Cigánykaraván. Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cigánykaraván. Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6"

Átírás

1 ISSN k u l t u r á l i s f o l y ó i r a t évfolyam 4. szám Cigánykaraván Tartalomból: Pulai Éva: Cigány alkotók 3 Horváth János festõmûvész 4 Tóth Olivér költõ 6 Gyöngyösi Anikó író 8 János vitéz cigány nyelven Jankovics Marcell elõszavával 12 Láttatni a láthatatlant rajzpályázat díjazottak 16 Színes Gyöngyök egyesület bemutatkozója 19 Fûkõ Béla írása Balogh Márti: Az Élõ könyvtár mosolya 22 Sansz filmklub 24 Balatoni Ilona szárnypróbálgató 25 Páva Zsolt (fénytörés) költõ 27 Kanyarog az út c. filmajánló 29

2 Hitvallásunk: Megmutatni, láttatni a köztünk élô mûvészek, alkotó emberek munkáját, értékeit. Becsülni a mûvészet szubjektivitását, divattól, vallástól, politikától mentesen. Ôrizni a hagyományt, a mûemlékeinket, a történelmünket, de közben haladni elôre. Lehetôséget, segítséget nyújtani a hátránnyal indulóknak, legyen az akár testi, szellemi, etnikai, szociális vagy földrajzi nehézség. Hiszünk abban, hogy a könyvek, egy festmény, a szobrászat vagy egy fotó, a táncos a színpadon, a hársfa az udvaron, az ablakban sütkérezô macska, folyóink, természeti, építészeti környezetünk mind mind segítôink. Segítôink, hogy megtaláljuk helyünket a világban, otthon legyünk. Boldogan. Ha szereti a friss nyomdaillatot, a színes, tartalmilag is minôségi olvasnivalót, amivel a fotelba kucorodhat, amit bátran kitehet a könyvespolcára, akkor ne késlekedjen! Lehetôség van, a KUPÉ folyóirat elôfizetésére 400 Ft+postaköltség áron. Minden elôfizetônk támogatja a folyóirat rendszeres megjelenését. Köszönjük! Postai cím: KUPÉ Közhasznú Egyesület, 7742 Bogád, Petôfi utca 18/5

3 "Cigány alkotók... Valóban Õket vártuk és hívtuk. Akik érzik, tudják, õsi kultúrájuk, mûvészetük ma is ott él bennük, és szívesen megmutatnák nekünk, az országnak, világnak. És mi kíváncsian vártuk alkotásaikat, hogy tovább is adjuk Önöknek azoknak, akik ebben a rohanó világban megállnának a szépért egy percre, és nem csak legyintenek: Eh, cigányok... Persze, mert olyan sokszor van, ha azt halljuk, olvassuk is, én magyar vagyok, akkor félve nézünk oda, mert lehet, hogy egy álságosan felkokárdázott, mellét döngetõ valakit, valamit látunk. Aki még életében nem hallott magyar mondát, népmesét, népzenét. S még azt sem tudja, hogy a magyarság mûvészete, megannyi csodálatos nép világából is forrott egyé. Pedig itt van nekünk Sebestyén Márta is, aki bárkinél jobban, hatásosabban világgá énekelte, mi magyarok vagyunk, és ilyen zenei kultúrával tesszük a mindent gyönyörûvé. Nos, így vártuk mi a cigány mûvészeket. Nyitott füllel, szemmel, és szívvel. Akiknek írásaiban, képeiben ott van több ezer éves múltjuk, örökségük, amiket porlepte, sziklák szabdalta útjukon hoztak, és adtak apák fiaiknak, anyák lányaiknak szájról szájra. S írják, festik õk bele mai életükbe, mindennapjaikba. Köszönjük szépen! Pulai Éva a szerkesztõség nevében A különszám megjelenését támogatta: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Horváth János: Zöld angyal

4 Özö Violin rovat A földre szállt angyal Hajótöröttek, mint mi Vágtázó KUPÉ kulturális folyóirat Két hold kél bennem

5 nvíz utáni elsõnaplemente Erotikus idill Nem látok semmmit Horváth János Alsóvadászon egy nyolcgyermekes családban nôttem fel, édesapám bányász, édesanyám otthon dolgozott velünk. Sokat dolgozva, mégis mindig szegényen éltünk, s nôttünk fel. Az általános iskola rajztanára, Szentirmai László tanítgatott elsôként a rajzolásra, s ôt tekintem elsô mesteremnek is. A középiskolai tanulmányaimat Miskolcon végeztem, itt lett mesterem Zsignár István festômûvész és Petô János grafikus mûvész. Az elsô munkáim inkább realista irányzatúak, a mestereim hatásait tükrözô munkák voltak. A kilencvenes évek elején alakult ki önálló stílusom. Nincs különösebb filozófiám a mûvészetrôl, talán az a legfontosabb számomra, hogy hogyan tud az ember jó embernek maradni. Apró mindennapi örömök: a fiam, a lányaim, a feleségem mosolya, szeretete, törôdése az, amiért minden nap felébredek, s tolom magam a következô napig. Néha azon tipródok, milyen jó lenne Istennel beszélgetni, de nekem is csak az ima marad, mint mindenki másnak. Képet festeni jó, mert egy kicsit elérhetem a másik embert, picit megsimogathatom a lelkét.

6 Tóth Olivér Nationale Ki vagyok? Válaszom saját személyemrôl egyszer? és velôs : Tóth és Olivér. De ki is ô? A cigányteleprôl felcseperedett fiatal, egy férfi, aki mindig ember igyekezett lenni, a mezítlábas csupasztestû gyerek, aki idôvel ruhát öltött? Álmot szülô, és kíméletlen módon üldözô lélek? Hit és valóság között révedezô anya szülöttje, a mostohaság átkát kapva örökül? Sok, lehetetlennek tûnô válasz mindarra: ki lehetek? Ismerem magam, és ismernek mindazok, akiknek Olivér vagyok. De, ki is vagyok én? Jól tudom, hogy lapjaim tisztasága, lapjaim medreibe vetett soraim élete, az általam megálmodott és kimondott versek szülôje, olvasója. Aki ismer, tudja, hogy a lapban, otthon talál. Huszonnyolc évesen cigányként és magyarként minden vonásban ott lakom. FALAKRA FESZÜLT Falakra feszült a félhomály s kereszted íveiben megbújt álmaim enni kérnek, nekem kevés jut imára, hûségem morzsáit vedd magadhoz, nem telik többre, hibába van terítve az oltár s hiába égnek a mécsesek, a persely kifogyott, szívkamráimban csöndes a lüktetés, takart arcomba ágyazódott fejfájásom miséjén maradék kitartásom magamhoz veszem, bordád alatti dárdarésedbe tömni, beszélj hozzám ha tudsz, míg kirabolnak, akik keresztedért sorba állnak, de sorsod nekik sem kell, házuk falára nem gyászolni, dísznek kell koszorúd, s véreddel pirosított arcukon szemükben kurvult az alázat, kurvult a kegyelem, zsebükben csörög a megváltás,- üres zsebem tele szegénységgel, a szegénység minden kincsem, akinek kell, mint az ostyát vigye ingyen, itt ahol fehér falakra feszült soraink súlyát leadják a méhbe, s téli tüzekhez gyûjtött lapjaink füstjében eloldoznak, falakra égett a félhomály s kereszted íveiben megbújt gazdag álmaim enni kérnek KUPÉ kulturális folyóirat Kéméndy Toda József: Idõ

7 Gyökereim színhelye és mélye, Taktaszada, ahol gyermek voltam. Jelenlegi életem Prügyön, Móricz sáraranyában telik, s a prügyi por bearanyoz, életem társával, Ilussal és születendô gyermekemmel együtt. Ami most biztos, apa leszek. Nekem nehéz egyszerû képet adni magamról, így ha meg kell határozni magam, ajánlom tisztelettel verseimet olvasóim figyelmébe. Hihetem, hiszem, sosem halok meg, mert a költészet mindig él, s bízom abban, hogy olyan haza földjén termékenyülve állhatok meg mindenki szeme láttán, ahol majd egyszer én is vers lehetek az emberek tudatában; József Attilához és sok nemes, érthetetlennek tûnô alkotóhoz mérten, akiket adott korukban nem, csak késôbb értettek meg. A mûvészi lelkület önzôsségének ellenére, nem azért írok, mert meg akarok felelni, a folyóiratok külön-külön állított mércéinek. Írok, mert írnom kell! Adni akarok, a verseimet, a mondanivalómat, a hitemet, az enyémet, hogy legyen közös, ha közös lehet. A kritikusok, olvasók dolga megítélni, de remélem érthetô, élvezhetô versszövet vagyok, egyszerû, magyar identitástudattal is rendelkezô cigánygyerek. Elsô kötetem Fekete Tûzben címmel jelent meg a Felsô Magyarország Kiadó jóvoltából tanítóm, Fecske Csaba ajánlásával. Eddigi publikációim: Polisz, Esô, Új Holnap, Lungo - Drom, Khetano- Drom, Amaro- Drom és más folyóiratokban, napilapokban, antológiákban, várhatóan Magyar Napló, Irodalmi Páholy, Jelenkor irodalmi képviselôi között is tiszteletem tehetem. Verseim megtalálhatóak továbbá: Tisztelettel és hálával, hogy idáig kibírta velem: Olivér (Tóth) CIGÁNYNAK LENNI Minden vonásban ott lakom ahol Te is, a vonalkavalkád zajának tompítója s lázítójaként. Tudom milyen nyáron a repedéseken áttörõ szurok, mint arcodon elered a sírás szemed pillapárkánya miként a putrik fala mily koromsötét, s tudom a pókhálós ablak peremén belül tátong az éhség, hogy neked élni milyen nagy nehézség, mert zarándok út a léted, Indiától Magyarországig lovaid nyeregében ülve megzaboláz szegénységed s tudom, hogy lenéznek vagy köpnek utánad fehérfûzõs bakancsok elpusztítanának Te mégis gyermeket szülsz mint téli este szikrát köpköd a kémény táncolni perifériákon, formáló anyaméhedbõl ma is születnek vajdák és koldusok. Felelj hát! Milyen cigánynak lenni? Az elme szeret a szív tagad. Adyként szeretlek s Adyként tagadlak,- miközben mint a láb vándorszekerünk kereke kibicsaklott, ponyvája szétfoszlott, váza kopik toporog. Tudnod kell bár megtelik veled az utca, a börtön, s belõled nõnek gyermekvárosok, itt mindegy ki vagy. miféle úton haladsz legyél romungro, beás, oláh... cigány maradsz. Hosszú az út menni kell még homlokodon kevés a verejték hogy otthonra, hazára magadra találj mert ismerem örömöd, fájdalmad s a közös gyökér engem is magába szívminden vonásban ott lakom ahol Te is, a vonalkavalkád zajának tompítója s lázítójaként.

8 Gyöngyösi Anikó író Gyöngyösi Anikó vagyok, 1977-ben születtem a magyar-román határmenti kis faluban, Berekböszörményben. Valamikor ez a falu része volt a híres Bereknek, illa Berek, nádak erek. Hajdú- Bihari rész, bihari csücsök. Igazán nem éreztem ennek jelentését, ha csak a sok sarat nem tekintjük annak. Középiskolába a szomszéd kisvárosbeli Biharkeresztesre jártam, ott, ahol az iskolával Bocskainak állítottak emléket. Innen vitt az utam Budapestre, ahol újságírást tanultam több helyen, több embertôl. Elôször a KOS. Stúdióba jártam, a Népszabinál gyakorlatoztam. Hamar jelentek meg írásaim különféle hetilapoknál a fôvárosban. Állandó munkát mégis olyan újságnál vállaltam, ahol fontos volt, hogy roma vagyok. Öt évig voltam az Amaro Drom munkatársa. Közösség lettünk, arculatot alakítottunk, természetesen világot is váltottunk. Közben tanulmányokat folytattam a Baptista Teológiai Akadémián, és késôbb az egri tanárképzôn ben haza költöztem a Berekbe, azóta itt élek újra szülôfalumban, sôt, mi több a szülôi házban. Lett férjem, és két fiúgyermekem. Róluk gyakran írok, így valaha még találkozhattok Norbert Ervinnel és Zoltán Ivánnal. A gyermekvállalás évei alatt sem csak babáztam, hanem oktatásügyben dolgoztam koordinátorként az Oktatási Minisztériumnak, az Educationál. Az integrált oktatás elterjesztése, bázisközpontok kialakítása volt az elsôdleges célunk. Két éve foglalkozom pályázatok felkutatásával, elôkészítésével. Idén szerepet vállaltam a közéletben politikusként is, így a helybeli cigány kisebbségi önkormányzat elnöke lettem. Írásaim több mint egy éve jelennek meg a blogjaimban. nyica.nolblog.hu renyica.nolblog.hu nyicuska.blogsziget.hu KuPé KUPÉ kulturális folyóirat

9 Hahahaha, mindjárt bepisilek a gyönyörûségtôl. Az a cigány ribanc? Mikor legutóbb ott voltam, bejárónônek néztem. Hát nem az. Mi? Te hülye vagy? Hogy komoly? Csak a pénzére hajt. Hát A mûkörmös úgy tett, mint aki ott sincs, ô itt a levegôbe szállt, elrepült, most éppen fül nélküli szobrocska. De persze minden szót tisztán hallott és fülelt. A két nô évek óta idejárt. A legjobb Gyöngyösi Anikó: Úriak /részlet/ vendégei. Jattosak. Háromezer nyolcszáz helyett ötezer ötöt adnak, per fej. Tehát ha be vannak jelentve, ha nem, ôket akkor is vállalja. Persze mindig be vannak jelentve. Ez az ô kiváltságuk. Ne, töröld már le Szilvi, ez a piros olyan közönséges. Pont annak a cigány kurvának való. Ezen jót röhögtek. Szilvi konstatálta az eddig hallottakat. Az öregúr felszedett egy cigány nôt, akit a lányai ki nem állhatnak. Nyilván be vannak szarva, féltik a hatalmukat, meg a pénzüket, meg a sok Zsolnayt, Herendit, a festményeiket, kötvényeket. Mikor voltál nála? Telefonon beszéltem vele. Rutinvizsgálaton volt a kórházban, tudod, a mániája. Kért, találkozzunk valamikor, így kiszaladtam. Ebédidôben, futtában. A városban futottam vele össze. Együtt ebédeltünk. Én mikor voltam? Ja, karácsonykor. Amikor kimentem a régi díszekért. Nehogy kidobja már vénségére. Vagy elvigye a cigány Ez az. A bordó tökéletes. Még egy kis arany Fotó: Orbók Ildikó csíkot Szilvikém, bálba megyünk. De csak diszkréten. Nem is mondtad! Az év nagy eseménye. Vállalkozók vagyunk, vagy mi Szilvia tudta, hogy az egyik lány végzettsége szerint közgazdász, de soha nem dolgozott. A kisebbik, aki nem olyan fölvágós, de befolyásolható, ügyvéd. Magánpraxisa van a városban. Na és András? Áprilisban jön haza, apa születésnapjára. Tudod, soha nem hagyná ki. Pedig ki se mozdul Londonból. De a vén hülye! Csak azt a cafkát el ne hívja. András még meg is értené a nagy toleranciájával. Ja, vagy megdugná. Amál már csak ilyen volt. Ha leesett valakinek a pénztárcája, felemelte és visszaadta. Ha egy öreg állt a troli megállójában, felsegítette a jármûre. Neki ez nem volt különös. Tán a falusi neveltetés Még ma is hiányzott, hogy köszönjön mindenkinek. Minden járókelônek. Papus mindig azt mondta, úgy menj el Pestre, ott esel seggre. Ettôl valahogy nem tudott szabadulni. Mikor

10 mond majd csôdöt? Mikor esik seggre? Mert eddig klappoltak a dolgai. Befejezte a nôvérképzôt, talált munkát. Egy öregek otthonában fôápoló. Nem akármilyen beosztás. Tisztelik, szeretik. Meg közalkalmazott, hát az állam is becsüli. Még. Papus azt is mondta mindig: Málnácska, ej, te Málnácska, egyszer a jó szívedre fizetsz rá. Amál ezt nem tudta elhinni. A jó szívre hogy lehet ráfizetni? Mert, hogy a rossz májra, azt elhiszi. De a becézô szó azért hiányzott. Itt senki nem szólítja így. Na, egyszer egy nénike, ahogy hívta, nem tudta kimondani Amál nôvér, valahogy az csúszott a szájára Málna. Akkor megdobbant a szíve. Papus! Vajon most mit szólna a férfihez az életében? Aki több mint harminc évvel idôsebb, egy más világból jött. Milliomos. Azt kérdezné, hun szedted te össze? S akkor már nem lenne Málnácska, akkor papus azt mondaná, Heee? Rácz Amália? Barna Bronhília! Tessék? Maga olyan, akár egy barna Bronhília. Amál éppen egy ultrahangos leletet vitt, mikor az ismeretlen férfi megszólította. Szokásos viseletében, hófehér köpenyben, harisnya nélkül, mert azt utálta, lófarokba kötött hajjal. A köpenye hangsúlyozta finom barnaságát, arra mindig gondosan ügyelt, hogy a ruhája patyolat tiszta legyen. Haját csak összefogta, felcsurkázta. Ezen nem változtatott. Minek? Így kényelmes és természetes. Még festeni sem kellett. Hátrafordult. Más nem volt a folyosón. Csak a kissé pökhendi, ôszülô úr. De mire válaszolt volna, a férfi már beszélgetett egy orvossal. Az orvos átölelte, nagyokat nevettek, így nem gondolta, hogy beteg. Volt valami abban a férfiban, valami, ami a visszafogottság és huncutság keveréke, és kellemes volt a hangja. Vagyis olyan meleg. Nevetôsen meleg. S a mosolya. Olyan fanyar, de igazi. Nem is értette, miért kavarja ez fel annyira. Barna Bronhília! Ô, aki csak Málnácska. Amint ideje lesz, megkérdezi ki ez a fura alak. Összefutottak az intézmény gondnokával, aki mindig mindent tud. Tessék mondani, Ági néni, ki ez az úr? Ezt nem tudni! Körtvélyessy Iván. Amál, miért KUPÉ kulturális folyóirat érdekli ez magát? Bár igazán tudhatná az intézmény alapítójának a nevét. Ágika mindig mindent tudott. Vagy ha nem, hát akkor is. Nem múlhatott el esemény anélkül, hogy ô ne tudott volna róla. Nem repülhetett úgy be egy légy az intézménybe, hogy elôbb ne kérjen tôle engedélyt. Vagy legalább be ne köszönjön a Kéméndy Toda József: Ádvent idején gondnoki irodába. Amál késôbb magában helyesbített, mert K. Iván csak a fia volt az intézmény alapítójának, de hasonlóan szenvedélyes és bôkezû pártfogó. Késôbb a "bronhíliára" is választ kapott, az úr orchideákkal foglalkozott, pontosabban botanikus volt, a trópusi növények nagymestere. Doktor. Bejárta a fél világot, sziklakerteket épített, sôt ô honosította meg idehaza a bronhíliát. Akkor van pénze, legalább fennmarad a kórház. Nos, Barna Bronhília, velem ebédel? Megint neki szólt, de mit utal a származására, hogy ô cigány! Ôt ne cigányozza le senki! Még egy Körtvélyessy sem. Magával. Nem tudja, hogy csúszott ki a száján. Talán azért, hogy jól megmondhassa neki, ôt nem lehet csak úgy lecigányozni. K. Iván megbotránkozott saját magán. Mi van, te vén hülye? Elhívtál ebédelni egy ismeretlen nôt,

11 aki minimum 30 évvel fiatalabb, és lehet, hogy egy nincstelen senki? Tényleg ôszülök. Már az agyam is. De olyan jó segge van. Meg a barna lábak, ahogy kivillantak a köpenye alól, nem tudta megállni. Pedig már igazán megállhatná. Annyi nôügy után. Mások hívták így, ô magában kapcsolatoknak fogalmazta. Mert egy dugás is kapcsolat, egy jó szex, egy kiadós orgazmus. Ez a barna csaj Lehet, hogy cigány? Nem hinné, itt nem fordulnak meg ilyenek. Nem mindegy? De ô a Medicinába hívta. Ott lehetnek ismerôsök, barátok, még rokonok is. Hisz a fél család orvos. Most megint eszébe jutott, csak ô lett olyan különc, hogy elment virágokat tanulmányozni a világ túl-felére, mikor itthon is vannak virágok. De hát ilyen a vére. Még ma is hajtja. Mi van, ha nem megy el az ebédre? Ô fontos ember, közbejöhet valami, annyi csak, hogy beszól Ágikának, adja át az üzenetet. Felemelte a Nokiát, de valamiért a házvezetônôt tárcsázta. Nem ebédelek otthon. De miért? A kérdés máskor bosszantotta volna, most jogosnak tartotta, hiszen hónapok óta nem mozdult ki a házból. Mert találtam egy Barna Bronhíliát azzal kinyomta a gombot. Valika a vonal túlsó végén konstatálta, az öreg becsavarodott. Már megint kezdi a virágmániáját. Beszarás! Ez tényleg egy barna Bronhília. Nemes, gyönyörû és arányos. Igaz, kicsit alacsony. De ettôl még törékenyebb. Még nemesebb. Még szebb. Jó helyen járok? Amennyiben velem akart találkozni. A zavart nem nagyon lehetne fokozni. Mit kér? Somlói galuskát. És elôtte? Semmit. Somlóit. Ha somlóit, hát somlóit. Édesszájú a nô, és micsoda édes a szája. Mikor hozzák már azt a tequilát? Ez legalább olyan hülye választás délben, mint a somlói. Lehet, hogy a nô iszákosnak nézi majd, akkor meg mit ítélkezik? Végre. Mi a túró van, hogy a somlóit elôbb kihozzák, mint egy kis lime-ot meg a tequilát? Megôrül, ahogy a csokit nyalja a kiskanálról, meg a habot. Most mi van? Csak ô látott régen nôt, vagy ez tényleg egzotikus? Miért hívott barna bronhíliának? Nos, mert olyan egzotikus. Hmm. Rácz Amália vagyok, semmi egzotikum. Akkor hát tényleg roma csaj, de már nem érdekli, a hangja is tetszik, a szája is, a mellei ágaskodnak a vékony pamut blúzon keresztül. Próbálja szabályozni, hogy egy adott percen belül hányszor nézzen oda. Itt matematikusnak kellene lenni. Sehogy nem tudja szabályozni. Ez ôrület. Micsoda? Elnézést, csak elgondolkodtam. Tudja, nem jött össze a tervezett utam. Mit dumál itt össze? Régen tudott nôzni. Kell kérnie még egy tequilát? Mikor ér rá? Hogy érti? Vacsorázzunk együtt. De még be sem fejeztük az ebédet. Nem baj. Válasszon egy helyet. Ráday utca. Kék Pisztoly a neve. A mellei gyönyörûek, és a haja! Legszívesebben visszaillesztené azt a barna tincset, ami elkóborolt. Odanyúl, majd megáll a keze a levegôben. Hiszen a lánya lehetne.

12 Fodor Ildikó János Vitéz könyvérôl Az 1980-as években az akkori Pécsi Kisegítô Iskolában napközis nevelôként dolgoztam. Szabadidônkben rendszeresen rajzoltunk, festettünk, mivel fiatal tanárként ehhez értettem egy keveset. (Amit azóta tudok, azt nagyrészt tôlük tanultam az évek során.) Az érdeklôdô gyerekekbôl megalakult mûvészeti szakkörünk. Hamar felfigyeltem a cigány gyerekek különös világlátására, tehetségére, egyéni kifejezés-módjukra. Ezért talán nem is véletlen, hogy az évek során szinte kizárólag cigány fiatalokkal foglalkoztam. Diópáccal dolgoztunk, faragott nádat, régi rajz tollakat, töltôtollat használtunk. Elôször tanulmány rajzokat készítettünk, megfigyeltük a környezetünkben fellelhetô apró kis csodákat, legyen az vadgesztenye, falevél, vagy maga az emberi kéz. Az elemzô feladat sor végigjárásával egy vizuális szókincs birtokába kerültek, amelyet ki-ki a saját egyéniségére formálva alkotó módon alkalmazott. (A könyv grafikai illusztrációin felfedezhetôek a természetbôl vett, egyénien használt motívumok.) Akkoriban hatodik osztályos tananyag volt a János vitéz. Petôfi csodálatos meséjének képisége kínálja az ábrázolás lehetôségét, megmozgatja a gyermeki fantáziát. A legizgalmasabb történeteket, szereplôket nagy lelkesedéssel és szeretettel ábrázolták. Évekig gyûjtögettem az általuk készített alkotásokat (Sajnos néhányat elküldtem külföldi pályázatokra, amelyek pótolhatatlanok, némi kárpótlást jelentett a nemzetközi elismerés.) Titokban dédelgetett álmom volt, hogy ezeket a gyönyörû mûveket szélesebb körben is bemutassam ben megalakult a DEVI ART Alapítvány, mely segítségével közelebb kerültünk a könyv megszületéséhez. Mivel a baranyai régióban a beás cigány nyelv a legelterjedtebb, így elsô lépésként le kellett fordítani a mûvet. Nagy segítségemre volt Orsós Anna, aki a nyelv leghitelesebb mûvelôje, tanítója. Két tanítványa: Orsós Sándor tartalmi fordítását, és Orsós János mûfordítását végül ô rendezte össze; az elsô részt fordította, a többit lektorálta, példaértékûen igényesen, magas színvonalon KUPÉ kulturális folyóirat

13 Már minden készen állt a könyv kiadásához, amikor súlyos autó balesetet szenvedtem, és hosszú idôre ágyba kényszerültem. Minden rosszban van valami jó, tartja a közmondás, és ez ebben az esetben is beigazolódott. Volt idôm gondolkodni, és arra jutottam, hogy a beás nyelv mellett az angol nemzetközivé tehetné nemzeti eposzunkat. Megtudtam, hogy létezik egy angol fordítás, amit egy amerikai nyelvész professzor, költô és mûfordító jelentetett meg a Corvina Kiadónál 1999-ben. John Ridland úr, aki Santa Barbarában él miután kérésemmel megkerestem nagylelkûen, jogdíj nélkül bocsátotta rendelkezésünkre mûfordítását. Amit késôbb megtudtam; sokkal jobban felértékeli ezt a nem mindennapi cselekedetet. Ridland úr egyszer Budapesten járt barátjánál, Kodolányi Részlet a háromnyelvû könyvbõl Gyulánál, amikor egy István pincében elköltött vacsora közben megakadt a szeme néhány illusztráción, ami a János vitézhez készült. Barátai által megismerte a történetet, mondhatni, azonnal beleszeretett. Egy gond volt csupán, hogy ô nem beszélt magyarul. Megszerezte az akkor még egyetlen külföldi fordítást francia nyelven. A franciát lefordította angolra, ezek után az Országh-féle angol-magyar szótár segítségével szóról szóra angolról magyarra. Amerikai magyar barátai segítségével végül gigászi munka árán hét év alatt megszületett az angol-magyar nyelvû János vitéz. Ezek után az ô segítségével és sok szervezet valamint nagylelkû barát támogatásával (akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani), végül megszületett a háromnyelvû könyv. A könyv bemutatója, és az illusztrációkból rendezett kiállítás elôször októberében volt a Pécsi Mûvészetek Házában, melyre sajnos bár nagyon készült rá a tragikus szeptember 11-i terrortámadás miatt nem tudott eljönni Ridland úr. Szerencsére a következô évben, júniusában a Pannon Magyar Házban létrejött a nagy találkozás. Angolul John Ridland, beás nyelven Orsós Anna, magyarul Stohl András olvasott fel részleteket a mûbôl. Hihetetlenül izgalmas és felemelô élmény volt a három különbözô hangzást összehasonlítani. A kiállítás ezután sok helyen volt látható, Kaposvárott, Budapesten, Gyôrben valamint iskolánk testvér-városában, a németországi Fellbachban. Legutóbb a Pécs Európa Kulturális Fôvárosa program-sorozatának részeként került megrendezésre a Pécsi Civil Közösségek Háza Gebauer Galériájában, valamint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának épületében, a Széchenyi téren.

14 Igyekeztem lehetôségeimhez képest az egykori alkotók életét nyomon követni, meghívni ôket a kiállításokra. Ôk ma már felnôttek, valamennyien jelen nehéz körülmények között is példásan rendezett körülmények között élnek. Büszkék egykori mûveikre, büszkén mutatják képeiket és mesélik a történeteket. Hiszem, hogy a mûvészet olyan eszköz, mellyel jobbá, nemesebb lelkûvé válhat a gyerekember. Különösen fontosnak tartom ezt a cigány gyermekek nevelésében, akik ezen a területen fantasztikusan tehetségesek, ki tudnak teljesedni, meg tudják mutatni, hogy milyen csodák léteznek az emberi lélekben. Köszönettel és hálával tartozom azoknak az egykori gyerekeknek (akiktôl igen sokat tanultam), akik annak idején létrehozták a János vitéz illusztrációit: BOGDÁN TIBOR, CSONKA HAJNALKA, GLIGOROVICS MÁTYÁS, KALÁNYOS ZOLTÁN, KALÁNYOS GYULA, KISS FERENC, ORSÓS SÁNDOR, ORSÓS ZOLTÁN, PÁLFI MÁRIA, SÁRKÖZI GYULA, SÁRKÖZI ZSOLT, SIPOS ZSUZSANNA. Köszönöm Nektek! Szeretettel gondol Rátok: Fodor Ildikó rajztanár Jankovics Marcell (aki a János vitéz címû rajzfilmjéért Kossuth díjat kapott) elôszava az azonos címû könyv beás cigány és angol nyelvû fordításához: Két esztendôvel ezelôtt ajánlásképpen többek közt a következô sorokat írtam e könyvhöz: Önmagában is nagyszerû dolog, hogy megjelenik végre roma nyelven - kétnyelvû kiadásban a János vitéz. Még nagyobb öröm a számomra, hogy azoknak az illusztrációival, akikhez Petôfi verses meséje (ma) igazán szól: gyermekek, méghozzá roma gyermekek rajzaival. A roma, de hadd mondjam így: a cigány képzômûvészetnek, s azon belül a gyerekrajzoknak- és festményeknek régi csodálója vagyok, ráadásul büszke és boldog tulajdonosa egy remekmûnek ebbôl a mûfajból KUPÉ kulturális folyóirat Hadd egészítsem ki a fentieket néhány gondolattal. A János vitéz majdnem igazi népmese, abban az értelemben, hogy a verses mûformától eltekintve Petôfinek esze ágában sincs lerázni magáról a szóbanforgó mûfaj kötöttségeit. Legfeljebb azt mondhatnók, hogy Kukorica Jancsi karriertörténete a népmesék körkörös szerkezetéhez képest határozottabban irreverzibilis. Magyarul: lenn a halandó sors leges legmélyén kezdôdik a fenn, a tündéri halhatatlanságban végzôdik az örök visszatérés szükségszerû voltára való utalás legcsekélyebb jele nélkül. Még a népmesékben kötelezô míg meg nem haltak zárófordulat is elmarad. (Külön tanulmányt írhatnék, és alkalmasint írnék is szívem szerint e tárgyról a költeménnyel kapcsolatban. Kezdve azon, miért jó, hogy hôsét Jánosnak, szerelmét Iluskának hívják; hogy milyen jellegzetes mesei mozzanatokból építi föl a maga meséjét, miben tér el a népmesétôl; végül persze nem felejtkeznék meg arról sem, mit jelentett számomra e mûvet rajzfilmre adaptálni.) A magyar irodalom története ('60-as évek) híres-hírhedt Spenót, mely gúnynevet borítójának színe után kapta a mûvet úgy jellemzi, mint a valószerû és tündérmesei mozzanatokkal, háryádákkal fûszerezett, tiszta hangú népi eposzt, ami a mesei igazságszolgáltatást beteljesítve irodalmi

15 állásfoglalás a nép felemelkedése mellett. Tündérország - a boldogság hazája - mesei táj. De nincs messze már az idô, amikor Petôfiék kezdik lefordítani a mesét - valóságra. Minderre azért tartottam szükségesnek kitérni, mert épp ezen sajátosságok révén válhat a János vitéz cigány gyermekek számára különösen kedves és fontos olvasmánnyá. Nem utolsó sorban a közvetlen, olvasmányos hangnemért, a háryádákat sem nélkülözô fantáziadús jelképiségéért, mely átszövi a valóságos keretbe ágyazott tündérmesét. (Hadd említsem meg itt példaképpen Macskássy Katalin: Nekem az élet teccik nagyon címû animációs dokumentumfilmjét, amit komlói cigánygyerekek meséltek és rajzoltak, és amiben egy, képeit tekintve csodálatos fantáziájú mûvész, ugyanakkor, ami a mindennapi valóságot illeti, realista kicsi ember földhöz ragadt vágyairól beszélt: fodrász akart lenni.) Mindenekelôtt pedig azért, mert a legszegényebbek közül kiemelkedô hôst állít példaként (!) az olvasó elé. És azért is, mert a magyar népmesék Kukorica Jancsihoz igencsak hasonló pozitív hôse nemegyszer cigány, és nemcsak a tréfás változatokban! Nem csoda hát, hogy különleges érzés számomra kézbe venni a kész könyvet, és még egyszer mondom nemcsak illusztrációi miatt. A könyv gazdagodott az eredeti tervhez képest, azzal, hogy nem két, hanem három nyelven: magyarul, beásul, azaz cigányul és angolul olvashatók és vethetôk egybe Petôfi Sándor halhatatlan sorai. Az angol fordítás nem volt ismeretlen elôttem, értek is angolul, cigányul azonban nem, mégis izgalommal vártam, hogy ha érteni nem is értem, legalább láthassam, ízlelgethessem a szöveget. Még azzal is megpróbálkoztam, hogy fennhangon - persze, önkényes kiejtéssel - mondogassam a számomra oly kedves, ismerôs sorokat. (A filmemben fölhasznált párbeszédes részeket nagyrészt ma is kívülrôl fújom.) Meg kell vallanom, Petôfi természetes hangsúlyú és rímelésû, ifjontian szabados alexandrinusai beás nyelven gördülékenyebben hangzanak az én számból mint angolul (az angol fordítás nehézsége, hogy míg a magyar idômértékes nyelv, az angol nem). Mintha ezzel az indogermán nyelvvel a magyar közelebbi rokonságban állna, mint amazzal. (Az évszázados együttélés nyilvánvaló jelei, a magyar kölcsönszavak természetesen fel-felbukkannak a cigány szövegben.) Ami a gyermekkezek munkáját illeti, változatlanul e vagyok ragadtatva tôlük. Irigylem a felnôttekétôl eltérô, meséhez illô szürrealista (=tündéri) látásmódjukat, bátorságukat a színek és formák kezelésében, ösztönös ízlésbeli biztonságukat a felületek dekoratív, mégis kifejezô kitöltésében, a szabadságukat a témával való bánásmódban. De sajnálom ôket azért, amiért ilyen rémisztônek, nyomasztónak látják a világot, amiért félelmeik ábrázolásához elég mindennapjaikból meríteni. Vajha Kukorica Jancsi példája adna erôt nekik és e könyv kis olvasóinak a fölemelkedéshez! Jankovics Marcell 2001.

16 1.HELYEZETT FENT CINTIA KATALIN KALÁNYOS MÓNIKA: ÉN C. VERSÉHEZ A Színes Gyöngyök egyesület A téli éjszakák havas leheletébe burkolom a lelkemet. Sûrûn hulló hópihék zuhanó zenéjét halkan, hangtalan követem. Letûnt esték és újholdak harca villódzik át a pocsolyán. Üres ûrt szõnek agyam szálaiból a Bûn, a Vágy és az Árulás... És az erõsen font rostok ideghártyáján nem sejlik át a dallamhangszikra, mely fellobbanva célját lelvén megmutatja, hová, mi mögé rejtettem dalomat... Ezerfényû hangjával hószín hárfáján álmodhatna és felébreszthetné a téli álmába fagyott önbecsülésem józan istenét. 2.HELYEZETT ORSÓS KRISZTIÁN ROVA-FARKAS PÁL: ALTATÓ Oson a nyár piros pici sarujában búzaszínû koronáját elrakja szipogva Búsan lépdel az õsz sün szuszog matatva száraz fûben gally reccsen sírva jár a szarvas Este van az erdõben alszik már a falka ágyazzál meg angyalom itt egy kocsi szalma valahonnét tücsök szól lepedõnk a harmat zöld mezõkröl Ki zörög a határban jön a tél dohogva elfut elõle a nyúl fázik füle talpa KUPÉ kulturális folyóirat

17 Láttatni a láthatatlant címû rajzpályázatának díjazottjai: 3.HELYEZETT ORSÓS SZILVIA ROSTÁS- FARKAS PÁL: ÚJKÍGYÓSRÓL JÖTTEM Emlékemben még hazavár a fehérre meszelt kis ház a temetõre nyíló ablakban pislákoló lámpa fénye Valami furcsa láz kerít hatalmába amikor kimondom nevedet Újkígyós Mert itt éltem, nevelkedtem, ismerek minden dûlõutat minden tanyát Anyám cirmos eperfáját Ismerõsen hangzik Apám szekerének nyikorgása a friss széna ropogása lova patáinak dobogása Ismerõs a Sisák-sarok és az Öreg utca a düledezõ házak sora és az akácok illata Meghatódva térek mindig vissza Újkígyósra ahol megismernek még a régi öregek s mint hajdan szívbõl üdvözölnek Ismerõs a szülõôi ház ahol Apám sokszor ült a kispadon s ahol Anyám hazavárt mindig nagyon Fülemben cseng még Apám lovainak nyerítése a kutyák csaholása Anyám ismerõs hangja ahogy szólított mindig Kisfiam gyere haza Hosszú utat tettem meg azóta de a fájdalom még ma is hozzá vezet haza Neki panaszolom el bánatom ami történt velem eddigi utamon Ma is vár rám ahogy régen szokta a kiskapu nyitva áll azóta KÖZÖNSÉGDÍJ CSONKA KATALIN

18 A SZÍNES GYÖNGYÖK EGYESÜLET EGYIK KÜLÖNDÍJASA KÖRÕZSI NIKOLETT TÓTH OLIVÉR: ALTATÓDAL Feküdj karom, feküdj karomra kedvesem, feküdj karomra, s hunyjuk le két szemünk. Álmodj kincsem, álmodj rózsám, babácskám. Álmodj zöld mezõt, víg hazát, víg hazában kék eget, kék égben gyöngybarna cigány lányt, göndör hajába rózsát, pirosat, válassz rózsám szép szeretõt, csinosat, válassz rózsám, válassz rózsám magadnak. Válassz rózsám szép szeretõt, csinosat, válassz rózsám, válassz rózsám magadnak. Álmodj kincsem, álmodj rózsám, babácskám. Álmodj cigány fiút, cigány lányt, álmodj cigányokkal karavánt, vágtass földön, vágtass égen, vágtass karavánod vad lován, két kezedben gazdag álmok legyenek, napszemembõ süssön rád a szeretet. Két kezedben gazdag álmok legyenek, napszemembõl süssön rád a szeretet. Feküdj karom, feküdj karomra kedvesem, feküdj karomra, s hunyjuk le két szemünk. Feküdj karom, feküdj karomra kedvesem, feküdj karomra, s hunyjuk le két szemünk. RÁCZNÉ KALÁNYOS GYÖNGYI KÜLÖNDÍJASA NÉMETH ISTVÁN TÓTH OLIVÉR: PATKÓNYOMOK A CSILLAGOK Ezer patájú ló az ég. Hajnal, s alkony paripája õ. Körbe fut a föld kerekén. Napból iszik hogyha szomjas, s tovább fut tova. Hold-szarvával semmit hasít, így a földre árnyat lopva. De lassan kopik a szerencse, a távolság horzsolja fényét áttetszõ pamuttá. S ha már látatlan nyomik fedik a hegytetõt, vadcsikóként új idõt szül, mert hajnal s alkony paripája õ. Hisz ezer patájú ló az ég. S patkónyomok a csillagok. KÖZÖNSÉGDÍJ CSONKA NORBERT DÁVID KUPÉ kulturális folyóirat

19 Színes Gyöngyök egyesület Bemutatása A Színes Gyöngyök Egyesület 2004-ben azért jött létre, hogy segítse a roma nôket családi és társadalmi szerepeikben: hátrányos helyzetüket ellensúlyozandó támogatni kívántuk ôket szociális, jogi, mentálhigiénés tanácsadással és a közéletben való szereplésük elôsegítésével. Egyesületünk tevékenységi köre azóta több új elemmel bôvült: mára egyik legfontosabb célunkká a roma kultúra megôrzése vált: Színvonalas rendezvényekkel, kiállításokkal szeretnénk felhívni a figyelmet kulturális értékeinkre, Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk azokat a képzéseket, konferenciákat és egyéb fórumokat, melyeket romáknak, illetve roma civil szervezetek munkatársainak szervezünk: ezek növelik az egyéni érdekérvényesítô képességet, segítik a közéleti szerepvállalást, a civil szervezeteknek pedig olyan fejlôdési lehetôséget kínálnak, melynek eredményeként nagyobb súllyal tudnak részt venni a közéletben. Tanácsadási tevékenységeinkkel a hozzánk fordulók információkhoz való hozzáférését szeretnénk továbbá keressük a kapcsolatot a kortárs mûvészeti ágakkal, mert hiszünk abban, hogy a mûvészet hozzájárulhat a kultúrák közötti párbeszéd létrejöttéhez. Fontosnak tartjuk azt is, hogy elôsegítsük egy olyan társadalmi közbeszéd létrejöttét, melyben a hétköznapi szokások, közösségi normák, azaz a szélesebb értelemben vett kulturális értékek elismerhetôvé válnak, értékként jelennek meg, illetve megértésükkel a konfliktusok és félreértések helyén valódi találkozások jöhetnek létre. Az utóbbi években fontos célkitûzésünkké vált az egészséggel kapcsolatos szemlélet formálása a hátrányos helyzetû csoportokban: az egészséges életmód fontosságára kívánjuk felhívni a figyelmet. biztosítani: segítséget nyújtunk szociális és jogi ügyeik intézésében, álláskeresésükben támogatjuk ôket az irodánkban mûködô Foglalkoztatási Információs Pontban. Gyermek- és ifjúsági programjaink a hátrányos helyzetû gyermekek számára szervezett ünnepi játszóházak, rendezvények és nyári táborok mellett az integráció elôsegítését tûzik ki célul a roma és nem roma fiatalok közötti találkozásokkal, elsôsorban közös önkéntes tevékenységek által. Távlati céljaink között szerepel a hátrányos helyzetû gyermekek és fiatalok iskolai integrációjának támogatása rendszeres iskolán kívüli programokkal.

20 "Arra való a mûvészet, hogy ne haljunk bele az igazságba." Friedrich Nietzsche Szobrász diplomám kézhezvétele után - mint általában mindenkinek a mélyvízben kellett kezdenem. Olyan volt, mintha újra kellett volna úszni tanulni. A sok vargabetû, melyet utam során addig tettem, segített felismernem, hogy az akkor belátható esélyeim a pályán maradásra a nullával egyenlôk. A régi, jól bevált tempókat még nem feledtem, mégis nehezemre esett a hullámokkal való tánc. Ráadásul a tág környezetem távolságtartása, a gôgös mesterek közönye és rosszindulata elnehezítették kalapácsomat, és végképp leszûkítették lehetôségeimet. Így kerültem Szigetvárra, a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolába. Napközi, tanulószoba, etnikai felkészítô, és néha rajz. Roma gyerkôceim számára nem jelentett akadályt tudatukban az elérhetô rétegeknél mélyebb rétegekbe visszanyúlni, hiszen hozzám hasonlóan ôk is védekezésképpen a mesében, az álomvilágban, a hagyományok meleg zsebében keresték a biztonságot. Lesték a katedrán álló tanár minden szavát, és romlatlan hittel várták a szobrászt, aki valami nagyon különlegeshez ért. Számukra én voltam a mágus, aki kövekkel zsonglôrködik és ráadásul ôket is várhatóan meg fogja tanítani szépséges trükkökre. Az ô varázserejük természetességükben és csiszolatlanságukban rejlett. Én már közel sem rendelkeztem ezen erényekkel ilyen tisztán. De emlékszem csiszolatlanságom tisztaságára, és még ma is tisztán emlékszem az elsô sikeresnek érzett rajzom okozta örömre. És arra is, milyen gyötrelmesek voltak azok az évek, mikor az alkotás örömétôl el voltam zárva. Lehetôségeik súlyos bilincsként foglyul tartották tehetségüket. Rövid, féléves ottlétem alatt arra törekedtem, hogy felfedezhessék magukban is a varázslót. Mindegyikük nagyon tehetséges volt, az élet szinte kipréselte szomorú lelkükbô az édeset. Volt, ki vég nélkül mesélt, már nem tudtam, komor balladáiból mi volt a valósan megélt, és mi a fantázia szüleménye. Volt, aki zenélt, volt, aki táncolt és volt, aki egyszerûen nem csinált semmit, Kéméndy-Toda József: Fûkõ Béla MADÁR LELKÜLETTEL KUPÉ kulturális folyóirat csupán csak beszédesen hallgatott. Egyébként ez a hallgatag fiú volt az, aki a késôbbiekben gáttalanul ontotta a drámaibbnál drámaibb festményeket. A mûvészet szférájában könnyebben boldogulnak azok az emberek, akikben nem dolgozik kíméletlenül a megfelelés lélekromboló kényszere. Nekem, mint ôket formáló tanárnak rá kellett ébrednem az elsô pár alkalom után, hogy nem a rajz és a mûvészettörténeti tanítások kliséit kell alkalmaznom velük szemben, hanem egyszerûen csak mesélnem kell a kôrôl, a szoborról, és legfôképpen az ôket nagyon érdeklô kultúrák mítoszairól. Árnyékvilágukban rejlô gazdag szimbólumvilágot és színvilágot, azt hiszem, sikerült a foglalkozásaimon felszabadítani. De ehhez sokat kellett tanulnom nekem is tôlük, többek közt alázatot, ôszinteséget és végtelen nyitottságot. Egykori féktelenségem és korántsem zökkenômentes diákéveim eseményei segítettek abban, hogy le tudjam vetkôzni tanári gôgömet a foglalkozások alkalmával. Jól tudtam, az ô lázadásuk és mérhetetlen

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata

A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata Piarista DEÁKLAP A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda időszaki folyóirata I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Forma és tartalom Egyik legalapvetőbb emberi értékünk

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból

Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Gyerekközpontú módszerek Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012 Pedagógiai alternatívák Közoktatási Osztály, Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Eròs Antónia: Mások sikerei irigységet szülnek

Eròs Antónia: Mások sikerei irigységet szülnek E m b e r s é g b ô l p é l d á t! 440 Ft I. évf. 4. szám 2011. augusztus Valentin csak arra emlékszik, hogy régen sokáig kórházban volt Használjuk gyakran az egészség kilenc konyhakerti òrét! Hogyan jelenik

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét

VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét VIII. évfolyam 1. szám, Húsvét 2011. április www.pilis.reformatus.hu Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. 2 Korintus 12,9 Biztosan sokan vannak, akik szívesen olvasnak

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. Szabó Sipos Máté. Donornap a városi tévében TENISZ. Élhetőbbé válik a Szala. Az egri szimfonikusok élén. újra az I.

EGRI MAGAZIN. Szabó Sipos Máté. Donornap a városi tévében TENISZ. Élhetőbbé válik a Szala. Az egri szimfonikusok élén. újra az I. EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 7. évf. 7. szám 2014. július Donornap a városi tévében TENISZ újra az I. osztályban Az egri szimfonikusok élén Élhetőbbé válik a Szala új rovatunk

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Csudamadár. A transzplantációs alapítvány lapja Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július. Csudamadár

Csudamadár. A transzplantációs alapítvány lapja Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július. Csudamadár Csudamadár Szervátültetésben érintett gyermekeknek, családtagjaiknak és minden érdeklődőnek A transzplantációs alapítvány lapja Tizedik évfolyam, második szám, 2015. július Csudamadár 1 Válogatás a táborban

Részletesebben

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története

Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 157 Én + Te = Mi III / 3 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története 158 EGYMÁST ÁTÖLELVE 21 év története A tartalomból 1./ Előzmények a régmúltban 1944-1955. 2./ Előzmények a közelmúltban 1956. augusztus 6-tól 3./

Részletesebben

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium Kiadványa 2011/2012. I. szám TARTALOM Interjú Bujpál Péter tanár úrral Akik próbálgatják a nagybetűs ÉLETET! AFS-es diákjaink Barlascan Alphan és Luca Poggi Diákügyek

Részletesebben

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó)

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Tartalom: 3. o.: Ha április, akkor 11.; (Karaffa Gyula írása) 4.-5. o.: Húzok akár egy igazi lapszerkesztõ kõ keményen; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Lomtalanítás:

Részletesebben

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal

VOLUNTAS. 10 perc. az öltözőben 20. oldal. exkluzív. parlamenti ifjúsági nap 2. oldal. a szerencsés 13 3. oldal exkluzív VOLUNTAS A KAPOsváRI TánCsICs mihály gimnázium lapja 7 Xl. ÉvfOlyAm, 2. szám 7 2009. november parlamenti ifjúsági nap 2. oldal a szerencsés 13 3. oldal 10 perc Kitüntették Dr. Miklós Endréné tanárnőt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió. Tanulságos tanácskozás a Békatanodában

Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió. Tanulságos tanácskozás a Békatanodában Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió Tanulságos tanácskozás a Békatanodában Gyermeksorsok, gyermekfilmek gyermekbarát televízió Tanulságos tanácskozás a Békatanodában Meghívó 2 Kié a képernyô?

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE Éttermünk baráti vagy munkahelyi összejövetelekre, reprezentatív vacsorákra, születésnapokra vagy bármilyen más

Részletesebben

Horváth László: Rokkant

Horváth László: Rokkant 2009. december Tartalom Horváth László: Rokkant...3 Tisztelt Olvasónk!...4 Visszapillantó, avagy mit hozott a 2009-es év?...5 Az Egyesület szolgáltatásairól... 11 Felhívás... 12 Szavak szárnyán, írók útján...

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet!

25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! 2009. február uár,, XIX. évf.. 1. (54.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 25 éves jubileum Nem a hamut ôrizzük, hanem tápláljuk a tüzet! Fotó: Kuslits Levente Ami Schönstattot egyedülálló isteni

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa

VILÁGP. Mindnyájan értékesek vagytok az evangelizáció hatalmas mozaikjában. XVI. Benedek pápa VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. ősz Csipetnyi jókedv és szeretet Receptjavaslat missziós táborhoz 10. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

Lélekemelô pszichiáterek egymás között Gyerünk, menjünk vendégségbe...

Lélekemelô pszichiáterek egymás között Gyerünk, menjünk vendégségbe... Lélekemelô pszichiáterek egymás között Nobel-díjas vörös buggyos nadrágban Gyerünk, menjünk vendégségbe... Svédországba szakadt lélek Egy bûn anatómiája, avagy miért tûnt el az OPNI? képek hangulatok könyvek

Részletesebben