TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68."

Átírás

1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT COX-Invest Kft. FÁKLYA-KLUB Budapest VI. ker., Csengery u. 68.

2 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA, FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI RENDJE A tűzvédelmi szervezet tagjai Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai, kötelezettségei ügyvezető igazgató Karbantartó (külső szolgáltató) A munkavégzésben résztvevők tűzvédelmi feladatai A LÉTESÍTMÉNY TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA Tűzveszélyességi osztályok Tűzveszélyességi osztályba sorolás menete TŰZVÉDELMI OKTATÁS Általános előírások Tűzvédelmi szakvizsgáztatás, szakvizsga köteles foglalkozási ágak A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Általános használati előírások Dohányzás Raktározás és tárolás Tűzoltási út, terület és egyéb utak Gépi berendezések Tüzelő és fűtőberendezések Világító berendezések Villamos berendezés Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem Tűzvédelmi berendezések Tűzoltó-technikai eszközök ESETI HASZNÁLATI SZABÁLYOK Folyosók, közlekedők E tűzveszélyességi osztály Iroda D tűzveszélyességi osztály Raktár: D tűzveszélyességi osztály Raktár: C tűzveszélyességi osztály Öltöző: C tűzveszélyességi osztály Szobák: D tűzveszélyességi osztály Tánctér: D tűzveszélyességi osztály Elektromos kapcsoló helyiség: E tűzveszélyességi osztály Porta: D tűzveszélyességi osztály AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli engedélyének kiadására jogosult személyek LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG RENDEZVÉNYEK TŰZVÉDELME MELLÉKLETEK TŰZ ESETI TEENDŐK, Tűzriadó terv... 23

3 TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBASOROLÁS NYILATKOZAT A biztonsági feltételek betartásáról Tűzjelzés módja Munkavállalók teendői, épület elhagyásának módjai A rendezvény felelős vezetőjének feladatai Biztonsági személyzet feladatai Tűzoltási általános feladatok Főbb veszélyforrások... 26

4 4 1 A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a COX- Invest Kft. Budapest VI. ker., Csengery u. 68. alatti épületének területére. 2. A Tűzvédelmi Szabályzatot kiadjuk, az abban foglaltak betartását elrendeljük. Budapest, november 16. Szijártó Ferenc ügyvezető igazgató Bocz Szabolcs ügyvezető igazgató 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT FOGALOMMEGHATÁROZÁSAI A Szabályzat alkalmazása szempontjából: 1. alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott 2. épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó, időszakos vagy idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja; 3. helyiség: minden irányból épületszerkezetekkel körülhatárolt, önálló légtér; 4. közösségi épület: minden olyan épület, amely nem minősül lakó-, tárolási-, ipari-, mezőgazdasági épületnek; 5. közvetlen tűz- vagy robbanásveszély: az égés feltételei közül egy kivételével mindegyik adott, és várható, hogy a hiányzó égési feltétel bármelyik pillanatban létrejöhet, ezáltal nem kívánt tűz vagy robbanás következhet be; 6. létesítmény: egy építési telken álló építmények és szabad terek összessége; 7. robbanásveszélyes állapot: az "A" vagy "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott; 8. talajszint alatti helyiség: az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepcsatlakozási vonal alatt helyezkedik el; 9. tűzszakasz: az építmény, illetve szabadtér tűzvédelmi szempontból meghatározott olyan önálló egysége, amelyet a szomszédos egységektől - meghatározott éghetőségű és tűzállósági határértékű - tűzgátló szerkezetek, és a jogszabályban előírt tűztávolságok választanak el; 10. tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés: az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések;

5 5 11. tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár; 3 A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA, FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE, IRÁNYÍTÁSI RENDJE 3.1 A tűzvédelmi szervezet tagjai - ügyvezető igazgató(k) 3.2 Tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai, kötelezettségei ügyvezető igazgató Az ügyvezető igazgató az alábbi jogokkal és kötelességekkel rendelkezik: 1. Kiadja a Szabályzatot, és ellenőrzi az abban foglaltak betartását. 2. Gondoskodik az irányítása alatt álló személyek tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatások megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. 3. Intézkedik arról, hogy az alkalmazottakat a munkába állás előtt és azt követően meghatározott rendszerességgel oktatásban részesítsék, illetve, hogy az alkalmazottak a Szabályzat rájuk vonatkozó részét megismerjék. 4. A tűzvédelmi oktatást követően azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja. Ennek keretében azokat a munkavállalókat, akik a tevékenységükhöz szükséges ismeretekkel - a tűzvédelmi oktatásokon való részvétel ellenére - nem rendelkeznek, a további munkavégzéstől eltiltja, velük szemben fegyelmi eljárást folytat le. 5. Jogosult a tűzvédelmi helyzet javítása érdekében soron kívüli tűzvédelmi oktatást, ellenőrzést, számonkérést elrendelni. 6. Köteles együttműködni az illetékes tűzvédelmi hatósággal illetve a terület szerint illetékes önkormányzati tűzoltósággal a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtása során. 7. Köteles biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés, illetőleg a tűzoltóság gyakorlatainak lehetőségét. 8. Gondoskodik a tűzvédelmi felülvizsgálatok (tűzvédelmi berendezések, eszközök, készülékek, villamos- és villámvédelmi berendezések, stb.), javítások, karbantartások anyagi, pénzügyi fedezetéről, azok elvégeztetéséről.

6 6 9. Közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyes állapot esetén jogosult és köteles a munkavégzést megtiltani. 10. Köteles a munkaterületeken az előírásoknak megfelelő mennyiségű és az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket a helyszínen tartani. 11. Köteles a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakban, munkakörökben a tűzvédelmi szakvizsga meglétét megkövetelni. 12. Gondoskodik a tűzesetek bejelentéséről, közreműködik a tűzesetet követő tűzvizsgálat eredményes lefolytatásában. 13. Az ellenőrzések során feltárt tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszüntetésére intézkedést foganatosít. 14. Jogosult az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére, jóváhagyására Karbantartó (külső szolgáltató) 1. A szükséges javításokat, karbantartásokat szakszerű elvégzéséért felelős. 2. A javítás, karbantartás során csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközt, szerszámot használhat. 3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetes írásbeli engedélyek birtokában végezhet. 4. A számára meghatározott tűzvédelmi berendezések felülvizsgálatát és dokumentálását elvégzi A munkavégzésben résztvevők tűzvédelmi feladatai 1. Meg kell ismerniük és be kell tartaniuk, illetőleg be kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. 2. Meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. 3. Az alkalmazottak a fentiek érdekében kötelesek munkába álláskor, valamint azt követően a részükre meghatározott rendszerességgel tűzvédelmi oktatáson részt venni és az ott elhangzottakat elsajátítani. 4. Munkahelyükön kötelesek rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhat. Munkaterületén felelős a tűzvédelmi előírások betartásáért.

7 7 5. Kötelesek a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat külön felhívás, vagy intézkedés nélkül végrehajtani. 6. Kötelesek a munkájukat szabályosan végezni, munkakezdés előtt megvizsgálni, ellenőrizni az eszközöket, anyagokat, stb. Amennyiben a használatukban lévő gépek berendezések meghibásodását tapasztalják, azokat azonnal kikapcsolják, és értesítik a közvetlen vezetőjüket, aki haladéktalanul jelzi a meghibásodást az elhárításért felelős személynek. A javításra váró gépeket, berendezéseket külön kell elhelyezni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a használatát tiltó feliratot el kell helyezni rajta. 7. Jogosultak, hogy a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak, kötelesek közvetlen tűz- vagy robbanásveszély esetén jelentést tenni a közvetlen vezetőnek. 4 A LÉTESÍTMÉNY TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA 1. A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az épületeket, a műtárgyakat, az építményeket és a létesítményeket tűzveszélyességi osztályba kell sorolni. 2. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál a tevékenység során előállított, feldolgozott, használt, szállított vagy tárolt anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait, a technológiák tűzveszélyességének jellemzőit, illetőleg a rendeltetés szerinti tevékenységet, valamint kapcsolódó kötelezően alkalmazandó jogszabályba foglalt előírásokat kell figyelembe venni. 4.1 Tűzveszélyességi osztályok Fokozottan tűz és robbanásveszélyes (jelzése: "A") tűzveszélyességi osztályba tartozik 1. az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint fokozottan tűzveszélyes, illetve tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt; 2. az az anyag, amelynek bármely halmazállapotban heves égése, robbanása indító (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai hatásra bekövetkezhet; 3. az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 o C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílttéri lobbanáspontját, azaz Tü>Tlpnyt és Tü>35 o C; 4. az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%; 5. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol a fent meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő; 6. a 100 m 3 /h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemezházas gázmérő(k) helyisége;

8 8 7. az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (telepítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése. 8. A PB-gáz cseretelep Tűz és robbanásveszélyes (jelzése: B ) tűzveszélyességi osztályba tartozik 1. az a veszélyes anyag és készítmény, amely a kémiai biztonságról szóló évi XXV. törvény és a végrehajtási rendelete szerint kevésbé tűzveszélyes veszélyességi osztályba sorolt; 2. az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez; 3. az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 21 o C, nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 o C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 o C-al csökkentett értéke, azaz Tü<Tlpnyt, Tü>Tlpnyt-20 o C és Tü>35 o C; 4. az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke a levegő térfogatához viszonyítva 10 %-nál nagyobb; 5. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol a fent meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő; 6. a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez Tűzveszélyes (jelzése: "C") tűzveszélyességi osztályba tartozik 1. az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) legfeljebb 300 o C; 2. a legalább 50 o C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és világításra használatos petróleum; 3. az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 o C felett van, de legfeljebb 150 o C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 o C-al, de legfeljebb 50 o C-al kisebb, azaz Tlpnyt-50 o C<Tü<Tlpnyt-20 o C, és Tü>35 o C; 4. az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével; 5. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol a fent meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák; 6. az üzemanyagtöltő állomások Mérsékelten tűzveszélyes (jelzése: D ) tűzveszélyességi osztályba tartozik 1. az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrással vizsgálva) 300 o C-nál nagyobb, 2. az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 150 o C-nál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt több, mint 50 o C-al van, azaz Tü<Tlpnyt-50 o C és Tü>35 o C; 3. az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%- nál kisebb;

9 9 4. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol a fent meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, használják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá, ahol nyíltlánggal üzemelő tüzelőberendezést használnak; 5. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, amelyben nem éghető anyagot 300 o C felett dolgoznak fel; 6. az iroda-, lakó- és szállásépület; 7. gépjárműtároló (építmény, szabadtér); 8. állattartó helyiségek Nem tűzveszélyes (jelzése: "E") tűzveszélyességi osztályba tartozik 1. a nem éghető anyag; 2. az a veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ahol nem éghető anyagot 300 o C alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak Különleges esetek 1. Jogszabályban meghatározott esetben az övezet, helyiség, illetve berendezés tűzveszélyességi osztályba sorolása a 4.2 pontban foglaltaktól eltérően is történhet. 2. A veszélyességi övezet, helyiség, szabadtér, ha ott az anyagot, zárt rendszerben dolgozzák fel, tárolják, vagy szállítják a tűzvédelmi hatóság engedélye esetén veszélytelenebb tűzveszélyességi osztályba sorolható. 4.2 Tűzveszélyességi osztályba sorolás menete 1. A tűzveszélyességi osztályba sorolásnál az alapterületeket az "A" osztályból az "E" osztály felé haladva kell összesíteni, és azt a tűzveszélyességi osztályt kell választani, amelyiknél az összesített alapterületek meghaladják a 40%-ot. 2. A helyiség, illetve a szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzátartozó veszélyességi övezetek 1) bekezdés szerint összesített alapterületei a helyiség, illetve a szabadtér alapterületének 40%-át meghaladják. 3. A tűzszakasz, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzátartozó helyiségek, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként összesített alapterületei az 1) bekezdés szerint összegezve a tűzszakasz alapterületének 40%-át meghaladják. 4. A több tűzszakaszból álló építmény, szabadtér abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzátartozó tűzszakaszok tűzveszélyességi osztályonként összesített alapterületei az 1) bekezdés szerint összegezve az építmény, szabadtér alapterületének 40%-át meghaladják. 5. A létesítmény abba a tűzveszélyességi osztályba tartozik, amelyben a hozzátartozó építmények, szabadterek tűzveszélyességi osztályonként összesített alapterületei az 1) bekezdés szerint összegezve a létesítmény alapterületének 40%-át meghaladják.

10 10 6. A tűzgátló előteret és a létesítmény szabadterének vagy építménynek nem minősülő tereit (csak közlekedésre használt út, járda, park stb.) a tűzveszélyességi osztály meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni. 5 TŰZVÉDELMI OKTATÁS 5.1 Általános előírások 1. Az évi XXXI. törvény előírása értelmében, minden új alkalmazottat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, valamint a továbbképzésükről gondoskodni kell. Ennek megfelelően köteles minden új belépő tűzvédelmi oktatáson részt venni a munkába lépését megelőzően, illetőleg az alkalmazottak kötelesek az alábbi ütemezésben tűzvédelmi oktatáson megjelenni. 2. Oktatás szempontjából új felvételesnek minősül: - aki újonnan belépő; - aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába áll; - akit tűzvédelmi ismeretek hiánya miatt a munkától eltiltottak; - akinek a munkahelyén tűzvédelmi szempontból jelentős technológiai változás történt. 3. A tűzvédelmi oktatás tematikája: - a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége - az általános megelőző tűzvédelmi használati rendelkezések - dohányzási tilalom szabályai - éghető folyadékok tárolása, felhasználása - tűzvédelmi eszközök, felszerelések, készülékek használata, működtetése, kezelése - tűz esetén követendő magatartás, tűzjelzés, riasztás, mentés, oltás, kiürítés, stb. feladatai 4. Tűzesetet követően soron kívüli tűzvédelmi oktatást kell tartani a létesítményben, a munkavégzésben résztvevő személyeknek. 5. Az oktatások tényét tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni. 6. Az időszakos tűzvédelmi oktatásokat minden év december 31-ig kell megtartani 5.2 Tűzvédelmi szakvizsgáztatás, szakvizsga köteles foglalkozási ágak A létesítmény vonatkozásában előforduló tűzvédelmi szakvizsga köteles foglalkozási ágak: 1. Hegesztők és építőipari munkák keretében nyílt lánggal járó munkavégzés esetén (javítás, karbantartás idején külső vállalkozó) 2. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 3. A tűzoltó készülékek karbantartását végzők (külső vállalkozó),

11 11 6 A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 6.1 Általános használati előírások 1. Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni. 2. A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. 3. A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 4. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 5. A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni. 6. A létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt az üzemeltetőnek az adott létesítmény területén kell tartania. 7. A közmű nyitó és zárószerkezeteket jól láthatóan meg kell jelölni 6.2 Dohányzás 1. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 2. Tilos dohányozni: - az A"- C" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, szabadtéren, helyiségben, továbbá ott, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat; - azon tűzvédelmi berendezéssel védett helyiségben, ahol füstérzékelő került telepítésre; - A - B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szállító járművön; - C tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén. 3. A dohányzási tilalmat a vonatkozó műszaki követelmények által meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni. 4. A dohányzóhelyeket - a vonatkozó szabályozók szerint - kell kijelölni. A kijelölt dohányzóhelyek berendezési tárgyai a kiürítési útvonalakat nem akadályozhatják.

12 12 5. Az épület területén dohányzó hely nincs kijelölve, az csak az épület előtt engedélyezett a vendégek részére! 6.3 Raktározás és tárolás 1. A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, veszélyességi övezetben az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt nem tárolhatók. 2. Az A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, a C" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és hatékony szellőzést biztosítottak. 3. Az A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, valamint a C" és D" tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot csak jogszabályban, vonatkozó műszaki követelményekben meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. 4. Az A" és B" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a C" tűzveszélyességű éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán amennyiben jogszabály, műszaki irányelv ettől eltérően nem rendelkezik az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, illetve piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, kiszerelő, illetve a forgalomba hozó, valamint a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, éghető folyadék esetében a felhasználó köteles elvégezni. 5. Az épület területén az A - B tűzveszélyességi osztályba tartozó, valamint az öngyulladásra hajlamos anyagok (PB-hajtógázas termékek, festékek, stb.) mennyiségét a lehetőségekhez képes minimalizálni kell, a lehető legkisebb mennyiség jelenlétére kell törekedni. 6. A raktározásnál ömlesztett tárolást kivéve legalább a következő szélességű utat kell biztosítani: - a méternél nem szélesebb helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat; - éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat. 6.4 Tűzoltási út, terület és egyéb utak 1. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és kiürítési utakat leszűkíteni, lezárni még átmenetileg sem szabad.

13 13 2. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad. 3. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagok az építési termékek és biztonsági jelek kivételével az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezhetők el. 6.5 Gépi berendezések 1. Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról. 2. Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hőfejlődés, vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor megszünteti. 3. A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni. 6.6 Tüzelő és fűtőberendezések 1. Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható. 2. Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást. 3. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad használni. 4. Az éghető gázzal és az éghető folyadékkal üzemeltetett tüzelő-, illetőleg fűtőberendezés, készülék működtetése alatt a műszaki irányelvben meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni. 5. A tüzelő-, fűtőberendezés felügyeletét csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre szabad bízni. 6. A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, illetve olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt. 7. A gázüzemű berendezések időszakos (5 éves) felülvizsgálatát el kell végeztetni és annak eredményét dokumentálni kell.

14 Világító berendezések 1. A "C"-"E" tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadtéren, építményben, a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. 2. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen. 6.8 Villamos berendezés 1. A létesítmény, építmény villamos berendezéseit jogszabályokban, vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. 2. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. 3. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítékok rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. 4. A villamos gépet, berendezést, és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. 5. Izzószálas hősugárzó, hőfokszabályozó nélküli hőtermelő berendezéseket használni nem szabad. 6. A villamos berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik - a "C", "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. A javítás megtörténtét igazoló munkalap, szerelési igazolás, stb. másolati példányát a felülvizsgálati jegyzőkönyv mellett el kell helyezni. 7. A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. 8. Az 6. pontban meghatározott gyakoriságtól függetlenül az engedélyhez kötött átalakítás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti felülvizsgálatot el kell végezni ha: A telep- vagy működési engedélyhez illetve bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetés váltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője az e fejezet szerinti tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégzi, ha a) az új rendeltetéshez a jogszabály veszélyesebb tűzveszélyességi osztályba sorolás miatt gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg,

15 15 b) az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi A vagy B tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta 2 év eltelt, vagy c) az új rendeltetés a helyiség, épület tűzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi C, D vagy E tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség esetében az utolsó felülvizsgálat óta 4 év eltelt. 9. A villamos berendezések felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelmény, illetve a vizsgálat időpontjában érvényes vonatkozó műszaki követelmény, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó előírás szerint történik. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely zónabesorolásának tisztázása. A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzem nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak. 10. A vizsgálatok vezetését és abban érdemi munka folytatását csak olyan személy végezhet, aki jogszabályban meghatározott erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkezik. 6.9 Villám és sztatikus feltöltődés elleni védelem 1. A villámvédelmi berendezést a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint kell létesíteni és felülvizsgálni. 2. A villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik - a "D" és "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább kilencévenként tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell. A javítás megtörténtét igazoló munkalap, szerelési igazolás, stb. másolati példányát a felülvizsgálati jegyzőkönyv mellett el kell helyezni Tűzvédelmi berendezések Tűzoltó-technikai eszközök 1. A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad. 2. Létesítményekben legalább egy-egy darab, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni. a) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, illetve veszélyességi övezetekben minden megkezdett 50 m 2 alapterület után;

16 16 b) az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein attól függően, hogy azok milyen tűzveszélyességi osztályúak a további pontban foglaltak szerint; c) a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein- az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett- alapterület minden megkezdett 200 m 2 -e után, de legalább szintenként; d) a "D" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein - az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett- alapterület minden megkezdett 600 m 2 -e után, de legalább szintenként; e) az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények, illetve szabadterek a) pont hatálya alá nem eső részein szükség szerint. 3. A tűzoltó készülékeket - az időszakos felülvizsgálatok eredményes elvégzése érdekében - elsősorban a közlekedési útvonalakon kell készenlétbe helyezni. 4. A tűzoltó készülékeket negyedévente szemrevételezéssel kell ellenőrizni az alábbi szempontok szerint: a) az előírt telepítési helyen van, b) rögzítése biztonságos, c) látható, d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható, e) használata nem ütközik akadályba, f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található, g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott, h) fém vagy műanyagplombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép, i) zárópecsétje sértetlen, j) karbantartása esedékes-e, és k) állapota kifogástalan, üzemszerű. 5. A szemrevételezés megtörténtét a tűzoltó készülék nyilvántartásba be kell jegyezni. 6. A negyedéves felülvizsgálati ciklusidőn túlmenően az MSZ EN-3 szerinti készülékeket évente arra feljogosított (tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező) személlyel felül kell vizsgáltatni. 7. Ha a tűzoltó készülék előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. 8. A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni. 9. A fali tűzcsapokat karbantartani félévente szükséges.

17 A tűzoltó készülékekről és fali tűzcsapokról a jogszabályi előírásnak megfelelően nyilvántartást kell vezetni. 7 ESETI HASZNÁLATI SZABÁLYOK Az általános tűzvédelmi előírásokon túlmenően a helyiségek speciális tűzvédelmi előírásai és tűzveszélyességi osztályai a következők: 7.1 Folyosók, közlekedők E tűzveszélyességi osztály 1. Az épület területén a biztonságos közlekedés végett szükséges kialakítani közlekedési útvonalakat. A közlekedők minimális szélessége 1,1 méter. 2. A közlekedőkön mindennemű tárolás tilos. 3. A közlekedőket lezárni, eltorlaszolni, azok szélességét leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 4. A készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, a kapcsolókat eltorlaszolni, megközelíthetőségüket akadályozni nem szabad. 7.2 Iroda D tűzveszélyességi osztály 1. A helyiségben nem oda való éghető anyagot, folyadékot (festék, hígító) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Kivéve a felújítási munkálatokat, továbbá a berendezések kezelése, javítása, karbantartása során a gyártó, forgalmazó által előírt anyagok, folyadékok, tisztító szerek, valamint az éghető anyagok technológiai felhasználását a meghatározott feltételek betartása mellett. 2. A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyag tartható. 3. Elektromos főzőlap és kávéfőző csak hőszigetelő alátét alkalmazásával, felügyelet mellett működtethető. 4. Az elektromos berendezésekhez csak a műszaki követelményeknek megfelelő vezetékek használhatók. 5. A berendezéseken javítást, karbantartást csak az arra kiképzett személyek végezhetnek. 6. A telefon készülékek mellett a Tűzoltóság hívószámát fel kell tüntetni. 7. A napi munkavégzés után, eltávozás előtt a helyiségeket utoljára elhagyó személynek a villamos berendezéseket, gépeket, készülékeket ki kell kapcsolnia, kivéve az állandó, 24 órás üzemű berendezéseket.

18 Raktár: D tűzveszélyességi osztály 1. A raktárakban tűz- és robbanásveszélyes, vagy fokozottan tűz- és robbanásveszélyes folyadékokat, anyagokat tárolni nem szabad. 2. A tárolt anyagokat lehetőség szerint polcokon, rendezett körülmények között szabad tárolni. 3. Üzemelő elektromos berendezéseket a helyiségek világítása kivételével a raktárakban elhelyezni nem szabad. 4. A raktárban a közlekedés, kiürítés feltételeit biztosítani kell a tárolt anyagok elhelyezésénél. 7.4 Raktár: C tűzveszélyességi osztály 1. A nyílt láng és dohányzás tilos! A tilalmat táblával jelölni kell. 2. A raktárakban tűz és robbanásveszélyes, vagy fokozottan tűz és robbanásveszélyes folyadékokat, anyagokat tárolni nem szabad. 3. A tárolt anyagokat polcokon, rendezett körülmények között szabad tárolni. Az ömlesztett tárolás tilos. 4. Üzemelő elektromos berendezéseket a helyiségek világítása kivételével a raktárakban elhelyezni nem szabad. 5. A raktárban a közlekedés feltételeit biztosítani kell a tárolt anyagok elhelyezésénél. 6. A raktárban a tárolt anyagok tárolási helyeit jól láthatóan fel kell festeni. 7. A tárolási egységek a beépített tűzvédelmi eszközök, felszerelések megközelíthetőségét nem akadályozhatják. 7.5 Öltöző: C tűzveszélyességi osztály 1. A helyiségben nem oda való éghető anyagot, folyadékot (festék, hígító) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Kivéve a felújítási munkálatokat, továbbá a berendezések kezelése, javítása, karbantartása során a gyártó, forgalmazó által előírt anyagok, folyadékok, tisztító szerek felhasználását a meghatározott feltételek betartása mellett. 2. Az öltözőben a közlekedés feltételeit biztosítani kell a tárolt anyagok, berendezési tárgyak, bútorok elhelyezése során. 3. Elektromos berendezéseket a helyiségek világítása kivételével az öltözőben üzemeltetni nem szabad.

19 Szobák: D tűzveszélyességi osztály 1. A szobák területén a nyílt láng használata és dohányzás tilos. 2. A szobák területén főzni, nyílt lánggal járó, tűzveszélyes tevékenységet (gyertya, füstölő, stb., használata) végezni - a javítás, karbantartás kivételével - tilos. 3. Az épületben a főrendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységen túlmenően A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó tevékenységet folytatni nem szabad. 4. Az épületben, illetőleg a helyiségeiben nem szabad éghető anyagot olyan mennyiségben és módon tárolni, illetőleg azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan tűzveszélyes tevékenységet végezni, amely az épület, illetőleg a helyiségeinek rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat. 5. A berendezéseken javítást, karbantartást csak az arra kiképzett személyek végezhetnek. 6. A közlekedőket lezárni, eltorlaszolni, azok szélességét leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 7. A készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, a kapcsolókat eltorlaszolni, megközelíthetőségüket akadályozni nem szabad. 8. A szobákban kiegészítő fűtés csak az ügyvezető igazgató által engedélyezett fűtés lehet, izzószálas hősugárzó, hőfokszabályozó nélküli hőtermelő berendezéseket használni nem szabad. 9. Tűz esetén mindenki köteles a szükséges teendőket végrehajtani. 7.7 Tánctér: D tűzveszélyességi osztály 10. A tánctér maximális befogadó képessége 600 fő, a megengedett befogadó képességet meghaladni nem szabad. 11. A tánctér területén a nyílt láng használata és dohányzás tilos. 12. A helyiségben nem szabad éghető anyagot olyan mennyiségben és módon tárolni, illetőleg azzal olyan tevékenységet folytatni, továbbá olyan tűzveszélyes tevékenységet végezni, amely az épület, illetőleg a helyiségeinek rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat. 13. Zenés-táncos rendezvények előtt a nem égéskésleltetett függönyöket, dekorációkat el kell távolítani, a rendezvények során csak lángmentesített, vagy égéskésleltetett dekorációk, függönyök lehetnek a helyiségben. 14. A berendezéseken javítást, karbantartást csak az arra kiképzett személyek végezhetnek.

20 A tánctér kijáratait lezárni, eltorlaszolni, azok szélességét leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. 16. A készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, a kapcsolókat eltorlaszolni, megközelíthetőségüket akadályozni nem szabad. 17. Tűz esetén mindenki köteles a szükséges teendőket végrehajtani. 18. A tánctér területén rendezvények során a tűzriadó terv kivonatát el kell helyezni. Színpadrész : D tűzveszélyességi osztály 19. A színpadot olyan kijárati ajtóval és közlekedési úttal kell ellátni, amely elhelyezése és mérete szerint biztonságos menekülést biztosít az ott működő személyzet részére. 20. A színpad belső részének kiképzésénél valamennyi teherhordó szerkezetet, a világítási hidakat, a színpadi világítási berendezés központi állítóművének tartó szerkezetét nem éghető, ezek burkolatát pedig legalább éghető anyag esetén égéskésleltetett anyagból kell kialakítani. 21. A színpadi technika kialakítása során pirotechnikai és egyéb nyílt lánggal, izzással, tűzveszéllyel járó tevékenység nem alkalmazható. 22. Az alkalmazott villamos berendezések tűzvédelmi előírásoknak megfelelő kialakításúak legyenek, a vezetékek túlterhelését meg kell akadályozni a kivitelezés során. 23. Füstgenerátor használata során az csak hideg füst előállítására lehet alkalmas. 7.8 Elektromos kapcsoló helyiség: E tűzveszélyességi osztály 1. A helyiségben mindennemű anyag tárolása tilos. 2. A helyiség ajtajára az idegeneknek belépni tilos táblát kell elhelyezni. 7.9 Porta: D tűzveszélyességi osztály 1. A létesítmény kulcsait elkülönítve illetéktelenek elől elzárva, de felelős személyek számára bármikor hozzáférhető módon kell tárolni. A kulcsokat a helyiségek nevével jól láthatóan jelölni kell. 2. Elektromos főzőlap és kávéfőző csak hőszigetelő alátét alkalmazásával, felügyelet mellett működtethető. Az elektromos berendezések csak felügyelet mellett üzemeltethetők. 3. Az elektromos berendezésekhez csak szabványos vezetékek használhatók. Az elektromos berendezések, vezetékek házilagos javítása, toldása tilos!

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról utoljára módosítva hatályos: 2005.VI.5-35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (2) A Szabályzatnak a létesítésre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseit új létesítménynél,

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvénytartási engedélyek feltételeiről Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható! Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax, ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:

ZTR Neve: 1.2. Székhelye: 1.3. Elérhetősége (telefon, fax,  ): 1.4. Cégjegyzékszáma: 1.5. Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ZTR S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefon: (06 95) 523132

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Iktatószám: LEKIEDU-3011-2012 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Maros u. 19-21. Tűzvédelmi Szabályzat 2012 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének

Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének Ice Beach Kft 2500 Esztergom, Dorogi út 4. sz. alatti Zenés Szórakozóhelyének B I Z T O N S Á G I T E R VE Készült a a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Pécsi Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3. 7621 Pécs, Jókai u. 8. Tűzvédelmi szervezetéről és tevékenységéről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Szent Pantaleon Kórház - Rendelő Intézet Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. Készült: Budapest, 2012 január 15. Készítette: Tűz és Munkavédelmi Bt. 2161 Csomád,

Részletesebben

Budapest, XIV. ker. Városligeti inga pálya. Board Up Sport park TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2013.

Budapest, XIV. ker. Városligeti inga pálya. Board Up Sport park TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2013. Budapest, XIV. ker. Városligeti inga pálya Board Up Sport park TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYTÉK I. FEJEZET oldal 1.Tűzvédelmi szabályzat célja, hatálya 4 1.1. Tűzvédelmi szabályzat célja 4 1.2.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről

Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről Tájékoztató a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetéséről 2011. március 16-tól életbe lépett a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet.

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 3.000,- Ft illetékbélyeg Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: törvény) 47.

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2015. február 27. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Tűzvédelmi Szabályzat 1. oldal MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉP ISKOLA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Tűzvédelmi Szabályzat 2. oldal T A R T A L O M J E G Y Z É K Hatályba léptetés I. fejezet

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia 1, TŰZTERJEDÉS ELLENI VÉDELEM. -Tűztávolság, Tűzszakaszok 2, TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁS -Biztonsági világítás, biztonsági jelzések 3, BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS TŰZOLTÓ BERENDEZÉSEK. 4, CO ÉRZÉKELŐK

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖZPONT

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖZPONT SEMMELWEIS EGYETEM OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI KÖZPONT 1194 Budapest, Tűzoltó utca 37-47. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Készült: Budapest, 2012 április 01. Készítette: Tűz és Munkavédelmi Bt. 2161 Csomád, Kossuth u.

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

Használati szabályok. XVIII. Fejezet

Használati szabályok. XVIII. Fejezet Használati szabályok XVIII. Fejezet Használati szabályok címsorai A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Speciális építmények használati szabályai Tűzveszélyes tevékenység Dohányzás Szállítás

Részletesebben

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám 54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai Magyar Közlöny 166. szám előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás gyakorlata és problémái. Bónusz János

A tűzvédelmi osztályba sorolás gyakorlata és problémái. Bónusz János 1 A tűzvédelmi osztályba sorolás gyakorlata és problémái Bónusz János 2 A tűzveszélyességi osztályba sorolás mindig fejtörést okoz az ezzel foglalkozó szakembernek és a terek veszélyességének meghatározása

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI...

Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 III. A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI... Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. TŰZVÉDELMI FELADATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK... 4 Az intézmény vezetőjének tűzvédelmi feladatai (Kondor János igazgató):... 4 Az igazgatót helyettesítő személyek

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Az Akvárium Klubra vonatkoztatható kivonatos rész a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatból Akvárium

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

Szeretettel köszönti Önöket a

Szeretettel köszönti Önöket a Szeretettel köszönti Önöket a A tevékenységi köre - Tűzgátló- és egyéb technikai fém nyílászárók fejlesztése, gyártása - Tűzgátló üvegek gyártása (EI30, EI60, EI90) - Voest Alpine típusú szerkezetek gyártása

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 1 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007.március 9. Készítette: Gordius 91 Kft. Jóváhagyta: Bukta László elnök 2 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Létesítmény megnevezése: Mozgássérültek

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu

: VIKTÓRIA TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT Tel.: hu V I K T Ó R I A TANÁCSADÓ, SZOLGÁLTATÓ KFT. Mottó: Előbb azt kell tudnunk, hogy mit nem ismerünk RENDSZERGAZDA TÁRSASHÁZ RENDSZER (VTR) 1082 Bp., Corvin köz 4. II/4. VIKTÓRIA Kft Ügyvezető igazgató A honlapon

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 47.

Részletesebben