XII. évfolyam 10. szám október. Sztehlo Gáborra emlékezünk ( old.) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. Falunap és Vadásznap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. évfolyam 10. szám. 2009 október. Sztehlo Gáborra emlékezünk (2-3-4. old.) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. Falunap és Vadásznap"

Átírás

1 XII. évfolyam 10. szám 2009 október NAGYT ARC SA AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA Sztehlo Gáborra emlékezünk ( old.) Falunap és Vadásznap (6-7. old.)

2 2 ÉVFORDULÓ NAGYTARCSA Sztehlo Gáborra emlékezünk

3 közéleti magazin Míg a Grundon a vadásznapi rendezvények folytak, a Falumúzeum kertjében ünnepélyes események zajlottak. Születésének századik évfordulója alkalmából felavatták a település egykori lelkésze, a népfőiskola megteremtője, Sztehlo Gábor szobrát. Ezt megelőzően azonban Pest Megye millenniumi zászlajának átadására került sor, amelyet Vella Nándor, a megyei közgyűlés tagja, bizottsági elnöke és Vécsey László, Szada polgármestere hozott el Nagytarcsára, s adott át Győri Péter polgármesternek. A magyar kultúra díszsorfalat álló lovagjai, valamint a szép számmal összegyűlt közönség előtt Baranka György lelkész és Vécsey László szadai polgármester méltatta Sztehlo Gábor életútját. Ezt követően Győri Péter polgármester, Baranka György lelkész és Nick Ferenc, alapító lovag, a Falvak Kulturájáért Alapítvány elnöke leplezte le a szobrot, Vörös Ákos alkotását. Nick Ferenc a szobrot adományozó alapítvány nevében emlékezett az egyesület és Nagytarcsa kapcsolatára, kiemelve az alkotó munkáságát, aki maga is a kultúra lovagjai közé tartozik. A rendezvény záróaktusaként a nagytarcsai önkormányzat, az evangéliku egyház és a Faluház képviselői megkoszorúzták Sztehlo Gábor szobrát. V.K.Z. A Falumúzeum köszetét fejezi ki... a nagytarcsai születésű Fóti Ferencnek (San Francisco) és Gerhat Józsefnének, született Kovalcsik Piroskának (Csömör) ezer forintos, a múzeum céljaira adott adományáért. A Sztehlo Gábor szoborért Vörös Ákos alkotóművésznek A szobor felállításáért és az új EU-szabványos járdáért Viszkok Sándornak és munkásainak. A virágföldért Ősz Gyula vállalkozónak. A tulipán, jácint és nárcisz virághagymákért Tagai Istvánnénak. Minden munkásnak, aki a kerítésfestésben és a kert rendezésében segített. Megemlékezés és kiállítás November 8-án Sztehlo Gáborra emlékezünk 15 órakor a Falumúzeumban kiállítással, szobránál koszorúzással, majd 16:30-kor az evangélikus templomban, meghívott vendégekkel. Itt Keveházi László nyugalmazott esperes, egyháztörténész előadást tart Sztehlo Gábor életéről, majd a budapesti Kalevala kórus ad koncertet. Meghívottaink még a hatvani evangélikus gyülekezet tagjai. GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA Az elmúlt ünnep, az evangélikus gyülekezet templomszentelési emlékünnepe (melyhez kapcsolódik hagyomány szerint a falunap) számomra kiemelkedő jelentőséggel bírt. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen szép lehetőség lesz arra, hogy együtt ünnepeljük Sztehlo Gábor evangélikus lelkész születésének 100. évfordulóját! Az elmúlt év a Biblia éve volt. A Könyvek Könyve éve, hiszen azért a legkiemelkedőbb, mert évszázadok óta bestseller; mert 451 nyelvre fordították le, ezen túl 1185 nyelvre az Újszövetséget, további 843 nyelvre egyes részeit, sőt, jelenleg 1998 további nyelvre történik a fordítás! A esztendőt az Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor évnek nyilvánította. Még tavaly kezdte el Vörös Ákos, nagytarcsai szobrászművész faragni Nagytarcsa első, helyben lakó lelkészének alakját, ahogy tartja a Bibliát, ezzel a Biblia évére utalva. Csak később derült ki, hogy idén éppen a Könyvek Könyvét tartó ember került a figyelem középpontjába. Így a két év mondanivalóját együtt fogalmazza meg a szeptember 27-én, a Falumúzeum kertjében felállított szobor. Sztehlo Gábor szeptember 25- én született Budapesten és 1931 között végezte teológiai tanulmányait. Ezt követően utazott Finnországba ösztöndíjasként, ahol elsősorban az egyházi ébredési, megújulási mozgalmat és a népfőiskolai munkát tanulmányozta. Rövid ideig volt hatvani segédlelkész, ahol gyülekezetet szervezett és templomot épített Sándy Gyula tervei alapján. (Sándy Gyula tervezte az 1931-ben épült nagytarcsai templomot is.) 1935-től 1942-ig szolgált Nagytarcsán. Itt valósította meg a népfőiskolát. Ez egy olyan bentlakásos iskola volt, melyben elsősorban a szegény, paraszti sorban élő fiatalok számára modern pedagógiai módszerrel anyanyelvet, történelmet, társadalomtudományt, gazdaságtant, egészségtant, könyvvitelt, éneket, kézimunkát stb. tanítottak. Ezen felül része volt az oktatásnak a nevelés (ez az igazi pedagógia), kiemelten a lelki fejlődés elősegítése. Egy korabeli népfőiskolás így ír erről: Ha valaki most mondja rólam, hogy buta vagyok, nem haragszom érte, mert tudom, hogy igaza van. Az élet könyvét, a Bibliát is itt vettem először a kezembe a népfőiskolán, és úgy megszerettem, hogy nincs az a kincs, amiért ÉVFORDULÓ 3 Isten szeretete nagyobb... odaadnám. Most már tudom, hogy nem azért teremtett engem az Isten, hogy korcsmába járjak, biliárdozzak, táncoljak, hanem azért, hogy Istennek szolgáljak és szeressem, mert ő előbb szeretett minket 5 hónap kevés arra, hogy mindent megtanuljak. De ami a legfőbb kiszabadultam abból a sötétségből, amiben voltam, látóköröm kiterjedt, és felkeltették bennem a tudás szomjúságát. Egészen megváltoztam. (Molnár Lajos: A Nagytarcsai Népfőiskola, 98. o.) Néhány éven belül az ország számos településén nyíltak meg a népfőiskolák, a nagytarcsai kicsiny kezdet mozgalommá nőtte ki magát. A kormány rendeleti úton próbálta a működésüket szabályozni, s például Móricz Zsigmondot is felkérték az írói vélemények összefoglalására. Sztehlo Gábor nagytarcsai szolgálata maradandó nyomot hagyott a gyülekezet anyagi és lelki életében egyaránt. A kiüresedő hagyományokat igyekezett valódi tartalommal megtölteni. De ben Budapestre került kórházlelkésznek, ahol 1943-ban árvaházak létrehozását is célul tűzte ki ben pedig püspöke megbízásából megkezdte a Jó Pásztor egyesülettel a zsidó származású gyermekek mentését. Később a Nemzetközi Vöröskereszt támogatását is maga mögött tudhatta, így 32 jórészt rejtett gyermekotthont hozott létre. Ide sok esetben a gettóból is szöktetett gyerekeket furgonján, hogy megmentse őket a deportálástól, a haláltáboroktól. Ezekért az akcióiért az utókor vagánynak is nevezte őt, pedig ő csak abban a Jézusban hitt, aki érte is vásárra vitte a bőrét a kereszten. És hitte, hogy egyszer világosan fogja látni mindenki, hogy Isten szeretete nagyobb és győzelmesebb a világ minden fegyverénél. Sztehlo Gábort az 50-es években a megalkuvó egyház nem elismerte, hanem lefokozta. Segédlelkészként került Kőbányára megmentett gyermek, 400 felnőtt és az Úristen viszont nem felejtették el bátorságát, szeretetét. És ő sem az Úristen hűségét! Svájcban 1974-ben fejezte be földi életét ben megkapta a legmagasabb izráeli kitüntetést az igazak Yad Vashem érmét, és Jeruzsálemben emlékfát ültethetett az Igazak Ligetében. (Lásd: 4. o.) BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

4 4 ÉVFORDULÓ NAGYT ARC SA Sztehlo Gáborra emlékezünk Aki ismerte őt... Tóth István egyike azoknak, akik személyesem ismerhették Sztehlo Gábort. A falu lekésze az elemi iskolában hittant tanított, de reggelente közös éneket, szerdánként pedig reggeli istentiszteletet is tartott a diákoknak. Pista bácsi idősebbik bátyja ez első nagytarcsai népfőiskolások közé tartozott, másik bátyja pedig a negyedik évfolyam során végezte a tanfolyamot. Mit tehet egy ilyen családban az ember, követi bátyjai példáját, így hát én is jelentkeztem a népfőiskolára mondja Pista bácsi. Ő azonban már nem a nagytarcsai, hanem az itteni mintára létesült orosházi népfőiskolára került, igaz, az ébredező Rákosi-féle agitáció hatására a 18 jelentkező családjainak többsége visszalépett, így telén mindössze két fővel indult az orosházi tanfolyam. Szigorú, katonás rendben éltünk, de semmiben sem szenvedtünk hiányt emlékezik az egykori népfőiskolás. Közgazdászok, egyetemi tanárok, agrárszakértők, költők és írók jártak minket okítani, köztük Boldizsár Iván, Szabó Pál, Veres Péter és Sinka István. Orosháza örök emlék maradt Pista bácsinak, a népfőiskolai indíttatást azonban mégiscsak itt, Nagytarcsán kapta. Három épülete volt itt a népfőiskolának, a másik kettőt a finn és a magyar evangélikus egyház jóvoltából hozták létre. Ezt azonban, amelyik később a Falumúzeum lett, Sztehlo Gábor feleségének, Lehel Ilonának rokonai, a Stümmer csokoládégyár tulajdonosai építtették az egyház telkén. A gyümölcsöst a kert végében már a népfőiskolások ültették, mi, nagytarcsai gyerekek pedig sokat jártunk ide, főleg a hétvégéken. Példaképnek tekintettük az itt tanuló fiatalokat, akiktől megtanultuk, hogyan kell viselkedni, gondolkodni. Emlékszik, itt állatokat is tartottak saját célra, a fiatalok mesterségeket tanultak, például esztergálást, cirokseprő-készítést, kefekötést, asztalosmunkákat. Ez utóbbi fogásokra éppen anyai nagybátyja tanította a növendékeket. A népfőiskola sokak számára a továbbtanulás igényét és lehetőségét is megteremtette. Pista bácsinak ez nem adatott meg, pedig Blaskovits Oszkár már az elemi iskola végeztével felajánlotta, hogy saját költségén taníttatja a mindig kitűnő tanuló fiúcskát. A háború azonban közbeszólt, egyedüli férfi maradt egy ideig a családban, akire szükség volt a parasztgazdaságban. Később kitanulta a műszerész szakmát, majd gépész lett a Metrónál, végül nagyáruházak klíma- és mozgólépcsőgépészeként dolgozott. Hogy mit adott számomra a népfőiskola? Valójában soha sem tehettem azt, amit igazán szerettem volna, de ahová sodort az élet, ott mindig becsülettel helytálltam. Ezt a morált a népfőiskoláról hoztam magammal. Sztehlo Gábor személye pedig utlérhetetlen példaképként lebeg az egykori népfőiskolás előtt. Soha sem parancsolt, mindig megvárta, amíg kérdeznek tőle, s csak akkor mutatott irányt. De maga sem szeretett olyat tenni, amit parancsra szokás. Önzetlen, önfeláldozó, de nem magamutogató, egyszerre jóságos és szigorú ember volt. Sosem várt köszönetet, nyilvános elismerést azért, amit tett. Mint tudjuk, akkori egyházától nem is kapott. Nemcsak zsidó gyermekeket mentett, hanem felkarolt minden rászorulót, származásától függetlenül. Csak egyet tartott szem előtt: hogyan tudna másokon segíteni... R.E. ZS. I. Fent: Sztehlo Gábor és a gyerekek Középen: Tóth István, az egykori népfőiskolás Balra: Sztehlo emléktábla a jeruzsálemi Igazak Ligetében Jobbra: a gyermekmentő lelkész a furgon volánja mögött

5 közél et i magazi n ÖNKORMÁNYZAT 5 Szeptemberi testületi döntések A Nagytarcsai Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 28-án tartotta soron következő rendes ülését. Egyebek közt napirendre került a település jelképeinek használatáról szóló rendelet tervezete, a testület azonban úgy döntött, hogy nem kíván e tárgyban rendeletet alkotni, mivel e kérdéskört az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata kielégítő módon szabályozza. Beszámoltak az intézmények A következőkben a Blaskovits Oszkár Általános Iskola, a Nagytarcsai Művészeti Iskola és Csillagszem óvoda 2008/2009-es tanítási, illetve nevelési évéről szóló beszámolóit vitatták meg a képviselők. Az óvoda beszámolójával kapcsolatban elhangzott az a kritikai észrevétel, hogy az írásos anyag a megszokottól eltérően túlságosan rövidre sikeredett. Antal Éva intézményvezető szóbeli kiegészítésében elmondta, az új óvodaépület birtokba vételével, a költözködéssel és a berendezkedéssel kapcsolatos feladatok mellett az év több kilogrammnyi dokumen-tumainak ennél részletesebb feldolgozására nem maradt idő. A testület végül megállapította, hogy a beszámoló a lényegi kérdésekre választ ad, így eltekintve a hagyományos részletességtől elfogadja a beszámolót. Mi lesz a Művészeti Iskolával? Külön napirendi pontként szerepelt a Művészeti Iskola helyzetének ismételt megtárgyalása. Elhangzott, a korábbi alternatíva, miszerint az iskolát esetleg a Nagytarcsa Közalapítvány működtetné tovább, nem valósítható meg, az alapítvány alaposan áttekintve a költségeket és a lehetséges bevételeket, nem vállalta a feladatot. Amint arról már lapunk is tudósított, a művészeti oktatás nem szerepel az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai között. A jelenlegi forráshiányos költségvetés pedig még a kötelező feladatok ellátását is veszélyezteti. Így a művészeti oktatást jelen helyzetben a közös büdzséből nem tudja Nagytarcsa tovább finanszírozni. Szeptemberben szülői értekezleten ismertették a kialakult helyzetet, amely szerint az állami támogatás, a pályázatokon szerzett pénzeszközök és az önkormányzat első félévi támogatása a naptári év végéig biztosítja az intézmény működését, ezt követően már csak az állami kvótára és a szülői hozzájárulásra lehet számítani. A testület úgy döntött, év végéig újra áttekinti a helyzetet, s tovább keresi a működés lehetőségeit, de bizonyosnak látszik, hogy az eddiginél nagyobb szülői áldozatvállalás nélkül a művészetoktatás nem tud majd tovább működni. Az önkormányzat természetesen az elhelyezést és a működés rezsiköltségeit továbbra is biztosítja. Modosultak a belépődíjak A Falumúzeum további működtetése érdekében felmerült az Általános Művelődési Központ, mint intézmény létrehozásának lehetősége. Erre azért lenne szükség, mert a múzeum napi ügyeit jelenleg közmunkásként foglalkoztatott személy látja el. Az iskola, a könyvtár és a múzeum közös vezetés alá helyezése segíthetett volna a probléma megoldásában, ám az ülésen kiderült, ennek feltételei nem biztosítottak. Így a hosszú távú megoldás önálló intézményvezető alkalmazása lehet a Falumúzeum élén, a döntés alapján viszont ideiglenesen továbbra is a jelenlegi megoldás marad életben. Arról is szavaztak a képviselők, hogy a régóta érvényben lévő és rendkívül alacsony múzeumi belépőárakat módosítják. A felnőtt belépő ára 300 Ftról 400 Ft-ra, a diák- és nyugdíjas belépő díja 150 Ft-ról 200 Ft -ra emelkedik. Szigorú gazdálkodás A testület úgy döntött, hoyg ebben az oktatási évben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, erről további részleteket az önkormányzat honlapján olvashatók (www.nagytarcsa.hu). A képviselők megtárgyalták a második félévben a működéshez és a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, minimális összegű költségvetési tételekről szóló előterjesztést. Megállapítást nyert, hogy amennyiben a költségvetés bevételi oldala teljesül, 3 millió forint hiánnyal sikerül zárni az évet. Amennyiben azonban elmaradnak a remélt bevételek, ez a hiány 54 millió forintra rúg. Éppen ezért egyetértés született abban, hogy az év végéig az eddiginél is szigorúbb gazdálkodást kell folytatni. Közvilágítás és pályázatok A sport utca közvilágításának kiépítésére az előző testületi ülés óta új árajánlatokat kért be az önkormányzat, amelyek közül a testület a JU-KO Kft. ajánlatát fogadta el. Harároztak a képviselők arról is, hogy a település a Millennium utca aszfaltozására pályázatot kíván benyújtani. Ugyancsak pályázni kíván az önkormányzat az általános iskola nyílászárónak cseréjére és fűtéskorszerűsítésére. ZS. I.

6 6 FESZTIVÁL NAGYT ARC SA programok követték egymást a színpadon. Eljött a szomszédos település Isaszegi Csata Néptánc-együttese, volt operettbemutató, este pedig Vikidál Gyula hangja töltötte be a teret. Vasárnap vadásznap néven folytatódott a hétvégi program, amelynek nyitányaként vadászmise tanúi és részesei lehettek a jelenlévők. Nagy sikert aratott a színpadon a Vadászkamara kürtegyüttese. Ugyancsak vadásznapi kuriózumoz jelentettek az elöltöltős vadászfegyverek és Homolya László, többszörös Európa-bajnok szarvasbőgés bemutatója. A koronát a rendezvényre a solymászbemutató, majd Pándi Piroska operett-énekesnő műsora tette fel. A hétvége fő rendezője Rimóczi Sándor alpolgármester, műsorvezetője pedig Horti Gábor ismert sportriporter volt. Köszönet és elismerés mindkettőjüknek a sikeres rendezvényért. A munkából azonban még sokan kivették a részüket (Névsor az 5. oldalon!) Falunap és vadásznap Nagytarcsa rendszerint kettős ünnepet ül szeptember utolsó hétvégéjén. Vasárnap a katolikusok számára a búcsú napja, a megelőző szombat pedig a falunap, de ekkor tartják az evangélikus templom felszentelésének évfordulóját is. Mind-ezekhez az ünnepekhez társult az idén a vadásznap, amely régi hagyományokat hivatott felidézni. A szombat délelőtt főleg az ifjúságé volt. A sportpályán, azaz a grundon focimeccsek követték egymást, ám aki a kényelmesebb megoldást választotta, csocsóbajnokságon is részt vehetett. A színpadon délelőtt a Magyar Balett Színház, majd a modern tánc ifjú művészei hozták lázba a közönséget. Aki megunta az eddigi programokat, simogathatott lovacskát vagy akár rá is ülhetett. A bátrabbak ló helyett a sárkányra is felpattanhattak, vagy válogathattak a sokféle vidámparki játék, vetélkedő, kézműves foglalkozás és arcfestés közül. Ebédidő táján az érdeklődés természetesen a főző és sütőedények, valamint a büfépultok felé irányult. Sokan választották az igazi minőséget, képviseltette magát ugyanis a Magyar Pékek fejedelmi rendje is. A rendezők arra törekedtek, hogy a pavilonokban műanyag bóvli helyett valódi értékeket kínáljanak. Sokan csodálták meg a vadászjeleneteket megörökítő festményeket, de mindig volt érdeklődő a tűzi kovács szabadtéri műhelye körül is. Délután tartalmas

7 közél et i magazi n A rendezvény támogatásáért köszönet az alábbi személyeknek és társaságoknak! FESZTIVÁL 7 Nagytarcsai Önkormányzat, Kiss Zoltán, Kiss Attila, Br. Wesselényi Miklós Vadásztársaság, Budapest és Pest megyei Vadászkamara, Viszkok Sándor, Kiss Sándor, Szabó Balázs, Pulai Ottó, Schmid Lajos, Solymár András, Rimóczi Zsolt, Ősz Gyula, Bartalus Tímea, Horti Gábor, Pándi Piroska, Magyar Balett Színház, Modern Tánc, Tanács Ferenc, Nagytarcsai Vízmű, Nagytarcsáért 21 Vállalkozói Egyesület, Hegedűs Sándor, Blaskovits Oszkár Általános Iskola, Csata Néptánc Együttes, Vassné Nyéki Ilona, Turányiné Horváth Anikó, Rimóczi Sándorné, Rimóczi Sándor, Rimo-Enteriőr Kft., Metzger Gábor, Bartos Bianka, Tóth Andrea, Varga Diána, Herczku Szabolcs, Balik Levente, Sánta Sándor, Pintér Tibor, Horváth Mihály, Tagai Péter, Fényes Mihály, Fábián Istvánné, Szalkai László, Homolya László, Ju-Ko Kft., Kabai Gyula, Sinka Tibor, Fábián Mihály, Fábián János, Fábián Tibor, Fábián Anikó, Fábián István, Molnár László, SzilasTV.

8 8 KÖZÉLET NAGYT ARC SA Meghívó október 23-i ünnepélyünkre Ünnepélyes Istentisztelet Szavalat Ünnepi beszéd Elmondja: Dócs István Szavalat Koszorúzás Mindenkit szeretettel várunk! Az influenza-védőoltásról Tudnunk kell, hogy az influenza elleni védőoltás nem kötelező. Jelenleg kétféle védőoltással lehet védekezni. Az egyik a szezonális (hagyományos) influenza elleni, a másik az új, H1N1 influenza elleni védőoltás. Az oltások ideje: minden rendelési idő után 1 óra időtartamban: hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Meghívó Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást, majd falufórumot tart, mely rendezvényekre tisztelettel meghívom a lakosságot. A közmeghallgatás Ideje: október 26. (hétfő) 14 órakor Helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala, Díszterem A falufórum Ideje: október 26. (hétfő) 18 órakor Helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház GYŐRI PÉTER POLGÁRMESTER Ároktisztítás A közelgő őszi esőzésekre való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a felszíni vízelvezető árkok tisztítására, karbantartására, mivel az ingatlan előtti árokrész rendben tartása a tulajdonos feladata. Ahol ez nem történik meg, ott az önkormányzat elvégezteti ezt a munkát, ám annak ellenértékét az ingatlan tulajdonosának kiszámlázza. VAD ISTVÁNNÉ JEGYZŐ Az oltásokat receptre lehet felíratni és a beadása a felnőtt lakosság részére 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak: 500 Ft. (18 év alatt az új H1N1 vírus elleni szérum még nem alkalmazható!) Ingyen csak a krónikus betegeknek jár. Például: diabétes, máj-, vese-, daganatos megbetegedés, tüdőmegbetegedések, szívbetegségek (kivétel a magas vérnyomás). DR. KAZINCZY ERZSÉBET HÁZIORVOS Ülést tartott a kistérség Társulási Tanácsa Szeptember 23-án ülést tartott a Gödöllői Kistérség társulási tanácsa. A társulási tanács egyebek közt elfogadta az egységes pedagógiai szakszolgálat elmúlt tanévről szóló beszámolóját, Döntött a évi kistérségi belső ellenőrzési ütemtervről, az idei költségvetés első féléves teljesítéséről, valamint a testület második féléves munkatervéről. Elkészült a Gödöllői Kistérség Kommunikációs Stratégiája is. A munka elvégzésével a társulási tanács korábban szakértő céget bízott meg, amely kérdőíves kutatások és számos interjú elemzése útján készítette el a stratégiára vonatkozó javaslatot. A testület megvitatta a stratégiát, s elfogadta azt, ám megállapítást nyert, hogy a tanulmányban javasolt célok és feladatok tekintetében további egyeztetésekre lesz szükség. A rendezvényen hangot kapott, hogy a kistérség kommunikációjában a Pelikán rádió és a helyi nyomtatott médiumok mellett jelentős tényező a SzilasTV is.

9 közél et i magazi n Példás összefogással... Szeptember közepére megszépült és végre járhatóvá vált a nagytarcsai víztorony környezetében található Liszt Ferenc utca. Az ott lakók döntő többsége úgy döntött, nem várja meg a bizonytalan külső finanszírozási lehetőségeket, és a legjobb ajánlatot tevő kivitelező cég bevonásával, saját erőből vágott bele a szervezési és kivitelezési munkába. A döntést a körülmények is kikényszerítették, mivel az időjárási viszontagságok a korábbi burkolatot tönkretették, így az utca meredekebb, alsó szakasza szinte teljesen járhatatlanná vált. A nem kis anyagi és fizikai erőforrásokat felemésztő beruházás eredményeként 1300 nm aszfaltburkolatot kapott a terület. Nagyon hasznos mellékterméke a vállalkozásnak, hogy a kivitelezési munkák során az ott élő emberek is kicsit közelebb kerültek egymáshoz.volt, aki sört hozott, nás süteményt, vagy éppen jó tanácsot, így aztán mégiscsak jobban telt az idő, és jobban ment a munka is. Köszönet a szervezőknek, és az önkénteseknek, akik szabad idejüket nem kímélve tevőlegesen is részt vettek a munkában. K. F. KÖZÉRDEKŰ 9 Latartóztatásban A Gödöllői Rendőrkapitányság nagy erőkkel folytatott nyomozást a csömöri római katolikus templomban szeptember 5-én éjszaka történt betöréses lopás elkövetőinek felkutatására. A templomból kegytárgyakat, valamint műszaki cikkeket loptak el az akkor még ismeretlen elkövetők, összesen 320 ezer forint értékben, valamint 200 ezer forint kárt okoztak rongálással. A környező településekre is kiterjedő adatgyűjtés és tanúkutatás meghozta a várva várt eredményt, így került látókörbe K. István 33 éves csömöri lakos, aki munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik. Baráti körének feltérképezése során merült fel Sz. István kistarcsai lakos neve, aki kihallgatása során beismerő vallomást tett, valamint megnevezte bűntársát, K. Istvánt, aki a terhére rótt cselekmények elkövetését tagadja. A házkutatás során lefoglalásra kerültek a templomból ellopott kegytárgyak, melyek azóta visszakerültek az egyház birtokába. A házkutatás során több olyan tárgyat is lefoglaltak, melyek bizonyíthatóan korábban elkövetett betörésekből származnak. Ezen ügyek feldolgozása jelenleg is tart. A Gödöllői Városi Bíróság a két gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezte. Táblavadászat A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az állampolgárok részére Táblavadász akciót hirdet. Kérik, hogy aki indokolatlannak tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ-táblát észlel Pest megye útjain, az a tábla fotóját és az azonosításhoz szükséges helyszín pontos leírását juttassa el a címre. A kizárólag jelzőtáblával kapcsolatos bejelentéseket október 1. és november 1. közötti időszakban várják. A bejelentéseket bizottság vizsgálja, és megoldási javaslatokat tesz az érintett közútkezelőnek. A leghasznosabb észrevétel beküldőjét a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya díjban részesíti.

10 10 KÖZÉ RD E KÛ NAGYTARCSA Egészségnap Nagytarcsán november 21-én (szombaton) 9 órától 13 óráig A Gödöllői Többcélú Kistérség Tanácsa a kistérség valamennyi települése számára egy-egy Egészségnapot szervez, a lakosság egészségvédelme érdekében. Nagytarcsa Önkormányzata támogatja a lakosság egészségvédelmét segítő szűréseket. Helyszín: Nagytarcsa Általános Iskola Kardiológia - EKG vizsgálat Rizikószűrés (koleszterin- és vércukorszintmérés, éhgyomorral célszerű jönni!) Testzsírarány- és vérnyomásmérés Onkológiai vizsgálat Ortopédiai vizsgálat (gyerekeknek és idősebbeknek egyaránt) Szemészeti vizsgálat A vizsgálatok a Nagytarcsán lakók számára ingyenesek. Kérjük, a lakcímkártyát a vizsgálatokra hozzák magukkal, azonban TB-kártyát vagy más igazolást a szűréseken nem kérnek. A vizsgálatok eredményeit a helyszínen azonnal kézbe kapják a résztvevők. Havay Ildikó a gödöllői szakrendelő vezető asszisztense szervezi és irányítja. Az iskolaépületben az Egészségnap ideje alatt több, az egészségmegőrzéshez kapcsolódó bemutató és vásárlási lehetőség is áll az érdeklődők rendelkezésére, például: Láb állapotának számítógépes vizsgálata: ingyenes Vitamin- és antioxidáns-mérés: minimális térítésért Biotej-tejtermékkóstoló és -vásár A rendezők és az önkormányzat mindenkit szeretettel vár a vizsgálatokra, és javasolják, hogy aki csak teheti, éljen ezzel az egészségvédelmi lehetőséggel. TÁJÉKOZTATÓ A KOLESZTERIN- ÉS A VÉRCUKOR SZŰRŐVIZSGÁLATÁHOZ KOLESZTERINSZINTMÉRÉS ajánlott mindazoknak, akik: elmúltak 35 évesek túlsúlyosak magas a vérnyomásuk cukorbetegek családjukban gyakori a koleszterinszint-emelkedés A szűrővizsgálat célja: a kezelést igénylő emelkedett koleszterinszint kiszűrése és a további teendők megbeszélése. VÉRCUKORMÉRÉS ajánlott mindazoknak, akik: elmúltak 30 évesek túlsúlyosak családjukban halmozottan jelen van a cukorbetegség Figyelem! A VÉRCUKORSZINTMÉRÉS CSAK ÉHGYOMORRA, VAGY ÉTKEZÉS UTÁN 2 ÓRÁVAL VÉGEZHETŐ EL! A szűrővizsgálat célja: a cukorbetegség vagy az arra való hajlam korai felismerése. A szűrés után tájékoztatjuk az eredményről és kérjük, hogy jelentkezzen családorvosánál! Mindnyájan felelősek vagyunk a saját egészségünkért. Az időben felfedezett betegségek sokkal könnyebben gyógyíthatók. Az egészség nagy érték! Vigyázzunk rá! Cipőés táskajavítás (sarkalás, talpalás, cipzárjavítás, varrás) Nagytarcsa Petőfi lakótelep (új) 14. K lépcsőház Hétfőtől csütörtökig óráig Tel: Kiss Lászlónál Diplomás magánénektanár énekoktatást vállal. Tel: Termelői méz kapható! Akác, vegyesvirág,hárs, selyemfű, repce, napraforgó és lépesméz. Propolisz cseppek és mézadagoló pumpa! Liszt Ferenc u NAGYT ARCSA A z önkormányzat ingyenes közéleti magazinja Megjelenik: havonta, 1400 példányban Kiadó: EnterArt Sajtó és Reklám Produkciós I roda F elelõs szerkesztõ: Zsalakó I stván Telefon: Fax: Nyomdai munkák: ED IT Nyomda, Kistarcsa

11 Dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos Dr. Henter Áron magánállatorvos Rendelési és nyitvatartási idõ: H-P: ig ügyelet, Szo-V: 0-24-ig ügyelet Telefon, fax: (28) Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30) Kerepes, Szabadság út 65. (3-as út) Kívánságra házhoz megyünk! Minden nap tól Kerepesen működő konyhánk minden nap frissen készülő ételek kiszállítását vállalja. Ingyenes házhoz szállítás! Áraink tartalmazzák a csomagolási költséget is. Köny ve lés, adó ta nács adás, bér szám fej tés magas szakmai színvonalon, igényes ügyfeleknek, szakmai felelõsségbiztosítással. Bt-k, Kft-k, alapítványok, egyesületek, egyházak, egyéni vállalkozók teljes körû ügyintézését vállaljuk. 3-CSM Könyvelõ és Adószakértõ Bt. Tel: , Étlapunk megtekinthető a címen. Rendelését várjuk a számon vagy a címen. Gipszkarton válaszfal Gipszkarton mennyezet Vakolás helyett: gipszkarton lap ragasztása oldalfalra Tetőterek hőszigetelése, párazárása, gipszkarton-szerelése Rejtett hangulatvilágitás Mennyezeti diszitések, világitással is Festés, tapétázás, villanyszerelés, burkolás, lakásfelújitás. Szakmánként is, megbizható szerelőkkel. Tel: Sebő Géza Nagytarcsa

12 Juka Bt. Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás Nagytarcsa szomszédságában! Síremlékek készítése gránitból, márványból, mészkõbõl. ISO ISO 9001 Személy- és tehergépjárművek javítása, szervizelése, helyszíni vizsgáztatása, benzin és dízel zöldkártya, tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat, gépjárművek alsó és felső mosása, központi zsírozó feltöltése Kistarcsa, Nagytarcsai út 6. (06-28) , (06-28) (06-30) Ugyanitt konyhapultok, könyöklõk. Nagytarcsa, Pet õ fi l t p. 11/C. T el : E mail:

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 10 éves város XXV. évfolyam, 10. szám 2013. október Városnap képekben 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

Húsz év eredményei, értékei

Húsz év eredményei, értékei 2009. április 1. XVIII. évfolyam 4. szám Monor Városi Önkormányzat Lapja Húsz év eredményei, értékei Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók LEGYENEK A SZENT EMLÉKÛ VÉRTANÚK MEGÁLDOTTAK PORAIKBAN,

A tartalomból: Évfordulók LEGYENEK A SZENT EMLÉKÛ VÉRTANÚK MEGÁLDOTTAK PORAIKBAN, ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM A tartalomból: Így készült 2 Sporttelep megnyitó 3 Nálunk történt 4-7 Megemlékezés 8 Közérdekû 9 Az ülésterembõl jelentjük 10 Fejlesztések

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő

Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. Márton Napok hurkatöltő Ára: 107 Ft VII. évfolyam 22. szám, 2006. november 9. A lap megjelenési területe a Tápió-vidék 21 települése: Bénye, Gomba, Farmos, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta,

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Meghívó. Tûzoltóautók szolgálatra készen ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK KERESTETENEK

Meghívó. Tûzoltóautók szolgálatra készen ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK KERESTETENEK 1394 2009 2009. március XVI. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Február hónapban Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete

Részletesebben

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig)

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig) A nagycsoportos óvodás gyerekek, a szüleik, sokszor még a nagyszülõk is nagy izgalomban töltik az utolsó óvodás évet. Melyik iskolába menjen a kisgyerek? Milyen az iskolák programja? Kik lesznek az elsõs

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám

2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2009. augusztus Ára: 150 Ft XV. évfolyam 8. szám 2 2009. augusztus Öt éve ment el Dr. Olasz Imre Õ elment, de emléke eleven marad, alakja úgy él tovább családja, községünk lakossága emlékében, mint amilyen

Részletesebben

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj

hírlevél Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve Hatvan férőhelyes lesz az idősek otthona Lengyeli járda Tanévkezdés Kisvejkén Olimpiai bronz Ösztöndíj völgységi BONYHÁD ÉS KÖRNYÉKE KÖZÉLETI LAPJA hírlevél V. évfolyam, 7. szám 2011. szeptember Magyar-Lengyel Barátság Emlékműve i y Szeptember 18-án avatták föl Bonyhádon a Magyar-Lengyel Barátság Emlékművét,

Részletesebben

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com

Húsvéti gondolatok. Nagyheti Református Istentiszteleti rend. Szeretettel hívunk mindenkit. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com 2013. március XIII. évfolyam 1. szám CIGÁNDI Húsvéti gondolatok A keresztyén gyülekezet első ünnepe a húsvét volt. Minden héten ünnepelték, amikor csak a pihenő napon egybegyűlt a közösség: Jézust, aki

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 2. szám, 2015. február. Nemzetiségekért Díj az Opankénak Sószoba az ovisoknak

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 2. szám, 2015. február. Nemzetiségekért Díj az Opankénak Sószoba az ovisoknak - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 2. szám, 2015. február Ingyenes Nemzetiségekért Díj az Opankénak Sószoba az ovisoknak HIRDETÉS ÉPÜLET BÁDOGOS SZAKBOLT 2013 Pomáz, Orgona

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal

Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal Az elmúlt években sokszor találkoztam olyan lakosainkkal, akik panaszkodtak a hivatali ügyintézésre. Szerencsére soha nem az ügyintézőinkkel

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában

ADVENTET ÜNNEPELTÜK. Mindenki karácsonya. Adventi hangverseny az Árpád Fejedelem Általános Iskolában 2009. december 18-án ismét megrendezésre került városunkban a már hagyománnyá vált Mindenki karácsonya ünnepség. A hideg, de csapadékmentes időnek köszönhetően, nagy örömünkre idén szabadtéren tarthattuk

Részletesebben