Tűzvédelmi szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tűzvédelmi szabályzat"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Tűzvédelmi szabályzat Kisújszállás, 2007 augusztus 31

2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A 30/1996 (XII 6) BM rendelet alapján, a Kisújszálláson és tagintézményében Karcagon működő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon területén végrehajtandó tűzvédelmi előírások betartására az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatot adom ki A Tűzvédelmi Szabályzat a felsorolt törvények és rendeletek, valamint az intézmény sajátosságait figyelembe véve készült el: 1996 évi XXXI Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 30/1996 (XII 6) BM rendelet figyelembevételével a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről Az 1999 évi XLII Törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának és egyes szabályairól I A szabályzat hatálya kiterjed 1 JNSZM Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon - Kisújszállás, Bajcsy-Zs u 37 2 Kisújszállás, Kossuth L u 57 3 Az intézményhez tartozó lakásotthonokra melynek tűzvédelmi szabályzata ezen szabályzat szerves részét képezi 4 2 x 8 férőhelyes Speciális gyermekotthon, Kisújszállás, Váci M u 1 5 Tagintézménye, Karcag összes létesítményére, területére, Karcag, Kisújszállási út 45 Közös cím: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs u 37 2

3 A Tűzvédelmi Szabályzat kiterjed továbbá ezen alapfeladatokat kiszolgáló helyiségekre, épületekre, építményekre, (továbbiakban intézmény) az itt dolgozókra, az intézmény tanulóira, a diákotthon lakóira, a gyermekotthonokban elhelyezett gyermekekre és fiatalokra, valamint bármilyen jogcímen, az intézmény területén tartózkodó személyekre, valamint az intézmény területén szolgáltatást, szakmunkát végző külső magánvállalkozókra, vállalatokra, szövetkezetekre II Általános rendelkezések Az intézmény valamennyi dolgozója számára kötelező a tűzvédelem, a tűzesetek megelőzése érdekében kifejtett tevékenység fokozott figyelemmel a gyermeki tevékenységre Minden dolgozónak közre kell működnie a Tűzjelzésben, a tüzek továbbterjedésének megakadályozásában, riasztásban és tűzoltási feladatokban Tűzjelzés: a 105 segélykérő számon Tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz kiterjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme Annak érdekében, hogy a fenti feladatokat maradéktalanul végre lehessen hajtani, minden dolgozónak munkába állása előtt meg kell ismernie az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát, a Tűzriadó Tervet, valamint a tűzoltó készülékek elhelyezését, azok használatát, a tűzriasztás szabályait Az intézmény dolgozóinak kötelessége a tűzvédelmi hiányosságok jelentése (részegységek vezetőinek, illetve a Tűzvédelmi Bizottság Vezetőjének vagy a tűzvédelmi előadónak) és annak megszüntetésében aktívan részt venni A tűzesetet még az eloltott tüzet is a legrövidebb időn belül köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, illetve akadályoztatás esetén a tűzvédelmi megbízottaknak Minden tűzesetről az észlelők és jelenlevők azonnal jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, és azt aláírásukkal hitelesíteni A jegyzőkönyvet a lehető legrövidebb időn belül el kell juttatni a Tűzvédelmi Bizottság vezetőjének, vagy a tűzvédelmi előadónak 3

4 III Az intézmény vezetőjének feladatai A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója Fekete Istvánné, mint intézményvezetőnek tűzvédelmi feladata: 1) Elkészíti az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát 2) Az intézmény vezetője felelős a felügyelete alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetének megszilárdulására irányuló szervező, megelőző, tűzvédelmi feladatok végrehajtásáért, a tűzvédelem fejlesztéséért 3) Kötelessége: az intézmény Tűzvédelmi Bizottságának létrehozása, s annak irányítása Segíti és ellenőrzi a bizottság munkáját 4) Kinevezi a Tűzvédelmi Bizottság vezetőjét, a tűzvédelmi előadót, valamint a tűzvédelmi megbízottakat 5) Biztosítja az intézmény területén az évi egy alkalommal történő tűzvédelmi bejárást - ellenőrzést A feltárt hiányosságok megszüntetésére kiadja a megfelelő utasításokat 6) Részt vesz a Tűzvédelmi Bizottság ülésein - értékeli az intézmény tűzvédelmi helyzetét, a tűzvédelmi bizottság munkáját Szükség szerint irányelveket határoz meg a tűzvédelem fejlesztése érdekében 7) A 115/1996 (VII 24) Korm Rendelet alapján a Karcag Város Jegyzője illetve a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megkeresése esetén tájékoztatást ad a tűzvédelem helyzetéről Biztosítja az ellenőrzéssel megbízottak zavartalan munkáját 8) Biztosítja a lehetőséget arra, hogy egy dolgozó sem állhasson munkába addig, amíg az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát meg nem ismerte, illetve tűzvédelmi oktatásban nem részesült Biztosítja a dolgozók évenként egy alkalommal történő, valamint a GYES-ről visszatérők tűzvédelmi oktatását Biztosítja, hogy az Általános Iskola, tanulói osztályfőnöki óra keretében tűzvédelmi oktatásban részesüljenek 9) Ellenőrzi - az intézmény tűzvédelmi bizottságának vezetőjén keresztül - a tűzvédelmi oktatás dokumentálását az osztálynaplóban 10)Biztosítja a Gyermekotthonokba, Lakásotthonokba és Diákotthonba beutalt gyermekek tűzvédelmi oktatását, melyet a csoportvezető nevelőtanárok, illetve a lakásotthon vezetők kötelesek elvégezni, minden újonnan érkezett gyermeknél és azt a csoportnaplókba regisztrálni 11)Tájékoztatja a tűzvédelmi előadót a gyermekek csoportos táboroztatásáról, annak érdekében, hogy a csoportok vezetői megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek 12)Biztosítja az évenként egy alkalommal tartandó Tűzriadó lebonyolítását,, illetve annak sikertelensége esetén megismétlését 13)Biztosítja a Tűzvédelmi Bizottság tagjainak oktatáson, továbbképzésen való részvételét 14)Írásban engedélyt ad az intézet területén végzendő eseti tűzveszélyes tevékenységhez 15)Írásban engedélyt ad az intézmény területén tábortűz gyújtására, annak bejelentéséről gondoskodik a Kisújszállás Városi Önkéntes Tűzoltóságnak 16)Az intézmény gazdasági vezetőjén keresztül biztosítja a tűzvédelem fejlesztését, a szabványossági vizsgálatok elvégzését 17)Kötelessége a fegyelmi felelősségre vonás azokkal a dolgozókkal szemben, akik a tűzvédelmi szabályokat súlyosan megszegik, az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatát nem tartják be 18)Minden esetben részt vesz az esetleges tűz keletkezésének kivizsgálásában 4

5 19)Az intézmény igazgatója tűzvédelmi feladatát a kinevezett tűzvédelmi előadóján keresztül látja el Az intézmény gazdasági vezetőjének tűzvédelmi feladata A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon gazdasági vezetőjének Ráczné Nagy Ágnes tűzvédelmi feladata: 1) Biztosítja az intézmény és annak környezetének, udvarának tisztántartását, rendben tartását, mivel a rend és a tisztaság a tűz megelőzésének egyik alapvető része 2) Biztosítja a kijelölt dohányzóhelyeken olyan hamutartók elhelyezését, aminek alsó részébe vizet lehet elhelyezni Ellenőrzi azok mindenkor rendbetételét, tisztántartását 3) A villámhárítók 9 évenkénti szakemberrel történő felülvizsgálatára és a feltárt hiányosságok, kijavítására biztosítja az anyagi fedezetet 4) A villamos-berendezések szakemberrel történő felülvizsgálatát tűzvédelmi szempontból az MSZ szabvány alapján 9 évenként 5) Anyagi fedezetet biztosít a gázkazánok, a konyhai gáztűzhelyek és főzőüstök rendszeres karbantartására, ellenőrzésére 6) Anyagi fedezetet biztosít arra, hogy az elektromos berendezések javítását csak szakember végezhesse el 7) Kötelessége a Tűzvédelmi Szabályzatban előirt helyekre a szükséges minőségű, és menynyiségű tűzoltó készülékek beszerzése 8) Biztosítja a tűzoltó készülékek, tűzcsap és tartozékai félévenkénti ellenőrzését 9) Biztosítja az összes világítóeszköz kiemelten a raktárak, szertára, hálótermek tüzet nem okozó, védőbúrával ellátott felszerelését 10)Kötelessége, hogy a tűzvédelmi szemlék, bejárások alkalmával tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről a műszaki vezetőjén keresztül intézkedjen Anyagi fedezetet biztosítson azok kijavítására azonnal, illetve a megadott határidőn belül 11)Kötelessége a raktárak rendjének ellenőrzése kiemelten a ruházati raktár a leselejtezett ruhafélék, eszközök, bútorok megsemmisítéséről gondoskodni 12)Kötelessége ellenőrizni a karbantartó műhely, a mosoda rendjét, és ott a tűzvédelmi szabályok betartását 13)A Tűzvédelmi Bizottság vezetőjének kérésére részt vesz a tűzvédelmi bejárásokon, szemléken 14)Köteles az oktatási intézmény helyiségeiben az esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő használatkor (pl rendezvények, összejövetelek, terem bérbeadásakor) a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, intézkedéseket meghatározni, és ennek betartatásáról gondoskodni 15)Az intézmény gazdasági vezetőjének kötelessége, hogy az anyagi fedezetet biztosítsa arra, hogy az intézmény egész területén (lakásotthonok, gyermekotthonok, általános iskola, kollégium) tűzvédelmi szempontból az 1996 évi XXXI törvény a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról, valamint az 1999 évi XLII törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának és egyes szabályainak betartásáról, a kijelölni a dohányzóhelyeket- és azt az előírás szerinti hamutartókkal felszerelni (amelyekben vizes részt lehet elhelyezni) Kötelessége ellenőrizni a takarítónőket, hogy a hamutartók mindig vízzel legyenek ellátva 5

6 16)Az intézmény gazdasági vezetője egyes tűzvédelmi feladatát a kinevezett műszaki vezetőn keresztül látja el Ennek érdekében kötelessége a műszaki vezető ellenőrzése a tűzvédelmi szabályok betartásának, illetve betartatásának szempontjából is Az otthonvezetők tűzvédelmi feladatai Intézményünkben lévő diákotthon, lakásotthonok, utógondozói otthon és speciális gyermekotthon vezetők továbbiakban otthonvezetők tűzvédelmi feladatai: Biztosítják az otthonokba érkező gyermekek, fiatalok alapvető tűzvédelmi oktatását a csoportvezető nevelőtanárokon keresztül, illetve a 2 x 8 férőhelyes speciális gyermekotthonban Nagy György tűzvédelmi felelős által A tűzvédelmi oktatás rögzítését ellenőrzik a csoport naplóban, illetve oktatási naplóban Megszervezik az otthonokban a Tűzriadót - évi egy alkalommal, illetőleg sikertelenség esetén biztosítják annak megismétlésére a lehetőséget Biztosítják az otthonokban dolgozók tűzvédelmi oktatásának lehetőségét évi egy alkalommal Kötelessége előzetes írásbeli engedély kérése - az intézmény vezetőjétől - ha az udvaron tábortüzet, illetve más célból tüzet kívánnak gyújtani Kijelöli a tűzgyújtásért felelős személyt A működési területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását és megtartatását Hiányosság esetén jelentést tesz a tűzvédelmi bizottság vezetőjének Felelős az otthon rendjéért, tisztaságáért a tűz megelőzése érdekében Biztosítja, hogy az otthon területén a menekülési utakat - még ideiglenesen sem zárják el Felelős azért, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne legyenek, idegenek engedély nélkül ne tartózkodhassanak az otthonok területén Kötelessége kijelölni a dohányzóhelyeket, és figyelemmel kísérni, hogy az otthonok területén a dohányzás csak a kijelölt helyen legyen Javaslattételi joguk van az otthon területén a tűzvédelmi szabályokat súlyosan megszegők fegyelmi felelősségre vonására Az otthonvezető anyagilag és erkölcsileg felelős az otthonokban a tűzvédelmi szabályok betartatásáért 6

7 Tűzvédelmi feladatai: A műszaki vezető tűzvédelmi feladatai Az intézmény műszaki vezetője: Mészáros Sándor Kötelessége, hogy az intézmény területén, mint műszaki vezető, valamint tűzvédelmi bizottsági tag különös figyelemmel kísérje a tűzvédelmi helyzetet, bármilyen hiányosságról, a Tűzvédelmi Szabályzat megszegéséről értesítse az intézmény igazgatóját, illetve a tűzvédelmi bizottság vezetőjét Kötelessége, hogy a törökszentmiklósi ÁFÉSZ Tűzoltó-készülékeket Ellenőrző és Javító részlegének képviselőjét az intézet egész területén történő ellenőrzéseken végig kísérje, annak minden tűzoltó készülékre kiterjedő ellenőrző munkáját figyelemmel kísérje Gondoskodik az intézmény területén lévő tűzvédelmi eszközök üzemképességéről, karbantartásáról, szabványosságáról Figyelemmel kíséri a villámhárítók, valamint a villamosberendezések MSZ szabvány alapján történő 9 évenkénti felülvizsgálatának lejártát Felelős a kazánok rendszeres karbantartásáért Felelős a kazánházak, karbantartó műhelyek - raktárak rendben és tisztántartásáért, az ott folyó munka tűzvédelmi biztonsági szabályainak betartatásáért Tudta nélkül az intézmény területén építkezést, átalakítást, új technológiát - amely a tűzvédelmi helyzetre is hatással van - bevezetni, alkalmazni, új készüléket vagy gépet használatba helyezni nem szabad Felújítások, új épületek üzembe helyezésére, az átadásra meghívja a Karcag Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság képviselőjét Részt vesz minden olyan értekezleten, tárgyaláson, ahol az intézmény tűzvédelmi helyzetét tárgyalják Részt vesz a tűzvédelmi bejárásokon, szakismeretével segítve a tűzvédelmi bizottság munkáját, intézkedést tesz a hiányosságok kijavítására Bármely területen észlelt tűz esetén a tűzjelzés kötelessége Kötelessége az estlegesen előfordult tűzesetekről jelentést tenni, még abban az esetben is, ha azt eloltották és nagyobb anyagi kár nem keletkezett Tűzveszélyes tevékenység esetén az intézmény igazgatójától írásbeli engedélyt kér a munka elvégzésére, azt ellenjegyzi Egy példányát a tűzvédelmi előadónak leadja, irattározás céljából Biztosítja az intézmény minden részegységében tűzjelzés céljára használatos eszköz felszerelését Kiemelt feladata a lakásotthonok tűzvédelmi helyzetének figyelemmel kisérése, mint tűzvédelmi megbízott is 7

8 III Az intézmény tűzvédelmi szervezete és feladatai A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kádas György Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban egy Tűzvédelmi Bizottság működik 1) A Tűzvédelmi Bizottság az intézmény igazgatójának véleményező, javaslattevő, intézkedésre jogosult szervezete 2) A Tűzvédelmi Bizottság tagjai az igazgató által írásban kinevezett olyan dolgozók, akik alkalmasak arra, hogy feladatukat maradéktalanul ellássák Kinevezésük visszavonásig érvényes 3) A Tűzvédelmi Bizottság tagjai: Sípos Miklósné - a bizottság vezetője Mészáros Sándor - tűzvédelmi előadó Orosz Imre karbantartó - bizottsági tag Nagy György gyermekfelügyelő - bizottsági tag 4) A Tűzvédelmi Bizottság tagjainak hatásköre: A Tűzvédelmi Bizottság vezetője Sípos Miklósné intézkedési jogköre az intézmény egész területére A tűzvédelmi előadó Mészáros Sándor - javaslattevő, szervező, ellenőrző, minősítő munkája kiterjed az intézmény területére Mészáros Sándor - műszaki vezető - tűzvédelmi bizottsági tag felelős a lakásotthonok tűzvédelmi helyzetének figyelemmel kiséréséért Mint műszaki vezető felelős az egész intézmény területén előforduló tűzvédelmi hiányosságok feltárásáért, jogosult azok megszüntetésére azonnali intézkedést tenni Orosz Imre - bizottsági tag - felelős a Bajcsy-Zs úti intézmény rész és a hozzátartozó helyiségek tűzvédelmi helyzetének figyelemmel kisérésére Nagy György bizottsági tag felelős a Kossuth úti és a Váci M u 1 szám alatti részlegben, a tűzvédelmi szabályok betartatásáért, betartásáért 5) Tűzvédelmi képesítés A Tűzvédelmi Bizottság két tagja rendelkezik Alapfokú Tűzvédelmi képesítéssel Mészáros Sándor tűzvédelmi előadó Nagy György tűzvédelmi bizottsági tag rendelkezik 6) A Tűzvédelmi Bizottság feladata a megelőző rendelkezések, szabályok, előírások, határozatok, szabványok és szabályzatok előírásainak megtartatása és megtartása Az intézmény tűzvédelmi helyzetének meghatározója, az ellenőrzések során feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésének meghatározása 8

9 7) A Tűzvédelmi Bizottság alkalomszerűen, de legalább évenként egy alkalommal ellenőrzi a tűzvédelmi előírások, határozatok, szabványok és szabályzatok előírásainak betartását, értekezleteket tart, ahol értékeli az intézet tűzvédelmi helyzetét 8) A bizottság képviselteti magát a tűzvédelmi szemléken vagy ellenőrzéseken 9) A bizottság részt vesz a dolgozók és tanulók tűzvédelmi oktatásának megszervezésében, az oktatás előkészítésében, a tűzvédelmi propagandamunkában 10) A Tűzvédelmi Bizottság tagjai rendszeresen tanulmányozzák a tűzvédelmi jogszabályokat, rendeleteket A jogszabályok elsajátítása érdekében évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint továbbképzés keretében tanulmányozzák az oktatási intézményekre vonatkozó érvényes tűzrendészeti előírásokat Tűzvédelmi Bizottság Vezetőjének feladatai Biztosítja a Tűzvédelmi Bizottság zavartalan munkáját - egységes szervezeti formába foglalja a három otthon tűzvédelmi megelőző munkáját Megszervezi a bizottsági továbbképzéseket, üléseket Biztosítja az osztályfőnökökön, gyermekotthoni vezetőkön keresztül a tűzvédelmi oktatást az elhelyezett gyermekek részére Ellenőrzi azok dokumentálását, naplókban, csoportnaplókban Ellenőrzi a tűzvédelmi előadó munkáját Fegyelmi felelősségre vonási joga van a tűzvédelmi utasítást súlyosan megszegőkkel szemben Biztosítja a gyermekotthonokban minden helyiség rendeltetésszerű használatát Kidolgozza a Tűzriadó Tervet, részt vesz a Gyermekotthonokban tartott tűzriadón Ellenőrzi a tűzvédelmi oktatásokat, segít az oktatási anyag elkészítésében, részt vesz a beszámoltatásokon Kötelessége a mindennapi munkája során a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzése Esetenként részt vesz a tűzvédelmi bejárásokon, ellenőrzéseken Segíti az intézmény igazgatóját a tűzvédelmi feladatok ellátásában 9

10 A tűzvédelmi előadó feladatai A tűzvédelmi előadó felelős irányítója a tűzvédelmi munkának, tagja a tűzvédelmi bizottságnak A tűzvédelmi előadó részt vesz minden olyan értekezleten, tárgyaláson, ahol az intézmény tűzvédelmi helyzetét tárgyalják Részt vesz a tűzvédelmi hatóság, felügyeleti szerv által szervezett továbbképzéseken, ellenőrzéseken és szemléken A feltárt szabálytalanságok megszüntetéséről intézkedik Megadott határidőre ellenőrzi a végrehajtását Gondoskodik az új tűzvédelmi szabályok, szabványok beszerzéséről Részt vesz a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak maradéktalan végrehajtásában Segítséget ad a tűzveszélyességi osztályba sorolásban Részt vesz a Tűzriadó Terv elkészítésében, a tűzriadót gyakorlatban irányítja Szervezi a dolgozók tűzvédelmi oktatását Az oktatásról naplót kell vezetni, melyet a dolgozókkal alá kell íratni Szükség szerint, de legalább egy alkalommal értékeli az intézmény területén a tűzvédelmi helyzetet, az ellenőrzések alkalmával jegyzőkönyvet készít A tűzvédelemmel kapcsolatos rendeletekről, ügyiratokról, az intézmény alaprajzáról, az oktatási naplót és a szükséges nyilvántartásokat vezeti A hatósági ellenőrzések és a tett intézkedések anyaga nem selejtezhető A felügyeleti szerv által meghatározott időpontban és formában beszámoló jelentést készít az intézmény tűzvédelmi helyzetéről, az előfordult tűzesetekről, a tűzvédelmi hatóság határozatairól és a tűzvédelmi szervezet munkájáról A nyári táborok, szervezett üdülés, országjáráson részt vevő tanulók részére gondoskodik kiképzett tűzvédelmi megbízott részvételéről Részt vesz a Tűzoltó Parancsnokság által tartott értekezleteken, megbeszéléseken Javaslatot tesz az intézeti tűzvédelmi bizottság tagjainak felmentéséről és kinevezéséről Elsajátítja és folyamatosan bővíti feladata ellátásához szükséges szakismereteit, részt vesz a tűzvédelmi előadók továbbképzésein Javaslattal élhet a tűzvédelmi bizottság vezetője, valamint az intézmény igazgatója felé - a tűzvédelmi szabályokat súlyosan megsértők - fegyelmi felelősségre vonásáról Ellenőrzési joga az intézmény egész területére kiterjed - a tűzvédelmi előírások betartásáról Munkáját közvetlen az intézmény igazgatójának utasításai alapján végzi Tűzvédelmi előadói feladatát kapcsolt munkakörben látja el 10

11 Nagy György Tűzvédelmi Bizottsági Tag feladatai A 2 x 8 férőhelyes Speciális Gyermekotthon és a Kossuth L út 57 területén figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok megtartását, előírásait Hiányosság esetén intézkedik azok megszüntetéséről, illetve jelenti a bizottság vezetőjének, illetve a tűzvédelmi előadónak Az otthonba beutalt fiatalok részére tűzvédelmi oktatást tart, melyről nyilvántartást vezet és az oktatás megtörténtét a fiatallal aláíratja Felkészíti a fiatalokat - az esetleges tűz esetén - az épület kiürítésének végrehajtására, a tűzoltásban való részvételre, megszervezi a mentési munkálatokat Tevékenyen részt vesz a Tűzriadó Terv kidolgozásában, a tűzriadó végrehajtásában évi egy alkalommal, illetve sikertelenség esetén annak megismétlésében A Tűzriadó megtörténtét - a szolgálatban lévő nevelő az otthonnaplóban dokumentálja, melyet minden alkalommal ellenjegyzésével igazol Megszervezi az otthon területén a tűzjelzést, a tűzoltásban való közreműködést Ügyel a DOHÁNYZÁST, NYÍLT LÁNG használatát tiltó táblák elhelyezésének megtörténtére, ellenőrzi betartatja azok tilalmát Az otthonba beutalt fiatalok, az oda látogatók, valamint az ott dolgozók csak a kijelölt helyen dohányozhatnak Kötelessége az otthonba látogatók és visszatérő fiatalokat megismertetni az alapvető tűzvédelmi szabályokkal Kötelessége az oktató műhelyek tisztaságának, rendjének ellenőrzése Gondoskodik a menekülési utak szabadon hagyásáról, a Tűzoltókészülékek hozzáférhetőségét biztosítja Figyelemmel kíséri, hogy a padláson, padlás-feljáróban elhelyezett anyagok tárolásánál az alapvető tűzvédelmi előírásokat betartsák Kötelessége a Kossuth úti részleg területén található helyiségek időnkénti ellenőrzése - az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokról jelentést tenni a Tűzvédelmi Bizottság Vezetőjének, illetve a tűzvédelmi előadónak Javaslattételi joga van a Váci M u 1 szám alatti otthon területén a Tűzvédelmi Szabályzatot súlyosan megszegők fegyelmi felelősségre vonására Együttműködik az otthonvezetővel a tűzvédelmi helyzet megszilárdításában - különös figyelemmel a gyermeki tevékenységre Kötelessége a Váci M u 1 szám alatti otthonban lévő tűzjelző rendszer rendszeres ellenőrzése a leírt utasításban foglaltak szerint Kötelessége - a még eloltott tűzesetekről is jelentést tenni az intézmény igazgatójának, illetve a tűzvédelmi előadónak Ezekről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, és a jelenlévőkkel aláíratni Munkáját kapcsolt munkakörben látja el Orosz Imre - Tűzvédelmi Bizottsági Tag feladatai Kötelessége, hogy az intézmény egész területén figyelemmel kísérje a tűzvédelmi helyzetet, ezen belül kiemelten a Bajcsy-Zs úti részleget Munkája során észlelt tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről javaslatot tesz, illetve a munkakörébe tartozó hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül megszünteti A tűzvédelmet érintő változásokról tájékoztatja a tűzvédelmi bizottság vezetőjét, illetve a tűzvédelmi előadót 11

12 Véleményezi az intézmény területén a tűzveszélyes tevékenység engedélyezését, szükség esetén gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről, s megtartásának megőrzéséről A napi munka befejezésekor a Tűzvédelmi Szabályzat előírásai alapján gondoskodik a tűzvédelmi használati szabályok megtartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről Részt vesz a Tűzriadó végrehajtásában, valamint a gyakorlati oktatásban (porral-oltó készülék bemutatása, tűzcsap felszerelése stb) Bármely területen észlelt tűz esetén a tűzjelzés kötelessége, tűzesetekről mindenkor jelentést tesz Tűzvédelmi előírások betartásának vonatkozásában ellenőrzési joga van az intézmény egész területén Mindenben segíti a tűzvédelmi előadó munkáját, a szemléken, bejárásokon feltárt hiányosságok kijavítását maradéktalanul végrehajtja (Kivéve villamos készülékek, valamint az egyéb szakvizsgához kötött készülékek javítását) 12

13 A tűzvédelmi megbízottak általános feladatai Intézményünk profiljánál fogva a napi munka szükségessé teszi, hogy minden területen tűzvédelmi megbízott működjön A tűzvédelmi megbízottak egyes területen név szerint, más területen a mindenkor beosztott ügyeletes dolgozók, illetve a szolgálatban lévő nevelők, gyermekfelügyelők Az intézményben beosztás alapján dolgozó tűzvédelmi - megelőző feladatokat ellátó dolgozók: Minden otthonban, lakásotthonokban a lakásotthon vezetők, szolgálatban lévő gyermekfelügyelők, gyermekgondozók Szakoktatók, munkaoktatók A konyhai dolgozók A fűtők Az iskolában a délelőtti és délutáni oktatás folyamán beosztott ügyeletes pedagógus Az éjszakai ügyeletet ellátó gyermekfelügyelő, illetve gyermekgondozó A tűzvédelmi megbízottak tevékenységüket munkaidőben végzik, ezért külön díjazás nem fizethető A név szerinti tűzvédelmi megbízottakat az intézmény igazgatója írásban bízza meg, mely visszavonásig érvényes Az intézmény Tűzvédelmi Szabályzatában a tűzvédelmi megbízottak általános feladatait az alábbiak szerint határozom meg Kötelességük a területükön figyelemmel kísérni a tűzvédelmi szabályok megtartását, előírásait Hiányosság esetén gondoskodni azok megszüntetéséről, illetve javaslatot tenni a hiányosság megszüntetésére Elősegítik, hogy a hozzájuk tartozó dolgozók, illetve tanulók megismerjék a munkahelyre vagy a gyermekközösségekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat Végrehajtják a tűzvédelmi bizottságtól kapott utasításokat A területükön dolgozók bevonásával megszervezik a tűzjelzést és a tűzoltásban való közreműködést Megismertetik a tűzjelzési lehetőségeket, a rendelkezésre álló tűzoltó felszereléseket, a tárolás helyét, használatát és kezelését A munka befejezésekor ellenőrzik a takarítási munkák végrehajtását, az áramtalanítás megtörténtét, a gáztűzhelyek eloltását, a helyiségek lezárását Tevékenyen részt vesznek a Tűzriadóban, biztosítják a terület kiürítését, a Tűzriadóban előírt feladatok maradéktalan végrehajtását 13

14 Tűzvédelmi megbízottak 1 A konyhavezető szakács 2 A tálaló konyhákban a mindenkor beosztott konyhai dolgozó 3 Mosodai dolgozó 4 Takarítónők: - iskola: - emelet - földszint - diákotthon: l fő - Kossuth u 57: 1 fő 5 Gépjárművezetők 6 Szakoktatók, munkaoktató, technikát oktató tanár, illetve bármilyen foglalkozást vezető dolgozó 7 Az otthonokban a mindenkori ügyeletes nevelő, illetve gyermekfelügyelő az éjszakás gyermekfelügyelők, gyermekgondozók 8 Az iskolában ügyeletes pedagógus 9 Intézményi raktáros 10 A mindenkori beosztott fűtő 11 Az óvodai dajka Írásban megbízott tűzvédelmi megbízottak: 1 Mosodai dolgozó: Kenéz Sándorné 2 A főzőkonyha vezetője: Pardi Lajos 3 Óvodai dajka 4 Műszaki vezető: Mészáros Sándor 1) Tűzvédelmi megbízott feladatai Biztosítja a mosodán, vasalóban elhelyezett tűzoltó készülékek használhatóságát, hozzáférhetőségét, a munkahelyen a tűzvédelmi szabályok betartását Jelenti a tűzvédelmi előadónak az előírások megszegését Felelős a mosoda rendjéért, tisztaságáért, a közlekedési utak szabadon hagyásáért Gondoskodik a ruhaneműk megfelelő tárolásáról, a dohányzási tilalom betartásáról, biztosítja, hogy a tiltó táblák meszelés, vagy egyéb ok miatti leszerelése esetén helyükre visszakerüljenek Biztosítja, hogy a mosoda területén idegen személyek ne tartózkodhassanak Az újonnan belépő dolgozókkal azonnal ismerteti a mosodára vonatkozó tűzvédelmi szabályokat Kötelessége figyelemmel kísérni, hogy a mosoda területén csak olyan gépeket helyezzenek üzembe, amelyek minőségi, szabványossági jelzéssel el vannak látva Kötelessége jelenteni a műszaki vezetőnek - amennyiben villanyvédő búra eltörik, doboztető hiányzik Annak pótlása ellenőrzési körébe tartozik A napi munka befejeztével gondoskodik a szemétkosarak kiürítéséről és az áramtalanításról Biztosítja a mosoda zárását Megszervezi területén a tűzjelzés a tűzoltásban való közreműködést, mentési munkákat Részt vesz a szervezett oktatásokon, továbbképzéseken, megbeszéléseken Munkáját a tűzvédelmi előadó irányításával végzi 14

15 2) A konyhavezető szakács Pardi Lajos tűzvédelmi megbízott feladatai Figyelemmel kíséri területén, valamint a főzőkonyhához szervesen kapcsoló raktárak, kiszolgáló helyiségekben a tűzvédelmi előírások betartását A hozzátartozó raktárakban minden esetben biztosítja a közlekedési utak szabadon hagyását, valamint a dohányzási tilalom betartását Felelős azért, hogy a területén (konyha, előkészítők, kamra) üres kartonokat, szállító rekeszeket, üres tojásos tálcákat ne tároljanak Biztosítja, hogy a területen idegen személyek ne tartózkodjanak Felelős a konyha és a hozzá kapcsoló helyiségek rendjéért, tisztaságáért, mivel ezek a tűz megelőzésének alapvető feladatai A napi munka befejeztével ő, vagy a konyhai beosztáson délutáni műszakban általa beosztott dolgozó ellenőrzi a gáztűzhelyek eloltását - még az ellenőrző láng is a műszak befejeztével eloltásra kerül - a konyhai gépek áramtalanítását Kötelessége jelenteni a műszaki vezetőnek a konyhai gáz üzemeltetésű illetve villanyüzemeltetésű berendezés meghibásodását Biztosítania kell, hogy azt addig nem használják, míg a szakemberrel történő javítását el nem végeztették Felelős azért, hogy a főzőkonyhába csak olyan gépeket helyezhetnek üzembe, amely minőségi és szabványossági tanúsítvánnyal rendelkezik Felelős a területén a tűzjelzésért, oltási munkák megszervezéséért, tűzriadó esetén a konyha kiürítéséért, áramtalanításáért, az előtérben elhelyezett gázóra kikapcsolásáért Kötelessége a területén tartott tűzvédelmi ellenőrzéseken részt venni, maximálisan elősegíteni az ellenőrzés hatékonyságát, és figyelemmel kísérni a feltárt hiányosságok kijavíttatását Részt vesz a szervezett tűzvédelmi oktatásokon, megbeszéléseken, javaslataival hatékonyan segíti a Tűzvédelmi Bizottság munkáját Tűzvédelmi megbízotti munkáját a tűzvédelmi előadó irányításával látja el 3 Óvodai dajka tűzvédelmi megbízott feladatai Felelős az óvoda rendjéért, tisztaságáért, közlekedési utak szabadon hagyásáért, az óvodában elhelyezett szeméttárolók naponta történő kiürítéséért Biztosítja, hogy az óvodai részlegben engedély nélkül, felügyelet nélkül idegenek ne tartózkodjanak Az óvoda egész területén tilos a dohányzás Köteles részt venni az óvodai részleg tűzvédelmi ellenőrzésein, bejárasain, észrevételivel segíteni annak hatékonyságát Aktív résztvevője a Tűzriadó megvalósításának, a kiürítésnek, a gyermekek mentésének Figyelemmel kíséri a területén az esetleges tűzvédelmi hiányosságokat, javaslatot tesz azok megszüntetésére Köteles részt venni a tűzjelzésben - a Tűzriadó lebonyolításában, a gyermekek mentésében Köteles a menekülési útvonalak szabadon hagyását, valamint a tűzoltó készülék hozzáférhetőségét biztosítani Köteles a még eloltott tüzes is jelenteni az intézményi tűzvédelmi bizottságnak 15

16 Részt vesz a tűzvédelmi bejárásokon, szemléken Figyelemmel kíséri a feltárt hiányosságok kijavítását Munkaideje lejártakor a tűzvédelmi megbízotti feladatokat a szolgálatban lévő gyermekfelügyelő látja el Munkáját a tűzvédelmi előadó irányításával végzi 4 Takarítónők, tűzvédelmi megbízottak feladatai Munkaidejük alatt a munkaterületükön figyelemmel kísérik a tűzvédelmi szabályzat betartását - különös figyelemmel a gyermeki tevékenységre Biztosítják a területükön elhelyezett tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét, használhatóságát Minden esetben gondoskodnak a tűzriadó tervben meghatározott menekülési utak szabadonhagyásáról A kijelölt dohányzó helyen a víz elhelyezéséért a hamutartókban, valamint azok rendszeres kiürítéséért felelősek Tűz esetén kötelességük a tűzjelzés Segítenek a tűzoltásban, a gyermekek mentésében, biztosítják az ajtók gyors nyitását, illetve zárását Munkaidejük befejezése előtt kötelességük az összes szemétkosár, hulladéktároló kiürítése Ennek szigorú ellenőrzése a gazdasági vezető feladata Kötelességük a még eloltott tüzet is jelenteni az intézmény igazgatójának illetve akadályoztatás esetén a tűzvédelmi előadónak Iskolában dolgozó takarítónők a fentieken túl kötelesek a munkaidő befejeztével a tantermekben, irodákban az áramtalanítás ellenőrzésére s elvégzésére A munkaidő befejeztével kötelesek meggyőződni arról, hogy idegen személy az épületben nem tartózkodik-e, majd az ajtók, ablakok megfelelő zárásáról gondoskodni, mivel ezt az épületrészt ők hagyják el utoljára Az intézményben dolgozó takarítónők tűzvédelmi megbízotti munkájukat különös figyelemmel kötelesek ellátni, mivel a tisztaság, a rend a tűzesetek megelőzésének alapfeltétele Minden rendellenességről, esetleges javaslataikról a tűzvédelemmel kapcsolatban a tűzvédelmi előadót tájékoztatják 5 Gépjárművezetők Szász Imre és Nász András tűzvédelmi megbízottak feladatai Kötelesek biztosítani, hogy a gépjárművek olyan állapotban üzemeljenek, hogy rendeltetésszerű használat eseté tűz- és robbanás ne keletkezhessen A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős A gépjárműben a megállapított típusú és nagyságú tűzoltó-készüléket köteles elhelyezni, úgy hogy állandóan hozzáférhető legyen Köteles figyelemmel kísérni a tűzoltó készülék felülvizsgálatát Járó motorú gépjárműbe üzemanyagot tölteni tilos 16

17 Kötelesek az udvaron úgy beállni, hogy a közlekedési utak szabadon maradjanak Ajtótól, ablaktól legalább 2 méter távolságra szabad parkolni a gépjárművel A gépjárművek tárolásakor az egyik ajtó nyitható legyen, villamos berendezéseit feszültség alól mentesíteni kell A gyújtáskapcsoló kulcsot a kapcsolóban, illetve hozzáférhető helyen kell hagyni - az esetleges mentési célra A gépjárműtárló helyiségben tűzveszélyes folyadék tárolása /benzin, gázolaj /, tűzveszélyes tevékenységgel járó javítás tilos Üzemanyagot csak az erre előírt szabványos fém kannában lehet tárolni, a műanyagok statikus feltöltődése miatt Tűz esetén kötelesek a tűzjelzésre, valamint a mentési és tűzoltási munkákban tevékenyen részt venni Tevékenyen részt vesznek a megelőző tűzvédelmi munkában az intézmény egész területén Javaslataikkal, észrevételeikkel segítve a tűzvédelmi bizottság munkáját Felelősek a gépjárműtároló helyiség rendjéért, tisztaságáért A gépjárművet váltáskor tisztán, műszakilag kifogástalan állapotban kötelesek átadni váltótársuknak 6 Gyakorlati foglalkozást, szakkört, technikát tanító pedagógusok, szakoktatók, munkaoktató - tűzvédelmi megbízott feladata Felelősek a tanműhelyek, gyakorlókonyha, gyakorlókert, oktatótermek tűzvédelmi feladatainak ellátásért Minden oktató a saját óráján felelős a tűzvédelmi szabályok, előírások betartásáért, illetve betartatásáért Kioktatják a tanulókat PB gáz használatára, annak veszélyeire felhívják a figyelmet Gondoskodnak arról, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne használják Cseréjét gyerekek ne végezzék el Gondoskodik a megfelelő szellőztetésről Felkészíti a tanulókat - tűz esetén az épület elhagyására Elősegíti, hogy a tanulók megismerjék a tűzvédelmi szabályokat, melyet a csoportnaplóban dokumentálni köteles Kötelesek a közlekedési utak szabadon hagyását, valamint az elhelyezett tűzoltó-készülékek hozzáférhetőségét biztosítani Gondoskodnak a gyakorlókertben a tűzgyújtási tilalom betartásáról, a tűzgyújtást csak előzetes írásbeli engedély esetén a megfelelő előírások betartásával végezhetik minden esetben a tűzgyújtás közelébe el kell helyezni tűzoltásra alkalmas eszközöket A tűzgyújtás befejeztével vízzel le kell locsolni a helyét, hogy a hamu alatt parázs ne maradhasson A tanítás, munkaóra befejeztével ellenőrzik a takarítást, biztosítják, hogy a hulladéktárolók minden esetben kiürítésre kerüljenek Áramtalanítanak Gondoskodnak az épületrész zárásáról, felügyelet nélkül tanulók, idegen személyek ott tartózkodását nem engedélyezhetik Részt vesznek területükön, a tűzvédelmi bejárásokon, figyelemmel kísérik a feltárt hiányosságok kijavíttatását Javaslataikkal, észrevételeikkel részt vesznek a tűz elleni védekezés továbbfejlesztésében 7 Iskolában ügyeletes pedagógusok tűzvédelmi feladatai 17

18 Ügyeleti ideje alatt tűzvédelmi megbízotti feladatot lát el Munkaterületükön figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását és megtartatását, kiemelten figyel a gyermeki tevékenységre Köteles azonnal felelősségre vonni azt a gyereket, aki gyufát, öngyújtót, cigarettát hoz be az iskolába, azt elvenni tőle Kötelessége azonnal felelősségre vonni azt a gyermeket, aki engedély nélkül megy be a nevelő szobákba, irodákba, ahol esetleg gyújtó eszköz található Felelős azért, hogy a gyermekek felügyelet nélkül ne legyenek, illetve idegenek ne tartózkodjanak az intézmény területén Tűz esetén köteles a tűzjelzésre, a gyermekek mentésének megszervezésére, a mentés után a tűzoltásban tevékenyen részt venni Köteles tevékenyen részt venni a Tűzriadó próba végrehajtásában, biztosítani az ajtók nyitását, illetve zárását, a gyermekek fegyelmezett elvonulását Tűzriadó esetén az ügyeletes nevelő hagyhatja el utoljára az épületet, miután meggyőződött arról, hogy gyermek nem maradt az épületben Minden nevelő - ügyeleti ideje alatt - anyagilag és erkölcsileg felelős a tűzvédelmi szabályok betartásáért Köteles figyelemmel kísérni, hogy felnőttek csak a kijelölt dohányzó helyen dohányozzanak Az iskolában a tanulóknak szigorúan tilos a dohányzás! Ügyeleti ideje alatt a használt helyiségek ellenőrzésére köteles 8 A beosztás szerint szolgálatban lévő gyermekfelügyelők, gyermekgondozók tűzvédelmi megbízotti feladatai Működési területükön figyelemmel kísérik a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását és megtartatását Hiányosság esetén jelentést tesznek a tűzvédelmi bizottság vezetőjének, illetve a területükön megbízott tűzvédelmi bizottsági tagnak Felelősek az otthonok rendjéért, tisztaságáért a tűz megelőzése érdekében Hétvégeken, ünnepnapokon felelősek az otthonok területén lévő szeméttároló kiürítéséért Felelősek azért, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne legyenek, idegenek engedély nélkül ne tartózkodhassanak az otthon területén Kötelesek ellenőrizni, hogy az otthonok területén dohányzás csak a kijelölt helyen legyen Kötelességük azonnal felelősségre vonni azt a gyermeket, aki gyufát, öngyújtót, cigarettát visz be az otthon területére, azt el kell venni tőle Ellenőrizni kötelesek a gyermekeknél a vasaló használatát, a vasalás befejeztével meg kell győződniük arról, hogy kihúzták-e a konnektorból Meleg vasalót csak megfelelő, nem tűzveszélyes talpra lehet helyezni Kötelességük azonnal felelősségre vonni azt a gyermeket, aki engedély nélkül megy be a felügyelői szobába, ahol gyújtóeszközhöz juthat Az udvaron engedélyezett szalonnasütés, bográcsban való főzés esetén minden szolgálatban lévő felnőtt felelős a gyermekek testi épségéért - a tűz eloltásáért A tűzgyújtási engedélyt kérő köteles ellenőrizni, hogy megtartották-e előzetesen a gyermekek részére a tűzvédelmi oktatást Ennek megtörténtét az otthon naplóban dokumentálja Felelős azért, hogy l db 6 kg-os tűzoltó készüléket, vödörben vizet megfelelően készen tartsanak Szél esetén, még előzetes engedély esetén sem szabad tüzet 18

19 gyújtani Tűzgyújtásnál minden esetben ügyelni kell arra, hogy épülettől, kerítéstől a megfelelő távolság meg legyen tartva A szolgálatban lévő gyermekfelügyelő tűz esetén köteles a tűzjelzésre, a gyermekek mentésének megszervezésére s ebben tevékenyen részt venni A mentés után a tűz eloltását megkezdeni, illetve a tüzet eloltani Minden tűzesetet - még az eloltott tüzet is kötelességük jelenteni az intézmény igazgatójának, illetve akadályoztatása esetén a tűzvédelmi bizottság vezetőjének, illetve a tűzvédelmi előadónak Tűzesetről azonnal jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt a szolgálatban lévő dolgozókkal, valamint a tűzeset okozójával alá kell íratni Szabadidős foglalkozások keretében a gyakorló konyhán történő sütéskor, főzéskor a gyermekeket ki kell oktatni a gáztűzhely használatáról, ezt minden esetben dokumentálni kell az otthon naplóban A főzés befejezésekor ellenőrizni kötelesek a tűz eloltását, az áramtalanítást, valamint a takarítási munkákat A hulladékgyűjtőt minden esetben ki kell üríteni Gyermek a gyakorló konyhában felügyelet nélkül nem tartózkodhat Felelősek az ajtók - ablakok zárásáért Bármely helyiség csoportos használata után kötelesek meggyőződni arról, hogy a helyiségben gyermek nem maradt-e, tűzvédelmi szempontból a helyiséget ellenőrizni Minden szolgálatban lévő gyermekfelügyelő szolgálati ideje alatt anyagilag és erkölcsileg felelős a tűzvédelmi szabályok betartásáért, illetve betartatásáért 9 Kazánfűtők: Antali Antal, Molnár László, Törös Kálmán és Tóth Lajos tűzvédelmi megbízottak feladatai Anyagilag felelősek a kazánházak rendjéért, tisztaságáért, a tűzvédelmi jogszabályok betartásáért Műszak végén a kazánházat tisztán, rendben kötelesek átadni váltótársuknak A kazánházban éghető anyagok, tűz - és robbanásveszélyes anyagok tárolása tilos Kötelesek a kazánokra vonatkozó üzembiztonsági szabályok betartására A kazánházban előforduló tűzvédelmi hiányosságokat azonnal kötelesek jelenteni a műszaki vezetőnek és a tűzvédelmi bizottság vezetőjének Felelősek azért, hogy idegenek engedély nélkül a kazánházba ne tartózkodjanak Távollétük esetén kötelesek az ajtók zárására A kazánházakban tűzveszélyes tevékenységet folytatni, robbanásveszélyes anyaggal dolgozni szigorúan tilos! Biztosítani kötelesek a tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét, gyors megközelíthetőségét Kötelesek a tűzjelzésre, fő gázcsapok zárására, áramtalanításra 19

20 IV Az intézményre vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok A megelőző tűzvédelem egyik legfontosabb feltétele a rend és a tisztaság legmagasabb szinten való megtartása Ennek megtartása és megtartatása az intézmény vezetőire, beosztottjaira és összes tanulójára kötelező érvényű Tanítás után a tantermeket, gyakorlati foglalkozás termeit és a tornatermet, valamint az egyéb foglalkozási helyiségeket naponta kell takarítani Figyelemmel és fegyelmezettséggel a megelőző tűzvédelmet nagymértékben lehet szolgálni, ily módon elejét lehet venni az esetleges tűzeseteknek Az intézetben a tanítás és egyéb munka alatt és után az ellenőrzés terjedjen ki minden olyan szabálytalanságra, amely tüzet okozhat Az intézet helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni Gépeket és berendezéseket állandóan tisztán, rendben és üzemképes állapotban kell tartani A közlekedési útszakaszt, folyosókat, a lépcsőházat, padlásfeljárót, a pince lejáratát állandóan szabadon kell hagyni, ezeket eltorlaszolni ideiglenesen sem szabad A helyiségekben a villamos-berendezések kapcsolóját, a tűzjelző készülékeket, továbbá a tűzvédelmi berendezéseket, felszereléseket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad Szervezett nyári üdülés, országjárás, tábor résztvevő tagjait a megelőző legfontosabb szabályokra ki kell oktatni Utazások alkalmával, a mezőgazdasági munkák során, kirándulások idején, az erdőben és egyéb helyeken a helyes tűzvédelmi előírásokra nyomatékosan fel kell hívni a tanulók figyelmét Az intézet területén szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést (üstház, bitumenolvasztás, stb) elhelyezni, csak az intézmény vezetőjének írásos engedélye alapján lehet, úgy, hogy az a környezetre tűz vagy robbanásveszélyt ne jelentsen A tűzgyújtás felelősét minden esetben név szerint ki kell jelölni A tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni tilos, ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani A tűz eloltásáért mindig a tűzgyújtási engedélyben megjelölt személy a felelős Kémiai kísérletek alkalmával az oktatónak kötelessége gondoskodni róla, hogy éghető anyaggal, gázzal történő kísérlet alatt tűz ne keletkezzen Tűzveszélyes folyadékot zárt edényben, zárt szekrényben kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelenek hozzá ne féressenek Tűzveszélyes folyadékot WC-be, csapba, bármilyen zárt lefolyóba önteni szigorúan tilos A kísérletek alatt gyermekek felügyelet nélkül nem maradhatnak, ennek biztosítása az órát vezető pedagógus kötelessége Elektromos hősugárzót, kávéfőzőt, rezsót csak nem éghető, hőszigetelő alátéten, valamint jelzőlámpával ellátott konnektorból - állandó felügyelet mellett lehet használni Alkalmi díszvilágításhoz, karácsonyfa lámpához olyan szerkezetű lámpatesteket kell használni, amelyek megfelelnek a felhasználási helyén fellépő igénybevételnek, a környezetre tűzveszélyt nem jelentenek, az üzemszerűen feszültség alatt álló részek véletlen érintését nem teszik lehetővé A gyermekek ruházatának tárolására használatos szekrényekben más éghető anyagot, folyadékot, gyújtóeszközt tárolni tilos 20

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Szervezeti és Működési Szabályzat 2 3 Tartalomjegyzék 1. A működés rendje, a gyermekek, tanulók, alkalmazottak és a vezetők nevelésioktatási intézményben való

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hajdúnánás. 2011. Tartalom Bevezetés... 3 1. Általános rendelkezések... 3 1.1.Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2.Az SZMSZ

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZALAEGERSZEG 2013 1 Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Szent Család Óvoda működését, szervezeti felépítését, belső és külső

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FELADATA... 5 3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos utca 34. 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben