SZENT ERZSÉBET LEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE június XIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Habemus Papam! Üdvösség forrása Lelkigyakorlat Máriabesnyõn A Diakonális Szakterület Napja Gyöngyszemek az elfekvõben Aki Istennel együtt száll harcba, Hírek Betegek zarándoklata Máriaremetén József Attila: Kiáltunk Istenhez Úrangyala Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 Föld, ki folyvást az idõnk foglalata maradsz. Az új reményt tanulva haladunk át idõnkön az új föld felé. És felemelünk téged régi föld, mint nemzedékek szeretetének gyümölcsét, mely úrrá lett a gyûlöleten Karol Wojtyla, Krakkó 1974 Kovács István fordítása HABEMUS PAPAM! II. János Pál pápa halála után kilenc nappal, az április 18-ára összehívott konklávé igen hamar, nagy többséggel választotta meg Szent Péter 265. utódját a német Joseph Ratzinger személyében. Ratzinger bíboros XVI. Benedek néven lépett trónra, beiktatása április 24-én volt. Névválasztása azt jelenti, hogy egyetért névelõdje, XV. Benedek pápa elveivel, követni kívánja azokat és példaképének tartja. XV. Benedek (pápasága: ) kiváló diplomata volt, pápaságát két törekvés jellemez- XVI. Benedek címere te: a béke ügyének elõmozdítása és a háborúk okozta szenvedések enyhítése. Magyar vonatkozásai is voltak béketervének, és tiltakozott az igazságtalan trianoni békekötések ellen is. Amikor XV. Benedek 1917-ben a Keleti Tanulmányok Pápai Intézetét megalakította, egyben utat nyitott a keleti kereszténység felé. Jeanne d'arc szentté avatása is nevéhez fûzõdik. Joseph Ratzinger a németországi Marktlban született, április 16-án ben szentelték pappá tõl a müncheni egyetem tanára, 1958-tól a freisingi egyetem teológiaprofesszora, 1959-tõl a bonni egyetem professzora, 1963-tól a münsteri egyetem tanára, 1966-tól a tübingeni egyetem professzora, 1969-tõl a regensburgi egyetem dogmatikatanára. A II. Vatikáni Zsinat ( ) idején teológiai tanácsadó tõl münchen-freisingi érsek, bíboros, a Bajor Katolikus Püspöki Kar elnöke tõl a vatikáni Hittani Kongregáció (Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei) prefektusa. XVI. Benedek éppen május 13-án, a II. János Pál pápa elleni 1981-es merénylet évfordulóján jelentette be, a római papsággal történõ találkozó során, hogy megkezdõdött nagy elõdje az elhunyt II. János Pál boldoggá avatási eljárása. 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 Üdvösség forrása Ó, drága titkos rejtelem, Ki kenyér és bor színében vagy jelen. Fogadj ma engem üdvösség forrása, Hadd legyek részese én is A Te titkos vacsorádnak! Vagy tán Júdásod leszek? Vagy Péternek tagadását veszem? Ó, irgalom szentsége! Ó, szeretet köteléke! Ott állok Máriával én is kereszted tövében. Téged nézlek. Uram, bocsáss meg nekem az ellened vétkezõnek! S, míg nézlek, Örömre gyullad szívem. Te vagy az eljövendõ dicsõség záloga nekem! Ó, drága titkos rejtelem, Ki kenyér és bor színében vagy jelen. Fogadj ma engem üdvösség forrása, Hadd legyek részese én is A Te titkos vacsorádnak! Ó, Egyházunknak áldott szíve, Egységünknek drága jele. Szentlelked erejével Végy kegyelmedbe engem! D. A. U. Emma Leányfalu június 3

4 K A R I T Á S Z N A G Y B Ö J T I L E L K I G Y A K O R L A T M Á R I A B E S N Y Ó Máriabesnyõ 2005 A Szent Erzsébet Karitász Központ és a Diakonális Szakterület közös szervezésében idén újra lehetõségünk volt a Karitász nagyböjti lelkigyakorlatán részt venni, a máriabesnyõi lelkigyakorlatos házban. Február 27-én a lelkigyakorlatot megnyitó szentmisét idén is Dr. Udvardy György püspök úr celebrálta. Homíliájában kiemelte, hogy a bizalom és szeretet megelõlegezése embertársunkat felemeli, más emberré teszi észrevéve saját értékeit valóban jobbá képes válni. Idén az Eucharisztia éve van, valóban át kell adnunk magunkat Jézusnak erõt merítve a Vele való mind gyakoribb találkozásokból, hogy tudjuk szeretettel és kitartással végezni feladatainkat. Este Bíró Ferenc úr vezetésével a fatimai kegyhelyrõl készült diafilmvetítést nézhették meg az érdeklõdõk. Ez sokakban idézett fel személyes élményeket is. Imádkoztunk Szent Atyánkért, pártfogolt betegeinkért, családjainkért, és magunkért hogy a vállalt szeretetszolgálatot Isten segítségével, a Szentlélek erejével és Mária alázatával tudjuk tenni. Másnap délelõtt beszélgetés következett Nagy Károly atyával, a Katolikus Karitász igazgatójával. Károly atya tolmácsolta II. János Pál pápa nagyböjti üzenetét és gondolatait, kiemelve az idõsek gondozásának fontosságát és szerepüket az egyházban, valamint azt, mennyire fontos az egymás iránti szeretet az emberek között. Ennek fõ gondolatai a következõk voltak: - Az idõsek gondozása szívügyünk kell legyen, társadalmi és egyházi szerepük elismerése legalább annyira fontos, mint az, hogy szeretettel el tudjuk õket fogadni. Fontos a beteglátogatás és a másik meghallgatása, odafigyelés embertársainkra. Segíteni kell õket, hogy képességeiket a közösség szolgálatába tudják állítani. Ez a teljes élet egyik fontos feltétele. - Az élet ajándék minden szakaszban szeretni, védelmezni kell. A kereszt, ha azt helyesen fogadjuk, értelmet nyer belekapcsolódhatunk Krisztus misztériumába. A végsõ cél, hogy a halál a belsõ béke állapotában találjon bennünket - amíg tudom, rendezni kell kapcsolatomat Istennel és az emberekkel egyaránt. Écsy Gábor atyával a Szent Erzsébet Karitász igazgatójával megbeszéltük napi gondjainkat, majd Károly atya tájékoztatást adott az országos szervezet jelenlegi mûködésérõl, és a cunami sújtotta területen folyó munkáról. Ezután a Nyugati pályaudvaron Tomka Krisztina vezetésével mûködõ Vasúti Szociális Szolgálat mutatkozott be, akik a pályaudvari hajléktalanokkal, rászorulókkal foglalkoznak. 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 A program további részében Hollai Antal albertfalvai plébános atya tartott elõadás, illetve elmélkedés-sorozatot, II. János Pál pápa által meghirdetett Eucharisztia évével kapcsolatosan, Az egyház az Eucharisztiából él c. enciklikája alapján. Az õsegyház példájához visszatérve kell nekünk is valódi krisztusi közösséggé alakulnunk. Az elõadások mottója az EGYSZERÛSÉG volt, mivel Isten maga a végtelen egyszerûség ez kell áthassa egész életünket. Valódi közösségre kell jutnunk Vele és ezáltal egymással is. Az elmélkedések témái az EUCHARISZTIA ELÕKÉPEI ÉS ALAPÍTÁSA, A SZENTLÉLEK ÉS AZ EUCHARISZTIA KAPCSOLATA, HÚSVÉT MISZTÉRIUMA és befejezésként AZ EUCHARISZTIKUS LELKISÉG voltak. A napi szentmiséket szintén Hollai atya tartotta. Minden napot zsolozsmával kezdtünk és végeztünk, ezáltal is jobban átérezve Isten közelségét. Kedd délután a dél-budai régió vezetésével és a bajóti régió rögtönzött énekkarának csodás énekével keresztút volt a szabadban, amin a hideg ellenére mindenki részt vett. Keresztút, majd bûnbánati liturgia következett, utána alkalom nyílt a szentgyónásra. Ezt csendes szentségimádás, majd esti imádság követte. A szerdai nap ismét zsolozsmával kezdõdött, majd újabb elmélkedés követte az eucharisztikus lelkiségrõl, a liturgikus lelkiség fontosságáról, valamint a szegények felé irányuló tevékeny szeretetrõl. A záró szentmise után megújulva indultunk haza, hogy szeretettel, lelki megtisztulással tudjuk folytatni munkánkat, hogy több odafigyeléssel tudjunk viseltetni nehéz sorsú embertársaink iránt, nemcsak fizikai, hanem lelki támogatást is nyújtva. Ezúton köszönjük meg a szervezõknek és a részt vevõ atyáknak az idén is maradandó élményt nyújtó elmélkedéseket, amelyek nélkül nem tapasztalhattuk volna meg ennyire közvetlenül Isten közelségét és nem kaptunk volna jó ideig elegendõ muníciót a további feladatokhoz. Isten áldását kérve rájuk, és minden Istent keresõ emberre, emlékezünk ezekre a napokra. Horváth Jánosné Kati karitászvezetõ, Újpest-Kertváros/észak-pesti karitászrégió és Rietling Józsefné karitászvezetõ, Csolnok/bajóti karitászrégió Diazarándoklatok Bíró Ferenc és felesége szívesen vállal térítésmentesen diavetítéseket zarándokhelyekrõl, 5000 darabos diakészletükbõl. : K A R I T Á S Z N A G Y B Ö J T I L E L K I G Y A K O R L A T M Á R I A B E S N Y Ó június 5

6 K A R I T Á S Z N A G Y B Ö J T I L E L K I G Y A K O R L A T M Á R I A B E S N Y Ó Kitzingerné Kardos Magda kelenvölgyi karitászvezetõ versbe is foglalta a lelkigyakorlat élményeit Visszaemlékezés a csodálatos három napra Elsõ nap Udvardy püspök atya jött el e szép ünnepre Rövid volt az ideje, de lelkünket megerõsítette, hogy a karitász munkatársaknak legyen ereje vigyázni a rászoruló emberekre! Másnap ismét ránk figyelve Nagy Károly atya is a szívünkbe véste csak tegyük a jót senkit el nem felejtve. Beszéde végén a harangszóra elkezdte énekelve: Az Úr angyala köszönté a Szûz Máriát Üdvözlégy Szûz Mária, kinek Jézus a fia, Te vagy a mi magyar hazánk védõasszonya E csodás ének után elérkezett a csend órája. A három napos elmélkedést vezette Hollai Antal atya, aki mindannyiunk lelkébe beplántálta az Eukarisztia évében járva, hogy ebbõl merítsünk erõt továbbra, és helyt álljunk a szegények szolgálatára. A százhúsz karitász munkatárs azt érezte, erõsek és bátrak lettünk e csodás szentbeszédre. Mindent végig elmélkedve mentünk a keresztút elvégzésére, hóban, fagyban, hideg szélben énekelve: Szívünk, lelkünk most kitárjuk, utad, Jézus Veled járjuk A zsolozsmák éneke reggel, este Mindannyiunk lelkét boldoggá tette, s a csend misztériumába vezette, Écsy Gábor atya megelégedésére. Köszönjük mindazoknak a lelkigyakorlatot, Akik segítettek és fáradoztak e három napon! 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 A Diakonális Szakterület Napja Budapest, április 8. Magyar Szentek Temploma Örömmel és várakozással készültünk és indultunk különjáratú autóbusszal a bajóti karitászrégióból, hogy találkozhassunk mindazon szakterület közösségeivel, akik szolgálatukban azon fáradoznak, hogy másoknak segítsenek, örömet szerezzenek. Ezúton köszönjük a szervezõknek, külön Écsy Gábor atyának ezen törekvését, hogy szorgalmazza az Egyház megújulását. Lehetõséget ad arra, hogy az egyházi közösségek átadhatják egymásnak saját értékeiket és befogadhatják másokét. Szembesülhettünk azzal, hogy milyen mértékben vagyunk hajlandók egymást Krisztus tanítványaiként, küldötteiként elfogadni. Mennyire ismerjük fel kölcsönösen egymásban Isten adományait. Az itt elhangzott tanúságtevésekbõl sokat tanulhattunk, láthattuk, hallottuk, ki, hogyan használja fel a lélek adományait. Elsõként a hallássérültek mutatták be a rózsafüzér titkait ábrázoló, élõ képeket. Ezt követte a látássérült gyermekek közös, mennyeien hangzó muzsikája, párbeszédük Istennel, s a felnõtt látássérült kamarakórus gyönyörû éneke. Ezerszer legyenek áldottak azok a nevelõk, gondozók, akik csokorba gyûjtötték a Jó Isten mosolyát, kiknek sikerült boldoggá tenni másokat. Örüljetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok a gyengéket, hogy elérjék Jézust. Dr. Hajnal György atya diaképeken mutatta be a mozgássérültek közösségi életét, mely példaértékû. Élõ egyházi közösségek olyan színes és gazdag programjaival ismerkedhettünk meg, melyet hirdetni kell a háztetõrõl is. Legyetek továbbra is fénylõ csillagok a gyengék vezetésében június 7

8 Miksó Sándor atya a börtönpasztorációs misszióról szólt, arról a csodáról, miképp lehet az elesett embert felemelni, visszavezetni a normális életbe. Errõl tett tanúbizonyságot egy nemrég szabadult férfi, ki merte vállalni múltját. Fontos lett számára az imádság, már ki tudja mondani azokat a szavakat, melyek gyógyítanak és vigasztalnak, melyek óvnak és figyelmeztetnek. Tanúságtevés sokszínûségét mutatták be a Fõegyházmegye karitászrégiói. Örömmel hallgattuk az Észak-pesti Régió és a Dél-budai Régió csoportjainak beszámolóit a hétköznapok szolgálatáról. Megszólalásukban érzékelhetõ volt az elkötelezettség, az alázat, a rászorulók iránti tisztelet és szeretet. Napjainkban úgy látszik egyetemes életszabállyá lett az önzés. Nekünk keresztényeknek annál is inkább kötelességünk, hogy megmutassuk a világnak, létezik még önzetlenség, létezik még szolgáló készség. Ha boldog akarsz lenni, szerezz örömet másoknak. Légy derûs keresztény, mert Jézus oda szeret menni, ahol jókedvû, derûs keresztényeket talál. Errõl tettek tanúságot a bajóti régió munkatársai, Ferenczyné Éva vezetésével, mikor virágnyelven szóltak a szolgáló szeretetrõl, arról a kertrõl, melyben naponta kell gondozni a szeretet virágait. Dr. Udvardy György püspök atyával ünnepeltük meg szentmise keretében az Úr Szent Titkát. Hálát adva a napért, közös imánkat ajánlottuk fel az elhunyt II. János Pál pápáért, azért a gazdag örökségért, melyet ránk hagyott. Szentmise után meghívást kaptunk egy közös ebédre, melyet ezúton is köszönünk a házigazdáknak, mindazoknak, akik lehetõvé tették, hogy elmondhattuk: Uram, jó nekünk itt lenni Szóda Józsefné Szent Márton Karitász vezetõje Tokod/Bajóti Régió 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 Gyöngyszemek az elfekvõben Karitászmunkatársunk alábbi, illetve újságunkban eddig megjelent írásait, novelláit hamarosan egy kötetben megjelentetve is olvashatják. Régia Lajos atya hittanos gyerekei hitoktatói felügyelettel rendszeresen bejártak egy elfekvõ kórházba. Gitárral, énekkel szórakoztatták a betegeket, akik mindig nagyon várták õket. Egy ilyen alkalommal, mûsor közben az egyik beteg elkezdett kiabálni: Régia! Régia! Ágyszomszédai hiába csitítgatták, õ egyre hangosabban kiabált: Régia! Régia! Ez volt az egyetlen szó, amit ki tudott mondani. Ezzel fejezte ki örömét, bánatát, kérését. Azon gondolkodtam, hogyan lehetne õt megnyugtatni, mert hangos kiabálásával zavarta a gyerekek mûsorát. De megjelent elõttem Lukács evangéliumában szereplõ vérfolyásos asszony, amint erõszakosan tolakodott a tömegen át Jézus felé. Õt sem tudták elhallgattatni, õ is egyre hangosabban kiabálta: ha csak ruhája szegélyét érintem is, meggyógyulok! Régia nem gyógyult meg, de ki tudja, mi játszódott le a lelkében. Talán megérezte a gyermekek énekébõl áradó szeretetet, talán felvillant lelkében egy régi emlék, vagy átjárta a fájdalom azért, mert saját gyermekei már megfeledkeztek róla, be sem jönnek hozzá. Beszélgetni soha nem tudtunk Reginával, de lélekben nagyon közel kerültünk egymáshoz. Hetenként meglátogattam, és szobatársai szerint õ mindig nagyon várt. Igaz, úgy sehol sem tudnak várni, mint az elfekvõ kórházban. Kilátástalannak tûnõ helyzetükben töretlen reménnyel lesik az ajtót, várják a csodát, várják, hogy egyszer bejön hozzájuk is valaki. Egyszer egy ilyen beteg azt mondta: az nem lehet, hogy ebben a milliós városban nem akad egyetlen ember sem, aki törõdik vele, aki megkérdezi tõle: hogy van, fáj-e valamije. Döbbenetes, de legtöbbször senki sem akad! június 9

10 Régia kiharcolta magának ezt a törõdést, mert ahogy beléptem a kórterembe, elkezdett kiabálni: Régia! Régia!, és integetett, hogy menjek oda hozzá. Egyszer szokatlanul síró hangon kiabált. Ágyához érve láttam, hogy használható keze kék-zöld, dagadt a sok infúziótól. Gyermekeim jutottak eszembe, amikor egy-egy elesés után mutogatták sebeiket, és kérték, pusziljam meg azokat, hogy ne fájjon. Ránéztem Régia kezére, és csak ennyit mondtam: látom, bibis a keze, megsimogatom, hogy ne fájjon. Régiából kitört a zokogás, és egyre halkabban mondogatta: Régia, Régia. Talán, már a lelke sem fájt annyira. Az almakompót A szokásos kórházi látogatás napján azon gondolkodtam, mit vigyek a napokban mûtött E. néninek. Almakompótot! villant át az agyamon. Azonnal hozzáfogtam a fõzéshez és délután el is vittem a kész finomságot a kórházba. Amikor E. néni meglátta az üveget, zokogásban tört ki. Ez nem lehet! zokogta, az éjjel azt álmodtam, hogy a három éve meghalt férjem bejött a kórházba meglátogatni engem. Nagyon megörültem neki, és azt kérdeztem: Hoztál nekem egy kis almakompótot? Most csak azt kívánok enni. Ne haragudj, nem hoztam, volt a válasz, de még ma beküldöm valakivel. Ilyen volt õ. Rá mindig lehetett számítani. Látja, most is, még a síron túl is megtartja ígéretét. P. E. 10 SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 Aki Istennel együtt száll harcba, annak minden sikerül! Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek velem tettétek. Mt Ez az evangéliumi idézet úgy érzem útmutató a karitász munkában. Ez ad erõt a segítségnyújtáshoz. Mert lássuk be a karitász munka nem látványos. S olykor hiába a segíteni akarás egy-egy apró eredményhez heroikus küzdelem kell, áttörni a belsõ-külsõ ellenállást. Ilonka néni már több éve a karitász gondozottjai közé tartozott. Fiát, férjét elveszítette, egyedül élt, igen rossz lakásviszonyok között, víz, világítás, fûtés, WC nélkül. Ellátta ugyan magát, ám tragikus fordulat következett be életében, mellrákkal meg kellett mûteni 2004 márciusában. Pár hetes kórházi kezelés után visszakerült lakásába, melynek állapota a fent vázoltak miatt alkalmatlan volt a normális emberi életre. A súlyos mûtét és a lábadozás idõszakában ilyen körülmények között az alapvetõ tisztálkodásra sem volt lehetõsége. Legyengült egészségi állapota és lehetetlen lakáskörülményei együttesen elindítottak nála egy teljes leépülési folyamatot testileg és lelkileg egyaránt. A karitász munkatársak rendszeresen látogatták. Felvállalták ügyeinek intézését, s elindították a küzdelmet a szociális otthonba való elhelyezésére. Természetesen ehhez számtalan hivatalt kellett megkeresni. Mivel otthoni orvosi ellátásban nem részesült, megkerestük háziorvosát aki nem is tudott betege súlyos mûtétjérõl s kértük segítségét az elhelyezéshez. Ismeretes, hogy a fõvárosi otthonok telítettek, csak vidéki otthon jöhetett számításba. Az általunk megkeresettek közül csak Gyulán fogadták el elõjegyzésbe. Egyre rosszabb állapotba került, már csak feküdt egész nap. Közben megérkezett az õsz, korán beköszöntõ fagyokkal. Félni lehetet, hogy ez az õ esetében végzetes is lehet. Sokat imádkoztunk érte. S ekkor jött a csoda. Ilonka néni elmondta, hogy a környéken felméréseket végeznek, mert ezeket a lakásokat építkezési célra felvásárolják. Világosan június 11

12 láttuk, hogy ez új lehetõséget kínált a helyzet jó irányú megoldására. A karitász nem rendelkezik olyan jogokkal, melyek a hivatalos képviselethez szükségesek, mégis úgy döntöttünk, mint õrzõ angyalai mögé állunk és visszük, intézzük ügyét. S jöttek a további csodák! Annak megtapasztalása, milyen segítõkészekké váltak a különbözõ hivatalok, intézmények ügyintézõi, amikor megtudták, hogy amit teszünk karitatív szolgálat, önzetlen munka, anyagi érdek nélkül. Sikerült elérni, hogy elfogadható összeget kapjon lakásáért. A felajánlott összegért hosszas keresés után találtunk egy kellemes, szép nyugdíjasházi helyet számára Budapesten. Ezután a szükséges hivatalos iratok, s a személyes dokumentumok beszerzésére került sor, mely utóbbiakról mind-mind ekkor derült ki, hogy elvesztek Ahhoz, hogy elfogadható megjelenéssel tudjuk õt elvinni a hivatalokba, minden alkalommal elõtte elvittük õt lefürdetni, illetve tiszta ruhába öltöztetni. Nem tudtuk meghatódás nélkül nézni, ahogy szinte gyermek módjára élvezte a habfürdõt Sajnos elsõ bemutatkozása kudarccal végzõdött. Kétségbeesett, de azt mondtuk, nem adjuk fel. Velünk az Isten, s mi az Istennel imáinkban. S jött ismét a csoda! Kitartásunk, küzdelmünk meghatotta az üggyel közvetlenül foglalkozó ügyintézõt, s rajta keresztül ismét segítséget kaptunk. Sikerült! Október végén költöztettük Ilonka nénit az otthonba (1szoba, elõszoba, teakonyha, fürdõszoba, WC). A Karitász Központtól kapott bútorokkal rendeztük be új otthonát. Látni kellene, milyen barátságosan! Teljes ruhatárat, ágynemût, törülközõket is kapott, a karitász tagjaitól. A plébánia egyik jótevõjétõl késõbb még TV készüléket is kapott. Boldog öröm volt számunkra látni örömét, meghatottságát! Aki Istennel együtt száll harcba, annak minden sikerül! Oláh Lajosné A Páduai Szent Antal Karitász munkatárs június 12

13 H Í R E K Életünk egysége, tanúságtevése a Szentségimádás A Bajóti Espereskerület egyházközségei, ezzel együtt a karitászrégió munkatársai január 24. és 27. között az egri Teológiai napok -on vettek részt. A négynapos konferencia az Eucharisztia köré fonódott. A bevezetõ szentmisét Seregély István érsek úr tartotta az Egri Bazilikában. Az elõadásokat Dr. Erdõ Péter bíboros prímás, Blanckenstein Miklós pasztorális helynök, Bíró László püspök, Molnár Alajos esperes, Dr. Laurinyecz Mihály plébános, Pehm Gilbert Antal ferences szerzetes és Nobilis Márió tartották. Az elõadások mélyrõl fakadó tanúságtevések voltak, melyek az Eucharisztia, az életszentség, a keresztény hivatás, a papi hivatás, illetve a hivatásgondozás lényegét és a hivatásra nevelés témakörét elemezték. A hivatás az oltár tüzébõl táplálkozik, ez a keresztény remény. Fõ téma volt a fiatalok helyzete, hogyan értékelik a hívek a fiatalokat, hogyan fogadják szolgálataikat, hivatásra ébredéskor kik a segítõik, továbbá arról, hogy erõsítheti a világiak közössége a papi közösséget. Május 16. Pünkösdhétfõ, Máriaremete Karizmák Ünnepe Dr. Erdõ Péter, bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek ellátogatott a Karitász Központ sátrához. A képen Écsy Gábor karitászigazgatóval és január 1-tõl a Karitász Központ keretében mûködõ Vasúti Szociális Szolgálat vezetõjével, Tomka Krisztinával beszélget. Fõegyházmegyénk idén 11. alkalommal rendezte meg a pünkösdhétfõi majálist, a máriaremetei kegytemplom parkjában. Ez a program évek óta négy-ötezer résztvevõvel az egyik leglátogatottabb, legfontosabb fõegyházmegyei találkozó, mely lehetõséget ad a közösségek, plébániák számára minél szélesebb értelemben bemutatni életük értékeit. Folyamatos bútorsegély Mád községnek A Karitász Központ májusban 24 tonna bútort, lakberendezési cikket szállított az özönvíz-sújtotta Mád községbe. NYÁRI TÁBOR A Karitász Központ idén is teljes ellátású, ingyenes táborozási lehetõséget biztosít nehéz anyagi és mentális körülmények között nevelkedõ gyermekek számára. A Fõegyházmegye plébániáiról, a karitász munkatársak segítségével és ajánlásával, fõs csoportokban juthatnak el a gyerekek a táborhelyre, a Komárom-Esztergom megyei Héreg községbe. 13 SZENT ERZSÉBET LEVELE

14 Betegek zarándoklata Máriaremetén Meglepetéssel és örömmel vettük Erdõ Péter bíboros úr kezdeményezését, majd a Szent Erzsébet Karitász Központ meghívását, melyet plébánosunk Molnár Alajos atya tolmácsolt. C. Sambach: Borromeo Szent Károly betegeket áldoztat (1752), Keresztény Múzeum, Esztergom a találkozó emléklapja Idõsotthonunk a nyergesújfalui Szent Mihály Idõsek Otthona lakói nem gyakran szánják el magukat arra, hogy kimozduljanak az Otthon óvó falai közül, de ez a meghívás igen vonzó volt. Így szombaton, ebéd után 16 lakó 4 munkatárs kíséretében szállt fel a buszra, melyet a Karitász Központ biztosított. A templomban mindenki talált magának ülõhelyet a szervezõk készséges segítségével. Örömmel fedeztük fel az atyák között Otthonunk korábbi káplánját, Jakus Ottó atyát, aki a rózsafüzér imádságot vezette, majd elimádkoztuk Erdõ Péter bíboros atyával a Jézus Szíve litániát. A lakók áhítattal hallgatták bíboros atya kedves szavait, amellyel az Evangélium tanítását megvilágította számunkra. Megerõsítést kaptunk a betegségek türelmes elviseléséhez, a munkatársak pedig az önfeláldozó, szeretetteljes munkához. A mise után zenés áhítaton vettünk részt, ahol Ferencz Éva mûvésznõ gyönyörûen elõadott énekét hallhattuk. Ezt követõen a kertben finom szendvicsek, frissítõ italok vártak bennünket, s ismerõsöket felfedezve a zarándokok között nagyon kedélyesen telt a délután. Szeretnénk megköszönni mindazok munkáját, akik lehetõvé tették számunkra ezt a szép délutánt, reméljük, máskor is részünk lehet hasonló lelki programban. Ecklné Balogh Lívia és Fülöpné Abronits Éva, a Szent Mihály Idõsek Otthona munkatársai Nyergesújfalu, június SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 József Attila ( ) születésének 100. évfordulójára KIÁLTUNK ISTENHEZ Isten! Kiáltunk hozzád: Légy a mi érzõ, meleg bõrünk, mert megnyúztak bennünket, a fájdalomtól már semmit se látunk és hiába, hiába tapogatózunk, nem érezzük meg a dolgokat, csak azt, hogy irtózatosan fájnak. Mihaszna, ha tudjuk, de nem látjuk, hogy belõlünk lobbannak ki tavasszal a rügyek, hogy fáradságnál hõsebb a karunk s agyunk robbantóbb minden dinamitnál. Szavunk gyapjúja megpörkölõdik és keserû füstként hordozza a szél, mert nem takarózik senki sem bele. Mindenkibõl kicsurog a lelkünk, Mint rozsdalyukasztotta kannákból a tej. Szeretetünkkel sajttá oltjuk mégis, hogy legalább a fiaké legyen. Mert most leaggathadd magadról a csillagokat, itt a garasok fénye maradandóbb. S nem fogad az asztalához senki, hegyek barlangos gyökereit rágjuk, az égen sem nap aranytallér ragyog, a mezõkön kutyatej sem érik, ó, légy a mi érzõ, meleg bõrünk, hogy a fájás leperegjen rólunk, mint a ludak tolláról a víz, hogy végre egyszer megfaraghassuk már a márványszobrot és a deszkalócát nem akarjuk, hogy holnapra maradjon s a vizeken már delelnek a felhõk, eztán már az árnyak sokasodnak, dologvégezetlen kell, hogy hazatérjünk, meghálni lecsukódó szemeid alá. József Attila június 15

16 ÚRANGYALA Az Úr an-gya - la kö-szön-té a Szûz Már-ri - át. És õ mé-hé - be fo- ga- dá Is-ten egy Fi- át. Üd-vöz - légy Szûz Má-ri - a, ki-nek Jé-zus a Fi - a! Te vagy a mi Ma-gyar ha-zánk vé-dõ-asz-szo - nya. 2. Ime én vagyok az Úrnak hív szolgálója. Legyen nékem igéd szerint szent akarata! Refr. 3. És az Ige testté lõn, és köztünk lakozék. A Szentléleknek kegyelme ránk harmatozék. Refr. 4. Imádkozzál mi érettünk Isten Szentanyja! Most és halálunk óráján szép Szûz Mária! Refr. 5. Elvégeztük Úrangyalát szép Szûz Mária! Megköszöntöttünk tégedet Isten Szentanyja. Refr. Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁL-ra A Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia lapja Felelős kiadó: Pavlekovics Ferenc. Szerkeszti: Várbiró Péter. 7632 Pécs, Berzsenyi Dániel u. 16. telefon/fax. 06-72-438-086 Hivatali órák: munkanapokon 8-10 és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi

Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi BALATONFENYVES KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. évfolyam 2015. DECEMBER Meghittség és gyengédség. Az egyik karácsonyi szentmisém (egy kápolnában, ahol nem volt világítás, csak néhány gyertyafény pislákolt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. Családszinódus után LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XV. évfolyam 8. szám 2015. november Családszinódus után 2015. október 4-25. között tartották Rómában a XIV. Püspöki Szinódust, melynek témája a család

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben