VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi tevékenységéről Előadó: Németh Tamás tű. ezredes Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Az előterjesztés előkészítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztés előkészítésében részt vett szervezet, személy: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Németh Tamás, tű. ezredes, tűzoltósági tanácsos, igazgató Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Főépítészi, Területfejlesztési, Területrendezési és Vagyongazdálkodási Iroda Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György, területfejlesztési referens Az előterjesztést megtárgyalta: Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! Németh Tamás tű. ezredes a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója megkeresésében kezdeményezte, hogy a megyei közgyűlésen önálló napirendi pontban tájékoztatást tudjon adni a katasztrófavédelem által évben elvégzett munkáról, valamint a katasztrófavédelmet érintő jogszabályi változásokból fakadó szervezeti- és feladatrendszer módosulása tekintetében. A kezdeményezést előremutatónak tartom és készséggel terjesztem a közgyűlés elé a mindennapunk biztonságát szolgáló szervezet igazgatójának tájékoztatóját. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a megyei önkormányzat és a megyei katasztrófavédelmi szervezetek közt eddig is szoros volt az együttműködés, mely megmutatkozott Devecser és Kolontár vörösiszap-katasztrófa okozta károk felszámolásánál is. Az előterjesztés mellékletét képező tájékoztató a katasztrófavédelem minden területére kiterjedő, gondosan összeállított tényszerű adatokkal alátámasztott dokumentáció. A tájékoztatóban foglaltakból kiemelem: A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (továbbiakban Katved. törvény) megfogalmazza, hogy A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. A január 01-én hatályba lépett új Katved. törvény újszerűségét többek között az adja, hogy tűzvédelmi és lakosságvédelmi feladatok mellé beemelte az iparbiztonsági feladatokat, mely magában foglalja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, a veszélyes anyagok szállításának ellenőrzését és a kritikus infrastruktúra védelem felügyelet alatt tartását. További nagy jelentőségű újítása, hogy a polgári védelmi kötelezettség alá eső állampolgárokból megalakított szervezetek struktúráját is nagymértékben átalakította, létrehozva a megyei és a járási mentőcsoportok rendszerét. Új alapokra helyezte a települések katasztrófavédelmi besorolásának rendszerét azért, hogy optimalizálja a védekezés módszereit és eszközeit. A 2012-es szervezeti átalakulás után 2013-ban a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Veszprém MKI) tevékenységét a minőségi megújulás jellemezte. A megyei katasztrófavédelmi szervek erő- és eszközállománya, vezetési és irányítási rendje korszerű, jól működő rendszerré vált. A megváltozott feladat- és hatáskör értelmében szakirányító és koordináló tevékenységünkkel biztosítjuk a területi szintű megelőzési, felkészülési és műveleti feladatok végrehajtását. 2

3 A tájékoztató részletesen bemutatja a katasztrófavédelem évi szerteágazó tevékenységét az alábbi területek vonatkozásában: Kiemelt események a megyében Rendkívüli időjárási helyzet Árvízi helyzet Tűz Tűzoltósági szakterület Tűzoltás, műszaki mentés Önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati támogatása Iparbiztonsági szakterület Veszélyes üzemek felügyelete Veszélyes áruszállítás Létfontosságú rendszerek felügyelet alatt tartása Nukleáris Baleset elhárítás Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) Polgári védelmi szakterület Lakosságvédelmi tevékenység Felkészítési tevékenység Polgári védelmi szervezetek Vis maior pályázatokkal kapcsolatos tevékenység Védelmi bizottságokkal kapcsolatos tevékenység Főügyelet, műveletirányítási tevékenység Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat Integrált hatósági szakterület Kéményseprő-ipari szolgáltatás Szolgáltatók ellenőrzése Tűzvizsgálati tevékenység Hatósági tevékenység Szakhatósági tevékenység Veszprém Megyei Tűzmegelőzési Bizottság Lakosságtájékoztatás Feladatok, célkitűzések Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi tevékenységéről szóló dokumentáció megtárgyalását és tudomásulvételét. Veszprém, szeptember Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke

4 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-8200 Veszprém, Dózsa György út 31. : 8201 Veszprém, Pf: 403. Tel: (06-88) Fax: (06-88) Szám: 321-6/2014/ÁLT TÁJÉKOZTATÓ A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évi tevékenységéről Felterjesztem Németh Tamás tű. ezredes tűzoltósági tanácsos igazgató szeptember 15.

5 2 I. Bevezetés A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény (továbbiakban Katved. törvény.) megfogalmazza, hogy A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat. Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben. A január 01-én hatályba lépett új Katved. törvény újszerűségét többek között az adja, hogy tűzvédelmi és lakosságvédelmi feladatok mellé beemelte az iparbiztonsági feladatokat, mely magában foglalja a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, a veszélyes anyagok szállításának ellenőrzését és a kritikus infrastruktúra védelem felügyelet alatt tartását. További nagy jelentőségű újítása, hogy a polgári védelmi kötelezettség alá eső állampolgárokból megalakított szervezetek struktúráját is nagymértékben átalakította, létrehozva a megyei és a járási mentőcsoportok rendszerét. Új alapokra helyezte a települések katasztrófavédelmi besorolásának rendszerét azért, hogy optimalizálja a védekezés módszereit és eszközeit. A 2012-es szervezeti átalakulás után 2013-ban a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Veszprém MKI) tevékenységét a minőségi megújulás jellemezte. A megyei katasztrófavédelmi szervek erő- és eszközállománya, vezetési és irányítási rendje korszerű, jól működő rendszerré vált. A megváltozott feladat- és hatáskör értelmében szakirányító és koordináló tevékenységünkkel biztosítjuk a területi szintű megelőzési, felkészülési és műveleti feladatok végrehajtását. Szoros együttműködésre törekszünk a közigazgatási, és társ szervezetekkel, a karitatív és civil szervezetekkel, valamint az oktatási intézményekkel. A Megyei Önkormányzattal, a kormányhivatallal kialakított munkakapcsolat jó, az államigazgatási kollégium munkájában aktívan részt veszünk. A megye valamennyi települési önkormányzatával szoros együttműködést alakítottunk ki és tartunk fenn, mely kapcsolat a katasztrófavédelmi kirendeltségek működését biztosító támogatásokban is realizálódik. A szakmai kapcsolatrendszerről elmondhatjuk, hogy mind a rendvédelmi szervekkel, mind civil szerveződésekkel jó viszonyt alakítottunk ki. A rendőrkapitányságokkal, a közlekedési felügyelet munkatársaival, és a NAV-val rendszeresek és hatékonyak az ellenőrzések, a társhatóságok a supervisori ellenőrzésekben aktívan részt vesznek.

6 3 II. A 2013-a év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai A katasztrófavédelem területén a 2013-as év prioritása volt a polgári veszélyhelyzetek tudatos, tervszerű megelőzése célirányos hatósági munkával és a társadalmi támogatottság fejlesztésével. Jelentős feladatként hárult a szervezetre az integrált katasztrófavédelmi hatósági munka fejlesztése. A járások létrejöttével fontos feladat volt a védelmi igazgatási rendszer feladatainak szabályozása, ezek gyakoroltatása, a járási hivatalok területéhez igazodó katasztrófavédelmi megbízotti rendszer kialakítása és a védelmi igazgatási rendszerbe történő hatékony beintegrálása, a járási mentőcsoportok megalakítása. Kiemelt célként kezeltük a kéményseprő ipari tevékenység és a kritikus infrastruktúrák katasztrófavédelmi hatósági felügyeleti rendszerében közreműködők felkészültségének fejlesztését. Kiemelt események a megyében Rendkívűli időjárási helyzet március 14-én (csütörtökön) a korábbi enyhe tavaszias időjárás után hirtelen fagypont alá csökkent a hőmérséklet az egész országban. A Dunántúlon, így a megyében is már hajnalban havazott és viharos szél fújt. A hótakaró vastagsága a megye területén átlagban 25 centiméter volt. A viharos, orkán erejű széllökések a Kab-hegyen elérték a 165 km/h sebességet is, míg az alacsonyabban fekvő térségekben a 100 km/h körüli szélsebesség volt jellemző. A problémát elsősorban nem a lehullott hó mennyisége, hanem az orkán erejű széllökések miatt kialakuló hófúvás okozta. Emiatt több helyen, több méter magas hótorlaszok keletkeztek, amely a megyében is lelassította, majd megbénította a közlekedést. A Veszprém MKI a kritikus időjárási helyzetre történő előzetes felkészülés keretében tájékoztatta az MVB elnökét, a Járási Helyi Védelmi Bizottságok elnökeit és a rendvédelmi szerveket. Pontosítottuk a megyei veszélyhelyzet kezelési központba beosztható állomány elérhetőségét, és váltásokat alakítottunk az aktivizálást követő feladatok ellátására. Veszprém MKI a mentési munkálatok segítése céljából a napi szolgálaton felül mintegy 90 fő plusz létszámot rendelt be munkavégzésre. Felvettük a kapcsolatot a társszervekkel és felállítottuk részlegesen a Veszélyhelyzeti Központot. Az MVB elnökével konzultálva az érintett útszakaszokat a rendőrség segítségével lezárattunk, a közúti forgalmat korlátoztuk. Az MVB feladat végrehajtásban érintett szerveinek vezetői az MVB Elnökének egyetértésével folytatták tájékoztató tevékenységüket. A kommunikáció elsődleges megvalósítója Veszprém MKI volt. Több mint 30 alkalommal jelentettünk meg a honlapunkon a helyzet kezelésével és a lakosság védelmével kapcsolatos közleményeket. Az utakon ragadtak testi épségének megóvása érdekében Veszprém MKI, valamint a MRFK szakemberei folyamatosan a helyszínen tartózkodtak. A védelmi igazgatás területi és helyi vezetői - együttműködve Veszprém MKI-val - melegedő helyeket, étkezést, szállást biztosítottak 750 fő részére. A Magyar Honvédség erőivel együttműködve 210 gépjármű mentését hajtottuk végre. Az elzárt településeken a polgármesterek a HVB-k döntésének megfelelően gondoskodtak melegedő helyekről, és a település közelében az úton rekedtek ellátásáról. A súlyos és ellátást igénylő betegek kórházba történő beszállításáról az elzárt településekről a Tűzoltóságok, és Magyar Honvédség a gépjárműveivel, a Veszprém MKI koordinációja és személyes jelenléte mellett gondoskodtunk. A március közötti időszakban hosszabb rövidebb időre elzárttá vált települések a következőek voltak: Sáska, Nagyesztergár, Dudar, Csetény, Szápár, Tés, Jásd, Bakonynána Zirc- Akli, Lókút, Gyulakeszi, Pécsely, Pénzesgyőr, Bakonybél Felsőpere, Pálihálás, Zalahaláp, Taliándörögd, Mindszentkálla, Barnag, Hidegkút, Hárskút, Szentbékálla, Káptalantóti;

7 án (szombaton) 9:00 órakor az utolsó elzárt település Páliháláspuszta is megközelíthetővé vált március 14.-én délután 1-2 óra időtartamban Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Tapolca településeken mindegy 2763 fogyasztó maradt áram nélkül. Sóly áramelosztóhoz az Eon nem tudott odajutni, így Sóly Hajmáskér településen rövidebb időre nem volt áram március 14-én 21 órától, március 15-én 14 óráig Apácatorna, Bakonyjákó, Döbrönte, Ganna, Hajmáskér, Kisberzseny, Mihályháza, Nagyacsád, Nemesgörzsön, Nemesszalók, Nyárád Öskü, Pétfürdő, Sóly, Somlójenő, Szentimrefalva, Tüskevár, Várpalota, Veszprémgalsa településeken 5135 fogyasztó maradt áram nélkül (a kimaradás oka: a szél hóval fújta tele a transzformátorokat). Az adott idő intervallumban az Eon folyamatosan javította ki a hibákat, az áramkimaradás komolyabb fennakadást, anyagi károkat nem okozott. A megyében március között időszakosan 48 úton, illetve útszakaszon akadozott a közlekedés, néhány útszakasz járhatatlan volt, mindösszesen 274 km hosszúságban. Veszprém megyében a hó helyzettel összefüggésben 2 súlyos, és 7 könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset következett be. A rendkívüli időjárás okozta helyzet felszámolása érdekében az önkéntes tűzoltó egyesületek, és a Bakony mentőcsoport tagjai összesen 16 műszaki mentésben vettek részt. Veszprém MKI folyamatosan telefonon, -ben, saját belső informatikai rendszerén keresztül tartotta a kapcsolatot az MVB elnökével, a Rendőr főkapitánysággal, a Magyar Közút Zrt.-vel, a mentőszolgálattal, az MH 54. Veszprém Radarezreddel, a MÁV Zrt.-vel, a Balaton, Bakony, Somló-volán Személyszállítási Zrt.-vel, és az E. ON-al. A kritikus helyzetben az irányítási és vezetési rendszer hatékonyan koordinálta a mentésben résztvevők munkáját. A kommunikáció a MVB és tagjai, valamint a megyei szervek között hatékonyan valósult meg, így megfelelő szinten biztosította az állampolgárok és egymás gyors és hiteles tájékoztatását. Árvízi helyzet A Marcalon levonuló árhullám (hasonlóan magas vízállás utoljára ban alakult ki) és a hiányos védmű következtében árvízvédelmi munkálatokat kellett folytatni április 4-8 közötti időszakban Marcaltő, Nemesgörzsöny és Egyházaskesző körzetében. A Marcal áradása miatt több helyen homokzsákokkal védekeztünk, Marcaltő és Egyházaskesző között az utat le kellett zárni. A védekezés keretében Nemesgörzsöny és Egyházaskesző közötti szakaszon 500 m hosszan jászolgátat építettek a helyenként 1,5 méter magas vízben. Marcaltő településen négy lakóházat melléképületeikkel, valamint a vízművet kellett homokzsákkal bevédeni. A védekezés eredményeként sikerült a víz további kártételét megakadályozni, így a lakosság kitelepítésére nem volt szükség. Az árvízi védekezés 4 napon keresztül folyt, 257 m 3 homok és több mint homokzsák került felhasználásra. A védekezésben az első napokban fő, a negyedik napon közel 500 fő (a vízügy szakemberei, a katasztrófavédelem állománya (92 fő), rendőrség (50 fő váltásonként), NAV személyi állománya (25 fő váltásonként), polgárőrök, tűzoltó egyesületi tagok, munkaügyi központok által kirendelt közmunkások, valamint a megye minden területéről érkező önkéntesek) vett részt. A helyszínen a védekezést - a hatáskörének megfelelően - Veszprém MKI igazgatója irányította, munkáját a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és Nemesgörzsöny polgármestere is segítette. A helyszínen folyó tevékenységet megtekintette Dr. Kontrát Károly a Belügyminisztérium államtitkára, valamit Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke. Az irányító és beavatkozó állomány a feladatát a megfelelő szinten látta el, az eszközök felszerelések tekintetében meghibásodás nem történt. A védekezés április 8.-án 18 órára befejeződött. Költségek tekintetében a műszaki mentés Ft-ba került, a megmentett ingatlanok értékének többségében lakóépületek becsült összege kb millió forint.

8 5 Tűz Veszprém kűlterületén augusztus 20-án nagy kiterjedésű tűz keletkezett. Az érintett területnek a magyar állam a tulajdonosa, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ használatában, valamint a HM VERGA Zrt. erdészeti szakkezelésében van. A tűz által érintett terület a lőtér biztonsági sávja volt, a kis termőföld vastagság miatt ritkás erdő, sok sziklás rész, bozótos jellemezte. Az első tűzoltó egységek kiérkezésekor két különálló káreset volt. Az erős szélben a gyors tűzterjedés miatt a két tűzterület összeért, a továbbiakban egy káresetként, tűzoltási területként kezelték. A tűzterület teljes határvonalát gépjárművel és gépjárműfecskendővel nem lehetett teljes mértékben körbejárni. Közlekedésre murvás utak ugyan voltak, azonban a változatos terepviszonyok miatt a közlekedés lassú és nehézkes volt. A felderítés során bizonyossá vált, hogy a területen plusz veszélyforrást jelent a beavatkozói állományra nézve, hogy a terület használatából adódóan honvédségi robbanó-testek, illetve azok maradványai voltak megtalálhatóak. A tűzesethez Veszprémből, Pétfürdőről, Balatonfűzfőről, Ajkáról, Pápáról, Székesfehérvárról és Siófokról is érkeztek tűzoltó járművek. A tűzoltás közben lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, mivel a tűzzel érintett terület (légvonalban) messze volt, kb. 3-4 km-re lakott településtől. A tűzeset során sok hátráltató tényező nehezítette az oltást, a terep- és időjárási viszonyok, valamint vízutánpótlás nehézsége, amelyek a tűzoltás hosszas elhúzódását eredményezték. A helyszínen nem állt rendelkezésre kellő mennyiségű oltóvíz, így a vízszállítóknak a legközelebbi település Veszprém-Gyulafirátót tűzeset helyszínétől kb.: 8 km távolságra lévő - tűzcsapjairól kellett az oltóanyag pótlását megoldani. Nevesített anyagi kár a tűz oltása során nem merült fel, az eset kapcsán tűzvizsgálati eljárást folytattunk le. Tűzoltósági szakterület Tűzoltás, műszaki mentés 2013-ban az igazgatóság illetékességi területén 3 katasztrófavédelmi kirendeltség 6 hivatásos és 4 önkormányzati tűzoltóság, 10 együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület (9 db II kategóriás, 1 db III kategóriás) és 1 létesítményi tűzoltóság (nem főállású) volt. A hivatásos tűzoltóságok gépjárműfecskendő állományának ellátottsága jó. Az önkormányzati tűzoltóságok gépjárműfecskendő-állománya már vegyes képet mutat. A Hivatásos Tűzoltóparancsnokságokkal együttműködési megállapodása - a tavalyi évben - 10 önkéntes tűzoltó egyesületnek (továbbiakban: ÖTE) volt, Zalagyömörő és Sümeg ÖTE a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal kötött megállapodásban vállalta a kárfelszámolási folyamatokban való részvételt. Továbbá megkezdődtek az egyeztetések Ábrahámhegy ÖTE vezetői és a Badacsonytomaji HTP parancsnoka között az együttműködési megállapodásról évben 3006 jelzés érkezett Veszprém MKI működési területéről. A jelzések értékelése alapján kiérkezés előtt felszámolt (182) vagy beavatkozást igénylő (2284) esemény volt. Az események többsége az aktív órákban ( ) jelentkezett. Beérkezett jelzések alapján az események száma az alábbiak szerint csoportosítható: tűzeset 1178, műszaki mentés 1828 volt. Ezen események időbeli megoszlását a 2. és 3. számú melléklet mutatja. A műszaki mentések száma az elmúlt évhez képest emelkedést mutat, mely a tavaszi hó helyzetnek, illetve a belvízi védekezésnek tudható be. Egy esetben került sor V. kiemelt riasztási fokozat elrendelésére. Az ellenőrzési tevékenységet a tűzoltósági felügyelők mellett, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat havi ellenőrzési terv alapján végezte. Az előre megtervezett ellenőrzésekkel biztosítottuk a tűzoltóságok teljes körű felügyeletét, folyamatosan kontrolláltuk a technikai

9 6 feltételek meglétét, az egyéni védőeszközöket, és a személyi feltételek biztosítottságát. A szakmai fejlődés érdekében képzéseket hajtottunk végre, megyei ellenőrző gyakorlatokat szerveztünk. Ellenőrzéseink mellett a tűzeseti és műszaki mentési tevékenység során a jogszabályi feltételeknek megfelelően irányítói és felügyeleti tevékenységet végeztünk. A vonatkozó szabályzók alapján a KMSZ tűzeseti helyszíni szemlét, helyszíni ellenőrzéseket folytatott le hivatali munkaidőn kívül. Önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati támogatása Az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai irányítását és felügyeletét az a hivatásos tűzoltóparancsnokság látja el, amellyel együttműködési megállapodást kötött. Két önkéntes tűzoltó egyesület a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén található, így a feladatszabások, ellenőrzések a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal szoros együttműködésben valósultak meg. A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok a gyakorlati helyszínek kiválasztása során figyelembe vették az egyesületek által az együttműködési megállapodásban vállaltakat, a gyakorlat időpontját az abban foglaltakhoz igazították évben az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k a meghirdetett pályázatokon sikeresen pályáztak - tűzoltó technika, tűzoltó gépjármű felülvizsgálat, javítás, felújítás illetve tűzoltó technikai és védőeszköz támogatásra Ft értékben. Üzemeltetésre, üzemanyag költségre, valamint szertárépítésre és felújításra Ft, míg képzésre Ft összeget nyertek. A megítélt EDR rádiók beszerzési ára: Ft. volt. A jövőben továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az ÖTE-k támogatására, fejlesztésére, létszámuk emelésére, megalakulásuk és működésük segítésére. A pályázat keretében a pályázó ÖTE-k mindegyike esetében EDR rádió kerül kiosztásra. A szakfelszerelések illetve a gépjárművek állapota nem teszi lehetővé, hogy I kategóriás megállapodást kössenek, de a pályázati anyagok benyújtásánál figyelembe veszik, illetve törekednek a magasabb kategóriának való megfelelésre. Iparbiztonsági szakterület A megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség, a katasztrófavédelem új szervezeti elemeként január 1.-től kezdte meg munkáját. Veszélyes üzemek felügyelete Veszprém megyében évben 13 felső küszöbös, 4 alsó küszöbös és 28 küszöbérték alatti üzemet azonosítottunk. A 28 küszöbérték alatti üzem közül 6 egyszerűsített Katasztrófavédelmi engedélyt kapott, 22 üzemet köteleztünk Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (továbbiakban: SKET) készítésére. A SKET készítésére kötelezett üzemek közül 6 esetben megszüntettük az eljárást, mivel már nem folytatják tevékenységüket. Jelenleg 16 üzem rendelkezik elfogadott SKET-tel. Az elmúlt évben 5 felső küszöbös üzem vizsgálta felül a Biztonsági Jelentését, 4 esetben a technológia bővítése, 1 esetben pedig az 5 év lejárta miatt. Az értékelt időszakban kilenc supervisori ellenőrzést folytattunk le. A sorolt üzemek és a belső védelmi terv gyakorlatok ellenőrzését éves ütemterv szerint végeztük, a végrehajtott ellenőrzések során szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztaltunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a MAL Zrt. felügyeleti ellenőrzésére év során 49 ellenőrzést hajtottunk végre, ebből 2 supervisori, 1 SKET egyeztetés, 1 SKET gyakorlat, 1 külső veszélyhelyzeti terv gyakorlat volt, a többi eseti iparbiztonsági ellenőrzést végeztünk. Az üzemazonosítás szintén kiemelt feladat volt. Az ellenőrzések során szerzett és a társhatóságoktól kapott információk alapján minden hónapban végzünk üzemazonosítást olyan cégeknél, amelyek veszélyes anyagot használnak. Eddig mindössze két olyan vállalkozást találtunk, aki elmulasztotta a bejelentkezést. Az iparbiztonsági ellenőrzések megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.

10 7 Veszélyes áruszállítás Veszprém Megyében csak közúti (ADR) és vasúti (RID) veszélyes áruszállítás ellenőrzést végzünk. Igazgatóságunk év végéig 86 közúti és 14 telephelyi ADR ellenőrzést hajtott végre. Ezek során az ellenőrök 182 jelölt és 1744 jelöletlen gépjárművet ellenőriztek. Az ellenőrzések során 20 esetben találtunk szabálytalanságot év folyamán két alkalommal szerveztünk több megyére kiterjedő ADR ellenőrzést és két alkalommal vettünk részt Országos ADR Disaster akcióban. RID keretében 41 vasúti és 12 telephelyi ellenőrzést végeztünk, melyneks során 346 jelölt és 114 jelöletlen vasúti szállító járművet vizsgáltunk meg. Egy esetben indítottunk eljárást, bírság kiszabására nem került sor. Az elmúlt évhez képest az ellenőrzések száma nem változott. Az ADR ellenőrzések vonatkozásásban nőtt a felderített szabálytalanságok száma, és ezzel együtt a kiszabott birság összértéke is. A RID ellenőrzések esetében mind a szabálytalanságok számában, mind pedig a kiszabott bírság értékében csökkenés volt. RID esetében szűkebb a szállítók köre (5-7 fuvarozó) és az országos ellenőrzés hatására javult a fuvarozók jogkövető magatartása. A veszélyes áruszállítással kapcsolatos balesetek száma alacsony ben 3 ADR és 1 RID 2013-ban pedig 2 ADR és 0 RID baleset történt, megyénkben. A veszélyes áruszállítás ellenőrzésének megoszlását az 5. számú melléklet tartalmazza. Létfontosságú rendszerek felügyelet alatt tartása A megye illetékességi területén alapvető és létfontosságú fogyasztóként, a Rotációs Kikapcsolási Rend kialakításához 99 létesítmény került kijelölésre. Végrehajtottuk a kórházak áramkimaradás esetén történő energia ellátásának ellenőrzését. Az ellenőrzések a katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával történtek. A szükséges adatokat helyszíni szemle lefolytatásával mértük fel, amely során a létesítmény alternatív energiaforrással való ellátottságát, annak teljesítményét, próbaindításait, üzemképességét, valamint karbantartottságát ellenőriztük. A felmérés 11 kórházat érintett. Augusztus hónapban megkezdtük a kommunális hulladék szállítás adatainak felmérését. Első körben a szállítókat mértük fel és egyeztettünk a megyei Népegészségügyi szakszolgálattal. Ezután, az önkormányzatokat mértük fel és bekértük a szerződéseket. Veszprém Megyében lakossági hulladékszállítás területén szolgáltatás kimaradás nem volt, ideiglenes szolgáltató kijelölésére nem került sor. A lakossági gáz, víz, és elektromos szolgáltatókkal folyamatos kapcsolatot tartunk, a szolgáltatás kimaradásáról, valamint a hiba elhárításának várható időpontjáról is jelzést kapunk. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése a kirendeltségeket jelöli meg első fokon az engedélyezési eljárásban szakhatóságként (szakhatósági ügy az elmúlt évben a kirendeltségen nem keletkezett). A rendkívüli időjárás miatt, március hónapban több közúton forgalomkorlátozást, illetve lezárásokat kellett bevezetni. Az időjárás miatt kialakult üzemzavarok felszámolása egy napnál tovább sehol sem tartott. A múlt évben két kritikus infrastruktúrával kapcsolatos gyakorlatot hajtottunk végre. Nukleáris Baleset elhárítás Folyamatosan figyelemmel kísértük Veszprém Megye sugárzási helyzetének változását. Az OSJER rendszer havonta megküldött adatai nem lépték túl a természetes háttérsugárzás mértékét. Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) A KML szolgálat folyamatosan részt vesz az üzemek ellenőrzésében és azonosításában, a belsővédelmi tervgyakorlatok és SKET gyakorlatok ellenőrzésében. Szakmai segítséget nyújt az ADR és RID ellenőrzések során. Végzi a munkaidőn túli VÁSZ balesetekkel kapcsolatos

11 8 felderítést és ellenőrzést. A KML által végzett feladatok megoszlását az 6. számú melléklet tartalmazza. Az év második felében igazgatóságunk egy új KML-ADR gépjárművet kapott. Polgári védelmi szakterület Lakosságvédelmi tevékenység A települések polgármesterei a Katasztrófavédelmi Kirendeltségek közreműködésével a évben végzett kockázatbecslési eljárás eredménye és az azóta eltelt időszakban kialakult veszélyeztető hatások, bekövetkezett káresemények elemzéseit alapul véve a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását felülvizsgálták. A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelettel bevezetett települések katasztrófavédelmi besorolásának új szabályai 22 veszélyeztető hatás vizsgálatán keresztül 3 osztályba teszi kötelezővé a települések sorolását. A felülvizsgálat alapján 4 település tekintetében készült javaslat a település katasztrófavédelmi osztályba sorolás megváltoztatására. Halimba és Szőc települések esetében a jelenlegi III. katasztrófavédelmi osztályból I. katasztrófavédelmi osztályba (felsőküszöb értékű üzem jelenléte), Egyházaskesző és Nemesgörzsöny települések esetében a jelenlegi III. katasztrófavédelmi osztályból II. katasztrófavédelmi osztályba (vizek kártétele miatti veszélyeztetés fokozódása) történő sorolásra érkezett javaslat. Veszprém megye veszélyeztetettségét legfőképpen a veszélyes anyag gyártás, tárolás és szállítás határozza meg. Veszprém megye településeinek katasztrófavédelmi osztályba sorolását az 7. számú melléklet tartalmazza. A jogszabályi feltételeknek és a szakmai elvárásoknak megfelelően a megye mind a 216 településére egységes szerkezetű és tartalmú veszélyelhárítási tervek készültek, amelyek alapján összeállítottuk a kirendeltségi összesített terveket és az igazgatóság közreműködésével a megyei védelmi bizottság is elkészítette a területi veszélyelhárítási tervet. Az érintett települések tekintetében végrehajtásra került a Külső Védelmi Tervek felülvizsgálata, pontosítása. Ennek keretében beépítésre kerültek az új jogszabályok, átvezetésre kerültek a szükséges személyi változások és a katasztrófavédelmi szervezeti átalakulást is figyelembe vettük. A felülvizsgálat, illetve a település kérelme alapján a megyei iparbiztonsági főfelügyelő vizsgálatát követően Litér község mentesült a tervkészítés alól. A Külső Védelmi Tervek megvalósíthatóságát éves rendszerességű ellenőrző gyakorlatok keretében vizsgáljuk, melyek a védelmi igazgatás, a rendvédelmi szervek, hatóságok és a települési közigazgatás együttműködésével valósulnak meg. A települések katasztrófavédelmi besorolását követően, a bekövetkezett változások figyelembevételével pontosítottuk a megyei veszélyeztetettségi térképet. A katasztrófavédelmi műveletek megfelelő szintű támogatása érdekében elektronikus adatbázisban tettük hozzáférhetővé a települési alapadatokat, a polgári védelmi szervezetek és a katasztrófavédelmi anyagi technikai szolgáltatás keretében lebiztosított munkagépek és gépjárművek adatait. A belterületi vízelvezető rendszerek állapotát helyszíni ellenőrzések keretében összesen 23 esetben végeztük el. A kockázati helyszínek vizsgálata során 28 víztározót, 4 iszaptározót és 2 zagytározót ellenőriztünk, melynek során 5 esetben köteleztük a működtetőt javító intézkedés megtételére. Vizsgáltuk a belterületi fasorok állapotát összesen 8 esetben. Földtani hatások általi veszélyeztetettséget 31 esetben ellenőriztünk. A rendkívüli téli időjárási eseményekre történő felkészülés keretében 7 kritikus útszakaszt vizsgáltunk. Felkészítési tevékenység A megye valamennyi településének polgármesterét és jegyzőjét 2013-ban legalább egy alkalommal felkészítésben részesítettük. A járási rendszer kiépítése, illetve az ehhez kapcsolódó helyi védelmi igazgatási rendszerben január 1-vel életbe lépő változások miatt a járási kormányhivatal vezetői és az újonnan megalakuló Járási Helyi Védelmi Bizottság titkárainak a

12 9 felkészítését 2 ütemben hajtottuk végre. Fontosnak tartottuk, hogy a létrejövő új közigazgatási szint minél gyorsabban és hatékonyan tudjon beépülni a védelmi igazgatási rendszerbe. A közigazgatási rendszer változása miatt összesen 9 közbiztonsági referens tanfolyamszerű képzését és vizsgáztatását végeztük el. A tanfolyamszerű képzésen kívül a közbiztonsági referensek számára havi értekezleteken kerülnek feldolgozásra az aktuális feladatok, egyben áttekintjük az elvégzett feladatok tapasztalatait is. A következő években a közbiztonsági referensek szakmai ismereteinek szinten tartása érdekében éves gyakorisággal szervezünk tematikus továbbképzéseket. Az igazgatóság kiemelt célja a lakosság és azon belül különösen az ifjúság katasztrófavédelmi felkészítése, melynek keretében megismerhetik közvetlen környezetük veszélyeztető hatásait és azok hatásának csökkentését célzó magatartási és viselkedési formákat. Lakossági felkészítés érdekében 29 településen tartottunk lakossági fórumot, amelyeken összesen 426 fő vett részt. A hivatásos tűzoltó parancsnokságokon megtartásra kerülő nyílt napokon 9 alkalommal összesen 699 fő vett részt. A tűzoltó laktanya látogatás, külső védelmi gyakorlatok keretében összesen 498 óvodás felkészítése történt meg. Az általános iskolás korcsoport tekintetében 1240 tanuló számára tartottunk a katasztrófavédelmi rendszerről és a lakókörnyezet veszélyeiről felkészítést, kiürítési gyakorlatot. A foglalkozások az egy nap az iskolában, egy nap a biztonságért program, külső védelmi tervgyakorlat és szakköri foglalkozások keretében valósultak meg ban a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen középiskolás kategóriában az első, általános iskolás kategóriában a 4. helyezést érték el a megyéből induló csapatok. Végrehajtottuk a közösségi szolgálatteljesítés katasztrófavédelemnél történő teljesítésének bevezetését. Összesen 18 együttműködési megállapodással rendelkezünk, a beszámoló időszakában 110 fő vett részt az általunk kínált programokon. Célunk, hogy a közösségi szolgálat katasztrófavédelemnél történő letöltését a fiatalok élményként éljék meg évben összesen 83 pedagógus felkészítését végeztük el, külön felkészítés vagy egyedi alkalmak egy nap az iskolában, egy nap a biztonságért program, külső védelmi tervgyakorlat keretében történt. Polgári védelmi szervezetek A polgári védelmi szervezetek tagjainak összlétszáma 6474 fő, amelyből 372 fő a megyei szervezetbe beosztott állampolgár. A polgári védelmi szervezetek kiképzését un. Képzési terv alapján végeztük. A beszámoló időszakában összesen 419 fő számára elméleti, 436 fő számára gyakorlati képzést tartottunk. A gyakorlati képzéseket törzsvezetési és a külső védelmi valamint vészhelyzeti tervgyakorlat keretében hajtottuk végre. Célunk, hogy a polgári védelmi szolgálatra kijelöltek megfelelő képzése és gyakoroltatása révén növeljük a települések önmentő képességét, ezáltal a káresemények hatásainak csökkentését. A megyei mentőcsoport a búvár minősítés mellett évben megszerezte a kutyás keresés, kötéltechnikai és a városi kutató-mentő minősítést is. A megye tíz járásában összesen 257 fővel alakultak meg a járási mentőcsoportok, melyek magalakításánál elsősorban a már meglévő megyei mentőcsoportból hiányzó képességek pótlását tartottuk szem előtt. A járási mentőcsoportok a járásban bekövetkező veszélyekre történő azonnali reagálás érdekében, a beavatkozó hivatásos erők megerősítésére, katasztrófaveszély, veszélyhelyzeti szintet el nem érő esetben, valamint különleges jogrend időszakában a polgári védelmi feladatok ellátásra jöttek létre. A megalakított mentőcsoportok területi polgári védelmi szervezetnek minősülnek, melyeknek tagjai önként jelentkező állampolgárok, valamint civil és gazdálkodó szervezetek. Vis maior pályázatokkal kapcsolatos tevékenység A tavalyi évben összesen 41 település 49 esetben nyújtott be vis maior pályázatot. A bejelentések közül 29 alkalommal csak védekezési, 11 alkalommal csak helyreállítási 9 esetben pedig védekezési és helyreállítási költségeik enyhítésére pályáztak az önkormányzatok. A védekezési pályázatok jelentős része a rendkívüli téli időjárás elleni védekezés során keletkezett, a helyreállítási igények túlnyomó része pince-partfal, földcsuszamlás, út, önkormányzati épület

13 10 kategória között oszlik meg. A benyújtott pályázatok közül 35 támogatott, 6 kincstári elutasítás, 6 nem támogatott, 2 elbírálás alatt, 1 pedig lezárva státuszú. Az önkormányzatok 6 esetben nyújtottak be előleg iránti kérelmet, amelyek közül 3 esetben nem került jóváhagyásra az igény. A vis maior ügyekben a Veszprém Megyei Kormányhivatal munkatársaival jó az együttműködésünk, a bekövetkezett káreseményeket követően a települések pályázatokkal kapcsolatos tevékenységét folyamatosan nyomon követjük és segítjük. Védelmi bizottságokkal kapcsolatos tevékenység 2013-ban az Megyei Védelmi Bizottság összesen 5 ülést tartott és 16 határozatot hozott. A katasztrófavédelem részéről 5 témában került sor beszámolóra (a vizek kártétele elleni védekezésre való felkészülés helyzetéről, különösen az aktuális helyzetről, a várható veszélyeztetettségről, a rendkívüli téli időjárási helyzet kezelésének főbb tapasztalatairól, a települési lakossági riasztó rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról, megyei veszélyelhárítási terv, évi munkaterv katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtása), 1 esetben pedig előterjesztéssel éltünk (megyei veszélyelhárítási terv jóváhagyása). A megyében megalakult 10 helyi védelmi bizottság összesen 32 ülést tartott, amelyeken a bizottsági működés alapdokumentumairól, munkatervekről és az aktuális időszak felkészülési kérdéseiről tárgyaltak. Főügyelet, műveletirányítási tevékenység A műveletirányítási tevékenység keretein belül a jogszabályoknak és belső szabályozóknak megfelelően hajtjuk végre a számunkra meghatározott feladatokat. Kiemelt figyelmet fordítunk a társszervekkel, hatóságokkal történő együttműködésre, ezért folyamatos kapcsolatot tartunk a rendőrséggel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságával, a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság és a mentőszolgálat ügyeletével. A Megyei Védelmi Bizottság részére a jelentési kötelezettségeinket pontosan teljesítjük. A jövőben beüzemelésre kerülő megyei tevékenységirányító központok kialakításával kapcsolatban együttműködünk a rendőrséggel, valamint a szombathelyi és miskolci hívásfogadó központ supervisorainak, illetve operátorainak képzése során az oktatásban részt vettünk. Műveletirányítóink korábban a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok híradó-ügyeleteseiként, valamint beosztott tűzoltóiként teljesítettek szolgálatot, így rendelkeznek megfelelő híradó ügyeleti tapasztalatokkal. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat A KMSZ technikai ellátottsága a szolgálatellátáshoz megfelelő. Műveleti szolgálatunk csoportvezetői közül egy fő ADR képesítéssel, valamint négy fő tűzvizsgáló képesítéssel rendelkezik. A KMSZ 24/48 órás, váltásos szolgálati rendben működik, szükség szerint veszélyes áruszállítás ellenőrzéseket végzett. A KMSZ tiszti állománya széleskörű elméleti tudással és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező kollégákból áll, így az ellenőrzéseiket kellő szakmaiassággal és tekintéllyel tudják végrehajtani, valamint a gyakorlatok szervezésénél és az oktatások végrehajtásánál is kamatoztatják tudásukat. Integrált hatósági szakterület Az iparbiztonsági, a polgári védelmi, valamint a tűzvédelmi szakterülettel kapcsolatos hatósági tevékenységet a hatósági osztály állománya a főfelügyelők szakmai iránymutatásával végzi. Az igazgatóságon, valamint a kirendeltségeken a felügyelőségek és a hatósági osztályok megfelelő munkakapcsolatot alakítottak ki. Kéményseprő-ipari szolgáltatás

14 január 1-jétől hatályba lépett a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény, melynek értelmében sor került a közszolgáltatók ellenőrzésére. Veszprém megyében öt közszolgáltató kezdte meg tevékenységét. A telephelyi ellenőrzéseken megállapításra került, hogy a jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkeznek, így a közszolgáltatást megkezdhetik szeptember 1-ével egy közszolgáltató befejezte, három pedig szándéknyilatkozatban jelezte, hogy januártól nem kívánja folytatni tevékenységét. Veszprém megyében kéményseprő-ipari konzorcium formájában történik a szolgáltatás. A kéménytüzek esetében minden alkalommal hatósági eljárást kezdeményeztünk, vizsgáltuk a kémény felülvizsgálatának meglétét, műszaki állapotát, a közszolgáltató, a tulajdonos/használó felelősségét évben 54 kéménytűz volt. Az értékelt időszakban CO eseménnyel kapcsolatban 4 beavatkozás történt, a megmentett polgárok száma 4 fő volt. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Szolgáltatók ellenőrzése A megyében 7 tűzoltó készülék karbantartásával foglalkozó cég található, 46 beépített tűzjelző, tűzoltó berendezés felülvizsgáló, 15 tűzátjelző központ távfelügyeletét ellátó és 37 oktatás szervező vállalkozás tevékenykedik. A tűzoltó készülék karbantartó műhelyek mindegyikét ellenőrzés alá vontuk. A szolgáltatások közül oktatás-szervezés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzése 9 alkalommal került végrehajtásra. A hatósági felügyelettel kapcsolatban az ellenőrzések eredményeit, a jogszabályban meghatározott bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségeket figyelembe véve megállapítható, hogy a vállalkozások jogkövető magatartást tanúsítanak, szankcionálásra nem volt szükség. Tűzvizsgálati tevékenység január 1-jétől a tűzvizsgálati eljárások lefolytatására hatáskörrel a katasztrófavédelmi kirendeltségek rendelkeznek december 31-ig a megyében 48 tűzvizsgálati eljárás indult. Az eljárások megindításának okai 31 esetben bűncselekmény gyanúja, 11 esetben vezetői utasításra szakmai indokok alapján, 2 esetben a tűzeset következtében haláleset történt, 4 esetben III-as vagy annál magasabb riasztási fokozat. A helyszíni szemlék lefolytatását a tűzoltósági felügyelők, munkaidőn túl a KMSZ állománya végzi. Mindhárom katasztrófavédelmi kirendeltségen, valamint igazgatóságunk hatósági osztályán is biztosított az előírt képesítéssel rendelkező tűzvizsgáló, a tűzoltósági felügyelők is rendelkeznek tűzvizsgáló végzettséggel, így a eljárások lefolytatásának személyi feltételei adottak. Nagy hangsúlyt fektetünk a tűzvizsgálatot végzők folyamatos továbbképzésére ban két esetben a Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság bűnügyi, illetve helyszínelő szolgálatával közös gyakorlati képzésen vett részt az állomány. A KMSZ és a kirendeltségek tűzoltósági felügyelői részére egy tűzvizsgálati csomag összeállítása megtörtént, mely segítségével a helyszíni szemle során a mintavételezés, és az adatrögzítés jogszabályban foglaltak alapján történhet évben a tűzvizsgálati munka minőségében a korábbi időszakhoz képest javulás tapasztalható. Hatósági tevékenység 2013 évben tűzvédelmi hatósági ügyben 2066 esetben indult eljárás, 740 esetben hajtottunk végre hatósági ellenőrzést és 257 esetben hatósági szemle került lefolytatásra. Településrendezési eszközökkel kapcsolatos véleményezési eljárásban 33 ügyben érkezett megkeresés, 126 esetben adtunk ki előzetes vagy egyeztető szakvéleményt. A benyújtott tervdokumentációkat minden esetben egyeztettük az iparbiztonsági és a polgári védelmi főfelügyelővel. Kiemelten kezeltük a pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos ügyeket ban 23 esetben hajtottunk végre pirotechnikai tárolással, 3 esetben forgalmazással, 9 esetben felhasználással kapcsolatos helyszíni szemlét. A helyszíni szemléket a rendőrséggel közösen végeztük. Pirotechnikai termék átmeneti tárolásának és forgalmazásának hatósági ellenőrzésére 20 esetben került sor. A szakhatósági eljárások során minden esetben megtartott előzetes helyszíni

15 12 szemléknek köszönhetően a hatósági ellenőrzéseken hiányosságokat nem állapítottunk meg évben pirotechnikával kapcsolatos káresemény nem történt. Kiemelt beruházásokkal kapcsolatos ügyben hatósági eljárás 5 esetben indult, ebből 3 esetben kormányablak kialakítással kapcsolatos, 2 esetben ipari üzem építésével kapcsolatos hatósági eljárás (automatikus tűzjelző, -oltó rendszer). Az igazgatóságon 1 ügyben indult hatósági eljárás jogszabályban nem teljes körűen szabályozott automatikus tűzoltórendszer létesítése ügyében. Szakhatósági tevékenység január 1-től bevezetésre került az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer. Az építésügyi hatóságok a rendszeren összesen 232 szakhatósági megkeresést küldtek. Egyéb szakhatósági ügyben 778 esetben indult eljárás. Üzlet, telephely, szálláshely működési engedéllyel kapcsolatban 347 esetben hajtottunk végre tűzvédelmi ellenőrzést. Szakhatósági ügyekkel kapcsolatban 193 esetben adtunk ki hiánypótlási felhívást, jogszabály által meghatározott kötelező konzultáció 269 esetben történt. Polgári repülőtereket érintő szakhatósági eljárás 6 esetben indult. Igazgatási szolgáltatási díj 121 esetben került befizetésre. Veszprém Megyei Tűzmegelőzési Bizottság A Veszprém Megyei Tűzmegelőzési Bizottság január 31-én tartotta meg alakuló ülését. A bizottság fő feladata a szabadtéri tűzesetek, kéménytüzek, valamint a szén-monoxid mérgezések csökkentése. A szabadtéri tüzek megelőzéséről tájékoztató anyagot küldtünk a helyi médiák, az önkormányzatok, valamint a tankerületi igazgatóságok részére. A BM OKF és az Országos Tűzmegelőzési Bizottság kezdeményezésére összesen 134 szénmonoxid-érzékelőt osztottunk ki a megyében. Több alkalommal vettünk részt a megye különböző rendezvényein, melynek statisztikáját a 8. számú melléklet tartalmazza. Lakosságtájékoztatás A megyei sajtó képviselőit rendszeresen tájékoztatjuk a Veszprém MKI tevékenységéről, rendezvényeinkről, ünnepségeinkről. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy ne csak a súlyosabb, közérdeklődést kiváltó káresemények kerüljenek előtérbe, hanem ezek mellett igazgatóságunk mindennapjaiba is engedjünk betekintést. Fontos, hogy a lakosok lássák, hogy az állomány folyamatosan képezi magát, rendszeresen vesznek részt gyakorlatokon. Az ellenőrzési gyakorlatok mellett beszámoltunk műszaki mentési, roncsvágási, valamint önmentési gyakorlatokról. A megyei és helyi média folyamatosan tájékoztatott az igazgatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a tűzoltóságok sikereiről, legyen az kulturális, vagy sportbeli siker. Egyre nagyobb számban kaptunk megkereséseket, amelyek a Veszprém MKI állományában lévők elismerésével kapcsolatosak ban 95 közleményt adtunk ki, és 5 sajtótájékoztatót tartottunk. Az értékelt időszakban a médiában 2833 alkalommal jelentünk meg, a megjelenések megoszlását az 9. számú melléklet tartalmazza. Az évszakokhoz köthető közleményeken kívül felhívtuk a lakosság figyelmét az adott események, időszakok veszélyeztető tényezőire, így a márciusi hó helyzet és az áprilisi árvíz időtartama alatt a pontos, gyors és hiteles tájékoztatás érdekében összesen 890 megjelenésünk volt a helyi médiában és honlapunkon. Tudósítottunk a Területi Tűzmegelőzési Bizottság üléséről, tevékenységéről, iparbiztonsági ellenőrzésekről, tűzoltó- parancsokságok ellenőrző gyakorlatairól, illetve rendszeresen visszatértek a közösségi szolgálatteljesítésről, az önkéntes mentőcsoportokról, azok

16 13 gyakorlatairól, valamint 2013 év végén a VÉSZ rendszer minél szélesebb körben történő terjesztését elsődleges feladatnak tekintettük. Honlapunkat folyamatosan frissítjük. Elérhetőek a jogszabályi változások, az eseményekről készített cikkek, és tudósítások is. A fontosabb, a társadalom egészére vonatkozó jogszabályváltozásokra felhívjuk a média figyelmét is, hogy az esetleges szankciók vagy pénzbüntetések elkerülhetőek legyenek. Erre példa a jogosulatlan segélyhívásokra vonatkozó törvényi módosításokról való tájékoztatás, továbbá felhívtuk a figyelmet a lépcsőházak tűzvédelmére vonatkozó szabályokra is ban több alkalommal megnyitottuk a tűzoltóság kapuit a nyilvánosság előtt. Sokakat vonzott a gyermeknapon és a Kultúra Napján megtartott nyíltnap, melyeken összesen több mint kétszáz felnőtt és gyermek vett részt. Betekinthettek az érdeklődők a tűzoltók mindennapi életébe, valamint megtekinthették az alkalmazott technikákat. III. Összegzés 2013 a stabilizálás éve volt, mely során az országos elvárásoknak megfelelő szervezeti rend, a területi sajátosságoknak megfelelő szakmai és logisztikai támogató struktúra megszilárdult. Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektettünk az ellenőrzés belső rendszerének fejlesztésére, az ellenőrzési rendszer jól funkcionál, hatékonyan támogtja az igazgatóság vezetésének munkáját. A hatósági tevékenységben szemléletváltás történt, az integrált hatósági szemlélet kialakult és megszilárdult. A műveletirányítás bevezetésével magas szintű, átgondoltabb irányítás valósult meg, ezáltal is növelve a beavatkozások eredményességét. Veszprém MKI a takarékossági szempontok figyelembe vételével hajtotta végre a gazdálkodási feladatokat. A gazdálkodás fő célkitűzései teljesültek, a gazdálkodás hatékonyan és eredményesen biztosította a katasztrófavédelem alaprendeltetéséből adódó feladatainak végrehajtását év feladatait az előzetesen rögzített célok elérésével eredményesen végrehajtottuk. A Veszprém megyében bekövetkezett eseményeket szakszerűen és hatékonyan kezeltük.

17 14 IV. Feladatok, célkitűzések Folytatni kell az önkéntesek önszerveződésének támogatását, a lakosság önvédelmi készségének fejlesztését, a civil szervezetek és az állampolgárok tömeges bevonásával. Ennek megfelelően a év végén Veszprém megye minden járásában megalakított mentőcsoportok idén júniusban valamennyien minősítő gyakorlat keretében nemzeti minősítést szereztek. Kiemelt feladatként kezelem a supervisori ellenőrzések számának növelését, valamint a hulladékszállítással kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását. A kritikus infrastruktúra védelemmel, illetve a létfontosságú rendszerelemek kijelölésével kapcsolatos eljárások új elemként jelentkeznek, állandó és folyamatos felkészültséget igényelnek. Az integrált hatósági és műveletelemzési tevékenység megerősítése szintén az idei év célja, hiszen a hatósági szakterület egységesítésével, tevékenységének összehangolásával képesek vagyunk a megelőzési tevékenység magasabb, professzionális szintre emelésére. Kiemelt szerepet kap az időszakos prognóziskészítési tevékenység, amelynek rendeltetése, hogy a korábbi káresetek, valamint a szakmai előrejelzések alapján előrevetítse az egyes időszakok nagy valószínűséggel bekövetkező veszélyeit. A tapasztalatok feldolgozása és gyakorlatba való átültetése miatt fontos a művelet-elemzési tevékenység, hiszen így rávilágít a korábbi események kezelésekor tapasztaltakra, jó gyakorlatokra, fejlesztendő területekre.

18 15 A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezeti ábrája 1. számú melléklet

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél Vízügyi hatósági feladatok a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 2014. november 7. Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető Az előadás tartalma - Integrált katasztrófavédelmi hatóság - A vízügyi és

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Szám: 36610/254-1/2015.ált A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szám: 36610/254-1/2015.ált BESZÁMOLÓ A SZOLNOKI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 2014 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2015 Tartalomjegyzék 1.1. 2014. évi célkitűzések:... 3 2. Az elvégzett feladatok, megtett

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről

Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő tűzoltóságok helyzetéről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. április 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyében működő

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09.

BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös vezetői értekezlete Budapest, 2015. február 09. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos

Részletesebben

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban

Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Változások a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokban Siófok, 2015. április 08. Dr. Mógor Judit tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma - Alapelvek - Integrált katasztrófavédelmi hatóság -

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. november 27-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2015. 01-09 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság 2012. 09. 25. Kossa György tű. dandártábornok országos iparbiztonsági főfelügyelő -1- Magyarország szolgálatában a biztonságért Biztonság az, amivé

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon

Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG Iparbiztonsági hatósági tevékenység tapasztalatai, veszélyes üzemek ellenőrzése Magyarországon Nemzetközi Iparbiztonsági Tudományos Konferencia 2013. április 10.

Részletesebben

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóság 2013. évi Beszámoló jelentése F E L T E R J E S Z T E M! Orbán Balázs tű. szds. tűzoltóparancsnok 2014. 2 BEVEZETÉS A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Részletesebben

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Félévértékelő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkaértekezlet keretében értékelte az FKI 212. első félévi tevékenységét. Az értekezleten az igazgatóság

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tevékenységéről Viczián György tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/212-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás

SEVESO irányelv és a hazai szabályozás MAGYAR VEGYIPARI SZÖVETSÉG SEVESO irányelv és a hazai szabályozás Gáspárné Bada Magda KOZMOS konferencia Visegrád 2013. 11.05. Az előadás tartalma SEVESO szabályozás háttere, filozófiája és mutatói A katasztrófavédelmi

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A GYÖNGYÖSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltőparancsnokság 2014, évi tevékenységéről I Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelnii Kirendeltség BékéscsabaiHivatásosTűzoltóparancsnokság H-5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9 Tej: 06/66 549-471 Fax: 06/66 322-188

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Veszprém

Veszprém Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2

Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 Tartalom 1.1. 2015. évi célkitűzések:...2 2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések...2 2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:...2 2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:...3 2.1.2. Gyakorlatok,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR

TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR 1. függelék Területi mérleg TELEPÜLÉS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA HEKTÁR % Adásztevel hagyományosan vidéki települési térség 93,65 11,0 Adásztevel erdőgazdálkodási térség 113,26 13,3 Adásztevel mezőgazdasági

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. november 28-i ülése 2. számú napirendi pontja Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2014. 1-9 havi munkáról Előadó:

Részletesebben

2015. június 26-i rendes ülésére

2015. június 26-i rendes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló Dombóvár tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem

Részletesebben

Közszolgáltatási szerződés I. számú melléklet: A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája Sorszám Település Ajkai gyűjtőkörzet 1 Adorjánháza 2 Ajka 3 Apácatorna 4 Bakonyjákó 5 Bakonypölöske 6 Bodorfa

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 7. H-7401 Kaposvár, Pf.: 71 Tel: (36-82) 528-990 Fax: (36-82) 424-983 e-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu Szám:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

BALATONFŰZFŐI Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2. Tel: (06-88) 590-625 Fax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63512015. Előadó: Viczián György tű. alezds., Belanka Zsolt Mell.: Beszámoló Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/227-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok

A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A polgármester elsőfokú polgári védelmi hatósági jogköre és ahhoz kapcsolódó feladatok Ihász Norbert tű. főhadnagy tűzvédelmi mérnök Tűzoltósági Főfelügyelőség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Szolnok, 2016. április 8. / Matuska Zoltán

Részletesebben

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT

A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 2014. ÁPRILIS 22-23-24. RÁKÓCZIFALVA, NEMZETI MINŐSÍTŐ GYAKORLAT 1 A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT PORTFÓLIÓJA 1) A NAGYKUN JÁRÁSI ÖNKÉNTES MENTŐCSOPORT

Részletesebben

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Beszámoló. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szent-Királyi László tűzoltó alezredes Beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály A kéményseprő-ipari közszolgáltatás hatósági felügyelete Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat VIII.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét.

25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. 25. Ismertesse a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági és szakhatósági tevékenységének rendszerét. A./ Jogalkotás jogalkotó szervek jogszabály ÁLTALÁNOS rendelkezések Jogalkalmazás hatóság/bíróság

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

2011. 234/2011. (XI.10)

2011. 234/2011. (XI.10) Jogszabályi háttér A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. Rendelet V. fejezet

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezető H-2660 Balassagyarmat, Baltik Frigyes út 1. *: 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-35) 500-730

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/314-6/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról

HATÁROZAT. Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 33/2014. (VII. 10.) MÖK határozat Tárgy: Döntés fogszabályozási szakellátási feladattal kapcsolatos pályázati felhívásról 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Központi Főügyeleti Főosztály A parancsnoki/vezetői feladatok a műveletirányítási és az ügyeleti munka kapcsán előadás az alparancsnoki képzésen részt vevők

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Az Iparbiztonság aktuális helyzete

Az Iparbiztonság aktuális helyzete Az Iparbiztonság aktuális helyzete. Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Hatósági tevékenység egységességének biztosítása I. Iparbiztonsági

Részletesebben

A Veszprém Megyei Államigazgatási Kollégium 2013. éves tevékenységének értékelése

A Veszprém Megyei Államigazgatási Kollégium 2013. éves tevékenységének értékelése A Veszprém Megyei Államigazgatási Kollégium 2013. éves tevékenységének értékelése Bevezető: A közigazgatás a végrehajtó hatalom része, mely a legnagyobb szakigazgatási rendszer. A közigazgatás igazgatási

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

Sziráki Tamás tűzoltó-alezredes, Szolnoki Hivatalos Tűzoltóparancsnokság

Sziráki Tamás tűzoltó-alezredes, Szolnoki Hivatalos Tűzoltóparancsnokság Ikt.sz.: 81-21/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése:

Tűzvédelmi Szakértők Továbbképzése: A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztálya az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépését megelőzően széleskörű szakmai konferenciákat,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-i ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. június 23-i ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szám: 14/349-21/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben