Tisztelt Lakosság! június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az ország egyes területein. Nálunk öt-hat utcában, területen volt probléma, melyek közül a Széchenyi u., Battha S. u. és Bajcsy-Zs. utcában okozott gondot leginkább a víz, míg a Szecsõi úton, a régi Tüzép telep melletti árok külterületi szakaszán, a Csincsa patak kül- és belterületi szakaszán, illetve a Széchenyi u. és Malom u. közötti vízelnyelõ ároknál is komoly belvízvédelmi munkálatok folytak A Battha S. utcát is többször végigjártam, ott az átereszek nincsenek megfelelõ szinten egymáshoz viszonyítva. Ezt a problémát meg kell oldanunk, beszintezve, az átereszeket a megfelelõ mélységre elhelyezve. Itt az árkot kimélyítettük, kikotortuk, hogy a vízfolyást biztosítani tudjuk. Ennek az ároknak a folytatása, befogadója a régi Tüzép telep melletti árok, amit szintén kikotortunk, hogy a Battha S. utcából érkezõ vizet tovább tudja vinni. A Battha S. utca másik végén, a Szecsõi úti keresztezõdésnél át kellett vágnunk az utat, átereszeket elhelyezve, hogy le tudjuk vezetni a Szecsõi útról a vizet a Battha S. utcába. A Csincsa pataknak is magas volt a vízállása, ezért a külterületi szakasz kotrásával oldottuk meg a problémát. Így a víznek volt helye távozni a faluból, és jelentõsen esett a vízszint. A Széchenyi utcában volt a legveszélyesebb a helyzet. Itt a házak közötti üres telkeken megrekedt víz már a szomszédos ingatlanokat veszélyeztette közvetlenül. Az aszfaltos út átvágására adtam utasítást, csak így tudtuk megmentve az ingatlanokat a Malom utca irányába, egy kimélyített vízelvezetõ árkon elvezetni a Széchenyi utcából folyamatosan érkezõ vízmennyiséget. A belvíz elleni védekezési munkálatokban helyi vállalkozók munkagépekkel, míg a közmunkaprogramban részt vevõ helyi lakosok kéziszerszámokkal vettek, illetve vesznek részt, mivel egy-két területen még folyamatban vannak a helyreállítási munkálatok, átereszek visszahelyezése stb. Nehéz, kemény napok állnak mögöttünk, ezért köszönöm a segítségét mindazoknak, akik bármilyen módon és formában részt vállaltak a védekezési munkálatokban. Itt szeretném megköszönni Molnár László és Tóth István (Pálinkafõzde) felajánlását. E nemes gesztusnak köszönhetõen Önkormányzatunk egy új, nagy teljesítményû szivattyúnak lett tulajdonosa, amit már be is fogtunk a belvíz, talajvíz szivattyúzására. Az árkokkal kapcsolatban, sajnos, nagyon rosszak a tapasztalatok. A lakosok többsége tisztelet a kivételnek nem tartja rendben az árkát. Az átereszek eltömõdtek sok esetben, az árkok feliszapolódtak. A vízelfolyás így szinte lehetetlen. Volt olyan, ahol már az áteresz sem látszott, magasabban volt az árok alja, itt egyértelmû, hogy az elmúlt tíz évben az ingatlantulajdonos hozzá sem nyúlt az árokhoz. Olyan ingatlan is volt, ahol egyszerûen betemették, feltöltötték az árkot. Nem tudom, ezek a lakosok mire számítanak, hová fog elfolyni az esõvíz. Veszélyeztetik ezzel a szomszédos ingatlanok tulajdonosait, akik lelkiismeretesen rendben tartják házuk elõtt az árkot, átereszt. Összegezve a tapasztalatokat, kérek mindenkit mint ahogy ezt már többször is tettem, hogy takarítsa ki a háza elõtti árkot és átereszt, és tartsa azt tisztán, ne ilyenkor kelljen kapkodni, amikor már megvan a baj. A P+R parkolóval kapcsolatban történt egy bejárás, ahol a hatóságok és a mûszaki ellenõr néhány hibától, hiányosságtól eltekintve, amelyeknek kijavítására, pótlására kötelezték a kivitelezõt megfelelõnek, használatra alkalmasnak találták a parkolót. Azóta amint láttam örömmel vették birtokba és használják a lakosok mind a gépjármûparkolót, mind pedig a kerékpártárolót. Az újság hasábjain is szeretnék gratulálni a Szentmártonkátai SE futballcsapatnak ahhoz a rendkívüli teljesítményhez, amellyel képesek voltak megnyerni a bajnokságot a Megye II. osztályban, két osztályt lépve így felfelé két év alatt. Külön köszönetet szeretnék mondani és gratulálni Fejõs Pali bácsi edzõnek, aki a szívét-lelkét beleadta ebbe a munkába, (Folytatás a következõ oldalon!)

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 38/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) a gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében kapott felilletve a Sportkör vezetõségének, vezetõjének, Povázson Lászlónak, és nem utolsósorban a lelkes szurkolóknak, akik meccsrõl-meccsre buzdították a csapatot, és mindenkinek, aki bármivel, bármilyen módon hozzájárult ehhez az eredményhez. További sok sikert kívánok a csapatnak. Hajrá, Szentmártonkáta! Június 5-e, szombat, programokban gazdag volt számunkra. Feleségemmel délelõtt a Petõfi Klub tagjaival csodálhattuk meg az Országház épületét és helyiségeit, idegenvezetõnk érdekes történetekkel, történelmi események felelevenítésével kötötte le minden korosztály figyelmét. A Parlament megtekintése után a csoport a gödöllõi királyi kastély felé vette útját, ahová mi, sajnos, nem tarthattunk velük. Vissza kellett térnünk Szentmártonkátára, mivel délután a Korona étterem emeletén 25. éves általános iskolai osztálytalálkozóm volt, a földszinten pedig a Községtörténeti Baráti Kör ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, ahová szintén szívélyes meghívást kaptunk. Ezúton köszönöm a Petõfi Klub és a Községtörténeti Baráti Kör meghívását, és kívánok mindkét szervezetnek további jó munkát, a tagoknak pedig jó egészséget. Az önkormányzati és a református általános iskolában is megemlékeztünk a pedagógusokról pedagógusnap alkalmából. Az Arany János Általános Iskolában alpolgármester aszszonnyal köszöntöttük az oktatásban dolgozó iskola- és óvodapedagógusokat, illetve intézményi dolgozókat, megköszönve egész éves munkájukat, fáradozásukat, jó pihenést kívánva a nyári szünetre. A Székely József Református Általános Iskolában egy-egy szál virággal köszöntem meg az iskola dolgozóinak, pedagógusainak áldozatos munkáját, mellyel településünk gyermekeinek követendõ mintát állítva igyekeznek megteremteni az alapokat, melyekre késõbb bizton építeni tudnak a tanulók. Végezetül szeretném tájékoztatni a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a képviselõ-testület pályázatot írt ki a helyi tömegközlekedés üzemeltetésére. A pályázat elbírálásáig pedig a Weekendbusz Kft.-t bízta meg a szolgáltatás biztosításával. Szeretném továbbá tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykátán, a Totózó épülete mögötti folyosón lévõ Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségének hatásköre kibõvült, teljes körû szolgáltatást biztosít, így községünk lakóinak nem kell a továbbiakban felutaznia Budapestre, a Teve utcába, Nagykátán bármilyen ügyben el tud járni az illetékes kirendeltség.» «Minden kedves szentmártonkátai lakosnak jó pihenést, szabadságot kívánok a nyárra, a gyermekeknek pedig kellemes kikapcsolódást, nyaralást a vakáció idejére. Fodor Zoltán polgármester A képviselõ-testület március 25-én hozott határozatai (A neveket tartalmazók a könyvtárban elolvashatók.) 30/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a tûzoltóság munkájáról szóló tájékoztatót. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 31/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) támogatja az Emberséggel az Emberért Egyesület által végzett tevékenységet. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 32/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) évre nem tervez közbeszerzési eljárás lefolytatásához kötött beszerzést vagy beruházást. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 33/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat Szentmártonkáta Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 1.) a településközpont rehabilitációjának megvalósítása érdekében a faluközpont-beruházás kiviteli tervdokumentációjának elkészítésével a Silvanus Díszfaiskola Kft.-t bízza meg. 2.) A benyújtott ajánlat alapján a tervezési díj bruttó forint, melyet az önkormányzat évi költségvetésének terhére biztosít. 3.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a szerzõdés megkötésére. 34/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) elfogadja a rendõrség munkájáról szóló tájékoztatót. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 35/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás által az ivóvízszennyvíz üzemeltetésével kapcsolatban megküldött elõterjesztés tárgyában a döntését elhalasztja. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 2

3 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK hatalmazás alapján, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló, átfogó értékelést megtárgyalta, és azt elfogadja. 2.) Felkéri a jegyzõt a szükséges intézkedések megtételére. Határidõ: azonnal, felelõs: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 39/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élõ vagy dolgozó állampolgárok önszervezõdõ közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság mûvelõdése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében, ezért a február 15-én hatályba lépett, 4/2010. (II. 15.) sz. önkormányzati rendeletével elfogadott, a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló rendelet alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé. Pályázatot nyújthat be azon önszervezõdõ közösség, amely a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány és az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik. Nem nyújthatnak be pályázatot, mivel nem minõsül önszervezõdõ közösségnek a politikai párt helyi szervezete, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerv, biztosító egyesület. A pályázathoz kötelezõen csatolni kell: az önszervezõdõ közösség bíróság általi bejegyzésérõl szóló végzést; az önszervezõdõ közösség alapszabályát vagy mûködésének egyéb alapdokumentumát; székhely szerinti megyei (fõvárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonatot; az önszervezõdõ közösség elõzõ évi tevékenységérõl szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre; az önszervezõdõ közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámának megjelölését, ahová a támogatás összege átutalható; nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs, nyilatkozatot a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségrõl, érintettségrõl, közzétételi kérelmet, írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekû adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes honlapon való közzétételéhez. A képviselõ-testület a pályázónak a pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. A támogatott szervezetek a döntést követõen támogatási szerzõdést kötnek az önkormányzattal. Beadási mód: a pályázati adatlapok pontos kitöltése után a Polgármesteri Hivatalban, Gedainé Kõgyesi Katalinnál. Beadási határidõ: április 22., csütörtök A pályázati adatlapokat tartalmazó csomag a honlapon, valamint Gedainé Kõgyesi Katalinnál átvehetõ. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 41/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) jóváhagyja a Szentmártonkáta, helyrajzi számú ingatlan megosztását, a változási vázrajznak megfelelõen. Az önkormányzat kezdeményezi a tulajdonjog-rendezést a Körzeti Földhivatalnál. 2.) Az önkormányzat vállalja a Szentmártonkáta, helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa által a megosztási vázrajzban ingyenesen leadott terület kapcsán a tulajdonjog rendezését, s azt követõen a Battha Sámuel úti telekhatáron lévõ kerítés áthelyezését, annak minden felmerülõ költségével. 3.) Felkéri és felhatalmazza a polgármestert a telekmegosztás jóváhagyására, a Szentmártonkáta, helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával a szükséges szerzõdések, megállapodások megkötésére, aláírására. 42/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat 1.) az országgyûlési képviselõk választásának kampányidõszakában a pártok részére, egyszeri alkalommal, ingyenesen biztosítja az Arany János Általános Iskola tornatermét. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 43/2010. (III. 25.) sz. ÖKT-határozat : 1.) hozzájárul a Körzeti Földhivatalnál kivett agyaggödörként bejegyzett Szentmártonkáta, 0415/1 helyrajzi számú terület kivett szemétteleppé történõ átminõsítéséhez, illetve mûvelésiág-változásához. 2.) Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Szerkesztõség 3

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KÖZÉLETI HÍREK Tisztelt Mezõgazdasági Vállalkozók! Hamarosan ismét elérkezik a kalászos gabonafélék betakarítási ideje. A mezõgazdaság tûzvédelmi jogszabályi, így kötelezõ elõírásai közül számos tétel megváltozott, mely vonatkozik a betakarításra és az ahhoz kapcsolódó munkálatokra. A nyári betakarítási munkákban dolgozó erõ- és munkagépek tulajdonosainak a gépek tûzvédelmi felülvizsgálatát (a gépek szemléjét) el kell végezni. A 9/2008. (II. 22.) ÖTM-rendelettel közzétett Országos Tûzvédelmi Szabályzat a következõképpen rendelkezik: A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és -bálázási munkáiban csak az a tûzvédelmi követelményeknek megfelelõ, legalább egy, az érvényben lévõ hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelõ, 21A és 113B vizsgálati egységtûz oltására alkalmas tûzoltó készülékkel is ellátott erõ- és munkagép, valamint egyéb jármû vehet részt, amelynek tûzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelõzõen az üzemeltetõ elvégezte. A jármû megfelelõségérõl szemle keretében kell meggyõzõdni, amelynek tervezett idõpontját 8 nappal elõbb, írásban az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságra be kell jelenteni. A szemlérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a jármûvön el kell helyezni, és a szemlét követõ 8 napon belül a tûzoltóságnak meg kell küldeni. A szükséges formanyomtatványokat a tûzmegelõzés formanyomtatványok menüpont alól le lehet tölteni. Tájékoztatom Önöket, hogy az aratás idõszakában a mezõgazdasági vállalkozók parancsnokságunk részérõl tûzvédelmi ellenõrzésekre számíthatnak. Tájékoztató a nyári betakarítási munkák tûzvédelmi elõírásairól Kombájnok tûzvédelme: A kezdõdõ tüzek oltására kitûnõ a kézi tûzoltó készülék, amelynek utolsó felülvizsgálati idõpontjának féléven belülinek kell lennie. A kombájn védelmére ezért kötelezõ a 6 kg-os A, B, C, porral oltó tûzoltó készülék elhelyezése. A kisebb tûz eloltásával akár több millió forint tûzkár is elkerülhetõ. A földelõlánc (hatékony földelõvezeték) a súrlódásból adódó statikus feltöltõdés elleni védelmet biztosítja, ezért fontos a megléte és a megfelelõ hosszúsága. A kipufogódob nem lehet lukas, csatlakozása a motorhoz megfelelõ kell hogy legyen, nehogy kipattanjon véletlenül is szikra. Az akkumulátor csatlakozó saruinak karbantartása szintén a szikraképzõdés miatt fontos. Az akkumulátort le kell fedni legalább nehezen éghetõ, villamosságot nem vezetõ védõburkolattal (gumiszõnyeg, kemény mûanyag stb.), és megfelelõen kell rögzíteni. A vezetõfülke alatti területen a hidraulikaolaj folyását, szivárgását meg kell akadályozni, hiszen tûz esetén a továbbterjedést nagyban elõsegítheti. A zárt üzemanyag-ellátó rendszernél a szivárgások, a gázolaj csepegése nem megengedhetõ, ilyen hiányosságot azonnal fel kell számolni. A motorteret olajsártól, portól, léhától rendszeresen meg kell tisztítani. Traktorok tûzvédelme: Itt is kötelezõ a kézi tûzoltó készülék rendszeresítése, épp úgy, mint a kombájnoknál. A kipufogódob megfelelõ mûszaki állapota a szikrázás megszüntetése miatt szintén elõírás. A traktor oldalára kihelyezett, nagyobb méretû akkumulátor tetejének tökéletes elszigetelése védõburkolattal (pl. gumiszõnyeg), és annak megfelelõ rögzítése szükséges. A motorteret olajsártól, portól rendszeresen meg kell tisztítani. Aratás tûzvédelmi elõírásai: Kombájnt a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal tölteni TILOS! Az aratást lehetõleg közút, illetõleg vasútvonal mentén kell elõször elvégezni. A vasút és közút mentén az aratást követõen legalább három méter széles védõszántást kell alkalmazni. Munkaszünet idejére a kombájnt a gabonatáblától, tarlótól és kazaltól legalább 15 m távolságra szabad leállítani. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 3 méter védõszántást kell készíteni. Az erõ- és munkagépet, valamint a kombájnt a kezelõ üzemeltetés közben nem hagyhatja el, más munkát nem végezhet. Olyan javítás, karbantartás, amely nyílt láng használatával vagy üzemanyag-elfolyással jár, a gabonatáblán (tarlón) nem végezhetõ el. Gabonatáblán dohányozni még a jármûvek, erõ- és munkagépek vezetõ fülkéiben sem szabad. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, és vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni. A betakarítási munkálatok biztonságosabb elvégzése érdekében a fent felsorolt kötelezettségek betartására hívjuk fel mindenkinek a figyelmét! Végezetül, a nagykátai tûzoltók nevében kívánok minden mezõgazdasági vállalkozónak bõ termést, tûzmentes, biztonságos munkavégzést az aratás idejére, és egész évre is! Szabó Péter tû. szds. tûzmegelõzési osztályvezetõ 4

5 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK Tisztelt Lakosság! Az ár- és/vagy belvízzel sújtott területen tartózkodókat a fertõzések megelõzése érdekében szükséges teendõkrõl az alábbiakban tájékoztatjuk: Fokozottan alapos és folyamatos kézfertõtlenítés alkalmazása indokolt az ár-/belvíz megszûnéséig! Különösen fontos ez az elöntött területeken történt tevékenységeket követõen, WChasználat után, minden étkezés elõtt, és minden esetben, amikor élelmiszerrel érintkeznek, foglalkoznak. Kézfertõtlenítõ szerként tömény Ultra-sol, Clarasept vagy 0,2%-os Neomagnol tablettából készített oldat (1 tabletta 1 liter vízhez) használható. A kézfertõtlenítõ szerek háztartási és élelmiszerboltokban, a Clarasept, Neomagnol tabletta gyógyszertárakban szerezhetõk be. A szerek használata elõtt olvassák el azok használati útmutatóját. Kézfertõtlenítés menete Neomagnol-oldatban: a kezeket elõször fertõtlenítjük az oldatba mártással, és utána szappanos vízzel alaposan megmossuk. Az Ultra-sol, Clarasept egyben kéztisztító és kézfertõtlenítõ szer is, így szappan használatára nincs szükség. Az ár- és/vagy belvízzel szennyezett területeken a szennyezett zöldségeket, gyümölcsöket ne fogyasszák! Kizárólag a települési vízmû hálózatáról származó ivóvizet használják (ivásra, fõzésre, mosogatásra és az 1 éven aluli csecsemõk fürdetésére). Az elöntött ásott és fúrt kutak vizét használni különösen veszélyes! Az elöntött kutak fertõtlenítését a belvíz megszûnése után, az alábbiak szerint kell elvégezni: A fertõtlenítés megkezdése elõtt a kutat és környékét a szennyezõdéstõl alaposan meg kell tisztítani, a benne lévõ vizet ki kell szivattyúzni, és az újra öszszegyûlt vizet kell fertõtleníteni. Ásott kút vízét köbméterenként 300 ml háztartási hypóval kell fertõtleníteni, és a fertõtlenítõ szert 24 óráig benne kell hagyni. Ezt követõen a kút vizét ki kell szivattyúzni mindaddig, amíg a klórszag és -íz el nem tûnik. Fúrt kút fertõtlenítésére 1 liter háztartási hypót kell a kút anyacsövébe beönteni, majd pár percig a szivattyút mûködtetni, utána újból 1 liter háztartási hypót kell a csõbe beönteni, és 24 óráig benne hagyni. Ezt követõen a vizet ki kell szivattyúzni, a klórszag és -íz megszûnéséig. A háztartási hypo beszerezhetõ a háztartási és élelmiszerüzletekben. A szennyezõdött kút újbóli használatba vételét csak a fentiek szerint elvégzett körültekintõ tisztítás-fertõtlenítés után, valamint megfelelõ minõsítési laboratóriumi vízvizsgálati eredmény birtokában tanácsoljuk. A vízvizsgálatok módjáról intézetünktõl lehet felvilágosítást kérni. Õrgödrös árnyékszék õrgödrének tartalmát és a felépítményt folyamatosan fertõtleníteni kell. Az õrgödör tartalmának folyamatos fertõtlenítéséhez négyzetméterenként 1 kg tömény égetett mészpor vagy klórmész használható, beszórásos módszerrel. A fertõtlenítés során ügyelni kell arra, hogy a fertõtlenítõszer a teljes felületet és a frissen ürített székletet mindenkor elfedje. A felépítmény (ülõdeszka, padlózat, oldalfal) fertõtlenítését 10%-os klórmészoldattal történõ lemosással kell elvégezni. A belvíz levonulása után zárófertõtlenítést kell végezni. Az õrgödör tartalmához m 3 -ként 38 kg égetett meszet vagy klórmeszet elegyítünk. (Egy õrgödör tartalmát 2-2,5 m 3 -nek lehet számolni, melyhez kg közötti égetett mészpor vagy klórmészpor szükséges.) A felépítmény ülõkéjét, padozatát 10%-os klórmészoldattal kell lemosni, az oldalfalakat 20%-os mésztejjel átmeszelni. Épületek padlózatát, falait a víz visszahúzódása és az iszap, hordalék eltávolítása után Neomagnol tabletta 1-2%-os oldatával kezeljék (1-2 tabletta 1 liter vízhez). Bútorokat, egyéb mosható felületeket Neomagnol tabletta 1-2%-os oldatával (1-2 tabletta 1 liter vízhez) ködszerûen, vékonyan permetezzék be, és ezt az oldatot hagyják a felületre rászáradni, majd 24 óra elteltével a kezelt felületeket puha textíliával töröljék át. Talajfertõtlenítés: fekáliás, trágyás, trágyaleves vízzel szennyezett talaj fertõtlenítését úgy kell végezni, hogy az érintett talaj teljes felületét égetett mészporral vagy klórmésszel be kell szórni. Különösen erõs, masszív talajszennyezés esetén a talaj felületét kb. 10 cm mélyen 10%-os klórmészoldattal (ennek hiánya esetén 20%-os mésztejoldattal) át kell itatni oly módon, hogy a talajt m2-ként 5 liter fertõtlenítõ oldattal lelocsoljuk, aztán a talaj felszínét ásóval átforgatjuk, majd a fertõtlenítõ szeres kezelést megismételjük. Trágyalé-fertõtlenítés: 1 m 3 trágyalé fertõtlenítéséhez 2 kg égetett mészpor szükséges, amit arra alkalmas eszközzel a trágyaléhez keverünk, és legalább 2 órát állni hagyjuk. Szemétdomb, trágyadomb fertõtlenítésénél tömény klórmésszel vagy égetett mészporral a felületeket összefüggõen be kell szórni, majd 10 cm mélységben átkeverni. A fertõtlenítések során használjanak védõeszközöket (legalább védõkesztyût és védõszemüveget). Ha a fentieket betartják, úgy jelentõsen csökkentik a fertõzések kialakulásának veszélyét. Láz, hasmenés megjelenése esetén azonnal forduljanak orvoshoz! ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete (29) Tisztelt Szülõk! június 28-tól július 11-ig a gyermekorvosi rendelést szabadság miatt dr. Tutz Gyula helyettesíti, a mellettünk lévõ felnõttorvosi rendelõben. A betegek fogadása a felnõttrendelõ ajtaján kiírt rendelési idõben történik. Kérjük, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek és tápszerek felírását még a szabadság elõtt, idõben kérjék tõlünk, és a szabadság ideje alatt a helyettes orvost csak indokolt esetben keressék fel! A szabadság alatt egészséges tanácsadás nem lesz, de a védõnõk természetesen rendelkezésükre állnak. Köszönjük megértésüket! Szeretnénk megköszönni Pinczelné Bakó Ágnesnek, hogy rendelõnket szebbé, gyermekbarátibbá, igazi mesevilággá varázsolta. Dr. Nagy Erzsébet 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KÖZÉLETI HÍREK Az elõzõ lapszámban bõvebben foglalkoztunk a hulladékgazdálkodással kapcsolatos néhány alapfogalommal. Nézzük meg, hogy a háztartásában keletkezõ hulladékok elhelyezésére milyen lehetséges megoldásokat alkalmazhatunk! Tartsanak velünk! Hulladékgazdálkodás megoldási lehetõségek A hulladék keletkezése az elõzõ lapszámban olvasottaknak megfelelõen szorosan az emberi tevékenységhez kötõdik. A természet ugyanis hulladékmentesen mûködik. Ami az egyik élõlény számára hulladék, az a másiknak táplálék. Valamennyi mellék- és bomlásterméknek helye van azokban a körfolyamatokban, amelyek meghatározzák bolygónk arculatát. A társadalomban azonban ez nem így mûködik. A keletkezõ hulladék mennyisége eddig nem tapasztalt méreteket öltött, melynek kezelése komoly és összetett feladat. Az alábbi felsorolásban a pontok egymásutánja egyáltalán nem véletlenszerû. Ha sikerül csökkenteni a keletkezõ hulladék mennyiségét, akkor sokkal kevesebb hulladékot kell kezelni. 1. Megelõzés Hulladékgazdálkodásipiram is Legjobb alternatíva Megelõzés 2. Újrahasználat Minimalizálás Újrahasználat 3. Újrafeldolgozás Újrafeldolgozás 4. Lerakás Energia-visszanyerés Lerakás 5. Égetés Legrosszabb alternatíva Megelõzés A legjobb megoldás az lenne, ha nem is keletkezne hulladék. Ez azt jelenti, hogy átgondolt vásárlással csak azokat a termékeket vásároljuk meg, amelyekre valóban szükségünk van, illetve kevesebb csomagolóanyagot tartalmaznak, ezért kisebb környezeti kárt okoznak. Környezetünk védelméért hulladékok tekintetében ezzel tehetnénk a legjobbat. 1. Csökkentsük a fogyasztást! Tudatosan vásároljunk! Csak szükségletünknek megfelelõ mennyiségû terméket vásároljunk meg! 2. Javítsuk meg, használjuk újra! A visszaváltható, környezetbarát, többször használatos csomagolásokat vegyük meg. Vásároljunk utántölthetõ, nagyobb kiszerelésû termékeket! Javíttassuk meg dolgainkat, mielõtt újat vennénk! Amire nincs szükségünk, adjuk oda másoknak (bolhapiac, használtcikk-boltok, jótékonysági adományok)! 3. Vásároljunk újrahasznosított termékeket! Ezzel ösztönözhetjük a piacot ezen termékek gyártására, forgalmazására! Így takarékoskodhatunk Földünk nyersanyag- és energiakészletével! Óvjuk meg bolygónkat a felesleges környezeti ártalmaktól (talaj-, víz-, levegõszennyezéstõl, élõhelyek, élõlények pusztulásától)! Újrahasználat A terméknek az eredeti célra való ismételt felhasználása az újrahasználat. Ez esetben az adott terméket, csomagolást átalakítás nélkül újra ugyanarra a feladatra lehet használni, mint amire eredetileg gyártották. Jó példa újrahasználatra az újratöltés, amikor az italcsomagolásnál az üveg visszaváltható, majd újratöltésre kerül. Ezt a folyamatot kb. 40 alkalommal lehet megismételni. 1 betétdíjas üveg használata tehát kb. 40 azonos térfogatú mûanyag PET-palack használatát váltja ki! Érdekességek A világ hét szemétcsodája 1. Az elsõ csoda a Csendes-óceánon San Francisco és a Hawaii-szigetek között félúton lebegõ, zömében mûanyag palackokból álló szemétsziget, amelynek kiterjedése nagyjából akkora, mint a Kárpát-medence. Az óceáni áramlások gyûjtik össze erre a területre a szárazföldrõl és a hajók rakományából kikerülõ szemetet. Egy kutató beszámolója szerint egy hétig hajózott a szemétsziget között, ahol horizonttól horizontig mindent szemét borított. Forrás: A következõ lapszámban bõvebben foglalkozunk a hulladékgazdálkodás további lehetséges megoldásaival. A következõkben a település házhoz menõ gyûjtésérõl, valamint az építésibontási hulladékok elhelyezésével kapcsolatos akciónkról olvashatnak. Házhoz menõ szelektív gyûjtés rendje Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szentmártonkátán az alábbiak szerint alakul a házhoz menõ szelektív gyûjtés rendje: június 16. július 21. augusztus 18. szeptember 22. Mit gyûjtsünk, hogyan gyûjtsük? színes és víztiszta (színtelen) PET-jelzésû palack (ásványvizes, üdítõs) mûanyag kupak Sárga színû, ÖKOVÍZ -es zsákban, kiöblítve, laposra taposva! Házhoz menõ szelektív gyûjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja az (53) ös telefonszámot! További, szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos, hasznos információ a és a honlapon olvasható. Mûködjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága, jövõje érdekében! Segítõ közremûködésüket köszönjük! ÖKOVÍZ Kft. 6

7 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK AKCIÓ! Az építkezés legyen az felújítás vagy új ház építése során sokszor problémát okoz a keletkezõ építési-bontási hulladék elhelyezése. Az ÖKOVÍZ Kft. ennek megoldására egy akciót hirdet, mely keretén belül a ceglédi regionális hulladéklerakón május 15-tõl térítésmentesen helyezhetõek el mennyiségi korlátozás nélkül, a következõ minõségi követelmények mellett az alábbi hulladékok: Beton Minõségi követelmény: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes; 50 cm alatti befoglaló méretû; vasalásmentes Tégla Minõségi követelmény: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes Beton, tégla, cserép- és kerámiafrakció, vagy azok keveréke Minõségi követelmény: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes; 50 cm alatti befoglaló méretû; vasalásmentes Föld és kövek Minõségi követelmény: homogén, tiszta és szennyezõdésmentes Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális hulladéklerakó kizárólag a fenti felsorolásban szereplõ hulladékfajtákat fogadja térítésmentesen! Az akció visszavonásig érvényes! Kevert építési és bontási hulladék továbbra is az érvényes lerakati díj ellenében helyezhetõ el a lerakón. ÖKOVÍZ Kft. A Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetõje pályázatot hirdet a Kistérségi Gondozási Központ (2760 Nagykáta, Petõfi S. u. 4/a) vezetõ gondozói álláshelyének betöltésére A munkakörhöz kapcsolódó intézményi tevékenységi kör: házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás. A munkakör célja: Az intézmény által biztosított, szociális alapellátások körében nyújtott házi segítségnyújtási, illetve jelzõrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatások, gondozási feladatok ellátásának koordinációja, a szakmai munka összehangolása, szervezési, vezetési feladatok ellátása. Az intézmény szolgáltatását igénybe vevõ személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítség, amelynek során az igénybe vevõ szociális, testi és szellemi állapotának megfelelõ, egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó vagy csak korlátozottan meglévõ testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor. Pályázati feltételek: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM-rendelet 3. számú mellékletének 2. pontja szerinti szakirányú szakképzettség, képesítésének megfelelõen legalább 5 év szakmai gyakorlat, B kategóriájú gépjármû-vezetõi engedély, saját gépjármû rendelkezésre állása, büntetlen elõélet. Elõnyt jelent: vezetõi gyakorlat, jó szervezõi készség. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, a képesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a házi segítségnyújtásra, valamint a jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó vezetõ gondozói szakmai elképzeléseket. A megbízás idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, 1 évre szóló vezetõ gondozói megbízatás 4 hónap próbaidõ kikötésével. Az álláshely betölthetõ: július 19-tõl. Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. törvény alapján. A pályázat benyújtásának határideje: július 12. A pályázat benyújtásának formája: személyesen az intézményvezetõnél. A pályázathoz csatolandó: a pályázó azon nyilatkozata, amelyben a benyújtott pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetõje részére kell benyújtani (Kistérségi Gondozási Központ, 2760 Nagykáta, Petõfi S. u. 4/a). A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 10 napon belül. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a (29) es telefonszámon. 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KÖZÉLETI HÍREK A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás Ez az ellátási forma a saját otthonukban élõ, elsõsorban a 65. életkorukat már betöltött személyek részére, az önellátó életvitelük fenntartása mellett esetlegesen felmerülõ krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott, szociális ellátás. Az ellátottaknak egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulóknak, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képesnek kell lenniük. Hogy ez mit is jelent? Aki igényli a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, kap egy készüléket, melyet a vezetékes telefonkészülékhez kapcsolnak, valamint egy nyomógombbal ellátott karórát, mely ütés-, illetve vízálló, és amely a készülékhez viszonyítva 300 méteren belül mûködõképes. Ezen nyomógomb megnyomásával küldhet egy riasztást, ha rosszul lesz, elesik, megijed, vagy bármi baj éri. A segélyhívás esetén a készenlétben lévõ gondozónõ és a kiszállítást végzõ sofõr a helyszínen haladéktalanul megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a gondozónõ megteszi az azonnali intézkedéseket, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez, azaz ha szükséges, értesíti a mentõket, tûzoltókat, rendõröket és az ellátott által megnevezett közeli hozzátartozót. Mibe kerül az, hogy idõs korunkra biztonságban tudhassuk magunkat, vagy esetleg idõs rokonunkat? A jelzõrendszeres házi segítségnyújtást a Tápió-vidéken a Kistérségi Gondozási Központ mûködteti, nagykátai székhellyel január 1-jétõl az állami támogatást pályázati feltételekhez kötötték, melyet intézményünk a maximálisan megkapható 3 évre szóló lehetõséget sikeresen meg is nyerte. Azonban az állami támogatás jelentõsen alacsonyabb az elmúlt évekéhez képest, így a biztonságos megõrizhetõ ellátást sajnos térítésidíj-kötelessé kellett tegyük. Ezen szolgáltatásért az ügyfeleink által fizetendõ intézményi térítési díj: 1500 Ft/hó/háztartás, nem teljes havi igénybevétel esetén: 50 Ft/nap. Fontos tudni, hogy az egyéni jövedelem csupán 2%-a terhelhetõ a Szociális Törvény szerint, tehát lehet, hogy valakinek ennél kisebb összeget állapít meg az intézményvezetõ. A szociális rászorultság megállapítását követõen határozott idejû, legfeljebb 2 évre szóló megállapodást kötünk ügyfelünkkel, melynek leteltét követõen természetesen meghosszabbításra van lehetõség. Jelenleg kapacitásunk, lehetõségeink engedik a készülékek azonnali telepítését is, így ügyfeleink biztonságérzetének megõrzéséhez (vagy annak kialakításához) akár azonnal is hozzájárulhatunk! Amennyiben saját, vagy közeli hozzátartozója részére bõvebb információra lenne szüksége, akkor teljes körû tájékoztatást, személyre szóló segítséget tudunk biztosítani a területen dolgozó, intézményi igazolvánnyal rendelkezõ szociális gondozóink révén, vagy akár személyesen intézményünkben (Nagykáta, Petõfi S. u. 4/a). Telefonszámunk: 06 (29) Szécsiné Fazekas Márta intézményvezetõ Júliusi adózási határidõk Július 12., hétfõ: A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a tb-járulékok, a korkedvezmény-biztosítási járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) befizetése; A nem nyugdíjas egyéni vállalkozó által benyújtandó 1058-as számú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 1008-as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek fenti személyi jövedelemadó- és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak; A biztosított õstermelõk 1058-ös számú, negyedéves, elektronikus adóbevallása. Július 15., csütörtök: Az áfa-törvényben meghatározott, új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása Július 20., kedd: A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves adóelõlegének befizetése; A 1001-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása (benne a kulturális járulék, a szakképzési hozzájárulás, az innovációs hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás elõlegeivel, valamint a cégautóadóval); A havi és negyedéves áfa, a játékadó bevallása és befizetése; A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatások igénylése (1011). Július 30., péntek: A környezetterhelési díj befizetése és bevallása az 1050-es sz. nyomtatványon. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Tisztelt Lakosok! Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy az utóbbi idõben lopások történnek a temetõ területén. Kérjük, hogy táskájukat ne hagyják a síroknál, tartsák maguknál. Fokozottan ügyeljenek saját értékeikre! Polgármesteri Hivatal 8

9 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Jubileumi teleházas konferencia a fõvárosi Rubin Hotelben A Teleház Szövetség 15. születésnapi konferenciájának érdekes és színes kísérõrendezvénye volt a Teleházas Kiállítás. Itt az ország minden részébõl érkezett fotókat, grafikákat, rajzokat és egyéb ábrákat állították ki a közösségi internet-hozzáférési pontok és közösségi helyek általában vidéki, kistelepülésekrõl érkezõ, innovatív képviselõi. A hatalmas, színes tablókon megismerkedhettünk a tipikusan teleházas szolgáltatásokkal, melyek az ország számos pontján hasonlóak. A kellemes, ismerõs élményt jól ellenpontozták a közösségi életet jelzõ fotók, melyek szintén a teleházakhoz kötõdnek. Ezek a lehetõ legsokoldalúbb élethelyzeteket és programokat mutatták be. A fotókon kívül számos oklevél, elismerés is büszkén hirdette: a teleház, illetve az azt üzemeltetõ közösség, személy kiemelkedõ munkát végez pl. Szentmártonkátán. A konferencián a Teleház Szövetség két alapítója: Kovács Gyõzõ és Gáspár Mátyás adott át elismerõ okleveleket. A Közép-magyarországi Régióból, Kissné Pásztor Éva, a szentmártonkátai Teleház vezetõje vehette át az elmúlt évek munkájáért kapott elismerõ oklevelet. Fülöp Hajnalka sajtóreferens Kissné Pásztor Éva a szentmártonkátai TELEHÁZ vezetõje mutatja munkájukat Jólét és információ Zárásához közeledik, ezért még izgalmasabbá vált az Infokoalíció címû projekt, ami a Magyar Teleház Szövetség és a HAYICO (Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége) együttmûködése révén valósult meg. A közös munkát egy EU-s és hazai támogatással megvalósult TÁMOP-pályázat fogta keretbe. A projekt célja a közösségi információ (köz)szolgáltató pontok érdekképviseleti tevékenységének ágazati-szakmai hatóköri bõvítése. Kiderült: az információt szolgáltató segítõirodákra, (teleházak, könyvtárak, emagyarország-pontok stb.) nélkülözhetetlenül szükség van, legyen az pár száz lelkes kis falu vagy többezres város. A szolgáltatók együttmûködése és állandó tanulása, fejlõdése nyomán lehet csak folyamatos látogatókat és bevételt is realizálni, ami a mûködés feltétele. Az eredményekrõl, a folyamatról képes-filmes beszámoló olvasható-nézhetõ itt: A legközelebbi teleház a Veresegyházi Kistérségben: Erdõkertesi Teleház, Írta: Fülöp Hajnalka A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Ünnepi Könyvhét a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban Az Ünnepi Könyvhéten, június 4-én a gyermekek részére rendeztünk író-olvasó találkozót. Meghívott vendégünk volt Rigó Béla író, költõ, a Kincskeresõ folyóirat fõszerkesztõje. Számos gyermekeknek szóló kötete jelent meg, pl. Tündériskola, Zengõ ABC (versek), Vuk (képeskönyv), Szaffi (képeskönyv), Mézga Aladár (mese). Versei az alsó tagozatos tankönyvekben is szerepelnek, így a Laknak-e nálatok állatok? címû népszerû verse. A Kincskeresõ gyermekirodalmi folyóiratnak 1995-tõl a fõszerkesztõje. A éves korosztályoknak szóló füzetek sok megpróbáltatáson mentek keresztül. A 2009-es lapszámok 2010-ben jelenhettek meg. Most, támogatók híján, az ez évi számok valószínûleg csak 2011-ben látnak napvilágot. A nehézségek ellenére az író bizakodó, és reméli, lesznek még pályázati lehetõségek. A találkozóra a 4. osztályos tanulókat hívtuk meg, így 3 osztály volt jelen, a Székely József Református Általános Iskolából és az Arany János Általános Iskolából. (Folytatás a következõ oldalon!) 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Az újtelepi 4/b osztályt különjáraton a Weekend-busz szállította ide és vissza. Ezúton is köszönjük a segítséget és az anyagi ellenszolgáltatás nélküli támogatást. A találkozóra néhány gyerek is készült az író verseibõl. Azután az író bácsi mutatta be a könyveit, fejbõl idézve verseit, történeteit. Sok kér- Rigó Béla író a vendégünk Rigó Béla hallgatja a gyerekek versmondását dés is elhangzott, amelyre választ is kaptak a gyerekek. Végül dedikálta a tanulóknak a fénymásolt verseket. Köszönjük a Pest Megyei Könyvtárnak, hogy pályázati pénzbõl lehetõvé tette számunkra a találkozót. Kissné Pásztor Éva könyvtárvezetõ 20. születésnapot ünnepeltek a Községtörténeti Baráti Kör tagjai Ez év június 5-én, szombaton délután, a Korona vendéglõ helyiségében sok ünneplõbe öltözött, mosolygó ember gyûlt öszsze, szemükben egy szép, közös együttlét reményével. A Községtörténeti Baráti Kör tagjainak nagy napja volt ez, hiszen két mozgalmas, munkás évtizedre tekinthettünk vissza, egy ünnepi est keretében. Az eseményen megjelent vendégeink közt ott volt községünk vezetõsége, családtagjaikkal. Fodor Zoltán polgármester meleg szavakkal köszöntötte az ünneplõket, késõbb felesége közremûködésével virágot ajándékoztak a hölgytagoknak. Kissné Pásztor Éva, a Kör elnöke meghatottan mondott köszönetet az elismerõ szavakért, a tagok húsz éven keresztüli munkájáért és összeforrottságáért. A kör érdekében végzett tevékenységéért ajándékot adott át Tóthné Bene Erikának a több évi könyvelési és adóbevallási tennivalók hûséges ellátásáért, Fajka Lászlónénak a gazdasági ügyek 15 évig tartó inté- Rigó Béla író dedikál Kedves Gyerekek! A nyári szünetben ismét lehetõségetek lesz heti egy óra ingyenes internetezésre. Hétfõn, kedden 13-tól 18 óráig, csütörtökön 10-tõl 12-ig és 13-tól 18 óráig, és pénteken 13-tól 18 óráig, a nyitvatartási idõben vehetitek igénybe az egy órát. Várunk benneteket: A Könyvtár és Teleház dolgozói 10

11 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK zéséért, Gyenes Sándornak a kör titkárságának eddigi végzéséért. Dósa Kálmán, az aranykezû kádármester, egyéni meglepetésként egy remekbe készült tartóedényt adott át Kissné Pásztor Évának, köri elnökünknek. Az elmúlt 20 év utóbbi 5 évének krónikáját ismertette Vizi Mária. A tartalmas beszámolót hallgatva, feltámadtak lelkünkben az együttlétek szép emlékei, a közös munkák jólesõ sikerélményei, melyek kedvet és erõt adnak a jövõ feladataihoz. Marjos Istvánné Vörösmarty Mihály lakóhelyének élményeirõl és a vele kapcsolatos emlékekrõl beszélve, tiszteletül, mint virágcsokrot, a költõ édesanyjáról szóló szép költeményét mondta el. A vers címe: A szegény asszony könyve. Kissné Pásztor Éva elnök köszönti a vendégeket Dr. Fikker Ede szép, értékes köszöntõbeszéde: a barátság, a bizalom, a hit, az õszinte összetartozás érzésének fontosságáról szólt, mintegy megszabva a jövõ feladatait. Értékelte a lelkiismeretes elnöki munkát, a szervezést, melynek nyomán sok fontos ismerettel gyarapodhatott köri életünk. Remek irodalmi idézetekkel támogatta mondanivalóját: Radnóti: Ember vigyázz, figyeld meg jól a világot! Voltaire: Kell hogy legyen meghitt baráti kör. Dósa Kálmán ajándékot ad át a kör elnökének Majd a Niklai Remete sorai: Rendeltetésünk nem magányos élet s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás. Érintette a fiatalok bevonásának fontosságát. Erre mintegy felelet volt Kovács Lászlóné tehetséges, tizenéves unokájának, Balogh Ágikának meglepetés zenéje. A bájos kislány szintetizátoron elõadott játékkal gyönyörködtette hallgatóságát. Köszönet érte. A finom ünnepi vacsora hasonlóan jóízû társalkodással telt el. A tagság egy része Marjos Istvánné Vörösmarty Mihályra emlékezik Az elején mosolygó, várakozó emberekrõl szóltak a mondatok. A távozásnál azt éreztük, hogy jó volt az együttlét, jó volt emlékezni. A további közös munka szándéka ott ragyogott a szemekben. Az, ami az eddigiekben is segítség volt, segítse, erõsítse továbbra is körünket és céljaink megvalósítását! A Kör egyik alapító tagja, Marjos Istvánné köri tag 11

12 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Április 29-én tagozatunk tanulóival Budapestre kirándultunk. Célunk az volt, hogy a gyerekek ismerkedjenek a tömegközlekedési eszközökkel. Vonattal utaztunk a fõvárosba, majd metróval mentünk a Deák Ferenc térig. Hatalmas élmény volt a mozgólépcsõ, hiszen volt olyan gyermek, aki elõször használta azt. A belvárosban sétálva megcsodáltuk a Szent István-bazilikát, a Szabadság téren jót szórakoztunk az interaktív szökõkút vízjátékán, majd a Kossuth téren megnéztük a budai panorámát. Lehetõségünk volt rá, hogy az Országházba is látogatást tegyünk. Egy kormányõr kalauzolt végig bennünket a Parlament épületében. Alaposan megismerkedhettünk az épület és a Szent Korona történetével, sajátosságaival. Késõ délután kellemesen elfáradva, vonattal utaztunk viszsza Szentmártonkátára. Sajátos nevelési igényû, tanulásban akadályozott tanulók részére minden tavasszal megrendezik a Pest megyei atlétikai versenyt. Május 12-én, Gödöllõn tanulóinkkal mi is részt vettünk a Pest Megyei Diákolimpia tavaszi bajnokságán. Az idõ nem volt kegyes hozzánk, a verseny ideje alatt végig zuhogott az esõ. Ennek ellenére szép eredményeket értek el tanulóink: Keskeny Kinga: 100 m-es síkfutás 5. helyezett, Botka Nikoletta: kislabdahajítás 6. helyezett, Nagy Dávid: 1500 m-es síkfutás 3. helyezett, Kiss Gizella: 1500 m-es síkfutás és távolugrás 3., kislabdahajítás 6. helyezett, Szabó Viktor: távolugrás 6., 800 m-es síkfutás 5. helyezett. A tavasz beköszöntével iskolánkban több szabadidõs program is indult. A szünet végén tantestületünk Budapestre kirándult. A szép, napsütéses idõben igazán jólesett a kikapcsolódás tanárainknak. A szeszélyes április kicsit hûvösebb idõt hozott, de alsós tanulóink kedvét ez sem vette el, így szép számban indultunk el Klastrompusztára, az erdei iskolába. Végül mindhárom napot napsütéses idõben tölthettük el, izgalmas programokban bõvelkedve, úgymint: barlangtúra, éjszakai túra, kirándulás a Kémény-sziklához, esti szalonnasütés, sportprogramok, íjászat, kisállat-bemutató, és mindezekhez finom, bõséges ételek társultak a Klastrom fogadó által. Mindenki talált kedvére valót a három nap alatt, és bár fáradtan, de új élményekkel gazdagodva tértünk haza. Április hónap sem múlt el foci nélkül, és a 3 4. osztályosok kis csapata 1. helyezéssel tért haza Pándról, ahol a kistérségi focibajnokságot rendezték meg. Résztvevõk: Molnár Róbert, Ujvári Dániel, Demecs Márk, AZ ELTÉRÕ TANTERVÛ TAGOZAT HÍREI Tanulóink másik nevezetes megyei sportversenyen is részt vettek. Május 21-én, Gyömrõn rendezték meg a Pest Megyei Mezei Futóversenyt, ahol tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulóink is indulhattak. Eredmények: Szilágyi Szilvia 2. helyezett, Szatmári Hajnalka 1. korcsoport 6. helyezett, Rafael István 1. korcsoport 6. helyezett, Keskeny Kinga 2. korcsoport 3. helyezett. Gratulálunk a sikeres szereplésükhöz! Hortiné Velkei Márta munkaközösség-vezetõ A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI Mikó Szabolcs, Lengyel Ferenc, Lengyel Dániel, Molnár Levente, Varga András Néptánccsoportunk az isaszegi táncházban lépett fel, ahol nagy tetszést arattak ott bemutatott táncaikkal. Köszönjük Marton Gáborné néptáncoktató felkészítõ munkáját! Az idei tanévben Mikus Rebeka 3. osztályos tanulónk öregbítette iskolánk hírnevét az Apáczai Kiadó által rendezett komplex tanulmányi versenyen, ahol 24. helyezést ért el. Mikus Rebeka és Tasi Dóra 3. osztályos tanulók szintén az Apáczai Kiadó szervezésében indított Szivárvány levelezõs versenyben értek el elõkelõ helyezést és magas pontszámokat matematika, környezetismeret, anyanyelv tantárgyakból. Május 10-én került sor a hagyományos tóalmási focimaraton megrendezésére osztályos tanulókból álló focicsapatunk ugyan nem ért el helyezést, de kitartóan küzdöttek a jobb eredményért. Pünkösdi sokadalom programunkkal zártuk a májust, a hosszú hétvége elõtt. A gyülekezeti házban került sor a színes 12

13 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK pünkösdi programra. Unatkozni nem lehetett a forgatagban, hiszen a bicikli ügyességi és egyensúlyozási verseny, a vasgolyógurítás, a horgászós feladat, a lisztfúvás és a büfé, valamint a céllövölde jó kikapcsolódás nyújtott mindenkinek. Délelõtt gondolkodtató feladatokat kaptak az alsós osztályok. Felsõ tagozatos tanulóink az Apostolok Cselekedetei alapján írott pünkösdi bibliai történetet jelenítették meg élõképekben, ehhez kapcsolódva pedig fejtörõ, játékos feladatokat kellett megoldaniuk. Bár a felsõ tagozatból csak néhány gyerek szerepelhetett az élõképekben, de a többiek sem unatkoztak az erdei iskolában, Kunbaracson. Az idõjárás ugyan nem volt túl jó, de a lovaglás, fafaragás, kenyérsütés, mozifilm-megtekintés, városnézés, kirándulás némi kárpótlást nyújtott a hidegért. Június 4-én Harangvirág néptánccsoportunk a Magyarok Szövetsége által meghirdetett Országos Gyermek- és Ifjúsági Vetélkedõ területi elõdöntõjén szerepelt. Az elsõ alkalommal megrendezett találkozón szép sikert értek el. Köszönjük az Önkormányzat támogatását az osztálykirándulásokhoz! Diákönkormányzati Gyermeknappal zárjuk a tanévet. Június 20-án szeretettel várjuk a szülõket 8. osztályunk ballagására és az utána következõ tanévzáróra! A nyári szünetre mindenkinek áldott, megújító pihenést kívánok! Simonné Bozsik Anikó igazgató Köszöntjük a pedagógusokat! Június elsõ vasárnapja pedagógusnap. Ezen a napon köszöntik országszerte a tanárokat, óvónõket. A pedagógus számára a legnagyobb öröm, ha diákjai ajkáról hangzanak el a köszöntõ szavak, ugyanakkor a fenntartói megemlékezés a tiszteletadás és megbecsülés jele. Önkormányzatunk is ezzel a céllal szervezte pedagógusnapi ünnepségét, ahol jómagam is köszöntöttem az ott megjelenteket. Köszöntõmet közzé teszem abból a meggondolásból, hogy szóljon minden pedagógusnak, óvónõnek, dadusnak, a közoktatás és közmûvelõdés valamennyi dolgozójának, aki településünkön él vagy dolgozik. PEDAGÓGUS! Mit is jelent e szó? Ezen gondolkodva megszálltak a régi emlékek, s eszembe jutottak egykori tanáraim, óvónõim, kedvenc dadusom, és megállapítottam, hogy számomra ÕK az igazi pedagógusok! Ez pedig azt jelenti, mint Petõfinek az anya: nincs rá szó, nincsen rá fogalom! Nekem a pedagógus azokat a személyeket jelenti, akik ma is példaként állnak elõttem. Akikre több évtized távlatából is szeretettel és hálával emlékezek. Õk azok; szeretett igazgatónõm, drága osztályfõnököm, tanító nénim, óvó nénim, dadus nénim, akik nagyságát, emberségét, gyermekszeretetét, önzetlen, odaadó munkáját, tanácsát, tanítását az idõ máig nem mosta el, még csak el sem homályosította. Köszönöm, hogy ma is erõt meríthetek tanításukból, példamutatásukból, és köszönöm, hogy elindítottak ezen az úton, ahol most is járok. Ki tehát az igazi pedagógus? Valószínû az, aki annyi év távlatából is elevenen él tanítványai emlékezetében. Ki tehát a jó pedagógus? A jó pedagógus egy olyan új világot nyit meg emberségben és tudásban, amelyet a gyermek soha nem felejt el! Mégpedig azért nem, mert a jó pedagógus koherens, integráns és hiteles értékmintát jelent a gyermek számára. Az értékminta, az értékrend pedig beépül a tanítványok személyiségébe. A jó pedagógus szemléletet ad, az ismeretek összefüggéseit, az ismerethálózat felépítését mutatja meg. A jó pedagógus nyitott, és a gyermekekkel együtt tanul. Érzéke van a különlegesre, mindenben a jót, a pozitívot, az értéket keresi. A jó pedagógus legalább ötször-tízszer annyit dicsér, mint amennyit szid. Kifogyhatatlan annak a szeretethálózatnak az építésében, amely a diákjainak nyit új és új utakat. Ki tehát az igazi pedagógus? Valószínû az, akire szeretettel és hálával emlékeznek diákjai sok év múlva is. Mikszáth Kálmán így emlékezik egykori tanáráról: Kegyelettel gondolok rá, s az élet ezer meg ezer apró bajai közt sokszor keresem szelíd, nyájas arcát, mert meg vagyunk szokva valamennyien a hajdanból, hogy õ segített rajtunk, ha valami bajunk volt. Összes tanítványai szerették, õ is valamennyit ösmerte, és szerette, még a rosszakat is szerette, mert mint mondá, azoknak nagyobb szükségük van a gyámolító kézre. B. Radó Lili így vallott tanítójáról: Kézen fogott, és megmutatta, hogy milyen szép a mi világunk, Az õ szemével kezdtük nézni, s ma már a magunkéval látunk. Látjuk hazánkat, életünket, s hogy mit tud tenni egy-egy ember, De e tengernyi tarka képet õ töltötte meg értelemmel. Dobossy László így ír A tanítvány hálája címû írásában: A mi tanárunk az emberközelségû pedagógia mestere volt Õ nem osztályozott, hanem bírált és biztatott; nem intett, hanem buzdított; nem feleltetett (a szó iskolai értelmében), hanem felelt és kérdezett. Mégis, különös módon, a kisvárosi vásott diákok sohasem éltek vissza bizalmával. Néhány bölcs figyelmeztetése lényeges igazságokra végigkísért életünkön, mosolygunk rajtuk, de nem feledjük õket, így ezt a mondását sem:»aki erõsen üt bizonyos szegekre, a saját ujjaira üthet.«márai Sándor így emlékezik Füves könyvében: Mi hát a tiéd, mi az, amit nem vehetnek el tõled az istenek? Csak a munka. Az a munka, mely nem vár jutalmat, sem babért, sem utókort. Csak éppen megtörténik veled, ha nem térsz ki elõle, s nem törõdsz sorsával sem. Csak a fáradtság a tiéd, a verejték, az áldozat. Minden más illanóbb, mint a hajnali köd, törékenyebb, mint a lepke szárnya. (Folytatás a következõ oldalon!) 13

14 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Mint tudjuk, jeles tanító volt Gárdonyi Géza, róla Balázs Mihály a következõket írja: Amíg tanított, azt teljes szívvel cselekedte. Emberszámba vette tanítványait, ugyanakkor igényes és következetes volt. Nemcsak oktatott, nevelt is, mindenekelõtt a haza szeretetére. Hegedûs András pedig ezt írja, ugyancsak Gárdonyiról: Osztályában az igazság törvénye uralkodott. A gyermekeket nem a származás, hanem belsõ értékek szerint rangsorolta. Osztályát olyan közösséggé formálta, amelyben csak a képesség, a szorgalom, a becsületesség adott egyedüli tekintélyt. Tanítói, nevelõi magatartásának legszebb jellemvonása a gyermekszeretet volt. Füst Milán pedagógiai gondolataiban így vall tanárságáról: Év elején a középiskolában ezt mondtam diákjaimnak:»nehogy azt hidd, hogy én könnyen veszem a te dolgodat! Vagyis, vedd tudomásul, hogy ami neked fáj, nekem is fáj. Ez pedig abból következik, hogy igenis tudom, mi az, ami fáj neked. Ezt pedig azért tettem vezérelvemül, mert vélemények szerint a tanár legfõbb dolga, hogy emlékezzen saját fiatalságára.«fenti gondolatok alapján kívánom, hogy minden pedagógusnak, minden dolgozónak az legyen a legnagyobb pedagógusnapi ajándék, hogy a gyermekek, a tanítványok szemébõl sugározzon az öröm, tükrözõdjön a hála, a tisztelet és szeretet, és úgy emlékezzenek rájuk év múlva is, hogy Õ volt az én tanárom, pedagógusom, óvónõm, példaképem. Végezetül, mivel mindnyájunknak volt tanára, óvónõje, pedagógusa, mint idõsebb diák, köszöntöm valamennyiünk pedagógusát Ady Endre: Vén diák üdvözlete c. versrészletével. És mégis-mégis koszorús fejedet, Ím, most sokan áldják. És mégis-mégis, ha nem is örömest, Szép megkísérteni az élet talányát. És mégis-mégis, magam is itt vagyok Ünnep-kocsit tolni, S én jó mesterem, szeretném a kezed Áldva-átkozva, sírva megcsókolni. Képviselõ-testület és a magam nevében: Kele Sándorné Tisztelt Sportszeretõ Lakosság! Mint a címbõl is látják, bajnokok lettünk. Mi, a Szentmártonkátai S. E., a Megye II. osztályban. Igen, mi mint futballcsapat. Részesei voltunk mindannyian támogatók, szurkolók, labdarúgók, vezetõk és még valaki: FEJÕS PÁL, aki ezt a dolgot koordinálta, vezette, irányította. Semmi más nem volt számára elfogadható, csak a bajnoki cím. Ennek szellemében végezte munkáját, és ennek bajnoki aranyérem lett az eredménye. Hogy mekkora dolog ez, azt nem tudom szavakba önteni, hisz 2 év alatt 2 osztályt léptünk feljebb. Röviden vázolnám a tavaszi idényt. Mint tudják, õsszel egyforma ponttal voltunk Újszilvás mögött a 2. helyen. A meglévõ csapathoz 1 játékost igazoltunk, Bartosik Csabát. A télen, heti egy alkalommal Kókán edzettünk teremben, amikor pedig ki lehetett jönni február végén a pályára, ott folytattuk az edzéseket. A rendszeres és kemény edzésmunka végeztével kezdõdött a bajnokság. A bajnokság elõtt sok edzõmérkõzést játszottunk, rendszerint magasabb osztályú ellenfelekkel. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az edzéseken és a mérkõzéseken rendszerint fõ volt jelen, 1, esetleg 2 fõ ha hiányzott. Az edzõmérkõzéseket általában gyõzelemmel zártuk. A tavaszi szezon eredményei: Szentmártonkáta Iklad 2:1 Csomád Szentmártonkáta 0:0 Szentmártonkáta Vácrátót 3:2 Tápiógyörgye Szentmártonkáta 0:2 Szentmártonkáta Tápióság 7:1 Valkó Szentmártonkáta 2:3 Szentmártonkáta Tóalmás 6:1 Püspökhatvan Szentmártonkáta 2:2 BAJNOKCSAPAT! Fót Szentmártonkáta 0:5 Kistarcsa Szentmártonkáta 0:2 Szentmártonkáta Újszilvás 6:4 Galgahévíz Szentmártonkáta : Mint látják, az utolsó mérkõzés eredménye még nincs feltüntetve, mivel mikor a cikket írom, ezt a mérkõzést még nem játszottuk le. De a SZENTMÁRTONKÁTAI S. E. már így is BAJNOK- CSAPAT, sõt, az újszilvási mérkõzés eredményétõl függetlenül is már azok voltunk. Ez a mostani állás 14

15 2010. június SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Az Újszilvás ellen azért bebizonyítottuk azt, hogy mi vagyunk a legjobb csapat ebben a mezõnyben, hisz tartalékosan is meggyõzõen hoztuk a mérkõzést. Köszönjük a mérkõzés közbeni buzdítást, szurkolást, hisz végig zengett a kórus, hogy: Hajrá, Káta!, vagy éppen az a ritmus: Pali bácsi, jó napot, bajnok lett a csapatod. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan voltak jelen a szurkolók. Ez a nap számunkra felejthetetlen lett, hisz már ekkor bajnokká avattak bennünket. A PMLSZ-tõl Benkõ Tamás úr tette tiszteletét, és a mérkõzés után Õ adta át az aranyérmet. A legjobb játékos díját Patócs István képviselõ úr adta át Ács Péternek. A legjobb góllövõ díját Lesti Bertalan képviselõ úr adta át Gyõrfi Józsefnek. A közönség is választott, szavazás alapján legjobbakat, és a sorrend a következõ lett: Gyõrfi József Tatár Márk Tatár Attila Hajdú Sándor Az õ díjaikat Tóth István, Tóth György, Vajonné Baranyi Julianna képviselõ asszony és Skoda Ferenc képviselõ úr adta át. Ezek után Fodor Zoltán polgármester úr a képviselõ-testület nevében emlékplakettet adott át FEJÕS PÁLNAK, a munkája elismeréseként, ami nagyon nemes gesztus volt. A vezetõség nevében Skoda Ferenc és Povázson László köszönte meg FEJÕS PÁLNAK az elért sikert, sikereket. Ezek után mindenkit megvendégeltünk egy tál gulyáslevessel, amit Barna Lajos fõzött, és a Lesti Bertalan képviselõ úr által felajánlott sátorban lehetett elfogyasztani. Fischer Ferenc és Fischer Ferencné, illetve Illés Tibor segédkezett a tálalásnál. A zenét Nyeste Zsolt technikájával Skoda Norbert szolgáltatta. Nagyon köszönjük nekik. Egy gondolat erejéig visszatérek a díjátadásra. A sikerek alatt értem én az egész eddigi tevékenységet, ami most van a Sportkörnél. Kihangsúlyozom, hogy aki idejött, az segítõ szándékkal jött, és tudásához mérten maximálisan segítette a csapat munkáját. De ez az utóbbi 1,5 év, ez más. FEJÕS PÁL az, aki megmutatta, mi is az a labdarúgás. Õ egy csokorba tudott fogni mindent. Kemény és alázatos munkával futballt csinált Szentmártonkátán. Én személyesen a BAJNOKI cím mellett ezt ünnepeltem a mérkõzés után. Ezért dolgozunk mint vezetõség örömmel, mert ezt látjuk. Köszönjük Fodor Zoltán polgármesternek és a megjelent képviselõknek, hogy jelenlétükkel emelték a nap színvonalát. Utoljára hagytam azt az illetõ hölgyet, aki most is, mint általában máskor is, az elsõ kérõ szóra örömmel jött és vezette le a délutáni programot. Aki nem más, mint Kerek Mária igazgatóhelyettes. Nagyon köszönjük az odaadó munkáját. A vezetõség nevében: Povázson László Zárszóként pedig ennyit: BAJNOKCSAPAT 15

16 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG június HIRDETÉSEK Július 10-én (szombaton) 16 órától 24 óráig Gödöllõn, a Silver Club -ban country- és motorostalálkozó lesz, 8 fõs, new country zenét játszó zenekar közremûködésével. A rendezvény helye: Gödöllõ és Isaszeg között, a tavaknál (a vasúti sorompó mellett) KOZMETIKA (Szentmártonkáta, Dózsa György út 29.) Közeleg a nyár szeretnél egyenletes barna bõrszínt? Ha igen, jelentkezz be most a 06 (30) as telefonszámon! AKCIÓ! 100 perces bérlet: 5400 Ft. Ha lefáradsz, a line dance fergetegében horgászhatsz, ehetsz, ihatsz és alhatsz a vendégházban. Szeretettel várjuk a line dance-klub tagjait az ország távolabbi településeirõl is. Motorosoknak ingyenesen õrzött parkoló. Helyfoglalás, bejelentkezés, információ: Kedves Olvasók! Következõ, összevont számunk augusztusban jelenik meg. Szerkesztõség Ha nem szeretnél élni ezzel a lehetõséggel, akkor lehet alkalmanként is szolizni: 60 Ft/perc. Szeretettel várom Vendégeimet! KEDVES OLVASÓK! Kérjük, hogy közérdekû cikkeiket továbbra is minden hónap 5. napjáig szíveskedjenek leadni a felelõs szerkesztõnek, vagy a könyvtár dolgozóinak. Akinek módjában áll, elküldheti címünkre is: Benéné Árvai Erika felelõs szerkesztõ Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 400 példányban, 100 Ft-os áron Készült az Reactor Kft. nyomdájában.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelem

Nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelem Nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelem A nyári betakarítási munkák elvégzése nagy igénybevétel a mezőgazdaság területén dolgozóknak. A nehéz munka mellett e tevékenység igen tűzveszélyes,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÁNTSZ FELHÍVÁSA. A tisztifőorvos az alábbiakra kiemelten felhívja a lakók figyelmét:

ÁNTSZ FELHÍVÁSA. A tisztifőorvos az alábbiakra kiemelten felhívja a lakók figyelmét: ÁNTSZ FELHÍVÁSA Az ÁNTSZ felhívja a folyamatos esőzések miatt belvízzel érintett területek lakóinak figyelmét a lakóházak, pincék, a talaj, a szennyvízgödrök stb. fertőtlenítése érdekében teendő intézkedésekre.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ Az árvízzel veszélyeztetett településeken

FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ Az árvízzel veszélyeztetett településeken FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ Az árvízzel veszélyeztetett településeken A fertőzések és járványos megbetegedések elkerülése végett: 1. Csak ellenőrzött, vezetékes ivóvizet igyanak! 2. A saláta és zöldségféléket

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai

I. A temetkezési szolgáltatási tevékenység végzőjének adatai Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Telefon: 06-37/510-351, 510-354 Fax: 06-37/510-300/433 mellék K É R E L E M TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2009. (XI.26.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 28/2009. (XII.17.)

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 28. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 38/2015.(I.28.) Kt. határozat Tárgy: 2015. január 28-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 21. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 21. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 29/2012. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi Tagiskolájának és Sióagárdi Tagóvodájának 2012. évi költségvetése Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Csendes nap 2010.11.29-30.

Csendes nap 2010.11.29-30. 1 Csendes nap 2010.11.29-30. Bartimeus Védőotthon Jármi Református Egyházközség Bartimeus Védőotthon Fogyatékkal élők nappali intézményi ellátása 40 férőhely Idősek Klubja 30 férőhely Házi segítségnyújtás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben