ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi"

Átírás

1 baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Õ megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival. Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bûneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélõk iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélõkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fû, úgy virágzik, mint a mezõ virága. Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélõkkel van, és igazsága még az unokáikkal is; azokkal, akik megtartják szövetségét, és törõdnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejûek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára! Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói! Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat! ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi hetet mozgássérültek, látáskárosultak között. Úgy készültem, hogy hátha tudok segíteni valamiben nekik, hátha adhatok valamit. Sokkal többet kaptam. Közelrõl szemlélhettem Jézus Krisztust ezekben az emberekben. Megszégyenítõen áradt belõlük a megelégedés, a hála, a derû- körülményeik ellenére. Még mindig a fülemben cseng az egyikük kérdése: ha Isten mindent elvenne tõled, amiért nem adtál hálát, akkor mi maradna neked? Megköszönted már az egészségedet? Az ép lábaidat, vagy látó szemed, írni tudó kezed? Erre bátorítalak ezen a nyáron. Biztosan sok szép helyet bejártok kirándulások, táborozások alkalmával Nyáron ennek van az ideje. Adj hálát mindezért! Sorold el útközben, egy csendes tíz percben, köszönd meg Istennek! Õ örül neki, ha mindezekért hálás vagy. És meglátod, eljutsz a Legfontosabbig is. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. (Róma 6,23) Jézus Krisztus a legnagyobb kincs. Élj Vele! Ebben a lapszámban bemutatkoznak a székelyudvarhelyi fiatalok, kiderül a rejtvényfejtõk sorsolásának nyertese és a reménység drámája is elétek tárul. Nemrég igazi meglepetés ért: egy borítékolt levelet is kaptam! (Ilyen eddig csak a rejtvényfejtõk esetében történt.) Írója postán küldte el a Mustármagba a cikket. Vajon melyik lehet az? Kelemen Napsugár

2 magtá R Idén is ZENEHÉT! Amint többen is tudjátok, újból lesz zenehét a Hargita keresztyén táborban. Várjuk vissza mindazokat, akik a korábbi években már megtapasztalták a zenehét áldásait és hívjuk azokat is, akik még eddig lemaradtak errõl. Lehetõség lesz új hangszerekkel megismerkedni, ugyanakkor elsajátítani egy kezdõ szintet a választott hangszeren. Mindenkinek lesz része fejlõdni a kottaismeretben, új kották és énekek megtanulásában. Gyülekezeteinkben fontos szerepet kap az ének és a zene, mert a dicsõség Királyának ilyen formában is szeretnénk kifejezni dicséretünket. Annak érdekében jött létre a zenehét, hogy ezt még tisztábban, szebben és kiválóbban tehessük. Az elmúlt években jó volt látni, hogy a fiatalok vágynak elõrébb jutni zenei téren. Szeretnénk fejlõdni nem csak a zeneismeretben, hanem az Úr iránt érzett õszinte dicséretünk kifejezésében és a Vele való kapcsolatunkban is. Kérlek benneteket imádkozzatok azért, hogy ez így legyen! A hét mottója: A biblia zenéje. Jelentkezni lehet a tábor igazgatójánál, Borzási Gyula testvérnél. Köszönjük azoknak, akik már ezt megtették. Mindenkit szeretettel várunk! Székely András (baptifon) 2. o l d a l * Könyvárlista (könyv+cd+kazetta+dvd+apróságok) igényelhetõ különbözõ erdélyi és magyarországi kiadók kiaványaival Kovács Zsoltnál, akár elektronikus postán, akár nyomtatott változatban. cím: Kovács Zsolt Str. Corneliu Coposu nr.11, bloc X11, sc. C, ap.41 Cod Oradea. (Abban az esetben, ha valaki nagyobb rendelést ad le, azt kerném elõre kifizetni.) Sokan sokfelé táboroztok most a nyáron. Várom élménybeszámolóitokat, osszátok meg velünk, mit végzett Isten az életetekben ezekben a hónapokban! július-augusztus 2010

3 Hány százalékban terheli felelõsség a keresztyéneket a társadalomban nyilvánvaló és fokozódó istentelenségért és erkölcstelenségért? Könnyen elintézhetõ ez a kérdés egy általánosított megjegyzéssel, vagy egy ítélkezõ mondattal. De vajon vettünk-e már fáradságot, hogy egy kicsit elgondolkodjunk ezen, hogy esetleg mi mivel járultunk ehhez hozzá, mit rontottunk mi el, miért nem vagyunk képesek a társadalmat az isteni igazsággal szembesíteni? Hogyan adja fel egy társadalom az igazságot? Az egyik módja az istenhit nyílt feladása, amely az abszolút igazságok megtagadását hozza magával. Az ember nyíltan szembeszáll Istennel, megkérdõjelezi igéje hitelességét, megpróbálja nevetségessé tenni a hitet, végül pedig halottá nyilvánítja Õt. Egy másik módja az igazság feladásának az apátia- ez egy passzív, nemtörõdöm hozzáállás az Igazsághoz, ami érdektelenségben gyökerezik. Ezt nevezzük keresztyén letargiának. Az igazság azért van mellõzve, mert a hívõk közömbösek lettek. Más érdekeik lettek, fõleg anyagiak. Woodrow Kroll szerint kis k -betûs keresztyének vagyunk Boros Róbert A keresztyének és a társadalom és nagy k -betûs kapitalisták. Miért ítél meg Isten egy társadalmat? Õ ezt nem csak a nem hívõk hitetlensége miatt teszi, hanem a keresztyének apátiája miatt is. Nézzünk meg két esetet a Szentírásban. Az elsõ a laodiceai gyülekezet helyzete (Jelenések 3, 15-16). Amikor Jézus Krisztus a gyülekezet lobogó hûségét, dermesztõ hitehagyását és émelyítõ érdektelenségét (forró, hideg és langyos) vette szemügyre, akkor az értékesség ranglétrájának alsóbb fokára helyezte a közömbösséget, mint a hideg hitetlenséget. A langyos állapot visszatetszõ volt az Úrnak és kemény ítéletet mondott reá. Mit mondana ma rólunk? Hogyan néz a mi szellemi érdektelenségünkre? A lágymelegség azt a testi, felszínes és érzelgõs vallásosságot jelenti, amely a XXI. század keresztyénségét is sok helyen annyira átszõtte. Azért lett ez ott annyira erõtlen és hiteltelen. A vallás langyos fürdõjében ma is sok névleges keresztyén lubickol, és azt gondolja, hogy ez így is annyira szuper. A másik történet az Ószövetségbõl való, Sodoma és Gomora megítélésérõl szól. Egyik meghökkentõ részlete a leírásnak az, amikor kiderül az a IGEmag szomorú valóság, hogy nem volt a városban tíz igaz és istenfélõ ember, akikért Isten megkímélhette volna a városokat a pusztulástól. Ez is a korábbi állítást erõsíti, miszerint Isten egy kultúrát nem csak a hitetlenek erkölcstelensége miatt ítél meg, hanem a hívõk apátiája miatt is. Ha ma Isten ítéletének különbözõ ábrázatait látjuk körülöttünk, vajon mit árul ez el rólunk, akik Isten népéhez tartozóknak valljuk magunkat? Elveszítette a mai gyülekezet sói mivoltának fontosságát és világosságának értékességét?! Talán ez így túl egyenes, fogalmazzak finomabban? Jó. Egy néhány jel azt mutatja, hogy a keresztyénség valamit ma nem jól csinál. John Stott, egy evangéliumi anglikán teológus szerint, ha a ház sötétségbe borul, mert beáll az est, ne az épületet hibáztasd (ez történik, ha a nap lenyugszik). A kérdést inkább így kellene feltenni: hol van a fény? Amikor a hús megromlik és fogyaszthatatlanná válik, ne arra haragudj (ez történik, ha a baktériumok akadálytalanul szaporodhatnak). A kérdés inkább ez: hol van a só? Ehhez hasonlítható egy társadalom hanyatlása és egy kultúra erkölcsiszellemi mércéjének csökkenése, amíg teljes sötétségbe és kibírhatatlan bûzbe nem zuhan. De itt sem a társadalom ujjal mutogatása a megoldás, hisz ez történik, ha bûnös természettel rendelkezõ férfiak és nõk magukra maradnak, és önzõségük leplezetlen marad, mert azok, akik már megismerték az Igazságot érdektelenek, vagy mással vannak elfoglalva. A kérdés tehát ez: hol van Krisztus gyülekezete? Miért nem hatja át és változtatja meg Jézus sója és világossága folyt. következõ oldalon 3. oldal * július-augusztus 2010

4 UDV ifi Az udvarhelyi ifi azt a társadalmat, amelyben él? Nem azt akarom állítani, hogy a keresztyénség képes kellene legyen mindent megváltoztatni, de legalább valamit! Sajnos, legtöbbször úgy néz ki, hogy semmire nem tudunk hatással lenni. Melyek lehetnek azok a tényezõk, amelyek folyamatosan gyengítik és hiteltelenítik sói és világossági mivoltunkat? Az egyik a konformizmus, (elvtelen alkalmazkodás) - túlságosan is hasonlókká lettünk az istentelen világhoz. Valaki úgy mondta: a hitetlen gyerekek és a hívõ gyerekek játékszerei lényegében ugyanazok lettek! Egy második veszélyes dolog a képmutatás. Ez akkor jelentkezik, amikor álarcot viselünk, és az emberek kedvéért, a látszatért szolgálunk azonnali fizetséget várva érte, mert ha nem, akkor nincs legközelebb, vége... Természetesen az apátia is hiteltelenít - a részben vagy teljességben hiányzó szeretet és gondoskodó együttérzés. Ezek és az ezekhez hasonló tévelygések loptak meg minket attól az erõtõl, amit Krisztustól kaptunk, hogy radikálisan hassunk arra a kultúrára, amelyben élünk. Hiszem, hogy van kiút! Szükségünk van isteni szentségre, hogy nyilvánvaló és kívánatos lehessen keresztyén másságunk. De isteni szeretetre is, hogy missziói küldetésünkben a keresztyén üzenettel újra és újra áthassuk vele kultúránkat. A világot Jézus Krisztus váltotta meg, társadalmunk dekadenciáját szintén Jézus Krisztus képes megállítani és jó irányba terelni, ha mai követõi a Szentlélek által és szerint készek élni. Mikor tudomást szereztem a Mustármag decemberi számából az ez évi tervrõl, mármint hogy különbözõ ifjúságok fogják szerkeszteni a lapszámokat, elmosolyodtam magamban és majd meglátjuk gondolattal hamar letudtam a dolgot. Eltelt majdnem egy fél év és egy verõfényes nyári napon, Kelemen Attila ballagásán összefutottam Napsugárral. Köszönés után rögtön szóba került a téma és néhány nap gondolkodás után, végül az ifivel együtt rábólintottunk a dologra. Kik is vagyunk mi udvarhelyi fiatalok? Nos, a válasz nem annyira egyszerû, mint ahogy sokan gondolnák. Elég összetett a helyzet, de azért próbálom felvázolni a helyzetet. Három éve, mikor ide kerültem ebbe a gyülekezetbe, akkor egy tiniklub létezett a Mostis Kinga vezetésével. A tizenévesek egykét év alatt sokat fejlõdnek és így hamar fiatalokká váltak. Ez a kis csapat, (10-15 személy), évek során sok változáson ment át. Néhányan elmentek tanulni, mások lelkesedése alább hagyott és a jelen pillanatban elég érdekes a helyzet, mivel 4-en ismét kirepülnek, elmennek egyetemre. Ezt az ifit a pénteki ifinek, vagy fiatal ifinek is lehetne nevezni, de nem ez a lényeg. Igen, péntekenként szoktunk összegyûlni, régebb többen, mostanában egyre kevesebben. Közel két éve megalakult egy másik ifi csoport is, ami a 20plusz nevet kapta, mivel többnyire húsz év felettiek alkotjuk. Aki egy kicsit közelebbrõl ismeri a gyülekezetünk ifjúságának a múltját, az tudja, hogy régen is mindig Udvarhely és környéke alkotta az ifit. Mivel iskolaváros vagyunk, ezért a környékrõl sok diák tanult Székelyudvarhelyen. Ritka eset ugyan, de mégis néha megtörténik, hogy a vándor székely, vagyis az eltávozott fiatalok visszatérjenek közénk. Pál Ervin volt az egyik ilyen lediplomázott fiatalember, aki feleségével együtt visszatért szülõföldjére. Részben az õ indítványozására jött létre ez a kis csapat, akik minden szerdán 4. oldal * július-augusztus 2010

5 Dettó találkozunk itt Udvarhelyen. Szentegyházáról és Homoródszentmártonból erõsítik még lelkes kis csapatunkat. Sokan talán elég érdekesnek tartják, hogy két fiatal házaspár is van ifjúságunkban, de mi ennek csak örülünk. Az elején csak kéthetente jöttünk össze igét tanulmányozni, szerdánként 7 órára, de hamarosan annyira megszerettük egymás közösségét, hogy heti rendszerességgel kezdtünk járni. Már megalakuláskor célként fogalmaztuk meg, hogy ne legyünk belterjes csapat, akik olyan jól elvannak egymással. Ami erõssége ennek a csoportnak, hogy szinte teljességében megtért, újjászületett, lelkes fiatalok vagyunk. A miszsziószellem is jellemez minket és elkezdtük a környékbeli kisebb gyülekezeteket meglátogatni, mint Szentegyháza, Szentmárton, Csíkszereda, Korond. Nagy áldás megtapasztalni, hogy jobb adni, mint kapni, és úgy gondolom, hogy a csapat nevében is mondhatom, hogy Isten a szolgálatok által is erõsíti a hitünket. Fiatalok vagyunk és mi is szeretünk együtt sportolni, kirándulni és élvezni a természet szépségét. Május elsején töltöttünk legutóbb egy nagyon szép napot együtt Szentmárton határában. Példaértékû látni azt az áldozatot, amit környékbeli fiataljaink hoznak, és minden héten kilométer távolságról bejönnek Udvarhelyre, csupán azért, hogy Isten közelségében töltsünk néhány órát. Személy szerint nekem sokat jelent tudni és látni Isten erejét, szeretetét közöttünk és azt, ahogy formál minket akár egymás által is. Felváltva szoktunk ifit tartani, és volt mikor aktuális témákról beszélgettünk, mint öröm, konformitás, tolerancia, koldusok, stb. Az utóbbi idõben azonban, néhány kispróféta könyvét kezdtük el tanulmányozni. Voltak meghívott elõadóink is, mint például Simon András, Gyõrfi Tóbiás, ifj. Veres Ernõ és mások. Nem vagyunk fotó: vándor egyformák, sõt, nagyon színes csapat vagyunk, de fõ célunk Neki szolgálni, azokkal a képességekkel, amiket kaptunk. Nincsenek jó zenészek közöttünk, nincsenek fantasztikus szervezõk, vagy egyéb emberileg nagyra tartott képességgel bíró személyek, de Isten a szívet nézi és ha azt oda tudjuk tenni az Õ kezébe, úgy gondolom, hogy akkor az áldás nem marad el. Szeretnénk, ha alkalmaink mindig nyitottak lennének bárki elõtt, független a korosztálytól, nemzetiségtõl, vagy vallási hovatartozástól. Kérlek, hogy imádkozzatok értünk, hogy az adott lehetõségeinket tudjuk megfelelõen kihasználni, és hitelesen megélni a hívõ életet. Bárkit szívesen látunk és fogadunk, aki szeretne meglátogatni minket, vagy esetleg épp átutazóban erre jár. Erdõ Levente 5. oldal * július-augusztus 2010

6 régen Talán felmerül a kérdés néhányatokban, hogy miért készítünk riportokat idõsebb testvérekkel, hisz a Mustármag ifjúsági lap. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon sokat lehet tanulni idõsebb testvéreink hitébõl és hûségébõl. Õk azok, akik láthatatlanul szolgálnak gyülekezeteinkben, akik imával támogatnak minket, fiatalokat is. Ebben az évben ünnepli az udvarhelyi gyülekezet alakulásának 100-ik évfordulóját, és innen is jött az ötlet, hogy a sokat megélt özvegy Dimény Mariska néninek tegyek fel néhány kérdést. E.L.: Legelõször szeretném megkérni Mariska nénit, hogy egy kicsit meséljen az életérõl, megtérésérõl, fiatalkoráról és az akkori gyülekezeti életrõl! D.M.: Hívõ szülõk negyedik gyermekeként születtem. Édesapám lelkipásztor volt itt Udvarhelyt, aki a misszió miatt nagyon sokat volt távol a családtól, ezért már egész fiatalon részt kellett vegyek a családi feladatok végzésében. Sok nehézség közepette kellett megtapasztalnom Isten közelségét, segítségét és szeretetét. Fiatal koromban határoztam el, hogy az Úr Jézust fogom szolgálni, amit 15 évesen meg is pecsételtem a keresztség által Farcádon (egy kis falu Udvarhely mellett). Az akkori gyülekezet kb. 15 személybõl állt, de a csekély létszám ellenére nagy szeretetben, egységben szolgáltuk az Urat és segítettünk egymásnak, ahogy egy jó családban szokás. E.L.: Mennyivel volt másabb akkor hívõként élni, mint most? Hogyan kapcsolódtak be a fiatalok a gyülekezeti életbe, a misszióba, ezelõtt több, mint ötven éve? D.M. : A mi idõnkben is megvoltak a hívõ élet nehézségei, a mindennapi harcaink, de ennek ellenére örömmel szolgáltunk a gyülekezetben. Aktívan részt vettünk a gyülekezeti életben énekléssel, versmondással, bizonyságtevéssel, imádsággal. Vasárnap délutánonként gyakran mentünk gyalog a környezõ falvakba, Farcádba, Szentegyházára. Voltak ünnepélyek, ahova a környék mindig begyûlt. Jellegzetesség volt, ami ma nincs, hogy voltak kézimunka-órák, és az ott készített kézimunkákat az ünnepélyek alkalmával kisorsolták, értékesítették, és az ebbõl származó bevételt a szegények támogatására fordították. E.L.: Hogyan tartották akkoriban a kapcsolatot más gyülekezetek ifjúságával, mert gondolom, hogy nem volt ennyi tábor, ifjúsági találkozó, mint napjainkban? Hallottam, hogy a székelyek nagyon szerettek kirándulni, mesélne errõl egy keveset? D.M.: Nos, régen is voltak konferenciák, ifjúsági alkalmak, lehet, hogy nem épp annyi, mint manapság, de azért talán sokkal nagyobb volt az összetartás a fiatalok között, mint manapság. Kijelentették a gyülekezetben az ilyen alkalmakat és mi, legtöbbször gyalog, vagy szekérrel mentünk el Szentmártonba, a muzsnai hegyre, a Hargitára, Szejkére, Kisgalambfalvára. (Ezek a helyiségek 5-25 km távolságra esnek Udvarhelytõl, és régen sokkal többet gyalogoltak az emberek, mint ma - rip. megjegyzés). Sokat kirándultunk közösen, és a friss hegyi levegõn dicsértük az Urat. E.L.: Ennyi élettapasztalattal meggazdagodva, milyen bölcs tanácsokat tudna adni a mai fiataloknak? D.M.: A fiataloknak azt szeretném tanácsolni, hogy ne halogassák a megtérést, hanem minél hamarabb fogadják be az Úr Jézust a szívükbe, és engedjék, hogy Õ irányítsa az életüket. Legyenek engedelmes, hû szolgái az Istennek, mert ezt a lépést sohasem fogják megbánni! 6. oldal * július-augusztus 2010

7 REMÉNYSÉG SZÉKELYFÖLDÖN AWord of Life egy nemzetközi missziós szervezet, amely a fiatalok evangélizálását és tanítványozását tûzte ki céljául. Ennek eredményeként jött létre sok országban, köztük Magyarországon is - Élet Szava néven. Célunk a magyar és közép-európai fiatalok evangélizálása és tanítvánnyá nevelése, hogy így építsük és erõsítsük Jézus Krisztus gyülekezetét. Fiatalok között szolgálunk, különbözõ területeken. Nyáron táborokat szervezünk a gyönyörû tóalmási kastélypark területén, évközben nemzetközi Bibliaiskolát mûködtetünk ugyanitt. Ezzel párhuzamosan országszerte (és határon túl is) hirdetjük az evangéliumot sport, ének és pantomim, utcai evangélizáció, valamint a Reménység egy új életre címû színdarab által. Mivel több erdélyi bibliaiskolás diák is tagja volt már a színdarabnak, régi álmunk volt, hogy szülõföldünkre is elvigyük a Reménység egy új életre üzenetét. Hosszú hónapokon át imádkoztunk ezért a lehetõségért, míg 2010 februárjában végre tettekre került sor. Elkezdtük szervezni az erdélyi turnét! Rengeteg kérdés merült fel, de Isten nagyszerû kapukat nyitott. Sok iskola jelezte érdeklõdését a színdarab iránt, és a vártnál több gyülekezeti szolgálatra is alkalom nyílt. Egyikünk sem tudta, mit fog az Úr elvégezni bennünk és rajtunk keresztül, de ígéretes hét elõtt álltunk. Mielõtt megosztom, hogy miként tapasztaltuk Isten áldó és védõ kezét a turné során, hadd mutassam be röviden magát a színdarabot. A Reménység egy új életre két tizenéves fiatal - Pablo és Adriana Riolo - igaz, szomorú, de mégis reményteljes története. Pablo és Adriana Argentínában nõttek fel. Fiatalon olyan társaságba kerültek, ahol belekóstolhattak a drogok, alkohol, bulik világába. Elindultak egy lejtõn, és - emberileg nézve - nem volt megállás. De Isten kegyelmes! Célja volt az életükkel, megmentette õket, és reménységet adott nekik. Az argentin Élet Szava táborában dráma meghallották az evangéliumot, és elfogadták a bûnbocsánatot. Teljesen megváltozott az életük. Összeházasodtak, majd a bibliaiskola diákjai lettek. Nem sokkal késõbb az orvosi vizsgálatok során kiderült, hogy mind a ketten fertõzöttek voltak a HIVvírussal. Az AIDS betegség két éven belül mindkettõjükkel végzett. Pablo és Adriana vágya az volt, hogy életük tanulság legyen. Haláluk elõtt írásba foglalták történetüket, majd színdarabot rendeztek belõle. Maga a darab egy öt jelentbõl álló 55 perces elõadás. Az elõadást szemléletesebbé teszik a különleges hang- és képeffektusok, a zenei háttér, a valóságot ábrázoló fotók, a fõszereplõ beszámolóját tartalmazó eredeti hanganyag, valamint egy multimédiás bemutató. Célunk, hogy a színdarabbal olyan fiatalokat is elérjünk, akik talán soha nem mennének el templomba, gyülekezetbe, keresztyén táborokba. Az elõadás után a csoportunk tagjai személyesen beszélgetnek a jelenlevõkkel a színdarabról felmerülõ kérdésekrõl és az evangélium üzenetérõl. Sok-sok magyarországi (és néhány felvidéki) iskola, mûvelõdési ház, börtön után jó volt végre Erdélyben is elõadni a színdarabot. Elsõsorban a Székelyföldet céloztuk meg. Nem csekély feladat volt megszervezni ezt a turnét, hiszen szerettük volna jól kihasználni a rövid tavaszi szünetet, és úgy hitetlenek, mint hívõ testvérek felé is szolgálni. Bátorítás volt tudni, hogy Isten szervezi a lehetõségeket, nekem csak bíznom kell Benne! A mi számításaink szerint 837 fiatal látta a színdarabot és hallotta ezáltal az evangéliumot. Tizenegy elõadásra és nyolc gyülekezeti szolgálatra került sor egy röpke hét alatt a húsvétot megelõzõ idõszakban. Öröm volt számunkra, hogy testvéreink felé is szolgálhattunk, nem utolsó sorban pedig egymás felé. Volt olyan nap, hogy négyszer is elõadtuk a drámát, így sok erõre, szeretetre és türelemre volt szükségünk. Egy kis bepillantás az egyik csapattagunk naplójába: március 31. Szerda Végre elérkezett a sokat emlegetett szerda, igen, az a bizonyos négy elõadásos nap! Egy nagyszerû lehetõségnek ígérkezik, csak ne kellene olyan korán kelni..., vagyis inkább, ha az elõzõ este korábban le lehetett volna feküdni... De folyt. köv. old. 7. oldal * július-augusztus 2010

8 létezik BIZONYSÁGTÉTEL sebaj, ez egy következõ túlélõpróba, vesszük az akadályt! Hajnali 4:20-kor csörög az óra, ugrás ki az ágyból, a reggelit most inkább kihagyjuk, és rohanunk is Anitával személyes testõreink, Chris és Cody kíséretében a bázisra. Úgy látom, nagyjából mindenki vette az 1. akadályt, felkeltek ma reggel, az már biztos! De most irány a kisbuszokba, hogy idõben induljunk, Csíkszereda vár! Igen, az elsõ pár méter után már jelentõsen érzékelhetõ szemhéjaink súlytömege... Ki képes ilyenkor gyõzni a gravitáció felett (2. számú akadály)? Elõ a kispárnát, ha már egyszer becsomagoltuk! Egyszercsak valami latinos zene üti meg a fülemet. Kedves Salvadorék, biztos, hogy pont most akartok zenélni nekünk? Nem lehetne ezt inkább a holnapi szabadnapunkra tartogatni? Oké, mindent a béke érdekében! Ennél már csak a kátyus utak érdekesebbek... na de így felrázni az embert korán reggel? Segítség, megadom magam, ebbõl aztán alvás nem lesz - 2. számú akadály legyõzve! Megérkeztünk!!! Szolgálni mentünk, de sokkal többet kaptunk, mint amennyit nyújtottunk. Végtelenül hálás vagyok a székelyföldi testvérek vendégszeretetéért, szüleimért, akik felajánlották otthonunkat, hogy találkozásaink bázisául szolgáljon minden nap, anyukámért, aki fáradhatatlanul fõzött 18 fõs csapatunk számára, nem utolsó sorban pedig azért a sok barátért, testvérért, akik naponta imádkoztak értünk és anyagiakkal is hozzájárultak, hogy ez az álom valóra váljon. Áldott legyen az Úr neve mindenért! Rákossy Mónika Sepsiszentgyörgy/Tóalmás (Magyarország) Mindezekrõl olvashattok még az Élet Szava Alapítvány, valamint a reménységdráma honlapján: Aszüleim nem voltak hívõ emberek, úgy nõttem fel, hogy Istenrõl keveset tudtam, nem érdekelt, nem foglalkoztam vele. Nem is hittem Benne úgy, mint akivel ember kapcsolatot teremthet. Nem jártam templomba, nem tudtam mi az, hogy megtérés, bûnbocsánat, mi az evangélium. De minden más megvolt az életemben, nem volt szükségem még Istenre is, hosszú ideig a haverok, bulik, az éjszakai élet töltötték ki az életem. Egy ismerõsöm elkezdett imádkozni értem, a tudtom nélkül. Nemsokára a gyakori koncertek, kocsmázások beszélgetések már nem jelentettek olyan sokat, valami megváltozott. Másoknak jó volt, én sokszor nagyon üresen mentem haza. Belül vágytam valamire, de ezt már nem kaptam meg. Ebben az idõszakban elhívott az imaházba is, ahol hozzám hasonló fiatalokkal találkoztam. Nem emlékszem szinte semmire abból, amit ott hallottam, de feltûnt az, ahogyan imádkozni láttam õket. Korábban nem találkoztam hívõ emberekkel. Láttam, hogy úgy beszélnek Istennel, mint akik tényleg hisznek benne, majd a megtapasztalásaikról is beszéltek, ez új volt nekem. Nem sokkal késõbb suli miatt elköltöztem, és ott is ott volt bennem az a hiányérzet, amit nem tudtam megmagyarázni, és nem tudtam mivel lehet kitölteni. Telt az idõ és nem értettem, hogy mi bajom, csak azt láttam, hogy mint a szomjúság, ez egyre erõsebb, és nap mint nap meg kell birkóznom ezzel az állapottal. Nem tudtam figyelni, készülni a vizsgákra, sõt végül pihenni sem már. És ez egy nap elviselhetetlenné vált. Mielõtt elkezdtem volna piálni vagy valami másba menekülni, amit ma már bánnék, elõbb megpróbáltam imádkozni, megszólítani Istent én is még egy lehetõségként, hátha mégis létezik, bár én nem hittem Benne. Istenem, ha vagy, segíts. Tudtam, hogyha létezik, akkor én egy bûnös ember vagyok. Elõtte nem tudtam, hogy vannak bûneim. Amint elkezdtem sorolni és kérni a bocsánatot, egyszer csak eltûnt a feszültség, a fejfájás, a gombóc a torkomból, eltûnt az ûr, nyugalom, megelégedettség és öröm töltött el, amit elõtte még nem tapasztaltam. Örültem a felismerésnek, hogy Isten valóban létezik. Az evangéliumot csak ezek után értettem meg. Addig nem beszéltek róla, csak imádkoztak értem. Tegyük ezt mi is másokért, mert ez többet ér, mint bármilyen marketing. Engedjük Istent elõre! Pásztor Csaba, Székelyudvarhely 8. oldal* július-augusztus 2010

9 kép: Koki Atavalyi áldások és élmények után, nagyon örültünk annak, hogy idén újra lesz biciklitúra. Hiszem azt, hogy nagyon sokan imádkoztunk ezért a hétvégéért, és Isten meg is hallgatta imáinkat. Bár sokak elbátortalanodására a túrát el kellett halasztani egy hetet az esõs idõ miatt, de Isten kegyelmébõl a biciklitúra meg lett szervezve. Idei mottónk a 62-ik Zsoltár 5. verse volt: Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tõle van reménységem. Idén 50-en vehettünk részt, 18 gyülekezetbõl. Zilahról indultunk egészen Sámsonig, ami nem is volt olyan könnyû, mint ahogy némelyek elképzelték. Mivel péntekre esõt mondtak, kicsit aggódtunk az indulás miatt, de nem adtuk fel a reményt, és bár elkezdett esni az esõ, mi elindultunk nagy elszántsággal. Isten csodálatosan gondoskodott az idõjárásról most is. Nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy Isten velünk van és uralma alatt van a természet is. Mindannyiunk számára élménydús volt már az elsõ nap is. Elsõ este Nagyfaluban szolgáltunk az imaházban, majd Pardi Félix testvér igét hirdetett. Erõteljes igehirdetés volt ami arra bátorított minket és a jelenlévõ gyülekezetet, hogy Ne add fel a reményt, ha távol a cél! Hiszem azt, hogy az üzenet mindannyiunk szívét megérintette és bátorított minket. Egy jó pihenés után a sólyomkõvári dombok igazi kihívást jelentettek. Igazából ez volt az, ami leginkább különbözött a tavalyi utaktól. Személyes megtapasztalásom szerint ez a rész volt a legfárasztóbb az egész túra alatt. A dombok, szerpentinek, elfárasztották még azokat is, akik jó formában voltak. Szükség volt arra, hogy egymást bátorítsuk különösen arra, hogy ne adjuk fel a reményt, nem sok van már és vár a finom ebéd. Engem az is motivált, hogy tudtam, ha most felfele megyünk, majd jövünk lefele is. A táborban a nagyfalusi testvérek vendégszeretetét élvezhettük, akik nagyon finom bográcsossal vártak ránk. A jó ebéd és hosszas pihenés után tovább, vagyis visszamentünk Nagyfaluig, így volt lehetõségünk a dombok jó oldalát is kihasználni, ami egy-két balesethez is vezetett. Mindenki megérkezett Ippra, ahol újból szolgáltunk és ekkorra már több bizonyságtevés is volt, mint elõzõ este. Ez már a túra lelki áldásait jelezte, hogy a fiataloknak megtapasztalásaik vannak és nem csupán jó és rossz élményeik. Mondhatom szombat este voltunk a legfáradtabbak, ezért is volt szívhez szóló Szabó László testvér igehirdetése. László testvér üzenete az volt, hogy Ne adjuk fel a reményt, amikor megfáradtunk. Az igehirdetés alatt az jutott eszembe, hogy milyen sokan vannak, akik megfáradtak és feladták a reményt! Nem mozdulnak, egyhelyben állnak. Sõt, mi is sokszor így vagyunk. Szükséges megpihenni és tovább menni. Nem adhatjuk fel a reményt csak azért, mert nehéz az út. Isten azt akarja, hogy mind célba érjünk, akik startoltunk. Az istentisztelet után az ippi testvérek vendégszeretetét élveztük, majd a maradék erõvel átbicikliztünk Kémerre. Vasárnap délelõtt áldott alkalmunk volt a kémeri testvérekkel együtt. Jó volt azt látni, hogy egyre több keréktúra NE ADD FEL A REMÉNYT! bizonyságtevõ van. Bándi Sándor testvér igét hirdetett, majd Úrvacsorához járultunk. Az igehirdetés arról szólt, hogy ne adjuk fel a reményt, mikor közel a cél. Hát ekkor már mi is tudtuk, hogy közel a cél, de itt igazából nem csak arról volt szó. Itt arról a célról volt szó, amelyrõl Pál apostol is beszél, az üdvösségünkrõl. A kémeri testvérek nagyon finom ebéddel készítettek fel minket az útra, amelyet hamar elfogyasztva útnak is indultunk. Az Úr kegyelmébõl mind célba értünk Sámsonba. Magamban azt mondom, bár csak mind célba érnénk a lelki versenyen is! Sõt, akik még nem startoltak, azok is startolnának! Úgy elképzeltem, hogy ha ilyen nagy az öröm egy 3 napos biciklitúra után célba érni, milyen nagy öröm lehet majd az Úr Jézus Krisztussal találkozni, elnyerni a jutalmat a futásunkért, az örök életet. Sámsonban volt a legtöbb bizonyságtevõ, amiért nagyon hálásak vagyunk. Számomra ez nagyon bátorító volt. Sámsonban Veress Efraim testvér zárta alkalmunkat, majd elvettük földi jutalmunkat, a finom vacsorát. Isten meghallgatta imáinkat és megáldotta a biciklitúrát idén is. Szívbõl remélem és kívánom, hogy ezek az áldások legyenek maradandóak és a megtapasztalások épülésünkre szolgáljanak. Józsa Zsolt 9. oldal * július-augusztus 2010

10 olvasói i, emberek, nagyon türel- vagyunk. Nem Mmetlenek szeretünk várni, várakozni. Nehezen tudjuk kivárni, hogy a dolgok a maguk idejében történjenek meg. Hányszor halljuk a szüleinktõl, hogy mindennek megvan a maga ideje! De miért nem hiszünk nekik? Miért vagyunk türelmetlenek? Hányszor mondjuk, hogy nekem ez is kell, s ezt én is át akarom élni, hiszen már mindenkinek van, már mindenkivel megtörtént, csak velem nem! Hányszor hangzanak el ezek a szavak? Hányszor keressük a miérteket? De sajnos a válaszokat nem akarjuk meghallani! Mindannyian ismerjük ezt az érzést, ugye? S ez érzés miatt, úgy érezzük, hogy lemaradunk valamirõl, s ez érzés miatt nem MIÉRT VAGYUNK TÜRELMETLENEK? tudunk örülni szeretteink boldogságának sem, mert irigyek vagyunk. A Zsoltárok 32:8-ban és a Példabeszédek 3:6-ban azt olvashatjuk: Bölccsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged illetve Minden te útjaidban megismered õt; akkor õ igazgatja a te útjaidat. Igen, Istennek egy klassz terve van az életünkre! A várakozás, az nem rossz dolog, csak azt jelenti, hogy még nem vagyunk készek a feladatra. Még tanulnunk kell. Türelmetlenségünkkel csak azt fejezzük ki, hogy kételkedünk Isten tervében. Ha õszintén elfogadjuk Õt, s azt, amit Õ ígér számunkra, akkor az egyetlen feladatunk az, hogy higgyünk Benne, hiszen tudjuk, hogy Õ nem ejt hibát sosem. A következõ versrészlettel azt szeretném hangsúlyozni, hogy legyünk türelmesek, bízzuk az életünket Istenre, hiszen Õ ismeri szívünk minden apró titkát, kívánságát. Bár útjai kifürkészhetetlenek, de tudjuk azt, hogy a legjobbat készítette számunkra: Krisztus Megváltód! Õ a vezéred, Ha nehéz úton vezet, Tanítja az engedelmességet, S az életed boldog lehet! Õ már elõre kiválasztotta, Utad merre vezessen, Lépésrõl lépésre eléd hozza! Te maradj a helyeden. Antal Piroska, Nagyfalu Méret: 108x171 mm, kötött. Három kötet egy csomagolásban. Ára: RON / 4950 Ft Amikor a szent szöveg magyarázója és a magyarázat eggyé válik, az írás megértése életet átformáló eseménnyé lesz, senki sem vonhatja ki magát a hatálya alól. Az egyháztörténet kivételes pillanatai ezek, a nagy ébredések ideje, amikor a történelem megfáradt és elcsüggedt foglyai ismét a szövetség népévé válnak. Szikszai Béni SZIKSZAI BÉNI: ZSOLTÁRMAGYARÁZATOK I, II, III. ilyen áldása lehetett a református egyháznak, hangja messzire elhatott, és még most is a személyes megszólítás ajándékában részesít. A kéziratok és hangfelvételek formájában õrzött gazdag hagyaték gondozása és megismerése boldog kötelessége mindazoknak, akik a száraz, élettelen szószéki tanítások szolgái helyett a testté lett Ige megszabadított tanítványaivá kívánnak lenni. (Visky András) A Zsoltárok könyve ezzel a kijelentéssel kezdõdik: Boldog ember az és így ér véget: Dicsérjétek Istent. Ez a zsoltárok alaphangja. Közben pedig bemutatja a boldogtalan, megvert, nyomorult ember boldogtalanságának okait és körülményeit, hogy megmutatkozhassék az emberi boldogság egyetlen lehetséges alapja, az Isten kegyelme. Így lehet ez a végszó: Dicsérjétek az Urat mindenek! Minden lélek dicsérje az Urat! A Zsoltárok könyvének lapjain Isten Lelke végigvezet az emberi élet sokféleségén, hogy a könyv befejezésével, de még inkább akkor, amikor emberi életünk véget ér, és ott állunk majd a dicsõséges Isten magasságos trónja elõtt, felhangozzék ajkunkon a kiáltás: Dicsérjétek az Urat! (Molnár Sára) Szikszai Béni ( ) a második világháború utáni magyar szellemi ébredés kiemelkedõ személyisége, egyik vezetõje volt tól Bethánia Egylet választmánya utazótitkárként alkalmazta. Az es évek lelki ébredésének vezéralakja lett ben a Bethánia Egylet egyházi kényszer hatására feloszlott. A Konvent átmenetileg alkalmazta Szikszai Bénit, majd június 30- án állását és az egyház minden missziói tevékenységét megszüntette ban az egyház vezetõi visszahívták evangélizációs szolgálatba, ezt haláláig hûséggel végezte. Koinónia Kiadó str. Mãrginaºã nr. 42, Kolozsvár, Tel.: www. koinonia.ro 10. oldal * július-augusztus 2010

11 MUZSIKÁS rejtvények. BEKÜLDÉS: SZEPTEMBER 15-IG. Rébusz 11. oldal * július-augusztus 2010

12 KITEKINTÕ Isten megmentõ kegyelme Életünk hasonló egy kishajóhoz, Amit születésünkkor Isten útnak indított. Kis hajónk az élet óceánján olyan, Mint egy homokszem a forró sivatagban. Elindulunk, gyönyörû a kilátás, Jól megy sorunk, élvezzük az utazást. Ámde ahogy közeledünk az óceán szíve felé, Megjelennek a viharfelhõk életünk egén. Jön a vihar, a tenger háborog, Kishajónk fölött összecsapnak a hullámok. Akkor kétségbeesve ajkunk imát rebeg, S egy kéz kiemeli hajócskánk a hullámok közül, szeretve, Ez a kéz nem más, mint Isten megmentõ kegyelme. Kishajónk mostmár biztos kezekben van És biztos rév felé halad. Bár megtört és roncsolódott az élet viharaitól, Mégis megmaradt és halad az úton. Majd mikor kishajónk a kikötõbe ér, Lábunk újra biztos talajra lép. Ahol ujjongva száll fel ajkunkról szívünk hálaéneke: Mindvégig megtartott az Isten megmentõ kegyelme! Fehér Barbara, Barót legszebb évszakában, 2005legszebb helyen volt a megtérésem: júliusban, a Hargita Keresztyén Táborban. Hívõ családban nõttem fel, hála az Úrnak. Mindig jártam gyülekezetbe, vasárnapiskolába, körzeti misszióba, keresztyén táborokba, sok bibliai történetet, tanítást, prédikációt hallottam, de sajnos nem fogtam fel, hogy milyen nagy áldás van rajtam. Sajnos úgy gondoltam, hogy még túl kicsi vagyok, nem vagyok még megérve az ilyen dolgokra, ráér még nekem nagy hálával köszönhetem Istennek, hogy szólt hozzám személyesen is. Szóval, az úgy volt, hogy nyarán is megérkeztünk a várva várt tinitáborba a Hargitára, ahogy mint az azelõtti években is inkább a barátaimmal szórakoztuk végig a tábort. Mint minden este voltak tanítások, amik nagyon áldásosak voltak, de igazán nem érdekeltek, a tanítások végén mindig felszólítottak, hogy maradjunk vissza együtt imádkozni. Sokszor a büszkeségem nem engedte, hogy ott maradjak ülve a helyemen, inkább a lelkiismeret-furdalásommal és barátnõimmel együtt kimentem. Ám az utolsó elõtti este Tóth Attila régeni lelkipásztor prédikált, azon az estén hallottam meg igazán, hogy Isten szólt hozzám. Visszamaradtam imádkozni, nem volt semmire erõm, csak ülni és sírni. Még most is elõttem van, ahogy körbeültünk a kápolnában egy páran és sorban imádkoztunk. Akkor elõször döbbentem rá, hogy milyen sok bûnöm van, akkor kértem elõször õszintén bocsánatot bûneimért, megvallottam õket, és mire kimondtam volna az áment, éreztem, hogy megszabadultam bûneimtõl, mintha egy nagyon nehéz szikladarab esett volna le szívemrõl. Felfoghatatlan békesség, öröm és biztonság fogott körül. Boldog voltam, hogy Istent megismerhettem személyesen és Megváltómnak vallhatom. Most is kérem Istent, hogy napról napra köszönhessem meg irgalmát és szeretetét. Hálás vagyok, hogy Neki köszönhetem az életem, hogy kiválasztottja, tanítványa vagyok. Örömmel telve vagyok, hogy azóta is tapasztalhatom felfoghatatlan szeretetét, irgalmát és kegyelmét nap, mint nap. Köszönöm, hogy imáimat meghallgatja, ha hittel kérem, és hogy ezután is velem lesz és fogja kezem. Imádkozom továbbra is, hogy erõsítsen nagy erejével, és hogy megálljam a helyem, ahova helyez. De te maradj meg abban, amit tanultál és amirõl megbizonyosodtál, tudván kiktõl tanultad. 2 Tim 3,14 Ezzel az igeverssel szeretnék mindenkit bátorítani, hogy növekedjünk és maradjunk meg az Istentõl kapott hitünkben. Az Úr legyen velünk és áldjon meg minden fiatalt itt, Erdélyben is! Dóczi Eszter romániai magyar baptista fiatalok lapja Kiadja az EMABISZ Elnök: Szabó László Szerkeszti: Kelemen Napsugár Tördelés: Gönczi Géza Cím: Str. Tudor Vladimirescu Târgu Mures Internet: AZ ÚJABB SORSOLÁS EREDMÉNYE (A FEBRUÁR-MÁJUSI REJTVÉNYEK MEGFEJTÕI KÖZÜL), A NYERTES MEGFEJTÕ: SZILÁGYI TÍMEA (BESZTERCE). GRATULÁLUNK! A MÁJUSI ÉS JÚNIUSI REJTVÉNYEK MEGFEJTÉSE: Énekesnõ: Amy Lee Grant Szülõváros: Augusta 1988-as albuma: Lead me on 1994-es albuma: House of love Egyik dala: Better than Hallelujah valamint... Az elõadó neve: Ron Kenoly Felesége neve: Tavita Egyik fia neve: Samuel Itt született: Coffeyville 1994-es lemeze: God is able 1996-os lemeze: Welcome home Egyik dala: You are...és MEGFEJTÕI: Király Rebeka (Nagyfalu), Máté Beáta (Ipp), Debre Dávid (Szilágyperecsen) valamint... Király Rebeka (Nagyfalu), Simon Salomé (Radnót), Máté Beáta (Ipp), Debre Dávid (Szilágyperecsen), Marián Noémi (Nagyvárad)

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal

Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Egység Hírlevél 41. szám Különleges meditáció Sri Amma Bhagavannal Sri Bhagavan születésnapja (Janmadina) alkalmából különleges meditáció lesz Sri AmmaBhagavannal március 7-én, indiai idő szerint délelőtt

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben