Tisztelt Lakosság! június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az ország egyes területein. Nálunk öt-hat utcában, területen volt probléma, melyek közül a Széchenyi u., Battha S. u. és Bajcsy-Zs. utcában okozott gondot leginkább a víz, míg a Szecsõi úton, a régi Tüzép telep melletti árok külterületi szakaszán, a Csincsa patak kül- és belterületi szakaszán, illetve a Széchenyi u. és Malom u. közötti vízelnyelõ ároknál is komoly belvízvédelmi munkálatok folytak A Battha S. utcát is többször végigjártam, ott az átereszek nincsenek megfelelõ szinten egymáshoz viszonyítva. Ezt a problémát meg kell oldanunk, beszintezve, az átereszeket a megfelelõ mélységre elhelyezve. Itt az árkot kimélyítettük, kikotortuk, hogy a vízfolyást biztosítani tudjuk. Ennek az ároknak a folytatása, befogadója a régi Tüzép telep melletti árok, amit szintén kikotortunk, hogy a Battha S. utcából érkezõ vizet tovább tudja vinni. A Battha S. utca másik végén, a Szecsõi úti keresztezõdésnél át kellett vágnunk az utat, átereszeket elhelyezve, hogy le tudjuk vezetni a Szecsõi útról a vizet a Battha S. utcába. A Csincsa pataknak is magas volt a vízállása, ezért a külterületi szakasz kotrásával oldottuk meg a problémát. Így a víznek volt helye távozni a faluból, és jelentõsen esett a vízszint. A Széchenyi utcában volt a legveszélyesebb a helyzet. Itt a házak közötti üres telkeken megrekedt víz már a szomszédos ingatlanokat veszélyeztette közvetlenül. Az aszfaltos út átvágására adtam utasítást, csak így tudtuk megmentve az ingatlanokat a Malom utca irányába, egy kimélyített vízelvezetõ árkon elvezetni a Széchenyi utcából folyamatosan érkezõ vízmennyiséget. A belvíz elleni védekezési munkálatokban helyi vállalkozók munkagépekkel, míg a közmunkaprogramban részt vevõ helyi lakosok kéziszerszámokkal vettek, illetve vesznek részt, mivel egy-két területen még folyamatban vannak a helyreállítási munkálatok, átereszek visszahelyezése stb. Nehéz, kemény napok állnak mögöttünk, ezért köszönöm a segítségét mindazoknak, akik bármilyen módon és formában részt vállaltak a védekezési munkálatokban. Itt szeretném megköszönni Molnár László és Tóth István (Pálinkafõzde) felajánlását. E nemes gesztusnak köszönhetõen Önkormányzatunk egy új, nagy teljesítményû szivattyúnak lett tulajdonosa, amit már be is fogtunk a belvíz, talajvíz szivattyúzására. Az árkokkal kapcsolatban, sajnos, nagyon rosszak a tapasztalatok. A lakosok többsége tisztelet a kivételnek nem tartja rendben az árkát. Az átereszek eltömõdtek sok esetben, az árkok feliszapolódtak. A vízelfolyás így szinte lehetetlen. Volt olyan, ahol már az áteresz sem látszott, magasabban volt az árok alja, itt egyértelmû, hogy az elmúlt tíz évben az ingatlantulajdonos hozzá sem nyúlt az árokhoz. Olyan ingatlan is volt, ahol egyszerûen betemették, feltöltötték az árkot. Nem tudom, ezek a lakosok mire számítanak, hová fog elfolyni az esõvíz. Veszélyeztetik ezzel a szomszédos ingatlanok tulajdonosait, akik lelkiismeretesen rendben tartják házuk elõtt az árkot, átereszt. Összegezve a tapasztalatokat, kérek mindenkit mint ahogy ezt már többször is tettem, hogy takarítsa ki a háza elõtti árkot és átereszt, és tartsa azt tisztán, ne ilyenkor kelljen kapkodni, amikor már megvan a baj. A P+R parkolóval kapcsolatban történt egy bejárás, ahol a hatóságok és a mûszaki ellenõr néhány hibától, hiányosságtól eltekintve, amelyeknek kijavítására, pótlására kötelezték a kivitelezõt megfelelõnek, használatra alkalmasnak találták a parkolót. Azóta amint láttam örömmel vették birtokba és használják a lakosok mind a gépjármûparkolót, mind pedig a kerékpártárolót. Az újság hasábjain is szeretnék gratulálni a Szentmártonkátai SE futballcsapatnak ahhoz a rendkívüli teljesítményhez, amellyel képesek voltak megnyerni a bajnokságot a Megye II. osztályban, két osztályt lépve így felfelé két év alatt. Külön köszönetet szeretnék mondani és gratulálni Fejõs Pali bácsi edzõnek, aki a szívét-lelkét beleadta ebbe a munkába, (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 38/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) a gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében kapott felilletve a Sportkör vezetõségének, vezetõjének, Povázson Lászlónak, és nem utolsósorban a lelkes szurkolóknak, akik meccsrõl-meccsre buzdították a csapatot, és mindenkinek, aki bármivel, bármilyen módon hozzájárult ehhez az eredményhez. További sok sikert kívánok a csapatnak. Hajrá, Szentmártonkáta! Június 5-e, szombat, programokban gazdag volt számunkra. Feleségemmel délelõtt a Petõfi Klub tagjaival csodálhattuk meg az Országház épületét és helyiségeit, idegenvezetõnk érdekes történetekkel, történelmi események felelevenítésével kötötte le minden korosztály figyelmét. A Parlament megtekintése után a csoport a gödöllõi királyi kastély felé vette útját, ahová mi, sajnos, nem tarthattunk velük. Vissza kellett térnünk Szentmártonkátára, mivel délután a Korona étterem emeletén 25. éves általános iskolai osztálytalálkozóm volt, a földszinten pedig a Községtörténeti Baráti Kör ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, ahová szintén szívélyes meghívást kaptunk. Ezúton köszönöm a Petõfi Klub és a Községtörténeti Baráti Kör meghívását, és kívánok mindkét szervezetnek további jó munkát, a tagoknak pedig jó egészséget. Az önkormányzati és a református általános iskolában is megemlékeztünk a pedagógusokról pedagógusnap alkalmából. Az Arany János Általános Iskolában alpolgármester aszszonnyal köszöntöttük az oktatásban dolgozó iskola- és óvodapedagógusokat, illetve intézményi dolgozókat, megköszönve egész éves munkájukat, fáradozásukat, jó pihenést kívánva a nyári szünetre. A Székely József Református Általános Iskolában egy-egy szál virággal köszöntem meg az iskola dolgozóinak, pedagógusainak áldozatos munkáját, mellyel településünk gyermekeinek követendõ mintát állítva igyekeznek megteremteni az alapokat, melyekre késõbb bizton építeni tudnak a tanulók. Végezetül szeretném tájékoztatni a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a képviselõ-testület pályázatot írt ki a helyi tömegközlekedés üzemeltetésére. A pályázat elbírálásáig pedig a Weekendbusz Kft.-t bízta meg a szolgáltatás biztosításával. Szeretném továbbá tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykátán, a Totózó épülete mögötti folyosón lévõ Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségének hatásköre kibõvült, teljes körû szolgáltatást biztosít, így községünk lakóinak nem kell a továbbiakban felutaznia Budapestre, a Teve utcába, Nagykátán bármilyen ügyben el tud járni az illetékes kirendeltség.» «Minden kedves szentmártonkátai lakosnak jó pihenést, szabadságot kívánok a nyárra, a gyermekeknek pedig kellemes kikapcsolódást, nyaralást a vakáció idejére. Fodor Zoltán polgármester A képviselõ-testület március 25-én hozott határozatai (A neveket tartalmazók a könyvtárban elolvashatók.) 30/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a tûzoltóság munkájáról szóló tájékoztatót. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 31/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) támogatja az Emberséggel az Emberért Egyesület által végzett tevékenységet. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 32/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) évre nem tervez közbeszerzési eljárás lefolytatásához kötött beszerzést vagy beruházást. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 33/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) a településközpont rehabilitációjának megvalósítása érdekében a faluközpont-beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítésével a Silvanus Díszfaiskola Kft.-t bízza meg. 2.) A benyújtott ajánlat alapján a tervezési díj bruttó forint, melyet az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosít. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a szerzõdés megkötésére. 34/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a rendõrség munkájáról szóló tájékoztatót. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 35/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által az ivóvízszennyvíz üzemeltetésével kapcsolatban megküldött elõterjesztés tárgyában a döntését elhalasztja. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 2

3 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK hatalmazás alapján, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, átfogó értékelést megtárgyalta, és azt elfogadja. 2.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 39/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élõ vagy dolgozó állampolgárok önszervezõdõ közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság mûvelõdése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében, ezért a február 15-én hatályba lépett, 4/2010. (II. 15.) sz. önkormányzati rendeletével elfogadott, a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló rendelet alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé. Pályázatot nyújthat be azon önszervezõdõ közösség, amely a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány és az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik. Nem nyújthatnak be pályázatot, mivel nem minõsül önszervezõdõ közösségnek a politikai párt helyi szervezete, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerv, biztosító egyesület. A pályázathoz kötelezõen csatolni kell: az önszervezõdõ közösség bíróság általi bejegyzésérõl szóló végzést; az önszervezõdõ közösség alapszabályát vagy mûködésének egyéb alapdokumentumát; székhely szerinti megyei (fõvárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonatot; az önszervezõdõ közösség elõzõ évi tevékenységérõl szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; az önszervezõdõ közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható; nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs, nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségrõl, érintettségrõl, közzétételi kérelmet, írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekû adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez. A képviselõ-testület a pályázónak a pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. A támogatott szervezetek a döntést követõen támogatási szerzõdést kötnek az önkormányzattal. Beadási mód: a pályázati adatlapok pontos kitöltése után a Polgármesteri Hivatalban, Gedainé Kõgyesi Katalinnál. Beadási határidõ: április 22., csütörtök A pályázati adatlapokat tartalmazó csomag a honlapon, valamint Gedainé Kõgyesi Katalinnál átvehetõ. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 41/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) jóváhagyja a Szentmártonkáta, helyrajzi számú ingatlan megosztását, a változási vázrajznak megfelelõen. Az önkormányzat kezdeményezi a tulajdonjog-rendezést a Körzeti Földhivatalnál. 2.) Az önkormányzat vállalja a Szentmártonkáta, helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a megosztási vázrajzban ingyenesen leadott terület kapcsán a tulajdonjog rendezését, s azt követõen a Battha Sámuel úti telekhatáron lévõ kerítés áthelyezését, annak minden felmerülõ költségével. 3.) Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a telekmegosztás jóváhagyására, a Szentmártonkáta, helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával a szükséges szerzõdések, megállapodások megkötésére, aláírására. 42/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) az országgyûlési képviselõk választásának kampányidõszakában a pártok részére, egyszeri alkalommal, ingyenesen biztosítja az Arany János Általános Iskola tornatermét. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 43/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat : 1.) hozzájárul a Körzeti Földhivatalnál kivett agyaggödörként bejegyzett Szentmártonkáta, 0415/1 helyrajzi számú terület kivett szemétteleppé történõ átminõsítéséhez, illetve mûvelésiág-változásához. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Szerkesztõség 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KÖZÉLETI HÍREK Tisztelt Mezõgazdasági Vállalkozók! Hamarosan ismét elérkezik a kalászos gabonafélék betakarítási ideje. A mezõgazdaság tûzvédelmi jogszabályi, így kötelezõ elõírásai közül számos tétel megváltozott, mely vonatkozik a betakarításra és az ahhoz kapcsolódó munkálatokra. A nyári betakarítási munkákban dolgozó erõ- és munkagépek tulajdonosainak a gépek tûzvédelmi felülvizsgálatát (a gépek szemléjét) el kell végezni. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM-rendelettel közzétett Országos Tûzvédelmi Szabályzat a következõképpen rendelkezik: A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és -bálázási munkáiban csak az a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, legalább egy, az érvényben lévõ hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelõ, 21A és 113B vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülékkel is ellátott erõ- és munkagép, valamint egyéb jármû vehet részt, amelynek tûzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelõzõen az üzemeltetõ elvégezte. A jármû megfelelõségérõl szemle keretében kell meggyõzõdni, amelynek tervezett idõpontját 8 nappal elõbb, írásban az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságra be kell jelenteni. A szemlérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a jármûvön el kell helyezni, és a szemlét követõ 8 napon belül a tûzoltóságnak meg kell küldeni. A szükséges formanyomtatványokat a tûzmegelõzés formanyomtatványok menüpont alól le lehet tölteni. Tájékoztatom Önöket, hogy az aratás idõszakában a mezõgazdasági vállalkozók parancsnokságunk részérõl tûzvédelmi ellenõrzésekre számíthatnak. Tájékoztató a nyári betakarítási munkák tûzvédelmi elõírásairól Kombájnok tûzvédelme: A kezdõdõ tüzek oltására kitûnõ a kézi tûzoltó készülék, amelynek utolsó felülvizsgálati idõpontjának féléven belülinek kell lennie. A kombájn védelmére ezért kötelezõ a 6 kg-os A, B, C, porral oltó tûzoltó készülék elhelyezése. A kisebb tûz eloltásával akár több millió forint tûzkár is elkerülhetõ. A földelõlánc (hatékony földelõvezeték) a súrlódásból adódó statikus feltöltõdés elleni védelmet biztosítja, ezért fontos a megléte és a megfelelõ hosszúsága. A kipufogódob nem lehet lukas, csatlakozása a motorhoz megfelelõ kell hogy legyen, nehogy kipattanjon véletlenül is szikra. Az akkumulátor csatlakozó saruinak karbantartása szintén a szikraképzõdés miatt fontos. Az akkumulátort le kell fedni legalább nehezen éghetõ, villamosságot nem vezetõ védõburkolattal (gumiszõnyeg, kemény mûanyag stb.), és megfelelõen kell rögzíteni. A vezetõfülke alatti területen a hidraulikaolaj folyását, szivárgását meg kell akadályozni, hiszen tûz esetén a továbbterjedést nagyban elõsegítheti. A zárt üzemanyag-ellátó rendszernél a szivárgások, a gázolaj csepegése nem megengedhetõ, ilyen hiányosságot azonnal fel kell számolni. A motorteret olajsártól, portól, léhától rendszeresen meg kell tisztítani. Traktorok tûzvédelme: Itt is kötelezõ a kézi tûzoltó készülék rendszeresítése, épp úgy, mint a kombájnoknál. A kipufogódob megfelelõ mûszaki állapota a szikrázás megszüntetése miatt szintén elõírás. A traktor oldalára kihelyezett, nagyobb méretû akkumulátor tetejének tökéletes elszigetelése védõburkolattal (pl. gumiszõnyeg), és annak megfelelõ rögzítése szükséges. A motorteret olajsártól, portól rendszeresen meg kell tisztítani. Aratás tûzvédelmi elõírásai: Kombájnt a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal tölteni TILOS! Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal mentén kell elõször elvégezni. A vasút és közút mentén az aratást követõen legalább három méter széles védõszántást kell alkalmazni. Munkaszünet idejére a kombájnt a gabonatáblától, tarlótól és kazaltól legalább 15 m távolságra szabad leállítani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 3 méter védõszántást kell készíteni. Az erõ- és munkagépet, valamint a kombájnt a kezelõ üzemeltetés közben nem hagyhatja el, más munkát nem végezhet. Olyan javítás, karbantartás, amely nyílt láng használatával vagy üzemanyag-elfolyással jár, a gabonatáblán (tarlón) nem végezhetõ el. Gabonatáblán dohányozni még a jármûvek, erõ- és munkagépek vezetõ fülkéiben sem szabad. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, és vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. A betakarítási munkálatok biztonságosabb elvégzése érdekében a fent felsorolt kötelezettségek betartására hívjuk fel mindenkinek a figyelmét! Végezetül, a nagykátai tûzoltók nevében kívánok minden mezõgazdasági vállalkozónak bõ termést, tûzmentes, biztonságos munkavégzést az aratás idejére, és egész évre is! Szabó Péter tû. szds. tûzmegelõzési osztályvezetõ 4

5 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Tisztelt Lakosság! Az ár- és/vagy belvízzel sújtott területen tartózkodókat a fertõzések megelõzése érdekében szükséges teendõkrõl az alábbiakban tájékoztatjuk: Fokozottan alapos és folyamatos kézfertõtlenítés alkalmazása indokolt az ár-/belvíz megszûnéséig! Különösen fontos ez az elöntött területeken történt tevékenységeket követõen, WChasználat után, minden étkezés elõtt, és minden esetben, amikor élelmiszerrel érintkeznek, foglalkoznak. Kézfertõtlenítõ szerként tömény Ultra-sol, Clarasept vagy 0,2%-os Neomagnol tablettából készített oldat (1 tabletta 1 liter vízhez) használható. A kézfertõtlenítõ szerek háztartási és élelmiszerboltokban, a Clarasept, Neomagnol tabletta gyógyszertárakban szerezhetõk be. A szerek használata elõtt olvassák el azok használati útmutatóját. Kézfertõtlenítés menete Neomagnol-oldatban: a kezeket elõször fertõtlenítjük az oldatba mártással, és utána szappanos vízzel alaposan megmossuk. Az Ultra-sol, Clarasept egyben kéztisztító és kézfertõtlenítõ szer is, így szappan használatára nincs szükség. Az ár- és/vagy belvízzel szennyezett területeken a szennyezett zöldségeket, gyümölcsöket ne fogyasszák! Kizárólag a települési vízmû hálózatáról származó ivóvizet használják (ivásra, fõzésre, mosogatásra és az 1 éven aluli csecsemõk fürdetésére). Az elöntött ásott és fúrt kutak vizét használni különösen veszélyes! Az elöntött kutak fertõtlenítését a belvíz megszûnése után, az alábbiak szerint kell elvégezni: A fertõtlenítés megkezdése elõtt a kutat és környékét a szennyezõdéstõl alaposan meg kell tisztítani, a benne lévõ vizet ki kell szivattyúzni, és az újra öszszegyûlt vizet kell fertõtleníteni. Ásott kút vízét köbméterenként 300 ml háztartási hypóval kell fertõtleníteni, és a fertõtlenítõ szert 24 óráig benne kell hagyni. Ezt követõen a kút vizét ki kell szivattyúzni mindaddig, amíg a klórszag és -íz el nem tûnik. Fúrt kút fertõtlenítésére 1 liter háztartási hypót kell a kút anyacsövébe beönteni, majd pár percig a szivattyút mûködtetni, utána újból 1 liter háztartási hypót kell a csõbe beönteni, és 24 óráig benne hagyni. Ezt követõen a vizet ki kell szivattyúzni, a klórszag és -íz megszûnéséig. A háztartási hypo beszerezhetõ a háztartási és élelmiszerüzletekben. A szennyezõdött kút újbóli használatba vételét csak a fentiek szerint elvégzett körültekintõ tisztítás-fertõtlenítés után, valamint megfelelõ minõsítési laboratóriumi vízvizsgálati eredmény birtokában tanácsoljuk. A vízvizsgálatok módjáról intézetünktõl lehet felvilágosítást kérni. Õrgödrös árnyékszék õrgödrének tartalmát és a felépítményt folyamatosan fertõtleníteni kell. Az õrgödör tartalmának folyamatos fertõtlenítéséhez négyzetméterenként 1 kg tömény égetett mészpor vagy klórmész használható, beszórásos módszerrel. A fertõtlenítés során ügyelni kell arra, hogy a fertõtlenítõszer a teljes felületet és a frissen ürített székletet mindenkor elfedje. A felépítmény (ülõdeszka, padlózat, oldalfal) fertõtlenítését 10%-os klórmészoldattal történõ lemosással kell elvégezni. A belvíz levonulása után zárófertõtlenítést kell végezni. Az õrgödör tartalmához m 3 -ként 38 kg égetett meszet vagy klórmeszet elegyítünk. (Egy õrgödör tartalmát 2-2,5 m 3 -nek lehet számolni, melyhez kg közötti égetett mészpor vagy klórmészpor szükséges.) A felépítmény ülõkéjét, padozatát 10%-os klórmészoldattal kell lemosni, az oldalfalakat 20%-os mésztejjel átmeszelni. Épületek padlózatát, falait a víz visszahúzódása és az iszap, hordalék eltávolítása után Neomagnol tabletta 1-2%-os oldatával kezeljék (1-2 tabletta 1 liter vízhez). Bútorokat, egyéb mosható felületeket Neomagnol tabletta 1-2%-os oldatával (1-2 tabletta 1 liter vízhez) ködszerûen, vékonyan permetezzék be, és ezt az oldatot hagyják a felületre rászáradni, majd 24 óra elteltével a kezelt felületeket puha textíliával töröljék át. Talajfertõtlenítés: fekáliás, trágyás, trágyaleves vízzel szennyezett talaj fertõtlenítését úgy kell végezni, hogy az érintett talaj teljes felületét égetett mészporral vagy klórmésszel be kell szórni. Különösen erõs, masszív talajszennyezés esetén a talaj felületét kb. 10 cm mélyen 10%-os klórmészoldattal (ennek hiánya esetén 20%-os mésztejoldattal) át kell itatni oly módon, hogy a talajt m2-ként 5 liter fertõtlenítõ oldattal lelocsoljuk, aztán a talaj felszínét ásóval átforgatjuk, majd a fertõtlenítõ szeres kezelést megismételjük. Trágyalé-fertõtlenítés: 1 m 3 trágyalé fertõtlenítéséhez 2 kg égetett mészpor szükséges, amit arra alkalmas eszközzel a trágyaléhez keverünk, és legalább 2 órát állni hagyjuk. Szemétdomb, trágyadomb fertõtlenítésénél tömény klórmésszel vagy égetett mészporral a felületeket összefüggõen be kell szórni, majd 10 cm mélységben átkeverni. A fertõtlenítések során használjanak védõeszközöket (legalább védõkesztyût és védõszemüveget). Ha a fentieket betartják, úgy jelentõsen csökkentik a fertõzések kialakulásának veszélyét. Láz, hasmenés megjelenése esetén azonnal forduljanak orvoshoz! ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete (29) Tisztelt Szülõk! június 28-tól július 11-ig a gyermekorvosi rendelést szabadság miatt dr. Tutz Gyula helyettesíti, a mellettünk lévõ felnõttorvosi rendelõben. A betegek fogadása a felnõttrendelõ ajtaján kiírt rendelési idõben történik. Kérjük, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek és tápszerek felírását még a szabadság elõtt, idõben kérjék tõlünk, és a szabadság ideje alatt a helyettes orvost csak indokolt esetben keressék fel! A szabadság alatt egészséges tanácsadás nem lesz, de a védõnõk természetesen rendelkezésükre állnak. Köszönjük megértésüket! Szeretnénk megköszönni Pinczelné Bakó Ágnesnek, hogy rendelõnket szebbé, gyermekbarátibbá, igazi mesevilággá varázsolta. Dr. Nagy Erzsébet 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KÖZÉLETI HÍREK Az elõzõ lapszámban bõvebben foglalkoztunk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos néhány alapfogalommal. Nézzük meg, hogy a háztartásában keletkezõ hulladékok elhelyezésére milyen lehetséges megoldásokat alkalmazhatunk! Tartsanak velünk! Hulladékgazdálkodás megoldási lehetõségek A hulladék keletkezése az elõzõ lapszámban olvasottaknak megfelelõen szorosan az emberi tevékenységhez kötõdik. A természet ugyanis hulladékmentesen mûködik. Ami az egyik élõlény számára hulladék, az a másiknak táplálék. Valamennyi mellék- és bomlásterméknek helye van azokban a körfolyamatokban, amelyek meghatározzák bolygónk arculatát. A társadalomban azonban ez nem így mûködik. A keletkezõ hulladék mennyisége eddig nem tapasztalt méreteket öltött, melynek kezelése komoly és összetett feladat. Az alábbi felsorolásban a pontok egymásutánja egyáltalán nem véletlenszerû. Ha sikerül csökkenteni a keletkezõ hulladék mennyiségét, akkor sokkal kevesebb hulladékot kell kezelni. 1. Megelõzés Hulladékgazdálkodásipiram is Legjobb alternatíva Megelõzés 2. Újrahasználat Minimalizálás Újrahasználat 3. Újrafeldolgozás Újrafeldolgozás 4. Lerakás Energia-visszanyerés Lerakás 5. Égetés Legrosszabb alternatíva Megelõzés A legjobb megoldás az lenne, ha nem is keletkezne hulladék. Ez azt jelenti, hogy átgondolt vásárlással csak azokat a termékeket vásároljuk meg, amelyekre valóban szükségünk van, illetve kevesebb csomagolóanyagot tartalmaznak, ezért kisebb környezeti kárt okoznak. Környezetünk védelméért hulladékok tekintetében ezzel tehetnénk a legjobbat. 1. Csökkentsük a fogyasztást! Tudatosan vásároljunk! Csak szükségletünknek megfelelõ mennyiségû terméket vásároljunk meg! 2. Javítsuk meg, használjuk újra! A visszaváltható, környezetbarát, többször használatos csomagolásokat vegyük meg. Vásároljunk utántölthetõ, nagyobb kiszerelésû termékeket! Javíttassuk meg dolgainkat, mielõtt újat vennénk! Amire nincs szükségünk, adjuk oda másoknak (bolhapiac, használtcikk-boltok, jótékonysági adományok)! 3. Vásároljunk újrahasznosított termékeket! Ezzel ösztönözhetjük a piacot ezen termékek gyártására, forgalmazására! Így takarékoskodhatunk Földünk nyersanyag- és energiakészletével! Óvjuk meg bolygónkat a felesleges környezeti ártalmaktól (talaj-, víz-, levegõszennyezéstõl, élõhelyek, élõlények pusztulásától)! Újrahasználat A terméknek az eredeti célra való ismételt felhasználása az újrahasználat. Ez esetben az adott terméket, csomagolást átalakítás nélkül újra ugyanarra a feladatra lehet használni, mint amire eredetileg gyártották. Jó példa újrahasználatra az újratöltés, amikor az italcsomagolásnál az üveg visszaváltható, majd újratöltésre kerül. Ezt a folyamatot kb. 40 alkalommal lehet megismételni. 1 betétdíjas üveg használata tehát kb. 40 azonos térfogatú mûanyag PET-palack használatát váltja ki! Érdekességek A világ hét szemétcsodája 1. Az elsõ csoda a Csendes-óceánon San Francisco és a Hawaii-szigetek között félúton lebegõ, zömében mûanyag palackokból álló szemétsziget, amelynek kiterjedése nagyjából akkora, mint a Kárpát-medence. Az óceáni áramlások gyûjtik össze erre a területre a szárazföldrõl és a hajók rakományából kikerülõ szemetet. Egy kutató beszámolója szerint egy hétig hajózott a szemétsziget között, ahol horizonttól horizontig mindent szemét borított. Forrás: A következõ lapszámban bõvebben foglalkozunk a hulladékgazdálkodás további lehetséges megoldásaival. A következõkben a település házhoz menõ gyûjtésérõl, valamint az építésibontási hulladékok elhelyezésével kapcsolatos akciónkról olvashatnak. Házhoz menõ szelektív gyûjtés rendje Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szentmártonkátán az alábbiak szerint alakul a házhoz menõ szelektív gyûjtés rendje: június 16. július 21. augusztus 18. szeptember 22. Mit gyûjtsünk, hogyan gyûjtsük? színes és víztiszta (színtelen) PET-jelzésû palack (ásványvizes, üdítõs) mûanyag kupak Sárga színû, ÖKOVÍZ -es zsákban, kiöblítve, laposra taposva! Házhoz menõ szelektív gyûjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja az (53) ös telefonszámot! További, szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos, hasznos információ a és a honlapon olvasható. Mûködjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága, jövõje érdekében! Segítõ közremûködésüket köszönjük! ÖKOVÍZ Kft. 6

7 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK AKCIÓ! Az építkezés legyen az felújítás vagy új ház építése során sokszor problémát okoz a keletkezõ építési-bontási hulladék elhelyezése. Az ÖKOVÍZ Kft. ennek megoldására egy akciót hirdet, mely keretén belül a ceglédi regionális hulladéklerakón május 15-tõl térítésmentesen helyezhetõek el mennyiségi korlátozás nélkül, a következõ minõségi követelmények mellett az alábbi hulladékok: Beton Minõségi követelmény: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes; 50 cm alatti befoglaló méretû; vasalásmentes Tégla Minõségi követelmény: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes Beton, tégla, cserép- és kerámiafrakció, vagy azok keveréke Minõségi követelmény: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes; 50 cm alatti befoglaló méretû; vasalásmentes Föld és kövek Minõségi követelmény: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális hulladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplõ hulladékfajtákat fogadja térítésmentesen! Az akció visszavonásig érvényes! Kevert építési és bontási hulladék továbbra is az érvényes lerakati díj ellenében helyezhetõ el a lerakón. ÖKOVÍZ Kft. A Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetõje pályázatot hirdet a Kistérségi Gondozási Központ (2760 Nagykáta, Petõfi S. u. 4/a) vezetõ gondozói álláshelyének betöltésére A munkakörhöz kapcsolódó intézményi tevékenységi kör: házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás. A munkakör célja: Az intézmény által biztosított, szociális alapellátások körében nyújtott házi segítségnyújtási, illetve jelzõrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása. Az intézmény szolgáltatását igénybe vevõ személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevõ szociális, testi és szellemi állapotának megfelelõ, egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévõ testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja szerinti szakirányú szakképzettség, képesítésének megfelelõen legalább 5 év szakmai gyakorlat, B kategóriájú gépjármû-vezetõi engedély, saját gépjármû rendelkezésre állása, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat, jó szervezõi készség. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, a képesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a házi segítségnyújtásra, valamint a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó vezetõ gondozói szakmai elképzeléseket. A megbízás idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, 1 évre szóló vezetõ gondozói megbízatás 4 hónap próbaidõ kikötésével. Az álláshely betölthetõ: július 19-tõl. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény alapján. A pályázat benyújtásának határideje: július 12. A pályázat benyújtásának formája: személyesen az intézményvezetõnél. A pályázathoz csatolandó: a pályázó azon nyilatkozata, amelyben a benyújtott pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetõje részére kell benyújtani (Kistérségi Gondozási Központ, 2760 Nagykáta, Petõfi S. u. 4/a). A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 10 napon belül. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a (29) es telefonszámon. 7

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság!

2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Tisztelt Lakosság! 2009. júl. aug. XIX. évfolyam, 7-8. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Elkészültek a tájékoztató táblák, melyekre pályázati forrásból sikerült támogatást nyerni.

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Tartalom Újabb ritka orchidea faj megkerülése Alsónémedi

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Abádszalóki. június HÍRNÖK 06. Ára: 100,- Ft. Óriásharcsa a Tisza-tóból. I. Tisza-tavi Családi Sportnap. Minden gyerek lakjon jól. 15-16.

Abádszalóki. június HÍRNÖK 06. Ára: 100,- Ft. Óriásharcsa a Tisza-tóból. I. Tisza-tavi Családi Sportnap. Minden gyerek lakjon jól. 15-16. Abádszalóki HÍRNÖK Abádszalóki Önkormányzat lapja XV. évf. 6. szám 2011. június 06. június Óriásharcsa a Tisza-tóból Minden gyerek lakjon jól I. Tisza-tavi Családi Sportnap Ára: 100,- Ft 9. oldal 13. oldal

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért

Önkormányzati hírek. 2015. július. Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS. Szépkorú köszöntése. Szabadidőpark. OVI bál. Játék Nagykovácsiért Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SPIEGELKOMPASS Játék Nagykovácsiért OVI bál Szépkorú köszöntése Szabadidőpark Kedvenc helyem Nagykovácsiban Kiszelné Mohos Katalin polgármester A főszerkesztő,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot

Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. Hőségriadó: vízzel hűtötték az forró aszfaltot Ára: 180 Ft VIII. év fo lyam 14-15. szám, 2007. július 19. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám XIX. évfolyam V. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft PEDAGÓGUSNAPRA Minden ember annyit ér, amennyit hazájának, embertársainak, családjának használni tud. (Kodály Zoltán) 1948 szeptemberében a Szakács

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben