PÁLYÁZAT. Beküldő: Alcoa-Köfém Kft 8002 Székesfehérvár Verseci u 1-15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Beküldő: Alcoa-Köfém Kft 8002 Székesfehérvár Verseci u 1-15"

Átírás

1 PÁLYÁZAT AZ ÉPÍTKEZÉSEK SORÁN BEKÖVETKEZŐ VÉSZHELYZETEK SIKERES MEGELŐZÉSÉRE Beküldő: Alcoa-Köfém Kft 8002 Székesfehérvár Verseci u 1-15 Kapcsolattartó: Horváth Tamás Környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkavédelmi igazgató Tel: 06/22/

2 2 BEVEZETÉS Az Alcoa-Köfém Kft megalakulása ( január 1. ) utáni kezdeti években időszakban a külső válalkozók által végzet munkák során gyakran fordultak elő balesetek, melyek közül történt súlyos kimenetelű is. A válalat úgy döntöt, hogy bevezeti a társaságnál az Alcoa világszerte érvényes kötelező szabványának megfelelő, érvényes külső válalkozókra vonatkozó munkabiztonsági, környezetvédelmi egészségvédelmi ügyrendet, mely átfogja a kivitelezési eljárást a tervezéstől a kivitelezet létesítmények átadásáig meghatározva a kivitelezők, és az üzem projekt vezetőinek,.műszaki elenőreinek, munkavédelmi szakembereinek és a beszerzés munkatársainak feladatait és felelősségeit. A bevezetet eljárásnak köszönhetően a válalatnál a kivitelezési munkálatok során bekövetkezett balesetek száma és súlyossága is nagy mértékben csökkent. A Program leírása: A biztonsági ügyrend lépéseit legjobban a folyamatábra szemlélteti (Az Alcoa-Köfém Kft. területén munkát válaló, külső kivitelezők részére) FELKÉRÉS AJÁNLATTÉTELRE (Feladatkiírás elkészítése) HELYSZÍNI FELTÉTELEK, ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK MEGISMERÉSE KALKULÁCIÓ,ELŐZETES EHS TERV ELKÉSZÍTÉSE AJÁNLATTÉTEL,ELŐMINŐSÍTŐ ÍV MEGKÜLDÉSE AJÁNLAT MEGBESZÉLÉSE SZERZŐDÉSKÖTÉS Részletes munkavédelmi terv elkészítése és TERV MEGBESZÉLÉSE DOLGOZÓK OKTATÁSA EHS TERV ALAPJÁN (VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRŐL) DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS OKTATÁSA(Alcoa-Köfém Kft. RÉSZÉRŐL) MUNKAENGEDÉLYEK BESZERZÉSE HELYSZÍNI OKTATÁS MUNKATERÜLET ÁTADÁS MUNKAVÉGZÉS MUNKA FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSE MŰSZAKI ÁTADÁS,MUNKATERÜLET VISSZAADÁS

3 3 *EHS: a továbbiakban a környezetvédelmi-egészségvédelmi-biztonságtechnikai és tűzvédelmi tevékenység rövidítése. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK Az ügyrend előírásait alkalmazniuk kel az Alcoa-Köfém Kft. területén szerződsés alapján munkát végző valamennyi külső válalkozónak. A vállalkozás vezetésének tudatában kel lenni, hogy felelősséggel tartozik alkalmazotainak, valamint alkalmazottai tevékenysége által mások egészségére gyakorolt hatásáért és biztonságáért. A társaság szerepe, hogy közli az elvárásokat a válalkozás vezetésével és elősegíti az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezet létrehozását. A vállalkozónak eleget kell tenni az összes vonatkozó állami és helyi szabványnak és olyan kiegészítő előírásoknak, amelyeket a társaság bocsát a válalkozók részére a végzet munkával összefüggésben. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Feladatkiírás biztonságtechnikai részei: Az árajánlathoz mellékelni kell : Nyilatkozatot arról, hogy megismerték az Alcoa-Köfém Kft. válakozókra vonatkozó alapvető EHS eljárásokat és ezeket figyelembe vették az ajánlat kidolgozásakor, a használt fontosabb munkaeszközök listáját, a tevékenységhez szükséges munkaengedélyeket, energiafajtákat, vegyi anyagokat felsorolását, a céggel szerződésben áló munkaegészségügyi orvos nevét ésa szerződés másolatát, a válalat által biztosítandó gépek, berendezések időigényét (kezdés, időtartam) Az 51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM rendeletben foglaltak szerint a jelen feladatnak megfelelő felelős műszaki vezető megnevezését, névjegyzék nyilvántartási számát, kategóriáját Előzetes munkavédelmi tervet, mely tartalmazza: a válalkozó által végzendő munka jelegét, megnevezését, a válalkozó helyszíni vezetőjét, hatósági engedélyeket, minősítéseket speciális munka esetén, a munkafolyamatokat főbb csoportokba osztva, az egyes tervezet munkafolyamatok lépéseit, a jelemző, fő potenciális veszélyeket, a kockázatcsökkentő-, il. balesetmegelőző intézkedéseket. ideiglenes épület elhelyezésére vonatkozó igényt, felhasználandó tűzveszélyes anyagok jegyzéke,szállítása, tárolása, keletkező huladékok fajtáit, várható mennyiségét, különös tekintetel a veszélyes huladékra. a munkavédelmi tervet készítő személy nevét. Előminősítés A szerződéses megálapodás megkötése előt a társaság munkavédelmi szempontból minősíti a vállalkozót. A vállalkozónak azonban abban az esetben, ha rendszeresen végez munkát a társaság területén, évente meg kel küldenie előminősítő kérdőívét, az aktualizált adatokkal. Érvényes, egy éven belül küldöt előminősítő kérdőív nélkül szerződés nem köthető. Előzetes munkavédelmi helyszíni szemle és értekezlet Ajánlatétel előt a válalkozónak meg kel látogatni a helyszint és át kel tekinteni az társaság képviselőjével a munka tárgyát a helyszínen alkalmazandó előírásokat, az általános feltételeket és helyszíni feltételeket. Ismertetésre kerülnek a válalkozóval a helyszínre jelemző általános és speciális elvárások. It kerül sor a válalkozó munkája során jelentkező bármilyen egyéb, a működő üzem termelési és gyártási kapcsolódásainak tisztázására.

4 4 Részletes munkavédelmi terv megbeszélése A kivitelező a szerződéskötést követően, de a munka megkezdése előt minimum 5 nappal meg kell küldje a részletes EHS tervet, amelyet egy munkavédelmi tervmegbeszélésen ismertet az társaság képviselőivel. A munkavédelmi terv célja:a helyszínen munkát végzők felkészítése a tevékenységből és a környezetből várható veszélyekre, valamint a veszélyek elhárítási módjára, melyből a helyszínen munkát végző dolgozó kiolvashassa belőle az egyes tudnivalókat, műveletenként a tevékenységből és a helyszíni körülményekből várható veszélyeket és elhárításuk pontosan meghatározott módját. A megbeszélésen részletesen át kell tekinteni a tárgyi munkára vonatkozó ütemterv és a munkavédelmi terv minden egyes fejezetét és a tárgyi munka veszélyes munkafolyamatait. A megbeszélésen felmerült változtatásokat a munkavédelmi tervben rögzíteni kell. A részletes munkavédelmi tervnek tartalmaznia kel az előzetes munkavédelmi tervben megköveteltek mellett: munkaterület, termelés, vagy az adot szerződés hatályán kívül eső munkákra hatással lévő kikapcsolási, vagy korlátozási igény, szükséges engedélyek, kizárás/kitáblázási eljárás alkalmazása, állványterv a részletes szerelési utasítással, dúcolási terv a részletes műveleti utasítással, munkagödörbe beszállás módja, a bezuhanás elleni védelem biztosítása, a terület-, és munkagödrök lehatárolás módja, eszközei, kihelyezendő figyelmeztető táblák, a csarnoki légterek tisztaságának biztosítása a járművek által kibocsátot kipufogógázoktól, a helyszínen rendelkezésre áló tartalék egyéni védőeszközök szükséges mennyiségét, az adot helyszínre vonatkozó beszállítási és emelési terv A lezuhanás veszélyével járó tevékenységek esetén a leesés elleni védelem biztosításának részletezése, beleértve a személy, illetve állvány kikötési pontokat is. Az EHS terv elfogadására a területileg illetékes biztonság technikus munkavédelmi szakember jogosult. Elfogadott EHS terv hiányában helyszíni tevékenység nem kezdhető és folytatható! Ez a megbeszélés egyben összeköthető a munkaterület átadás-átvételi eljárással (ha a munka nagysága ezt lehetővé teszi). A megrendelő által elfogadot munkavédelmi tervet a válalkozónak oktatás keretében ismertetnie kel a helyszínen munkát végző dolgozókkal, A helyszíni munkavégzés során a EHS tervtől eltérni csak a témafelelőssel és a biztonságtechnikussal társaság területileg illetékes munkavédelmi szakemberével való írásba foglalt egyeztetés után szabad. Az EHS terv bekövetkezett módosítását a helyszínen dolgozókkal a vállalkozónak dokumentáltan ismertetnie kell. Munkaterület átadása-átvétele Valamennyi projekt esetén - szervizmunkák kivételével - a munkaterület átadása-átvétele külön eljárás keretében valósul meg. A vállalkozónak be kell mutatni a munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumokat: hatósági engedélyek, minősítéseket, a gépek, berendezések időszakos vizsgálatáról készült jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, a dolgozók speciális képesítése, egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok Munkaengedélyek A munkaengedély olyan írásos dokumentáció amely meghatározott tevékenység biztonságos elvégzésének feltételeit tartalmazza a felhatalmazott felek által aláírva. A munkaengedély rendszerét minimálisan a következő tevékenységeknél kel alkalmazni. Meglétük a projektvezető/műszaki elenőr és a kivitelező közös felelősége:

5 5 Tűzveszélyes tevékenységek, földmunkák, árok-és gödörásás, padozatbontás, falazatokban munkavégzés ( fúrás, bontás ), veszélyes (zárt) térbe beszállással (belépéssel) végzett munka, álvány használatbavétele, munkavégzési engedély elzárt vilamos kezelőterekben, beépítet oltórendszereken vagy tűzjelző rendszeren végzendő, iletve annak üzemmenetét befolyásoló munkák, szabadban magasban végzett tevékenység, A munkaengedélyeket a munkaterületen el kell helyezni. Vészhelyzeti terv A szerződöt munka megkezdése előt a válalkozó megkapja a társaság. általános és a munkához kapcsolódó vészhelyzeti tervét, amely előírja a vészhelyzet idején a telephelyen tartózkodó válalkozó megfelelő magatartását. Amennyiben az adot területre nincs kidolgozva vészhelyzeti terv, akkor az előzetes munkavédelmi megbeszéléseken a válalkozótaz Alcoa- Köfém Kft. képviselője tájékoztatja a lehetséges veszélyhelyzetekről, teendőkről és a menekülési útvonalakról. A válalkozó feladata eleget kel tenni ezen tervek előírásainak, valamint gondoskodni a szükséges oktatásról, alkalmazottai irányában. BIZTONSÁGTECHNIKAI OKTATÁSOK A vállalkozó oktatási kötelessége A vállalkozó törvényes kötelezettsége gondoskodni alkalmazottai munkavédelmi oktatásáról. A társaság ennek tényét az oktatási dokumentumok megtekintésével és a dolgozók megkérdezésével elenőrizni fogja. A vállalkozó kötelessége biztosítani az elfogadott EHS terv oktatását a saját és az alvállalkozók dolgozói részére a munka megkezdését megelőzően. A társaság által biztosított oktatás, EHS ismeretek A válalkozó alkalmazotai részére, a Társaságnál történő első munkavégzéskor a központi EHS szervezet tart oktatást. A központi oktatáson egy év elteltével ismét meg kell jelenniük a vállalkozó dolgozóinak. Az oktatáson részt kell vegyenek a vállalkozó, az alvállalkozó, és a szállító azon alkalmazottai, akik a projektben dolgoznak Az oktatás tartalma a következő: Válalati biztonsági szabályok, egyéni védőeszközök, veszélyhelyzetek közlése, Vészhelyzeti eljárások, Engedélyezési feltételek/eljárások, A munkaterület megközelítésének és környezetének veszélyei Helyszíni ismeretek, Magatartási szabályok Az oktatáson megjelentek részére az EHS szervezet Oktatási igazolványt állít ki. Az érvényes Oktatási igazolvány bemutatása alapján kaphatják meg a vállalkozók az ALCOA- KÖFÉM Kft. területére szóló Belépési engedélyt. A dolgozók az Oktatási igazolványt az ALCOA-KÖFÉM Kft. területén maguknál kell, hogy tartsák, és kérésre kötelesek bemutatni. A központi oktatást követően a projektvezető felelőssége az adot munkavégzés előt, a projekthez kapcsolódó EHS követelményekről a szükséges tájékoztatást a válalkozó irányába megadni. MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EHS elenőrzések Az vállalat a munkavégzés során - a projekt időtartamától és nagyságától függő gyakorisággal - elenőrzést tart a melékletben található elenőrző lista alapján

6 6 Műszaki átadás-átvételi eljárások Műszaki átadás-átvétel keretében történik az elvégzett munka, illetve szolgáltatás mennyiségi és minőségi, valamint a munka biztonsági megfelelőségének végleges elenőrzése. A vállalkozó a munka elvégzése után köteles a munkaterületet, gépet, berendezést olyan állapotban visszaadni, amely egyrészt a projektben kiírtaknak megfelel, másrészt a helyi szabályokban meghatározottaknak eleget tesz ( tisztaság, rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök visszaadása, hulladék sorsának rendezése stb.). Személyi védőeszközök A vállalkozók személyzetének alkalmazkodnia kell az Alcoa-Köfém Kft. előírásaihoz és ezért az Alcoa-Köfém Kft. üzemeltetési területein minimálisan a következő személyi védőeszközöket kel viselni egész idő alat gyártási, karbantartási, építési, szolgáltatási tevékenység során a munkaterületen, épületen belül vagy kívül mint minimum követelmény: hosszú ujú ing, vagy póló, hosszúszárú nadrág, megkülönböztető jelzéssel elátot védő sisak, (piros és fehér színű nem lehet!), acél ormerevítős, lábfejvédelemmel rendelkező munkavédelmi cipő, ha a munkavégzéshez speciális lábbeli nincs előírva, mechanikai ártalom elen védő, minősítet, nem fémkeretű szemüveg, halásvédelem azokon a területeken, ahol elő van írva. A speciális védőeszközöket és azok viselési módját a munkavédelmi terv tárgyalása során kell meghatározni. Pl: Szabadban és magasban végzett munka Szabadtéri magasban végzett, illetve emelési tevékenység 36 km/h szélsebesség alatt engedhető meg. Tiltot az álványokon, tetőkön való munkavégzés, ha az időjárási körülmények nem megfelelőek (pl: köd, havas, csúszós járófelület, fényviszonyok nem kielégítő volta, jégeső). A munkát a Kommunikációs Központnak be kel jelenteni, ahol folyamatosan elenőrzik a szélerősséget és szükség esetén leállítják a munkát. A PROGRAM EREDMÉNYESSÉGE A külső kivitelezőkre vonatkozó ügyrend bevezetése óta a következetes alkalmazás eredményeképpen kialakult egy biztonsági kultúra a társaságnál dolgozó kivitelezőknél melyet mutat az is, hogy 2002 januárja és 2004 Június 30 közöt a külső kivitelezők havi fős létszámmal munkaórát dolgoztak, miközben összesen 1 elveszett munkanappal járó és 6 elsősegélynyújtást igénylő esemény történt. Egyre több a társaságnál dolgozó külső vállalkozó alkalmazza a társaságnál megkövetelt munkavédelmi módszereket más helyszínen végzett kivitelezési munkánál is.

7 7 Mellékletek: Előminősítő kérdőív Tetőszigetelési munka munkavédelmi terve Terület átadás átvételi nyomtatvány Válalkozó elenőrzési nyomtatvány

8 8 Szerződéses szolgáltatások biztonságtechnikai előminősítő kérdőíve Kérjük a Válalkozót, hogy a kérdőíven a válalkozására, annak tevékenységére vonatkozó adatokat az alábbi kérdéseknek megfelelően szíveskedjen megadni. Kérjük a kérdőív pontos és részletes kitöltését, mivel az esetleges adathiány az értékelés végeredményét csökkenti. A dokumentumban foglaltakat az Alcoa-Köfém Kft. KFT bizalmasan kezeli. Kérjük géppel, vagy nyomtatot betűkkel kitölteni. A VÁLLALKOZÓ NEVE: CÍME: A kérdőív kitöltésének dátuma: 1. Van-e felelősségbiztosítása: 2. Volt-e tulajdonos váltás a vállalatnál az elmúlt 3 évben: 3.Kérjük közölje cégénél az utóbbi három évben történt balesetek és foglalkozási megbetegedések számát: ÉV: a.) Kiesett munkanappal járó balesetek száma: b.) Korlátozott munkanappal járó balesetek száma: c.) Orvosi kezeléssel járó balesetek száma (elsősegély esetek nélkül): d.) Összes regisztrálandó eset (a tétel + b tétel + c tétel) e.)összes foglalkozási megbetegedések száma: f.) A vállalat összes ledolgozott órája (bér és fizetés alá esők) KIESETT MUNKANAPOS BALESET: ha az esemény kapcsán legalább egy nap munkanap kiesés keletkezik KORLÁTOZOTT MUNKANAPOS BALESET: az az esemény, mikor a dolgozó sérülése miatt eredeti munkakörét ellátni nem tudja, de más munkakörben foglalkoztatható. ORVOSI KEZELÉSESSEL JÁRÓ BALESET: az az esemény, mikor a dolgozó sérülése után orvosi ellátásban részesült, a továbbiakban eredeti munkakörében foglalkoztatható, de további kezelésre (pl. kötözés, injekció, stb.) van szükség. FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS: valamely munkahelyi ártalomtól eredő megbetegedés (pl. zaj, vibráció, hő, vegyi anyag, légszennyezés, stb.). Azok az esetek melyet az ÁNTSZ foglalkozási megbetegedésnek ismert el. 4. Sorolja fel cégüknél az utóbbi 3-évben történt összes halálos kimenetelű balesetet: Kérjük megadni a helyet, az okot és a hozott intézkedéseket.

9 9 5. Sorolja fel azokat az az utóbbi 3 évre vonatkozó - eseteket, amikor a munkabiztonsággal, környezetvédelemmel vagy tűzvédelemmel kapcsolatban valamely hatóság (Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség, Tisztiorvosi Szolgálat, Tűzoltóság stb.) által kezdeményezet szabálysértési, vagy bűnvádi eljárás elmarasztaló határozatal, vagy ítéletel végződöt. 6. A vállalkozás milyen területen végzi tevékenységét: (építőipar, helyszíni szerelés, vilamos karbantartás, stb.) 7. Tevékenységük során végeznek e munkát az alábbi szakterületeken, ill. helyzetekben? Ha igen, aláhúzással jelöljék: 2 m-nél magasabban végzett munka, munkavégzés zárt térben(beszálással), vilamos karbantartás és üzemvitel, tűzveszélyes tevékenység, vegyi anyagokkal végzett munkák) 8. Vegyi anyagok használata esetén rendelkeznek-e ÁNTSZ tevékenységi engedéllyel?( a megfelelő bekarikázandó) Igen Száma: Területi hatálya: Megyei(mely megyékre érvényes?), országos Nem 9.Az ALCOA-KÖFÉM-en kívül végzet munkájuk során milyen védőeszközt használnak dolgozóik? 10. Rendelkeznek-e az ALCOA-KÖFÉM által előírt egyéni védőeszközökkel? Igen Nem 11. A vállalkozás hány a vállalkozás profiljához szükséges legalább középfokú szakirányú végzetségű szakembert alkalmaz? Ebből hány főt alkalmaznak helyszíni munkavégzés irányítására? 12. A helyszíni munkavezetőik milyen gyakran kapnak biztonságtechnikai oktatást, és kitől, milyen formában? 13. A fizikai dolgozók milyen gyakran vesznek részt biztonságtechnikai oktatáson? Az oktatást ki tartja?

10 Milyen gyakran tartanak munkahelyi biztonságtechnikai megbeszéléseket? 15. Milyen időszakonként végeznek munkavédelmi tárgyú helyszíni bejárásokat saját telephelyükön: Ki vezeti az elenőrzéseket (beosztás)? 16. Alvállalkozó alkalmazásánál milyen szempontokat vesznek figyelembe? 17. Van e biztonságtechnikai szervezete, iletve ezért felelős dolgozója - vagy külső megbízotja - a vállalkozásnak? Igen Nem Ha igen, írja le. Sorolja fel a szervezet, tagjainak nevét, beosztását: 18. Van e írásos biztonságtechnikai szabályzatuk? Igen Nem Ha igen, tartalmazza-e a következőket : 1. Meghatározások Igen Nem a. alkalmazási szabályok: b. itasság és kábulat keltő anyagok c. felelősségi körök meghatározása 2. Biztonságtechnikai/egészségvédelmi eljárások a. leesés elleni védelem b. állványzatok/munkapódiumok c. Peremvédelem / padló, fal, tetőnyílások d. mobil berendezések biztonságtechnikája e. rend és tisztaság f. tűzvédelem g. sérülés kezelési eljárások, elsősegély nyújtási felszerelések h. vészhelyzeti eljárások, mentés, kiürítés i. berendezések felülvizsgálati rendje 2. Biztonságtechnikai/egészségvédelmi eljárások (folytatás)

11 11 j. mérgező anyagok k. árokásás, gödörásás l. jelzések, elzárások m. villamos biztonságtechnika n. emelőberendezések biztonságtechnikája o. belépés zárt térbe p. hegesztési / égetési engedélyezések q. lezárás, feliratozás, kipróbálás 3. Személyi védőeszközök: a. fejvédelem b. szemvédelem c. hallásvédelem d. lábvédelem e. légzésvédelem f. speciális védőruházat 19. Dolgoztak-e korábban az Alcoa-Köfém Kft. számára? Igen: Nem: Készítette : Válalakozás vezetőjének aláírása ALCOA KÖFÉM érintet szervezeti egység EHS szakfelelősének elenjegyzése a válalkozó szerződéskötésének támogatásáról: Aláírás

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Munkaterület átadás-átvételi, visszaadás-visszavételi jegyzőkönyv ÁTADÁS - ÁTVÉTEL Készült:...Székesfehérvár..., hó nap Jelenlévők Kivitelező részéről Alcoa-Köfém Kft. részéről Kivitelező: DC Kft Projekt vezető. Keresztes Imre Helyszíni irányító: Lados János Területi bizt. képviselő Újházi gyula Mobiltelefon száma: Terület képviselője Jámbor István Műszaki elenőr: Jámbor István Tárgy: 28. épület, I. porta tetőszigetelés felújítás Szerződés száma: 785/95/FBR Lekerítés: kell Módja: bizt.tech.terv szerint + szalagkorlát Felelőse:Lados János Egyéb felvonulási terület: Irodaépület D-i homlokzati parkoló + zöldterület Megközelítési útvonal Gyalogosan: 72. sz. Út felől Gépjárművel :mint előbb Villamosenergia Csatlakozási pontok: Kizárási pontok: Méret: I= 32 A V= 380/220V Irodaépület 5 sz. elosztószekrény d= p= Energia pontok Gáz Gőz Sűrítet Víz levegő d = p/t = d= ½ p= 3 bar d= p= bar Csatlakozási pontok használati feltételei: szabványos bevizsgált eszközök és csatlakozók, kivitelezői ÉV szekrényen keresztül Elsősegélynyújtó hely: saját eü. doboz Irodaépület D-i oldalon lévő felvonulási konténer A vállalkozó által használható telefon száma: Helye: saját mobil (06/60/ ) Irodakonténer A vállalkozó által használható szociális létesítmények Öltöző WC Étkező Felvonulási konténer Irodaház alagsor Felvonulási konténer Menekülési útvonal: kijelölt úton É-I és D-I tetőfeljárati lépcsőház irányába

19 19 A munkavégzéshez szükséges engedélyek Tűzveszélyes tevékenységi engedély Van Nincs Nem kell Beszállási/belépési engedély Van Nincs Nem kell Árok, gödörásási engedély Van Nincs Nem kell Állványzat terv, használatba vételi engedély Van Nincs Nem kell Tűzjelző rendszer érzékelőjének kikapcsolásához szükséges engedély Szabadtéren magasban végzett munka: Van Nincs Nem kell - engedélyezve Igen Nem vonatkozik - 0 C-fok alati hőmérsékleten engedélyezve Igen Nem Nem vonatkozik EHS Kommunikációs Központ ellenjegyzése - munkakezdés időpontja: - munka befejezés időpontja: Operátor aláírása: Operátor aláírása: Tűzcsapok, tűzjelzők helye: 28 ép. I. Emelet, folyosó Kivitelező tűzoltó készülékei: 4 db 6kg-os porraloltó Biztonságtechnikai terv: Van Nincs Nem kell Alcoa-Köfém Kft. által biztosított berendezések: Használatának feltételei: A kivitelező járműveinek tárolási helye: jelölt külső parkolók, Irodaház D-i oldalán Vegyi anyagok Felhasználásra kerülnek: Igen Nem Lista Mellékelve Nincs Nem kell ANTSZ tevékenységi engedély Van Nincs Nem kell Csatornára csatlakozás pontja: Módja: Hulladékok Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Fajtája Bitumenes lemez Építési törmelék (bontott perli) Elhelyezése A-K kijelölt gyűjtőhelyén, Válalkozó külső gyűjtőhelyre szálítja konténerben Mennyisége 200 kg Kb. 20 m3 Oktatások Legutolsó A-K oktatás időpontja: hó Helyszíni, speciális oktatás időpontja: építési napló szerint Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatra kötelezet eszközök Típusa: Építési napló mellékleteként Legutolsó felülvizsgálat időpontja: Építési napló mellékleteként Felhasznált berendezések érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyvei: Építési napló mellékleteként Megjegyzések Aláírások: k.m.f.

20 20 Egyszerüsített munkaterület átadás-átvételi, visszaadás-visszavételi jegyzőkönyv VISSZAADÁS - VISSZAVÉTEL A munkaterületen, berendezésben, annak környezetében: - A területet a vállalkozó feltakarította - veszélyes hulladékot a megjelölt tárolókban elhelyezte, átadta az Alcoa-Köfém Kft. képviselőjének - nem veszélyes hulladékot kiszállította -szerszámok, alkatrészek a munkaterületen nem maradtak A felvonulási, előgyártási, szerelési területet a kivitelező (k): - nem veszik igénybe a továbbiakban - továbbra is...-ig igényt tart arra. A megrendelő által biztosítot.korlátot,.jelzőtáblát,...kitáblázó kártyát, és-(vagy)...eszközt jó, üzemképes állapotban visszaadták A kivitelező (k) kijelenti, hogy a berendezést üzemelésre alkalmas állapotban visszaadja a gépgazda részére. A berendezés érintésvédelmi mérése elkészült, a mért értékek megfelelőek. Érintésvédelmi mérési jkv.száma:...mellékelve, -később adja át ( csak munkapéldány mellett) kivitelező.kivitelező.kivitelező óra...perc A gépgazda, területgazda a területet, berendezést visszaveszi: óra...perc műszaki elenőr gép il. területgazda (vagy a projekt vezető képviselője) Ez nem helyettesíti a munkavédelmi bejárást ill. újraindítást vagy üzembehelyezést. Szükséges de nem elégséges feltétele a munka befejezése utáni átadásnak.

21 21 CÉG / TERÜLET: A MUNKAVÉGZÉS HELYE: EHS elenőrzési jegyzőkönyv ÉPÜLET SZÁMA KÜLSŐ CÉG MUNKAHELYI VEZETŐJÉNEK NEVE: A HELYSZÍNEN DOLGOZÓK SZÁMA: ÉRTÉKELŐK NEVE: ÉRTÉKELÉS DÁTUMA: A. EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET 1. elsősegélynyújtó szolg. (elhelyezés, jelzés, elsősegély nyújtó személy) 2. tisztaság ( munkaterület, WC., szoc. helyiség) 3. műszaki zajvédelem Gyenge (0 pont) Elfogadható (1 pont) Jó (2 pont) Kiváló (3 pont) 4. levegőszennyezés kizárása 5. hulladékok tárolása 6. talajszennyezés kizárása 7. megvilágítás 8. hőmérsékleti ártalom 9. munkavégzés zárt terekben 10. sugárzásszabályozás B.SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK 1. fej 2. hallás 3. szem és arc 4. leesés elleni védelem 5. légzésvédelem 6. kézvédelem 7. lábvédelem 8. védő, munkaruha C. ÜZEMANYAG ÉS GYÚLÉKONY ANYAGOK 1. Tűzvédelmi berendezések és elhelyezésük 2. Üzemanyagok/gyúlékony anyagok

22 22 tárolási területe 3. Üzemanyagok/gyúlékony anyagok kezelése 4. Statikus feltöltődés eleni védelem D. JELZÉSEK, JELEK ÉS ELKERÍTÉS 1. Veszélyjelzések (elkerítés, biztosító személy) 2. Állapot E.EMELŐ ESZKÖZÖK /HEVEDEREK, KÖTELEK/ 1. Használat 2. Tárolás 3. Állapot F. SZERSZÁMOK (állapot, tárolás) 1. Kézi szerszám 2. Villamos (kapcsoló, csatl. kábel, burkolat) 3. Pneumatikus 4. Hidraulikus 5. Lőpor működtetésű 6. Robbanómotoros hajtású 7. Levegőszelep, szabályzószelep túlnyomás-szabályozó G. HEGESZTÉS ÉS VÁGÁS 1. Nyomásszabályzók állapota 2. Lángvisszacsapás-gátló szelep 3. Palackok állapota, vizsgálati érvényesség 4. Palackok tárolása, rögzítése, szállítása. 5. Tömlők ( szín, álapot, felerősítés, tömörség, sérülés, tisztaság, min/max hossz, tárolás). 6. Pisztolyok 7. Hegesztő áramforás 8. Betáp. kábel 9. Munkakábel 10. Elektróda fogó, hegesztő pisztoly 11. Árnyékolás

23 Földelés 13 Szelőztetés 14. Hegesztő védőeszközök (pajzs, ruha, lábvédő) 15. Hegesztés, vágás, melegítés művelete 16. Tűzvédelem, feltételek 17. Tűzgyújtási engedély H. VILLAMOSSÁG 1. Kitáblázás, lezárás 2. Hosszabbító vezetékek 3. Ideiglenes megtáplálás 4. Ideiglenes világítás 5. Érintésvédelem 6. Leválasztás 7. Csatlakozási pont földelése 8. Biztonsági távolságok I. HORDOZHATÓ LÉTRÁK 1. Fizikai állapot 2. Megfelelő méret/elhelyezés 3. Létrák toldása 4. Biztonságos használat 5. Rögzítés 6. Létra anyaga J. ÁLLVÁNY 1. Lábazat (kerék rögzítés, talp beállítás, talpazat) 2. Lerögzítés, támasztás. 3. Merevítés 4. Védőkorlátok 5. Pallólemezek 6. Pallók 7. Biztonságos megközelítés 8. Általános állapot 9. Feljárók

24 24 J1. FÜGGESZTETT ÁLLVÁNYOK 1. Drótkötelek 2. Csigák 3. Kitámasztás/ellensúlyok 4. Emelőgépek 5. Leesés elleni kiegészítő védelem K.KOSARAS EMELŐSZERKEZETEK 1. Emelőszerkezet konstrukciója 2. Pódium szerkezete (korlát, kikötési pont) 3. A pódium terhelése 4. Biztonsági öv és kikötés 5. Kezelése, felügyelete L. PADLÓ, FAL, TETÔNYILÁSOK ÉS LÉPCSÔK 1. Védőkorlát 2. Lefedések/védelem 3. Kézkorlát M. DARUK, ÁRBÓCDARUK, EMELÔK EMELÔKOSARAS TARGONCÁK, FELVONÓK ÉS SZÁLLITÓSZALAGOK 1. Terhelhetőség 2. Emelőgém szögjelölés 3. Jelző feliratok, jelző táblák. 4. Emelőkötél álapot 5. Horog és tartozékai 6. Tűzoltó készülék 7. Hatósugár biztosítása 8. Kabinablak tisztasága N.MOTOROS JÁRMŰVEK ( TARGONCA, MUNKAGÉP) 1. Fékrendszer 2. Féklámpák 3. Duda 4. Tolatásfigyelmeztetés 5. Rögzített pótülések dolgozók szállításához 6. Tűoltókészülék

25 25 7. Biztonságos működés 8. Biztonsági övek 9. Szélvédők, ablakok O. GÖDÖRÁSÁS, ÁROKÁSÁS ÉS ALÁDUCOLÁS 1. Hajlásszög és lejtés 2. Kőzet és anyag tárolása 3. Támasztó rendszer / aládúcolás 4. Kijáratbiztosítás 5. Árokásási engedély megléte 6. Elzárás/elkerített terület P. BETON, BETONZSALUK ÉS ALÁDUCOLÁS 1. Zsalutámasztás 2. Szétszedett zsaluk 3. Munkapódiumok/megközelítés 4. Beesés elleni védelem Q. ACÉLSZERELÉS 1. Szintkésztés, pallózás 2. Rögzített szerszámok / anyagok 3. Leesés elleni védelem 4. Biztonsági távolság áram vezetőktől 5. Feliratozás 6. Szerkezeti elemek, géprészek ki/beemelése R. REND ÉS TISZTASÁG 1. Folyosók, gyalogutak 2. Munkaterületek 3. Hulladék és szemét eltávolítása 4. Anyagok / berendezések tárolása 5. Szögvisszahajlítás, eltávolítás S. NYILVÁNTARTÁSI KÖVETEL MÉNYEK 1. Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek 2. Daruk dokumentáltsága 3. Emeleőeszközök vizsgálati dokumentumai

26 26 4. Hegesztőeszközök vizsgálati dokumentumai 5. Leesésvédelmi eszközök vizsgálati dokumentumai 6. Jogosultságok dokumentumai ( kötöző, darus, stb.) 7. Motoros járművek 9. Oktatások dokumentumai 10. Egészségügyi alkalmasság dokumentumai 11.MSDS lapok, tevékenységi eng., T. A BIZTONSÁG SZUBJEKTIV ÉRTÉKELÉSE 1. Hozzáálás (művezető) 2. Biztonsági éberség (művezető) 3. Dolgozók biztonságtechnikai teljesítménye 4. Szabálytalanságokra tett korrigáló intézkedések 5. Biztonságtechnikai képzés és oktatás korszerű módszereinek alkalmazása. 6. Alvállalkozók teljesítménye U. EGYÉB SZEMPONTOK ÉRTÉKELÉSE Összesítés: Σ= Σ= Σ= Σ= A VÉGEREDMÉNY KISZÁMÍTÁSA

27 27 1. Helyszíni munkavédelmi értékelés Σ1+Σ2+Σ3+Σ4x 100 (eredmény %= ) max. elérhető pontszám az értékelt tételek alapján ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Pontszám = kiváló értékelések száma x 3 + jó értékelések száma x 2 + elfogadható értékelések száma x 1 Max. elérhető pontszám = az értékelt szempontok száma x 3 Értékelés Gyenge: ha az ALCOA és a magyar előírások közül csak néhány teljesül, vagy nagyon nagy eltérés illetve kirívó szabálytalanságok tapasztalhatók ( 40 % alatti teljesítés) Elfogadható: ha az elvárások %-ban teljesülnek és nincs súlyos, durva hiba. Jó: ha a kiemelt és alap követelmények teljesülnek és csak néhány kisebb kockázatot jelentő elvárás nem teljesül ( %-os teljesítés). Kiváló: % közötti teljesítés, példa értékű, mások számára is ajánlható, követendő módszert, eljárást, eszközt, stb. használnak, alkalmaznak. Halálos baleset esetén a végeredmény = 0%. Esemény eltitkolása 20% levonást jelent a végeredményből. Egyéb szempont Amennyiben azelenőrzési szempont nem vonatkoztatható az adot munkavégzésre, akkor az 1.értékeli rovatot (gyenge) egy vízszintes vonallal ki kell húzni. Ha egy teljes fejezet nem vonatkozik, akkor azt egy átlós vonallal át kell húzni.

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

T E S Z T L A P. 1. Milyen okmányokat kell a munkavállalónak a munkavégzés helyszínén magánál tartania?

T E S Z T L A P. 1. Milyen okmányokat kell a munkavállalónak a munkavégzés helyszínén magánál tartania? T E S Z T L A P 1. Milyen okmányokat kell a munkavállalónak a munkavégzés helyszínén magánál tartania? a) Személyi igazolvány és végzettséget igazoló dokumentum. b) Személyi igazolvány. c) EBK kártya és

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12.

A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12. A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12.20 1 Hajtóerők - Még mindig történnek halálos munkabalesetek - Vállalkozók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján )

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel

Részletesebben

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei HM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL INFRASTRUKTURÁLIS IGAZGATÓSÁG Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei 2014. április 15. Cseppentő József mk. ezredes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7.

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7. Felvonók bontása Kovács Zoltán MFSZ konferencia tudományos fımunkatárs Siófok ÉMI FMF 2012. június 7. Tartalom 1. Elıírások 3. Balesetek 1. Elıírások BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS 113/1998. (VI. 10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Összeállította: Soczó Attila Általános üzemirányító DS Magyarország Dunai Finomító Tárolás-Keverés

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

Beszállítók EBK oktatása

Beszállítók EBK oktatása VIG-TÁT-19 Beszállítók EBK menedzsmentje Beszállítók EBK oktatása Kiadási állapot: 2015.04.08. Általános követelmények Belépés feltétele az EBK oktatás. Az EBK oktatás érvényességi ideje egy év. belépőkártya.

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere

AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere Alapvető munkabiztonsági szabályok MOL Flagship szabályzat: HSE_1_G7.1.1_MOL5.1 Alapvető munkabiztonsági

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata Intézményeinek munkavédelmi helyzetéről Előkészítette: Gál András osztályvezető Ilyés Péter környezetvédelmi referens Véleményező bizottság: Műszaki Osztály

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Működési engedély kiadására irányuló kérelem (a 133 / 2007. (VI.13.) Korm. rendelet alapján ) Copyright Civilsoft Bt. 2007. 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2.Jogi

Részletesebben

"TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ

TT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus. 01. Oldalszám:

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Mélyépítés. Útépítés

2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Mélyépítés. Útépítés Az építőipar munkabiztonsági helyzete az OMMF komplex ellenőrzései alapján 2006-7. évi munkabiztonsági 2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Bontás 76 95 Magasépítés 3639 2401 Mélyépítés

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail:

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó elérhetőségei: Telefon: Fax: e-mail: Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és a 140 [kw]-nál nem nagyobb hőterhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A szóbeli tételeket, ahol szükséges, a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagok felhasználható források (segédlet) egészítsék ki!

A szóbeli tételeket, ahol szükséges, a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagok felhasználható források (segédlet) egészítsék ki! A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3145-10/2 Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat:

Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5 fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 1/5 1996-ban magyar

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts )

Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts ) Karbantartási és Hibaelhárítási Szerződések - PMC ( Preventive Maintenance Contracts ) Hegesztéstechnikai Osztály Szteránku Milán Áttekintés Főbb témák: Karbantartási és hibaelhárítási feladatok korábbi

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök:

Tárgyalásra kerülő témakörök: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE I. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Létesítési folyamat szervezésére és bonyolítására vonatkozó követelmények Épületek, építmények munkabiztonsági-

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0459-06 Építőipari közös feladatok I. 0459-06/3 Munka- és balesetvédelmi előírások,

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben