ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK, HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK, HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ."

Átírás

1 TESTVÉRI KÖRLEVÉL ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK, HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ. GRAFIKA: SIMON A. VIGASZTALÓ 2012/1. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. (Mt 13,24-30) A mennyek országáról sokszor és sokat beszél Jézus. A parton álló embereknek példázatokban mondja el, mihez hasonlítható. A szántóföld, a tenger, a kincs, a háló, a kovász, ismerős képei ellenére is titokzatos, távoli valóság számukra a mennyek országa. A tanítványok kérik is a magyarázatot. Nekünk, mai tanítványoknak már sok talán túl sok magyarázatunk van; ezért magyarázat helyett azt osztom meg veletek, ami üzenetté vált számomra. 1. Az Emberfia jó magot vet a világ szántóföldjébe; a mennyek országának fiait (Mt 13,17-18). Ki az Emberfia? Jézus. Jézus azonban az Atyánál van. Kik a mennyek országának fiai? Azok, akik befogadták, felismerték és elhitték, hogy Ő a Szabadító, Jézus az Isten Fia Megváltó (Jn 17,8). A mennyek országának fiai a világban vannak. Igaz, nem evilágból vannak, noha ebben a világban élnek (Jn 17,16). 2. Az ellenség az ördög (diabolos; azt jelenti: szerte-szétdobáló, zavart keltő). Diabolos az Emberfia ellensége. A megosztás eszközével gyakran hatékonyan próbálkozott (1Móz 3) és próbálkozik. A konkoly; a gonosz fiai. A konkoly a gabonafélékre veszélyes gyom minden része mérgező. Lisztjéből egy kevés is elég ahhoz, hogy fulladást, görcsöket okozzon. A diabolos éjszakai vetésének eredménye eleinte nem, csak egy idő után látszik. De az aratásig nem lehet kitépni a konkolyt, a búza sérülése nélkül. Az Emberfia látja és láttatja; az aratás idejére a búza jól megerősödik, és jól elkülönül a gonosz fiaitól.

2 2 Vigasztaló 2012/1 3. ugye jó magot vetettél? (27. vers) kérdezik a szolgák, az urat. Sokan megriadnak, sokszor megijedünk, amikor előtűnik a konkoly. Olyan szántóföldet, olyan közösséget szeretnénk, ahol nincs semmi veszély. Legyen tiszta a tanítás, szeretetteljes a kapcsolat; legyünk hasonlóak az első gyülekezetekhez, ahol a testvérek szeretik egymást. Jézus azonban elmondja, hogy az egész világ a szántóföld, nem annak egy-egy elzárt része. A világ, amelyben az egyház, a gyülekezetek, a te gyülekezeted is él, az a szántóföld; ahol, amikor a szolgák alszanak, a megosztás, a kétség konkolyát hinti az ellenség. Barsi Balázs naplórészletében ezt írja: Szent Ferenc testvérünk semmi pszichológiát nem tanult, de Jung előtt 700 évvel arra intette a kertész testvért, hogy ne irtsa ki teljesen a gazokat, hanem hagyjon a kert sarkában egy kis helyet azoknak is. A gazok itt most már látom, nem a bűnös tetteket jelentik, azokat irtogatni kell hanem a lélek ősi, vad ösztönös erőit; az éroszt, a hatalomvágyat. Nem kell őket kiirtani, de nem is szabad őket hizlalni, mert akkor átveszik az irányítást; felfalják tudatos világunkat (Krisztus békéje II.) A konkoly allelopatikus hatású növény, jelenléte befolyásolja a másik növény magjainak csírázását, növekedését bio-reagenseinek kibocsátásával. A búza között a konkoly jelenléte megnöveli a termésátlagot 20-25%-kal. Döbbenetes! Miközben kerülni akarjuk a kockázatot; tiszta, minősített közösségbe való tartozással, a példázat arra tanít, hogy józan legyek. Józan abban, hogy a világ szántóföldjében a gyülekezetek őrállói, közöttük én, gyakran nem vagyunk éberek. Józan abban, hogy alvásaink idején az ellenség éber és a megosztás, a hazugság mindenféle hatalmával, jelével és csodájával, a gonoszság mindenféle csalásával (2Thessz 2,9-10) megfertőzi közösségeinket; a gabonaföldeket. Józanok legyünk és ne feledjük el, hogy az Úr mindezt látja! Józanodjunk ki és értsük meg, hogy az Úr érett gabonát akar aratni, nagy termésátlagokkal. Ezért kipróbál, megpróbál, de közben minden feltételről gondoskodik, hogy érett kalászok legyünk! Mit tegyünk? Valljuk meg most, hogy hisszük Jézust! Ő a mi Megváltónk, aki értünk és azokért is könyörög, akik a mi bizonyságtételünkre ismerik fel és fogadják a szívükbe Őt, mint Szabadítót (Jn 17,20)! Legyünk éberek! Erősítsük egymásban, hogy Jézusra a növekedés alatt és a betakarításban egyaránt számíthatunk! Ne félj, Jézus nem téveszti össze a búzát és a konkolyt! A mennyek országának fiai meglátják Őt ígérete szerint valóságosan Isten országában; a gonosz fiai pedig elpusztíttatnak. Missziói küldetésünk az, hogy jó magból jó termést hozzunk; százannyit, hatvanannyit, harmincannyit (Mt 13,23), mert a világ szántóföldjén, Isten gabonaföldjein, a gyülekezetekben érlelődünk a lelki kenyér-létre. A Szentlélek Isten bátorítson, erősítsen azzal, hogy Jézust, mint megtört kenyeret jelenti ki a szívünkbe, a mennyei Atya dicsőségére! Magyarné Balogh Erzsébet

3 Vigasztaló 2012/1 3 Testvérek által beküldött bizonyságtételek: Csodálatos segítség Az emberi élet fontos része a segítség, melyet igen jó kapni és adni. Életemben az emberekre épült segítségkérés és várás igen sokszor csalódást és fájdalmat okozott. Ma is elhangzik sokszor: megígérte, de még sem segített. Hála az Úr Jézusnak, hogy megtanított rá: az Ő ígérete, az Ige, örökké megáll. Első üzenete, szava felém ez: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak (Ézs 41,10). Elgondolkodhatunk azon is, szükséges-e a segítség? Bizony még fiatal voltam, nem nagyon láttam ennek szükségét, magamnak tulajdonítottam a dolgok megoldását. Másként van ez, mikor bajok vesznek körül, az évek múlásával megváltozik az élethelyzet, testi erőtlenség, betegség próbái tornyosulnak, melyek sötét felhőként lebegnek fölöttünk. Csodálatos az a kegyelem, hogy van segítség, kérni lehet és kell. Zsoltárok könyve 50. rész 15. verse így biztat: És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. Ez a mennyei telefon, mely mindig hívható, nemcsak meghallgat, hanem cselekszik, és mindezt ingyen. Igen jó ebben a bizonyosságban lenni, de ezt meg is kell élni, alkalmazni. Egy kicsiny történetet osztok meg a segítséggel kapcsolatban, mely igen áldásos volt számomra. Az ősz folyamán eljött a dióérés ideje. Naponta hullottak apránként, melyeket öszszeszedtem. A fára feltekintve magamban megállapítottam, bő termés van, le fog majd hullani. Egyik napon szomszédom megjegyezte: Meg kellene rázni a fát, leverni a diót! ők így tették. Igen, ez jó dolog, de nekem ki teszi ezt meg? Én nem tudom fizikailag ezt megtenni. de, majd ahogy tudom, össze fogom szedni. De nem így lett. Másnap, mikor hazajöttem, nagy meglepetésemre borítva volt a fa alja a sok dióval. Azon gondolkoztam, ki járt itt, ki tette ezt, ki rázta meg a fát? Nem tudtam, de örömmel elkezdtem összeszedni a diókat. E munka közben jött a szomszédom, és elmondta a titkot : Itt voltak a varjak, ők verték le a diót, ettek is belőle. Nem baj, hogy ettek, hiszen dolgoztak érte válaszoltam Ezután világosodott meg előttem, hogy az Úr küldte őket segítségül. Bevallom, ráismertem kicsinyhitűségemre, és arra, hogy nem fordultam kéréssel az Úrhoz. Tanultam

4 4 Vigasztaló 2012/1 belőle, és hálás vagyok, hogy megélhettem: van segítség, melyet az Úr ad, amint Ő akarja. Ezúton kívánom minden kedves olvasónak, legyen valóság az Ige életében: Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet (Zsolt 121,2). Révész Andrásné Hálaadás 2008 és 2009-ben három alkalommal voltam Mátraházán. Már az első alkalommal megérintett a testvéri szeretet, ezért is vágyódtam vissza, ami még kétszer megadatott. Betegségem miatt nem tudtam kapcsolatot tartani csak egy-két testvérrel. Ez a betegség igen alattomos. Van úgy, hogy elviszi az embert néhány hónap alatt, máskor jó és rossz időszakok váltják egymást, aszerint, hogy Isten mennyire próbálja ki hitünket. A sokféle mellékhatás próbára tesz testet és lelket egyaránt. Az elmúlt nyáron két kemo között volt egy-két hetem, amikor jobb időszakom volt. Isten kegyelméből eljutottam egy hitmélyítő konferenciára. Itt kaptam ezt az igét: Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzbe jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg (Ézs 43,2). Először nem értettem mit kezdjek ezzel az igével, csak hónapok elteltével kezdett világosodni. Az őszi CT vizsgálat nem mutatott rosszabbodást a betegségemben. Kezelő orvosom megkérdezte, nem szeretnék-e repülni? Ugyanis családom fele a tengeren túl él. Unokáimat négy éve nem láttam. Foglalkoztatott a dolog, de nem mertem bevállalni. Sokat vívódtam, és kértem az Urat, adjon világos látást: mit tegyek, mi az Ő akarata! November végén kaptam a hírt, hogy meg van a repülőjegy. Azon a napon, az Útmutató szerinti ige az Ézsaiás 40,31 volt: Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Így indultam útnak ezzel a két ígérettel a szívemben, és éreztem egész idő alatt Isten jelenlétét. Sz. Iné

5 Vigasztaló 2012/1 5 Élő víz: Egy könyv margójára Aki olvasta a Mennyei ember című könyvet, annak nem ismeretlen Liu Csen-Jing, azaz Jün testvér. Új könyvében, melynek címe Élő víz, tanításokat, látásokat, tapasztalatokat, Istentől kapott üzeneteket oszt meg az olvasóval. A Mennyei embert olvasva, egy dologért mindenképpen nagyon hálás voltam: nem Kínában kell keresztényként élnem. Nem biztos ugyanis, hogy keresztény maradnék azok között a körülmények között ha nagyon őszintén szembenézek magammal. Az Élő víz egy sokkoló könyv. A bennem lévő nyugtalanság konkrét szavakba öltése. A nyugtalanságé, abban az értelemben, hogy van-e bármilyen Istentől jövő célja és gyümölcse annak a fajta kereszténységnek, amit magam körül látok, bármilyen felekezetben vagy gyülekezetben? Vagy amit magam is megélek? A Keletről jött prédikátor, evangélista szembesít bennünket nyugati kereszténységünkkel. Tapasztalja, hogy ugyan az Úr nevében zajlanak különböző programok, evangelizációk, az Ő nevében hangzanak a prédikációk, de nyoma sincs bennük a Szentlélek jelenlétének és erejének. Jün testvér átélte, ahogyan Isten egy kommunista ideológiájú államberendezkedést használt fel arra, hogy a működésképtelenné vált, igazi feladatát betölteni nem tudó egyházat szétrombolja. Nem maradtak se templomok, se gyülekezetek, se lelkészek. Csak Jézus. És az új, üldözöttekből álló egyházban száz millióan adták át életüket Jézusnak. Mi nem élünk át életünket fenyegető üldözést. Legfeljebb beraknak bennünket a szektás, rajongó skatulyába, ha túl sokat hangoztatjuk, hiszünk például abban, hogy szükséges a Szentlélek keresztség a hívő életében. Gyülekezeteink mégis elöregednek, a gyülekezeti alkalmak többsége klubhangulatot áraszt és nyoma sincs a hívők nagy részében az Istennek való elkötelezettségnek. Gyülekezeti programjaink jelentős része a gyülekezeti tagoknak szól. Jün testvér a legveszélyesebb erőhatásnak a klérus és a laikusok különválasztását tartja, mert ez Isten népében két különálló osztály kialakulásához vezetett. A nyugati típusú hierarchikus egyházszerkezet felépítéséből következően lehetőséget ad az egymáson való uralkodásra, ami többnyire abban nyilvánul meg, hogy a magasabb egyházi hivatali pozícióban lévő testvér engedelmességet követelve uralkodik az alatta lévőn, végső soron pedig a klérus, mintegy közvetítő lesz a laikus és Isten között. Szabó Imre bácsitól hallottam többször, hogy meglátása szerint Krisztus testében a hierarchia a Lélektől kapott lelki ajándékok alapján kellene, hogy kialakuljon. A könyvben is ezt olvasom. Az igehirdetéshez annyi kell csupán, hogy engedelmeskedj Jézusnak. Egyszerűen oszd meg Isten Igéjéből, amit Ő a szívedre helyezett. Ha el tudod mondani másoknak, mit tett Jézus az életedben, meg fogsz lepődni, mennyire érdeklődni fognak. A legtöbb embert nem izgatják a teológiai viták, de ha egy ismerősük őszintén és tisztelettel meg-

6 6 Vigasztaló 2012/1 osztja velük, amit átélt, arra odafigyelnek. mondja Jün testvér. Mégis mit tapasztalunk? A gyülekezeti tagok jó része a lelkész hivatásának tartja a lelkek megmentését és nem is érti, miért kellene a hitéről, Istenben való megtapasztalásairól beszélnie. De Jün testvér nem ragad le az egyházi felépítésünknél, a Csokibonbon katonák fejezetben kiválóan szembesülhetünk üreges belsőnk okozta kudarcainkkal. Külsőre igazinak látszanak a csokibonbon katonák, a nehézség, az üldözés, a félelem azonban összeroppantja őket, mert belül nincs semmi. Jün testvér megrökönyödve figyeli a hitben érett testvérek ügyködéseit, amint vizes pokrócos emberként oltják az újonnan megtért hívőben Isten tüzét. Akik az ékes rend nevében tanácsolják, hogy higgadjon le szépen, néhány év után majd talán alkalmas lesz valamilyen gyülekezeti feladat elvégzésére. Ha a szépen kifényesített emberfogó hálót akarná a túlbuzgó testvér a falról leakasztani, akkor elmagyarázzák neki az érett hívők, hogy nem kell egyéni vélekedéseinek hangot adni, Isten a világon mindenütt sok halat fog, törekedjen csak a békés, megszentelt életre és ne legyen elbizakodott. Jün testvér olyan tömlőnek látja nyugati gyülekezeteinket, amelyek jelen állapotukban használhatatlanok. A könyvből megtudhatjuk többek között, mi a szenvedés fegyvere, hogyan hallhatjuk Isten hangját, hogyan legyünk erősek a viharban és mit jelent az Urat várni. De mindenekelőtt szembenézhetünk önmagunkkal őszintén, megállhatunk Isten előtt bűnbánattal és újra vagy előszörre átadhatjuk önmagunkat az Ő szolgálatára. Hogy legyen változás. Legyen változás? Rózsahegyi Emőke

7 Vigasztaló 2012/1 7 Parakletos Alapítvány évi beszámoló Pénzügyi beszámoló (minden összeg magyar forintban megadva) Nyitóegyenleg : ,- Bevételek: Általános adomány: ,-Ft Szja 1%: ,-Ft Perselyadományok: ,-Ft Bankkamat: 791,-Ft Összes bevétel 2011-ben: ,-Ft Kiadások: Vigasztaló nyomdaköltség: ,-Ft Postaköltség: ,-Ft Könyvelő: ,-Ft Irodaszer, nyomtatvány: 2.200,-Ft Bankköltség: ,-Ft Konferencia: ,-Ft Adomány: ,-Ft Összes kiadás 2011-ben: ,-Ft Záró egyenleg én: ,-Ft Az Alapítványnak sem tartozása, sem követelése nincs. Az Alapítvány vagyontárgyai: 1 db számítógép (2001-ben nyerte az Alapítvány pályázaton), 1 db HP lézernyomtató, 1 db diktafon. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, 2011-ben költségtérítést nem számoltunk el. Támogatók száma: 185 magánszemély és 9 gyülekezet (postai-banki úton). A 2011 évre 5 adományozó kért igazolást adományáról az SZJA bevallásához. A január 1-én életbe lépett jogszabályi változások miatt az adományokból történő adóalap csökkentés megszűnt, ezért nem történt meg az igazolások kiadása. Az Alapítvány az alapító okirat célkitűzéseinek megfelelően a 2011-es évben is folytatta a Vigasztaló c. kiadványának terjesztését. A Vigasztaló című lappal kapcsolatos beszámoló: Költségek: ,- Ft (nyomda, posta) Postázva: Számonként 870 címre összesen db

8 8 Vigasztaló 2012/1 Konferenciák Csendesnapok Mátraházi konferenciát tartottunk májusban és októberben, mintegy fő részvételével, Bagi László és Prókai Árpád vezetésével. A Családi konferencia is Mátraházán került megrendezésre júliusban, mintegy 90 fő részvételével, Dr. Tatai István vezetésével. Az Alapítvány nyitott csendesnapjai: márciusban az Alagi-téri Missziói Központban, májusban a Hatvani, szeptemberben az Érd-Parkvárosi, novemberben pedig a Rákosszentmihály-Sashalmi református gyülekezetekben. A csendesnapok szervezői a helyi lelkipásztorok voltak. Kálvin tér Az Alapítvány minden hónap első hétfőjén (a nyári hónapokat leszámítva), megtartotta hagyományos csendes napját. A résztvevők átlaglétszáma 25 fő volt. Köszönetmondás Hálával és tisztelettel köszönjük mindazok támogatását, hűségét, akik adójuk 1%-át a Parakletos Alapítvány számára ajánlották fel az elmúlt évben. Kérjük továbbra is a Testvérek támogatását! Adóbevallásuk elkészítésekor az egyik 1% felajánlásával támogassák a Parakletos Alapítvány szolgálatait. A Parakletos Alapítvány adószáma: Szeretettel jelezzük azt is, hogy a Parakletos Alapítvány a beérkezett adományokból nyomtatja és postázza ki Vigasztaló körlevelét, ezért minden adományt hálásan köszönünk. A Parakletos Alapítvány számlaszáma: A Parakletos Alapítvány kuratóriumának nevében: Tóth Zoltán titkár Dr. Tatai István elnök

9 Vigasztaló 2012/1 9 Híreink Tavaszi hitmélyítő konferencia május 7-11 között Mátraházán. A konferencia vezetői: id. Bagi László nyugalmazott, és Prókai Árpád boldvai lelkész. A hét témája: Jézus követése: Példát adtam nektek (Ján 13, 15). Az alkalom hétfőn délutántól, péntek délig tart. A szobák regisztrálás után, 15 órától foglalhatók el. A közös alkalom 16 órakor kezdődik. Az első étkezés a hétfői vacsora, a hét pénteki ebéddel zárul. A konferencia díja: Készpénz esetén: éves korig: ,- Ft. (IFA is benne van) 18 év alatt és 70 év fölött: ,- Ft. Üdülési csekkel: ,- Ft. A korábban érkező vendégek kérhetnek ebédet is, de ezt a jelentkezéskor jelezni kell. A hétfői ebéd ára a fent említett összegben nincs beszámítva. Fizetése a helyszínen. Jelentkezés írásban, a következő címen: Szalontai Zsuzsa 6000 Kecskemét, Petőfi S. u Jelentkezési határidő: április 20. A levélben írják meg nevüket, (asszonyoknál a keresztnevet is), címnket, születési idejüket, és telefonszámukat. Kérjük, közöljék, ha diétás étkezést, vagy ha hétfőn ebédet is kérnek. Aki üdülési csekkel fizet, előre jelezze a jelentkezéskor!

10 10 Vigasztaló 2012/1 Nyári családos-ifjúsági tábor július között Mátraházán Regisztráció: hétfőn 3-5 óra között. A konferencia szombaton ebéddel fejeződik be. Téma: Családi konfliktusok és megbékélés a József-történetekben (a témaváltoztatás jogát fenntartjuk). Fizetés módja: a) készpénzzel b) üdülési csekkel (a megfelelőt kérjük jelezni). Mindennemű (készpénzes és üdülési csekkes is) fizetés a helyszínen történik. Részvételi díjak Készpénzzel (ÁFÁ-val): Üdülési csekkel: Felnőtt: Ft Ft 0-2 éves korig ingyenes ingyenes 2-10 éves korig: Ft Ft év feletti tanulók: Ft Ft 14 év feletti tanuló, hallgató: Ft Ft Ifiszállás (padlástér egységesen): Ft Ft Idegenforgalmi adó (IFA): 400 Ft/fő/éj (18 év alattiak és 70 év felettiek NEM FIZETNEK) Kálvin téri alkalmak: Március 5-én, Brunner Vilmos: Krisztus himnusza (Kolossé levél alapján) Április 2-án, ifj. Dobos Ágoston: Szentlélek munkája a misszióban Május 14-én: Dani Eszter előadása Június 4-én Dr. Baki Ilona: Beszélgetés a Reménység Fesztiválról

11 JELENTKEZÉSI LAP A PARAKLETOS IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDOS KONFERENCIÁRA Mátraháza, július Név: Lakcím: Telefon: Mobil: Családi állapot: Születési dátum: Szem. ig. szám (ha van): Szoba típusa: Gyülekezetem neve és címe: Megjegyzés: Amennyiben vegetáriánus, vagy cukros, és diétás étkezést kér, aláhúzással jelezze. Szívesen vállalok szolgálatot az alábbiak közül (a választott megjelölendő): gyermekfoglalkozások vezetése vagy segítése kézműves foglalkozásban délelőtt vagy délután kiscsoportvezetés délelőtt lelkigondozás, imaközösség délután bizonyságtétel A jelentkezési lapot minden személynek külön kell kitölteni, gyermekek esetében is! Elküldés: Dr. Tatai István, 3000 Hatvan, Dózsa tér / ; On-line jelentkezési lehetőség a oldalon. Dátum:

12 Reménység Fesztivál: A magyarországi keresztény egyházak és a Billy Graham Evangelizációs Társaság együttműködésében június 1-3. között kerül megrendezésre a Reménység Fesztivál a Papp László Budapest Sportarénában. Az esték fő igehirdetője Franklin Graham evangélista az Egyesült Államokból. Mellette ismert hazai és külföldi énekesek, zenekarok kapcsolódnak be a programsorozatba. A fesztivál során egy alkalmi, közel 1000 fős felekezetközi kórus és zenekar is szolgál majd. A Fesztivál minden generáció számára tartalmas programot kínál. Ez a fesztivál nagy lehetőség arra, hogy ébredések és megújulások legyenek a Kárpát-medencében, Imádkozzunk, hogy Isten hívó szavát minél többen meghallják, és igent tudjanak mondani rá. Bővebb információ a lelkészi hivatalokban és a fesztivál honlapján található: Felhívás: Következő számunkba bizonyságtételeket várunk a testvérektől: Életem legnagyobb csodája címmel! Következő lapzárta: augusztus 15. VIGASZTALÓ A Parakletos Alapítvány testvéri körlevele. Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen megküldjük mindazoknak, akik kérik. Az Alapítvány címe: 2336 Dunavarsány, Határ út 70. Adószám: Számlaszám: A Vigasztaló számára írt bizonyságtételeket az alábbi címre kérjük: Szalontai Zsuzsanna, 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor út 16. IV. em A Szerkesztőbizottság tagjai: Magyarné Balogh Erzsébet, Szalontai Zsuzsanna, Dr. Tatai István Honlap:

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én.

2012. Elfogadta a Kuratórium február 8-án. Kelt: Cegléd, február 11-én. AGAPE Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2012. Elfogadta a Kuratórium 2013. február 8-án. Kelt: Cegléd, 2013. február 11-én. Tartalom 1., A szervezet alapadatai 2., Közhasznú szervezet számviteli beszámolója

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, 2017. január 26-28. www.mptpszichiatria.hu/mpt2017 Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: Tensi Kft. 1023

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Telefonnal a rászorultakért Alapítvány

Telefonnal a rászorultakért Alapítvány Tájékoztatás a 2010. évi tevékenységéről Az Alapítvány 2010. évben négy alkalommal tartott kuratóriumi ülésén 839 db. pályázatot bírált el a vakok és gyengénlátók, a súlyos mozgáskorlátozottak, a siketek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2014. július 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

www.lovegodgreatly.com

www.lovegodgreatly.com Copyright 2014 by Angela Perritt & Amanda Buhler kizárólag A Szeresd Nagyon Istent csoport felhasználására! A Szeresd Nagyon Istent anyagai ingyenesek gyülekezeti és személyes használatara, amennyiben

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni:

Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XX. Vándorgyűlése - Nemzetközi részvétellel Budapest, 2016. május 25-28. www.mptpszichiatria.hu/mpt2016 Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni:

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2010 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály óraszám: 1 óra/hét = 36 óra/év Felhasznált tankönyv: Dávidné Bajor Ágota-N.Székely Noémi-Vizvárdy Rita SSS: Gyere velem hoz!, Ecclesia Szövetkezet, Budapest-Vác 2014.

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Eger, május 21.

Eger, május 21. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S.u.137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Mesterek Tornája és Demó Kupa Eger, 2016. május 21. Időpont : 2016. május 21. Helyszín :

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761 MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION Elnök/President: Prof. dr. Barna Mária Főtitkár/General Secretary: Dr. Rodler Imre Cím/Address: Semmelweis Egyetem Eü. Főiskolai Kar

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben