NYÁRI BETAKARÍTÁSI MUNKÁK TŰZVÉDELME A JÁSZSÁGBAN. Tanulmány 1990-től 2000-ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÁRI BETAKARÍTÁSI MUNKÁK TŰZVÉDELME A JÁSZSÁGBAN. Tanulmány 1990-től 2000-ig"

Átírás

1 NYÁRI BETAKARÍTÁSI MUNKÁK TŰZVÉDELME A JÁSZSÁGBAN Tanulmány 1990-től 2000-ig Készítette: FÓZER TIBOR tűzoltó őrnagy, osztályvezető tűzvédelmi mérnök parancsnok-helyettes Jászberény Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága

2 Bevezető Ez a tanulmány olyan összehasonlító értékelése az elmúlt 10 évnek, amikor is a rendszerváltást követően a mezőgazdaságban magántulajdonba került a föld, ezt követően pedig az eddigi egységes gazdálkodást (szövetkezeti) felváltotta a sok szereplős mezőgazdasági termelés. Alapvetően három terület jött létre 1992-től folyamatosan: a nagyüzemi termelés (szövetkezetek, Kft-k, Rt-k) a nagyobb területen gazdálkodók (több 10, vagy akár 100 ha-on termelők) és a kis területen (néhány ha-on) gazdálkodók. A Jászságban a nagyüzemi termelés kb. a terület 50 %-án folyik, amíg a másik 50 %-on a magángazdák, családi vállalkozók és az őstermelők gazdálkodnak. Az elmúlt 10 év történéséhez tartozik még, hogy a mezőgazdaság szerkezeti átalakulását követően néhány év tapasztalata után megjelent 1997-ben az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ). Természetesen a tűzvédelem vonatkozásában lényeg ugyanaz, mindegy, hogy milyen gazdálkodási móddal, módszerrel, de a földet meg kell művelni és az ország kenyérgabonáját biztosítani kell, a lehető legkisebb tűzkárral. Jász-Nagykun-Szolnok megyét a gabonatermelő megyék közé sorolják, de ezen belül a Jászságban nagyon nagy területen termelnek gabonát. Az összterület 40 %-án, vagyis átlagosan évente ha gabonát vetnek a gazdák és a nagyüzemek. Ennek megfelelően igen nagy hangsúlyt kellett helyezni a tűzmegelőzésre a nyári betakarítási munkák során. 2. A nyári betakarítási munkák szakaszai A régebbi kiadású OTSZ-ek is foglalkoztak a mezőgazdaság, ezen belül az aratás tűzvédelmével. A mai gyakorlatnak megfelelően természetesen a legújabb kiadású a legmegfelelőbb, és 1997-ig bizony egyes régi előírásokat nehéz volt alkalmazni és betartatni, illetve sok terület szabályozatlan volt. A jogszabályok ismerete és annak közvetítése, átadása az érintettek felé fontos, azonban a gyakorlatban alkalmazni kell azokat, így a nyári betakarítási munkáknál különböző szakaszokat állapítottam meg, amelyeket évek óta követünk szisztematikusan. A gyakorlati szakaszok a következők: felkészülés a nyári betakarításra értekezletek megtartása felhívások kiadása, terjesztése tűzvédelmi előadások megtartása igény szerint tűzoltó készülék vásár és felülvizsgálati akciója erő- és munkagépek tűzvédelmi vizsgálata (gépszemle) nagyüzemi gépszemlék magángazdák települések szerint: szervezett gépszemlék magángazdák egyedi kérésére megtartott szemle szárítóberendezések szemléje aratási munkák aratási munkák szabályai szemszállítás a tarlóról a magtárba learatott tarlón végzett munkálatok szalma rendsodrozás, bálázás szalma lehúzás, kazlazás

3 - 3 - tarlóhántás, szántás tarlóégetés szabályai az égetés engedélyeztetése az égetés bejelentése a tűzoltóságra a helyszín előkészítése (védőszántás, stb.) tarlóégetés lefolytatása A gyakorlati szakaszoknál leírt fogalmak mögött természetesen szakmai programnak, feladatnak kell lennie, amelyekről a tanulmány további fejezeteiben lesz szó részletesen. A fenti gyakorlati szakaszokhoz rendeltük mi is célellenőrzéseinket, így aktívan először bekapcsolódunk, majd áttérünk ellenőrzésre a munka végzése során. Célellenőrzések besorolása a következő: nagyüzemi gépszemle kisgazda gépszemle szárítótelep szemléje aratási célellenőrzés tarlóégetés célellenőrzése A nyári betakarítási munkákhoz kapcsolódó tűzmegelőzési munka eléggé leterheli az állományt. Gyakorlatilag június elejétől szeptember végéig tart (négy hónap) ez az időszak, és ebből is az első két hónap több területi munkát igényel (gépszemle, aratás). Ebben az időszakban nem célszerű átfogó tűzvédelmi ellenőrzéseket tervezni, így a nyári hónapokban csak célellenőrzések folytatódnak, természetesen az erre az időszakra eső szabadságolásokat is figyelembe véve. 3. Propaganda szerepe a megelőzésben Mindig gondot jelent, hogy hogyan is juttatjuk el azok részére a tűzvédelmi ismeretanyagot, akik szereplői a nyári betakarításnak. Ha következetesek akarunk lenni, először tájékoztatjuk az aratásban résztvevőket, hogy milyen tűzvédelmi előírásokat kell betartani, és aki ezek után szabálytalankodik, vagy tüzet okoz, vállalja annak szabálysértési, vagy bírsági következményeit. Az ellenőrzést végző is másképpen végezheti munkáját, hiszen megadott minden tőle telhetőt a másik fél részére. Véleményem szerint, így is lehet végezni megfelelő szakmai munkát, és eredményesnek is mondható hosszabb távon, mintha csak a hatósági eszközökkel dolgoznánk. A tűzmegelőzési szakember először szolgáltat (tájékoztatás, gépszemle), majd hatósági módszerekkel ellenőriz. Az elmúlt 10 év tapasztalatából mondhatom, hogy ez a módszer hatékony és a tűzoltóság munkáját is másképpen ítéli meg az állampolgár. A nyári betakarítási munkák tűzvédelmi szabályainak propagálására az alábbi módszereket alkalmazzuk: értekezletek megtartása (nagyüzem, kisgazdák) tájékoztatók készítése, szórólapként történő terjesztése a megyei, valamint a kistérségi írott sajtóban cikkek megjelentetése a helyi televízióban riportok, képújságban rövid hirdetések helyi hirdető újságokban aktuális hírek, programok megjelentetése

4 - 4 - a tűzoltóság (Jászberény) internetes WEB oldalán a mezőgazdaság tűzvédelméről információk megjelentetése levelezés postai úton a megcélzott réteg részére A fenti széles skálából, valamelyik tájékoztatási eszközön keresztül eljut a megfelelő információ az érintettek részére. Természetesen nem mindegy, hogy milyen eszközt használunk, más-más módszert alkalmazunk a nagyüzemek, a mezőgazdasági vállalkozók, családi gazdaságok, valamint az őstermelők felé. 4. Mezőgazdasági nagyüzemek A régi típusú mezőgazdasági szövetkezetekkel a tűzoltóságnak több évtizedes kapcsolata volt, rendszeresen tartottak ellenőrzéseket, így aratási időszakban is. Az aratás előtti gépszemlék igen szervezettek és nagy létszámúak voltak, az összes gép felsorakozott a szemlére. A tűzoltóságon kívül meghívtak más szervek és gazdálkodók vezetőit is. Így valóságos seregszemlévé változott át az aratás előtti gépszemle. Az 1990-es évben jelentősen csökkent a mezőgazdaság jövedelmezősége, a piacok elvesztését követően (főleg gabonából) túltermelés következett be. Az állam közvetlen irányító szerepe is megszűnt, a szövetkezetek önállóan gondolkodhattak és dolgozhattak. Ezek alapján úgy gondolták, hogy a gépszemlére sincs szükség az új rendszerben és 1990-ben drasztikusan lecsökkent a szemlék száma ben értekezletre hívtuk össze a nagyüzemek tűzvédelmi előadóit, és felkészültünk az akkori OTSZ előírásainak részletes ismertetésére ben kértük először, hogy csak azokat az erő- és munkagépeket állítsák ki szemlére, amelyek részt vesznek a nyári betakarítás valamelyik fázisában, szakaszában. Ekkor tudatosult, hogy igazából egy tűzvédelmi jogszabály írja elő a gépszemlét, vagy ahogy a jogszabály fogalmaz: tűzvédelmi felülvizsgálatot. Ettől az évtől kezdve minden évben egy három órás értekezlet, tájékozódás, tájékoztatás zajlik köztünk és a nagyüzemek képviselői között. Sikerült meggyőzni az érintetteket és szinte teljes egészében megszervezésre kerültek a nagyüzemi gépszemlék. A '90-es évek elején, főleg az 1992-es szövetkezeti átalakulás után, valamint a nagyüzemeknél előforduló gyakori személycserék miatt nehézkes volt a szervezés, de 1994-től kezdődően folyamatossá váltak a szemlék. Ezeken a gépszemléken a tűzoltói részvétel jogszabály szerint nem előírás, azonban a mi kérésünkre tartják meg, belátták ennek szükségességét, meghívnak bennünket, így szinte kötelező a részvétel. Az elmúlt 10 évben sikerült az időpontokat és a munkát úgy szervezni, hogy minden szemlén ott voltunk. A szemléről jegyzőkönyv készül, amely alapján lehet kiadni a jogszabályban előírt igazolást is az érintettek részére. A tanulmányban több táblázat és diagram is megjelenik, amelyek az es átalakulást követően 1993-tól 1999-ig tartalmaznak adatokat. Az első táblázat és diagram a nagyüzemi szemlék adatait tartalmazza: Év / Típus Kombájn Tehergépkocsi Traktor egyéb erőgép ÖSSZESEN :

5 egyéb er őgép Traktor Teher gépkocsi Kombájn A családi- és magángazdaságok 1992-ben a szövetkezetek átalakításáról szóló törvény végrehajtását követően a kiválások miatt 1993-ban először új helyzet állt elő. Megjelentek a magángazdák, akik kisebbnagyobb földterületen, de aratási munkákat végeztek. Sőt, a már említett kiválásokat követően a megillető üzletrész keretén belül kombájnok is kerültek magántulajdonba. Ezen új helyzetben kellett alkalmazni a régi időkben készült és addig megfelelően alkalmazott OTSZ előírásait. Az nem volt kérdés, hogy az idevonatkozó jogszabályok a magánszférára is vonatkozik. Ekkor jött az ötlet, hogy az akkor létrehozott falugazdász hálózat és alakulófélben lévő gazdakörök segítségével keressük meg a kombájntulajdonosokat egy levélben és a vázolt módszer első szakaszában először informáljuk őket a legfontosabb tűzvédelmi kérdésekről. Miért éppen a kombájn tulajdonosokat? A nyári betakarítási munkák körül a legfontosabb és tűzvédelmileg legfrekventáltabb maga a gabona aratása, amelyet kombájnnal végeznek el. Ebben az esetben a lábon álló gabona is nagy értéket képvisel, valamint a kombájn is a legértékesebb a résztvevő munkagépek közül. Tűz esetén külön-külön is nagy kárérték keletkezhet, együttesen pedig egy kisebb vállalkozás csődhelyzetbe is kerülhet. Mivel a kombájnosé a főszerep, ezért ha tisztában van az előírásokkal, tudja figyelmeztetni a munkálatokban résztvevő más szereplőket is. A Jászság területén is van olyan őstermelő, aki néhány hektáron gazdálkodik, esetleg mellék- vagy másodállásban. Ebben az esetben nem rendelkezik nagyobb gépekkel, és béraratással oldja meg a betakarítást. Itt szintén előfordulhat tűzeset. Amennyiben a kombájn rossz műszaki állapota miatt keletkezik a tűz, más tulajdonában okoz kárt a kombájntulajdonos és biztosítás nem lévén (amely elég gyakori) nincs aki a kárt megtérítené a károsultnak. A fenti gondolat alapján 1993-ban az akkori 21 kombájntulajdonost, aki a Jászságban fellelhető volt, személyes hangvételű levélben kerestük meg. Utólag úgy gondolom, sikerült az új gazdákkal megértetni, hogy a nyári betakarítás tűzvédelme mennyire fontos, és a kért fel-

6 - 6 - adatok mind az ő érdeküket szolgálják. Bizonyítja az elmúlt 7 év tapasztalata a fentieket, valamint a tűzesetek száma is, amelyről később írok a tanulmányban. Az új magángazdák egy része természetesen addig is a mezőgazdaság területén dolgozott, sőt többen arattak is már. Ezen gazdákkal gyorsan szót lehetett érteni, hiszen szinte mindegyiknek volt már tüzes élménye is. Az újakat és a kényszergazdákat viszont hosszú és kitartó munkával lehetett meggyőzni, hogy alkalmazzák és tartsák be a tűzvédelmi szabályokat. A kombájntulajdonosokkal az évek folyamán mindig tartottuk a személyes kapcsolatot, még akkor is, ha az idő elteltével többszörösére növekedett a létszámuk. Egy levél megírásával érezhetik, hogy számon tartjuk őket, oda figyelünk rájuk. A kombájntulajdonosok számának alakulása: ÉV Szám A kombájntulajdonosok nyilvántartása A kombájntulajdonosok évenkénti levélben történő megkeresésének alapfeltétele, hogy naprakész nyilvántartással rendelkezzünk. Első listánkat a szövetkezeti vagyonmegosztás után a szövetkezetektől megkért adatok alapján állítottuk össze 1993-ban. A későbbiekben két forrás szolgált a lista módosítására, kiegészítésére. Egyik a területen dolgozó kombájnok aratási célellenőrzése során jutott tudomásunkra és került regisztrálásra. Volt olyan év, amikor 10 új tulajdonost is regisztráltunk így. A másik forrás a már említett falugazdász hálózat és gazdakörökön keresztül működik től kezdődően évente szervezünk értekezletet a Jászságban működő falugazdászok és a gazdakörök elnökeinek, képviselőinek. A személyes ismeretség sokat számít, hiszen bármilyen tűzvédelmi ügyben szívesebben fordulnak az érdekeltek olyan szakemberekhez, akiket jól ismernek. Az elmúlt időszakban a két szervezettől szinte ugyanazon személyek töltik be ezen munkaköröket, az együttműködés így zavartalan volt. Az értekezleten volt lehetőség a településenkénti kombájntulajdonosok adatait egyeztetni. A nyilvántartási adatokat 1995-től számítógépes program segítségével rögzítjük. Ebben az időszakban dolgoztuk ki a

7 - 7 - létesítmény nyilvántartó programot, ezért kézenfekvő volt, hogy erre a feladatra is alkalmazni lehet, mivel itt is nyilvántartásról van szó. A számítógépes programban az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: a tulajdonos neve a kombájn típusa a tulajdonos levelezési címe a tulajdonos telefonszáma A program segítségével településenként le lehet kérni az adatokat, amely nagy segítség az évenkénti egyeztetésben. A tulajdonos telefonszámának rögzítése nagy segítséget ad a gépszemlék során, melyről a következő fejezetben lesz szó. A nyilvántartásnál azonban meg kell jegyezni, hogy az adatokat bizalmasan kell kezelni, azokat kiszolgáltatni harmadik félnek nem szabad, hiszen a személyiségi jogokat tiszteletben kell tartani. 7. Gépszemle a magángazdaságokban Az OTSZ előírása alapján (68. /1/) az üzemeltetőnek a betakarítást megelőzően a betakarításban részt vevő erő- és munkagépeknél tűzvédelmi felülvizsgálatot (gépszemlét) kell elvégezni és erről igazolást kell kiadni. Ezen igazolás egy példányát a munkagépen kell elhelyezni. A régi OTSZ nem fogalmazott ilyen egyértelműen, így 1993-ban úgy gondoltuk, hogy a kombájntulajdonosoknak felajánljuk a gépszemle lebonyolítását. Akkor a 21 tulajdonosnál nem volt bonyolult feladat, de nem láttuk előre a gazdasági elmozdulást a magángazdálkodás felé. A felajánlásunk lényege, hogy segítséget nyújtunk a gazda kombájnának (később minden munkagépének) tűzvédelmi felülvizsgálatában, amennyiben erre igényt tart. E szolgáltatásunk ingyenes, előzetesen közösen egyeztetett időpontban a tűzmegelőzési szakember kimegy a helyszínre és a szemlét megtartja. A megállapított tényeket a tulajdonos részéről erre a célra rendszeresített kisméretű füzetben rögzíti a tűzoltó. Már az első évben voltak jelentkezők, és az évek folyamán egyre többen. A jogszabály nem írja elő a tűzoltóság ilyen aktív közreműködését, de a későbbi évek tömeges igényeinél sem gondoltunk arra, hogy abbahagyjuk e tevékenységünket, mivel érezhető bizalom épült ki a jelentkező gazdák és a tűzoltók között. Az évek során megállapíthatjuk, hogy a gazdák éves szinten kb %-a igényli e szolgáltatásunkat és az évek óta folyó munka során kb. 80 %-kal volt valamilyen szintű kapcsolatfelvétel től a falugazdászok szervezésének köszönhetően egyre több településen szervezetten folyik a gazdáknál a szemlézés. A 19 jászsági település közül 11 helyen indokolt a nagy kombájn létszám miatt, és 7 településen (köztük a legnagyobbakon) már sikerült a gazdákat egy napon leszemlézni. Az egyre nagyobb igények miatt ez fontos munkaszervezés szempontjából a tűzoltóság részére (létszám, gépkocsi biztosítása stb.). Az elmúlt 7 évben a gazdák is sokat tanultak, már sokan ismerik az alapvető tűzvédelmi szabályokat, előírásokat. A jászsági gazdák évszázados földművelő hagyományai, a törvényesség tisztelete alapján elmondhatjuk, hogy mára a gazdák nagyobb része már fontosnak tartja a megfelelő szintű tűz elleni védekezést. A gazdáknál tartott szemlék adatai a következők:

8 - 8 - Év / Típus Kombájn Tehergépkocsi Traktor egyéb erőgép ÖSSZESEN : egyéb er őgép Traktor Teher gépkocsi Kombájn Ebben az évben a tervezett gépszemléket nem tudtuk maradéktalanul végrehajtani a július hónapban bekövetkezett özönvíz jellegű esőzés miatt. A csapadékos időjárást követően kialakult ár- és belvízhelyzet miatt a tűzmegelőzési osztály dolgozói is operatív mentési munkát végeztek hosszabb időn keresztül. Az esőzések miatt azonban az aratási munkák is nehézkesen folytatódtak. A kis számú szemlézettség és a későbbi ellenőrzési szám is ezzel magyarázható. 8. Tűzoltó készülék rendszeresítése, felülvizsgálata A betakarításban részt vevő erő- és munkagépekre rendszeresíteni kell legalább 6 kg-os kézi porraloltó tűzoltó készüléket. Az újabb OTSZ előírása szerint már "A" vizsgálati egységtűz oltására alkalmasnak is kell lennie a rendszeresített készüléknek. A mezőgazdasági nagyüzemek esetében az évtizedes hagyományoknak megfelelően nem volt gond a készülékek beszerzése, valamint az időszakos felülvizsgálata. A magángazdák esetén már voltak és vannak is gondok ban sokan nem rendelkeztek készülékkel, és az is gond volt, hogy a Jászságban nem volt olyan cég, illetve vállalkozás, aki végzett ellenőrzést és javítást. Az első két év tapasztalatait figyelembe véve láttuk, hogy segítenünk kell ebben az ügyben is a gazdáknak. Ezért 1995-ben először egy szakcéggel közösen akció hirdettünk a készülékek ellenőrzésére, valamint új készülékek vásárlására. Számításunk bevált, nagy érdeklődés mutatkozott

9 - 9 - már az első évben, és azóta is rendszeresen évente megismételjük a tűzoltólaktanya udvarán az akciót. Az új gazdák közül sokan új készüléket vásároltak, azonban az 1997-es készülék hamisítás és a szabvány, jogszabály módosítás gyorsan követték egymást. Bizony nehezen viselték el a költségeket, a hamis készülék selejtezése, és a porcsere borzolta a kedélyeket. Ezen a téren türelmi időt vezettünk be, amely véget ért, és 2000-ben már csak az OTSZ-nek megfelelő készüléket fogadunk el a gazdáktól. A 7 év alatt sikerült elérni, hogy a magángazda kombájnán minden esetben van rendszeresítve tűzoltó készülék, mindenki megtalálta a számára megfelelő ellenőrző céget, vállalkozót. Segít a helyzetünkön az is, hogy 1999-ben egy jászsági vállalkozó is megkapta a BM TOP-tól az ellenőrzésre, javításra szóló engedélyt. A készülékek rendszeresítésénél nagy előnyt jelentett az, hogy a gyakorlatban néhány gazdánál, kisebb kezdődő tüzeknél alkalmazni kellett a készüléket. Ebben az esetben tűzkár szinte nem is keletkezett, de a készülék alkalmazásának híre elterjedt a gazdák között. Természetesen a hírverésben a tűzoltók is segítettek. Látva gyakorlati hasznát a tűzoltó készüléknek, nyitottá váltak a gazdák a rendszeresítés területén. A tűzoltó készülék akciónak táblázatos adatai: ÉV Készülék ellenőrzés Kombájntulajdonos Szárítóberendezések tűzvédelme A Jászságban összesen 21 szárítótelep van SIROKKÓ és BÁBOLNA típusok. A magángazdák nem rendelkeznek ilyen berendezésekkel, mindössze csak néhány nagyobb gabonaraktár, illetve felvásárló. A szárítóberendezések működtetése nagyon időjárásfüggő, hiszen szárazabb időben nem kell a gabonát szárítani. Minden termelő törekszik is arra, hogy az égőfejeket ne kelljen beindítani szezonban, hiszen az az önköltséget nagyon növeli. A felkészülés időszakában nem

10 ismerjük előre az időjárást, ezért kérjük az üzemeltetőket, hogy a gépszemlék alkalmával megtekinthessük a szárítóberendezéseket is. A szemle fő szempontjai a következők: az égőfejek karbantartása a porkamra műszaki állapota, tisztasága külső szemrevételezése a berendezés felépítményének a hőfokszabályozó műszaki állapota a tűzoltó készülékek rendszeresítése a rendelkezésre álló oltóvíz biztosítása, időszakos ellenőrzése az energiaforrás módja, a hozzátartozó szerelvények ellenőrzése a kezelőszemélyzet típusvizsgája, előírás esetén tűzvédelmi szakvizsgájának érvényessége A leellenőrzött szárítótelepek száma: ÉV Szám Betakarítási munkák ellenőrzése A nyári betakarítási munkák első szakaszában a tűzoltóság csak mint szolgáltató, koordináló szerepet töltött be. A felkészülés időszakát követően a számonkérés következett, helyszíni ellenőrzés keretén belül az aratási és szalma betakarítási munkák tűzvédelmi célellenőrzése. Erre (időjárástól függően) július hónapban kerül sor 3-4 héten keresztül. Minden esetben 2 fő végzi e fajta célellenőrzést, hiszen a területen sokféle állampolgárral találkozhatunk, illetve a gépjármű vezetése és a táj figyelése sem történhet egyszerre. Általában a tűzmegelőzési osztály dolgozói ellenőriztek a Jászságban is, azonban létszám probléma esetén bevontuk a tűzoltási és mentési osztály tisztjeit is (pl. szolgálatparancsnok-helyettes).

11 A nagyüzemek gépállományának ellenőrzése során általában rendben találjuk a munkagépeket, szervezetten folyik a munka, legtöbbször kérésünknek megfelelően egy ekével felszerelt traktor is tartózkodik a helyszínen. Ez nem jogszabályi előírás, azonban az esetlegesen keletkezett tüzek oltásánál gyorsan és hatékonyan segíthet az ekével, vagy tárcsával felszerelt traktor. A magánszférában legtöbb gond akkor van, amikor a tűzoltóság előzetes szemle alkalmával nem találkozott a munkagéppel. Ilyenkor több apróbb szabálytalanság fordul elő, de az igényes gazda a következő szezonra már felkészültebb. Két éven át figyeltük a gépszemléknél, valamint a célellenőrzéseknél a tapasztalt hiányosságok arányát. Megállapítható volt, hogy a megtekintett erő- és munkagépek kb %-nál volt valamilyen észrevételünk. Általában nem súlyos hiányosságokról volt szó, az alapvető kötelezettségek teljesültek. Az ellenőrzésekről először feljegyzéseket, majd 1997-től célellenőrzési jegyzőkönyvet készítettünk - formanyomtatvány alkalmazásával - a helyszínen. Az elmúlt 10 év során a célellenőrzések alkalmával az ellenőrzöttek részéről ellenségeskedést, rossz hozzáállást nem tapasztaltunk. A rendszeres ellenőrzésekhez a kombájnosok, traktorosok hozzászoktak, nem tartják zaklatásnak, készségesen megmutatják gépeiket. Természetesen a gépszemlék során már kialakul egyfajta személyes kapcsolat, így "ismerősként" köszöntenek bennünket. Olyan magángazda esetében, aki nem szerepel a nyilvántartásunkban, így először találkozott velünk, először szembesül a tűzvédelmi előírásokkal, némi "toleranciát" kell mutatnunk. Előfordulhat azonban, hogy nem partnerként működik együtt a másik fél, ismételt jogszabályszegés esetén használtuk hatósági jogkörből adódó lehetőségeinket és megtettünk a szabálysértési feljelentést. A Jászság területén a vizsgált időszakban aratással és szalma betakarítással kapcsolatosan szabálysértési feljelentést nem kellett kezdeményeznünk, nem így a tarlóégetéseknél, amely a következő fejezet témája. Célellenőrzések során szemlézett erő- és munkagépek: Év / Típus Kombájn Tehergépkocsi Traktor Egyéb erőgép ÖSSZESEN :

12 egyéb er őgép Traktor Tehergépkocsi Kombájn Az ellenőrzések száma évente 25 és 35 között változik, amely természetesen függ a tűzmegelőzési állomány összetételétől, képzettségétől, valamint az időjárás alakulásától. 11. A tarlóégetés gyakorlata, ellentmondásossága Tarlóégetést Magyarországon évtizedek óta végeznek, elsősorban a monokultúrás termelés következtében. A gabonatermelő vidékeken (mint a Jászság is) a vetésforgót figyelembe véve is gyakran előfordul, hogy gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába. Ebben az esetben a gabona gombabetegségei fokozottabban megjelennek, agresszívebb növényvédő-szert kell alkalmazni, amely természetesen költségesebb a tarlóégetésnél. A másik ok, hogy a nagy vetésterületek miatt a szalmamennyiség is nagyon nagy, ezért magas tarlót hagynak aratás közben. A szalma felhasználása, továbbhasznosítása is gyerekcipőben jár Magyarországon, gyakorlatilag az állattenyésztésen kívüli felhasználás nem számottevő. A nagy vetésterületek indoka is többféle. A magángazdaságok az évtized elején tőkehiányban szenvedtek, és a legkisebb önköltséggel a gabona termeszthető. Ezenkívül a gépi felszereltség is a legkönnyebben a gabonatermesztéshez állítható be. Továbbá az '90-es évek több mint felében aszályos időjárás volt. (Milyen hihetetlennek tűnik ez az 1999-es nagy árés belvízhelyzetben.) Ez a Jászságra főleg jellemző, mivel nincs öntözési lehetőség, csak kismértékben. A szárazságot tűrő növény rövid tenyészideje miatt a gabona, amelyet a gazda minden évben nagyobb biztonságban termeszthet. A fentiekben leírt okok miatt több éven át figyelt adatok alapján nagy igény volt és van a tarlóégetésekre. A Jászságban ez az arány a vetésterületek kb. 30%át teszi ki, amely kb ha évente. Kiemelten szárazabb időjárás közepette és az előírt szabályok be nem tartása miatt nagy veszélyt jelentettek és jelentek a tarlóégetések. Az új OTSZ-ben már részletesen szabályozták a tűzvédelmi szabályokat, amely egyértelműbbé teszi a felkészülést és az ellenőrzést. Sokkal jobb a réginél az új szabályozás, ezek közül is kiemelhető az, hogy be kell jelenteni a tarlóégetést a tűzoltóság ügyeletére. A 90-es évek elején a tarlóégetés módszerét tényként fogadtuk el, és a régi OTSZ e területet alig szabályozó előírásait vettük figyelembe a célellenőrzéseknél.

13 A magángazdák megjelenésével egyre több kárértékkel járó tűzeset keletkezett, és ebben az időben a települések jegyzői sem adtak ki tarlóégetési engedélyeket. Ekkor azt a szemléletet követtük, hogy "a tarlóégetés legyen, vagy ne legyen" vitája alapvetően környezetvédelmi kérdés, amely engedélyezés során a tűzoltóságnak nincs közreműködési feladata. A tarlóégetés megkezdését követően azonban a tűzvédelmi előírásokat be kell tartani és tartatni. A '90-es évek közepén azonban váltani kellett az egyre sűrűsödő problémák miatt. Levelet írtunk a Jászság jegyzőinek, amelyben felhívtuk figyelmüket a többször módosított 21/1986. MT. számú rendelet előírásaira és kértük e témában hathatós intézkedésüket. A gabonatermelésben érintettek felé pedig újságokban, levélben, tájékoztatókon hívtuk fel figyelmüket a fenti rendelet betartására. Tudtuk, hogy az érintett feleket nehéz lesz meggyőzni, de bíztunk abban, hogy rájönnek: nem lehet felelőtlenül a határban meggyújtani a tarlót, csak akkor, ha a határozatot megkapták. Több évnek kellett eltelni, hogy a gazdák is megkérjék a tarlóégetéshez szükséges engedélyt. A '90-es évek második felében az éves hagyományos értekezleten megjelentek részére külsős szakhatósági és hatósági személyeket hívtunk meg és fórumot rendeztünk e témában. Meghívásra került egy környezetvédelmi és egy növény-egészségügyi szakember, valamint Jászberény Város Polgármesteri Hivatala részéről az engedélyt kiadó iroda vezetője. Nagy vita alakult ki az engedélyezés körüli bürokratizmus és a megtermett szalma további felhasználásából adódó gazdasági nehézségek miatt. A fórum után azonban egyértelművé vált előttünk, hogy a kérdéssel foglalkoznunk kell, és felvállaltunk egyfajta közvetítőszerepet a tarlóégetések ügyében. 12. A tűzesetek alakulása Az előző fejezetekben leírt módszer természetesen csak akkor érvényesülhet, amennyiben a keletkezett tűzesetek száma nem növekszik, vagy stagnál. Összesen a nyári betakarítással összefüggésben négy féle jellemző tűzeset statisztikáját állítottuk össze. A tűzesetek száma még többet mond, ha pénzügyileg is összehasonlítjuk a keletkezett károkat. Megállapítható volt, hogy évek óta a betakarítandó gabona értékének (több milliárd forint) kb. 0,05 %-ban, vagy annyiban sem keletkezik tűzkár. Következő táblázatunk a tűzesetek számát tartalmazza: Év / Tűztípus Lábonálló gabonatábla Renden lévő szalma Szalma betakarítás Tarlóégetés tűzkárral Összesen: Össz. tűzkár: (eft.)

14 Tarlóégetés tűzkárral 6 Szalma betakarítás Renden lévő szalm a Lábonálló gabonat ábla A táblázatot értékelve látható, hogy az 1998-as évet leszámítva nagyon kevés tűz keletkezett, és nem nagy kárral jártak. Az 1998-as évben tarlóégetés következtében keletkezett több káros tűz is, amelyet kivizsgáltunk és szabálysértés esetén a szankcionális intézkedések megtörténtek. A határozott fellépés eredménye már 1999-ben jelentkezett. 13. Szankcionális intézkedések A tanulmányban leírt módszer elején a tűzoltóság inkább szolgáltató, mint ellenőrző hatóság. Azonban a partnerekben tudatosítottuk mindvégig, hogy az aratási munkák megkezdése után a tűzvédelmi szakember már ellenőrző, és a szabálytalankodókat szigorúan felelősségre vonja. A kialakult korrekt kapcsolat alapján a másik fél esetenként vállalja is a felelősséget adott esetben. A legfontosabb azonban az, hogy akikkel a tűzoltóság előzetesen gépszemlék, vagy más események kapcsán találkozik, be is tartják a tűzvédelmi szabályokat és ebben a körben kevesebb tűz is keletkezik. A tűzesetek 80 %-nál megállapítható, hogy olyan nagyüzemeknél és magángazdáknál, őstermelőknél keletkezik a tűz, akik alapvető előírásokat semmibe véve tevékenykednek, csupán a puszta szerencsére bízzák magukat. Ilyen eseteknél azokkal szemben, akik nem kis időt, költséget, energiát áldoznak a tűz elleni védekezésre nem tehetjük meg, hogy a szabálytalankodókkal elnézőek legyünk. A keletkezett tüzek után részletes tűzvizsgálatot folytatunk le és bizonyított esetekben mind a keletkezési ok, mind az esetlegesen be nem tartott tűzmegelőzési előírások esetében szabálysértési eljárást kezdeményezünk az illetékes hatóság felé. A tarlóégetések esetén, külön is vizsgáljuk a tűzoltóságra történt bejelentéseket. Olyan esetben, ahol riasztás történik, de nem keletkezik kár, azonban a bejelentési kötelezettségnek nem tesznek eleget, valamint a tarlóégetési előírások megszegése esetén a szabálysértési eljá-

15 rást szintén kezdeményezzük. Az új OTSZ előírása alapján ez főleg 1998-ban fordult elő többször is. A tarlóégetések esetén a szigorúság azért fontos, mert szeretnénk elérni, hogy a termelő tisztában legyen azzal, hogy a határban mindenféle kötelezettség nélkül nem gyújtogathat. Minden fontosabb esetről, valamint összegzésről a sajtót értesítjük, hogy hírek, valamint újságcikkek megjelenésével a lakosság tájékoztatva legyen a szabálytalanság következményeiről. A visszatartó erő ilyen esetekben remélhetően működik is. Az alábbi táblázat a személyek ellen indított szabálysértési eljárásokat tartalmazza. ÉV Szám Összegzés A tanulmányban próbáltam összegezni azt a módszert, amelyet 1990-ben indítottunk útjára a Jászságban. Ez a módszer 1993-ban a gazdasági átalakulást követve kiegészült és a jelenlegi helyzetnek megfelelően teljes körűen 1995-ben valósulhatott meg. Az utolsó hét év adatait áttekintve látható a folyamatos fejlődés, majd kb től kezdődően a változások utáni stagnálás. A módszer végrehajtása során sokat csiszolódott az elképzelés, mindig igazodva az adott igényekhez. Remélem, hogy e program egy-egy eleme érdeklődést váltott ki és más szakmai elképzelésbe is beilleszthetően megvalósítható. Természetesen vallom azt, hogy e módszer a Jászságban sikeresen bevált és alkalmazható. Az egy évtized alatt sok kollégám dolgozott velem együtt a fentiekben leírtak megvalósításán, akiknek köszönettel tartozom, és azon szakmai vezetőknek is, akik mindvégig támogattak e munkában. A tanulmány elolvasása után, ha bárki érdeklődését felkeltette a téma, szívesen adok további tájékoztatást az 57/ , vagy a 20/ es telefonszámokon. FÓZER TIBOR tűzoltó alezredes, osztályvezető tűzvédelmi mérnök parancsnok-helyettes

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: 36-63 / 561-041 Fax: 36-63 / 561-049 e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu Szám: 063/488-2/2013/SZENTES

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelem

Nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelem Nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelem A nyári betakarítási munkák elvégzése nagy igénybevétel a mezőgazdaság területén dolgozóknak. A nehéz munka mellett e tevékenység igen tűzveszélyes,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H- 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail cím: szeghalom.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Út a Minősített Tűzvédelmi Vállalkozás cím eléréséig. Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013.10.21-22 Vecsés A tűzvédelemmel kapcsolatos minden tevékenység: - tervezés - engedélyeztetés - kivitelezés - ellenőrzés

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-4700 Mátészalka, Alkotmány u. 1. Tel: (+36 44) 418-134 Fax:(+36 44) 500-560 e-mail: mateszalka.kir@katved.gov.hu

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2.

Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében. Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Nógrád megyei sajátosságok az erdőtüzek megelőző és mentő tűzvédelmében Erdőtűz megelőzési konferencia 2014. július 2. Az erdők tűzvédelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1998. (VI.26) Kt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetben

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

JEGYZŐI ÉRTEKEZLET. A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság JEGYZŐI ÉRTEKEZLET A szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló jegyzői feladatok Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Molnár Erik tűzoltó ezredes 2012. október 18. Jogszabályok A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. június 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. június 7-i ülésére Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Elnöke Szám: 1461-2/2006 Melléklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2006. június 7-i ülésére

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/09. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra

Végrehajtott közúti ellenőrzések száma ábra Veszélyes árúk közúti szállításának ellenőrzése 28-ban A veszélyes áruk szállítása jelentőségének növekedésével, összetett kockázati viszonyaival évek óta egyre preferáltabbá válik az Európai Uniós és

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SZEGEDI CSILLAG BIZTOS JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL 2007-2011

ÖSSZEFOGLALÓ A SZEGEDI CSILLAG BIZTOS JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL 2007-2011 ÖSSZEFOGLALÓ A SZEGEDI CSILLAG BIZTOS JÖVŐÉRT ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL 2007-2011 A Szegedi Fegyház és Börtön Szakszervezete által létrehozott alapítvány céljai, tevékenysége, működése, eredményei, tervei.

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén?

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? TŰZVÉDELEM Kérdések és érthető válaszok Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? FIGYELMEZTETÉS Az itt olvasható anyagok célja nem a jogszabályok megkerülése, hanem a jogszabályok által nyújtott lehetséges

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

..f~'iii~ll(1w~lj' Ügyintéző: Telefonszám:

..f~'iii~ll(1w~lj' Ügyintéző: Telefonszám: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség..f~'III~ll(1W~lj' Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság u. 28. Tel: 0628528700 Fax: 0628528701 E-maii: godollo.hatosag@katved.gov.hu

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások

A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások A létesítményi tűzoltóságok hazánk tűzvédelmében, a létesítményi tűzoltóságokat érintő folyamatok, változások Szűcs Tamás tű. ezredes OKF Mentésszervezési Főosztály főosztályvezető A múlt: A hazai tűzvédelmi

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. I). KÉPZÉS ÉS HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI, ÉS SZABÁLYAI A gyakorlópálya elsősorban a FER Tűzoltóság, de egyben a finomító más védelmi szervezetei (részfoglalkozású tűzoltóság, katasztrófa védelmi alegység),

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások

A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások A tűz- és hibaátjelző rendszerek kialakításával, átalakításával kapcsolatos változások Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos

Részletesebben

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál

Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál Az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye és a köztestületi tűzoltóság története Látogatás a lánglovagoknál 2015. április 17-én látogatást tettünk a böhönyei tűzoltóságon,ahol Mencseli Imre tűzoltóparancsnok

Részletesebben

A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok.

A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok. A program társadalmi nyilvánosságával kapcsolatos tapasztalatok. Előadó: Vágvölgyi Gusztáv IRE elnöke 1 Az Inspi-Ráció Egyesületről http://www.inspi-racio.hu/projektjeink/interreg I. A programban végzett

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Matkó József néhány szóban tájékoztatja a bizottsági tagokat a beszámolóról.

Matkó József néhány szóban tájékoztatja a bizottsági tagokat a beszámolóról. 1 Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. április 21-i ülésének jegyzőkönyve 9/2009. (IV. 21.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság A bizottság

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3143 Mátranovák Szabadság út 38. Szám: Előterjesztés a hulladék szabadtéri égetése szabályozására Készült a Képviselő-testület 2015. márciusi ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 12) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Dohányzási Szabályzata A nemdohányzók

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/187-9/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/227-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 26-i ülésére Tárgy: A Szent Flórián Tűzvédelmi Alapítványban való részvétel Az előterjesztést készítette: Bartha Erika

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. ÉVI ÉS A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A 2012. január 1-jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami katasztrófavédelmi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság H-5520 Szeghalom, Széchenyi u. 2-8. Telefon: 66/371-211 Fax: 66/371-962 E-mail

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

Szám: 14-6/253-2/2014/M-ÁLT Tárgy: Tájékoztató szabadterületi tűzesetek megelőzésével kapcsolatban. T Á J É K O Z T A T Ó

Szám: 14-6/253-2/2014/M-ÁLT Tárgy: Tájékoztató szabadterületi tűzesetek megelőzésével kapcsolatban. T Á J É K O Z T A T Ó Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség vezető H-8701 Marcali, Templom u. 2. Tel: (36-85) 515-280 Fax: (36-85) 515-280 e-mail: marcali.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Külterületi nevezetes tájékozódási pontok meghatározása Az előterjesztést készítette: Bartha Erika

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben