XII. évfolyam 10. szám október. Sztehlo Gáborra emlékezünk ( old.) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. Falunap és Vadásznap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. évfolyam 10. szám. 2009 október. Sztehlo Gáborra emlékezünk (2-3-4. old.) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. Falunap és Vadásznap"

Átírás

1 XII. évfolyam 10. szám 2009 október NAGYT ARC SA AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA Sztehlo Gáborra emlékezünk ( old.) Falunap és Vadásznap (6-7. old.)

2 2 ÉVFORDULÓ NAGYTARCSA Sztehlo Gáborra emlékezünk

3 közéleti magazin Míg a Grundon a vadásznapi rendezvények folytak, a Falumúzeum kertjében ünnepélyes események zajlottak. Születésének századik évfordulója alkalmából felavatták a település egykori lelkésze, a népfőiskola megteremtője, Sztehlo Gábor szobrát. Ezt megelőzően azonban Pest Megye millenniumi zászlajának átadására került sor, amelyet Vella Nándor, a megyei közgyűlés tagja, bizottsági elnöke és Vécsey László, Szada polgármestere hozott el Nagytarcsára, s adott át Győri Péter polgármesternek. A magyar kultúra díszsorfalat álló lovagjai, valamint a szép számmal összegyűlt közönség előtt Baranka György lelkész és Vécsey László szadai polgármester méltatta Sztehlo Gábor életútját. Ezt követően Győri Péter polgármester, Baranka György lelkész és Nick Ferenc, alapító lovag, a Falvak Kulturájáért Alapítvány elnöke leplezte le a szobrot, Vörös Ákos alkotását. Nick Ferenc a szobrot adományozó alapítvány nevében emlékezett az egyesület és Nagytarcsa kapcsolatára, kiemelve az alkotó munkáságát, aki maga is a kultúra lovagjai közé tartozik. A rendezvény záróaktusaként a nagytarcsai önkormányzat, az evangéliku egyház és a Faluház képviselői megkoszorúzták Sztehlo Gábor szobrát. V.K.Z. A Falumúzeum köszetét fejezi ki... a nagytarcsai születésű Fóti Ferencnek (San Francisco) és Gerhat Józsefnének, született Kovalcsik Piroskának (Csömör) ezer forintos, a múzeum céljaira adott adományáért. A Sztehlo Gábor szoborért Vörös Ákos alkotóművésznek A szobor felállításáért és az új EU-szabványos járdáért Viszkok Sándornak és munkásainak. A virágföldért Ősz Gyula vállalkozónak. A tulipán, jácint és nárcisz virághagymákért Tagai Istvánnénak. Minden munkásnak, aki a kerítésfestésben és a kert rendezésében segített. Megemlékezés és kiállítás November 8-án Sztehlo Gáborra emlékezünk 15 órakor a Falumúzeumban kiállítással, szobránál koszorúzással, majd 16:30-kor az evangélikus templomban, meghívott vendégekkel. Itt Keveházi László nyugalmazott esperes, egyháztörténész előadást tart Sztehlo Gábor életéről, majd a budapesti Kalevala kórus ad koncertet. Meghívottaink még a hatvani evangélikus gyülekezet tagjai. GYŐRINÉ KOVÁTS ANDREA Az elmúlt ünnep, az evangélikus gyülekezet templomszentelési emlékünnepe (melyhez kapcsolódik hagyomány szerint a falunap) számomra kiemelkedő jelentőséggel bírt. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen szép lehetőség lesz arra, hogy együtt ünnepeljük Sztehlo Gábor evangélikus lelkész születésének 100. évfordulóját! Az elmúlt év a Biblia éve volt. A Könyvek Könyve éve, hiszen azért a legkiemelkedőbb, mert évszázadok óta bestseller; mert 451 nyelvre fordították le, ezen túl 1185 nyelvre az Újszövetséget, további 843 nyelvre egyes részeit, sőt, jelenleg 1998 további nyelvre történik a fordítás! A esztendőt az Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor évnek nyilvánította. Még tavaly kezdte el Vörös Ákos, nagytarcsai szobrászművész faragni Nagytarcsa első, helyben lakó lelkészének alakját, ahogy tartja a Bibliát, ezzel a Biblia évére utalva. Csak később derült ki, hogy idén éppen a Könyvek Könyvét tartó ember került a figyelem középpontjába. Így a két év mondanivalóját együtt fogalmazza meg a szeptember 27-én, a Falumúzeum kertjében felállított szobor. Sztehlo Gábor szeptember 25- én született Budapesten és 1931 között végezte teológiai tanulmányait. Ezt követően utazott Finnországba ösztöndíjasként, ahol elsősorban az egyházi ébredési, megújulási mozgalmat és a népfőiskolai munkát tanulmányozta. Rövid ideig volt hatvani segédlelkész, ahol gyülekezetet szervezett és templomot épített Sándy Gyula tervei alapján. (Sándy Gyula tervezte az 1931-ben épült nagytarcsai templomot is.) 1935-től 1942-ig szolgált Nagytarcsán. Itt valósította meg a népfőiskolát. Ez egy olyan bentlakásos iskola volt, melyben elsősorban a szegény, paraszti sorban élő fiatalok számára modern pedagógiai módszerrel anyanyelvet, történelmet, társadalomtudományt, gazdaságtant, egészségtant, könyvvitelt, éneket, kézimunkát stb. tanítottak. Ezen felül része volt az oktatásnak a nevelés (ez az igazi pedagógia), kiemelten a lelki fejlődés elősegítése. Egy korabeli népfőiskolás így ír erről: Ha valaki most mondja rólam, hogy buta vagyok, nem haragszom érte, mert tudom, hogy igaza van. Az élet könyvét, a Bibliát is itt vettem először a kezembe a népfőiskolán, és úgy megszerettem, hogy nincs az a kincs, amiért ÉVFORDULÓ 3 Isten szeretete nagyobb... odaadnám. Most már tudom, hogy nem azért teremtett engem az Isten, hogy korcsmába járjak, biliárdozzak, táncoljak, hanem azért, hogy Istennek szolgáljak és szeressem, mert ő előbb szeretett minket 5 hónap kevés arra, hogy mindent megtanuljak. De ami a legfőbb kiszabadultam abból a sötétségből, amiben voltam, látóköröm kiterjedt, és felkeltették bennem a tudás szomjúságát. Egészen megváltoztam. (Molnár Lajos: A Nagytarcsai Népfőiskola, 98. o.) Néhány éven belül az ország számos településén nyíltak meg a népfőiskolák, a nagytarcsai kicsiny kezdet mozgalommá nőtte ki magát. A kormány rendeleti úton próbálta a működésüket szabályozni, s például Móricz Zsigmondot is felkérték az írói vélemények összefoglalására. Sztehlo Gábor nagytarcsai szolgálata maradandó nyomot hagyott a gyülekezet anyagi és lelki életében egyaránt. A kiüresedő hagyományokat igyekezett valódi tartalommal megtölteni. De ben Budapestre került kórházlelkésznek, ahol 1943-ban árvaházak létrehozását is célul tűzte ki ben pedig püspöke megbízásából megkezdte a Jó Pásztor egyesülettel a zsidó származású gyermekek mentését. Később a Nemzetközi Vöröskereszt támogatását is maga mögött tudhatta, így 32 jórészt rejtett gyermekotthont hozott létre. Ide sok esetben a gettóból is szöktetett gyerekeket furgonján, hogy megmentse őket a deportálástól, a haláltáboroktól. Ezekért az akcióiért az utókor vagánynak is nevezte őt, pedig ő csak abban a Jézusban hitt, aki érte is vásárra vitte a bőrét a kereszten. És hitte, hogy egyszer világosan fogja látni mindenki, hogy Isten szeretete nagyobb és győzelmesebb a világ minden fegyverénél. Sztehlo Gábort az 50-es években a megalkuvó egyház nem elismerte, hanem lefokozta. Segédlelkészként került Kőbányára megmentett gyermek, 400 felnőtt és az Úristen viszont nem felejtették el bátorságát, szeretetét. És ő sem az Úristen hűségét! Svájcban 1974-ben fejezte be földi életét ben megkapta a legmagasabb izráeli kitüntetést az igazak Yad Vashem érmét, és Jeruzsálemben emlékfát ültethetett az Igazak Ligetében. (Lásd: 4. o.) BARANKA GYÖRGY EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

4 4 ÉVFORDULÓ NAGYT ARC SA Sztehlo Gáborra emlékezünk Aki ismerte őt... Tóth István egyike azoknak, akik személyesem ismerhették Sztehlo Gábort. A falu lekésze az elemi iskolában hittant tanított, de reggelente közös éneket, szerdánként pedig reggeli istentiszteletet is tartott a diákoknak. Pista bácsi idősebbik bátyja ez első nagytarcsai népfőiskolások közé tartozott, másik bátyja pedig a negyedik évfolyam során végezte a tanfolyamot. Mit tehet egy ilyen családban az ember, követi bátyjai példáját, így hát én is jelentkeztem a népfőiskolára mondja Pista bácsi. Ő azonban már nem a nagytarcsai, hanem az itteni mintára létesült orosházi népfőiskolára került, igaz, az ébredező Rákosi-féle agitáció hatására a 18 jelentkező családjainak többsége visszalépett, így telén mindössze két fővel indult az orosházi tanfolyam. Szigorú, katonás rendben éltünk, de semmiben sem szenvedtünk hiányt emlékezik az egykori népfőiskolás. Közgazdászok, egyetemi tanárok, agrárszakértők, költők és írók jártak minket okítani, köztük Boldizsár Iván, Szabó Pál, Veres Péter és Sinka István. Orosháza örök emlék maradt Pista bácsinak, a népfőiskolai indíttatást azonban mégiscsak itt, Nagytarcsán kapta. Három épülete volt itt a népfőiskolának, a másik kettőt a finn és a magyar evangélikus egyház jóvoltából hozták létre. Ezt azonban, amelyik később a Falumúzeum lett, Sztehlo Gábor feleségének, Lehel Ilonának rokonai, a Stümmer csokoládégyár tulajdonosai építtették az egyház telkén. A gyümölcsöst a kert végében már a népfőiskolások ültették, mi, nagytarcsai gyerekek pedig sokat jártunk ide, főleg a hétvégéken. Példaképnek tekintettük az itt tanuló fiatalokat, akiktől megtanultuk, hogyan kell viselkedni, gondolkodni. Emlékszik, itt állatokat is tartottak saját célra, a fiatalok mesterségeket tanultak, például esztergálást, cirokseprő-készítést, kefekötést, asztalosmunkákat. Ez utóbbi fogásokra éppen anyai nagybátyja tanította a növendékeket. A népfőiskola sokak számára a továbbtanulás igényét és lehetőségét is megteremtette. Pista bácsinak ez nem adatott meg, pedig Blaskovits Oszkár már az elemi iskola végeztével felajánlotta, hogy saját költségén taníttatja a mindig kitűnő tanuló fiúcskát. A háború azonban közbeszólt, egyedüli férfi maradt egy ideig a családban, akire szükség volt a parasztgazdaságban. Később kitanulta a műszerész szakmát, majd gépész lett a Metrónál, végül nagyáruházak klíma- és mozgólépcsőgépészeként dolgozott. Hogy mit adott számomra a népfőiskola? Valójában soha sem tehettem azt, amit igazán szerettem volna, de ahová sodort az élet, ott mindig becsülettel helytálltam. Ezt a morált a népfőiskoláról hoztam magammal. Sztehlo Gábor személye pedig utlérhetetlen példaképként lebeg az egykori népfőiskolás előtt. Soha sem parancsolt, mindig megvárta, amíg kérdeznek tőle, s csak akkor mutatott irányt. De maga sem szeretett olyat tenni, amit parancsra szokás. Önzetlen, önfeláldozó, de nem magamutogató, egyszerre jóságos és szigorú ember volt. Sosem várt köszönetet, nyilvános elismerést azért, amit tett. Mint tudjuk, akkori egyházától nem is kapott. Nemcsak zsidó gyermekeket mentett, hanem felkarolt minden rászorulót, származásától függetlenül. Csak egyet tartott szem előtt: hogyan tudna másokon segíteni... R.E. ZS. I. Fent: Sztehlo Gábor és a gyerekek Középen: Tóth István, az egykori népfőiskolás Balra: Sztehlo emléktábla a jeruzsálemi Igazak Ligetében Jobbra: a gyermekmentő lelkész a furgon volánja mögött

5 közél et i magazi n ÖNKORMÁNYZAT 5 Szeptemberi testületi döntések A Nagytarcsai Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 28-án tartotta soron következő rendes ülését. Egyebek közt napirendre került a település jelképeinek használatáról szóló rendelet tervezete, a testület azonban úgy döntött, hogy nem kíván e tárgyban rendeletet alkotni, mivel e kérdéskört az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata kielégítő módon szabályozza. Beszámoltak az intézmények A következőkben a Blaskovits Oszkár Általános Iskola, a Nagytarcsai Művészeti Iskola és Csillagszem óvoda 2008/2009-es tanítási, illetve nevelési évéről szóló beszámolóit vitatták meg a képviselők. Az óvoda beszámolójával kapcsolatban elhangzott az a kritikai észrevétel, hogy az írásos anyag a megszokottól eltérően túlságosan rövidre sikeredett. Antal Éva intézményvezető szóbeli kiegészítésében elmondta, az új óvodaépület birtokba vételével, a költözködéssel és a berendezkedéssel kapcsolatos feladatok mellett az év több kilogrammnyi dokumen-tumainak ennél részletesebb feldolgozására nem maradt idő. A testület végül megállapította, hogy a beszámoló a lényegi kérdésekre választ ad, így eltekintve a hagyományos részletességtől elfogadja a beszámolót. Mi lesz a Művészeti Iskolával? Külön napirendi pontként szerepelt a Művészeti Iskola helyzetének ismételt megtárgyalása. Elhangzott, a korábbi alternatíva, miszerint az iskolát esetleg a Nagytarcsa Közalapítvány működtetné tovább, nem valósítható meg, az alapítvány alaposan áttekintve a költségeket és a lehetséges bevételeket, nem vállalta a feladatot. Amint arról már lapunk is tudósított, a művészeti oktatás nem szerepel az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai között. A jelenlegi forráshiányos költségvetés pedig még a kötelező feladatok ellátását is veszélyezteti. Így a művészeti oktatást jelen helyzetben a közös büdzséből nem tudja Nagytarcsa tovább finanszírozni. Szeptemberben szülői értekezleten ismertették a kialakult helyzetet, amely szerint az állami támogatás, a pályázatokon szerzett pénzeszközök és az önkormányzat első félévi támogatása a naptári év végéig biztosítja az intézmény működését, ezt követően már csak az állami kvótára és a szülői hozzájárulásra lehet számítani. A testület úgy döntött, év végéig újra áttekinti a helyzetet, s tovább keresi a működés lehetőségeit, de bizonyosnak látszik, hogy az eddiginél nagyobb szülői áldozatvállalás nélkül a művészetoktatás nem tud majd tovább működni. Az önkormányzat természetesen az elhelyezést és a működés rezsiköltségeit továbbra is biztosítja. Modosultak a belépődíjak A Falumúzeum további működtetése érdekében felmerült az Általános Művelődési Központ, mint intézmény létrehozásának lehetősége. Erre azért lenne szükség, mert a múzeum napi ügyeit jelenleg közmunkásként foglalkoztatott személy látja el. Az iskola, a könyvtár és a múzeum közös vezetés alá helyezése segíthetett volna a probléma megoldásában, ám az ülésen kiderült, ennek feltételei nem biztosítottak. Így a hosszú távú megoldás önálló intézményvezető alkalmazása lehet a Falumúzeum élén, a döntés alapján viszont ideiglenesen továbbra is a jelenlegi megoldás marad életben. Arról is szavaztak a képviselők, hogy a régóta érvényben lévő és rendkívül alacsony múzeumi belépőárakat módosítják. A felnőtt belépő ára 300 Ftról 400 Ft-ra, a diák- és nyugdíjas belépő díja 150 Ft-ról 200 Ft -ra emelkedik. Szigorú gazdálkodás A testület úgy döntött, hoyg ebben az oktatási évben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, erről további részleteket az önkormányzat honlapján olvashatók (www.nagytarcsa.hu). A képviselők megtárgyalták a második félévben a működéshez és a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, minimális összegű költségvetési tételekről szóló előterjesztést. Megállapítást nyert, hogy amennyiben a költségvetés bevételi oldala teljesül, 3 millió forint hiánnyal sikerül zárni az évet. Amennyiben azonban elmaradnak a remélt bevételek, ez a hiány 54 millió forintra rúg. Éppen ezért egyetértés született abban, hogy az év végéig az eddiginél is szigorúbb gazdálkodást kell folytatni. Közvilágítás és pályázatok A sport utca közvilágításának kiépítésére az előző testületi ülés óta új árajánlatokat kért be az önkormányzat, amelyek közül a testület a JU-KO Kft. ajánlatát fogadta el. Harároztak a képviselők arról is, hogy a település a Millennium utca aszfaltozására pályázatot kíván benyújtani. Ugyancsak pályázni kíván az önkormányzat az általános iskola nyílászárónak cseréjére és fűtéskorszerűsítésére. ZS. I.

6 6 FESZTIVÁL NAGYT ARC SA programok követték egymást a színpadon. Eljött a szomszédos település Isaszegi Csata Néptánc-együttese, volt operettbemutató, este pedig Vikidál Gyula hangja töltötte be a teret. Vasárnap vadásznap néven folytatódott a hétvégi program, amelynek nyitányaként vadászmise tanúi és részesei lehettek a jelenlévők. Nagy sikert aratott a színpadon a Vadászkamara kürtegyüttese. Ugyancsak vadásznapi kuriózumoz jelentettek az elöltöltős vadászfegyverek és Homolya László, többszörös Európa-bajnok szarvasbőgés bemutatója. A koronát a rendezvényre a solymászbemutató, majd Pándi Piroska operett-énekesnő műsora tette fel. A hétvége fő rendezője Rimóczi Sándor alpolgármester, műsorvezetője pedig Horti Gábor ismert sportriporter volt. Köszönet és elismerés mindkettőjüknek a sikeres rendezvényért. A munkából azonban még sokan kivették a részüket (Névsor az 5. oldalon!) Falunap és vadásznap Nagytarcsa rendszerint kettős ünnepet ül szeptember utolsó hétvégéjén. Vasárnap a katolikusok számára a búcsú napja, a megelőző szombat pedig a falunap, de ekkor tartják az evangélikus templom felszentelésének évfordulóját is. Mind-ezekhez az ünnepekhez társult az idén a vadásznap, amely régi hagyományokat hivatott felidézni. A szombat délelőtt főleg az ifjúságé volt. A sportpályán, azaz a grundon focimeccsek követték egymást, ám aki a kényelmesebb megoldást választotta, csocsóbajnokságon is részt vehetett. A színpadon délelőtt a Magyar Balett Színház, majd a modern tánc ifjú művészei hozták lázba a közönséget. Aki megunta az eddigi programokat, simogathatott lovacskát vagy akár rá is ülhetett. A bátrabbak ló helyett a sárkányra is felpattanhattak, vagy válogathattak a sokféle vidámparki játék, vetélkedő, kézműves foglalkozás és arcfestés közül. Ebédidő táján az érdeklődés természetesen a főző és sütőedények, valamint a büfépultok felé irányult. Sokan választották az igazi minőséget, képviseltette magát ugyanis a Magyar Pékek fejedelmi rendje is. A rendezők arra törekedtek, hogy a pavilonokban műanyag bóvli helyett valódi értékeket kínáljanak. Sokan csodálták meg a vadászjeleneteket megörökítő festményeket, de mindig volt érdeklődő a tűzi kovács szabadtéri műhelye körül is. Délután tartalmas

7 közél et i magazi n A rendezvény támogatásáért köszönet az alábbi személyeknek és társaságoknak! FESZTIVÁL 7 Nagytarcsai Önkormányzat, Kiss Zoltán, Kiss Attila, Br. Wesselényi Miklós Vadásztársaság, Budapest és Pest megyei Vadászkamara, Viszkok Sándor, Kiss Sándor, Szabó Balázs, Pulai Ottó, Schmid Lajos, Solymár András, Rimóczi Zsolt, Ősz Gyula, Bartalus Tímea, Horti Gábor, Pándi Piroska, Magyar Balett Színház, Modern Tánc, Tanács Ferenc, Nagytarcsai Vízmű, Nagytarcsáért 21 Vállalkozói Egyesület, Hegedűs Sándor, Blaskovits Oszkár Általános Iskola, Csata Néptánc Együttes, Vassné Nyéki Ilona, Turányiné Horváth Anikó, Rimóczi Sándorné, Rimóczi Sándor, Rimo-Enteriőr Kft., Metzger Gábor, Bartos Bianka, Tóth Andrea, Varga Diána, Herczku Szabolcs, Balik Levente, Sánta Sándor, Pintér Tibor, Horváth Mihály, Tagai Péter, Fényes Mihály, Fábián Istvánné, Szalkai László, Homolya László, Ju-Ko Kft., Kabai Gyula, Sinka Tibor, Fábián Mihály, Fábián János, Fábián Tibor, Fábián Anikó, Fábián István, Molnár László, SzilasTV.

8 8 KÖZÉLET NAGYT ARC SA Meghívó október 23-i ünnepélyünkre Ünnepélyes Istentisztelet Szavalat Ünnepi beszéd Elmondja: Dócs István Szavalat Koszorúzás Mindenkit szeretettel várunk! Az influenza-védőoltásról Tudnunk kell, hogy az influenza elleni védőoltás nem kötelező. Jelenleg kétféle védőoltással lehet védekezni. Az egyik a szezonális (hagyományos) influenza elleni, a másik az új, H1N1 influenza elleni védőoltás. Az oltások ideje: minden rendelési idő után 1 óra időtartamban: hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Meghívó Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást, majd falufórumot tart, mely rendezvényekre tisztelettel meghívom a lakosságot. A közmeghallgatás Ideje: október 26. (hétfő) 14 órakor Helye: Nagytarcsa Község Polgármesteri Hivatala, Díszterem A falufórum Ideje: október 26. (hétfő) 18 órakor Helye: Táncsics Mihály Művelődési Ház GYŐRI PÉTER POLGÁRMESTER Ároktisztítás A közelgő őszi esőzésekre való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a felszíni vízelvezető árkok tisztítására, karbantartására, mivel az ingatlan előtti árokrész rendben tartása a tulajdonos feladata. Ahol ez nem történik meg, ott az önkormányzat elvégezteti ezt a munkát, ám annak ellenértékét az ingatlan tulajdonosának kiszámlázza. VAD ISTVÁNNÉ JEGYZŐ Az oltásokat receptre lehet felíratni és a beadása a felnőtt lakosság részére 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak: 500 Ft. (18 év alatt az új H1N1 vírus elleni szérum még nem alkalmazható!) Ingyen csak a krónikus betegeknek jár. Például: diabétes, máj-, vese-, daganatos megbetegedés, tüdőmegbetegedések, szívbetegségek (kivétel a magas vérnyomás). DR. KAZINCZY ERZSÉBET HÁZIORVOS Ülést tartott a kistérség Társulási Tanácsa Szeptember 23-án ülést tartott a Gödöllői Kistérség társulási tanácsa. A társulási tanács egyebek közt elfogadta az egységes pedagógiai szakszolgálat elmúlt tanévről szóló beszámolóját, Döntött a évi kistérségi belső ellenőrzési ütemtervről, az idei költségvetés első féléves teljesítéséről, valamint a testület második féléves munkatervéről. Elkészült a Gödöllői Kistérség Kommunikációs Stratégiája is. A munka elvégzésével a társulási tanács korábban szakértő céget bízott meg, amely kérdőíves kutatások és számos interjú elemzése útján készítette el a stratégiára vonatkozó javaslatot. A testület megvitatta a stratégiát, s elfogadta azt, ám megállapítást nyert, hogy a tanulmányban javasolt célok és feladatok tekintetében további egyeztetésekre lesz szükség. A rendezvényen hangot kapott, hogy a kistérség kommunikációjában a Pelikán rádió és a helyi nyomtatott médiumok mellett jelentős tényező a SzilasTV is.

9 közél et i magazi n Példás összefogással... Szeptember közepére megszépült és végre járhatóvá vált a nagytarcsai víztorony környezetében található Liszt Ferenc utca. Az ott lakók döntő többsége úgy döntött, nem várja meg a bizonytalan külső finanszírozási lehetőségeket, és a legjobb ajánlatot tevő kivitelező cég bevonásával, saját erőből vágott bele a szervezési és kivitelezési munkába. A döntést a körülmények is kikényszerítették, mivel az időjárási viszontagságok a korábbi burkolatot tönkretették, így az utca meredekebb, alsó szakasza szinte teljesen járhatatlanná vált. A nem kis anyagi és fizikai erőforrásokat felemésztő beruházás eredményeként 1300 nm aszfaltburkolatot kapott a terület. Nagyon hasznos mellékterméke a vállalkozásnak, hogy a kivitelezési munkák során az ott élő emberek is kicsit közelebb kerültek egymáshoz.volt, aki sört hozott, nás süteményt, vagy éppen jó tanácsot, így aztán mégiscsak jobban telt az idő, és jobban ment a munka is. Köszönet a szervezőknek, és az önkénteseknek, akik szabad idejüket nem kímélve tevőlegesen is részt vettek a munkában. K. F. KÖZÉRDEKŰ 9 Latartóztatásban A Gödöllői Rendőrkapitányság nagy erőkkel folytatott nyomozást a csömöri római katolikus templomban szeptember 5-én éjszaka történt betöréses lopás elkövetőinek felkutatására. A templomból kegytárgyakat, valamint műszaki cikkeket loptak el az akkor még ismeretlen elkövetők, összesen 320 ezer forint értékben, valamint 200 ezer forint kárt okoztak rongálással. A környező településekre is kiterjedő adatgyűjtés és tanúkutatás meghozta a várva várt eredményt, így került látókörbe K. István 33 éves csömöri lakos, aki munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik. Baráti körének feltérképezése során merült fel Sz. István kistarcsai lakos neve, aki kihallgatása során beismerő vallomást tett, valamint megnevezte bűntársát, K. Istvánt, aki a terhére rótt cselekmények elkövetését tagadja. A házkutatás során lefoglalásra kerültek a templomból ellopott kegytárgyak, melyek azóta visszakerültek az egyház birtokába. A házkutatás során több olyan tárgyat is lefoglaltak, melyek bizonyíthatóan korábban elkövetett betörésekből származnak. Ezen ügyek feldolgozása jelenleg is tart. A Gödöllői Városi Bíróság a két gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezte. Táblavadászat A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az állampolgárok részére Táblavadász akciót hirdet. Kérik, hogy aki indokolatlannak tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ-táblát észlel Pest megye útjain, az a tábla fotóját és az azonosításhoz szükséges helyszín pontos leírását juttassa el a címre. A kizárólag jelzőtáblával kapcsolatos bejelentéseket október 1. és november 1. közötti időszakban várják. A bejelentéseket bizottság vizsgálja, és megoldási javaslatokat tesz az érintett közútkezelőnek. A leghasznosabb észrevétel beküldőjét a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya díjban részesíti.

10 10 KÖZÉ RD E KÛ NAGYTARCSA Egészségnap Nagytarcsán november 21-én (szombaton) 9 órától 13 óráig A Gödöllői Többcélú Kistérség Tanácsa a kistérség valamennyi települése számára egy-egy Egészségnapot szervez, a lakosság egészségvédelme érdekében. Nagytarcsa Önkormányzata támogatja a lakosság egészségvédelmét segítő szűréseket. Helyszín: Nagytarcsa Általános Iskola Kardiológia - EKG vizsgálat Rizikószűrés (koleszterin- és vércukorszintmérés, éhgyomorral célszerű jönni!) Testzsírarány- és vérnyomásmérés Onkológiai vizsgálat Ortopédiai vizsgálat (gyerekeknek és idősebbeknek egyaránt) Szemészeti vizsgálat A vizsgálatok a Nagytarcsán lakók számára ingyenesek. Kérjük, a lakcímkártyát a vizsgálatokra hozzák magukkal, azonban TB-kártyát vagy más igazolást a szűréseken nem kérnek. A vizsgálatok eredményeit a helyszínen azonnal kézbe kapják a résztvevők. Havay Ildikó a gödöllői szakrendelő vezető asszisztense szervezi és irányítja. Az iskolaépületben az Egészségnap ideje alatt több, az egészségmegőrzéshez kapcsolódó bemutató és vásárlási lehetőség is áll az érdeklődők rendelkezésére, például: Láb állapotának számítógépes vizsgálata: ingyenes Vitamin- és antioxidáns-mérés: minimális térítésért Biotej-tejtermékkóstoló és -vásár A rendezők és az önkormányzat mindenkit szeretettel vár a vizsgálatokra, és javasolják, hogy aki csak teheti, éljen ezzel az egészségvédelmi lehetőséggel. TÁJÉKOZTATÓ A KOLESZTERIN- ÉS A VÉRCUKOR SZŰRŐVIZSGÁLATÁHOZ KOLESZTERINSZINTMÉRÉS ajánlott mindazoknak, akik: elmúltak 35 évesek túlsúlyosak magas a vérnyomásuk cukorbetegek családjukban gyakori a koleszterinszint-emelkedés A szűrővizsgálat célja: a kezelést igénylő emelkedett koleszterinszint kiszűrése és a további teendők megbeszélése. VÉRCUKORMÉRÉS ajánlott mindazoknak, akik: elmúltak 30 évesek túlsúlyosak családjukban halmozottan jelen van a cukorbetegség Figyelem! A VÉRCUKORSZINTMÉRÉS CSAK ÉHGYOMORRA, VAGY ÉTKEZÉS UTÁN 2 ÓRÁVAL VÉGEZHETŐ EL! A szűrővizsgálat célja: a cukorbetegség vagy az arra való hajlam korai felismerése. A szűrés után tájékoztatjuk az eredményről és kérjük, hogy jelentkezzen családorvosánál! Mindnyájan felelősek vagyunk a saját egészségünkért. Az időben felfedezett betegségek sokkal könnyebben gyógyíthatók. Az egészség nagy érték! Vigyázzunk rá! Cipőés táskajavítás (sarkalás, talpalás, cipzárjavítás, varrás) Nagytarcsa Petőfi lakótelep (új) 14. K lépcsőház Hétfőtől csütörtökig óráig Tel: Kiss Lászlónál Diplomás magánénektanár énekoktatást vállal. Tel: Termelői méz kapható! Akác, vegyesvirág,hárs, selyemfű, repce, napraforgó és lépesméz. Propolisz cseppek és mézadagoló pumpa! Liszt Ferenc u NAGYT ARCSA A z önkormányzat ingyenes közéleti magazinja Megjelenik: havonta, 1400 példányban Kiadó: EnterArt Sajtó és Reklám Produkciós I roda F elelõs szerkesztõ: Zsalakó I stván Telefon: Fax: Nyomdai munkák: ED IT Nyomda, Kistarcsa

11 Dr. Horváth Bánk kisállatgyógyász, klinikus szakállatorvos Dr. Henter Áron magánállatorvos Rendelési és nyitvatartási idõ: H-P: ig ügyelet, Szo-V: 0-24-ig ügyelet Telefon, fax: (28) Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30) Kerepes, Szabadság út 65. (3-as út) Kívánságra házhoz megyünk! Minden nap tól Kerepesen működő konyhánk minden nap frissen készülő ételek kiszállítását vállalja. Ingyenes házhoz szállítás! Áraink tartalmazzák a csomagolási költséget is. Köny ve lés, adó ta nács adás, bér szám fej tés magas szakmai színvonalon, igényes ügyfeleknek, szakmai felelõsségbiztosítással. Bt-k, Kft-k, alapítványok, egyesületek, egyházak, egyéni vállalkozók teljes körû ügyintézését vállaljuk. 3-CSM Könyvelõ és Adószakértõ Bt. Tel: , Étlapunk megtekinthető a címen. Rendelését várjuk a számon vagy a címen. Gipszkarton válaszfal Gipszkarton mennyezet Vakolás helyett: gipszkarton lap ragasztása oldalfalra Tetőterek hőszigetelése, párazárása, gipszkarton-szerelése Rejtett hangulatvilágitás Mennyezeti diszitések, világitással is Festés, tapétázás, villanyszerelés, burkolás, lakásfelújitás. Szakmánként is, megbizható szerelőkkel. Tel: Sebő Géza Nagytarcsa

12 Juka Bt. Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás Nagytarcsa szomszédságában! Síremlékek készítése gránitból, márványból, mészkõbõl. ISO ISO 9001 Személy- és tehergépjárművek javítása, szervizelése, helyszíni vizsgáztatása, benzin és dízel zöldkártya, tachográf-hitelesítés, gk. eredetiségvizsgálat, gépjárművek alsó és felső mosása, központi zsírozó feltöltése Kistarcsa, Nagytarcsai út 6. (06-28) , (06-28) (06-30) Ugyanitt konyhapultok, könyöklõk. Nagytarcsa, Pet õ fi l t p. 11/C. T el : E mail:

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. július 11-én (csütörtök) 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 29-i együttes üléséről. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG BALATONRENDES KÖZSÉG SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: Á. 29-87/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ábrahámhegy,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Megalakult az új testület. Utcák pályázatból és önerőből AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. (2. oldal) (7. oldal) XIII. évfolyam 11.

Megalakult az új testület. Utcák pályázatból és önerőből AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA. (2. oldal) (7. oldal) XIII. évfolyam 11. XIII. évfolyam 11. szám 2010 november NAGYT ARCSA AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉ L E T I MAGAZINJA Megalakult az új testület (2. oldal) Példás lakossági összefogás eredményeként épült meg október elejére a Bocskai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. második félévi munkaterve A Képviselő-testület elfogadta 305/2015. (VI. 24.) Kt. számú határozatával. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án 9.00

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről ELŐTERJESZTÉS A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Bizottsága 2013. március 18-án tartott ülésén, a 2013. évi intézmény-felújítás

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-13/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. július 12. napján MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 43/2010. (VII.12.) K7

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 13-án, 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 185/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető

Jelen vannak továbbá: Burányi Bernadett körjegyző, Tolnay Béláné gazdálkodási előadó, jegyzőkönyv-vezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. november 17-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben