2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. január EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK!"

Átírás

1 Béres Klára, a Teljes Életért Alapítvány elnöke és Dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az éveknek Nyugdíjas Klubszövetség elnöke a Béres Alapítvány Béres Csepp adományozó ünnepségén EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDİT KÍVÁNUNK! január

2 Kedves Klubtagok! Mindenekelıtt békés, boldog újévet kívánok minden kedves Klubtagunknak! Kívánom, hogy a évben se legyetek hiányában családtagjaitok szeretetének, a baráti találkozóknak, a vidámságnak! És persze, mindehhez jó egészséget kívánok! A Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetség is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a év kiegyensúlyozott, derős legyen. Az elmúlt évben ünnepeltük Szövetségünk alapításának 20. évfordulóját. Klubszövetségünk több tízezer tagunknak, idısödı és idıs embernek adja a közösséghez tartozás élményét. Klubjainkban értelmes, értékes munka zajlik. Ismeretterjesztı elıadásokat szerveztek számos témakörben; mővészeti csoportjainkban az alkotó munka örömét élhetitek át; kirándulások, üdülések, sporttevékenységek járulnak hozzá a kellemes közösségi élmények átéléséhez, egészségetek megırzéséhez. Nem is sorolom tovább, hiszen felsorolhatatlan a gazdagság! Olyan idıszakot zárunk, amely folytatása nem egyszerő. A 20. születésnap nemcsak országosan, de minden egyes megyében, számos településen lehetıséget adott a visszatekintésre, az elmúlt évek gazdag munkájának összegzésére. Szép és tartalmas megemlékezések zajlottak szeret az országban! Voltam olyan rendezvényen is - Fejér megye, Bodajk -, ahol úgy ünnepeltek, hogy új tevékenységbe kezdtek, hagyományt teremtı rendezvényt szerveztek. A megemlékezéseken kivétel nélkül jelen voltak hagyományırzı együtteseink. Jó hangulatot, vidámságot hoztak. Országos Szövetségünk méltóképpen emlékezett az elıdökre, az elmúlt két évtizedre, amikor 2008 ıszén a parlamentben nemzetközi konferencia keretében összegeztük, miért tartjuk szükségesnek, hogy Magyarországon legyen nemzeti stratégia a méltó idısödésért. És a stratégia évben megszületett! Január hónaptól kezdıdıen minden megyében Idısek Akadémiája keretében zajlanak az elıadások a stratégiáról. Lesz tehát lehetıségetek megismerni. Büszkék lehetünk arra is, hogy kezdeményezıi voltunk, szakmailag támogattuk az I. Nyugdíjas Expo létrejöttét, amelyre november én került sor a Syma Csarnokban. Aki ott volt, igazolhat, mővészeti csoportjaink mősorának népszerősége nem maradt el Korda György, Balázs Klári, Kovács Kati mősorától! Már a évre készültünk, amikor Gunarasra 3 napos találkozóra, képzésre hívtuk megyei elnökeinket. Programunk három területen győjtötte össze megyei vezetıink tapasztalatait, javaslatait: áttekintettük hagyományos tevékenységünk a kulturális tevékenység és az üdülés eredményeit; teendıinket szakmai megerısítése, mőködése anyagi biztonsága érdekében; láthatóvá váltak Szövetségünk új tevékenységterületei; a megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények, az idısek elvárásainak változása hatott a klubéletre. A megyei elnökök felkészülten érkeztek. Értékes vélemények, javaslatok hangzottak el, melyek jól fogják szolgálni a év programjának kialakítását. Fontos döntések születtek az üdülési lehetıségekrıl szóló információ terjesztésérıl. Szeretnénk még nagyobb kedvet csinálni a gyógyüdüléshez, a kikapcsolódáshoz. Összegyőjtjük az üdülıhelyek jobb megközelíthetısége érdekében a buszrendelés tapasztalatait. Meghívjuk az egyes szálláshelyek tulajdonosait, képviselıit. Reméljük, hasznos tapasztalatcsere elıtt állunk! Kérünk minden kedves klubvezetıt, hogy idıben adja le klubja jelentkezését Szövetségünk központjában. A megyei szervezetek különbözı mélységő munkakapcsolatokat ápolnak a megyei önkormányzatok vezetıivel, munkatársaival. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy az önkormányzatokkal való kapcsolat szerveztünk számára, tagságunk érdekében kulcsfontosságú. Mi is tehetünk a kapcsolatépítése érdekében! Az önkormányzatok mellett fontos partner a rendırség, a fogyasztóvédelem, a terület országgyőlési képviselıje. Hasznos információkkal, gyakran anyagilag is tudják támogatnia munkánkat. Jól látszik tehát, évben is lesznek feladataink, melyhez várjuk javaslataitokat! Hegyesiné Orsós Éva, elnök A Nyugdíjasklubok és Idősek Életet az éveknek Országos Szövetsége várja az SZJA 1 % felajánlásokat. A felajánlott összeget országos, megyei rendezvényeink támogatásához szeretnénk felhasználni. Adószámunk:

3 Életet az éveknek Díj és Díszoklevél adományozása A Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetséges 20 éves jubileuma alkalmából, november 21-én Budapesten, a Syma csarnokban, a Nyugdíjas Expo keretében megtartott ünnepségen 40 db Életet az éveknek Díjat és 40 db Díszoklevelet adományozott arra érdemes, az idısek, a közösségi értékek érdekében tevékenykedı személyeknek és szervezetek részére. A Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége kibıvített Elnöksége január 10-én döntött az Életet az éveknek Díj alapításáról, annak elsı ízben, a Szövetség fennállásának ötödik évfordulója alkalmából történı adományozásáról ben hatodik alkalommal került átadásra az Életet az éveknek Díj Az Életet az éveknek Díj azon személyek részére adományozható, akik hosszabb idı óta bizonyították, hogy tiszteletükkel és tetteikkel minden megtettek az idısekért, az Életet az éveknek gondolat szellemében példamutató módon szolgálták a harmadik korosztályt, a nyugdíjasokat. "Életet az éveknek" Díjban részesült személyek Sorsz. Javasolt neve Javasolt címe 3 Javasolt személy funkciója 1. Molnár János Beremend Klubvezetı 2. Páva Zoltán Komló Polgármester 3. Kiss Jánosné Tiszaalpár Megyei alelnök, klubvezetı 4. Szabó Jánosné Solt Megyei elnökségi tag 5. Sántáné Szabó Margit Solt Megyei elnök 6. Szatmári János Körösladány Klubvezetı 7. Templom Ferenc Mezıkovácsháza Megyei elnökségi tag, klubvezetı 8. Szınyi Gáborné Miskolc Megyei elnök, klubvezetı 9. Lestárné Mater Mária Miskolc Megyei kulturális alelnök, klubvezetı 10. Vígh Gyuláné Mezınyárád Megyei elnökhelyettes, klubvezetı 11. Sápi Józsefné Budapest Klubvezetı 12. Nieder Rudolfné Budapest Klubvezetı 13. Bacsa Józsefné Szegvár Klubvezetı 14. Chalmovszki Mátyás Pitvaros Klubvezetı 15. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár Polgármester 16. Sándor Andrásné Szabadegyháza Megyei elnökségi tag, klubvezetı helyettes 17. Tischler Andrásné Ercsi Klubvezetı 18. Dr. Kurunczi Károly Jánossomorja Polgármester 19. Farkas Sándorné Derecske Megyei gazdasági vezetı, klubvezetı 20. Válent Istvánné Gyöngyöspata Szociális gondozó, klubvezetı 21. Varga Sándorné Szolnok Megyei gazdasági vezetı, klubvezetı 22. Gyalog Lajosné Mezıtúr Megyei elnökhelyettes, klubvezetı 23. Szebeni Mihályné Dorog Klubvezetı 24. Sándor Imréné Bátonyterenye Klubvezetı 25. Megyes Sándorné Tápiógyörgye Gondozási Központvezetı 26. Sóber Józsefné Nagykırös Városi Nyugdíjasklub vezetıségi tagja 27. Makrai Ferencné Nagymaros Klubvezetı 28. Kovács Ferenc Tápiószele Polgármester 29. Szita Károly Kaposvár Polgármester 30. Pásztor Mihályné Nyíregyháza Megyei gazdasági vezetı 31. Herczku Andrásné Tornyospálca Megyei elnökségi tag, klubvezetı 32. Ifjú Gyuláné Decs Klubvezetı 33. Horváth Magdolna Ajka Megyei elnökségi tag, klubvezetı 34. Talabér Márta Berhida Megyei Közgyőlés alelnöke 35. Köbl Miklós Hajmáskér Polgármester 36. Bíró László Zalaegerszeg Megyei NYOK elnöke 37. Kerekes Katalin Budapest Elıadómővész, OBK énekes szekció vezetıje 38. Dr. Kabát Mária Budapest Országos alelnök 39. Gyimesi János Gyönk Tolna megyei elnök 40. Dr. Hegyesiné Orsós Éva Budapest "Életet az éveknek" Klubszövetség elnöke

4 Életet az éveknek Díj és Díszoklevél adományozása A Nyugdíjasklubok és Idısek "Életet az éveknek" Országos Szövetsége fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából, március 29-én "Életet az éveknek" Díszoklevél adományozásáról döntött ben 4. alkalommal került az Életet az éveknek Díszoklevél adományozásra. Díszoklevéllel, azokat a közösségeket /nyugdíjasklubokat, idısek otthonait, nyugdíjasok házait, mővelıdési házakat, önkormányzatokat, civil szervezeteket, mővészeti együtteseket stb./ lehet kitüntetni, akik hosszabb idı óta bizonyították, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy az idısek életkörülményei fejlıdhessenek, továbbá az "Életet az éveknek" Klubmozgalomban élı közösségek javát szolgálták. Sorsz. "Életet az éveknek" Díszoklevélben részesült szervezetek Javasolt közösség, szervezet 1. Pécsváradi Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete Pécsvárad 2. Pécs Bányász Kulturális Szövetség Nyugdíjasklubja Pécs 3. Lakitelek Nyugdíjasklub Lakitelek 4. Petıfi Bajtársi Egyesület Kiskunfélegyháza 5. Csorvási Nyugdíjasklub Csorvás 6. Barátság Nyugdíjasklub Szabadkígyós 7. Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár Encs 8. Évgyőrők Nyugdíjasklub Encs 9. İszirózsa Nyugdíjasklub Hagyományırzı Népdalköre Nyékládháza 10. Törekvés Nyugdíjasklub Budapest 10.kerület 11. Angyalföldért Kézfogás Nyugdíjasklub és Kórus Budapest 13.kerület 12. Üllési Déryné Nyugdíjasklub Üllés 13. Nagylaki Mővelıdési Központ Nyugdíjasklubja Nagylak 14. Székesfehérvári Esélyek Háza Székesfehérvár 15. İszirózsa Nyugdíjasklub Mezıszentgyörgy 16. Aranydaru Nyugdíjas Egyesület Nagyvenyim 17. Önkormányzat Mosonszolnok 18. Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete Lébény 19. Fehér Rózsa Nyugdíjasklub Nádudvar 20. İszirózsa Nyugdíjasklub Egerfarmos 21. Kossuth Hagyományırzı Nyugdíjasklub Kenderes 22. Nıklub Zagyvarékas 23. KPVDSZ Mővelıdési Ház Tatabánya 24. İszi Alkony Nyugdíjasklub Szécsény 25. Perıcsényi Nyugdíjasklub Perıcsény 26. Barátság Nyugdíjasklub Sülysáp 27. Bagi Nyugdíjasklub Bag 28. Aranyesı Nyugdíjasklub Veresegyház 29. Toponárért Nyugdíjasok Egyesülete Kaposvár 30. Pap Község Önkormányzata Pap 31. Vasutas Mővelıdési Ház Nyíregyháza 32. Paksi Atomerımő Zrt. Paks 33. Gizella Nyugdíjasklub Veszprém 34. Jószerencsét Nyugdíjasklub Ajka-Pagragkút 35. Honvéd Bajtársi Klub Pápa 36. Városi Nyugdíjasklub Várpalota 37. Kertvárosi Nyugdíjasklub Zalaegerszeg 38. Borostyán Nyugdíjasklub Hagyományırzı Csoportja Csokonyavisonta 39. Lábatlani Nyugdíjas Hagyományırzı Klub Lábatlan 40. Richter Gedeon Nyrt. Budapest Elismerés illeti mindazokat, akik az idősekért, a kultúra, a művészet, az érdekvédelem, a szociálpolitika, az egészség- és környezetvédelem területén, a civil és a közéleti szervezetekkel való kapcsolatok erősítésén munkálkodnak. A DÍJAZOTTAKNAK GARTULÁLUNK ÉS KÖSZÖNJÜK MUNKÁJUKAT 4

5 Egészségügyi Verseny Nógrád BAZ - Heves megyei klubok részvételével (fotó 15.oldal) november 6-án Gyöngyösön rendeztük meg az egészségügyi vetélkedı eredményhirdetését. A vetélkedıt már hetedik éve rendezzük meg és körülöleltük az egész Rácz Kinga, a Richter Gedeon munkatársa az egészséges életmód kialakításával kapcsolatos fontos tennivalókra és a vetélkedın résztvevık gondos és nagyszerő felkészültségérıl országot, szinte valamennyi Életet az éveknek beszélt. Ezt követıen Sípos Erika fıszervezı és a megyei Nyugdíjasklub lehetıséget kapott arra, hogy a programban részt vegyen, melyet a Richter Gedeon Nyrt. támogatásával rendezünk meg. A programon köszöntötte a résztvevıket elnökök átadták a díjakat a 10 legjobban szereplı csoportnak, majd mindenkit meghívtak egy közös ebédre. Köszönet a Richter Gedeon Nyrt-nek, akik évek óta támogatják az Sípos Imréné Baranya megyei elnökök, mint a program Életet az éveknek Klubszövetség egészségügyi és elindítója, Sánta Gyula Heves megyei elnök, Szınyi Gáborné BAZ megyei elnök és Oroszi József Nógrád megyei elnök. Köszöntıjükben kiemelték a vetélkedı fontosságát, és egészségmegırzéssel kapcsolatos tevékenységét. Sípos Imréné A Hírlevél 15. oldalán a nyertes klubok képviselıinek fotója látható. köszönetet mondtak a programhoz csatlakozó kluboknak. Szösszenetek az Életet az éveknek Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesületének életébıl 2009-ben a Megyei Egyesület az Izsáki Ezüstgólya Irodalmi Vetélkedı megrendezésére került sor Nyugdíjasklub támogatásával (közös szervezésében) rendezte meg a megyei Idısek Világnapját október 10-én. Nagyon sok klub elfogadta a meghívást és a nap jó hangulatban telt el. Mondoki József polgármester és Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés elnöke köszöntötték a jelenlévıket, kiemelve a közösségek összetartó és gyógyító erejét. Mihály János, az Életet az éveknek Klubszövetség országos elnökhelyettese az egymásra Ladánybenén, november 14-én, az Életet az éveknek Nyugdíjasklubok Bács-Kiskun Megyei Egyesülete és a Ladánybenei Margaréta Nyugdíjasklub közös szervezésében. A ladánybenei vetélkedıt írásos elıdöntık elızték meg, melyen 11 csapat sikeresen szerepelt. Témakörök: Arany János Toldi, Radnóti Miklós versei és Bács-Kiskun megye történései voltak. Ladánybenén 9 csapat mérte össze tudását. Az elsı helyezést Lajosmizse csapata, a második figyelés fontosságát hangsúlyozta. Ezt követıen a klubvezetık helyezést Ladánybene csapata, a harmadik helyezést munkájának elismeréseként oklevelek kerültek átadásra. Kiskunfélegyháza Petıfi Sándor Bajtársi Egyesület csapata érte el. Legvégezetül ünnepi mősor következett, amelyben az izsáki óvodások és iskolások, a mazsorett csoport nagyszerően szerepelt. Az ebéd után Izsák polgármestere köszönetet mondott az Ezüstgólya Nyugdíjasklub Vezetıjének, Árvai Istvánnénak és a klub minden tagjának. Köszönet Ladánybene polgármesterének és a ladánybenei Margaréta Nyugdíjasklub Vezetıjének Terjék Katalinnak, valamint a klub valamennyi tagjának, a nagyszerő fogadtatásért és szervezésért. A Vetélkedıt Kovács Mária vezényelte le. Herczeg László, a Városföldi Napsugár Nyugdíjasklub Vezetıje küldte a hírösszefoglalót Ének és Tánc Határok Nélkül Törökbálinton A Napsugaras İsz Ének- és Tánccsoport nagy érdeklıdésre való tekintettel Szüreti Lovas Felvonulást szervezett, melyre hagyományırzı tánccsoportokat és dalköröket hívtak meg, fiatalokat és idıseket egyaránt, összesen 250 fı volt jelen. A rendezvényen megjelentek Székelyudvarhely, Soroksár, Isaszeg, Budaörs, Beloiannisz (görög) települések képviselıi, csoportja és természetesen a Törökbálinti Hagyományırzı Tánccsoport. A Országjáró Klub A Tápiószentmártoni Szent Márton Nyugdíjasklub tagjai évek óta augusztus elején országjárásra indulnak az iskolabusszal. Az idén Zala volt a kirándulás központja. Elsı megállójuk Pákozd volt. Énekkel és koszorúval tisztelegtek az 1848-as hısök emléke elıtt, felidézve a csata jeleneteit. A badacsonyi orgonasípok -at csak messzirıl láthatták, de Tapolca kárpótlást nyújtott. A malom-tó, a park, a kıváros szép épületei, templomai ma is kellemes emlékeket ébresztenek. Sümeg hatalmas vár már messzirıl felkelti az arra utazó érdeklıdését. Zalaegerszegen finom és olcsó vacsora várta a kiránduló csoportot. Másnap az İrségben jártak, délután Zalaegerszeg nevezetességeire került sor. Sétáltak a rendezett csendes városban. Stróbl Alajos szobraiban gyönyörködtek, majd Szınyi alig ismert képeit is megtekintették. A Nagy Boldogasszony Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Nyugdíjasklub 30 éves évfordulóját ünnepelte A jeles eseményen, a klub tagjain kívül részt vettek a települési és intézményi vezetık, önkormányzati képviselık, társklubok tagjai és Rubina Sándor, az Életet az éveknek Klubszövetség megyei elnöke. Tóth Mihályné klubvezetı köszöntötte a megjelenteket, majd Tóth Józsefné gazdasági vezetı tájékoztatást adott az elmúlt 30 év eseményeirıl, az elért sikerekrıl. Ezt követıen a klub kultúrcsoportja színvonalas mősort adott. A Csíkvár Népdalkör 5 programmal üzenni szerették volna, hogy nemcsak az idısek ırzik a hagyományokat, hanem a fiatalok is megmutathatták tudásukat, melyet nagy tapssal jutalmazott a közönség. A felvonulást mősor követte a Mővelıdési Házban, majd mindenkit meghívtak egy-két pohár borra, pogácsára és vacsorára. Páczi Sándorné klubvezetı és Békei Jánosné kulturális vezetı Templomban imádkozva kérték isten áldását. Vacsora után hosszasan beszélgettek, énekeltek. A harmadik napot Hévízen töltötték. Belefért egy kis fürdızés is. Hazafelé a Balatonszentgyörgyön lévı Csillagvár néprajzi győjteményével ismerkedtek. Még elbuszoztak Buzsákra, ahol a híres és gyönyörő hímzéseket tekintették meg. Utolsó állomásuk Balatonszemes volt, melynek temetıjében Latinovits Zoltán sírjára virágot tettek és verssel emlékeztek meg a kimagasló mővészre. Este fáradtan, tele élményekkel értek haza. Köszönet Mészáros Istvánnak, a sofırnek a türelmes, nyugodt és balesetmentes vezetésért, Czerván György országgyőlési képviselınek, Tóth János polgármesternek, Wenhardt Lászlóné jegyzınek, Szabó Ernınek és a Takarékszövetkezetnek támogatásukért. Mészáros Györgyné klubvezetı Fehér József karnagy vezetésével nagy sikert aratott. A programban hallhattak szép verseket, láthattak fergeteges néptáncokat, paródiát. A nézık nem is fukarkodtak a tapssal. A mősor után finom vacsora került az asztalra. Az este további része is nagyon jó hangulatban telt el. Remélik, hogy még sokáig élhetik együtt tevékeny, tartalmas nyugdíjas éveiket. Borostyán Imréné klubtag

6 Befejezıdtek a évi országos mővészeti rendezvények Két jelentıs eseménnyel zárult az országos mővészeti rendezvények sora október 29-én a Népdal- és Nótakedvelık III. Országos Találkozójára, majd november 19-én a Vers- és Prózamondók X. Országos Találkozójára került sor. Mindkét rendezvény Szövetségünk 20 éves évfordulója jegyében zajlott. Krizsán Sándorné alelnök a Szövetség elnöksége nevében köszöntötte a szereplıket és a vendégeket, méltóan megemlékezett az elmúlt 20 évrıl. N ÉPDAL- ÉS NÓTAKEDVELİK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 14 megyébıl érkeztek a dalos ajkú nyugdíjasok, közel 70 énekes mutatkozott be. Szép népdalok, nóták hangzottak el. Sok jó hangú, tisztán éneklı idıst hallhattunk, akiket a közönség vastapssal jutalmazott. A zsőri (elnök: Kerekes Katalin elıadómővész, tagjai: Takács Györgyné népdalénekes, Kalmár Gyuláné, az Országos Mővészeti Bizottság tagja) elismeréssel szólt az énekesek produkcióiról. Biztató szavaik, tanácsaik énekeseink további munkájához nyújtott segítséget. A zsőri Kiváló mővészeti munkájuk elismeréséül 38 Díszoklevelet és Eredményes mővészeti munkájuk elismerésekén 28 emléklapot adott át az énekeseknek. Ezúton gratulálunk minden kedves közremőködı énekesnek! A Találkozót jelenlétével megtisztelte több megyei elnök és elnökségi tag. Itt volt Szamosi Károly Veszprém megye elnöke, Sánta Gyula Heves megyei elnök, Ács Ferencné Somogy megyei elnök, Szódáné Mazalin Éva Komárom-Esztergom megye ügyvezetı elnöke, Egervári Tiborné Gyır-Moson-Sopron megye elnökségének tagja. Köszönet az Országos Mővészeti Bizottságnak, benne a zsőrinek, a mősor levezetıjének és a rendezıknek - akik a találkozó szakmai lebonyolítását segítették. V ERS- ÉS PRÓZAMONDÓK X. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 14 megyébıl és Budapestrıl érkeztek versmondók. Krizsán Sándorné köszöntötte a résztvevıket, és felolvasta azt a verset, melyet Kiss Lajosné, a Szécsényi İszi Alkony Nyugdíjasklub tagja írt a Szövetség 20 éves jubileuma alkalmából. A Találkozóra eljöttek a verset, prózát szeretı barátok, klubtagok, de többen a tapasztalatszerzés reményében vettek részt a találkozón. 54 versmondótól hallottunk szebbnél-szebb verseket, prózákat. Kiemelt helyet foglalt el Radnóti költészete, akinek ebben az évben ünnepeltük születésének 100. évfordulóját. Többen választották kedvenc költıjükként Petıfit, Aranyt, Kaffka Margitot, Móricz Zsigmondot, Reményik Sándort, Ady Endrét, József Attilát, Szabó Lırincet, Reviczky Gyulát, Tompa Mihályt. Volt, aki a mai magyar költészetbıl választott, vagy éppen saját versének elmondásával örvendeztette meg a közönséget. Mősorukat az Országos Baráti Kör énekesei színesítették. Sok tehetséges versmondót hallhattunk. A zsőri (elnöke: Kóra Ilona nyugdíjas színházi rendezı, a Temesvári Csiky Gergely Színház örökös tagja, zsőri tagok: Kalmár Gyuláné, az országos mővészeti bizottság tagja, Szlávik László, a KOMITAÓ Alapítvány kuratóriumának titkára) elismeréssel szólt a bemutatóról. Köszönet Sánta Gyula Heves megye elnökének, Gyimesi János Tolna megye elnökének, Gyimesi Jánosnénak Tolna megye kulturális alelnökének, Szódáné Mazalin Éva Komárom- Esztergom megye ügyvezetı elnökének, Egervári Tíborné Gyır- Moson-Sopron megye elnökségi tagjának, akik elkísérték versmondóikat a találkozóra. Végezetül Krizsán Sándorné megköszönte a zsőri munkáját, a versmondók lelkiismeretes felkészülését. A zsőri valamennyi versés prózamondónak sikeres közremőködésük elismeréseként Díszoklevelet adott át. Krizsán Sándorné alelnök Idısek Akadémiája IRKA Köre ez év július 16-án Kiskırösre látogatott. Kiskırösre, ahol minden Petıfirıl szól és mindenhol a nagy költı szellemét érezni, ıt idézik a szobrok, a múzeumok és talán neki nyílnak a parkok, kertek virágai is. Versmondó, versíró és versszeretı klub vagyunk, néhány szépen éneklı hölggyel megtetézve. Vonattal mentünk, amire már csak az egyik társunknak kellett jegyet váltania, a többiek már túl vagyunk a hatvanötön, hetvenen, sıt van, aki a kilencvenen is. Elıször Petıfi szülıházához mentünk, amit egy kis mősor keretében megkoszorúztunk. Utána a szomszédban lévı múzeumban emlékeztünk nagy költınkre Petıfi versekkel, Petıfi emlékére írott saját versekkel, majd énekeseink énekeltek a szinte népdallá váló Petıfi dalokból. A mősort a Nemzeti Dal zárta, amit egyik társunk szavalt el, mi pedig egymás kezét fogva körbeálltuk és a refrént együtt mondtuk vele meghatottan. Ebéd után az Evangélikus templomba mentünk, ahol megtekintettük az anyakönyvet, amelybe bejegyezték Petıfi Sándor nevét a kereszteléskor. Az eseménydús nap után a visszaút következett. Vitt a vonat bennünket haza a sokszor megénekelt Kiskunságon keresztül, mi pedig örökre szívünkbe zártuk nagy költünk emlékét, szellemét. Körömi Ferenc, Dr. Nyitrai Xavér Pálné és Kurzál László A Csolnoki Nyugdíjasklub 1994-ben alakult. Jelenlegi létszámuk fı. Hetente csütörtökön tartanak klubnapot. Ilyenkor kézimunkáznak, énekelnek, kártyáznak és társasjátékot játszanak. A klubtagok kívánsága szerint az ország több településére ellátogattak és megnézték a helyi nevezetességeket, sokat járnak színházba is. Az utóbbi idıben a klubon belül szervezıdött egy kisebb létszámú kórus, amely a helyi népdalokat hagyományırzı jelleggel mutatja be, nagy sikerrel. Ez év november 22-ére volt meghívásuk Ceglédbercelre, ahol részt vettek egy nemzetiségi kórustalálkozón. Ezen a fellépésen a kórus nemcsak dalaival, hanem csolnoki népviseleti ruhájával is elnyerte a közönség tetszését. November 25-én a Táti Nyugdíjasklub meghívására egy Batyus Bálon vettek részt. Csolnoki Nyugdíjasklub tagjai Kiadja: Nyugdíjasklubok és Idısek Életet az éveknek Országos Szövetsége Budapest, 1053 Királyi Pál u. 20. I/3. Tel/fax: 06/1/ Lapzárta: minden hónap 20-án Fıszerkesztı: Pirosné Dóczi Gabriella Felelıs kiadó: Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök

7 A Miskolci Postás és Távközlési Nyugdíjas Klub kirándulása Pécsre (fotó a 15. oldalon) Klubunk 45 fıvel Pécsre kirándult. A szállásunk a Pécsi Tudományegyetem Jakabhegyi kollégiumában volt. 16 órakor elindultunk városnézésre és megnéztünk több nevezetességet: a Bazilikát, Cella Septichora ókeresztények temetkezési helyét, ez a világörökség része, a Dzsámit, a Püspöki palotát, a Zsolnay kutat, a Zsolnay szobrot, a Postapalotát, amelyet belülrıl is megcsodálhattunk és a Zsinagógát. Este az egyetem kollégiumának teraszáról csodálatos látvány volt Pécs látképe, amelyet esti világításba is láthattunk. Másnap külön bérelt autóbusszal néztük meg Pécs környékének pár nevezetességét. Csodálatos erdei szerpentinen mentünk az elsı helyre Orfőre. Ott megnéztük a vízi- és szárazmalmot és elmagyarázták a malmok mőködését. Nagyon szép a hegyek között lévı négy állóviző tó, valamint a kemencés udvar. Orfőrıl utunk a festıi szépségő Abaligetre vitt. Utunk során a gépkocsivezetı ismertette a táj nevezetességeit. Abaliget után Máriagyüd következett, ahol megnéztük a kegytemplomot. Tovább mentünk a Siklósi várba, majd Harkányfürdı következett. Onnan visszamentünk Pécsre a szálláshelyünkre. Este a Makártanya étteremben vacsoráztunk, ez a szakszervezet támogatása volt. Nagyon vidáman töltöttük el az estét. Reggel ismét bementünk a város központjába és a még nem látott nevezetességek egy részét néztük meg, pl. a Városházát, a Zsolnay és Csontvári Múzeumot, a Színházat, a különleges építési harangot, amely reggel 7-kor, déli 12-kor és este 7-kor szólal meg. Mielıtt megszólal felemelkedik. Megcsodálhattunk sok szép Zsolnay díszítéső épületet és mőemléket. Ezzel vége lett a kirándulásunknak, és vonattal indultunk haza. Ez a három nap felejthetetlen élményt nyújtott számunkra. Bari Bernátné klubvezetı Lassan felnövünk (Ásotthalom Borostyán Nyugdíjasklub) Tizenöt évvel ezelıtt egy friss nyugdíjas pedagógusnak, Zázriveczné Marika néninek eszébe jutott, hogy tenni kellene valamit, ami egy kis fényt vinne az idıs, sok esetben beteges nyugdíjasok életébe. A gondolatot tett követte, és megalakult a Borostyán Nyugdíjas Klub 14 fıvel. A heti összejöveteleket a mővelıdési házban tartották, mint ahogy azóta is. Nagyon sok szép estét töltöttünk együtt, sok kirándulást szerveztünk, és ennek is köszönhetıen a klub létszáma állandóan növekedett. A klub vezetését 2003-ban Németh Szilveszterné Marika vette át. Ebben az idıben körül volt tagjaink száma. Továbbra is sok kirándulást szerveztünk, az együtt töltött estéken nótáztunk, kártyáztunk, beszélgetés közben megosztottuk egymással gondjainkat, bajainkat. Természetesen részt vettünk községünk rendezvényein, falunapi ünnepségeken és egyéb programokon. Jó kapcsolatunk van a környékbeli települések nyugdíjasklubjaival is. Eljárunk egymás rendezvényeire, ezzel terjesztjük községünk jó hírét. Október 10-én tartottuk születésnapi rendezvényünket. Erre meghívtuk azokat a klubokat, akikkel össze szoktunk járni. Nagyon vidám estét töltöttünk együtt. Finom vacsorával és még finomabb tortával kedveskedtünk egymásnak. Volt zene, tánc és nótázás is. Ezek hatására valószínőleg csökkent a résztvevık vérnyomása, a láb- és derékfájások is feledésbe merültek. Legalábbis egy kis idıre. Ünnepségünk nem jöhetett volna létre támogatóink segítsége nélkül. Nógrádi Zoltán országgyőlési képviselı fürdıjegyekkel kedveskedett. További segítıink: az ásotthalmi önkormányzat, a mővelıdési ház dolgozói és családtagjaik, akik a ház díszítésében és a hangtechnika kezelésében nyújtottak nagyon sok segítséget. Helyi vállalkozók és kereskedık is megleptek minket kisebb-nagyobb ajándékokkal, amit köszönünk. Vendégeink is sok szép ajándékkal kedveskedtek nekünk. Nekik is köszönjük, valamint hálásak vagyunk a Pillér Takarékszövetkezet anyagi támogatásáért is. Isten segítségével szeretnék tovább is sok vidám napot együtt tölteni. Rózsa József nyugdíjas Mit sütsz kis Szőcs? A kérdés jól ismert, a válasz már nem a szokványos: sós és édes süteményt sütsz. Legalábbis a Budapesti Michelin "Életet az Éveknek" Nyugdíjas Klubban így hangzott a "jó" válasz november 20-án a süti-sütı versenyen. A szakértı zsőrinek (Jérome Mouillet gyárigazgató, Kurucz Emıke kommunikációs felelıs, Report Éva Abroncs SZB) nem volt könnyő dolga. Egyrészt végig kellett kóstolnia a 15 féle édes és 9 féle sós süteményt, másrészt meg kellett hozni a döntést: ki a legjobb a jók közül? Ez utóbbi legalább olyan nehéz volt, mint a kóstolás utáni levegıvétel. Szerencsére a zsőri mindkét akadályt "csont nélkül" vette és megszületett a végeredmény: Édes kategóriában: I. helyezett Mátrai Béláné (csokis mézes krémes), II. helyezett Csizmadia Istvánné (diószsák) és III. helyezett Rácz Pálné (püspökkenyér). Sós kategóriában: I. helyezett Pozsgai Istvánné (leveles sajtos), II. helyezett Kuzma Lászlóné (burdasajtos) és III. helyezett Rácz Pálné (köményes sajtos). László Józsefné nagymérető alkotása, amely szó szerint fatörzset imitált, levelekkel és ágakkal, különdíjat kapott. A zsőriasztal az eredményhirdetés után svédasztallá alakult, így mindenki megkóstolhatta a "versenysütiket". Sıt! Mivel az alkotásokról majd receptgyőjtemény készül, bárki meg is próbálhatja kisütni a maga pecsenyéjét, akarom mondani süteményét. Renfer István klubvezetı 7

8 İszirózsás gyalogtúra Kabán A Gyalogló Világnap minden év október elsı vasárnapja, ez az idén október 4-re esett. Hasonlóan az elmúlt évekhez, ez alkalomból az İszirózsa Hagyományırzı Egyesület gyalogtúrát szervezett. Cél: a kabai halastóig elgyalogolni, ami kb. 3km, körbe sétálni a tavat kb. 2km, és visszagyalogolni a központba, ez így összesen 8 km. Gyülekezı reggel 8.00 órakor a város központjában volt, innen indultunk el. A túrán részt vett Kaba város polgármestere Szegi Emma is. Az idı nekünk kedvezett, kellemes ıszi napon még a gyaloglás is jobb volt. 18 fıvel indultunk el, a Batthyányi utcára érve csatlakozott hozzánk még 5 fı, így 23-an lettünk. Mire a tóhoz értünk a nap csodálatosan sütött. Itt várt bennünket Nagyné Ilike meleg teával, és forró kávéval. Kiss pihenı után folytattuk utunkat. Amikor a hatalmas tó elénk tárult többen rácsodálkoztak milyen szép rendezett a tó és környéke. Vidáman, és jókedvően sétáltuk körbe a tavat, és utána indultunk vissza. Útközben meg-megálltunk a horgászokkal beszélgetni. Itt jegyzem meg, hogy a résztvevık közt a legidısebb Kissné Rózsika néni (74 éves), a legfiatalabb pedig az egyik tagunk unokája az 5 éves Zagyva Pistike volt. Az én unokáim is megtették a távot 2,5-4,5 évesek, csak ık a saját "kisbiciklijükkel" jöttek. Szép volt, hogy a nagyi és a lánya és az unokák, e három generáció együtt gyalogol órára elértük a Célt, amely az egyik tagunk háza volt. Már az udvarról finom illat érzıdött. Két szakácsunk: Sanyi és Bandi, amíg mi gyalogoltunk finom ebédet fızött. Az elfáradt kiscsapat vidáman ült asztalhoz. Mindenkinek ízlett a finom lecsó. Meglepetésként Csukásné Juci süteménnyel kínált minket. Ezt követıen volt egy kis tere-fere, majd élményekben gazdagon tért haza mindenki. Összegezve a nap jól sikerült, teljesítettük a 8 km-es gyalogtúrát. Gratulálok minden résztvevınek! Bízok benne, hogy jövıre lesz folytatása. Kiss Lajosné egyesületi vezetı Jártam Sárban Abasárban Történt október hónap egyik szép napsütéses hosszú hét végéjén, hogy a Szıregi Sárgarózsa Népdalkör valamint a Petıfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület tagjai közösen felkerekedtek és meg sem álltak ABASÁRIG. A buszon hamar összebarátkoztak egymással, és nagyon jól érezték magukat a reggeli TEA kiosztása után. Ezek után már nem is tőnt hosszúnak az út Abasárig. Ebéd után értek a szállásra, ahol a szállásadók nagy szeretettel és kedvességgel fogadták az érkezıket. Szállásfoglalás után Fülöp Bertalanné Marika, az Abasári Nyugdíjasklub vezetıje megmutatta a helyi nevezetességeket. Látták a templomot, a Kulturális Központot, a Nemzetközi Katonadal Fesztivál helyszínét, a Tájházat, az ásatásokat és végül a pincesorokat. Vendéglátóik este vacsorával várták a vendégeket a saját pincéjükbe, ahol a hangulatot a zenész jelenléte csak fokozta. Mindenki jól szórakozott, majd éjfél körül mentek vissza a szállásra. Másnap reggeli után újból KEZELÉSBE vette a tagokat Fülöpné Marika és elvitte ıket egy másik pincébe, ahol az Abasári Nyugdíjasok igazi Emlékezés A Veszprémi Csikász Imre Nyugdíjasklub november 2-án halottaknapi megemlékezést tartott. Tagságuk a klubhelyiségben gyülekezett, ahol felelevenítették a mindenszentek és a halottak napja ünnepének történetét. Ezt követıen a klub fennállása óta elhunyt klubtagjaik emlékére annyi szál gyertyát gyújtottak, ahányan eltávoztak közülük. Sajnos már 27 szál gyertya lángja Újhegyi Nyugdíjasklub A Polgármesteri Hivatalban az Idısügyi Tanács szeptemberi ülésén az Újhegyi Nyugdíjasklub adott tájékoztatót életérıl, mőködésérıl. A három éve alakult klub ma huszonöt fıt számlál, de vannak olyan programjaik, amelyen sokkal többen vesznek részt. Minden hónapban klubnapot tartanak, ezen kívül közös kirándulásokat, múzeum- és színházlátogatásokat szerveznek. Együttmőködnek más kıbányai nyugdíjasklubokkal is, közösen rendeznek irodalmi megemlékezést, szabadidıs programokat. Ilyen volt a közelmúltban létrejött, az önkormányzat és az meglepetése várt rájuk. Fogadásukra svédasztalos reggelit (zsíros kenyér), hozzá finom borokat szolgáltak fel. Mindenki igazán meglepıdött ezen a fogadtatáson. Látván a csodálkozást a vendégeken, az Abasári Nyugdíjasok megoldották a helyzetet és rögtön rágyújtottak az ABASÁRI indulóra JÁRTAM SÁRBAN ABASÁRBAN, CSIKÓT VETTEM. A VÁSÁRBAN. Az indulót természetesen a szegedi nyugdíjasok azonnal megtanulták. A tanulás után még sok-sok nótát énekeltek közösen. A szórakozás délig tartott, majd úgy váltak el, hogy jövıre újból, ugyan itt ezen a helyen közösen találkoznak. Találkozás érdekében a két dalkör elhatározta, hogy 2010-ben részt vesz az Abasári Nemzetközi Katonadal Fesztiválon. Az eltöltött hosszú hétvégén sok új baráti kapcsolat született és élményekkel gazdagon tértek haza Szegedre. Virágh Istvánné Petıfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület elnöke lobogott. Majd egyik klubtárs röviden ismertette a Klub névadója Csikász Imre nekrológját. Ezt követıen kisétáltak a közeli temetıbe Csikász Imre sírjához, ahol elhelyezték koszorújukat, és gyertyagyújtás mellett csendesen emlékeztek. Répásy Sándorné vezetıségi tag Idısügyi Tanács által szervezett monostorapáti látogatás is. Ezúton köszönik az önkormányzatnak, Verbai Lajos polgármesternek a segítségét. Az Idısügyi Tanács ülésén elmondott tájékoztatójukban több javaslatot is felvetettek: szeretnének nyugdíjas rovatot a kerület lapjában, illetve az Újhegyi Közösségi Ház kialakítását is szorgalmazták, amelyre több éve ígéretük is van. Véleményük szerint több kıbányai rendezvényt Újhegyen kellene megszervezni. Lırincz Ernıné 8

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre TÁPI Bokréta Nyugdíjasklub Megjelent a 2015. április 19-20-21-én Balatonfüreden, a Hotel Annabellában megrendezendő Életet az éveknek Fesztivál kiírása és jelentkezési

Részletesebben

50. éves a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület

50. éves a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület Visegrádon üdült az Ezüsthajúak Egyesülete Zalaegerszegi Életmód Klub Örökzöld Nyugdíjas Egyesület Balatonfüreden Nádudvari Strandfesztivál fellépői Megjelent a 2015. április 19-20-21-én Balatonfüreden,

Részletesebben

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Az emberi természet lényege abban a sok ezernyi kis jótettben gyökerezik, amelyek meghatározzák mindennapjainkat. Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. JÚLIUS 13.

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Beköszönı Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Beköszönı I/1-2. szám 2006. október-november A 2006. október 16.-i alakuló ülését a 2006. október 1.-i Önkormányzati Választásokon mandátumot szerzett

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

A IX. Világtalálkozó elé...

A IX. Világtalálkozó elé... XII. évfolyam 7. szám (139. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2008. július 30. A IX. Világtalálkozó elé... Kedves vendégeink határon innen és túl, kedves Eleki lakosok! Elek Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ

GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ GYERMEKVÉDELMI HÍRADÓ BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT KIADVÁNYA MISKOLC, 2010. A Borsod Abaúj - Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ minden dolgozójának és a Gyermekvédelmi Híradó kedves

Részletesebben

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra. XIII.ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. JÚLIUS Zsámbok Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját, 2012. augusztus 11-12-én 10. alkalommal megrendezendő Lecsót a keceléből hagyományőrző fesztiválra.

Részletesebben

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek.

NİNAP NEMZETKÖZI NİNAP 2009. Márai Sándor: Füveskönyv (részlet) A nıkrıl általában. Köszönet a nıknek. XIII. évfolyam 2. szám (146. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. február 25. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2009. február 16-i tv beszéde teljes terjedelemben Tudom, hogy látták a tévében, vagy olvassák

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött.

Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele. Legyen minden nap Gyereknap! Szárszóra tavaly és az idén is minden hónapban érkezett egy-két újszülött. SZÁRSZÓI HÍRMONDÓ Balatonszárszó Önkormányzatának Hírlevele 2014. július augusztus 5. évfolyam 4. szám Legyen minden nap Gyereknap! játszani is engedd, szép, komoly fiadat! (József Attila) Fantasztikus

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

AZ ELEKI ROMÁN HAGYOMÁNYİRZİ EGYÜTTES TÖRTÉNETE

AZ ELEKI ROMÁN HAGYOMÁNYİRZİ EGYÜTTES TÖRTÉNETE AZ ELEKI ROMÁN HAGYOMÁNYİRZİ EGYÜTTES TÖRTÉNETE Írta: Topa Sándorné ELEK RÖVID TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE A legrégebbi adatok Elek határának és környékének földrajzi viszonyai már néhány ezer évvel ezelıtt is

Részletesebben

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius)

Németh Gabriella: Zsoltár. Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa (junius) DÖNTÉS SZÜLETETT Balatonszemes Községi Önkormányzatának Képviselı-testülete 100/2010 (V.21) Balatonıszödön a 43/2010 (V.26) határozatával döntött

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Negyvenéves születésnapot ünnepeltek

Negyvenéves születésnapot ünnepeltek XXIII. évfolyam I. szám 2015. január Ára: 120 Ft Negyvenéves születésnapot ünnepeltek Négy évtizeddel ezelőtt alakult Tiszaalpáron a pávakör, amiből később népdalkör lett. 1990-ben felvették a település

Részletesebben