbá Veszprém, Fejér, Pest megye. Támogató települési önkormányzatok, nyzatok, kiemelten Máriapócs,, Nyírb rbátor, Tatabánya, Kőszeg, K Celldömölk, lk, Vasvár, Bp. XII. kerület, számos nyírs rségi, Vas, Veszprém, NógrN grád és s Pest megyei település. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság g (DINPI), konzultáci ciók és s hozzájárul rulás Magyar Turizmus ZRt., Budapesti Turisztikai Kht. Ister-Granum Eurorégi gió, Ocskay Gyula Zöld Pihenő Alapítv tvány, Kozárd rd,, Hajas Pál. P Nemzeti Fejlesztési si Ügynökség g (pály lyáztató szervezet) Talentum Alapítv tvány az Önkéntesség g TámogatT mogatásáért (képz pzés) NIOK Alapítv tvány (konzultáci ció,, hírlevh rlevél) l) KIM, Esztergom-Budapesti FőegyhF egyházmegye Missziós Referatúra (zarándoks ndoksátor lehetővé tétele) tele) Cartographia Kiadó (turistatérk rképek, Berki Zoltán) Magyar Természetbar szetbarát t Szövets vetség g (MTSz( MTSz), (Berki Zoltán, Pálmai P Vencel gyalogtúra bizottság) Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület (BTHE, Krieger István n elnök), Budapesti Természetbar szetbarát t Sportszövets vetség g (Kovács Tamás, Kremser Ferenc), együttm ttm. Műanyag SC Természetj szetjáró Szakosztály, Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg Megyei Természetbar szetbarát t Szövets vetség,

45 Támogató partnerek (folyt.): Köszönet 2. Magyar Turista Egyesület (Peták k István), Kékes Turista Egyesület (Simon Péter), P Merva László Budavidék Zöldút t Szövets vetség Mária RádiR dió és s csapata (irodahelyiség, műsorok, m promóci ció) Cursillo mozgalom (önk( nkéntesek, ntesek, lelkiség) MAHOLNAP alapítv tvány (Pannonhalmi konferencia, 2007) Pilisi ZöldZ ldút t Szövets vetség g (Utak a Pilisben konferencia) Helyi közössk sségek, plébáni niák Irodai számítógépek, berendezések, bútorok b adományoz nyozói i (kiemelten Juhász Péter) P Festékadom kadományozók További támogatt mogatók, adományoz nyozók és s partnerek Szakmai segítők és s partnerek A turistautak.hu csapata (Koles( Kolesár András és s mások, m térinformatikai t alap) Az openmaps.eu csapata (Zaka( Ferenc és s mások, m térinformatikai t alap), Drupal community (portálrendszer), VÁTI Kht.. munkatársai (Horkay( Nándor, Péti P Márton, M Salamin Géza, Juhász Géza G Péter) P Sämling munkatársai (Szarvas Zolltán,, Somogyi Edit, pályp lyázatírás, szervezetfejl.) Ligetfalvi Gábor, G Radványi Bálint és s csapata (ROP pályp lyázatírás) Bodor Gergő és s az Észak-Alföldld (ÉAOP) projektmenedzsment csapat, Irányt nytű Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Egyesület, Kovács János J (RO-HU ETE pályp lyázatírás) Nyírs rség g Fejlődéséé éért LEADER egyesület és s tagjai, munkatársai (Észak( szak-alföldildi útvonalak) Görögkatolikus zarándoklat szervezői i (Seszt( Seszták István és s csapata, nyomvonalterv)

46 Köszönet 3. Szakmai segítők és s partnerek (folyt.) Esztergom-Mátravereb traverebély ferences zarándoklat szervezői i (Dobszay( Bence, Varga Kapisztrán és s csapata, nyomvonalterv), Kőszeg-Mariazell zarándoklat szervezői i (Petkovics( Sándor, Gyarmati Mihály, nyomvonalterv, bejárás) Osztrák k partnerek: KNOLL Planung und Beratung (Jochen Schmid), NÖN Werbung,, Burgenland (Land( Land, Regionalmanagement), Wiener Alpen, Oststeiermark turizmusszövets vetségek, Gazdasági és s Munkaügyi Minisztérium, ÖAV Sektion Weitwanderer (Fritz Käfer, útv.. konzultáci ció), s másokm sok AT-HU ETE projektcsapat: Vissi András s (Scardobona( Scardobona), Elek Antal (Pons( Kft.), Zágorhidi-Czigány Ákos (Oszk( Oszkói Hegypásztor Kör), K Sipos Balázs, Magyar Plastiroute (Rankli Károly konzulens) Horváth Barnabás berceli erdészetvezet szetvezető,, Ipoly Erdő ZRt.. (szakmai segíts tség) Debreczeny Miklós s (log( logó,, arculat, grafikai tervek, promóci ciós s anyagok) A tervezésekben, egyeztetésekben részt r vevők Akik az utat járhatj rhatóbbá,, szebbé tették: Jelzésfest sfestő önkéntesek, ntesek, oktatók, k, különösen: k Budai csoport (Zombai( Péter, Sánta S Pál, P Mályi József és s munkatársaink), 1000.Szt.Korona Cserkészcsapat, szcsapat, Pesthidegkút, Műanyag SC Természetj szetjáró Szakosztály, Gödöllői i csoport (Mihályi János, J Székely Zsuzsa és s munkatársaik) Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület; Zsámb mbék - Pestis kápolna k gondozói Eger Szépasszony passzony-völgyi bevezető út t kitisztítói Piricse önkormányzata nyzata első Mária út t táblt blák M0 híd h építői mindenki aki eddig részt r vett az úttal kapcsolatos fizikai munkálatokban

47 Köszönet 4. Szervező és s segítő önkéntesek: ntesek: Elnöks kség, veszprémi titkárs rság, könyvelk nyvelés Dr. Szabó Tamás, Sipos Balázs, Halmavánszki Gábor, Nyikus Szilvia és munkatársaik Helyi koordinátorok, szervezők k szerte az út t mentén, n, kiemelten: Veszprém és s Nyugat-Dun Dunántúl: Ar Szent Mihály búcsb csústársaság g (Sipos( Balázs), Rácz Katalin és s segítőik Vértes: Lánczi Ágnes, Nagy Gergely, Zachar Zoltán és s segítőik, Mány-Zsámbék helyi csoport: Kőváry Gizella, Ugron Zoltán, Márton M atya és s segítőik, Esztergomi helyi csoport: Balassa Géza, Adrienn és s segítőik A Közép-MagyarorszK Magyarországi gi regionális csoport tagjai, Börzsöny: Börzsöny Természetbar szetbarát és s Hegymász szó Egyesület tagjai és s munkatársai, Szilvay Gyula referens, Pilis: Gieszer Richárd, Peták k István, pilisszentkeresztiek, Buda: Zombai Péter, Sánta S Pál, P Vécsey Annamária és s segítőik, Külső-Pest: Fodor LászlL szló és s munkatársai Gödöllői i csoport: Mihályi János, J Székely Zsuzsa, Katona Pál P és s segítőik, Cserháti tervezés: Gieszer Richárd, Katona Pál, P Geiger József és s Rozi, Visnyei Kati és s segítőik, Mátraalja: Merva László és s munkatársai, Egertől l Tokajig: Első Lépés s a KárpK rpát t Hazáé áért búcsb csústársaság, Bárdos B István Észak-Alföld: : Kovács János J és s munkatársai Erdélyi szervezők: Káldi Gyula, PálinkP linkás s Gabriella (Nagykároly), Küsmödi Attila (Szamos( Szamosújvár), Molnár r József J (Caritas( Caritas, Marosvásárhely), rhely), Göröcs Ildikó,, Marosi Csilla és s munkatársaik A Bp. körüli k Elő rózsafüzér r szervező közössége, kiemelten Édl Román, a központi k szervezők és s a szakaszkoordinátorok, Bp-Mariazell zarándoklat (2007) szervezői és s zarándokai, kiemelten Szanka Tímea és s a szakaszok felderítői,

48 Köszönet 5. Szervező és s segítő önkéntesek ntesek (folyt.): Csíksomly ksomlyói zarándoklat(ok) szervezői, Marosi Csilla, Göröcs Ildikő,, Katona Pál P és s zarándokt ndoktársaik, munkatársaik; a szakaszok felderítői, Bp-Međugorje zarándoklat, Vécsey Annamária és s társai, t segítői Sümegi zarándoklatok (Sipos( Balázs, Szabó Tamás és s munkatársaik), Bp-Máriabesny riabesnyő zarándoklat (Fodor Laci és s munkatársai), a a további zarándoklatok szervezői és s zarándokai. A zarándokoknak száll llást adók, akik fogadják, csomagot vivők, stb. A könyvk nyv- és s szórólap terjesztésben sben részt r vevők, Horváth Kinga Honlapszerkesztő önkéntesek, ntesek, Szilvay Gyula, Katona Pál, P Oláh h Balázs, Gieszer Riki, Sztankó Dániel, Répás R Lia,, s másokm A rádir dióműsor szerkesztői: Kerekes Orsolya, Vas Kinga, Wellner Veronika, a technikusok, kiemelten Mandalov Péter A Térinformatikai T csoport tagjai, A kegyhelyek tudnivalóinak inak összegyűjtése Jákliné Fodor Adrienne (2007), Önkéntesek ntesek nyilvántart ntartása és s adatbázis zis-tervezése Répés Lia, Antók Péter Bp. irodai segítők Antók Péter, Kisszabó Andrea, Vécsey Ani, Visnyei Kati, Fényképek és s cikkek készk szítői, kiemelten Marosi Csilla, Gieszer Riki,, Katona Pál, P s másokm Háttérimádkozók Médiumok, melyek hírt h adtak rólunkr Számos médium, m kiemelten a Mária M RádiR dió,, az Új j Ember, a Katolikus RádiR dió,, a Kossuth RádiR dió,, a Magyar Hírlap, H XII., II. kerületi újságok, a Vas Népe, N a HTM, s mások... m Újságírók, riporterek, mindenki aki hírt h adott rólunk r szóban, képben k vagy írásban és s mindenki aki tett értünk valamit, hozzájárult, hozzász szólt Elnézést kérünk, k ha bárkit b is kihagytunk.

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség

A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség A Nemzeti Fejlesztési si Terv és s a partnerség Civil részvr szvétel és s EU források 2007-2013 2013 2004. december 3. Európai Ifjúsági KözpontK Dr. Arató Krisztina ELTE Állam- és s Jogtudományi Kar Politikatudományi

Részletesebben

Mária út Közhasznú Egyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.évrıl

Mária út Közhasznú Egyesület. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.évrıl Mária út Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.évrıl 1 Mária Út Közhasznú Egyesület Alapítás éve: 2006. Bírósági bejegyzés száma: 4.Pk. 60070/2006/2 Helye: Veszprém Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

Zarándok ndokút t a tájbant - A Mária út kialakításának tapasztalatai Dr. Molnár r András s JózsefJ (Mária Út t KözhasznK zhasznú Egyesület, Útvonal Bizottság) (Magyar Természetj szetjáró Szövets vetség,

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

tvonalak rendszere Gyalogos turistaútvonalak gon, - Magyarországon, ravezetője, kségi tagja, a Magyar Természetbar

tvonalak rendszere Gyalogos turistaútvonalak gon, - Magyarországon, ravezetője, kségi tagja, a Magyar Természetbar Gyalogos turistaútvonalak tvonalak rendszere - Magyarországon, gon, európai kitekintéssel - Összeállította: Dr. Molnár r András s JózsefJ a Műanyag M SC Természetj szetjáró Szo.. bronzjelvényes nyes túravezett

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29.

GYÖNGYÖS. István. MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. GYÖNGYÖS Dr. Piros Márta, M Fodor Mónika, M Dr. Réthy István MELLearN workshop Budapest 2007. november 29. Károly Róbert R FiskolaF bemutatása 20 éve folyó közgazdasági, gi, és s a Fiskola F több, t mint

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

referencia intézm kenysége január r 27.

referencia intézm kenysége január r 27. Szenvedélybetegek részr szére nyújtott közösségi ellátás referencia intézm zmény tevékenys kenysége 2011. január r 27. Az egyesületr letről 1990-ben alakult meg a Forrás s Lelki Segítők Egyesülete 3 telephelyen

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012. INTER- Studium. Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 INTER- Studium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel Az egész életen át t tartó tanulás fejlesztése se az intézm zmények

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

Tartalom. a BKSZ példp. A BKSZ bemutatása. A BKSZ terméke. BEB A BKSZ feladatai A BKSZ tevékenys. kenysége. példákon bemutatva

Tartalom. a BKSZ példp. A BKSZ bemutatása. A BKSZ terméke. BEB A BKSZ feladatai A BKSZ tevékenys. kenysége. példákon bemutatva A KözlekedK zlekedési szövets vetségek lényege, szüks kségessége a BKSZ példp ldáján dr. Denke Zsolt ügyvezető igazgató Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. Tartalom A BKSZ bemutatása Alapítók, szolgáltat

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

Közép-dun dunánt ntúli Környezetv K rnyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgy zgyőjt jtı-gazd gazdálkod lkodási Osztály A Víz V z Keretirányelv célja, c végrehajt grehajtása Elıad adó: : Tóth T Sándor

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

Területi gyermekellátás szakfőorvosi beszámol molója és aktuális kérdk rdései Dr. Kovács Julianna országos házi h gyermekorvos szakfelügyel gyelő Csecsemő- és s gyermekgyógy gyász Szakfőorvosok Országos

Részletesebben

és Természetv Baranya Megyei Csoportja (MME) térinformatikai nyilvántart A Magyar Madártani ntartó rendszerének nek fejlesztése

és Természetv Baranya Megyei Csoportja (MME) térinformatikai nyilvántart A Magyar Madártani ntartó rendszerének nek fejlesztése Tanner Tibor A Magyar Madártani és Természetv szetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (MME) térinformatikai nyilvántart ntartó rendszerének nek fejlesztése se Nyugat-Magyarorsz Magyarországi gi

Részletesebben

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola

zoktatási rendszerben a korai fejlesztést a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Központ gypedagógiai giai Módszertani Intézm Óvoda, Szakiskola Az autisták k a közoktatk zoktatási rendszerben a korai fejlesztést stıl a szakiskola befejezéséig ARANYHÍD Nevelési Oktatási Integráci ciós Központ Egységes ges Gyógypedag gypedagógiai giai Módszertani

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000

VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI. ZTVE munkaszervezet vezető. Referencia műsor m. 2008. november 04.18.000 AKTUÁLIS VIDÉKFEJLESZT KFEJLESZTÉSI SI TÁMOGATÁSOK Dr. Dankó László ZTVE munkaszervezet vezető Zemplén n TV Sátoraljaújhelyjhely Referencia műsor m 2008. november 04.18.000 TÁMOGATÁSTÍPUSOK FŐ JELLEMZŐI

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak VIII. ea. - A munkanélk lkülieket, lieket, álláskeresőket

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08.

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1910 ÖSSZEJÖVETELEINK: Hétfő

Részletesebben

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz.

Hagyományok. ció új fel, amely alkalmas a hátrh. IV. Innováci. LEADER pályp. lyázat illeszkedése se a LEADER kritériumokhoz. Százszorsz zszorszép Óvodásokért Alapítv tvány kedvezményezett LEADER pályp lyázata Hagyományok és s játékok j PásztP sztón és térségében Az Európai Unió és s a Magyar KöztK ztársaság g Kormánya által

Részletesebben

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

ZSIBRIKI DROGTERÁPIÁS INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány ZSIBRIKI DROGTERÁPI PIÁS S INTÉZET Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítv tvány Szenvedélybetegek kezelési programja Kanadai módszer m alapján Egyedi és s megújított program Reintegrálja a szenvedélybetegeket

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL.

MOTTÓ: ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. MOTTÓ: MEGERŐSÍTENI A TANULÓT ABBAN, AMIBEN JÓ, J ÉS SEGÍTENI ABBAN, AMIBEN TÁMOGATÁSRA SZORUL. Nevelőtest testületünk nk megfogalmazta jój hagyományokra épülő pedagógiai giai hitvallását Célunk: hitet,

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

Megjelenteket! 2014.02.09. turistaut@termeszetjaro.hu

Megjelenteket! 2014.02.09. turistaut@termeszetjaro.hu Üdvözöljük k a Megjelenteket! 2014.02.09. turistaut@termeszetjaro.hu Turistaút Szakbizottság 2014.02.09. * 2013.év értékelése * Technikai útmutatók * Útalap, minősítési si igények turistaut@termeszetjaro.hu

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

üzemeltetési feladatai

üzemeltetési feladatai Az országos közúthk thálózat fenntartási, üzemeltetési feladatai Ercsey GáborG műszaki stratégiai igazgató A közlekedk zlekedés s helyzete, jövője j je ma Magyarországon gon Balatonföldv ldvár, 2008. május

Részletesebben

Miről l lesz szó. Az SQI tevékenységének áttekintése 2006.11.28. CMMI alapú folyamatfejlesztés a szoftvergyártó cégek életében 2.

Miről l lesz szó. Az SQI tevékenységének áttekintése 2006.11.28. CMMI alapú folyamatfejlesztés a szoftvergyártó cégek életében 2. Az SQI tevékenys kenységének nek áttekintése Dr. Balla Katalin Dr. Ruttnerné Kassai Teodóra Kelemen Zádor Dániel Bóka GáborG Bóka Tibor 2006.11.28. ~ Cégünkről ~ Küldetés ~ Munkatársaink ~ Partnereink

Részletesebben

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1

Turisztikai Konferencia 2004. április 16. 1 A turizmus lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési si Terv pályázati rendszerében Veszprém m Megyei Turisztikai Hivatal Turisztikai Konferencia 2004. április 16. Nyirádi Ágnes Főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus.

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az egész. életen zi. projekt ZÁRÓKONFERENCIA

Az egész. életen zi. projekt ZÁRÓKONFERENCIA Az egész életen át t tartó tanulás s fejlesztése se az intézm zmények közötti k nemzetközi zi együttm ttműködéssel TÁMOP-2.2.4. 2.2.4.-08/1-2009-00120012 pályázati projekt ZÁRÓKONFERENCIA A projekt az

Részletesebben

megoldásai a Trimble 5503 DR

megoldásai a Trimble 5503 DR Autópálya építés s kitűzésének speciális megoldásai a Trimble 5503 DR mérőállomás s segíts tségével Zeke Balázs Győző 2006 Magyarország úthálózata Autópálya 522 km Autóú óút t 130 km Csomóponti ágak 205

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1

Hogyan, miért regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Hogyan, miért és s miért nem? Továbbk a Nyíregyh regyházi Fiskolán 2012.10.26. 1 Továbbk rendszere 1. Kötelez, jogszabályokban elírt 2. Pályázati forrásb sból megvalósítottak 3. Rendszeres 4. Aktuális

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország:

gi- kapcsolati tért Politikai identitás Lengyelország: ntések, amelyek Geopolitikai szemléletm letmód Csehország: KözépEurópa mint egységes ges gazdasági gi kapcsolati tért Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttm ttműködés a szomszédos országokkal Kőrösi Csaba, 2008. 05. 13. Politikai identitás Lengyelország:

Részletesebben

Bemutatkozik a MIOK József J pző Iskola

Bemutatkozik a MIOK József J pző Iskola Bemutatkozik a MIOK József J Nádor N Gimnázium és s Szakképz pző Iskola FENNTARTÓNK NK MIOK Észak-kelet-magyarországi gi RégiR gió Kiemelten KözhasznK zhasznú Nonprofit Kft Iskolarendszerű szakképz Felnőttk

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina

FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu. Aswad Dina FUX ZRT. H-3527 Miskolc, Vásártéri u. 8. Tel: 36-46-501-850 Fax: 36-46-501-851 www.fux.hu Alapítási év:1991. December Alapítók: December 4. Drótmvek 2 f magánszemély Els üzleti év: 1992 F tevékenység:

Részletesebben

Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat EMK - HÖK

Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat EMK - HÖK Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzat EMK - HÖK Hallgatók érdekeinek képviselete: Egyetemi Tanács Kari Tanács Juttatási Térítési Bizottság Kollégiumi Bizottság Segítség nyújtás: Tanulmányi és egyéb ügyekben

Részletesebben

zi Lifelong Learning Konferencia

zi Lifelong Learning Konferencia Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia A. Szekció beszámol moló EULLearNDis The European University Lifelong Learning Network Dissemination EULLearN the European University Lifelong

Részletesebben

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét

Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Aszály és Szárazodás Magyarországon Tudományos Konferencia, Kecskemét Nemzetközi zi előzm zmények és kapcsolódások sok az aszály és s a szárazod razodás vonatkozásában Prof. Em. Dr. Vermes LászlL szló

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18.

INNOVÁCI EREDMÉNYEI. RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű ZÁHONY, 2010. NOVEMBER 18. A ZÁHONY Z ÉS S TÉRST RSÉGE FEJLESZTÉSI SI KFT. által elnyert HUSKROUA /0901/080 jelű pályázat részekr szeként elvégzett CIÓS S AUDITOK ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI (30 MAGYAR TULAJDONÚ VÁLLALKOZÁSNÁL) ZÁHONY,

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

Projektmenedzsment alapismeretek

Projektmenedzsment alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

EuroClip-EuroKapocs. EuroKapocs

EuroClip-EuroKapocs. EuroKapocs EuroClip-EuroKapocs EuroKapocs Közalapítvány MEGALAKULÁS A Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg Megyei KözgyK zgyőlés, valamint Nyíregyh regyháza Megyei Jogú Város Közgyőlése a kelet-eur európai államok demokratizálódása

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

Fejlesztı mőhelyek az óvodai fejlesztés

Fejlesztı mőhelyek az óvodai fejlesztés Fejlesztı mőhelyek az óvodai fejlesztés szolgálat latában A A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes k olyasmit nyújtani, amit a világ g nélkn lküle le nem kapna meg. Abonyi Katalin Pedagógus

Részletesebben

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR

TÁMOP / MOLÓ NYEIRŐL EREDMÉNYEIR BESZÁMOL MOLÓ A TÁMOP T 3.1.4. PÁLYP LYÁZAT KERETÉBEN ZAJLÓ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS EREDMÉNYEIR NYEIRŐL KÖZÉPISKOLA A pályp lyázat célja: c Az egész életen át t tartó tanulás s megalapozását t szolgáló

Részletesebben

Magyar-szlov. Márta.

Magyar-szlov. Márta. Magyar-szlov szlovák k agglomeráci ció Pozsony környk rnyékén Vajka,, 2010. május m 19. A civil társadalom t szerepe a szuburbán integráci cióban Dr. Nárai Márta (naraim@rkk.hu) Kikölt ltözés s motiváci

Részletesebben

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28.

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28. UNDP-SZMM Cserehát Program Szlovákia kia-magyarország g közötti k határon átnyúló kezdeményez nyezések az egyenlı lehetıségek gekért és s társadalmi t fejlıdésért A Cserehát és s a Kosice Program Varga

Részletesebben

Földrajz Kar Magyar Tagozat

Földrajz Kar Magyar Tagozat Babeş Bolyai Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Földrajz Kar Magyar Tagozat Szakok, továbbtanul bbtanulás B.Sc. és M.Sc.:.: magyar nyelvő képzés Ph.D.:.: dr. BENEDEK József J magyar doktorátusvezet tusvezetı;

Részletesebben

Társadalmi Megújul. felsőoktat. oktatásban

Társadalmi Megújul. felsőoktat. oktatásban Társadalmi Megújul julás s Operatív v Program Hallgatói és s intézm zményi szolgáltat ltatásfejlesztés s a felsőoktat oktatásban pályázat Kódszám: TAMOP -4.1.1-08/1 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A Balaton turisztikai régió sikeres desztinációvá fejlesztése *** A TDM minta-projekt eredményei. Siófok, 2007. december 13.

A Balaton turisztikai régió sikeres desztinációvá fejlesztése *** A TDM minta-projekt eredményei. Siófok, 2007. december 13. A Balaton turisztikai régió sikeres desztinációvá fejlesztése *** A TDM minta-projekt eredményei Siófok, 2007. december 13. Globális lis cél: c Hosszútávon fenntartható versenyképes turizmus létrehozása

Részletesebben

Holnaptól l nekem jobb lesz

Holnaptól l nekem jobb lesz Holnaptól l nekem jobb lesz A felnőttk ttképzés és s szakképz pzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Főiskola F Felnőttk ttképzési Központjának nak programjában SZOLNOKI FŐISKOLA F FELNŐTTK TTKÉPZÉSI

Részletesebben

Magyarország g legjobban desztináci PANNON-SOKOR

Magyarország g legjobban desztináci PANNON-SOKOR Magyarország g legjobban fejlődő vidéki desztináci ciója PANNON-SOKOR SOKORÓ kultúr- és ökoturisztikai társulás Pannonhalmi FőapF apátság ILLÉS S Tamás projektmenedzser Sokoró Alapítv tvány ENYINGI Tibor

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban

Magyarország g a XXI. zi erőviszonyaiban Magyarország g a XXI. század zad nemzetközi zi erőviszonyaiban Bodrog-parti beszélget lgetések 2011. december 15. SárospatakS Dr. Barta Róbert történész, egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Történelmi

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc

nbiológiai Szakosztály zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Szigeti Ferenc Felvételi Oktatási és s Minősítő Szakbizottság Matók Attila Humánbiol nbiológiai Szakosztály dr Kovács JózsefJ Gépjármű,, KözlekedK zlekedési Szakcsoport Rektor Mihály Mérnöki Szakbizottság Szigeti Ferenc

Részletesebben

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN.

A PROJEKT CÉLJAINAK BEMUTATÓJA FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN. FELNTTKÉPZÉSI BÁZISKÖZPONTOK KIALAKÍTÁSA ÉS HÁLÓZATÁNAK FEJESZTÉSE AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN A PROJEKT CÉLJAINAK C ÉS S TEVÉKENYS KENYSÉGÉNEK NEK BEMUTATÓJA Dr. Dobos LászlL szló felnttk ttképzési

Részletesebben

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő

Az eredményess és s szakmai ellenőrz. Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Az eredményess nyesség g mérésem és s szakmai ellenőrz rzés Összeállította: Barcziné Horváth Márta iskolaigazgató, IPR szakértő Kocsis Gáborné IPR szakértő Várható eredmények 27 480/2003. Az oktatási miniszter

Részletesebben

www.matebalazs.hu Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó

www.matebalazs.hu Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó Látogatószám növelés és direkt értékesítés a közösségi média marketing felhasználásával Máté Balázs, online marketing tanácsadó www.matebalazs.hu 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 13. 3/41 Tel/fax: +36/28-423-171

Részletesebben

2010. október-2011. december

2010. október-2011. december Elmúlt lt egy év 2010. október-2011. december Csáfordi Dénes D polgármester Viharkár Esőzések, sek, belvíz Belvízhelyzet Rendszeres, szinte napi egyeztetés s a katasztrófav favédelmi és s vízügyiv szervezetek

Részletesebben

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban

Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Az informatika alkalmazása a logopédiai gyakorlatban Szabóné Vékony Andrea XXII. Kerületi Logopédiai Szakszolgálat lat avekony@freemail.hu Az informatika sokoldalú alkalmazási lehetőségei a logopédi diában

Részletesebben

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon)

Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel. Magyarországon) Jó úton haladunk, most nem adhatjuk fel (a fogyatékos kosügy Magyarországon) gon) OP MőhelytalM helytalálkozó Ability Park (Budapest, VI. Desewffy u. 18-20.) 2009. október 16. Történeti hátth ttér háborúk

Részletesebben

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0

TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai Intézet, Szakképző 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7-11. Iskola TANULÓ ZALA HEFOP 3.5.4-P.-2004-06-0038/2.0 Bevezetés Intézményünk a közművelődés és oktatás területén

Részletesebben

Szakok, továbbtanul. bbtanulás. magyar doktorátusvezet. tusvezető;

Szakok, továbbtanul. bbtanulás. magyar doktorátusvezet. tusvezető; Babeş Bolyai Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Földrajz Kar Magyar Földrajzi F Intézet Szakok, továbbtanul bbtanulás B.Sc. és M.Sc.:.: magyar nyelvű képzés Ph.D.:.: dr. BENEDEK József J magyar doktorátusvezet

Részletesebben

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 "Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért"

2007. október 18. Szociális Szakmai Szövetség HEFOP-2.2.1 Szociális munkások a munkaerő-piaci (re)integrációért A Közép-magyarorszK magyarországi gi Regionális Munkaügyi Központ K szervezeti felépítése Előzm zmények 1991 - megyei munkaügyi központok 2007. január 1. - regionális munkaügyi központok PMMK + FMK = KMRMK

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése 2006.

Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése 2006. Körzeti KözoktatK zoktatási Intézm zmény DARÁNY Hátrányos helyzetû gyermekek integrált fejlesztése se 2006. Készítette: Radics József A természeti környezetk A Duna Dráva Nemzeti Park környezetk rnyezetében,

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / /

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / / A közösség részvételét alátámasztó események listája: Esemény megnevezése Időpont Helyszín Részvevők Rövid összefoglaló száma 1. Térségi Fejlesztési Fórum 2014. január 20. Ipolydamásd, Fő út Közösségi

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve:

Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat. Lélek. A kód k d neve: Mi a Selfness, és s mitől Selfness egy szolgáltat ltatás? Alcím: Lélek A kód k d neve: Mi a Selfness? Tudatosságon alapuló,, fájdalmat f és károkozást nélkn lkülöző,, testi, lelki, gasztronómiai, pénzp

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben