ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK, HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK, HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ."

Átírás

1 TESTVÉRI KÖRLEVÉL ÉN KÉREM AZ ATYÁT, ÉS MÁS VIGASZTALÓT ÁD NÉKTEK, HOGY VELETEK MARADJON MINDÖRÖKKÉ. GRAFIKA: SIMON A. VIGASZTALÓ 2012/1. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. (Mt 13,24-30) A mennyek országáról sokszor és sokat beszél Jézus. A parton álló embereknek példázatokban mondja el, mihez hasonlítható. A szántóföld, a tenger, a kincs, a háló, a kovász, ismerős képei ellenére is titokzatos, távoli valóság számukra a mennyek országa. A tanítványok kérik is a magyarázatot. Nekünk, mai tanítványoknak már sok talán túl sok magyarázatunk van; ezért magyarázat helyett azt osztom meg veletek, ami üzenetté vált számomra. 1. Az Emberfia jó magot vet a világ szántóföldjébe; a mennyek országának fiait (Mt 13,17-18). Ki az Emberfia? Jézus. Jézus azonban az Atyánál van. Kik a mennyek országának fiai? Azok, akik befogadták, felismerték és elhitték, hogy Ő a Szabadító, Jézus az Isten Fia Megváltó (Jn 17,8). A mennyek országának fiai a világban vannak. Igaz, nem evilágból vannak, noha ebben a világban élnek (Jn 17,16). 2. Az ellenség az ördög (diabolos; azt jelenti: szerte-szétdobáló, zavart keltő). Diabolos az Emberfia ellensége. A megosztás eszközével gyakran hatékonyan próbálkozott (1Móz 3) és próbálkozik. A konkoly; a gonosz fiai. A konkoly a gabonafélékre veszélyes gyom minden része mérgező. Lisztjéből egy kevés is elég ahhoz, hogy fulladást, görcsöket okozzon. A diabolos éjszakai vetésének eredménye eleinte nem, csak egy idő után látszik. De az aratásig nem lehet kitépni a konkolyt, a búza sérülése nélkül. Az Emberfia látja és láttatja; az aratás idejére a búza jól megerősödik, és jól elkülönül a gonosz fiaitól.

2 2 Vigasztaló 2012/1 3. ugye jó magot vetettél? (27. vers) kérdezik a szolgák, az urat. Sokan megriadnak, sokszor megijedünk, amikor előtűnik a konkoly. Olyan szántóföldet, olyan közösséget szeretnénk, ahol nincs semmi veszély. Legyen tiszta a tanítás, szeretetteljes a kapcsolat; legyünk hasonlóak az első gyülekezetekhez, ahol a testvérek szeretik egymást. Jézus azonban elmondja, hogy az egész világ a szántóföld, nem annak egy-egy elzárt része. A világ, amelyben az egyház, a gyülekezetek, a te gyülekezeted is él, az a szántóföld; ahol, amikor a szolgák alszanak, a megosztás, a kétség konkolyát hinti az ellenség. Barsi Balázs naplórészletében ezt írja: Szent Ferenc testvérünk semmi pszichológiát nem tanult, de Jung előtt 700 évvel arra intette a kertész testvért, hogy ne irtsa ki teljesen a gazokat, hanem hagyjon a kert sarkában egy kis helyet azoknak is. A gazok itt most már látom, nem a bűnös tetteket jelentik, azokat irtogatni kell hanem a lélek ősi, vad ösztönös erőit; az éroszt, a hatalomvágyat. Nem kell őket kiirtani, de nem is szabad őket hizlalni, mert akkor átveszik az irányítást; felfalják tudatos világunkat (Krisztus békéje II.) A konkoly allelopatikus hatású növény, jelenléte befolyásolja a másik növény magjainak csírázását, növekedését bio-reagenseinek kibocsátásával. A búza között a konkoly jelenléte megnöveli a termésátlagot 20-25%-kal. Döbbenetes! Miközben kerülni akarjuk a kockázatot; tiszta, minősített közösségbe való tartozással, a példázat arra tanít, hogy józan legyek. Józan abban, hogy a világ szántóföldjében a gyülekezetek őrállói, közöttük én, gyakran nem vagyunk éberek. Józan abban, hogy alvásaink idején az ellenség éber és a megosztás, a hazugság mindenféle hatalmával, jelével és csodájával, a gonoszság mindenféle csalásával (2Thessz 2,9-10) megfertőzi közösségeinket; a gabonaföldeket. Józanok legyünk és ne feledjük el, hogy az Úr mindezt látja! Józanodjunk ki és értsük meg, hogy az Úr érett gabonát akar aratni, nagy termésátlagokkal. Ezért kipróbál, megpróbál, de közben minden feltételről gondoskodik, hogy érett kalászok legyünk! Mit tegyünk? Valljuk meg most, hogy hisszük Jézust! Ő a mi Megváltónk, aki értünk és azokért is könyörög, akik a mi bizonyságtételünkre ismerik fel és fogadják a szívükbe Őt, mint Szabadítót (Jn 17,20)! Legyünk éberek! Erősítsük egymásban, hogy Jézusra a növekedés alatt és a betakarításban egyaránt számíthatunk! Ne félj, Jézus nem téveszti össze a búzát és a konkolyt! A mennyek országának fiai meglátják Őt ígérete szerint valóságosan Isten országában; a gonosz fiai pedig elpusztíttatnak. Missziói küldetésünk az, hogy jó magból jó termést hozzunk; százannyit, hatvanannyit, harmincannyit (Mt 13,23), mert a világ szántóföldjén, Isten gabonaföldjein, a gyülekezetekben érlelődünk a lelki kenyér-létre. A Szentlélek Isten bátorítson, erősítsen azzal, hogy Jézust, mint megtört kenyeret jelenti ki a szívünkbe, a mennyei Atya dicsőségére! Magyarné Balogh Erzsébet

3 Vigasztaló 2012/1 3 Testvérek által beküldött bizonyságtételek: Csodálatos segítség Az emberi élet fontos része a segítség, melyet igen jó kapni és adni. Életemben az emberekre épült segítségkérés és várás igen sokszor csalódást és fájdalmat okozott. Ma is elhangzik sokszor: megígérte, de még sem segített. Hála az Úr Jézusnak, hogy megtanított rá: az Ő ígérete, az Ige, örökké megáll. Első üzenete, szava felém ez: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítlek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak (Ézs 41,10). Elgondolkodhatunk azon is, szükséges-e a segítség? Bizony még fiatal voltam, nem nagyon láttam ennek szükségét, magamnak tulajdonítottam a dolgok megoldását. Másként van ez, mikor bajok vesznek körül, az évek múlásával megváltozik az élethelyzet, testi erőtlenség, betegség próbái tornyosulnak, melyek sötét felhőként lebegnek fölöttünk. Csodálatos az a kegyelem, hogy van segítség, kérni lehet és kell. Zsoltárok könyve 50. rész 15. verse így biztat: És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem. Ez a mennyei telefon, mely mindig hívható, nemcsak meghallgat, hanem cselekszik, és mindezt ingyen. Igen jó ebben a bizonyosságban lenni, de ezt meg is kell élni, alkalmazni. Egy kicsiny történetet osztok meg a segítséggel kapcsolatban, mely igen áldásos volt számomra. Az ősz folyamán eljött a dióérés ideje. Naponta hullottak apránként, melyeket öszszeszedtem. A fára feltekintve magamban megállapítottam, bő termés van, le fog majd hullani. Egyik napon szomszédom megjegyezte: Meg kellene rázni a fát, leverni a diót! ők így tették. Igen, ez jó dolog, de nekem ki teszi ezt meg? Én nem tudom fizikailag ezt megtenni. de, majd ahogy tudom, össze fogom szedni. De nem így lett. Másnap, mikor hazajöttem, nagy meglepetésemre borítva volt a fa alja a sok dióval. Azon gondolkoztam, ki járt itt, ki tette ezt, ki rázta meg a fát? Nem tudtam, de örömmel elkezdtem összeszedni a diókat. E munka közben jött a szomszédom, és elmondta a titkot : Itt voltak a varjak, ők verték le a diót, ettek is belőle. Nem baj, hogy ettek, hiszen dolgoztak érte válaszoltam Ezután világosodott meg előttem, hogy az Úr küldte őket segítségül. Bevallom, ráismertem kicsinyhitűségemre, és arra, hogy nem fordultam kéréssel az Úrhoz. Tanultam

4 4 Vigasztaló 2012/1 belőle, és hálás vagyok, hogy megélhettem: van segítség, melyet az Úr ad, amint Ő akarja. Ezúton kívánom minden kedves olvasónak, legyen valóság az Ige életében: Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet (Zsolt 121,2). Révész Andrásné Hálaadás 2008 és 2009-ben három alkalommal voltam Mátraházán. Már az első alkalommal megérintett a testvéri szeretet, ezért is vágyódtam vissza, ami még kétszer megadatott. Betegségem miatt nem tudtam kapcsolatot tartani csak egy-két testvérrel. Ez a betegség igen alattomos. Van úgy, hogy elviszi az embert néhány hónap alatt, máskor jó és rossz időszakok váltják egymást, aszerint, hogy Isten mennyire próbálja ki hitünket. A sokféle mellékhatás próbára tesz testet és lelket egyaránt. Az elmúlt nyáron két kemo között volt egy-két hetem, amikor jobb időszakom volt. Isten kegyelméből eljutottam egy hitmélyítő konferenciára. Itt kaptam ezt az igét: Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzbe jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg (Ézs 43,2). Először nem értettem mit kezdjek ezzel az igével, csak hónapok elteltével kezdett világosodni. Az őszi CT vizsgálat nem mutatott rosszabbodást a betegségemben. Kezelő orvosom megkérdezte, nem szeretnék-e repülni? Ugyanis családom fele a tengeren túl él. Unokáimat négy éve nem láttam. Foglalkoztatott a dolog, de nem mertem bevállalni. Sokat vívódtam, és kértem az Urat, adjon világos látást: mit tegyek, mi az Ő akarata! November végén kaptam a hírt, hogy meg van a repülőjegy. Azon a napon, az Útmutató szerinti ige az Ézsaiás 40,31 volt: Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok. Így indultam útnak ezzel a két ígérettel a szívemben, és éreztem egész idő alatt Isten jelenlétét. Sz. Iné

5 Vigasztaló 2012/1 5 Élő víz: Egy könyv margójára Aki olvasta a Mennyei ember című könyvet, annak nem ismeretlen Liu Csen-Jing, azaz Jün testvér. Új könyvében, melynek címe Élő víz, tanításokat, látásokat, tapasztalatokat, Istentől kapott üzeneteket oszt meg az olvasóval. A Mennyei embert olvasva, egy dologért mindenképpen nagyon hálás voltam: nem Kínában kell keresztényként élnem. Nem biztos ugyanis, hogy keresztény maradnék azok között a körülmények között ha nagyon őszintén szembenézek magammal. Az Élő víz egy sokkoló könyv. A bennem lévő nyugtalanság konkrét szavakba öltése. A nyugtalanságé, abban az értelemben, hogy van-e bármilyen Istentől jövő célja és gyümölcse annak a fajta kereszténységnek, amit magam körül látok, bármilyen felekezetben vagy gyülekezetben? Vagy amit magam is megélek? A Keletről jött prédikátor, evangélista szembesít bennünket nyugati kereszténységünkkel. Tapasztalja, hogy ugyan az Úr nevében zajlanak különböző programok, evangelizációk, az Ő nevében hangzanak a prédikációk, de nyoma sincs bennük a Szentlélek jelenlétének és erejének. Jün testvér átélte, ahogyan Isten egy kommunista ideológiájú államberendezkedést használt fel arra, hogy a működésképtelenné vált, igazi feladatát betölteni nem tudó egyházat szétrombolja. Nem maradtak se templomok, se gyülekezetek, se lelkészek. Csak Jézus. És az új, üldözöttekből álló egyházban száz millióan adták át életüket Jézusnak. Mi nem élünk át életünket fenyegető üldözést. Legfeljebb beraknak bennünket a szektás, rajongó skatulyába, ha túl sokat hangoztatjuk, hiszünk például abban, hogy szükséges a Szentlélek keresztség a hívő életében. Gyülekezeteink mégis elöregednek, a gyülekezeti alkalmak többsége klubhangulatot áraszt és nyoma sincs a hívők nagy részében az Istennek való elkötelezettségnek. Gyülekezeti programjaink jelentős része a gyülekezeti tagoknak szól. Jün testvér a legveszélyesebb erőhatásnak a klérus és a laikusok különválasztását tartja, mert ez Isten népében két különálló osztály kialakulásához vezetett. A nyugati típusú hierarchikus egyházszerkezet felépítéséből következően lehetőséget ad az egymáson való uralkodásra, ami többnyire abban nyilvánul meg, hogy a magasabb egyházi hivatali pozícióban lévő testvér engedelmességet követelve uralkodik az alatta lévőn, végső soron pedig a klérus, mintegy közvetítő lesz a laikus és Isten között. Szabó Imre bácsitól hallottam többször, hogy meglátása szerint Krisztus testében a hierarchia a Lélektől kapott lelki ajándékok alapján kellene, hogy kialakuljon. A könyvben is ezt olvasom. Az igehirdetéshez annyi kell csupán, hogy engedelmeskedj Jézusnak. Egyszerűen oszd meg Isten Igéjéből, amit Ő a szívedre helyezett. Ha el tudod mondani másoknak, mit tett Jézus az életedben, meg fogsz lepődni, mennyire érdeklődni fognak. A legtöbb embert nem izgatják a teológiai viták, de ha egy ismerősük őszintén és tisztelettel meg-

6 6 Vigasztaló 2012/1 osztja velük, amit átélt, arra odafigyelnek. mondja Jün testvér. Mégis mit tapasztalunk? A gyülekezeti tagok jó része a lelkész hivatásának tartja a lelkek megmentését és nem is érti, miért kellene a hitéről, Istenben való megtapasztalásairól beszélnie. De Jün testvér nem ragad le az egyházi felépítésünknél, a Csokibonbon katonák fejezetben kiválóan szembesülhetünk üreges belsőnk okozta kudarcainkkal. Külsőre igazinak látszanak a csokibonbon katonák, a nehézség, az üldözés, a félelem azonban összeroppantja őket, mert belül nincs semmi. Jün testvér megrökönyödve figyeli a hitben érett testvérek ügyködéseit, amint vizes pokrócos emberként oltják az újonnan megtért hívőben Isten tüzét. Akik az ékes rend nevében tanácsolják, hogy higgadjon le szépen, néhány év után majd talán alkalmas lesz valamilyen gyülekezeti feladat elvégzésére. Ha a szépen kifényesített emberfogó hálót akarná a túlbuzgó testvér a falról leakasztani, akkor elmagyarázzák neki az érett hívők, hogy nem kell egyéni vélekedéseinek hangot adni, Isten a világon mindenütt sok halat fog, törekedjen csak a békés, megszentelt életre és ne legyen elbizakodott. Jün testvér olyan tömlőnek látja nyugati gyülekezeteinket, amelyek jelen állapotukban használhatatlanok. A könyvből megtudhatjuk többek között, mi a szenvedés fegyvere, hogyan hallhatjuk Isten hangját, hogyan legyünk erősek a viharban és mit jelent az Urat várni. De mindenekelőtt szembenézhetünk önmagunkkal őszintén, megállhatunk Isten előtt bűnbánattal és újra vagy előszörre átadhatjuk önmagunkat az Ő szolgálatára. Hogy legyen változás. Legyen változás? Rózsahegyi Emőke

7 Vigasztaló 2012/1 7 Parakletos Alapítvány évi beszámoló Pénzügyi beszámoló (minden összeg magyar forintban megadva) Nyitóegyenleg : ,- Bevételek: Általános adomány: ,-Ft Szja 1%: ,-Ft Perselyadományok: ,-Ft Bankkamat: 791,-Ft Összes bevétel 2011-ben: ,-Ft Kiadások: Vigasztaló nyomdaköltség: ,-Ft Postaköltség: ,-Ft Könyvelő: ,-Ft Irodaszer, nyomtatvány: 2.200,-Ft Bankköltség: ,-Ft Konferencia: ,-Ft Adomány: ,-Ft Összes kiadás 2011-ben: ,-Ft Záró egyenleg én: ,-Ft Az Alapítványnak sem tartozása, sem követelése nincs. Az Alapítvány vagyontárgyai: 1 db számítógép (2001-ben nyerte az Alapítvány pályázaton), 1 db HP lézernyomtató, 1 db diktafon. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek, 2011-ben költségtérítést nem számoltunk el. Támogatók száma: 185 magánszemély és 9 gyülekezet (postai-banki úton). A 2011 évre 5 adományozó kért igazolást adományáról az SZJA bevallásához. A január 1-én életbe lépett jogszabályi változások miatt az adományokból történő adóalap csökkentés megszűnt, ezért nem történt meg az igazolások kiadása. Az Alapítvány az alapító okirat célkitűzéseinek megfelelően a 2011-es évben is folytatta a Vigasztaló c. kiadványának terjesztését. A Vigasztaló című lappal kapcsolatos beszámoló: Költségek: ,- Ft (nyomda, posta) Postázva: Számonként 870 címre összesen db

8 8 Vigasztaló 2012/1 Konferenciák Csendesnapok Mátraházi konferenciát tartottunk májusban és októberben, mintegy fő részvételével, Bagi László és Prókai Árpád vezetésével. A Családi konferencia is Mátraházán került megrendezésre júliusban, mintegy 90 fő részvételével, Dr. Tatai István vezetésével. Az Alapítvány nyitott csendesnapjai: márciusban az Alagi-téri Missziói Központban, májusban a Hatvani, szeptemberben az Érd-Parkvárosi, novemberben pedig a Rákosszentmihály-Sashalmi református gyülekezetekben. A csendesnapok szervezői a helyi lelkipásztorok voltak. Kálvin tér Az Alapítvány minden hónap első hétfőjén (a nyári hónapokat leszámítva), megtartotta hagyományos csendes napját. A résztvevők átlaglétszáma 25 fő volt. Köszönetmondás Hálával és tisztelettel köszönjük mindazok támogatását, hűségét, akik adójuk 1%-át a Parakletos Alapítvány számára ajánlották fel az elmúlt évben. Kérjük továbbra is a Testvérek támogatását! Adóbevallásuk elkészítésekor az egyik 1% felajánlásával támogassák a Parakletos Alapítvány szolgálatait. A Parakletos Alapítvány adószáma: Szeretettel jelezzük azt is, hogy a Parakletos Alapítvány a beérkezett adományokból nyomtatja és postázza ki Vigasztaló körlevelét, ezért minden adományt hálásan köszönünk. A Parakletos Alapítvány számlaszáma: A Parakletos Alapítvány kuratóriumának nevében: Tóth Zoltán titkár Dr. Tatai István elnök

9 Vigasztaló 2012/1 9 Híreink Tavaszi hitmélyítő konferencia május 7-11 között Mátraházán. A konferencia vezetői: id. Bagi László nyugalmazott, és Prókai Árpád boldvai lelkész. A hét témája: Jézus követése: Példát adtam nektek (Ján 13, 15). Az alkalom hétfőn délutántól, péntek délig tart. A szobák regisztrálás után, 15 órától foglalhatók el. A közös alkalom 16 órakor kezdődik. Az első étkezés a hétfői vacsora, a hét pénteki ebéddel zárul. A konferencia díja: Készpénz esetén: éves korig: ,- Ft. (IFA is benne van) 18 év alatt és 70 év fölött: ,- Ft. Üdülési csekkel: ,- Ft. A korábban érkező vendégek kérhetnek ebédet is, de ezt a jelentkezéskor jelezni kell. A hétfői ebéd ára a fent említett összegben nincs beszámítva. Fizetése a helyszínen. Jelentkezés írásban, a következő címen: Szalontai Zsuzsa 6000 Kecskemét, Petőfi S. u Jelentkezési határidő: április 20. A levélben írják meg nevüket, (asszonyoknál a keresztnevet is), címnket, születési idejüket, és telefonszámukat. Kérjük, közöljék, ha diétás étkezést, vagy ha hétfőn ebédet is kérnek. Aki üdülési csekkel fizet, előre jelezze a jelentkezéskor!

10 10 Vigasztaló 2012/1 Nyári családos-ifjúsági tábor július között Mátraházán Regisztráció: hétfőn 3-5 óra között. A konferencia szombaton ebéddel fejeződik be. Téma: Családi konfliktusok és megbékélés a József-történetekben (a témaváltoztatás jogát fenntartjuk). Fizetés módja: a) készpénzzel b) üdülési csekkel (a megfelelőt kérjük jelezni). Mindennemű (készpénzes és üdülési csekkes is) fizetés a helyszínen történik. Részvételi díjak Készpénzzel (ÁFÁ-val): Üdülési csekkel: Felnőtt: Ft Ft 0-2 éves korig ingyenes ingyenes 2-10 éves korig: Ft Ft év feletti tanulók: Ft Ft 14 év feletti tanuló, hallgató: Ft Ft Ifiszállás (padlástér egységesen): Ft Ft Idegenforgalmi adó (IFA): 400 Ft/fő/éj (18 év alattiak és 70 év felettiek NEM FIZETNEK) Kálvin téri alkalmak: Március 5-én, Brunner Vilmos: Krisztus himnusza (Kolossé levél alapján) Április 2-án, ifj. Dobos Ágoston: Szentlélek munkája a misszióban Május 14-én: Dani Eszter előadása Június 4-én Dr. Baki Ilona: Beszélgetés a Reménység Fesztiválról

11 JELENTKEZÉSI LAP A PARAKLETOS IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDOS KONFERENCIÁRA Mátraháza, július Név: Lakcím: Telefon: Mobil: Családi állapot: Születési dátum: Szem. ig. szám (ha van): Szoba típusa: Gyülekezetem neve és címe: Megjegyzés: Amennyiben vegetáriánus, vagy cukros, és diétás étkezést kér, aláhúzással jelezze. Szívesen vállalok szolgálatot az alábbiak közül (a választott megjelölendő): gyermekfoglalkozások vezetése vagy segítése kézműves foglalkozásban délelőtt vagy délután kiscsoportvezetés délelőtt lelkigondozás, imaközösség délután bizonyságtétel A jelentkezési lapot minden személynek külön kell kitölteni, gyermekek esetében is! Elküldés: Dr. Tatai István, 3000 Hatvan, Dózsa tér / ; On-line jelentkezési lehetőség a oldalon. Dátum:

12 Reménység Fesztivál: A magyarországi keresztény egyházak és a Billy Graham Evangelizációs Társaság együttműködésében június 1-3. között kerül megrendezésre a Reménység Fesztivál a Papp László Budapest Sportarénában. Az esték fő igehirdetője Franklin Graham evangélista az Egyesült Államokból. Mellette ismert hazai és külföldi énekesek, zenekarok kapcsolódnak be a programsorozatba. A fesztivál során egy alkalmi, közel 1000 fős felekezetközi kórus és zenekar is szolgál majd. A Fesztivál minden generáció számára tartalmas programot kínál. Ez a fesztivál nagy lehetőség arra, hogy ébredések és megújulások legyenek a Kárpát-medencében, Imádkozzunk, hogy Isten hívó szavát minél többen meghallják, és igent tudjanak mondani rá. Bővebb információ a lelkészi hivatalokban és a fesztivál honlapján található: Felhívás: Következő számunkba bizonyságtételeket várunk a testvérektől: Életem legnagyobb csodája címmel! Következő lapzárta: augusztus 15. VIGASZTALÓ A Parakletos Alapítvány testvéri körlevele. Kiadványunkat adományokból tartjuk fenn. Ingyenesen megküldjük mindazoknak, akik kérik. Az Alapítvány címe: 2336 Dunavarsány, Határ út 70. Adószám: Számlaszám: A Vigasztaló számára írt bizonyságtételeket az alábbi címre kérjük: Szalontai Zsuzsanna, 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor út 16. IV. em A Szerkesztőbizottság tagjai: Magyarné Balogh Erzsébet, Szalontai Zsuzsanna, Dr. Tatai István Honlap:

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Telefonnal a rászorultakért Alapítvány

Telefonnal a rászorultakért Alapítvány Tájékoztatás a 2010. évi tevékenységéről Az Alapítvány 2010. évben négy alkalommal tartott kuratóriumi ülésén 839 db. pályázatot bírált el a vakok és gyengénlátók, a súlyos mozgáskorlátozottak, a siketek

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L

NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L NAGYATÁDI EVANGÉLIKUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L Készült: 2013. március 6. Nagyatád Somogy megyei Bírósági nyilvántartási szám: 3143 Országos nyilvántartási

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Hol van az öröm forrása?

Hol van az öröm forrása? IX. évfolyam, 7. szám 2011 július-augusztus Hol van az öröm forrása? Lelke mélyén az ember el nem múló örömre vágyik. Amikor ennek forrását keresi, Valakire talál. Ha ez a Valaki ember, akkor valamiért

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761

MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION. Postal Address: H 1097 Budapest, Gyáli u. 3/A Telefax: (36-1) 486-2761 MAGYAR TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI TÁRSASÁG HUNGARIAN SOCIETY OF NUTRITION Elnök/President: Prof. dr. Barna Mária Főtitkár/General Secretary: Dr. Rodler Imre Cím/Address: Semmelweis Egyetem Eü. Főiskolai Kar

Részletesebben

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről.

Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről. Beszámoló és Közhasznúsági jelentés Nyelvoktatás fejlesztéséért Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványának 2012. évi tevékenységéről. A társadalmi szervezetet a Fejér Megyei Bíróság 1999. 06. 29-i Pk.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 25. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli

Részletesebben

www.lovegodgreatly.com

www.lovegodgreatly.com Copyright 2014 by Angela Perritt & Amanda Buhler kizárólag A Szeresd Nagyon Istent csoport felhasználására! A Szeresd Nagyon Istent anyagai ingyenesek gyülekezeti és személyes használatara, amennyiben

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály

Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály Hit-és erkölcstan tanmenet 2. osztály óraszám: 1 óra/hét = 36 óra/év Felhasznált tankönyv: Dávidné Bajor Ágota-N.Székely Noémi-Vizvárdy Rita SSS: Gyere velem hoz!, Ecclesia Szövetkezet, Budapest-Vác 2014.

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Harmadik bejelentés, meghívó, mely részben módosítja a korábbiakat.

Harmadik bejelentés, meghívó, mely részben módosítja a korábbiakat. Česká společnost pro osvětlováni, Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága, Slovenska Svetelnotechnická Spolocnost Polski Komitet Oświetleniowy SEP LUMEN V4 V. Konference Vyšegrádských

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 20. szám, 2009. Máj. 17. Kedves Testvéreim! olyan csodálatos, amikor ez az Istendicsőítés ott van a hívő ember mindennapjaiban is.

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben