BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR MARKETING MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A MAGYARORSZÁGI CSR VÁLLALATI GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Budapest, 2011 Tóth Szabolcs

2 2

3 Előszó Fejezet Háttér felelős vállalkozások terjedése Probléma CSR helytelen értelmezése és használata Cél megvizsgálni a hazai CSR gyakorlatát Kutatás... 9 Módszer meghatározása... 9 Minta kiválasztása Fejezet Szakirodalmi áttekintés A CSR fogalma A társadalmi felelősségvállalás kialakulása A fenntarthatóság fogalma A fenntarthatóság tézisének kialakulása CSR és a vállalati stratégia kapcsolata A fenntarthatóság mérhetősége Fejezet - Tartalomelemzés Holcim Hungária Zrt Stratégiai koncepció Gazdasági felelősség Környezeti felelősség Társadalmi felelősség Önkéntesség, etikus működés Elkötelezettség érintettekkel szemben CIB Bank Zrt Stratégiai koncepció Gazdasági felelősség Környezeti felelősség

4 3.2.4 Társadalmi felelősség Önkéntesség, etikus működés Állami Autópálya Kezelő Zrt Stratégiai koncepció Gazdasági felelősség Környezeti felelősség Társadalmi felelősség Önkéntesség, etikus magatartás Elkötelezettség érintettekkel szemben Zwack Unicum Nyrt Stratégiai koncepció Gazdasági felelősség Társadalmi felelősség Környezeti felelősség Önkéntesség, etikus működés Elkötelezettség érintettekkel szemben Fejezet Tartalom kiértékelés Stratégiai értelmezés Gazdasági felelősség Társadalmi felelősség Környezeti felelősség Önkéntesség, etikus működés Érintettekkel szembeni elkötelezettség Példák a gyakorlatban Munkahelyi Közlekedési Terv CIB Bank Holcim Hungária Otthon Alapítvány Holcim Hungária Zrt Összefoglalás

5 Irodalomjegyzék Ábrák jegyzéke Grafikonok jegyzéke

6 Előszó Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni hogy a kővel, melyet lehelyez a világot építi tovább Antoine de Saint-Exupéry Napjainkban egyre többet hallani a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának szükségességéről. Egyre több vállalat állítja, hogy működése során a felelősség és fenntarthatóság irányelveit figyelembe véve jár el. Különösebb előképzettség nélkül, ha máshonnan nem is, a saját életünkből tudhatjuk mit is jelent felelősnek lenni és, hogy miért is fontos felelősséget vállalni saját tetteinkért. De mi a helyzet a vállalatokkal? Az ő esetükben, hogyan értelmezhetjük a felelősségvállalást? Milyen területekért kell egyáltalán felelősséget vállalnia egy vállalatnak? A gazdasági érdekein, a profit termelésen felül terheli-e bármi egyéb felelősség? Számtalan kérdést fogalmazhatunk meg, melyek megválaszolása a téma alaposabb megismeréséhez vezethet. Ami engem elsősorban mégis érdekelt az a CSR gyakorlati megvalósulása és annak, vizsgálata, hogy a számtalan definíció és elméleti megközelítés mellett miként sikerült a gyakorlatba való átültetés, mindez hazánkban, Magyarországon. Az elkövetkezendő oldalakon legjobb tudásom szerint igyekszem betekintést nyújtani a Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalásának (Corporate Social Responsibility CSR) elméleti hátterébe és hazai gyakorlatába. Egy rövid történelmi és szakirodalmi kitekintés után, a fejezet legfontosabb megállapításainak figyelembe vételével fogom a kutatásomat elvégezni. A kutatással a célom, hogy megvizsgáljam Magyarországon helyesen értelmezik-e a társadalmi felelősségvállalás mibenlétét és, hogy megalapozottak-e azok a kritikák, melyek szerint idehaza a CSR csupán az adományozásra és mecenatúrára szűkül le. 6

7 1. Fejezet 1.1 Háttér felelős vállalkozások terjedése A globalizáció terjedésével, a határokon átnyúló együttműködések fejlesztésével és a világméretű kereskedelmi hálózatok kiépülésével napjainkra a gazdasági, társadalmi és a környezetvédelmi problémák szinte mindennapossá válnak. A globális felmelegedés, az élőhelyek pusztulása, az ivóvízhiány, a fejlett és fejlődő gazdaságok közötti szakadék tágulásával, a fajok pusztulásával és még számtalan egyéb negatív hatással együtt járó folyamat szinte a föld minden emberét érinti. Hol kevésbé konkrétan, hol pedig konkréten megfogalmazva de a társadalmi igény egyre nagyobb mértékű ezen negatív globális trendek terjedésének megakadályozására, mérséklésére. A problémák súlyosságát tanulmányozva a 20. század második felére egyre inkább felismerték a világ vezetői vállalkozásai a felelősségüket a folyamatban. A fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés elveinek figyelembevételével sok esetben a vállalat egész működését meghatározó stratégiát megváltoztatták és a gazdasági eredményeken felül a társadalmi és környezeti szempontokat is integrálták a működésbe. Ennek következtében ezen vállalkozások nem csak a fenntartható fejlődés elősegítéséhez járultak hozzá, de sok esetben profitáltak is belőle. Stabilabb, hosszabb távon jobban fenntartható gazdasági pilléreket építettek, jelentős mértékben megnövelték vállalatuk jó hírnevét és ezzel a vállalat és annak márkájának, márkáinak értékét megnövelték. Számos kutatás bebizonyította, hogy a felelős működés és a versenyképesség között közvetlen kapcsolat mutatható ki. A CSR, a vállalatok társadalmi felelősségvállalása ezzel új vezetői eszköz lett. Ma már szinte el sem képzelhető egy nagyvállalat külön CSR-menedzser vagy fenntarthatósági vezető nélkül. Trendi lett a felelős vállalatirányítás. A rendszerváltás után, a privatizáció következményeként, a nemzetközi vállalatok jelentek meg a hazai piacon, és velük együtt új szemléletek, szervezeti kultúrák, irányítási módok és stratégiák. Noha ebben az időben még nem beszélhetünk kiforrott CSR stratégiáról és szemléletmódról, de ezen vállalkozások voltak a legfontosabb csatornái annak hazai meghonosításában és úgy tűnik a mai napig azok is maradtak. 7

8 1.2 Probléma CSR helytelen értelmezése és használata A fenntartható fejlődés elveinek figyelembevételével folytatott CSR gyakorlat széles körű elterjedése és valódi jelentőségének megértése még gyermekcipőben jár Magyarországon. Találhatóak természetesen jó gyakorlatok és helyes értelmezések, csakúgy, mint az ennek elősegítését támogató civil és non-profit kezdeményezések, szervezetek (pl. KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért), de az egész hazai CSR piacot figyelembe véve az adaptáció és a gyakori félreértelmezés a jellemző. A probléma gyökere alapvetően a megértés hiánya és az ok-okozati összefüggés félreértelmezése. A CSR valódi célja, hogy a vállalat gazdálkodását fenntarthatóvá tegye és ezáltal járuljon hozzá a környezet és a társadalom fenntarthatóságához. Ez csak abban az esetben működhet, ha a felelősség kérdését stratégiai szinten értelmezik és kezelik, hiszen annak az egész működést át kell hatnia és nem szabad, hogy célja csupán a jó hírnév növelése legyen. Sajnos ezt a mélyebb értelmezést hazánkban nem igazán veszik figyelembe. A CSR gyakorlata leginkább az adományozásra, mecenatúrára és támogatásokra szűkül. 1 Az ilyesfajta tevékenység nem elítélendő és nem helytelen, az egyetlen gond, hogy önmagában nem fedi a CSR tevékenységet, ez annak csupán egy részterülete. A legnagyobb probléma vele, hogy rövid távon segítséget jelenthet, de a hosszú távú fenntarthatósághoz nem járul hozzá. Erre a helyzetre tökéletesen illik az alábbi idézet: "Adj halat az éhezőnek és aznap megmented a haláltól. Tanítsd meg őt halászni örök életére jóllakott lesz, sem ő sem családja nem szenved majd hiányt" 2 Csupán azzal tehát, hogy különböző szervezeteket támogatok, nem végzek CSR tevékenységet. Ellenben CSR-nek tekinthetjük, ha a valódi érintettekkel, hosszú távú stratégiai együttműködést folytat a cég. 1.3 Cél megvizsgálni a hazai CSR gyakorlatát Szakdolgozatom célja, hogy megvizsgáljam mennyire valós probléma a CSR helytelen értelmezése hazánkban és, hogy csupán felületesen vagy valóban stratégiai szinten értelmezik-e a felelősség kérdését? 1 letöltés ideje: Az idézetet több formájában is megtaláltam az interneten, de sehol sem volt pontos forrás, illetve szerző jelölve. 8

9 A vizsgálat során az alábbi területekre, illetve kérdésekre fogok kitérni: Miként vélekedik a vállalat legfelsőbb vezetése a CSR stratégiai szintű értelmezéséről? Miként érvényesül a fenntarthatóság 3 dimenziója a CSR tevékenységben? Miként valósul meg az önkéntesség és az érintettekkel szembeni elkötelezettség a vállalat tevékenységében? 1.4 Kutatás Dolgozatom következő részében bemutatom, hogy a fentebbi kérdéseket milyen módon kívánom megválaszolni, miként vizsgálom meg a CSR hazai gyakorlatát. Módszer meghatározása A kutatásoknak általában két fajtáját szoktuk megkülönböztetni, a kvalitatív és a kvantitatív kutatást. Ha egyszerűen akarjuk megfogalmazni az alapvető különbséget a két kutatási módszer között, akkor mondhatjuk, hogy a kvantitatív kutatást inkább számszerű, statisztikailag kimutatható adatok gyűjtésével és elemzésével, megfelelő nagy elemszámú mintán folytatják, míg a kvalitatív kutatás mélyebb feltáró jellegű kutatás, mely alkalmas attitűdök, érzelmi-értelmi hatások feltárására egy kisebb elemszámú mintán. Kvantitatív kutatás abban az esetben lenne alkalmas számomra, ha a vizsgálatom célja a társadalmi felelősségvállalás hazai gyakorlatának elterjedése lenne. Én azonban nem elterjedését akarom vizsgálni, hanem az értelmezésének és gyakorlatba való átültetésének helyességét. Erre viszont a kvalitatív kutatás sokkal inkább megfelelő. Szakdolgozatom megírásához és a kérdéseim megválaszolásához tehát a kvalitatív kutatást választottam. Kutatásom megkezdése előtt két opciót határoztam meg annak elvégzésére. Az egyik a személyes mélyinterjúk formájában végzett kutatás, a másik pedig egyfajta tartalomelemzés. Végül is az utóbbi mellett döntöttem, hiszen úgy éreztem több információt és mélyebb összefüggéseket is feltárhatok ezzel a módszerrel. A tartalom pedig, amiket elemeztem a kiválasztott cégek honlapjai és fenntarthatósági jelentésük volt. Ezáltal nem csak kellő mennyiségű információhoz jutottam, de lehetőségem nyílt megvizsgálni, hogy az egyes vállalatok miként kommunikálják a fenntarthatóság iránti elkötelezettségüket. 9

10 Mindezeken felül úgy tekintettem a fenntarthatósági jelentésekre, mint strukturált mélyinterjúk leiratára, hiszen mindegyik jelentés a GRI keretrendszernek megfelelő formátumban készült. A GRI lényege, hogy a jelentő cégeknek előre meghatározott kérdésekre kell válaszolniuk, így egy jelentés gyakorlatilag olyan mint egy mélyinterjú leirat. Az egyetlen probléma ezzel a módszerrel, hogy a jelentések valódiságát és hitelességét nem kell külső fél által hitelesíttetni, vagyis az abban leírtak nem feltétlenül felelnek meg a valóságnak. A fenntarthatóság és a társadalmi felelősség mértékének mérése amúgy is egy igen vitatott és homályos szakterület, melyre a későbbiek során röviden kitérek. A módszer kiválasztásakor mégis mindezek ellenére azzal az alapfeltevéssel éltem, hogy a jelentésben megfogalmazottak fedik a valóságot, így azok egységes alapot teremtenek a kutatás elvégzésére. Minta kiválasztása Az elemzés tárgyául szolgáló vállalatok kiválasztásakor önkényes mintavételt alkalmaztam. Kvalitatív kutatásról lévén szó az elsődleges célom nem az volt, hogy minél nagyobb legyen a mintám, hanem a minta milyenségére helyeztem a hangsúlyt. Ez alatt gyakorlatilag azt értem, hogy a honlapja és a fenntarthatósági jelentése is kellő mennyiségű és minőségű információt tartalmazzon a kutatás alapos elvégzéséhez. Szerettem volna kisebb hazai vállalkozásokat is megvizsgálni, de egy rövid előzetes kutatás során azt tapasztaltam, hogy sajnos a hazai kkv-k esetében nem alkalmazhatom a tartalomelemző eljárást, hiszen sok esetben még honlappal sem találkozhattam, nem, hogy fenntarthatósági jelentéssel. 3 Ezt felismerve kénytelen voltam belátni, hogy a kutatást csak nagyvállalatok esetében tudom ezzel a módszerrel elvégezni. Ennek is voltak azonban pozitív oldalai. Abból indultunk ki korábban, hogy a multinacionális vállalatok az elsődleges csatornái a hazai CSR gyakorlatának meghonosításában. Ha ezt az állítást elfogadjuk, akkor ezen vállalatok vizsgálata nyújtja a legjobb alapot, hiszen az ő felelősségük is egyben az edukáció, a helyes értelmezés vagy félreértelmezés. Az esetükben mindent rendben találunk, akkor mondhatjuk, hogy a pozitív példa adott. Az összehasonlíthatóság végett hazai vállalatokat is kiválasztottam az elemzésre. 3 Jó szakdolgozati téma lenne a CSR gyakorlatának vizsgálata a hazai kkv k körében és javaslat kidolgozása az elterjesztésére. 10

11 Igyekeztem úgy választani, hogy közel azonos méretű vállalatokról legyen szó (multinacionális cégek esetében a hazai leányvállalatot vettem alapul) hiszen ezáltal is közös alapot teremtettem a kutatás elvégzésére. Mindezen szempontokat figyelembe véve az alábbi vállalatokat választottam ki: CIB Bank Zrt. Holcim Hungária Zrt. Állami Autópálya Kezelő Zrt. Zwack Unicum Nyrt. A probléma és a kutatás céljának, valamint módszerének meghatározása után első körben vizsgáljuk tehát meg, mi is a társadalmi felelősségvállalás, hogyan alakult ki és melyek a hozzá kapcsolódó legfontosabb fogalmak. A fejezet nem csupán elméleti áttekintést ad, de egyben segít a kutatás főbb szempontjainak meghatározásában is. A tartalomelemzést ugyanis a fejezet a következő fejezet megállapításai alapján végzem el. 11

12 2. Fejezet Szakirodalmi áttekintés Dolgozatom első fejezetében, mintegy a későbbiekben elhangzó állítások, vélemények megalapozásaként igyekszem alapos és mélyreható áttekintést nyújtani a társadalmi felelősségvállalás mibenlétéről. Röviden bemutatom elméletét, kialakulásának folyamatát, a fenntartható fejlődéssel való kapcsolatát, valamint, hogy a vállalati stratégiába milyen módon integrálódik. 2.1 A CSR fogalma Miként dolgozatom bevezetőjében már utaltam rá a társadalmi felelősségvállalás elméleti és gyakorlati alkalmazása körül még számos téveszme és félreértés kering. A szakmai szervezetek, szakemberek és a CSR területén élen járó vállalatok véleménye között bizonyos szintű konszenzus figyelhető meg, melyek alapján nagyjából egységes kép rajzolódhat ki az érdeklődőkben a felelős vállalati viselkedés mibenlétéről. Az alábbiakban felsorolok néhány olyan definíciót, melyek összehasonlítása alapján végső konklúziót vonhatunk le. 4 A CSR a vállalkozásnak az a permanens elkötelezettsége, hogy etikusan viselkedjék, és hozzájáruljon a gazdasági fejlődéshez, miközben javítja a munkavállalói és családjuk, valamint a helyi közösség és az egész társadalom életminőségét - (WBCSD- a Fenntartható Fejlődés Üzleti Világtanácsa) A CSR az "üzletelés" új útja azon vállalatok részére, amelyek törődnek gazdasági, szociális, ökológiai, és politikai környezetükkel. A CSR szorosan kötődik a fenntartható fejlődéshez, és figyelemmel van a vállalat etikus vitelére. -(CEC) 4 letöltés dátuma

13 A vállalati társadalmi felelősségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amely során a vállalat a közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot, amit erőforrásaival is támogat. 5 A vállalati társadalmi felelősségvállalás olyan törekvés, melynek értelmében a vállalatok önkéntes alapon üzleti tevékenységükbe integrálnak társadalmi és környezetvédelmi célkitűzéseket is, és ezen elvek mentén alakítják kapcsolataikat érintettjeikkel. (Európai Bizottság, 2001) 6 Mi a közös mindezek alapján a fentebbi definíciókban? A jobb átláthatóság érdekében igyekeztem mindegyik megfogalmazásból kiemelni azokat a kulcsfontosságú szavakat, kifejezéseket, melyek nagyjából egységes képet festenek a felelős vállalati magatartásról. Önkéntesség Gazdasági, környezeti és szociális hatás Érintettek Elkötelezettség Az én összefoglalásomtól némiképp eltérően Bartus Gábor az alábbi három jellemző meglétében látja a társadalmi felelősségvállalás megnyilvánulását 7 : - a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés érdekében tett intézkedések - jogkövető és azon túli etikus magatartás - támogatás, jótékonykodás és a szponzoráció 5 Philip Kotler Nancy Lee: Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása HVG Kiadó Zrt. Bp oldal 6 bovebben.php, letöltés ideje: Bartus Gábor; Szükségünk van e jóléti vállalatokra? e_joleti_vallalatokra.pdf; letöltés ideje:

14 Az Európai Bizottság szintén három követelményt fogalmaz meg 8 : - önként, jogszabályi és szokásjogi elvárásokon túlmenő cselekvés - külső, belső érintettekkel való együttműködés - szociális és környezeti aspektusok integrálása Ezek alapján egy vállalat társadalmilag felelős tevékenységet folytat, amennyiben működésének gazdasági, környezeti és társadalmi hatásait figyelembe véve, az érintettek érdekeit szem előtt tartva jár el. Mindezt külső kényszer és előírás nélkül, önkéntes alapon, hosszú távon végzi. A felelősség kérdésének egy másik megközelítése Carroll nevéhez köthető. Ő a vállalatok felelősségét négy dimenzióban határozta meg: gazdasági, jogi, etikai és filantróp felelősség, melyek az érintettekkel való kapcsolat függvényében értelmezhetőek. Maslow piramisához hasonlón a szintek itt is egymásra épülnek és közöttük jól meghatározható kapcsolat van. Az egész piramis és ezzel a felelős vállalati irányítás, működés alapja a gazdasági felelősség. Noha a fenntarthatóság a három alappillér figyelembevételét egyaránt fontosnak tartja nem szabad megfeledkezni, hogy a felelős gazdálkodás teremti meg az alapját az egész cég működésének. A vállalat gazdasági felelősséggel tartozik a részvényesek, tulajdonosok és dolgozói iránt is. A jogi felelősség kérdése a törvények és jogszabályok betartására vonatkozik. Ez az első két dimenzió kötelezőérvényű a vállalat számára. A gazdasági érdekeltségek és jogi kötelezettségeken felül elvárható a vállalattól az etikai felelősség. Végül a piramis legfelsőbb fokán található a filantróp felelősség, mely a közösségi adományozás, szponzorálás és különböző formában történő támogatásokat foglalja magába. Ezen utóbbi két dimenzió már nem kötelező érvényű, de elvárható, kívánatos kötelezettségek letöltés dátuma: Vállalatok társadalmi felelőssége és a versenyképesség, Csillag Sára, Versenyben a világgal című kutatása 14

15 1. sz. Ábra Carroll CSR piramisa 10 A modell értelmében akkor beszélhetünk valódi felelősségvállalásról, ha a vállalat működése során figyelemmel van mind a négy dimenzióra és azokat együttesen integrálja működésébe. 2.2 A társadalmi felelősségvállalás kialakulása Mint a legtöbb ideológiának a társadalmi felelősségvállalás kialakulásának sem lehet a pontos dátumát megadni az első jelentősebb mérföldkőről azonban viszonylagos konszenzus van a szakemberek között. A legtöbb irodalom Howard Bowen 1953-ban megjelent Az üzletember társadalmi felelőssége című könyvét tartja az első hiteles forrásnak, melyben a társadalmi felelősség kérdése megjelenik. A többek által a CSR atyjának tekintett szakember szerint az SR (Social Responsibility társadalmi felelősség) az üzletember azon kötelessége, hogy olyan álláspontra törekedjen, olyan döntéseket hozzon és olyan cselekvést kövessen, mely a társadalom céljai és értékei értelmében kívánatos letöltés dátuma: bovebben.php, letöltés dátuma:

16 Persze vannak, akik jóval korábbra teszik a jelenség elterjedésének valódi kezdetét, a XIX. század végi, XX. század eleji nagyvállalatok kialakulásának idejére. 12 Ezen elmélet szerint a saját munkásaival szemben önként kötelezettségeket vállaló tőkések voltak a CSR mozgalom előfutárai. Gondoskodtak a munkavállalók egészségügyi ellátásáról, óvodákat, iskolákat üzemeltettek, magában a gyárban laktak és a munkásokkal étkeztek. A társadalmi, illetve a társadalom egy szűk csoportja irányába mutatott felelősség mellett természetesen a saját gazdasági érdekeket is szem előtt tartották. Hosszútávon kifizetődő volt ugyanis egészséges, elkötelezett munkásokat alkalmazni, akik megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkeztek. Ennek a gondolatmenetnek megfelelően a gazdaságosság és a hosszú távon realizált nyereség a hatvanas években megfogalmazott CSR elméletekben ölt újra testet és a hetvenes, nyolcvanas években vált széles körben elterjedtté és elfogadottá. Keith Davis ebben az időben fogalmazza meg a társadalmi felelősség és üzleti hatalom kapcsolatát vizsgáló felelősség vastörvényét, mely szerint a társadalmilag felelős döntés legalább részben túlmutat a cég direkt gazdasági vagy technikai érdekén. 13 Ennek az elméletnek a középpontjában bizonyos szinten még mindig a gazdasági teljesítmény áll, hiszen a hosszú távú gazdasági nyereség érdekében látja szükségét a felelős viselkedésnek. A társadalmi pillér, illetve a társadalommal szembeni kötelezettség megfogalmazása J.W. McGuire nevéhez köthető, aki túllépet a vállalat gazdasági szervezetként való értelmezésén és kötelezettségeit egy ember, egy állampolgár kötelezettségeihez mérte. Ezzel a felelősség kérdését egy új szintre emelte, hiszen konkrét területeket határoz meg a társadalommal szembeni felelősség megnyilvánulására, mint például az oktatásban, a politikában vagy a közösség életében való részvétel. A CSR alapkoncepciójának lefektetésére egészen a hetvenes évek végéig kellett várni, mikor is egy bizonyos A.B. Carroll megalkotta A vállalati társadalmi teljesítmény háromdimenziós modelljét. A modell tulajdonképpen nem más, mint egy útmutató, egy segédlet ahhoz, miként határozhatjuk meg a vállalatok felelősségvállalásának mértékét. 12 Tóth Gergely, A Valóban Felelős Vállalat, 10. oldal 13 bovebben.php, letöltés ideje:

17 Ennek három alapkövetelménye van: - rendelkezzen a vállalat CSR definícióval - ismerje érintettjeit és legyen tisztában azzal, milyen társadalmi ügyekért felelős - határozza meg, milyen filozófia alapján reagál ezen ügyekre A CSP modell (Corporate Social Performance) már nem csupán elméleti síkon foglalkozik a CSR-rel, de mintegy empirikus módon valódi segítséget hatékonyságának megállapításában is. Ha a vállalat a modell és annak követelményei alapján végiggondolja tevékenységét választ kap azon kérdéseire, hogy miért folytasson felelős tevékenységet (1. követelmény), milyen ügyek, milyen társadalmi csoport/csoportok mellé álljon (2. követelmény) és végül, hogy mindezt hogyan, milyen formában tegye meg (3. követelmény). A CSP modellnek számtalan ellenzője akadt és sok kritika érte rugalmatlan használhatósága végett ennek ellenére a mai napig használják teljesítmény-értékelésre. A modell megjelenését követően a 80-as 90-es években már nem születnek újító erejű elméletek, a tudományos világ a kutatások, alternatív elméletek és modellek (Wartick&Cochran modell) kidolgozása majd ezek kombinációja felé fordul. 14 A társadalmi felelősségvállalás elméleti és gyakorlati fejlődésének XX. századi történelméből egy meghatározó lépést eddig szándékosan kihagytam a dolgozatomból hiszen azzal egy kicsit bővebben kívánok foglalkozni. Milton Friedman Nobel-díjas közgazdász számos ponton vitába szállt a cégek társadalmi felelősségvállalásának létjogosultságával, az 1970-ben a New York Times-ban megjelent cikkével. Véleménye szerint egy vállalat nem kell, hogy elsődleges célján felül egyéb dolgokkal is foglalkozzon. Három hipotézisben fejtette ki véleményét: 15 - Csak az emberek tartoznak erkölcsi felelősséggel tetteikért. - A vezetők egyetlen felelőssége, hogy a részvényesek érdekeit szolgálják. - A társadalmi problémák az állam és nem a vezetők hatáskörébe tartoznak izelito.pdf, letöltés ideje: bovebben.php, letöltés dátuma:

18 A cikk rendkívül széles körű vitát váltott ki a szakemberek körében a gazdaságetika és érintettség kérdésében. Noha véleményét számos esetben támogatták az arra adott válaszok azonban inkább megerősítették a cégek társadalom irányába történő felelősségvállalásának szükségességét. Smith láthatatlan keze nem képes önmaga a társadalom számára kedvező irányba terelni a folyamatokat, de az állami beavatkozás sem tudott hosszú távú megoldással szolgálni. A piac önmaga nem elegendő, hogy napjaink gazdasági és környezeti kihívásaira megoldást kínáljon és az állami szerepvállalás is messze elmarad a várható teljesítménytől. A gazdasági fejlődés és profitmaximalizálás érdekében tett törekvések hosszú távon nem fenntarthatóak és mind a társadalom, mind pedig a környezet számára káros hatással vannak. A felelős vállalati magatartás tehát ismét csak túl kell, hogy nyúljon a gazdasági érdekek megvalósításán és fenntartható válasszal kell szolgálnia napjaink kihívásaira. Ezt felismerve 1987-ben a Brundtland Bizottság megalkotta a CSR egyik központi fogalmát, a fenntartható fejlődést. 2.3 A fenntarthatóság fogalma A fenntarthatóság napjaink egyik talán leggyakrabban használt de legkevésbé megértett fogalma. A definíció széles körben elterjedt és használt, de valójában igen kevesen tudják, hogy pontosan mit is jelent fenntartható módon élni. A BCSDH-GFK 2006-os felmérése szerint az emberek közel negyede hallotta már élete során a fenntartható fejlődés kifejezést, de ennek a 26%-nak is csupán 12%-a (tehát a megkérdezettek mindösszesen 3%-a) van tisztában a fogalom mibenlétével. 16 Vannak csoportok akiket egyáltalán nem is érdekel, hogy mit tesz fenntartható módon élni, hiszen a környezeti és gazdasági folyamatokban játszott szerepüket olyannyira jelentéktelennek érzik, hogy mely predesztinálja a fenntartható fejlődéshez való hozzájárulásukat. Ez a csoport jellemzően az állampolgárok csoportja. Néhány környezetvédőtől és aktivistától eltekintve ebben a kategóriában a legkevésbé megértett a fogalom valódi jelentősége. Az államok tisztában vannak súlyukkal és szerepükkel, de amíg a saját belső gazdasági problémáikkal vannak elfoglalva koránt sem életszerű, hogy hangzatos definíciókon, állásfoglalásokon és véleményeken kívül komoly szerepvállalást várhassunk el tőlük. Maradt hát a harmadik és egyben utolsó csoport a vállalatok, akik fenntartható fejlődés érdekében valóban fontos és felelős lépéseket tehetnek. 16 Tóth Gergely, A Valóban Felelős Vállalat, 22. oldal 18

19 A társadalmi felelősségvállalástól eltérően a fenntarthatóság jelentésében és értelmezésében viszonylagos konszenzus figyelhető meg. Kutatásaim során a legtöbb forrás tanulmányozásakor egyetlen, többé-kevésbé azonos megfogalmazással találkoztam, mely körülbelül így foglalható össze: A jelen szükségleteinek kielégítése úgy, hogy közben a jövő generáció szükségleteit is figyelembe vesszük. Egy kicsit szofisztikáltabb megfogalmazásban a Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozatában: "A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg." 17 Hivatalosan a fenntarthatóság egyik első és legismertebb megfogalmazása az 1987-es Közös jövőnk című Brundtland jelentésben lett megfogalmazva: "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket". 18 Amint láthatjuk tehát nem egy fundamentalista, a modern kor vívmányait és magát a fejlődést elutasító nézetről van szó, hanem egyfajta optimalizálási folyamatról, melynek során készleteinkkel annak tükrében és azzal a felelőséggel gazdálkodunk, hogy azokból a jövőben is lehessen használni. Nézzünk egy gyakorlati példát a fenntarthatóság iparág-specifikus alkalmazására! Az OECD becslése alapján az épületek felelősek a CO2 kibocsátás mintegy 33-35%-ért, valamint az energiafogyasztás 40%-ért. 19 Megdöbbentő számok, melyeket első hallásra az ember el sem akar hinni. Mit tehet ebben az esetben például egy építőipari alapanyagokat gyártó cég. Miként teheti fenntarthatóvá, fenntarthatóbbá az iparágát? Egy jó megoldás lehet például az új technológiák kifejlesztése a kibocsátás csökkentés vagy az újrahasznosítás területén. Jelentősen csökkenthető az épületek lábnyoma alternatív energiaforrások felhasználásával (napenergia, szélenergia, hőszivattyú stb.). Napjainkban több olyan passzív és autonóm ház is van, melyek az energiaszolgáltatóktól szinte teljesen függetlenül önállóan képesek üzemelni. 17 letöltés ideje: letöltés ideje: Fontos megjegyeznem, hogy itt az életciklus elmélet alapján számolt kibocsátásról van szó. Magyarul egy épület már akkor szennyezi a környezetet, mikor az építéséhez szükséges alapanyagokat gyártják, de ide tartozik az épület bontásakor keletkező becsült környezetszennyezés is. 19

20 De ide sorolhatnánk még az épületek fenntarthatóságát osztályozó zöld rendszereket is, mint például a LEED, a BREAM vagy a DGNB. Térjünk vissza azonban egy kicsit magához a fogalomhoz. Ha alaposabban megvizsgáljuk jól látható, hogy itt nem csak a természeti felelősség kérdése, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásról van szó. Megjelenik benne az egyén, mint a társadalom képviselője és az erőforrások kiterjednek a gazdasági erőforrásokra is. A gazdasági, a társadalmi és a környezeti dimenziók összekapcsolódnak és együttesen jelennek meg. Szinte elképzelhetetlen, hogy egy gazdasági szervezet bármilyen tevékenysége csupán egy aspektusra van hatással. 2. sz. ábra A fenntarthatóság három dimenziója 20 Egy másik fontos szempont a fenntarthatóság hatásainak mérlegelésekor, hogy nem lehet őket határok sem ország sem pedig intézményi közé szorítani. Globális problémákat nem lehet csupán lokális eszközökkel megoldani, így az intézkedések meghozatalakor át kell lépnünk ezek határait. 21 Mint korábban említettem a fenntarthatóság fogalma feltételezi a fejlődést a gazdasági, a társadalmi és a környezeti hatások együttes figyelembevételével folyatatott felelős fejlődést. Téves az az elképzelés, mely teljes mértékben kizárja ennek lehetőségét. Forrásanyagok kutatása során megdöbbenve tapasztaltam például, hogy a Fenntartható fejlődés hazai honlapján is ebbe az alapvető hibába estek. A nyitó oldalai flash banner a 20 letöltés ideje: OECD bepillantások, Fenntartható fejlődés: a gazdaság, a társadalom és a környezet összekapcsolása; letöltés ideje:

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGSZÜNTETÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN VÉGZETT CSR TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013.

OTDK-DOLGOZAT. Vicsek Renáta MA 2013. OTDK-DOLGOZAT Vicsek Renáta MA 2013. A CSR ÉS A TUDATOS FOGYASZTÓ KAPCSOLATA A KÖRNYEZETI DIMENZIÓ MENTÉN THE RELATIONSHIP OF CSR AND THE CONSCIOUS CONSUMER AT THE ENVIRONMENTAL DIMENSION Vicsek Renáta

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012

VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 VÁLOGATOTT SZAKDOLGOZATI ANNOTÁCIÓK 2012 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 145 Adorjánné Fehér Éva GAZDASÁGI NACIONALIZMUS A 20-AS ÉVEKBEN Dolgozatom az 1920-as évek nacionalista jellegû gazdasági döntéseit tárja

Részletesebben

Vállalati méret és felelősség. Fenntarthatósági Füzetek 7.

Vállalati méret és felelősség. Fenntarthatósági Füzetek 7. Vállalati méret és felelősség Fenntarthatósági Füzetek 7. Az adatgyűjtésben és feldolgozásban közreműködött: Dömötör Edina. Szerkesztette: Dr. Szigeti Cecília www.cgpartners.hu ISSN 2061-6007 A kiadványt

Részletesebben

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához

bcsdh Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság előmozdításához Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés Kiszámíthatóbb környezet kell a fenntarthatóság

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÓI MAGATARTÁS KÉT DIMENZIÓJA: AZ EGÉSZSÉG- ÉS A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS BRÁVÁCZ IBOLYA GÖDÖLLŐ 2015. 1 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról

Zöld-beszéd. ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel. Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel Zöld-beszéd Külső és belső kommunikáció a fenntarthatóságról Szerzők: Prof. Dr. Bukovics István, Dr. Földi László, Besenyei Mónika Lektor: Prof. Dr. Padány

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Kovács Antal DOKTORI ÉRTEKEZÉS Kovács Antal Pécs, 2010 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Kovács Antal Kommunikáció a társadalommal, mint atomenergiafogyasztóval

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés Levelező tagozat

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing Mesterképzés Levelező tagozat A BANKOK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RAIFFEISEN BANK ZRT. TEVÉKENYSÉGÉRE Készítette:

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. SZEPTEMBER A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM CSR-KÉPZÉS

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM CSR-KÉPZÉS A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI VII. SZÁM CSR-KÉPZÉS ELMARADOTT TERÜLETEN TÉNYKEDŐ CIVIL SZERVEZETEK TAGJAI SZÁMÁRA KÉPZÉSI SEGÉDANYAG SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2011

Részletesebben

A jól-léti keretrendszer kidolgozása a gazdaságpolitikai döntések támogatásához

A jól-léti keretrendszer kidolgozása a gazdaságpolitikai döntések támogatásához A jól-léti keretrendszer kidolgozása a gazdaságpolitikai döntések támogatásához Virovácz Péter 2 0 1 3 / 1. Századvég Gazdaságkutató Zrt. A Századvég Gazdaságkutató Zrt. Műhelytanulmány sorozatának célja

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben