AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST"

Átírás

1 AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927

2 Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest, V., Honvéd-utca 10. Felelős vezető: Tiringer Károly, műszaki igazgató.

3 TARTALOM. I. Előadások és cikkek. Oldal Balogh Jenő : Gyulai Pál, és a M. Tud. Akadémia Bernáth István : Smith Ádám tudományi előzményei és korszakos úttürö egyénisége Fellner Frigyes : Smith Ádám mint közgazda és a klasszikus nemzetsazdaságtani rendszer kialakulása Ferenczi Zoltán : A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 7 17 Gyalókai/ Jenő: A debreceni ütközetről Heller Farkas : Smith Ádám és a közgazdaságtan mai állása Holub József: Végrendeleti jogunk kialakulása Jakvhovich Emil : Adalékok az Anonymus-kérdéshez Kozma Andor : Két öreg költő (Költemény) Fauler A kos : Anaxagoras istenbizonyitéka Voinovich Géza: Gyulai Pál emlékezete Gróf Zichy István : Levedia és Etelköz II. Jelentések a pályázatokról. A Budapest Székesfőváros jutalomdíjából kitűzött pályázat (Lukinich Imre) A Chorin Ferenc-alapítvány évi kamatainak odaíiélése (Kovács Alajos) A Gorove-jutalom (Eckhart Ferenc, Kováts Ferenc) 12U 121 A jogi monograüa-jutalomdíj (Holub József) A kisebbségek jogi helyzetét tárgyaló munkára kitűzött jutalomtétel (Magyary Géza) A köznevelésügyi jutalomtétel (Komis Gyula) A Lukács Krisztina-jutalomtétel (Pauler Ákos) A Marczibányi-jutalorn (Mágócsy-Dietz Sándor) A Nagyjutalom (Buday Kálmán) A Sámuel Kölber-díj (Melich János) 115 A Teleki-pályázat (Ferenczi Zoltán) A természeti emlékek fenntartása és megóvása tárgyában hirdetett pályázat (Mágócsy-Dietz Sándor) A Vojnits-jutalom (Császár Elemér) A Wodianer-féle jutalom III. Akadémiai ügyek. Jelentés a M. Tud. Akadémia évi munkásságáról Ülések 1925-ben Az LXXXVI. ünnepélyei közülés Nagygyűlés Jelentés a választásokról Jutalomtételek Költségvetés I*

4 IV Tartalom IV. Alkalmi és üdvözlő beszédek, nekrologok. Berzeviczy Albert ig. és t. t. elnök megnyitó beszéde a könyvtár alapításának százados ünnepe alkalmából márc. 15-én 5 6 megnyitó beszéde a M. Tud. Akadémiának január 25-i ünnepi ülésén Deák Ferenc halálának félszázados évfordulója alkalmából megnyitó beszéde a M. Tud. Akadémiának Gyulai Pál emlékezetére május 9-én tartott LXXXVI. ünnepélyes közülésén megemlékezése a mohácsi csata évfordulójáról az junius 14-én tartott összes ülésen megnyitó beszéde október 4-én (megemlékezés az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának százötvenedik évfordulóján) megnyitó beszéde Smith Ádám müve megjelenésének százötvenedik évfordulója alkalmával november 29-én tartott ünnepi ülésen beszéde Gróf Tisza István debreceni szobra leleplezésénél 192«. október 17-én Ferenczi Zoltán r. t. beszéde a borjádi Petőfi-emléktábla leleplezése alkalmával május 30-án beszéde Pencen a Petőfi-emléktábla leleplezése ünnepén szeptember 8-án Ilosvay Lajos ig. és r. t. másodelnök beszéde velencei Hauszmann Alajos t. t. ravatalánál augusztus 3-án Károlyi Árpád t. t. beszéde Thallóczy Lajos sírjánál a Kerepesi-temetöben december 1-én Kéky Lajos 1. t. beszéde Bánóczi József 1. t ravatalánál november 22-én 260 Négyesy László beszéde Berzsenyi Dániel sírjánál Niklán szeptember 12-én Némethy Géza osztályelnük üdvözlő beszédei az I. osztályban tartott székfoglalók alkalmával ; 1. Horváth Cyrill r. taghoz április 12-én Jakubovich Emil 1. taghoz november 9-én Gróf Zichy István 1. taghoz január 4-én Zsigmond Ferenc 1. taghoz november 9-én Papp Ferenc 1.1. beszéde Berzsenyi Dániel születésének százötvenedik fordulóján a celldömölki irodalmi ünnepen május 9-én Szász Károly 1. t. beszéde Prielle Kornélia sírjánál junius U0 Oldal

5 BETŰRENDES NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ. (A *-gal megjelölt számok a jegyzőkönyvre utalnak.) Oldal Adalékok az Anonymus-kérdéshez (Jakubovich Emil) Adományok és alapítványok ,203,258 Akadémia belső tagjai 1 4 jutalomtételei kiadványai 75, 203, könyvtárának megalapítása 5 17 munkássága pénztári számadása évről ülései 1925-ben Alapítványok 64 66,75,258 ügyrendjei Anaxagoras Istenbizonyítéka (Pauler Ákos) Anonymus-kérdés Balogh Jenő főtitkár. Gyulai Pál és a M. Tud. Akadémia Bánóczi József 1. t. ravatalánál nekrológ 260 Barankay Lajos pályamunkája (A nemzeti közszellem pedagógiája) megkapja a köznevelésügyi pályadíjat , * Beöthy Zsolt arcképe kifüggesztetik 139* Bernát István 1. t. : Smith Adám tudományi előzményei és korszakos úttörő egyénisége Berzeviezy Albert ig. és t. t. elnök megnyitó beszéde a könyvtár alapításának százados ünnepe alkalmából március hó 15-én 5 6 megnyitó beszéde a M. Tud. Akadémiának jan. 25-i ünnepi ülésén Deák Ferenc halálának félszázados évfordulója alkalmából megnyitó beszéde a M. Tud. Akadémiának Gyulai Pál emlékezetére május 9-én tartott LXXXVI. ünnepélyes közülésén megemlékezése a mohácsi csata évfordulójáról az junius 14-én tartott összes ülésén megnyitó beszéde október 4-én (megemlékezés az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 150. évfordulójáról) Berzeviezy Albert ig. és t. t. elnök megnyitó beszéde Smith Adám müve megjelenésének 150-ik évfordulója alkalmával az november 29-én tartott ünnepi ülésen beszéde Gróf Tisza István debreceni szobra leleplezésénél október 17-én Berzsenyi Dániel születésének 150-ik fordulóján a celldömölki irodalmi ünnepen Papp Ferenc l.t. beszéde (1916. máj 9.) sírjánál Niklán Négyesy László beszéde (1926. szept. 12.) Bizottsági jelentések. (1. Jelentések)

6 VI Betűrendes név- és tárgymutató VII A borjádi Petőfiremléktábla leleplezése alkalmával Ferenczi Zoltán beszéde Buda és Pest zenei művelődése (Isoz Kálmán müve) megkapja Budapest székesfőváros jutalomdiját * A Budapest székesfőváros jutalomdíjából kitűzött pályázatról jelentés Buday László munkáinak odaítéltetnek a Chorin Feren c-alapítvány évi kamatai 53 58, * Buza László megbizatik a kisebbségek jogi helyzetét tárgyaló munka megírásával ,135' A Chorin Ferenc-alapítvány évi kamatainak odaítéléséről jelentés Concha Győző üdvözlése 40 éves akadémiai tagsága alkalmával.. 139* Császár Elemér r. t. Jelentés a Vojnits-jutalomról A debreceni ütközetről (Gyalókay Jenő) Fellner Frigyes : Smith Ádám, mint közgazda és a klasszikus nemzetgazdaságiam rendszer kialakulása A fenomenologia történeti és kritikai vizsgálata (Somogyi József) Lukács Krisztina-jutalmat kap Ferenczi Zoltán r. t. A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása Aj jelentés a Teleki-pályázatról beszéde a borjádi Petőfi-emléktábla leleplezése alkalmával (1926. május 30.) beszéde Pencen, a Petőfi-emléktábla leleplezése ünnepén szeptember 8-án A Gorove-jutalomról jelentés ,135* Gyalókay Jenő : A debreceni ütközetről (székfoglaló) október 18-án A Gyulai Pál emlékezetére tartott LXXXVI. ünnepélyes közülés (1926. május 9.) Gyulai Pál és a M. Tud. Akadémia (Balogh Jenő főtitkár) emlékezete (Voinovich Géza) A Halmos Izor-alapítvány ügyrendje Hauszmann Alajos t. t. ravatalánál llosvay Lajos másodelnök beszéde.'..., Heller Farkas: Smith Ádám és á Közgazdaságtan mai állása Herczeg Ferenc Vojnits-jutalmat kap A «Hid» (Herczeg Ferenc színmüvej Vojnits-jutalmat kap Holub József 1. t. : Végrendeleti jogunk kialakulása (székfoglaló március 16-án) llosvay Lajos ig. és r. t. másodelnök beszéde velencei Hauszmann Alajos t. t. ravatalánál augusztus 3-án Introductory Address spoken by Mr. Albert de Berzeviczy, Hon. Member, M. of the Governing Council and President of the Hungarian Academy of.sciences at the Meeting held on november 29 th., to celebrate the Hundred and Fiftieth Anniversary of the Publication of Adam Smith's «Wealth of Nations» Isoz Kálmán müve : Buda és Pest zenei művelődése, megkapja Budapest székesfőváros jutalomdíját ,135* Jakubovich Emil: Adalékok az Anonymus kérdéshez (székfoglaló november 29-én) Jávorka Sándor müve: Magyar Flóra, Marczibányi-jutalmat kap 29 37, 134* Oldal

7 Betűrendes név- és tárgymutató VII Oldal Jelentések : az akadémia munkásságáról a Budapest székesfőváros jutalomdíjából kitűzött pályázatról ' a Chorin Ferenc-alapítvány évi kamatainak odaítéléséről a Gorove-jutalomról a jogi monografia-jutalomdijról a kisebbségek jogi helyzetét tárgyaló munkára kitűzött jutalomtételről a köznevelésügyi jutalomtétel tárgyában a Lukács Krisztina-jutalomtételről a Marczibányi-jutalomról a Nagyjutalomról és a Marczibányi-mellékjutalomról a í-ámuel-kölber-dijról 115 a Teleki-pályázatról a természeti emlékek fenntartása és megóvása tárgyában hirdetett pályázatról a Vojnits-jutalomról Jogi monografia-jutalomdijról jelentés Jutalomtételek Kaán Károly 1. t. megbizatik a természeti emlékek fenntartása és megóvása tárgyában beadandó pályamunka megírásával * Károlyi Árpád t. t. beszéde Thallóczy Lajos sírjánál a kerepesi temetőben december 1-én A Kazinczy Gábor ny. kúriai biró ur és neje Várady Szabó Anna által tett alapítvány ügyrendje Kéky Lajos 1. t. beszéde Bánóczi József 1. t. ravatalánál november 22-én 26') «A kereszt tövében» c. dráma a Teleki pályázaton dicséretet nyer Két öreg költő (Kozma Andor naggyülési költeménye) Kiadványok 75,203, A kisebbségek jogi helyzetét tárgyaló munkára kitűzött jutalomtételről szóló jelentés Kozma Andor : Két öreg költő (Költemény Gyulai és Lévay emlékezetére) #4 Költségvetés az év második felére!..! Könyvcsere külföldi intézetekkel A könyvtár alapításának százados ünnepe március A köznevelésügyi jutalomtételröl szóló jelentés Krompecher Ödön Nagyjutalmat kap 24 29,134* Külföldi intézetek, melyeknek egyes akadémiai kiadványok hivatalból küldetnek «A latin Philippus magyar származékai» (Pais Dezső értekezése Sámuel Kölber-díjat kap) 115, 135* Levedia és Etelköz (gróf Zichy István) A Lukács Krisztina-jutalomtételröl szóló jelentés «Magyar Flóra» (Jávorka Sándor m.) Marczibányi-jutalmat kap 29 27, 134* A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása (Ferenczi Zoltán r. t.) 7 17 A M. Tud. Akadémia LXXXVI. ünnepélyes közülése Gyulai Pál emlékezetére május 9-én

8 VIII Betűrendes név- és tárgymutató Oldal A Marczibányi-jutalomról szóló jelentés A mohácsi csata évfordulójáról megemlékezik Berzeviczy Albert ig. és t. t. elnök az junius 15-én tartott összes ülésen Nagygyűlés A Nagyjutalomról szóló jelentés Négyesy László beszéde Berzsenyi Dániel sírjánál Niklán szeptember 12-én Nekrologok Bánóczi József 1. t.-ról november 22. (Kéky Lajos 1. t.) 260 Velencei Hauszmann Alajos t. t.-ról aug. 3-án (Ilosvay Lajos ig. és r. t. másodelnök) T hallóczy Lajos sírjánál december 1-én (Károlyi Árpád t. t.) Némethy Géza osztályelnök üdvözlő beszédei az 1. osztályban tartott székfoglalók alkalmából Horváth Cyrill r. taghoz április Jakubovich Emil 1. taghoz november Gróf Zichy István 1. taghoz január Zsigmond Ferenc 1. taghoz november A nemzeti Közszellem pedagógiája (Barankay Lajos) megkapja a köznevelésügyi jutalmat , * Niklán, Berzsenyi Dániel sírjánál Négyesy László r. t. beszéde Opening address delivered at the meeting of the Hungarian Äcademy of Sciences held in Budapest on October 4., by Albert de Berzeviczy Ph. D. C., President Pais Dezső Sámuel Kölber-díjat кар 115, 135* Papp Ferenc 1. t. beszéde Berzsenyi Dániel születésének százötvenedik fordulóján a celldömölki irodalmi ünnepen május 9 én Pauler Ákos r. t. : Anaxagoras Istenbizonyítéka A penci Petőfi-emléktábla leleplezési ünnepén szeptember 8-án Ferenci Zoltán r. t. beszéde Pénztári számadás 1925-ről A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Gróf Széchenyi Istvánalapítványának ügyrendje A Petőfi-emléktábla leleplezése alkalmával Ferenczi Zoltán r. t. beszéde Borjádon (1926. május 30) A Petőfi-emléktábla leleplezési ünnepén Ferenczi Zoltán r. t. beszéde Pencen (1926. szeptember 8.) Prielle Kornélia sírjánál Szász Károly 1. t. beszéde (1926. junius 6.) A Smith Ádám müve megjelenésének százötvenedik évfordulója alkalmával november 29-én tartott ünnepi ülés Smith Ádám tudományi előzményei és korszakos úttörő egyénisége (Bernát István 1. t.) Smith Adám mint közgazda és a klasszikus nemzetgazdaságtan! rendszer kialakulása (Fellner Frigyes 1. t.) Smith Ádám és a közgadaságtan mai állása (Heller Farkas 1. t.) Somogyi József Lukács Krisztina-jutalmat kap Szász Károly 1. t. beszéde Prielle Kornélia sírjánál junius Gróf Széchenyi István-alapítvány ügyrendje (Pesti M. Kereskedelmi Bank-alapítványa) 184 1Ь6

9 Betűrendes név- és tárgymutató IX Az iskolai Széchenyi-ünnepélyeken befolyt adományok jegyzéke 1926-ban 76, 203 Szily Kálmán arcképének kifüggesztése 139* Tartalommutató : francia «német 265 Thallóczy Lajos sírjánál Károlyi Árpád t. t. beszéde december 1-én A Teleki-pályázatról szóló jelentés (Ferenczi Zoltán r. t.) A természeti emlékek fenntartása és megóvása tárgyában hirdetett pályázat ,136* Gróf Tisza István debreceni szobra leleplezésénél Berzeviczy Albert ig. és t. t. elnök beszéde október Uj kiadványok lásd kiadványok. Új tagok Ügyrendek : Halmos Izor-alapítvány A Kazinczy Gábor nyug. kúriai bíró és neje Várady Szabó Anna által tett alapítvány A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Gróf Széchenyi István alapítványa 1^4 186 Wellisch Alfréd-alapítvány Ülések 1925-be u Ünnepi beszédek , Ünnepi közülés Ünnepi ülés Smith Ádám müve megjelenésének százötvenedik évfordulója alkalmával november 29-én Végrendeleti jogunk kiilakulása (Holub József 1. t. székfoglalója március 16.) Vinkler János megkapja a jogi monogralia-jutalomdíjat Voinovich Géza: Gyulai Pál emlékezete A Vojnits-jutalomról szóló jelentés (Császár Elemér r. t.) A Wellisch Alfréd-alapítvány ügyrendje Báró Wlassics Gyula üdvözlése negyven éves akadémiai tagsága alkalmából 139* A Wodianer-féle jutalommal kitüntetett elemi iskolai tanítókról szóló kimutatás ig Gróf Zichy István : Levedia és Etelköz (székfoglaló január 4-én) Oldal II

10

11 AKADÉMIAI ERTESITO Szerkeszti: BALOGH JENŐ. XXXVII. KÖTET jaii, április FÜZET. I. Az Akadémia belső tagjai. Elnökség. Berzeviczy Albert, ig. és t. t., elnök. Ilosvay Lajos, ig. és r. t., másodelnök. Balogh Jenő, r. t., főtitkár. Az Igazgató-Tanács választottjai : Gr. Dessewffy Aurél József főherceg, t. t. Gr. Apponyi Albert, t. t. Csernoch János Hg. Batthyány-Strattmann László, t. t. Gr. Károlyi Gyula Szmrecsányi Lajos Gr. Széchenyi Emil Gr. Teleki Pál, t. t. Popovics Sándor 11. Gr. Zichy János Igazgató-Tanács. Az Akadémia választottjai: Br. Wlassics Gyula, t. t. Br. Forster Gyula, t. t. Pauer Imre, t. t. Gr. Andrássy Gyula, r. t. Concha Győző r. t. Rákosi Jenő, t. t. Fröhlich Izidor, r. t. Herczeg Ferenc, t. t. Szinnyei József, r. t. Gr. Klebelsberg Kunó, t. t. 11. Csánki Dezső r. t. Hákosi Jenő, ig. t. Herczeg Ferenc, ig. Kozma Andor Tiszteleti tagok. I. osztály. Huba' t. Vargh 6. Ravas Jenő Gyula László Gr. Apponyi Albert, ig. t. Darányi Ignác Br. Forster Gyula, ig. t. Berzeviczy Albert, ig. t., elnök AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ II. osztály. Pauer Imre, ig. t. В. Wlassics Gyula, ig. t. Gr. Klebelsberg Kunó, ig. t. 8. Károlyi Árpád 1

12 2 Az Akadémia belső tagjai Lcuard Fülöp József főherceg, ig. t. Hg. Batthyány-Strattmann László, ig. t. III. osztály. Koburg Ferdinánd Hauszmann Alajos 6. Gr. Teleki Pál, ig. t. A rendes és levelező tagok alosztályok szerint csoportosítva. I. Nyelv- és széptudományi osztály. A) Nyelvtudományi alosztály. Rendes tagok: Szinnyei József, ig. t., osztálytitkár Munkácsi Bernát Némethy Géza, osztályelnök Melich János Petz Gedeon Gombocz Zoltán Zolnai Gyula Levelező tagok: Bánóczi József Kunos Ignác Gyomlay Gyula Vári Rezső 20. Rendes tagok : Badics Ferenc Ferenczi Zoltán Négyesy László Csengery János Császár Elemér Voinovich Géza Dézsi Lajos 8. Horváth Cyrill Levelező tagok : BJ Szép tudományi Szabolcska Mihály Pékár Gyula Divald Kornél 18. Pápay József Tolnai Vilmos Bleyer Jakab Láng Nándor Vikár Béla Schmidt József Darkó Jenő Horger Antal Mészöly Gedeon Förster Aurél Németh Gyula Huszti József Kmoskó Mihály Schmidt Henrik Jakubovich Emil Gr. Zichv István alosztály. Ambrus Zoltán Viszota Gyula Szinnyei Ferenc Pintér Jenő Horváth János Vargha Dámján Solymossy Sándor Papp Ferenc Zlinszky Aladár Szász Károly Thienemann Tivadar Petrovics Elek Kéky Lajos Jakab Ödön Zsigmond Ferenc

13 Az Akadémia belső tagjai II. A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztálya. Л) Bölcseleti és társadalmi alosztály. Eendes tagok : Concha Győző, ig. t. Földes Béla Nagy Ferenc Gr. Andrássy Gyiila, ig. t. Gaal Jenő Balogh Jenő, főtitkár Magyary Géza György Endre Prohászka Ottokár Kováts Gyula 11. Pauler Ákos Levelező tagok : Grosschmid Béni Beiner János Thirring Gusztáv Kunz Jenő Balogh Arthúr Bernát István Finkey Ferenc Polner Ödön Angyal Pál Jankovich Béla Schneller István Illés József Fellner Frigyes Kornis Gyula Kovács Alajos Hegedűs Lóránt Heller Farkas Székely István Ereky István Kolosváry Bálint Czettler Jenő Dékány István Holub József Kováts Ferenc Kenéz Béla Moór Gyula 27. Schütz Antal B) Történettudományi alosztály. Rendes tagok: Csánki Dezső, ig. t., osztályelnök Karácsonyi János Ballagi Aladár azádeczky-kardoss Lajos Fináczy Ernő, osztálytitkár Angyal Dávid Koilányi Ferenc 8. Takáts Sándor Levelező tagok: Marczali Henrik Komáromy András Wertheimer Ede Szendrei János Kuzsinszky Bálint Erdélyi László Sebestyén Gyula Áldásy Antal Mahler Ede Hornyánszky Gyula Barabás Samu Hodinka Antal Domanovszky Sándor Varjú Elemér Jancsó Benedek Szentpétery Imre Hóman Bálint Pilch Jenő Lukinich Imre Eckhart Ferenc Iványi Béla Hekler Antal Gerevich Tibor Madzsar Imre Gombos Ferenc Albin 26. Szekfü Gyula 1*

14 4 Az Akadémia belső tagjai III. Matematikai és természettudományi osztály. A) Matematikai és fizikai alosztály. Rendes tagok : Fröhlich Izidor, ig. t., o.-titk. Ilosvay Lajos, ig. t., másodelnök Rados Gusztáv Kövesligethy Radó Farkas Gyula Kürschák József Tangl Károly Winkler Lajos Szarvasy Imre Rejtő Sándor 11. 'Sigmond Elek Levelező tagok: Balló Mátyás Zipernowszky Károly Bugarszky István Hoor-Tempis Mór Schlesinger Lajos Bodola Lajos Buchböck Gusztáv Klupathy Jenő Wittmann Ferenc Fejér Lipót Br. Harkányi Béla Fényi Gyula Riesz Frigyes Steiner Lajos Oltay Károly Rybár István Kőnek Frigyes Pogány Béla Szily Kálmán Mikola Sándor Zelovich Kornél Pékár Dezső Zemplén "Géza Gróh Gyula 25. Ortvay Rudolf B) Természetrajzi alosztály Rendes tagok : Horváth Géza, oszt.-elnök Koch Antal Lenhossék Mihály Mágocsy-Dietz Sándor Méhely Lajos Schafarzik Ferenc Istvánffy Gyula Hutyra Ferenc Zimányi KáTOly Preisz Hugó 11. Mauritz Béla Levelező tagok: Br. Kétly Károly Hollós László Tuzson János Entz Géza Richter Aladár Buday Kálmán Schaffer Károly Krompecher Ödön Böckh Hugó Pálfy Móric Degen Árpád Filarszky Nándor Br. Nopcsa Ferenc Kenyeres Balázs Marek József Magyary-Kossa Gyula. Zahlbruckner Sándor Vitális István Cholnoky Jenő Papp Károly Vámossy Zoltán Zimmermann Ágoston Kerpely Kálmán Vendl Aladár Verebély Tibor Bókay János Gelei József Jakabházy Zsigmond. Kaán Károly 30. Csíki Ernő

15 A könyvtár alapításának százados ünnepe 5 II. A könyvtár alapításának százados ünnepe évi március hó 15-én. Berzeviezy Albert ig. és t. t. elnök megnyitó beszéde. Akadémiánk alapításának a mult év novemberében a művelt világ legnagyobb részének érdeklődő részvételével megünnepelt centenáriumához mintegy epilog járul az a szerényebb keretű, de szintén emlékezetes ünneplés, melyre ma akadémiai tagtársainkat s Akadémiánk barátait meghívni bátrak voltunk. Mint most az egyik nagy emlékhez csatlakozik a másik, úgy csatlakozott száz évvel ezelőtt az Akadémia megalapításának tényéhez a Tudós Társaság egyik legfontosabb életszervének, könyvtárának megalapítására vonatkozó nemes és nagylelkű elhatározás. S mint ahogy az alapítás első ténye a Széchenyi névre vet soha el nem homályosuló dicsfényt, úgy könyvtárunk létrejöttének emléke egy másik nagy történeti névnek, a Telekinemzetségnek dicsőségét hirdeti. A Teleki-nemzetség történeti szerepe szűkebb hazája, Erdély földjén alakult ki, de már a XVIII. század folyamában mindinkább kiterjedt mindkét testvérhazára. II. gróf Teleki József koronaőr volt az, aki nemzetségének a katonai és politikai pályán szerzett nagy érdemeihez a tudományok pártolásának díszét is hozzáfűzte. Mint Bod Péter tanítványa, külföldi egyetemeken is végzett tanulmányokat, sokat utazottj megszerezte Cornides Dánielnek a magyar történetre vonatkozó gazdag könyvtárát s maga is forint értékű könyvtárt gyűjtött. Fia, III. gróf Teleki László, atyja nyomdokait követte. О Cornides Dániel tanítványa volt, szintén külföldön tanult és külföldön utazott s szorgalmasan gyarapította az atyjától örökölt könyvtárt. Ennek fia, IV. gróf Teleki József, ki 1790-ben Pesten született s 1855-ben hunyt el, lett könyvtárunk alapítója s Akadémiánk első elnöke, miután már a szervezési munkálatokban is tevékeny részt vett. Országos tekintély volt minden téren ; koronaőr és erdélyi kormányzó ; tudományos, nevezetesen történetírói és kutatói munkásságának melyért kétszeresen részesült a Marczibányi-jutalómban hatalmas emléke a «Hunyadiak kora» című nagy műve, ma is becses forrása a nagy kor tanulmányozóinak. Akadémiánk körül melynek elnöki tisztét huszonöt éven át viselte sokszorosan érdemesült : megalapította a róla nevezett drámai jutalmat, nagy történeti műve 1000 pél-

16 6 A könyvtár alapításának százados ünnepe 6 dányának egész jövedelmét, forintot Akadémiánknak ajándékozta ; de legnagyobb tette könyvtárunk megalapítása volt évi március 17-én. tehát holnapután letelendő száz év előtt IV. gróf Teleki József maga és testvérei, Ádám és Sámuel grófok, úgyszintén mostohaanyjuk, II. gróf Teleki Lászlóné, szül. b. Mészáros Johanna s ettől született féltestvérök, IV. gróf Teleki László nevében József nádorhoz és az ország Rendeihez benyújtott nyilatkozatban kijelentette, hogy közös atyjok, III. gróf Teleki László által szerzett s reájuk örökül szállt, közel kötetet tevő könyvtárukat a felállítandó Tudós Társaság tulajdonába bocsátják, csak azt kötve ki, hogy az más könyvekkel össze nem elegyítve, mindig «Teleki-könyvtára nevet viseljen, e végből a könyvek, mint ehhez tartozók, nyomatott bélyeggel megjegyeztessenek ; igérik, hogy míg élnek, a könyvtárt ezentúl is gyarapítani fogják s a mindig a Társaság rendes tagjai közül meghatározott módon kinevezendő könyvtárnok évi 300 forintnyi fizetésére egyúttal forintnyi alapítványt is tesznek. E rendelkezését gróf Teleki József azután még végrebdeletileg kiegészítette kézikönyvtárának, valamint az éremtár gyarapítására szánt forintnak adományozásával. Mint e felsorolásból látjuk, könyvtárunk alapítása válhatatlanul és sokszorosan függ össze a Teleki-nemzetség fényes nevével és azok között, kiknek testvéri beleegyezése tette lehetővé az adományozást, ott szerepel újabbkori történetünk ama nagy, tragikus alakjának neve is, kit a becsületnek és kötelességnek az ő nemes, hazafias lelkére nézve kiegyenlíthetetlen összeütközése vitt sírba 1861 tavaszán. A mai ünnep Akadémiánkra nézve fogadalom napja, amikor újra megfogadja azt, amit 100 év előtt megígért, hogy a reábízott szellemi kincset, könyvtárunkat híven fogja őrizni, gondozni és gyarapítani. De nemcsak ahhoz akarunk hívek maradni, amivel nagy jótevőnk gazdagított bennünket : hívek akarunk maradni az ő emlékéhez is, hívek a kegyelet és hála érzelmei által és reméljük, hogy amíg magyar 1езг, gróf Teleki Józsefnek nemcsak tisztelői és dicsérői, hanem példájának követői sem fognak soha hiányozni. Ezzel melegen üdvözölve t. Tagtársainkat, melegen üdvözölve a gróf Teleki-nemzelség megjelent nagyrabecsült tagjait és vendégeinket, az ünnepi ülést megnyitom.

17 A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 7í A M. T. Akadémia könyvtárának megalapítása írta és felolvasta Ferenczi Zoltán r. t., fókönyvtárnok. T. Ünnepi ülés! A M. T. Akadémiát Széchenyi István gr. örökemlékezetű ajánlatával 1825 nov. 3-ikán, a kerületi ülésén megalapítván, ezt az ajánlatot Széchenyi gr. a négy első alapítóval együtt nov. 8-án benyújtotta a nádorhoz és az országgyűlés mindkét házához is. Ez 1826 febr. 15-én került országos ülés elé, mely elfogadta és erre a főrendek febr. 17-én válaszoltak. Erről a napról a rendek «elegyes küldöttséget» küldtek ki a tervezet kidolgozására. Ez Végh Ignác koronaőrt választván elnökévé, márc. 15-én jelentését beadta, melyet a főrendek és rendek «elegyes ülése», mint akkor nevezték, egyhangúlag elfogadott és kinyomatását elrendelte. Már a következő napon, bizonyára épen ezt a jelentést várva be, beadta Teleki József gr. ( ) a maga, testvérei, mostoha anyja és mostoha testvére, tehát fivérei, Teleki Ádám ( ), Teleki Sámuel ( ) grófok, özvegy Teleki Lászlóné grófné, br. Mészáros Johanna és kiskorú testvérök, László 1 ( ) nevében a kerületi ülésre nagylelkű ajánlatát arra nézve, hogy mintegy kötetre menő könyvtárukat, melyet nagyapjok, e néven II. József ( ) koronaőr, apjok, e néven III. László septemvir alapított és gyűjtött, ők magok pedig jelentékenyen gyarapítottak, a M. T. Társaságnak adományozzák 5000 frt tőkével együtt, melyből a könyvtárnok évi 300 frt fizetést kapjon. A kerületi ülés elnöke, Izsák Sámuel, szatmármegyei követ és alispán, már másnap, márc. 17-én ennek a nemes adománynak latin nyelven kelt alapító levelét benyújtotta a rendek ülésére. Az ülés lelkesedéssel elfogadta és kinyomatta. Ez magyar fordításban így szól : [LXXXlll-ik szám LXXVII-dik ülésben.*] «Nyilatkoztatása Gróf Teleki Józsefnek, a fel állíttandó Magyar Nemzeti Tudományos Intézet számára ajánlott Könyv-Tára eránt». (U. ez latinul is.) 1 V. ö. Nagy Iván : Magyarorsz. csaláclai. XI B. Mészáros Johannáról 1. Gyászbeszéd Toldy. Összegy. Munkái. V Acta Gomitiorum I

18 8 A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 8í 1826 Martius 17-ik napján. «Fennséges császári-királyi örökös herczeghez, austriai főherceghez, és az ország nádorához, a méltóságos főrendekhez és az országnak országgyülésileg összegyűlt tekintetes karaihoz és rendeihez intézett legalázatossabb nyilatkozata gróf Teleki Józsefnek, egyszersmind az érdekelt feleknek nevében. Fennséges császári, királyi örökös herceg, Austriai főherceg és Magyarország nádora! Méltóságos Főrendek, Tekintetes Karok és Rendek! Hogy a nemzeti nyelv előmozdítására és ez által a tudományok művelésére felállítandó és az evégre kiküldött külön országos bizottság által kidolgozott munkálat szerint szervezendő Tudós Társaság a maga feladatának a rábizottakban ohajtott eredménnyel meg birjon felelni, nagy menynyiségű irodalmi segélyekkel, első sorban pedig nagyobb könyvgyűjteményekkel látandó el. Nem tagadhatom ugyan, hogy a Nemzeti Muzeum, császári-királyi Fennséged védnöksége alatt, a haza polgárainak bőkezűségéből alapítva meg és rövid időn csodamódon megnövekedve, valamint egyszersmind a pesti kir. tud. egyetem könyvtára ebben a tekintetben szép eszközökben bővelkednek ; amaz azonban saját rendeltetésénél fogva kiváltképen Magyarországra korlátozva, emez a szükséges pénzalap hiánya miatt szűkebb korlátok közé szorítva, az emberi ismeretek óriási mezején mindmáig sok kivánni valót hagynak fenn. Ennélfogva alólírott és érdekelt feleim főkép ettől a szemponttól, de egyszersmind a.közjó előmozdításának vágyától indíttatva és a Haza iránti legédesebb szeretettől lelkesítve, a mi jelentős könyvtárunkat, melyet kegyes emlékezetű atyánk és illetőleg mint férj, hajdani Teleki László gróf nagy fáradsággal és tetemes költséggel összeszerzett, mi pedig növeltük és teljesebbé tettük, úgyhogy körülbei öl kötetet tesz, császári-királyi Fennséged jóváhagyásával a Nemzeti Muzeummal egyesítendőnek, a nevezett társaságnak és a haza összes polgárainak használatára szenteltnek és felajánlandónak határoztuk a következő feltételekkel : 1. Hogy ez majd a Nemzeti Muzeum és felállítandó Tudós Társaság tagjai által, kik e végre kiküldetnek, külön katalógus mellett, mely a mi költségünkön idővel kinyomatandó, saját módja szerint átadassék. 2. Az átadás után a Nemzeti Muzeum és felállítandó Tudós Társaság igazgatósága által kijelölendő alkalmas

19 A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 19í helyiségben külön állíttassák fel s közhasználatra megnyittassák. 3. A könyvek, kéziratok és térképek, melyek e gyűjteményhez tartoznak, akár a Nemzeti Muzeum, akár a Tudós Társaság más könyveivel, kézirataival és térképeivel összeelegyíthetek, sem egyenként, sem tömegesen eladhatók, elcserélhetek vagy más használatra fordíthatók soha se lehessenek, hanem külön bélyeggel láttassanak el és nagy kegyelettel őriztessenek meg. 4. A Tudós Társaság rendes tagjaiból egy, akit mi vagy örököseink kijelölünk és császári-királyi Fennséged, mint a Nemzeti Múzeum és a Tudós Társaság védnöke megerősít és annak az 5000 forint tökének kamataiból, melyet bankópénzben a Tudós Társaság pénztárába befizetünk, évi 300 forint fizetést kap bankóban, őri minőségben, a Nemzeti Múzeum igazgatójának felügyelete alatt, viselje ennek a könyvtárnak külön gondját. 5. Ez a könyvtár a mi családunk nevét, t. i. alapítójának, mint férjnek és illetőleg a mi nemzőnknek, néhai Teleki Lászlónak nevét viselje. 6. Az ehhez a könyvtárhoz tartozó könyveknek, kéziratoknak és térképeknek szabad használata, nemcsak magában a fölállítás helyiségében, hanem otthon is, mindazáltal a visszaadásra nézve kiadandó térítvény ellenében, nekünk és utódainknak érvényben maradjon. 7. Minden évben ennek a könyvtárnak pontos átvizsgálása szabassék meg a Tudós Társaság igazgatósága, a Nemzeti Múzeum, valamint általunk vagy utódaink által e célra külön kijelölt egyének által. 8. Abban a nem remélt esetben, ha idővel a Tudós Társaság vagy Nemzeti Múzeum intézménye megszűnnék vagy Magyarország határain kívül kellene vinni, e könyvtárra nézve a szabad rendelkezés joga nekünk és örököseinknek épségben maradjon. Egyébként: 9. Magunknak és örököseinknek fenntartjuk a jogot, egyéb, minden ebből vonható kötelezettség nélkül, hogy ezt a könyvtárt a körülmények szerint gyarapítsuk és bővítsük, mely esetben a Tudós Társaság által ennek velünk közlött szükségleteit szemelőtt tartani különös gondunk lesz. Melyek után jóság, magas kegy és jóakarat iránt hálásan, egész alázattal marad császári-királyi Fennségednek, a Méltóságos Főrendeknek s a Tekintetes Karoknak

20 A M. Tud. Akadémia könyvtárának megalapítása 10í és Rendeknek legalázatosabb szolgája Teleki József gróf (m. p.) r egyszersmind mostoha anyjának, néhai Teleki László gróf' özvegyének, valamint ugyané férjtől való fiú, természetes és törvényes gyámjának és gondnokának, úgyszintén fivéreinek, Ádámnak és Sámuelnek nevében.» Ezt a nemes adományt a 77-ik ülésen, 1826 március 17-én, a kerületi elnök bejelentése után, az országgyűlés jegyzőkönyve a következőkép örökítette meg: 1 «Előadta (a kerületi elnök) Gróf Teleki Józsefnek mind maga, mind pedig Asszony Anyjának, néhai Gróf Teleki László özvegyének és Testvéreinek írásban lévő nyilatkoztatását, mely szerint az édes Attyokról reájok szállott nevezetes Könyv-Tárt az újonnan felállítandó Magyar Tudományos Intézetnek ajánlják: s ezt, minthogy az ugyanazon czélra tett több jeles ajánlások között méltó helyet foglalni fog, és az Ország Gyiilés írásai közé a LXXXIII-ik Szám alatt felvétetett; az Előlülő közönségessé tétel végett Bory Miklós ítélő Mester által felolvastatván, ezen emlékezetes példáját a nagy érdemű Ajánlók jeles Hazafiuságoknak, a Statusok közönséges örömmel elfogadván, háladatos érzéseket és megelégedéseket eránta «éljen» kiáltásokkal kijelentették. A Fő Rendek Táblájánál leendő hasonló közönségessé tétel végett az ítélő Mester kiküldetvén.» Bory Miklós még erre az ülésre visszahozta a Főrendek izenetét. «Visszatérvén Bory Miklós ítélő Mester is a Fő Rendek Táblájától mond a jegyzőkönyv és jelentvén,, hogy a felállítandó Magyar Tudományos Intézethez tett ajánlásokat Gróf Telekieknek a Fő Rendek is örömmel elfogadták és megegyeztek annak a többi ajánlásokhoz való csatoltatásában, azután az Elölülő az Ülést eloszlatta». Ezen az országgyűlésen még párszor volt, szó e nagylelkű adományról a M. T. Társasággal kapcsolatos tárgyalásokban. Ugyanis a XCI-ik ülésben az ország rendei feliratban fejtették ki az «előkelő ország súlyai és kívánságai eránt» való véleményüket. Ezek közt a 8-ik pont bőven kiterjeszkedvén a nemzeti nyelv míívelésére és használatára,, a M. T. Társaságra vonatkozó adományokat is felsorolván, ennek a társaságnak felállítását is sürgetik. Az adományok közt részletesen szólnak a Teleki grófok nemes ajándékáról és jelzik egyszersmind, hogy az eddigi adományok alapján bizottságot küldtek ki a részletes terv kidolgozására, hogy a Tudós Társaság felállítását a Nemzeti Miízeummal kap- 1 II. U. o

AKADÉMIA BALOGH JENŐ BUDAPEST SZERKESZTI FŐTITKÁR.

AKADÉMIA BALOGH JENŐ BUDAPEST SZERKESZTI FŐTITKÁR. AKADÉMIAI É R T E S Í T Ö A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVIII. KÖTET. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927 Pallas részvénytársaság' nyomdája, Budapest,

Részletesebben

A K A D E M I AI ÉRTE SÍTO A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI YOINOVICH GÉZA FÖTITKÁH SLVI. KÖTET BUDAPEST

A K A D E M I AI ÉRTE SÍTO A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI YOINOVICH GÉZA FÖTITKÁH SLVI. KÖTET BUDAPEST A K A D E M I AI ÉRTE SÍTO A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI YOINOVICH GÉZA FÖTITKÁH SLVI. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1936. Franklin-Társulat nyomdái a, TARTALOM.

Részletesebben

ERTESITŐ BALOGH JENŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI. ËÛDAPEST ktadja Á MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 31.

ERTESITŐ BALOGH JENŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI. ËÛDAPEST ktadja Á MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 31. A K A D É M I A I ERTESITŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁK XLI. KÖTET ËÛDAPEST ktadja Á MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1 31. Betűrendes név- és tárgymutató. Oldal

Részletesebben

A MÛEGYETEM AKADÉMIKUSAI

A MÛEGYETEM AKADÉMIKUSAI A MÛEGYETEM AKADÉMIKUSAI Ádám József (1950), mérnök, egyetemi tanár Alexits György (1899 1978), matematikus, egyetemi tanár levelezõ tag: 1948, Arenstein József (1816 1892), matematikus, ipartanodai tanár

Részletesebben

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939.

А К A D E MIAI É R T ESÍT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR XLIX. KÖTET BUDAPEST 1939. А К A D E MIAI É R T ESÍT Ö A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVICH FŐTITKÁR GÉZA XLIX. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁN YOS AKADÉMIA 1939. Kiadásért felel : Kibédi Varga Sándor

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián

Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos Akadémián Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 123 128. Kölcsey Berzsenyi fölött tartott emlékbeszéde a Magyar Tudományos

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

A múlt magyar tudósai (két akadémiai könyvsorozat) 1. Hungarian scientists of the past (published by the Hungarian Academy of Sciences)

A múlt magyar tudósai (két akadémiai könyvsorozat) 1. Hungarian scientists of the past (published by the Hungarian Academy of Sciences) A múlt magyar tudósai (két akadémiai könyvsorozat) 1 Hungarian scientists of the past (published by the Hungarian Academy of Sciences) Initially submitted Juny05. 2012; accepted for publication Julyr0

Részletesebben

AKADÉMIA SZERKESZTI Ы. KÖTET BUDAPEST 19-41. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL FŐTITKÁR

AKADÉMIA SZERKESZTI Ы. KÖTET BUDAPEST 19-41. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL FŐTITKÁR AKADÉMIAI É R T E S Í T Ő A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVICH FŐTITKÁR GÉZA Ы. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 19-41. Kiadásért felel: Voinovich Géza. 18S28

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet.

Magyar Könyvszemle. 1924. I IV. füzet. APPONYI SÁNDOR. Napsugaras szép téli napon, erdővel borított havas domb aljában, hólepett úton röpít a szán. Köröskörül, amerre a szem lát, minden fehér; vastag hótakaró alatt pihen a huszadik század kultúrája.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el!

A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai. 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont. 3. feladat Magyarázd el! A rejtvényfüzet feladatai: 1. feladat Széchenyi István és kortársai 10 pont 2. feladat Keresztrejtvény 18 pont 3. feladat Magyarázd el! 10 pont 4. feladat Kutatómunka 10 pont 5. feladat Hírességek 6 pont

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ HARM1NCZKETTEDIK KÖTET 1921. ÉVFOLYAM. 3 7 3-3 8 4. FÜZET. BUDAPEST 1921.

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ HARM1NCZKETTEDIK KÖTET 1921. ÉVFOLYAM. 3 7 3-3 8 4. FÜZET. BUDAPEST 1921. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ HARM1NCZKETTEDIK KÖTET 1921. ÉVFOLYAM. 3 7 3-3 8 4. FÜZET. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS A K A D É M I A 1921. HORNYÁNSZKY

Részletesebben

A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői

A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői A Hő- és Villamosenergetikai Tagozat tisztségviselői I. Tagozati Elnökség (2003.06.-2007.-06.hóig) 1. Zarándy Pál okl.villamosmérnök elnök 2. Büki Gergely dr. okl.gépészmérnök alapító tiszteletbeli elnök

Részletesebben

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest

r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN rr r TÖRTÉNETE Budapest r r JONAS KAROLY VEREDY KATALIN AZ rr r ORSZÁGGYŰLÉSI TÖRTÉNETE KÖNYVTÁR 1870 1995 Budapest 1995 TARTALOMJEGYZÉK A szerkesztő előszava '. 11 Rövidítések jegyzéke.14 l. AKONYVTAR ELSŐ ÉVSZÁZADA 15 1. A

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, 2015. október 8-12. Eredmény Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 97, Scoring system: Appendix A Rank Nemz Vitsz Kormányos Klub Korcsop Nem R1 R2 R3 R4

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

60m U11 Fiú Futam Döntő

60m U11 Fiú Futam Döntő 60m U11 Fiú Futam 10. Horváth Boldizsár 2006 ZAC 2 9.09 9. Szírmai Nimród 2006 ZAC 3 9.43 8. Mózer Benedek 2006 Zalaszám-ZAC 3 9.52 7. Simon Bence 2007 Mosonmgyaróv. AC 1 9.53 5. Kovács Ákos 2006 Zalaszám

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

AKADÉMIA É Б? Т Е S Í: Т Ö SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942.

AKADÉMIA É Б? Т Е S Í: Т Ö SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942. AKADÉMIAI É Б? Т Е S Í: Т Ö A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI VOINOVK II GÉZA FŐTITKÁ R I LII. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1942. Kiadásért felel: Voinovicli Géza,

Részletesebben

XLIII. KÖTET BUDAPEST

XLIII. KÖTET BUDAPEST A K A D É M I A I ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ F Ő T I T K Á R XLIII. KÖTET BUDAPEST KIADJA A MAGYÄE TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1Q33. 50024 Pápa, 1934. Főiskolai könyvnyomda.

Részletesebben

AKADÉMIA ERTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR HARMINGZADIK KÖTET. 1919. ÉVFOLYAM. 349-360. FÜZET. BUDAPEST 1919.

AKADÉMIA ERTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI FŐTITKÁR HARMINGZADIK KÖTET. 1919. ÉVFOLYAM. 349-360. FÜZET. BUDAPEST 1919. AKADÉMIAI ERTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI HEINRICH GUSZTÁV FŐTITKÁR HARMINGZADIK KÖTET. 1919. ÉVFOLYAM. 349-360. FÜZET. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS 1919. AKADÉMIA HORNYÁNSZKY

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából

VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából VII. A reformkor és a magyar romantika irodalmából 1. Miben különbözik a közép- és kelet-európai népek romantikája a nyugat-európaitól? 2. Mi volt Herder jóslata a magyarságról? 3. Mely irodalmi-kulturális

Részletesebben

Ablakszerker Crossfutás június 6.

Ablakszerker Crossfutás június 6. Ablakszerker Crossfutás 2009. június 6. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. Szabó Eszter 1997 299 23:27 2. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 396 23:56 3. Bottka Bálint 1998 293 24:54 4.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2015.05.23. Befejezve: 2015.05.23. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Varga István 1 12 222 2 Duzmath Lajos 1 12 208 3 Bolevácz László

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő

Versenyeredmények. Országos versenyek 2009. Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Versenyeredmények Országos versenyek 2009 Zrínyi Ilona Matematika Verseny - döntő Varga Szabolcs 7.a 22. Magyar Zsolt Sveiczer András 7.a 47. Magyar Zsolt Vörös Ákos 7.a 59. Magyar Zsolt Szkupien Bence

Részletesebben

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz 2008. Név Apró Juhász János közgyűlés tagja 1 Bajusz Attila Polgármesteri Hivatal 1 Bakai Csaba közgyűlés tagja 1 Balogh László közgyűlés tagja 1 Bartáné Tóth Mária közgyűlés tagja 1 Beck Zoltán közgyűlés

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 4,5 4,5 9-. 2. Sárkány DSE II 7,5 7,5 3-4. 3. Mattolda SSC II 4, 4,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 9,5. 5. Törekvés SE 7, 7, 5. 6. SENSE

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma a 2209/110. sz. alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József TANÉVNYITÓ 2014 Nagy József PROGRAM M E G H Í V Ó HIMNUSZ A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSA ÉS AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANÁCSA PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR REKTOR TANÉVNYITÓ ÜNNEPI BESZÉDE PROF. DR. LAKATOS

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben