PÁLYÁZAT. Beküldő: Alcoa-Köfém Kft 8002 Székesfehérvár Verseci u 1-15

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Beküldő: Alcoa-Köfém Kft 8002 Székesfehérvár Verseci u 1-15"

Átírás

1 PÁLYÁZAT AZ ÉPÍTKEZÉSEK SORÁN BEKÖVETKEZŐ VÉSZHELYZETEK SIKERES MEGELŐZÉSÉRE Beküldő: Alcoa-Köfém Kft 8002 Székesfehérvár Verseci u 1-15 Kapcsolattartó: Horváth Tamás Környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkavédelmi igazgató Tel: 06/22/

2 2 BEVEZETÉS Az Alcoa-Köfém Kft megalakulása ( január 1. ) utáni kezdeti években időszakban a külső válalkozók által végzet munkák során gyakran fordultak elő balesetek, melyek közül történt súlyos kimenetelű is. A válalat úgy döntöt, hogy bevezeti a társaságnál az Alcoa világszerte érvényes kötelező szabványának megfelelő, érvényes külső válalkozókra vonatkozó munkabiztonsági, környezetvédelmi egészségvédelmi ügyrendet, mely átfogja a kivitelezési eljárást a tervezéstől a kivitelezet létesítmények átadásáig meghatározva a kivitelezők, és az üzem projekt vezetőinek,.műszaki elenőreinek, munkavédelmi szakembereinek és a beszerzés munkatársainak feladatait és felelősségeit. A bevezetet eljárásnak köszönhetően a válalatnál a kivitelezési munkálatok során bekövetkezett balesetek száma és súlyossága is nagy mértékben csökkent. A Program leírása: A biztonsági ügyrend lépéseit legjobban a folyamatábra szemlélteti (Az Alcoa-Köfém Kft. területén munkát válaló, külső kivitelezők részére) FELKÉRÉS AJÁNLATTÉTELRE (Feladatkiírás elkészítése) HELYSZÍNI FELTÉTELEK, ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK MEGISMERÉSE KALKULÁCIÓ,ELŐZETES EHS TERV ELKÉSZÍTÉSE AJÁNLATTÉTEL,ELŐMINŐSÍTŐ ÍV MEGKÜLDÉSE AJÁNLAT MEGBESZÉLÉSE SZERZŐDÉSKÖTÉS Részletes munkavédelmi terv elkészítése és TERV MEGBESZÉLÉSE DOLGOZÓK OKTATÁSA EHS TERV ALAPJÁN (VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRŐL) DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS OKTATÁSA(Alcoa-Köfém Kft. RÉSZÉRŐL) MUNKAENGEDÉLYEK BESZERZÉSE HELYSZÍNI OKTATÁS MUNKATERÜLET ÁTADÁS MUNKAVÉGZÉS MUNKA FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSE MŰSZAKI ÁTADÁS,MUNKATERÜLET VISSZAADÁS

3 3 *EHS: a továbbiakban a környezetvédelmi-egészségvédelmi-biztonságtechnikai és tűzvédelmi tevékenység rövidítése. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK Az ügyrend előírásait alkalmazniuk kel az Alcoa-Köfém Kft. területén szerződsés alapján munkát végző valamennyi külső válalkozónak. A vállalkozás vezetésének tudatában kel lenni, hogy felelősséggel tartozik alkalmazotainak, valamint alkalmazottai tevékenysége által mások egészségére gyakorolt hatásáért és biztonságáért. A társaság szerepe, hogy közli az elvárásokat a válalkozás vezetésével és elősegíti az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezet létrehozását. A vállalkozónak eleget kell tenni az összes vonatkozó állami és helyi szabványnak és olyan kiegészítő előírásoknak, amelyeket a társaság bocsát a válalkozók részére a végzet munkával összefüggésben. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Feladatkiírás biztonságtechnikai részei: Az árajánlathoz mellékelni kell : Nyilatkozatot arról, hogy megismerték az Alcoa-Köfém Kft. válakozókra vonatkozó alapvető EHS eljárásokat és ezeket figyelembe vették az ajánlat kidolgozásakor, a használt fontosabb munkaeszközök listáját, a tevékenységhez szükséges munkaengedélyeket, energiafajtákat, vegyi anyagokat felsorolását, a céggel szerződésben áló munkaegészségügyi orvos nevét ésa szerződés másolatát, a válalat által biztosítandó gépek, berendezések időigényét (kezdés, időtartam) Az 51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM rendeletben foglaltak szerint a jelen feladatnak megfelelő felelős műszaki vezető megnevezését, névjegyzék nyilvántartási számát, kategóriáját Előzetes munkavédelmi tervet, mely tartalmazza: a válalkozó által végzendő munka jelegét, megnevezését, a válalkozó helyszíni vezetőjét, hatósági engedélyeket, minősítéseket speciális munka esetén, a munkafolyamatokat főbb csoportokba osztva, az egyes tervezet munkafolyamatok lépéseit, a jelemző, fő potenciális veszélyeket, a kockázatcsökkentő-, il. balesetmegelőző intézkedéseket. ideiglenes épület elhelyezésére vonatkozó igényt, felhasználandó tűzveszélyes anyagok jegyzéke,szállítása, tárolása, keletkező huladékok fajtáit, várható mennyiségét, különös tekintetel a veszélyes huladékra. a munkavédelmi tervet készítő személy nevét. Előminősítés A szerződéses megálapodás megkötése előt a társaság munkavédelmi szempontból minősíti a vállalkozót. A vállalkozónak azonban abban az esetben, ha rendszeresen végez munkát a társaság területén, évente meg kel küldenie előminősítő kérdőívét, az aktualizált adatokkal. Érvényes, egy éven belül küldöt előminősítő kérdőív nélkül szerződés nem köthető. Előzetes munkavédelmi helyszíni szemle és értekezlet Ajánlatétel előt a válalkozónak meg kel látogatni a helyszint és át kel tekinteni az társaság képviselőjével a munka tárgyát a helyszínen alkalmazandó előírásokat, az általános feltételeket és helyszíni feltételeket. Ismertetésre kerülnek a válalkozóval a helyszínre jelemző általános és speciális elvárások. It kerül sor a válalkozó munkája során jelentkező bármilyen egyéb, a működő üzem termelési és gyártási kapcsolódásainak tisztázására.

4 4 Részletes munkavédelmi terv megbeszélése A kivitelező a szerződéskötést követően, de a munka megkezdése előt minimum 5 nappal meg kell küldje a részletes EHS tervet, amelyet egy munkavédelmi tervmegbeszélésen ismertet az társaság képviselőivel. A munkavédelmi terv célja:a helyszínen munkát végzők felkészítése a tevékenységből és a környezetből várható veszélyekre, valamint a veszélyek elhárítási módjára, melyből a helyszínen munkát végző dolgozó kiolvashassa belőle az egyes tudnivalókat, műveletenként a tevékenységből és a helyszíni körülményekből várható veszélyeket és elhárításuk pontosan meghatározott módját. A megbeszélésen részletesen át kell tekinteni a tárgyi munkára vonatkozó ütemterv és a munkavédelmi terv minden egyes fejezetét és a tárgyi munka veszélyes munkafolyamatait. A megbeszélésen felmerült változtatásokat a munkavédelmi tervben rögzíteni kell. A részletes munkavédelmi tervnek tartalmaznia kel az előzetes munkavédelmi tervben megköveteltek mellett: munkaterület, termelés, vagy az adot szerződés hatályán kívül eső munkákra hatással lévő kikapcsolási, vagy korlátozási igény, szükséges engedélyek, kizárás/kitáblázási eljárás alkalmazása, állványterv a részletes szerelési utasítással, dúcolási terv a részletes műveleti utasítással, munkagödörbe beszállás módja, a bezuhanás elleni védelem biztosítása, a terület-, és munkagödrök lehatárolás módja, eszközei, kihelyezendő figyelmeztető táblák, a csarnoki légterek tisztaságának biztosítása a járművek által kibocsátot kipufogógázoktól, a helyszínen rendelkezésre áló tartalék egyéni védőeszközök szükséges mennyiségét, az adot helyszínre vonatkozó beszállítási és emelési terv A lezuhanás veszélyével járó tevékenységek esetén a leesés elleni védelem biztosításának részletezése, beleértve a személy, illetve állvány kikötési pontokat is. Az EHS terv elfogadására a területileg illetékes biztonság technikus munkavédelmi szakember jogosult. Elfogadott EHS terv hiányában helyszíni tevékenység nem kezdhető és folytatható! Ez a megbeszélés egyben összeköthető a munkaterület átadás-átvételi eljárással (ha a munka nagysága ezt lehetővé teszi). A megrendelő által elfogadot munkavédelmi tervet a válalkozónak oktatás keretében ismertetnie kel a helyszínen munkát végző dolgozókkal, A helyszíni munkavégzés során a EHS tervtől eltérni csak a témafelelőssel és a biztonságtechnikussal társaság területileg illetékes munkavédelmi szakemberével való írásba foglalt egyeztetés után szabad. Az EHS terv bekövetkezett módosítását a helyszínen dolgozókkal a vállalkozónak dokumentáltan ismertetnie kell. Munkaterület átadása-átvétele Valamennyi projekt esetén - szervizmunkák kivételével - a munkaterület átadása-átvétele külön eljárás keretében valósul meg. A vállalkozónak be kell mutatni a munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumokat: hatósági engedélyek, minősítéseket, a gépek, berendezések időszakos vizsgálatáról készült jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, a dolgozók speciális képesítése, egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok Munkaengedélyek A munkaengedély olyan írásos dokumentáció amely meghatározott tevékenység biztonságos elvégzésének feltételeit tartalmazza a felhatalmazott felek által aláírva. A munkaengedély rendszerét minimálisan a következő tevékenységeknél kel alkalmazni. Meglétük a projektvezető/műszaki elenőr és a kivitelező közös felelősége:

5 5 Tűzveszélyes tevékenységek, földmunkák, árok-és gödörásás, padozatbontás, falazatokban munkavégzés ( fúrás, bontás ), veszélyes (zárt) térbe beszállással (belépéssel) végzett munka, álvány használatbavétele, munkavégzési engedély elzárt vilamos kezelőterekben, beépítet oltórendszereken vagy tűzjelző rendszeren végzendő, iletve annak üzemmenetét befolyásoló munkák, szabadban magasban végzett tevékenység, A munkaengedélyeket a munkaterületen el kell helyezni. Vészhelyzeti terv A szerződöt munka megkezdése előt a válalkozó megkapja a társaság. általános és a munkához kapcsolódó vészhelyzeti tervét, amely előírja a vészhelyzet idején a telephelyen tartózkodó válalkozó megfelelő magatartását. Amennyiben az adot területre nincs kidolgozva vészhelyzeti terv, akkor az előzetes munkavédelmi megbeszéléseken a válalkozótaz Alcoa- Köfém Kft. képviselője tájékoztatja a lehetséges veszélyhelyzetekről, teendőkről és a menekülési útvonalakról. A válalkozó feladata eleget kel tenni ezen tervek előírásainak, valamint gondoskodni a szükséges oktatásról, alkalmazottai irányában. BIZTONSÁGTECHNIKAI OKTATÁSOK A vállalkozó oktatási kötelessége A vállalkozó törvényes kötelezettsége gondoskodni alkalmazottai munkavédelmi oktatásáról. A társaság ennek tényét az oktatási dokumentumok megtekintésével és a dolgozók megkérdezésével elenőrizni fogja. A vállalkozó kötelessége biztosítani az elfogadott EHS terv oktatását a saját és az alvállalkozók dolgozói részére a munka megkezdését megelőzően. A társaság által biztosított oktatás, EHS ismeretek A válalkozó alkalmazotai részére, a Társaságnál történő első munkavégzéskor a központi EHS szervezet tart oktatást. A központi oktatáson egy év elteltével ismét meg kell jelenniük a vállalkozó dolgozóinak. Az oktatáson részt kell vegyenek a vállalkozó, az alvállalkozó, és a szállító azon alkalmazottai, akik a projektben dolgoznak Az oktatás tartalma a következő: Válalati biztonsági szabályok, egyéni védőeszközök, veszélyhelyzetek közlése, Vészhelyzeti eljárások, Engedélyezési feltételek/eljárások, A munkaterület megközelítésének és környezetének veszélyei Helyszíni ismeretek, Magatartási szabályok Az oktatáson megjelentek részére az EHS szervezet Oktatási igazolványt állít ki. Az érvényes Oktatási igazolvány bemutatása alapján kaphatják meg a vállalkozók az ALCOA- KÖFÉM Kft. területére szóló Belépési engedélyt. A dolgozók az Oktatási igazolványt az ALCOA-KÖFÉM Kft. területén maguknál kell, hogy tartsák, és kérésre kötelesek bemutatni. A központi oktatást követően a projektvezető felelőssége az adot munkavégzés előt, a projekthez kapcsolódó EHS követelményekről a szükséges tájékoztatást a válalkozó irányába megadni. MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EHS elenőrzések Az vállalat a munkavégzés során - a projekt időtartamától és nagyságától függő gyakorisággal - elenőrzést tart a melékletben található elenőrző lista alapján

6 6 Műszaki átadás-átvételi eljárások Műszaki átadás-átvétel keretében történik az elvégzett munka, illetve szolgáltatás mennyiségi és minőségi, valamint a munka biztonsági megfelelőségének végleges elenőrzése. A vállalkozó a munka elvégzése után köteles a munkaterületet, gépet, berendezést olyan állapotban visszaadni, amely egyrészt a projektben kiírtaknak megfelel, másrészt a helyi szabályokban meghatározottaknak eleget tesz ( tisztaság, rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök visszaadása, hulladék sorsának rendezése stb.). Személyi védőeszközök A vállalkozók személyzetének alkalmazkodnia kell az Alcoa-Köfém Kft. előírásaihoz és ezért az Alcoa-Köfém Kft. üzemeltetési területein minimálisan a következő személyi védőeszközöket kel viselni egész idő alat gyártási, karbantartási, építési, szolgáltatási tevékenység során a munkaterületen, épületen belül vagy kívül mint minimum követelmény: hosszú ujú ing, vagy póló, hosszúszárú nadrág, megkülönböztető jelzéssel elátot védő sisak, (piros és fehér színű nem lehet!), acél ormerevítős, lábfejvédelemmel rendelkező munkavédelmi cipő, ha a munkavégzéshez speciális lábbeli nincs előírva, mechanikai ártalom elen védő, minősítet, nem fémkeretű szemüveg, halásvédelem azokon a területeken, ahol elő van írva. A speciális védőeszközöket és azok viselési módját a munkavédelmi terv tárgyalása során kell meghatározni. Pl: Szabadban és magasban végzett munka Szabadtéri magasban végzett, illetve emelési tevékenység 36 km/h szélsebesség alatt engedhető meg. Tiltot az álványokon, tetőkön való munkavégzés, ha az időjárási körülmények nem megfelelőek (pl: köd, havas, csúszós járófelület, fényviszonyok nem kielégítő volta, jégeső). A munkát a Kommunikációs Központnak be kel jelenteni, ahol folyamatosan elenőrzik a szélerősséget és szükség esetén leállítják a munkát. A PROGRAM EREDMÉNYESSÉGE A külső kivitelezőkre vonatkozó ügyrend bevezetése óta a következetes alkalmazás eredményeképpen kialakult egy biztonsági kultúra a társaságnál dolgozó kivitelezőknél melyet mutat az is, hogy 2002 januárja és 2004 Június 30 közöt a külső kivitelezők havi fős létszámmal munkaórát dolgoztak, miközben összesen 1 elveszett munkanappal járó és 6 elsősegélynyújtást igénylő esemény történt. Egyre több a társaságnál dolgozó külső vállalkozó alkalmazza a társaságnál megkövetelt munkavédelmi módszereket más helyszínen végzett kivitelezési munkánál is.

7 7 Mellékletek: Előminősítő kérdőív Tetőszigetelési munka munkavédelmi terve Terület átadás átvételi nyomtatvány Válalkozó elenőrzési nyomtatvány

8 8 Szerződéses szolgáltatások biztonságtechnikai előminősítő kérdőíve Kérjük a Válalkozót, hogy a kérdőíven a válalkozására, annak tevékenységére vonatkozó adatokat az alábbi kérdéseknek megfelelően szíveskedjen megadni. Kérjük a kérdőív pontos és részletes kitöltését, mivel az esetleges adathiány az értékelés végeredményét csökkenti. A dokumentumban foglaltakat az Alcoa-Köfém Kft. KFT bizalmasan kezeli. Kérjük géppel, vagy nyomtatot betűkkel kitölteni. A VÁLLALKOZÓ NEVE: CÍME: A kérdőív kitöltésének dátuma: 1. Van-e felelősségbiztosítása: 2. Volt-e tulajdonos váltás a vállalatnál az elmúlt 3 évben: 3.Kérjük közölje cégénél az utóbbi három évben történt balesetek és foglalkozási megbetegedések számát: ÉV: a.) Kiesett munkanappal járó balesetek száma: b.) Korlátozott munkanappal járó balesetek száma: c.) Orvosi kezeléssel járó balesetek száma (elsősegély esetek nélkül): d.) Összes regisztrálandó eset (a tétel + b tétel + c tétel) e.)összes foglalkozási megbetegedések száma: f.) A vállalat összes ledolgozott órája (bér és fizetés alá esők) KIESETT MUNKANAPOS BALESET: ha az esemény kapcsán legalább egy nap munkanap kiesés keletkezik KORLÁTOZOTT MUNKANAPOS BALESET: az az esemény, mikor a dolgozó sérülése miatt eredeti munkakörét ellátni nem tudja, de más munkakörben foglalkoztatható. ORVOSI KEZELÉSESSEL JÁRÓ BALESET: az az esemény, mikor a dolgozó sérülése után orvosi ellátásban részesült, a továbbiakban eredeti munkakörében foglalkoztatható, de további kezelésre (pl. kötözés, injekció, stb.) van szükség. FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS: valamely munkahelyi ártalomtól eredő megbetegedés (pl. zaj, vibráció, hő, vegyi anyag, légszennyezés, stb.). Azok az esetek melyet az ÁNTSZ foglalkozási megbetegedésnek ismert el. 4. Sorolja fel cégüknél az utóbbi 3-évben történt összes halálos kimenetelű balesetet: Kérjük megadni a helyet, az okot és a hozott intézkedéseket.

9 9 5. Sorolja fel azokat az az utóbbi 3 évre vonatkozó - eseteket, amikor a munkabiztonsággal, környezetvédelemmel vagy tűzvédelemmel kapcsolatban valamely hatóság (Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség, Tisztiorvosi Szolgálat, Tűzoltóság stb.) által kezdeményezet szabálysértési, vagy bűnvádi eljárás elmarasztaló határozatal, vagy ítéletel végződöt. 6. A vállalkozás milyen területen végzi tevékenységét: (építőipar, helyszíni szerelés, vilamos karbantartás, stb.) 7. Tevékenységük során végeznek e munkát az alábbi szakterületeken, ill. helyzetekben? Ha igen, aláhúzással jelöljék: 2 m-nél magasabban végzett munka, munkavégzés zárt térben(beszálással), vilamos karbantartás és üzemvitel, tűzveszélyes tevékenység, vegyi anyagokkal végzett munkák) 8. Vegyi anyagok használata esetén rendelkeznek-e ÁNTSZ tevékenységi engedéllyel?( a megfelelő bekarikázandó) Igen Száma: Területi hatálya: Megyei(mely megyékre érvényes?), országos Nem 9.Az ALCOA-KÖFÉM-en kívül végzet munkájuk során milyen védőeszközt használnak dolgozóik? 10. Rendelkeznek-e az ALCOA-KÖFÉM által előírt egyéni védőeszközökkel? Igen Nem 11. A vállalkozás hány a vállalkozás profiljához szükséges legalább középfokú szakirányú végzetségű szakembert alkalmaz? Ebből hány főt alkalmaznak helyszíni munkavégzés irányítására? 12. A helyszíni munkavezetőik milyen gyakran kapnak biztonságtechnikai oktatást, és kitől, milyen formában? 13. A fizikai dolgozók milyen gyakran vesznek részt biztonságtechnikai oktatáson? Az oktatást ki tartja?

10 Milyen gyakran tartanak munkahelyi biztonságtechnikai megbeszéléseket? 15. Milyen időszakonként végeznek munkavédelmi tárgyú helyszíni bejárásokat saját telephelyükön: Ki vezeti az elenőrzéseket (beosztás)? 16. Alvállalkozó alkalmazásánál milyen szempontokat vesznek figyelembe? 17. Van e biztonságtechnikai szervezete, iletve ezért felelős dolgozója - vagy külső megbízotja - a vállalkozásnak? Igen Nem Ha igen, írja le. Sorolja fel a szervezet, tagjainak nevét, beosztását: 18. Van e írásos biztonságtechnikai szabályzatuk? Igen Nem Ha igen, tartalmazza-e a következőket : 1. Meghatározások Igen Nem a. alkalmazási szabályok: b. itasság és kábulat keltő anyagok c. felelősségi körök meghatározása 2. Biztonságtechnikai/egészségvédelmi eljárások a. leesés elleni védelem b. állványzatok/munkapódiumok c. Peremvédelem / padló, fal, tetőnyílások d. mobil berendezések biztonságtechnikája e. rend és tisztaság f. tűzvédelem g. sérülés kezelési eljárások, elsősegély nyújtási felszerelések h. vészhelyzeti eljárások, mentés, kiürítés i. berendezések felülvizsgálati rendje 2. Biztonságtechnikai/egészségvédelmi eljárások (folytatás)

11 11 j. mérgező anyagok k. árokásás, gödörásás l. jelzések, elzárások m. villamos biztonságtechnika n. emelőberendezések biztonságtechnikája o. belépés zárt térbe p. hegesztési / égetési engedélyezések q. lezárás, feliratozás, kipróbálás 3. Személyi védőeszközök: a. fejvédelem b. szemvédelem c. hallásvédelem d. lábvédelem e. légzésvédelem f. speciális védőruházat 19. Dolgoztak-e korábban az Alcoa-Köfém Kft. számára? Igen: Nem: Készítette : Válalakozás vezetőjének aláírása ALCOA KÖFÉM érintet szervezeti egység EHS szakfelelősének elenjegyzése a válalkozó szerződéskötésének támogatásáról: Aláírás

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Munkaterület átadás-átvételi, visszaadás-visszavételi jegyzőkönyv ÁTADÁS - ÁTVÉTEL Készült:...Székesfehérvár..., hó nap Jelenlévők Kivitelező részéről Alcoa-Köfém Kft. részéről Kivitelező: DC Kft Projekt vezető. Keresztes Imre Helyszíni irányító: Lados János Területi bizt. képviselő Újházi gyula Mobiltelefon száma: Terület képviselője Jámbor István Műszaki elenőr: Jámbor István Tárgy: 28. épület, I. porta tetőszigetelés felújítás Szerződés száma: 785/95/FBR Lekerítés: kell Módja: bizt.tech.terv szerint + szalagkorlát Felelőse:Lados János Egyéb felvonulási terület: Irodaépület D-i homlokzati parkoló + zöldterület Megközelítési útvonal Gyalogosan: 72. sz. Út felől Gépjárművel :mint előbb Villamosenergia Csatlakozási pontok: Kizárási pontok: Méret: I= 32 A V= 380/220V Irodaépület 5 sz. elosztószekrény d= p= Energia pontok Gáz Gőz Sűrítet Víz levegő d = p/t = d= ½ p= 3 bar d= p= bar Csatlakozási pontok használati feltételei: szabványos bevizsgált eszközök és csatlakozók, kivitelezői ÉV szekrényen keresztül Elsősegélynyújtó hely: saját eü. doboz Irodaépület D-i oldalon lévő felvonulási konténer A vállalkozó által használható telefon száma: Helye: saját mobil (06/60/ ) Irodakonténer A vállalkozó által használható szociális létesítmények Öltöző WC Étkező Felvonulási konténer Irodaház alagsor Felvonulási konténer Menekülési útvonal: kijelölt úton É-I és D-I tetőfeljárati lépcsőház irányába

19 19 A munkavégzéshez szükséges engedélyek Tűzveszélyes tevékenységi engedély Van Nincs Nem kell Beszállási/belépési engedély Van Nincs Nem kell Árok, gödörásási engedély Van Nincs Nem kell Állványzat terv, használatba vételi engedély Van Nincs Nem kell Tűzjelző rendszer érzékelőjének kikapcsolásához szükséges engedély Szabadtéren magasban végzett munka: Van Nincs Nem kell - engedélyezve Igen Nem vonatkozik - 0 C-fok alati hőmérsékleten engedélyezve Igen Nem Nem vonatkozik EHS Kommunikációs Központ ellenjegyzése - munkakezdés időpontja: - munka befejezés időpontja: Operátor aláírása: Operátor aláírása: Tűzcsapok, tűzjelzők helye: 28 ép. I. Emelet, folyosó Kivitelező tűzoltó készülékei: 4 db 6kg-os porraloltó Biztonságtechnikai terv: Van Nincs Nem kell Alcoa-Köfém Kft. által biztosított berendezések: Használatának feltételei: A kivitelező járműveinek tárolási helye: jelölt külső parkolók, Irodaház D-i oldalán Vegyi anyagok Felhasználásra kerülnek: Igen Nem Lista Mellékelve Nincs Nem kell ANTSZ tevékenységi engedély Van Nincs Nem kell Csatornára csatlakozás pontja: Módja: Hulladékok Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Fajtája Bitumenes lemez Építési törmelék (bontott perli) Elhelyezése A-K kijelölt gyűjtőhelyén, Válalkozó külső gyűjtőhelyre szálítja konténerben Mennyisége 200 kg Kb. 20 m3 Oktatások Legutolsó A-K oktatás időpontja: hó Helyszíni, speciális oktatás időpontja: építési napló szerint Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatra kötelezet eszközök Típusa: Építési napló mellékleteként Legutolsó felülvizsgálat időpontja: Építési napló mellékleteként Felhasznált berendezések érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyvei: Építési napló mellékleteként Megjegyzések Aláírások: k.m.f.

20 20 Egyszerüsített munkaterület átadás-átvételi, visszaadás-visszavételi jegyzőkönyv VISSZAADÁS - VISSZAVÉTEL A munkaterületen, berendezésben, annak környezetében: - A területet a vállalkozó feltakarította - veszélyes hulladékot a megjelölt tárolókban elhelyezte, átadta az Alcoa-Köfém Kft. képviselőjének - nem veszélyes hulladékot kiszállította -szerszámok, alkatrészek a munkaterületen nem maradtak A felvonulási, előgyártási, szerelési területet a kivitelező (k): - nem veszik igénybe a továbbiakban - továbbra is...-ig igényt tart arra. A megrendelő által biztosítot.korlátot,.jelzőtáblát,...kitáblázó kártyát, és-(vagy)...eszközt jó, üzemképes állapotban visszaadták A kivitelező (k) kijelenti, hogy a berendezést üzemelésre alkalmas állapotban visszaadja a gépgazda részére. A berendezés érintésvédelmi mérése elkészült, a mért értékek megfelelőek. Érintésvédelmi mérési jkv.száma:...mellékelve, -később adja át ( csak munkapéldány mellett) kivitelező.kivitelező.kivitelező óra...perc A gépgazda, területgazda a területet, berendezést visszaveszi: óra...perc műszaki elenőr gép il. területgazda (vagy a projekt vezető képviselője) Ez nem helyettesíti a munkavédelmi bejárást ill. újraindítást vagy üzembehelyezést. Szükséges de nem elégséges feltétele a munka befejezése utáni átadásnak.

21 21 CÉG / TERÜLET: A MUNKAVÉGZÉS HELYE: EHS elenőrzési jegyzőkönyv ÉPÜLET SZÁMA KÜLSŐ CÉG MUNKAHELYI VEZETŐJÉNEK NEVE: A HELYSZÍNEN DOLGOZÓK SZÁMA: ÉRTÉKELŐK NEVE: ÉRTÉKELÉS DÁTUMA: A. EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET 1. elsősegélynyújtó szolg. (elhelyezés, jelzés, elsősegély nyújtó személy) 2. tisztaság ( munkaterület, WC., szoc. helyiség) 3. műszaki zajvédelem Gyenge (0 pont) Elfogadható (1 pont) Jó (2 pont) Kiváló (3 pont) 4. levegőszennyezés kizárása 5. hulladékok tárolása 6. talajszennyezés kizárása 7. megvilágítás 8. hőmérsékleti ártalom 9. munkavégzés zárt terekben 10. sugárzásszabályozás B.SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK 1. fej 2. hallás 3. szem és arc 4. leesés elleni védelem 5. légzésvédelem 6. kézvédelem 7. lábvédelem 8. védő, munkaruha C. ÜZEMANYAG ÉS GYÚLÉKONY ANYAGOK 1. Tűzvédelmi berendezések és elhelyezésük 2. Üzemanyagok/gyúlékony anyagok

22 22 tárolási területe 3. Üzemanyagok/gyúlékony anyagok kezelése 4. Statikus feltöltődés eleni védelem D. JELZÉSEK, JELEK ÉS ELKERÍTÉS 1. Veszélyjelzések (elkerítés, biztosító személy) 2. Állapot E.EMELŐ ESZKÖZÖK /HEVEDEREK, KÖTELEK/ 1. Használat 2. Tárolás 3. Állapot F. SZERSZÁMOK (állapot, tárolás) 1. Kézi szerszám 2. Villamos (kapcsoló, csatl. kábel, burkolat) 3. Pneumatikus 4. Hidraulikus 5. Lőpor működtetésű 6. Robbanómotoros hajtású 7. Levegőszelep, szabályzószelep túlnyomás-szabályozó G. HEGESZTÉS ÉS VÁGÁS 1. Nyomásszabályzók állapota 2. Lángvisszacsapás-gátló szelep 3. Palackok állapota, vizsgálati érvényesség 4. Palackok tárolása, rögzítése, szállítása. 5. Tömlők ( szín, álapot, felerősítés, tömörség, sérülés, tisztaság, min/max hossz, tárolás). 6. Pisztolyok 7. Hegesztő áramforás 8. Betáp. kábel 9. Munkakábel 10. Elektróda fogó, hegesztő pisztoly 11. Árnyékolás

23 Földelés 13 Szelőztetés 14. Hegesztő védőeszközök (pajzs, ruha, lábvédő) 15. Hegesztés, vágás, melegítés művelete 16. Tűzvédelem, feltételek 17. Tűzgyújtási engedély H. VILLAMOSSÁG 1. Kitáblázás, lezárás 2. Hosszabbító vezetékek 3. Ideiglenes megtáplálás 4. Ideiglenes világítás 5. Érintésvédelem 6. Leválasztás 7. Csatlakozási pont földelése 8. Biztonsági távolságok I. HORDOZHATÓ LÉTRÁK 1. Fizikai állapot 2. Megfelelő méret/elhelyezés 3. Létrák toldása 4. Biztonságos használat 5. Rögzítés 6. Létra anyaga J. ÁLLVÁNY 1. Lábazat (kerék rögzítés, talp beállítás, talpazat) 2. Lerögzítés, támasztás. 3. Merevítés 4. Védőkorlátok 5. Pallólemezek 6. Pallók 7. Biztonságos megközelítés 8. Általános állapot 9. Feljárók

24 24 J1. FÜGGESZTETT ÁLLVÁNYOK 1. Drótkötelek 2. Csigák 3. Kitámasztás/ellensúlyok 4. Emelőgépek 5. Leesés elleni kiegészítő védelem K.KOSARAS EMELŐSZERKEZETEK 1. Emelőszerkezet konstrukciója 2. Pódium szerkezete (korlát, kikötési pont) 3. A pódium terhelése 4. Biztonsági öv és kikötés 5. Kezelése, felügyelete L. PADLÓ, FAL, TETÔNYILÁSOK ÉS LÉPCSÔK 1. Védőkorlát 2. Lefedések/védelem 3. Kézkorlát M. DARUK, ÁRBÓCDARUK, EMELÔK EMELÔKOSARAS TARGONCÁK, FELVONÓK ÉS SZÁLLITÓSZALAGOK 1. Terhelhetőség 2. Emelőgém szögjelölés 3. Jelző feliratok, jelző táblák. 4. Emelőkötél álapot 5. Horog és tartozékai 6. Tűzoltó készülék 7. Hatósugár biztosítása 8. Kabinablak tisztasága N.MOTOROS JÁRMŰVEK ( TARGONCA, MUNKAGÉP) 1. Fékrendszer 2. Féklámpák 3. Duda 4. Tolatásfigyelmeztetés 5. Rögzített pótülések dolgozók szállításához 6. Tűoltókészülék

25 25 7. Biztonságos működés 8. Biztonsági övek 9. Szélvédők, ablakok O. GÖDÖRÁSÁS, ÁROKÁSÁS ÉS ALÁDUCOLÁS 1. Hajlásszög és lejtés 2. Kőzet és anyag tárolása 3. Támasztó rendszer / aládúcolás 4. Kijáratbiztosítás 5. Árokásási engedély megléte 6. Elzárás/elkerített terület P. BETON, BETONZSALUK ÉS ALÁDUCOLÁS 1. Zsalutámasztás 2. Szétszedett zsaluk 3. Munkapódiumok/megközelítés 4. Beesés elleni védelem Q. ACÉLSZERELÉS 1. Szintkésztés, pallózás 2. Rögzített szerszámok / anyagok 3. Leesés elleni védelem 4. Biztonsági távolság áram vezetőktől 5. Feliratozás 6. Szerkezeti elemek, géprészek ki/beemelése R. REND ÉS TISZTASÁG 1. Folyosók, gyalogutak 2. Munkaterületek 3. Hulladék és szemét eltávolítása 4. Anyagok / berendezések tárolása 5. Szögvisszahajlítás, eltávolítás S. NYILVÁNTARTÁSI KÖVETEL MÉNYEK 1. Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek 2. Daruk dokumentáltsága 3. Emeleőeszközök vizsgálati dokumentumai

26 26 4. Hegesztőeszközök vizsgálati dokumentumai 5. Leesésvédelmi eszközök vizsgálati dokumentumai 6. Jogosultságok dokumentumai ( kötöző, darus, stb.) 7. Motoros járművek 9. Oktatások dokumentumai 10. Egészségügyi alkalmasság dokumentumai 11.MSDS lapok, tevékenységi eng., T. A BIZTONSÁG SZUBJEKTIV ÉRTÉKELÉSE 1. Hozzáálás (művezető) 2. Biztonsági éberség (művezető) 3. Dolgozók biztonságtechnikai teljesítménye 4. Szabálytalanságokra tett korrigáló intézkedések 5. Biztonságtechnikai képzés és oktatás korszerű módszereinek alkalmazása. 6. Alvállalkozók teljesítménye U. EGYÉB SZEMPONTOK ÉRTÉKELÉSE Összesítés: Σ= Σ= Σ= Σ= A VÉGEREDMÉNY KISZÁMÍTÁSA

27 27 1. Helyszíni munkavédelmi értékelés Σ1+Σ2+Σ3+Σ4x 100 (eredmény %= ) max. elérhető pontszám az értékelt tételek alapján ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Pontszám = kiváló értékelések száma x 3 + jó értékelések száma x 2 + elfogadható értékelések száma x 1 Max. elérhető pontszám = az értékelt szempontok száma x 3 Értékelés Gyenge: ha az ALCOA és a magyar előírások közül csak néhány teljesül, vagy nagyon nagy eltérés illetve kirívó szabálytalanságok tapasztalhatók ( 40 % alatti teljesítés) Elfogadható: ha az elvárások %-ban teljesülnek és nincs súlyos, durva hiba. Jó: ha a kiemelt és alap követelmények teljesülnek és csak néhány kisebb kockázatot jelentő elvárás nem teljesül ( %-os teljesítés). Kiváló: % közötti teljesítés, példa értékű, mások számára is ajánlható, követendő módszert, eljárást, eszközt, stb. használnak, alkalmaznak. Halálos baleset esetén a végeredmény = 0%. Esemény eltitkolása 20% levonást jelent a végeredményből. Egyéb szempont Amennyiben azelenőrzési szempont nem vonatkoztatható az adot munkavégzésre, akkor az 1.értékeli rovatot (gyenge) egy vízszintes vonallal ki kell húzni. Ha egy teljes fejezet nem vonatkozik, akkor azt egy átlós vonallal át kell húzni.

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. december

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel Gellénháza, Kápolnásnyék,Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain Kiviteli

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken

Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72 74. Telefon: +36 1 887 3400 Fax: +36 1 205 6065 www.sade.hu Veolia Water S&T Magyarország

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez 2002. szeptember hó Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése 4 1.1. Általános előírások.. 4 1.1.1. Az üzemeltető kötelessége.. 4 1.1.2. Az üzemeltetéshez

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL (2004.05.01.-i állapot) A munkavédelemről szóló

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 4. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 1. oldal / 16 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Alapadatok, okiratok 1.1 Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési munka jellemző adatai 1.1.1 Az építmény, építési munka

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS

BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS AES-TISZA ERŐMŰ KFT. BIZTONSÁGI JELENTÉS TISZAÚJVÁROS 2011. MÁJUS 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 1.1 A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK... 4 1.1.A) Szervezet és személyzet...

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben