BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készfiit a szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga szociális intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel kötött Együttműködési megállapodás újrakötése A Képviselő testülete 348/2009. (V.27.) Kt. sz. határozata alapján az Önkormányzat szerződést kötött a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel (továbbiakban: Vöröskereszt) az együttműködés keretinek rögzítésére. (1. sz. melléklet) 2009 óta változtak a társadalmi igények, a szociális és egészségügyi, katasztrófavédelmi vonatkozású jogszabályok, és az együttműködés szorosabb, pontosabban meghatározható lett, és új elemekkel bővült ki. A Vöröskereszt, mint társadalmi szervezet, és mint intézményrendszer-fenntartó a Vöröskereszt mozgalom eszméit (emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység) szem előtt tartva, folyamatosan végzi klasszikus tevékenységét. E mellett reagál az adott kor és ország társadalmi igényeire, így munkájának bizonyos elemei folyamatosan változnak óta a Vöröskereszt vezetésében is változások voltak. Fentiek alapot adtak arra, hogy felülvizsgáljuk az Együttműködési Megállapodást. Mindkét fél számára fontos ez az összefogás a kerület lakosai érdekében. Többszöri egyeztetést, megbeszélést követően, kinyilvánítva a szorosabb és átfogóbb együttműködés szándékát, valamint a közösen végzett tevékenységeket pontosítva, újonnan rögzítettük az együttműködés elemeit, és új tervezetbe foglaltuk (2. sz. melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az együttműködési megállapodás annak megismerését követően támogassák! módosítást, Határozati javaslát: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata Képviselő testülete felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel. Határidő: október 1. Felelős: Kovács Péter polgármester Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel Budapest, augusztus 23. (fi(c'<^c ^ < i Dr Csomor Ervin alpolgármester ícsin Jegyző

2 2 Melléklet: 1. sz. melléklet: 348/2009. (V.27.) Kt. sz. határozata alapján megkötött Együttműködési Megállapodás 2. sz. melléklet: Együttműködési Megállapodás tervezet Tárgyalja: Egészségügyi és Szociális Bizottság

3 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat székhely: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Statisztikai számjel: Bankszámláját vezetői hitelintézet neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: Képviselő: Kovács Péter polgármester a továbbiakban mint Önkormányzat - másrészről a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Székhely: Budapest, V., Arany J. u. 31. Telephelye: Budapest, a kerületi iroda és intézmények címei Bírósági bejegyezés: 7.PK /93/4. Adószáma: Bankszámláját vezető hitelintézet neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: Képviselő. Kardos István Tamás budapesti igazgató - a továbbiakban mint Szolgáltatást nyújtó - szerződő felek között a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata Képviselő testülete 348/2009. (V.27.) Kt. sz. határozata alapján az alábbi feltételek szerint: 1. A megállapodás tárgya Az Önkormányzat és a Szolgáltatást nyújtó megállapodik abban, hogy az alább felsorolt szolgáltatásokban szükség esetén együttműködik:. 2. Ellátási szerződés keretében, a szerződésnek megfelelően, annak felbontásáig együttműködik - A hajléktalan ellátásban: > utcai gondozószolgálat működtetése, > intézményi ellátás, > természetbeni segélyezés, > szociális étkeztetés, 3. A szolgáltatást nyújtó vállalja: - Véradásszervezésben: > Gondoskodik a kerületben élő sokszoros kitüntetendő véradók listájáról hivatalos megkéréséről az Országos Vérellátó Szolgálattól, > A véradás lehetőségének megteremtése, megszervezése, kapcsolattartás. 1

4 Katasztrófavédelemben: > Segítségnyújtás az érintett lakosság elhelyezésében és ellátásában természetbeni adományokkal, > mentális segítségnyújtás felkészített önkéntesekkel, > egészségügyi személyzet (szakápolónő, gyógytornász) biztosítása betegek és idős emberek ellátásában > önkéntesek és hivatásos munkatársak mozgósítása, > a katasztrófahelyzet jellegétől függően a hivatalos jelzéstől számítottan, legkésőbb 24 órán belül Akkreditált felnőttképzési intézményünk szolgáltatásai az önkormányzat által fenntartott intézményekben: > gyermekekkel foglalkozó szakemberek (pedagógusok, óvónők, védőnők, gondozónők) számára 30 kredit pontot biztosító Elsősegélynyújtás gyermekeinkért" című képzési program, > munkahelyi elsősegélynyújtás oktatása önkormányzati munkavállalók számára, > kerületi tartós munkanélküliek képzése a munkaerőpiacra való visszatérés elősegítésében a kerületi családsegítő központokkal együttműködésben, > házi gondozók képzése az idősek és krónikus betegek otthoni ellátásának biztosításához (ápolási díj), > fiatal munkanélküliek képzése baby szitter tanfolyam tartásával, Kerületi önkormányzatok által fenntartott iskolákban vöröskeresztes programok megvalósításában: > bázisiskola program (elsősegélynyújtás, drog prevenció, AIDS prevenció, ifjúsági önkéntes képzés, véradás fontossága), > kortárs képzések 4. Az Önkormányzat vállalásai - Általános kapcsolattartásban: > Folyamatos kapcsolatot tart a Vöröskereszt 5. régió XVI. kerületi szervezetével. > Aktívan együttműködik a kerületi szervezettel, elsősorban az egészségmegőrzés, szociális segítségnyújtás, önkéntes munka területein, azokkal kapcsolatban információt nyújt a helyi lehetőségekről, illetve érdeklődök, rászorulók számára tájékoztatást ad Szolgáltatást nyújtó helyi szervezete által kínált lehetőségekről. > A Szolgáltatást nyújtó kerületet érintő rendezvényein lehetőség szerint részt vesz. > Vöröskereszt 5. régióját meghívja az olyan, szociálpolitikát érintő rendezvényeire, tanácskozásaira, melyekbe bevonja a civil szervezeteket. - Véradásszervezésben: > Részt vesz a véradók megbecsülésében, megünneplésében, lehetőségeihez mérten elismeri tevékenységüket. > Támogatja és elősegíti az Önkormányzat intézményeiben a véradásszervezést, valamint az intézményvezetők elé tárja annak lehetőségét, hogy az alkalmazottak számára milyen kedvezményekkel tehetik vonzóbbá a véradást. Katasztrófavédelemben: > Utólagos elszámolással megtéríti Szolgáltatást nyújtó azon költségeit, melyet igazoltan a XVI. kerületi lakosok megsegítésre fordított. 2

5 Akkreditált felnőttképzési intézményünk szolgáltatásai az önkormányzat által fenntartott intézményekben: > Tájékoztatja az Önkormányzati intézményeket Szolgáltatást nyújtó akkreditált képzéseiről, azok igénybevételi lehetőségeiről. Önkormányzat által szervezett egészségnap: > Az egészségnap programjaiba bevonja a Szolgáltatást nyújtó helyi szervezetét. Budapest, június 16. Kardos István Tamás igazgató Magyar Vöröskereszt poltármester Budapest Főváros XVI. kerületi Önkomrányzat 3

6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS tervezet mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat székhely: 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Statisztikai számjel: Adószáma: Bankszámláját vezetői hitelintézet neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: Képviselő: Kovács Péter polgármester a továbbiakban mint Önkormányzat - másrészről a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Székhely: 1051 Budapest, Arany J. u. 31. Telephelye: Budapest, a kerületi iroda és intézmények címei Bírósági bejegyezés: / Adószáma: Bankszámláját vezető hitelintézet neve: OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: Képviselő: Varga Ágnes budapesti igazgató a továbbiakban mint MVK Bp - szerződő felek között a Budapest Főváros XVI. Kerületi Ónkormányzata Képviselő testülete 348/2009. (V.27.) Kt. sz. határozata és /2012. í ) Kt. sz. határozata alapján az alábbi feltételek szerint: Szerződő felek a 348/2009. (V.27.) Kt határozat alapján június 16-án megkötött Együttműködési Megállapodásukat felülvizsgálták, melynek eredményeként, - kinyilvánítva a szorosabb és átfogóbb együttműködés szándékát, - az együttműködési megállapodás helyébe a jelen együttműködési megállapodás lép. 1. A megállapodás tárgya Az Önkormányzat és az MVK Bp megállapodik abban, hogy az alább felsorolt szolgáltatásokban szükség esetén együttműködik: 2. Ellátási szerződés keretében, a szerződésnek megfelelően, annak megszűnéséig együttműködik 2.1. A hajléktalan ellátásban: utcai gondozószolgálat működtetése, hajléktalanok nappali ellátása, természetbeni segélyezés, szociális étkeztetés terén 3. A díjhátralékkal rendelkező XVI. kerületi lakosok érdekében együttműködik: 1

7 3.1. A díjhátralékosok felkutatásában melynek keretében a MVK Bp XVI. kerületi irodája (1163 Bp., veres Péter út 27.) útján közreműködik a díjhátralékosok felkutatásában, feltérképezi azok valós szociális helyzetét, tájékoztatást ad számukra, és felméri a konkrét segítségnyújtási formák lehetőségét MVK Bp együttműködik az Önkormányzat által fenntartott Napraforgó Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálat és Nevelési Tanácsadóval (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat), szükség szerint egyeztet a látókörébe kerülő díjhátralékosok ügyeinek érdekében az Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatala vállalja, hogy a XVI. kerületi lakosok számára tájékoztatást nyújt az MVK Bp ez irányú tevékenységéről A díjhátralék rendezése érdekében MVK Bp a XVI. kerületi díjhátralékosokat tájékoztatja lehetőségeikről, és szükség esetén a Családsegítő Szolgálathoz irányítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel lehetőségének mérlegelése céljából MVK Bp a Héra Alapítvány (1122 Budapest, Széli Kálmán tér 16., adószám: ) pályázati kiírásán keresztül segítséget nyújt a hátralék rendezésében MVK Bp társadalmi szervezetként a Héra Alapítvány pályázati kiírásának megfelelően pályázatot nyújt be a díjhátralék rendezése érdekében, mely pályázatot az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Ügyosztálya hitelesíti, vagy a pályázat benyújtása érdekében a rászorulót a Családsegítő Szolgálathoz irányítja Amennyiben a Héra Alapítvány által kiírt pályázaton a XVI. kerületi lakosok sikeresen pályáznak, és a megnyert pályázati összegről az Önkormányzat hivatalosan értesül, 5 napon belül intézkedik az MVK Bp értesítéséről a budapesti igazgató által megjelölt címen, melyben tájékoztatja a támogatás kifizetéséhez szükséges információkról, valamint egyidejűleg gondoskodik a támogatási összeg az MVK Bp részére történő, átutalásáról, annak OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú pénzforgalmi számlájára, a pontban mégjelölt összeg erejéig. MVK Bp a támogatást 15 napon belül a Héra Alapítvány Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett számú pénzforgalmi számlájára utalja Az Önkormányzat vállalja, hogy a megnyert pályázatok összegének 10%- át - mely 2012-ben maximum Ft, azaz Négyszázezer Ft, majd minden további évben maximum az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelölt keretösszeg - MVK Bp-nek támogatás céljából átutalja MVK Bp vállalja, hogy a pont szerinti támogatást kizárólag a pontban megjelölt célra használja fel, valamint hogy a támogatási összeg felhasználásáról elkülönített nyilvántartást vezet, mellyel minden tárgyévet követő március 31-éig az Önkormányzat felé elszámol. Az MVK Bp köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizhesse. 2

8 Ha az MVK Bp a támogatást nem a megjelölt célra fordítja, illetve nem a megjelölt módon, vagy nem határidőben számol el a kapott támogatással, úgy a támogatás összege a Ptk. szerinti mindenkor érvényes kamatokkal együtt visszafizetendő. A kamatszámítás kezdő időpontja a költségvetésből nyújtott támogatás folyósításának a napja, utolsó napja a kötelezettség teljesítésének napja. Az MVK Bp kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat az MVK Bp bármilyen, a megállapodás megszegéséből fakadó fizetési kötelezettségét azonnali beszedési megbízás (inkasszó) útján érvényesítse az MVK Bp valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízásával megterhelhető - bankszámlája felett. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi az MVK Bp azonnali beszedésre feljogosító nyilatkozata. Ezen nyilatkozat tartalmazza az Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi továbbá az MVK Bp összeférhetetlenségről szóló nyilatkozata is. 4. Az MVK Bp az általános együttműködés keretében vállalja: 4.1. Véradásszervezésben: véradásszervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása a kerületben 4.2. Katasztrófavédelemben: Minősített időszakban, vészhelyzetben az MVK Bp katasztrófavédelmi eszközeivel, képzett önkénteseivel és munkatársaival, a kerületi Védelmi Bizottsággal szoros együttműködésben szerepet vállal a veszélyeztetett lakosság ellátásában 4.3. Akkreditált felnőttképzési tevékenység: Akkreditált felnőttképzési intézményként, külön megállapodás keretében, szerepet vállal olyan képzési programok megvalósításában, mely egyrészt a konkrét együttműködési megállapodásban megfogalmazott célok elérését szolgálja, másrészt támogatja a XVI. kerületi Önkormányzat egészségügyi és ifjúságnevelési feladatait MVK Bp vállalja, hogy a fenti tevékenységre vonatkozó külön megállapodásban az Önkormányzat részére az adott időszakban más partnerek számára biztosított legnagyobb mértékű kedvezményeket biztosítja Ifjúsági Vöröskereszthez kapcsolódó tevékenység MVK Bp vállalja, hogy az Önkormányzat által fenntartott nevelési - oktatási intézményekben ifjúsági tevékenységet (pl. bázisiskola program, kortárs képzések) végez. 5. Az Önkormányzat az általános együttműködés keretében vállalja 5.1. Általános kapcsolattartásban: Folyamatos kapcsolatot tart MVK Bp XVI. kerületi szervezetével. 3

9 Aktívan együttműködik a kerületi szervezettel, elsősorban az egészségmegőrzés, szociális segítségnyújtás, önkéntes munka területein, azokkal kapcsolatban információt nyújt a helyi lehetőségekről, illetve érdeklődök, rászorulók számára tájékoztatást ad MVK Bp helyi szervezete által kínált lehetőségekről Az MVK Bp kerületet érintő rendezvényein lehetőség szerint részt vesz Vöröskereszt 5. régióját meghívja az olyan, szociálpolitikát érintő rendezvényeire, tanácskozásaira, melyekbe bevonja a civil szervezeteket Véradásszervezésben: Részt vesz a véradók megbecsülésében, megünneplésében, lehetőségeihez mérten elismeri tevékenységüket Támogatja és elősegíti az Önkormányzat intézményeiben a véradásszervezést, valamint az intézményvezetők elé tárja annak lehetőségét, hogy az alkalmazottak számára milyen kedvezményekkel tehetik vonzóbbá a véradást Katasztrófavédelemben: Utólagos elszámolással megtéríti az általa (költségvetésében) meghatározott mértékben a MVK Bp azon költségeit, melyet igazoltan a XVI. kerületi lakosok megsegítésre fordított Akkreditált felnőttképzési intézményünk szolgáltatásai az önkormányzat által fenntartott intézményekben: Tájékoztatja az Önkormányzati intézményeket MVK Bp akkreditált képzéseiről, azok igénybevételi lehetőségeiről Önkormányzat által szervezett egészségnap: Az egészségnap programjaiba bevonja az MVK Bp helyi szervezetét. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai a irányadóak. A felek jelen megállípodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Budapest, 2012 Ellenjegyezte: Varga Ágnes igazgató Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kovács Péter polgármester Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Keretgazda: A szerződést készítette és szerkesztette: Közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozik: A szerződés jogi szempontból megfelelő: 4

10 /. sz. melléklet Tisztelt OTP Bank Nyrt (számlavezető neve és FELHATALMAZÓ LEVÉL címe) Megbízom/megbízzuk önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama: a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni* b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*: az okirat(ok) megnevezése: További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: c) benyújtási gyakoriság: (pl. napi, havi, évi) d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza * Kelt, Budapest, év hó nap Fizető fél számlatulajdonos A fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük. Kelet, év hó nap Számlavezető hitelintézet 5

11 NYILATKOZAT 2.sz. melléklet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Támogatott neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Egyéb szervezet esetén székhelye: 1051 Budapest, Arany J. u. 31. Képviselőjének neve: Varga Ágnes Nyilvántartásba vételi okirat száma: / Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság Pk. Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) - 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy L~U 2. fennáll az...pont alapján - 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy d 2. fennáll az...pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás 6

12 156/2012. sz. előterjesztés KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG SZEPTEMBER 10-ÉN MEGTARTOTT 12. SZ. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 6. Napirendi pont: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel kötött Együttműködési megállapodás újrakötése A Bizottság az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 168/2012. (IX. 10.) E.Sz.B. határozat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága javasolja Budapest. Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy kérje fel a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezettel. Szavazás eredménye: 6 igen, egyhangú Határidő: szeptember 12-ei Képviselő-testületi ülés Felelős: Dr Varga János, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Budapest, IX. 10. (a jegyzőkönyv dátuma) Dr. Varga János bizottsági elnök sk. Vincze Ágnes jegyzőkönyv hitelesítő.. sk IX. 11.

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:..

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP Szervezet adatai: 1. SZERVEZET NEVE:.. 2. SZERVEZET CÍME: 3. KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:. 4. SZERVEZET ADÓSZÁMA:. 5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA:.. 6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA:.. 7. BÍRÓSÁGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

\umii 2014 JOH Z01UÚN2I. U JöL 1. 2.sz.meliéklet. Ügyiratszám: 1-61821/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.meliéklet Ügyiratszám: 1-61821/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Kisállatmenhely Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..*9.l!l; évi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Ópusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Ais/uz^. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 201. június 24-i Képviselő-testületi ülésre Készítette: Szőnyi Petra kulturális és társadalmi kapcsolatok referense

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben