PÁLYÁZAT. Beküldő: Alcoa-Köfém Kft 8002 Székesfehérvár Verseci u 1-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Beküldő: Alcoa-Köfém Kft 8002 Székesfehérvár Verseci u 1-15"

Átírás

1 PÁLYÁZAT AZ ÉPÍTKEZÉSEK SORÁN BEKÖVETKEZŐ VÉSZHELYZETEK SIKERES MEGELŐZÉSÉRE Beküldő: Alcoa-Köfém Kft 8002 Székesfehérvár Verseci u 1-15 Kapcsolattartó: Horváth Tamás Környezetvédelmi, egészségvédelmi és munkavédelmi igazgató Tel: 06/22/

2 2 BEVEZETÉS Az Alcoa-Köfém Kft megalakulása ( január 1. ) utáni kezdeti években időszakban a külső válalkozók által végzet munkák során gyakran fordultak elő balesetek, melyek közül történt súlyos kimenetelű is. A válalat úgy döntöt, hogy bevezeti a társaságnál az Alcoa világszerte érvényes kötelező szabványának megfelelő, érvényes külső válalkozókra vonatkozó munkabiztonsági, környezetvédelmi egészségvédelmi ügyrendet, mely átfogja a kivitelezési eljárást a tervezéstől a kivitelezet létesítmények átadásáig meghatározva a kivitelezők, és az üzem projekt vezetőinek,.műszaki elenőreinek, munkavédelmi szakembereinek és a beszerzés munkatársainak feladatait és felelősségeit. A bevezetet eljárásnak köszönhetően a válalatnál a kivitelezési munkálatok során bekövetkezett balesetek száma és súlyossága is nagy mértékben csökkent. A Program leírása: A biztonsági ügyrend lépéseit legjobban a folyamatábra szemlélteti (Az Alcoa-Köfém Kft. területén munkát válaló, külső kivitelezők részére) FELKÉRÉS AJÁNLATTÉTELRE (Feladatkiírás elkészítése) HELYSZÍNI FELTÉTELEK, ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK MEGISMERÉSE KALKULÁCIÓ,ELŐZETES EHS TERV ELKÉSZÍTÉSE AJÁNLATTÉTEL,ELŐMINŐSÍTŐ ÍV MEGKÜLDÉSE AJÁNLAT MEGBESZÉLÉSE SZERZŐDÉSKÖTÉS Részletes munkavédelmi terv elkészítése és TERV MEGBESZÉLÉSE DOLGOZÓK OKTATÁSA EHS TERV ALAPJÁN (VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRŐL) DOLGOZÓK ÁLTALÁNOS OKTATÁSA(Alcoa-Köfém Kft. RÉSZÉRŐL) MUNKAENGEDÉLYEK BESZERZÉSE HELYSZÍNI OKTATÁS MUNKATERÜLET ÁTADÁS MUNKAVÉGZÉS MUNKA FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSE MŰSZAKI ÁTADÁS,MUNKATERÜLET VISSZAADÁS

3 3 *EHS: a továbbiakban a környezetvédelmi-egészségvédelmi-biztonságtechnikai és tűzvédelmi tevékenység rövidítése. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK Az ügyrend előírásait alkalmazniuk kel az Alcoa-Köfém Kft. területén szerződsés alapján munkát végző valamennyi külső válalkozónak. A vállalkozás vezetésének tudatában kel lenni, hogy felelősséggel tartozik alkalmazotainak, valamint alkalmazottai tevékenysége által mások egészségére gyakorolt hatásáért és biztonságáért. A társaság szerepe, hogy közli az elvárásokat a válalkozás vezetésével és elősegíti az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezet létrehozását. A vállalkozónak eleget kell tenni az összes vonatkozó állami és helyi szabványnak és olyan kiegészítő előírásoknak, amelyeket a társaság bocsát a válalkozók részére a végzet munkával összefüggésben. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Feladatkiírás biztonságtechnikai részei: Az árajánlathoz mellékelni kell : Nyilatkozatot arról, hogy megismerték az Alcoa-Köfém Kft. válakozókra vonatkozó alapvető EHS eljárásokat és ezeket figyelembe vették az ajánlat kidolgozásakor, a használt fontosabb munkaeszközök listáját, a tevékenységhez szükséges munkaengedélyeket, energiafajtákat, vegyi anyagokat felsorolását, a céggel szerződésben áló munkaegészségügyi orvos nevét ésa szerződés másolatát, a válalat által biztosítandó gépek, berendezések időigényét (kezdés, időtartam) Az 51/2000 (VIII.9) FVM-GM-KÖVIM rendeletben foglaltak szerint a jelen feladatnak megfelelő felelős műszaki vezető megnevezését, névjegyzék nyilvántartási számát, kategóriáját Előzetes munkavédelmi tervet, mely tartalmazza: a válalkozó által végzendő munka jelegét, megnevezését, a válalkozó helyszíni vezetőjét, hatósági engedélyeket, minősítéseket speciális munka esetén, a munkafolyamatokat főbb csoportokba osztva, az egyes tervezet munkafolyamatok lépéseit, a jelemző, fő potenciális veszélyeket, a kockázatcsökkentő-, il. balesetmegelőző intézkedéseket. ideiglenes épület elhelyezésére vonatkozó igényt, felhasználandó tűzveszélyes anyagok jegyzéke,szállítása, tárolása, keletkező huladékok fajtáit, várható mennyiségét, különös tekintetel a veszélyes huladékra. a munkavédelmi tervet készítő személy nevét. Előminősítés A szerződéses megálapodás megkötése előt a társaság munkavédelmi szempontból minősíti a vállalkozót. A vállalkozónak azonban abban az esetben, ha rendszeresen végez munkát a társaság területén, évente meg kel küldenie előminősítő kérdőívét, az aktualizált adatokkal. Érvényes, egy éven belül küldöt előminősítő kérdőív nélkül szerződés nem köthető. Előzetes munkavédelmi helyszíni szemle és értekezlet Ajánlatétel előt a válalkozónak meg kel látogatni a helyszint és át kel tekinteni az társaság képviselőjével a munka tárgyát a helyszínen alkalmazandó előírásokat, az általános feltételeket és helyszíni feltételeket. Ismertetésre kerülnek a válalkozóval a helyszínre jelemző általános és speciális elvárások. It kerül sor a válalkozó munkája során jelentkező bármilyen egyéb, a működő üzem termelési és gyártási kapcsolódásainak tisztázására.

4 4 Részletes munkavédelmi terv megbeszélése A kivitelező a szerződéskötést követően, de a munka megkezdése előt minimum 5 nappal meg kell küldje a részletes EHS tervet, amelyet egy munkavédelmi tervmegbeszélésen ismertet az társaság képviselőivel. A munkavédelmi terv célja:a helyszínen munkát végzők felkészítése a tevékenységből és a környezetből várható veszélyekre, valamint a veszélyek elhárítási módjára, melyből a helyszínen munkát végző dolgozó kiolvashassa belőle az egyes tudnivalókat, műveletenként a tevékenységből és a helyszíni körülményekből várható veszélyeket és elhárításuk pontosan meghatározott módját. A megbeszélésen részletesen át kell tekinteni a tárgyi munkára vonatkozó ütemterv és a munkavédelmi terv minden egyes fejezetét és a tárgyi munka veszélyes munkafolyamatait. A megbeszélésen felmerült változtatásokat a munkavédelmi tervben rögzíteni kell. A részletes munkavédelmi tervnek tartalmaznia kel az előzetes munkavédelmi tervben megköveteltek mellett: munkaterület, termelés, vagy az adot szerződés hatályán kívül eső munkákra hatással lévő kikapcsolási, vagy korlátozási igény, szükséges engedélyek, kizárás/kitáblázási eljárás alkalmazása, állványterv a részletes szerelési utasítással, dúcolási terv a részletes műveleti utasítással, munkagödörbe beszállás módja, a bezuhanás elleni védelem biztosítása, a terület-, és munkagödrök lehatárolás módja, eszközei, kihelyezendő figyelmeztető táblák, a csarnoki légterek tisztaságának biztosítása a járművek által kibocsátot kipufogógázoktól, a helyszínen rendelkezésre áló tartalék egyéni védőeszközök szükséges mennyiségét, az adot helyszínre vonatkozó beszállítási és emelési terv A lezuhanás veszélyével járó tevékenységek esetén a leesés elleni védelem biztosításának részletezése, beleértve a személy, illetve állvány kikötési pontokat is. Az EHS terv elfogadására a területileg illetékes biztonság technikus munkavédelmi szakember jogosult. Elfogadott EHS terv hiányában helyszíni tevékenység nem kezdhető és folytatható! Ez a megbeszélés egyben összeköthető a munkaterület átadás-átvételi eljárással (ha a munka nagysága ezt lehetővé teszi). A megrendelő által elfogadot munkavédelmi tervet a válalkozónak oktatás keretében ismertetnie kel a helyszínen munkát végző dolgozókkal, A helyszíni munkavégzés során a EHS tervtől eltérni csak a témafelelőssel és a biztonságtechnikussal társaság területileg illetékes munkavédelmi szakemberével való írásba foglalt egyeztetés után szabad. Az EHS terv bekövetkezett módosítását a helyszínen dolgozókkal a vállalkozónak dokumentáltan ismertetnie kell. Munkaterület átadása-átvétele Valamennyi projekt esetén - szervizmunkák kivételével - a munkaterület átadása-átvétele külön eljárás keretében valósul meg. A vállalkozónak be kell mutatni a munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumokat: hatósági engedélyek, minősítéseket, a gépek, berendezések időszakos vizsgálatáról készült jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, a dolgozók speciális képesítése, egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumok Munkaengedélyek A munkaengedély olyan írásos dokumentáció amely meghatározott tevékenység biztonságos elvégzésének feltételeit tartalmazza a felhatalmazott felek által aláírva. A munkaengedély rendszerét minimálisan a következő tevékenységeknél kel alkalmazni. Meglétük a projektvezető/műszaki elenőr és a kivitelező közös felelősége:

5 5 Tűzveszélyes tevékenységek, földmunkák, árok-és gödörásás, padozatbontás, falazatokban munkavégzés ( fúrás, bontás ), veszélyes (zárt) térbe beszállással (belépéssel) végzett munka, álvány használatbavétele, munkavégzési engedély elzárt vilamos kezelőterekben, beépítet oltórendszereken vagy tűzjelző rendszeren végzendő, iletve annak üzemmenetét befolyásoló munkák, szabadban magasban végzett tevékenység, A munkaengedélyeket a munkaterületen el kell helyezni. Vészhelyzeti terv A szerződöt munka megkezdése előt a válalkozó megkapja a társaság. általános és a munkához kapcsolódó vészhelyzeti tervét, amely előírja a vészhelyzet idején a telephelyen tartózkodó válalkozó megfelelő magatartását. Amennyiben az adot területre nincs kidolgozva vészhelyzeti terv, akkor az előzetes munkavédelmi megbeszéléseken a válalkozótaz Alcoa- Köfém Kft. képviselője tájékoztatja a lehetséges veszélyhelyzetekről, teendőkről és a menekülési útvonalakról. A válalkozó feladata eleget kel tenni ezen tervek előírásainak, valamint gondoskodni a szükséges oktatásról, alkalmazottai irányában. BIZTONSÁGTECHNIKAI OKTATÁSOK A vállalkozó oktatási kötelessége A vállalkozó törvényes kötelezettsége gondoskodni alkalmazottai munkavédelmi oktatásáról. A társaság ennek tényét az oktatási dokumentumok megtekintésével és a dolgozók megkérdezésével elenőrizni fogja. A vállalkozó kötelessége biztosítani az elfogadott EHS terv oktatását a saját és az alvállalkozók dolgozói részére a munka megkezdését megelőzően. A társaság által biztosított oktatás, EHS ismeretek A válalkozó alkalmazotai részére, a Társaságnál történő első munkavégzéskor a központi EHS szervezet tart oktatást. A központi oktatáson egy év elteltével ismét meg kell jelenniük a vállalkozó dolgozóinak. Az oktatáson részt kell vegyenek a vállalkozó, az alvállalkozó, és a szállító azon alkalmazottai, akik a projektben dolgoznak Az oktatás tartalma a következő: Válalati biztonsági szabályok, egyéni védőeszközök, veszélyhelyzetek közlése, Vészhelyzeti eljárások, Engedélyezési feltételek/eljárások, A munkaterület megközelítésének és környezetének veszélyei Helyszíni ismeretek, Magatartási szabályok Az oktatáson megjelentek részére az EHS szervezet Oktatási igazolványt állít ki. Az érvényes Oktatási igazolvány bemutatása alapján kaphatják meg a vállalkozók az ALCOA- KÖFÉM Kft. területére szóló Belépési engedélyt. A dolgozók az Oktatási igazolványt az ALCOA-KÖFÉM Kft. területén maguknál kell, hogy tartsák, és kérésre kötelesek bemutatni. A központi oktatást követően a projektvezető felelőssége az adot munkavégzés előt, a projekthez kapcsolódó EHS követelményekről a szükséges tájékoztatást a válalkozó irányába megadni. MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EHS elenőrzések Az vállalat a munkavégzés során - a projekt időtartamától és nagyságától függő gyakorisággal - elenőrzést tart a melékletben található elenőrző lista alapján

6 6 Műszaki átadás-átvételi eljárások Műszaki átadás-átvétel keretében történik az elvégzett munka, illetve szolgáltatás mennyiségi és minőségi, valamint a munka biztonsági megfelelőségének végleges elenőrzése. A vállalkozó a munka elvégzése után köteles a munkaterületet, gépet, berendezést olyan állapotban visszaadni, amely egyrészt a projektben kiírtaknak megfelel, másrészt a helyi szabályokban meghatározottaknak eleget tesz ( tisztaság, rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök visszaadása, hulladék sorsának rendezése stb.). Személyi védőeszközök A vállalkozók személyzetének alkalmazkodnia kell az Alcoa-Köfém Kft. előírásaihoz és ezért az Alcoa-Köfém Kft. üzemeltetési területein minimálisan a következő személyi védőeszközöket kel viselni egész idő alat gyártási, karbantartási, építési, szolgáltatási tevékenység során a munkaterületen, épületen belül vagy kívül mint minimum követelmény: hosszú ujú ing, vagy póló, hosszúszárú nadrág, megkülönböztető jelzéssel elátot védő sisak, (piros és fehér színű nem lehet!), acél ormerevítős, lábfejvédelemmel rendelkező munkavédelmi cipő, ha a munkavégzéshez speciális lábbeli nincs előírva, mechanikai ártalom elen védő, minősítet, nem fémkeretű szemüveg, halásvédelem azokon a területeken, ahol elő van írva. A speciális védőeszközöket és azok viselési módját a munkavédelmi terv tárgyalása során kell meghatározni. Pl: Szabadban és magasban végzett munka Szabadtéri magasban végzett, illetve emelési tevékenység 36 km/h szélsebesség alatt engedhető meg. Tiltot az álványokon, tetőkön való munkavégzés, ha az időjárási körülmények nem megfelelőek (pl: köd, havas, csúszós járófelület, fényviszonyok nem kielégítő volta, jégeső). A munkát a Kommunikációs Központnak be kel jelenteni, ahol folyamatosan elenőrzik a szélerősséget és szükség esetén leállítják a munkát. A PROGRAM EREDMÉNYESSÉGE A külső kivitelezőkre vonatkozó ügyrend bevezetése óta a következetes alkalmazás eredményeképpen kialakult egy biztonsági kultúra a társaságnál dolgozó kivitelezőknél melyet mutat az is, hogy 2002 januárja és 2004 Június 30 közöt a külső kivitelezők havi fős létszámmal munkaórát dolgoztak, miközben összesen 1 elveszett munkanappal járó és 6 elsősegélynyújtást igénylő esemény történt. Egyre több a társaságnál dolgozó külső vállalkozó alkalmazza a társaságnál megkövetelt munkavédelmi módszereket más helyszínen végzett kivitelezési munkánál is.

7 7 Mellékletek: Előminősítő kérdőív Tetőszigetelési munka munkavédelmi terve Terület átadás átvételi nyomtatvány Válalkozó elenőrzési nyomtatvány

8 8 Szerződéses szolgáltatások biztonságtechnikai előminősítő kérdőíve Kérjük a Válalkozót, hogy a kérdőíven a válalkozására, annak tevékenységére vonatkozó adatokat az alábbi kérdéseknek megfelelően szíveskedjen megadni. Kérjük a kérdőív pontos és részletes kitöltését, mivel az esetleges adathiány az értékelés végeredményét csökkenti. A dokumentumban foglaltakat az Alcoa-Köfém Kft. KFT bizalmasan kezeli. Kérjük géppel, vagy nyomtatot betűkkel kitölteni. A VÁLLALKOZÓ NEVE: CÍME: A kérdőív kitöltésének dátuma: 1. Van-e felelősségbiztosítása: 2. Volt-e tulajdonos váltás a vállalatnál az elmúlt 3 évben: 3.Kérjük közölje cégénél az utóbbi három évben történt balesetek és foglalkozási megbetegedések számát: ÉV: a.) Kiesett munkanappal járó balesetek száma: b.) Korlátozott munkanappal járó balesetek száma: c.) Orvosi kezeléssel járó balesetek száma (elsősegély esetek nélkül): d.) Összes regisztrálandó eset (a tétel + b tétel + c tétel) e.)összes foglalkozási megbetegedések száma: f.) A vállalat összes ledolgozott órája (bér és fizetés alá esők) KIESETT MUNKANAPOS BALESET: ha az esemény kapcsán legalább egy nap munkanap kiesés keletkezik KORLÁTOZOTT MUNKANAPOS BALESET: az az esemény, mikor a dolgozó sérülése miatt eredeti munkakörét ellátni nem tudja, de más munkakörben foglalkoztatható. ORVOSI KEZELÉSESSEL JÁRÓ BALESET: az az esemény, mikor a dolgozó sérülése után orvosi ellátásban részesült, a továbbiakban eredeti munkakörében foglalkoztatható, de további kezelésre (pl. kötözés, injekció, stb.) van szükség. FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS: valamely munkahelyi ártalomtól eredő megbetegedés (pl. zaj, vibráció, hő, vegyi anyag, légszennyezés, stb.). Azok az esetek melyet az ÁNTSZ foglalkozási megbetegedésnek ismert el. 4. Sorolja fel cégüknél az utóbbi 3-évben történt összes halálos kimenetelű balesetet: Kérjük megadni a helyet, az okot és a hozott intézkedéseket.

9 9 5. Sorolja fel azokat az az utóbbi 3 évre vonatkozó - eseteket, amikor a munkabiztonsággal, környezetvédelemmel vagy tűzvédelemmel kapcsolatban valamely hatóság (Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség, Tisztiorvosi Szolgálat, Tűzoltóság stb.) által kezdeményezet szabálysértési, vagy bűnvádi eljárás elmarasztaló határozatal, vagy ítéletel végződöt. 6. A vállalkozás milyen területen végzi tevékenységét: (építőipar, helyszíni szerelés, vilamos karbantartás, stb.) 7. Tevékenységük során végeznek e munkát az alábbi szakterületeken, ill. helyzetekben? Ha igen, aláhúzással jelöljék: 2 m-nél magasabban végzett munka, munkavégzés zárt térben(beszálással), vilamos karbantartás és üzemvitel, tűzveszélyes tevékenység, vegyi anyagokkal végzett munkák) 8. Vegyi anyagok használata esetén rendelkeznek-e ÁNTSZ tevékenységi engedéllyel?( a megfelelő bekarikázandó) Igen Száma: Területi hatálya: Megyei(mely megyékre érvényes?), országos Nem 9.Az ALCOA-KÖFÉM-en kívül végzet munkájuk során milyen védőeszközt használnak dolgozóik? 10. Rendelkeznek-e az ALCOA-KÖFÉM által előírt egyéni védőeszközökkel? Igen Nem 11. A vállalkozás hány a vállalkozás profiljához szükséges legalább középfokú szakirányú végzetségű szakembert alkalmaz? Ebből hány főt alkalmaznak helyszíni munkavégzés irányítására? 12. A helyszíni munkavezetőik milyen gyakran kapnak biztonságtechnikai oktatást, és kitől, milyen formában? 13. A fizikai dolgozók milyen gyakran vesznek részt biztonságtechnikai oktatáson? Az oktatást ki tartja?

10 Milyen gyakran tartanak munkahelyi biztonságtechnikai megbeszéléseket? 15. Milyen időszakonként végeznek munkavédelmi tárgyú helyszíni bejárásokat saját telephelyükön: Ki vezeti az elenőrzéseket (beosztás)? 16. Alvállalkozó alkalmazásánál milyen szempontokat vesznek figyelembe? 17. Van e biztonságtechnikai szervezete, iletve ezért felelős dolgozója - vagy külső megbízotja - a vállalkozásnak? Igen Nem Ha igen, írja le. Sorolja fel a szervezet, tagjainak nevét, beosztását: 18. Van e írásos biztonságtechnikai szabályzatuk? Igen Nem Ha igen, tartalmazza-e a következőket : 1. Meghatározások Igen Nem a. alkalmazási szabályok: b. itasság és kábulat keltő anyagok c. felelősségi körök meghatározása 2. Biztonságtechnikai/egészségvédelmi eljárások a. leesés elleni védelem b. állványzatok/munkapódiumok c. Peremvédelem / padló, fal, tetőnyílások d. mobil berendezések biztonságtechnikája e. rend és tisztaság f. tűzvédelem g. sérülés kezelési eljárások, elsősegély nyújtási felszerelések h. vészhelyzeti eljárások, mentés, kiürítés i. berendezések felülvizsgálati rendje 2. Biztonságtechnikai/egészségvédelmi eljárások (folytatás)

11 11 j. mérgező anyagok k. árokásás, gödörásás l. jelzések, elzárások m. villamos biztonságtechnika n. emelőberendezések biztonságtechnikája o. belépés zárt térbe p. hegesztési / égetési engedélyezések q. lezárás, feliratozás, kipróbálás 3. Személyi védőeszközök: a. fejvédelem b. szemvédelem c. hallásvédelem d. lábvédelem e. légzésvédelem f. speciális védőruházat 19. Dolgoztak-e korábban az Alcoa-Köfém Kft. számára? Igen: Nem: Készítette : Válalakozás vezetőjének aláírása ALCOA KÖFÉM érintet szervezeti egység EHS szakfelelősének elenjegyzése a válalkozó szerződéskötésének támogatásáról: Aláírás

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Munkaterület átadás-átvételi, visszaadás-visszavételi jegyzőkönyv ÁTADÁS - ÁTVÉTEL Készült:...Székesfehérvár..., hó nap Jelenlévők Kivitelező részéről Alcoa-Köfém Kft. részéről Kivitelező: DC Kft Projekt vezető. Keresztes Imre Helyszíni irányító: Lados János Területi bizt. képviselő Újházi gyula Mobiltelefon száma: Terület képviselője Jámbor István Műszaki elenőr: Jámbor István Tárgy: 28. épület, I. porta tetőszigetelés felújítás Szerződés száma: 785/95/FBR Lekerítés: kell Módja: bizt.tech.terv szerint + szalagkorlát Felelőse:Lados János Egyéb felvonulási terület: Irodaépület D-i homlokzati parkoló + zöldterület Megközelítési útvonal Gyalogosan: 72. sz. Út felől Gépjárművel :mint előbb Villamosenergia Csatlakozási pontok: Kizárási pontok: Méret: I= 32 A V= 380/220V Irodaépület 5 sz. elosztószekrény d= p= Energia pontok Gáz Gőz Sűrítet Víz levegő d = p/t = d= ½ p= 3 bar d= p= bar Csatlakozási pontok használati feltételei: szabványos bevizsgált eszközök és csatlakozók, kivitelezői ÉV szekrényen keresztül Elsősegélynyújtó hely: saját eü. doboz Irodaépület D-i oldalon lévő felvonulási konténer A vállalkozó által használható telefon száma: Helye: saját mobil (06/60/ ) Irodakonténer A vállalkozó által használható szociális létesítmények Öltöző WC Étkező Felvonulási konténer Irodaház alagsor Felvonulási konténer Menekülési útvonal: kijelölt úton É-I és D-I tetőfeljárati lépcsőház irányába

19 19 A munkavégzéshez szükséges engedélyek Tűzveszélyes tevékenységi engedély Van Nincs Nem kell Beszállási/belépési engedély Van Nincs Nem kell Árok, gödörásási engedély Van Nincs Nem kell Állványzat terv, használatba vételi engedély Van Nincs Nem kell Tűzjelző rendszer érzékelőjének kikapcsolásához szükséges engedély Szabadtéren magasban végzett munka: Van Nincs Nem kell - engedélyezve Igen Nem vonatkozik - 0 C-fok alati hőmérsékleten engedélyezve Igen Nem Nem vonatkozik EHS Kommunikációs Központ ellenjegyzése - munkakezdés időpontja: - munka befejezés időpontja: Operátor aláírása: Operátor aláírása: Tűzcsapok, tűzjelzők helye: 28 ép. I. Emelet, folyosó Kivitelező tűzoltó készülékei: 4 db 6kg-os porraloltó Biztonságtechnikai terv: Van Nincs Nem kell Alcoa-Köfém Kft. által biztosított berendezések: Használatának feltételei: A kivitelező járműveinek tárolási helye: jelölt külső parkolók, Irodaház D-i oldalán Vegyi anyagok Felhasználásra kerülnek: Igen Nem Lista Mellékelve Nincs Nem kell ANTSZ tevékenységi engedély Van Nincs Nem kell Csatornára csatlakozás pontja: Módja: Hulladékok Veszélyes hulladékok Nem veszélyes hulladékok Fajtája Bitumenes lemez Építési törmelék (bontott perli) Elhelyezése A-K kijelölt gyűjtőhelyén, Válalkozó külső gyűjtőhelyre szálítja konténerben Mennyisége 200 kg Kb. 20 m3 Oktatások Legutolsó A-K oktatás időpontja: hó Helyszíni, speciális oktatás időpontja: építési napló szerint Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatra kötelezet eszközök Típusa: Építési napló mellékleteként Legutolsó felülvizsgálat időpontja: Építési napló mellékleteként Felhasznált berendezések érvényes érintésvédelmi jegyzőkönyvei: Építési napló mellékleteként Megjegyzések Aláírások: k.m.f.

20 20 Egyszerüsített munkaterület átadás-átvételi, visszaadás-visszavételi jegyzőkönyv VISSZAADÁS - VISSZAVÉTEL A munkaterületen, berendezésben, annak környezetében: - A területet a vállalkozó feltakarította - veszélyes hulladékot a megjelölt tárolókban elhelyezte, átadta az Alcoa-Köfém Kft. képviselőjének - nem veszélyes hulladékot kiszállította -szerszámok, alkatrészek a munkaterületen nem maradtak A felvonulási, előgyártási, szerelési területet a kivitelező (k): - nem veszik igénybe a továbbiakban - továbbra is...-ig igényt tart arra. A megrendelő által biztosítot.korlátot,.jelzőtáblát,...kitáblázó kártyát, és-(vagy)...eszközt jó, üzemképes állapotban visszaadták A kivitelező (k) kijelenti, hogy a berendezést üzemelésre alkalmas állapotban visszaadja a gépgazda részére. A berendezés érintésvédelmi mérése elkészült, a mért értékek megfelelőek. Érintésvédelmi mérési jkv.száma:...mellékelve, -később adja át ( csak munkapéldány mellett) kivitelező.kivitelező.kivitelező óra...perc A gépgazda, területgazda a területet, berendezést visszaveszi: óra...perc műszaki elenőr gép il. területgazda (vagy a projekt vezető képviselője) Ez nem helyettesíti a munkavédelmi bejárást ill. újraindítást vagy üzembehelyezést. Szükséges de nem elégséges feltétele a munka befejezése utáni átadásnak.

21 21 CÉG / TERÜLET: A MUNKAVÉGZÉS HELYE: EHS elenőrzési jegyzőkönyv ÉPÜLET SZÁMA KÜLSŐ CÉG MUNKAHELYI VEZETŐJÉNEK NEVE: A HELYSZÍNEN DOLGOZÓK SZÁMA: ÉRTÉKELŐK NEVE: ÉRTÉKELÉS DÁTUMA: A. EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET 1. elsősegélynyújtó szolg. (elhelyezés, jelzés, elsősegély nyújtó személy) 2. tisztaság ( munkaterület, WC., szoc. helyiség) 3. műszaki zajvédelem Gyenge (0 pont) Elfogadható (1 pont) Jó (2 pont) Kiváló (3 pont) 4. levegőszennyezés kizárása 5. hulladékok tárolása 6. talajszennyezés kizárása 7. megvilágítás 8. hőmérsékleti ártalom 9. munkavégzés zárt terekben 10. sugárzásszabályozás B.SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖK 1. fej 2. hallás 3. szem és arc 4. leesés elleni védelem 5. légzésvédelem 6. kézvédelem 7. lábvédelem 8. védő, munkaruha C. ÜZEMANYAG ÉS GYÚLÉKONY ANYAGOK 1. Tűzvédelmi berendezések és elhelyezésük 2. Üzemanyagok/gyúlékony anyagok

22 22 tárolási területe 3. Üzemanyagok/gyúlékony anyagok kezelése 4. Statikus feltöltődés eleni védelem D. JELZÉSEK, JELEK ÉS ELKERÍTÉS 1. Veszélyjelzések (elkerítés, biztosító személy) 2. Állapot E.EMELŐ ESZKÖZÖK /HEVEDEREK, KÖTELEK/ 1. Használat 2. Tárolás 3. Állapot F. SZERSZÁMOK (állapot, tárolás) 1. Kézi szerszám 2. Villamos (kapcsoló, csatl. kábel, burkolat) 3. Pneumatikus 4. Hidraulikus 5. Lőpor működtetésű 6. Robbanómotoros hajtású 7. Levegőszelep, szabályzószelep túlnyomás-szabályozó G. HEGESZTÉS ÉS VÁGÁS 1. Nyomásszabályzók állapota 2. Lángvisszacsapás-gátló szelep 3. Palackok állapota, vizsgálati érvényesség 4. Palackok tárolása, rögzítése, szállítása. 5. Tömlők ( szín, álapot, felerősítés, tömörség, sérülés, tisztaság, min/max hossz, tárolás). 6. Pisztolyok 7. Hegesztő áramforás 8. Betáp. kábel 9. Munkakábel 10. Elektróda fogó, hegesztő pisztoly 11. Árnyékolás

23 Földelés 13 Szelőztetés 14. Hegesztő védőeszközök (pajzs, ruha, lábvédő) 15. Hegesztés, vágás, melegítés művelete 16. Tűzvédelem, feltételek 17. Tűzgyújtási engedély H. VILLAMOSSÁG 1. Kitáblázás, lezárás 2. Hosszabbító vezetékek 3. Ideiglenes megtáplálás 4. Ideiglenes világítás 5. Érintésvédelem 6. Leválasztás 7. Csatlakozási pont földelése 8. Biztonsági távolságok I. HORDOZHATÓ LÉTRÁK 1. Fizikai állapot 2. Megfelelő méret/elhelyezés 3. Létrák toldása 4. Biztonságos használat 5. Rögzítés 6. Létra anyaga J. ÁLLVÁNY 1. Lábazat (kerék rögzítés, talp beállítás, talpazat) 2. Lerögzítés, támasztás. 3. Merevítés 4. Védőkorlátok 5. Pallólemezek 6. Pallók 7. Biztonságos megközelítés 8. Általános állapot 9. Feljárók

24 24 J1. FÜGGESZTETT ÁLLVÁNYOK 1. Drótkötelek 2. Csigák 3. Kitámasztás/ellensúlyok 4. Emelőgépek 5. Leesés elleni kiegészítő védelem K.KOSARAS EMELŐSZERKEZETEK 1. Emelőszerkezet konstrukciója 2. Pódium szerkezete (korlát, kikötési pont) 3. A pódium terhelése 4. Biztonsági öv és kikötés 5. Kezelése, felügyelete L. PADLÓ, FAL, TETÔNYILÁSOK ÉS LÉPCSÔK 1. Védőkorlát 2. Lefedések/védelem 3. Kézkorlát M. DARUK, ÁRBÓCDARUK, EMELÔK EMELÔKOSARAS TARGONCÁK, FELVONÓK ÉS SZÁLLITÓSZALAGOK 1. Terhelhetőség 2. Emelőgém szögjelölés 3. Jelző feliratok, jelző táblák. 4. Emelőkötél álapot 5. Horog és tartozékai 6. Tűzoltó készülék 7. Hatósugár biztosítása 8. Kabinablak tisztasága N.MOTOROS JÁRMŰVEK ( TARGONCA, MUNKAGÉP) 1. Fékrendszer 2. Féklámpák 3. Duda 4. Tolatásfigyelmeztetés 5. Rögzített pótülések dolgozók szállításához 6. Tűoltókészülék

25 25 7. Biztonságos működés 8. Biztonsági övek 9. Szélvédők, ablakok O. GÖDÖRÁSÁS, ÁROKÁSÁS ÉS ALÁDUCOLÁS 1. Hajlásszög és lejtés 2. Kőzet és anyag tárolása 3. Támasztó rendszer / aládúcolás 4. Kijáratbiztosítás 5. Árokásási engedély megléte 6. Elzárás/elkerített terület P. BETON, BETONZSALUK ÉS ALÁDUCOLÁS 1. Zsalutámasztás 2. Szétszedett zsaluk 3. Munkapódiumok/megközelítés 4. Beesés elleni védelem Q. ACÉLSZERELÉS 1. Szintkésztés, pallózás 2. Rögzített szerszámok / anyagok 3. Leesés elleni védelem 4. Biztonsági távolság áram vezetőktől 5. Feliratozás 6. Szerkezeti elemek, géprészek ki/beemelése R. REND ÉS TISZTASÁG 1. Folyosók, gyalogutak 2. Munkaterületek 3. Hulladék és szemét eltávolítása 4. Anyagok / berendezések tárolása 5. Szögvisszahajlítás, eltávolítás S. NYILVÁNTARTÁSI KÖVETEL MÉNYEK 1. Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvek 2. Daruk dokumentáltsága 3. Emeleőeszközök vizsgálati dokumentumai

26 26 4. Hegesztőeszközök vizsgálati dokumentumai 5. Leesésvédelmi eszközök vizsgálati dokumentumai 6. Jogosultságok dokumentumai ( kötöző, darus, stb.) 7. Motoros járművek 9. Oktatások dokumentumai 10. Egészségügyi alkalmasság dokumentumai 11.MSDS lapok, tevékenységi eng., T. A BIZTONSÁG SZUBJEKTIV ÉRTÉKELÉSE 1. Hozzáálás (művezető) 2. Biztonsági éberség (művezető) 3. Dolgozók biztonságtechnikai teljesítménye 4. Szabálytalanságokra tett korrigáló intézkedések 5. Biztonságtechnikai képzés és oktatás korszerű módszereinek alkalmazása. 6. Alvállalkozók teljesítménye U. EGYÉB SZEMPONTOK ÉRTÉKELÉSE Összesítés: Σ= Σ= Σ= Σ= A VÉGEREDMÉNY KISZÁMÍTÁSA

27 27 1. Helyszíni munkavédelmi értékelés Σ1+Σ2+Σ3+Σ4x 100 (eredmény %= ) max. elérhető pontszám az értékelt tételek alapján ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Pontszám = kiváló értékelések száma x 3 + jó értékelések száma x 2 + elfogadható értékelések száma x 1 Max. elérhető pontszám = az értékelt szempontok száma x 3 Értékelés Gyenge: ha az ALCOA és a magyar előírások közül csak néhány teljesül, vagy nagyon nagy eltérés illetve kirívó szabálytalanságok tapasztalhatók ( 40 % alatti teljesítés) Elfogadható: ha az elvárások %-ban teljesülnek és nincs súlyos, durva hiba. Jó: ha a kiemelt és alap követelmények teljesülnek és csak néhány kisebb kockázatot jelentő elvárás nem teljesül ( %-os teljesítés). Kiváló: % közötti teljesítés, példa értékű, mások számára is ajánlható, követendő módszert, eljárást, eszközt, stb. használnak, alkalmaznak. Halálos baleset esetén a végeredmény = 0%. Esemény eltitkolása 20% levonást jelent a végeredményből. Egyéb szempont Amennyiben azelenőrzési szempont nem vonatkoztatható az adot munkavégzésre, akkor az 1.értékeli rovatot (gyenge) egy vízszintes vonallal ki kell húzni. Ha egy teljes fejezet nem vonatkozik, akkor azt egy átlós vonallal át kell húzni.

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

T E S Z T L A P. 1. Milyen okmányokat kell a munkavállalónak a munkavégzés helyszínén magánál tartania?

T E S Z T L A P. 1. Milyen okmányokat kell a munkavállalónak a munkavégzés helyszínén magánál tartania? T E S Z T L A P 1. Milyen okmányokat kell a munkavállalónak a munkavégzés helyszínén magánál tartania? a) Személyi igazolvány és végzettséget igazoló dokumentum. b) Személyi igazolvány. c) EBK kártya és

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EBK ellenőrzések tapasztalatai. Kanyó Szilvia Petrolszolg Kft EBK szakértő

EBK ellenőrzések tapasztalatai. Kanyó Szilvia Petrolszolg Kft EBK szakértő EBK ellenőrzések tapasztalatai Kanyó Szilvia Petrolszolg Kft EBK szakértő Tapasztalatok, újragondolás, fejlődés Big June 2015 Leállások 2016 júliusban Nagyleállás August 2016 Organizációs tervek: újragondolva

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Építményvakoló kőműves Kőműves Gépi vakoló Kőműves 4

Építményvakoló kőműves Kőműves Gépi vakoló Kőműves 4 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12.

A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12. A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12.20 1 Hajtóerők - Még mindig történnek halálos munkabalesetek - Vállalkozók

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 059706 Közlekedésépítő közös feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

cime

cime Budapest, 2002. február 22. Dokumentum Revizió Tervezo: azonosító cime 02-2001-000-0 01 02-2001-001-0 1 2005.10.18. 2/5 Tartalomjegyzék Tervezoi nyilatkozat...3 Elozmények...4 Muszaki leírás...4 Zónák

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ

ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6200-11/2 Munka-, környezet-

Részletesebben

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK

Mit ellenőriz az. hatóság? ISOFÓRUM XXII. NMK Mit ellenőriz az Építésfelügyeleti hatóság? Hatóságok Építésigazgatás (általános építmények) Első fokú hatóságok Járási székhely Járási (kerületi) Hivatal jegyzője (198) (38+21) Általános építésügyi hatósági

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1563-06/2 A színházi raktározás bemutatása és a vonatkozó tűz-, munka- és biztonságvédelmi előírások ismertetése

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján )

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított ( 80 / 1999 (VI.11.) Korm. rendelet alapján ) 1. A kérelmező adatai 1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2009. 09. 07. óra, perc a vizsgabefejezés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti Szakképzési

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Tájékoztató a szerződés módosításáról - Vállalkozási szerződés keretében Napelem rendszer tervezése és kivitelezése- Bagod Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Munkaengedélyezés, balesetek megelőzése, vállalkozói tevékenységek kockázatai és azok kezelése

Munkaengedélyezés, balesetek megelőzése, vállalkozói tevékenységek kockázatai és azok kezelése Munkaengedélyezés, balesetek megelőzése, vállalkozói tevékenységek kockázatai és azok kezelése Előadó: Pankucsi István PAJZS 94 Kft Munkavédelmi vezető Érdekességek október 12.-ről Október 12. az év 286.

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 522 12 Villamoselosztóhálózat-szerelő,

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 VÁLLALATI, VÁLLALKOZÓI ISMERETEK 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére

Részletesebben

Beszállítók EBK oktatása

Beszállítók EBK oktatása VIG-TÁT-19 Beszállítók EBK menedzsmentje Beszállítók EBK oktatása Kiadási állapot: 2015.04.08. Általános követelmények Belépés feltétele az EBK oktatás. Az EBK oktatás érvényességi ideje egy év. belépőkártya.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei

Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei HM VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL INFRASTRUKTURÁLIS IGAZGATÓSÁG Az infrastrukturális gazdálkodás körébe tartozó főbb feladatok biztonsággal kapcsolatos vetületei 2014. április 15. Cseppentő József mk. ezredes

Részletesebben

2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Mélyépítés. Útépítés

2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Mélyépítés. Útépítés Az építőipar munkabiztonsági helyzete az OMMF komplex ellenőrzései alapján 2006-7. évi munkabiztonsági 2006. évi adatok (6 havi) 2007. évi adatok (6 havi) Bontás 76 95 Magasépítés 3639 2401 Mélyépítés

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Összeállította: Soczó Attila Általános üzemirányító DS Magyarország Dunai Finomító Tárolás-Keverés

Részletesebben

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető

Villanyszerelő Villamos hálózat és alállomás üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7.

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7. Felvonók bontása Kovács Zoltán MFSZ konferencia tudományos fımunkatárs Siófok ÉMI FMF 2012. június 7. Tartalom 1. Elıírások 3. Balesetek 1. Elıírások BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS 113/1998. (VI. 10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt

Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt Telepengedély kiadására irányuló kérelem a ( 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján ) Copyright CIVILSOFT Bt.1999-2003. Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról Az 57/2013. (II. 27.)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás, Mentőápoló szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Kockázati egységek / kockázati osztálya Nagyon alacsony kockázati osztály: NAK Alacsony kockázati osztály: Közepes kockázati osztály: Magas kockázati osztály: AK KK MK MÉRTÉKADÓ KOCKÁZATI

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

"TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ

TT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus. 01. Oldalszám:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet

Jegyzőkönyv. Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról. Melléklet Melléklet Jegyzőkönyv Készült a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ;

Közzététel dátuma: Iktatószám: 7328/2016 CPV Kód: ; ; ; Az Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA) alapján továbbfejlesztett Munkaügyi Adatbázis szoftverkövetési és támogatási szolgáltatásának nyújtása, továbbá a Munkaügyi Adatbázishoz kapcsolódó feladatok

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja.

MEGÁLLAPODÁS. 4.2. Átvevő vállalja, hogy a térítésmentesen átvett briketteket kizárólag a 2. pontban megjelölt célból és helyen hasznosítja. MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószám: 10011953-2-44, a továbbiakban: Átadó), másrészről a XXXX (székhely:., adószám:, bírósági

Részletesebben

AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere

AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere Alapvető munkabiztonsági szabályok MOL Flagship szabályzat: HSE_1_G7.1.1_MOL5.1 Alapvető munkabiztonsági

Részletesebben

Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II.

Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II. Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztése vállalkozási szerződés keretében - Szerződés módosítása II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben