ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK, HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK, HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ."

Átírás

1 TESTVÉRI KÖRLEVÉL ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK, HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ. GRAFIKA: SIMON A. VIGASZTALÓ 2012/1. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. (Mt 13,24-30) A mennyek országáról sokszor és sokat beszél Jézus. A parton álló embereknek példázatokban mondja el, mihez hasonlítható. A szántóföld, a tenger, a kincs, a háló, a kovász, ismerős képei ellenére is titokzatos, távoli valóság számukra a mennyek országa. A tanítványok kérik is a magyarázatot. Nekünk, mai tanítványoknak már sok talán túl sok magyarázatunk van; ezért magyarázat helyett azt osztom meg veletek, ami üzenetté vált számomra. 1. Az Emberfia jó magot vet a világ szántóföldjébe; a mennyek országának fiait (Mt 13,17-18). Ki az Emberfia? Jézus. Jézus azonban az Atyánál van. Kik a mennyek országának fiai? Azok, akik befogadták, felismerték és elhitték, hogy Ő a Szabadító, Jézus az Isten Fia Megváltó (Jn 17,8). A mennyek országának fiai a világban vannak. Igaz, nem evilágból vannak, noha ebben a világban élnek (Jn 17,16). 2. Az ellenség az ördög (diabolos; azt jelenti: szerte-szétdobáló, zavart keltő). Diabolos az Emberfia ellensége. A megosztás eszközével gyakran hatékonyan próbálkozott (1Móz 3) és próbálkozik. A konkoly; a gonosz fiai. A konkoly a gabonafélékre veszélyes gyom minden része mérgező. Lisztjéből egy kevés is elég ahhoz, hogy fulladást, görcsöket okozzon. A diabolos éjszakai vetésének eredménye eleinte nem, csak egy idő után látszik. De az aratásig nem lehet kitépni a konkolyt, a búza sérülése nélkül. Az Emberfia látja és láttatja; az aratás idejére a búza jól megerősödik, és jól elkülönül a gonosz fiaitól.

2 2 Vigasztaló 2012/1 3. ugye jó magot vetettél? (27. vers) kérdezik a szolgák, az urat. Sokan megriadnak, sokszor megijedünk, amikor előtűnik a konkoly. Olyan szántóföldet, olyan közösséget szeretnénk, ahol nincs semmi veszély. Legyen tiszta a tanítás, szeretetteljes a kapcsolat; legyünk hasonlóak az első gyülekezetekhez, ahol a testvérek szeretik egymást. Jézus azonban elmondja, hogy az egész világ a szántóföld, nem annak egy-egy elzárt része. A világ, amelyben az egyház, a gyülekezetek, a te gyülekezeted is él, az a szántóföld; ahol, amikor a szolgák alszanak, a megosztás, a kétség konkolyát hinti az ellenség. Barsi Balázs naplórészletében ezt írja: Szent Ferenc testvérünk semmi pszichológiát nem tanult, de Jung előtt 700 évvel arra intette a kertész testvért, hogy ne irtsa ki teljesen a gazokat, hanem hagyjon a kert sarkában egy kis helyet azoknak is. A gazok itt most már látom, nem a bűnös tetteket jelentik, azokat irtogatni kell hanem a lélek ősi, vad ösztönös erőit; az éroszt, a hatalomvágyat. Nem kell őket kiirtani, de nem is szabad őket hizlalni, mert akkor átveszik az irányítást; felfalják tudatos világunkat (Krisztus békéje II.) A konkoly allelopatikus hatású növény, jelenléte befolyásolja a másik növény magjainak csírázását, növekedését bio-reagenseinek kibocsátásával. A búza között a konkoly jelenléte megnöveli a termésátlagot 20-25%-kal. Döbbenetes! Miközben kerülni akarjuk a kockázatot; tiszta, minősített közösségbe való tartozással, a példázat arra tanít, hogy józan legyek. Józan abban, hogy a világ szántóföldjében a gyülekezetek őrállói, közöttük én, gyakran nem vagyunk éberek. Józan abban, hogy alvásaink idején az ellenség éber és a megosztás, a hazugság mindenféle hatalmával, jelével és csodájával, a gonoszság mindenféle csalásával (2Thessz 2,9-10) megfertőzi közösségeinket; a gabonaföldeket. Józanok legyünk és ne feledjük el, hogy az Úr mindezt látja! Józanodjunk ki és értsük meg, hogy az Úr érett gabonát akar aratni, nagy termésátlagokkal. Ezért kipróbál, megpróbál, de közben minden feltételről gondoskodik, hogy érett kalászok legyünk! Mit tegyünk? Valljuk meg most, hogy hisszük Jézust! Ő a mi Megváltónk, aki értünk és azokért is könyörög, akik a mi bizonyságtételünkre ismerik fel és fogadják a szívükbe Őt, mint Szabadítót (Jn 17,20)! Legyünk éberek! Erősítsük egymásban, hogy Jézusra a növekedés alatt és a betakarításban egyaránt számíthatunk! Ne félj, Jézus nem téveszti össze a búzát és a konkolyt! A mennyek országának fiai meglátják Őt ígérete szerint valóságosan Isten országában; a gonosz fiai pedig elpusztíttatnak. Missziói küldetésünk az, hogy jó magból jó termést hozzunk; százannyit, hatvanannyit, harmincannyit (Mt 13,23), mert a világ szántóföldjén, Isten gabonaföldjein, a gyülekezetekben érlelődünk a lelki kenyér-létre. A Szentlélek Isten bátorítson, erősítsen azzal, hogy Jézust, mint megtört kenyeret jelenti ki a szívünkbe, a mennyei Atya dicsőségére! Magyarné Balogh Erzsébet

3 Vigasztaló 2012/1 3 Testvérek által beküldött bizonyságtételek: Csodálatos segítség Az emberi élet fontos része a segítség, melyet igen jó kapni és adni. Életemben az emberekre épült segítségkérés és várás igen sokszor csalódást és fájdalmat okozott. Ma is elhangzik sokszor: megígérte, de még sem segített. Hála az Úr Jézusnak, hogy megtanított rá: az Ő ígérete, az Ige, örökké megáll. Első üzenete, szava felém ez: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak (Ézs 41,10). Elgondolkodhatunk azon is, szükséges-e a segítség? Bizony még fiatal voltam, nem nagyon láttam ennek szükségét, magamnak tulajdonítottam a dolgok megoldását. Másként van ez, mikor bajok vesznek körül, az évek múlásával megváltozik az élethelyzet, testi erőtlenség, betegség próbái tornyosulnak, melyek sötét felhőként lebegnek fölöttünk. Csodálatos az a kegyelem, hogy van segítség, kérni lehet és kell. Zsoltárok könyve 50. rész 15. verse így biztat: És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. Ez a mennyei telefon, mely mindig hívható, nemcsak meghallgat, hanem cselekszik, és mindezt ingyen. Igen jó ebben a bizonyosságban lenni, de ezt meg is kell élni, alkalmazni. Egy kicsiny történetet osztok meg a segítséggel kapcsolatban, mely igen áldásos volt számomra. Az ősz folyamán eljött a dióérés ideje. Naponta hullottak apránként, melyeket öszszeszedtem. A fára feltekintve magamban megállapítottam, bő termés van, le fog majd hullani. Egyik napon szomszédom megjegyezte: Meg kellene rázni a fát, leverni a diót! ők így tették. Igen, ez jó dolog, de nekem ki teszi ezt meg? Én nem tudom fizikailag ezt megtenni. de, majd ahogy tudom, össze fogom szedni. De nem így lett. Másnap, mikor hazajöttem, nagy meglepetésemre borítva volt a fa alja a sok dióval. Azon gondolkoztam, ki járt itt, ki tette ezt, ki rázta meg a fát? Nem tudtam, de örömmel elkezdtem összeszedni a diókat. E munka közben jött a szomszédom, és elmondta a titkot : Itt voltak a varjak, ők verték le a diót, ettek is belőle. Nem baj, hogy ettek, hiszen dolgoztak érte válaszoltam Ezután világosodott meg előttem, hogy az Úr küldte őket segítségül. Bevallom, ráismertem kicsinyhitűségemre, és arra, hogy nem fordultam kéréssel az Úrhoz. Tanultam

4 4 Vigasztaló 2012/1 belőle, és hálás vagyok, hogy megélhettem: van segítség, melyet az Úr ad, amint Ő akarja. Ezúton kívánom minden kedves olvasónak, legyen valóság az Ige életében: Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet (Zsolt 121,2). Révész Andrásné Hálaadás 2008 és 2009-ben három alkalommal voltam Mátraházán. Már az első alkalommal megérintett a testvéri szeretet, ezért is vágyódtam vissza, ami még kétszer megadatott. Betegségem miatt nem tudtam kapcsolatot tartani csak egy-két testvérrel. Ez a betegség igen alattomos. Van úgy, hogy elviszi az embert néhány hónap alatt, máskor jó és rossz időszakok váltják egymást, aszerint, hogy Isten mennyire próbálja ki hitünket. A sokféle mellékhatás próbára tesz testet és lelket egyaránt. Az elmúlt nyáron két kemo között volt egy-két hetem, amikor jobb időszakom volt. Isten kegyelméből eljutottam egy hitmélyítő konferenciára. Itt kaptam ezt az igét: Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzbe jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg (Ézs 43,2). Először nem értettem mit kezdjek ezzel az igével, csak hónapok elteltével kezdett világosodni. Az őszi CT vizsgálat nem mutatott rosszabbodást a betegségemben. Kezelő orvosom megkérdezte, nem szeretnék-e repülni? Ugyanis családom fele a tengeren túl él. Unokáimat négy éve nem láttam. Foglalkoztatott a dolog, de nem mertem bevállalni. Sokat vívódtam, és kértem az Urat, adjon világos látást: mit tegyek, mi az Ő akarata! November végén kaptam a hírt, hogy meg van a repülőjegy. Azon a napon, az Útmutató szerinti ige az Ézsaiás 40,31 volt: Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Így indultam útnak ezzel a két ígérettel a szívemben, és éreztem egész idő alatt Isten jelenlétét. Sz. Iné

5 Vigasztaló 2012/1 5 Élő víz: Egy könyv margójára Aki olvasta a Mennyei ember című könyvet, annak nem ismeretlen Liu Csen-Jing, azaz Jün testvér. Új könyvében, melynek címe Élő víz, tanításokat, látásokat, tapasztalatokat, Istentől kapott üzeneteket oszt meg az olvasóval. A Mennyei embert olvasva, egy dologért mindenképpen nagyon hálás voltam: nem Kínában kell keresztényként élnem. Nem biztos ugyanis, hogy keresztény maradnék azok között a körülmények között ha nagyon őszintén szembenézek magammal. Az Élő víz egy sokkoló könyv. A bennem lévő nyugtalanság konkrét szavakba öltése. A nyugtalanságé, abban az értelemben, hogy van-e bármilyen Istentől jövő célja és gyümölcse annak a fajta kereszténységnek, amit magam körül látok, bármilyen felekezetben vagy gyülekezetben? Vagy amit magam is megélek? A Keletről jött prédikátor, evangélista szembesít bennünket nyugati kereszténységünkkel. Tapasztalja, hogy ugyan az Úr nevében zajlanak különböző programok, evangelizációk, az Ő nevében hangzanak a prédikációk, de nyoma sincs bennük a Szentlélek jelenlétének és erejének. Jün testvér átélte, ahogyan Isten egy kommunista ideológiájú államberendezkedést használt fel arra, hogy a működésképtelenné vált, igazi feladatát betölteni nem tudó egyházat szétrombolja. Nem maradtak se templomok, se gyülekezetek, se lelkészek. Csak Jézus. És az új, üldözöttekből álló egyházban száz millióan adták át életüket Jézusnak. Mi nem élünk át életünket fenyegető üldözést. Legfeljebb beraknak bennünket a szektás, rajongó skatulyába, ha túl sokat hangoztatjuk, hiszünk például abban, hogy szükséges a Szentlélek keresztség a hívő életében. Gyülekezeteink mégis elöregednek, a gyülekezeti alkalmak többsége klubhangulatot áraszt és nyoma sincs a hívők nagy részében az Istennek való elkötelezettségnek. Gyülekezeti programjaink jelentős része a gyülekezeti tagoknak szól. Jün testvér a legveszélyesebb erőhatásnak a klérus és a laikusok különválasztását tartja, mert ez Isten népében két különálló osztály kialakulásához vezetett. A nyugati típusú hierarchikus egyházszerkezet felépítéséből következően lehetőséget ad az egymáson való uralkodásra, ami többnyire abban nyilvánul meg, hogy a magasabb egyházi hivatali pozícióban lévő testvér engedelmességet követelve uralkodik az alatta lévőn, végső soron pedig a klérus, mintegy közvetítő lesz a laikus és Isten között. Szabó Imre bácsitól hallottam többször, hogy meglátása szerint Krisztus testében a hierarchia a Lélektől kapott lelki ajándékok alapján kellene, hogy kialakuljon. A könyvben is ezt olvasom. Az igehirdetéshez annyi kell csupán, hogy engedelmeskedj Jézusnak. Egyszerűen oszd meg Isten Igéjéből, amit Ő a szívedre helyezett. Ha el tudod mondani másoknak, mit tett Jézus az életedben, meg fogsz lepődni, mennyire érdeklődni fognak. A legtöbb embert nem izgatják a teológiai viták, de ha egy ismerősük őszintén és tisztelettel meg-

6 6 Vigasztaló 2012/1 osztja velük, amit átélt, arra odafigyelnek. mondja Jün testvér. Mégis mit tapasztalunk? A gyülekezeti tagok jó része a lelkész hivatásának tartja a lelkek megmentését és nem is érti, miért kellene a hitéről, Istenben való megtapasztalásairól beszélnie. De Jün testvér nem ragad le az egyházi felépítésünknél, a Csokibonbon katonák fejezetben kiválóan szembesülhetünk üreges belsőnk okozta kudarcainkkal. Külsőre igazinak látszanak a csokibonbon katonák, a nehézség, az üldözés, a félelem azonban összeroppantja őket, mert belül nincs semmi. Jün testvér megrökönyödve figyeli a hitben érett testvérek ügyködéseit, amint vizes pokrócos emberként oltják az újonnan megtért hívőben Isten tüzét. Akik az ékes rend nevében tanácsolják, hogy higgadjon le szépen, néhány év után majd talán alkalmas lesz valamilyen gyülekezeti feladat elvégzésére. Ha a szépen kifényesített emberfogó hálót akarná a túlbuzgó testvér a falról leakasztani, akkor elmagyarázzák neki az érett hívők, hogy nem kell egyéni vélekedéseinek hangot adni, Isten a világon mindenütt sok halat fog, törekedjen csak a békés, megszentelt életre és ne legyen elbizakodott. Jün testvér olyan tömlőnek látja nyugati gyülekezeteinket, amelyek jelen állapotukban használhatatlanok. A könyvből megtudhatjuk többek között, mi a szenvedés fegyvere, hogyan hallhatjuk Isten hangját, hogyan legyünk erősek a viharban és mit jelent az Urat várni. De mindenekelőtt szembenézhetünk önmagunkkal őszintén, megállhatunk Isten előtt bűnbánattal és újra vagy előszörre átadhatjuk önmagunkat az Ő szolgálatára. Hogy legyen változás. Legyen változás? Rózsahegyi Emőke

7 Vigasztaló 2012/1 7 Parakletos Alapítvány évi beszámoló Pénzügyi beszámoló (minden összeg magyar forintban megadva) Nyitóegyenleg : ,- Bevételek: Általános adomány: ,-Ft Szja 1%: ,-Ft Perselyadományok: ,-Ft Bankkamat: 791,-Ft Összes bevétel 2011-ben: ,-Ft Kiadások: Vigasztaló nyomdaköltség: ,-Ft Postaköltség: ,-Ft Könyvelő: ,-Ft Irodaszer, nyomtatvány: 2.200,-Ft Bankköltség: ,-Ft Konferencia: ,-Ft Adomány: ,-Ft Összes kiadás 2011-ben: ,-Ft Záró egyenleg én: ,-Ft Az Alapítványnak sem tartozása, sem követelése nincs. Az Alapítvány vagyontárgyai: 1 db számítógép (2001-ben nyerte az Alapítvány pályázaton), 1 db HP lézernyomtató, 1 db diktafon. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, 2011-ben költségtérítést nem számoltunk el. Támogatók száma: 185 magánszemély és 9 gyülekezet (postai-banki úton). A 2011 évre 5 adományozó kért igazolást adományáról az SZJA bevallásához. A január 1-én életbe lépett jogszabályi változások miatt az adományokból történő adóalap csökkentés megszűnt, ezért nem történt meg az igazolások kiadása. Az Alapítvány az alapító okirat célkitűzéseinek megfelelően a 2011-es évben is folytatta a Vigasztaló c. kiadványának terjesztését. A Vigasztaló című lappal kapcsolatos beszámoló: Költségek: ,- Ft (nyomda, posta) Postázva: Számonként 870 címre összesen db

8 8 Vigasztaló 2012/1 Konferenciák Csendesnapok Mátraházi konferenciát tartottunk májusban és októberben, mintegy fő részvételével, Bagi László és Prókai Árpád vezetésével. A Családi konferencia is Mátraházán került megrendezésre júliusban, mintegy 90 fő részvételével, Dr. Tatai István vezetésével. Az Alapítvány nyitott csendesnapjai: márciusban az Alagi-téri Missziói Központban, májusban a Hatvani, szeptemberben az Érd-Parkvárosi, novemberben pedig a Rákosszentmihály-Sashalmi református gyülekezetekben. A csendesnapok szervezői a helyi lelkipásztorok voltak. Kálvin tér Az Alapítvány minden hónap első hétfőjén (a nyári hónapokat leszámítva), megtartotta hagyományos csendes napját. A résztvevők átlaglétszáma 25 fő volt. Köszönetmondás Hálával és tisztelettel köszönjük mindazok támogatását, hűségét, akik adójuk 1%-át a Parakletos Alapítvány számára ajánlották fel az elmúlt évben. Kérjük továbbra is a Testvérek támogatását! Adóbevallásuk elkészítésekor az egyik 1% felajánlásával támogassák a Parakletos Alapítvány szolgálatait. A Parakletos Alapítvány adószáma: Szeretettel jelezzük azt is, hogy a Parakletos Alapítvány a beérkezett adományokból nyomtatja és postázza ki Vigasztaló körlevelét, ezért minden adományt hálásan köszönünk. A Parakletos Alapítvány számlaszáma: A Parakletos Alapítvány kuratóriumának nevében: Tóth Zoltán titkár Dr. Tatai István elnök

9 Vigasztaló 2012/1 9 Híreink Tavaszi hitmélyítő konferencia május 7-11 között Mátraházán. A konferencia vezetői: id. Bagi László nyugalmazott, és Prókai Árpád boldvai lelkész. A hét témája: Jézus követése: Példát adtam nektek (Ján 13, 15). Az alkalom hétfőn délutántól, péntek délig tart. A szobák regisztrálás után, 15 órától foglalhatók el. A közös alkalom 16 órakor kezdődik. Az első étkezés a hétfői vacsora, a hét pénteki ebéddel zárul. A konferencia díja: Készpénz esetén: éves korig: ,- Ft. (IFA is benne van) 18 év alatt és 70 év fölött: ,- Ft. Üdülési csekkel: ,- Ft. A korábban érkező vendégek kérhetnek ebédet is, de ezt a jelentkezéskor jelezni kell. A hétfői ebéd ára a fent említett összegben nincs beszámítva. Fizetése a helyszínen. Jelentkezés írásban, a következő címen: Szalontai Zsuzsa 6000 Kecskemét, Petőfi S. u Jelentkezési határidő: április 20. A levélben írják meg nevüket, (asszonyoknál a keresztnevet is), címnket, születési idejüket, és telefonszámukat. Kérjük, közöljék, ha diétás étkezést, vagy ha hétfőn ebédet is kérnek. Aki üdülési csekkel fizet, előre jelezze a jelentkezéskor!

10 10 Vigasztaló 2012/1 Nyári családos-ifjúsági tábor július között Mátraházán Regisztráció: hétfőn 3-5 óra között. A konferencia szombaton ebéddel fejeződik be. Téma: Családi konfliktusok és megbékélés a József-történetekben (a témaváltoztatás jogát fenntartjuk). Fizetés módja: a) készpénzzel b) üdülési csekkel (a megfelelőt kérjük jelezni). Mindennemű (készpénzes és üdülési csekkes is) fizetés a helyszínen történik. Részvételi díjak Készpénzzel (ÁFÁ-val): Üdülési csekkel: Felnőtt: Ft Ft 0-2 éves korig ingyenes ingyenes 2-10 éves korig: Ft Ft év feletti tanulók: Ft Ft 14 év feletti tanuló, hallgató: Ft Ft Ifiszállás (padlástér egységesen): Ft Ft Idegenforgalmi adó (IFA): 400 Ft/fő/éj (18 év alattiak és 70 év felettiek NEM FIZETNEK) Kálvin téri alkalmak: Március 5-én, Brunner Vilmos: Krisztus himnusza (Kolossé levél alapján) Április 2-án, ifj. Dobos Ágoston: Szentlélek munkája a misszióban Május 14-én: Dani Eszter előadása Június 4-én Dr. Baki Ilona: Beszélgetés a Reménység Fesztiválról

11 JELENTKEZÉSI LAP A PARAKLETOS IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDOS KONFERENCIÁRA Mátraháza, július Név: Lakcím: Telefon: Mobil: Családi állapot: Születési dátum: Szem. ig. szám (ha van): Szoba típusa: Gyülekezetem neve és címe: Megjegyzés: Amennyiben vegetáriánus, vagy cukros, és diétás étkezést kér, aláhúzással jelezze. Szívesen vállalok szolgálatot az alábbiak közül (a választott megjelölendő): gyermekfoglalkozások vezetése vagy segítése kézműves foglalkozásban délelőtt vagy délután kiscsoportvezetés délelőtt lelkigondozás, imaközösség délután bizonyságtétel A jelentkezési lapot minden személynek külön kell kitölteni, gyermekek esetében is! Elküldés: Dr. Tatai István, 3000 Hatvan, Dózsa tér / ; On-line jelentkezési lehetőség a oldalon. Dátum:

12 Reménység Fesztivál: A magyarországi keresztény egyházak és a Billy Graham Evangelizációs Társaság együttműködésében június 1-3. között kerül megrendezésre a Reménység Fesztivál a Papp László Budapest Sportarénában. Az esték fő igehirdetője Franklin Graham evangélista az Egyesült Államokból. Mellette ismert hazai és külföldi énekesek, zenekarok kapcsolódnak be a programsorozatba. A fesztivál során egy alkalmi, közel 1000 fős felekezetközi kórus és zenekar is szolgál majd. A Fesztivál minden generáció számára tartalmas programot kínál. Ez a fesztivál nagy lehetőség arra, hogy ébredések és megújulások legyenek a Kárpát-medencében, Imádkozzunk, hogy Isten hívó szavát minél többen meghallják, és igent tudjanak mondani rá. Bővebb információ a lelkészi hivatalokban és a fesztivál honlapján található: Felhívás: Következő számunkba bizonyságtételeket várunk a testvérektől: Életem legnagyobb csodája címmel! Következő lapzárta: augusztus 15. VIGASZTALÓ A Parakletos Alapítvány testvéri körlevele. Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen megküldjük mindazoknak, akik kérik. Az Alapítvány címe: 2336 Dunavarsány, Határ út 70. Adószám: Számlaszám: A Vigasztaló számára írt bizonyságtételeket az alábbi címre kérjük: Szalontai Zsuzsanna, 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor út 16. IV. em A Szerkesztőbizottság tagjai: Magyarné Balogh Erzsébet, Szalontai Zsuzsanna, Dr. Tatai István Honlap:

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele XIV. évfolyam, 5. szám; 2011. június Textus: Máté 28: 16-20 és ApCsel 1: 6-12 Elhangzott: Június 2-án, áldozócsütörtökön. Kedves Testvérek! ézus Krisztus

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Megújulás és reformáció a Transzeurópai Divízióban is

Megújulás és reformáció a Transzeurópai Divízióban is Ingyenes havilap XII. évfolyam 11. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2010. december 25. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Megújulás és reformáció a Transzeurópai

Részletesebben

...háromezer lélek...

...háromezer lélek... 2015 p nk sd.qxd 5/20/2015 9:55 AM Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 5. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. Pünkösd...háromezer lélek... Amikor pedig eljött a pünkösd napja,

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben