AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST"

Átírás

1 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927

2 Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest, V., Honvéd-utca 10. Felelős vezető: Tiringer Károly, műszaki igazgató.

3 TARTALOM. I. Előadások és cikkek. Oldal Balogh Jenő : Gyulai Pál, és a M. Tud. Akadémia Bernáth István : Smith Ádám tudományi előzményei és korszakos úttürö egyénisége Fellner Frigyes : Smith Ádám mint közgazda és a klasszikus nemzetsazdaságtani rendszer kialakulása Ferenczi Zoltán : A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 7 17 Gyalókai/ Jenő: A debreceni ütközetről Heller Farkas : Smith Ádám és a közgazdaságtan mai állása Holub József: Végrendeleti jogunk kialakulása Jakvhovich Emil : Adalékok az Anonymus-kérdéshez Kozma Andor : Két öreg költő (Költemény) Fauler A kos : Anaxagoras istenbizonyitéka Voinovich Géza: Gyulai Pál emlékezete Gróf Zichy István : Levedia és Etelköz II. Jelentések a pályázatokról. A Budapest Székesfőváros jutalomdíjából kitűzött pályázat (Lukinich Imre) A Chorin Ferenc-alapítvány évi kamatainak odaíiélése (Kovács Alajos) A Gorove-jutalom (Eckhart Ferenc, Kováts Ferenc) 12U 121 A jogi monograüa-jutalomdíj (Holub József) A kisebbségek jogi helyzetét tárgyaló munkára kitűzött jutalomtétel (Magyary Géza) A köznevelésügyi jutalomtétel (Komis Gyula) A Lukács Krisztina-jutalomtétel (Pauler Ákos) A Marczibányi-jutalorn (Mágócsy-Dietz Sándor) A Nagyjutalom (Buday Kálmán) A Sámuel Kölber-díj (Melich János) 115 A Teleki-pályázat (Ferenczi Zoltán) A természeti emlékek fenntartása és megóvása tárgyában hirdetett pályázat (Mágócsy-Dietz Sándor) A Vojnits-jutalom (Császár Elemér) A Wodianer-féle jutalom III. Akadémiai ügyek. Jelentés a M. Tud. Akadémia évi munkásságáról Ülések 1925-ben Az LXXXVI. ünnepélyei közülés Nagygyűlés Jelentés a választásokról Jutalomtételek Költségvetés I*

4 IV Tartalom IV. Alkalmi és üdvözlő beszédek, nekrologok. Berzeviczy Albert ig. és t. t. elnök megnyitó beszéde a könyvtár alapításának százados ünnepe alkalmából márc. 15-én 5 6 megnyitó beszéde a M. Tud. Akadémiának január 25-i ünnepi ülésén Deák Ferenc halálának félszázados évfordulója alkalmából megnyitó beszéde a M. Tud. Akadémiának Gyulai Pál emlékezetére május 9-én tartott LXXXVI. ünnepélyes közülésén megemlékezése a mohácsi csata évfordulójáról az junius 14-én tartott összes ülésen megnyitó beszéde október 4-én (megemlékezés az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának százötvenedik évfordulóján) megnyitó beszéde Smith Ádám müve megjelenésének százötvenedik évfordulója alkalmával november 29-én tartott ünnepi ülésen beszéde Gróf Tisza István debreceni szobra leleplezésénél 192«. október 17-én Ferenczi Zoltán r. t. beszéde a borjádi Petőfi-emléktábla leleplezése alkalmával május 30-án beszéde Pencen a Petőfi-emléktábla leleplezése ünnepén szeptember 8-án Ilosvay Lajos ig. és r. t. másodelnök beszéde velencei Hauszmann Alajos t. t. ravatalánál augusztus 3-án Károlyi Árpád t. t. beszéde Thallóczy Lajos sírjánál a Kerepesi-temetöben december 1-én Kéky Lajos 1. t. beszéde Bánóczi József 1. t ravatalánál november 22-én 260 Négyesy László beszéde Berzsenyi Dániel sírjánál Niklán szeptember 12-én Némethy Géza osztályelnük üdvözlő beszédei az I. osztályban tartott székfoglalók alkalmával ; 1. Horváth Cyrill r. taghoz április 12-én Jakubovich Emil 1. taghoz november 9-én Gróf Zichy István 1. taghoz január 4-én Zsigmond Ferenc 1. taghoz november 9-én Papp Ferenc 1.1. beszéde Berzsenyi Dániel születésének százötvenedik fordulóján a celldömölki irodalmi ünnepen május 9-én Szász Károly 1. t. beszéde Prielle Kornélia sírjánál junius U0 Oldal

5 BETŰRENDES NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. (A *-gal megjelölt számok a jegyzőkönyvre utalnak.) Oldal Adalékok az Anonymus-kérdéshez (Jakubovich Emil) Adományok és alapítványok ,203,258 Akadémia belső tagjai 1 4 jutalomtételei kiadványai 75, 203, könyvtárának megalapítása 5 17 munkássága pénztári számadása évről ülései 1925-ben Alapítványok 64 66,75,258 ügyrendjei Anaxagoras Istenbizonyítéka (Pauler Ákos) Anonymus-kérdés Balogh Jenő főtitkár. Gyulai Pál és a M. Tud. Akadémia Bánóczi József 1. t. ravatalánál nekrológ 260 Barankay Lajos pályamunkája (A nemzeti közszellem pedagógiája) megkapja a köznevelésügyi pályadíjat , * Beöthy Zsolt arcképe kifüggesztetik 139* Bernát István 1. t. : Smith Adám tudományi előzményei és korszakos úttörő egyénisége Berzeviezy Albert ig. és t. t. elnök megnyitó beszéde a könyvtár alapításának százados ünnepe alkalmából március hó 15-én 5 6 megnyitó beszéde a M. Tud. Akadémiának jan. 25-i ünnepi ülésén Deák Ferenc halálának félszázados évfordulója alkalmából megnyitó beszéde a M. Tud. Akadémiának Gyulai Pál emlékezetére május 9-én tartott LXXXVI. ünnepélyes közülésén megemlékezése a mohácsi csata évfordulójáról az junius 14-én tartott összes ülésén megnyitó beszéde október 4-én (megemlékezés az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 150. évfordulójáról) Berzeviezy Albert ig. és t. t. elnök megnyitó beszéde Smith Adám müve megjelenésének 150-ik évfordulója alkalmával az november 29-én tartott ünnepi ülésen beszéde Gróf Tisza István debreceni szobra leleplezésénél október 17-én Berzsenyi Dániel születésének 150-ik fordulóján a celldömölki irodalmi ünnepen Papp Ferenc l.t. beszéde (1916. máj 9.) sírjánál Niklán Négyesy László beszéde (1926. szept. 12.) Bizottsági jelentések. (1. Jelentések)

6 VI Betűrendes név- és tárgymutató VII A borjádi Petőfiremléktábla leleplezése alkalmával Ferenczi Zoltán beszéde Buda és Pest zenei művelődése (Isoz Kálmán müve) megkapja Budapest székesfőváros jutalomdiját * A Budapest székesfőváros jutalomdíjából kitűzött pályázatról jelentés Buday László munkáinak odaítéltetnek a Chorin Feren c-alapítvány évi kamatai 53 58, * Buza László megbizatik a kisebbségek jogi helyzetét tárgyaló munka megírásával ,135' A Chorin Ferenc-alapítvány évi kamatainak odaítéléséről jelentés Concha Győző üdvözlése 40 éves akadémiai tagsága alkalmával.. 139* Császár Elemér r. t. Jelentés a Vojnits-jutalomról A debreceni ütközetről (Gyalókay Jenő) Fellner Frigyes : Smith Ádám, mint közgazda és a klasszikus nemzetgazdaságiam rendszer kialakulása A fenomenologia történeti és kritikai vizsgálata (Somogyi József) Lukács Krisztina-jutalmat kap Ferenczi Zoltán r. t. A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása Aj jelentés a Teleki-pályázatról beszéde a borjádi Petőfi-emléktábla leleplezése alkalmával (1926. május 30.) beszéde Pencen, a Petőfi-emléktábla leleplezése ünnepén szeptember 8-án A Gorove-jutalomról jelentés ,135* Gyalókay Jenő : A debreceni ütközetről (székfoglaló) október 18-án A Gyulai Pál emlékezetére tartott LXXXVI. ünnepélyes közülés (1926. május 9.) Gyulai Pál és a M. Tud. Akadémia (Balogh Jenő főtitkár) emlékezete (Voinovich Géza) A Halmos Izor-alapítvány ügyrendje Hauszmann Alajos t. t. ravatalánál llosvay Lajos másodelnök beszéde.'..., Heller Farkas: Smith Ádám és á Közgazdaságtan mai állása Herczeg Ferenc Vojnits-jutalmat kap A «Hid» (Herczeg Ferenc színmüvej Vojnits-jutalmat kap Holub József 1. t. : Végrendeleti jogunk kialakulása (székfoglaló március 16-án) llosvay Lajos ig. és r. t. másodelnök beszéde velencei Hauszmann Alajos t. t. ravatalánál augusztus 3-án Introductory Address spoken by Mr. Albert de Berzeviczy, Hon. Member, M. of the Governing Council and President of the Hungarian Academy of.sciences at the Meeting held on november 29 th., to celebrate the Hundred and Fiftieth Anniversary of the Publication of Adam Smith's «Wealth of Nations» Isoz Kálmán müve : Buda és Pest zenei művelődése, megkapja Budapest székesfőváros jutalomdíját ,135* Jakubovich Emil: Adalékok az Anonymus kérdéshez (székfoglaló november 29-én) Jávorka Sándor müve: Magyar Flóra, Marczibányi-jutalmat kap 29 37, 134* Oldal

7 Betűrendes név- és tárgymutató VII Oldal Jelentések : az akadémia munkásságáról a Budapest székesfőváros jutalomdíjából kitűzött pályázatról ' a Chorin Ferenc-alapítvány évi kamatainak odaítéléséről a Gorove-jutalomról a jogi monografia-jutalomdijról a kisebbségek jogi helyzetét tárgyaló munkára kitűzött jutalomtételről a köznevelésügyi jutalomtétel tárgyában a Lukács Krisztina-jutalomtételről a Marczibányi-jutalomról a Nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjutalomról a í-ámuel-kölber-dijról 115 a Teleki-pályázatról a természeti emlékek fenntartása és megóvása tárgyában hirdetett pályázatról a Vojnits-jutalomról Jogi monografia-jutalomdijról jelentés Jutalomtételek Kaán Károly 1. t. megbizatik a természeti emlékek fenntartása és megóvása tárgyában beadandó pályamunka megírásával * Károlyi Árpád t. t. beszéde Thallóczy Lajos sírjánál a kerepesi temetőben december 1-én A Kazinczy Gábor ny. kúriai biró ur és neje Várady Szabó Anna által tett alapítvány ügyrendje Kéky Lajos 1. t. beszéde Bánóczi József 1. t. ravatalánál november 22-én 26') «A kereszt tövében» c. dráma a Teleki pályázaton dicséretet nyer Két öreg költő (Kozma Andor naggyülési költeménye) Kiadványok 75,203, A kisebbségek jogi helyzetét tárgyaló munkára kitűzött jutalomtételről szóló jelentés Kozma Andor : Két öreg költő (Költemény Gyulai és Lévay emlékezetére) #4 Költségvetés az év második felére!..! Könyvcsere külföldi intézetekkel A könyvtár alapításának százados ünnepe március A köznevelésügyi jutalomtételröl szóló jelentés Krompecher Ödön Nagyjutalmat kap 24 29,134* Külföldi intézetek, melyeknek egyes akadémiai kiadványok hivatalból küldetnek «A latin Philippus magyar származékai» (Pais Dezső értekezése Sámuel Kölber-díjat kap) 115, 135* Levedia és Etelköz (gróf Zichy István) A Lukács Krisztina-jutalomtételröl szóló jelentés «Magyar Flóra» (Jávorka Sándor m.) Marczibányi-jutalmat kap 29 27, 134* A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása (Ferenczi Zoltán r. t.) 7 17 A M. Tud. Akadémia LXXXVI. ünnepélyes közülése Gyulai Pál emlékezetére május 9-én

8 VIII Betűrendes név- és tárgymutató Oldal A Marczibányi-jutalomról szóló jelentés A mohácsi csata évfordulójáról megemlékezik Berzeviczy Albert ig. és t. t. elnök az junius 15-én tartott összes ülésen Nagygyűlés A Nagyjutalomról szóló jelentés Négyesy László beszéde Berzsenyi Dániel sírjánál Niklán szeptember 12-én Nekrologok Bánóczi József 1. t.-ról november 22. (Kéky Lajos 1. t.) 260 Velencei Hauszmann Alajos t. t.-ról aug. 3-án (Ilosvay Lajos ig. és r. t. másodelnök) T hallóczy Lajos sírjánál december 1-én (Károlyi Árpád t. t.) Némethy Géza osztályelnök üdvözlő beszédei az 1. osztályban tartott székfoglalók alkalmából Horváth Cyrill r. taghoz április Jakubovich Emil 1. taghoz november Gróf Zichy István 1. taghoz január Zsigmond Ferenc 1. taghoz november A nemzeti Közszellem pedagógiája (Barankay Lajos) megkapja a köznevelésügyi jutalmat , * Niklán, Berzsenyi Dániel sírjánál Négyesy László r. t. beszéde Opening address delivered at the meeting of the Hungarian Äcademy of Sciences held in Budapest on October 4., by Albert de Berzeviczy Ph. D. C., President Pais Dezső Sámuel Kölber-díjat кар 115, 135* Papp Ferenc 1. t. beszéde Berzsenyi Dániel születésének százötvenedik fordulóján a celldömölki irodalmi ünnepen május 9 én Pauler Ákos r. t. : Anaxagoras Istenbizonyítéka A penci Petőfi-emléktábla leleplezési ünnepén szeptember 8-án Ferenci Zoltán r. t. beszéde Pénztári számadás 1925-ről A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Gróf Széchenyi Istvánalapítványának ügyrendje A Petőfi-emléktábla leleplezése alkalmával Ferenczi Zoltán r. t. beszéde Borjádon (1926. május 30) A Petőfi-emléktábla leleplezési ünnepén Ferenczi Zoltán r. t. beszéde Pencen (1926. szeptember 8.) Prielle Kornélia sírjánál Szász Károly 1. t. beszéde (1926. junius 6.) A Smith Ádám müve megjelenésének százötvenedik évfordulója alkalmával november 29-én tartott ünnepi ülés Smith Ádám tudományi előzményei és korszakos úttörő egyénisége (Bernát István 1. t.) Smith Adám mint közgazda és a klasszikus nemzetgazdaságtan! rendszer kialakulása (Fellner Frigyes 1. t.) Smith Ádám és a közgadaságtan mai állása (Heller Farkas 1. t.) Somogyi József Lukács Krisztina-jutalmat kap Szász Károly 1. t. beszéde Prielle Kornélia sírjánál junius Gróf Széchenyi István-alapítvány ügyrendje (Pesti M. Kereskedelmi Bank-alapítványa) 184 1Ь6

9 Betűrendes név- és tárgymutató IX Az iskolai Széchenyi-ünnepélyeken befolyt adományok jegyzéke 1926-ban 76, 203 Szily Kálmán arcképének kifüggesztése 139* Tartalommutató : francia «német 265 Thallóczy Lajos sírjánál Károlyi Árpád t. t. beszéde december 1-én A Teleki-pályázatról szóló jelentés (Ferenczi Zoltán r. t.) A természeti emlékek fenntartása és megóvása tárgyában hirdetett pályázat ,136* Gróf Tisza István debreceni szobra leleplezésénél Berzeviczy Albert ig. és t. t. elnök beszéde október Uj kiadványok lásd kiadványok. Új tagok Ügyrendek : Halmos Izor-alapítvány A Kazinczy Gábor nyug. kúriai bíró és neje Várady Szabó Anna által tett alapítvány A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Gróf Széchenyi István alapítványa 1^4 186 Wellisch Alfréd-alapítvány Ülések 1925-be u Ünnepi beszédek , Ünnepi közülés Ünnepi ülés Smith Ádám müve megjelenésének százötvenedik évfordulója alkalmával november 29-én Végrendeleti jogunk kiilakulása (Holub József 1. t. székfoglalója március 16.) Vinkler János megkapja a jogi monogralia-jutalomdíjat Voinovich Géza: Gyulai Pál emlékezete A Vojnits-jutalomról szóló jelentés (Császár Elemér r. t.) A Wellisch Alfréd-alapítvány ügyrendje Báró Wlassics Gyula üdvözlése negyven éves akadémiai tagsága alkalmából 139* A Wodianer-féle jutalommal kitüntetett elemi iskolai tanítókról szóló kimutatás ig Gróf Zichy István : Levedia és Etelköz (székfoglaló január 4-én) Oldal II

10

11 AKADÉMIAI ERTESITO Szerkeszti: BALOGH JENŐ. XXXVII. KÖTET jaii, április FÜZET. I. Az Akadémia belső tagjai. Elnökség. Berzeviczy Albert, ig. és t. t., elnök. Ilosvay Lajos, ig. és r. t., másodelnök. Balogh Jenő, r. t., főtitkár. Az Igazgató-Tanács választottjai : Gr. Dessewffy Aurél József főherceg, t. t. Gr. Apponyi Albert, t. t. Csernoch János Hg. Batthyány-Strattmann László, t. t. Gr. Károlyi Gyula Szmrecsányi Lajos Gr. Széchenyi Emil Gr. Teleki Pál, t. t. Popovics Sándor 11. Gr. Zichy János Igazgató-Tanács. Az Akadémia választottjai: Br. Wlassics Gyula, t. t. Br. Forster Gyula, t. t. Pauer Imre, t. t. Gr. Andrássy Gyula, r. t. Concha Győző r. t. Rákosi Jenő, t. t. Fröhlich Izidor, r. t. Herczeg Ferenc, t. t. Szinnyei József, r. t. Gr. Klebelsberg Kunó, t. t. 11. Csánki Dezső r. t. Hákosi Jenő, ig. t. Herczeg Ferenc, ig. Kozma Andor Tiszteleti tagok. I. osztály. Huba' t. Vargh 6. Ravas Jenő Gyula László Gr. Apponyi Albert, ig. t. Darányi Ignác Br. Forster Gyula, ig. t. Berzeviczy Albert, ig. t., elnök AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ II. osztály. Pauer Imre, ig. t. В. Wlassics Gyula, ig. t. Gr. Klebelsberg Kunó, ig. t. 8. Károlyi Árpád 1

12 2 Az Akadémia belső tagjai Lcuard Fülöp József főherceg, ig. t. Hg. Batthyány-Strattmann László, ig. t. III. osztály. Koburg Ferdinánd Hauszmann Alajos 6. Gr. Teleki Pál, ig. t. A rendes és levelező tagok alosztályok szerint csoportosítva. I. Nyelv- és széptudományi osztály. A) Nyelvtudományi alosztály. Rendes tagok: Szinnyei József, ig. t., osztálytitkár Munkácsi Bernát Némethy Géza, osztályelnök Melich János Petz Gedeon Gombocz Zoltán Zolnai Gyula Levelező tagok: Bánóczi József Kunos Ignác Gyomlay Gyula Vári Rezső 20. Rendes tagok : Badics Ferenc Ferenczi Zoltán Négyesy László Csengery János Császár Elemér Voinovich Géza Dézsi Lajos 8. Horváth Cyrill Levelező tagok : BJ Szép tudományi Szabolcska Mihály Pékár Gyula Divald Kornél 18. Pápay József Tolnai Vilmos Bleyer Jakab Láng Nándor Vikár Béla Schmidt József Darkó Jenő Horger Antal Mészöly Gedeon Förster Aurél Németh Gyula Huszti József Kmoskó Mihály Schmidt Henrik Jakubovich Emil Gr. Zichv István alosztály. Ambrus Zoltán Viszota Gyula Szinnyei Ferenc Pintér Jenő Horváth János Vargha Dámján Solymossy Sándor Papp Ferenc Zlinszky Aladár Szász Károly Thienemann Tivadar Petrovics Elek Kéky Lajos Jakab Ödön Zsigmond Ferenc

13 Az Akadémia belső tagjai II. A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya. Л) Bölcseleti és társadalmi alosztály. Eendes tagok : Concha Győző, ig. t. Földes Béla Nagy Ferenc Gr. Andrássy Gyiila, ig. t. Gaal Jenő Balogh Jenő, főtitkár Magyary Géza György Endre Prohászka Ottokár Kováts Gyula 11. Pauler Ákos Levelező tagok : Grosschmid Béni Beiner János Thirring Gusztáv Kunz Jenő Balogh Arthúr Bernát István Finkey Ferenc Polner Ödön Angyal Pál Jankovich Béla Schneller István Illés József Fellner Frigyes Kornis Gyula Kovács Alajos Hegedűs Lóránt Heller Farkas Székely István Ereky István Kolosváry Bálint Czettler Jenő Dékány István Holub József Kováts Ferenc Kenéz Béla Moór Gyula 27. Schütz Antal B) Történettudományi alosztály. Rendes tagok: Csánki Dezső, ig. t., osztályelnök Karácsonyi János Ballagi Aladár azádeczky-kardoss Lajos Fináczy Ernő, osztálytitkár Angyal Dávid Koilányi Ferenc 8. Takáts Sándor Levelező tagok: Marczali Henrik Komáromy András Wertheimer Ede Szendrei János Kuzsinszky Bálint Erdélyi László Sebestyén Gyula Áldásy Antal Mahler Ede Hornyánszky Gyula Barabás Samu Hodinka Antal Domanovszky Sándor Varjú Elemér Jancsó Benedek Szentpétery Imre Hóman Bálint Pilch Jenő Lukinich Imre Eckhart Ferenc Iványi Béla Hekler Antal Gerevich Tibor Madzsar Imre Gombos Ferenc Albin 26. Szekfü Gyula 1*

14 4 Az Akadémia belső tagjai III. Matematikai és természettudományi osztály. A) Matematikai és fizikai alosztály. Rendes tagok : Fröhlich Izidor, ig. t., o.-titk. Ilosvay Lajos, ig. t., másodelnök Rados Gusztáv Kövesligethy Radó Farkas Gyula Kürschák József Tangl Károly Winkler Lajos Szarvasy Imre Rejtő Sándor 11. 'Sigmond Elek Levelező tagok: Balló Mátyás Zipernowszky Károly Bugarszky István Hoor-Tempis Mór Schlesinger Lajos Bodola Lajos Buchböck Gusztáv Klupathy Jenő Wittmann Ferenc Fejér Lipót Br. Harkányi Béla Fényi Gyula Riesz Frigyes Steiner Lajos Oltay Károly Rybár István Kőnek Frigyes Pogány Béla Szily Kálmán Mikola Sándor Zelovich Kornél Pékár Dezső Zemplén "Géza Gróh Gyula 25. Ortvay Rudolf B) Természetrajzi alosztály Rendes tagok : Horváth Géza, oszt.-elnök Koch Antal Lenhossék Mihály Mágocsy-Dietz Sándor Méhely Lajos Schafarzik Ferenc Istvánffy Gyula Hutyra Ferenc Zimányi KáTOly Preisz Hugó 11. Mauritz Béla Levelező tagok: Br. Kétly Károly Hollós László Tuzson János Entz Géza Richter Aladár Buday Kálmán Schaffer Károly Krompecher Ödön Böckh Hugó Pálfy Móric Degen Árpád Filarszky Nándor Br. Nopcsa Ferenc Kenyeres Balázs Marek József Magyary-Kossa Gyula. Zahlbruckner Sándor Vitális István Cholnoky Jenő Papp Károly Vámossy Zoltán Zimmermann Ágoston Kerpely Kálmán Vendl Aladár Verebély Tibor Bókay János Gelei József Jakabházy Zsigmond. Kaán Károly 30. Csíki Ernő

15 A könyvtár alapításának százados ünnepe 5 II. A könyvtár alapításának százados ünnepe évi március hó 15-én. Berzeviezy Albert ig. és t. t. elnök megnyitó beszéde. Akadémiánk alapításának a mult év novemberében a művelt világ legnagyobb részének érdeklődő részvételével megünnepelt centenáriumához mintegy epilog járul az a szerényebb keretű, de szintén emlékezetes ünneplés, melyre ma akadémiai tagtársainkat s Akadémiánk barátait meghívni bátrak voltunk. Mint most az egyik nagy emlékhez csatlakozik a másik, úgy csatlakozott száz évvel ezelőtt az Akadémia megalapításának tényéhez a Tudós Társaság egyik legfontosabb életszervének, könyvtárának megalapítására vonatkozó nemes és nagylelkű elhatározás. S mint ahogy az alapítás első ténye a Széchenyi névre vet soha el nem homályosuló dicsfényt, úgy könyvtárunk létrejöttének emléke egy másik nagy történeti névnek, a Telekinemzetségnek dicsőségét hirdeti. A Teleki-nemzetség történeti szerepe szűkebb hazája, Erdély földjén alakult ki, de már a XVIII. század folyamában mindinkább kiterjedt mindkét testvérhazára. II. gróf Teleki József koronaőr volt az, aki nemzetségének a katonai és politikai pályán szerzett nagy érdemeihez a tudományok pártolásának díszét is hozzáfűzte. Mint Bod Péter tanítványa, külföldi egyetemeken is végzett tanulmányokat, sokat utazottj megszerezte Cornides Dánielnek a magyar történetre vonatkozó gazdag könyvtárát s maga is forint értékű könyvtárt gyűjtött. Fia, III. gróf Teleki László, atyja nyomdokait követte. О Cornides Dániel tanítványa volt, szintén külföldön tanult és külföldön utazott s szorgalmasan gyarapította az atyjától örökölt könyvtárt. Ennek fia, IV. gróf Teleki József, ki 1790-ben Pesten született s 1855-ben hunyt el, lett könyvtárunk alapítója s Akadémiánk első elnöke, miután már a szervezési munkálatokban is tevékeny részt vett. Országos tekintély volt minden téren ; koronaőr és erdélyi kormányzó ; tudományos, nevezetesen történetírói és kutatói munkásságának melyért kétszeresen részesült a Marczibányi-jutalómban hatalmas emléke a «Hunyadiak kora» című nagy műve, ma is becses forrása a nagy kor tanulmányozóinak. Akadémiánk körül melynek elnöki tisztét huszonöt éven át viselte sokszorosan érdemesült : megalapította a róla nevezett drámai jutalmat, nagy történeti műve 1000 pél-

16 6 A könyvtár alapításának százados ünnepe 6 dányának egész jövedelmét, forintot Akadémiánknak ajándékozta ; de legnagyobb tette könyvtárunk megalapítása volt évi március 17-én. tehát holnapután letelendő száz év előtt IV. gróf Teleki József maga és testvérei, Ádám és Sámuel grófok, úgyszintén mostohaanyjuk, II. gróf Teleki Lászlóné, szül. b. Mészáros Johanna s ettől született féltestvérök, IV. gróf Teleki László nevében József nádorhoz és az ország Rendeihez benyújtott nyilatkozatban kijelentette, hogy közös atyjok, III. gróf Teleki László által szerzett s reájuk örökül szállt, közel kötetet tevő könyvtárukat a felállítandó Tudós Társaság tulajdonába bocsátják, csak azt kötve ki, hogy az más könyvekkel össze nem elegyítve, mindig «Teleki-könyvtára nevet viseljen, e végből a könyvek, mint ehhez tartozók, nyomatott bélyeggel megjegyeztessenek ; igérik, hogy míg élnek, a könyvtárt ezentúl is gyarapítani fogják s a mindig a Társaság rendes tagjai közül meghatározott módon kinevezendő könyvtárnok évi 300 forintnyi fizetésére egyúttal forintnyi alapítványt is tesznek. E rendelkezését gróf Teleki József azután még végrebdeletileg kiegészítette kézikönyvtárának, valamint az éremtár gyarapítására szánt forintnak adományozásával. Mint e felsorolásból látjuk, könyvtárunk alapítása válhatatlanul és sokszorosan függ össze a Teleki-nemzetség fényes nevével és azok között, kiknek testvéri beleegyezése tette lehetővé az adományozást, ott szerepel újabbkori történetünk ama nagy, tragikus alakjának neve is, kit a becsületnek és kötelességnek az ő nemes, hazafias lelkére nézve kiegyenlíthetetlen összeütközése vitt sírba 1861 tavaszán. A mai ünnep Akadémiánkra nézve fogadalom napja, amikor újra megfogadja azt, amit 100 év előtt megígért, hogy a reábízott szellemi kincset, könyvtárunkat híven fogja őrizni, gondozni és gyarapítani. De nemcsak ahhoz akarunk hívek maradni, amivel nagy jótevőnk gazdagított bennünket : hívek akarunk maradni az ő emlékéhez is, hívek a kegyelet és hála érzelmei által és reméljük, hogy amíg magyar 1езг, gróf Teleki Józsefnek nemcsak tisztelői és dicsérői, hanem példájának követői sem fognak soha hiányozni. Ezzel melegen üdvözölve t. Tagtársainkat, melegen üdvözölve a gróf Teleki-nemzelség megjelent nagyrabecsült tagjait és vendégeinket, az ünnepi ülést megnyitom.

17 A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 7í A M. T. Akadémia könyvtárának megalapítása írta és felolvasta Ferenczi Zoltán r. t., fókönyvtárnok. T. Ünnepi ülés! A M. T. Akadémiát Széchenyi István gr. örökemlékezetű ajánlatával 1825 nov. 3-ikán, a kerületi ülésén megalapítván, ezt az ajánlatot Széchenyi gr. a négy első alapítóval együtt nov. 8-án benyújtotta a nádorhoz és az országgyűlés mindkét házához is. Ez 1826 febr. 15-én került országos ülés elé, mely elfogadta és erre a főrendek febr. 17-én válaszoltak. Erről a napról a rendek «elegyes küldöttséget» küldtek ki a tervezet kidolgozására. Ez Végh Ignác koronaőrt választván elnökévé, márc. 15-én jelentését beadta, melyet a főrendek és rendek «elegyes ülése», mint akkor nevezték, egyhangúlag elfogadott és kinyomatását elrendelte. Már a következő napon, bizonyára épen ezt a jelentést várva be, beadta Teleki József gr. ( ) a maga, testvérei, mostoha anyja és mostoha testvére, tehát fivérei, Teleki Ádám ( ), Teleki Sámuel ( ) grófok, özvegy Teleki Lászlóné grófné, br. Mészáros Johanna és kiskorú testvérök, László 1 ( ) nevében a kerületi ülésre nagylelkű ajánlatát arra nézve, hogy mintegy kötetre menő könyvtárukat, melyet nagyapjok, e néven II. József ( ) koronaőr, apjok, e néven III. László septemvir alapított és gyűjtött, ők magok pedig jelentékenyen gyarapítottak, a M. T. Társaságnak adományozzák 5000 frt tőkével együtt, melyből a könyvtárnok évi 300 frt fizetést kapjon. A kerületi ülés elnöke, Izsák Sámuel, szatmármegyei követ és alispán, már másnap, márc. 17-én ennek a nemes adománynak latin nyelven kelt alapító levelét benyújtotta a rendek ülésére. Az ülés lelkesedéssel elfogadta és kinyomatta. Ez magyar fordításban így szól : [LXXXlll-ik szám LXXVII-dik ülésben.*] «Nyilatkoztatása Gróf Teleki Józsefnek, a fel állíttandó Magyar Nemzeti Tudományos Intézet számára ajánlott Könyv-Tára eránt». (U. ez latinul is.) 1 V. ö. Nagy Iván : Magyarorsz. csaláclai. XI B. Mészáros Johannáról 1. Gyászbeszéd Toldy. Összegy. Munkái. V Acta Gomitiorum I

18 8 A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 8í 1826 Martius 17-ik napján. «Fennséges császári-királyi örökös herczeghez, austriai főherceghez, és az ország nádorához, a méltóságos főrendekhez és az országnak országgyülésileg összegyűlt tekintetes karaihoz és rendeihez intézett legalázatossabb nyilatkozata gróf Teleki Józsefnek, egyszersmind az érdekelt feleknek nevében. Fennséges császári, királyi örökös herceg, Austriai főherceg és Magyarország nádora! Méltóságos Főrendek, Tekintetes Karok és Rendek! Hogy a nemzeti nyelv előmozdítására és ez által a tudományok művelésére felállítandó és az evégre kiküldött külön országos bizottság által kidolgozott munkálat szerint szervezendő Tudós Társaság a maga feladatának a rábizottakban ohajtott eredménnyel meg birjon felelni, nagy menynyiségű irodalmi segélyekkel, első sorban pedig nagyobb könyvgyűjteményekkel látandó el. Nem tagadhatom ugyan, hogy a Nemzeti Muzeum, császári-királyi Fennséged védnöksége alatt, a haza polgárainak bőkezűségéből alapítva meg és rövid időn csodamódon megnövekedve, valamint egyszersmind a pesti kir. tud. egyetem könyvtára ebben a tekintetben szép eszközökben bővelkednek ; amaz azonban saját rendeltetésénél fogva kiváltképen Magyarországra korlátozva, emez a szükséges pénzalap hiánya miatt szűkebb korlátok közé szorítva, az emberi ismeretek óriási mezején mindmáig sok kivánni valót hagynak fenn. Ennélfogva alólírott és érdekelt feleim főkép ettől a szemponttól, de egyszersmind a.közjó előmozdításának vágyától indíttatva és a Haza iránti legédesebb szeretettől lelkesítve, a mi jelentős könyvtárunkat, melyet kegyes emlékezetű atyánk és illetőleg mint férj, hajdani Teleki László gróf nagy fáradsággal és tetemes költséggel összeszerzett, mi pedig növeltük és teljesebbé tettük, úgyhogy körülbei öl kötetet tesz, császári-királyi Fennséged jóváhagyásával a Nemzeti Muzeummal egyesítendőnek, a nevezett társaságnak és a haza összes polgárainak használatára szenteltnek és felajánlandónak határoztuk a következő feltételekkel : 1. Hogy ez majd a Nemzeti Muzeum és felállítandó Tudós Társaság tagjai által, kik e végre kiküldetnek, külön katalógus mellett, mely a mi költségünkön idővel kinyomatandó, saját módja szerint átadassék. 2. Az átadás után a Nemzeti Muzeum és felállítandó Tudós Társaság igazgatósága által kijelölendő alkalmas

19 A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 19í helyiségben külön állíttassák fel s közhasználatra megnyittassák. 3. A könyvek, kéziratok és térképek, melyek e gyűjteményhez tartoznak, akár a Nemzeti Muzeum, akár a Tudós Társaság más könyveivel, kézirataival és térképeivel összeelegyíthetek, sem egyenként, sem tömegesen eladhatók, elcserélhetek vagy más használatra fordíthatók soha se lehessenek, hanem külön bélyeggel láttassanak el és nagy kegyelettel őriztessenek meg. 4. A Tudós Társaság rendes tagjaiból egy, akit mi vagy örököseink kijelölünk és császári-királyi Fennséged, mint a Nemzeti Múzeum és a Tudós Társaság védnöke megerősít és annak az 5000 forint tökének kamataiból, melyet bankópénzben a Tudós Társaság pénztárába befizetünk, évi 300 forint fizetést kap bankóban, őri minőségben, a Nemzeti Múzeum igazgatójának felügyelete alatt, viselje ennek a könyvtárnak külön gondját. 5. Ez a könyvtár a mi családunk nevét, t. i. alapítójának, mint férjnek és illetőleg a mi nemzőnknek, néhai Teleki Lászlónak nevét viselje. 6. Az ehhez a könyvtárhoz tartozó könyveknek, kéziratoknak és térképeknek szabad használata, nemcsak magában a fölállítás helyiségében, hanem otthon is, mindazáltal a visszaadásra nézve kiadandó térítvény ellenében, nekünk és utódainknak érvényben maradjon. 7. Minden évben ennek a könyvtárnak pontos átvizsgálása szabassék meg a Tudós Társaság igazgatósága, a Nemzeti Múzeum, valamint általunk vagy utódaink által e célra külön kijelölt egyének által. 8. Abban a nem remélt esetben, ha idővel a Tudós Társaság vagy Nemzeti Múzeum intézménye megszűnnék vagy Magyarország határain kívül kellene vinni, e könyvtárra nézve a szabad rendelkezés joga nekünk és örököseinknek épségben maradjon. Egyébként: 9. Magunknak és örököseinknek fenntartjuk a jogot, egyéb, minden ebből vonható kötelezettség nélkül, hogy ezt a könyvtárt a körülmények szerint gyarapítsuk és bővítsük, mely esetben a Tudós Társaság által ennek velünk közlött szükségleteit szemelőtt tartani különös gondunk lesz. Melyek után jóság, magas kegy és jóakarat iránt hálásan, egész alázattal marad császári-királyi Fennségednek, a Méltóságos Főrendeknek s a Tekintetes Karoknak

20 A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 10í és Rendeknek legalázatosabb szolgája Teleki József gróf (m. p.) r egyszersmind mostoha anyjának, néhai Teleki László gróf' özvegyének, valamint ugyané férjtől való fiú, természetes és törvényes gyámjának és gondnokának, úgyszintén fivéreinek, Ádámnak és Sámuelnek nevében.» Ezt a nemes adományt a 77-ik ülésen, 1826 március 17-én, a kerületi elnök bejelentése után, az országgyűlés jegyzőkönyve a következőkép örökítette meg: 1 «Előadta (a kerületi elnök) Gróf Teleki Józsefnek mind maga, mind pedig Asszony Anyjának, néhai Gróf Teleki László özvegyének és Testvéreinek írásban lévő nyilatkoztatását, mely szerint az édes Attyokról reájok szállott nevezetes Könyv-Tárt az újonnan felállítandó Magyar Tudományos Intézetnek ajánlják: s ezt, minthogy az ugyanazon czélra tett több jeles ajánlások között méltó helyet foglalni fog, és az Ország Gyiilés írásai közé a LXXXIII-ik Szám alatt felvétetett; az Előlülő közönségessé tétel végett Bory Miklós ítélő Mester által felolvastatván, ezen emlékezetes példáját a nagy érdemű Ajánlók jeles Hazafiuságoknak, a Statusok közönséges örömmel elfogadván, háladatos érzéseket és megelégedéseket eránta «éljen» kiáltásokkal kijelentették. A Fő Rendek Táblájánál leendő hasonló közönségessé tétel végett az ítélő Mester kiküldetvén.» Bory Miklós még erre az ülésre visszahozta a Főrendek izenetét. «Visszatérvén Bory Miklós ítélő Mester is a Fő Rendek Táblájától mond a jegyzőkönyv és jelentvén,, hogy a felállítandó Magyar Tudományos Intézethez tett ajánlásokat Gróf Telekieknek a Fő Rendek is örömmel elfogadták és megegyeztek annak a többi ajánlásokhoz való csatoltatásában, azután az Elölülő az Ülést eloszlatta». Ezen az országgyűlésen még párszor volt, szó e nagylelkű adományról a M. T. Társasággal kapcsolatos tárgyalásokban. Ugyanis a XCI-ik ülésben az ország rendei feliratban fejtették ki az «előkelő ország súlyai és kívánságai eránt» való véleményüket. Ezek közt a 8-ik pont bőven kiterjeszkedvén a nemzeti nyelv míívelésére és használatára,, a M. T. Társaságra vonatkozó adományokat is felsorolván, ennek a társaságnak felállítását is sürgetik. Az adományok közt részletesen szólnak a Teleki grófok nemes ajándékáról és jelzik egyszersmind, hogy az eddigi adományok alapján bizottságot küldtek ki a részletes terv kidolgozására, hogy a Tudós Társaság felállítását a Nemzeti Miízeummal kap- 1 II. U. o

A SZÁMÜZETÉS ÉVEI SZEGEDEN

A SZÁMÜZETÉS ÉVEI SZEGEDEN A SZÁMÜZETÉS ÉVEI SZEGEDEN 1920 1940 1921. október 19-én Szeged városának százados álma nyert megvalósulást: a Tisza-parti magyar metropolisban megnyitotta kapuit az egyetem. Egyetem! Párizs, Bologna,

Részletesebben

Zalaegerszegi füzetek 8.

Zalaegerszegi füzetek 8. Zalaegerszegi füzetek 8. Wlassics Gyula és kora 1852-1937 Zalaegerszeg, 2002 Zalaegerszegi Füzetek 8. Sorozatszerkesztő: Kapiller Imre Szerkesztő: Kapiller Imre Technikai szerkesztő: Pintyőke Gábor A

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JELENTÉSE. EMKE XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE 1908. EVI SÁNDOR JÓZSEF KOLOZSVÁRT. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 105733 AZ EMKE 1908. EVI JELENTÉSE. AZ 1908. ÉVI JÚNIUS 8-ÁN MAROSÚJVÁRT TARTANDÓ XXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE IRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁNDOR JÓZSEF T. ALELNÖK-FŐTITKÁR. KOLOZSVÁRT. f 5 H U S Z O N N E G Y

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRÁNAK KIADVÁNYAI PUBLICATIONES BIBLIOTHECAE ACADEMIAE SCIENTIARUM IIUNGARICAE 31. MÉREINÉ JUHÁSZ MARGIT MIKSZÁTH KÁLMÁN SZELLEMI ÉS TÁRGYI HAGYATÉKA A MAGYAR TUDOMÁNYOS

Részletesebben

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 PPEK 719 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története és alapszabályai A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 mű a Pázmány Péter

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására

4 Bevezető. Debrecen, 1995.102.1. 2 A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapok jogi természetének megvizsgálására Előszó 3 A második világháború előtti magyar társadalom szerkezetéről, működéséről egyre több kiadvány nyújt hiteles tájékoztatást. A polgári intézmények sorában kiemelt helyet foglal el az alapítvány,

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE A Ciszterci Rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának 1936/37. évi Értesítőjében, az iskola fennállásának 25-ik évében, a 4 76. oldalon

Részletesebben

Jóltevök emlékünnepe.

Jóltevök emlékünnepe. 173 20. feiezet. Jóltevök emlékünnepe. Az egyházi és iskolai célokra a 18. szá>:ad elején, sőt már azelőll is megindult hagyományok, adományok, gyüjtések és kollektázások szakadatlan sora arra indítolia

Részletesebben

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Varga Mihály Tudós tanár Kecskeméten Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Hajnóczy Iván igazi történelmi családnak a sarja. Jól mutatja ezt az 1928-ban megjelent családtörténeti munkája, amely a Hajnóczyak

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA IX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Sokáig gondolkodtam, vajon megírjam-e az alábbi történetet, amely idén játszódott le városunkban. Nem voltam benne biztos, vajon érdekli-e az embereket egy közbeszerzés sorsa, hiszen

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

1891 92 évi jelentése.

1891 92 évi jelentése. 105738 NYOLCZ ADIK JELENTÉS.. nnhiniiinnijii; in:. :i T r ".-i.n,, :n.;;'i iiuniikiii, - ' ' n- i na:iininiiiim»iimimiiiiminni!inntji;iii:i ji!:ii:ii;;i:iuimiir-in:i:íi;'iriminir:i"i!-;i : IMIIIHIIÜÍI

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT

A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT A TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK SZEREPE A MAGYAR ORVOSI SZAKIRODALOM FEJLŐDÉSÉBEN 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT KAPRONCZAY KATALIN A Magyar Tudományos Akadémia 1825. évi megalapítása után sorra alakultak a különféle egyletek,

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK.

MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. AMILLENIUMLEFOL ÉS A MILLENÁRIS EMLÉKALKOTÁSOK. IRTA KŐVÁRY LÁSZLÓ. BUDAPEST ATHENAEUM R.-TÁRSULAT 1897. ELŐSZÓ. Ha élnének nagy essai-íróink, nagy epikusaink! e szavakkal kívánta jelezni egyik klassicus

Részletesebben

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Zsögöd Benõ Öröklött s szerzett vagyon Budapest, 2008. KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Politzer Zsigmond kiadásában 1897-ben

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Nagy Péter egy EME-alapító portréja

Nagy Péter egy EME-alapító portréja Gaál György Nagy Péter egy -alapító portréja A régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok kiválasztása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből érkezőknek e

Részletesebben

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga Magyar Tudomány kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga A Williams-szindróma Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz Doktori képzés Tudomány és internet kapcsolata

Részletesebben

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig.*

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története 1924-től napjainkig.* Az rdélyi úzeum-gyesület története 1924-től napjainkig.* Irta: Dr. Kántor Lajos. 1. Az rdélyi úzeum. Tizenkét évi szünetelés után, sok küzdelem eredményeképpen, a jelen számmal ismét elindul az rdélyi

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT**

A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** Dr. Gödölle István* A MAGYAR IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI EGYESÜLET 100 ÉVE TÖRTÉNETI ÉS ARCHONTOLÓGIAI VÁZLAT** 1. MEGALAKULÁS 1905-BEN Az őszi szélben, október elején indult meg a mozgalom, amely alig

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben