XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM JÚNIUS VÁR A BALATONI NYÁR!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. JÚNIUS VÁR A BALATONI NYÁR!"

Átírás

1 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM JÚNIUS VÁR A BALATONI NYÁR!

2 JÚNIUS XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Balatonaali özség Önormányzat Képviselő-testületéne április 14-i rendívüli nyilvános üléséről Ezen a soron ívüli ülésen döntött a épviselő-testület az alábbi ügyeben. Az érdetelenség miatt megüresedett baba-mama/védőnői helyiségrészt bérletbe adta Tileschné Kondor Edit vállalozóna, ozmetiusi tevéenység folytatására május 1. napjától tartó 5 éves időtartamra. A Balatonaali 06 hrsz-ú, ülterületi ingatlanából május 15-től szeptember 30-ig tartó időszara bérletbe ad b m 2 területrészt Szendrődi Dávid balatonaali laos részére quadpálya létesítéséhez, meghatározott feltétele iötésével. A január óta eredménytelenül hirdetett ún. Gyümölcsöző bérleti díj mértéét évre ,- Ft + áfa, azaz bruttó ,- Ft összegre csöentette. A orábbi szigorúan ötött terméör mellett engedélyezte a balatonaali és dörgicsei bortermelő boraina árusítását. Hozzájárult, hogy a bérlő bororcsolyáal (zsíros enyér, pogácsa stb.) bővítse terméválasztéát. Balatonaali özség Önormányzat Képviselő-testületéne április 29-i nyilvános üléséről A épviselő-testület több beszámolót, tájéoztatót hallgatott meg. Többe özött a rendőrség, polgárőrség idegenforgalmi felészültségéről. Ezen napirend eretében 1 rendőrne a jutalmazásához is hozzájárult. A település gőzerővel észül a nyári szezonra. Két fő helyszínün a strand és a falu. A napirendi ponto özött szerepelt a településüzemeltető és a strandgondno beszámolója az eltelt hónapo munálatairól, a strandi felészültségről, a hiányosságo miatti teendőről. Eze özé tartozott a májusi ülésen elfogadott hangosítás problémájána megoldása. AKALI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Új erősítő, hangszóró beszerzésére 500 eft erült elülönítésre. Problémaént merül fel éve óta, hogy taarítónőet nehezen találun a vizesbloohoz. De ez is május végére egy vállalozáson eresztül megoldódott. Döntött a testület arról, hogy a orábbi éveben bevált gyaorlat szerint május 29. napjától augusztus 30. napjáig tartó időszara éjjel 1 órától reggel 6 óráig mindét strandi bejáratát zárva tartja. Sierült iválasztani a strandra az Steel 21 Security Kft. őrző-védő vállalozást is. A Kormány jogszabályban rögzítette a vagyonvédelmi szolgáltatás díját, hogy biztosítva legyen a tisztességes munavállalás lehetősége. Ez többszöröse a orábban alalmazott óradíjana. A gazdasági társaság a orábbi jó apcsolato miatt is a Vagyonvédelmi Szamai Kamara iránymutató állásfoglalásánál is olcsóbb ajánlatot adott, ami enne ellenére mégis özel 300 eft-tal növelte meg a öltségvetésben elülönített 672 eft + Áfa tervezett tavalyi összeget. A polgármester beszámolt a testvértelepülési apcsolato alaulásáról. A főépítész pedig a 2014-es évi tevéenységeiről. Ebből is iderült, a 2014-es év elsődleges feladata a rendezési terv felülvizsgálati eljárásána lezárása volt, amit nem is harc árán év végére zártun le. A beszámoló adataiból jól látszi, hogy egyrészt az építési edv ezd erősödni, illetve hogy a laosság igénybe veszi az engedélyhez nem ötött építésnél a segítségünet, és elfogadjá a bejelentési eljárást. Ez nagyon lényeges, hogy így várhatóan egyre evesebb lesz a szabálytalan és engedély nélül végzett építési tevéenység. Kiderült, hogy omoly települési érdevédelmet vívtun a ormányhivatali törvényességével a településépi és bejelentési eljárásonál. De azóta megnyugodta a edélye. A főépítész szamai segítséget nyújtott a település beruházásaina terveztetésében, pályáztatásában, lebonyolításában, szahatósági engedélye, egyéb engedélyenél is. A tájéoztatás során elhangzott a földhivatal ingatlan-nyilvántartás és a valóságos állapot jövőbeni ellenőrzése. Az építés után használatbavételi engedélyt ap az ügyfél, melyben fel is hívjá a figyelmét, hogy az épületet fel ell tüntetni a földhivatal térépein is. Földmérőt ell fogadni, újabb iadás, de csa így erülhető el a bírság. A helyi özutaról, a csapadévíz elvezetés állapotáról szóló beszámoló több ügyet is érintett. Már orábban megfogalmazódott az a gondolat, hogy a Balaton utca és a 71-es út ereszteződésében lévő megrongálódott özleedési táblát i ell cserélni. Ugyanilyen szaállas probléma volt a Balaton utca ún. Bringaali előtti beláthatatlan ereszteződés. Ezt a gondot egy szaszerűen felszerelt tüör orvosolja majd. Eze beszerzése, cseréje, felszerelése mára megtörtént. A napirendi pont része volt a Sport utca építéséne ivitelezői iválasztása, valamint döntés arról, hogy az egyi legrosszabb állapotú Eötvös utcát is felújítjá. A Sport utca építése bruttó ,- Ft-ba, az Eötvös utca felújítása pedig bruttó ,- Ft-ba erül. A polgármester szóban tájéoztatta a testületet, hogy folyamatban van a települési csapadévíz elvezetési terv engedélyeztetése, mely a Gyöngyvirág Hóvirág Dörgicsei utcáon eresztül a 71-es főút alatt a Csordás úti ároba vezetné a vizet, ahonnan eljutna a Balatonba. A megépítésére forrásun nincsen. Magába foglalná a Forrás-par projetet is. A testületi ülésen döntöttün a zárszámadásról. Törvény írja elő, hogy öltségvetési évet övető negyedi hónap utolsó napjáig a épviselő-testület elé ell terjeszteni a jegyző által elészített zárszámadási rendelettervezetet. A önyvvizsgáló beszámolója szerint részletes, alapos anyag erült a épviselő elé. Átlátható, szemléletes, mely a pénzügyes munáját dicséri ban a finanszírozás, 2014-től pedig teljesen

3 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM új el/beszámolási ötelezettség rendszer épült i, ami még tele van hibáal. Az Önormányzat vagyonnöveedése a tárgyi eszözöben, a beruházásoban mutatozi meg. Kiemelte, hogy a saját tőe dominált, nincsen hitel. A iindulási öltségvetés 379 MFt-ja év végére 440 MFt lett, ami 16%-os növeedés. Taaréos gazdálodás, biztos alapoat nyújt a jövőre nézve. A épviselő-testület meghirdette az egyi Hóvirág utcai telét ,- Ft áron fiatalo letelepedéséne elősegítésére. Majd Móró Feri bácsi gyengéledése miatt új temetőgondnoot választottun. Gulyás Antal 4 órás alalmazásban nemcsa e feladatört látná el, hanem a településüzemeltetés munáját azzal segíti, hogy az egyre több isbuszos szállításban besegít. A épviselő-testület 200 eft-tal támogatta a árpátaljai nehéz helyzetbe erült embere megsegítésére létrehozott alapot. A Művelődési Ház udvarában lévő szabadtéri színpad fedéséne ialaításához bruttó 500 eft eretösszeget biztosított. Balatonaali özség Önormányzat Képviselőtestületéne május 29-i nyilvános üléséről és a özmeghallgatásról A Képviselőtestület több beszámolót, tájéoztatót hallgatott és tárgyalt meg. Elsőént a gyermevédelmi és gyermejóléti feladato 2014-es átfogó értéelését a hivatal ügyintézője, ill. Gondos Gábor családgondozó előészítésében. Ebből részletesen megismerheti az érdelődő a fiatalo helyzetét, a nei nyújtott önormányzati támogatásoat, ellátásoat. A szolgálat az itt élő 18 év alatti gyermee fejlődését, fiziai és mentális jólétét igyeszi figyelemmel ísérni, illetve szüség szerint biztosítani. Általánosságban elmondható, hogy az itt élő gyermee és fiatalo mentális és fiziai ellátottsága, illetve állapota megfelelő, isebb mentális és szocializációs problémá mellett elhanyagolt gondozatlan gyermee, folyamatosan AKALI HÍREK csavargó fiatalo nyugodtan mondhatju nincsene. Nem volta a faluban irívó esete sem, amelye a gyermevédelmi munában szolgálóat ihívás elé állítottá volna. A polgármester beszámolt a Balatonfüredi Többcélú Társulás tevéenységéről. A Balatonfüredi Kistérség 20 önormányzata többcélú istérségi társulási szerződést ötött június 25-én. Azóta még 2 település csatlaozott hozzá. A társulás Magyarország helyi önormányzatairól szóló évi CLXXIX. törvénnyel összhangban január 1-vel újra fogalmazta az önormányzato feladatellátási ötelezettségeit, összhangban más ágazati törvényeel (a nemzeti öznevelési tv., a gyermevédelmi tv., a szociális tv.). Ezen eresztül látju el azoat a feladatoat, melyeet önállóan, településenént örülményes lenne megvalósítani. Így a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény alapján gondosodun a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősorúa nappali ellátása, a fogyatéoso nappali ellátása feladatoról. Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján ezen a rendszeren eresztül történi a Központi ügyelet műödtetése. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján így látju el a belső ellenőrzés feladatot. A jegyző asszony, a irendeltségvezető és a hivatal dolgozói igen részletes beszámoló eretében adta számot munájuról. A szemét elhelyezéséről, gyűjtéséről és a lomtalanításról szóló tájéoztatóban a település-üzemeltető vázolta fel a főbb gondoat. So a probléma a szeletív gyűjtő tisztaságával. A szeletív gyűjtőet soan nem arra használjá, amire azo való, nem szeletáljá előírás szerint a hulladéot, és ami még nagyobb baj rendszeresen oda hordjá a háztartási szemetet. Erre az ülésen elhangzott, hogy ezentúl a beamerázott szeletív gyűjtőbe ommunális hulladéot hordó személyeel szemben a jövőben feljelentést, eljárást fogun ezdeményezni JÚNIUS 3 Soan az út menti szemetes edényebe, vagy mellé rajá le a szemetüet. Ezzel veszélyezteti a örnyezetet, mert ezt a szemetet az állato és a szél hamar széthordjá. Ezt a nagy mennyiségű hulladéot az önormányzatna ell so pénzért rendszeresen összegyűjteni és elszállítatni. A faluban így eletező szemetet az önormányzat munatársai és a özhasznú munáso, télen hetente ét, nyáron hetente három-négy alalommal, csúcsidőben naponta gyűjti össze. A lomtalanításnál a figyelemfelhívás ellenére nagyon soan irajá a wc-csészét, a mosdóat, autógumit, festéet stb, amit a szolgáltató azután nem visz el, és itt marad az önormányzat nyaán. Az eletromos berendezéseet, számítógépeet, eletroniai eszözöet izárólag az önormányzat területén zárt helyen gyűjtjü ilyenor, mert csa ez épp berendezéseet viszi el a begyűjtő térítésmentesen, előírás szerinti megsemmisítésre. Kérjü a jövőben ezere is figyeljene! A épviselő-testület előző ülésén érte a főépítészt, hogy számoljon be, hogyan állna a múlt évben a rendezési terv felülvizsgálata során az érintett ingatlan tualjdonosoal megötött településrendezési szerződése teljesítése, a területátadáso, anyagi hozzájáruláso megfizetése. A pénzügyi döntése eretében 5 döntés született. A testület ,- Ft támogatást biztosít a sportpálya felújítása során ialaítandó professzionális locsolórendszer és a nyomásfoozó rendszer ialaítására. Most folyi a teljes focipálya felújítása. Ez tartalmazza a özel 5000 m 2 terület egyengetését és teljes füvesítését. Előminősített rendszerben sierült 6,177 millió forint támogatást nyerni a 8,824 millió forintos beruházáshoz. A füvesítés biztonsága miatt a jövőben szüséges a locsolás biztosítása. Az elmúlt esztendőben a hegyi ingatlano tulajdonosai összefogva, a 822/1 hrsz-ú özút felújításána 80%-át finanszíroztá. Az összefogás sierén felbuzdulva idén szeretné az előbbi út folytatásában a 840 hrsz-ú özút egy részét

4 JÚNIUS AKALI HÍREK XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ( m) felújítani. Ehhez ismét éri az önormányzat segítségét. A évi öltségvetésün tartalmaz némi forrást a hegyi uta felújítására. Az elmúlt esztendőben a Kinizsi Vadásztársaság földtulajdonosi gyűlése ,- Ft összeget utalt az önormányzat számára ülterületi infrastrutúra fejlesztési célra, amit enne az útna az egyengetésre, gléderezésre, murvaterítésre használnán fel. A strandi vizesbloo taarítására sierült találnun egy vállalozót, ai ,- Ft/hónap összegért ellátja a feladatot. A öltségvetésből imaradt a strandi hangosítás, felújításána öltségeire bruttó 500 eft forrást szavazta meg. Önormányzatun pályázatot íván beadni az önormányzati feladatellátás segítésére iírt BM-pályázat által elérhető forráso megszerzésére. Enne során útfelújítás, és az orvosi rendelő felújításához értün forrást, és biztosítottu a pályázat szerinti önerőt. Korábbi 3 testületi határozatnál a módosításra volt szüség. A özmeghallgatás eretében a polgármester beszámolt a laosság örnyezeti állapotáról és a szemét elhelyezésről. Enne eretében érintette a tele-pülés épét meghatározó özterülete rendezését, szemétgyűjtést, az utaat, a csapadévíz elvezetést, terveet, problémáat. A beszámoló ülönös apropója volt a Csordásúti nyaralótelep egyes ingatlanjain megjelent belvíz érdése. A Malom utca örnyéén élő várjá az engedélyezést, mivel jelezté a belvíz folyamatos jelenlétét és ebben látjá az ügy megoldását. Jelen volt az ülésen Horváth Ferenc vezető tervező, vízrendezési szaértő, műszai ellenőr, szaember, az ott ialault helyzet elemzésére és javaslatot tett a lehetséges megoldására. Erről észített írásos anyag, és a szavélemény is özzétételre erül a lapban. Az önormányzat a vízügyi özmuna eretei özött az idén is tervezi a pata medréne tisztítását. Ez a pata vezeti el a település észai részén lehullott és el nem szivárgó csapadévíz omoly részét, valamint a Houlinál eredő vizet. Pár szóval érintettü a 06-os hrsz-ú ingatlanra tervezett, de meg nem valósult beruházást is. dr. Szabó Sándor irendeltségvezető Kuti-rét belvíz Mindeneelőtt egy is településtörténeti információt szeretné megosztani önöel, amit minden bizonnyal azo az ingatlantulajdonoso, ai régóta éli nyaranta életüet a településen, ismerne, viszont máso számára tanulságos lehet. Balatonaali település egyetlen forrásvize so évszázad óta a mai napig a Kuti-réten eredő mind máig névvel nem illetett is forrás volt. A rét és örnyée ma is ingoványos és zsombéos. Ősein orábban állatoat itatta az ott lévő út vizéből, továbbá a laosság ivóvízzel történő ellátását is szolgálta a csordaút. A történeti leíráso tanulsága szerint a mocsárba öör és ló is odaveszett, sőt a törö időben a hódító ellen induló nem magyar, itt állomásozó atoná, a út vizétől olera fertőzést apta. Az iménti gondolatsorral csupán arra ívántam rávilágítani, hogy a 60-as éveben ialaított üdülőtelep (Csordásúti üdülőtelep) nem volt elég örülteintően előészítve, illetve nem vetté figyelembe a természet adottságait. Úgy gondolom, hogy az aori állami főépítészi tevéenységet ellátó gépezet vétett. Sajnos, aoriban a legfőbb vezérelv az volt, hogy minél több nyaraló számára alaítsana i területeet, még aor is, ha enne van ocázata. Ez azonban már történelem, amiből minden gondolodó emberne le ell szűrni a megfelelő tanulságot! Balatonaali döntéshozói már ét éve elhatároztá azt, hogy a teljes özigazgatási területre iterjedően csapadévíz elvezetési tanulmánytervet észíttetne, hogy a ésőbbieben a jellemző vízgyűjtő ismeretében tovább lehessen tervezni a legritiusabb területe csapadévíz elvezetését. Korábban, mint ahogy Thierry úr levelében fogalmaz, 40 éve sem volt ilyen mértéű víz a területen. Sajnos, az elmúlt év esőzésére és özönvízére semmilyen csapadévíz elvezetési rendszer nem jelentett volna megoldást. Erre a mennyiségre nem igaza a tervezői muna során figyelembe vett átlagszámításo és elvárható áteresztési épessége. Minden bizonnyal az aor lehullott csapadé hatásaina árát éli meg az üdülőtelep jelenleg. Ez a csapadé a Balaton vízállására is hatással volt, ami a Kuti rét belvíz problémáira érezett bejelentő levélben megfogalmazott állítással ellentétben, magas szinten van. A tó üzemi vízszintje 110 cm (104,51 m Bf.) május 29-i információn szerint 118 cm (104,59 m Bf.) Sajnos az az állítás sem helytálló, hogy soha sem volt belvíz a területen, hiszen jómagam is emlészem rá a magam 45 évével, hogy soszor volt vizes a terület. A Dörgicsei út ivitelezése állami beruházás eretei özött valósult meg. A vízelvezető rendszere b. 1 m hoszszan vezeti be azt a vizet, ami az útról odafolyi. Az 1 m szelvénytől észara lejt az út és onnan a Bere-áro felé tud csa elfolyni a csapadévíz fiziailag. Ezt tapasztalhattu is, amior tavaly általun soha nem látott mértéű csapadévíz árasztotta el a 71-es út Zána és Aali özötti részét, illetve a vasúti özleedést is ideiglenesen le ellett állítani. Tehát a Dörgicséről érező víz, nem terheli ezt az elvezető rendszert. A Fé áruház építése minden bizonnyal növeli a 71-es út átereszéne terhelését. Az ott lévő áteresz is nagyon régóta megvolt és nem oozott problémát, most viszont eljött az idő, amior problémát ooz. Önormányzatun a tanulmányterv birtoában megrendelte a további tervezést is, ami már a csapadévíz elvezető rendszer engedélyezési terveit jelenti otóber 10-én szerződést ötöttün az engedélyezési terve elészítésére és a vízjogi engedélyeztetésre. Fontos információ, hogy a tavaly nyári özönvizeet megelőzően személyesen értem a Houli étterem tulajdonosát, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a tulajdonában lévő murvás paroló észai határán, párhuzamosan haladva a főúttal is árot alaítsun i, majd belevezetve az étterem háta mögötti ároba, teremtsü meg a víz lehetséges útját legalább ideiglenesen. Sajnos, aor ő ehhez a tervünhöz nem járult hozzá, így maradt az a lehetőség, amit a mára elészült terv tartalmaz. A Petőfi utcával párhuzamosan haladun mindaddig, amíg el nem érjü a pata nyomvonalát.

5 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM AKALI HÍREK A terület problémáját részben tudja orvosolni a csapadévíz elvezető rendszer 71-es út és Balaton özti szaaszána megépítése/felújítása. A jelenlegi információn szerint június hónapban iadja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vízjogi engedélyt. Enne birtoában dönthet a testület arról, hogy a szaasz iépítéséhez szüséges, minimum 10 MFt forrást biztosítani tudja, öltségvetéséne tartalé erete terhére. A döntés özben jogerőre emeledi az engedély, és i lehet választani a ivitelezőt, ai iépíti a rendszert. A 71-es út alatt húzódó átereszt is cserélni ell a terve szerint. Ez tovább nehezíti a gyors megoldást, hiszen ott csa a özútezelő rendelheti meg a ivitelezést. Enne várható öltsége jelenleg nem ismert számunra, viszont valószínűsíthető, hogy ezt is az önormányzati öltségvetéstől várná el. A laossági bejelentése alapján szaértőt értün fel a helyzet elemzésére. A véleményt csatolom jelen írásomhoz. A szaértői vélemény, úgy gondolom, legfontosabb megállapítása a talajmechaniai vizsgálat eredménye, illetve az abból levont öveteztetés. Enne értelmében a talajszinttől lefelé 30 cm-re ezdődi egy réteg, amely majdnem 1 m-ben, szinte teljesen vízzáró rétegént műödi. Tudju, hogy több helyen is áttöri azt a réteget a feltörő víz. Majdnem biztos, hogy forrásvízről van szó, ami a vízzáró réteg miatt a ésőbbieben belvízént is gondot oozhat. Mivel a területen nyaralóingatlano lette ialaítva és a törvényi ötelezettségből adódóan szennyvízcsatornát ellett telepíteni az ingatlano iszolgálásához, itt is át lette törve eze a vízzáró rétege. Nem tudju pontosan, hogy eze milyen hatással vanna a vízre. Összegezve a leírtaat, tájéoztatom önöet, hogy megértve aggodalmuat önormányzatun épviselő-testülete és jómagam személyesen is legjobb tudásun szerint dolgozun az ügy megoldásán. Minden bizonnyal önö sem várjá el a döntéshozótól, hogy jogerős engedély nélül építési tevéenység indítását rendeljü el. Amennyiben meglesz a törvényes lehetőség és jobb esetben megépítjü a művet, aor a gond omoly részét oldju meg, azonban az elvezető nem teljes megoldás. Hatásait aor fogju megismerni, amior megezdi üzemelését. Amennyiben ésőbb ialaul a tervezett dísztó, a szaértő véleménye szerint anna is lesz érezhető pozitív hatása. Az önormányzat amellett, hogy ötelességéne tudja az ott élő és üdülő problémájána megoldását, meg is tesz minden tőle elvárhatót. Mint polgármester jelenleg a fele részéről a legcélszerűbb magatartásna a onstrutív együttműödést tartom helyénvalóna és egyben elvárhatóna. Bízva abban, hogy tájéoztatásom után mindannyian megismerté az elmúlt idősza atív tevéenységét, valamelyest megnyugodva, özösen várju a leggyorsabb megoldás beövetezését. Koncz Imre polgármester Szaértői vélemény Balatonaali Kuti rét és Malom u. örnyééne magas talajvíz állása és csapadévíz elvezetése tárgyában. Balatonaali Önormányzata megbízásából észült a jelen szaértői vélemény. A tárgyban szereplő utcában élő, üdülőtulajdonoso többször panasszal fordulta az Önormányzathoz a megoldatlan csapadévíz elvezetéssel apcsolatosan. A magas talajvíz miatt huzamos ideig víz áll a erteben, veszélyben vanna a laóháza, nyaraló éve ismerem a örnyéet, amelyre mindig is jellemző volt a vízbőség, és a talajvíz magas állása. Enne megfelelőe ma is az itt élő növénytársuláso. Valószínű, hogy a terület elnevezése (Kuti rét) is erre utal. Forráso faadna itt, az orvosi rendelő és a Houli vendéglő özötti területen. A fenti étterem pincéjéből napi 10 m 3 faadó vizet ell iszivattyúzni a megépítése óta. A talajvíz szintjét természetesen a leesett csapadé befolyásolja leginább, mint ahogy a Balatonét is, bár ez utóbbi esetében a mesterséges szabályozás is meghatározó. A Balaton üzemi vízszintje 110 cm (104,51 m Bf.), jelenleg 118 cm (104,59 m Bf.), törevése vanna az állandó 120 cm-es (104,61 m Bf) szint tartására. A magas balatoni vízállásna természetesen öze van a Kuti rét talajvizéhez, hiszen a terep 107,10 m Bf-i szinten van. Talajmechaniai vizsgálat történt a érdéses terület csapadévíz elvezetése JÚNIUS 5 apcsán én. A vizsgálatot Hernádi László talajtani szaértő végezte. A fúrás rétegsora a övetező eredményt hozta: A fúrás rétegsora: 0,00 0,30 m Humusz. Feete, tömör, magas humusztartalmú, élőgyöér maradványos iszapos talaj. 0,30 1,10 m Szerves iszap. Feete, tömör, magas nedvesség tartalmú és magas szerves anyag tartalmú, épléeny, jól gyúrható és jól sodorható, igen jó vízzáró épességű réteg. 1,10 2,80 m Mészőzúzaléos homoos iszap. Piszosfehér, drapp, igen tömör, nehezen fúrható szarmata mésző zúzalé és saját anyagána mállásából épződött homoliszt és iszap alotta őzet. 1,10 méternél megütött talajvíz. A özépső réteg, az igen jó vízzáró épességű szerves iszap réteg a felelős a magas talajvíz állásáért. A szivárgási tényezője =10 7, 10 8, ami a gyaorlatban teljes vízzáróságot jelent. A talajvíz szintje csa úgy csöenhet, ha a párolgás és párologtatás csöenti azt, tartós szárazsággal, amilyen volt a talajmintavétel előtti idősza. A iépítendő csapadévíz elvezető jó arbantartottsága esetén folyamatosan biztosítja a csapadévize és a magas talajvíz egy részéne elvezetését, de nem épes az egész Kuti rét talajvizét leszívni. A tervezett talajvizes dísztó is csa a örnyezetében segít. A tervezett CS-1 jelű áro rendbetételén túl fontos a Kuti rét és Malom utcá burolatána felújítása és a helyi csapadévíz elvezetés biztosítása, mert jelenleg minden utcában pang a leeső csapadévíz. A fentie csa száraz vagy átlagos csapadéviszonyo esetén tartjá a talajvizet elfogadható magasságban. A szeptemberi vagy a májusi hosszan tartó csapadéos idősza után továbbra is számolni ell a talajvíz megemeledésével. A CS-1 áro elészültével felszíni földmedrű áro, folyóá csatlaoztatásával, üdülőterület vízrendezésével lehet normalizálni a helyzetet. A legritiusabb helyeen cél drén lefetetésével is lehetségesne tartom a befogadó áro mélységéhez igazodva. Horváth Ferenc szaértő SZVV

6 JÚNIUS AKALI HÍREK XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Fő attración a Balaton, a strand A Balatonaali Strand május utolsó hétvégéjén inyitott. Az éve óta é hullám zászlóval minősített, színvonalas létesítmény augusztus 30-ig tart nyitva, az alábbia szerint: Június 14-től 8,00 19,00 óráig, majd augusztus 23-tól 8,00 18,00 óráig. Belépőjegy Napi Heti Felnőtt 500,- Ft 2.500,- Ft Diá/Nyugdíjas 370,- Ft 2.000,- Ft Gyerme 4-14-ig 300,- Ft 1.500,- Ft A napijegy többszöri belépésre jogosít! Programsoroló Nyaralótulajdonoso részére idénybérlet arcépes igazolvánnyal: Felnőtt: 4.000,- Ft, gyerme 4 14 éves orig: 2.700,- Ft, diá és nyugdíjas: 3.300,- Ft. Zárás előtt egy órával 50% edvezmény a napi belépő árából. Aali laosona, önormányzati dolgozóna a belépés ingyenes. A empinge vendégei ártya felmutatásával ingyen beléphetne! A csúszda (orlátlan) napi használata 600,- Ft/ fő. Strandgondno: Lampért Zoltánné Ibolya, tel: 06-20/ A főpénztárban SZÉP ártyával is fizethetne. A strandbelépő váltása mellett a szabadtéri színpad műsoraira (ivétel: ALMA oncert) július 1-től jegyelővételi lehetőség szintén a főpénztárban. Csúszdajegy, horgászstég, vízi sporteszözö és napozóágy bérlés, szemeteszsá vásárlása ugyanitt. Csobbanjana nálun az idei nyáron is! További attració a parton Strandönyvtár év nyarától minden nyári szezonban nagy sierrel műödi a Strandönyvtár. Itt mód nyíli ölcsönzésre, nagy sierrel műödi a folyóirat olvasó. A tavaly megújult épülethez méltó ínálattal várju az olvasóat, amiről igen pozitív visszajelzéseet apun. A napi műödtetést animátoro bonyolítjá a önyvtár szamai felügyeletével, a doumentumállomány folyamatos frissítése mellett. A strand látogatói évről-évre számítana a szolgáltatásra, amit igénybe vehetne minden nyáron júliustól augusztus végéig ben június 27-én, szombaton, a szezonnyitó ereteiben nyitun, és augusztus 23., vasárnapig várju az érdelődőet. Strandönyvtári nyitva tartás: Minden nap óráig. Könyvtári nyitva tartás a Kossuth utca 45. szám alatt: csütörtö óra, szombat óra. Kovács Ágnes önyvtáros Mozdulj Balaton! Ha szeretnél a nyáron a Balaton-parton sportolni, aor gyere el hozzán! Egész héten használhatod a pályáat, szombatonént pedig versenyezhetsz is a edvenc sportágadban. Nevezési díjat nem ell fizetned, de ha jól szerepelsz, díjat is vihetsz haza. Strandunon az alábbi sportolási formá biztosította: streetball, strandröplabda, strandfoci, tollaslabda, vízi sporto. A szombati megmérettetése július 4-én veszi ezdetüet, az atuális programoról a strand hangosbemondójából, ill. a helyszíni szervezőnél tájéozódhatto! Fejlesztése a szabadidő tartalmas eltöltéséne szolgálatában Régi álmot sierült megvalósítani, mely a sportpályá és önyvtárlátogató örében is népszerűségne örvendhet reményein szerint. Szabadtéri sapálya létesült a strandönyvtár játszóház szomszédságában, a sportpályá mögötti árnyéos részen. A sabábuat a játszóház animátoraitól lehet igénybe venni, használat után ide várju vissza azoat. Játé lehetőség minden nap 11,00 18,00 óra özött, a strandönyvtári időszaban (június 27-től). Új vízisport lehetőséget is ínál strandun: magántámogatásból vízilabda pálya létesül. A orábbi gyaorlat szerint lehet majd a helyet igénybe venni, csaúgy, mint a orábban már ipróbált Mozdulj Balatonos! vízijátéoat. Telepítés: júniusban. Szezonnyitón alalmából nyílna ez az új sportlehetőség, vízilabda upa íséretében. A fejlesztés beerülési öltségét teljes egészében Országh Mihály finanszírozta; öszönjü az adományt a sportbaráto nevében is! Programo nem csa a strandon Június 20. Szent Iván ünnep (Műv. Ház, Strand). Napözben enyérsütés a Művelődési Ház emencéjében, 18 órától programo: mesejáté, Tüzes Boro bemutatója, néptánc, népzene. Sötétedésor: Tűzeré görgetés a településen műsoros megállóal, zárás a strandon tűzgyújtás, tűzugrás, táncház. A műsoroban özreműödne: Csopa Néptánc Egyesület, Bozzay Pál Általános Isola 4. osztálya, Holle anyó Színház, Kinyíli a Világ Alapítvány, Balatonaali Történelmi Borút Egyesület, és még soan máso, segítő, szervező... Június 20 július 4. I. Gasztronómiai napo Naponént más-más étteremben ínáljá az üzlete arculatora jellemző menüiet 950,- Ft-ért. Június 24. LALA Vendéglő. Sertésszelet parasztosan, házi sült burgonyával. Június 25. Fé Kávéház-Étterem. Cigánypecsenye aastaréjjal (szalonna), pirított burgonyával. Június 26. Fincsi Büfé. Csiremell roston, Eszterházy módra, nudlival. Június 27. Kiötő Vendéglő. Erdélyi töltött borda petrezselymes burgonyával. Június 29. Terasz Vendéglő. Bécsi szelet vegyes öret saláta. Július 2. Fé Kávéház-Étterem. Kijevi csiremell párolt rizzsel, salátával.

7 XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Július 3. Lángos Büfé. Baonyi sertésborda galusával. Június 27. Szezonnyitó, vásár (Kiötő, Strand, Fé Üzletház) 10,30 Az első hajó fogadása a Kiötőben rocy bemutatóval, zenével, aciós hajózással, majd fúvós séta a Fortissimoval a strandra, ahol b. 12 órától 18 óráig: játszóház, arcfestés, mesejáté. Kb. 15,00 Erős Ember Verseny a strandon. A sportos, erőnléti feladatora várju a ihívást edvelő érdelődőet! Közben a Fé Üzletháznál egész napos Vidé Minősége vásár. Július 3. 18,00 Kiállítás megnyitó a templomtéren. Bóna Jenő festőművész iállítása a Vasút tér 4. sz. alatt nyíli, Fürdőtörténeti iállítás a Dózsa Gy. u. 3. sz. alatt. A tárlato augusztus 23-ig teinthető meg minden nap 17,00 21,00 óráig. Július 4. Délelőtt az üdülőtulajdonoso szervezésében bolhapiac a Művelődési Ház udvarában, majd főzőverseny programoal ugyanitt! 13,00 órától Leves a bográcsba! megmérettetés (csapato jelentezését várju, felhívásun a 10. oldalon olvasható!), hagyományőrzőel, ai sátraal, levessel, íjászattal várjá a vendégeet. A rendezvény belépőjegyes, 300,- Ft, amely minden játé, szolgáltatás igénybevételére, valamint a 17,00 órai leves óstolóra is feljogosít! Közben: Vasútmodell iállítás nyíli a Művelődési Házban. (megteinthető: július 12-ig) Július Hetedhét Mese-fesztivál a településen meseelőadáso, játszóháza, rajzverseny, origami és vasútmodell iállításo, mesé a ertmoziban. Nyitóprogram: Július 4. 18,30 óra ALMA oncert a szabadtéri színpadon, majd nyit az origami iállítás ugyanitt a iállítóteremben (megteinthető július 25-ig). A népszerű gyermezenear oncertjére a belépőjegy egységesen 700,- Ft, jegyelővételi lehetőség nincs, mivel eső esetén a özeli Művelődési Ház fedett udvara ad otthont az eseményne, ahol orlátozott a néző száma. Július 7. Megemléezés az Ősö Parjában. Július 11. BringAali Nap délelőtt AKALI HÍREK erépáros verseny díjazás: értées erépáros ruhá és felszerelése, egész nap aciós menü ajánlat. Július 18. Bolhapiac délelőtt a Műv. Háznál, Halsütő nap a Kiötő Étteremnél. Július ,00 Sztárvendég a strandszínpadon: Wolf Kati. Július ,00 Csavard fel a szőnyeget! c. musical a szabadtéri színpadon JÚNIUS 7 CSAVARD FEL A SZŐNYEGET! Kérem, vegyé omolyan a címben foglalt felszólítást szívesedjene eltaarítani az útból mindent, ami megaadályozhatja önöet abban, hogy a műsor alatt esetleg táncra is perdülhessene. Bár ezt csa jelépesen javasolju, de az minden esetre biztos, hogy fergeteges másfél órában lesz részü. A legismertebb magyar musical és táncdal-slágereből hangzi fel egy csoor, mozgalmas oreográfiáal, itűnő énehangoal, látványosan, a fiatalság varázsával. Lütet a roc and roll, elvarázsolna a felejthetetlen melódiá csupa ismerős dallam íséri önöet ezen az estén, melyen a Pannon Várszínház teljes társulata színre lép. Jegyára: 2500,- Ft elővételben, a strand főpénztárában július 1-től, illetve interneten, a helyszínen apunyitás 19,00 óraor, helyszíni jegyár: 3.000,- Ft. Távolról érező vendégein aár átutalással is megvásárolhatjá edvezményes elővételi jegyeiet, enne módja a övetező: A számú banszámlaszámra tudna elővételben jegyárat átüldeni, a megjegyzés rovatban jelölve Csavard fel x jegy elővétel. Kedvezményezett neve: Balatonaali Önormányzata. Amennyiben átutalta az összeget, a címen, vagy a 30/ os számon értesítse erről a szervezőet. Kérjü a megrendelő nevét és címét feltüntetni a számlázás miatt! A helyszínen majd a pénztárban átveheti a jegyeet, névre szólóan, borítéban. Az átutalásos elővétel július ig, a strandpénztári jegyelővétel július 31., pénte 19-ig lehetséges! Augusztus 1. Kiötő Étterem 25 éves szülinapi rendezvénye zenés esttel, operettel. Augusztus 1 augusztus 8. Gitároncert sorozat a település templomaiban. Augusztus 15. IRIGY HÓNALJ- MIRIGY nagyoncert a szabadtéri színpadon. Augusztus ,00 Ünnepi programo (Polgármesteri Hivatal), este tűzgyújtás a strandon, zenél a Brassdance. Augusztus II. Gasztronómiai Hét Naponént más-más étteremben ínáljá az üzlete arculatora jellemző menüiet 950,- Ft-ért. Augusztus ,00 órától Rulett strandbuli. Augusztus 22. Szezonzáró főzőversennyel, operettel, programoal a Művelődési Ház udvarán. A programváltoztatás joga fenntartva! Jegyára, információ faceboo: Balatonaali Fesztivál

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK Május 9-én, szombaton egész napos szabadtéri programo várjá a természet edvelőit. Horgásztalálozó az alábbi programmal: 7,30 óráig Beérezés

Részletesebben

A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainkon olvasható!)

A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainkon olvasható!) XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. AUGUSZTUS A BALATONAKALI BOR ÉS ZENE FESZTIVÁL BEMUTATJA (A fesztivál teljes programja hasábjainon olvasható!) Augusztus 22. Balatonaali Művelődési Ház: A faanalanál Balogh

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2013. OKTÓBER Kell még egy szó!... 2 2013. OKTÓBER XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM DÍSZBURKOLAT FELÚJÍTÁSA A STRANDON Már az elmúlt esztendôben is felmerült a kérdés, hogy fel kellene újítani

Részletesebben

kistérségi keresgélok

kistérségi keresgélok istérségi eresgélo Adony Beloiannisz Besnyo Ercsi Iváncsa Kulcs Peráta Pusztaszabolcs Rácalmás Szabadegyháza 2008. Vállalozáso Keresedo Szolgáltató Hivatalo Óvodá Isolá Egészségügyi és ulturális intézménye

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri

A tartalomból: A jó szezon reményében MEGHÍVÓ BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA KÖZMEGHALLGATÁSRA. 2 Jön a nemzetközi zsűri Újságírók a Kneipp-pontnál 4. oldal Kinyílt a tér 6. oldal Háromlábú fesztivál 16. oldal 2015. IV. szám Június BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES KIADVÁNYA A tartalomból: A jó szezon reményében

Részletesebben

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

KapcsolÓDJon HozzÁnK megújult FacEbooK oldalunkon, Hogy Együtt naprakészek legyünk!

KapcsolÓDJon HozzÁnK megújult FacEbooK oldalunkon, Hogy Együtt naprakészek legyünk! borító I. gerinc KapcsolÓDJon HozzÁnK megújult FacEbooK oldalunkon, Hogy Együtt naprakészek legyünk! kisterseg.veresegyhazi ahol a legfrissebb híreket, programokat találja, és ahol Ön is elmondhatja a

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

XX. évf. 2011. szeptember

XX. évf. 2011. szeptember XX. évf. 2011. szeptember BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Hidas Mátyás Budakeszi Díszpolgára: A családomnak köszönhetek mindent Együtt a város Családi Nap 2011

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

SÁROSD Nagyközség lapja

SÁROSD Nagyközség lapja 2007. Április A LAP INGYENES SÁROSD Nagyközség lapja Vannak Hétköznapok és vannak ünnepnapok! Ez igaz magánéletünkre, igaz közösségünkre és igaz iskolánkra vonatkoztatva is. A Farkas Gyula Napok iskolánk

Részletesebben

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától

2009. május 30-án szombaton 26. Orbán nap. 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. 2009. május 31-én vasárnap 19 órától A VELENCEI 17. év fo lyam 4. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA május Orbán-napi hegyünnep Velence Város Önkormányzata, a Szent Benedictus Borlovagrend, a Velence-tó Körzeti Hegyközség és a Borút Egyesület,

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa DÉ LE GYHÁZI H Í R E K XVII. évf. 188. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2010. április Kellemes húsvéti ünnepeket! Ibolya játszótér, Délegyháza II-es tó 2010. április Délegyházi

Részletesebben

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató g vi. évfolyam 5. szám FrIss HÍreK, KUltUrÁlIs ProgramaJÁnlÓK és a gödöllői mozi HavI műsora FIlmIsmertetőKKel: www.vkisterseg.hu TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

50 év felett. Érett rabszolgák. Átgondolt tervezést és megvalósítást igényelnek a főterek. Nyár, kaland, Keszthely. szerk. interjú.

50 év felett. Érett rabszolgák. Átgondolt tervezést és megvalósítást igényelnek a főterek. Nyár, kaland, Keszthely. szerk. interjú. közéleti lap xvi/9. 2008. május 14. szerk. Érett rabszolgák interjú Átgondolt tervezést és megvalósítást igényelnek a főterek aktuális 50 év felett Nyerhetnek velük a munkaadók Nyár, kaland, Keszthely

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

XXIV. évf. 4. szám 2011. április. Az önkormányzat havi magazinja ÁTÉPÜL A VÁROS SIÓFOK A TOP TÍZBEN TÖBB ÚJ LAKÁS NYITVA A SPORTCENTRUM

XXIV. évf. 4. szám 2011. április. Az önkormányzat havi magazinja ÁTÉPÜL A VÁROS SIÓFOK A TOP TÍZBEN TÖBB ÚJ LAKÁS NYITVA A SPORTCENTRUM XXIV. évf. 4. szám 2011. április Az önkormányzat havi magazinja ÁTÉPÜL A VÁROS SIÓFOK A TOP TÍZBEN TÖBB ÚJ LAKÁS NYITVA A SPORTCENTRUM 1 Ezúton tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a Fürdő 2011.04.11-2011.04.14-ig

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

monitor Keszthelynek kedvező az új Balaton-törvény Csengei Ágota marad a Goldmark igazgatója Hévíz: az egészségturizmus orvosi és turisztikai szemmel

monitor Keszthelynek kedvező az új Balaton-törvény Csengei Ágota marad a Goldmark igazgatója Hévíz: az egészségturizmus orvosi és turisztikai szemmel monitor 2013. május 8. xxi/8. www.monitormagazin.hu Teljes a keszthelyi belváros rekonstrukciója, befejeződött a második ütem is Keszthelynek kedvező az új Balaton-törvény Csengei Ágota marad a Goldmark

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634

Tanfolyam indul: VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 VOKSH Kft. Nagykanizsa, Ady u. 30 Tel/fax: 93/516-634 OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448 Tanfolyam indul: 2011.04.11. 16 óra hétközi 2011.04.15. 16 óra hétvégi elõadásokkal személyautó, motor, és segédmotor

Részletesebben