XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM JÚNIUS VÁR A BALATONI NYÁR!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. JÚNIUS VÁR A BALATONI NYÁR!"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM JÚNIUS VÁR A BALATONI NYÁR!

2 JÚNIUS XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Balatonaali özség Önormányzat Képviselő-testületéne április 14-i rendívüli nyilvános üléséről Ezen a soron ívüli ülésen döntött a épviselő-testület az alábbi ügyeben. Az érdetelenség miatt megüresedett baba-mama/védőnői helyiségrészt bérletbe adta Tileschné Kondor Edit vállalozóna, ozmetiusi tevéenység folytatására május 1. napjától tartó 5 éves időtartamra. A Balatonaali 06 hrsz-ú, ülterületi ingatlanából május 15-től szeptember 30-ig tartó időszara bérletbe ad b m 2 területrészt Szendrődi Dávid balatonaali laos részére quadpálya létesítéséhez, meghatározott feltétele iötésével. A január óta eredménytelenül hirdetett ún. Gyümölcsöző bérleti díj mértéét évre ,- Ft + áfa, azaz bruttó ,- Ft összegre csöentette. A orábbi szigorúan ötött terméör mellett engedélyezte a balatonaali és dörgicsei bortermelő boraina árusítását. Hozzájárult, hogy a bérlő bororcsolyáal (zsíros enyér, pogácsa stb.) bővítse terméválasztéát. Balatonaali özség Önormányzat Képviselő-testületéne április 29-i nyilvános üléséről A épviselő-testület több beszámolót, tájéoztatót hallgatott meg. Többe özött a rendőrség, polgárőrség idegenforgalmi felészültségéről. Ezen napirend eretében 1 rendőrne a jutalmazásához is hozzájárult. A település gőzerővel észül a nyári szezonra. Két fő helyszínün a strand és a falu. A napirendi ponto özött szerepelt a településüzemeltető és a strandgondno beszámolója az eltelt hónapo munálatairól, a strandi felészültségről, a hiányosságo miatti teendőről. Eze özé tartozott a májusi ülésen elfogadott hangosítás problémájána megoldása. AKALI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Új erősítő, hangszóró beszerzésére 500 eft erült elülönítésre. Problémaént merül fel éve óta, hogy taarítónőet nehezen találun a vizesbloohoz. De ez is május végére egy vállalozáson eresztül megoldódott. Döntött a testület arról, hogy a orábbi éveben bevált gyaorlat szerint május 29. napjától augusztus 30. napjáig tartó időszara éjjel 1 órától reggel 6 óráig mindét strandi bejáratát zárva tartja. Sierült iválasztani a strandra az Steel 21 Security Kft. őrző-védő vállalozást is. A Kormány jogszabályban rögzítette a vagyonvédelmi szolgáltatás díját, hogy biztosítva legyen a tisztességes munavállalás lehetősége. Ez többszöröse a orábban alalmazott óradíjana. A gazdasági társaság a orábbi jó apcsolato miatt is a Vagyonvédelmi Szamai Kamara iránymutató állásfoglalásánál is olcsóbb ajánlatot adott, ami enne ellenére mégis özel 300 eft-tal növelte meg a öltségvetésben elülönített 672 eft + Áfa tervezett tavalyi összeget. A polgármester beszámolt a testvértelepülési apcsolato alaulásáról. A főépítész pedig a 2014-es évi tevéenységeiről. Ebből is iderült, a 2014-es év elsődleges feladata a rendezési terv felülvizsgálati eljárásána lezárása volt, amit nem is harc árán év végére zártun le. A beszámoló adataiból jól látszi, hogy egyrészt az építési edv ezd erősödni, illetve hogy a laosság igénybe veszi az engedélyhez nem ötött építésnél a segítségünet, és elfogadjá a bejelentési eljárást. Ez nagyon lényeges, hogy így várhatóan egyre evesebb lesz a szabálytalan és engedély nélül végzett építési tevéenység. Kiderült, hogy omoly települési érdevédelmet vívtun a ormányhivatali törvényességével a településépi és bejelentési eljárásonál. De azóta megnyugodta a edélye. A főépítész szamai segítséget nyújtott a település beruházásaina terveztetésében, pályáztatásában, lebonyolításában, szahatósági engedélye, egyéb engedélyenél is. A tájéoztatás során elhangzott a földhivatal ingatlan-nyilvántartás és a valóságos állapot jövőbeni ellenőrzése. Az építés után használatbavételi engedélyt ap az ügyfél, melyben fel is hívjá a figyelmét, hogy az épületet fel ell tüntetni a földhivatal térépein is. Földmérőt ell fogadni, újabb iadás, de csa így erülhető el a bírság. A helyi özutaról, a csapadévíz elvezetés állapotáról szóló beszámoló több ügyet is érintett. Már orábban megfogalmazódott az a gondolat, hogy a Balaton utca és a 71-es út ereszteződésében lévő megrongálódott özleedési táblát i ell cserélni. Ugyanilyen szaállas probléma volt a Balaton utca ún. Bringaali előtti beláthatatlan ereszteződés. Ezt a gondot egy szaszerűen felszerelt tüör orvosolja majd. Eze beszerzése, cseréje, felszerelése mára megtörtént. A napirendi pont része volt a Sport utca építéséne ivitelezői iválasztása, valamint döntés arról, hogy az egyi legrosszabb állapotú Eötvös utcát is felújítjá. A Sport utca építése bruttó ,- Ft-ba, az Eötvös utca felújítása pedig bruttó ,- Ft-ba erül. A polgármester szóban tájéoztatta a testületet, hogy folyamatban van a települési csapadévíz elvezetési terv engedélyeztetése, mely a Gyöngyvirág Hóvirág Dörgicsei utcáon eresztül a 71-es főút alatt a Csordás úti ároba vezetné a vizet, ahonnan eljutna a Balatonba. A megépítésére forrásun nincsen. Magába foglalná a Forrás-par projetet is. A testületi ülésen döntöttün a zárszámadásról. Törvény írja elő, hogy öltségvetési évet övető negyedi hónap utolsó napjáig a épviselő-testület elé ell terjeszteni a jegyző által elészített zárszámadási rendelettervezetet. A önyvvizsgáló beszámolója szerint részletes, alapos anyag erült a épviselő elé. Átlátható, szemléletes, mely a pénzügyes munáját dicséri ban a finanszírozás, 2014-től pedig teljesen

3 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM új el/beszámolási ötelezettség rendszer épült i, ami még tele van hibáal. Az Önormányzat vagyonnöveedése a tárgyi eszözöben, a beruházásoban mutatozi meg. Kiemelte, hogy a saját tőe dominált, nincsen hitel. A iindulási öltségvetés 379 MFt-ja év végére 440 MFt lett, ami 16%-os növeedés. Taaréos gazdálodás, biztos alapoat nyújt a jövőre nézve. A épviselő-testület meghirdette az egyi Hóvirág utcai telét ,- Ft áron fiatalo letelepedéséne elősegítésére. Majd Móró Feri bácsi gyengéledése miatt új temetőgondnoot választottun. Gulyás Antal 4 órás alalmazásban nemcsa e feladatört látná el, hanem a településüzemeltetés munáját azzal segíti, hogy az egyre több isbuszos szállításban besegít. A épviselő-testület 200 eft-tal támogatta a árpátaljai nehéz helyzetbe erült embere megsegítésére létrehozott alapot. A Művelődési Ház udvarában lévő szabadtéri színpad fedéséne ialaításához bruttó 500 eft eretösszeget biztosított. Balatonaali özség Önormányzat Képviselőtestületéne május 29-i nyilvános üléséről és a özmeghallgatásról A Képviselőtestület több beszámolót, tájéoztatót hallgatott és tárgyalt meg. Elsőént a gyermevédelmi és gyermejóléti feladato 2014-es átfogó értéelését a hivatal ügyintézője, ill. Gondos Gábor családgondozó előészítésében. Ebből részletesen megismerheti az érdelődő a fiatalo helyzetét, a nei nyújtott önormányzati támogatásoat, ellátásoat. A szolgálat az itt élő 18 év alatti gyermee fejlődését, fiziai és mentális jólétét igyeszi figyelemmel ísérni, illetve szüség szerint biztosítani. Általánosságban elmondható, hogy az itt élő gyermee és fiatalo mentális és fiziai ellátottsága, illetve állapota megfelelő, isebb mentális és szocializációs problémá mellett elhanyagolt gondozatlan gyermee, folyamatosan AKALI HÍREK csavargó fiatalo nyugodtan mondhatju nincsene. Nem volta a faluban irívó esete sem, amelye a gyermevédelmi munában szolgálóat ihívás elé állítottá volna. A polgármester beszámolt a Balatonfüredi Többcélú Társulás tevéenységéről. A Balatonfüredi Kistérség 20 önormányzata többcélú istérségi társulási szerződést ötött június 25-én. Azóta még 2 település csatlaozott hozzá. A társulás Magyarország helyi önormányzatairól szóló évi CLXXIX. törvénnyel összhangban január 1-vel újra fogalmazta az önormányzato feladatellátási ötelezettségeit, összhangban más ágazati törvényeel (a nemzeti öznevelési tv., a gyermevédelmi tv., a szociális tv.). Ezen eresztül látju el azoat a feladatoat, melyeet önállóan, településenént örülményes lenne megvalósítani. Így a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény alapján gondosodun a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősorúa nappali ellátása, a fogyatéoso nappali ellátása feladatoról. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján ezen a rendszeren eresztül történi a Központi ügyelet műödtetése. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján így látju el a belső ellenőrzés feladatot. A jegyző asszony, a irendeltségvezető és a hivatal dolgozói igen részletes beszámoló eretében adta számot munájuról. A szemét elhelyezéséről, gyűjtéséről és a lomtalanításról szóló tájéoztatóban a település-üzemeltető vázolta fel a főbb gondoat. So a probléma a szeletív gyűjtő tisztaságával. A szeletív gyűjtőet soan nem arra használjá, amire azo való, nem szeletáljá előírás szerint a hulladéot, és ami még nagyobb baj rendszeresen oda hordjá a háztartási szemetet. Erre az ülésen elhangzott, hogy ezentúl a beamerázott szeletív gyűjtőbe ommunális hulladéot hordó személyeel szemben a jövőben feljelentést, eljárást fogun ezdeményezni JÚNIUS 3 Soan az út menti szemetes edényebe, vagy mellé rajá le a szemetüet. Ezzel veszélyezteti a örnyezetet, mert ezt a szemetet az állato és a szél hamar széthordjá. Ezt a nagy mennyiségű hulladéot az önormányzatna ell so pénzért rendszeresen összegyűjteni és elszállítatni. A faluban így eletező szemetet az önormányzat munatársai és a özhasznú munáso, télen hetente ét, nyáron hetente három-négy alalommal, csúcsidőben naponta gyűjti össze. A lomtalanításnál a figyelemfelhívás ellenére nagyon soan irajá a wc-csészét, a mosdóat, autógumit, festéet stb, amit a szolgáltató azután nem visz el, és itt marad az önormányzat nyaán. Az eletromos berendezéseet, számítógépeet, eletroniai eszözöet izárólag az önormányzat területén zárt helyen gyűjtjü ilyenor, mert csa ez épp berendezéseet viszi el a begyűjtő térítésmentesen, előírás szerinti megsemmisítésre. Kérjü a jövőben ezere is figyeljene! A épviselő-testület előző ülésén érte a főépítészt, hogy számoljon be, hogyan állna a múlt évben a rendezési terv felülvizsgálata során az érintett ingatlan tualjdonosoal megötött településrendezési szerződése teljesítése, a területátadáso, anyagi hozzájáruláso megfizetése. A pénzügyi döntése eretében 5 döntés született. A testület ,- Ft támogatást biztosít a sportpálya felújítása során ialaítandó professzionális locsolórendszer és a nyomásfoozó rendszer ialaítására. Most folyi a teljes focipálya felújítása. Ez tartalmazza a özel 5000 m 2 terület egyengetését és teljes füvesítését. Előminősített rendszerben sierült 6,177 millió forint támogatást nyerni a 8,824 millió forintos beruházáshoz. A füvesítés biztonsága miatt a jövőben szüséges a locsolás biztosítása. Az elmúlt esztendőben a hegyi ingatlano tulajdonosai összefogva, a 822/1 hrsz-ú özút felújításána 80%-át finanszíroztá. Az összefogás sierén felbuzdulva idén szeretné az előbbi út folytatásában a 840 hrsz-ú özút egy részét

4 JÚNIUS AKALI HÍREK XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ( m) felújítani. Ehhez ismét éri az önormányzat segítségét. A évi öltségvetésün tartalmaz némi forrást a hegyi uta felújítására. Az elmúlt esztendőben a Kinizsi Vadásztársaság földtulajdonosi gyűlése ,- Ft összeget utalt az önormányzat számára ülterületi infrastrutúra fejlesztési célra, amit enne az útna az egyengetésre, gléderezésre, murvaterítésre használnán fel. A strandi vizesbloo taarítására sierült találnun egy vállalozót, ai ,- Ft/hónap összegért ellátja a feladatot. A öltségvetésből imaradt a strandi hangosítás, felújításána öltségeire bruttó 500 eft forrást szavazta meg. Önormányzatun pályázatot íván beadni az önormányzati feladatellátás segítésére iírt BM-pályázat által elérhető forráso megszerzésére. Enne során útfelújítás, és az orvosi rendelő felújításához értün forrást, és biztosítottu a pályázat szerinti önerőt. Korábbi 3 testületi határozatnál a módosításra volt szüség. A özmeghallgatás eretében a polgármester beszámolt a laosság örnyezeti állapotáról és a szemét elhelyezésről. Enne eretében érintette a tele-pülés épét meghatározó özterülete rendezését, szemétgyűjtést, az utaat, a csapadévíz elvezetést, terveet, problémáat. A beszámoló ülönös apropója volt a Csordásúti nyaralótelep egyes ingatlanjain megjelent belvíz érdése. A Malom utca örnyéén élő várjá az engedélyezést, mivel jelezté a belvíz folyamatos jelenlétét és ebben látjá az ügy megoldását. Jelen volt az ülésen Horváth Ferenc vezető tervező, vízrendezési szaértő, műszai ellenőr, szaember, az ott ialault helyzet elemzésére és javaslatot tett a lehetséges megoldására. Erről észített írásos anyag, és a szavélemény is özzétételre erül a lapban. Az önormányzat a vízügyi özmuna eretei özött az idén is tervezi a pata medréne tisztítását. Ez a pata vezeti el a település észai részén lehullott és el nem szivárgó csapadévíz omoly részét, valamint a Houlinál eredő vizet. Pár szóval érintettü a 06-os hrsz-ú ingatlanra tervezett, de meg nem valósult beruházást is. dr. Szabó Sándor irendeltségvezető Kuti-rét belvíz Mindeneelőtt egy is településtörténeti információt szeretné megosztani önöel, amit minden bizonnyal azo az ingatlantulajdonoso, ai régóta éli nyaranta életüet a településen, ismerne, viszont máso számára tanulságos lehet. Balatonaali település egyetlen forrásvize so évszázad óta a mai napig a Kuti-réten eredő mind máig névvel nem illetett is forrás volt. A rét és örnyée ma is ingoványos és zsombéos. Ősein orábban állatoat itatta az ott lévő út vizéből, továbbá a laosság ivóvízzel történő ellátását is szolgálta a csordaút. A történeti leíráso tanulsága szerint a mocsárba öör és ló is odaveszett, sőt a törö időben a hódító ellen induló nem magyar, itt állomásozó atoná, a út vizétől olera fertőzést apta. Az iménti gondolatsorral csupán arra ívántam rávilágítani, hogy a 60-as éveben ialaított üdülőtelep (Csordásúti üdülőtelep) nem volt elég örülteintően előészítve, illetve nem vetté figyelembe a természet adottságait. Úgy gondolom, hogy az aori állami főépítészi tevéenységet ellátó gépezet vétett. Sajnos, aoriban a legfőbb vezérelv az volt, hogy minél több nyaraló számára alaítsana i területeet, még aor is, ha enne van ocázata. Ez azonban már történelem, amiből minden gondolodó emberne le ell szűrni a megfelelő tanulságot! Balatonaali döntéshozói már ét éve elhatároztá azt, hogy a teljes özigazgatási területre iterjedően csapadévíz elvezetési tanulmánytervet észíttetne, hogy a ésőbbieben a jellemző vízgyűjtő ismeretében tovább lehessen tervezni a legritiusabb területe csapadévíz elvezetését. Korábban, mint ahogy Thierry úr levelében fogalmaz, 40 éve sem volt ilyen mértéű víz a területen. Sajnos, az elmúlt év esőzésére és özönvízére semmilyen csapadévíz elvezetési rendszer nem jelentett volna megoldást. Erre a mennyiségre nem igaza a tervezői muna során figyelembe vett átlagszámításo és elvárható áteresztési épessége. Minden bizonnyal az aor lehullott csapadé hatásaina árát éli meg az üdülőtelep jelenleg. Ez a csapadé a Balaton vízállására is hatással volt, ami a Kuti rét belvíz problémáira érezett bejelentő levélben megfogalmazott állítással ellentétben, magas szinten van. A tó üzemi vízszintje 110 cm (104,51 m Bf.) május 29-i információn szerint 118 cm (104,59 m Bf.) Sajnos az az állítás sem helytálló, hogy soha sem volt belvíz a területen, hiszen jómagam is emlészem rá a magam 45 évével, hogy soszor volt vizes a terület. A Dörgicsei út ivitelezése állami beruházás eretei özött valósult meg. A vízelvezető rendszere b. 1 m hoszszan vezeti be azt a vizet, ami az útról odafolyi. Az 1 m szelvénytől észara lejt az út és onnan a Bere-áro felé tud csa elfolyni a csapadévíz fiziailag. Ezt tapasztalhattu is, amior tavaly általun soha nem látott mértéű csapadévíz árasztotta el a 71-es út Zána és Aali özötti részét, illetve a vasúti özleedést is ideiglenesen le ellett állítani. Tehát a Dörgicséről érező víz, nem terheli ezt az elvezető rendszert. A Fé áruház építése minden bizonnyal növeli a 71-es út átereszéne terhelését. Az ott lévő áteresz is nagyon régóta megvolt és nem oozott problémát, most viszont eljött az idő, amior problémát ooz. Önormányzatun a tanulmányterv birtoában megrendelte a további tervezést is, ami már a csapadévíz elvezető rendszer engedélyezési terveit jelenti otóber 10-én szerződést ötöttün az engedélyezési terve elészítésére és a vízjogi engedélyeztetésre. Fontos információ, hogy a tavaly nyári özönvizeet megelőzően személyesen értem a Houli étterem tulajdonosát, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a tulajdonában lévő murvás paroló észai határán, párhuzamosan haladva a főúttal is árot alaítsun i, majd belevezetve az étterem háta mögötti ároba, teremtsü meg a víz lehetséges útját legalább ideiglenesen. Sajnos, aor ő ehhez a tervünhöz nem járult hozzá, így maradt az a lehetőség, amit a mára elészült terv tartalmaz. A Petőfi utcával párhuzamosan haladun mindaddig, amíg el nem érjü a pata nyomvonalát.

5 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM AKALI HÍREK A terület problémáját részben tudja orvosolni a csapadévíz elvezető rendszer 71-es út és Balaton özti szaaszána megépítése/felújítása. A jelenlegi információn szerint június hónapban iadja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vízjogi engedélyt. Enne birtoában dönthet a testület arról, hogy a szaasz iépítéséhez szüséges, minimum 10 MFt forrást biztosítani tudja, öltségvetéséne tartalé erete terhére. A döntés özben jogerőre emeledi az engedély, és i lehet választani a ivitelezőt, ai iépíti a rendszert. A 71-es út alatt húzódó átereszt is cserélni ell a terve szerint. Ez tovább nehezíti a gyors megoldást, hiszen ott csa a özútezelő rendelheti meg a ivitelezést. Enne várható öltsége jelenleg nem ismert számunra, viszont valószínűsíthető, hogy ezt is az önormányzati öltségvetéstől várná el. A laossági bejelentése alapján szaértőt értün fel a helyzet elemzésére. A véleményt csatolom jelen írásomhoz. A szaértői vélemény, úgy gondolom, legfontosabb megállapítása a talajmechaniai vizsgálat eredménye, illetve az abból levont öveteztetés. Enne értelmében a talajszinttől lefelé 30 cm-re ezdődi egy réteg, amely majdnem 1 m-ben, szinte teljesen vízzáró rétegént műödi. Tudju, hogy több helyen is áttöri azt a réteget a feltörő víz. Majdnem biztos, hogy forrásvízről van szó, ami a vízzáró réteg miatt a ésőbbieben belvízént is gondot oozhat. Mivel a területen nyaralóingatlano lette ialaítva és a törvényi ötelezettségből adódóan szennyvízcsatornát ellett telepíteni az ingatlano iszolgálásához, itt is át lette törve eze a vízzáró rétege. Nem tudju pontosan, hogy eze milyen hatással vanna a vízre. Összegezve a leírtaat, tájéoztatom önöet, hogy megértve aggodalmuat önormányzatun épviselő-testülete és jómagam személyesen is legjobb tudásun szerint dolgozun az ügy megoldásán. Minden bizonnyal önö sem várjá el a döntéshozótól, hogy jogerős engedély nélül építési tevéenység indítását rendeljü el. Amennyiben meglesz a törvényes lehetőség és jobb esetben megépítjü a művet, aor a gond omoly részét oldju meg, azonban az elvezető nem teljes megoldás. Hatásait aor fogju megismerni, amior megezdi üzemelését. Amennyiben ésőbb ialaul a tervezett dísztó, a szaértő véleménye szerint anna is lesz érezhető pozitív hatása. Az önormányzat amellett, hogy ötelességéne tudja az ott élő és üdülő problémájána megoldását, meg is tesz minden tőle elvárhatót. Mint polgármester jelenleg a fele részéről a legcélszerűbb magatartásna a onstrutív együttműödést tartom helyénvalóna és egyben elvárhatóna. Bízva abban, hogy tájéoztatásom után mindannyian megismerté az elmúlt idősza atív tevéenységét, valamelyest megnyugodva, özösen várju a leggyorsabb megoldás beövetezését. Koncz Imre polgármester Szaértői vélemény Balatonaali Kuti rét és Malom u. örnyééne magas talajvíz állása és csapadévíz elvezetése tárgyában. Balatonaali Önormányzata megbízásából észült a jelen szaértői vélemény. A tárgyban szereplő utcában élő, üdülőtulajdonoso többször panasszal fordulta az Önormányzathoz a megoldatlan csapadévíz elvezetéssel apcsolatosan. A magas talajvíz miatt huzamos ideig víz áll a erteben, veszélyben vanna a laóháza, nyaraló éve ismerem a örnyéet, amelyre mindig is jellemző volt a vízbőség, és a talajvíz magas állása. Enne megfelelőe ma is az itt élő növénytársuláso. Valószínű, hogy a terület elnevezése (Kuti rét) is erre utal. Forráso faadna itt, az orvosi rendelő és a Houli vendéglő özötti területen. A fenti étterem pincéjéből napi 10 m 3 faadó vizet ell iszivattyúzni a megépítése óta. A talajvíz szintjét természetesen a leesett csapadé befolyásolja leginább, mint ahogy a Balatonét is, bár ez utóbbi esetében a mesterséges szabályozás is meghatározó. A Balaton üzemi vízszintje 110 cm (104,51 m Bf.), jelenleg 118 cm (104,59 m Bf.), törevése vanna az állandó 120 cm-es (104,61 m Bf) szint tartására. A magas balatoni vízállásna természetesen öze van a Kuti rét talajvizéhez, hiszen a terep 107,10 m Bf-i szinten van. Talajmechaniai vizsgálat történt a érdéses terület csapadévíz elvezetése JÚNIUS 5 apcsán én. A vizsgálatot Hernádi László talajtani szaértő végezte. A fúrás rétegsora a övetező eredményt hozta: A fúrás rétegsora: 0,00 0,30 m Humusz. Feete, tömör, magas humusztartalmú, élőgyöér maradványos iszapos talaj. 0,30 1,10 m Szerves iszap. Feete, tömör, magas nedvesség tartalmú és magas szerves anyag tartalmú, épléeny, jól gyúrható és jól sodorható, igen jó vízzáró épességű réteg. 1,10 2,80 m Mészőzúzaléos homoos iszap. Piszosfehér, drapp, igen tömör, nehezen fúrható szarmata mésző zúzalé és saját anyagána mállásából épződött homoliszt és iszap alotta őzet. 1,10 méternél megütött talajvíz. A özépső réteg, az igen jó vízzáró épességű szerves iszap réteg a felelős a magas talajvíz állásáért. A szivárgási tényezője =10 7, 10 8, ami a gyaorlatban teljes vízzáróságot jelent. A talajvíz szintje csa úgy csöenhet, ha a párolgás és párologtatás csöenti azt, tartós szárazsággal, amilyen volt a talajmintavétel előtti idősza. A iépítendő csapadévíz elvezető jó arbantartottsága esetén folyamatosan biztosítja a csapadévize és a magas talajvíz egy részéne elvezetését, de nem épes az egész Kuti rét talajvizét leszívni. A tervezett talajvizes dísztó is csa a örnyezetében segít. A tervezett CS-1 jelű áro rendbetételén túl fontos a Kuti rét és Malom utcá burolatána felújítása és a helyi csapadévíz elvezetés biztosítása, mert jelenleg minden utcában pang a leeső csapadévíz. A fentie csa száraz vagy átlagos csapadéviszonyo esetén tartjá a talajvizet elfogadható magasságban. A szeptemberi vagy a májusi hosszan tartó csapadéos idősza után továbbra is számolni ell a talajvíz megemeledésével. A CS-1 áro elészültével felszíni földmedrű áro, folyóá csatlaoztatásával, üdülőterület vízrendezésével lehet normalizálni a helyzetet. A legritiusabb helyeen cél drén lefetetésével is lehetségesne tartom a befogadó áro mélységéhez igazodva. Horváth Ferenc szaértő SZVV

6 JÚNIUS AKALI HÍREK XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Fő attración a Balaton, a strand A Balatonaali Strand május utolsó hétvégéjén inyitott. Az éve óta é hullám zászlóval minősített, színvonalas létesítmény augusztus 30-ig tart nyitva, az alábbia szerint: Június 14-től 8,00 19,00 óráig, majd augusztus 23-tól 8,00 18,00 óráig. Belépőjegy Napi Heti Felnőtt 500,- Ft 2.500,- Ft Diá/Nyugdíjas 370,- Ft 2.000,- Ft Gyerme 4-14-ig 300,- Ft 1.500,- Ft A napijegy többszöri belépésre jogosít! Programsoroló Nyaralótulajdonoso részére idénybérlet arcépes igazolvánnyal: Felnőtt: 4.000,- Ft, gyerme 4 14 éves orig: 2.700,- Ft, diá és nyugdíjas: 3.300,- Ft. Zárás előtt egy órával 50% edvezmény a napi belépő árából. Aali laosona, önormányzati dolgozóna a belépés ingyenes. A empinge vendégei ártya felmutatásával ingyen beléphetne! A csúszda (orlátlan) napi használata 600,- Ft/ fő. Strandgondno: Lampért Zoltánné Ibolya, tel: 06-20/ A főpénztárban SZÉP ártyával is fizethetne. A strandbelépő váltása mellett a szabadtéri színpad műsoraira (ivétel: ALMA oncert) július 1-től jegyelővételi lehetőség szintén a főpénztárban. Csúszdajegy, horgászstég, vízi sporteszözö és napozóágy bérlés, szemeteszsá vásárlása ugyanitt. Csobbanjana nálun az idei nyáron is! További attració a parton Strandönyvtár év nyarától minden nyári szezonban nagy sierrel műödi a Strandönyvtár. Itt mód nyíli ölcsönzésre, nagy sierrel műödi a folyóirat olvasó. A tavaly megújult épülethez méltó ínálattal várju az olvasóat, amiről igen pozitív visszajelzéseet apun. A napi műödtetést animátoro bonyolítjá a önyvtár szamai felügyeletével, a doumentumállomány folyamatos frissítése mellett. A strand látogatói évről-évre számítana a szolgáltatásra, amit igénybe vehetne minden nyáron júliustól augusztus végéig ben június 27-én, szombaton, a szezonnyitó ereteiben nyitun, és augusztus 23., vasárnapig várju az érdelődőet. Strandönyvtári nyitva tartás: Minden nap óráig. Könyvtári nyitva tartás a Kossuth utca 45. szám alatt: csütörtö óra, szombat óra. Kovács Ágnes önyvtáros Mozdulj Balaton! Ha szeretnél a nyáron a Balaton-parton sportolni, aor gyere el hozzán! Egész héten használhatod a pályáat, szombatonént pedig versenyezhetsz is a edvenc sportágadban. Nevezési díjat nem ell fizetned, de ha jól szerepelsz, díjat is vihetsz haza. Strandunon az alábbi sportolási formá biztosította: streetball, strandröplabda, strandfoci, tollaslabda, vízi sporto. A szombati megmérettetése július 4-én veszi ezdetüet, az atuális programoról a strand hangosbemondójából, ill. a helyszíni szervezőnél tájéozódhatto! Fejlesztése a szabadidő tartalmas eltöltéséne szolgálatában Régi álmot sierült megvalósítani, mely a sportpályá és önyvtárlátogató örében is népszerűségne örvendhet reményein szerint. Szabadtéri sapálya létesült a strandönyvtár játszóház szomszédságában, a sportpályá mögötti árnyéos részen. A sabábuat a játszóház animátoraitól lehet igénybe venni, használat után ide várju vissza azoat. Játé lehetőség minden nap 11,00 18,00 óra özött, a strandönyvtári időszaban (június 27-től). Új vízisport lehetőséget is ínál strandun: magántámogatásból vízilabda pálya létesül. A orábbi gyaorlat szerint lehet majd a helyet igénybe venni, csaúgy, mint a orábban már ipróbált Mozdulj Balatonos! vízijátéoat. Telepítés: júniusban. Szezonnyitón alalmából nyílna ez az új sportlehetőség, vízilabda upa íséretében. A fejlesztés beerülési öltségét teljes egészében Országh Mihály finanszírozta; öszönjü az adományt a sportbaráto nevében is! Programo nem csa a strandon Június 20. Szent Iván ünnep (Műv. Ház, Strand). Napözben enyérsütés a Művelődési Ház emencéjében, 18 órától programo: mesejáté, Tüzes Boro bemutatója, néptánc, népzene. Sötétedésor: Tűzeré görgetés a településen műsoros megállóal, zárás a strandon tűzgyújtás, tűzugrás, táncház. A műsoroban özreműödne: Csopa Néptánc Egyesület, Bozzay Pál Általános Isola 4. osztálya, Holle anyó Színház, Kinyíli a Világ Alapítvány, Balatonaali Történelmi Borút Egyesület, és még soan máso, segítő, szervező... Június 20 július 4. I. Gasztronómiai napo Naponént más-más étteremben ínáljá az üzlete arculatora jellemző menüiet 950,- Ft-ért. Június 24. LALA Vendéglő. Sertésszelet parasztosan, házi sült burgonyával. Június 25. Fé Kávéház-Étterem. Cigánypecsenye aastaréjjal (szalonna), pirított burgonyával. Június 26. Fincsi Büfé. Csiremell roston, Eszterházy módra, nudlival. Június 27. Kiötő Vendéglő. Erdélyi töltött borda petrezselymes burgonyával. Június 29. Terasz Vendéglő. Bécsi szelet vegyes öret saláta. Július 2. Fé Kávéház-Étterem. Kijevi csiremell párolt rizzsel, salátával.

7 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Július 3. Lángos Büfé. Baonyi sertésborda galusával. Június 27. Szezonnyitó, vásár (Kiötő, Strand, Fé Üzletház) 10,30 Az első hajó fogadása a Kiötőben rocy bemutatóval, zenével, aciós hajózással, majd fúvós séta a Fortissimoval a strandra, ahol b. 12 órától 18 óráig: játszóház, arcfestés, mesejáté. Kb. 15,00 Erős Ember Verseny a strandon. A sportos, erőnléti feladatora várju a ihívást edvelő érdelődőet! Közben a Fé Üzletháznál egész napos Vidé Minősége vásár. Július 3. 18,00 Kiállítás megnyitó a templomtéren. Bóna Jenő festőművész iállítása a Vasút tér 4. sz. alatt nyíli, Fürdőtörténeti iállítás a Dózsa Gy. u. 3. sz. alatt. A tárlato augusztus 23-ig teinthető meg minden nap 17,00 21,00 óráig. Július 4. Délelőtt az üdülőtulajdonoso szervezésében bolhapiac a Művelődési Ház udvarában, majd főzőverseny programoal ugyanitt! 13,00 órától Leves a bográcsba! megmérettetés (csapato jelentezését várju, felhívásun a 10. oldalon olvasható!), hagyományőrzőel, ai sátraal, levessel, íjászattal várjá a vendégeet. A rendezvény belépőjegyes, 300,- Ft, amely minden játé, szolgáltatás igénybevételére, valamint a 17,00 órai leves óstolóra is feljogosít! Közben: Vasútmodell iállítás nyíli a Művelődési Házban. (megteinthető: július 12-ig) Július Hetedhét Mese-fesztivál a településen meseelőadáso, játszóháza, rajzverseny, origami és vasútmodell iállításo, mesé a ertmoziban. Nyitóprogram: Július 4. 18,30 óra ALMA oncert a szabadtéri színpadon, majd nyit az origami iállítás ugyanitt a iállítóteremben (megteinthető július 25-ig). A népszerű gyermezenear oncertjére a belépőjegy egységesen 700,- Ft, jegyelővételi lehetőség nincs, mivel eső esetén a özeli Művelődési Ház fedett udvara ad otthont az eseményne, ahol orlátozott a néző száma. Július 7. Megemléezés az Ősö Parjában. Július 11. BringAali Nap délelőtt AKALI HÍREK erépáros verseny díjazás: értées erépáros ruhá és felszerelése, egész nap aciós menü ajánlat. Július 18. Bolhapiac délelőtt a Műv. Háznál, Halsütő nap a Kiötő Étteremnél. Július ,00 Sztárvendég a strandszínpadon: Wolf Kati. Július ,00 Csavard fel a szőnyeget! c. musical a szabadtéri színpadon JÚNIUS 7 CSAVARD FEL A SZŐNYEGET! Kérem, vegyé omolyan a címben foglalt felszólítást szívesedjene eltaarítani az útból mindent, ami megaadályozhatja önöet abban, hogy a műsor alatt esetleg táncra is perdülhessene. Bár ezt csa jelépesen javasolju, de az minden esetre biztos, hogy fergeteges másfél órában lesz részü. A legismertebb magyar musical és táncdal-slágereből hangzi fel egy csoor, mozgalmas oreográfiáal, itűnő énehangoal, látványosan, a fiatalság varázsával. Lütet a roc and roll, elvarázsolna a felejthetetlen melódiá csupa ismerős dallam íséri önöet ezen az estén, melyen a Pannon Várszínház teljes társulata színre lép. Jegyára: 2500,- Ft elővételben, a strand főpénztárában július 1-től, illetve interneten, a helyszínen apunyitás 19,00 óraor, helyszíni jegyár: 3.000,- Ft. Távolról érező vendégein aár átutalással is megvásárolhatjá edvezményes elővételi jegyeiet, enne módja a övetező: A számú banszámlaszámra tudna elővételben jegyárat átüldeni, a megjegyzés rovatban jelölve Csavard fel x jegy elővétel. Kedvezményezett neve: Balatonaali Önormányzata. Amennyiben átutalta az összeget, a címen, vagy a 30/ os számon értesítse erről a szervezőet. Kérjü a megrendelő nevét és címét feltüntetni a számlázás miatt! A helyszínen majd a pénztárban átveheti a jegyeet, névre szólóan, borítéban. Az átutalásos elővétel július ig, a strandpénztári jegyelővétel július 31., pénte 19-ig lehetséges! Augusztus 1. Kiötő Étterem 25 éves szülinapi rendezvénye zenés esttel, operettel. Augusztus 1 augusztus 8. Gitároncert sorozat a település templomaiban. Augusztus 15. IRIGY HÓNALJ- MIRIGY nagyoncert a szabadtéri színpadon. Augusztus ,00 Ünnepi programo (Polgármesteri Hivatal), este tűzgyújtás a strandon, zenél a Brassdance. Augusztus II. Gasztronómiai Hét Naponént más-más étteremben ínáljá az üzlete arculatora jellemző menüiet 950,- Ft-ért. Augusztus ,00 órától Rulett strandbuli. Augusztus 22. Szezonzáró főzőversennyel, operettel, programoal a Művelődési Ház udvarán. A programváltoztatás joga fenntartva! Jegyára, információ faceboo: Balatonaali Fesztivál

8 JÚNIUS AKALI HÍREK XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM TÁJMÚZEUM ÉS SZÁLLÁSHELY BALATONAKALI, KOSSUTH U. 36. Kiállításai a Balaton-felvidé hagyományos ulturális öröségét, tradicionális népi életmódját és műveltségét tárja a látogató elé, több teintetben uniális módszereel és formáal. Padlás- és pinceiállítás, porta- és ülönleges háztörténeti bemutató, a régi világ épei, emléei látható. Látogatható májusban és júniusban, előzetes bejelentezés alapján. 30/ Július és augusztus hónapoban minden nap óráig, ettől eltérő időpontban előzetes bejelentezés szüséges. 30/ Szálláshely-Tájmúzeum Balatonaali elérhető a Facebooon Balatonaali Község Önormányzata fotópályázatot hirdet balatonaali és a településen megforduló, minden fotózást edvelő számára. Olyan fotóat várun, amelye szorosan ötődne a településhez, anna értéeit, szépségeit bemutatva. A épeet a hu címen várju augusztus 1-ig, legfeljebb 5 mondatos ísérőszöveggel, címmel. A tárgy mezőbe érjü feltüntetni: Fotópályázat. Beüldésor érjü a fotós nevét, elérhetőségeit (érvényes cím és telefonszám) is A fotópályázat folytatódi megadni. Egy pályázó orlátlan fotóval nevezhet, nevezési díj nincs. A épe esetén az elvárt fileformátum: jpg. A file-o mérete minimum 1 MB legyen. A fotóat zsűri értéeli, a legjobb épeet archiválju, iállítju. A legjobb három fotó szerzője pénzjutalmat ap. A nyerteseet és a iállításra erülő fotó szerzőit ben értesítjü. A nyereménye 1. helyezett: Ft, 2. helyezett: Ft, 3. helyezett: Ft. A pályázó hozzájárulna ahhoz, hogy a szervező a személyes adataiat ezeljé. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot szervező Balatonaali Község Önormányzata a épeet a saját iadványaiban és internetes felületein orlátozás nélül, a szerző nevéne feltüntetésével bemutassa. A pályázó írásban ijelenti, hogy a ép szerzői jogaival ő rendelezi, a ép nem sérti harmadi személy jogait és a problémá esetén minden felelősséget magára vállal. A pályázó érdéseit a balatonaali.hu címen fogadju. Szálláshely-Tájmúzeum Balatonaali elérhető a Facebooon.

9 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM AKALI HÍREK JÚNIUS 9

10 JÚNIUS AKALI HÍREK XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Leves a bográcsba! Versenyszabályzat A nevezési szándéot érjü előre jelezni (jelentezés: , vagy A versenyző csapato a leves elészítéséhez az alapanyagoat magu szerzi be, anna minőségéért felelősséget vállalva. A főzés öltségeihez az önormányzat 5.000,- Ft értében segítséget nyújt, enne módjáról nevezésor bővebb tájéoztatást adun. Bármely jellegű, bográcsban elészíthető levessel lehet nevezni. Minden nevező maga gondosodi a főző, ill. sütő alalmatosságoról, egyéb hozzávalóról. Az alapanyagoat a helyszínen ell feldolgozni, elészíteni, a higiéniai szabályo figyelembe vételével, betartásával, a megfelelő védőeszözö (ötény, esztyű) használatával. A nevező vállaljá, hogy csapatu mellett az érdelődő számára is tartana óstoltatást. A csapat max. létszáma 10 fő lehet. A főzéshez vagy tűzifát, vagy engedélyezett típusú, ifogástalan állapotú a eresedelem apható PB-gáz égőt szabad csa használni. A helyszínen csa egy PB gázpalacot szabad tartani, azt, amelyet a főzéshez pillanatnyilag használna. A iürült PB gázpalacot le ell szerelni, a helyszínről el ell távolítani, miután felszerelté a záró hollandi anyát és a záróupaot. A szervező biztosítjá a zsűrizéshez és óstoltatáshoz szüséges alapanyagoat, valamint a helyszínen ivóvíz vételi lehetőséget. A főzés befejezése után minden olyan örülményt meg ell szüntetni, Mién volt a tér! Furcsa paradoxon, de tényleg mién volt a tér, amely egyébént is a mién, a falué. A Pünösd előtti Szomszédolás rendezvénye a orábbi focipályás helyszínről, anna felújítása miatt, a strandra szorult. Ez nem hogy visszavetett a program lendületén, sőt éppen ellenezőleg többlet-tartalommal szolgált hozzá. Összegyűlt a falu apraja-nagyja, de távolabbi településeről érező szomszédoló is, és nagy örömmel vette birtoba a strand sportpályáit, új sapályáját, Gyümölcsözőjét és Játszóházát. A goarto is vidámabban gurulta a nagy és új útvonalon, az árnyéos fa alatti légvár napvédetté, mégis ellemessé tette a gyermee délutánját. Valahogy minden olyan spontán műödött. Mindig új és új impulzus szólította meg a vendégeet. Minden a helyie rendelezésére állt, ha aarta játszóházazta, focizta, aiidozta, vetéledte, a legisebbe arcuat, arjuat festetté Amerre amely tüzet oozhat, a parazsat le ell vízzel önteni, majd be ell földdel taarni, szüség szerint ésőbb ellenőrizni, hogy megszűnt-e az izzás. (A tüzet teljesen el ell oltani!) A hulladéo elszállításáról a örnyezetvédelmi szabályo betartásával a versenyző gondosodna (a szervező erre a célra műanyag zsáoat és helyszíni szemeteseet biztosítana). A terület tiszta, rendezett, eredeti állapotban történő visszaadása a versenyző ötelessége. A verseny díjazása: Minden csapatna ajándéo: Aali csooládé mandulás ízben, edvezmény upono (Csavard fel a szőnyeget c. musicalra), a fődíj ,- Ft értéű szolgáltatás csomag az önormányzat valamennyi szolgáltatására. csa látott az ember, helyie, szomszédo és persze császármorzsa! Ai pedig a spontán gördüléenységet szervezté, a ét háziasszony Vii és Borcsi, (Nagy-Silósi Vitória a Közalapítvány titára, a teljes háttérszervezést levezényelte, helyben Barabás Borcsi elnöségi tag erősítette az egyébént is erős és atív civil szervezetet) és még soan máso, ai a játéoban, főzésben, programoban segítette! Köszönet érte MINDENKINEK! ICS

11 Jún. 12., JURASSIC WORLD Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpins Jún. 13., szombat BALATON METHOD Szimler Bálint Aezdet Phiai, Punnany Massif, Quimby, Elefánt, Bin-Jip, Subscribe, Jónás Vera XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM AKALI HÍREK JÚNIUS 11 Jún. 14., vasárnap SPONGYABOB The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water Paul Tibbitt, Mie Mitchell Jún. 15., KINGSMAN A TITKOS SZOLGÁLAT Szinr. ameriai ació-vígjáté, 129 perc, 16+ BALATONAKALI KERTMOZI Jún. 11., Jún. 17., szerda Jún. 12., Jún. 18., Jún. 13., szombat Jún. 19., Kingsman: The Secret Service Matthew Vaughn Colin Firth, Michael Caine, Samuel L. Jacson KÓDJÁTSZMA t The Imitation Game Morten Tyldum Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode A KÉM Szinr. ameriai ació-vígjáté, 120 perc, 16+ HOLNAPOLISZ Spy : Paul Feig Jason Statham, Rose Byrne, Melissa McCarthy Tomorowland Brad Bird George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie JURASSIC WORLD Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpins Home Tim Johnson BALATON METHOD Szimler Bálint Aezdet Phiai, Punnany Massif, Quimby, Elefánt, Bin-Jip, Subscribe, Jónás Vera She s Funny That Way Peter Bogdanovich Jennifer Aniston, Quentin Tarantino, Imogen Poots JURASSIC SPONGYABOB WORLD Jún. 14., vasárnap Jún. 20., szombat The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water Paul Tibbitt, Mie Mitchell Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpins Jún. Jún. 21., 15., vasárnap SZEX, KINGSMAN SZERELEM, A TITKOS TERÁPIA SZOLGÁLAT Szinr. ameriai ació-vígjáté, 129 perc, 16+ Tu Kingsman: veux... ou The tu Secret veux pas? Service Tonie Matthew Marshall Vaughn Sophie Colin Marceau, Firth, Michael Patric Bruel, Caine, André Samuel Wilms L. Jacson Jún. 22., KÓDJÁTSZMA Big The Hero Imitation 6 Game Don Hall, Morten Chris Williams Tyldum Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode Jún. 23., 17., szerda HARCOSOK HOLNAPOLISZ KLUBJA Fight Tomorowland Club David Brad Fincher Bird George Brad Pitt, Clooney, Edward Britt Norton, Robertson, Helena Hugh Bonham Laurie Carter Jún. 24., 18., szerda A BOSSZÚÁLLÓK - ULTRON KORA The Home Avengers Tim - Age of Johnson Ultron : Joss Whedon Robert Downey Jr., Chris Evans, Mar Ruffalo Jún. 25., 19., ARGO 2 She s Funny Árpa That Attila Way Peter Kovács Bogdanovich Lajos, Árpa Attila, Bicsey Jennifer Luács Aniston, Quentin Tarantino, Imogen Poots Jún. 20., szombat HALÁLOS JURASSIC IRAMBAN WORLD 7 Furious Jurassic 7. World James Colin Wan Trevorrow Vin Chris Diesel, Paul Pratt, Waler, Judy Dwayne Greer, Johnson Ty Simpins Jún. 27., 21., szombat vasárnap AGYMANÓK SZEX, SZERELEM, Szinr. TERÁPIA ameriai animációs vígjáté, 102 perc, 6+ Inside Tu veux... Out ou tu veux pas? Pete Tonie Docter, Ronaldo Marshall Del Carmen Sophie Marceau, Patric Bruel, André Wilms Jún. 28., 22., vasárnap LIZA A RÓKATÜNDÉR Magyar romantius vígjáté, 97 perc, 16+ Big Hero 6 Ujj Mészáros Don Károly Hall, Balsai Chris Williams Mónia, Hajdu István (Steve), Kovács Lehel, Reviczy Gábor Jún. 29., 23., BAZI HARCOSOK NAGY FRANCIA KLUBJA LAGZIK Szinr. francia vígjáté, 97 perc, 12+ Qu est-ce Fight Club qu on a fait David au Bon Fincher Dieu? Brad Philippe Pitt, de Edward Chauveron Norton, Helena Bonham Christian Carter Clavier, Chantal Lauby Jún. 30., 24., szerda AGYMANÓK A BOSSZÚÁLLÓK Szinr. - ULTRON ameriai KORA animációs vígjáté, 102 perc, 6+ Inside The Avengers Out - Age of Pete Ultron Docter, : Ronaldo Joss Del Whedon Carmen Robert Downey Jr., Chris Evans, Mar Ruffalo Júl. Jún. 1., 25., szerda JURASSIC ARGO 2 WORLD Jurassic World Árpa Colin Attila Trevorrow Kovács Lajos, Chris Árpa Attila, Pratt, Bicsey Judy Luács Greer, Ty Simpins Júl. 2., TÖKÉLETES HALÁLOS IRAMBAN HANG 2 7 Pitch Furious Perfect 7. James 2 Elizabeth Wan Vin Bans Diesel, Elizabeth Paul Waler, Bans, Dwayne Anna Kendric, Johnson Hailee Steinfeld, Katey Sagal Júl. Jún. 3., 27., szombat AGYMANÓK Szinr. ameriai animációs vígjáté, 102 perc, 6+ Home Inside Out Tim Johnson Pete Docter, Ronaldo Del Carmen Júl. 4., szombat Jún. 28., vasárnap TERMINATOR LIZA A RÓKATÜNDÉR GENISYS Magyar romantius vígjáté, 97 perc, 16+ Terminator Ujj Genisys Mészáros Károly Alan Balsai Taylor Mónia, Arnold Hajdu Schwarzenegger, István (Steve), Jason Kovács Clare, Lehel, Reviczy Jai Courtney Gábor Júl. 5., vasárnap Jún. 29., MAGIC MIKE XXL Szinr. ameriai vígjáté, 120 perc, 12+ Magic BAZI Mie NAGY XXL FRANCIA Gregory LAGZIK Jacobs Szinr. francia vígjáté, 97 perc, 12+ Channing Tatum, Joe Manganiello, Elizabeth Bans Qu est-ce qu on a fait au Bon Dieu? Philippe de Chauveron Christian Clavier, Chantal Lauby Jún. 30., Jurassic World Colin Trevorrow Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpins Júl. 7., Júl. 1., szerda JURASSIC WORLD AGYMANÓK Szinr. ameriai animációs vígjáté, 102 perc, 6+ Inside Out Pete Docter, Ronaldo Del Carmen AGYMANÓK Szinr. ameriai animációs vígjáté, 102 perc, 6+ Inside JURASSIC Out WORLD Pete Docter, Ronaldo Del Carmen Jurassic World Colin Trevorrow Balatonaali C Balatonaali Kertmozi TÖKÉLETES HANG JÚNIUS Júl. 2., balatonmozi.hu A műsorváltoztatás jogát fenntartju. Pitch Perfect 2 Elizabeth Bans Elizabeth Bans, Anna Kendric, Hailee Steinfeld, Katey Sagal Júl. 3., AKALI Home Tim és programjai Johnson média megjelenésein Júl. 4., szombat Idén másodi alalommal TERMINATOR GENISYS Terminator saját Genisys munával Júl. 5., és iadásban jeleni meg a istér- találhatóa meg, ezen felül valameny- ményeben Alan Taylor és hirdető partnereinnél Arnold Schwarzenegger, Ahogy Jason azt Clare, már Jai a orábbi Courtneyéveben is vasárnap MAGIC MIKE XXL Szinr. ameriai vígjáté, 120 perc, tapasztalhattá 12+ a Partlap c. turisztiai ségi iadvány, mely Magic a örnyé Mie 5 XXL települését népszerűsíti, szolgáltatói nyi Gregory helyi háztartásba Jacobs elüldtü Channing azoat! Tatum, Joe iadvány Manganiello, ugyancsa Elizabeth megérezett Bans strandunra, mandulahéjban itt is olvashatjá JURASSIC egy részét WORLD Balatonfelvidé need! címmel új iadvány Trevorrow jeleni meg Chris júniusban Pratt, az egész Judy Greer, Ty Simpins jeleníti meg. Kiadványain Jurassic World a forgalmas Colin programjainat. turisztiai Júl. 7., helyeen: AGYMANÓK strandoon, rendezvényeen, bevásárló Inside özpontoban, Out Pete gáltatóiról. Docter, Ronaldo Itt Balatonaali Del Carmen is természe- Amennyiben címmel rendele- Szinr. Balaton-felvidéről, ameriai animációs programjairól, vígjáté, szol-102 perc, 6+ tourinform irodában, Balatonaali polgármesteri hivataloban, özművelődési intézdunra is megérezi. tesen C helyet Balatonaali apott, a Kertmozi iadvány stranzi, igényelje hírlevél szolgálatunat is honlapunon! balatonmozi.hu A műsorváltoztatás jogát fenntartju.

12 További helye, címe, információ a gondtalan nyaralás szolgálatában! Dr. Pay r Egon állatorvos Balatonfüred, Galamb u. 13., 06 87/ ÉTEL-ITAL A FALUBAN Kiötő Étterem Balatonaali Hajóállomás., / ÜZLETEK, SZOLGÁLTATÁSOK Kozmetia 8243 Balatonaali, Révész u / Terasz Étterem és Panzió Balatonaali Ibolya u. 3., / Fodrász Balatonaali, Pipacs u / Nagy Imre pincészete Balatonaali Kossuth L. u. 46., / Férfi-női-gyerme fodrász Balatonaali, Hóvirág u / Müller Pince Balatonaali, Les-hegy, / BringAali Balatonaali, Vasút sor / Houli étterem Balatonaali Petőfi u. 1., / Sín-Bár Balatonaali vasútállomás Lala Büfé, 8243 Balatonaali, Holiday Camping / Harmadi Forrás Coop Élelmiszer Balatonaali, Kossuth u. 49. Gazda és Horgászbolt Balatonaali, Kossuth u / Áom-báom gyermejátszó 06 30/ Konczné Rédling Anió Balatonaali Hóvirág u. 57., Térségi Muzeális Gyűjtemény és Szálláshely Balatonaali Kossuth L. u. 36., / A laossági hulladészállításról Otóberig településünön a háztartási szemét szállítása szombaton történi. Probiós szemetes zsá továbbra is vásárolható strandunon! Mini-Golf Balatonaali, Gyöngyvirág u. 4., / Hajóállomás Balatonaali, Hajóállomás +36/87/ Strandi szolgáltató Strand, információ Balatonaali, Strand bejárat / Strand delicatesse Balatonaali strand bejárat, 06 30/ Theodóra Tenisz Club Panzió Balatonaali, Fövenyes Strand u. 1., 06 87/ Zsuzsa divat, Horgászjegy értéesítés Balatonaali strand bejárat Szabadtéri Színpad Balatonaali Vasút tér 4., / Játé-strandci üzlet Balatonaali strand bejárat Kiállítóterem Balatonaali Vasút tér 4., / Régi Isola Kiállítóterem Balatonaali, Dózsa Gy. u / Balatonaali Kertmozi 8243 Balatonaali, Petőfi utca 2. (a vasútállomás mellett) / balatonmozi.hu Fincsi Büfé Balatonaali Strand +36/ Lángos Büfé Balatonaali Strand / Strandönyvtár Balatonaali Strand / Játszóház Balatonaali Strand 06 30/ ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságötés: Tóth Balázsna és Szabó Katalin Beátána házasságötésü alalmából so boldogságot ívánun! Halálozáso: Bodnár Jánosnétól (sz.: Egedi Klára) búcsúzun, nyugodjé béében. Születés: Herczeg Kinga és Berta Győző gyermeeihez Dórához és Botondhoz szívből gratulálun, várju haza őet mihamarabb egészségben, boldogságban! EGYHÁZI SZERTARTÁSOK A Balatonaali Római Katolius templomban minden vasárnap 10 óraor. Evangélius istentisztelet minden 4. vasárnap 11 óraor. Református istentisztelet minden harmadi vasárnap 15,30 óraor. Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. Felelõs iadó: Dr. Szabó Sándor. Szeresztõ: Ihász Csilla Balatonaali, Kossuth L. u. 45. Tel./fax: 87/ I + G Nyomda Bt., Balatonfüred. Felelõs vezetõ: Iglói János. KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BALATONAKALI KIRENDELTSÉGE Ügyfélfogadás: hétfő: 8 15,30, szerda: 8 15,30, pénte: 8 13,00. Tel.: / Mészáros Géza ( ) faluüzemeltető Szili Zsófia falugazdász (06-30/ ) fogadóórái: június 22, hétfő 9-11 óra, július 6., hétfő 9-11 óra. Kéri Katalin települési főépítész: hétfő: 9,30 12,00-ig (előzetes bejelentezés szüséges 06-87/ ) Karl Lajos hegybíró (Önormányzat): minden hónap első pénteén: 9,00-12,00 ORVOSI RENDELÉS Dr. Balla György Hétfő: 12,00 13,00, edd: 08,00 10,00, szerda: 17,00 18,00, csütörtö: 08,00 10,00, pénte: 12,00 13,00. Ügyelet hétöznap: 16,00-tól Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1. Ügyelet hétvégén: egész nap Rendelőintézet Balatonfüred, Csárda u. 1. Tel.: 87/ GYÓGYSZERTÁR NYITVA: Hétfő 12 20, edd 8 12, 18 20, szerda 16 20, csütörtö 8 12, 18 20, pénte 10 14, 18 20, szombat 9 12, óráig. Telefon: Marina Fiógyógyszertár (nyitvatartási időben): 87/ , nyitvatartási időn ívül: Marina Gyógyszertár, Balatonfüred: 87/ FOGÁSZATI RENDELÉS dr. Hargitai Zsolt Hétfő: 08,00 11,30, edd: 13,00 18,00, szerda: 13,00 18,00, csütörtö: 08,00 11,30. Tel: 87/ RENDŐRSÉG A rendőrség megbízottja minden hónap harmadi szerdai napján 8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. alatti KMB-irodában. Körzeti megbízott: Gelencsér Péter rendőr főtörzszászlós. T.: POLGÁRŐRSÉG Slemmer István polgárőr parancsno 06-30/ VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRÖRS Balatonfüred. Tel.: 87/ VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ ÜGYELET Siófo. Tel.: 84/ VÍZIMENTŐK BALATONI SZAKSZOLGÁLATA Zána. Tel.: / POSTA Nyitva tartás: Hétfő: 7,00-12,00; 12,30-15,30. Kedd:7,45-12,00; 12,30-14,15. Szerda, csütörtö, pénte: 7,45-12,00; 12,30-15,15. (A nyitva tartás a pénzforgalmi szolgáltatásora vonatozi.) Kossuth u. 31. Vezető: Nagy-Silósi Vitória Tel.: 87/ , FÉK CBA PRÍMA: Nyitva hétfő szombat 6 22,00, vasárnap 6 14 óráig. Nemzeti dohánybolt: H-Sz: V:6-14 ÉTTEREM: Hétfő-pénte: 6,30 18-ig, szombat: 6,30 20-ig, vasárnap: zárva. FÉK Üzletház 8243 Balatonaali, Pacsirta u. 1/a 06/ PÁNTLIKA ABC nyitva tartás: hétfő-pénte: 6,30-17,00, szombat: 6,30-14,00, vasárnap: 6,30-10,00

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainkon olvasható!)

A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainkon olvasható!) XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. AUGUSZTUS A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainon olvasható!) Augusztus 22. Balatonaali Művelődési Ház: A faanalanál Balogh

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: lesenceistvand@vazsonykom. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT LESENCEISTVÁND 8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145. Tel./fax: 87/436151 email: lesenceistvand@vazsonyom.hu K I V O N A T LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kéri Katali társulási főépítész Sasvári Tamás igazgatási-szociális ügyintéző 2 fő Balatonudvari lakos

Jegyzőkönyv. Kéri Katali társulási főépítész Sasvári Tamás igazgatási-szociális ügyintéző 2 fő Balatonudvari lakos Jegyzőkönyv Készült: a 2011. október 24. napján 18.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Szabó László polgármester Marton János képviselő Tavasz László

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Régi értékek, új technika - A mi mozink! Art mozi. Stúdió terem 2015. december havi műsora. (diákoknak érvényes diákigazolvánnyal!

Régi értékek, új technika - A mi mozink! Art mozi. Stúdió terem 2015. december havi műsora. (diákoknak érvényes diákigazolvánnyal! Régi értékek, új technika - A mi mozink! Art mozi Stúdió terem 2015. december havi műsora 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6. Iroda: (9.00-17.00) tel/fax: 92/314-575, Pénztár: (14.00-20.00) tel: 20/260-2794

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

UTAZZUNK EGYÜTT! UTAZZUNK EGYÜTT!

UTAZZUNK EGYÜTT! UTAZZUNK EGYÜTT! XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. OKTÓBER 2014. OKTÓBER UTAZZUNK EGYÜTT! UTAZZUNK EGYÜTT! Szeptember 8-án településün egy 9 személyes isbusszal gyarapodott, melyet a helyi Szeptember és

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL

KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztiáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) beezdése alapján ötelez. Nyilvántartási szám: 1207 KIMUTATÁS EGYES SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

173/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület 2009. október 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg.

173/2009.(X.28.) határozat A Képviselő-testület 2009. október 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg. 8 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 28-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

1. Legfontosabb rendezvényeink

1. Legfontosabb rendezvényeink ELŐTERJESZTÉS a Balatoni Szövetség 2016. március 23-án tartandó közgyűlésére 6.Napirend Beszámoló a Balatoni Szövetség 2015. évi munkájáról. 1. Legfontosabb rendezvényeink 1.1. Kibővített elnökségi ülés

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK Május 9-én, szombaton egész napos szabadtéri programo várjá a természet edvelőit. Horgásztalálozó az alábbi programmal: 7,30 óráig Beérezés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 36 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 24. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. május 28-án 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FELHÍVÁS

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FELHÍVÁS 2009. AUGUSZTUS XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Udvari Krónikás BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Közmeghallgatás Nyári közmeghallgatásunk idõpontja: augusztus 9., vasárnap délelõtt 10 óra. Helyszín: Balatonudvari

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület október 20-i nyílt üléséről 1. 81/ (X. 20.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

PINCEPÖRKÖLT FÕZÕ VERSENY

PINCEPÖRKÖLT FÕZÕ VERSENY 2013. MÁJUS XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Udvari Króniás BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PINCEPÖRKÖLT FÕZÕ VERSENY Balatonudvari Község Önormányzata idén is meghirdeti pincepörölt észítõ versenyét

Részletesebben

Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület június 2-i ülésére

Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület június 2-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:1/217- /2016. Előkészítő: Soltész Attila osztályvezető 3. Napirend E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 27-32. 1 TARTALOMJEGYZÉK 27/2016.(V.26.) PBH.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének június 17-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének június 17-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2016. június 17-i rendkívüli képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2016. június 17-én. Ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS A Balatonudvari Fizető Strand rendjéről és szolgáltatásairól Üdvözöljük Önöket a Balatonudvari Fizető Strandfürdő Vendégeiként! STRANDUNK FIZETŐ STRAND! Üzemeltető és tulajdonos:

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.

Elszámolás alatt lévő összeg Tervezett benyújtandó összeg. 3.2 Az eszköz tárolásának helye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43. Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület PROJEKTBESZÁMOLÓ Célterület azonosító: 1 004 447 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Rendezvények lebonyolításához szükséges mobil

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. június 08-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-13/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 3-án (szerda) 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a április 25-én tartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. a április 25-én tartott nyilvános testületi üléséről. VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2016. Ikt. Szám: 84-9/2016. JEGYZŐKÖNYV a 2016. április 25-én tartott nyilvános testületi üléséről. Határozat: 51., 52., 53., 54; Rendelet:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 4-én 18.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-10/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. december 29-én tartott közmeghallgatásról, nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2012. július 25-én 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszobor Nagyözség Polgáresterétől 6775 Kiszobor, Nagyszentilósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-ail: phiszobor@vnet.hu Üsz: 22-156/2012. Tárgy: Maói Kistérség Többcélú Társulása i belső i tervéne jóváhagyása.

Részletesebben